Publikacje wybranego autora

1

Autor:
Markowska Małgorzata , Sokołowski Andrzej , Strahl Danuta
Tytuł:
Dynamiczne skalowanie wielowymiarowe w analizie zmian struktury zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej w latach 1999-2016 = Dynamic Multidimensional Scaling of Employment Structure Changes in EU Countries in 1999-2016
Źródło:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 33, nr 1 (2019) , s. 7-17. - Tytuł numeru: Wybrane problemy rozwoju gospodarczego układów przestrzennych - Bibliogr.
Nr:
2168333705
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Markowska Małgorzata , Sokołowski Andrzej , Rygiel Agnieszka , Strahl Danuta
Konferencja:
XXVI Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXXI Konferencja Taksonomiczna) nt. "Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania", Kraków, Polska, od 2017-10-23 do 2017-10-25
Tytuł:
Aproksymacja wyników dynamicznego skalowania wielowymiarowego trendami nieliniowymi = Nonlinear Trend Approximation of the Results of Dynamic Multidimensional Scaling
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 507 (2018) , s. 161-168. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; z. 30)
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego ; Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168327295
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Sas-Korczyńska Beata , Łuczyńska Elżbieta , Chudyba Adrian , Skóra Tomasz , Sokołowski Andrzej
Tytuł:
The Retrospective Evaluation of Prophylactic Cranial Irradiation in Patients Treated for Limited Stage Small-cell Lung Cancer - a Single Centre Study
Źródło:
Nowotwory = Journal of Oncology. - vol. 68, nr 5-6 (2018) , s. 232-239. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168336261
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Markowska Małgorzata , Sokołowski Andrzej
Tytuł:
Ocena udziału sektorów w zróżnicowaniu struktur zatrudnienia w Warszawie i powiatach sąsiadujących w latach 2005-2014 = Evaluating the Share of Sectors in Employment Structure Differences between Warsaw and Neighbouring Districts in the Period 2005-2014
Źródło:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 31, nr 4 (2017) , s. 25-39. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Praca wykonana w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki: 2015/17/B/HS4/01021
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168321383
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
Przewłocki Tadeusz , Wrotniak Leszek , Kablak-Ziembicka Anna , Pieniazek Piotr , Roslawiecka Agnieszka , Rzeznik Daniel , Misztal Marcin , Zajdel Wojciech , Badacz Rafał , Sokołowski Andrzej , Trystula Mariusz , Musialek Piotr , Zmudka Krzysztof
Tytuł:
Determinants of long-term outcome in patients after percutaneous stent-assisted management of symptomatic subclavian or innominate artery stenosis or occlusion
Źródło:
EuroIntervention. - vol. 13, iss. 11 (2017) , s. 1356-1364. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This study was supported by a research grant from the Jagiellonian University (K/ZDS/005643)
Lista MNiSW:
a 35.00 pkt
Nr:
2168321415
artykuł w czasopiśmie
6

Konferencja:
The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2017-05-09 do 2017-05-12
Tytuł:
Separability Index for Cluster Analysis
Źródło:
The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 379-386. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The authors acknowledge support from research funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
ISBN:
978-83-65173-85-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168314003
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
7

Autor:
Sas-Korczyńska Beata , Łuczyńska Elżbieta , Kamzol Wojciech , Sokołowski Andrzej
Tytuł:
Analysis of Risk Factors for Pulmonary Complications in Patients with Limited-stage Small Cell Lung Cancer = Analyse der Risikofaktoren für pulmonale Komplikationen bei Patienten mit kleinzelligem Lungenkrebs im limitierten Stadium
Źródło:
Strahlentherapie und Onkologie. - vol. 193, iss. 2 (2017) , s. 141-149. - Summ., Zsfg. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 30.00 pkt
Nr:
2168312279
artykuł w czasopiśmie
8

Autor:
Przewłocki Tadeusz , Wrotniak Leszek , Kablak-Ziembicka Anna , Pieniazek Piotr , Roslawiecka Agnieszka , Rzeznik Daniel , Misztal Marcin , Zajdel Wojciech , Badacz Rafał , Sokołowski Andrzej , Trystula Mariusz , Musialek Piotr , Zmudka Krzysztof
Konferencja:
ESC Congress 2017, Barcelona, Hiszpania, od 2017-08-26 do 2017-08-30
Tytuł:
Determinants of long-term outcome in patients after percutaneous stent-assisted management of symptomatic subclavian or innominate artery stenosis or occlusion
Źródło:
European Heart Journal2017. - vol. 38, iss. suppl_1, s. 1085. - Dostępne tylko streszczenia
Lista MNiSW:
a 50.00 pkt
Nr:
2168321411
varia
9

Autor:
Sobolewski Marek , Sokołowski Andrzej
Konferencja:
XXV Jubileuszowa Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Słok k. Bełchatowa, Polska, od 2016-09-19 do 2016-09-21
Tytuł:
Grupowanie metodą k-średnich z warunkiem spójności = Clustering Using K-Means Method with Coherence Property
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 468 (2017) , s. 215-221. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; z. 28)
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168316799
artykuł w czasopiśmie
10

Autor:
Sokołowski Andrzej , Markowska Małgorzata
Tytuł:
Iteracyjna metoda liniowego porządkowania obiektów wielocechowych = Iterative Method for Linear Ordering of Multidimentional Objects
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - vol. 64, z. 2 (2017) , s. 153-162. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168316433
artykuł w czasopiśmie
11

Autor:
Markowska Małgorzata , Sokołowski Andrzej , Strahl Danuta
Konferencja:
European Conference on Data Analysis (ECDA) 2014, Brema, Niemcy, od 2014-07-02 do 2014-07-04
Tytuł:
Three-Way Clustering Problems in Regional Science
Źródło:
Analysis of Large and Complex Data / eds. Adalbert F.X. Wilhelm, Hans A. Kestler - Berlin ; Heidelberg: Springer-Verlag, 2016, s. 545-550. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization)
Program badawczy:
The paper was prepared within the project financed by the Polish National Centre for Science, decision DEC-2013/09/B/HS4/0509
ISBN:
978-3-319-25224-7 ; 978-3-319-25226-1
Nr:
2168307811
rozdział w materiałach konferencyjnych
12

Autor:
Rachtan Jadwiga , Sokołowski Andrzej , Geleta Małgorzata , Widawska Anna , Molong Łucja
Tytuł:
Nowotwory złośliwe w województwie małopolskim w 2014 roku = Cancer in Małopolska Voivodship in 2014
Adres wydawniczy:
Kraków: Centrum Onkologii, Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, 2016
Opis fizyczny:
88 s.: il.; 30 cm.
Program badawczy:
Publikacja została zrealizowana ze środków finansowych Ministra Zdrowia w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych, w zakresie zadania pn. Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach
ISBN:
978-83-928004-9-1
Nr:
2168312289
raport/sprawozdanie
13

Autor:
Markowska Małgorzata , Sokołowski Andrzej
Tytuł:
Metoda dekompozycji zmian struktury = Decomposition Method for Changes in the Structure
Źródło:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - vol. 30, nr 3 (2016) , s. 25-32. - Tytuł numeru: Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu - Bibliogr.
Program badawczy:
Praca wykonana w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki: 2015/17/B/HS4/01021
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168312341
artykuł w czasopiśmie
14

Autor:
Jagiełło-Korzeniowska Agnieszka , Sokołowski Andrzej , Krzentowska-Korek Anna , Miklaszewska Grażyna , Bałdys-Waligórska Agata
Tytuł:
The Efficacy of Immunosuppressive Treatment of Graves' Orbitopathy is Not Affected by Previous Anti-thyroid Drugs or by Radioiodine Therapy of Graves' Disease = Wcześniejsze leczenie choroby Gravesa lekami tyreostatycznymi lub radiojodem nie wpływa na skuteczność leczenia immunosupresyjnego orbitopatii tarczycowej
Źródło:
Endokrynologia Polska. - vol. 67, no. 6 (2016) , s. 554-561. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
This study was supported by Statutory Grant of the Jagiellonian University Medical College No Wł/470/KL/L
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168311055
artykuł w czasopiśmie
15

Autor:
Tytuł:
Regresja logistyczna : wybrane aspekty estymacji, wnioskowania i porównywania modeli
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2015
Opis fizyczny:
111 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Promotor: Andrzej SOKOŁOWSKI, Bibliogr.
Sygnatura:
eDr-342
Nr:
2168309415
doktorat
16

Autor:
Markowska Małgorzata , Strahl Danuta , Sokołowski Andrzej , Sobolewski Marek
Tytuł:
Klasyfikacja dynamiczna regionów Unii Europejskiej szczebla NUTS 2 z uwagi na wrażliwość na kryzys ekonomiczny (obszar: zmiany w gospodarce) = Dynamic Classification of the EU NUTS 2 Regions in Terms of Vulnerability to Economic Crisis (Area: Changes in Economy)
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 393 (2015) , s. 32-44. - Tytuł numeru: Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168297171
artykuł w czasopiśmie
17

Autor:
Sokołowski Andrzej , Harańczyk Grzegorz
Konferencja:
XXIII Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Międzyzdroje, Polska, od 2014-09-08 do 2014-09-10
Tytuł:
Modyfikacja wykresu radarowego = Modification of Radar Plot
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 384 (2015) , s. 280-286. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; z. 24)
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168297167
artykuł w czasopiśmie
18

Autor:
Sokołowski Andrzej , Markowska Małgorzata , Strahl Danuta , Sobolewski Marek
Konferencja:
European Conference on Data Analysis (ECDA) 2013, Luksemburg, Luksemburg, od 2013-07-10 do 2013-07-12
Tytuł:
The Influence of Upper Level NUTS on Lower Level Classification of EU Regions
Źródło:
Data Science, Learning by Latent Structures, and Knowledge Discovery / eds. Berthold Lausen, Sabine Krolak-Schwerdt, Matthias Böhmer - Berlin ; Heidelberg: Springer-Verlag, 2015, s. 525-531. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization)
Program badawczy:
Project has been financed by the Polish National Centre for Science, decision DEC-2013/09/B/HS4/0509
ISBN:
978-3-662-44982-0 ; 978-3-662-44983-7
Nr:
2168300581
rozdział w materiałach konferencyjnych
19

Autor:
Januś Bogdan , Rakowski Tomasz , Dziewierz Artur , Fijorek Kamil , Sokołowski Andrzej , Dudek Dariusz
Tytuł:
Effect of Introducing a Regional 24/7 Primary Percutaneous Coronary Intervention Service Network on Treatment Outcomes in Patients with ST Segment Elevation Myocardial Infarction = Wpływ wprowadzenia regionalnego programu terapii interwencyjnej zawału serca na wyniki leczenia pacjentów z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST
Źródło:
Kardiologia Polska. - vol. 73, iss. 5 (2015) , s. 323-330. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168292561
artykuł w czasopiśmie
20

Autor:
Markowska Małgorzata , Sokołowski Andrzej , Strahl Danuta , Sobolewski Marek
Tytuł:
Klasyfikacja dynamiczna regionów Unii Europejskiej szczebla NUTS 2 pod względem wrażliwości na kryzys ekonomiczny w obszarze rynek pracy = Dynamic Classification of the European Union NUTS 2 Regions in Terms of Sensitivity to Economic Crisis (Area: Labour Market)
Źródło:
Humanities and Social Sciences. - vol. 20 (XX), nr 22 (2) (2015) , s. 37-50. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Projekt finansowany ze środków NCN (DEC-2013/09/B/HS4/00509).
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168303893
artykuł w czasopiśmie
21

Autor:
Markowska Małgorzata , Sokołowski Andrzej , Strahl Danuta , Sobolewski Marek
Tytuł:
Dynamiczna klasyfikacja regionów UE ze względu na strukturę rynku pracy - pozycja regionów polskich = Dynamic Classification of EU Regions with Respect to the Labour Market Structure -
Źródło:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - vol. 29, nr 2 (2015) , s. 23-36. - Tytuł numeru: Przemiany struktur przemysłu i usług w układach regionalnych - Bibliogr.
Program badawczy:
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na podsta - wie decyzji numer DEC-2013/09/B/HS4/00509
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168299049
artykuł w czasopiśmie
22

Autor:
Strahl Danuta , Sokołowski Andrzej
Tytuł:
Propozycja podejścia metodologicznego do oceny zależności między inteligentnym rozwojem a wrażliwością na kryzys ekonomiczny w wymiarze regionalnym = The Proposal of Methodological Approach to the Assessment of Relations Between Smart Growth and Vulnerability to Economic Crisis at the Regional Level
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 331 (2014) , s. 190-200. - Tytuł numeru: Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286145
artykuł w czasopiśmie
23

Autor:
Markowska Małgorzata , Sokołowski Andrzej , Strahl Danuta
Tytuł:
Taksonomia dynamiki zmian struktury zatrudnienia w nowoczesnym przemyśle i usługach w regionach Unii Europejskiej = The Taxonomy of Employment Structure Changes in Modern Industry and Services in the European Union Regions
Źródło:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - nr 26 (2014) , s. 46-64. - Tytuł numeru: Przemiany struktur regionalnych w warunkach kryzysu gospodarczego - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290667
artykuł w czasopiśmie
24

Autor:
Sokołowski Andrzej , Czaja Magdalena
Konferencja:
XXII Konferencji Naukowej Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXVII Konferencja Taksonomiczna), Karpacz, Polska, od 2013-09-11 do 2013-09-13
Tytuł:
Efektywność metody k-średnich w zależności od separowalności grup = Cluster Separability and the Effectiveness of K-means Method
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 327 (2014) , s. 23-29. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; 22)
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168285707
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
Problemy testowania hipotez w zagadnieniach Big Data
Źródło:
Statystyczne aspekty analizy wielkich zbiorów danych "Big Data" / kier. tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI2014, s. 44-48
Sygnatura:
NP-1499/Magazyn
Nr:
2168301043
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
26

Autor:
Lasa Urszula
Tytuł:
Model narzędzi prognostyczno-analitycznych w zarządzaniu ambulatoryjną opieką specjalistyczną
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2014
Opis fizyczny:
196 k.: il. kolor.; 30 cm
Uwagi:
Promotor: Andrzej SOKOŁOWSKI, Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-306
Nr:
2168302635
doktorat
27

Autor:
Sas-Korczynska Beata , Niemiec Joanna , Harazin-Lechowska Agnieszka , Korzeniowski Stanisław , Martynow Dariusz , Adamczyk Agnieszka , Sokołowski Andrzej
Tytuł:
The Biological Markers and Results of Treatment in Male Breast Cancer Patients : the Cracow Experience
Źródło:
Neoplasma. - Vol. 61, No. 3 (2014) , s. 331-339. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168292265
artykuł w czasopiśmie
28

Autor:
Sas-Korczyńska Beata , Sokołowski Andrzej , Włodarczyk Elżbieta , Łuczyńska Elżbieta
Tytuł:
Powikłania płucne u chorych na drobnokomórkowego raka płuca w ograniczonej postaci z całkowitą remisją po radiochemioterapii = Pulmonary Complications in Patients with Complete Remission after Radio-chemotherapy for Localized Stage Small-cell Lung Cancer
Źródło:
Nowotwory = Journal of Oncology. - vol. 64, nr 5 (2014) , s. 383-390. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168312277
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Analiza asocjacji i sekwencji w badaniach marketingowych
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
77 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-653-3
Nr:
2168278047
skrypt
30

Autor:
Markowska Małgorzata , Strahl Danuta , Sokołowski Andrzej , Sobolewski Marek
Tytuł:
The Regions of Visegrad Group Countries Classified Regarding their Sensitivity to Economic Crisis : (in the Labour Market Area)
Źródło:
Regional Economy and Policy : Territories and Cities / eds. Petr Hlaváček, Petra Olšová - Ústí nad Labem: Jan Evangelista Purkyně University, 2014, s. 104-112. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Project has been financed by the Polish National Centre for Science (DEC-2013/09/B/HS4/00509)
ISBN:
978-80-7414-778-4
Nr:
2168312281
rozdział w monografii
31

Autor:
Suder Agnieszka , Sokołowski Andrzej
Tytuł:
Relationship of Social and Lifestyle Factors with Central Fat Distribution Expressed by the Aggregate Fat Distribution Index
Źródło:
Anthropological Review. - vol. 77, iss. 2 (2014) , s. 205-218. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168305257
artykuł w czasopiśmie
32

Autor:
Markowska Małgorzata , Sokołowski Andrzej , Strahl Danuta
Konferencja:
9th International Statistics Day Symposium - ISDS'2014 (IGS 2014), Antalya, Turcja, od 2014-05-10 do 2014-05-14
Tytuł:
Innovation Dynamics of Turkish Regions Compared to European Union
Źródło:
Journal of Selçuk University Natural and Applied Science. - Special Issue: ISDS Symposium (2014) , s. 115-126. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The authors would like to express appreciation for the support of the Polish National Centre for Science, Project DEC-2013/09/B/HS4/0509
Tryb dostępu:
Nr:
2168312285
artykuł w czasopiśmie
33

Autor:
Markowska Małgorzata , Sobolewski Marek , Sokołowski Andrzej , Strahl Danuta
Tytuł:
Tests For Connection Between Clustering of Polish Counties and Province Structure
Źródło:
Statistics in Transition : new series. - vol. 15, no. 2 (2014) , s. 309-316. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168285685
artykuł w czasopiśmie
34

Tytuł:
Statystyczna analiza rozkładu liczby głosów w wyborach prezydenckich w Polsce w 2010 roku
Źródło:
Zjawiska społeczne w badaniach statystycznych : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Barbarze Podolec / [red. nauk. Paweł ULMAN] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 99-111 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-625-0
Nr:
2168263526
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
35

Konferencja:
XXI Konferencji Naukowej Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXVI Konferencja Taksonomiczna), Lipowy Most k. Supraśla, Polska, od 2012-09-10 do 2012-09-12
Tytuł:
Sejm VI kadencji - maszynka do głosowania = VIth-Term Sejm - a Voting Machine
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 279 (2013) , s. 11-18. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; z. 21)
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168273950
artykuł w czasopiśmie
36

Tytuł:
Propozycja zastosowania metody k-średnich do estymacji wielowymiarowej mediany
Źródło:
Historia metody k-średnich / kier. tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI2013, s. 50-57
Sygnatura:
NP-1441/Magazyn
Nr:
2168289875
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
Analiza mocy wybranych testów jednorodności czasów trwania dla populacji o rozkładzie Weibulla = The Power Analysis of Tests for Comparing Survival of Weibull Distributed Populations
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 60, z. 3 (2013) , s. 305-323. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168269202
artykuł w czasopiśmie
38

Tytuł:
Bezpośrednie estymatory modalnej
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
212 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-627-4
Nr:
2168262294
monografia
39

Autor:
Sas-Korczyńska Beata , Sokołowski Andrzej , Korzeniowski Stanisław
Tytuł:
The Influence of Time of Radio-Chemotherapy and Other Therapeutic Factors on Treatment Results in Patients with Limited Disease Small Cell Lung Cancer
Źródło:
Lung Cancer. - Vol. 79, Iss. 1 (2013) , s. 14-19. - Pełny tekst dostępny w ScienceDirect - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 35.00 pkt
Nr:
2168272110
artykuł w czasopiśmie
40

Autor:
Sokołowski Andrzej , Czaja Magdalena
Tytuł:
Efektywność metody k-średnich w zależności od separowalności grup
Źródło:
Historia metody k-średnich / kier. tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI2013, s. 44-50
Sygnatura:
NP-1441/Magazyn
Nr:
2168289871
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
41

Autor:
Biesaga Beata , Niemiec Joanna , Ziobro Marek , Wysocka Joanna , Kruczak Anna , Sokołowski Andrzej
Konferencja:
XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie, Białowieża, Polska, od 2013-09-23 do 2013-09-26
Tytuł:
Prognostyczne znaczenie wybranych cech biologicznych raka piersi dla uzupełniającego leczenia promieniowaniem jonizującym i antracyklinami
Źródło:
XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie / red. Aneta Cheda, Ewa M. Nowosielska, Jolanta Wrembel-Wargocka - Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna, 2013, s. 30
Nr:
2168316337
varia
42

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management
Numer:
nr 884
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
156 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168247746
redakcja czasopisma/serii
43

Tytuł:
Q uniwersalna miara odległości = Q Universal Distance Measure
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 242 (2012) , s. 22-30. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; z. 19)
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168238560
artykuł w czasopiśmie
44

Tytuł:
Wyniki eksperymentów symulacyjnych badania mocy testów porównywania przeżyć
Źródło:
Analiza testów porównywania czasu trwania zjawisk / kier. tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI2012, s. 23-41
Sygnatura:
NP-1396/Magazyn
Nr:
2168273430
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Separation-Resistant and Bias-Reduced Logistic Regression : STATISTICA Macro
Źródło:
Journal of Statistical Software. - vol. 47 (2012) . - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 50.00 pkt
Nr:
2168229612
artykuł w czasopiśmie
46

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management
Numer:
nr 878
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
162 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168236494
redakcja czasopisma/serii
47

Autor:
Gasińska Anna , Richter Piotr , Darasz Zbigniew , Niemiec Joanna , Bucki Krzysztof , Małecki Krzysztof , Sokołowski Andrzej
Tytuł:
Gender-Related Differences in Repopulation and Early Tumor Response to Preoperative Radiotherapy in Rectal Cancer Patients
Źródło:
Journal of Gastrointestinal Surgery. - vol. 15, iss. 9 (2011) , s. 1568-1576. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The authors thank Anna Cichocka for valuable assistance. This work was supported by a grant from the State Committee for Scientific Research No. PBZ-KBN-091/P05/2003
Lista MNiSW:
a 32.00 pkt
Nr:
2168316333
artykuł w czasopiśmie
48

Autor:
Marczyk Elżbieta , Kruczak Anna , Ambicka Aleksandra , Mularz Katarzyna , Harazin-Lechowska Agnieszka , Moskal Julia , Sokołowski Andrzej , Mituś Jerzy , Ryś Janusz
Tytuł:
The Routine Immunohistochemical Evaluation in Paget Disease of the Nipple
Źródło:
Polish Journal of Pathology. - vol. 62, iss. 4 (2011) , s. 229-235. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227430
artykuł w czasopiśmie
49

Tytuł:
Statystyczna analiza uwarunkowań niedotrzymania umowy
Źródło:
Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały V Konferencji Naukowej im. profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji : streszczenia referatów / [oprac. materiałów Roman HUPTAS] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 61. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-522-7
Nr:
2166592464
varia
Zobacz opis całości
50

Autor:
Sokołowski Andrzej , Żmuda Anna
Konferencja:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2011-10-25 do 2011-10-25
Tytuł:
Niewierność małżeńska - statystyczna analiza wyników ankiety internetowej
Źródło:
Analiza danych w programie Statistica - przegląd - Kraków: StatSoft Polska, 2011, s. 45-68 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88724-58-9
Nr:
2168220340
rozdział w materiałach konferencyjnych
51

Autor:
Klimek Małgorzata , Kruczak Anna , Ryś Janusz , Mularz Katarzyna , Halaszka Krzysztof , Przewoźnik Marcin , Moskal Julia , Sokołowski Andrzej , Urbański Krzysztof
Tytuł:
Clinico-Morphological Parameters Affecting Survival of Patients with Advanced Cervical Cancer
Źródło:
Polish Journal of Pathology. - vol. 62, iss. 3 (2011) , s. 250-256. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227620
artykuł w czasopiśmie
52

Autor:
Rachtan Jadwiga , Sokołowski Andrzej
Tytuł:
Smoking Habits Among Women over 30 Years of Age in Małopolska = Palenie tytoniu wśród kobiet powyżej 30 roku życia w Małopolsce
Źródło:
Pneumonologia i Alergologia Polska. - vol. 79, nr 1 (2011) , s. 16-20. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168316323
artykuł w czasopiśmie
53

Autor:
Rachtan Jadwiga , Sokołowski Andrzej , Geleta Małgorzata , Widawska Anna , Żmurko Renata , Molong Łucja
Tytuł:
Nowotwory złośliwe w województwie małopolskim w 2009 roku = Cancer in Małopolska Voivodship in 2009
Adres wydawniczy:
Kraków: Centrum Onkologii, Instytut im. M. Skłodowskiej-Cure, 2011
Opis fizyczny:
89 s.: il.; 30 cm.
ISBN:
978-83-928004-3-9
Nr:
2168222408
raport/sprawozdanie
54

Autor:
Bałdys-Waligórska Agata , Sokołowski Andrzej
Konferencja:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2011-05-18 do 2011-05-19
Tytuł:
Przebieg zapalenia autoimmunologicznego w czasie 12-miesiecznej obserwacji na przykładzie oftalmopatii Gravesa
Źródło:
Recepta na statystykę, czyli analiza danych w badaniach medycznych - Kraków: StatSoft Polska, 2011, s. 65-83
ISBN:
978-83-88724-54-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168260968
rozdział w materiałach konferencyjnych
55

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Numer:
nr 857
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
107 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168227546
redakcja czasopisma/serii
56

Autor:
Kot Stanisław M. , Jakubowski Jacek , Sokołowski Andrzej
Tytuł:
Statystyka
Wydanie:
Wyd. 2 popr.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2011
Opis fizyczny:
526 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-349-5
Nr:
2166350531
podręcznik
57

Autor:
Kabłak-Ziembicka Anna , Przewłocki Tadeusz , Sokołowski Andrzej , Tracz Wiesława , Podolec Piotr
Tytuł:
Carotid Intima-media Thickness, hs-CRP and TNF-α are Independently Associated with Cardiovascular Event Risk in Patients with Atherosclerotic Occlusive Disease
Źródło:
Atherosclerosis. - Vol. 214, iss. 1 (2011) , s. 185-190. - Pełny tekst dostępny w bazie ScienceDirect - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Lista MNiSW:
a 32.00 pkt
Nr:
2168227624
artykuł w czasopiśmie
58

Tytuł:
History of the Mode
Źródło:
Second Bilateral German-Polish Symposium on Data Analysis and its Applications : Cracow, April 14-16, 2011 : the Symposium Programme and Abstracts / [materials prep. by: Józef POCIECHA, Sabina AUGUSTYN, Mateusz BARYŁA] ; Cracow University of Economics - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 40. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-520-3
Nr:
2166565963
varia
Zobacz opis całości
59

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management
Numer:
nr 876
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
150 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168226503
redakcja czasopisma/serii
60

Tytuł:
Analiza szeregów czasowych i prognozowanie
Źródło:
Statistica w badaniach naukowych i nauczaniu statystyki - Kraków: StatSoft Polska, 2010, s. 81-101
ISBN:
978-83-88724-43-5
Nr:
2165624790
rozdział w monografii
61

Autor:
Kabłak-Ziembicka Anna , Sokołowski Andrzej
Tytuł:
Ocena ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych z uwzględnieniem pomiarów kompleksu błony wewnętrznej i środkowej tętnic szyjnych
Źródło:
Medycyna i analiza danych - Kraków: StatSoft, 2010, s. 49-65 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88724-50-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168260970
rozdział w materiałach konferencyjnych
62

Autor:
Sokołowski Andrzej , Sawiczyński Jakub
Tytuł:
Statystyczna analiza związku narodowości sędziego orzekającego z narodowością zawodnika w ocenie skoków narciarskich = Statistics on Judges and Bias in Ski Jumping
Źródło:
Aktualne zagadnienia modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych / red. Józef POCIECHA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 87-92. - Summ.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 10)
ISBN:
978-83-7252-477-5
Nr:
51259
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
63

Tytuł:
Estymacja i testowanie hipotez
Źródło:
Statistica w badaniach naukowych i nauczaniu statystyki - Kraków: StatSoft Polska, 2010, s. 25-60
ISBN:
978-83-88724-43-5
Nr:
2165624764
rozdział w monografii
64

Autor:
Albrycht Izabela , Sokołowski Andrzej , Szczerski Krzysztof
Tytuł:
Ranking polskich europosłów 2009 = Polish Members of European Parliament - 2009 Chart
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 107 (2010) , s. 17-23. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowanie - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; 17)
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165689985
artykuł w czasopiśmie
65

Konferencja:
11th IFCS Biennial Conference and 33rd Annual Conference of the Gesellschaft für Klassifikation e.V., Drezno, Niemcy, od 2009-03-13 do 2009-03-18
Tytuł:
Cluster Structured Multivariate Probability Distribution with Uniform Marginals
Źródło:
Classification as a Tool for Research / eds. Hermann Locarek-Junge, Claus Weihs - New York: Springer, 2010, s. 209-216. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization)
ISBN:
978-3-642-10744-3 ; 978-3-642-10745-0
Nr:
2165929846
rozdział w materiałach konferencyjnych
66

Tytuł:
Jak rozumieć i wykonywać analizę przeżycia
Źródło:
Medycyna i analiza danych - Kraków: StatSoft, 2010, s. 33-48
ISBN:
978-83-88724-50-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168260972
rozdział w materiałach konferencyjnych
67

Tytuł:
Dlaczego warto znać metody statystyczne i data mining?
Źródło:
Statistica w badaniach naukowych i nauczaniu statystyki - Kraków: StatSoft Polska, 2010, s. 103-126
ISBN:
978-83-88724-43-5
Nr:
2165624698
rozdział w monografii
68

Tytuł:
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie : retrospekcja. Cz. 1, Pracownicy
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
112 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-7252-502-4
Nr:
2165794675
książka
69

Tytuł:
Metodologia budowy wskaźnika agregatowego
Źródło:
Bezpieczeństwo energetyczne Polski 2010 - raport otwarcia / red. Piotr Szlagowski - Kraków: Instytut Kościuszki, 2010, s. 7-14
ISBN:
978-83-931093-0-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168313493
fragment raportu/sprawozdania
70

Autor:
Kabłak-Ziembicka Anna , Przewłocki Tadeusz , Pieniążek Piotr , Musiałek Piotr , Sokołowski Andrzej , Drwiła Rafał , Sadowski Jerzy , Żmudka Krzysztof , Tracz Wiesława
Tytuł:
The Role of Carotid Intima-media Thickness Assessment in Cardiovascular Risk Evaluation in Patients with Polyvascular Atherosclerosis
Źródło:
Atherosclerosis. - Vol. 209, iss. 1 (2010) , s. 125-130. - Pełny tekst dostępny w bazie ScienceDirect - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Lista MNiSW:
a 32.00 pkt
Nr:
53049
artykuł w czasopiśmie
71

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Numer:
nr 770
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Opis fizyczny:
291 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2161885947
redakcja czasopisma/serii
72

Tytuł:
Empiryczna ocena mocy testów dla wielu wariancji = A Comparative Study of Tests Power for Homogeneity of Variances
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 56, z. 3-4 (2009) , s. 26-39. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50254
artykuł w czasopiśmie
73

Autor:
Kot Janusz , Sokołowski Andrzej
Konferencja:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2009-04-23 do 2009-04-23
Tytuł:
Statystyczna analiza i prognozowanie funkcjonowania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w latach 1999-2008
Źródło:
Zastosowania nowoczesnej analizy danych w administracji publicznej - Kraków: StatSoft Polska, 2009, s. 59-73
ISBN:
978-83-88724-44-2
Nr:
2168313635
rozdział w materiałach konferencyjnych
74

Autor:
Sokołowski Andrzej , Sawiczyński Jakub
Tytuł:
Statystyczna analiza związku narodowości sędziego z narodowością zawodnika w ocenie skoków narciarskich
Źródło:
Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały III Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów Katarzyna FRODYMA, Monika PAPIEŻ] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 28. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-441-6
Nr:
2165890811
varia
Zobacz opis całości
75

Autor:
Przewłocki Tadeusz , Kabłak-Ziembicka Anna , Kozanecki Artur , Rzeźnik Daniel , Pieniążek Piotr , Musiałek Piotr , Piskorz Adam , Sokołowski Andrzej , Rosławiecka Agnieszka , Tracz Wiesława
Tytuł:
Polyvascular Extracoronary Atherosclerotic Disease in Patients with Coronary Artery Disease = Częstość występowania i czynniki predykcyjne miażdżycy w wielu obszarach tętniczych u pacjentów z chorobą wieńcową
Źródło:
Kardiologia Polska. - t. 67, nr 8 (2009) , s. 978-984. - [odczyt: 20.06.2011] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
53031
artykuł w czasopiśmie
76

Autor:
Sokołowski Andrzej , Rachtan Jadwiga , Niepsuj Stanisław , Zemła Brunon , Zwierko Maria
Tytuł:
Familial Lung Cancer Risk among Women in Poland
Źródło:
Lung Cancer. - vol. 65, iss. 2 (2009) , s. 138-143. - Pełny tekst dostępny w ScienceDirect - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Lista MNiSW:
a
Nr:
53028
artykuł w czasopiśmie
77

Autor:
Harańczyk Grzegorz , Sokołowski Andrzej
Tytuł:
Rozważania o rozkładzie odległości od punktów kratowych w rozkładzie równomiernym = The Distribution of Distance from Lattice Points in Uniform Distribution
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 47 (2009) , s. 17-23. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowanie - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; 16)
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2165722133
artykuł w czasopiśmie
78

Tytuł:
O pewnym wielowymiarowym rozkładzie prawdopodobieństwa
Źródło:
Współczesne problemy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych / red. Józef POCIECHA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 309-319 - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 2)
ISBN:
978-83-7252-440-9
Nr:
2165645797
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
79

Autor:
Ryś Janusz , Sokołowski Andrzej
Tytuł:
Statystyczna analiza zależności pomiędzy obrazem morfologicznym i zmianami cytogenetycznymi w mięsakach tkanek miękkich
Źródło:
Praktyka statystyczna w medycynie i farmacji : planowanie badań i opracowywanie wyników / [red. nauk. Janusz Wątroba] - Kraków: StatSoft Polska, 2008, s. 63-71
ISBN:
978-83-88724-36-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168260974
rozdział w materiałach konferencyjnych
80

Tytuł:
Data Mining - tak czy nie?
Źródło:
Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych / red. Józef POCIECHA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 57-63 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-394-5
Nr:
2165016912
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
81

Tytuł:
Emergo
Numer:
vol. 13, nr 1 (44)
Adres wydawniczy:
Cracow: University of Economics Press, 2008
Opis fizyczny:
129 s.: il.; 28 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
Nr:
2161817289
redakcja czasopisma/serii
82

Autor:
Rachtan Jadwiga , Sokołowski Andrzej , Geleta Małgorzata , Molong Łucja , Widawska Anna , Żmurko Renata
Tytuł:
Zachorowalność na nowotwory złośliwe w Krakowie w latach 2004-2006 = Cancer Incidence in Krakow in 2004-2006
Źródło:
Współczesna Onkologia. - vol. 12, nr 9 (2008) , s. 425-428. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168316317
artykuł w czasopiśmie
83

Tytuł:
Analiza taksonomiczna mieszkań sprzedanych w Krakowie w okresie styczeń 2004 - październik 2007 = Cluster Analysis of Flats Sold in Cracow between January 2004 and October 2007
Źródło:
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 65 (2008) , s. 28-37. - Streszcz., summ.
Nr:
2165908336
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
84

Autor:
Przewłocki Tadeusz , Kabłak-Ziembicka Anna , Tracz Wiesława , Kopeć Grzegorz , Rubis Paweł , Pasowicz Mieczysław , Musiałek Piotr , Kostkiewicz Magdalena , Kozanecki Artur , Stompór Tomasz , Sulowicz Władysława , Sokołowski Andrzej
Tytuł:
Prevalence and Prediction of Renal Artery Stenosis in Patients with Coronary and Supraaortic Artery Atherosclerotic Disease
Źródło:
Nephrology Dialysis Transplantation. - vol. 23 iss. 2 (2008) , s. 580-585. - Pełny tekst dostępny na platformie Oxford - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Lista MNiSW:
a 24.00 pkt
Nr:
2168229862
artykuł w czasopiśmie
85

Autor:
Kabłak-Ziembicka Anna , Przewłocki Tadeusz , Tracz Wiesława , Pieniążek Piotr , Musiałek Piotr , Sokołowski Andrzej , Drwila Rafał , Rzeźnik Daniel
Tytuł:
Carotid Intima-media Thickness in Pre-and postmenopausal Women with Suspected Coronary Artery Disease
Źródło:
Heart and Vessels. - vol. 23, iss. 5 (2008) , s. 295-300. - Pełny tekst dostępny na platformie Springer - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168229890
artykuł w czasopiśmie
86

