Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Analiza projektu ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym
Źródło:
Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne : wybrane zagadnienia ekonomiczne / red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer bussiness, 2011, s. 153-164. - Streszcz.
Seria:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-1536-4
Nr:
2168225614
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych a reformowanie systemu ochrony zdrowia
Źródło:
Rynek finansowy w erze zawirowań / red. nauk. Piotr Karpuś, Jerzy Węcławski - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2009, s. 547-555
ISBN:
978-83-227-3057-7
Nr:
2166597632
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Założenia systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i uwarunkowania jego implementacji (wg projektu Polskiej Izby Ubezpieczeń) = Assumptions of Private Health Care Insurances in Poland and Conditions of Their Implementation (According to the Draft of the Polish Insurance Chamber)
Źródło:
Studia ubezpieczeniowe / red. nauk. Jerzy Handschke - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, s. 510-517. - Summ.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ; 127)
ISBN:
978-83-7417-419-0
Nr:
51197
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Działania reformatorskie w ochronie zdrowia - na przykładzie projektu Polskiej Izby Ubezpieczeń = Reforming Policy in the Field of Health Care: Project of the Polish Insurance Chamber
Źródło:
Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń / red. nauk. Bożena Kołosowska - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008, s. 767-775. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-231-2231-9
Nr:
2166402294
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Rozwój prawa ubezpieczeń gospodarczych w Polsce
Źródło:
Ubezpieczenia / red. Wanda SUŁKOWSKA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 17-24
ISBN:
978-83-7252-334-1
Nr:
2165697559
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Wybrane problemy funkcjonowania nadzoru nad rynkiem ubezpieczeniowym w Polsce po 1990 roku = The Dilemma of Supervising the Polish Insurance Market after 1990
Źródło:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 297-306. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
Nr:
2166036498
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Umowa ubezpieczeniowa
Źródło:
Ubezpieczenia / red. Wanda SUŁKOWSKA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 42-64
ISBN:
978-83-7252-334-1
Nr:
2165697586
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w polskim systemie ubezpieczeń = The Role of Private Health Insurance in a Polish Insurance System
Źródło:
Procesy przemian rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej / red. Wanda SUŁKOWSKA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 203-213. - Summ.
ISBN:
978-83-7252-347-1
Nr:
2166139311
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
1
Analiza projektu ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym / Grażyna Sordyl, Joanna NIŻNIK // W: Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne : wybrane zagadnienia ekonomiczne / red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer bussiness, 2011. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 153-164. - Streszcz. - ISBN 978-83-264-1536-4
2
Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych a reformowanie systemu ochrony zdrowia / Grażyna SORDYL, Joanna NIŻNIK // W: Rynek finansowy w erze zawirowań / red. nauk. Piotr Karpuś, Jerzy Węcławski. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2009. - S. 547-555. - ISBN 978-83-227-3057-7
3
Założenia systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i uwarunkowania jego implementacji (wg projektu Polskiej Izby Ubezpieczeń) = Assumptions of Private Health Care Insurances in Poland and Conditions of Their Implementation (According to the Draft of the Polish Insurance Chamber) / Joanna NIŻNIK, Grażyna SORDYL // W: Studia ubezpieczeniowe / red. nauk. Jerzy Handschke. - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 127). - S. 510-517. - Summ. - ISBN 978-83-7417-419-0
4
Działania reformatorskie w ochronie zdrowia - na przykładzie projektu Polskiej Izby Ubezpieczeń = Reforming Policy in the Field of Health Care: Project of the Polish Insurance Chamber / Grażyna SORDYL, Joanna NIŻNIK // W: Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń / red. nauk. Bożena Kołosowska. - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008. - S. 767-775. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-231-2231-9
5
Rozwój prawa ubezpieczeń gospodarczych w Polsce / Grażyna SORDYL // W: Ubezpieczenia / red. Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 17-24. - ISBN 978-83-7252-334-1
6
Wybrane problemy funkcjonowania nadzoru nad rynkiem ubezpieczeniowym w Polsce po 1990 roku = The Dilemma of Supervising the Polish Insurance Market after 1990 / Grażyna SORDYL // W: Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 297-306. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-348-8
7
Umowa ubezpieczeniowa / Grażyna SORDYL // W: Ubezpieczenia / red. Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 42-64. - ISBN 978-83-7252-334-1
8
Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w polskim systemie ubezpieczeń = The Role of Private Health Insurance in a Polish Insurance System / Grażyna SORDYL // W: Procesy przemian rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej / red. Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 203-213. - Summ. - ISBN 978-83-7252-347-1
1
Sordyl G., Niżnik J., (2011), Analiza projektu ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym. [W:] Sułkowska W. (red.), Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne : wybrane zagadnienia ekonomiczne (Monografie), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer bussiness, s. 153-164.
