Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Analiza projektu ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym
Źródło:
Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne : wybrane zagadnienia ekonomiczne / red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer bussiness, 2011, s. 153-164. - Streszcz.
Seria:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-1536-4
Nr:
2168225614
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych a reformowanie systemu ochrony zdrowia
Źródło:
Rynek finansowy w erze zawirowań / red. nauk. Piotr Karpuś, Jerzy Węcławski - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2009, s. 547-555
ISBN:
978-83-227-3057-7
Nr:
2166597632
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Założenia systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i uwarunkowania jego implementacji (wg projektu Polskiej Izby Ubezpieczeń) = Assumptions of Private Health Care Insurances in Poland and Conditions of Their Implementation (According to the Draft of the Polish Insurance Chamber)
Źródło:
Studia ubezpieczeniowe / red. nauk. Jerzy Handschke - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, s. 510-517. - Summ.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ; 127)
ISBN:
978-83-7417-419-0
Nr:
51197
rozdział w monografii
1
Analiza projektu ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym / Grażyna Sordyl, Joanna NIŻNIK // W: Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne : wybrane zagadnienia ekonomiczne / red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer bussiness, 2011. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 153-164. - Streszcz. - ISBN 978-83-264-1536-4
2
Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych a reformowanie systemu ochrony zdrowia / Grażyna SORDYL, Joanna NIŻNIK // W: Rynek finansowy w erze zawirowań / red. nauk. Piotr Karpuś, Jerzy Węcławski. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2009. - S. 547-555. - ISBN 978-83-227-3057-7
3
Założenia systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i uwarunkowania jego implementacji (wg projektu Polskiej Izby Ubezpieczeń) = Assumptions of Private Health Care Insurances in Poland and Conditions of Their Implementation (According to the Draft of the Polish Insurance Chamber) / Joanna NIŻNIK, Grażyna SORDYL // W: Studia ubezpieczeniowe / red. nauk. Jerzy Handschke. - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 127). - S. 510-517. - Summ. - ISBN 978-83-7417-419-0
1
Sordyl G., Niżnik J., (2011), Analiza projektu ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym. [W:] Sułkowska W. (red.), Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne : wybrane zagadnienia ekonomiczne (Monografie), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer bussiness, s. 153-164.
2
Sordyl G., Niżnik J., (2009), Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych a reformowanie systemu ochrony zdrowia. [W:] Karpuś P., Węcławski J. (red.), Rynek finansowy w erze zawirowań, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 547-555.
3
Niżnik J., Sordyl G., (2009), Założenia systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i uwarunkowania jego implementacji (wg projektu Polskiej Izby Ubezpieczeń). [W:] Handschke J. (red.), Studia ubezpieczeniowe (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; 127), Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, s. 510-517.
1
@inbook{fmUEK:2168225614,
author = "Grażyna Sordyl and Joanna Niżnik",
title = "Analiza projektu ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym",
booktitle = "Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne : wybrane zagadnienia ekonomiczne",
pages = "153-164",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer bussiness",
year = "2011",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-1536-4",
}
2
@inbook{fmUEK:2166597632,
author = "Grażyna Sordyl and Joanna Niżnik",
title = "Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych a reformowanie systemu ochrony zdrowia",
booktitle = "Rynek finansowy w erze zawirowań",
pages = "547-555",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2009",
isbn = "978-83-227-3057-7",
}
3
@inbook{fmUEK:51197,
author = "Joanna Niżnik and Grażyna Sordyl",
title = "Założenia systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i uwarunkowania jego implementacji (wg projektu Polskiej Izby Ubezpieczeń)",
booktitle = "Studia ubezpieczeniowe",
pages = "510-517",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu",
year = "2009",
issn = "1689-7374",
isbn = "978-83-7417-419-0",
}