Autor:
Pieniążek Piotr , Musiałek Piotr , Kabłak-Ziembicka Anna , Tekieli Łukasz , Motyl Rafał , Przewłocki Tadeusz , Moczulski Zbigniew , Pasowicz Mieczysław , Sokołowski Andrzej , Leśniak-Sobelga Agata , Żmudka Krzysztof , Tracz Wiesława
Tytuł:
Carotid Artery Stenting with Patient - and Lesion-Tailored Selection of the Neuroprotection System and Stent Type : Early and 5-Year Results from a Prospective Academic Registry of 535 Consecutive Procedures (TARGET-CAS)
Źródło:
Journal of Endovascular Therapy. - vol. 15 iss. 3 (2008) , s. 249-262. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 24.00 pkt
Nr:
2168229860
artykuł w czasopiśmie
87

Autor:
Zygulska Aneta L. , Sokołowski Andrzej
Tytuł:
Zastosowanie modelu Markowa do oszacowania rokowania po radykalnym leczeniu operacyjnym raka piersi = Use of Markov's Model for Prognosis Evaluation after Radical Surgical Treatment of Breast Cancer
Źródło:
Onkologia w Praktyce Klinicznej. - T. 4, nr 5 (2008) , s. 192-197. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168316321
artykuł w czasopiśmie
88

Tytuł:
O pewnym wielowymiarowym rozkładzie prawdopodobieństwa
Źródło:
Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały II Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 20. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-395-2
Nr:
2166360997
varia
Zobacz opis całości
89

Tytuł:
Statystyczne metody prognozowania popytu na rynkach energii elektrycznej
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2008
Opis fizyczny:
145 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Promotor: Andrzej SOKOŁOWSKI, Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-92
Nr:
51612
doktorat
90

Autor:
Seweryn Michał
Tytuł:
Metody metaanalizy w ekonomicznej ocenie technologii medycznych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2007
Opis fizyczny:
131 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Promotor: Andrzej SOKOŁOWSKI, Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-89
Nr:
51678
doktorat
91

Autor:
Kicki Jerzy , Sobczyk Eugeniusz J. , Sokołowski Andrzej
Konferencja:
XVI Szkoła Eksploatacji Podziemnej, Szczyrk, Polska, od 2007-02-19 do 2007-02-23
Tytuł:
Syntetyczna ocena procesów restrukturyzacji w kopalniach węgla kamiennego = The Comprehensive Assess ot the Coal Industry's Restructuring Processes
Źródło:
Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2007 - Kraków: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, 2007, s. 47-63. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168316171
rozdział w materiałach konferencyjnych
92

Tytuł:
The Football Distance = Odległość futbolowa
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1169 (2007) , s. 33-36. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania
Seria:
(Taksonomia ; 14)
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168245654
artykuł w czasopiśmie
93

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Numer:
nr 764
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Opis fizyczny:
206 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2162111710
redakcja czasopisma/serii
94

Autor:
Kot Stanisław M. , Jakubowski Jacek , Sokołowski Andrzej
Tytuł:
Statystyka : podręcznik dla studiów ekonomicznych
Adres wydawniczy:
Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin; StatSoft Polska, 2007
Opis fizyczny:
520 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-7251-780-7
Nr:
51985
monografia
95

Autor:
Gołkowski Filip , Szybiński Zbigniew , Rachtan Jadwiga , Sokołowski Andrzej , Buziak-Bereza Monika , Trofimiuk Małgorzata , Hubalewska-Dydejczyk Alicja , Przybylik-Mazurek Elwira , Huszno Bohdan
Tytuł:
Iodine Prophylaxis - the Protective Factor Against Stomach Cancer in Iodine Deficient Areas
Źródło:
European Journal of Nutrition. - vol. 46, no 5 (2007) , s. 251-256. - Pełny tekst dostępny na platformie Springer - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Lista MNiSW:
a
Nr:
2168232456
artykuł w czasopiśmie
96

Autor:
Suder Agnieszka , Sokołowski Andrzej
Tytuł:
Variation in Body Fat Distribution Associated with Selected Social and Lifestyle Elements : Socio-economic Implications
Źródło:
Polish Journal of Environmental Studies. - vol. 16, no. 5C II (2007) , s. 634-639. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
a 10.00 pkt
Nr:
2168316331
artykuł w czasopiśmie
97

Tytuł:
Emergo
Numer:
vol. 12, nr 1 (43)
Adres wydawniczy:
Cracow: University of Economics Press, 2007
Opis fizyczny:
86 s.: il.; 28 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
Nr:
2166556858
redakcja czasopisma/serii
98

Autor:
Basiura Beata
Tytuł:
Empiryczny test jednorodności dla metody Warda w analizie skupień
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2007
Opis fizyczny:
245 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Promotor: Andrzej SOKOŁOWSKI, Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-66
Nr:
51685
doktorat
99

Autor:
Sokołowski Andrzej , Jajuga Krzysztof , Gatnar Eugeniusz
Tytuł:
IFCS-2006 Lublana : kilka refleksji = IFCS-2006 Lublana - Some Remarks
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1169 (2007) , s. 39-45. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; 14)
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2165738744
artykuł w czasopiśmie
100

Autor:
Łuczyńska Elżbieta , Anioł Joanna , Dyczek Sonia , Mituś Jerzy , Stelmach Andrzej , Sokołowski Andrzej
Tytuł:
Estimation of the Prognostic Value of Some Clinical Factors and Mammographical Signs in Breast Cancer = Ocena wartości prognostycznej wybranych cech klinicznych i objawów mammograficznych w raku piersi
Źródło:
Polish Journal of Radiology. - vol. 71, no 4 (2006) , s. 10-19. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168316329
artykuł w czasopiśmie
101

Tytuł:
Statystyczna analiza porównawcza funduszy inwestycyjnych w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2006
Opis fizyczny:
276 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Promotor: Andrzej SOKOŁOWSKI, Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-34
Nr:
52590
doktorat
102

Tytuł:
Statystyczne metody monitorowania kosztów jakości
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2006
Opis fizyczny:
119 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Promotor: Andrzej SOKOŁOWSKI, Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-14
Nr:
52628
doktorat
103

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 726
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Opis fizyczny:
101 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2166494158
redakcja czasopisma/serii
104

Tytuł:
Wpływ zakłóceń losowych na wyniki porządkowania obiektów
Źródło:
Matematyka język uniwersalny : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Tadeusza Stanisza / [red. nauk. Edward SMAGA] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 237-252
ISBN:
83-7252-319-3
Nr:
2166174384
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
105

Autor:
Ney Roman , Sokołowski Andrzej , Sobczyk Eugeniusz J. , Kicki Jerzy , Jarosz Jacek , Saługa Piotr , Dyczko Artur , Paszcza Henryk
Tytuł:
Strategia restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego - doświadczenia i prognozy
Redaktor:
Ney Roman
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2006
Opis fizyczny:
175 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-89174-44-8
Nr:
2168221374
monografia
106

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 724
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Opis fizyczny:
129 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2166034796
redakcja czasopisma/serii
107

Autor:
Sokołowski Andrzej , Chechelski Piotr
Tytuł:
Wpływ wdrożonych systemów zarządzania jakością na poziom eksportu
Źródło:
Stan wdrożenia systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego / red. Grażyna Morkis - Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2006, s. 84-98
Seria:
(Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej ; nr 42)
ISBN:
83-89666-70-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168313577
rozdział w monografii
108

Tytuł:
Innowacyjność w województwie małopolskim = The Innovativeness of the Małopolskie Voivodship
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 730 (2006) , s. 63-97. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
51272
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
109

Tytuł:
Realne koalicje w Sejmie w roku 2004 = Cluster Analysis of the Legislative Activity of Sejm in 2004
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1126 (2006) , s. 27-36. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania
Seria:
(Taksonomia ; 13)
Nr:
2166369963
artykuł w czasopiśmie
110

Autor:
Sokołowski Andrzej , Chechelski Piotr
Tytuł:
Wpływ wdrożonych systemów zarządzania jakością na poziom nakładów inwestycyjnych
Źródło:
Stan wdrożenia systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego / red. Grażyna Morkis - Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2006, s. 64-83
Seria:
(Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej ; nr 42)
ISBN:
83-89666-70-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168313575
rozdział w monografii
111

Autor:
Basiura Beata , Sokołowski Andrzej
Tytuł:
Efektywność klasyfikacji w metodzie Warda = The Clustering Effectiveness in Ward's Method
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Andrzej IWASIEWICZ]. - vol. 46-47 (2005) , s. 53-64. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2166373233
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
112

Konferencja:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2005-10-24 do 2005-10-27
Tytuł:
Analiza wyników wyborów w III RP
Źródło:
Przegląd programów z rodziny Statistica - Warszawa; Kraków: StatSoft, 2005, s. 57-66
Seria:
(Zastosowania Statystyki i Data Mining)
ISBN:
83-88724-29-0
Nr:
2168313619
rozdział w materiałach konferencyjnych
113

Tytuł:
Testowanie wielokrotne w badaniach ekonomicznych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2005
Opis fizyczny:
152 k.: il.; 30 cm + Autoreferat : 15 k.
Uwagi:
Promotor: Andrzej SOKOŁOWSKI, Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/286
Nr:
2168221242
doktorat
114

Tytuł:
Taksonomiczna analiza działalności ustawodawczej sejmu w 2004 roku = Cluster Analysis of the Legislative Activity of Sejm in 2004
Źródło:
Studia Politologiczne. - vol. 9 (2005) , s. 28-40. - Tytuł numeru: Przed wyborami : konflikty, strategie, nadzieje
Nr:
2168309853
artykuł w czasopiśmie
115

Tytuł:
Innowacyjność Małopolski mierzona potencjałem badawczo-rozwojowym w organizacjach różnej wielkości
Źródło:
Innowacyjność sektora MŚP : Małopolska i Podkarpacie / red. Krzysztof Kaszuba, Jan TARGALSKI - Kraków ; Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2005, s. 141-174 - Bibliogr.
ISBN:
83-88397-21-4
Nr:
2166165219
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
116

Tytuł:
Przykłady stosowania analizy danych w marketingu i badaniu opinii publicznej
Źródło:
StatSoft Polska (2005) . - [odczyt: 14.12.2012]
Tryb dostępu:
Nr:
2168239552
artykuł nierecenzowany
117

Konferencja:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2005-10-24 do 2005-10-27
Tytuł:
Data Mining - automat czy metoda naukowa?
Źródło:
Data mining : poznaj siebie i swoich klientów - Warszawa; Kraków: StatSoft, 2005, s. 5-11 - Bibliogr.
Seria:
(Zastosowania Statystyki i Data Mining)
ISBN:
83-88724-26-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168260530
rozdział w materiałach konferencyjnych
118

Autor:
Sokołowski Andrzej , Niedźwiecki Marek
Konferencja:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2005-10-24 do 2005-10-27
Tytuł:
Lista przebojów Trójki w obiektywie Statistica
Źródło:
Przegląd programów z rodziny Statistica - Warszawa; Kraków: StatSoft, 2005, s. 93-106
Seria:
(Zastosowania Statystyki i Data Mining)
ISBN:
83-88724-29-0
Nr:
2168313621
rozdział w materiałach konferencyjnych
119

Autor:
Rachtan Jadwiga , Sokołowski Andrzej , Geleta Małgorzata , Molong Łucja
Tytuł:
Zachorowalność na nowotwory złośliwe gruczołu krokowego w województwie małopolskim w latach 1999-2001 = Incidence Rate of Prostate Cancer in the Małopolska Province in 1999-2001
Źródło:
Urologia Polska. - vol. 58, nr 3 (2005) , s. 190-192. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168316319
artykuł w czasopiśmie
120

Autor:
Rachtan Jadwiga , Sokołowski Andrzej , Geleta Małgorzata , Molong Łucja
Tytuł:
Zachorowalność na nowotwory złośliwe w województwie małopolskim w latach 1999-2001 = Cancer Incidence in the Małopolska Province in 1999-2001
Źródło:
Przegląd Lekarski. Seria 2. - T. 62, nr 8 (2005) , s. 737-741. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168316315
artykuł w czasopiśmie
121

Autor:
Kabłak-Ziembicka Anna , Przewłocki Tadeusz , Tracz Wiesława , Pieniążek Piotr , Musiałek Piotr , Sokołowski Andrzej
Tytuł:
Gender Differences in Carotid Intima-Media Thickness in Patients with Suspected Coronary Artery Disease
Źródło:
The American Journal of Cardiology. - vol. 96, iss. 9 (2005) , s. 1217-1222. - Pełny tekst dostępny w ScienceDirect - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168232458
artykuł w czasopiśmie
122

Autor:
Łapczyński Artur , Niedźwiecki Marek , Sokołowski Andrzej
Tytuł:
Lista Przebojów Programu Trzeciego - problemy statystyczne = Radio 3 Hit List - Statistical Problems
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1076 (2005) , s. 57-70. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; 12)
Nr:
2166560687
artykuł w czasopiśmie
123

Autor:
Sokołowski Andrzej , Jajuga Krzysztof
Tytuł:
IFCS-2004 Chicago - kilka refleksji = IFCS-2004 Chicago - Some Impressions
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1076 (2005) , s. 19-25. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania
Seria:
(Taksonomia ; 12)
Nr:
2166560387
artykuł w czasopiśmie
124

Tytuł:
Tablice statystyczne
Wydanie:
Wyd. 3 popr.
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2005
Opis fizyczny:
53, [1] s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-257-X
Nr:
53096
podręcznik
125

Konferencja:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2004-10-19 do 2004-10-20
Tytuł:
Data mining w prognozowaniu zaopotrzebowania na nośniki energii
Źródło:
Statystyka i data mining w praktyce - Kraków: StatSoft, 2004, s. 91-102 - Bibliogr.
Seria:
(Zastosowania Statystyki i Data Mining)
ISBN:
83-88724-23-1
Nr:
2168221384
rozdział w materiałach konferencyjnych
126

Autor:
Duda Krzysztof , Sokołowski Andrzej , Kubisz Agnieszka , Mizianty Marek , Machowska Barbara
Tytuł:
Dawka leku znieczulenia miejscowego na segment rdzeniowy a rozmiary części lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa w znieczuleniu podpajęczynówkowym dorosłych = Relationship between the Dose of Local Anaesthetic Agent and Lumbo-sacral Dimensions of the Spine During Spinal Anaesthesia
Źródło:
Anestezjologia Intensywna Terapia. - T. 36, nr 1 (2004) , s. 28-33. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168316305
artykuł w czasopiśmie
127

Tytuł:
Strukturalne testy zgodności
Źródło:
XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 41-50 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-210-3
Nr:
2168219168
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
128

Autor:
Sobolewski Marek
Tytuł:
Zastosowanie wybranych modeli decyzyjnych w ekonomicznej ocenie programów zdrowotnych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2004
Opis fizyczny:
185 k.: il.; 30 cm + Autoreferat : 24 k.
Uwagi:
Praca wykonana w ramach projektu badawczego nr 2 H02B 029 25 finansowanego przez Komitet Badań Naukowych, Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/730
Nr:
2168221668
doktorat
129

Autor:
Kabłak-Ziembicka Anna , Tracz Wiesława , Przewłocki Tadeusz , Pieniążek Piotr , Sokołowski Andrzej , Konieczyńska Małgorzata
Tytuł:
Association of Increased Carotid Intima-media Thickness with the Extent of Coronary Artery Disease
Źródło:
Heart. - vol. 90, iss. 11 (2004) , s. 1286-1290. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168232460
artykuł w czasopiśmie
130

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 666
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
117 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168218274
redakcja czasopisma/serii
131

Konferencja:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2004-10-19 do 2004-10-20
Tytuł:
O niewłaściwym stosowaniu metod statystycznych
Źródło:
Statystyka i data mining w badaniach naukowych - Kraków: StatSoft Polska, 2004, s. 5-14 - Bibliogr.
Seria:
(Zastosowania Statystyki i Data Mining)
ISBN:
83-88724-22-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168260984
rozdział w materiałach konferencyjnych
132

Autor:
Rachtan Jadwiga , Sokołowski Andrzej , Geleta Małgorzata , Molong Łucja
Tytuł:
Zachorowalność na nowotwory złośliwe piersi u kobiet w województwie małopolskim w latach 1999-2001 = Incidence of Breast Cancer in Women in the Małopolska Province in 1999-2001
Źródło:
Współczesna Onkologia. - vol. 9, nr 9 (2004) , s. 425-428. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168316313
artykuł w czasopiśmie
133

Autor:
Pieniążek Piotr , Stępień Ewa , Sadowski Jerzy , Przewłocki Tadeusz , Sokołowski Andrzej , Podolec Piotr , Kapelak Bogusław , Przybyłowski Piotr , Kądzielski Andrzej , Tracz Wiesława
Tytuł:
Impact of Chlamydia Pneumoniae Infection on Survival Rate after Heart Transplantation
Źródło:
Medical Science Monitor. - vol. 9, iss. 2 (2003) , s. CR67-CR72. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168232466
artykuł w czasopiśmie
134

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 643
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
89 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168225114
redakcja czasopisma/serii
135

Autor:
Jajuga Krzysztof , Sokołowski Andrzej
Konferencja:
XI Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XVI Konferencja Taksonomiczna), Międzyzdroje, Polska, od 2002-09-10 do 2002-09-12
Tytuł:
IFCS-2002 - Facts and Remarks = IFCS-2002 - fakty i reflekcje
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 988 (2003) , s. 15-20. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Seria:
(Taksonomia ; 10)
Nr:
2168223068
artykuł w czasopiśmie
136

Konferencja:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2003-10-15 do 2003-10-15
Tytuł:
Prognozowanie finansowych szeregów czasowych
Źródło:
Zastosowania statystyki i data mining w finansach - Kraków: StatSoft Polska, 2003, s. 55-64
Seria:
(Zastosowania Statystyki i Data Mining)
ISBN:
83-88724-17-7
Nr:
2168261124
rozdział w materiałach konferencyjnych
137

Tytuł:
Innowacyjność województwa małopolskiego mierzona potencjałem badawczo-rozwojowym w organizacjach różnej wielkości
Źródło:
Wpływ innowacyjności na rozwój sektora MSP w Małopolsce / kierownik tematu: Jan TARGALSKI2003, s. 1[68]-32[99] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-899/Magazyn
Nr:
2168265028
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
138

Tytuł:
Modelowanie wydatków związanych z leczeniem nowotworów piersi u kobiet w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2003
Opis fizyczny:
202 k.: il.; 30 cm + Autoreferat : 21 k.
Uwagi:
Promotor: Andrzej SOKOŁOWSKI, Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/898
Nr:
2168274711
doktorat
139

Autor:
Duda Krzysztof , Kołodziejski Lech , Sokołowski Andrzej , Kubisz Agnieszka , Łobaziewicz Wojciecj , Komorowski Andrzej L. , Marczyk Elżbieta
Tytuł:
Factors Determining the Post-Operative Hypo-Albuminaemia in Cancer Patients - Stepwise Regression Analysis
Źródło:
Acta Chirurgica Belgica. - vol. 103, iss. 3 (2003) , s. 287-292. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168232464
artykuł w czasopiśmie
140

Konferencja:
Education of Quantitative Mathematical-statistical Methods on the Universities of Economics Referring to Future Needs : 10th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, Svätý Jur, Słowacja, od 2003-11-04 do 2003-11-07
Tytuł:
P-Value - Its Use and Misuse
Źródło:
Education of Quantitative Mathematical-statistical Methods on the Universities of Economics Referring to Future Needs : 10th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, November 4-7, 2003, Svätý Jur, Slovakia / ed. Eva Sodomová - Bratislava: University of Economics in Bratislava, 2003, s. 127-132
ISBN:
80-225-1914-6
Nr:
2168295181
rozdział w materiałach konferencyjnych
141

Autor:
Dyduch Magdalena , Skolyszewski Jan , Korzeniowski Stanisław , Sokołowski Andrzej
Tytuł:
Analysis of Treatment Results in Advanced Hodgkin's Disease : the Case for Adjuvant Radiotherapy
Źródło:
International Journal of Radiation Oncology Biology Physics. - vol. 56, iss. 3 (2003) , s. 634-643. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168232462
artykuł w czasopiśmie
142

Autor:
Rachtan Jadwiga , Sokołowski Andrzej , Urbańska Alicja , Geleta Małgorzata , Molong Łucja
Tytuł:
Nowotwory złośliwe w województwie krakowskim w 1998 roku = Cancer in the Cracow Region in 1998
Źródło:
Przegląd Lekarski. Seria 2. - T. 59, nr 1 (2002) , s. 11-16. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168316309
artykuł w czasopiśmie
143

Tytuł:
Percentage Points of the Similarity Measure for Partitions
Źródło:
Statistics in Transition. - vol. 2, no. 2 (2002) , s. 195-199
Nr:
2168313641
artykuł w czasopiśmie
144

Tytuł:
Bezrobocie a wyniki wyborów w Polsce = Unemployment and Election Results in Poland
Źródło:
Studia Politologiczne. - vol. 6 (2002) , s. 33-45. - Tytuł numeru: Polska scena polityczna: kampanie wyborcze
Nr:
2168313609
artykuł w czasopiśmie
145

Konferencja:
8th Conference of the International Federation of Classification Societies, Kraków, Polska, od 2002-07-16 do 2002-07-19
Tytuł:
Data Analysis, Classification, and Related Methods : IFCS 2002 : program and abstracts
, Jajuga Krzysztof
Adres wydawniczy:
Cracow: Cracow University of Economics Publishers, 2002
Opis fizyczny:
208 s.: rys.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-7252-134-4
Nr:
2168261242
materiały konferencyjne
146

Tytuł:
Polska scena polityczna 2001 - wyniki wyborów parlamentarnych = Polish Political Scene in 2001 - the Results of Parlamentary Elections
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 942 (2002) , s. 417-419. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Seria:
(Taksonomia ; 9)
Nr:
2168223126
artykuł w czasopiśmie
147

Konferencja:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2002-10-29 do 2002-10-29
Tytuł:
Prognozowanie sprzedaży w hurtowym domu towarowym
Źródło:
Data Mining - metody i przykłady - Kraków: StatSoft, 2002, s. 95-102 - Bibliogr.
Seria:
(Zastosowania Statystyki i Data Mining)
ISBN:
83-88724-14-2
Nr:
2168313617
rozdział w materiałach konferencyjnych
148

Konferencja:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2002-10-15 do 2002-10-15
Tytuł:
Wprowadzenie do zastosowań metod statystycznych i technik data mining w badaniach naukowych
Źródło:
Metody statystyczne i techniki data mining w badaniach naukowych - Kraków: StatSoft, 2002, s. 5-11
Seria:
(Zastosowania Statystyki i Data Mining)
ISBN:
83-88724-12-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168260982
rozdział w materiałach konferencyjnych
149

Konferencja:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2002-10-29 do 2002-10-29
Tytuł:
Metody stosowane w data mining
Źródło:
Data Mining - metody i przykłady - Kraków: StatSoft, 2002, s. 5-12 - Bibliogr.
Seria:
(Zastosowania Statystyki i Data Mining)
ISBN:
83-88724-14-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168252180
rozdział w materiałach konferencyjnych
150

Konferencja:
Eighth Conference of the International Federation of Classification Societies (IFCS), Kraków, Polska, od 2002-07-16 do 2002-07-19
Tytuł:
Classification, Clustering, and Data Analysis : Recent Advances and Applications
Redaktor:
Jajuga Krzysztof
, Bock Hans-Hermann
Adres wydawniczy:
Berlin: Springer-Verlag, 2002
Seria:
(Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization)
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-3-540-43691-1
Nr:
2168316355
materiały konferencyjne
151

Autor:
Przewłocki Tadeusz , Pieniążek Piotr , Tracz Wiesława , Ryniewicz Wojciech , Kostkiewicz Magdalena , Olszowska Maria , Podolec Piotr , Sokołowski Andrzej
Tytuł:
Long-term outcome in Patients with Unstable Angina Treated by Coronary Balloon Angioplasty
Źródło:
International Journal of Cardiology. - vol. 77, iss. 1 (2001) , s. 13-24. - Pełny tekst dostępny w ScienceDirect - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168232468
artykuł w czasopiśmie
152

Tytuł:
Miesięczne prognozy zjawisk związanych z rynkiem paliw w Polsce do końca 2000 r. = Monthly Forecasts of Phenomena Connected with the Fuel Market in Poland up to the End of 2000
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 573 (2001) , s. 31-45. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168249296
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
153

Autor:
Sokołowski Andrzej , Wątroba Janusz
Tytuł:
Prognozowanie sprzedaży i ocena skuteczności działań marketingowych
Źródło:
Statistica 6 w twoim mieście - Kraków: StatSoft Polska, 2001, s. 75-83 - Bibliogr.
ISBN:
83-88724-08-8
Nr:
2165624836
rozdział w monografii
154

Tytuł:
The Determinants of Foreign Direct Investment in Transforming Economies: Empirical Evidence From the Czech Republic, Poland and Hungary = The Determinants of Foreign Direct Investment in Transforming Economies: Empirical Evidence From the Czech Republic, Poland and Hungary
Źródło:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Adam STABRYŁA]. - no 1 (2001) , s. 27-44 - Bibliogr.
Nr:
2168248850
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
155

Tytuł:
Czynniki generujące polskie bezrobocie = Factors Generating Unemployment in Poland
Źródło:
Rynek Pracy. - nr 7/8(115/116) (2001) , s. 28-39
Tryb dostępu:
Nr:
2168244986
artykuł w czasopiśmie
156

Tytuł:
Polityka rynku pracy i rozwój zasobów ludzkich w strategiach rozwoju województw w kontekście przygotowań Polski do absorpcji środków Europejskiego Funduszu Społecznego : synteza ekspertyzy opracowanej dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej = Labour Market Policy and Human Resources Development in Voivodship Development Strategies as Poland is Preparing to Absorb European Social Fund Contributions
Źródło:
Rynek Pracy. - nr 3-4(111-112) (2001) , s. 5-27
Nr:
2168247652
artykuł w czasopiśmie
157

Tytuł:
Propozycja testu normalności rozkładu = A Proposed Test of Normal Distribution
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie2001. - T. 43/2, lipiec-grudzień 1999, s. 55-57. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
Nr:
2168261180
varia
158

Autor:
Jajuga Krzysztof , Sokołowski Andrzej
Konferencja:
IX Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Ustroń, Polska, od 2000-10-23 do 2000-10-25
Tytuł:
IFCS 2000 - Millenium Talk = IFCS 2000 - referat milenijny
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 906 (2001) , s. 216-223. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; nr 8)
Nr:
2168313653
artykuł w czasopiśmie
159

Autor:
Przewłocki Tadeusz , Ryniewicz Wojciech , Sokołowski Andrzej , Pieniążek Piotr , Olszowska Maria , Kostkiewicz Magdalena , Lelakowski Jacek , Tracz Wiesława
Tytuł:
Odległe obserwacje u chorych z restenozą i bez nawrotu zwężenia po angioplastyce wieńcowej = Long-term Outcome in Patients with and without Restenosis after Coronary Angioplasty
Źródło:
Przegląd Lekarski. Seria 2. - T. 58, nr 9 (2001) , s. 845-850. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168316307
artykuł w czasopiśmie
160

Konferencja:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2000-10-11 do 2000-10-11
Tytuł:
Prognozowanie sprzedaży - studium przypadku
Źródło:
Prognozowanie w przedsiębiorstwie - Kraków: StatSoft Polska Sp. z o.o., 2000, s. 29-37
ISBN:
83-912346-6-5
Nr:
2168254136
rozdział w materiałach konferencyjnych
161

Tytuł:
Testowanie wielokrotne w macierzy korelacji : eksperyment symulacyjny
Źródło:
XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 23-25 III 1999 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 63-69
ISBN:
83-7252-052-6
Nr:
2168261102
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
162

Autor:
Przewłocki Tadeusz , Pieniążek Piotr , Tracz Wiesława , Ryniewicz Wojciech , Olszowska Maria , Kostkiewicz Magdalena , Podolec Piotr , Pasowicz Mieczysław , Sokołowski Andrzej
Tytuł:
Wyniki angioplastyki wieńcowej u chorych w różnych grupach wiekowych = Long-term Results of Coronary Balloon Angioplasty in Various Age Groups
Źródło:
Przegląd Lekarski. Seria 2. - T. 57, nr 5 (2000) , s. 266-273. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168316311
artykuł w czasopiśmie
163

Konferencja:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2000-10-16 do 2000-10-16
Tytuł:
Analiza czynników rokowniczych i metod leczenia u chorych na ziarnicę złośliwą
Źródło:
Analiza danych w naukach medycznych i zarządzaniu służbą zdrowia - Kraków: StatSoft Polska Sp. z o.o., 2000, s. 31-40
ISBN:
83-912346-9-X
Nr:
2168254142
rozdział w materiałach konferencyjnych
164

Autor:
Sokołowski Andrzej , Filek Zofia
Tytuł:
Z otwartymi ramionami
Źródło:
Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nacz. Zbigniew PASZEK2000. - nr 5, s. 6
Nr:
2168272424
głos w dyskusji/wywiad
Zobacz opis całości
165

Autor:
Duda Krzysztof , Sokołowski Andrzej , Kubisz Agnieszka , Mizianty Marek , Machowska Barbara , Janowski Jacek
Tytuł:
Podpajęczynówkowe dawkowanie mieszaniny 0,5% bupiwakainy z "ciężką" lidokainą dorosłych według przesłanek Bromage`a = Influence of the Bromage Formula on Spread of Spinal Anaesthesia with Mixture of 0,5% Bupivacaine and Heavy Lidocaine
Źródło:
Anestezjologia Intensywna Terapia. - T. 32, nr 2 (2000) , s. 177-181. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168316301
artykuł w czasopiśmie
166

Autor:
Duda Krzysztof , Sokołowski Andrzej , Kubisz Agnieszka
Tytuł:
Prognozowanie dawki na segment rdzeniowy mieszaniny 0,5% bupiwakainy z "ciężką" lidokainą w analgezji podpajęczynówkowej u dorosłych = Spinal Anaesthesia with 0,5% Bupivacaine - Heavy Lidocaine Mixture : Prediction of the Segmental Spread
Źródło:
Anestezjologia Intensywna Terapia. - T. 32, nr 2 (2000) , s. 235-238. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168316303
artykuł w czasopiśmie
167

Tytuł:
Zalecane kierunki zmian wzorców konsumpcji i modeli produkcji sprzyjające strategii trwałego, zrównoważonego rozwoju - raport końcowy : ekspertyza przygotowana dla Departamentu Strategii Gospodarczej Ministerstwa Gospodarki
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
221 s.; 30 cm
Uwagi:
Streszcz.,
Nr:
2168313649
raport/sprawozdanie
168

Tytuł:
Przykłady korzystania ze STATISTICA
Źródło:
Narzędzia statystycznej analizy danych - programy z rodziny STATISTICA - Kraków: StatSoft Polska Sp. z o.o., 1999, s. 17-32
ISBN:
83-912346-1-4
Nr:
2168254154
rozdział w materiałach konferencyjnych
169

Tytuł:
SENS i SEWSS jako narzędzia data mining
Źródło:
Systemy analizy danych dla całej organizacji - SENS i SEWSS - Kraków: StatSoft Polska Sp. z o.o., 1999, s. 19-25
ISBN:
83-912346-0-6
Nr:
2168254144
rozdział w materiałach konferencyjnych
170

Autor:
Podolec Piotr , Pfitzner Roman , Wierzbicki Karol , Kostkiewicz Magdalena , Pieniążek Piotr , Olszowska Maria , Przewłocki Tadeusz , Sokołowski Andrzej , Tracz Wiesława , Dziatkowiak Antoni
Tytuł:
The Quality of Life after Aortic Valve Replacement with Homografts or Prosthetic Valves
Źródło:
Journal of Heart Valve Disease. - vol. 8, iss. 3 (1999) , s. 270-276. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168232474
artykuł w czasopiśmie
171

Autor:
Niezabitowski Aleksander , Czajecki Krzysztof , Ryś Janusz , Kruczak Anna , Gruchała Andrzej , Wasilewska Anna , Lackowska Bożena , Sokołowski Andrzej , Szklarski Wacław
Tytuł:
Prognostic Evaluation of Cutaneous Malignant Melanoma : a Clinicopathologic and Immunohistochemical Study
Źródło:
Journal of Surgical Oncology. - vol. 70, iss. 3 (1999) , s. 150-160. - Pełny tekst dostępny na platformie Wiley - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168232476
artykuł w czasopiśmie
172

Autor:
Lackowska Bożena , Gruchała Andrzej , Niezabitowski Aleksander , Radkowski Adam , Skołyszewski Jan , Ryś Janusz , Szklarski Wacław , Sokołowski Andrzej
Tytuł:
Prognostic and Predictive Evaluation of DNA Content, S-phase Fraction and Immunophenotyping in non-Hodgkin's Lymphomas in Adults : a Prospective Study
Źródło:
Polish Journal of Pathology. - vol. 50, iss. 1 (1999) , s. 23-29. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168316325
artykuł w czasopiśmie
173

Autor:
Schneider-Stock Regine , Ryś Janusz , Jaeger Viola , Niezabitowski Aleksander , Kruczak Anna , Sokołowski Andrzej , Roessner Albert
Tytuł:
Prognostic Significance of Telomerase Activity in Soft Tissue Sarcomas
Źródło:
International Journal of Oncology. - vol. 15, iss. 4 (1999) , s. 775-780. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168232470
artykuł w czasopiśmie
174

Tytuł:
Przykłady korzystania z SENS i SEWSS w prognozowaniu i badaniach marketingowych
Źródło:
Systemy analizy danych dla całej organizacji - SENS i SEWSS - Kraków: StatSoft Polska Sp. z o.o., 1999, s. 27-39
ISBN:
83-912346-0-6
Nr:
2168254146
rozdział w materiałach konferencyjnych
175

Autor:
Lackowska Bożena , Niezabitowski Aleksander , Ryś Janusz , Skołyszewski Jan , Stelmach Andrzej , Sokołowski Andrzej , Gruchała Andrzej , Jaszcz-Gruchała Agnieszka , Markiewic Dorota
Tytuł:
Evaluation of DNA Content and Proliferative Activity in Prediction of Short-term Relapses in Mammary Carcinoma : a Prospective Study
Źródło:
Polish Journal of Pathology. - vol. 50, iss. 3 (1999) , s. 139-144. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168316327
artykuł w czasopiśmie
176

Autor:
Karolewski Kazimierz , Korzeniowski Stanisław , Sokołowski Andrzej , Urbański Krzysztof , Kojs Zbigniew
Tytuł:
Prognostic Significance of Pretherapeutic and Therapeutic Factors in Patients with Advanced Cancer of the Uterine Cervix Treated with Radical Radiotherapy Alone
Źródło:
Acta Oncologica. - vol. 38, iss. 4 (1999) , s. 461-468. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168232472
artykuł w czasopiśmie
177

Tytuł:
Rezultaty estymacji parametrów regresyjnych modeli płac
Źródło:
Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji / red. Stanisław Maciej KOT - Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 141-176
ISBN:
83-01-12701-5
Nr:
2168248934
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
178

Autor:
Krzyszkowski Tadeusz , Gasińska Anna , Sokołowski Andrzej , Danilewicz Benedykt , Skołyszewski Jan
Konferencja:
Kongres Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Poznań, Polska, od 1998-09-24 do 1998-09-27
Tytuł:
Korelacje pomiędzy parametrami kinetyki komórkowej i ploidalnością DNA a innymi czynnikami prognostycznymi u chorych na glejaki złośliwe mózgu = Correlation among the DNA Ploidy, Proliferative Potential and Patient's Prognosis in High Grade Gliomas
Źródło:
Problemy współczesnej diagnostyki i terapii w neurochirurgii / red. Stanisław Nowak, Ryszard Żukiel - Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 1999, s. 95-100 - Bibliogr.
ISBN:
83-7063-233-5
Nr:
2168316169
rozdział w materiałach konferencyjnych
179

