Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Analiza projektu ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym
Źródło:
Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne : wybrane zagadnienia ekonomiczne / red. Wanda SUŁKOWSKA - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer bussiness, 2011, s. 153-164. - Streszcz.
Seria:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-1536-4
Nr:
2168225614
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Autor:
Marek Monkiewicz , Grażyna Sordyl
Tytuł:
Funkcja pomocowa instytucji gwarancyjnych jako instrument stabilizowania rynku ubezpieczeniowego = Insurance Guarantee Funds' Assistance Function as the Instrument of Insurance Market Stabilization
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 181 (2011) , s. 132-140. - Tytuł numeru: Studia ubezpieczeniowe : społeczno-gospodarcze aspekty funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168228350
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych a reformowanie systemu ochrony zdrowia = Mutual Insurance Companies and the Reforming of the Healthcare System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 848 (2011) , s. 45-54. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53290
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Ubezpieczenie ekologiczne jako metoda finansowania ryzyka w górnictwie = Environmental Liability Cover as a Method od Financing the Risks in Mining Industry
Źródło:
Wiadomości Ubezpieczeniowe. - nr 1 (2010) , s. 91-105. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2164934373
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Realizacja zasady solidaryzmu w powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym = Implementation of the Solidarity Principle in Social Insurance
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 808 (2009) , s. 33-43. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50444
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Założenia systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i uwarunkowania jego implementacji (wg projektu Polskiej Izby Ubezpieczeń) = Assumptions of Private Health Care Insurances in Poland and Conditions of Their Implementation (According to the Draft of the Polish Insurance Chamber)
Źródło:
Studia ubezpieczeniowe / red. Jerzy Handschke - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, s. 510-517. - Summ.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ; 127)
ISBN:
978-83-7417-419-0
Nr:
51197
rozdział w monografii
7

Tytuł:
Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych a reformowanie systemu ochrony zdrowia
Źródło:
Rynek finansowy w erze zawirowań / red. Piotr Karpuś, Jerzy Węcławski - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2009, s. 547-555
ISBN:
978-83-227-3057-7
Nr:
2166597632
rozdział w monografii
8

Tytuł:
Dylematy wokół reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce = Dilemmas around reform of the health insurance system in Poland
Źródło:
Polityka Społeczna. - nr 2 (2008) , s. 22-26. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50216
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Działania reformatorskie w ochronie zdrowia - na przykładzie projektu Polskiej Izby Ubezpieczeń = Reforming Policy in the Field of Health Care: Project of the Polish Insurance Chamber
Źródło:
Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń / red. Bożena Kołosowska - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008, s. 767-775. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-231-2231-9
Nr:
2166402294
rozdział w monografii
10

Tytuł:
Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych a reformowanie systemu ochrony zdrowia
Źródło:
Warunki i możliwości rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce. [1] / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA, s. 80-88
Sygnatura:
NP-1231/[1]/Magazyn
Nr:
2164927132
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Umowa ubezpieczeniowa
Źródło:
Ubezpieczenia / red. Wanda SUŁKOWSKA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 42-64
ISBN:
978-83-7252-334-1
Nr:
2165697586
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
12

Konferencja:
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Nowe wyzwania dla rynku ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej", Kraków, Polska, od 2007-12-06 do 2007-12-07
Tytuł:
Ubezpieczenia równoległe : analiza projektu reformy systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce na tle wybranych krajów OECD = Parallel Insurance : an Analysis of the Reform Project of Health Insurance System in Poland against the Background of Selected OECD Countries
Źródło:
Nowe wyzwania dla rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej / red. Wanda SUŁKOWSKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, s. 221-231. - Summ.
ISBN:
978-83-7252-380-8
Nr:
2165702704
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Wybrane problemy funkcjonowania nadzoru nad rynkiem ubezpieczeniowym w Polsce po 1990 roku = The Dilemma of Supervising the Polish Insurance Market after 1990
Źródło:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 297-306. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
Nr:
2166036498
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Realizacja zasady solidaryzmu w powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym
Źródło:
Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego : kontynuacja. [3] / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA, s. 56-66
Program badawczy:
12/KU/1/2007/S
Sygnatura:
NP-1023/[3]/Magazyn
Nr:
2168317931
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Rozwój prawa ubezpieczeń gospodarczych w Polsce
Źródło:
Ubezpieczenia / red. Wanda SUŁKOWSKA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 17-24
ISBN:
978-83-7252-334-1
Nr:
2165697559
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w polskim systemie ubezpieczeń = The Role of Private Health Insurance in a Polish Insurance System
Źródło:
Procesy przemian rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej / red. Wanda SUŁKOWSKA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 203-213. - Summ.