2
Sordyl G., Niżnik J., (2009), Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych a reformowanie systemu ochrony zdrowia. [W:] Karpuś P., Węcławski J. (red.), Rynek finansowy w erze zawirowań, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 547-555.
3
Niżnik J., Sordyl G., (2009), Założenia systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i uwarunkowania jego implementacji (wg projektu Polskiej Izby Ubezpieczeń). [W:] Handschke J. (red.), Studia ubezpieczeniowe (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; 127), Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, s. 510-517.
4
Sordyl G., Niżnik J., (2008), Działania reformatorskie w ochronie zdrowia - na przykładzie projektu Polskiej Izby Ubezpieczeń. [W:] Kołosowska B. (red.), Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 767-775.
5
Sordyl G., (2007), Rozwój prawa ubezpieczeń gospodarczych w Polsce. [W:] Sułkowska W. (red.), Ubezpieczenia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 17-24.
6
Sordyl G., (2007), Wybrane problemy funkcjonowania nadzoru nad rynkiem ubezpieczeniowym w Polsce po 1990 roku. [W:] Owsiak S. (red.), Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 297-306.
7
Sordyl G., (2007), Umowa ubezpieczeniowa. [W:] Sułkowska W. (red.), Ubezpieczenia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 42-64.
8
Sordyl G., (2006), Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w polskim systemie ubezpieczeń. [W:] Sułkowska W. (red.), Procesy przemian rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 203-213.
1
@inbook{fmUEK:2168225614,
author = "Grażyna Sordyl and Joanna Niżnik",
title = "Analiza projektu ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym",
booktitle = "Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne : wybrane zagadnienia ekonomiczne",
pages = "153-164",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer bussiness",
year = "2011",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-1536-4",
}
2
@inbook{fmUEK:2166597632,
author = "Grażyna Sordyl and Joanna Niżnik",
title = "Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych a reformowanie systemu ochrony zdrowia",
booktitle = "Rynek finansowy w erze zawirowań",
pages = "547-555",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2009",
isbn = "978-83-227-3057-7",
}
3
@inbook{fmUEK:51197,
author = "Joanna Niżnik and Grażyna Sordyl",
title = "Założenia systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i uwarunkowania jego implementacji (wg projektu Polskiej Izby Ubezpieczeń)",
booktitle = "Studia ubezpieczeniowe",
pages = "510-517",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu",
year = "2009",
issn = "1689-7374",
isbn = "978-83-7417-419-0",
}
4
@inbook{fmUEK:2166402294,
author = "Grażyna Sordyl and Joanna Niżnik",
title = "Działania reformatorskie w ochronie zdrowia - na przykładzie projektu Polskiej Izby Ubezpieczeń",
booktitle = "Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń",
pages = "767-775",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2008",
isbn = "978-83-231-2231-9",
}
5
@inbook{fmUEK:2165697559,
author = "Grażyna Sordyl",
title = "Rozwój prawa ubezpieczeń gospodarczych w Polsce",
booktitle = "Ubezpieczenia",
pages = "17-24",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-334-1",
}
6
@inbook{fmUEK:2166036498,
author = "Grażyna Sordyl",
title = "Wybrane problemy funkcjonowania nadzoru nad rynkiem ubezpieczeniowym w Polsce po 1990 roku",
booktitle = "Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych",
pages = "297-306",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-348-8",
}
7
@inbook{fmUEK:2165697586,
author = "Grażyna Sordyl",
title = "Umowa ubezpieczeniowa",
booktitle = "Ubezpieczenia",
pages = "42-64",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-334-1",
}
8
@inbook{fmUEK:2166139311,
author = "Grażyna Sordyl",
title = "Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w polskim systemie ubezpieczeń",
booktitle = "Procesy przemian rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej",
pages = "203-213",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "978-83-7252-347-1",
}