Tytuł:
Szacowanie zasobów kapitału ludzkiego w Polsce
Źródło:
Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji / red. Stanisław Maciej KOT - Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 124-140
ISBN:
83-01-12701-5
Nr:
2168248932
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
180

Autor:
Sokołowski Andrzej , Jawień Anna
Tytuł:
Nikt nie chce zdać na "F"
Źródło:
Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nacz. Zbigniew PASZEK1999. - nr 3, s. 7, 15
Nr:
2168284069
głos w dyskusji/wywiad
Zobacz opis całości
181

Tytuł:
Regional Differences in Living Standards in Eastern European Countries : Changes During the Transition [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Budapest: Open Society Institute, 1999
Opis fizyczny:
113 s.: il.
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168286197
raport/sprawozdanie
182

Tytuł:
Przewidywanie zagrożenia hipomagnezemią u chorych po zabiegu chirurgicznym
Źródło:
StatSoft Polska (1999) . - [odczyt: 25.09.2013]
Tryb dostępu:
Nr:
2168260978
artykuł nierecenzowany
183

Konferencja:
VI Conference of the International Federation of Classification Societies (IFCS), Rzym, Włochy, od 1998-06-21 do 1998-06-24
Tytuł:
The Iterative Method for Estimation of Multidimensional Mode
Źródło:
Data, Science, Classification and Related Methods - [b.m.]: Istituto Nazionale di Statistica, 1998, s. 279-282
Nr:
2168313657
rozdział w materiałach konferencyjnych
184

Tytuł:
Regional Differences in the Living Standards in Poland, the Slovak Republic, the Czech Republic and Hungary - 1990-1995
Źródło:
Ekonometria czasu transformacji : SEMPP 98 : materiały z XXXIV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej oraz XVI Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego / red. nauk. Andrzej Stanisław Barczak - Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 227-242 - Bibliogr.
ISBN:
83-7246-048-5 ; 83-7246-048-8 (okł.)
Nr:
2166230501
rozdział w materiałach konferencyjnych
185

Autor:
Pietrzyk-Zieniewicz Ewa , Sokołowski Andrzej , Zieniewicz Andrzej
Tytuł:
Jak Polak z Polakiem : kampania wyborcza do Sejmu i Senatu RP w 1993 r. : autoprezentacje, regionalne uwarunkowania postaw wyborczych, dyskursy, analizy
Adres wydawniczy:
Ciechanów: KODRTK, 1998
Opis fizyczny:
132, [2] s.: il.; 23 cm
Seria:
(Region, Polityka, Promocja)
ISBN:
83-911392-0-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168313497
monografia
186

Konferencja:
XIX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1997-04-27 do 1997-04-30
Tytuł:
Privatization Referendum 1996 in Poland in Search of the Voting Patterns = [Referendum prywatyzacyjne w Polsce w 1996 roku - wzorce zachowań]
Źródło:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 189-192
ISBN:
83-87239-59-3
Nr:
2168255960
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
187

Autor:
Brol Ryszard , Głuszczuk Dariusz , Maciejuk Marian , Markowska Małgorzata , Obrębalski Marek , Prudzielnica-Grunt Maja , Sobczak Elżbieta , Sokołowski Andrzej , Strahl Danuta , Sztando Andrzej , Zapart Jerzy
Tytuł:
Taksonomia struktur w badaniach regionalnych
Redaktor:
Strahl Danuta
Adres wydawniczy:
Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 1998
Opis fizyczny:
272 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. po rozdz.
Program badawczy:
Praca jest finansowana przez Komitet Badań Naukowych jako efekt studiów prowadzonych w ramach grantu pt.: "Taksonomia struktur w badaniach regionalnych"
ISBN:
83-7011-363-X
Nr:
2168313581
monografia
188

Tytuł:
Przykłady prognozy ekonomicznej
Źródło:
StatSoft Polska (1998) . - [odczyt: 25.09.2013]
Tryb dostępu:
Nr:
2168261136
artykuł nierecenzowany
189

Konferencja:
XXXIII Konferencja Statystyków, Ekonometryków, Matematyków Polski Południowej; XV Seminarium Ekonometrycznego im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego, Szklarska Poręba, Polska, od 1997-05-06 do 1997-05-09
Tytuł:
Wykorzystanie metod symulacyjnych w aglomeracyjnych metodach hierarchicznych
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 771 (1997) , s. 46-53. - Tytuł numeru: Materiały z XXXIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków, Matematyków Polski Południowej oraz XV Seminarium Ekonometrycznego im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego, Szklarska Poręba, 6-9 maja 1997 - Bibliogr.
Nr:
2168313645
artykuł w czasopiśmie
190

Konferencja:
II Krajowa Konferencja Naukowa, Jaszowiec, Polska, od 1997-10-16 do 1997-10-18
Tytuł:
Zastosowanie pakietu STATISTICA w medycynie
Źródło:
Techniki informatyczne w medycynie : TIM'97 / red. Jan Piecha - Katowice: [s.n.], 1997, s. 217-229 - Bibliogr.
Nr:
2168316297
rozdział w materiałach konferencyjnych
191

Autor:
Niezabitowski Aleksander , Ryś Janusz , Lackowska Bożena , Gruchała Andrzej , Sokołowski Andrzej , Kruczak Anna , Wasilewska Anna , Szklarski Wacław
Tytuł:
Mammary Carcinoma : Prognostic Value of Histology, Proliferative Indicator Receptor Status and Expression of Oncogen Product in Node-free Patient
Źródło:
European Journal of Cancer1997. - vol. 33, suppl. 8, s. 198. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168312287
varia
192

Tytuł:
O pewnym rozkładzie prawdopodobieństwa dwuwymiarowej zmiennej losowej
Źródło:
XIV Seminarium Ekonometryczne im. profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 26-28 III 1996 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 59-67 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-05-4
Nr:
2168269296
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
193

Tytuł:
Rozwój gospodarczy a emigracja - badanie statystyczne
Źródło:
Orientacje emigracyjne Polaków / red. Krystyna Slany - Kraków: Kwadrat, 1997, s. 62-69
ISBN:
83-906637-1-6
Nr:
2168313495
rozdział w monografii
194

Autor:
Rachtan Jadwiga , Sokołowski Andrzej
Tytuł:
Risk Factors for Lung Cancer Among Women in Poland
Źródło:
Lung Cancer. - vol. 18, iss. 2 (1997) , s. 137-145. - Pełny tekst dostępny w ScienceDirect - Bibliogr.
Nr:
2168232480
artykuł w czasopiśmie
195

Tytuł:
Taksonomiczna analiza emigracji z Polski w 1992 roku
Źródło:
Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania / [red. nauk. Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak] - Wrocław: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 21-29 - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; z. 4)
Nr:
2168274739
rozdział w materiałach konferencyjnych
196

Tytuł:
Privatization and the Living Standard in Poland
Źródło:
Researches on Labour Markets and Level of Life in Poland, Slovakia and Ukraine / [ed. by Stanisław Maciej KOT] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 85-87
ISBN:
83-87239-36-4
Nr:
2168290529
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
197

Tytuł:
Tablice statystyczne
Wydanie:
Wyd. 2
Adres wydawniczy:
Kraków: AE. Wydaw. Uczelniane, 1996
Opis fizyczny:
53, [1] s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-86439-69-6
Nr:
2168261266
podręcznik
198

Tytuł:
Classification and Evaluation of the Level of Regional Development in Poland's Voivodships, 1989-94
Źródło:
Emergo / ed. in chief Li Malmström, co-eds Jerzy HAUSNER, Olga Brezinova. - vol. 3, no. 4 (1996) , s. 72-104 - Bibliogr.
Nr:
2168251668
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
199

Autor:
Pietrzyk-Zieniewicz Ewa , Sokołowski Andrzej
Tytuł:
Scena polityczna w oczach wyborców - wybory parlamentarne 1993 = The Political Stage as Seen by the Electors - Parliament Elections in 1993
Źródło:
Studia Politologiczne. - vol. 1 (1996) , s. 139-155. - Tytuł numeru: Trudna sztuka polityki - szanse, ryzyko, błąd
Nr:
2168313607
artykuł w czasopiśmie
200

Tytuł:
Statistical Methods of the Analysis of Socio-economic Aspects of Labour Market in Poland and Slovakia : Proceedings of the Seminar, (Kraków, 15-18 November 1995)
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
66 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy wybranych ref.
ISBN:
83-86439-90-4
Nr:
2168261106
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
201

Tytuł:
Unemployment and Presidential Elections 1995 in Poland
Źródło:
Statistical Methods of the Analysis of Socio-economic Aspects of Labour Market in Poland and Slovakia / ed. by Andrzej SOKOŁOWSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 49-51
ISBN:
83-86439-90-4
Nr:
2168261110
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
202

Tytuł:
Metody statystyczne w analizie wyników wyborów = Statistical Methods in Poll Analysis
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1995. - T. 38/2, lipiec-grudzień 1994, s. 52-53. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168261172
varia
203

Tytuł:
Identyfikacja osi w skalowaniu wielowymiarowym
Źródło:
Klasyfikacja i analiza danych : problemy teoretyczne / red. nauk. Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak - Jelenia Góra: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1995, s. 97-100
Seria:
(Taksonomia ; z. 2)
ISBN:
83-7011-178-5
Nr:
2168248664
rozdział w materiałach konferencyjnych
204

Autor:
Ryguła Igor , Sokołowski Andrzej , Wyderka Zdzisław
Tytuł:
Z rozważań nad modelem mistrza w sporcie : ujecie matematyczne
Źródło:
Rocznik Naukowy Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. - nr 23 (1995) , s. 25-37
Nr:
2168316177
artykuł w czasopiśmie
205

Autor:
Frasik Wiesław , Okoń Krzysztof , Sokołowski Andrzej
Tytuł:
Polymorphism of Spermatocytic Seminoma : a Morphometric Study
Źródło:
Analytical Cellular Pathology. - vol. 7, iss. 3 (1994) , s. 195-203. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168307101
artykuł w czasopiśmie
206

Autor:
Madej Dariusz , Sokołowski Andrzej
Tytuł:
Towards Automatic Evaluation of Drawing Analysis Performance a Statistical Model of Cadastral Map
Źródło:
Proceedings of the Second International Conference on Document Analysis and Recognition - Los Alamitos: IEEE Computer Society, 1993, s. 890 - 893. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępne na platformie IEEE Xplore
ISBN:
0-8186-4960-7
Nr:
2168270402
rozdział w materiałach konferencyjnych
207

Tytuł:
Propozycja testu podobieństwa struktur = A proposal of a test for similarity of structures
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 40, z. 3-4 (1993) , s. 295-301. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168246458
artykuł w czasopiśmie
208

Tytuł:
Analiza przestrzennego zróżnicowania dynamiki średnich płac w Polsce w latach 1982-1988 = The Analysis of Spatial Differentiation of the Dynamics of Average Wages in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 380 (1992) , s. 87-95. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168249364
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
209

Tytuł:
Empiryczne testy istotności w taksonomii
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
105 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 108)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Nr:
2168245666
monografia
210

Tytuł:
Periodyzacja demograficznych i społeczno-ekonomicznych uwarunkowań potrzeb w latach 1975-1988 = Periodization of the Growth Trend of Needs in Poland in the Years 1975-1988
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 380 (1992) , s. 73-85. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168249366
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
211

Tytuł:
Próba periodyzacji rozwoju gospodarczego Polski od roku 1975 = Attempt at Dividing into Periods the Economic Development of Poland Since the Year 1975
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 342 (1991) , s. 19-32. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168251862
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
212

Tytuł:
Edward Nowak, Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. Warszawa 1990, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 202
Źródło:
Ekonomista. - nr 6 (1990) , s. 970-972
Nr:
2168334553
recenzja
213

Tytuł:
Symulacyjna analiza rozkładu długości przebiegu przy alternatywnej ocenie stanu wyrobu = Simulation Analysis of Run-Length Distribution with Alternate Evaluation of Product's Condition
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 315 (1990) , s. 45-62. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235230
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
214

Tytuł:
Analiza przestrzennego zróżnicowania średnich płac w Polsce w latach 1984-1987
Źródło:
Taksonomia - teoria i jej zastosowania / materiały zebrał i przygotował do publikacji Józef POCIECHA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1990, s. 88-103 - Bibliogr.
Nr:
2168242462
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
215

Tytuł:
Tablice statystyczne
Adres wydawniczy:
Kraków: AE. Wydaw. Uczelniane, 1990
Opis fizyczny:
49 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168314055
podręcznik
216

Tytuł:
Testing the Multidimensional Uniformity
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1989. - T. 31/1, styczeń-czerwiec 1987, s. 113-114. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168232902
varia
217

Tytuł:
Empirical Tests of Multidimensional Uniformity = Testy empiryczne wielowymiarowej jednorodności
Źródło:
Control and Cybernetics. - Vol. 18 nr 1 (1989) , s. 81-86. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168249456
artykuł w czasopiśmie
218

Tytuł:
The Elements of Statistical Inference in Non-Hierarchical Clustering Tasks
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Ignacy DUDA, Antoni FAJFEREK, Jan STECZKOWSKI]. - nr 237 (1988) , s. 227-240 - Bibliogr.
Nr:
2168237326
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
219

Tytuł:
Testowanie terytorialnego zróżnicowania zachorowalności w epidemiologii
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 404 (1988) , s. 157-159. - Tytuł numeru: Ekonometria : materiały z XXIV Konferencji Ekonometryków Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej VI Seminarium Ekonometrycznego im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego : Rokosowo k. Leszna, 20-22 kwietnia 1988
Nr:
2168241028
artykuł w czasopiśmie
220

Tytuł:
Procedury sekwencyjne w ocenie stabilności procesów produkcyjnych charakteryzowanych zmienną diagnostyczną o rozkładzie Poissona = Sequential Procedures in the Evaluation of Stability of Manufacturing Processes Characterized by Poisson Distributed Diagnostic Variables
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 262 (1988) , s. 117-131. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235018
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
221

Tytuł:
Badanie rozkładów długości i przebiegu w statystycznych procedurach kontrolnych = Analysis of the Distribution of Run Length in Control Charts
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 263 (1988) , s. 33-54. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168252074
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
222

Tytuł:
Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988
Opis fizyczny:
261 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-08622-X
Nr:
2168245512
monografia
223

Tytuł:
Symulacyjne badania rozkładów długości i przebiegu = Simulation Analysis of the Distribution of Run Length
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 263 (1988) , s. 55-78. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168252078
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
224

Tytuł:
On a Certain Method of Examination of the Interchangeability of Demographic and Economic Processes = O pewnej metodzie badania współzmienności procesów demograficznych i gospodarczych
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1987. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 58-59. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318515
varia
225

Tytuł:
Tests for Spatial Compactness of Clustering Results = Testowanie zawartości przestrzennej regionu
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1987. - T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985, s. 117-118. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318485
varia
226

Tytuł:
Rozwój demograficzny a rozwój gospodarczy
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987
Opis fizyczny:
175 s.: il.; 24cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0407-8
Nr:
2168261086
monografia
227

Tytuł:
Rozważania o stacjonarności i ergodyczności procesów stochastycznych = Remarks on Stationarity and Ergodicity of Stochastic Processes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 228 (1987) , s. 19-33. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168256748
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
228

Tytuł:
Analiza współzależności zjawisk demograficznych i wybranych cech gospodarczych i społecznych w Polsce = Analysis of Interrelations between Demographic Phenomena and Selected socio-economic Characteristics in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 245 (1987) , s. 57-75. - Summ., rez.
Nr:
2168252248
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
229

Tytuł:
CUSUM Control Procedures for Fraction Defective
Źródło:
Statistička Revija. - R.35, nr 3-4 (1985) , s. 264-271. - Rez. - Bibliogr.
Nr:
2168260042
artykuł w czasopiśmie
230

Tytuł:
Wybrane zagadnienia pomiaru i ważenia cech w taksonomii = Selected Problems Connected with Measuring and Weighing Characteristics in Taxonomy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 203 (1985) , s. 41-53. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168245450
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
231

Tytuł:
Weryfikacja hipotez statystycznych
Źródło:
Wykłady ze statystyki / red. Kazimierz ZAJĄC - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 228-268 - Bibliogr.
Nr:
2168260086
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
232

Tytuł:
Grafy decyzyjne w statystycznej kontroli jakości = Decisional Graphs in Statistical Verification of Quality
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 191 (1984) , s. 81-91. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236458
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
233

Tytuł:
Taksonomiczna analiza związków między procesami rozwoju demograficznego i gospodarczego w Polsce = Taxonomic Analysis of the Relationships between Demographic and Economic Development in Poland
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 262 (1984) , s. 105-126. - Tytuł numeru: Metody taksonomiczne i ich zastosowanie w badaniach ekonomicznych - Bibliogr.
Nr:
2168244352
artykuł w czasopiśmie
234

Tytuł:
Z badań nad efektywnością wybranych procedur taksonomicznych = Research over the Effectiveness of Selected Taxonomic Procedures
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 181 (1984) , s. 63-80. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237886
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
235

Tytuł:
Metody badania przestrzennej zawartości podzbiorów otrzymanych w wyniku taksonomicznego grupowania jednostek terytorialnych = Methods for Studying Spatial Compactness of Subsets Obtained as a Result of Taxonomic Grouping of Geographical Units
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 262 (1984) , s. 87-97. - Tytuł numeru: Metody taksonomiczne i ich zastosowanie w badaniach ekonomicznych - Bibliogr.
Nr:
2168244350
artykuł w czasopiśmie
236

Tytuł:
The Effectiveness of Some Clustering Procedures
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1983. - T. 25/1, styczeń-czerwiec 1981, s. 102-103. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168241514
varia
237

Tytuł:
The Parallelism of Scientifical and Economic Development
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1983. - T. 25/1, styczeń-czerwiec 1981, s. 103-104. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168241518
varia
238

Tytuł:
Clustering Problems
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1983. - T. 25/2, lipiec-grudzień 1981, s. 274. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168241538
varia
239

Tytuł:
O zagadnieniach taksonomicznych = On Some Taxonomic Problems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Edward SMAGA]. - nr 165 (1983) , s. 65-72. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168251772
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
240

Tytuł:
Regresja taksonomiczna
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review1983. - t. 30, z. 3-4, s. 330. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168314047
varia
241

Tytuł:
Test dla wielu parametrów
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review1983. - t. 30, z. 1-2, s. 153. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168314049
varia
242

Tytuł:
Z badań nad efektywnością wybranych procedur taksonomicznych
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review1982. - t. 29, z. 3-4, s. 566. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168314045
varia
243

Tytuł:
Metody badania usług rynkowych
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982
Opis fizyczny:
178,[1] s.: il.; 20 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0264-4
Nr:
2168265050
monografia
244

Konferencja:
XVIII Konferencja Ekonometryków, Statystyków i Matematyków, Ustronie koło Kępna, Polska, od 1982-05-31 do 1982-06-02
Tytuł:
Test dla wielu parametrów = The Test for Many Parameters
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 215 (1982) , s. 23-26. - Tytuł numeru: Modelowanie i prognozowanie ekonomiczne - Bibliogr.
Nr:
2168316299
artykuł w czasopiśmie
245

Autor:
Kotowska Irena , Sokołowski Andrzej
Tytuł:
Kołobrzeskie Dni Informatyki INFOGRYF-80
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wojskowej Akademii Politycznej im. F. Dzierżyńskiego1981. - nr 108, s. 168-171
Nr:
2168314051
varia
246

Tytuł:
Seminarium nt "Źródła danych w centralnych systemach informatycznych"
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wojskowej Akademii Politycznej im. F. Dzierżyńskiego1981. - nr 108, s. 171-174
Nr:
2168314053
varia
247

Tytuł:
Ekonometryczne modele sfery usług bytowych w Polsce = Econometric Models of the Sphere of Living Services in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 138 (1981) , s. 5-20. - Summ., rez.
Nr:
2168228546
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
248

Konferencja:
EUSIPCO-80, First European Signal Processing Conference, Lozanna, Szwajcaria, od 1980-09-16 do 1980-09-18
Tytuł:
The Effectiveness of Some Signal Identification Procedures
Źródło:
Signal Processing : Theories and Applications / eds. M. Kunt and F. de Coulon - Amsterdam ; New York: North-Holland Publishing Company, 1980, s. 617-623. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-0-444-86050-7
Nr:
2168316161
rozdział w materiałach konferencyjnych
249

Tytuł:
Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania popytu na usługi w Polsce = Statistical Analysis of Regional Differentiation of the Demand for Service in Poland
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1980. - T. 22/2, lipiec-grudzień 1978, s. 403-404. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333413
varia
250

Tytuł:
Propozycja wyznaczania podziału wynikowego aglomeracyjnych algorytmów taksonomicznych = Propositions of Calculating Resultant Division of Agglomerative Taxonomic Algorythms
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 127 (1980) , s. 37-41. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168232854
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
251

Tytuł:
Statystyczne metody badania zgodności poziomu rozwoju demograficznego i gospodarczego w odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej = Statistical Methods of Investigations of the Agreement between the Demographic Development Level and the Economic Level in the Regenerated Republic of Poland
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1980. - T. 22/2, lipiec-grudzień 1978, s. 402-403. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333411
varia
252

Tytuł:
System bieżącej kontroli jakości walcówki
Źródło:
Statystyczna kontrola jakości w przemyśle wyrobów metalowych : materiały konferencyjne : Kraków-Łańcut 1979 / komitet redakcyjny Andrzej IWASIEWICZ, Mieczysław Kadulski, Zbigniew PASZEK - Kraków-Łańcut: Zjednoczenie Przemysłu Wyrobów Metalowych w Krakowie, 1979, s. 99-104. - Załącznik
Nr:
2168261254
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
253

Tytuł:
Badania nad wielkością próby
Źródło:
Statystyczna kontrola jakości w przemyśle wyrobów metalowych : materiały konferencyjne : Kraków-Łańcut 1979 / komitet redakcyjny Andrzej IWASIEWICZ, Mieczysław Kadulski, Zbigniew PASZEK - Kraków-Łańcut: Zjednoczenie Przemysłu Wyrobów Metalowych w Krakowie, 1979, s. 125-130
Nr:
2168261260
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
254

Konferencja:
XV Konferencja Naukowa Ekonometryków, Matematyków i Statystyków, Pokrzywna, Polska, od 1979-05-03 do 1979-05-05
Tytuł:
Generowanie losowego podziału zbioru skończonego = The Generation of Random Distribution of A Finite Set
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 160 (182) (1979) , s. 413-415. - Tytuł numeru: Konferencja ekonometryczna Katowice - Kraków - Wrocław : materiały XV Konferencji Naukowej Ekonometryków, Matematyków i Statystyków zatrudnionych w Akademiach Ekonomicznych Katowic, Krakowa i Wrocławia, 3-5 maj 1979, Pokrzywna - Bibliogr.
Nr:
2168244868
artykuł w czasopiśmie
255

Tytuł:
Taksonomia struktur = Taxonomy of Structures
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 25, z. 2 (1978) , s. 217-226. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168237202
artykuł w czasopiśmie
256

Tytuł:
Propozycja miary asymetrii = A New Asymmetry Measure
Źródło:
Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977, s. 167-171. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 40)
Nr:
2168243470
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
257

Autor:
Tytuł:
Analiza taksonomiczna rezultatów najlepszych dziesięcioboistów
Źródło:
Kultura Fizyczna. - R. 31, nr 6 (1977) , s. 256-261 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168316295
artykuł w czasopiśmie
258

Tytuł:
Badanie korelacyjnej stacjonarności procesu stochastycznego = Research on Correlation Stationarity of the Stochastic Process
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1977. - T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976, s. 109. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168261190
varia
259

Tytuł:
Analiza zmian struktury zgonów według wieku ludności Szwecji w latach 1948-1971 = The Analysis of Year of Death Structure in Sweden in 1948-1971
Źródło:
Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977, s. 97-108. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 40)
Nr:
2168243164
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
260

Tytuł:
Metody badania stacjonarności jednowymiarowych ciągów losowych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1977
Opis fizyczny:
163 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Promotor: Kazimierz ZAJĄC, Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/226
Nr:
2168261090
doktorat
261

Tytuł:
Analiza wariancyjna w badaniu struktury harmonicznej szeregu czasowego = Analysis of Variance in the Investigations of Harmonic Structure of Time Series
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 19 (1976) , s. 127-138. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168239412
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
262

Tytuł:
Prosty test dla wartości przeciętnej w rozkładzie symetrycznym = A Simple Test for the Mean Value in Symmetric Distribution
Źródło:
Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975, s. 181-183. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 38)
Nr:
2168243944
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
263

Tytuł:
Karta ujętych sum kumulacyjnych jako modyfikacja karty sumkum = The Proposal of "Sum-Cum" Card Application in Quality Control Statistics
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 18 (1975) , s. 107-123. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168259774
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
264

Tytuł:
Widmowa analiza szeregu czasowego z wahaniami sezonowymi = The Spectral Analysis of the Time Series Seasonal Variations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 65 (1975) , s. 5-25. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168217984
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
265

Tytuł:
Modyfikacja karty sum kumulacyjnych = Modifications of Cusum Chart
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1975. - T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974, s. 132-134. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168256116
varia
266

Tytuł:
O pewnej metodzie ustalania liczebności małej próby dla przedziałowego oszacowania wariancji
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - R. 19, nr 12(163) (1974) , s. 23-24 - Bibliogr.
Nr:
2168314043
artykuł w czasopiśmie
267

Tytuł:
Statystyczna kontrola procesu produkcyjnego przy użyciu karty sum kumulacyjnych = Statistical Control of the Production Process Using a Cumulative Sum Chart
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 20, z. 3 (1973) , s. 263-286. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168249046
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Statystyczne aspekty analizy wielkich zbiorów danych "Big Data"
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
56 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1499/Magazyn
Nr:
2168301009
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
2

Tytuł:
Historia metody k-średnich
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
67 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1441/Magazyn
Nr:
2168289861
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
3

Tytuł:
Analiza testów porównywania czasu trwania zjawisk
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
64 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1396/Magazyn
Nr:
2168273398
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
4

Tytuł:
Realne koalicje w polskim parlamencie 2007-2011
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2011
Opis fizyczny:
61 s.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
165/KS/6/2011/S/644
Sygnatura:
NP-1350/Magazyn
Nr:
2168260618
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4], Rozkłady miar podobieństwa podziału zbioru skończonego
Kierownik tematu:
Kierownik zespołu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
51 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Aneks, Bibliogr.
Program badawczy:
33/KS/1/2010/S/546
Sygnatura:
NP-1135/Magazyn
Nr:
2168282537
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Rozkłady odległości generowane przez wybrane wielowymiarowe rozkłady prawdopodobieństwa
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Opis fizyczny:
51 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Załącznik, Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1294/Magazyn
Nr:
2168219080
naukowo-badawcze
7

Tytuł:
[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych], Statystyczna analiza transakcji na rynku mieszkaniowym w Krakowie w latach 2004-2007
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Opis fizyczny:
64 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Tytuł główny pochodzi ze strony tytułowej pracy naukowo-badawczej o sygnaturze NP-1194,
Program badawczy:
53/KS/2/07/S/414
Sygnatura:
NP-1199/Magazyn
Nr:
2162223948
naukowo-badawcze
8

Tytuł:
Statystyczna ocena zróżnicowania poziomu opieki zdrowotnej w województwie małopolskim
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Opis fizyczny:
86 s.: il.; 30 cm.
Program badawczy:
86/KS/8/2005/S/258
Sygnatura:
NP-1082/Magazyn
Nr:
2168233926
naukowo-badawcze
9

Tytuł:
Bezpośrednie estymatory modalnej
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Opis fizyczny:
42 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1144/Magazyn
Nr:
2168220730
naukowo-badawcze
10

Tytuł:
Statystyczne metody analizy koszyka zakupów klientów supermarketów
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
59 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
73/KS/6/04/S/183
Sygnatura:
NP-960/Magazyn
Nr:
2168264588
naukowo-badawcze
11

Tytuł:
Ranking obiektów wielocechowych w ujęciu statystycznym
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
88 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Załącznik: Recenzja pracy autorstwa prof. Bogusława Wąsika, Bibliogr.
Program badawczy:
72/KS/5/2003/S/078
Sygnatura:
NP-919/Magazyn
Nr:
2168325741
naukowo-badawcze
12

Tytuł:
Statystyczne modelowanie zachowań klientów w supermarkecie
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
59 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Autorzy zastrzegli poufność wyników badań. Udostępnianie wyłącznie za pisemną zgodą kierownika tematu.,
Program badawczy:
69/KS/8/2002/S
Sygnatura:
NP-876/Magazyn
Nr:
2168264586
naukowo-badawcze
13

Tytuł:
Dobrobyt, nierówności i sprawiedliwość : stan faktyczny i jego percepcja w Polsce w okresie transformacji
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
117 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
58/KS/1/99/Su
Sygnatura:
NP-658/Magazyn
Nr:
2168259212
naukowo-badawcze
14

Tytuł:
Analiza dynamiki rynku paliw w Polsce w latach 1990-1995
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Opis fizyczny:
67 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-396/Magazyn
Nr:
2168251648
naukowo-badawcze
15

Tytuł:
Strukturalny test normalności rozkładu : raport końcowy
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
23 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
48/KS/4/95/S
Sygnatura:
NP-338/Magazyn
Nr:
2168251724
naukowo-badawcze
16