ISBN:
978-83-7252-347-1
Nr:
2166139311
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Wybrane problemy funkcjonowania nadzoru nad rynkiem ubezpieczeniowym w Polsce po 1990 roku
Źródło:
Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego. [2] / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA, s. 4-12
Program badawczy:
105/KU/2/2006/363
Sygnatura:
NP-1023/[2]/Magazyn
Nr:
2168317881
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w polskim systemie ubezpieczeń
Źródło:
Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego. [1] / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA, s. 69-81
Program badawczy:
107/KU/1/2005/279
Sygnatura:
NP-1023/[1]/Magazyn
Nr:
2168317879
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Problem rozwoju indywidualnych kont emerytalnych wobec niskiej skłonności do oszczędzania
Źródło:
Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 5, Ubezpieczenia / red. Wanda SUŁKOWSKA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 83-91
ISBN:
83-7252-230-8
Nr:
2166380160
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Wybrane problemy kształtowania systemu ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce po roku 1990
Źródło:
Aspekty prawne i finansowe polskiego rynku ubezpieczeniowego / kier. tematu: Wanda SUŁKOWSKA, s. 44-63 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-808/Magazyn
Nr:
2168284307
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Ze studiów nad rozwojem ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce = Study on the Development of Compulsory Insurance in Poland
Źródło:
Rozwój rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 2-4 X 2003r.) / red. Wanda SUŁKOWSKA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 219-229. - Summ.
ISBN:
83-7252-179-4
Nr:
2168225324
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
22

Konferencja:
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski, Szklarska Poręba, Polska, od 2001-10-18 do 2001-10-19
Tytuł:
System ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce : między możliwościami a koniecznością
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 952 (2002) , s. 199-204. - Tytuł numeru: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek - Bibliogr.
Nr:
2168263830
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
Z zagadnień rynku ubezpieczeń nieruchomości = The Issues of the Real Estate Insurance Market
Źródło:
Tarnowski rynek nieruchomości : konferencja w Tarnowie 20 czerwca 2002 r. : materiały / red. Maria Tłustochowska - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2002, s. 87-97. - Summ.
ISBN:
83-909445-9-6
Nr:
2168285745
rozdział w materiałach konferencyjnych
24

Tytuł:
Wybrane aspekty prawne a kształtowanie rynku ubezpieczeń w Polsce : próba egzemplifikacji
Źródło:
Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego : [podręcznik] / red. Wanda SUŁKOWSKA - Kraków: Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2000, s. 143-159
Seria:
(Seria Akademicka. Podręcznik)
ISBN:
83-88551-41-8
Nr:
2168236896
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Spadkobiercy Stańczyków : doktryna konserwatyzmu polskiego w latach 1979-1989
Adres wydawniczy:
Kraków: "Dante", 1999
Opis fizyczny:
196 s.; 20 cm
Seria:
(Seria Ararat)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-910835-5-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168345320
książka
26

Tytuł:
Rola pośredników w procesie sprzedaży usług ubezpieczeniowych = The Role of Intermediaries in the Process of Insurance Service Sales
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - nr 2 (1999) , s. 45-51. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257636
artykuł w czasopiśmie
27

Tytuł:
Wybrane aspekty prawne wpływające na kształtowanie rynku ubezpieczeń w Polsce
Źródło:
Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego / kier. tematu: Wanda SUŁKOWSKA, s. 79-106
Sygnatura:
NP-553/Magazyn
Nr:
2168274138
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Wokół pojęcia konserwatyzmu
Źródło:
Z teorii i praktyki finansów : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin profesora Romana Domaszewicza / [red. nauk. Stanisław OWSIAK] - Kraków: Wydawnictwo AE, 1998, s. 153-162
ISBN:
83-87239-88-7
Nr:
2168226579
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
29

Konferencja:
Seminarium "Bariery rynku ubezpieczeniowego w Polsce", Kraków, Polska, od 1997-11-14 do 1997-11-14
Tytuł:
Prawne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeń w Polsce
Źródło:
Bariery rynku ubezpieczeniowego w Polsce - Kraków: Fundacja MCRD, 1997, s. 6-9
Seria:
(Zeszyty Fundacji "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji" ; z. 23)
Nr:
2168335815
rozdział w materiałach konferencyjnych
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Ograniczenia kapitałowe i regulacje prawne a działalność inwestycyjna banków i zakładów ubezpieczeń w Polsce
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
53 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Załącznik, Bibliogr. przy art.
Program badawczy:
112/KB/1/2003/S/100
Sygnatura:
NP-1272/Magazyn
Nr:
2163761641
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Aspekty prawne i finansowe rynku ubezpieczeniowego
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
108 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
77/Kfin/3/2001/S
Sygnatura:
NP-748/Magazyn
Nr:
2168281691
naukowo-badawcze
1
Analiza projektu ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym / Grażyna Sordyl, Joanna NIŻNIK // W: Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne : wybrane zagadnienia ekonomiczne / red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer bussiness, 2011. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 153-164. - Streszcz. - ISBN 978-83-264-1536-4
2
Funkcja pomocowa instytucji gwarancyjnych jako instrument stabilizowania rynku ubezpieczeniowego = Insurance Guarantee Funds' Assistance Function as the Instrument of Insurance Market Stabilization / Marek Monkiewicz, Grażyna Sordyl // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 181 (2011), s. 132-140. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Studia ubezpieczeniowe : społeczno-gospodarcze aspekty funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
3
Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych a reformowanie systemu ochrony zdrowia = Mutual Insurance Companies and the Reforming of the Healthcare System / Grażyna Sordyl // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 848 (2011), s. 45-54. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171029475. - ISSN 1898-6447
4
Ubezpieczenie ekologiczne jako metoda finansowania ryzyka w górnictwie = Environmental Liability Cover as a Method od Financing the Risks in Mining Industry / Grażyna Sordyl, Maria PŁONKA // Wiadomości Ubezpieczeniowe. - nr 1 (2010), s. 91-105. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://piu.org.pl/public/upload/ibrowser/WU/WU1_2010/91-105.pdf. - ISSN 0137-7264
5
Realizacja zasady solidaryzmu w powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym = Implementation of the Solidarity Principle in Social Insurance / Grażyna SORDYL // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 808 (2009), s. 33-43. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164986008. - ISSN 1898-6447
6
Założenia systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i uwarunkowania jego implementacji (wg projektu Polskiej Izby Ubezpieczeń) = Assumptions of Private Health Care Insurances in Poland and Conditions of Their Implementation (According to the Draft of the Polish Insurance Chamber) / Joanna NIŻNIK, Grażyna SORDYL // W: Studia ubezpieczeniowe / red. nauk. Jerzy Handschke. - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 127). - S. 510-517. - Summ. - ISBN 978-83-7417-419-0
7
Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych a reformowanie systemu ochrony zdrowia / Grażyna SORDYL, Joanna NIŻNIK // W: Rynek finansowy w erze zawirowań / red. nauk. Piotr Karpuś, Jerzy Węcławski. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2009. - S. 547-555. - ISBN 978-83-227-3057-7
8
Dylematy wokół reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce = Dilemmas around reform of the health insurance system in Poland / Grażyna SORDYL, Joanna NIŻNIK // Polityka Społeczna. - nr 2 (2008), s. 22-26. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-4729
9
Działania reformatorskie w ochronie zdrowia - na przykładzie projektu Polskiej Izby Ubezpieczeń = Reforming Policy in the Field of Health Care: Project of the Polish Insurance Chamber / Grażyna SORDYL, Joanna NIŻNIK // W: Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń / red. nauk. Bożena Kołosowska. - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008. - S. 767-775. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-231-2231-9
10
Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych a reformowanie systemu ochrony zdrowia / Grażyna SORDYL // W: Warunki i możliwości rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce. [1] / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA. - (2008), s. 80-88
11
Umowa ubezpieczeniowa / Grażyna SORDYL // W: Ubezpieczenia / red. Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 42-64. - ISBN 978-83-7252-334-1
12
Ubezpieczenia równoległe : analiza projektu reformy systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce na tle wybranych krajów OECD = Parallel Insurance : an Analysis of the Reform Project of Health Insurance System in Poland against the Background of Selected OECD Countries / Grażyna SORDYL, Joanna NIŻNIK // W: Nowe wyzwania dla rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej / red. Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - S. 221-231. - Summ. - ISBN 978-83-7252-380-8
13
Wybrane problemy funkcjonowania nadzoru nad rynkiem ubezpieczeniowym w Polsce po 1990 roku = The Dilemma of Supervising the Polish Insurance Market after 1990 / Grażyna SORDYL // W: Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 297-306. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-348-8