Tytuł:
Modele poziomu dobrobytu. Etap 3
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Opis fizyczny:
119, [1] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
1/1300/91/02p/01
Sygnatura:
NP-119/3/Magazyn
Nr:
2168251646
naukowo-badawcze
1
Dynamiczne skalowanie wielowymiarowe w analizie zmian struktury zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej w latach 1999-2016 = Dynamic Multidimensional Scaling of Employment Structure Changes in EU Countries in 1999-2016 / Małgorzata Markowska, Andrzej SOKOŁOWSKI, Danuta Strahl // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 33, nr 1 (2019), s. 7-17. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Wybrane problemy rozwoju gospodarczego układów przestrzennych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/20801653.331.1/4486. - ISSN 2080-1653
2
Aproksymacja wyników dynamicznego skalowania wielowymiarowego trendami nieliniowymi = Nonlinear Trend Approximation of the Results of Dynamic Multidimensional Scaling / Małgorzata Markowska, Andrzej SOKOŁOWSKI, Agnieszka RYGIEL, Danuta Strahl // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 30). - nr 507 (2018), s. 161-168. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=44501&from=publication. - ISSN 1899-3192
3
The Retrospective Evaluation of Prophylactic Cranial Irradiation in Patients Treated for Limited Stage Small-cell Lung Cancer - a Single Centre Study / Beata Sas-Korczyńska, Elżbieta Łuczyńska, Adrianna Chudyba, Tomasz Skóra, Andrzej SOKOŁOWSKI // Nowotwory = Journal of Oncology. - vol. 68, nr 5-6 (2018), s. 232-239. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.viamedica.pl/nowotwory_journal_of_oncology/article/download/2018.0037/48258. - ISSN 0029-540X
4
Ocena udziału sektorów w zróżnicowaniu struktur zatrudnienia w Warszawie i powiatach sąsiadujących w latach 2005-2014 = Evaluating the Share of Sectors in Employment Structure Differences between Warsaw and Neighbouring Districts in the Period 2005-2014 / Małgorzata Markowska, Andrzej SOKOŁOWSKI // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 31, nr 4 (2017), s. 25-39. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/20801653.314.2/3758. - ISSN 2449-903X
5
Determinants of long-term outcome in patients after percutaneous stent-assisted management of symptomatic subclavian or innominate artery stenosis or occlusion / T. Przewlocki, L.W. Wrotniak, A. Kablak-Ziembicka, P. Pieniazek, A. Roslawiecka, D. Rzeznik, M. Misztal, W. Zajdel, R. Badacz, A. SOKOLOWSKI, M. Trystula, P. Musialek, K. Zmudka // EuroIntervention. - vol. 13, iss. 11 (2017), s. 1356-1364. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1774-024X
6
Separability Index for Cluster Analysis / Andrzej SOKOŁOWSKI, Sabina DENKOWSKA, Kamil FIJOREK // W: The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 379-386. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-85-0. - Pełny tekst: http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2017/pdf/Sokolowski_Denkowska_Fijorek.pdf
7
Analysis of Risk Factors for Pulmonary Complications in Patients with Limited-stage Small Cell Lung Cancer = Analyse der Risikofaktoren für pulmonale Komplikationen bei Patienten mit kleinzelligem Lungenkrebs im limitierten Stadium / Beata Sas-Korczyńska, Elżbieta Łuczyńska, Wojciech Kamzol, Andrzej SOKOŁOWSKI // Strahlentherapie und Onkologie. - vol. 193, iss. 2 (2017), s. 141-149. - Summ., Zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0179-7158
8
Determinants of long-term outcome in patients after percutaneous stent-assisted management of symptomatic subclavian or innominate artery stenosis or occlusion / T. Przewlocki, L.W. Wrotniak, A. Kablak-Ziembicka, P. Pieniazek, A. Roslawiecka, D. Rzeznik, M. Misztal, W. Zajdel, R. Badacz, A. SOKOLOWSKI, M. Trystula, P. Musialek, K. Zmudka // European Heart Journal. - vol. 38, iss. suppl_1 (2017), s. 1085. - Dostępne tylko streszczenia. - Pełny tekst: https://academic.oup.com/eurheartj/article-pdf/38/suppl_1/ehx493.P5210/19616086/ehx493.P5210.pdf. - ISSN 0195-668X
9
Grupowanie metodą k-średnich z warunkiem spójności = Clustering Using K-Means Method with Coherence Property / Marek Sobolewski, Andrzej SOKOŁOWSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 28). - nr 468 (2017), s. 215-221. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/37258/Sobolewski_Grupowanie_Metoda_K_Srednich_z_Warunkiem_Spojnosci_2017.pdf. - ISSN 1899-3192
10
Iteracyjna metoda liniowego porządkowania obiektów wielocechowych = Iterative Method for Linear Ordering of Multidimentional Objects / Andrzej SOKOŁOWSKI, Małgorzata Markowska // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - vol. 64, z. 2 (2017), s. 153-162. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok 2017/Zeszyt 2/2017_64_2_153-162.pdf. - ISSN 0033-2372
11
Three-Way Clustering Problems in Regional Science / Małgorzata Markowska, Andrzej SOKOŁOWSKI, Danuta Strahl // W: Analysis of Large and Complex Data / eds. Adalbert F.X. Wilhelm, Hans A. Kestler. - Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, 2016. - (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization, ISSN 1431-8814). - S. 545-550. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-25224-7 ; 978-3-319-25226-1
12
Nowotwory złośliwe w województwie małopolskim w 2014 roku = Cancer in Małopolska Voivodship in 2014 / J. Rachtan, A. SOKOŁOWSKI, M. Geleta, A. Widawska, Ł. Molong. - Kraków : Centrum Onkologii, Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, 2016. - 88 s. : il. ; 30 cm. - ISBN 978-83-928004-9-1
13
Metoda dekompozycji zmian struktury = Decomposition Method for Changes in the Structure / Małgorzata Markowska, Andrzej SOKOŁOWSKI // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - vol. 30, nr 3 (2016), s. 25-32. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/3287/2902. - ISSN 2080-1653
14
The Efficacy of Immunosuppressive Treatment of Graves' Orbitopathy is Not Affected by Previous Anti-thyroid Drugs or by Radioiodine Therapy of Graves' Disease = Wcześniejsze leczenie choroby Gravesa lekami tyreostatycznymi lub radiojodem nie wpływa na skuteczność leczenia immunosupresyjnego orbitopatii tarczycowej / Agnieszka Jagiełło-Korzeniowska, Andrzej SOKOŁOWSKI, Anna Krzentowska-Korek, Grażyna Miklaszewska, Agata Bałdys-Waligórska // Endokrynologia Polska. - vol. 67, no. 6 (2016), s. 554-561. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.viamedica.pl/endokrynologia_polska/article/view/EP.2016.0073. - ISSN 0423-104X
15
Regresja logistyczna : wybrane aspekty estymacji, wnioskowania i porównywania modeli / Kamil FIJOREK ; Promotor: Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków, 2015. - 111 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
16
Klasyfikacja dynamiczna regionów Unii Europejskiej szczebla NUTS 2 z uwagi na wrażliwość na kryzys ekonomiczny (obszar: zmiany w gospodarce) = Dynamic Classification of the EU NUTS 2 Regions in Terms of Vulnerability to Economic Crisis (Area: Changes in Economy) / Małgorzata Markowska, Danuta Strahl, Andrzej SOKOŁOWSKI, Marek Sobolewski // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 393 (2015), s. 32-44. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=33127. - ISSN 1899-3192
17
Modyfikacja wykresu radarowego = Modification of Radar Plot / Andrzej SOKOŁOWSKI, Grzegorz Harańczyk // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (. Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 24). - nr 384 (2015), s. 280-286. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=32815. - ISSN 1899-3192
18
The Influence of Upper Level NUTS on Lower Level Classification of EU Regions / Andrzej SOKOŁOWSKI, Małgorzata Markowska, Danuta Strahl, Marek Sobolewski // W: Data Science, Learning by Latent Structures, and Knowledge Discovery / eds. Berthold Lausen, Sabine Krolak-Schwerdt, Matthias Böhmer. - Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, 2015. - (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization, ISSN 1431-8814). - S. 525-531. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-662-44982-0 ; 978-3-662-44983-7
19
Effect of Introducing a Regional 24/7 Primary Percutaneous Coronary Intervention Service Network on Treatment Outcomes in Patients with ST Segment Elevation Myocardial Infarction = Wpływ wprowadzenia regionalnego programu terapii interwencyjnej zawału serca na wyniki leczenia pacjentów z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST / Bogdan Januś, Tomasz Rakowski, Artur Dziewierz, Kamil FIJOREK, Andrzej SOKOŁOWSKI, Dariusz Dudek // Kardiologia Polska. - vol. 73, iss. 5 (2015), s. 323-330. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ojs.kardiologiapolska.pl/kp/article/download/KP.a2014.0229/8096. - ISSN 0022-9032
20
Klasyfikacja dynamiczna regionów Unii Europejskiej szczebla NUTS 2 pod względem wrażliwości na kryzys ekonomiczny w obszarze rynek pracy = Dynamic Classification of the European Union NUTS 2 Regions in Terms of Sensitivity to Economic Crisis (Area: Labour Market) / Małgorzata Markowska, Andrzej SOKOŁOWSKI, Danuta Strahl, Marek Sobolewski // Humanities and Social Sciences. - vol. 20 (XX), nr 22 (2) (2015), s. 37-50. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/download/I2dmeC9vZmljeW5hL3BsL2RlZmF1bHRfb3Bpc3kvMTg1LzEvMQ/hss-2015-02-pw-01.pdf. - ISSN 2300-9918
21
Dynamiczna klasyfikacja regionów UE ze względu na strukturę rynku pracy - pozycja regionów polskich = Dynamic Classification of EU Regions with Respect to the Labour Market Structure - / Małgorzata Markowska, Andrzej SOKOŁOWSKI, Danuta Strahl, Marek Sobolewski // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - vol. 29, nr 2 (2015), s. 23-36. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Przemiany struktur przemysłu i usług w układach regionalnych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/2854/2516. - ISSN 2080-1653
22
Propozycja podejścia metodologicznego do oceny zależności między inteligentnym rozwojem a wrażliwością na kryzys ekonomiczny w wymiarze regionalnym = The Proposal of Methodological Approach to the Assessment of Relations Between Smart Growth and Vulnerability to Economic Crisis at the Regional Level / Danuta Strahl, Andrzej SOKOŁOWSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 331 (2014), s. 190-200. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
23
Taksonomia dynamiki zmian struktury zatrudnienia w nowoczesnym przemyśle i usługach w regionach Unii Europejskiej = The Taxonomy of Employment Structure Changes in Modern Industry and Services in the European Union Regions / Małgorzata Markowska, Andrzej SOKOŁOWSKI, Danuta strahl // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - nr 26 (2014), s. 46-64. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Przemiany struktur regionalnych w warunkach kryzysu gospodarczego. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/1803/1775. - ISSN 2080-1653
24
Efektywność metody k-średnich w zależności od separowalności grup = Cluster Separability and the Effectiveness of K-means Method / Andrzej SOKOŁOWSKI, Magdalena Czaja // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (. Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; 22). - 327 (2014), s. 23-29. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
25
Problemy testowania hipotez w zagadnieniach Big Data / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Statystyczne aspekty analizy wielkich zbiorów danych "Big Data" / kier. tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI. - (2014), s. 44-48
26
Model narzędzi prognostyczno-analitycznych w zarządzaniu ambulatoryjną opieką specjalistyczną / Urszula Lasa ; Promotor: Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków, 2014. - 196 k. : il. kolor. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003092
27
The Biological Markers and Results of Treatment in Male Breast Cancer Patients : the Cracow Experience / B. Sas-Korczynska, J. Niemiec, A. Harazin-Lechowska, S. Korzeniowski, D. Martynow, A. Adamczyk, A. SOKOLOWSKI // Neoplasma. - Vol. 61, No. 3 (2014), s. 331-339. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.elis.sk/download_file.php?product_id=3747&session_id=2d906b45bd23d0f8a0b46781eda63c02. - ISSN 0028-2685
28
Powikłania płucne u chorych na drobnokomórkowego raka płuca w ograniczonej postaci z całkowitą remisją po radiochemioterapii = Pulmonary Complications in Patients with Complete Remission after Radio-chemotherapy for Localized Stage Small-cell Lung Cancer / Beata Sas-Korczyńska, Andrzej SOKOŁOWSKI, Elżbieta Włodarczyk, Elżbieta Łuczyńska // Nowotwory = Journal of Oncology. - vol. 64, nr 5 (2014), s. 383-390. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.viamedica.pl/nowotwory_journal_of_oncology/article/download/NJO.2014.0066/27698. - ISSN 0029-540X
29
Analiza asocjacji i sekwencji w badaniach marketingowych / Mariusz ŁAPCZYŃSKI ; [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - 77 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-653-3
30
The Regions of Visegrad Group Countries Classified Regarding their Sensitivity to Economic Crisis : (in the Labour Market Area) / Małgorzata Markowska, Marek Sobolewski, Danuta Strahl, Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Regional Economy and Policy : Territories and Cities / eds. Petr Hlaváček, Petra Olšová. - Ústí nad Labem : Jan Evangelista Purkyně University, 2014. - S. 104-112. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-7414-778-4
31
Relationship of Social and Lifestyle Factors with Central Fat Distribution Expressed by the Aggregate Fat Distribution Index / Agnieszka Suder, Andrzej SOKOŁOWSKI // Anthropological Review. - vol. 77, iss. 2 (2014), s. 205-218. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ptantropologiczne.pl/en/ckfinder/userfiles/images/AR/vol077_2/AR-77-2-205-218.pdf. - ISSN 1898-6773
32
Innovation Dynamics of Turkish Regions Compared to European Union / Małgorzata Markowska, Andrzej SOKOŁOWSKI, Danuta Strahl // Journal of Selçuk University Natural and Applied Science. - Special Issue: ISDS Symposium (2014), s. 115-126. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2147-3781
33
Tests For Connection Between Clustering of Polish Counties and Province Structure / Małgorzata Markowska, Marek Sobolewski Andrzej SOKOŁOWSKI, Danuta Strahl // Statistics in Transition : new series. - vol. 15, no. 2 (2014), s. 309-316. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/en/defaultlistaplikow/3452/12/1/4a5_markowska_s309_316.pdf. - ISSN 1234-7655
34
Statystyczna analiza rozkładu liczby głosów w wyborach prezydenckich w Polsce w 2010 roku / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Zjawiska społeczne w badaniach statystycznych : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Barbarze Podolec / [red. nauk. Paweł ULMAN]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 99-111. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-625-0
35
Sejm VI kadencji - maszynka do głosowania = VIth-Term Sejm - a Voting Machine / Sabina DENKOWSKA, Kamil FIJOREK, Marcin SALAMAGA, Andrzej SOKOŁOWSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (. Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 21). - nr 279 (2013), s. 11-18. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
36
Propozycja zastosowania metody k-średnich do estymacji wielowymiarowej mediany / Sabina DENKOWSKA, Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Historia metody k-średnich / kier. tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI. - (2013), s. 50-57
37
Analiza mocy wybranych testów jednorodności czasów trwania dla populacji o rozkładzie Weibulla = The Power Analysis of Tests for Comparing Survival of Weibull Distributed Populations / Andrzej SOKOŁOWSKI, Sabina DENKOWSKA, Kamil FIJOREK, Marcin SALAMAGA // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 60, z. 3 (2013), s. 305-323. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202013/Zeszyt%203/2013_60_3_305-323.pdf. - ISSN 0033-2372
38
Bezpośrednie estymatory modalnej / Andrzej SOKOŁOWSKI ; [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 212 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-627-4
39
The Influence of Time of Radio-Chemotherapy and Other Therapeutic Factors on Treatment Results in Patients with Limited Disease Small Cell Lung Cancer / Beata Sas-Korczynska, Andrzej SOKOLOWSKI, Stanisław Korzeniowski // Lung Cancer. - Vol. 79, Iss. 1 (2013), s. 14-19. - Summ.. - Pełny tekst dostępny w ScienceDirect. - Bibliogr. - ISSN 0169-5002
40
Efektywność metody k-średnich w zależności od separowalności grup / Andrzej SOKOŁOWSKI, Magdalena Czaja // W: Historia metody k-średnich / kier. tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI. - (2013), s. 44-50
41
Prognostyczne znaczenie wybranych cech biologicznych raka piersi dla uzupełniającego leczenia promieniowaniem jonizującym i antracyklinami / Beata Biesaga, Joanna Niemiec, Marek Ziobro, Joanna Wysocka, Anna Kruczak, Andrzej SOKOŁOWSKI // W: XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie / red. Aneta Cheda, Ewa M. Nowosielska, Jolanta Wrembel-Wargocka. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2013. - S. 30
42
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - nr 884. - 156 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1898-6447
43
Q uniwersalna miara odległości = Q Universal Distance Measure / Andrzej SOKOŁOWSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (. Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 19). - nr 242 (2012), s. 22-30. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
44
Wyniki eksperymentów symulacyjnych badania mocy testów porównywania przeżyć / Andrzej SOKOŁOWSKI, Kamil FIJOREK // W: Analiza testów porównywania czasu trwania zjawisk / kier. tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI. - (2012), s. 23-41
45
Separation-Resistant and Bias-Reduced Logistic Regression : STATISTICA Macro / Kamil FIJOREK, Andrzej SOKOŁOWSKI // Journal of Statistical Software [on-line]. - vol. 47 (April 2012)12 s. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.jstatsoft.org/index.php/jss/article/view/v047c02/v47c02.pdf. - ISSN 1548-7660
46
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - nr 878. - 162 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1898-6447
47
Gender-Related Differences in Repopulation and Early Tumor Response to Preoperative Radiotherapy in Rectal Cancer Patients / Anna Gasińska, Piotr Richter, Zbigniew Darasz, Joanna Niemiec, Krzysztof Bucki, Krzysztof Małecki, Andrzej SOKOŁOWSKI // Journal of Gastrointestinal Surgery. - vol. 15, iss. 9 (2011), s. 1568-1576. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1091-255X
48
The Routine Immunohistochemical Evaluation in Paget Disease of the Nipple / Elżbieta Marczyk, Anna Kruczak, Aleksandra Ambicka, Katarzyna Mularz, Agnieszka Harazin-Lechowska, Julia Moskal, Andrzej SOKOŁOWSKI, Jerzy Mituś, Janusz Ryś // Polish Journal of Pathology. - vol. 62, iss. 4 (2011), s. 229-235. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.termedia.pl/The-routine-immunohistochemical-evaluation-in-Paget-disease-of-the-nipple,55,18075,1,0.html. - ISSN 1233-9687
49
Statystyczna analiza uwarunkowań niedotrzymania umowy / Andrzej SOKOŁOWSKI, Anna Żmuda // W: Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały V Konferencji Naukowej im. profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji : streszczenia referatów / [oprac. materiałów Roman HUPTAS]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 61. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-522-7
50
Niewierność małżeńska - statystyczna analiza wyników ankiety internetowej / Andrzej SOKOŁOWSKI, Anna Żmuda // W: Analiza danych w programie Statistica - przegląd. - Kraków : StatSoft Polska, 2011. - S. 45-68. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88724-58-9
51
Clinico-Morphological Parameters Affecting Survival of Patients with Advanced Cervical Cancer / Małgorzata Klimek, Anna Kruczak, Janusz Ryś, Katarzyna Mularz, Krzysztof Halaszka, Marcin Przewoźnik, Julia Moskal, Andrzej SOKOŁOWSKI, Krzysztof Urbański // Polish Journal of Pathology. - vol. 62, iss. 3 (2011), s. 250-256. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.termedia.pl/Clinico-morphological-parameters-affecting-survival-of-patients-with-advanced-cervical-cancer,55,18078,1,0.html. - ISSN 1233-9687
52
Smoking Habits Among Women over 30 Years of Age in Małopolska = Palenie tytoniu wśród kobiet powyżej 30 roku życia w Małopolsce / Jadwiga Rachtan, Andrzej SOKOŁOWSKI // Pneumonologia i Alergologia Polska. - vol. 79, nr 1 (2011), s. 16-20. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.viamedica.pl/advances_in_respiratory_medicine/article/download/27688/22426. - ISSN 0867-7077
53
Nowotwory złośliwe w województwie małopolskim w 2009 roku = Cancer in Małopolska Voivodship in 2009 / J. Rachtan, A. SOKOŁOWSKI, M. Geleta, A. Widawska, R. Żmurko, Ł. Molong. - Kraków : Centrum Onkologii, Instytut im. M. Skłodowskiej-Cure, 2011. - 89 s. : il. ; 30 cm. - ISBN 978-83-928004-3-9
54
Przebieg zapalenia autoimmunologicznego w czasie 12-miesiecznej obserwacji na przykładzie oftalmopatii Gravesa / Agata Bałdys-Waligórska, Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Recepta na statystykę, czyli analiza danych w badaniach medycznych. - Kraków : StatSoft Polska, 2011. - S. 65-83. - ISBN 978-83-88724-54-1
55
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Andrzej SOKOŁOWSKI]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - nr 857. - 107 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1898-6447
56
Statystyka / Stanisław M. Kot, Jacek Jakubowski, Andrzej SOKOŁOWSKI. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Difin, cop. 2011. - 526 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-349-5
57
Carotid Intima-media Thickness, hs-CRP and TNF-α are Independently Associated with Cardiovascular Event Risk in Patients with Atherosclerotic Occlusive Disease / Anna Kablak-Ziembicka, Tadeusz Przewłocki, Andrzej SOKOŁOWSKI, Wiesława Tracz, Piotr Podolec // Atherosclerosis. - Vol. 214, iss. 1 (2011), s. 185-190. - Summ.. - Pełny tekst dostępny w bazie ScienceDirect. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISSN 0021-9150
58
History of the Mode / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Second Bilateral German-Polish Symposium on Data Analysis and its Applications : Cracow, April 14-16, 2011 : the Symposium Programme and Abstracts / [materials prep. by: Józef POCIECHA, Sabina AUGUSTYN, Mateusz BARYŁA] ; Cracow University of Economics. - Cracow : Cracow University of Economics Press, 2011. - S. 40. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-520-3
59
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - nr 876. - 150 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1898-6447
60
Analiza szeregów czasowych i prognozowanie / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Statistica w badaniach naukowych i nauczaniu statystyki. - Kraków : StatSoft Polska, 2010. - S. 81-101. - ISBN 978-83-88724-43-5
61
Ocena ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych z uwzględnieniem pomiarów kompleksu błony wewnętrznej i środkowej tętnic szyjnych / Anna Kabłak-Ziembicka, Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Medycyna i analiza danych. - Kraków : StatSoft, 2010. - S. 49-65. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88724-50-3. - Pełny tekst: http://www.statsoft.pl/czytelnia/artykuly/Ocena_ryzyka_zdarzen_sercowo.pdf
62
Statystyczna analiza związku narodowości sędziego orzekającego z narodowością zawodnika w ocenie skoków narciarskich = Statistics on Judges and Bias in Ski Jumping / Andrzej SOKOŁOWSKI, Jakub Sawiczyński // W: Aktualne zagadnienia modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych / red. Józef POCIECHA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 10). - S. 87-92. - Summ. - ISBN 978-83-7252-477-5
63
Estymacja i testowanie hipotez / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Statistica w badaniach naukowych i nauczaniu statystyki. - Kraków : StatSoft Polska, 2010. - S. 25-60. - ISBN 978-83-88724-43-5
64
Ranking polskich europosłów 2009 = Polish Members of European Parliament - 2009 Chart / Izabela Albrycht, Andrzej SOKOŁOWSKI, Krzysztof Szczerski // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (. Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; 17). - nr 107 (2010), s. 17-23. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowanie. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
65
Cluster Structured Multivariate Probability Distribution with Uniform Marginals / Andrzej SOKOLOWSKI, Sabina DENKOWSKA // W: Classification as a Tool for Research / eds. Hermann Locarek-Junge, Claus Weihs. - New York : Springer, 2010. - (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization, ISSN 1431-8814). - S. 209-216. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-642-10744-3 ; 978-3-642-10745-0
66
Jak rozumieć i wykonywać analizę przeżycia / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Medycyna i analiza danych. - Kraków : StatSoft, 2010. - S. 33-48. - ISBN 978-83-88724-50-3. - Pełny tekst: http://www.statsoft.pl/czytelnia/artykuly/Jak_rozumiec_i_wykonac_analize_przezycia.pdf
67
Dlaczego warto znać metody statystyczne i data mining? / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Statistica w badaniach naukowych i nauczaniu statystyki. - Kraków : StatSoft Polska, 2010. - S. 103-126. - ISBN 978-83-88724-43-5
68
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie : retrospekcja. Cz. 1, Pracownicy / Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - 112 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7252-502-4
69
Metodologia budowy wskaźnika agregatowego / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Bezpieczeństwo energetyczne Polski 2010 - raport otwarcia / red. Piotr Szlagowski. - Kraków : Instytut Kościuszki, 2010. - S. 7-14. - ISBN 978-83-931093-0-2. - Pełny tekst: http://www.forum-ekonomiczne.pl/wp-content/uploads/2012/02/Raport_PL_Instytut-Ko%C5%9Bciuszki-V-Forum-Energetyczne-2010.pdf
70
The Role of Carotid Intima-media Thickness Assessment in Cardiovascular Risk Evaluation in Patients with Polyvascular Atherosclerosis / Kablak-Ziembicka Anna, Przewłocki Tadeusz, Pieniążek Piotr, Musiałek Piotr, SOKOŁOWSKI Andrzej, Drwiła Rafał, Sadowski Jerzy, Żmudka Krzysztof, Tracz Wiesława // Atherosclerosis. - Vol. 209, iss. 1 (2010), s. 125-130. - Summ.. - Pełny tekst dostępny w bazie ScienceDirect. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISSN 0021-9150
71
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - nr 770. - 291 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1898-6447
72
Empiryczna ocena mocy testów dla wielu wariancji = A Comparative Study of Tests Power for Homogeneity of Variances / Sabina DANKOWSKA, Kamil FIJOREK, Marcin SALAMAGA, Andrzej SOKOŁOWSKI // Przegląd Statystyczny. - t. 56, z. 3-4 (2009), s. 26-39. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202009/Zeszyt%203-4/2009_56_3-4_026-039.pdf. - ISSN 0033-2372
73
Statystyczna analiza i prognozowanie funkcjonowania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w latach 1999-2008 / Janusz Kot, Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Zastosowania nowoczesnej analizy danych w administracji publicznej. - Kraków : StatSoft Polska, 2009. - S. 59-73. - ISBN 978-83-88724-44-2
74
Statystyczna analiza związku narodowości sędziego z narodowością zawodnika w ocenie skoków narciarskich / Andrzej SOKOŁOWSKI, Jakub Sawiczyński // W: Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały III Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów Katarzyna FRODYMA, Monika PAPIEŻ]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - S. 28. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-441-6
75
Polyvascular Extracoronary Atherosclerotic Disease in Patients with Coronary Artery Disease = Częstość występowania i czynniki predykcyjne miażdżycy w wielu obszarach tętniczych u pacjentów z chorobą wieńcową / Tadeusz Przewłocki, Anna Kabłak-Ziembicka, Artur Kozanecki, Daniel Rzeźnik, Piotr Pieniążek, Piotr Musiałek, Adam Piskorz, Andrzej SOKOŁOWSKI, Agnieszka Rosławiecka, Wiesława Tracz // Kardiologia Polska [on-line]. - Dane tekstowe (plik pdf). - t. 67, nr 8 (2009), s. 978-984. - Summ., streszcz.. - [odczyt: 20.06.2011]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://ojs.kardiologiapolska.pl/kp/article/view/1278/4460. - ISSN 0022-9032
76
Familial Lung Cancer Risk among Women in Poland / Jadwiga Rachtan, Andrzej SOKOŁOWSKI, Stanisław Niepsuj, Brunon Zemła, Maria Zwierko // Lung Cancer. - vol. 65, iss. 2 (2009), s. 138-143. - Summ.. - Pełny tekst dostępny w ScienceDirect. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISSN 0169-5002
77
Rozważania o rozkładzie odległości od punktów kratowych w rozkładzie równomiernym = The Distribution of Distance from Lattice Points in Uniform Distribution / Grzegorz Harańczyk, Andrzej SOKOŁOWSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (. Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; 16). - nr 47 (2009), s. 17-23. - Summ.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowanie. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
78
O pewnym wielowymiarowym rozkładzie prawdopodobieństwa / Andrzej SOKOŁOWSKI, Sabina DENKOWSKA // W: Współczesne problemy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych / red. Józef POCIECHA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 2). - S. 309-319. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-440-9
79
Statystyczna analiza zależności pomiędzy obrazem morfologicznym i zmianami cytogenetycznymi w mięsakach tkanek miękkich / Janusz Ryś, Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Praktyka statystyczna w medycynie i farmacji : planowanie badań i opracowywanie wyników / [red. nauk. Janusz Wątroba]. - Kraków : StatSoft Polska, 2008. - S. 63-71. - ISBN 978-83-88724-36-7. - Pełny tekst: http://www.statsoft.pl/czytelnia/artykuly/Statystyczna_analiza_zaleznosci.pdf
80
Data Mining - tak czy nie? / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych / red. Józef POCIECHA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - S. 57-63. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-394-5
81
Emergo / ed. in chief Tadeusz KUDŁACZ, eds. Mieczysław DOBIJA, Kazimierz GÓRKA, Stanisław MIKLASZEWSKI, Stanisław OWSIAK, Andrzej SOKOŁOWSKI. - Cracow : University of Economics Press, 2008. - vol. 13, nr 1 (44). - 129 s. : il. ; 28 cm. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1233-3115
82
Zachorowalność na nowotwory złośliwe w Krakowie w latach 2004-2006 = Cancer Incidence in Krakow in 2004-2006 / Jadwiga Rachtan, Andrzej SOKOŁOWSKI, Małgorzata Geleta, Łucja Molong, Anna Widawska, Renata Żmurko // Współczesna Onkologia. - vol. 12, nr 9 (2008), s. 425-428. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.termedia.pl/Journal/-3/pdf-11681-1?filename=08_Zachorowalnosc%20na%20nowotwory%20z%C5%82o%C5%9Bliwe.pdf. - ISSN 1428-2526
83
Analiza taksonomiczna mieszkań sprzedanych w Krakowie w okresie styczeń 2004 - październik 2007 = Cluster Analysis of Flats Sold in Cracow between January 2004 and October 2007 / Sabina DENKOWSKA, Marcin SALAMAGA, Sebastian Sit, Andrzej SOKOŁOWSKI // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 65 (2008), s. 28-37. - Streszcz., summ. - ISSN 1231-8841
84
Prevalence and Prediction of Renal Artery Stenosis in Patients with Coronary and Supraaortic Artery Atherosclerotic Disease / Tadeusz Przewlocki, Anna Kablak-Ziembicka, Wieslawa Tracz, Grzegorz Kopec, Pawel Rubis, Mieczyslaw Pasowicz, Piotr Musialek, Magdalena Kostkiewicz, Artur Kozanecki, Tomasz Stompór, Wladyslaw Sulowicz and Andrzej SOKOLOWSKI // Nephrology Dialysis Transplantation. - vol. 23 iss. 2 (2008), s. 580-585. - Summ.. - Pełny tekst dostępny na platformie Oxford. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISSN 0931-0509
85
Carotid Intima-media Thickness in Pre-and postmenopausal Women with Suspected Coronary Artery Disease / Anna Kablak-Ziembicka, Tadeusz Przewlocki, Wieslawa Tracz, Piotr Pieniazek, Piotr Musialek, Andrzej SOKOLOWSKI, Rafal Drwila, Daniel Rzeznik // Heart and Vessels. - vol. 23, iss. 5 (2008), s. 295-300. - Summ.. - Pełny tekst dostępny na platformie Springer. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISSN 0910-8327
86
Carotid Artery Stenting with Patient - and Lesion-Tailored Selection of the Neuroprotection System and Stent Type : Early and 5-Year Results from a Prospective Academic Registry of 535 Consecutive Procedures (TARGET-CAS) / Piotr Pieniazek, Piotr Musialek, Anna Kablak-Ziembicka, Lukasz Tekieli, Rafal Motyl, Tadeusz Przewlocki, Zbigniew Moczulski, Mieczyslaw Pasowicz, Andrzej SOKOLOWSKI, Agata Lesniak-Sobelga, Krzysztof Zmudka, and Wieslawa Tracz // Journal of Endovascular Therapy. - vol. 15 iss. 3 (2008), s. 249-262. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1526-6028
87
Zastosowanie modelu Markowa do oszacowania rokowania po radykalnym leczeniu operacyjnym raka piersi = Use of Markov's Model for Prognosis Evaluation after Radical Surgical Treatment of Breast Cancer / Aneta L. Zygulska, Andrzej SOKOŁOWSKI // Onkologia w Praktyce Klinicznej. - T. 4, nr 5 (2008), s. 192-197. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.viamedica.pl/oncology_in_clinical_practice/article/download/9291/7911. - ISSN 1734-3542
88
O pewnym wielowymiarowym rozkładzie prawdopodobieństwa / Andrzej SOKOŁOWSKI, Sabina DENKOWSKA // W: Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały II Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 20. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-395-2
89
Statystyczne metody prognozowania popytu na rynkach energii elektrycznej / Agnieszka PASZTYŁA ; Promotor: Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków, 2008. - 145 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001434a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001434b
90
Metody metaanalizy w ekonomicznej ocenie technologii medycznych / Michał Seweryn ; Promotor: Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków, 2007. - 131 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001409a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001409b
91
Syntetyczna ocena procesów restrukturyzacji w kopalniach węgla kamiennego = The Comprehensive Assess ot the Coal Industry's Restructuring Processes / Jerzy Kicki, Eugeniusz J. Sobczyk, Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2007. - Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2007. - S. 47-63. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
92
The Football Distance = Odległość futbolowa / Andrzej SOKOŁOWSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - (. Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; 14). - nr 1169 (2007), s. 33-36. - Streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania. - ISSN 0324-8445
93
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - nr 764. - 206 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1898-6447
94
Statystyka : podręcznik dla studiów ekonomicznych / Stanisław M. Kot, Jacek Jakubowski, Andrzej Sokołowski. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin; StatSoft Polska, 2007. - 520 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7251-780-7
95
Iodine Prophylaxis - the Protective Factor Against Stomach Cancer in Iodine Deficient Areas / Filip Gołkowski, Zbigniew Szybiński, Jadwiga Rachtan, Andrzej SOKOŁOWSKI, Monika Buziak-Bereza, Małgorzata Trofimiuk, Alicja Hubalewska-Dydejczyk, Elwira Przybylik-Mazurek and Bohdan Huszno // European Journal of Nutrition. - vol. 46, no 5 (2007), s. 251-256. - Summ.. - Pełny tekst dostępny na platformie Springer. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISSN 1436-6207
96
Variation in Body Fat Distribution Associated with Selected Social and Lifestyle Elements : Socio-economic Implications / A. Suder, A. SOKOŁOWSKI // Polish Journal of Environmental Studies. - vol. 16, no. 5C II (2007), s. 634-639. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1230-1485
97
Emergo / ed. in chief Tadeusz KUDŁACZ, eds. Mieczysław DOBIJA, Kazimierz GÓRKA, Stanisław MIKLASZEWSKI, Stanisław OWSIAK, Andrzej SOKOŁOWSKI. - Cracow : University of Economics Press, 2007. - vol. 12, nr 1 (43). - 86 s. : il. ; 28 cm. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1233-3115
98
Empiryczny test jednorodności dla metody Warda w analizie skupień / Beata Basiura ; Promotor: Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków, 2007. - 245 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001333a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001333b
99
IFCS-2006 Lublana : kilka refleksji = IFCS-2006 Lublana - Some Remarks / Andrzej SOKOŁOWSKI, Krzysztof Jajuga, Eugeniusz Gatnar // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; 14). - nr 1169 (2007), s. 39-45. - Summ.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
100
Estimation of the Prognostic Value of Some Clinical Factors and Mammographical Signs in Breast Cancer = Ocena wartości prognostycznej wybranych cech klinicznych i objawów mammograficznych w raku piersi / Elżbieta Łuczyńska, Joanna Anioł, Sonia Dyczek, Jerzy Mituś, Andrzej Stelmach, Andrzej SOKOŁOWSKI // Polish Journal of Radiology. - vol. 71, no 4 (2006), s. 10-19. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.polradiol.com/download/getFreePdf/l/EN. - ISSN 1733-134X