14
Realizacja zasady solidaryzmu w powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym / Grażyna SORDYL // W: Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego : kontynuacja. [3] / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA. - (2007), s. 56-66
15
Rozwój prawa ubezpieczeń gospodarczych w Polsce / Grażyna SORDYL // W: Ubezpieczenia / red. Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 17-24. - ISBN 978-83-7252-334-1
16
Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w polskim systemie ubezpieczeń = The Role of Private Health Insurance in a Polish Insurance System / Grażyna SORDYL // W: Procesy przemian rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej / red. Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 203-213. - Summ. - ISBN 978-83-7252-347-1
17
Wybrane problemy funkcjonowania nadzoru nad rynkiem ubezpieczeniowym w Polsce po 1990 roku / Grażyna SORDYL // W: Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego. [2] / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA. - (2006), s. 4-12
18
Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w polskim systemie ubezpieczeń / Grażyna SORDYL // W: Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego. [1] / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA. - (2005), s. 69-81
19
Problem rozwoju indywidualnych kont emerytalnych wobec niskiej skłonności do oszczędzania / Wanda SUŁKOWSKA // W: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 5, Ubezpieczenia / red. Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 83-91. - ISBN 83-7252-230-8
20
Wybrane problemy kształtowania systemu ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce po roku 1990 / Grażyna SORDYL // W: Aspekty prawne i finansowe polskiego rynku ubezpieczeniowego / kier. tematu: Wanda SUŁKOWSKA. - (2003), s. 44-63. - Bibliogr.
21
Ze studiów nad rozwojem ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce = Study on the Development of Compulsory Insurance in Poland / Grażyna SORDYL // W: Rozwój rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 2-4 X 2003r.) / red. Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - S. 219-229. - Summ. - ISBN 83-7252-179-4
22
System ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce : między możliwościami a koniecznością / Grażyna SORDYL // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 952 (2002), s. 199-204. - Tytuł numeru: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
23
Z zagadnień rynku ubezpieczeń nieruchomości = The Issues of the Real Estate Insurance Market / Grażyna SORDYL // W: Tarnowski rynek nieruchomości : konferencja w Tarnowie 20 czerwca 2002 r. : materiały / [red. Maria Tłustochowska]. - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2002. - 123 s. : pl., wykr. ; 24 cm. - S. 87-97. - Summ. - ISBN 83-909445-9-6
24
Wybrane aspekty prawne a kształtowanie rynku ubezpieczeń w Polsce : próba egzemplifikacji / Grażyna SORDYL // W: Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego : [podręcznik] / red. Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków: Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2000. - (Zarządzanie, Ekonomia, Marketing. Seria Akademicka. Podręcznik). - S. 143-159. - ISBN 83-88551-41-8
25
Spadkobiercy Stańczyków : doktryna konserwatyzmu polskiego w latach 1979-1989 / Grażyna SORDYL. - Kraków: "Dante", 1999. - 196 s. ; 20 cm. - Bibliogr. - (Seria Ararat). - ISBN 83-910835-5-1
26
Rola pośredników w procesie sprzedaży usług ubezpieczeniowych = The Role of Intermediaries in the Process of Insurance Service Sales / Grażyna SORDYL // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nauk. Józefa FAMIELEC]. - nr 2 (1999), s. 45-51. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/458/427. - ISSN 1506-2635
27
Wybrane aspekty prawne wpływające na kształtowanie rynku ubezpieczeń w Polsce / Grażyna SORDYL // W: Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego / kier. tematu: Wanda SUŁKOWSKA. - (1998), s. 79-106
28
Wokół pojęcia konserwatyzmu / Grażyna SORDYL // W: Z teorii i praktyki finansów : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin profesora Romana Domaszewicza / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - Kraków: Wydawnictwo AE, 1998. - S. 153-162. - ISBN 83-87239-88-7
29
Prawne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeń w Polsce / Grażyna SORDYL // W: Bariery rynku ubezpieczeniowego w Polsce. - Kraków: Fundacja MCRD, 1997. - (Zeszyty Fundacji "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji" ; z. 23). - S. 6-9
30
Ograniczenia kapitałowe i regulacje prawne a działalność inwestycyjna banków i zakładów ubezpieczeń w Polsce / kierownik tematu: Ryszard SZEWCZYK ; autorzy: Igor STYN, Grażyna SORDYL, Krystyna CZEPIELEWSKA-KAŁKA, Joanna KACZOR, Aleksandra KACZOR, Anna SZKARŁAT, Katarzyna KOCHANIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 53 s. : il. ; 30 cm. - Załącznik. - Bibliogr. przy art.
31
Aspekty prawne i finansowe rynku ubezpieczeniowego / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA ; wykonawcy: Grażyna SORDYL, Maria PŁONKA, Edyta CZERWIEC-JANUS, Anna SZKARŁAT. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001. - 108 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Sordyl G., Niżnik J., (2011), Analiza projektu ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym. [W:] Sułkowska W. (red.), Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne : wybrane zagadnienia ekonomiczne (Monografie), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer bussiness, s. 153-164.
2
Monkiewicz M., Sordyl G., (2011), Funkcja pomocowa instytucji gwarancyjnych jako instrument stabilizowania rynku ubezpieczeniowego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 181, s. 132-140.
3
Sordyl G., (2011), Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych a reformowanie systemu ochrony zdrowia, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 848, s. 45-54; https://bazekon.uek.krakow.pl/171029475
4
Sordyl G., Płonka M., (2010), Ubezpieczenie ekologiczne jako metoda finansowania ryzyka w górnictwie, "Wiadomości Ubezpieczeniowe", nr 1, s. 91-105; https://piu.org.pl/public/upload/ibrowser/WU/WU1_2010/91-105.pdf
5
Sordyl G., (2009), Realizacja zasady solidaryzmu w powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 808, s. 33-43; https://bazekon.uek.krakow.pl/164986008
6
Niżnik J., Sordyl G., (2009), Założenia systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i uwarunkowania jego implementacji (wg projektu Polskiej Izby Ubezpieczeń). [W:] Handschke J. (red.), Studia ubezpieczeniowe (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; 127), Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, s. 510-517.
7
Sordyl G., Niżnik J., (2009), Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych a reformowanie systemu ochrony zdrowia. [W:] Karpuś P., Węcławski J. (red.), Rynek finansowy w erze zawirowań, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 547-555.
8
Sordyl G., Niżnik J., (2008), Dylematy wokół reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce, "Polityka Społeczna", nr 2, s. 22-26.
9
Sordyl G., Niżnik J., (2008), Działania reformatorskie w ochronie zdrowia - na przykładzie projektu Polskiej Izby Ubezpieczeń. [W:] Kołosowska B. (red.), Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 767-775.
10
Sordyl G., (2008), Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych a reformowanie systemu ochrony zdrowia. [W:] Sułkowska W. (kierownik tematu), Warunki i możliwości rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce. [1], s. 80-88.
11
Sordyl G., (2007), Umowa ubezpieczeniowa. [W:] Sułkowska W. (red.), Ubezpieczenia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 42-64.
12
Sordyl G., Niżnik J., (2007), Ubezpieczenia równoległe : analiza projektu reformy systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce na tle wybranych krajów OECD. [W:] SUŁKOWSKA W. (red.), Nowe wyzwania dla rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 221-231.
13
Sordyl G., (2007), Wybrane problemy funkcjonowania nadzoru nad rynkiem ubezpieczeniowym w Polsce po 1990 roku. [W:] Owsiak S. (red.), Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 297-306.
14
Sordyl G., (2007), Realizacja zasady solidaryzmu w powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. [W:] Sułkowska W. (kierownik tematu), Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego : kontynuacja. [3], s. 56-66.