101
Statystyczna analiza porównawcza funduszy inwestycyjnych w Polsce / Marcin SALAMAGA ; Promotor: Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków, 2006. - 276 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001131a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001131b
102
Statystyczne metody monitorowania kosztów jakości / Janusz NIEZGODA ; Promotor: Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków, 2006. - 119 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001033a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001033b
103
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - nr 726. - 101 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
104
Wpływ zakłóceń losowych na wyniki porządkowania obiektów / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Matematyka język uniwersalny : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Tadeusza Stanisza / [red. nauk. Edward SMAGA]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 237-252. - ISBN 83-7252-319-3
105
Strategia restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego - doświadczenia i prognozy / Roman Ney, Andrzej Sokołowski, Eugeniusz J. Sobczyk, Jerzy Kicki, Jacek Jarosz, Piotr Saługa, Artur Dyczko, Henryk Paszcza ; red. Roman Ney. - Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2006. - 175 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-89174-44-8
106
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - nr 724. - 129 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
107
Wpływ wdrożonych systemów zarządzania jakością na poziom eksportu / Andrzej SOKOŁOWSKI, Piotr Chechelski // W: Stan wdrożenia systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego / red. Grażyna Morkis. - Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2006. - (Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej ; nr 42). - S. 84-98. - ISBN 83-89666-70-7. - Pełny tekst: http://www.ierigz.waw.pl/publikacje/raporty-programu-wieloletniego-2005-2009/1314196064
108
Innowacyjność w województwie małopolskim = The Innovativeness of the Małopolskie Voivodship / Anna FRANCIK, Andrzej SOKOŁOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 730 (2006), s. 63-97. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=130237984. - ISSN 0208-7944
109
Realne koalicje w Sejmie w roku 2004 = Cluster Analysis of the Legislative Activity of Sejm in 2004 / Jerzy HAUSNER, Andrzej SOKOŁOWSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; 13). - nr 1126 (2006), s. 27-36. - Summ.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania. - ISSN 0324-8445
110
Wpływ wdrożonych systemów zarządzania jakością na poziom nakładów inwestycyjnych / Andrzej SOKOŁOWSKI, Piotr Chechelski // W: Stan wdrożenia systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego / red. Grażyna Morkis. - Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2006. - (Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej ; nr 42). - S. 64-83. - ISBN 83-89666-70-7. - Pełny tekst: http://www.ierigz.waw.pl/publikacje/raporty-programu-wieloletniego-2005-2009/1314196064
111
Efektywność klasyfikacji w metodzie Warda = The Clustering Effectiveness in Ward's Method / Beata Basiura, Andrzej SOKOŁOWSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Andrzej IWASIEWICZ]. - vol. 46-47 (2005/2006), s. 53-64. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
112
Analiza wyników wyborów w III RP / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Przegląd programów z rodziny Statistica. - Warszawa; Kraków : StatSoft, 2005. - (Zastosowania Statystyki i Data Mining). - S. 57-66. - ISBN 83-88724-29-0
113
Testowanie wielokrotne w badaniach ekonomicznych / Sabina DENKOWSKA ; Promotor: Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków, 2005. - 152 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 15 k. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000871a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000871b
114
Taksonomiczna analiza działalności ustawodawczej sejmu w 2004 roku = Cluster Analysis of the Legislative Activity of Sejm in 2004 / Jerzy HAUSNER, Andrzej SOKOŁOWSKI // Studia Politologiczne. - vol. 9 (2005), s. 28-40. - Tytuł numeru: Przed wyborami : konflikty, strategie, nadzieje. - ISSN 1640-8888
115
Innowacyjność Małopolski mierzona potencjałem badawczo-rozwojowym w organizacjach różnej wielkości / Anna FRANCIK, Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Innowacyjność sektora MŚP : Małopolska i Podkarpacie / red. Krzysztof Kaszuba, Jan TARGALSKI. - Kraków ; Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2005. - S. 141-174. - Bibliogr. - ISBN 83-88397-21-4
116
Przykłady stosowania analizy danych w marketingu i badaniu opinii publicznej / Andrzej SOKOŁOWSKI, Adam SAGAN // StatSoft Polska [on-line]. - Dane tekstowe (plik html). - ([2005])[1 ekran]. - [odczyt: 14.12.2012]. - Pełny tekst: https://media.statsoft.pl/_old_dnn/downloads/adwmarketingu.pdf
117
Data Mining - automat czy metoda naukowa? / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Data mining : poznaj siebie i swoich klientów. - Warszawa; Kraków : StatSoft, 2005. - (Zastosowania Statystyki i Data Mining). - S. 5-11. - Bibliogr. - ISBN 83-88724-26-6
118
Lista przebojów Trójki w obiektywie Statistica / Andrzej SOKOŁOWSKI, Marek Niedźwiecki // W: Przegląd programów z rodziny Statistica. - Warszawa; Kraków : StatSoft, 2005. - (Zastosowania Statystyki i Data Mining). - S. 93-106. - ISBN 83-88724-29-0
119
Zachorowalność na nowotwory złośliwe gruczołu krokowego w województwie małopolskim w latach 1999-2001 = Incidence Rate of Prostate Cancer in the Małopolska Province in 1999-2001 / Jadwiga Rachtan, Andrzej SOKOŁOWSKI, Małgorzata Geleta, Łucja Molong // Urologia Polska. - vol. 58, nr 3 (2005), s. 190-192. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0500-7208
120
Zachorowalność na nowotwory złośliwe w województwie małopolskim w latach 1999-2001 = Cancer Incidence in the Małopolska Province in 1999-2001 / Jadwiga Rachtan, Andrzej SOKOŁOWSKI, Małgorzata Geleta, Łucja Molog // Przegląd Lekarski. Seria 2. - T. 62, nr 8 (2005), s. 737-741. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2240
121
Gender Differences in Carotid Intima-Media Thickness in Patients with Suspected Coronary Artery Disease / Anna Kablak-Ziembicka, Tadeusz Przewlocki, Wieslawa Tracz, Piotr Pieniazek, Piotr Musialek, Andrzej SOKOLOWSKI // The American Journal of Cardiology. - vol. 96, iss. 9 (2005), s. 1217-1222. - Summ.. - Pełny tekst dostępny w ScienceDirect. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISSN 0002-9149
122
Lista Przebojów Programu Trzeciego - problemy statystyczne = Radio 3 Hit List - Statistical Problems / Artur Łapczyński, Marek Niedźwiecki, Andrzej SOKOŁOWSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; 12). - nr 1076 (2005), s. 57-70. - Summ.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
123
IFCS-2004 Chicago - kilka refleksji = IFCS-2004 Chicago - Some Impressions / Andrzej SOKOŁOWSKI, Krzysztof Jajuga // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; 12). - nr 1076 (2005), s. 19-25. - Summ.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania. - ISSN 0324-8445
124
Tablice statystyczne / Stanisław Maciej Kot, Andrzej SOKOŁOWSKI. - Wyd. 3 popr. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2005. - 53, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-257-X
125
Data mining w prognozowaniu zaopotrzebowania na nośniki energii / Andrzej SOKOŁOWSKI, Agnieszka PASZTYŁA // W: Statystyka i data mining w praktyce : [seminarium], Warszawa - Kraków 2004. - Kraków : StatSoft, 2004. - (Zastosowania Statystyki i Data Mining). - S. 91-102. - Bibliogr. - ISBN 83-88724-23-1
126
Dawka leku znieczulenia miejscowego na segment rdzeniowy a rozmiary części lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa w znieczuleniu podpajęczynówkowym dorosłych = Relationship between the Dose of Local Anaesthetic Agent and Lumbo-sacral Dimensions of the Spine During Spinal Anaesthesia / Krzysztof Duda, Andrzej SOKOŁOWSKI, Agnieszka Kubisz, Marek Mizianty, Barbara Machowska // Anestezjologia Intensywna Terapia. - T. 36, nr 1 (2004), s. 28-33. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0209-1712
127
Strukturalne testy zgodności / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 41-50. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-210-3
128
Zastosowanie wybranych modeli decyzyjnych w ekonomicznej ocenie programów zdrowotnych / Marek Sobolewski ; Promotor: Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków, 2004. - 185 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 24 k. - Praca wykonana w ramach projektu badawczego nr 2 H02B 029 25 finansowanego przez Komitet Badań Naukowych. - Bibliogr.
129
Association of Increased Carotid Intima-media Thickness with the Extent of Coronary Artery Disease / A. Kablak-Ziembicka, W. Tracz, T. Przewlocki, P. Pieniazek, A. SOKOŁOWSKI and M. Konieczynska // Heart. - vol. 90, iss. 11 (2004), s. 1286-1290. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1768551/pdf/hrt09001286.pdf. - ISSN 1355-6037
130
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - nr 666. - 117 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
131
O niewłaściwym stosowaniu metod statystycznych / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Statystyka i data mining w badaniach naukowych. - Kraków : StatSoft Polska, 2004. - (Zastosowania Statystyki i Data Mining). - S. 5-14. - Bibliogr. - ISBN 83-88724-22-3
132
Zachorowalność na nowotwory złośliwe piersi u kobiet w województwie małopolskim w latach 1999-2001 = Incidence of Breast Cancer in Women in the Małopolska Province in 1999-2001 / Jadwiga Rachtan, Andrzej SOKOŁOWSKI, Małgorzata Geleta, Łucja Molong // Współczesna Onkologia. - vol. 9, nr 9 (2004), s. 425-428. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.termedia.pl/Journal/-3/pdf-2748-1?filename=Zachorowalno%C5%9B%C4%87.pdf. - ISSN 1428-2526
133
Impact of Chlamydia Pneumoniae Infection on Survival Rate after Heart Transplantation / Piotr Pieniążek, Ewa Stępień, Jerzy Sadowski, Tadeusz Przewłocki, Andrzej SOKOŁOWSKI, Piotr Podolec, Bogusław Kapelak, Piotr Przybyłowski, Andrzej Kądzielski, Wiesława Tracz // Medical Science Monitor. - vol. 9, iss. 2 (2003), s. CR67-CR72. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISSN 1234-1010
134
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - nr 643. - 89 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
135
IFCS-2002 - Facts and Remarks = IFCS-2002 - fakty i reflekcje / Krzysztof Jajuga, Andrzej SOKOŁOWSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; 10). - nr 988 (2003), s. 15-20. - Streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - ISSN 0324-8445
136
Prognozowanie finansowych szeregów czasowych / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Zastosowania statystyki i data mining w finansach. - Kraków : StatSoft Polska, 2003. - (Zastosowania Statystyki i Data Mining). - S. 55-64. - ISBN 83-88724-17-7
137
Innowacyjność województwa małopolskiego mierzona potencjałem badawczo-rozwojowym w organizacjach różnej wielkości / Anna FRANCIK, Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Wpływ innowacyjności na rozwój sektora MSP w Małopolsce / kierownik tematu: Jan TARGALSKI. - (2003), s. 1[68]-32[99]. - Bibliogr.
138
Modelowanie wydatków związanych z leczeniem nowotworów piersi u kobiet w Polsce / Krzysztof JAKÓBIK ; Promotor: Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków, 2003. - 202 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 21 k. - Bibliogr.
139
Factors Determining the Post-Operative Hypo-Albuminaemia in Cancer Patients - Stepwise Regression Analysis / K. Duda, L. Kołodziejski, A. SOKOŁOWSKI, A. Kubisz, W. Łobaziewicz, A. L. Komorowski, E. Marczyk // Acta Chirurgica Belgica. - vol. 103, iss. 3 (2003), s. 287-292. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.belsurg.org/uploaded_pdfs/103/103_287_292.pdf. - ISSN 0001-5458
140
P-Value - Its Use and Misuse / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Education of Quantitative Mathematical-statistical Methods on the Universities of Economics Referring to Future Needs : 10th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, November 4-7, 2003, Svätý Jur, Slovakia / ed. Eva Sodomová. - Bratislava : University of Economics in Bratislava, 2003. - S. 127-132. - ISBN 80-225-1914-6
141
Analysis of Treatment Results in Advanced Hodgkin's Disease : the Case for Adjuvant Radiotherapy / Magdalena Dyduch, Jan Skolyszewski, Stanislaw Korzeniowski, Andrzej SOKOLOWSKI // International Journal of Radiation Oncology Biology Physics. - vol. 56, iss. 3 (2003), s. 634-643. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISSN 0360-3016
142
Nowotwory złośliwe w województwie krakowskim w 1998 roku = Cancer in the Cracow Region in 1998 / Jadwiga Rachtan, Andrzej SOKOŁOWSKI, Alicja Urbańska, Małgorzata Geleta, Łucja Molog // Przegląd Lekarski. Seria 2. - T. 59, nr 1 (2002), s. 11-16. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2240
143
Percentage Points of the Similarity Measure for Partitions / Andrzej SOKOŁOWSKI // Statistics in Transition. - vol. 2, no. 2 (2002), s. 195-199. - ISSN 1234-7655
144
Bezrobocie a wyniki wyborów w Polsce = Unemployment and Election Results in Poland / Jerzy HAUSNER, Andrzej SOKOŁOWSKI // Studia Politologiczne. - vol. 6 (2002), s. 33-45. - Tytuł numeru: Polska scena polityczna: kampanie wyborcze. - ISSN 1640-8888
145
Data Analysis, Classification, and Related Methods : IFCS 2002 : program and abstracts / ed. by Andrzej SOKOŁOWSKI and Krzysztof Jajuga. - Cracow : Cracow University of Economics Publishers, 2002. - 208 s. : rys. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-7252-134-4
146
Polska scena polityczna 2001 - wyniki wyborów parlamentarnych = Polish Political Scene in 2001 - the Results of Parlamentary Elections / Andrzej SOKOŁOWSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; 9). - nr 942 (2002), s. 417-419. - Summ.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - ISSN 0324-8445
147
Prognozowanie sprzedaży w hurtowym domu towarowym / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Data Mining - metody i przykłady. - Kraków : StatSoft, 2002. - (Zastosowania Statystyki i Data Mining). - S. 95-102. - Bibliogr. - ISBN 83-88724-14-2
148
Wprowadzenie do zastosowań metod statystycznych i technik data mining w badaniach naukowych / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Metody statystyczne i techniki data mining w badaniach naukowych. - Kraków : StatSoft, 2002. - (Zastosowania Statystyki i Data Mining). - S. 5-11. - ISBN 83-88724-12-6
149
Metody stosowane w data mining / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Data Mining - metody i przykłady. - Kraków : StatSoft, 2002. - (Zastosowania Statystyki i Data Mining). - S. 5-12. - Bibliogr. - ISBN 83-88724-14-2
150
Classification, Clustering, and Data Analysis : Recent Advances and Applications / eds. Krzystof Jajuga, Andrzej SOKOŁOWSKI, Hans-Hermann Bock. - Berlin : Springer-Verlag, 2002. - Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization, ISSN 1431-8814). - ISBN 978-3-540-43691-1
151
Long-term outcome in Patients with Unstable Angina Treated by Coronary Balloon Angioplasty / Tadeusz Przewlockia, Piotr Pieniazeka, Wieslawa Tracza, Wojciech Ryniewicza, Magdalena Kostkiewicz, Maria Olszowska, Piotr Podolec, Andrzej SOKOLOWSKI // International Journal of Cardiology. - vol. 77, iss. 1 (2001), s. 13-24. - Summ.. - Pełny tekst dostępny w ScienceDirect. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISSN 0167-5273
152
Miesięczne prognozy zjawisk związanych z rynkiem paliw w Polsce do końca 2000 r. = Monthly Forecasts of Phenomena Connected with the Fuel Market in Poland up to the End of 2000 / Atmane DAHMANI, Andrzej SOKOŁOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 573 (2001), s. 31-45. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=11642. - ISSN 0208-7944
153
Prognozowanie sprzedaży i ocena skuteczności działań marketingowych / Andrzej SOKOŁOWSKI, Janusz Wątroba // W: Statistica 6 w twoim mieście : ogólnopolski cykl prezenatcji nowej generacji oprogramowania, październik 2001. - Kraków : StatSoft Polska, 2001. - S. 75-83. - Bibliogr. - ISBN 83-88724-08-8
154
The Determinants of Foreign Direct Investment in Transforming Economies: Empirical Evidence From the Czech Republic, Poland and Hungary = The Determinants of Foreign Direct Investment in Transforming Economies: Empirical Evidence From the Czech Republic, Poland and Hungary / Krystyna PRZYBYLSKA, Andrzej SOKOŁOWSKI // Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Adam STABRYŁA]. - no 1 (2001), s. 27-44. - Bibliogr. - ISSN 1642-168X
155
Czynniki generujące polskie bezrobocie = Factors Generating Unemployment in Poland / Jerzy HAUSNER, Andrzej SOKOŁOWSKI // Rynek Pracy. - nr 7/8(115/116) (2001), s. 28-39. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=100000002. - ISSN 1233-4103
156
Polityka rynku pracy i rozwój zasobów ludzkich w strategiach rozwoju województw w kontekście przygotowań Polski do absorpcji środków Europejskiego Funduszu Społecznego : synteza ekspertyzy opracowanej dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej = Labour Market Policy and Human Resources Development in Voivodship Development Strategies as Poland is Preparing to Absorb European Social Fund Contributions / Maciej FRĄCZEK, Jerzy HAUSNER, Andrzej SOKOŁOWSKI, Rafał SUŁKOWSKI // Rynek Pracy. - nr 3-4(111-112) (2001), s. 5-27. - ISSN 1233-4103
157
Propozycja testu normalności rozkładu = A Proposed Test of Normal Distribution / Andrzej SOKOŁOWSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 43/2, lipiec-grudzień 1999 (2001), s. 55-57. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISSN 0079-354X
158
IFCS 2000 - Millenium Talk = IFCS 2000 - referat milenijny / Krzysztof Jajuga, Andrzej SOKOŁOWSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; nr 8). - nr 906 (2001), s. 216-223. - Streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
159
Odległe obserwacje u chorych z restenozą i bez nawrotu zwężenia po angioplastyce wieńcowej = Long-term Outcome in Patients with and without Restenosis after Coronary Angioplasty / Tadeusz Przewłocki, Wojciech Ryniewicz, Andrzej SOKOŁOWSKI, Piotr Pieniążek, Maria Olszowska, Magdalena Kostkiewicz, Jacek Lelakowski, Wiesława Tracz // Przegląd Lekarski. Seria 2. - T. 58, nr 9 (2001), s. 845-850. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2240
160
Prognozowanie sprzedaży - studium przypadku / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Prognozowanie w przedsiębiorstwie. - Kraków : StatSoft Polska Sp. z o.o., 2000. - S. 29-37. - ISBN 83-912346-6-5
161
Testowanie wielokrotne w macierzy korelacji : eksperyment symulacyjny / Sabina DENKOWSKA, Andrzej SOKOŁOWSKI // W: XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 23-25 III 1999 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 63-69. - ISBN 83-7252-052-6
162
Wyniki angioplastyki wieńcowej u chorych w różnych grupach wiekowych = Long-term Results of Coronary Balloon Angioplasty in Various Age Groups / Tadeusz Przewłocki, Piotr Pieniążek, Wiesława Tracz, Wojciech Ryniewicz, Maria Olszowska, Magdalena Kostkiewicz, Piotr Podolec, Mieczysław Pasowicz, Andrzej SOKOŁOWSKI // Przegląd Lekarski. Seria 2. - T. 57, nr 5 (2000), s. 266-273. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2240
163
Analiza czynników rokowniczych i metod leczenia u chorych na ziarnicę złośliwą / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Analiza danych w naukach medycznych i zarządzaniu służbą zdrowia. - Kraków : StatSoft Polska Sp. z o.o., 2000. - S. 31-40. - ISBN 83-912346-9-X
164
Z otwartymi ramionami / Andrzej SOKOŁOWSKI, Zofia Filek // Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nacz. Zbigniew PASZEK. - nr 5 (2000), s. 6. - ISSN 1509-5975
165
Podpajęczynówkowe dawkowanie mieszaniny 0,5% bupiwakainy z "ciężką" lidokainą dorosłych według przesłanek Bromage`a = Influence of the Bromage Formula on Spread of Spinal Anaesthesia with Mixture of 0,5% Bupivacaine and Heavy Lidocaine / Krzysztof Duda, Andrzej SOKOŁOWSKI, Agnieszka Kubisz, Marek Mizianty, Barbara Machowska, Jacek Janowski // Anestezjologia Intensywna Terapia. - T. 32, nr 2 (2000), s. 177-181. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0209-1712
166
Prognozowanie dawki na segment rdzeniowy mieszaniny 0,5% bupiwakainy z "ciężką" lidokainą w analgezji podpajęczynówkowej u dorosłych = Spinal Anaesthesia with 0,5% Bupivacaine - Heavy Lidocaine Mixture : Prediction of the Segmental Spread / Krzysztof Duda, Andrzej SOKOŁOWSKI, Agnieszka Kubisz // Anestezjologia Intensywna Terapia. - T. 32, nr 2 (2000), s. 235-238. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0209-1712
167
Zalecane kierunki zmian wzorców konsumpcji i modeli produkcji sprzyjające strategii trwałego, zrównoważonego rozwoju - raport końcowy : ekspertyza przygotowana dla Departamentu Strategii Gospodarczej Ministerstwa Gospodarki / Kazimierz GÓRKA, Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BERBEKA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Małgorzata KOŻUCH, Andrzej SOKOŁOWSKI, Dariusz Szwed. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 221 s. ; 30 cm. - Streszcz.
168
Przykłady korzystania ze STATISTICA / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Narzędzia statystycznej analizy danych - programy z rodziny STATISTICA : seminarium, Warszawa 14 października 1999. - Kraków : StatSoft Polska Sp. z o.o., 1999. - S. 17-32. - ISBN 83-912346-1-4
169
SENS i SEWSS jako narzędzia data mining / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Systemy analizy danych dla całej organizacji - SENS i SEWSS : seminarium, Warszawa 15 października 1999. - Kraków : StatSoft Polska Sp. z o.o., 1999. - S. 19-25. - ISBN 83-912346-0-6
170
The Quality of Life after Aortic Valve Replacement with Homografts or Prosthetic Valves / Podolec P., Pfitzner R., Wierzbicki K., Kostkiewicz M., Pieniazek P., Olszowska M., Przewlocki T., SOKOLOWSKI A., Tracz W., Dziatkowiak A. // Journal of Heart Valve Disease. - vol. 8, iss. 3 (1999), s. 270-276. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISSN 0360-3016
171
Prognostic Evaluation of Cutaneous Malignant Melanoma : a Clinicopathologic and Immunohistochemical Study / Aleksander Niezabitowski, Krzysztof Czajecki, Janusz Ryś, Anna Kruczak, Andrzej Gruchała, Anna Wasilewska, Bożena Lackowska, Andrzej SOKOŁOWSKI, Wacław Szklarski // Journal of Surgical Oncology. - vol. 70, iss. 3 (1999), s. 150-160. - Summ.. - Pełny tekst dostępny na platformie Wiley. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISSN 0022-4790
172
Prognostic and Predictive Evaluation of DNA Content, S-phase Fraction and Immunophenotyping in non-Hodgkin's Lymphomas in Adults : a Prospective Study / Bożena Lackowska, Andrzej Gruchała, Aleksander Niezabitowski, Adam Radkowski, Jan Skołyszewski, Janusz Ryś, Wacław Szklarski, Andrzej SOKOŁOWSKI // Polish Journal of Pathology. - vol. 50, iss. 1 (1999), s. 23-29. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1233-9687
173
Prognostic Significance of Telomerase Activity in Soft Tissue Sarcomas / R. Schneider-Stock, J. Rys, V. Jaeger, A. Niezabitowski, A. Kruczak, A. SOKOLOWSKI, A. Roessner // International Journal of Oncology. - vol. 15, iss. 4 (1999), s. 775-780. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISSN 1019-6439
174
Przykłady korzystania z SENS i SEWSS w prognozowaniu i badaniach marketingowych / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Systemy analizy danych dla całej organizacji - SENS i SEWSS : seminarium, Warszawa 15 października 1999. - Kraków : StatSoft Polska Sp. z o.o., 1999. - S. 27-39. - ISBN 83-912346-0-6
175
Evaluation of DNA Content and Proliferative Activity in Prediction of Short-term Relapses in Mammary Carcinoma : a Prospective Study / Bożena Lackowska, Aleksander Niezabitowski, Janusz Ryś, Jan Skołyszewski, Andrzej Stelmach, Andrzej SOKOŁOWSKI, Andrzej Gruchała, Agnieszka Jaszcz-Gruchała, Dorota Markiewic // Polish Journal of Pathology. - vol. 50, iss. 3 (1999), s. 139-144. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1233-9687
176
Prognostic Significance of Pretherapeutic and Therapeutic Factors in Patients with Advanced Cancer of the Uterine Cervix Treated with Radical Radiotherapy Alone / Kazimierz Karolewski, Stanisław Korzeniowski, Andrzej SOKOŁOWSKI, Krzysztof Urbanński and Zbigniew Kojs // Acta Oncologica. - vol. 38, iss. 4 (1999), s. 461-468. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://informahealthcare.com/doi/pdf/10.1080/028418699431997. - ISSN 0284-186X
177
Rezultaty estymacji parametrów regresyjnych modeli płac / Jolanta KURKIEWICZ, Barbara PODOLEC, Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji / red. Stanisław Maciej KOT. - Warszawa-Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - S. 141-176. - ISBN 83-01-12701-5
178
Korelacje pomiędzy parametrami kinetyki komórkowej i ploidalnością DNA a innymi czynnikami prognostycznymi u chorych na glejaki złośliwe mózgu = Correlation among the DNA Ploidy, Proliferative Potential and Patient's Prognosis in High Grade Gliomas / Tadeusz Krzyszkowski, Anna Gasińska, Andrzej SOKOŁOWSKI, Benedykt Danilewicz, Jan Skołyszewski // W: Problemy współczesnej diagnostyki i terapii w neurochirurgii / red. Stanisław Nowak, Ryszard Żukiel. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 1999. - S. 95-100. - Bibliogr. - ISBN 83-7063-233-5
179
Szacowanie zasobów kapitału ludzkiego w Polsce / Jolanta KURKIEWICZ, Andrzej SOKOŁOWSKI, Jan TATAR // W: Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji / red. Stanisław Maciej KOT. - Warszawa-Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - S. 124-140. - ISBN 83-01-12701-5
180
Nikt nie chce zdać na "F" / Andrzej SOKOŁOWSKI ; rozmawiała: Anna Jawień // Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nacz. Zbigniew PASZEK. - nr 3 (1999), s. 7, 15
181
Regional Differences in Living Standards in Eastern European Countries : Changes During the Transition [on-line] / Andrzej SOKOŁOWSKI. - Budapest : Open Society Institute, 1999. - 113 s. : il. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://rss.archives.ceu.hu/archive/00001052/01/52.pdf
182
Przewidywanie zagrożenia hipomagnezemią u chorych po zabiegu chirurgicznym / Andrzej SOKOŁOWSKI // StatSoft Polska [on-line]. - Dane tekstowe (pliki pdf). - ([1999])1 ekran. - [odczyt: 25.09.2013]. - Pełny tekst: http://www.statsoft.pl/czytelnia/medyczne/wmedycynie.html
183
The Iterative Method for Estimation of Multidimensional Mode / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Data, Science, Classification and Related Methods. - [b.m.] : Istituto Nazionale di Statistica, 1998. - S. 279-282
184
Regional Differences in the Living Standards in Poland, the Slovak Republic, the Czech Republic and Hungary - 1990-1995 / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Ekonometria czasu transformacji : SEMPP 98 : materiały z XXXIV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej oraz XVI Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego / red. nauk. Andrzej Stanisław Barczak. - Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 227-242. - Bibliogr. - ISBN 83-7246-048-5 ; 83-7246-048-8 (okł.)
185
Jak Polak z Polakiem : kampania wyborcza do Sejmu i Senatu RP w 1993 r. : autoprezentacje, regionalne uwarunkowania postaw wyborczych, dyskursy, analizy / Ewa Pietrzyk-Zieniewicz, Andrzej SOKOŁOWSKI, Andrzej Zieniewicz. - Ciechanów : KODRTK, 1998. - 132, [2] s. : il. ; 23 cm. - (Region, Polityka, Promocja). - ISBN 83-911392-0-4
186
Privatization Referendum 1996 in Poland in Search of the Voting Patterns = [Referendum prywatyzacyjne w Polsce w 1996 roku - wzorce zachowań] / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 189-192. - ISBN 83-87239-59-3
187
Taksonomia struktur w badaniach regionalnych / red. Danuta Strahl ; aut. Ryszard Brol, Dariusz Głuszczuk, Marian Maciejuk, Małgorzata Markowska, Marek Obrębalski, Maja Prudzienica-Grunt, Elżbieta Sobczak, Andrzej SOKOŁOWSKI, Danuta Strahl, Andrzej Sztando, Jerzy Zapart. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 1998. - 272 s. ; 24 cm. - Bibliogr. po rozdz. - ISBN 83-7011-363-X
188
Przykłady prognozy ekonomicznej / Andrzej SOKOŁOWSKI // StatSoft Polska [on-line]. - Dane tekstowe (pliki pdf). - ([1998])1 ekran. - [odczyt: 25.09.2013]. - Pełny tekst: http://www.statsoft.pl/czytelnia/prognozowanie/progekonomicznej.html
189
Wykorzystanie metod symulacyjnych w aglomeracyjnych metodach hierarchicznych / Andrzej SOKOŁOWSKI, Sabina DENKOWSKA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 771 (1997), s. 46-53. - Tytuł numeru: Materiały z XXXIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków, Matematyków Polski Południowej oraz XV Seminarium Ekonometrycznego im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego, Szklarska Poręba, 6-9 maja 1997. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
190
Zastosowanie pakietu STATISTICA w medycynie / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Techniki informatyczne w medycynie : TIM'97 / red. Jan Piecha. - Katowice : [s.n.], 1997. - S. 217-229. - Bibliogr.
191
Mammary Carcinoma : Prognostic Value of Histology, Proliferative Indicator Receptor Status and Expression of Oncogen Product in Node-free Patient / A. Niezabitowski, J. Ryś, B. Lackowska, A. Gruchala, A. SOKOLOWSKI, A. Kruczak, A. Wasilewska, W. Szklarski // European Journal of Cancer. - vol. 33, suppl. 8 (1997), s. 198. - Dostępne tylko streszczenie. - Pełny tekst: http://www.ejcancer.com/article/S0959-8049(97)85597-9/pdf. - ISSN 0959-8049
192
O pewnym rozkładzie prawdopodobieństwa dwuwymiarowej zmiennej losowej / Sabina DENKOWSKA, Andrzej SOKOŁOWSKI // W: XIV Seminarium Ekonometryczne im. profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 26-28 III 1996 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 59-67. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-05-4
193
Rozwój gospodarczy a emigracja - badanie statystyczne / Andrzej SOKOŁOWSKI, Kazimierz ZAJĄC // W: Orientacje emigracyjne Polaków / red. Krystyna Slany. - Kraków : Kwadrat, 1997. - S. 62-69. - ISBN 83-906637-1-6
194
Risk Factors for Lung Cancer Among Women in Poland / Jadwiga Rachtan, Andrzej SOKOLOWSKI // Lung Cancer. - vol. 18, iss. 2 (1997), s. 137-145. - Summ.. - Pełny tekst dostępny w ScienceDirect. - Bibliogr. - ISSN 0169-5002
195
Taksonomiczna analiza emigracji z Polski w 1992 roku / Andrzej SOKOŁOWSKI, Kazimierz ZAJĄC // W: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania / [red. nauk. Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak]. - Wrocław : Akademia Ekonomiczna, 1997. - (Taksonomia ; z. 4). - S. 21-29. - Bibliogr.
196
Privatization and the Living Standard in Poland / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Researches on Labour Markets and Level of Life in Poland, Slovakia and Ukraine : methods and results : proceedings of the Polish, Slovak and Ukrainian Scientific Seminar (Kraków, 14-15 November, 1996) / [ed. by Stanisław Maciej KOT]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - S. 85-87. - ISBN 83-87239-36-4
197
Tablice statystyczne / Stanisław Maciej KOT, Andrzej SOKOŁOWSKI. - Wyd. 2. - Kraków : AE. Wydaw. Uczelniane, 1996. - 53, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-69-6
198
Classification and Evaluation of the Level of Regional Development in Poland's Voivodships, 1989-94 / Andrzej SOKOŁOWSKI, Zygmunt SZYMLA // Emergo / ed. in chief Li Malmström, co-eds Jerzy HAUSNER, Olga Brezinova. - vol. 3, no. 4 (1996), s. 72-104. - Bibliogr. - ISSN 1233-3115
199
Scena polityczna w oczach wyborców - wybory parlamentarne 1993 = The Political Stage as Seen by the Electors - Parliament Elections in 1993 / Ewa Pietrzyk-Zieniewicz, Andrzej SOKOŁOWSKI // Studia Politologiczne. - vol. 1 (1996), s. 139-155. - Tytuł numeru: Trudna sztuka polityki - szanse, ryzyko, błąd. - ISSN 1640-8888
200
Statistical Methods of the Analysis of Socio-economic Aspects of Labour Market in Poland and Slovakia : Proceedings of the Seminar, (Kraków, 15-18 November 1995) / ed. by Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - 66 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy wybranych ref. - ISBN 83-86439-90-4
201
Unemployment and Presidential Elections 1995 in Poland / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Statistical Methods of the Analysis of Socio-economic Aspects of Labour Market in Poland and Slovakia : Proceedings of the Seminar, (Kraków, 15-18 November 1995) / ed. by Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - S. 49-51. - ISBN 83-86439-90-4
202
Metody statystyczne w analizie wyników wyborów = Statistical Methods in Poll Analysis / Andrzej SOKOŁOWSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 38/2, lipiec-grudzień 1994 (1995), s. 52-53. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
203
Identyfikacja osi w skalowaniu wielowymiarowym / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Klasyfikacja i analiza danych : problemy teoretyczne / red. nauk. Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak. - Jelenia Góra : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1995. - (Taksonomia ; z. 2). - S. 97-100. - ISBN 83-7011-178-5
204
Z rozważań nad modelem mistrza w sporcie : ujecie matematyczne / Igor Ryguła, Andrzej SOKOŁOWSKI, Zdzisław Wyderka // Rocznik Naukowy Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. - nr 23 (1995), s. 25-37. - ISSN 0860-0090
205
Polymorphism of Spermatocytic Seminoma : a Morphometric Study / W. Frasik, K. Okoń, A. SOKOŁOWSKI // Analytical Cellular Pathology. - vol. 7, iss. 3 (1994), s. 195-203. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0921-8912
206
Towards Automatic Evaluation of Drawing Analysis Performance a Statistical Model of Cadastral Map / Dariusz Madej, Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Proceedings of the Second International Conference on Document Analysis and Recognition : Document analysis and recognition : October 20 - 22 1993 : Tsukuba Science City, Japan. - Los Alamitos : IEEE Computer Society, 1993. - S. 890 - 893. - Summ. - Bibliogr. - Dostępne na platformie IEEE Xplore. - ISBN 0-8186-4960-7
207
Propozycja testu podobieństwa struktur = A proposal of a test for similarity of structures / Andrzej SOKOŁOWSKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 40, z. 3-4 (1993), s. 295-301. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
208
Analiza przestrzennego zróżnicowania dynamiki średnich płac w Polsce w latach 1982-1988 = The Analysis of Spatial Differentiation of the Dynamics of Average Wages in Poland / Andrzej SOKOŁOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 380 (1992), s. 87-95. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
209
Empiryczne testy istotności w taksonomii / Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - 105 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 108)
210
Periodyzacja demograficznych i społeczno-ekonomicznych uwarunkowań potrzeb w latach 1975-1988 = Periodization of the Growth Trend of Needs in Poland in the Years 1975-1988 / Henryk BARANEK, Andrzej SOKOŁOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 380 (1992), s. 73-85. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
211
Próba periodyzacji rozwoju gospodarczego Polski od roku 1975 = Attempt at Dividing into Periods the Economic Development of Poland Since the Year 1975 / Andrzej SOKOŁOWSKI, Henryk BARANEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 342 (1991), s. 19-32. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
212
Edward Nowak, Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. Warszawa 1990, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 202 / Andrzej SOKOŁOWSKI // Ekonomista. - nr 6 (1990), s. 970-972. - Rec. pracy: Nowak E., Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. Warszawa 1990, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne. - ISSN 0013-3205
213
Symulacyjna analiza rozkładu długości przebiegu przy alternatywnej ocenie stanu wyrobu = Simulation Analysis of Run-Length Distribution with Alternate Evaluation of Product's Condition / Zbigniew PASZEK, Andrzej SOKOŁOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 315 (1990), s. 45-62. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
214
Analiza przestrzennego zróżnicowania średnich płac w Polsce w latach 1984-1987 / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Taksonomia - teoria i jej zastosowania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne Mogilany, 27-28 IX 1989 r. / materiały zebrał i przygotował do publikacji Józef POCIECHA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1990. - S. 88-103. - Bibliogr.
215
Tablice statystyczne / Stanisław Maciej KOT, Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków : AE. Wydaw. Uczelniane, 1990. - 49 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
216
Testing the Multidimensional Uniformity / Józef POCIECHA, Andrzej SOKOŁOWSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 31/1, styczeń-czerwiec 1987 (1989), s. 113-114. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
217
Empirical Tests of Multidimensional Uniformity = Testy empiryczne wielowymiarowej jednorodności / Józef POCIECHA, Andrzej SOKOŁOWSKI // Control and Cybernetics. - Vol. 18 nr 1 (1989), s. 81-86. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - ISSN 0424-8569
218
The Elements of Statistical Inference in Non-Hierarchical Clustering Tasks / Andrzej SOKOŁOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Ignacy DUDA, Antoni FAJFEREK, Jan STECZKOWSKI]. - nr 237 (1988), s. 227-240. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
219
Testowanie terytorialnego zróżnicowania zachorowalności w epidemiologii / Andrzej SOKOŁOWSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 404 (1988), s. 157-159. - Tytuł numeru: Ekonometria : materiały z XXIV Konferencji Ekonometryków Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej VI Seminarium Ekonometrycznego im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego : Rokosowo k. Leszna, 20-22 kwietnia 1988. - ISSN 0324-8445
220
Procedury sekwencyjne w ocenie stabilności procesów produkcyjnych charakteryzowanych zmienną diagnostyczną o rozkładzie Poissona = Sequential Procedures in the Evaluation of Stability of Manufacturing Processes Characterized by Poisson Distributed Diagnostic Variables / Zbigniew PASZEK, Andrzej SOKOŁOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 262 (1988), s. 117-131. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
221
Badanie rozkładów długości i przebiegu w statystycznych procedurach kontrolnych = Analysis of the Distribution of Run Length in Control Charts / Zbigniew PASZEK, Andrzej SOKOŁOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 263 (1988), s. 33-54. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
222
Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych / Józef POCIECHA, Barbara PODOLEC, Andrzej SOKOŁOWSKI, Kazimierz ZAJĄC. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. - 261 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-08622-X
223
Symulacyjne badania rozkładów długości i przebiegu = Simulation Analysis of the Distribution of Run Length / Andrzej SOKOŁOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 263 (1988), s. 55-78. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
224
On a Certain Method of Examination of the Interchangeability of Demographic and Economic Processes = O pewnej metodzie badania współzmienności procesów demograficznych i gospodarczych / Kazimierz ZAJĄC, Andrzej SOKOŁOWSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984 (1987), s. 58-59. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
225
Tests for Spatial Compactness of Clustering Results = Testowanie zawartości przestrzennej regionu / Barbara PODOLEC, Andrzej SOKOŁOWSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985 (1987), s. 117-118. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
226
Rozwój demograficzny a rozwój gospodarczy / Andrzej SOKOŁOWSKI, Kazimierz ZAJĄC. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987. - 175 s. : il. ; 24cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0407-8
227
Rozważania o stacjonarności i ergodyczności procesów stochastycznych = Remarks on Stationarity and Ergodicity of Stochastic Processes / Andrzej SOKOŁOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 228 (1987), s. 19-33. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
228
Analiza współzależności zjawisk demograficznych i wybranych cech gospodarczych i społecznych w Polsce = Analysis of Interrelations between Demographic Phenomena and Selected socio-economic Characteristics in Poland / Andrzej SOKOŁOWSKI, Kazimierz ZAJĄC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 245 (1987), s. 57-75. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
229
CUSUM Control Procedures for Fraction Defective / Andrzej IWASIEWICZ, Zbigniew PASZEK, Andrzej SOKOLOWSKI // Statistička Revija. - R.35, nr 3-4 (1985), s. 264-271. - Rez. - Bibliogr. - ISSN 0039-0534
230
Wybrane zagadnienia pomiaru i ważenia cech w taksonomii = Selected Problems Connected with Measuring and Weighing Characteristics in Taxonomy / Andrzej SOKOŁOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 203 (1985), s. 41-53. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
231
Weryfikacja hipotez statystycznych / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Wykłady ze statystyki / red. Kazimierz ZAJĄC. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - S. 228-268. - Bibliogr.
232
Grafy decyzyjne w statystycznej kontroli jakości = Decisional Graphs in Statistical Verification of Quality / Zbigniew PASZEK, Andrzej SOKOŁOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 191 (1984), s. 81-91. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
233
Taksonomiczna analiza związków między procesami rozwoju demograficznego i gospodarczego w Polsce = Taxonomic Analysis of the Relationships between Demographic and Economic Development in Poland / Andrzej SOKOŁOWSKI, Kazimierz ZAJĄC // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 262 (1984), s. 105-126. - Summ.. - Tytuł numeru: Metody taksonomiczne i ich zastosowanie w badaniach ekonomicznych. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
234
Z badań nad efektywnością wybranych procedur taksonomicznych = Research over the Effectiveness of Selected Taxonomic Procedures / Tadeusz GRABIŃSKI, Andrzej SOKOŁOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 181 (1984), s. 63-80. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
235
Metody badania przestrzennej zawartości podzbiorów otrzymanych w wyniku taksonomicznego grupowania jednostek terytorialnych = Methods for Studying Spatial Compactness of Subsets Obtained as a Result of Taxonomic Grouping of Geographical Units / Barbara PODOLEC, Andrzej SOKOŁOWSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 262 (1984), s. 87-97. - Summ.. - Tytuł numeru: Metody taksonomiczne i ich zastosowanie w badaniach ekonomicznych. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
236
The Effectiveness of Some Clustering Procedures / Andrzej SOKOŁOWSKI, Tadeusz GRABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 25/1, styczeń-czerwiec 1981 (1983), s. 102-103. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
237
The Parallelism of Scientifical and Economic Development / Andrzej SOKOŁOWSKI, Kazimierz ZAJĄC // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 25/1, styczeń-czerwiec 1981 (1983), s. 103-104. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
238
Clustering Problems / Andrzej SOKOŁOWSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 25/2, lipiec-grudzień 1981 (1983), s. 274. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
239
O zagadnieniach taksonomicznych = On Some Taxonomic Problems / Andrzej SOKOŁOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Edward SMAGA]. - nr 165 (1983), s. 65-72. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
240
Regresja taksonomiczna / Andrzej SOKOŁOWSKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 30, z. 3-4 (1983), s. 330. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
241
Test dla wielu parametrów / Andrzej SOKOŁOWSKI, Jan PAMUŁA // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 30, z. 1-2 (1983), s. 153. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
242
Z badań nad efektywnością wybranych procedur taksonomicznych / Tadeusz GRABIŃSKI, Andrzej SOKOŁOWSKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 29, z. 3-4 (1982), s. 566. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
243
Metody badania usług rynkowych / red. Kazimierz ZAJĄC ; [zespół autorów: Henryk BARANEK, Krystyna BARANEK, Jolanta KURKIEWICZ, Jan PAMUŁA, Józef POCIECHA, Barbara PODOLEC, Andrzej SOKOŁOWSKI, Michał WOŹNIAK, Kazimierz ZAJĄC. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982. - 178,[1] s. : il. ; 20 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0264-4
244
Test dla wielu parametrów = The Test for Many Parameters / Jan PAMUŁA, Andrzej SOKOŁOWSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 215 (1982), s. 23-26. - Summ.. - Tytuł numeru: Modelowanie i prognozowanie ekonomiczne. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
245
Kołobrzeskie Dni Informatyki INFOGRYF-80 / Irena Kotowska, Andrzej SOKOŁOWSKI // Zeszyty Naukowe Wojskowej Akademii Politycznej im. F. Dzierżyńskiego. - nr 108 (1981), s. 168-171. - ISSN 0137-9569
246
Seminarium nt "Źródła danych w centralnych systemach informatycznych" / Andrzej SOKOŁOWSKI // Zeszyty Naukowe Wojskowej Akademii Politycznej im. F. Dzierżyńskiego. - nr 108 (1981), s. 171-174. - ISSN 0137-9569
247
Ekonometryczne modele sfery usług bytowych w Polsce = Econometric Models of the Sphere of Living Services in Poland / Kazimierz ZAJĄC, Barbara PODOLEC, Andrzej SOKOŁOWSKI, Jan PAMUŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 138 (1981), s. 5-20. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
248
The Effectiveness of Some Signal Identification Procedures / Tadeusz GRABIŃSKI, Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Signal Processing : Theories and Applications / eds. M. Kunt and F. de Coulon. - Amsterdam ; New York : North-Holland Publishing Company, 1980. - S. 617-623. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-444-86050-7
249
Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania popytu na usługi w Polsce = Statistical Analysis of Regional Differentiation of the Demand for Service in Poland / Jolanta KURKIEWICZ, Jan PAMUŁA, Andrzej SOKOŁOWSKI, Kazimierz ZAJĄC // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 22/2, lipiec-grudzień 1978 (1980), s. 403-404. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
250
Propozycja wyznaczania podziału wynikowego aglomeracyjnych algorytmów taksonomicznych = Propositions of Calculating Resultant Division of Agglomerative Taxonomic Algorythms / Jan PAMUŁA, Andrzej SOKOŁOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 127 (1980), s. 37-41. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
251
Statystyczne metody badania zgodności poziomu rozwoju demograficznego i gospodarczego w odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej = Statistical Methods of Investigations of the Agreement between the Demographic Development Level and the Economic Level in the Regenerated Republic of Poland / Barbara PODOLEC, Andrzej SOKOŁOWSKI, Michał WOŹNIAK, Kazimierz ZAJĄC // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 22/2, lipiec-grudzień 1978 (1980), s. 402-403. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
252
System bieżącej kontroli jakości walcówki / Alina KARSKA, Zbigniew PASZEK, Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Statystyczna kontrola jakości w przemyśle wyrobów metalowych : materiały konferencyjne : Kraków-Łańcut 1979 / komitet redakcyjny Andrzej IWASIEWICZ, Mieczysław Kadulski, Zbigniew PASZEK. - Kraków-Łańcut : Zjednoczenie Przemysłu Wyrobów Metalowych w Krakowie, 1979. - S. 99-104. - Załącznik
253
Badania nad wielkością próby / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Statystyczna kontrola jakości w przemyśle wyrobów metalowych : materiały konferencyjne : Kraków-Łańcut 1979 / komitet redakcyjny Andrzej IWASIEWICZ, Mieczysław Kadulski, Zbigniew PASZEK. - Kraków-Łańcut : Zjednoczenie Przemysłu Wyrobów Metalowych w Krakowie, 1979. - S. 125-130
254
Generowanie losowego podziału zbioru skończonego = The Generation of Random Distribution of A Finite Set / Andrzej SOKOŁOWSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 160 (182) (1979), s. 413-415. - Summ.. - Tytuł numeru: Konferencja ekonometryczna Katowice - Kraków - Wrocław : materiały XV Konferencji Naukowej Ekonometryków, Matematyków i Statystyków zatrudnionych w Akademiach Ekonomicznych Katowic, Krakowa i Wrocławia, 3-5 maj 1979, Pokrzywna. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
255
Taksonomia struktur = Taxonomy of Structures / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Andrzej SOKOŁOWSKI // Przegląd Statystyczny. - t. 25, z. 2 (1978), s. 217-226. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
256
Propozycja miary asymetrii = A New Asymmetry Measure / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977. - (Prace Komisji Socjologicznej - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 40). - S. 167-171. - Summ. - Bibliogr.
257
Analiza taksonomiczna rezultatów najlepszych dziesięcioboistów / Tadeusz GRABIŃSKI, Igor Ryguła, Andrzej SOKOŁOWSKI // Kultura Fizyczna. - R. 31, nr 6 (1977), s. 256-261. - Bibliogr.
258
Badanie korelacyjnej stacjonarności procesu stochastycznego = Research on Correlation Stationarity of the Stochastic Process / Andrzej SOKOŁOWSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976 (1977), s. 109. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
259
Analiza zmian struktury zgonów według wieku ludności Szwecji w latach 1948-1971 = The Analysis of Year of Death Structure in Sweden in 1948-1971 / Jolanta KURKIEWICZ, Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977. - (Prace Komisji Socjologicznej - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 40). - S. 97-108. - Summ. - Bibliogr.
260
Metody badania stacjonarności jednowymiarowych ciągów losowych / Andrzej SOKOŁOWSKI ; Promotor: Kazimierz ZAJĄC. - Kraków, 1977. - 163 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
261
Analiza wariancyjna w badaniu struktury harmonicznej szeregu czasowego = Analysis of Variance in the Investigations of Harmonic Structure of Time Series / Andrzej SOKOŁOWSKI, Kinga SZYMANOWICZ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 19 (1976), s. 127-138. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
262
Prosty test dla wartości przeciętnej w rozkładzie symetrycznym = A Simple Test for the Mean Value in Symmetric Distribution / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975. - (Prace Komisji Socjologicznej - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 38). - S. 181-183. - Summ. - Bibliogr.
263
Karta ujętych sum kumulacyjnych jako modyfikacja karty sumkum = The Proposal of "Sum-Cum" Card Application in Quality Control Statistics / Alina RYŃSKA, Andrzej SOKOŁOWSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 18 (1975), s. 107-123. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
264
Widmowa analiza szeregu czasowego z wahaniami sezonowymi = The Spectral Analysis of the Time Series Seasonal Variations / Andrzej SOKOŁOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 65 (1975), s. 5-25. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
265
Modyfikacja karty sum kumulacyjnych = Modifications of Cusum Chart / Alina RYŃSKA, Andrzej SOKOŁOWSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974 (1975), s. 132-134. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
266
O pewnej metodzie ustalania liczebności małej próby dla przedziałowego oszacowania wariancji / Jolanta KURKIEWICZ, Andrzej SOKOŁOWSKI // Wiadomości Statystyczne. - R. 19, nr 12(163) (1974), s. 23-24. - Bibliogr. - ISSN 0043-518X
267
Statystyczna kontrola procesu produkcyjnego przy użyciu karty sum kumulacyjnych = Statistical Control of the Production Process Using a Cumulative Sum Chart / Andrzej SOKOŁOWSKI, Kazimierz ZAJĄC // Przegląd Statystyczny. - t. 20, z. 3 (1973), s. 263-286. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
268
Statystyczne aspekty analizy wielkich zbiorów danych "Big Data" / kier. tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - 56 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
269
Historia metody k-średnich / kier. tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013. - 67 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
270
Analiza testów porównywania czasu trwania zjawisk / kier. tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2012. - 64 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
271
Realne koalicje w polskim parlamencie 2007-2011 / kier. Andrzej SOKOŁOWSKI, Sabina DENKOWSKA, Marcin SALAMAGA, Kamil FIJOREK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2011. - 61 s. ; 30 cm. - Bibliogr.
272
[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4], Rozkłady miar podobieństwa podziału zbioru skończonego / [kier. tematu: Józef POCIECHA] ; kierownik podtematu: Andrzej SOKOŁOWSKI; zespół: Sabina DENKOWSKA, Marcin SALAMAGA, Kamil FIJOREK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2010. - 51 k. : il. ; 30 cm. - Aneks. - Bibliogr.
273
Rozkłady odległości generowane przez wybrane wielowymiarowe rozkłady prawdopodobieństwa / kierownik podtematu: Andrzej SOKOŁOWSKI ; zespół: Sabina DENKOWSKA, Marcin SALAMAGA, Kamil FIJOREK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 51 s. : il. ; 30 cm. - Załącznik. - Bibliogr.
274
[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych], Statystyczna analiza transakcji na rynku mieszkaniowym w Krakowie w latach 2004-2007 / kierownik tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI ; zespół: Sabina DENKOWSKA, Marcin SALAMAGA, Agnieszka PASZTYŁA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2007. - 64 s. : il. ; 30 cm. - Tytuł główny pochodzi ze strony tytułowej pracy naukowo-badawczej o sygnaturze NP-1194
275
Statystyczna ocena zróżnicowania poziomu opieki zdrowotnej w województwie małopolskim / kierownik tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI ; zespół: Agnieszka PASZTYŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 86 s. : il. ; 30 cm
276
Bezpośrednie estymatory modalnej / kierownik tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI ; zespół: Agnieszka PASZTYŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 42 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
277
Statystyczne metody analizy koszyka zakupów klientów supermarketów / kierownik tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI ; zespół: Henryk BARANEK, Agnieszka PASZTYŁA, Marcin SALAMAGA, Daniel KOSIOROWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 59 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
278
Ranking obiektów wielocechowych w ujęciu statystycznym / Kierownik tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI, zespół: Henryk BARANEK, Daniel KOSIOROWSKI, Agnieszka PASZTYŁA, Marcin SALAMAGA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 88 k. : il. ; 30 cm. - Załącznik: Recenzja pracy autorstwa prof. Bogusława Wąsika. - Bibliogr.
279
Statystyczne modelowanie zachowań klientów w supermarkecie / kierownik tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI ; członkowie zespołu: Daniel KOSIOROWSKI, Marcin SALAMAGA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 59 k. : il. ; 30 cm. - Autorzy zastrzegli poufność wyników badań. Udostępnianie wyłącznie za pisemną zgodą kierownika tematu.
280
Dobrobyt, nierówności i sprawiedliwość : stan faktyczny i jego percepcja w Polsce w okresie transformacji / kier. tematu: Stanisław Maciej KOT ; członkowie zespołu: Andrzej MALAWSKI, Czesław PORĘBSKI, Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 117 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
281
Analiza dynamiki rynku paliw w Polsce w latach 1990-1995 / kier. tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI ; wyk.: Andrzej SOKOŁOWSKI, Atmane DAHMANI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 67 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
282
Strukturalny test normalności rozkładu : raport końcowy / Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, [1996]. - 23 k. : il. ; 30 cm
283
Modele poziomu dobrobytu. Etap 3 / kier. tematu: Kazimierz ZAJĄC ; członkowie zesp.: Stanisław KOT, Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - 119, [1] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Markowska M., Sokołowski A., Strahl D., (2019), Dynamiczne skalowanie wielowymiarowe w analizie zmian struktury zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej w latach 1999-2016, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", vol. 33, nr 1, s. 7-17; http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/20801653.331.1/4486
2
Markowska M., Sokołowski A., Rygiel A., Strahl D., (2018), Aproksymacja wyników dynamicznego skalowania wielowymiarowego trendami nieliniowymi, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 507, s. 161-168; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=44501&from=publication
3
Sas-Korczyńska B., Łuczyńska E., Chudyba A., Skóra T., Sokołowski A., (2018), The Retrospective Evaluation of Prophylactic Cranial Irradiation in Patients Treated for Limited Stage Small-cell Lung Cancer - a Single Centre Study, "Nowotwory", vol. 68, nr 5-6, s. 232-239; https://journals.viamedica.pl/nowotwory_journal_of_oncology/article/download/2018.0037/48258
4
Markowska M., Sokołowski A., (2017), Ocena udziału sektorów w zróżnicowaniu struktur zatrudnienia w Warszawie i powiatach sąsiadujących w latach 2005-2014, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", vol. 31, nr 4, s. 25-39; http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/20801653.314.2/3758
5
Przewłocki T., Wrotniak L., Kablak-Ziembicka A., Pieniazek P., Roslawiecka A., Rzeznik D., Misztal M., Zajdel W., Badacz R., Sokołowski A., Trystula M., Musialek P., Zmudka K., (2017), Determinants of long-term outcome in patients after percutaneous stent-assisted management of symptomatic subclavian or innominate artery stenosis or occlusion, "EuroIntervention", vol. 13, iss. 11, s. 1356-1364.
6
Sokołowski A., Denkowska S., Fijorek K., (2017), Separability Index for Cluster Analysis. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 379-386.
7
Sas-Korczyńska B., Łuczyńska E., Kamzol W., Sokołowski A., (2017), Analysis of Risk Factors for Pulmonary Complications in Patients with Limited-stage Small Cell Lung Cancer, "Strahlentherapie und Onkologie", vol. 193, iss. 2, s. 141-149.
8
Przewłocki T., Wrotniak L., Kablak-Ziembicka A., Pieniazek P., Roslawiecka A., Rzeznik D., Misztal M., Zajdel W., Badacz R., Sokołowski A., Trystula M., Musialek P., Zmudka K., (2017), Determinants of long-term outcome in patients after percutaneous stent-assisted management of symptomatic subclavian or innominate artery stenosis or occlusion, "European Heart Journal", vol. 38, iss. suppl_1, s. 1085; https://academic.oup.com/eurheartj/article-pdf/38/suppl_1/ehx493.P5210/19616086/ehx493.P5210.pdf
9
Sobolewski M., Sokołowski A., (2017), Grupowanie metodą k-średnich z warunkiem spójności, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 468, s. 215-221; http://www.dbc.wroc.pl/Content/37258/Sobolewski_Grupowanie_Metoda_K_Srednich_z_Warunkiem_Spojnosci_2017.pdf
10
Sokołowski A., Markowska M., (2017), Iteracyjna metoda liniowego porządkowania obiektów wielocechowych, "Przegląd Statystyczny", vol. 64, z. 2, s. 153-162; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok 2017/Zeszyt 2/2017_64_2_153-162.pdf
11
Markowska M., Sokołowski A., Strahl D., (2016), Three-Way Clustering Problems in Regional Science. [W:] Wilhelm , Kestler (red.), Analysis of Large and Complex Data (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization), Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, s. 545-550.
12
Rachtan J., Sokołowski A., Geleta M., Widawska A., Molong Ł., (2016), Nowotwory złośliwe w województwie małopolskim w 2014 roku, Kraków : Centrum Onkologii, Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, 88 s.
13
Markowska M., Sokołowski A., (2016), Metoda dekompozycji zmian struktury, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", vol. 30, nr 3, s. 25-32; http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/3287/2902
14
Jagiełło-Korzeniowska A., Sokołowski A., Krzentowska-Korek A., Miklaszewska G., Bałdys-Waligórska A., (2016), The Efficacy of Immunosuppressive Treatment of Graves' Orbitopathy is Not Affected by Previous Anti-thyroid Drugs or by Radioiodine Therapy of Graves' Disease, "Endokrynologia Polska", vol. 67, no. 6, s. 554-561; https://journals.viamedica.pl/endokrynologia_polska/article/view/EP.2016.0073
15
Fijorek K., (2015), Regresja logistyczna: wybrane aspekty estymacji, wnioskowania i porównywania modeli, Prom. Sokołowski A., Kraków : , 111 k.
16
Markowska M., Strahl D., Sokołowski A., Sobolewski M., (2015), Klasyfikacja dynamiczna regionów Unii Europejskiej szczebla NUTS 2 z uwagi na wrażliwość na kryzys ekonomiczny (obszar: zmiany w gospodarce), "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 393, s. 32-44; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=33127
17
Sokołowski A., Harańczyk G., (2015), Modyfikacja wykresu radarowego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 384, s. 280-286; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=32815
18
Sokołowski A., Markowska M., Strahl D., Sobolewski M., (2015), The Influence of Upper Level NUTS on Lower Level Classification of EU Regions. [W:] Lausen B., Krolak-Schwerdt S., Böhmer M. (red.), Data Science, Learning by Latent Structures, and Knowledge Discovery (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization), Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, s. 525-531.
19
Januś B., Rakowski T., Dziewierz A., Fijorek K., Sokołowski A., Dudek D., (2015), Effect of Introducing a Regional 24/7 Primary Percutaneous Coronary Intervention Service Network on Treatment Outcomes in Patients with ST Segment Elevation Myocardial Infarction, "Kardiologia Polska", vol. 73, iss. 5, s. 323-330; https://ojs.kardiologiapolska.pl/kp/article/download/KP.a2014.0229/8096
20
Markowska M., Sokołowski A., Strahl D., Sobolewski M., (2015), Klasyfikacja dynamiczna regionów Unii Europejskiej szczebla NUTS 2 pod względem wrażliwości na kryzys ekonomiczny w obszarze rynek pracy, "Humanities and Social Sciences", vol. 20 (XX), nr 22 (2), s. 37-50; http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/download/I2dmeC9vZmljeW5hL3BsL2RlZmF1bHRfb3Bpc3kvMTg1LzEvMQ/hss-2015-02-pw-01.pdf
21
Markowska M., Sokołowski A., Strahl D., Sobolewski M., (2015), Dynamiczna klasyfikacja regionów UE ze względu na strukturę rynku pracy - pozycja regionów polskich, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", vol. 29, nr 2, s. 23-36; http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/2854/2516
22
Strahl D., Sokołowski A., (2014), Propozycja podejścia metodologicznego do oceny zależności między inteligentnym rozwojem a wrażliwością na kryzys ekonomiczny w wymiarze regionalnym, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 331, s. 190-200.
23
Markowska M., Sokołowski A., Strahl D., (2014), Taksonomia dynamiki zmian struktury zatrudnienia w nowoczesnym przemyśle i usługach w regionach Unii Europejskiej, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", nr 26, s. 46-64; http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/1803/1775
24
Sokołowski A., Czaja M., (2014), Efektywność metody k-średnich w zależności od separowalności grup, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 327, s. 23-29.
25
Sokołowski A., (2014), Problemy testowania hipotez w zagadnieniach Big Data. [W:] Sokołowski A. (kierownik tematu), Statystyczne aspekty analizy wielkich zbiorów danych "Big Data", s. 44-48.
26
Lasa U., (2014), Model narzędzi prognostyczno-analitycznych w zarządzaniu ambulatoryjną opieką specjalistyczną, Prom. Sokołowski A., Kraków : , 196 k.
27
Sas-Korczynska B., Niemiec J., Harazin-Lechowska A., Korzeniowski S., Martynow D., Adamczyk A., Sokołowski A., (2014), The Biological Markers and Results of Treatment in Male Breast Cancer Patients : the Cracow Experience, "Neoplasma", Vol. 61, No. 3, s. 331-339; http://www.elis.sk/download_file.php?product_id=3747&session_id=2d906b45bd23d0f8a0b46781eda63c02
28
Sas-Korczyńska B., Sokołowski A., Włodarczyk E., Łuczyńska E., (2014), Powikłania płucne u chorych na drobnokomórkowego raka płuca w ograniczonej postaci z całkowitą remisją po radiochemioterapii, "Nowotwory", vol. 64, nr 5, s. 383-390; https://journals.viamedica.pl/nowotwory_journal_of_oncology/article/download/NJO.2014.0066/27698
29
Łapczyński M., (2014), Analiza asocjacji i sekwencji w badaniach marketingowych, Sokołowski A. (red. nauk.), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 77 s.
30
Markowska M., Strahl D., Sokołowski A., Sobolewski M., (2014), The Regions of Visegrad Group Countries Classified Regarding their Sensitivity to Economic Crisis : (in the Labour Market Area). [W:] Hlaváček P., Olšová P. (red.), Regional Economy and Policy : Territories and Cities, Ústí nad Labem : Jan Evangelista Purkyně University, s. 104-112.
31
Suder A., Sokołowski A., (2014), Relationship of Social and Lifestyle Factors with Central Fat Distribution Expressed by the Aggregate Fat Distribution Index, "Anthropological Review", vol. 77, iss. 2, s. 205-218; http://www.ptantropologiczne.pl/en/ckfinder/userfiles/images/AR/vol077_2/AR-77-2-205-218.pdf
32
Markowska M., Sokołowski A., Strahl D., (2014), Innovation Dynamics of Turkish Regions Compared to European Union, "Journal of Selçuk University Natural and Applied Science", Special Issue: ISDS Symposium, s. 115-126.
33
Markowska M., Sobolewski M., Sokołowski A., Strahl D., (2014), Tests For Connection Between Clustering of Polish Counties and Province Structure, "Statistics in Transition : new series", vol. 15, no. 2, s. 309-316; http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/en/defaultlistaplikow/3452/12/1/4a5_markowska_s309_316.pdf
34
Sokołowski A., (2013), Statystyczna analiza rozkładu liczby głosów w wyborach prezydenckich w Polsce w 2010 roku. [W:] Ulman P. (red.), Zjawiska społeczne w badaniach statystycznych : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Barbarze Podolec, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 99-111.
35
Denkowska S., Fijorek K., Salamaga M., Sokołowski A., (2013), Sejm VI kadencji - maszynka do głosowania, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 279, s. 11-18.
36
Denkowska S., Sokołowski A., (2013), Propozycja zastosowania metody k-średnich do estymacji wielowymiarowej mediany. [W:] Sokołowski A. (kierownik tematu), Historia metody k-średnich, s. 50-57.
37
Sokołowski A., Denkowska S., Fijorek K., Salamaga M., (2013), Analiza mocy wybranych testów jednorodności czasów trwania dla populacji o rozkładzie Weibulla, "Przegląd Statystyczny", t. 60, z. 3, s. 305-323; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202013/Zeszyt%203/2013_60_3_305-323.pdf
38
Sokołowski A., (2013), Bezpośrednie estymatory modalnej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 212 s.
39
Sas-Korczyńska B., Sokołowski A., Korzeniowski S., (2013), The Influence of Time of Radio-Chemotherapy and Other Therapeutic Factors on Treatment Results in Patients with Limited Disease Small Cell Lung Cancer, "Lung Cancer", Vol. 79, Iss. 1, s. 14-19.
40
Sokołowski A., Czaja M., (2013), Efektywność metody k-średnich w zależności od separowalności grup. [W:] Sokołowski A. (kierownik tematu), Historia metody k-średnich, s. 44-50.
41
Biesaga B., Niemiec J., Ziobro M., Wysocka J., Kruczak A., Sokołowski A., (2013), Prognostyczne znaczenie wybranych cech biologicznych raka piersi dla uzupełniającego leczenia promieniowaniem jonizującym i antracyklinami. [W:] Cheda A., Nowosielska , Wrembel-Wargocka J. (red.), XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, s. 30.
42
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI] Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - nr 884. - 156 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1898-6447
43
Sokołowski A., (2012), Q uniwersalna miara odległości, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 242, s. 22-30.
44
Sokołowski A., Fijorek K., (2012), Wyniki eksperymentów symulacyjnych badania mocy testów porównywania przeżyć. [W:] Sokołowski A. (kierownik tematu), Analiza testów porównywania czasu trwania zjawisk, s. 23-41.
45
Fijorek K., Sokołowski A., (2012), Separation-Resistant and Bias-Reduced Logistic Regression : STATISTICA Macro, "Journal of Statistical Software" [on-line], vol. 47; https://www.jstatsoft.org/index.php/jss/article/view/v047c02/v47c02.pdf
46
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI] Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - nr 878. - 162 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1898-6447
47
Gasińska A., Richter P., Darasz Z., Niemiec J., Bucki K., Małecki K., Sokołowski A., (2011), Gender-Related Differences in Repopulation and Early Tumor Response to Preoperative Radiotherapy in Rectal Cancer Patients, "Journal of Gastrointestinal Surgery", vol. 15, iss. 9, s. 1568-1576.
48
Marczyk E., Kruczak A., Ambicka A., Mularz K., Harazin-Lechowska A., Moskal J., Sokołowski A., Mituś J., Ryś J., (2011), The Routine Immunohistochemical Evaluation in Paget Disease of the Nipple, "Polish Journal of Pathology", vol. 62, iss. 4, s. 229-235; http://www.termedia.pl/The-routine-immunohistochemical-evaluation-in-Paget-disease-of-the-nipple,55,18075,1,0.html
49
Sokołowski A., (2011), Statystyczna analiza uwarunkowań niedotrzymania umowy. [W:] Huptas R. (red.), Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały V Konferencji Naukowej im. profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji : streszczenia referatów, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 61.
50
Sokołowski A., Żmuda A., (2011), Niewierność małżeńska - statystyczna analiza wyników ankiety internetowej. [W:] Analiza danych w programie Statistica - przegląd, Kraków : StatSoft Polska, s. 45-68.
51
Klimek M., Kruczak A., Ryś J., Mularz K., Halaszka K., Przewoźnik M., Moskal J., Sokołowski A., Urbański K., (2011), Clinico-Morphological Parameters Affecting Survival of Patients with Advanced Cervical Cancer, "Polish Journal of Pathology", vol. 62, iss. 3, s. 250-256; http://www.termedia.pl/Clinico-morphological-parameters-affecting-survival-of-patients-with-advanced-cervical-cancer,55,18078,1,0.html
52
Rachtan J., Sokołowski A., (2011), Smoking Habits Among Women over 30 Years of Age in Małopolska, "Pneumonologia i Alergologia Polska", vol. 79, nr 1, s. 16-20; https://journals.viamedica.pl/advances_in_respiratory_medicine/article/download/27688/22426
53
Rachtan J., Sokołowski A., Geleta M., Widawska A., Żmurko R., Molong Ł., (2011), Nowotwory złośliwe w województwie małopolskim w 2009 roku, Kraków : Centrum Onkologii, Instytut im. M. Skłodowskiej-Cure, 89 s.
54
Bałdys-Waligórska A., Sokołowski A., (2011), Przebieg zapalenia autoimmunologicznego w czasie 12-miesiecznej obserwacji na przykładzie oftalmopatii Gravesa. [W:] Recepta na statystykę, czyli analiza danych w badaniach medycznych, Kraków : StatSoft Polska, s. 65-83.
55
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Andrzej SOKOŁOWSKI] Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - nr 857. - 107 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1898-6447
56
Kot S., Jakubowski J., Sokołowski A., (2011), Statystyka, Wyd. 2 popr.Warszawa : Difin, 526 s.
57
Kabłak-Ziembicka A., Przewłocki T., Sokołowski A., Tracz W., Podolec P., (2011), Carotid Intima-media Thickness, hs-CRP and TNF-α are Independently Associated with Cardiovascular Event Risk in Patients with Atherosclerotic Occlusive Disease, "Atherosclerosis", Vol. 214, iss. 1, s. 185-190.
58
Sokołowski A., (2011), History of the Mode. [W:] Pociecha J., Augustyn S., Baryła M. (red.), Second Bilateral German-Polish Symposium on Data Analysis and its Applications : Cracow, April 14-16, 2011 : the Symposium Programme and Abstracts, Cracow : Cracow University of Economics Press, s. 40.
59
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI] Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - nr 876. - 150 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1898-6447
60
Sokołowski A., (2010), Analiza szeregów czasowych i prognozowanie. [W:] Statistica w badaniach naukowych i nauczaniu statystyki, Kraków : StatSoft Polska, s. 81-101.
61
Kabłak-Ziembicka A., Sokołowski A., (2010), Ocena ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych z uwzględnieniem pomiarów kompleksu błony wewnętrznej i środkowej tętnic szyjnych. [W:] Medycyna i analiza danych, Kraków : StatSoft, s. 49-65.
62
Sokołowski A., Sawiczyński J., (2010), Statystyczna analiza związku narodowości sędziego orzekającego z narodowością zawodnika w ocenie skoków narciarskich. [W:] Pociecha J. (red.), Aktualne zagadnienia modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 10), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 87-92.
63
Sokołowski A., (2010), Estymacja i testowanie hipotez. [W:] Statistica w badaniach naukowych i nauczaniu statystyki, Kraków : StatSoft Polska, s. 25-60.
64
Albrycht I., Sokołowski A., Szczerski K., (2010), Ranking polskich europosłów 2009, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 107, s. 17-23.
65
Sokołowski A., Denkowska S., (2010), Cluster Structured Multivariate Probability Distribution with Uniform Marginals. [W:] Locarek-Junge H., Weihs C. (red.), Classification as a Tool for Research (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization), New York : Springer, s. 209-216.
66
Sokołowski A., (2010), Jak rozumieć i wykonywać analizę przeżycia. [W:] Medycyna i analiza danych, Kraków : StatSoft, s. 33-48.
67
Sokołowski A., (2010), Dlaczego warto znać metody statystyczne i data mining?. [W:] Statistica w badaniach naukowych i nauczaniu statystyki, Kraków : StatSoft Polska, s. 103-126.
68
Grabiński T., (2010), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: retrospekcja. Cz. 1, Pracownicy, Sokołowski A. (red. nauk.), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 112 s.
69
Sokołowski A., (2010), Metodologia budowy wskaźnika agregatowego. [W:] Szlagowski P. (red.), Bezpieczeństwo energetyczne Polski 2010 - raport otwarcia, Kraków : Instytut Kościuszki, s. 7-14.
70
Kabłak-Ziembicka A., Przewłocki T., Pieniążek P., Musiałek P., Sokołowski A., Drwiła R., Sadowski J., Żmudka K., Tracz W., (2010), The Role of Carotid Intima-media Thickness Assessment in Cardiovascular Risk Evaluation in Patients with Polyvascular Atherosclerosis, "Atherosclerosis", Vol. 209, iss. 1, s. 125-130.
71
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI] Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - nr 770. - 291 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1898-6447
72
Denkowska S., Fijorek K., Salamaga M., Sokołowski A., (2009), Empiryczna ocena mocy testów dla wielu wariancji, "Przegląd Statystyczny", t. 56, z. 3-4, s. 26-39; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202009/Zeszyt%203-4/2009_56_3-4_026-039.pdf
73
Kot J., Sokołowski A., (2009), Statystyczna analiza i prognozowanie funkcjonowania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w latach 1999-2008. [W:] Zastosowania nowoczesnej analizy danych w administracji publicznej, Kraków : StatSoft Polska, s. 59-73.
74
Sokołowski A., Sawiczyński J., (2009), Statystyczna analiza związku narodowości sędziego z narodowością zawodnika w ocenie skoków narciarskich. [W:] Frodyma K., Papież M. (red.), Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały III Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 28.
75
Przewłocki T., Kabłak-Ziembicka A., Kozanecki A., Rzeźnik D., Pieniążek P., Musiałek P., Piskorz A., Sokołowski A., Rosławiecka A., Tracz W., (2009), Polyvascular Extracoronary Atherosclerotic Disease in Patients with Coronary Artery Disease, "Kardiologia Polska" [on-line], t. 67, nr 8, s. 978-984; https://ojs.kardiologiapolska.pl/kp/article/view/1278/4460
76
Sokołowski A., Rachtan J., Niepsuj S., Zemła B., Zwierko M., (2009), Familial Lung Cancer Risk among Women in Poland, "Lung Cancer", vol. 65, iss. 2, s. 138-143.
77
Harańczyk G., Sokołowski A., (2009), Rozważania o rozkładzie odległości od punktów kratowych w rozkładzie równomiernym, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 47, s. 17-23.
78
Sokołowski A., Denkowska S., (2009), O pewnym wielowymiarowym rozkładzie prawdopodobieństwa. [W:] Pociecha J. (red.), Współczesne problemy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 2), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 309-319.
79
Ryś J., Sokołowski A., (2008), Statystyczna analiza zależności pomiędzy obrazem morfologicznym i zmianami cytogenetycznymi w mięsakach tkanek miękkich. [W:] Wątroba J. (red.), Praktyka statystyczna w medycynie i farmacji : planowanie badań i opracowywanie wyników, Kraków : StatSoft Polska, s. 63-71.
80
Sokołowski A., (2008), Data Mining - tak czy nie?. [W:] Pociecha J. (red.), Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 57-63.
81
Emergo / ed. in chief Tadeusz KUDŁACZ, eds. Mieczysław DOBIJA, Kazimierz GÓRKA, Stanisław MIKLASZEWSKI, Stanisław OWSIAK, Andrzej SOKOŁOWSKI Cracow : University of Economics Press, 2008. - vol. 13, nr 1 (44). - 129 s.: il.; 28 cm. - Bibliogr. przy art. - 1233-3115
82
Rachtan J., Sokołowski A., Geleta M., Molong Ł., Widawska A., Żmurko R., (2008), Zachorowalność na nowotwory złośliwe w Krakowie w latach 2004-2006, "Współczesna Onkologia", vol. 12, nr 9, s. 425-428; https://www.termedia.pl/Journal/-3/pdf-11681-1?filename=08_Zachorowalnosc%20na%20nowotwory%20z%C5%82o%C5%9Bliwe.pdf
83
Denkowska S., Salamaga M., Sit S., Sokołowski A., (2008), Analiza taksonomiczna mieszkań sprzedanych w Krakowie w okresie styczeń 2004 - październik 2007, "Świat Nieruchomości", nr 65, s. 28-37.
84
Przewłocki T., Kabłak-Ziembicka A., Tracz W., Kopeć G., Rubis P., Pasowicz M., Musiałek P., Kostkiewicz M., Kozanecki A., Stompór T., Sulowicz W., Sokołowski A., (2008), Prevalence and Prediction of Renal Artery Stenosis in Patients with Coronary and Supraaortic Artery Atherosclerotic Disease, "Nephrology Dialysis Transplantation", vol. 23 iss. 2, s. 580-585.
85
Kabłak-Ziembicka A., Przewłocki T., Tracz W., Pieniążek P., Musiałek P., Sokołowski A., Drwila R., Rzeźnik D., (2008), Carotid Intima-media Thickness in Pre-and postmenopausal Women with Suspected Coronary Artery Disease, "Heart and Vessels", vol. 23, iss. 5, s. 295-300.
86
Pieniążek P., Musiałek P., Kabłak-Ziembicka A., Tekieli Ł., Motyl R., Przewłocki T., Moczulski Z., Pasowicz M., Sokołowski A., Leśniak-Sobelga A., Żmudka K., Tracz W., (2008), Carotid Artery Stenting with Patient - and Lesion-Tailored Selection of the Neuroprotection System and Stent Type : Early and 5-Year Results from a Prospective Academic Registry of 535 Consecutive Procedures (TARGET-CAS), "Journal of Endovascular Therapy", vol. 15 iss. 3, s. 249-262.
87
Zygulska A., Sokołowski A., (2008), Zastosowanie modelu Markowa do oszacowania rokowania po radykalnym leczeniu operacyjnym raka piersi, "Onkologia w Praktyce Klinicznej", T. 4, nr 5, s. 192-197; https://journals.viamedica.pl/oncology_in_clinical_practice/article/download/9291/7911
88
Sokołowski A., Denkowska S., (2008), O pewnym wielowymiarowym rozkładzie prawdopodobieństwa. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały II Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 20.
89
Pasztyła A., (2008), Statystyczne metody prognozowania popytu na rynkach energii elektrycznej, Prom. Sokołowski A., Kraków : , 145 k.
90
Seweryn M., (2007), Metody metaanalizy w ekonomicznej ocenie technologii medycznych, Prom. Sokołowski A., Kraków : , 131 k.
91
Kicki J., Sobczyk E., Sokołowski A., (2007), Syntetyczna ocena procesów restrukturyzacji w kopalniach węgla kamiennego. [W:] Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2007, Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, s. 47-63.
92
Sokołowski A., (2007), The Football Distance, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1169, s. 33-36.
93
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI] Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - nr 764. - 206 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1898-6447
94
Kot S., Jakubowski J., Sokołowski A., (2007), Statystyka: podręcznik dla studiów ekonomicznych, Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin : StatSoft Polska, 520 s.
95
Gołkowski F., Szybiński Z., Rachtan J., Sokołowski A., Buziak-Bereza M., Trofimiuk M., Hubalewska-Dydejczyk A., Przybylik-Mazurek E., Huszno B., (2007), Iodine Prophylaxis - the Protective Factor Against Stomach Cancer in Iodine Deficient Areas, "European Journal of Nutrition", vol. 46, no 5, s. 251-256.
96
Suder A., Sokołowski A., (2007), Variation in Body Fat Distribution Associated with Selected Social and Lifestyle Elements : Socio-economic Implications, "Polish Journal of Environmental Studies", vol. 16, no. 5C II, s. 634-639.
97
Emergo / ed. in chief Tadeusz KUDŁACZ, eds. Mieczysław DOBIJA, Kazimierz GÓRKA, Stanisław MIKLASZEWSKI, Stanisław OWSIAK, Andrzej SOKOŁOWSKI Cracow : University of Economics Press, 2007. - vol. 12, nr 1 (43). - 86 s.: il.; 28 cm. - Bibliogr. przy art. - 1233-3115
98
Basiura B., (2007), Empiryczny test jednorodności dla metody Warda w analizie skupień, Prom. Sokołowski A., Kraków : , 245 k.
99
Sokołowski A., Jajuga K., Gatnar E., (2007), IFCS-2006 Lublana : kilka refleksji, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1169, s. 39-45.
100
Łuczyńska E., Anioł J., Dyczek S., Mituś J., Stelmach A., Sokołowski A., (2006), Estimation of the Prognostic Value of Some Clinical Factors and Mammographical Signs in Breast Cancer, "Polish Journal of Radiology", vol. 71, no 4, s. 10-19; http://www.polradiol.com/download/getFreePdf/l/EN
101
Salamaga M., (2006), Statystyczna analiza porównawcza funduszy inwestycyjnych w Polsce, Prom. Sokołowski A., Kraków : , 276 k.
102
Niezgoda J., (2006), Statystyczne metody monitorowania kosztów jakości, Prom. Sokołowski A., Kraków : , 119 k.
103
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - nr 726. - 101 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
104
Sokołowski A., (2006), Wpływ zakłóceń losowych na wyniki porządkowania obiektów. [W:] Smaga E. (red.), Matematyka język uniwersalny : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Tadeusza Stanisza, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 237-252.
105
Ney R., Sokołowski A., Sobczyk E., Kicki J., Jarosz J., Saługa P., Dyczko A., Paszcza H., (2006), Strategia restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego - doświadczenia i prognozy, Ney R. (red.), Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 175 s.
106
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - nr 724. - 129 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
107
Sokołowski A., Chechelski P., (2006), Wpływ wdrożonych systemów zarządzania jakością na poziom eksportu. [W:] Morkis G. (red.), Stan wdrożenia systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego, Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, s. 84-98.
108
Francik A., Sokołowski A., (2006), Innowacyjność w województwie małopolskim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 730, s. 63-97; https://bazekon.uek.krakow.pl/130237984
109
Hausner J., Sokołowski A., (2006), Realne koalicje w Sejmie w roku 2004, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1126, s. 27-36.
110
Sokołowski A., Chechelski P., (2006), Wpływ wdrożonych systemów zarządzania jakością na poziom nakładów inwestycyjnych. [W:] Morkis G. (red.), Stan wdrożenia systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego, Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, s. 64-83.
111
Basiura B., Sokołowski A., (2005), Efektywność klasyfikacji w metodzie Warda, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 46-47, s. 53-64.
112
Sokołowski A., (2005), Analiza wyników wyborów w III RP. [W:] Przegląd programów z rodziny Statistica, Warszawa ; Kraków : StatSoft, s. 57-66.
113
Denkowska S., (2005), Testowanie wielokrotne w badaniach ekonomicznych, Prom. Sokołowski A., Kraków : , 152 k.
114
Hausner J., Sokołowski A., (2005), Taksonomiczna analiza działalności ustawodawczej sejmu w 2004 roku, "Studia Politologiczne", vol. 9, s. 28-40.
115
Francik A., Sokołowski A., (2005), Innowacyjność Małopolski mierzona potencjałem badawczo-rozwojowym w organizacjach różnej wielkości. [W:] Kaszuba K., Targalski J. (red.), Innowacyjność sektora MŚP : Małopolska i Podkarpacie, Kraków ; Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, s. 141-174.
116
Sokołowski A., Sagan A., (2005), Przykłady stosowania analizy danych w marketingu i badaniu opinii publicznej, "StatSoft Polska" [on-line]; https://media.statsoft.pl/_old_dnn/downloads/adwmarketingu.pdf
117
Sokołowski A., (2005), Data Mining - automat czy metoda naukowa?. [W:] Data mining : poznaj siebie i swoich klientów, Warszawa ; Kraków : StatSoft, s. 5-11.
118
Sokołowski A., Niedźwiecki M., (2005), Lista przebojów Trójki w obiektywie Statistica. [W:] Przegląd programów z rodziny Statistica, Warszawa ; Kraków : StatSoft, s. 93-106.
119
Rachtan J., Sokołowski A., Geleta M., Molong Ł., (2005), Zachorowalność na nowotwory złośliwe gruczołu krokowego w województwie małopolskim w latach 1999-2001, "Urologia Polska", vol. 58, nr 3, s. 190-192.
120
Rachtan J., Sokołowski A., Geleta M., Molong Ł., (2005), Zachorowalność na nowotwory złośliwe w województwie małopolskim w latach 1999-2001, "Przegląd Lekarski. Seria 2", T. 62, nr 8, s. 737-741.
121
Kabłak-Ziembicka A., Przewłocki T., Tracz W., Pieniążek P., Musiałek P., Sokołowski A., (2005), Gender Differences in Carotid Intima-Media Thickness in Patients with Suspected Coronary Artery Disease, "The American Journal of Cardiology", vol. 96, iss. 9, s. 1217-1222.
122
Łapczyński A., Niedźwiecki M., Sokołowski A., (2005), Lista Przebojów Programu Trzeciego - problemy statystyczne, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1076, s. 57-70.
123
Sokołowski A., Jajuga K., (2005), IFCS-2004 Chicago - kilka refleksji, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1076, s. 19-25.
124
Kot S., Sokołowski A., (2005), Tablice statystyczne, Wyd. 3 popr.Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 53, [1] s.
125
Sokołowski A., Pasztyła A., (2004), Data mining w prognozowaniu zaopotrzebowania na nośniki energii. [W:] Statystyka i data mining w praktyce: [seminarium], Warszawa - Kraków 2004, Kraków : StatSoft, s. 91-102.
126
Duda K., Sokołowski A., Kubisz A., Mizianty M., Machowska B., (2004), Dawka leku znieczulenia miejscowego na segment rdzeniowy a rozmiary części lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa w znieczuleniu podpajęczynówkowym dorosłych, "Anestezjologia Intensywna Terapia", T. 36, nr 1, s. 28-33.
127
Sokołowski A., (2004), Strukturalne testy zgodności. [W:] Zeliaś A. (red.), XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 41-50.
128
Sobolewski M., (2004), Zastosowanie wybranych modeli decyzyjnych w ekonomicznej ocenie programów zdrowotnych, Prom. Sokołowski A., Kraków : , 185 k.
129
Kabłak-Ziembicka A., Tracz W., Przewłocki T., Pieniążek P., Sokołowski A., Konieczyńska M., (2004), Association of Increased Carotid Intima-media Thickness with the Extent of Coronary Artery Disease, "Heart", vol. 90, iss. 11, s. 1286-1290; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1768551/pdf/hrt09001286.pdf
130
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - nr 666. - 117 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
131
Sokołowski A., (2004), O niewłaściwym stosowaniu metod statystycznych. [W:] Statystyka i data mining w badaniach naukowych, Kraków : StatSoft Polska, s. 5-14.
132
Rachtan J., Sokołowski A., Geleta M., Molong Ł., (2004), Zachorowalność na nowotwory złośliwe piersi u kobiet w województwie małopolskim w latach 1999-2001, "Współczesna Onkologia", vol. 9, nr 9, s. 425-428; https://www.termedia.pl/Journal/-3/pdf-2748-1?filename=Zachorowalno%C5%9B%C4%87.pdf
133
Pieniążek P., Stępień E., Sadowski J., Przewłocki T., Sokołowski A., Podolec P., Kapelak B., Przybyłowski P., Kądzielski A., Tracz W., (2003), Impact of Chlamydia Pneumoniae Infection on Survival Rate after Heart Transplantation, "Medical Science Monitor", vol. 9, iss. 2, s. CR67-CR72.
134
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - nr 643. - 89 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
135
Jajuga K., Sokołowski A., (2003), IFCS-2002 - Facts and Remarks, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 988, s. 15-20.
136
Sokołowski A., (2003), Prognozowanie finansowych szeregów czasowych. [W:] Zastosowania statystyki i data mining w finansach, Kraków : StatSoft Polska, s. 55-64.
137
Francik A., Sokołowski A., (2003), Innowacyjność województwa małopolskiego mierzona potencjałem badawczo-rozwojowym w organizacjach różnej wielkości. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Wpływ innowacyjności na rozwój sektora MSP w Małopolsce, s. 1[68]-32[99].
138
Jakóbik K., (2003), Modelowanie wydatków związanych z leczeniem nowotworów piersi u kobiet w Polsce, Prom. Sokołowski A., Kraków : , 202 k.
139
Duda K., Kołodziejski L., Sokołowski A., Kubisz A., Łobaziewicz W., Komorowski A., Marczyk E., (2003), Factors Determining the Post-Operative Hypo-Albuminaemia in Cancer Patients - Stepwise Regression Analysis, "Acta Chirurgica Belgica", vol. 103, iss. 3, s. 287-292; http://www.belsurg.org/uploaded_pdfs/103/103_287_292.pdf
140
Sokołowski A., (2003), P-Value - Its Use and Misuse. [W:] Sodomová E. (red.), Education of Quantitative Mathematical-statistical Methods on the Universities of Economics Referring to Future Needs : 10th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, November 4-7, 2003, Svätý Jur, Slovakia, Bratislava : University of Economics in Bratislava, s. 127-132.
141
Dyduch M., Skolyszewski J., Korzeniowski S., Sokołowski A., (2003), Analysis of Treatment Results in Advanced Hodgkin's Disease : the Case for Adjuvant Radiotherapy, "International Journal of Radiation Oncology Biology Physics", vol. 56, iss. 3, s. 634-643.
142
Rachtan J., Sokołowski A., Urbańska A., Geleta M., Molong Ł., (2002), Nowotwory złośliwe w województwie krakowskim w 1998 roku, "Przegląd Lekarski. Seria 2", T. 59, nr 1, s. 11-16.
143
Sokołowski A., (2002), Percentage Points of the Similarity Measure for Partitions, "Statistics in Transition", vol. 2, no. 2, s. 195-199.
144
Hausner J., Sokołowski A., (2002), Bezrobocie a wyniki wyborów w Polsce, "Studia Politologiczne", vol. 6, s. 33-45.
145
Sokołowski A., Jajuga K. (red.), (2002), Data Analysis, Classification, and Related Methods: IFCS 2002: program and abstracts, Cracow : Cracow University of Economics Publishers, 208 s.
146
Sokołowski A., (2002), Polska scena polityczna 2001 - wyniki wyborów parlamentarnych, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 942, s. 417-419.
147
Sokołowski A., (2002), Prognozowanie sprzedaży w hurtowym domu towarowym. [W:] Data Mining - metody i przykłady, Kraków : StatSoft, s. 95-102.
148
Sokołowski A., (2002), Wprowadzenie do zastosowań metod statystycznych i technik data mining w badaniach naukowych. [W:] Metody statystyczne i techniki data mining w badaniach naukowych, Kraków : StatSoft, s. 5-11.
149
Sokołowski A., (2002), Metody stosowane w data mining. [W:] Data Mining - metody i przykłady, Kraków : StatSoft, s. 5-12.
150
Jajuga K., Sokołowski A., Bock H. (red.), (2002), Classification, Clustering, and Data Analysis: Recent Advances and Applications, (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization), Berlin : Springer-Verlag
151
Przewłocki T., Pieniążek P., Tracz W., Ryniewicz W., Kostkiewicz M., Olszowska M., Podolec P., Sokołowski A., (2001), Long-term outcome in Patients with Unstable Angina Treated by Coronary Balloon Angioplasty, "International Journal of Cardiology", vol. 77, iss. 1, s. 13-24.
152
Dahmani A., Sokołowski A., (2001), Miesięczne prognozy zjawisk związanych z rynkiem paliw w Polsce do końca 2000 r., "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 573, s. 31-45; https://bazekon.uek.krakow.pl/11642
153
Sokołowski A., Wątroba J., (2001), Prognozowanie sprzedaży i ocena skuteczności działań marketingowych. [W:] Statistica 6 w twoim mieście: ogólnopolski cykl prezenatcji nowej generacji oprogramowania, październik 2001, Kraków : StatSoft Polska, s. 75-83.
154
Przybylska K., Sokołowski A., (2001), The Determinants of Foreign Direct Investment in Transforming Economies: Empirical Evidence From the Czech Republic, Poland and Hungary, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", no 1, s. 27-44.
155
Hausner J., Sokołowski A., (2001), Czynniki generujące polskie bezrobocie, "Rynek Pracy", nr 7/8(115/116), s. 28-39; https://bazekon.uek.krakow.pl/100000002
156
Frączek M., Hausner J., Sokołowski A., Sułkowski R., (2001), Polityka rynku pracy i rozwój zasobów ludzkich w strategiach rozwoju województw w kontekście przygotowań Polski do absorpcji środków Europejskiego Funduszu Społecznego : synteza ekspertyzy opracowanej dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, "Rynek Pracy", nr 3-4(111-112), s. 5-27.
157
Sokołowski A., (2001), Propozycja testu normalności rozkładu, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 43/2, lipiec-grudzień 1999, s. 55-57.
158
Jajuga K., Sokołowski A., (2001), IFCS 2000 - Millenium Talk, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 906, s. 216-223.
159
Przewłocki T., Ryniewicz W., Sokołowski A., Pieniążek P., Olszowska M., Kostkiewicz M., Lelakowski J., Tracz W., (2001), Odległe obserwacje u chorych z restenozą i bez nawrotu zwężenia po angioplastyce wieńcowej, "Przegląd Lekarski. Seria 2", T. 58, nr 9, s. 845-850.
160
Sokołowski A., (2000), Prognozowanie sprzedaży - studium przypadku. [W:] Prognozowanie w przedsiębiorstwie, Kraków : StatSoft Polska Sp. z o.o., s. 29-37.
161
Denkowska S., Sokołowski A., (2000), Testowanie wielokrotne w macierzy korelacji : eksperyment symulacyjny. [W:] Zeliaś A. (red.), XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 23-25 III 1999 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 63-69.
162
Przewłocki T., Pieniążek P., Tracz W., Ryniewicz W., Olszowska M., Kostkiewicz M., Podolec P., Pasowicz M., Sokołowski A., (2000), Wyniki angioplastyki wieńcowej u chorych w różnych grupach wiekowych, "Przegląd Lekarski. Seria 2", T. 57, nr 5, s. 266-273.
163
Sokołowski A., (2000), Analiza czynników rokowniczych i metod leczenia u chorych na ziarnicę złośliwą. [W:] Analiza danych w naukach medycznych i zarządzaniu służbą zdrowia, Kraków : StatSoft Polska Sp. z o.o., s. 31-40.
164
Sokołowski A., Filek Z., (2000), Z otwartymi ramionami, "Eksperyment: pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 5, s. 6.
165
Duda K., Sokołowski A., Kubisz A., Mizianty M., Machowska B., Janowski J., (2000), Podpajęczynówkowe dawkowanie mieszaniny 0,5% bupiwakainy z "ciężką" lidokainą dorosłych według przesłanek Bromage`a, "Anestezjologia Intensywna Terapia", T. 32, nr 2, s. 177-181.
166
Duda K., Sokołowski A., Kubisz A., (2000), Prognozowanie dawki na segment rdzeniowy mieszaniny 0,5% bupiwakainy z "ciężką" lidokainą w analgezji podpajęczynówkowej u dorosłych, "Anestezjologia Intensywna Terapia", T. 32, nr 2, s. 235-238.
167
Górka K., Berbeka J., Berbeka K., Chomątowski S., Kożuch M., Sokołowski A., Szwed D., (2000), Zalecane kierunki zmian wzorców konsumpcji i modeli produkcji sprzyjające strategii trwałego, zrównoważonego rozwoju - raport końcowy: ekspertyza przygotowana dla Departamentu Strategii Gospodarczej Ministerstwa Gospodarki, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 221 s.
168
Sokołowski A., (1999), Przykłady korzystania ze STATISTICA. [W:] Narzędzia statystycznej analizy danych - programy z rodziny STATISTICA: seminarium, Warszawa 14 października 1999, Kraków : StatSoft Polska Sp. z o.o., s. 17-32.
169
Sokołowski A., (1999), SENS i SEWSS jako narzędzia data mining. [W:] Systemy analizy danych dla całej organizacji - SENS i SEWSS: seminarium, Warszawa 15 października 1999, Kraków : StatSoft Polska Sp. z o.o., s. 19-25.
170
Podolec P., Pfitzner R., Wierzbicki K., Kostkiewicz M., Pieniążek P., Olszowska M., Przewłocki T., Sokołowski A., Tracz W., Dziatkowiak A., (1999), The Quality of Life after Aortic Valve Replacement with Homografts or Prosthetic Valves, "Journal of Heart Valve Disease", vol. 8, iss. 3, s. 270-276.
171
Niezabitowski A., Czajecki K., Ryś J., Kruczak A., Gruchała A., Wasilewska A., Lackowska B., Sokołowski A., Szklarski W., (1999), Prognostic Evaluation of Cutaneous Malignant Melanoma : a Clinicopathologic and Immunohistochemical Study, "Journal of Surgical Oncology", vol. 70, iss. 3, s. 150-160.
172
Lackowska B., Gruchała A., Niezabitowski A., Radkowski A., Skołyszewski J., Ryś J., Szklarski W., Sokołowski A., (1999), Prognostic and Predictive Evaluation of DNA Content, S-phase Fraction and Immunophenotyping in non-Hodgkin's Lymphomas in Adults : a Prospective Study, "Polish Journal of Pathology", vol. 50, iss. 1, s. 23-29.
173
Schneider-Stock R., Ryś J., Jaeger V., Niezabitowski A., Kruczak A., Sokołowski A., Roessner A., (1999), Prognostic Significance of Telomerase Activity in Soft Tissue Sarcomas, "International Journal of Oncology", vol. 15, iss. 4, s. 775-780.
174
Sokołowski A., (1999), Przykłady korzystania z SENS i SEWSS w prognozowaniu i badaniach marketingowych. [W:] Systemy analizy danych dla całej organizacji - SENS i SEWSS: seminarium, Warszawa 15 października 1999, Kraków : StatSoft Polska Sp. z o.o., s. 27-39.
175
Lackowska B., Niezabitowski A., Ryś J., Skołyszewski J., Stelmach A., Sokołowski A., Gruchała A., Jaszcz-Gruchała A., Markiewic D., (1999), Evaluation of DNA Content and Proliferative Activity in Prediction of Short-term Relapses in Mammary Carcinoma : a Prospective Study, "Polish Journal of Pathology", vol. 50, iss. 3, s. 139-144.
176
Karolewski K., Korzeniowski S., Sokołowski A., Urbański K., Kojs Z., (1999), Prognostic Significance of Pretherapeutic and Therapeutic Factors in Patients with Advanced Cancer of the Uterine Cervix Treated with Radical Radiotherapy Alone, "Acta Oncologica", vol. 38, iss. 4, s. 461-468; http://informahealthcare.com/doi/pdf/10.1080/028418699431997
177
Kurkiewicz J., Podolec B., Sokołowski A., (1999), Rezultaty estymacji parametrów regresyjnych modeli płac. [W:] Kot S. (red.), Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji, Warszawa-Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 141-176.
178
Krzyszkowski T., Gasińska A., Sokołowski A., Danilewicz B., Skołyszewski J., (1999), Korelacje pomiędzy parametrami kinetyki komórkowej i ploidalnością DNA a innymi czynnikami prognostycznymi u chorych na glejaki złośliwe mózgu. [W:] Nowak S., Żukiel R. (red.), Problemy współczesnej diagnostyki i terapii w neurochirurgii, Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, s. 95-100.
179
Kurkiewicz J., Sokołowski A., Tatar J., (1999), Szacowanie zasobów kapitału ludzkiego w Polsce. [W:] Kot S. (red.), Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji, Warszawa-Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 124-140.
180
Sokołowski A., Jawień A., (1999), Nikt nie chce zdać na "F", "Eksperyment: pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 3, s. 7, 15.
181
Sokołowski A., (1999), Regional Differences in Living Standards in Eastern European Countries: Changes During the Transition, [on-line], Budapest : Open Society Institute, 113 s.
182
Sokołowski A., (1999), Przewidywanie zagrożenia hipomagnezemią u chorych po zabiegu chirurgicznym, "StatSoft Polska" [on-line]; http://www.statsoft.pl/czytelnia/medyczne/wmedycynie.html
183
Sokołowski A., (1998), The Iterative Method for Estimation of Multidimensional Mode. [W:] Data, Science, Classification and Related Methods, [b.m.] : Istituto Nazionale di Statistica, s. 279-282.
184
Sokołowski A., (1998), Regional Differences in the Living Standards in Poland, the Slovak Republic, the Czech Republic and Hungary - 1990-1995. [W:] Barczak (red.), Ekonometria czasu transformacji : SEMPP 98 : materiały z XXXIV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej oraz XVI Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego, Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, s. 227-242.
185
Pietrzyk-Zieniewicz E., Sokołowski A., Zieniewicz A., (1998), Jak Polak z Polakiem: kampania wyborcza do Sejmu i Senatu RP w 1993 r.: autoprezentacje, regionalne uwarunkowania postaw wyborczych, dyskursy, analizy, Ciechanów : KODRTK, 132, [2] s.
186
Sokołowski A., (1998), Privatization Referendum 1996 in Poland in Search of the Voting Patterns. [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 189-192.
187
Brol R., Głuszczuk D., Maciejuk M., Markowska M., Obrębalski M., Prudzielnica-Grunt M., Sobczak E., Sokołowski A., Strahl D., Sztando A., Zapart J., (1998), Taksonomia struktur w badaniach regionalnych, Strahl D. (red.), Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 272 s.
188
Sokołowski A., (1998), Przykłady prognozy ekonomicznej, "StatSoft Polska" [on-line]; http://www.statsoft.pl/czytelnia/prognozowanie/progekonomicznej.html
189
Sokołowski A., Denkowska S., (1997), Wykorzystanie metod symulacyjnych w aglomeracyjnych metodach hierarchicznych, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 771, s. 46-53.
190
Sokołowski A., (1997), Zastosowanie pakietu STATISTICA w medycynie. [W:] Piecha J. (red.), Techniki informatyczne w medycynie : TIM'97, Katowice : [s.n.], s. 217-229.
191
Niezabitowski A., Ryś J., Lackowska B., Gruchała A., Sokołowski A., Kruczak A., Wasilewska A., Szklarski W., (1997), Mammary Carcinoma : Prognostic Value of Histology, Proliferative Indicator Receptor Status and Expression of Oncogen Product in Node-free Patient, "European Journal of Cancer", vol. 33, suppl. 8, s. 198; http://www.ejcancer.com/article/S0959-8049(97)85597-9/pdf
192
Denkowska S., Sokołowski A., (1997), O pewnym rozkładzie prawdopodobieństwa dwuwymiarowej zmiennej losowej. [W:] Zeliaś A. (red.), XIV Seminarium Ekonometryczne im. profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 26-28 III 1996 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 59-67.
193
Sokołowski A., Zając K., (1997), Rozwój gospodarczy a emigracja - badanie statystyczne. [W:] Slany K. (red.), Orientacje emigracyjne Polaków, Kraków : Kwadrat, s. 62-69.
194
Rachtan J., Sokołowski A., (1997), Risk Factors for Lung Cancer Among Women in Poland, "Lung Cancer", vol. 18, iss. 2, s. 137-145.
195
Sokołowski A., Zając K., (1997), Taksonomiczna analiza emigracji z Polski w 1992 roku. [W:] Jajuga K., Walesiak M. (red.), Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania, Wrocław : Akademia Ekonomiczna, s. 21-29.
196
Sokołowski A., (1997), Privatization and the Living Standard in Poland. [W:] Kot S. (red.), Researches on Labour Markets and Level of Life in Poland, Slovakia and Ukraine: methods and results : proceedings of the Polish, Slovak and Ukrainian Scientific Seminar (Kraków, 14-15 November, 1996), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 85-87.
197
Kot S., Sokołowski A., (1996), Tablice statystyczne, Wyd. 2Kraków : AE. Wydaw. Uczelniane, 53, [1] s.
198
Sokołowski A., Szymla Z., (1996), Classification and Evaluation of the Level of Regional Development in Poland's Voivodships, 1989-94, "Emergo", vol. 3, no. 4, s. 72-104.
199
Pietrzyk-Zieniewicz E., Sokołowski A., (1996), Scena polityczna w oczach wyborców - wybory parlamentarne 1993, "Studia Politologiczne", vol. 1, s. 139-155.
200
Sokołowski A. (red.), (1996), Statistical Methods of the Analysis of Socio-economic Aspects of Labour Market in Poland and Slovakia: Proceedings of the Seminar, (Kraków, 15-18 November 1995), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 66 s.
201
Sokołowski A., (1996), Unemployment and Presidential Elections 1995 in Poland. [W:] Sokołowski A. (red.), Statistical Methods of the Analysis of Socio-economic Aspects of Labour Market in Poland and Slovakia: Proceedings of the Seminar, (Kraków, 15-18 November 1995), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 49-51.
202
Sokołowski A., (1995), Metody statystyczne w analizie wyników wyborów, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 38/2, lipiec-grudzień 1994, s. 52-53.
203
Sokołowski A., (1995), Identyfikacja osi w skalowaniu wielowymiarowym. [W:] Jajuga K., Walesiak M. (red.), Klasyfikacja i analiza danych : problemy teoretyczne, Jelenia Góra : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, s. 97-100.
204
Ryguła I., Sokołowski A., Wyderka Z., (1995), Z rozważań nad modelem mistrza w sporcie : ujecie matematyczne, "Rocznik Naukowy Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach", nr 23, s. 25-37.
205
Frasik W., Okoń K., Sokołowski A., (1994), Polymorphism of Spermatocytic Seminoma : a Morphometric Study, "Analytical Cellular Pathology", vol. 7, iss. 3, s. 195-203.
206
Madej D., Sokołowski A., (1993), Towards Automatic Evaluation of Drawing Analysis Performance a Statistical Model of Cadastral Map. [W:] Proceedings of the Second International Conference on Document Analysis and Recognition: Document analysis and recognition : October 20 - 22 1993 : Tsukuba Science City, Japan, Los Alamitos : IEEE Computer Society, s. 890 - 893.
207
Sokołowski A., (1993), Propozycja testu podobieństwa struktur, "Przegląd Statystyczny", t. 40, z. 3-4, s. 295-301.
208
Sokołowski A., (1992), Analiza przestrzennego zróżnicowania dynamiki średnich płac w Polsce w latach 1982-1988, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 380, s. 87-95.
209
Sokołowski A., (1992), Empiryczne testy istotności w taksonomii, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 108), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 105 s.
210
Baranek H., Sokołowski A., (1992), Periodyzacja demograficznych i społeczno-ekonomicznych uwarunkowań potrzeb w latach 1975-1988, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 380, s. 73-85.
211
Sokołowski A., Baranek H., (1991), Próba periodyzacji rozwoju gospodarczego Polski od roku 1975, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 342, s. 19-32.
212
Sokołowski A., (1990), Edward Nowak, Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. Warszawa 1990, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 202, "Ekonomista", nr 6, s. 970-972.
213
Paszek Z., Sokołowski A., (1990), Symulacyjna analiza rozkładu długości przebiegu przy alternatywnej ocenie stanu wyrobu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 315, s. 45-62.
214
Sokołowski A., (1990), Analiza przestrzennego zróżnicowania średnich płac w Polsce w latach 1984-1987. [W:] Pociecha J. (red.), Taksonomia - teoria i jej zastosowania: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne Mogilany, 27-28 IX 1989 r, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 88-103.
215
Kot S., Sokołowski A., (1990), Tablice statystyczne, Kraków : AE. Wydaw. Uczelniane, 49 s.
216
Pociecha J., Sokołowski A., (1989), Testing the Multidimensional Uniformity, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 31/1, styczeń-czerwiec 1987, s. 113-114.
217
Pociecha J., Sokołowski A., (1989), Empirical Tests of Multidimensional Uniformity, "Control and Cybernetics", Vol. 18 nr 1, s. 81-86.
218
Sokołowski A., (1988), The Elements of Statistical Inference in Non-Hierarchical Clustering Tasks, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 237, s. 227-240.
219
Sokołowski A., (1988), Testowanie terytorialnego zróżnicowania zachorowalności w epidemiologii, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 404, s. 157-159.
220
Paszek Z., Sokołowski A., (1988), Procedury sekwencyjne w ocenie stabilności procesów produkcyjnych charakteryzowanych zmienną diagnostyczną o rozkładzie Poissona, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 262, s. 117-131.
221
Paszek Z., Sokołowski A., (1988), Badanie rozkładów długości i przebiegu w statystycznych procedurach kontrolnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 263, s. 33-54.
222
Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K., (1988), Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 261 s.
223
Sokołowski A., (1988), Symulacyjne badania rozkładów długości i przebiegu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 263, s. 55-78.
224
Zając K., Sokołowski A., (1987), On a Certain Method of Examination of the Interchangeability of Demographic and Economic Processes, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 58-59.
225
Podolec B., Sokołowski A., (1987), Tests for Spatial Compactness of Clustering Results, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985, s. 117-118.
226
Sokołowski A., Zając K., (1987), Rozwój demograficzny a rozwój gospodarczy, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 175 s.
227
Sokołowski A., (1987), Rozważania o stacjonarności i ergodyczności procesów stochastycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 228, s. 19-33.
228
Sokołowski A., Zając K., (1987), Analiza współzależności zjawisk demograficznych i wybranych cech gospodarczych i społecznych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 245, s. 57-75.
229
Iwasiewicz A., Paszek Z., Sokołowski A., (1985), CUSUM Control Procedures for Fraction Defective, "Statistička Revija", R.35, nr 3-4, s. 264-271.
230
Sokołowski A., (1985), Wybrane zagadnienia pomiaru i ważenia cech w taksonomii, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 203, s. 41-53.
231
Sokołowski A., (1985), Weryfikacja hipotez statystycznych. [W:] Zając K. (red.), Wykłady ze statystyki, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 228-268.
232
Paszek Z., Sokołowski A., (1984), Grafy decyzyjne w statystycznej kontroli jakości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 191, s. 81-91.
233
Sokołowski A., Zając K., (1984), Taksonomiczna analiza związków między procesami rozwoju demograficznego i gospodarczego w Polsce, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 262, s. 105-126.
234
Grabiński T., Sokołowski A., (1984), Z badań nad efektywnością wybranych procedur taksonomicznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 181, s. 63-80.
235
Podolec B., Sokołowski A., (1984), Metody badania przestrzennej zawartości podzbiorów otrzymanych w wyniku taksonomicznego grupowania jednostek terytorialnych, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 262, s. 87-97.
236
Grabiński T., Sokołowski A., (1983), The Effectiveness of Some Clustering Procedures, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 25/1, styczeń-czerwiec 1981, s. 102-103.
237
Zając K., Sokołowski A., (1983), The Parallelism of Scientifical and Economic Development, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 25/1, styczeń-czerwiec 1981, s. 103-104.
238
Sokołowski A., (1983), Clustering Problems, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 25/2, lipiec-grudzień 1981, s. 274.
239
Sokołowski A., (1983), O zagadnieniach taksonomicznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 165, s. 65-72.
240
Sokołowski A., (1983), Regresja taksonomiczna, "Przegląd Statystyczny", t. 30, z. 3-4, s. 330.
241
Sokołowski A., Pamuła J., (1983), Test dla wielu parametrów, "Przegląd Statystyczny", t. 30, z. 1-2, s. 153.
242
Grabiński T., Sokołowski A., (1982), Z badań nad efektywnością wybranych procedur taksonomicznych, "Przegląd Statystyczny", t. 29, z. 3-4, s. 566.
243
Baranek H., Baranek K., Kurkiewicz J., Pamuła J., Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Woźniak M., Zając K., (1982), Metody badania usług rynkowych, Zając K. (red. nauk.), Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 178,[1] s.
244
Pamuła J., Sokołowski A., (1982), Test dla wielu parametrów, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 215, s. 23-26.
245
Kotowska I., Sokołowski A., (1981), Kołobrzeskie Dni Informatyki INFOGRYF-80, "Zeszyty Naukowe Wojskowej Akademii Politycznej im. F. Dzierżyńskiego", nr 108, s. 168-171.
246
Sokołowski A., (1981), Seminarium nt "Źródła danych w centralnych systemach informatycznych", "Zeszyty Naukowe Wojskowej Akademii Politycznej im. F. Dzierżyńskiego", nr 108, s. 171-174.
247
Zając K., Podolec B., Sokołowski A., Pamuła J., (1981), Ekonometryczne modele sfery usług bytowych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 138, s. 5-20.
248
Grabiński T., Sokołowski A., (1980), The Effectiveness of Some Signal Identification Procedures. [W:] Coulon (red.), Signal Processing : Theories and Applications, Amsterdam ; New York : North-Holland Publishing Company, s. 617-623.
249
Kurkiewicz J., Pamuła J., Sokołowski A., Zając K., (1980), Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania popytu na usługi w Polsce, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 22/2, lipiec-grudzień 1978, s. 403-404.
250
Pamuła J., Sokołowski A., (1980), Propozycja wyznaczania podziału wynikowego aglomeracyjnych algorytmów taksonomicznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 127, s. 37-41.
251
Podolec B., Sokołowski A., Woźniak M., Zając K., (1980), Statystyczne metody badania zgodności poziomu rozwoju demograficznego i gospodarczego w odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 22/2, lipiec-grudzień 1978, s. 402-403.
252
Karska A., Paszek Z., Sokołowski A., (1979), System bieżącej kontroli jakości walcówki. [W:] Iwasiewicz A., Kadulski M., Paszek Z. (red.), Statystyczna kontrola jakości w przemyśle wyrobów metalowych : materiały konferencyjne : Kraków-Łańcut 1979, Kraków-Łańcut : Zjednoczenie Przemysłu Wyrobów Metalowych w Krakowie, s. 99-104.
253
Sokołowski A., (1979), Badania nad wielkością próby. [W:] Iwasiewicz A., Kadulski M., Paszek Z. (red.), Statystyczna kontrola jakości w przemyśle wyrobów metalowych : materiały konferencyjne : Kraków-Łańcut 1979, Kraków-Łańcut : Zjednoczenie Przemysłu Wyrobów Metalowych w Krakowie, s. 125-130.
254
Sokołowski A., (1979), Generowanie losowego podziału zbioru skończonego, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 160 (182), s. 413-415.
255
Chomątowski S., Sokołowski A., (1978), Taksonomia struktur, "Przegląd Statystyczny", t. 25, z. 2, s. 217-226.
256
Sokołowski A., (1977), Propozycja miary asymetrii. [W:] Zając K. (red.), Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii (Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie; nr 40), Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 167-171.
257
Grabiński T., Ryguła I., Sokołowski A., (1977), Analiza taksonomiczna rezultatów najlepszych dziesięcioboistów, "Kultura Fizyczna", R. 31, nr 6, s. 256-261.
258
Sokołowski A., (1977), Badanie korelacyjnej stacjonarności procesu stochastycznego, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976, s. 109.
259
Kurkiewicz J., Sokołowski A., (1977), Analiza zmian struktury zgonów według wieku ludności Szwecji w latach 1948-1971. [W:] Zając K. (red.), Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii (Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie; nr 40), Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 97-108.
260
Sokołowski A., (1977), Metody badania stacjonarności jednowymiarowych ciągów losowych, Prom. Zając K., Kraków : , 163 k.
261
Sokołowski A., Szymanowicz K., (1976), Analiza wariancyjna w badaniu struktury harmonicznej szeregu czasowego, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 19, s. 127-138.
262
Sokołowski A., (1975), Prosty test dla wartości przeciętnej w rozkładzie symetrycznym. [W:] Zając K. (red.), Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii (Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie; nr 38), Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 181-183.
263
Ryńska A., Sokołowski A., (1975), Karta ujętych sum kumulacyjnych jako modyfikacja karty sumkum, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 18, s. 107-123.
264
Sokołowski A., (1975), Widmowa analiza szeregu czasowego z wahaniami sezonowymi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 65, s. 5-25.
265
Ryńska A., Sokołowski A., (1975), Modyfikacja karty sum kumulacyjnych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974, s. 132-134.
266
Kurkiewicz J., Sokołowski A., (1974), O pewnej metodzie ustalania liczebności małej próby dla przedziałowego oszacowania wariancji, "Wiadomości Statystyczne", R. 19, nr 12(163), s. 23-24.
267
Sokołowski A., Zając K., (1973), Statystyczna kontrola procesu produkcyjnego przy użyciu karty sum kumulacyjnych, "Przegląd Statystyczny", t. 20, z. 3, s. 263-286.
268
Statystyczne aspekty analizy wielkich zbiorów danych "Big Data", (2014), Sokołowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 56 k.
269
Historia metody k-średnich, (2013), Sokołowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 67 k.
270
Analiza testów porównywania czasu trwania zjawisk, (2012), Sokołowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 64 k.
271
Denkowska S., Salamaga M., Fijorek K., Sokołowski A., (2011), Realne koalicje w polskim parlamencie 2007-2011, Sokołowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 61 s.
272
Denkowska S., Salamaga M., Fijorek K., (2010), [Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4],, Sokołowski A. (kier. zesp.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 51 k.
273
Sokołowski A., Denkowska S., Salamaga M., Fijorek K., (2009), Rozkłady odległości generowane przez wybrane wielowymiarowe rozkłady prawdopodobieństwa, Sokołowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 51 s.
274
Denkowska S., Salamaga M., Pasztyła A., (2007), [Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych], Sokołowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 64 s.
275
Pasztyła A., (2006), Statystyczna ocena zróżnicowania poziomu opieki zdrowotnej w województwie małopolskim, Sokołowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 86 s.
276
Sokołowski A., Pasztyła A., (2006), Bezpośrednie estymatory modalnej, Sokołowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 42 s.
277
Baranek H., Pasztyła A., Salamaga M., Kosiorowski D., (2004), Statystyczne metody analizy koszyka zakupów klientów supermarketów, Sokołowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 59 k.
278
Sokołowski A., Baranek H., Kosiorowski D., Pasztyła A., Salamaga M., (2004), Ranking obiektów wielocechowych w ujęciu statystycznym, Sokołowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 88 k.
279
Kosiorowski D., Salamaga M., (2002), Statystyczne modelowanie zachowań klientów w supermarkecie, Sokołowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 59 k.
280
Malawski A., Porębski C., Sokołowski A., (2000), Dobrobyt, nierówności i sprawiedliwość: stan faktyczny i jego percepcja w Polsce w okresie transformacji, Kot S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 117 k.
281
Sokołowski A., Dahmani A., (1997), Analiza dynamiki rynku paliw w Polsce w latach 1990-1995, Sokołowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 67 k.
282
Sokołowski A., (1996), Strukturalny test normalności rozkładu: raport końcowy, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 23 k.
283
Kot S., Sokołowski A., (1994), Modele poziomu dobrobytu. Etap 3, Zając K. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 119, [1] k.
1
@article{UEK:2168333705,
author = "Markowska Małgorzata and Sokołowski Andrzej and Strahl Danuta",
title = "Dynamiczne skalowanie wielowymiarowe w analizie zmian struktury zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej w latach 1999-2016",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "vol. 33, 1",
pages = "7-17",
year = "2019",
}
2
@article{UEK:2168327295,
author = "Markowska Małgorzata and Sokołowski Andrzej and Rygiel Agnieszka and Strahl Danuta",
title = "Aproksymacja wyników dynamicznego skalowania wielowymiarowego trendami nieliniowymi",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "507",
pages = "161-168",
year = "2018",
issn = "1505-9332",
}
3
@article{UEK:2168336261,
author = "Sas-Korczyńska Beata and Łuczyńska Elżbieta and Chudyba Adrian and Skóra Tomasz and Sokołowski Andrzej",
title = "The Retrospective Evaluation of Prophylactic Cranial Irradiation in Patients Treated for Limited Stage Small-cell Lung Cancer - a Single Centre Study",
journal = "Nowotwory",
number = "vol. 68, 5-6",
pages = "232-239",
year = "2018",
}
4
@article{UEK:2168321383,
author = "Markowska Małgorzata and Sokołowski Andrzej",
title = "Ocena udziału sektorów w zróżnicowaniu struktur zatrudnienia w Warszawie i powiatach sąsiadujących w latach 2005-2014",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "vol. 31, 4",
pages = "25-39",
year = "2017",
}
5
@article{UEK:2168321415,
author = "Przewłocki Tadeusz and Wrotniak Leszek and Kablak-Ziembicka Anna and Pieniazek Piotr and Roslawiecka Agnieszka and Rzeznik Daniel and Misztal Marcin and Zajdel Wojciech and Badacz Rafał and Sokołowski Andrzej and Trystula Mariusz and Musialek Piotr and Zmudka Krzysztof",
title = "Determinants of long-term outcome in patients after percutaneous stent-assisted management of symptomatic subclavian or innominate artery stenosis or occlusion",
journal = "EuroIntervention",
number = "vol. 13, iss. 11",
pages = "1356-1364",
year = "2017",
}
6
@inbook{UEK:2168314003,
author = "Sokołowski Andrzej and Denkowska Sabina and Fijorek Kamil",
title = "Separability Index for Cluster Analysis",
booktitle = "The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings",
pages = "379-386",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
isbn = "978-83-65173-85-0",
}
7
@article{UEK:2168312279,
author = "Sas-Korczyńska Beata and Łuczyńska Elżbieta and Kamzol Wojciech and Sokołowski Andrzej",
title = "Analysis of Risk Factors for Pulmonary Complications in Patients with Limited-stage Small Cell Lung Cancer",
journal = "Strahlentherapie und Onkologie",
number = "vol. 193, iss. 2",
pages = "141-149",
year = "2017",
}
8
@misc{UEK:2168321411,
author = "Przewłocki Tadeusz and Wrotniak Leszek and Kablak-Ziembicka Anna and Pieniazek Piotr and Roslawiecka Agnieszka and Rzeznik Daniel and Misztal Marcin and Zajdel Wojciech and Badacz Rafał and Sokołowski Andrzej and Trystula Mariusz and Musialek Piotr and Zmudka Krzysztof",
title = "Determinants of long-term outcome in patients after percutaneous stent-assisted management of symptomatic subclavian or innominate artery stenosis or occlusion",
booktitle = "European Heart Journal",
number = "vol. 38, iss. suppl_1",
pages = "1085",
year = "2017",
}
9
@article{UEK:2168316799,
author = "Sobolewski Marek and Sokołowski Andrzej",
title = "Grupowanie metodą k-średnich z warunkiem spójności",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "468",
pages = "215-221",
year = "2017",
issn = "1505-9332",
}
10
@article{UEK:2168316433,
author = "Sokołowski Andrzej and Markowska Małgorzata",
title = "Iteracyjna metoda liniowego porządkowania obiektów wielocechowych",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "vol. 64, z. 2",
pages = "153-162",
year = "2017",
}
11
@inbook{UEK:2168307811,
author = "Markowska Małgorzata and Sokołowski Andrzej and Strahl Danuta",
title = "Three-Way Clustering Problems in Regional Science",
booktitle = "Analysis of Large and Complex Data",
pages = "545-550",
adress = "Berlin ; Heidelberg",
publisher = "Springer-Verlag",
year = "2016",
issn = "1431-8814",
isbn = "978-3-319-25224-7 ; 978-3-319-25226-1",
}
12
@misc{UEK:2168312289,
author = "Rachtan Jadwiga and Sokołowski Andrzej and Geleta Małgorzata and Widawska Anna and Molong Łucja",
title = "Nowotwory złośliwe w województwie małopolskim w 2014 roku",
adress = "Kraków",
publisher = "Centrum Onkologii, Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie",
year = "2016",
isbn = "978-83-928004-9-1",
}
13
@article{UEK:2168312341,
author = "Markowska Małgorzata and Sokołowski Andrzej",
title = "Metoda dekompozycji zmian struktury",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "vol. 30, 3",
pages = "25-32",
year = "2016",
}
14
@article{UEK:2168311055,
author = "Jagiełło-Korzeniowska Agnieszka and Sokołowski Andrzej and Krzentowska-Korek Anna and Miklaszewska Grażyna and Bałdys-Waligórska Agata",
title = "The Efficacy of Immunosuppressive Treatment of Graves' Orbitopathy is Not Affected by Previous Anti-thyroid Drugs or by Radioiodine Therapy of Graves' Disease",
journal = "Endokrynologia Polska",
number = "vol. 67, no. 6",
pages = "554-561",
year = "2016",
}
15
@unpublished{UEK:2168309415,
author = "Fijorek Kamil",
title = "Regresja logistyczna : wybrane aspekty estymacji, wnioskowania i porównywania modeli",
adress = "Kraków",
year = "2015",
}
16
@article{UEK:2168297171,
author = "Markowska Małgorzata and Strahl Danuta and Sokołowski Andrzej and Sobolewski Marek",
title = "Klasyfikacja dynamiczna regionów Unii Europejskiej szczebla NUTS 2 z uwagi na wrażliwość na kryzys ekonomiczny (obszar: zmiany w gospodarce)",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "393",
pages = "32-44",
adress = "",
year = "2015",
}
17
@article{UEK:2168297167,
author = "Sokołowski Andrzej and Harańczyk Grzegorz",
title = "Modyfikacja wykresu radarowego",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "384",
pages = "280-286",
adress = "",
year = "2015",
issn = "1505-9332",
}
18
@inbook{UEK:2168300581,
author = "Sokołowski Andrzej and Markowska Małgorzata and Strahl Danuta and Sobolewski Marek",
title = "The Influence of Upper Level NUTS on Lower Level Classification of EU Regions",
booktitle = "Data Science, Learning by Latent Structures, and Knowledge Discovery",
pages = "525-531",
adress = "Berlin ; Heidelberg",
publisher = "Springer-Verlag",
year = "2015",
issn = "1431-8814",
isbn = "978-3-662-44982-0 ; 978-3-662-44983-7",
}
19
@article{UEK:2168292561,
author = "Januś Bogdan and Rakowski Tomasz and Dziewierz Artur and Fijorek Kamil and Sokołowski Andrzej and Dudek Dariusz",
title = "Effect of Introducing a Regional 24/7 Primary Percutaneous Coronary Intervention Service Network on Treatment Outcomes in Patients with ST Segment Elevation Myocardial Infarction",
journal = "Kardiologia Polska",
number = "vol. 73, iss. 5",
pages = "323-330",
year = "2015",
}
20
@article{UEK:2168303893,
author = "Markowska Małgorzata and Sokołowski Andrzej and Strahl Danuta and Sobolewski Marek",
title = "Klasyfikacja dynamiczna regionów Unii Europejskiej szczebla NUTS 2 pod względem wrażliwości na kryzys ekonomiczny w obszarze rynek pracy",
journal = "Humanities and Social Sciences",
number = "vol. 20 (XX), 22 (2)",
pages = "37-50",
year = "2015",
}
21
@article{UEK:2168299049,
author = "Markowska Małgorzata and Sokołowski Andrzej and Strahl Danuta and Sobolewski Marek",
title = "Dynamiczna klasyfikacja regionów UE ze względu na strukturę rynku pracy - pozycja regionów polskich",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "vol. 29, 2",
pages = "23-36",
adress = "",
year = "2015",
}
22
@article{UEK:2168286145,
author = "Strahl Danuta and Sokołowski Andrzej",
title = "Propozycja podejścia metodologicznego do oceny zależności między inteligentnym rozwojem a wrażliwością na kryzys ekonomiczny w wymiarze regionalnym",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "331",
pages = "190-200",
adress = "",
year = "2014",
}
23
@article{UEK:2168290667,
author = "Markowska Małgorzata and Sokołowski Andrzej and Strahl Danuta",
title = "Taksonomia dynamiki zmian struktury zatrudnienia w nowoczesnym przemyśle i usługach w regionach Unii Europejskiej",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "26",
pages = "46-64",
adress = "",
year = "2014",
}
24
@article{UEK:2168285707,
author = "Sokołowski Andrzej and Czaja Magdalena",
title = "Efektywność metody k-średnich w zależności od separowalności grup",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "327",
pages = "23-29",
adress = "",
year = "2014",
issn = "1505-9332",
}
25
@unpublished{UEK:2168301043,
author = "Sokołowski Andrzej",
title = "Problemy testowania hipotez w zagadnieniach Big Data",
booktitle = "Statystyczne aspekty analizy wielkich zbiorów danych "Big Data"",
pages = "44-48",
year = "2014",
}
26
@unpublished{UEK:2168302635,
author = "Lasa Urszula",
title = "Model narzędzi prognostyczno-analitycznych w zarządzaniu ambulatoryjną opieką specjalistyczną",
adress = "Kraków",
year = "2014",
}
27
@article{UEK:2168292265,
author = "Sas-Korczynska Beata and Niemiec Joanna and Harazin-Lechowska Agnieszka and Korzeniowski Stanisław and Martynow Dariusz and Adamczyk Agnieszka and Sokołowski Andrzej",
title = "The Biological Markers and Results of Treatment in Male Breast Cancer Patients : the Cracow Experience",
journal = "Neoplasma",
number = "Vol. 61, No. 3",
pages = "331-339",
year = "2014",
}
28
@article{UEK:2168312277,
author = "Sas-Korczyńska Beata and Sokołowski Andrzej and Włodarczyk Elżbieta and Łuczyńska Elżbieta",
title = "Powikłania płucne u chorych na drobnokomórkowego raka płuca w ograniczonej postaci z całkowitą remisją po radiochemioterapii",
journal = "Nowotwory",
number = "vol. 64, 5",
pages = "383-390",
year = "2014",
}
29
@book{UEK:2168278047,
author = "Łapczyński Mariusz",
title = "Analiza asocjacji i sekwencji w badaniach marketingowych",
editor = Sokołowski Andrzej,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-653-3",
}
30
@inbook{UEK:2168312281,
author = "Markowska Małgorzata and Strahl Danuta and Sokołowski Andrzej and Sobolewski Marek",
title = "The Regions of Visegrad Group Countries Classified Regarding their Sensitivity to Economic Crisis : (in the Labour Market Area)",
booktitle = "Regional Economy and Policy : Territories and Cities",
pages = "104-112",
adress = "Ústí nad Labem",
publisher = "Jan Evangelista Purkyně University",
year = "2014",
isbn = "978-80-7414-778-4",
}
31
@article{UEK:2168305257,
author = "Suder Agnieszka and Sokołowski Andrzej",
title = "Relationship of Social and Lifestyle Factors with Central Fat Distribution Expressed by the Aggregate Fat Distribution Index",
journal = "Anthropological Review",
number = "vol. 77, iss. 2",
pages = "205-218",
year = "2014",
}
32
@article{UEK:2168312285,
author = "Markowska Małgorzata and Sokołowski Andrzej and Strahl Danuta",
title = "Innovation Dynamics of Turkish Regions Compared to European Union",
journal = "Journal of Selçuk University Natural and Applied Science",
number = "Special Issue: ISDS Symposium",
pages = "115-126",
year = "2014",
}
33
@article{UEK:2168285685,
author = "Markowska Małgorzata and Sobolewski Marek and Sokołowski Andrzej and Strahl Danuta",
title = "Tests For Connection Between Clustering of Polish Counties and Province Structure",
journal = "Statistics in Transition : new series",
number = "vol. 15, no. 2",
pages = "309-316",
year = "2014",
}
34
@inbook{UEK:2168263526,
author = "Sokołowski Andrzej",
title = "Statystyczna analiza rozkładu liczby głosów w wyborach prezydenckich w Polsce w 2010 roku",
booktitle = "Zjawiska społeczne w badaniach statystycznych : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Barbarze Podolec",
pages = "99-111",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-625-0",
}
35
@article{UEK:2168273950,
author = "Denkowska Sabina and Fijorek Kamil and Salamaga Marcin and Sokołowski Andrzej",
title = "Sejm VI kadencji - maszynka do głosowania",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "279",
pages = "11-18",
adress = "",
year = "2013",
issn = "1505-9332",
}
36
@unpublished{UEK:2168289875,
author = "Denkowska Sabina and Sokołowski Andrzej",
title = "Propozycja zastosowania metody k-średnich do estymacji wielowymiarowej mediany",
booktitle = "Historia metody k-średnich",
pages = "50-57",
year = "2013",
}
37
@article{UEK:2168269202,
author = "Sokołowski Andrzej and Denkowska Sabina and Fijorek Kamil and Salamaga Marcin",
title = "Analiza mocy wybranych testów jednorodności czasów trwania dla populacji o rozkładzie Weibulla",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 60, z. 3",
pages = "305-323",
year = "2013",
}
38
@book{UEK:2168262294,
author = "Sokołowski Andrzej",
title = "Bezpośrednie estymatory modalnej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-627-4",
}
39
@article{UEK:2168272110,
author = "Sas-Korczyńska Beata and Sokołowski Andrzej and Korzeniowski Stanisław",
title = "The Influence of Time of Radio-Chemotherapy and Other Therapeutic Factors on Treatment Results in Patients with Limited Disease Small Cell Lung Cancer",
journal = "Lung Cancer",
number = "Vol. 79, Iss. 1",
pages = "14-19",
year = "2013",
}
40
@unpublished{UEK:2168289871,
author = "Sokołowski Andrzej and Czaja Magdalena",
title = "Efektywność metody k-średnich w zależności od separowalności grup",
booktitle = "Historia metody k-średnich",
pages = "44-50",
year = "2013",
}
41
@misc{UEK:2168316337,
author = "Biesaga Beata and Niemiec Joanna and Ziobro Marek and Wysocka Joanna and Kruczak Anna and Sokołowski Andrzej",
title = "Prognostyczne znaczenie wybranych cech biologicznych raka piersi dla uzupełniającego leczenia promieniowaniem jonizującym i antracyklinami",
booktitle = "XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie",
pages = "30",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wojskowa Akademia Techniczna",
year = "2013",
}
42
@misc{UEK:2168247746,
title = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
editor = Sokołowski Andrzej,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}
43
@article{UEK:2168238560,
author = "Sokołowski Andrzej",
title = "Q uniwersalna miara odległości",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "242",
pages = "22-30",
adress = "",
year = "2012",
issn = "1505-9332",
}
44
@unpublished{UEK:2168273430,
author = "Sokołowski Andrzej and Fijorek Kamil",
title = "Wyniki eksperymentów symulacyjnych badania mocy testów porównywania przeżyć",
booktitle = "Analiza testów porównywania czasu trwania zjawisk",
pages = "23-41",
year = "2012",
}
45
@article{UEK:2168229612,
author = "Fijorek Kamil and Sokołowski Andrzej",
title = "Separation-Resistant and Bias-Reduced Logistic Regression : STATISTICA Macro",
journal = "Journal of Statistical Software",
number = "vol. 47",
pages = "",
year = "2012",
}
46
@misc{UEK:2168236494,
title = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
editor = Sokołowski Andrzej,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}
47
@article{UEK:2168316333,
author = "Gasińska Anna and Richter Piotr and Darasz Zbigniew and Niemiec Joanna and Bucki Krzysztof and Małecki Krzysztof and Sokołowski Andrzej",
title = "Gender-Related Differences in Repopulation and Early Tumor Response to Preoperative Radiotherapy in Rectal Cancer Patients",
journal = "Journal of Gastrointestinal Surgery",
number = "vol. 15, iss. 9",
pages = "1568-1576",
year = "2011",
}
48
@article{UEK:2168227430,
author = "Marczyk Elżbieta and Kruczak Anna and Ambicka Aleksandra and Mularz Katarzyna and Harazin-Lechowska Agnieszka and Moskal Julia and Sokołowski Andrzej and Mituś Jerzy and Ryś Janusz",
title = "The Routine Immunohistochemical Evaluation in Paget Disease of the Nipple",
journal = "Polish Journal of Pathology",
number = "vol. 62, iss. 4",
pages = "229-235",
year = "2011",
}
49
@misc{UEK:2166592464,
author = "Sokołowski Andrzej",
title = "Statystyczna analiza uwarunkowań niedotrzymania umowy",
booktitle = "Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały V Konferencji Naukowej im. profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji : streszczenia referatów",
pages = "61",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-522-7",
}
50
@inbook{UEK:2168220340,
author = "Sokołowski Andrzej and Żmuda Anna",
title = "Niewierność małżeńska - statystyczna analiza wyników ankiety internetowej",
booktitle = "Analiza danych w programie Statistica - przegląd",
pages = "45-68",
adress = "Kraków",
publisher = "StatSoft Polska",
year = "2011",
isbn = "978-83-88724-58-9",
}
51
@article{UEK:2168227620,
author = "Klimek Małgorzata and Kruczak Anna and Ryś Janusz and Mularz Katarzyna and Halaszka Krzysztof and Przewoźnik Marcin and Moskal Julia and Sokołowski Andrzej and Urbański Krzysztof",
title = "Clinico-Morphological Parameters Affecting Survival of Patients with Advanced Cervical Cancer",
journal = "Polish Journal of Pathology",
number = "vol. 62, iss. 3",
pages = "250-256",
year = "2011",
}
52
@article{UEK:2168316323,
author = "Rachtan Jadwiga and Sokołowski Andrzej",
title = "Smoking Habits Among Women over 30 Years of Age in Małopolska",
journal = "Pneumonologia i Alergologia Polska",
number = "vol. 79, 1",
pages = "16-20",
year = "2011",
}
53
@misc{UEK:2168222408,
author = "Rachtan Jadwiga and Sokołowski Andrzej and Geleta Małgorzata and Widawska Anna and Żmurko Renata and Molong Łucja",
title = "Nowotwory złośliwe w województwie małopolskim w 2009 roku",
adress = "Kraków",
publisher = "Centrum Onkologii, Instytut im. M. Skłodowskiej-Cure",
year = "2011",
isbn = "978-83-928004-3-9",
}
54
@inbook{UEK:2168260968,
author = "Bałdys-Waligórska Agata and Sokołowski Andrzej",
title = "Przebieg zapalenia autoimmunologicznego w czasie 12-miesiecznej obserwacji na przykładzie oftalmopatii Gravesa",
booktitle = "Recepta na statystykę, czyli analiza danych w badaniach medycznych",
pages = "65-83",
adress = "Kraków",
publisher = "StatSoft Polska",
year = "2011",
isbn = "978-83-88724-54-1",
}
55
@misc{UEK:2168227546,
title = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
editor = Surówka-Marszałek Danuta,
editor = Sokołowski Andrzej,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
}
56
@book{UEK:2166350531,
author = "Kot Stanisław M. and Jakubowski Jacek and Sokołowski Andrzej",
title = "Statystyka",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2011",
edition = "Wyd. 2 popr.",
isbn = "978-83-7641-349-5",
}
57
@article{UEK:2168227624,
author = "Kabłak-Ziembicka Anna and Przewłocki Tadeusz and Sokołowski Andrzej and Tracz Wiesława and Podolec Piotr",
title = "Carotid Intima-media Thickness, hs-CRP and TNF-α are Independently Associated with Cardiovascular Event Risk in Patients with Atherosclerotic Occlusive Disease",
journal = "Atherosclerosis",
number = "Vol. 214, iss. 1",
pages = "185-190",
year = "2011",
}
58
@misc{UEK:2166565963,
author = "Sokołowski Andrzej",
title = "History of the Mode",
booktitle = "Second Bilateral German-Polish Symposium on Data Analysis and its Applications : Cracow, April 14-16, 2011 : the Symposium Programme and Abstracts",
pages = "40",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-520-3",
}
59
@misc{UEK:2168226503,
title = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
editor = Sokołowski Andrzej,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
}
60
@inbook{UEK:2165624790,
author = "Sokołowski Andrzej",
title = "Analiza szeregów czasowych i prognozowanie",
booktitle = "Statistica w badaniach naukowych i nauczaniu statystyki",
pages = "81-101",
adress = "Kraków",
publisher = "StatSoft Polska",
year = "2010",
isbn = "978-83-88724-43-5",
}
61
@inbook{UEK:2168260970,
author = "Kabłak-Ziembicka Anna and Sokołowski Andrzej",
title = "Ocena ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych z uwzględnieniem pomiarów kompleksu błony wewnętrznej i środkowej tętnic szyjnych",
booktitle = "Medycyna i analiza danych",
pages = "49-65",
adress = "Kraków",
publisher = "StatSoft",
year = "2010",
isbn = "978-83-88724-50-3",
}
62
@inbook{UEK:51259,
author = "Sokołowski Andrzej and Sawiczyński Jakub",
title = "Statystyczna analiza związku narodowości sędziego orzekającego z narodowością zawodnika w ocenie skoków narciarskich",
booktitle = "Aktualne zagadnienia modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych",
pages = "87-92",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-477-5",
}
63
@inbook{UEK:2165624764,
author = "Sokołowski Andrzej",
title = "Estymacja i testowanie hipotez",
booktitle = "Statistica w badaniach naukowych i nauczaniu statystyki",
pages = "25-60",
adress = "Kraków",
publisher = "StatSoft Polska",
year = "2010",
isbn = "978-83-88724-43-5",
}
64
@article{UEK:2165689985,
author = "Albrycht Izabela and Sokołowski Andrzej and Szczerski Krzysztof",
title = "Ranking polskich europosłów 2009",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "107",
pages = "17-23",
adress = "",
year = "2010",
issn = "1505-9332",
}
65
@inbook{UEK:2165929846,
author = "Sokołowski Andrzej and Denkowska Sabina",
title = "Cluster Structured Multivariate Probability Distribution with Uniform Marginals",
booktitle = "Classification as a Tool for Research",
pages = "209-216",
adress = "New York",
publisher = "Springer",
year = "2010",
issn = "1431-8814",
isbn = "978-3-642-10744-3 ; 978-3-642-10745-0",
}
66
@inbook{UEK:2168260972,
author = "Sokołowski Andrzej",
title = "Jak rozumieć i wykonywać analizę przeżycia",
booktitle = "Medycyna i analiza danych",
pages = "33-48",
adress = "Kraków",
publisher = "StatSoft",
year = "2010",
isbn = "978-83-88724-50-3",
}
67
@inbook{UEK:2165624698,
author = "Sokołowski Andrzej",
title = "Dlaczego warto znać metody statystyczne i data mining?",
booktitle = "Statistica w badaniach naukowych i nauczaniu statystyki",
pages = "103-126",
adress = "Kraków",
publisher = "StatSoft Polska",
year = "2010",
isbn = "978-83-88724-43-5",
}
68
@book{UEK:2165794675,
author = "Grabiński Tadeusz",
title = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie : retrospekcja",
editor = Sokołowski Andrzej,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-502-4",
}
69
@misc{UEK:2168313493,
author = "Sokołowski Andrzej",
title = "Metodologia budowy wskaźnika agregatowego",
booktitle = "Bezpieczeństwo energetyczne Polski 2010 - raport otwarcia",
pages = "7-14",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Kościuszki",
year = "2010",
isbn = "978-83-931093-0-2",
}
70
@article{UEK:53049,
author = "Kabłak-Ziembicka Anna and Przewłocki Tadeusz and Pieniążek Piotr and Musiałek Piotr and Sokołowski Andrzej and Drwiła Rafał and Sadowski Jerzy and Żmudka Krzysztof and Tracz Wiesława",
title = "The Role of Carotid Intima-media Thickness Assessment in Cardiovascular Risk Evaluation in Patients with Polyvascular Atherosclerosis",
journal = "Atherosclerosis",
number = "Vol. 209, iss. 1",
pages = "125-130",
year = "2010",
}
71
@misc{UEK:2161885947,
title = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
editor = Sokołowski Andrzej,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
72
@article{UEK:50254,
author = "Denkowska Sabina and Fijorek Kamil and Salamaga Marcin and Sokołowski Andrzej",
title = "Empiryczna ocena mocy testów dla wielu wariancji",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 56, z. 3-4",
pages = "26-39",
year = "2009",
}
73
@inbook{UEK:2168313635,
author = "Kot Janusz and Sokołowski Andrzej",
title = "Statystyczna analiza i prognozowanie funkcjonowania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w latach 1999-2008",
booktitle = "Zastosowania nowoczesnej analizy danych w administracji publicznej",
pages = "59-73",
adress = "Kraków",
publisher = "StatSoft Polska",
year = "2009",
isbn = "978-83-88724-44-2",
}
74
@misc{UEK:2165890811,
author = "Sokołowski Andrzej and Sawiczyński Jakub",
title = "Statystyczna analiza związku narodowości sędziego z narodowością zawodnika w ocenie skoków narciarskich",
booktitle = "Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały III Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów",
pages = "28",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-441-6",
}
75
@article{UEK:53031,
author = "Przewłocki Tadeusz and Kabłak-Ziembicka Anna and Kozanecki Artur and Rzeźnik Daniel and Pieniążek Piotr and Musiałek Piotr and Piskorz Adam and Sokołowski Andrzej and Rosławiecka Agnieszka and Tracz Wiesława",
title = "Polyvascular Extracoronary Atherosclerotic Disease in Patients with Coronary Artery Disease",
journal = "Kardiologia Polska",
number = "t. 67, 8",
pages = "978-984",
year = "2009",
}
76
@article{UEK:53028,
author = "Sokołowski Andrzej and Rachtan Jadwiga and Niepsuj Stanisław and Zemła Brunon and Zwierko Maria",
title = "Familial Lung Cancer Risk among Women in Poland",
journal = "Lung Cancer",
number = "vol. 65, iss. 2",
pages = "138-143",
year = "2009",
}
77
@article{UEK:2165722133,
author = "Harańczyk Grzegorz and Sokołowski Andrzej",
title = "Rozważania o rozkładzie odległości od punktów kratowych w rozkładzie równomiernym",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "47",
pages = "17-23",
adress = "",
year = "2009",
issn = "1505-9332",
}
78
@inbook{UEK:2165645797,
author = "Sokołowski Andrzej and Denkowska Sabina",
title = "O pewnym wielowymiarowym rozkładzie prawdopodobieństwa",
booktitle = "Współczesne problemy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych",
pages = "309-319",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-440-9",
}
79
@inbook{UEK:2168260974,
author = "Ryś Janusz and Sokołowski Andrzej",
title = "Statystyczna analiza zależności pomiędzy obrazem morfologicznym i zmianami cytogenetycznymi w mięsakach tkanek miękkich",
booktitle = "Praktyka statystyczna w medycynie i farmacji : planowanie badań i opracowywanie wyników",
pages = "63-71",
adress = "Kraków",
publisher = "StatSoft Polska",
year = "2008",
isbn = "978-83-88724-36-7",
}
80
@inbook{UEK:2165016912,
author = "Sokołowski Andrzej",
title = "Data Mining - tak czy nie?",
booktitle = "Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych",
pages = "57-63",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-394-5",
}
81
@misc{UEK:2161817289,
title = "Emergo",
editor = Kudłacz Tadeusz,
editor = Dobija Mieczysław,
editor = Górka Kazimierz,
editor = Miklaszewski Stanisław,
editor = Owsiak Stanisław,
editor = Sokołowski Andrzej,
adress = "Cracow",
publisher = "University of Economics Press",
year = "2008",
}
82
@article{UEK:2168316317,
author = "Rachtan Jadwiga and Sokołowski Andrzej and Geleta Małgorzata and Molong Łucja and Widawska Anna and Żmurko Renata",
title = "Zachorowalność na nowotwory złośliwe w Krakowie w latach 2004-2006",
journal = "Współczesna Onkologia",
number = "vol. 12, 9",
pages = "425-428",
year = "2008",
}
83
@article{UEK:2165908336,
author = "Denkowska Sabina and Salamaga Marcin and Sit Sebastian and Sokołowski Andrzej",
title = "Analiza taksonomiczna mieszkań sprzedanych w Krakowie w okresie styczeń 2004 - październik 2007",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "65",
pages = "28-37",
year = "2008",
}
84
@article{UEK:2168229862,
author = "Przewłocki Tadeusz and Kabłak-Ziembicka Anna and Tracz Wiesława and Kopeć Grzegorz and Rubis Paweł and Pasowicz Mieczysław and Musiałek Piotr and Kostkiewicz Magdalena and Kozanecki Artur and Stompór Tomasz and Sulowicz Władysława and Sokołowski Andrzej",
title = "Prevalence and Prediction of Renal Artery Stenosis in Patients with Coronary and Supraaortic Artery Atherosclerotic Disease",
journal = "Nephrology Dialysis Transplantation",
number = "vol. 23 iss. 2",
pages = "580-585",
year = "2008",
}
85
@article{UEK:2168229890,
author = "Kabłak-Ziembicka Anna and Przewłocki Tadeusz and Tracz Wiesława and Pieniążek Piotr and Musiałek Piotr and Sokołowski Andrzej and Drwila Rafał and Rzeźnik Daniel",
title = "Carotid Intima-media Thickness in Pre-and postmenopausal Women with Suspected Coronary Artery Disease",
journal = "Heart and Vessels",
number = "vol. 23, iss. 5",
pages = "295-300",
year = "2008",
}
86
@article{UEK:2168229860,
author = "Pieniążek Piotr and Musiałek Piotr and Kabłak-Ziembicka Anna and Tekieli Łukasz and Motyl Rafał and Przewłocki Tadeusz and Moczulski Zbigniew and Pasowicz Mieczysław and Sokołowski Andrzej and Leśniak-Sobelga Agata and Żmudka Krzysztof and Tracz Wiesława",
title = "Carotid Artery Stenting with Patient - and Lesion-Tailored Selection of the Neuroprotection System and Stent Type : Early and 5-Year Results from a Prospective Academic Registry of 535 Consecutive Procedures (TARGET-CAS)",
journal = "Journal of Endovascular Therapy",
number = "vol. 15 iss. 3",
pages = "249-262",
year = "2008",
}
87
@article{UEK:2168316321,
author = "Zygulska Aneta L. and Sokołowski Andrzej",
title = "Zastosowanie modelu Markowa do oszacowania rokowania po radykalnym leczeniu operacyjnym raka piersi",
journal = "Onkologia w Praktyce Klinicznej",
number = "T. 4, 5",
pages = "192-197",
year = "2008",
}
88
@misc{UEK:2166360997,
author = "Sokołowski Andrzej and Denkowska Sabina",
title = "O pewnym wielowymiarowym rozkładzie prawdopodobieństwa",
booktitle = "Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały II Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów",
pages = "20",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-395-2",
}
89