15
Sordyl G., (2007), Rozwój prawa ubezpieczeń gospodarczych w Polsce. [W:] Sułkowska W. (red.), Ubezpieczenia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 17-24.
16
Sordyl G., (2006), Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w polskim systemie ubezpieczeń. [W:] Sułkowska W. (red.), Procesy przemian rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 203-213.
17
Sordyl G., (2006), Wybrane problemy funkcjonowania nadzoru nad rynkiem ubezpieczeniowym w Polsce po 1990 roku. [W:] Sułkowska W. (kierownik tematu), Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego. [2], s. 4-12.
18
Sordyl G., (2005), Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w polskim systemie ubezpieczeń. [W:] Sułkowska W. (kierownik tematu), Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego. [1], s. 69-81.
19
Sordyl G., Strupczewski G., (2004), Problem rozwoju indywidualnych kont emerytalnych wobec niskiej skłonności do oszczędzania. [W:] Sułkowska W. (red.), Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.), T. 5, Ubezpieczenia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 83-91.
20
Sordyl G., (2003), Wybrane problemy kształtowania systemu ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce po roku 1990. [W:] Wanda SUŁKOWSKA (kierownik tematu), Aspekty prawne i finansowe polskiego rynku ubezpieczeniowego, s. 44-63.
21
Sordyl G., (2003), Ze studiów nad rozwojem ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce. [W:] Sułkowska W. (red.), Rozwój rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 2-4 X 2003r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 219-229.
22
Sordyl G., (2002), System ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce : między możliwościami a koniecznością, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 952, s. 199-204.
23
Sordyl G., (2002), Z zagadnień rynku ubezpieczeń nieruchomości. [W:] Tłustochowska M. (red.), Tarnowski rynek nieruchomości : konferencja w Tarnowie 20 czerwca 2002 r. : materiały, Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, s. 87-97.
24
Sordyl G., (2000), Wybrane aspekty prawne a kształtowanie rynku ubezpieczeń w Polsce : próba egzemplifikacji. [W:] Sułkowska W. (red.), Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego : [podręcznik], Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", s. 143-159.
25
Sordyl G., (1999), Spadkobiercy Stańczyków: doktryna konserwatyzmu polskiego w latach 1979-1989, Kraków : "Dante", 196 s.
26
Sordyl G., (1999), Rola pośredników w procesie sprzedaży usług ubezpieczeniowych, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 2, s. 45-51; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/458/427
27
Sordyl G., (1998), Wybrane aspekty prawne wpływające na kształtowanie rynku ubezpieczeń w Polsce. [W:] Sułkowska W. (kierownik tematu), Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego, s. 79-106.
28
Sordyl G., (1998), Wokół pojęcia konserwatyzmu. [W:] Owsiak S. (red.), Z teorii i praktyki finansów : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin profesora Romana Domaszewicza, Kraków : Wydawnictwo AE, s. 153-162.
29
Sordyl G., (1997), Prawne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeń w Polsce. [W:] Bariery rynku ubezpieczeniowego w Polsce, Kraków : Fundacja MCRD, s. 6-9.
30
Styn I., Sordyl G., Czepielewska-Kałka K., Kaczor J., Kaczor A., Szkarłat A., Kochaniak K., (2003), Ograniczenia kapitałowe i regulacje prawne a działalność inwestycyjna banków i zakładów ubezpieczeń w Polsce, Szewczyk R. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 53 s.
31
Sordyl G., Płonka M., Czerwiec-Janus E., Szkarłat A., (2001), Aspekty prawne i finansowe rynku ubezpieczeniowego, Sułkowska W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 108 k.
1
@inbook{UEK:2168225614,
author = "Grażyna Sordyl and Joanna Niżnik",
title = "Analiza projektu ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym",
booktitle = "Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne : wybrane zagadnienia ekonomiczne",
pages = "153-164",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer bussiness",
year = "2011",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-1536-4",
}
2
@article{UEK:2168228350,
author = "Marek Monkiewicz and Grażyna Sordyl",
title = "Funkcja pomocowa instytucji gwarancyjnych jako instrument stabilizowania rynku ubezpieczeniowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "181",
pages = "132-140",
year = "2011",
}
3
@article{UEK:53290,
author = "Grażyna Sordyl",
title = "Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych a reformowanie systemu ochrony zdrowia",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "848",
pages = "45-54",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171029475},
}
4
@article{UEK:2164934373,
author = "Grażyna Sordyl and Maria Płonka",
title = "Ubezpieczenie ekologiczne jako metoda finansowania ryzyka w górnictwie",
journal = "Wiadomości Ubezpieczeniowe",
number = "1",
pages = "91-105",
year = "2010",
url = {https://piu.org.pl/public/upload/ibrowser/WU/WU1_2010/91-105.pdf},
}
5
@article{UEK:50444,
author = "Grażyna Sordyl",
title = "Realizacja zasady solidaryzmu w powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "808",
pages = "33-43",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164986008},
}
6
@inbook{UEK:51197,
author = "Joanna Niżnik and Grażyna Sordyl",
title = "Założenia systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i uwarunkowania jego implementacji (wg projektu Polskiej Izby Ubezpieczeń)",
booktitle = "Studia ubezpieczeniowe",
pages = "510-517",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu",
year = "2009",
issn = "1689-7374",
isbn = "978-83-7417-419-0",
}
7
@inbook{UEK:2166597632,
author = "Grażyna Sordyl and Joanna Niżnik",
title = "Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych a reformowanie systemu ochrony zdrowia",
booktitle = "Rynek finansowy w erze zawirowań",
pages = "547-555",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2009",
isbn = "978-83-227-3057-7",
}
8
@article{UEK:50216,
author = "Grażyna Sordyl and Joanna Niżnik",
title = "Dylematy wokół reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "2",
pages = "22-26",
year = "2008",
}
9
@inbook{UEK:2166402294,
author = "Grażyna Sordyl and Joanna Niżnik",
title = "Działania reformatorskie w ochronie zdrowia - na przykładzie projektu Polskiej Izby Ubezpieczeń",
booktitle = "Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń",
pages = "767-775",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2008",
isbn = "978-83-231-2231-9",
}
10
@unpublished{UEK:2164927132,
author = "Grażyna Sordyl",
title = "Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych a reformowanie systemu ochrony zdrowia",
booktitle = "Warunki i możliwości rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce. [1]",
pages = "80-88",
year = "2008",
}
11
@inbook{UEK:2165697586,
author = "Grażyna Sordyl",
title = "Umowa ubezpieczeniowa",
booktitle = "Ubezpieczenia",
pages = "42-64",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-334-1",
}
12
@inbook{UEK:2165702704,
author = "Grażyna Sordyl and Joanna Niżnik",
title = "Ubezpieczenia równoległe : analiza projektu reformy systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce na tle wybranych krajów OECD",
booktitle = "Nowe wyzwania dla rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej",
pages = "221-231",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-380-8",
}
13
@inbook{UEK:2166036498,
author = "Grażyna Sordyl",
title = "Wybrane problemy funkcjonowania nadzoru nad rynkiem ubezpieczeniowym w Polsce po 1990 roku",
booktitle = "Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych",
pages = "297-306",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-348-8",
}
14
@unpublished{UEK:2168317931,
author = "Grażyna Sordyl",
title = "Realizacja zasady solidaryzmu w powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym",
booktitle = "Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego : kontynuacja. [3]",
pages = "56-66",
year = "2007",
}
15
@inbook{UEK:2165697559,
author = "Grażyna Sordyl",
title = "Rozwój prawa ubezpieczeń gospodarczych w Polsce",
booktitle = "Ubezpieczenia",
pages = "17-24",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-334-1",
}
16
@inbook{UEK:2166139311,
author = "Grażyna Sordyl",
title = "Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w polskim systemie ubezpieczeń",
booktitle = "Procesy przemian rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej",
pages = "203-213",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "978-83-7252-347-1",
}
17
@unpublished{UEK:2168317881,
author = "Grażyna Sordyl",
title = "Wybrane problemy funkcjonowania nadzoru nad rynkiem ubezpieczeniowym w Polsce po 1990 roku",
booktitle = "Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego. [2]",
pages = "4-12",
year = "2006",
}
18
@unpublished{UEK:2168317879,
author = "Grażyna Sordyl",
title = "Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w polskim systemie ubezpieczeń",
booktitle = "Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego. [1]",
pages = "69-81",
year = "2005",
}
19
@inbook{UEK:2166380160,
author = "Grażyna Sordyl and Grzegorz Strupczewski",
title = "Problem rozwoju indywidualnych kont emerytalnych wobec niskiej skłonności do oszczędzania",
booktitle = "Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 5, Ubezpieczenia ",
pages = "83-91",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-230-8",
}
20
@unpublished{UEK:2168284307,
author = "Grażyna Sordyl",
title = "Wybrane problemy kształtowania systemu ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce po roku 1990",
booktitle = "Aspekty prawne i finansowe polskiego rynku ubezpieczeniowego",
pages = "44-63",
year = "2003",
}
21
@inbook{UEK:2168225324,
author = "Grażyna Sordyl",
title = "Ze studiów nad rozwojem ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce",
booktitle = "Rozwój rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 2-4 X 2003r.)",
pages = "219-229",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-7252-179-4",
}
22
@article{UEK:2168263830,
author = "Grażyna Sordyl",
title = "System ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce : między możliwościami a koniecznością",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "952",
pages = "199-204",
adress = "",
year = "2002",
}
23
@inbook{UEK:2168285745,
author = "Grażyna Sordyl",
title = "Z zagadnień rynku ubezpieczeń nieruchomości",
booktitle = "Tarnowski rynek nieruchomości : konferencja w Tarnowie 20 czerwca 2002 r. : materiały",
pages = "87-97",
adress = "Tarnów",
publisher = "Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej",
year = "2002",
isbn = "83-909445-9-6",
}
24
@inbook{UEK:2168236896,
author = "Grażyna Sordyl",
title = "Wybrane aspekty prawne a kształtowanie rynku ubezpieczeń w Polsce : próba egzemplifikacji",
booktitle = "Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego : [podręcznik]",
pages = "143-159",
adress = "Kraków",
publisher = "Kantor Wydawniczy Zakamycze",
year = "2000",
issn = "",
isbn = "83-88551-41-8",
}
25
@book{UEK:2168345320,
author = "Grażyna Sordyl",
title = "Spadkobiercy Stańczyków : doktryna konserwatyzmu polskiego w latach 1979-1989",
adress = "Kraków",
publisher = "Dante",
year = "1999",
url = {},
issn = "",
isbn = "83-910835-5-1",
}
26
@article{UEK:2168257636,
author = "Grażyna Sordyl",
title = "Rola pośredników w procesie sprzedaży usług ubezpieczeniowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "2",
pages = "45-51",
year = "1999",
doi = {http://dx.doi.org/10.25944/znmwse.1999.02.4551},
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/458/427},
}
27
@unpublished{UEK:2168274138,
author = "Grażyna Sordyl",
title = "Wybrane aspekty prawne wpływające na kształtowanie rynku ubezpieczeń w Polsce",
booktitle = "Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego",
pages = "79-106",
year = "1998",
}
28
@inbook{UEK:2168226579,
author = "Grażyna Sordyl",
title = "Wokół pojęcia konserwatyzmu",
booktitle = "Z teorii i praktyki finansów : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin profesora Romana Domaszewicza",
pages = "153-162",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo AE",
year = "1998",
isbn = "83-87239-88-7",
}
29
@inbook{UEK:2168335815,
author = "Grażyna Sordyl",
title = "Prawne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeń w Polsce",
booktitle = "Bariery rynku ubezpieczeniowego w Polsce",
pages = "6-9",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja MCRD",
year = "1997",
issn = "",
}
30
@unpublished{UEK:2163761641,
author = "Igor Styn and Grażyna Sordyl and Krystyna Czepielewska-Kałka and Joanna Kaczor and Aleksandra Kaczor and Anna Szkarłat and Katarzyna Kochaniak",
title = "Ograniczenia kapitałowe i regulacje prawne a działalność inwestycyjna banków i zakładów ubezpieczeń w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
31
@unpublished{UEK:2168281691,
author = "Grażyna Sordyl and Maria Płonka and Edyta Czerwiec-Janus and Anna Szkarłat",
title = "Aspekty prawne i finansowe rynku ubezpieczeniowego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID