Publikacje wybranego autora
1

Autor:
Tytuł:
Financial Threat Profiles of Industrial Enterprises in Poland
Źródło:
Oeconomia Copernicana. - vol. 12, nr 2 (2021) , s. 463-498. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publication financed by the subsidy granted to the Cracow University of Economics.
Lista 2019:
100.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168356956
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Andrzej Sokołowski , Małgorzata Markowska
Konferencja:
Conference of the International Federation of Classification Societies (IFCS 2019), Thessaloniki, Grecja, od 2019-08-26 do 2019-08-29
Tytuł:
Flexible Clustering
Źródło:
Data Analysis and Rationality in a Complex World / red. Theodore Chadjipadelis, Berthold Lausen, Angelos Markos, Tae Rim Lee, Angela Montanari, Rebecca Nugent - Cham: Springer, 2021, s. 253-260. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization)
Program badawczy:
The project is financed by the Ministry of Science and Higher Education in Poland under the programme "Regional Initiative of Excellence" 2019-2022 project number 015/RID/2018/19 total funding amount 10 721 040.00 PLN, and research fund granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics.
ISBN:
978-3-030-60103-4 ; 978-3-030-60104-1
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168353412
rozdział w materiałach konferencyjnych
3

Autor:
Andrzej Sokołowski , Małgorzata Markowska
Tytuł:
Dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów czwartej rewolucji przemysłowej : ujęcie regionalne = Adjustment of Enterprises to the Requirements of the Fourth Industrial Revolution : Regional Approach
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - nr 1 (2021) , s. 32-48. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Praca została wykonana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019-2022, nr projektu: 021/RID/2018/19, kwota dofinansowania 11 897 131,40 zł.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168353540
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Małgorzata Markowska , Andrzej Sokołowski , Danuta Strahl
Tytuł:
Flexible Multidimensional Scaling for Human Smart Development Analysis in EU Countries
Źródło:
European Research Studies Journal. - vol. 24, spec. iss. 4 (2021) , s. 435-445. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The paper is funded under the program of the Minister of Science and Higher Education titled "Regional Initiative of Excellence" in 2019-2022, project number 018/RID/2018/19, the amount of funding PLN 10 788 423.16.
Lista 2019:
100.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168360252
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
Małgorzata Markowska , Danuta Strahl , Andrzej Sokołowski
Tytuł:
Dynamic Cluster Analysis of Educated and Smart Society Development in European Union Countries
Źródło:
European Research Studies Journal. - vol. 24, spec. iss. 4 (2021) , s. 52-64. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The paper is funded under the program of the Minister of Science and Higher Education titled "Regional Initiative of Excellence" in 2019-2022, project number 018/RID/2018/19, the amount of funding PLN 10 788 423.16.
Lista 2019:
100.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168360250
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
Andrzej Sokołowski , Małgorzata Markowska , Sabina Denkowska , Dominik Rozkrut
Konferencja:
Conference of the International Federation of Classification Societies (IFCS 2017), Tokio, Japonia, od 2017-08-08 do 2017-08-10
Tytuł:
How To Cross the River? New "Distance" Measures
Źródło:
Advanced Studies in Classification and Data Science / red. Tadashi Imaizumi, Akinori Okada, Sadaaki Miyamoto, Fumitake Sakaori, Yoshiro Yamamoto, Maurizio Vichi - Singapore: Springer, 2020, s. 255-264. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization)
Program badawczy:
The authors acknowledge support from the National Science Centre in Poland (grant no. 2015/17/B/HS4/01021) and research funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential.
ISBN:
978-981-15-3310-5 ; 978-981-15-3311-2
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168350352
rozdział w materiałach konferencyjnych
7

Autor:
Eugeniusz Jacek Sobczyk , Andrzej Sokołowski , Michał Kopacz , Kamil Fijorek , Sabina Denkowska
Tytuł:
The Analysis of Dependence of the Level of Operational Costs and Production Outputs Upon Geological and Mining Conditions in Selected Hard Coal Mines in Poland = Analiza zależności kosztów operacyjnych i wyników produkcyjnych ścian od warunków geologicznych i górniczych w wybranych kopalniach węgla kamiennego w Polsce
Źródło:
Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management. - vol. 36, iss. 3 (2020) , s. 75-96. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was carried out as part of the statutory activity of the Mineral Energy and Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences. The authors acknowledge support from research funds granted to the Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential.
Lista 2019:
100.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168350158
artykuł w czasopiśmie
8

Autor:
Anna Kabłak-Ziembicka , Agnieszka Rosławiecka , Rafał Badacz , Andrzej Sokołowski , Daniel Rzeźnik , Mariusz Trystuła , Piotr Musiałek , Tadeusz Przewłocki
Tytuł:
Simple Clinical Scores to Predict Blood Pressure and Renal Function Response to Renal Artery Stenting for Atherosclerotic Renal Artery Stenosis
Źródło:
Polish Archives of Internal Medicine = Polskie archiwum medycyny wewnętrznej. - vol. 130, iss. 11 (2020) , s. 953-959. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
140.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168358934
artykuł w czasopiśmie
9

Autor:
Małgorzata Markowska , Andrzej Sokołowski , Danuta Strahl
Tytuł:
Dynamiczne skalowanie wielowymiarowe w analizie zmian struktury zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej w latach 1999-2016 = Dynamic Multidimensional Scaling of Employment Structure Changes in EU Countries in 1999-2016
Źródło:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 33, nr 1 (2019) , s. 7-17. - Tytuł numeru: Wybrane problemy rozwoju gospodarczego układów przestrzennych = Selected Issues of Economic Development of Spatial Systems - Bibliogr.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168333705
artykuł w czasopiśmie
10

Konferencja:
European Conference on Data Analysis (ECDA) 2019, Bayreuth, Niemcy, od 2019-03-18 do 2019-03-20
Tytuł:
Composite Indicators and Rankings
Źródło:
European Conference on Data Analysis (ECDA) 2019 : Book of Abstracts - Bayreuth: ECDA, 2019, s. 8. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168353558
varia
11

Autor:
Elżbieta Paszek , Wojciech Zajdel , Piotr Musiałek , Andrzej Sokołowski , Bartłomiej Guzik , Anna Kabłak-Ziembicka , Łukasz Niewiara , Małgorzata Pankowska , Aleksandra Mielimonka , Krzysztof Żmudka
Tytuł:
Percutaneous Management of Long and Diffused Coronary Lesions Using Newer Generation Drug-eluting Stents in Routine Clinical Practice : Long-term Outcomes and Complication Predictors
Źródło:
Polish Archives of Internal Medicine = Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej. - vol. 129, iss. 6 (2019) , s. 392-398. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
140.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168359002
artykuł w czasopiśmie
12

Autor:
Andrzej Sokołowski , Małgorzata Markowska
Konferencja:
European Conference on Data Analysis (ECDA) 2019, Bayreuth, Niemcy, od 2019-03-18 do 2019-03-20
Tytuł:
The Smart Development of German Government Regions (Regierungsbezirke) 2005-2017
Źródło:
European Conference on Data Analysis (ECDA) 2019 : Book of Abstracts - Bayreuth: ECDA, 2019, s. 48. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168353564
varia
13

Konferencja:
34th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Madryt, Hiszpania, od 2019-11-13 do 2019-11-14
Tytuł:
The Assessment of Selected Measures for Clustering Quality
Źródło:
Vision 2025: Education Excellence and Management of Innovations through Sustainable Economic Competitive Advantage : Proceedings / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association (IBIMA), 2019, s. 10033-10042. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The authors acknowledge support from research funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics
ISBN:
978-0-9998551-3-3
Tryb dostępu:
Lista 2019 (Konferencja):
70.00 pkt
Nr:
2168343425
rozdział w materiałach konferencyjnych
14

Autor:
Małgorzata Markowska , Andrzej Sokołowski
Tytuł:
Sektorowe struktury zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej w latach 2008-2017 - nowe podejście w ocenie dynamiki = Employment Structures of the European Union Countries in 2008-2017 - New Approach to Dynamic Assessment
Źródło:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 33, nr 2 (2019) , s. 7-17. - Tytuł numeru: Uwarunkowania rozwoju regionalnego i lokalnego = Conditions for Regional and Local Development - Bibliogr.
Program badawczy:
Praca wykonana w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki: 2015/17/B/HS4/01021 oraz środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168336675
artykuł w czasopiśmie
15

Autor:
Małgorzata Markowska , Andrzej Sokołowski , Agnieszka Rygiel , Danuta Strahl
Konferencja:
XXVI Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXXI Konferencja Taksonomiczna) nt. "Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania", Kraków, Polska, od 2017-10-23 do 2017-10-25
Tytuł:
Aproksymacja wyników dynamicznego skalowania wielowymiarowego trendami nieliniowymi = Nonlinear Trend Approximation of the Results of Dynamic Multidimensional Scaling
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 507 (2018) , s. 161-168. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; z. 30)
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego ; Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168327295
artykuł w czasopiśmie
16

Autor:
Małgorzata Markowska , Andrzej Sokołowski , Agnieszka Rygiel
Tytuł:
Women in EU as Seen by Dynamic Principal Component Analysis (PCA)
Źródło:
Archives of Data Science, Series A. - vol. 4, no. 1 (2018) , s. 1-18. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The study carried out within the framework of the project no. 2015/17/B/HS4/01021, entitled "Smart Growth vs. Sectoral Transformations in the European Regional Space - Measurement Methods", financed by the National Science Centre, and research funds granted to the Facultyof Management at the Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential..
Nr:
2168350424
artykuł w czasopiśmie
17

Autor:
Beata Sas-Korczyńska , Elżbieta Łuczyńska , Adrian Chudyba , Tomasz Skóra , Andrzej Sokołowski
Tytuł:
The Retrospective Evaluation of Prophylactic Cranial Irradiation in Patients Treated for Limited Stage Small-cell Lung Cancer - a Single Centre Study
Źródło:
Nowotwory = Journal of Oncology. - vol. 68, nr 5-6 (2018) , s. 232-239. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168336261
artykuł w czasopiśmie
18

Autor:
Tadeusz Przewłocki , Leszek Wrotniak , Anna Kablak-Ziembicka , Piotr Pieniazek , Agnieszka Roslawiecka , Daniel Rzeznik , Marcin Misztal , Wojciech Zajdel , Rafał Badacz , Andrzej Sokołowski , Mariusz Trystula , Piotr Musialek , Krzysztof Zmudka
Konferencja:
ESC Congress 2017, Barcelona, Hiszpania, od 2017-08-26 do 2017-08-30
Tytuł:
Determinants of long-term outcome in patients after percutaneous stent-assisted management of symptomatic subclavian or innominate artery stenosis or occlusion
Źródło:
European Heart Journal. - vol. 38, iss. suppl_1, s. 1085. - Dostępne tylko streszczenia
Lista MNiSW:
a 50.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168321411
varia
19

Konferencja:
The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2017-05-09 do 2017-05-12
Tytuł:
Separability Index for Cluster Analysis
Źródło:
The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / red. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 379-386. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The authors acknowledge support from research funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
ISBN:
978-83-65173-85-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168314003
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Józef Pociecha ...życie i twórczość (wybrane fragmenty)
Opracowanie:
Adres wydawniczy:
[Miejsce nieznane]: [wydawca nieznany], 2017
Opis fizyczny:
147 s.: il. kolor.; 27 cm
Tryb dostępu:
Nr:
2168350228
21

Autor:
Marek Sobolewski , Andrzej Sokołowski
Konferencja:
XXV Jubileuszowa Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Słok k. Bełchatowa, Polska, od 2016-09-19 do 2016-09-21
Tytuł:
Grupowanie metodą k-średnich z warunkiem spójności = Clustering Using K-Means Method with Coherence Property
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 468 (2017) , s. 215-221. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; z. 28)
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168316799
artykuł w czasopiśmie
22

Autor:
Andrzej Sokołowski , Małgorzata Markowska
Tytuł:
Iteracyjna metoda liniowego porządkowania obiektów wielocechowych = Iterative Method for Linear Ordering of Multidimentional Objects
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - vol. 64, z. 2 (2017) , s. 153-162. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168316433
artykuł w czasopiśmie
23

Autor:
Tadeusz Przewłocki , Leszek Wrotniak , Anna Kablak-Ziembicka , Piotr Pieniazek , Agnieszka Roslawiecka , Daniel Rzeznik , Marcin Misztal , Wojciech Zajdel , Rafał Badacz , Andrzej Sokołowski , Mariusz Trystula , Piotr Musialek , Krzysztof Zmudka
Tytuł:
Determinants of long-term outcome in patients after percutaneous stent-assisted management of symptomatic subclavian or innominate artery stenosis or occlusion
Źródło:
EuroIntervention. - vol. 13, iss. 11 (2017) , s. 1356-1364. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This study was supported by a research grant from the Jagiellonian University (K/ZDS/005643)
Lista MNiSW:
a 35.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168321415
artykuł w czasopiśmie
24

Autor:
Małgorzata Markowska , Andrzej Sokołowski
Tytuł:
Ocena udziału sektorów w zróżnicowaniu struktur zatrudnienia w Warszawie i powiatach sąsiadujących w latach 2005-2014 = Evaluating the Share of Sectors in Employment Structure Differences between Warsaw and Neighbouring Districts in the Period 2005-2014
Źródło:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 31, nr 4 (2017) , s. 25-39. - Tytuł numeru: Rozwój przemysłu w krajowych i regionalnych strukturach gospodarczych = The Development of Industry in National and Regional Economic Structures - Bibliogr.
Program badawczy:
Praca wykonana w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki: 2015/17/B/HS4/01021
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168321383
artykuł w czasopiśmie
25

Autor:
Beata Sas-Korczyńska , Elżbieta Łuczyńska , Wojciech Kamzol , Andrzej Sokołowski
Tytuł:
Analysis of Risk Factors for Pulmonary Complications in Patients with Limited-stage Small Cell Lung Cancer = Analyse der Risikofaktoren für pulmonale Komplikationen bei Patienten mit kleinzelligem Lungenkrebs im limitierten Stadium
Źródło:
Strahlentherapie und Onkologie = Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics. - vol. 193, iss. 2 (2017) , s. 141-149. - Summ., Zsfg. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 30.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168312279
artykuł w czasopiśmie
26

Autor:
Małgorzata Markowska , Andrzej Sokołowski , Danuta Strahl
Konferencja:
European Conference on Data Analysis (ECDA) 2014, Brema, Niemcy, od 2014-07-02 do 2014-07-04
Tytuł:
Three-Way Clustering Problems in Regional Science
Źródło:
Analysis of Large and Complex Data / red. Adalbert F.X. Wilhelm, Hans A. Kestler - Berlin ; Heidelberg: Springer-Verlag, 2016, s. 545-550. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization)
Program badawczy:
The paper was prepared within the project financed by the Polish National Centre for Science, decision DEC-2013/09/B/HS4/0509
ISBN:
978-3-319-25224-7 ; 978-3-319-25226-1
Nr:
2168307811
rozdział w materiałach konferencyjnych
27

Autor:
Małgorzata Markowska , Andrzej Sokołowski
Tytuł:
Metoda dekompozycji zmian struktury = Decomposition Method for Changes in the Structure
Źródło:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - vol. 30, nr 3 (2016) , s. 25-32. - Tytuł numeru: Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu - Bibliogr.
Program badawczy:
Praca wykonana w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki: 2015/17/B/HS4/01021
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168312341
artykuł w czasopiśmie
28

Autor:
Jadwiga Rachtan , Andrzej Sokołowski , Małgorzata Geleta , Anna Widawska , Łucja Molong
Tytuł:
Nowotwory złośliwe w województwie małopolskim w 2014 roku = Cancer in Małopolska Voivodship in 2014
Adres wydawniczy:
Kraków: Centrum Onkologii, Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, 2016
Opis fizyczny:
88 s.: il.; 30 cm.
Program badawczy:
Publikacja została zrealizowana ze środków finansowych Ministra Zdrowia w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych, w zakresie zadania pn. Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach
ISBN:
978-83-928004-9-1
Nr:
2168312289
raport/sprawozdanie
29

Autor:
Agnieszka Jagiełło-Korzeniowska , Andrzej Sokołowski , Anna Krzentowska-Korek , Grażyna Miklaszewska , Agata Bałdys-Waligórska
Tytuł:
The Efficacy of Immunosuppressive Treatment of Graves' Orbitopathy is Not Affected by Previous Anti-thyroid Drugs or by Radioiodine Therapy of Graves' Disease = Wcześniejsze leczenie choroby Gravesa lekami tyreostatycznymi lub radiojodem nie wpływa na skuteczność leczenia immunosupresyjnego orbitopatii tarczycowej
Źródło:
Endokrynologia Polska. - vol. 67, no. 6 (2016) , s. 554-561. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
This study was supported by Statutory Grant of the Jagiellonian University Medical College No Wł/470/KL/L
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168311055
artykuł w czasopiśmie
30

Autor:
Małgorzata Markowska , Andrzej Sokołowski , Danuta Strahl , Marek Sobolewski
Tytuł:
Dynamiczna klasyfikacja regionów UE ze względu na strukturę rynku pracy - pozycja regionów polskich = Dynamic Classification of EU Regions with Respect to the Labour Market Structure -
Źródło:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - vol. 29, nr 2 (2015) , s. 23-36. - Tytuł numeru: Przemiany struktur przemysłu i usług w układach regionalnych - Bibliogr.
Program badawczy:
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na podsta - wie decyzji numer DEC-2013/09/B/HS4/00509
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168299049
artykuł w czasopiśmie
31

Autor:
Bogdan Januś , Tomasz Rakowski , Artur Dziewierz , Kamil Fijorek , Andrzej Sokołowski , Dariusz Dudek
Tytuł:
Effect of Introducing a Regional 24/7 Primary Percutaneous Coronary Intervention Service Network on Treatment Outcomes in Patients with ST Segment Elevation Myocardial Infarction = Wpływ wprowadzenia regionalnego programu terapii interwencyjnej zawału serca na wyniki leczenia pacjentów z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST
Źródło:
Kardiologia Polska. - vol. 73, iss. 5 (2015) , s. 323-330. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168292561
artykuł w czasopiśmie
32

Autor:
Małgorzata Markowska , Danuta Strahl , Andrzej Sokołowski , Marek Sobolewski
Tytuł:
Klasyfikacja dynamiczna regionów Unii Europejskiej szczebla NUTS 2 z uwagi na wrażliwość na kryzys ekonomiczny (obszar: zmiany w gospodarce) = Dynamic Classification of the EU NUTS 2 Regions in Terms of Vulnerability to Economic Crisis (Area: Changes in Economy)
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 393 (2015) , s. 32-44. - Tytuł numeru: Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168297171
artykuł w czasopiśmie
33

Autor:
Andrzej Sokołowski , Grzegorz Harańczyk
Konferencja:
XXIII Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Międzyzdroje, Polska, od 2014-09-08 do 2014-09-10
Tytuł:
Modyfikacja wykresu radarowego = Modification of Radar Plot
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 384 (2015) , s. 280-286. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; z. 24)
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168297167
artykuł w czasopiśmie
34

Autor:
Andrzej Sokołowski , Małgorzata Markowska , Danuta Strahl , Marek Sobolewski
Konferencja:
European Conference on Data Analysis (ECDA) 2013, Luksemburg, Luksemburg, od 2013-07-10 do 2013-07-12
Tytuł:
The Influence of Upper Level NUTS on Lower Level Classification of EU Regions
Źródło:
Data Science, Learning by Latent Structures, and Knowledge Discovery / red. Berthold Lausen, Sabine Krolak-Schwerdt, Matthias Böhmer - Berlin ; Heidelberg: Springer-Verlag, 2015, s. 525-531. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization)
Program badawczy:
Project has been financed by the Polish National Centre for Science, decision DEC-2013/09/B/HS4/0509
ISBN:
978-3-662-44982-0 ; 978-3-662-44983-7
Nr:
2168300581
rozdział w materiałach konferencyjnych
35

Autor:
Tytuł:
Regresja logistyczna : wybrane aspekty estymacji, wnioskowania i porównywania modeli
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2015
Opis fizyczny:
111 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
eDr-342
Nr:
2168309415
doktorat
36

Autor:
Andrzej Sokołowski , Małgorzata Markowska , Marek Sobolewski , Danuta Strahl , Sabina Denkowska
Konferencja:
International Federation of Classification Societies - IFCS 2015, Bolonia, Włochy, od 2015-07-05 do 2015-07-08
Tytuł:
Regional Spatial Moving Average and new Spatial Correlation Coefficient
Źródło:
IFCS 2015 Conference of the International Federation of Classification Societies : Conference Program and Book of Abstracts - Bologna: IFCS, 2015, s. 349-350. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168349188
varia
37

Autor:
Małgorzata Markowska , Andrzej Sokołowski , Danuta Strahl , Marek Sobolewski
Tytuł:
Klasyfikacja dynamiczna regionów Unii Europejskiej szczebla NUTS 2 pod względem wrażliwości na kryzys ekonomiczny w obszarze rynek pracy = Dynamic Classification of the European Union NUTS 2 Regions in Terms of Sensitivity to Economic Crisis (Area: Labour Market)
Źródło:
Humanities and Social Sciences (HSS). - vol. 20, nr 2 (2015) , s. 37-50. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Projekt finansowany ze środków NCN (DEC-2013/09/B/HS4/00509).
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168303893
artykuł w czasopiśmie
38

Autor:
Danuta Strahl , Andrzej Sokołowski
Tytuł:
Propozycja podejścia metodologicznego do oceny zależności między inteligentnym rozwojem a wrażliwością na kryzys ekonomiczny w wymiarze regionalnym = The Proposal of Methodological Approach to the Assessment of Relations Between Smart Growth and Vulnerability to Economic Crisis at the Regional Level
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 331 (2014) , s. 190-200. - Tytuł numeru: Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286145
artykuł w czasopiśmie
39

Autor:
Beata Sas-Korczyńska , Andrzej Sokołowski , Elżbieta Włodarczyk , Elżbieta Łuczyńska
Tytuł:
Powikłania płucne u chorych na drobnokomórkowego raka płuca w ograniczonej postaci z całkowitą remisją po radiochemioterapii = Pulmonary Complications in Patients with Complete Remission after Radio-chemotherapy for Localized Stage Small-cell Lung Cancer
Źródło:
Nowotwory = Journal of Oncology. - vol. 64, nr 5 (2014) , s. 383-390. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168312277
artykuł w czasopiśmie
40

Autor:
Małgorzata Markowska , Danuta Strahl , Andrzej Sokołowski , Marek Sobolewski
Tytuł:
The Regions of Visegrad Group Countries Classified Regarding their Sensitivity to Economic Crisis : (in the Labour Market Area)
Źródło:
Regional Economy and Policy : Territories and Cities / red. Petr Hlaváček, Petra Olšová - Ústí nad Labem: Jan Evangelista Purkyně University, 2014, s. 104-112. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Project has been financed by the Polish National Centre for Science (DEC-2013/09/B/HS4/00509)
ISBN:
978-80-7414-778-4
Nr:
2168312281
rozdział w monografii
41

Autor:
Małgorzata Markowska , Andrzej Sokołowski , Danuta Strahl
Konferencja:
9th International Statistics Day Symposium - ISDS'2014 (IGS 2014), Antalya, Turcja, od 2014-05-10 do 2014-05-14
Tytuł:
Innovation Dynamics of Turkish Regions Compared to European Union
Źródło:
Journal of Selçuk University Natural and Applied Science. - Special Issue: ISDS Symposium (2014) , s. 115-126. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The authors would like to express appreciation for the support of the Polish National Centre for Science, Project DEC-2013/09/B/HS4/0509
Tryb dostępu:
Nr:
2168312285
artykuł w czasopiśmie
42

Autor:
Andrzej Sokołowski , Magdalena Czaja
Konferencja:
XXII Konferencji Naukowej Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXVII Konferencja Taksonomiczna), Karpacz, Polska, od 2013-09-11 do 2013-09-13
Tytuł:
Efektywność metody k-średnich w zależności od separowalności grup = Cluster Separability and the Effectiveness of K-means Method
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 327 (2014) , s. 23-29. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; 22)
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168285707
artykuł w czasopiśmie
43

Autor:
Beata Sas-Korczynska , Joanna Niemiec , Agnieszka Harazin-Lechowska , Stanisław Korzeniowski , Dariusz Martynow , Agnieszka Adamczyk , Andrzej Sokołowski
Tytuł:
The Biological Markers and Results of Treatment in Male Breast Cancer Patients : the Cracow Experience
Źródło:
Neoplasma. - Vol. 61, No. 3 (2014) , s. 331-339. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168292265
artykuł w czasopiśmie
44

Autor:
Urszula Lasa
Tytuł:
Model narzędzi prognostyczno-analitycznych w zarządzaniu ambulatoryjną opieką specjalistyczną
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2014
Opis fizyczny:
196 k.: il. kolor.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-306
Nr:
2168302635
doktorat
45

Autor:
Agnieszka Suder , Andrzej Sokołowski
Tytuł:
Relationship of Social and Lifestyle Factors with Central Fat Distribution Expressed by the Aggregate Fat Distribution Index
Źródło:
Anthropological Review. - vol. 77, iss. 2 (2014) , s. 205-218. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168305257
artykuł w czasopiśmie
46

Autor:
Małgorzata Markowska , Marek Sobolewski , Andrzej Sokołowski , Danuta Strahl
Tytuł:
Tests For Connection Between Clustering of Polish Counties and Province Structure
Źródło:
Statistics in Transition : new series. - vol. 15, no. 2 (2014) , s. 309-316. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168285685
artykuł w czasopiśmie
47

Autor:
Małgorzata Markowska , Andrzej Sokołowski , Danuta Strahl
Tytuł:
Taksonomia dynamiki zmian struktury zatrudnienia w nowoczesnym przemyśle i usługach w regionach Unii Europejskiej = The Taxonomy of Employment Structure Changes in Modern Industry and Services in the European Union Regions
Źródło:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - nr 26 (2014) , s. 46-64. - Tytuł numeru: Przemiany struktur regionalnych w warunkach kryzysu gospodarczego - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290667
artykuł w czasopiśmie
48

Tytuł:
Problemy testowania hipotez w zagadnieniach Big Data
Źródło:
Statystyczne aspekty analizy wielkich zbiorów danych "Big Data" / kier. tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI, s. 44-48
Sygnatura:
NP-1499/Magazyn
Nr:
2168301043
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
Propozycja zastosowania metody k-średnich do estymacji wielowymiarowej mediany
Źródło:
Historia metody k-średnich / kier. tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI, s. 50-57
Sygnatura:
NP-1441/Magazyn
Nr:
2168289875
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Bezpośrednie estymatory modalnej
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
212 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-627-4
Nr:
2168262294
monografia
51

Tytuł:
Analiza mocy wybranych testów jednorodności czasów trwania dla populacji o rozkładzie Weibulla = The Power Analysis of Tests for Comparing Survival of Weibull Distributed Populations
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 60, z. 3 (2013) , s. 305-323. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168269202
artykuł w czasopiśmie
52

Tytuł:
Statystyczna analiza rozkładu liczby głosów w wyborach prezydenckich w Polsce w 2010 roku
Źródło:
Zjawiska społeczne w badaniach statystycznych : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Barbarze Podolec / [red. nauk. Paweł ULMAN] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 99-111 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-625-0
Nr:
2168263526
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
53

Konferencja:
XXI Konferencji Naukowej Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXVI Konferencja Taksonomiczna), Lipowy Most k. Supraśla, Polska, od 2012-09-10 do 2012-09-12
Tytuł:
Sejm VI kadencji - maszynka do głosowania = VIth-Term Sejm - a Voting Machine
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 279 (2013) , s. 11-18. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; z. 21)
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168273950
artykuł w czasopiśmie
54

Autor:
Beata Biesaga , Joanna Niemiec , Marek Ziobro , Joanna Wysocka , Anna Kruczak , Andrzej Sokołowski
Konferencja:
XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie, Białowieża, Polska, od 2013-09-23 do 2013-09-26
Tytuł:
Prognostyczne znaczenie wybranych cech biologicznych raka piersi dla uzupełniającego leczenia promieniowaniem jonizującym i antracyklinami
Źródło:
XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie / red. Aneta Cheda, Ewa M. Nowosielska, Jolanta Wrembel-Wargocka - Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna, 2013, s. 30
Nr:
2168316337
varia
55

Autor:
Andrzej Sokołowski , Magdalena Czaja
Tytuł:
Efektywność metody k-średnich w zależności od separowalności grup
Źródło:
Historia metody k-średnich / kier. tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI, s. 44-50
Sygnatura:
NP-1441/Magazyn
Nr:
2168289871
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
56

Autor:
Beata Sas-Korczyńska , Andrzej Sokołowski , Stanisław Korzeniowski
Tytuł:
The Influence of Time of Radio-Chemotherapy and Other Therapeutic Factors on Treatment Results in Patients with Limited Disease Small Cell Lung Cancer
Źródło:
Lung Cancer. - Vol. 79, Iss. 1 (2013) , s. 14-19. - Pełny tekst dostępny w ScienceDirect - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 35.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168272110
artykuł w czasopiśmie
57

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management
Numer:
nr 878, 884
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Nr:
2168236494
redakcja czasopisma/serii
58

Tytuł:
Separation-Resistant and Bias-Reduced Logistic Regression : STATISTICA Macro
Źródło:
Journal of Statistical Software. - vol. 47 (2012) . - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 50.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168229612
artykuł w czasopiśmie
59

Tytuł:
Wyniki eksperymentów symulacyjnych badania mocy testów porównywania przeżyć
Źródło:
Analiza testów porównywania czasu trwania zjawisk / kier. tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI, s. 23-41
Sygnatura:
NP-1396/Magazyn
Nr:
2168273430
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
60

Tytuł:
Q uniwersalna miara odległości = Q Universal Distance Measure
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 242 (2012) , s. 22-30. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; z. 19)
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168238560
artykuł w czasopiśmie
61

Autor:
Tytuł:
Statystyka
Wydanie:
Wyd. 2 popr.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2011
Opis fizyczny:
526 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-349-5
Nr:
2166350531
podręcznik
62

Tytuł:
History of the Mode
Źródło:
Second Bilateral German-Polish Symposium on Data Analysis and its Applications : Cracow, April 14-16, 2011 : the Symposium Programme and Abstracts / [materials prep. by: Józef POCIECHA, Sabina AUGUSTYN, Mateusz BARYŁA] ; Cracow University of Economics - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 40. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-520-3
Nr:
2166565963
varia
Zobacz opis całości
63

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Numer:
nr 876
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Nr:
2168365080
redakcja czasopisma/serii
64

Autor:
Andrzej Sokołowski , Anna Żmuda
Konferencja:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2011-10-25 do 2011-10-25
Tytuł:
Niewierność małżeńska - statystyczna analiza wyników ankiety internetowej
Źródło:
Analiza danych w programie Statistica - przegląd - Kraków: StatSoft Polska, 2011, s. 45-68 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88724-58-9
Nr:
2168220340
rozdział w materiałach konferencyjnych
65

Autor:
Agata Bałdys-Waligórska , Andrzej Sokołowski
Konferencja:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2011-05-18 do 2011-05-19
Tytuł:
Przebieg zapalenia autoimmunologicznego w czasie 12-miesiecznej obserwacji na przykładzie oftalmopatii Gravesa
Źródło:
Recepta na statystykę, czyli analiza danych w badaniach medycznych - Kraków: StatSoft Polska, 2011, s. 65-83
ISBN:
978-83-88724-54-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168260968
rozdział w materiałach konferencyjnych
66

Autor:
Jadwiga Rachtan , Andrzej Sokołowski
Tytuł:
Smoking Habits Among Women over 30 Years of Age in Małopolska = Palenie tytoniu wśród kobiet powyżej 30 roku życia w Małopolsce
Źródło:
Pneumonologia i Alergologia Polska. - vol. 79, nr 1 (2011) , s. 16-20. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168316323
artykuł w czasopiśmie
67

Autor:
Jadwiga Rachtan , Andrzej Sokołowski , Małgorzata Geleta , Anna Widawska , Renata Żmurko , Łucja Molong
Tytuł:
Nowotwory złośliwe w województwie małopolskim w 2009 roku = Cancer in Małopolska Voivodship in 2009
Adres wydawniczy:
Kraków: Centrum Onkologii, Instytut im. M. Skłodowskiej-Cure, 2011
Opis fizyczny:
89 s.: il.; 30 cm.
ISBN:
978-83-928004-3-9
Nr:
2168222408
raport/sprawozdanie
68

Autor:
Anna Gasińska , Piotr Richter , Zbigniew Darasz , Joanna Niemiec , Krzysztof Bucki , Krzysztof Małecki , Andrzej Sokołowski
Tytuł:
Gender-Related Differences in Repopulation and Early Tumor Response to Preoperative Radiotherapy in Rectal Cancer Patients
Źródło:
Journal of Gastrointestinal Surgery. - vol. 15, iss. 9 (2011) , s. 1568-1576. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The authors thank Anna Cichocka for valuable assistance. This work was supported by a grant from the State Committee for Scientific Research No. PBZ-KBN-091/P05/2003
Lista MNiSW:
a 32.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168316333
artykuł w czasopiśmie
69

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Numer:
nr 857, 876
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Nr:
2168227546
redakcja czasopisma/serii
70

Tytuł:
Statystyczna analiza uwarunkowań niedotrzymania umowy
Źródło:
Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały V Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji : streszczenia referatów / [oprac. materiałów Roman HUPTAS] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 61. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-522-7
Nr:
2166592464
varia
Zobacz opis całości
71

Autor:
Małgorzata Klimek , Anna Kruczak , Janusz Ryś , Katarzyna Mularz , Krzysztof Halaszka , Marcin Przewoźnik , Julia Moskal , Andrzej Sokołowski , Krzysztof Urbański
Tytuł:
Clinico-Morphological Parameters Affecting Survival of Patients with Advanced Cervical Cancer
Źródło:
Polish Journal of Pathology. - vol. 62, iss. 3 (2011) , s. 250-256. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168227620
artykuł w czasopiśmie
72

Autor:
Elżbieta Marczyk , Anna Kruczak , Aleksandra Ambicka , Katarzyna Mularz , Agnieszka Harazin-Lechowska , Julia Moskal , Andrzej Sokołowski , Jerzy Mituś , Janusz Ryś
Tytuł:
The Routine Immunohistochemical Evaluation in Paget Disease of the Nipple
Źródło:
Polish Journal of Pathology. - vol. 62, iss. 4 (2011) , s. 229-235. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168227430
artykuł w czasopiśmie
73

Autor:
Anna Kabłak-Ziembicka , Tadeusz Przewłocki , Andrzej Sokołowski , Wiesława Tracz , Piotr Podolec
Tytuł:
Carotid Intima-media Thickness, hs-CRP and TNF-α are Independently Associated with Cardiovascular Event Risk in Patients with Atherosclerotic Occlusive Disease
Źródło:
Atherosclerosis. - Vol. 214, iss. 1 (2011) , s. 185-190. - Pełny tekst dostępny w bazie ScienceDirect - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 32.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168227624
artykuł w czasopiśmie
74

Tytuł:
Metodologia budowy wskaźnika agregatowego
Źródło:
Bezpieczeństwo energetyczne Polski 2010 - raport otwarcia / red. Piotr Szlagowski - Kraków: Instytut Kościuszki, 2010, s. 7-14
ISBN:
978-83-931093-0-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168313493
fragment raportu/sprawozdania
75

Konferencja:
11th IFCS Biennial Conference and 33rd Annual Conference of the Gesellschaft für Klassifikation e.V., Drezno, Niemcy, od 2009-03-13 do 2009-03-18
Tytuł:
Cluster Structured Multivariate Probability Distribution with Uniform Marginals
Źródło:
Classification as a Tool for Research / red. Hermann Locarek-Junge, Claus Weihs - New York: Springer, 2010, s. 209-216. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization)
ISBN:
978-3-642-10744-3 ; 978-3-642-10745-0
Nr:
2165929846
rozdział w materiałach konferencyjnych
76

Tytuł:
Estymacja i testowanie hipotez
Źródło:
Statistica w badaniach naukowych i nauczaniu statystyki - Kraków: StatSoft Polska, 2010, s. 25-60
ISBN:
978-83-88724-43-5
Nr:
2165624764
rozdział w monografii
77

Autor:
Andrzej Sokołowski , Jakub Sawiczyński
Tytuł:
Statystyczna analiza związku narodowości sędziego orzekającego z narodowością zawodnika w ocenie skoków narciarskich = Statistics on Judges and Bias in Ski Jumping
Źródło:
Aktualne zagadnienia modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych / red. Józef POCIECHA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 87-92. - Summ.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 10)
ISBN:
978-83-7252-477-5
Nr:
51259
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
78

Tytuł:
Jak rozumieć i wykonywać analizę przeżycia
Źródło:
Medycyna i analiza danych - Kraków: StatSoft, 2010, s. 33-48
ISBN:
978-83-88724-50-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168260972
rozdział w materiałach konferencyjnych
79

Tytuł:
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie : retrospekcja. Cz. 1, Pracownicy
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
112 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-7252-502-4
Nr:
2165794675
książka
80

Autor:
Anna Kabłak-Ziembicka , Tadeusz Przewłocki , Piotr Pieniążek , Piotr Musiałek , Andrzej Sokołowski , Rafał Drwiła , Jerzy Sadowski , Krzysztof Żmudka , Wiesława Tracz
Tytuł:
The Role of Carotid Intima-media Thickness Assessment in Cardiovascular Risk Evaluation in Patients with Polyvascular Atherosclerosis
Źródło:
Atherosclerosis. - Vol. 209, iss. 1 (2010) , s. 125-130. - Pełny tekst dostępny w bazie ScienceDirect - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 32.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
53049
artykuł w czasopiśmie
81

Autor:
Anna Kabłak-Ziembicka , Andrzej Sokołowski
Tytuł:
Ocena ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych z uwzględnieniem pomiarów kompleksu błony wewnętrznej i środkowej tętnic szyjnych
Źródło:
Medycyna i analiza danych - Kraków: StatSoft, 2010, s. 49-65 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88724-50-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168260970
rozdział w materiałach konferencyjnych
82

Tytuł:
Dlaczego warto znać metody statystyczne i data mining?
Źródło:
Statistica w badaniach naukowych i nauczaniu statystyki - Kraków: StatSoft Polska, 2010, s. 103-126
ISBN:
978-83-88724-43-5
Nr:
2165624698
rozdział w monografii
83

Autor:
Izabela Albrycht , Andrzej Sokołowski , Krzysztof Szczerski
Tytuł:
Ranking polskich europosłów 2009 = Polish Members of European Parliament - 2009 Chart
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 107 (2010) , s. 17-23. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowanie - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; 17)
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165689985
artykuł w czasopiśmie
84

Tytuł:
Analiza szeregów czasowych i prognozowanie
Źródło:
Statistica w badaniach naukowych i nauczaniu statystyki - Kraków: StatSoft Polska, 2010, s. 81-101
ISBN:
978-83-88724-43-5
Nr:
2165624790
rozdział w monografii
85

Tytuł:
O pewnym wielowymiarowym rozkładzie prawdopodobieństwa
Źródło:
Współczesne problemy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych / red. Józef POCIECHA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 309-319 - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 2)
ISBN:
978-83-7252-440-9
Nr:
2165645797
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
86

Tytuł:
Empiryczna ocena mocy testów dla wielu wariancji = A Comparative Study of Tests Power for Homogeneity of Variances
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 56, z. 3-4 (2009) , s. 26-39. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50254
artykuł w czasopiśmie
87

Autor:
Grzegorz Harańczyk , Andrzej Sokołowski
Tytuł:
Rozważania o rozkładzie odległości od punktów kratowych w rozkładzie równomiernym = The Distribution of Distance from Lattice Points in Uniform Distribution
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 47 (2009) , s. 17-23. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowanie - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; 16)
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2165722133
artykuł w czasopiśmie
88

Autor:
Tadeusz Przewłocki , Anna Kabłak-Ziembicka , Artur Kozanecki , Daniel Rzeźnik , Piotr Pieniążek , Piotr Musiałek , Adam Piskorz , Andrzej Sokołowski , Agnieszka Rosławiecka , Wiesława Tracz
Tytuł:
Polyvascular Extracoronary Atherosclerotic Disease in Patients with Coronary Artery Disease = Częstość występowania i czynniki predykcyjne miażdżycy w wielu obszarach tętniczych u pacjentów z chorobą wieńcową
Źródło:
Kardiologia Polska. - t. 67, nr 8 (2009) , s. 978-984. - [odczyt: 20.06.2011] - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
53031
artykuł w czasopiśmie
89

Autor:
Andrzej Sokołowski , Jakub Sawiczyński
Tytuł:
Statystyczna analiza związku narodowości sędziego z narodowością zawodnika w ocenie skoków narciarskich
Źródło:
Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały III Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów Katarzyna FRODYMA, Monika PAPIEŻ] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 28. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-441-6
Nr:
2165890811
varia
Zobacz opis całości
90

Autor:
Janusz Kot , Andrzej Sokołowski
Konferencja:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2009-04-23 do 2009-04-23
Tytuł:
Statystyczna analiza i prognozowanie funkcjonowania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w latach 1999-2008
Źródło:
Zastosowania nowoczesnej analizy danych w administracji publicznej - Kraków: StatSoft Polska, 2009, s. 59-73
ISBN:
978-83-88724-44-2
Nr:
2168313635
rozdział w materiałach konferencyjnych
91

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Numer:
nr 770
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Nr:
2161885947
redakcja czasopisma/serii
92

Autor:
Andrzej Sokołowski , Jadwiga Rachtan , Stanisław Niepsuj , Brunon Zemła , Maria Zwierko
Tytuł:
Familial Lung Cancer Risk among Women in Poland
Źródło:
Lung Cancer. - vol. 65, iss. 2 (2009) , s. 138-143. - Pełny tekst dostępny w ScienceDirect - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 24.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
53028
artykuł w czasopiśmie
93

Autor:
Aneta L. Zygulska , Andrzej Sokołowski
Tytuł:
Zastosowanie modelu Markowa do oszacowania rokowania po radykalnym leczeniu operacyjnym raka piersi = Use of Markov's Model for Prognosis Evaluation after Radical Surgical Treatment of Breast Cancer
Źródło:
Onkologia w Praktyce Klinicznej. - T. 4, nr 5 (2008) , s. 192-197. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168316321
artykuł w czasopiśmie
94

Tytuł:
Analiza taksonomiczna mieszkań sprzedanych w Krakowie w okresie styczeń 2004 - październik 2007 = Cluster Analysis of Flats Sold in Cracow between January 2004 and October 2007
Źródło:
Świat Nieruchomości. - nr 65 (2008) , s. 28-37. - Streszcz., summ.
Nr:
2165908336
artykuł w czasopiśmie
95

Autor:
Tadeusz Przewłocki , Anna Kabłak-Ziembicka , Wiesława Tracz , Grzegorz Kopeć , Paweł Rubis , Mieczysław Pasowicz , Piotr Musiałek , Magdalena Kostkiewicz , Artur Kozanecki , Tomasz Stompór , Władysława Sulowicz , Andrzej Sokołowski
Tytuł:
Prevalence and Prediction of Renal Artery Stenosis in Patients with Coronary and Supraaortic Artery Atherosclerotic Disease
Źródło:
Nephrology Dialysis Transplantation. - vol. 23 iss. 2 (2008) , s. 580-585. - Pełny tekst dostępny na platformie Oxford - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 24.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168229862
artykuł w czasopiśmie
96

Autor:
Anna Kabłak-Ziembicka , Tadeusz Przewłocki , Wiesława Tracz , Piotr Pieniążek , Piotr Musiałek , Andrzej Sokołowski , Rafał Drwila , Daniel Rzeźnik
Tytuł:
Carotid Intima-media Thickness in Pre-and postmenopausal Women with Suspected Coronary Artery Disease
Źródło:
Heart and Vessels. - vol. 23, iss. 5 (2008) , s. 295-300. - Pełny tekst dostępny na platformie Springer - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168229890
artykuł w czasopiśmie
97

Autor:
Jadwiga Rachtan , Andrzej Sokołowski , Małgorzata Geleta , Łucja Molong , Anna Widawska , Renata Żmurko
Tytuł:
Zachorowalność na nowotwory złośliwe w Krakowie w latach 2004-2006 = Cancer Incidence in Krakow in 2004-2006
Źródło:
Współczesna Onkologia. - vol. 12, nr 9 (2008) , s. 425-428. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168316317
artykuł w czasopiśmie
98

Tytuł:
Emergo
Numer:
vol. 13, nr 1 (44)
Adres wydawniczy:
Cracow: University of Economics Press, 2008
Nr:
2161817289
redakcja czasopisma/serii
99

Autor:
Piotr Pieniążek , Piotr Musiałek , Anna Kabłak-Ziembicka , Łukasz Tekieli , Rafał Motyl , Tadeusz Przewłocki , Zbigniew Moczulski , Mieczysław Pasowicz , Andrzej Sokołowski , Agata Leśniak-Sobelga , Krzysztof Żmudka , Wiesława Tracz
Tytuł:
Carotid Artery Stenting with Patient - and Lesion-Tailored Selection of the Neuroprotection System and Stent Type : Early and 5-Year Results from a Prospective Academic Registry of 535 Consecutive Procedures (TARGET-CAS)
Źródło:
Journal of Endovascular Therapy. - vol. 15 iss. 3 (2008) , s. 249-262. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 24.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168229860
artykuł w czasopiśmie
100

Tytuł:
Statystyczne metody prognozowania popytu na rynkach energii elektrycznej
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2008
Opis fizyczny:
145 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-92
Nr:
51612
doktorat
101

Autor:
Janusz Ryś , Andrzej Sokołowski
Tytuł:
Statystyczna analiza zależności pomiędzy obrazem morfologicznym i zmianami cytogenetycznymi w mięsakach tkanek miękkich
Źródło:
Praktyka statystyczna w medycynie i farmacji : planowanie badań i opracowywanie wyników / red. Janusz Wątroba - Kraków: StatSoft Polska, 2008, s. 63-71
ISBN:
978-83-88724-36-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168260974
rozdział w materiałach konferencyjnych
102

Tytuł:
Data Mining - tak czy nie?
Źródło:
Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych / red. Józef POCIECHA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 57-63 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-394-5
Nr:
2165016912
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
103

Tytuł:
O pewnym wielowymiarowym rozkładzie prawdopodobieństwa
Źródło:
Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały II Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 20. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-395-2
Nr:
2166360997
varia
Zobacz opis całości
104

Autor:
Agnieszka Suder , Andrzej Sokołowski
Tytuł:
Variation in Body Fat Distribution Associated with Selected Social and Lifestyle Elements : Socio-economic Implications
Źródło:
Polish Journal of Environmental Studies. - vol. 16, no. 5C II (2007) , s. 634-639. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
a 10.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168316331
artykuł w czasopiśmie
105

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Numer:
nr 764
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Nr:
2162111710
redakcja czasopisma/serii
106

Autor:
Andrzej Sokołowski , Krzysztof Jajuga , Eugeniusz Gatnar
Tytuł:
IFCS-2006 Lublana : kilka refleksji = IFCS-2006 Lublana - Some Remarks
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1169 (2007) , s. 39-45. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; 14)
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2165738744
artykuł w czasopiśmie
107

Autor:
Tytuł:
Statystyka : podręcznik dla studiów ekonomicznych
Adres wydawniczy:
Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin; StatSoft Polska, 2007
Opis fizyczny:
520 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-7251-780-7
Nr:
51985
monografia
108

Tytuł:
Emergo
Numer:
vol. 12, nr 1 (43)
Adres wydawniczy:
Cracow: University of Economics Press, 2007
Nr:
2166556858
redakcja czasopisma/serii
109

Autor:
Beata Basiura
Tytuł:
Empiryczny test jednorodności dla metody Warda w analizie skupień
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2007
Opis fizyczny:
245 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-66
Nr:
51685
doktorat
110

Autor:
Filip Gołkowski , Zbigniew Szybiński , Jadwiga Rachtan , Andrzej Sokołowski , Monika Buziak-Bereza , Małgorzata Trofimiuk , Alicja Hubalewska-Dydejczyk , Elwira Przybylik-Mazurek , Bohdan Huszno
Tytuł:
Iodine Prophylaxis - the Protective Factor Against Stomach Cancer in Iodine Deficient Areas
Źródło:
European Journal of Nutrition. - vol. 46, no 5 (2007) , s. 251-256. - Pełny tekst dostępny na platformie Springer - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 20.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168232456
artykuł w czasopiśmie
111

Tytuł:
The Football Distance = Odległość futbolowa
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1169 (2007) , s. 33-36. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania
Seria:
(Taksonomia ; 14)
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168245654
artykuł w czasopiśmie
112

Autor:
Michał Seweryn
Tytuł:
Metody metaanalizy w ekonomicznej ocenie technologii medycznych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2007
Opis fizyczny:
131 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-89
Nr:
51678
doktorat
113

Autor:
Jerzy Kicki , Eugeniusz J. Sobczyk , Andrzej Sokołowski
Konferencja:
XVI Szkoła Eksploatacji Podziemnej, Szczyrk, Polska, od 2007-02-19 do 2007-02-23
Tytuł:
Syntetyczna ocena procesów restrukturyzacji w kopalniach węgla kamiennego = The Comprehensive Assess ot the Coal Industry's Restructuring Processes
Źródło:
Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2007 - Kraków: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, 2007, s. 47-63. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168316171
rozdział w materiałach konferencyjnych
114

Autor:
Andrzej Sokołowski , Piotr Chechelski
Tytuł:
Wpływ wdrożonych systemów zarządzania jakością na poziom eksportu
Źródło:
Stan wdrożenia systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego / red. Grażyna Morkis - Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2006, s. 84-98
Seria:
(Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej ; nr 42)
ISBN:
83-89666-70-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168313577
rozdział w monografii
115

Tytuł:
Innowacyjność w województwie małopolskim = The Innovativeness of the Małopolskie Voivodship
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 730 (2006) , s. 63-97. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
51272
artykuł w czasopiśmie
116

Tytuł:
Realne koalicje w Sejmie w roku 2004 = Cluster Analysis of the Legislative Activity of Sejm in 2004
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1126 (2006) , s. 27-36. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania
Seria:
(Taksonomia ; 13)
Tryb dostępu:
Nr:
2166369963
artykuł w czasopiśmie
117

Autor:
Roman Ney , Andrzej Sokołowski , Eugeniusz J. Sobczyk , Jerzy Kicki , Jacek Jarosz , Piotr Saługa , Artur Dyczko , Henryk Paszcza
Tytuł:
Strategia restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego - doświadczenia i prognozy
Redakcja:
Ney Roman
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2006
Opis fizyczny:
175 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-89174-44-8
Nr:
2168221374
monografia
118

Autor:
Andrzej Sokołowski , Piotr Chechelski
Tytuł:
Wpływ wdrożonych systemów zarządzania jakością na poziom nakładów inwestycyjnych
Źródło:
Stan wdrożenia systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego / red. Grażyna Morkis - Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2006, s. 64-83
Seria:
(Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej ; nr 42)
ISBN:
83-89666-70-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168313575
rozdział w monografii
119

Autor:
Elżbieta Łuczyńska , Joanna Anioł , Sonia Dyczek , Jerzy Mituś , Andrzej Stelmach , Andrzej Sokołowski
Tytuł:
Estimation of the Prognostic Value of Some Clinical Factors and Mammographical Signs in Breast Cancer = Ocena wartości prognostycznej wybranych cech klinicznych i objawów mammograficznych w raku piersi
Źródło:
Polish Journal of Radiology. - vol. 71, no 4 (2006) , s. 10-19. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168316329
artykuł w czasopiśmie
120

Tytuł:
Statystyczne metody monitorowania kosztów jakości
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2006
Opis fizyczny:
119 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-14
Nr:
52628
doktorat
121

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 724, 726
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Nr:
2166034796
redakcja czasopisma/serii
122

Tytuł:
Wpływ zakłóceń losowych na wyniki porządkowania obiektów
Źródło:
Matematyka język uniwersalny : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Tadeusza Stanisza / [red. nauk. Edward SMAGA] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 237-252
ISBN:
83-7252-319-3
Nr:
2166174384
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
123

Tytuł:
Statystyczna analiza porównawcza funduszy inwestycyjnych w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2006
Opis fizyczny:
276 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-34
Nr:
52590
doktorat
124

Tytuł:
Tablice statystyczne
Wydanie:
Wyd. 3 popr.
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2005
Opis fizyczny:
53, [1] s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-257-X
Nr:
53096
podręcznik
125

Autor:
Anna Kabłak-Ziembicka , Tadeusz Przewłocki , Wiesława Tracz , Piotr Pieniążek , Piotr Musiałek , Andrzej Sokołowski
Tytuł:
Gender Differences in Carotid Intima-Media Thickness in Patients with Suspected Coronary Artery Disease
Źródło:
The American Journal of Cardiology. - vol. 96, iss. 9 (2005) , s. 1217-1222. - Pełny tekst dostępny w ScienceDirect - Bibliogr.
Nr:
2168232458
artykuł w czasopiśmie
126

Tytuł:
Testowanie wielokrotne w badaniach ekonomicznych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2005
Opis fizyczny:
152 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 15 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/286
Nr:
2168221242
doktorat
127

Autor:
Jadwiga Rachtan , Andrzej Sokołowski , Małgorzata Geleta , Łucja Molong
Tytuł:
Zachorowalność na nowotwory złośliwe w województwie małopolskim w latach 1999-2001 = Cancer Incidence in the Małopolska Province in 1999-2001
Źródło:
Przegląd Lekarski. - T. 62, nr 8, supl. 2 (2005) , s. 737-741. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168316315
artykuł w czasopiśmie
128

Tytuł:
Taksonomiczna analiza działalności ustawodawczej sejmu w 2004 roku = Cluster Analysis of the Legislative Activity of Sejm in 2004
Źródło:
Studia Politologiczne. - vol. 9 (2005) , s. 28-40. - Tytuł numeru: Przed wyborami : konflikty, strategie, nadzieje
Nr:
2168309853
artykuł w czasopiśmie
129

Autor:
Beata Basiura , Andrzej Sokołowski
Tytuł:
Efektywność klasyfikacji w metodzie Warda = The Clustering Effectiveness in Ward's Method
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 46-47 (2005) , s. 53-64. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2166373233
artykuł w czasopiśmie
130

Autor:
Andrzej Sokołowski , Krzysztof Jajuga
Tytuł:
IFCS-2004 Chicago - kilka refleksji = IFCS-2004 Chicago - Some Impressions
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1076 (2005) , s. 19-25. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania
Seria:
(Taksonomia ; 12)
Nr:
2166560387
artykuł w czasopiśmie
131

Tytuł:
Innowacyjność Małopolski mierzona potencjałem badawczo-rozwojowym w organizacjach różnej wielkości
Źródło:
Innowacyjność sektora MŚP : Małopolska i Podkarpacie / red. Krzysztof Kaszuba, Jan TARGALSKI - Kraków ; Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2005, s. 141-174 - Bibliogr.
ISBN:
83-88397-21-4
Nr:
2166165219
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
132

Konferencja:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2005-10-24 do 2005-10-27
Tytuł:
Analiza wyników wyborów w III RP
Źródło:
Przegląd programów z rodziny Statistica - Warszawa; Kraków: StatSoft, 2005, s. 57-66
Seria:
(Zastosowania Statystyki i Data Mining)
ISBN:
83-88724-29-0
Nr:
2168313619
rozdział w materiałach konferencyjnych
133

Tytuł:
Przykłady stosowania analizy danych w marketingu i badaniu opinii publicznej
Źródło:
StatSoft Polska (2005) . - [odczyt: 14.12.2012]
Tryb dostępu:
Nr:
2168239552
artykuł nierecenzowany
134

Konferencja:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2005-10-24 do 2005-10-27
Tytuł:
Data Mining - automat czy metoda naukowa?
Źródło:
Data mining : poznaj siebie i swoich klientów - Warszawa; Kraków: StatSoft, 2005, s. 5-11 - Bibliogr.
Seria:
(Zastosowania Statystyki i Data Mining)
ISBN:
83-88724-26-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168260530
rozdział w materiałach konferencyjnych
135

Autor:
Jadwiga Rachtan , Andrzej Sokołowski , Małgorzata Geleta , Łucja Molong
Tytuł:
Zachorowalność na nowotwory złośliwe gruczołu krokowego w województwie małopolskim w latach 1999-2001 = Incidence Rate of Prostate Cancer in the Małopolska Province in 1999-2001
Źródło:
Urologia Polska. - vol. 58, nr 3 (2005) , s. 190-192. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168316319
artykuł w czasopiśmie
136

Autor:
Artur Łapczyński , Marek Niedźwiecki , Andrzej Sokołowski
Tytuł:
Lista Przebojów Programu Trzeciego - problemy statystyczne = Radio 3 Hit List - Statistical Problems
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1076 (2005) , s. 57-70. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; 12)
Nr:
2166560687
artykuł w czasopiśmie
137

Autor:
Andrzej Sokołowski , Marek Niedźwiecki
Konferencja:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2005-10-24 do 2005-10-27
Tytuł:
Lista przebojów Trójki w obiektywie Statistica
Źródło:
Przegląd programów z rodziny Statistica - Warszawa; Kraków: StatSoft, 2005, s. 93-106
Seria:
(Zastosowania Statystyki i Data Mining)
ISBN:
83-88724-29-0
Nr:
2168313621
rozdział w materiałach konferencyjnych
138

Tytuł:
Strukturalne testy zgodności
Źródło:
XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 41-50 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-210-3
Nr:
2168219168
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
139

Autor:
Krzysztof Duda , Andrzej Sokołowski , Agnieszka Kubisz , Marek Mizianty , Barbara Machowska
Tytuł:
Dawka leku znieczulenia miejscowego na segment rdzeniowy a rozmiary części lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa w znieczuleniu podpajęczynówkowym dorosłych = Relationship between the Dose of Local Anaesthetic Agent and Lumbo-sacral Dimensions of the Spine During Spinal Anaesthesia
Źródło:
Anestezjologia Intensywna Terapia. - T. 36, nr 1 (2004) , s. 28-33. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168316305
artykuł w czasopiśmie
140

Autor:
Marek Sobolewski
Tytuł:
Zastosowanie wybranych modeli decyzyjnych w ekonomicznej ocenie programów zdrowotnych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2004
Opis fizyczny:
185 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 24 k.
Uwagi:
Praca wykonana w ramach projektu badawczego nr 2 H02B 029 25 finansowanego przez Komitet Badań Naukowych, Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/730
Nr:
2168221668
doktorat
141

Autor:
Anna Kabłak-Ziembicka , Wiesława Tracz , Tadeusz Przewłocki , Piotr Pieniążek , Andrzej Sokołowski , Małgorzata Konieczyńska
Tytuł:
Association of Increased Carotid Intima-media Thickness with the Extent of Coronary Artery Disease
Źródło:
Heart. - vol. 90, iss. 11 (2004) , s. 1286-1290. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168232460
artykuł w czasopiśmie
142

Konferencja:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2004-10-19 do 2004-10-20
Tytuł:
O niewłaściwym stosowaniu metod statystycznych
Źródło:
Statystyka i data mining w badaniach naukowych - Kraków: StatSoft Polska, 2004, s. 5-14 - Bibliogr.
Seria:
(Zastosowania Statystyki i Data Mining)
ISBN:
83-88724-22-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168260984
rozdział w materiałach konferencyjnych
143

Konferencja:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2004-10-19 do 2004-10-20
Tytuł:
Data mining w prognozowaniu zaopotrzebowania na nośniki energii
Źródło:
Statystyka i data mining w praktyce : [seminarium], Warszawa - Kraków 2004 - Kraków: StatSoft, 2004, s. 91-102 - Bibliogr.
Seria:
(Zastosowania Statystyki i Data Mining)
ISBN:
83-88724-23-1
Nr:
2168221384
rozdział w materiałach konferencyjnych
144

Autor:
Jadwiga Rachtan , Andrzej Sokołowski , Małgorzata Geleta , Łucja Molong
Tytuł:
Zachorowalność na nowotwory złośliwe piersi u kobiet w województwie małopolskim w latach 1999-2001 = Incidence of Breast Cancer in Women in the Małopolska Province in 1999-2001
Źródło:
Współczesna Onkologia. - vol. 9, nr 9 (2004) , s. 425-428. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168316313
artykuł w czasopiśmie
145

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 666
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Nr:
2168218274
redakcja czasopisma/serii
146

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 643
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Nr:
2168225114
redakcja czasopisma/serii
147

Autor:
Magdalena Dyduch , Jan Skolyszewski , Stanisław Korzeniowski , Andrzej Sokołowski
Tytuł:
Analysis of Treatment Results in Advanced Hodgkin's Disease : the Case for Adjuvant Radiotherapy
Źródło:
International Journal of Radiation Oncology Biology Physics. - vol. 56, iss. 3 (2003) , s. 634-643. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168232462
artykuł w czasopiśmie
148

Konferencja:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2003-10-15 do 2003-10-15
Tytuł:
Prognozowanie finansowych szeregów czasowych
Źródło:
Zastosowania statystyki i data mining w finansach - Kraków: StatSoft Polska, 2003, s. 55-64
Seria:
(Zastosowania Statystyki i Data Mining)
ISBN:
83-88724-17-7
Nr:
2168261124
rozdział w materiałach konferencyjnych
149

Autor:
Krzysztof Duda , Lech Kołodziejski , Andrzej Sokołowski , Agnieszka Kubisz , Wojciecj Łobaziewicz , Andrzej L. Komorowski , Elżbieta Marczyk
Tytuł:
Factors Determining the Post-Operative Hypo-Albuminaemia in Cancer Patients - Stepwise Regression Analysis
Źródło:
Acta Chirurgica Belgica. - vol. 103, iss. 3 (2003) , s. 287-292. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168232464
artykuł w czasopiśmie
150

Tytuł:
Modelowanie wydatków związanych z leczeniem nowotworów piersi u kobiet w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2003
Opis fizyczny:
202 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 21 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/898
Nr:
2168274711
doktorat
151

Tytuł:
Innowacyjność województwa małopolskiego mierzona potencjałem badawczo-rozwojowym w organizacjach różnej wielkości
Źródło:
Wpływ innowacyjności na rozwój sektora MSP w Małopolsce / kierownik tematu: Jan TARGALSKI, s. 1[68]-32[99] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-899/Magazyn
Nr:
2168265028
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
152

Autor:
Piotr Pieniążek , Ewa Stępień , Jerzy Sadowski , Tadeusz Przewłocki , Andrzej Sokołowski , Piotr Podolec , Bogusław Kapelak , Piotr Przybyłowski , Andrzej Kądzielski , Wiesława Tracz
Tytuł:
Impact of Chlamydia Pneumoniae Infection on Survival Rate after Heart Transplantation
Źródło:
Medical Science Monitor. - vol. 9, iss. 2 (2003) , s. CR67-CR72. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168232466
artykuł w czasopiśmie
153

Autor:
Krzysztof Jajuga , Andrzej Sokołowski
Konferencja:
XI Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XVI Konferencja Taksonomiczna), Międzyzdroje, Polska, od 2002-09-10 do 2002-09-12
Tytuł:
IFCS-2002 - Facts and Remarks = IFCS-2002 - fakty i refleksje
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 50, z. 1, s. 113. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353344
varia
154

Autor:
Krzysztof Jajuga , Andrzej Sokołowski
Konferencja:
XI Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XVI Konferencja Taksonomiczna), Międzyzdroje, Polska, od 2002-09-10 do 2002-09-12
Tytuł:
IFCS-2002 - Facts and Remarks = IFCS-2002 - fakty i reflekcje
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 988 (2003) , s. 15-20. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Seria:
(Taksonomia ; 10)
Nr:
2168223068
artykuł w czasopiśmie
155

Konferencja:
Education of Quantitative Mathematical-statistical Methods on the Universities of Economics Referring to Future Needs : 10th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, Svätý Jur, Słowacja, od 2003-11-04 do 2003-11-07
Tytuł:
P-Value - Its Use and Misuse
Źródło:
Education of Quantitative Mathematical-statistical Methods on the Universities of Economics Referring to Future Needs : 10th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, November 4-7, 2003, Svätý Jur, Slovakia / red. Eva Sodomová - Bratislava: University of Economics in Bratislava, 2003, s. 127-132
ISBN:
80-225-1914-6
Nr:
2168295181
rozdział w materiałach konferencyjnych
156

Autor:
Krzysztof Jajuga , Andrzej Sokołowski
Tytuł:
Sprawozdanie z konferencji IFCS-2002 "Data Analysis, Classification and Related Methods" = Report on the Conference of IFCS-2002 Data Analysis, Classification and Related Methods
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 50, z. 1, s. 110-112
Nr:
2168353342
varia
157

Konferencja:
8th Conference of the International Federation of Classification Societies, Kraków, Polska, od 2002-07-16 do 2002-07-19
Tytuł:
Data Analysis, Classification, and Related Methods : IFCS 2002 : program and abstracts
, Jajuga Krzysztof
Adres wydawniczy:
Cracow: Cracow University of Economics Publishers, 2002
Opis fizyczny:
208 s.: rys.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-7252-134-4
Nr:
2168261242
materiały konferencyjne
158

Autor:
Konferencja:
XXXVIII Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej. XX Seminarium Naukowe im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Osieczany k. Myślenic, Polska, od 2002-03-18 do 2002-03-21
Tytuł:
Strukturalne testy zgodności
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 49, z. 2, s. 168. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353314
varia
159

Tytuł:
Polska scena polityczna 2001 - wyniki wyborów parlamentarnych = Polish Political Scene in 2001 - the Results of Parlamentary Elections
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 942 (2002) , s. 417-419. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Seria:
(Taksonomia ; 9)
Nr:
2168223126
artykuł w czasopiśmie
160

Autor:
Jadwiga Rachtan , Andrzej Sokołowski , Alicja Urbańska , Małgorzata Geleta , Łucja Molong
Tytuł:
Nowotwory złośliwe w województwie krakowskim w 1998 roku = Cancer in the Cracow Region in 1998
Źródło:
Przegląd Lekarski. - T. 59, nr 1, supl. 2 (2002) , s. 11-16. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168316309
artykuł w czasopiśmie
161

Konferencja:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2002-10-15 do 2002-10-15
Tytuł:
Wprowadzenie do zastosowań metod statystycznych i technik data mining w badaniach naukowych
Źródło:
Metody statystyczne i techniki data mining w badaniach naukowych - Kraków: StatSoft, 2002, s. 5-11
Seria:
(Zastosowania Statystyki i Data Mining)
ISBN:
83-88724-12-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168260982
rozdział w materiałach konferencyjnych
162

Konferencja:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2002-10-29 do 2002-10-29
Tytuł:
Metody stosowane w data mining
Źródło:
Data Mining - metody i przykłady - Kraków: StatSoft, 2002, s. 5-12 - Bibliogr.
Seria:
(Zastosowania Statystyki i Data Mining)
ISBN:
83-88724-14-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168252180
rozdział w materiałach konferencyjnych
163

Tytuł:
Bezrobocie a wyniki wyborów w Polsce = Unemployment and Election Results in Poland
Źródło:
Studia Politologiczne. - vol. 6 (2002) , s. 33-45. - Tytuł numeru: Polska scena polityczna: kampanie wyborcze
Nr:
2168313609
artykuł w czasopiśmie
164

Konferencja:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2002-10-29 do 2002-10-29
Tytuł:
Prognozowanie sprzedaży w hurtowym domu towarowym
Źródło:
Data Mining - metody i przykłady - Kraków: StatSoft, 2002, s. 95-102 - Bibliogr.
Seria:
(Zastosowania Statystyki i Data Mining)
ISBN:
83-88724-14-2
Nr:
2168313617
rozdział w materiałach konferencyjnych
165

Konferencja:
8th Conference of the International Federation of Classification Societies, Kraków, Polska, od 2002-07-16 do 2002-07-19
Tytuł:
Classification, Clustering, and Data Analysis : Recent Advances and Applications
Redakcja:
Jajuga Krzysztof
, Bock Hans-Hermann
Adres wydawniczy:
Berlin: Springer-Verlag, 2002
Seria:
(Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization)
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-3-540-43691-1
Nr:
2168316355
materiały konferencyjne
166

Tytuł:
Czynniki generujące polskie bezrobocie = Factors Generating Unemployment in Poland
Źródło:
Rynek Pracy. - nr 7/8(115/116) (2001) , s. 28-39
Tryb dostępu:
Nr:
2168244986
artykuł w czasopiśmie
167

Autor:
Krzysztof Jajuga , Andrzej Sokołowski
Konferencja:
IX Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Ustroń, Polska, od 2000-10-23 do 2000-10-25
Tytuł:
IFCS 2000 - Millenium Talk = IFCS 2000 - referat milenijny
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 906 (2001) , s. 216-223. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; nr 8)
Nr:
2168313653
artykuł w czasopiśmie
168

Autor:
Andrzej Sokołowski , Janusz Wątroba
Tytuł:
Prognozowanie sprzedaży i ocena skuteczności działań marketingowych
Źródło:
Statistica 6 w twoim mieście : ogólnopolski cykl prezentacji nowej generacji oprogramowania, październik 2001 - Kraków: StatSoft Polska, 2001, s. 75-83 - Bibliogr.
ISBN:
83-88724-08-8
Nr:
2165624836
rozdział w monografii
169

Tytuł:
Polityka rynku pracy i rozwój zasobów ludzkich w strategiach rozwoju województw w kontekście przygotowań Polski do absorpcji środków Europejskiego Funduszu Społecznego : synteza ekspertyzy opracowanej dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej = Labour Market Policy and Human Resources Development in Voivodship Development Strategies as Poland is Preparing to Absorb European Social Fund Contributions
Źródło:
Rynek Pracy. - nr 3-4(111-112) (2001) , s. 5-27
Nr:
2168247652
artykuł w czasopiśmie
170

Tytuł:
Miesięczne prognozy zjawisk związanych z rynkiem paliw w Polsce do końca 2000 r. = Monthly Forecasts of Phenomena Connected with the Fuel Market in Poland up to the End of 2000
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 573 (2001) , s. 31-45. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168249296
artykuł w czasopiśmie
171

Autor:
Tadeusz Przewłocki , Wojciech Ryniewicz , Andrzej Sokołowski , Piotr Pieniążek , Maria Olszowska , Magdalena Kostkiewicz , Jacek Lelakowski , Wiesława Tracz
Tytuł:
Odległe obserwacje u chorych z restenozą i bez nawrotu zwężenia po angioplastyce wieńcowej = Long-term Outcome in Patients with and without Restenosis after Coronary Angioplasty
Źródło:
Przegląd Lekarski. - T. 58, nr 9, supl. 2 (2001) , s. 845-850. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168316307
artykuł w czasopiśmie
172

Tytuł:
The Determinants of Foreign Direct Investment in Transforming Economies: Empirical Evidence From the Czech Republic, Poland and Hungary = The Determinants of Foreign Direct Investment in Transforming Economies: Empirical Evidence From the Czech Republic, Poland and Hungary
Źródło:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - no 1 (2001) , s. 27-44 - Bibliogr.
Nr:
2168248850
artykuł w czasopiśmie
173

Tytuł:
Propozycja testu normalności rozkładu = A Proposed Test of Normal Distribution
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 43/2, lipiec-grudzień 1999, s. 55-57. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
Nr:
2168261180
varia
174

Autor:
Tadeusz Przewłocki , Piotr Pieniążek , Wiesława Tracz , Wojciech Ryniewicz , Magdalena Kostkiewicz , Maria Olszowska , Piotr Podolec , Andrzej Sokołowski
Tytuł:
Long-term outcome in Patients with Unstable Angina Treated by Coronary Balloon Angioplasty
Źródło:
International Journal of Cardiology. - vol. 77, iss. 1 (2001) , s. 13-24. - Pełny tekst dostępny w ScienceDirect - Bibliogr.
Nr:
2168232468
artykuł w czasopiśmie
175

Tytuł:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie : album jubileuszowy 1925-2000
Fotograf:
Włodek Krzysztof
Redakcja:
, Strużanowska Beata
, Timler Maja
Adres wydawniczy:
Kraków: Biuro Programów Zagranicznych Akademii Ekonomicznej, 2000
Opis fizyczny:
63 s.: il.; 31 cm
Uwagi:
Równol. tekst pol. i ang.,
ISBN:
83-910565-4-6
Nr:
2168339753
176

Tytuł:
Zalecane kierunki zmian wzorców konsumpcji i modeli produkcji sprzyjające strategii trwałego, zrównoważonego rozwoju - raport końcowy : ekspertyza przygotowana dla Departamentu Strategii Gospodarczej Ministerstwa Gospodarki
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
221 s.; 30 cm
Uwagi:
Streszcz.,
Nr:
2168313649
raport/sprawozdanie
177

Tytuł:
Testowanie wielokrotne w macierzy korelacji : eksperyment symulacyjny
Źródło:
XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 23-25 III 1999 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 63-69
ISBN:
83-7252-052-6
Nr:
2168261102
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
178

Autor:
Andrzej Sokołowski , Zofia Filek
Tytuł:
Z otwartymi ramionami
Źródło:
Eksperyment. - nr 5, s. 6
Nr:
2168272424
głos w dyskusji/wywiad
179

Konferencja:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2000-10-16 do 2000-10-16
Tytuł:
Analiza czynników rokowniczych i metod leczenia u chorych na ziarnicę złośliwą
Źródło:
Analiza danych w naukach medycznych i zarządzaniu służbą zdrowia - Kraków: StatSoft Polska Sp. z o.o., 2000, s. 31-40
ISBN:
83-912346-9-X
Nr:
2168254142
rozdział w materiałach konferencyjnych
180

Autor:
Krzysztof Duda , Andrzej Sokołowski , Agnieszka Kubisz
Tytuł:
Prognozowanie dawki na segment rdzeniowy mieszaniny 0,5% bupiwakainy z "ciężką" lidokainą w analgezji podpajęczynówkowej u dorosłych = Spinal Anaesthesia with 0,5% Bupivacaine - Heavy Lidocaine Mixture : Prediction of the Segmental Spread
Źródło:
Anestezjologia Intensywna Terapia. - T. 32, nr 2 (2000) , s. 235-238. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168316303
artykuł w czasopiśmie
181

Autor:
Andrzej Sokołowski , Zofia Filek
Tytuł:
Showing the Flag with Pride
Źródło:
Eksperyment. - nr 4, s. 15
Nr:
2168357860
głos w dyskusji/wywiad
182

Konferencja:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2000-10-11 do 2000-10-11
Tytuł:
Prognozowanie sprzedaży - studium przypadku
Źródło:
Prognozowanie w przedsiębiorstwie - Kraków: StatSoft Polska Sp. z o.o., 2000, s. 29-37
ISBN:
83-912346-6-5
Nr:
2168254136
rozdział w materiałach konferencyjnych
183

Autor:
Tadeusz Przewłocki , Piotr Pieniążek , Wiesława Tracz , Wojciech Ryniewicz , Maria Olszowska , Magdalena Kostkiewicz , Piotr Podolec , Mieczysław Pasowicz , Andrzej Sokołowski
Tytuł:
Wyniki angioplastyki wieńcowej u chorych w różnych grupach wiekowych = Long-term Results of Coronary Balloon Angioplasty in Various Age Groups
Źródło:
Przegląd Lekarski. - T. 57, nr 5, supl. 2 (2000) , s. 266-273. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168316311
artykuł w czasopiśmie
184

Autor:
Krzysztof Duda , Andrzej Sokołowski , Agnieszka Kubisz , Marek Mizianty , Barbara Machowska , Jacek Janowski
Tytuł:
Podpajęczynówkowe dawkowanie mieszaniny 0,5% bupiwakainy z "ciężką" lidokainą dorosłych według przesłanek Bromage`a = Influence of the Bromage Formula on Spread of Spinal Anaesthesia with Mixture of 0,5% Bupivacaine and Heavy Lidocaine
Źródło:
Anestezjologia Intensywna Terapia. - T. 32, nr 2 (2000) , s. 177-181. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168316301
artykuł w czasopiśmie
185

Tytuł:
Przykłady korzystania ze STATISTICA
Źródło:
Narzędzia statystycznej analizy danych - programy z rodziny STATISTICA : seminarium, Warszawa 14 października 1999 - Kraków: StatSoft Polska Sp. z o.o., 1999, s. 17-32
ISBN:
83-912346-1-4
Nr:
2168254154
rozdział w materiałach konferencyjnych
186

Konferencja:
XXXV Konferencja Ekonometryków, Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej. XVII Seminarium Naukowe im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Osieczany k. Myślenic, Polska, od 1999-03-23 do 1999-03-25
Tytuł:
Wnioskowanie wielokrotne w macierzy korelacji - eksperyment symulacyjny
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 4, s. 530-531. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168353140
varia
187

Autor:
Piotr Podolec , Roman Pfitzner , Karol Wierzbicki , Magdalena Kostkiewicz , Piotr Pieniążek , Maria Olszowska , Tadeusz Przewłocki , Andrzej Sokołowski , Wiesława Tracz , Antoni Dziatkowiak
Tytuł:
The Quality of Life after Aortic Valve Replacement with Homografts or Prosthetic Valves
Źródło:
Journal of Heart Valve Disease. - vol. 8, iss. 3 (1999) , s. 270-276. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168232474
artykuł w czasopiśmie
188

Autor:
Andrzej Sokołowski , Anna Jawień
Tytuł:
Nikt nie chce zdać na "F"
Źródło:
Eksperyment. - nr 3, s. 7, 15
Nr:
2168284069
głos w dyskusji/wywiad
189

Tytuł:
Przykłady korzystania z SENS i SEWSS w prognozowaniu i badaniach marketingowych
Źródło:
Systemy analizy danych dla całej organizacji - SENS i SEWSS : seminarium, Warszawa 15 października 1999 - Kraków: StatSoft Polska Sp. z o.o., 1999, s. 27-39
ISBN:
83-912346-0-6
Nr:
2168254146
rozdział w materiałach konferencyjnych
190

Tytuł:
SENS i SEWSS jako narzędzia data mining
Źródło:
Systemy analizy danych dla całej organizacji - SENS i SEWSS : seminarium, Warszawa 15 października 1999 - Kraków: StatSoft Polska Sp. z o.o., 1999, s. 19-25
ISBN:
83-912346-0-6
Nr:
2168254144
rozdział w materiałach konferencyjnych
191

Autor:
Bożena Lackowska , Aleksander Niezabitowski , Janusz Ryś , Jan Skołyszewski , Andrzej Stelmach , Andrzej Sokołowski , Andrzej Gruchała , Agnieszka Jaszcz-Gruchała , Dorota Markiewic
Tytuł:
Evaluation of DNA Content and Proliferative Activity in Prediction of Short-term Relapses in Mammary Carcinoma : a Prospective Study
Źródło:
Polish Journal of Pathology. - vol. 50, iss. 3 (1999) , s. 139-144. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168316327
artykuł w czasopiśmie
192

Tytuł:
Regional Differences in Living Standards in Eastern European Countries : Changes During the Transition [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Budapest: Open Society Institute, 1999
Opis fizyczny:
113 s.: il.
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168286197
raport/sprawozdanie
193

Autor:
Bożena Lackowska , Andrzej Gruchała , Aleksander Niezabitowski , Adam Radkowski , Jan Skołyszewski , Janusz Ryś , Wacław Szklarski , Andrzej Sokołowski
Tytuł:
Prognostic and Predictive Evaluation of DNA Content, S-phase Fraction and Immunophenotyping in non-Hodgkin's Lymphomas in Adults : a Prospective Study
Źródło:
Polish Journal of Pathology. - vol. 50, iss. 1 (1999) , s. 23-29. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168316325
artykuł w czasopiśmie
194

Autor:
Kazimierz Karolewski , Stanisław Korzeniowski , Andrzej Sokołowski , Krzysztof Urbański , Zbigniew Kojs
Tytuł:
Prognostic Significance of Pretherapeutic and Therapeutic Factors in Patients with Advanced Cancer of the Uterine Cervix Treated with Radical Radiotherapy Alone
Źródło:
Acta Oncologica. - vol. 38, iss. 4 (1999) , s. 461-468. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168232472
artykuł w czasopiśmie
195

Autor:
Regine Schneider-Stock , Janusz Ryś , Viola Jaeger , Aleksander Niezabitowski , Anna Kruczak , Andrzej Sokołowski , Albert Roessner
Tytuł:
Prognostic Significance of Telomerase Activity in Soft Tissue Sarcomas
Źródło:
International Journal of Oncology. - vol. 15, iss. 4 (1999) , s. 775-780. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168232470
artykuł w czasopiśmie
196

Autor:
Aleksander Niezabitowski , Krzysztof Czajecki , Janusz Ryś , Anna Kruczak , Andrzej Gruchała , Anna Wasilewska , Bożena Lackowska , Andrzej Sokołowski , Wacław Szklarski
Tytuł:
Prognostic Evaluation of Cutaneous Malignant Melanoma : a Clinicopathologic and Immunohistochemical Study
Źródło:
Journal of Surgical Oncology. - vol. 70, iss. 3 (1999) , s. 150-160. - Pełny tekst dostępny na platformie Wiley - Bibliogr.
Nr:
2168232476
artykuł w czasopiśmie
197

Autor:
Tadeusz Krzyszkowski , Anna Gasińska , Andrzej Sokołowski , Benedykt Danilewicz , Jan Skołyszewski
Konferencja:
Kongres Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Poznań, Polska, od 1998-09-24 do 1998-09-27
Tytuł:
Korelacje pomiędzy parametrami kinetyki komórkowej i ploidalnością DNA a innymi czynnikami prognostycznymi u chorych na glejaki złośliwe mózgu = Correlation among the DNA Ploidy, Proliferative Potential and Patient's Prognosis in High Grade Gliomas
Źródło:
Problemy współczesnej diagnostyki i terapii w neurochirurgii / red. Stanisław Nowak, Ryszard Żukiel - Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 1999, s. 95-100 - Bibliogr.
ISBN:
83-7063-233-5
Nr:
2168316169
rozdział w materiałach konferencyjnych
198

Tytuł:
Rezultaty estymacji parametrów regresyjnych modeli płac
Źródło:
Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji / red. Stanisław Maciej KOT - Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 141-176
ISBN:
83-01-12701-5
Nr:
2168248934
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
199

Tytuł:
Szacowanie zasobów kapitału ludzkiego w Polsce
Źródło:
Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji / red. Stanisław Maciej KOT - Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 124-140
ISBN:
83-01-12701-5
Nr:
2168248932
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
200

Tytuł:
Przewidywanie zagrożenia hipomagnezemią u chorych po zabiegu chirurgicznym
Źródło:
StatSoft Polska (1999) . - [odczyt: 25.09.2013]
Tryb dostępu:
Nr:
2168260978
artykuł nierecenzowany
201

Konferencja:
XIX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1997-04-27 do 1997-04-30
Tytuł:
Privatization Referendum 1996 in Poland in Search of the Voting Patterns = [Referendum prywatyzacyjne w Polsce w 1996 roku - wzorce zachowań]
Źródło:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 189-192
ISBN:
83-87239-59-3
Nr:
2168255960
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
202

Konferencja:
XXXIII Konferencja Statystyków, Ekonometryków, Matematyków Polski Południowej; XV Seminarium Ekonometrycznego im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego, Szklarska Poręba, Polska, od 1997-05-06 do 1997-05-09
Tytuł:
Wykorzystanie metod symulacyjnych w aglomeracyjnych metodach taksonomicznych
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 45, z. 2, s. 292. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168353106
varia
203

Autor:
Ewa Pietrzyk-Zieniewicz , Andrzej Sokołowski , Andrzej Zieniewicz
Tytuł:
Jak Polak z Polakiem : kampania wyborcza do Sejmu i Senatu RP w 1993 r. : autoprezentacje, regionalne uwarunkowania postaw wyborczych, dyskursy, analizy
Adres wydawniczy:
Ciechanów: KODRTK, 1998
Opis fizyczny:
132, [2] s.: il.; 23 cm
Seria:
(Region, Polityka, Promocja)
ISBN:
83-911392-0-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168313497
monografia
204

Konferencja:
XIX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Zakopane, Polska, od 1997-04-27 do 1997-04-30
Tytuł:
Referendum prywatyzacyjne w Polsce w 1996 roku - wzorce zachowań
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 45, z. 1, s. 150. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168353098
varia
205

Autor:
Ryszard Brol , Dariusz Głuszczuk , Marian Maciejuk , Małgorzata Markowska , Marek Obrębalski , Maja Prudzielnica-Grunt , Elżbieta Sobczak , Andrzej Sokołowski , Danuta Strahl , Andrzej Sztando , Jerzy Zapart
Tytuł:
Taksonomia struktur w badaniach regionalnych
Redakcja:
Strahl Danuta
Adres wydawniczy:
Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 1998
Opis fizyczny:
272 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. po rozdz.
Program badawczy:
Praca jest finansowana przez Komitet Badań Naukowych jako efekt studiów prowadzonych w ramach grantu pt.: "Taksonomia struktur w badaniach regionalnych"
ISBN:
83-7011-363-X
Nr:
2168313581
monografia
206

Konferencja:
6th Conference of the International Federation of Classification Societies (IFCS-98), Rzym, Włochy, od 1998-07-21 do 1998-07-24
Tytuł:
The Iterative Method for Estimation of Multidimensional Mode
Źródło:
Data, Science, Classification and Related Methods - [b.m.]: Istituto Nazionale di Statistica, 1998, s. 279-282
Nr:
2168313657
rozdział w materiałach konferencyjnych
207

Tytuł:
Regional Differences in the Living Standards in Poland, the Slovak Republic, the Czech Republic and Hungary - 1990-1995
Źródło:
Ekonometria czasu transformacji : SEMPP 98 : materiały z XXXIV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej oraz XVI Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego / red. Andrzej Stanisław Barczak - Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 227-242 - Bibliogr.
ISBN:
83-7246-048-5 ; 83-7246-048-8 (okł.)
Nr:
2166230501
rozdział w materiałach konferencyjnych
208

Tytuł:
Przykłady prognozy ekonomicznej
Źródło:
StatSoft Polska (1998) . - [odczyt: 25.09.2013]
Tryb dostępu:
Nr:
2168261136
artykuł nierecenzowany
209

Tytuł:
Taksonomiczna analiza emigracji z Polski w 1992 roku
Źródło:
Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania / red. Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak - Wrocław: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 21-29 - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; z. 4)
Nr:
2168274739
rozdział w materiałach konferencyjnych
210

Tytuł:
Privatization and the Living Standard in Poland
Źródło:
Researches on Labour Markets and Level of Life in Poland, Slovakia and Ukraine : methods and results : proceedings of the Polish, Slovak and Ukrainian Scientific Seminar (Kraków, 14-15 November, 1996) / red. Stanisław Maciej KOT - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 85-87
ISBN:
83-87239-36-4
Nr:
2168290529
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
211

Autor:
Jadwiga Rachtan , Andrzej Sokołowski
Tytuł:
Risk Factors for Lung Cancer Among Women in Poland
Źródło:
Lung Cancer. - vol. 18, iss. 2 (1997) , s. 137-145. - Pełny tekst dostępny w ScienceDirect - Bibliogr.
Nr:
2168232480
artykuł w czasopiśmie
212

Autor:
Aleksander Niezabitowski , Janusz Ryś , Bożena Lackowska , Andrzej Gruchała , Andrzej Sokołowski , Anna Kruczak , Anna Wasilewska , Wacław Szklarski
Tytuł:
Mammary Carcinoma : Prognostic Value of Histology, Proliferative Indicator Receptor Status and Expression of Oncogen Product in Node-free Patient
Źródło:
European Journal of Cancer. - vol. 33, suppl. 8, s. 198. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168312287
varia
213

Konferencja:
X Konferencja Naukowa: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, Ustroń-Jaszowiec, Polska, od 1996-10-23 do 1996-10-25
Tytuł:
Taksonomiczna analiza emigracji z Polski w 1992 roku
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 44, z. 3, s. 446. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353248
varia
214

Tytuł:
O pewnym rozkładzie prawdopodobieństwa dwuwymiarowej zmiennej losowej
Źródło:
XIV Seminarium Ekonometryczne im. profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 26-28 III 1996 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 59-67 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-05-4
Nr:
2168269296
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
215

Tytuł:
Rozwój gospodarczy a emigracja - badanie statystyczne
Źródło:
Orientacje emigracyjne Polaków / red. Krystyna Slany - Kraków: Kwadrat, 1997, s. 62-69
ISBN:
83-906637-1-6
Nr:
2168313495
rozdział w monografii
216

Konferencja:
II Krajowa Konferencja Naukowa, Jaszowiec, Polska, od 1997-10-16 do 1997-10-18
Tytuł:
Zastosowanie pakietu STATISTICA w medycynie
Źródło:
Techniki informatyczne w medycynie : TIM'97 / red. Jan Piecha - Katowice: [s.n.], 1997, s. 217-229 - Bibliogr.
Nr:
2168316297
rozdział w materiałach konferencyjnych
217

Konferencja:
XXXIII Konferencja Statystyków, Ekonometryków, Matematyków Polski Południowej; XV Seminarium Ekonometrycznego im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego, Szklarska Poręba, Polska, od 1997-05-06 do 1997-05-09
Tytuł:
Wykorzystanie metod symulacyjnych w aglomeracyjnych metodach hierarchicznych
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 771 (1997) , s. 46-53. - Tytuł numeru: Materiały z XXXIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków, Matematyków Polski Południowej oraz XV Seminarium Ekonometrycznego im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego, Szklarska Poręba, 6-9 maja 1997 - Bibliogr.
Nr:
2168313645
artykuł w czasopiśmie
218

Autor:
Ewa Pietrzyk-Zieniewicz , Andrzej Sokołowski
Tytuł:
Scena polityczna w oczach wyborców - wybory parlamentarne 1993 = The Political Stage as Seen by the Electors - Parliament Elections in 1993
Źródło:
Studia Politologiczne. - vol. 1 (1996) , s. 139-155. - Tytuł numeru: Trudna sztuka polityki - szanse, ryzyko, błąd
Nr:
2168313607
artykuł w czasopiśmie
219

Tytuł:
Classification and Evaluation of the Level of Regional Development in Poland's Voivodships, 1989-94
Źródło:
Emergo. - vol. 3, no. 4 (1996) , s. 72-104 - Bibliogr.
Nr:
2168251668
artykuł w czasopiśmie
220

Konferencja:
XXXII Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej. XIV Seminarium Naukowe im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Osieczany k. Krakowa, Polska, od 1996-03-26 do 1996-03-28
Tytuł:
O pewnym rozkładzie dwuwymiarowej zmiennej losowej
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 43, z. 3-4, s. 302-303. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353214
varia
221

Tytuł:
Tablice statystyczne
Wydanie:
Wyd. 2
Adres wydawniczy:
Kraków: AE. Wydaw. Uczelniane, 1996
Opis fizyczny:
53, [1] s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-86439-69-6
Nr:
2168261266
podręcznik
222

Tytuł:
Unemployment and Presidential Elections 1995 in Poland
Źródło:
Statistical Methods of the Analysis of Socio-economic Aspects of Labour Market in Poland and Slovakia : Proceedings of the Seminar, (Kraków, 15-18 November 1995) / red. Andrzej SOKOŁOWSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 49-51
ISBN:
83-86439-90-4
Nr:
2168261110
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
223

Tytuł:
Statistical Methods of the Analysis of Socio-economic Aspects of Labour Market in Poland and Slovakia : Proceedings of the Seminar, (Kraków, 15-18 November 1995)
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
66 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy wybranych ref.
ISBN:
83-86439-90-4
Nr:
2168261106
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
224

Autor:
Igor Ryguła , Andrzej Sokołowski , Zdzisław Wyderka
Tytuł:
Z rozważań nad modelem mistrza w sporcie : ujecie matematyczne
Źródło:
Rocznik Naukowy Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. - nr 23 (1995) , s. 25-37
Nr:
2168316177
artykuł w czasopiśmie
225

Konferencja:
Konferencja naukowa Klasyfikacja i analiza danych - problemy teoretyczne, Kraków, Polska, od 1994-09-28 do 1994-09-28
Tytuł:
Identyfikacja osi w skalowaniu wielowymiarowym
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 42, z. 1, s. 138. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168351492
varia
226

Tytuł:
Identyfikacja osi w skalowaniu wielowymiarowym
Źródło:
Klasyfikacja i analiza danych : problemy teoretyczne / red. Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak - Jelenia Góra: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1995, s. 97-100
Seria:
(Taksonomia ; z. 2)
ISBN:
83-7011-178-5
Nr:
2168248664
rozdział w materiałach konferencyjnych
227

Tytuł:
Percentage Points of the Similarity Measure for Partitions
Źródło:
Statistics in Transition. - vol. 2, no. 2 (1995) , s. 195-199
Nr:
2168313641
artykuł w czasopiśmie
228

Tytuł:
Metody statystyczne w analizie wyników wyborów = Statistical Methods in Poll Analysis
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 38/2, lipiec-grudzień 1994, s. 52-53. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168261172
varia
229

Autor:
Wiesław Frasik , Krzysztof Okoń , Andrzej Sokołowski
Tytuł:
Polymorphism of Spermatocytic Seminoma : a Morphometric Study
Źródło:
Analytical Cellular Pathology. - vol. 7, iss. 3 (1994) , s. 195-203. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168307101
artykuł w czasopiśmie
230

Tytuł:
Propozycja testu podobieństwa struktur = A proposal of a test for similarity of structures
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 40, z. 3-4 (1993) , s. 295-301. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168246458
artykuł w czasopiśmie
231

Autor:
Dariusz Madej , Andrzej Sokołowski
Tytuł:
Towards Automatic Evaluation of Drawing Analysis Performance a Statistical Model of Cadastral Map
Źródło:
Proceedings of the Second International Conference on Document Analysis and Recognition : Document analysis and recognition : October 20 - 22 1993 : Tsukuba Science City, Japan - Los Alamitos: IEEE Computer Society, 1993, s. 890 - 893. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
0-8186-4960-7
Nr:
2168270402
rozdział w materiałach konferencyjnych
232

Tytuł:
Empiryczne testy istotności w taksonomii
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
105 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 108)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Nr:
2168245666
monografia
233

Tytuł:
Analiza przestrzennego zróżnicowania dynamiki średnich płac w Polsce w latach 1982-1988 = The Analysis of Spatial Differentiation of the Dynamics of Average Wages in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 380 (1992) , s. 87-95. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168249364
artykuł w czasopiśmie
234

Tytuł:
Periodyzacja demograficznych i społeczno-ekonomicznych uwarunkowań potrzeb w latach 1975-1988 = Periodization of the Growth Trend of Needs in Poland in the Years 1975-1988
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 380 (1992) , s. 73-85. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168249366
artykuł w czasopiśmie
235

Konferencja:
Konferencja naukowa Taksonomia - teoria i jej zastosowania, Mogilany k. Krakowa, Polska, od 1989-09-27 do 1989-09-28
Tytuł:
Statystyczne metody aglomeracyjne
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 38, z. 2, s. 228. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168351368
varia
236

Tytuł:
Próba periodyzacji rozwoju gospodarczego Polski od roku 1975 = Attempt at Dividing into Periods the Economic Development of Poland Since the Year 1975
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 342 (1991) , s. 19-32. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168251862
artykuł w czasopiśmie
237

Tytuł:
Edward Nowak, Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. Warszawa 1990, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 202
Źródło:
Ekonomista. - nr 6 (1990) , s. 970-972
Nr:
2168334553
recenzja
238

Tytuł:
Symulacyjna analiza rozkładu długości przebiegu przy alternatywnej ocenie stanu wyrobu = Simulation Analysis of Run-Length Distribution with Alternate Evaluation of Product's Condition
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 315 (1990) , s. 45-62. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235230
artykuł w czasopiśmie
239

Tytuł:
Analiza przestrzennego zróżnicowania średnich płac w Polsce w latach 1984-1987
Źródło:
Taksonomia - teoria i jej zastosowania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne Mogilany, 27-28 IX 1989 r. / materiały zebrał i przygotował do publikacji Józef POCIECHA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1990, s. 88-103 - Bibliogr.
Nr:
2168242462
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
240

Tytuł:
Tablice statystyczne
Adres wydawniczy:
Kraków: AE. Wydaw. Uczelniane, 1990
Opis fizyczny:
49 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168314055
podręcznik
241

Tytuł:
Empirical Tests of Multidimensional Uniformity = Testy empiryczne wielowymiarowej jednorodności
Źródło:
Control and Cybernetics. - Vol. 18 nr 1 (1989) , s. 81-86. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168249456
artykuł w czasopiśmie
242

Tytuł:
Testing the Multidimensional Uniformity
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 31/1, styczeń-czerwiec 1987, s. 113-114. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168232902
varia
243

Tytuł:
Badanie rozkładów długości i przebiegu w statystycznych procedurach kontrolnych = Analysis of the Distribution of Run Length in Control Charts
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 263 (1988) , s. 33-54. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168252074
artykuł w czasopiśmie
244

Tytuł:
Procedury sekwencyjne w ocenie stabilności procesów produkcyjnych charakteryzowanych zmienną diagnostyczną o rozkładzie Poissona = Sequential Procedures in the Evaluation of Stability of Manufacturing Processes Characterized by Poisson Distributed Diagnostic Variables
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 262 (1988) , s. 117-131. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235018
artykuł w czasopiśmie
245

Tytuł:
The Elements of Statistical Inference in Non-Hierarchical Clustering Tasks
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 237 (1988) , s. 227-240 - Bibliogr.
Nr:
2168237326
artykuł w czasopiśmie
246

Tytuł:
Testowanie terytorialnego zróżnicowania zachorowalności w epidemiologii
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 404 (1988) , s. 157-159. - Tytuł numeru: Ekonometria : materiały z XXIV Konferencji Ekonometryków Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej VI Seminarium Ekonometrycznego im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego : Rokosowo k. Leszna, 20-22 kwietnia 1988
Nr:
2168241028
artykuł w czasopiśmie
247

Tytuł:
Symulacyjne badania rozkładów długości i przebiegu = Simulation Analysis of the Distribution of Run Length
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 263 (1988) , s. 55-78. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168252078
artykuł w czasopiśmie
248

Tytuł:
Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988
Opis fizyczny:
261 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-08622-X
Nr:
2168245512
monografia
249

Tytuł:
Rozważania o stacjonarności i ergodyczności procesów stochastycznych = Remarks on Stationarity and Ergodicity of Stochastic Processes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 228 (1987) , s. 19-33. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168256748
artykuł w czasopiśmie
250

Tytuł:
Tests for Spatial Compactness of Clustering Results = Testowanie zawartości przestrzennej regionu
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985, s. 117-118. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318485
varia
251

Tytuł:
Analiza współzależności zjawisk demograficznych i wybranych cech gospodarczych i społecznych w Polsce = Analysis of Interrelations between Demographic Phenomena and Selected socio-economic Characteristics in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 245 (1987) , s. 57-75. - Summ., rez.
Nr:
2168252248
artykuł w czasopiśmie
252

Tytuł:
On a Certain Method of Examination of the Interchangeability of Demographic and Economic Processes = O pewnej metodzie badania współzmienności procesów demograficznych i gospodarczych
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 58-59. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318515
varia
253

Tytuł:
Rozwój demograficzny a rozwój gospodarczy
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987
Opis fizyczny:
175 s.: il.; 24cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0407-8
Nr:
2168261086
monografia
254

Tytuł:
CUSUM Control Procedures for Fraction Defective
Źródło:
Statistička Revija. - R.35, nr 3-4 (1985) , s. 264-271. - Rez. - Bibliogr.
Nr:
2168260042
artykuł w czasopiśmie
255

Tytuł:
Wybrane zagadnienia pomiaru i ważenia cech w taksonomii = Selected Problems Connected with Measuring and Weighing Characteristics in Taxonomy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 203 (1985) , s. 41-53. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168245450
artykuł w czasopiśmie
256

Tytuł:
Weryfikacja hipotez statystycznych
Źródło:
Wykłady ze statystyki / red. Kazimierz ZAJĄC - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 228-268 - Bibliogr.
Nr:
2168260086
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
257

Konferencja:
VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-ekonomicznych", Zakopane, Polska, od 1984-05-03 do 1984-05-05
Tytuł:
O identyfikacji zadań taksonomicznych
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 32, z. 1, s. 87. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168350684
varia
258

Tytuł:
Grafy decyzyjne w statystycznej kontroli jakości = Decisional Graphs in Statistical Verification of Quality
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 191 (1984) , s. 81-91. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236458
artykuł w czasopiśmie
259

Tytuł:
Z badań nad efektywnością wybranych procedur taksonomicznych = Research over the Effectiveness of Selected Taxonomic Procedures
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 181 (1984) , s. 63-80. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237886
artykuł w czasopiśmie
260

Tytuł:
Taksonomiczna analiza związków między procesami rozwoju demograficznego i gospodarczego w Polsce = Taxonomic Analysis of the Relationships between Demographic and Economic Development in Poland
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 262 (1984) , s. 105-126. - Tytuł numeru: Metody taksonomiczne i ich zastosowanie w badaniach ekonomicznych - Bibliogr.
Nr:
2168244352
artykuł w czasopiśmie
261

Tytuł:
Metody badania przestrzennej zawartości podzbiorów otrzymanych w wyniku taksonomicznego grupowania jednostek terytorialnych = Methods for Studying Spatial Compactness of Subsets Obtained as a Result of Taxonomic Grouping of Geographical Units
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 262 (1984) , s. 87-97. - Tytuł numeru: Metody taksonomiczne i ich zastosowanie w badaniach ekonomicznych - Bibliogr.
Nr:
2168244350
artykuł w czasopiśmie
262

Tytuł:
Regresja taksonomiczna
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 30, z. 3-4, s. 330. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168314047
varia
263

Tytuł:
The Parallelism of Scientifical and Economic Development
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 25/1, styczeń-czerwiec 1981, s. 103-104. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168241518
varia
264

Tytuł:
O zagadnieniach taksonomicznych = On Some Taxonomic Problems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 165 (1983) , s. 65-72. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168251772
artykuł w czasopiśmie
265

Tytuł:
Clustering Problems
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 25/2, lipiec-grudzień 1981, s. 274. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168241538
varia
266

Tytuł:
The Effectiveness of Some Clustering Procedures
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 25/1, styczeń-czerwiec 1981, s. 102-103. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168241514
varia
267

Tytuł:
Test dla wielu parametrów
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 30, z. 1-2, s. 153. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168314049
varia
268

Tytuł:
Metody badania usług rynkowych
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982
Opis fizyczny:
178,[1] s.: il.; 20 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0264-4
Nr:
2168265050
monografia
269

Konferencja:
XVIII Konferencja Ekonometryków, Statystyków i Matematyków, Ustronie koło Kępna, Polska, od 1982-05-31 do 1982-06-02
Tytuł:
Test dla wielu parametrów = The Test for Many Parameters
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 215 (1982) , s. 23-26. - Tytuł numeru: Modelowanie i prognozowanie ekonomiczne - Bibliogr.
Nr:
2168316299
artykuł w czasopiśmie
270

Tytuł:
Z badań nad efektywnością wybranych procedur taksonomicznych
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 29, z. 3-4, s. 566. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168314045
varia
271

Autor:
Irena Kotowska , Andrzej Sokołowski
Tytuł:
Kołobrzeskie Dni Informatyki INFOGRYF-80
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wojskowej Akademii Politycznej im. F. Dzierżyńskiego. - nr 108, s. 168-171
Nr:
2168314051
varia
272

Tytuł:
Ekonometryczne modele sfery usług bytowych w Polsce = Econometric Models of the Sphere of Living Services in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 138 (1981) , s. 5-20. - Summ., rez.
Nr:
2168228546
artykuł w czasopiśmie
273

Tytuł:
Seminarium nt "Źródła danych w centralnych systemach informatycznych"
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wojskowej Akademii Politycznej im. F. Dzierżyńskiego. - nr 108, s. 171-174
Nr:
2168314053
varia
274

Tytuł:
Statystyczne metody badania zgodności poziomu rozwoju demograficznego i gospodarczego w odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej = Statistical Methods of Investigations of the Agreement between the Demographic Development Level and the Economic Level in the Regenerated Republic of Poland
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 22/2, lipiec-grudzień 1978, s. 402-403. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333411
varia
275

Konferencja:
EUSIPCO-80, First European Signal Processing Conference, Lozanna, Szwajcaria, od 1980-09-16 do 1980-09-18
Tytuł:
The Effectiveness of Some Signal Identification Procedures
Źródło:
Signal Processing : Theories and Applications / red. M. Kunt, F. de Coulon - Amsterdam ; New York: North-Holland Publishing Company, 1980, s. 617-623. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-0-444-86050-7
Nr:
2168316161
rozdział w materiałach konferencyjnych
276

Tytuł:
Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania popytu na usługi w Polsce = Statistical Analysis of Regional Differentiation of the Demand for Service in Poland
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 22/2, lipiec-grudzień 1978, s. 403-404. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333413
varia
277

Tytuł:
Propozycja wyznaczania podziału wynikowego aglomeracyjnych algorytmów taksonomicznych = Propositions of Calculating Resultant Division of Agglomerative Taxonomic Algorythms
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 127 (1980) , s. 37-41. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168232854
artykuł w czasopiśmie
278

Tytuł:
System bieżącej kontroli jakości walcówki
Źródło:
Statystyczna kontrola jakości w przemyśle wyrobów metalowych : materiały konferencyjne : Kraków-Łańcut 1979 / komitet redakcyjny Andrzej IWASIEWICZ, Mieczysław Kadulski, Zbigniew PASZEK - Kraków-Łańcut: Zjednoczenie Przemysłu Wyrobów Metalowych w Krakowie, 1979, s. 99-104. - Załącznik
Nr:
2168261254
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
279

Konferencja:
XV Konferencja Naukowa Ekonometryków, Matematyków i Statystyków, Pokrzywna, Polska, od 1979-05-03 do 1979-05-05
Tytuł:
Generowanie losowego podziału zbioru skończonego = The Generation of Random Distribution of A Finite Set
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 160 (182) (1979) , s. 413-415. - Tytuł numeru: Konferencja ekonometryczna Katowice - Kraków - Wrocław : materiały XV Konferencji Naukowej Ekonometryków, Matematyków i Statystyków zatrudnionych w Akademiach Ekonomicznych Katowic, Krakowa i Wrocławia, 3-5 maj 1979, Pokrzywna - Bibliogr.
Nr:
2168244868
artykuł w czasopiśmie
280

Tytuł:
Badania nad wielkością próby
Źródło:
Statystyczna kontrola jakości w przemyśle wyrobów metalowych : materiały konferencyjne : Kraków-Łańcut 1979 / komitet redakcyjny Andrzej IWASIEWICZ, Mieczysław Kadulski, Zbigniew PASZEK - Kraków-Łańcut: Zjednoczenie Przemysłu Wyrobów Metalowych w Krakowie, 1979, s. 125-130
Nr:
2168261260
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
281

Tytuł:
Taksonomia struktur = Taxonomy of Structures
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 25, z. 2 (1978) , s. 217-226. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168237202
artykuł w czasopiśmie
282

Tytuł:
Badanie korelacyjnej stacjonarności procesu stochastycznego = Research on Correlation Stationarity of the Stochastic Process
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976, s. 109. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168261190
varia
283

Tytuł:
Metody badania stacjonarności jednowymiarowych ciągów losowych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1977
Opis fizyczny:
163 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/226
Nr:
2168261090
doktorat
284

Autor:
Tytuł:
Analiza taksonomiczna rezultatów najlepszych dziesięcioboistów
Źródło:
Kultura Fizyczna. - R. 31, nr 6 (1977) , s. 256-261 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168316295
artykuł w czasopiśmie
285

Tytuł:
Propozycja miary asymetrii = A New Asymmetry Measure
Źródło:
Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977, s. 167-171. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 40)
Nr:
2168243470
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
286

Tytuł:
Analiza zmian struktury zgonów według wieku ludności Szwecji w latach 1948-1971 = The Analysis of Year of Death Structure in Sweden in 1948-1971
Źródło:
Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977, s. 97-108. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 40)
Nr:
2168243164
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
287

Tytuł:
Analiza wariancyjna w badaniu struktury harmonicznej szeregu czasowego = Analysis of Variance in the Investigations of Harmonic Structure of Time Series
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 19 (1976) , s. 127-138. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168239412
artykuł w czasopiśmie
288

Tytuł:
Karta ujętych sum kumulacyjnych jako modyfikacja karty sumkum = The Proposal of "Sum-Cum" Card Application in Quality Control Statistics
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 18 (1975) , s. 107-123. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168259774
artykuł w czasopiśmie
289

Tytuł:
Prosty test dla wartości przeciętnej w rozkładzie symetrycznym = A Simple Test for the Mean Value in Symmetric Distribution
Źródło:
Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975, s. 181-183. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 38)
Nr:
2168243944
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
290

Tytuł:
Modyfikacja karty sum kumulacyjnych = Modifications of Cusum Chart
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974, s. 132-134. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168256116
varia
291

Tytuł:
Widmowa analiza szeregu czasowego z wahaniami sezonowymi = The Spectral Analysis of the Time Series Seasonal Variations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 65 (1975) , s. 5-25. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168217984
artykuł w czasopiśmie
292

Tytuł:
O pewnej metodzie ustalania liczebności małej próby dla przedziałowego oszacowania wariancji
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - R. 19, nr 12(163) (1974) , s. 23-24 - Bibliogr.
Nr:
2168314043
artykuł w czasopiśmie
293

Tytuł:
Statystyczna kontrola procesu produkcyjnego przy użyciu karty sum kumulacyjnych = Statistical Control of the Production Process Using a Cumulative Sum Chart
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 20, z. 3 (1973) , s. 263-286. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168249046
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Statystyczne aspekty analizy wielkich zbiorów danych "Big Data"
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
56 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1499/Magazyn
Nr:
2168301009
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
2

Tytuł:
Historia metody k-średnich
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
67 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1441/Magazyn
Nr:
2168289861
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
3

Tytuł:
Analiza testów porównywania czasu trwania zjawisk
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
64 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1396/Magazyn
Nr:
2168273398
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
4

Tytuł:
Realne koalicje w polskim parlamencie 2007-2011
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2011
Opis fizyczny:
61 s.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
165/KS/6/2011/S/644
Sygnatura:
NP-1350/Magazyn
Nr:
2168260618
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Rozkłady miar podobieństwa podziału zbioru skończonego
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
51 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Aneks, Bibliogr.
Program badawczy:
33/KS/1/2010/S/546
Sygnatura:
NP-1135/Magazyn
Nr:
2168282537
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Rozkłady odległości generowane przez wybrane wielowymiarowe rozkłady prawdopodobieństwa
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Opis fizyczny:
51 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Załącznik, Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1294/Magazyn
Nr:
2168219080
naukowo-badawcze
7

Tytuł:
[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych], Statystyczna analiza transakcji na rynku mieszkaniowym w Krakowie w latach 2004-2007
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Opis fizyczny:
64 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Tytuł główny pochodzi ze strony tytułowej pracy naukowo-badawczej o sygnaturze NP-1194,
Program badawczy:
53/KS/2/07/S/414
Sygnatura:
NP-1199/Magazyn
Nr:
2162223948
naukowo-badawcze
8

Tytuł:
Bezpośrednie estymatory modalnej
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Opis fizyczny:
42 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1144/Magazyn
Nr:
2168220730
naukowo-badawcze
9

Tytuł:
Statystyczna ocena zróżnicowania poziomu opieki zdrowotnej w województwie małopolskim
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Opis fizyczny:
86 s.: il.; 30 cm.
Program badawczy:
86/KS/8/2005/S/258
Sygnatura:
NP-1082/Magazyn
Nr:
2168233926
naukowo-badawcze
10

Tytuł:
Ranking obiektów wielocechowych w ujęciu statystycznym
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
88 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Załącznik: Recenzja pracy autorstwa prof. Bogusława Wąsika, Bibliogr.
Program badawczy:
72/KS/5/2003/S/078
Sygnatura:
NP-919/Magazyn
Nr:
2168325741
naukowo-badawcze
11

Tytuł:
Statystyczne metody analizy koszyka zakupów klientów supermarketów
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
59 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
73/KS/6/04/S/183
Sygnatura:
NP-960/Magazyn
Nr:
2168264588
naukowo-badawcze
12

Tytuł:
Statystyczne modelowanie zachowań klientów w supermarkecie
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
59 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Autorzy zastrzegli poufność wyników badań. Udostępnianie wyłącznie za pisemną zgodą kierownika tematu.,
Program badawczy:
69/KS/8/2002/S
Sygnatura:
NP-876/Magazyn
Nr:
2168264586
naukowo-badawcze
13

Tytuł:
Dobrobyt, nierówności i sprawiedliwość : stan faktyczny i jego percepcja w Polsce w okresie transformacji
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
117 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
58/KS/1/99/Su
Sygnatura:
NP-658/Magazyn
Nr:
2168259212
naukowo-badawcze
14

Tytuł:
Analiza dynamiki rynku paliw w Polsce w latach 1990-1995
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Opis fizyczny:
67 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-396/Magazyn
Nr:
2168251648
naukowo-badawcze
15

Tytuł:
Strukturalny test normalności rozkładu : raport końcowy
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
23 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
48/KS/4/95/S
Sygnatura:
NP-338/Magazyn
Nr:
2168251724
naukowo-badawcze
16

Tytuł:
Modele poziomu dobrobytu. Etap 3
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Opis fizyczny:
119, [1] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
1/1300/91/02p/01
Sygnatura:
NP-119/3/Magazyn
Nr:
2168251646
naukowo-badawcze
1
Financial Threat Profiles of Industrial Enterprises in Poland / Jarosław KACZMAREK, Sergio Luis Náñez Alonso, Andrzej SOKOŁOWSKI, Kamil FIJOREK, Sabina DENKOWSKA // Oeconomia Copernicana. - vol. 12, nr 2 (2021), s. 463-498. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://economic-research.pl/Journals/index.php/oc/article/view/1896/1781. - ISSN 2083-1277
2
Flexible Clustering / Andrzej SOKOŁOWSKI, Małgorzata Markowska // W: Data Analysis and Rationality in a Complex World / eds. Theodore Chadjipadelis, Berthold Lausen, Angelos Markos, Tae Rim Lee, Angela Montanari, Rebecca Nugent. - Cham: Springer, 2021. - (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization, ISSN 1431-8814). - S. 253-260. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-030-60103-4 ; 978-3-030-60104-1
3
Dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów czwartej rewolucji przemysłowej : ujęcie regionalne = Adjustment of Enterprises to the Requirements of the Fourth Industrial Revolution : Regional Approach / Andrzej SOKOŁOWSKI, Małgorzata Markowska // Wiadomości Statystyczne. - nr 1 (2021), s. 32-48. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ws.stat.gov.pl/WS/2021/1/gus_ws_2021_01_andrzej_sokolowski_malgorzata_markowska_dostosowanie_przedsiebiorstw_do_wymogow_czwartej_rewolucji.pdf. - ISSN 0043-518X
4
Flexible Multidimensional Scaling for Human Smart Development Analysis in EU Countries / Małgorzata Markowska, Andrzej SOKOŁOWSKI, Danuta Strahl // European Research Studies Journal. - vol. 24, spec. iss. 4 (2021), s. 435-445. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ersj.eu/journal/2728. - ISSN 1108-2976
5
Dynamic Cluster Analysis of Educated and Smart Society Development in European Union Countries / Małgorzata Markowska, Danuta Strahl, Andrzej SOKOŁOWSKI // European Research Studies Journal. - vol. 24, spec. iss. 4 (2021), s. 52-64. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ersj.eu/journal/2582. - ISSN 1108-2976
6
How To Cross the River? New "Distance" Measures / Andrzej SOKOŁOWSKI, Małgorzata Markowska, Sabina DENKOWSKA, Dominik Rozkrut // W: Advanced Studies in Classification and Data Science / eds. Tadashi Imaizumi, Akinori Okada, Sadaaki Miyamoto, Fumitake Sakaori, Yoshiro Yamamoto, Maurizio Vichi. - Singapore: Springer, 2020. - (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization, ISSN 1431-8814). - S. 255-264. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-981-15-3310-5 ; 978-981-15-3311-2
7
The Analysis of Dependence of the Level of Operational Costs and Production Outputs Upon Geological and Mining Conditions in Selected Hard Coal Mines in Poland = Analiza zależności kosztów operacyjnych i wyników produkcyjnych ścian od warunków geologicznych i górniczych w wybranych kopalniach węgla kamiennego w Polsce / Eugeniusz Jacek Sobczyk, Andrzej SOKOŁOWSKI, Michał Kopacz, Kamil FIJOREK, Sabina DENKOWSKA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management. - vol. 36, iss. 3 (2020), s. 75-96. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/The-analysis-of-dependence-of-the-level-of-operational-costs-and-production-outputs,126686,0,2.html. - ISSN 0860-0953
8
Simple Clinical Scores to Predict Blood Pressure and Renal Function Response to Renal Artery Stenting for Atherosclerotic Renal Artery Stenosis / Anna Kabłak-Ziembicka, Agnieszka Rosławiecka, Rafał Badacz, Andrzej SOKOŁOWSKI, Daniel Rzeźnik, Mariusz Trystuła, Piotr Musiałek, Tadeusz Przewłocki // Polish Archives of Internal Medicine = Polskie archiwum medycyny wewnętrznej. - vol. 130, iss. 11 (2020), s. 953-959. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mp.pl/paim/issue/article/15646/. - ISSN 0032-3772
9
Dynamiczne skalowanie wielowymiarowe w analizie zmian struktury zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej w latach 1999-2016 = Dynamic Multidimensional Scaling of Employment Structure Changes in EU Countries in 1999-2016 / Małgorzata Markowska, Andrzej SOKOŁOWSKI, Danuta Strahl // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 33, nr 1 (2019), s. 7-17. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Wybrane problemy rozwoju gospodarczego układów przestrzennych = Selected Issues of Economic Development of Spatial Systems. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/20801653.331.1/4486. - ISSN 2080-1653
10
Composite Indicators and Rankings / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: European Conference on Data Analysis (ECDA) 2019 : Book of Abstracts. - Bayreuth: ECDA, 2019. - S. 8. - Summ. - Pełny tekst: http://www.gfkl.org/ecda2019/wp-content/uploads/sites/7/2019/03/Book_of_Abstracts_FINAL.pdf
11
Percutaneous Management of Long and Diffused Coronary Lesions Using Newer Generation Drug-eluting Stents in Routine Clinical Practice : Long-term Outcomes and Complication Predictors / Elżbieta Paszek, Wojciech Zajdel, Piotr Musiałek, Andrzej SOKOŁOWSKI, Bartłomiej Guzik, Anna Kabłak-Ziembicka, Łukasz Niewiara, Małgorzata Pankowska, Aleksandra Mielimonka, Krzysztof Żmudka // Polish Archives of Internal Medicine = Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej. - vol. 129, iss. 6 (2019), s. 392-398. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mp.pl/paim/issue/article/14864/. - ISSN 0032-3772
12
The Smart Development of German Government Regions (Regierungsbezirke) 2005-2017 / Andrzej SOKOŁOWSKI, Małgorzata Markowska // W: European Conference on Data Analysis (ECDA) 2019 : Book of Abstracts. - Bayreuth: ECDA, 2019. - S. 48. - Summ. - Pełny tekst: http://www.gfkl.org/ecda2019/wp-content/uploads/sites/7/2019/03/Book_of_Abstracts_FINAL.pdf
13
The Assessment of Selected Measures for Clustering Quality / Andrzej SOKOLOWSKI, Sabina DENKOWSKA, Kamil FIJOREK // W: Vision 2025: Education Excellence and Management of Innovations through Sustainable Economic Competitive Advantage : Proceedings / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association (IBIMA), 2019. - S. 10033-10042. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-3-3. - Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/the-assessment-of-selected-measures-of-clustering-quality/Wstęp:
14
Sektorowe struktury zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej w latach 2008-2017 - nowe podejście w ocenie dynamiki = Employment Structures of the European Union Countries in 2008-2017 - New Approach to Dynamic Assessment / Małgorzata Markowska, Andrzej SOKOŁOWSKI // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 33, nr 2 (2019), s. 7-17. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Uwarunkowania rozwoju regionalnego i lokalnego = Conditions for Regional and Local Development. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/4938. - ISSN 2080-1653
15
Aproksymacja wyników dynamicznego skalowania wielowymiarowego trendami nieliniowymi = Nonlinear Trend Approximation of the Results of Dynamic Multidimensional Scaling / Małgorzata Markowska, Andrzej SOKOŁOWSKI, Agnieszka RYGIEL, Danuta Strahl // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 30). - nr 507 (2018), s. 161-168. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=44501&from=publication. - ISSN 1899-3192
16
Women in EU as Seen by Dynamic Principal Component Analysis (PCA) / Małgorzata Markowska, Andrzej SOKOŁOWSKI, Agnieszka RYGIEL // Archives of Data Science, Series A [on-line]. - vol. 4, no. 1 (2018), s. 1-18. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://publikationen.bibliothek.kit.edu/1000118864. - ISSN 2363-9881
17
The Retrospective Evaluation of Prophylactic Cranial Irradiation in Patients Treated for Limited Stage Small-cell Lung Cancer - a Single Centre Study / Beata Sas-Korczyńska, Elżbieta Łuczyńska, Adrianna Chudyba, Tomasz Skóra, Andrzej SOKOŁOWSKI // Nowotwory = Journal of Oncology. - vol. 68, nr 5-6 (2018), s. 232-239. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.viamedica.pl/nowotwory_journal_of_oncology/article/download/2018.0037/48258. - ISSN 0029-540X
18
Determinants of long-term outcome in patients after percutaneous stent-assisted management of symptomatic subclavian or innominate artery stenosis or occlusion / T. Przewlocki, L.W. Wrotniak, A. Kablak-Ziembicka, P. Pieniazek, A. Roslawiecka, D. Rzeznik, M. Misztal, W. Zajdel, R. Badacz, A. SOKOLOWSKI, M. Trystula, P. Musialek, K. Zmudka // European Heart Journal. - vol. 38, iss. suppl_1 (2017), s. 1085. - Dostępne tylko streszczenia. - Pełny tekst: https://academic.oup.com/eurheartj/article-pdf/38/suppl_1/ehx493.P5210/19616086/ehx493.P5210.pdf. - ISSN 0195-668X
19
Separability Index for Cluster Analysis / Andrzej SOKOŁOWSKI, Sabina DENKOWSKA, Kamil FIJOREK // W: The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 379-386. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-85-0. - Pełny tekst: http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2017/pdf/Sokolowski_Denkowska_Fijorek.pdf
20
Józef Pociecha ...życie i twórczość (wybrane fragmenty) / wybór i redakcja Andrzej SOKOŁOWSKI. - [Miejsce nieznane]: [wydawca nieznany], 2017. - 147 s. : il. kolor. ; 27 cm
21
Grupowanie metodą k-średnich z warunkiem spójności = Clustering Using K-Means Method with Coherence Property / Marek Sobolewski, Andrzej SOKOŁOWSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 28). - nr 468 (2017), s. 215-221. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/37258/Sobolewski_Grupowanie_Metoda_K_Srednich_z_Warunkiem_Spojnosci_2017.pdf. - ISSN 1899-3192
22
Iteracyjna metoda liniowego porządkowania obiektów wielocechowych = Iterative Method for Linear Ordering of Multidimentional Objects / Andrzej SOKOŁOWSKI, Małgorzata Markowska // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - vol. 64, z. 2 (2017), s. 153-162. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://przeglad-statystyczny.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=202979. - ISSN 0033-2372
23
Determinants of long-term outcome in patients after percutaneous stent-assisted management of symptomatic subclavian or innominate artery stenosis or occlusion / T. Przewlocki, L.W. Wrotniak, A. Kablak-Ziembicka, P. Pieniazek, A. Roslawiecka, D. Rzeznik, M. Misztal, W. Zajdel, R. Badacz, A. SOKOLOWSKI, M. Trystula, P. Musialek, K. Zmudka // EuroIntervention. - vol. 13, iss. 11 (2017), s. 1356-1364. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1774-024X
24
Ocena udziału sektorów w zróżnicowaniu struktur zatrudnienia w Warszawie i powiatach sąsiadujących w latach 2005-2014 = Evaluating the Share of Sectors in Employment Structure Differences between Warsaw and Neighbouring Districts in the Period 2005-2014 / Małgorzata Markowska, Andrzej SOKOŁOWSKI // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 31, nr 4 (2017), s. 25-39. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rozwój przemysłu w krajowych i regionalnych strukturach gospodarczych = The Development of Industry in National and Regional Economic Structures. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/20801653.314.2/3758. - ISSN 2449-903X
25
Analysis of Risk Factors for Pulmonary Complications in Patients with Limited-stage Small Cell Lung Cancer = Analyse der Risikofaktoren für pulmonale Komplikationen bei Patienten mit kleinzelligem Lungenkrebs im limitierten Stadium / Beata Sas-Korczyńska, Elżbieta Łuczyńska, Wojciech Kamzol, Andrzej SOKOŁOWSKI // Strahlentherapie und Onkologie = Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics. - vol. 193, iss. 2 (2017), s. 141-149. - Summ., Zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0179-7158
26
Three-Way Clustering Problems in Regional Science / Małgorzata Markowska, Andrzej SOKOŁOWSKI, Danuta Strahl // W: Analysis of Large and Complex Data / eds. Adalbert F.X. Wilhelm, Hans A. Kestler. - Berlin ; Heidelberg: Springer-Verlag, 2016. - (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization, ISSN 1431-8814). - S. 545-550. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-25224-7 ; 978-3-319-25226-1
27
Metoda dekompozycji zmian struktury = Decomposition Method for Changes in the Structure / Małgorzata Markowska, Andrzej SOKOŁOWSKI // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - vol. 30, nr 3 (2016), s. 25-32. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/3287/2902. - ISSN 2080-1653
28
Nowotwory złośliwe w województwie małopolskim w 2014 roku = Cancer in Małopolska Voivodship in 2014 / J. Rachtan, A. SOKOŁOWSKI, M. Geleta, A. Widawska, Ł. Molong. - Kraków: Centrum Onkologii, Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, 2016. - 88 s. : il. ; 30 cm. - ISBN 978-83-928004-9-1
29
The Efficacy of Immunosuppressive Treatment of Graves' Orbitopathy is Not Affected by Previous Anti-thyroid Drugs or by Radioiodine Therapy of Graves' Disease = Wcześniejsze leczenie choroby Gravesa lekami tyreostatycznymi lub radiojodem nie wpływa na skuteczność leczenia immunosupresyjnego orbitopatii tarczycowej / Agnieszka Jagiełło-Korzeniowska, Andrzej SOKOŁOWSKI, Anna Krzentowska-Korek, Grażyna Miklaszewska, Agata Bałdys-Waligórska // Endokrynologia Polska. - vol. 67, no. 6 (2016), s. 554-561. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.viamedica.pl/endokrynologia_polska/article/view/EP.2016.0073. - ISSN 0423-104X
30
Dynamiczna klasyfikacja regionów UE ze względu na strukturę rynku pracy - pozycja regionów polskich = Dynamic Classification of EU Regions with Respect to the Labour Market Structure - / Małgorzata Markowska, Andrzej SOKOŁOWSKI, Danuta Strahl, Marek Sobolewski // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - vol. 29, nr 2 (2015), s. 23-36. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Przemiany struktur przemysłu i usług w układach regionalnych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/2854/2516. - ISSN 2080-1653
31
Effect of Introducing a Regional 24/7 Primary Percutaneous Coronary Intervention Service Network on Treatment Outcomes in Patients with ST Segment Elevation Myocardial Infarction = Wpływ wprowadzenia regionalnego programu terapii interwencyjnej zawału serca na wyniki leczenia pacjentów z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST / Bogdan Januś, Tomasz Rakowski, Artur Dziewierz, Kamil FIJOREK, Andrzej SOKOŁOWSKI, Dariusz Dudek // Kardiologia Polska. - vol. 73, iss. 5 (2015), s. 323-330. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.viamedica.pl/kardiologia_polska/article/view/77993. - ISSN 0022-9032
32
Klasyfikacja dynamiczna regionów Unii Europejskiej szczebla NUTS 2 z uwagi na wrażliwość na kryzys ekonomiczny (obszar: zmiany w gospodarce) = Dynamic Classification of the EU NUTS 2 Regions in Terms of Vulnerability to Economic Crisis (Area: Changes in Economy) / Małgorzata Markowska, Danuta Strahl, Andrzej SOKOŁOWSKI, Marek Sobolewski // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 393 (2015), s. 32-44. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=33127. - ISSN 1899-3192
33
Modyfikacja wykresu radarowego = Modification of Radar Plot / Andrzej SOKOŁOWSKI, Grzegorz Harańczyk // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 24). - nr 384 (2015), s. 280-286. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=32815. - ISSN 1899-3192
34
The Influence of Upper Level NUTS on Lower Level Classification of EU Regions / Andrzej SOKOŁOWSKI, Małgorzata Markowska, Danuta Strahl, Marek Sobolewski // W: Data Science, Learning by Latent Structures, and Knowledge Discovery / eds. Berthold Lausen, Sabine Krolak-Schwerdt, Matthias Böhmer. - Berlin ; Heidelberg: Springer-Verlag, 2015. - (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization, ISSN 1431-8814). - S. 525-531. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-662-44982-0 ; 978-3-662-44983-7
35
Regresja logistyczna : wybrane aspekty estymacji, wnioskowania i porównywania modeli / Kamil FIJOREK ; Promotor: Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków, 2015. - 111 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
36
Regional Spatial Moving Average and new Spatial Correlation Coefficient / Andrzej SOKOŁOWSKI, Małgorzata Markowska, Marek Sobolewski, Danuta Strahl, Sabina DENKOWSKA // W: IFCS 2015 Conference of the International Federation of Classification Societies : Conference Program and Book of Abstracts. - Bologna: IFCS, 2015. - S. 349-350. - Summ. - Pełny tekst: http://www.ub.edu/wamyc/SEIO/IFCS2015_BookOfAbstracts.pdf
37
Klasyfikacja dynamiczna regionów Unii Europejskiej szczebla NUTS 2 pod względem wrażliwości na kryzys ekonomiczny w obszarze rynek pracy = Dynamic Classification of the European Union NUTS 2 Regions in Terms of Sensitivity to Economic Crisis (Area: Labour Market) / Małgorzata Markowska, Andrzej SOKOŁOWSKI, Danuta Strahl, Marek Sobolewski // Humanities and Social Sciences (HSS). - vol. 20, nr 2 (2015), s. 37-50. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/173. - ISSN 2300-9918
38
Propozycja podejścia metodologicznego do oceny zależności między inteligentnym rozwojem a wrażliwością na kryzys ekonomiczny w wymiarze regionalnym = The Proposal of Methodological Approach to the Assessment of Relations Between Smart Growth and Vulnerability to Economic Crisis at the Regional Level / Danuta Strahl, Andrzej SOKOŁOWSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 331 (2014), s. 190-200. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
39
Powikłania płucne u chorych na drobnokomórkowego raka płuca w ograniczonej postaci z całkowitą remisją po radiochemioterapii = Pulmonary Complications in Patients with Complete Remission after Radio-chemotherapy for Localized Stage Small-cell Lung Cancer / Beata Sas-Korczyńska, Andrzej SOKOŁOWSKI, Elżbieta Włodarczyk, Elżbieta Łuczyńska // Nowotwory = Journal of Oncology. - vol. 64, nr 5 (2014), s. 383-390. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.viamedica.pl/nowotwory_journal_of_oncology/article/download/NJO.2014.0066/27698. - ISSN 0029-540X
40
The Regions of Visegrad Group Countries Classified Regarding their Sensitivity to Economic Crisis : (in the Labour Market Area) / Małgorzata Markowska, Marek Sobolewski, Danuta Strahl, Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Regional Economy and Policy : Territories and Cities / eds. Petr Hlaváček, Petra Olšová. - Ústí nad Labem: Jan Evangelista Purkyně University, 2014. - S. 104-112. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-7414-778-4
41
Innovation Dynamics of Turkish Regions Compared to European Union / Małgorzata Markowska, Andrzej SOKOŁOWSKI, Danuta Strahl // Journal of Selçuk University Natural and Applied Science. - Special Issue: ISDS Symposium (2014), s. 115-126. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2147-3781
42
Efektywność metody k-średnich w zależności od separowalności grup = Cluster Separability and the Effectiveness of K-means Method / Andrzej SOKOŁOWSKI, Magdalena Czaja // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; 22). - 327 (2014), s. 23-29. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
43
The Biological Markers and Results of Treatment in Male Breast Cancer Patients : the Cracow Experience / B. Sas-Korczynska, J. Niemiec, A. Harazin-Lechowska, S. Korzeniowski, D. Martynow, A. Adamczyk, A. SOKOLOWSKI // Neoplasma. - Vol. 61, No. 3 (2014), s. 331-339. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.elis.sk/download_file.php?product_id=3747&session_id=2d906b45bd23d0f8a0b46781eda63c02. - ISSN 0028-2685
44
Model narzędzi prognostyczno-analitycznych w zarządzaniu ambulatoryjną opieką specjalistyczną / Urszula Lasa ; Promotor: Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków, 2014. - 196 k. : il. kolor. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003092
45
Relationship of Social and Lifestyle Factors with Central Fat Distribution Expressed by the Aggregate Fat Distribution Index / Agnieszka Suder, Andrzej SOKOŁOWSKI // Anthropological Review. - vol. 77, iss. 2 (2014), s. 205-218. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ptantropologiczne.pl/en/ckfinder/userfiles/images/AR/vol077_2/AR-77-2-205-218.pdf. - ISSN 1898-6773
46
Tests For Connection Between Clustering of Polish Counties and Province Structure / Małgorzata Markowska, Marek Sobolewski Andrzej SOKOŁOWSKI, Danuta Strahl // Statistics in Transition : new series. - vol. 15, no. 2 (2014), s. 309-316. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/en/defaultlistaplikow/3452/12/1/4a5_markowska_s309_316.pdf. - ISSN 1234-7655
47
Taksonomia dynamiki zmian struktury zatrudnienia w nowoczesnym przemyśle i usługach w regionach Unii Europejskiej = The Taxonomy of Employment Structure Changes in Modern Industry and Services in the European Union Regions / Małgorzata Markowska, Andrzej SOKOŁOWSKI, Danuta strahl // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - nr 26 (2014), s. 46-64. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Przemiany struktur regionalnych w warunkach kryzysu gospodarczego. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/1803/1775. - ISSN 2080-1653
48
Problemy testowania hipotez w zagadnieniach Big Data / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Statystyczne aspekty analizy wielkich zbiorów danych "Big Data" / kier. tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI. - (2014), s. 44-48
49
Propozycja zastosowania metody k-średnich do estymacji wielowymiarowej mediany / Sabina DENKOWSKA, Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Historia metody k-średnich / kier. tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI. - (2013), s. 50-57
50
Bezpośrednie estymatory modalnej / Andrzej SOKOŁOWSKI ; [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 212 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-627-4
51
Analiza mocy wybranych testów jednorodności czasów trwania dla populacji o rozkładzie Weibulla = The Power Analysis of Tests for Comparing Survival of Weibull Distributed Populations / Andrzej SOKOŁOWSKI, Sabina DENKOWSKA, Kamil FIJOREK, Marcin SALAMAGA // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 60, z. 3 (2013), s. 305-323. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202013/Zeszyt%203/2013_60_3_305-323.pdf. - ISSN 0033-2372
52
Statystyczna analiza rozkładu liczby głosów w wyborach prezydenckich w Polsce w 2010 roku / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Zjawiska społeczne w badaniach statystycznych : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Barbarze Podolec / [red. nauk. Paweł ULMAN]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 99-111. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-625-0
53
Sejm VI kadencji - maszynka do głosowania = VIth-Term Sejm - a Voting Machine / Sabina DENKOWSKA, Kamil FIJOREK, Marcin SALAMAGA, Andrzej SOKOŁOWSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 21). - nr 279 (2013), s. 11-18. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
54
Prognostyczne znaczenie wybranych cech biologicznych raka piersi dla uzupełniającego leczenia promieniowaniem jonizującym i antracyklinami / Beata Biesaga, Joanna Niemiec, Marek Ziobro, Joanna Wysocka, Anna Kruczak, Andrzej SOKOŁOWSKI // W: XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie / red. Aneta Cheda, Ewa M. Nowosielska, Jolanta Wrembel-Wargocka. - Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna, 2013. - S. 30
55
Efektywność metody k-średnich w zależności od separowalności grup / Andrzej SOKOŁOWSKI, Magdalena Czaja // W: Historia metody k-średnich / kier. tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI. - (2013), s. 44-50
56
The Influence of Time of Radio-Chemotherapy and Other Therapeutic Factors on Treatment Results in Patients with Limited Disease Small Cell Lung Cancer / Beata Sas-Korczynska, Andrzej SOKOLOWSKI, Stanisław Korzeniowski // Lung Cancer. - Vol. 79, Iss. 1 (2013), s. 14-19. - Summ.. - Pełny tekst dostępny w ScienceDirect. - Bibliogr. - ISSN 0169-5002
57
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - nr 878, 884. - ISSN 1898-6447
58
Separation-Resistant and Bias-Reduced Logistic Regression : STATISTICA Macro / Kamil FIJOREK, Andrzej SOKOŁOWSKI // Journal of Statistical Software [on-line]. - vol. 47 (April 2012)12 s. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.jstatsoft.org/index.php/jss/article/view/v047c02/v47c02.pdf. - ISSN 1548-7660
59
Wyniki eksperymentów symulacyjnych badania mocy testów porównywania przeżyć / Andrzej SOKOŁOWSKI, Kamil FIJOREK // W: Analiza testów porównywania czasu trwania zjawisk / kier. tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI. - (2012), s. 23-41
60
Q uniwersalna miara odległości = Q Universal Distance Measure / Andrzej SOKOŁOWSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 19). - nr 242 (2012), s. 22-30. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
61
Statystyka / Stanisław M. Kot, Jacek Jakubowski, Andrzej SOKOŁOWSKI. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Difin, 2011. - 526 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-349-5
62
History of the Mode / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Second Bilateral German-Polish Symposium on Data Analysis and its Applications : Cracow, April 14-16, 2011 : the Symposium Programme and Abstracts / [materials prep. by: Józef POCIECHA, Sabina AUGUSTYN, Mateusz BARYŁA] ; Cracow University of Economics. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 40. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-520-3
63
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - nr 876. - ISSN 1898-6447
64
Niewierność małżeńska - statystyczna analiza wyników ankiety internetowej / Andrzej SOKOŁOWSKI, Anna Żmuda // W: Analiza danych w programie Statistica - przegląd. - Kraków: StatSoft Polska, 2011. - S. 45-68. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88724-58-9
65
Przebieg zapalenia autoimmunologicznego w czasie 12-miesiecznej obserwacji na przykładzie oftalmopatii Gravesa / Agata Bałdys-Waligórska, Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Recepta na statystykę, czyli analiza danych w badaniach medycznych. - Kraków: StatSoft Polska, 2011. - S. 65-83. - ISBN 978-83-88724-54-1
66
Smoking Habits Among Women over 30 Years of Age in Małopolska = Palenie tytoniu wśród kobiet powyżej 30 roku życia w Małopolsce / Jadwiga Rachtan, Andrzej SOKOŁOWSKI // Pneumonologia i Alergologia Polska. - vol. 79, nr 1 (2011), s. 16-20. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.viamedica.pl/advances_in_respiratory_medicine/article/download/27688/22426. - ISSN 0867-7077
67
Nowotwory złośliwe w województwie małopolskim w 2009 roku = Cancer in Małopolska Voivodship in 2009 / J. Rachtan, A. SOKOŁOWSKI, M. Geleta, A. Widawska, R. Żmurko, Ł. Molong. - Kraków: Centrum Onkologii, Instytut im. M. Skłodowskiej-Cure, 2011. - 89 s. : il. ; 30 cm. - ISBN 978-83-928004-3-9
68
Gender-Related Differences in Repopulation and Early Tumor Response to Preoperative Radiotherapy in Rectal Cancer Patients / Anna Gasińska, Piotr Richter, Zbigniew Darasz, Joanna Niemiec, Krzysztof Bucki, Krzysztof Małecki, Andrzej SOKOŁOWSKI // Journal of Gastrointestinal Surgery. - vol. 15, iss. 9 (2011), s. 1568-1576. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1091-255X
69
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Andrzej SOKOŁOWSKI]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - nr 857, 876. - ISSN 1898-6447
70
Statystyczna analiza uwarunkowań niedotrzymania umowy / Andrzej SOKOŁOWSKI, Anna Żmuda // W: Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały V Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji : streszczenia referatów / [oprac. materiałów Roman HUPTAS]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 61. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-522-7
71
Clinico-Morphological Parameters Affecting Survival of Patients with Advanced Cervical Cancer / Małgorzata Klimek, Anna Kruczak, Janusz Ryś, Katarzyna Mularz, Krzysztof Halaszka, Marcin Przewoźnik, Julia Moskal, Andrzej SOKOŁOWSKI, Krzysztof Urbański // Polish Journal of Pathology. - vol. 62, iss. 3 (2011), s. 250-256. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.termedia.pl/Clinico-morphological-parameters-affecting-survival-of-patients-with-advanced-cervical-cancer,55,18078,1,0.html. - ISSN 1233-9687
72
The Routine Immunohistochemical Evaluation in Paget Disease of the Nipple / Elżbieta Marczyk, Anna Kruczak, Aleksandra Ambicka, Katarzyna Mularz, Agnieszka Harazin-Lechowska, Julia Moskal, Andrzej SOKOŁOWSKI, Jerzy Mituś, Janusz Ryś // Polish Journal of Pathology. - vol. 62, iss. 4 (2011), s. 229-235. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.termedia.pl/The-routine-immunohistochemical-evaluation-in-Paget-disease-of-the-nipple,55,18075,1,0.html. - ISSN 1233-9687
73
Carotid Intima-media Thickness, hs-CRP and TNF-α are Independently Associated with Cardiovascular Event Risk in Patients with Atherosclerotic Occlusive Disease / Anna Kablak-Ziembicka, Tadeusz Przewłocki, Andrzej SOKOŁOWSKI, Wiesława Tracz, Piotr Podolec // Atherosclerosis. - Vol. 214, iss. 1 (2011), s. 185-190. - Summ.. - Pełny tekst dostępny w bazie ScienceDirect. - Bibliogr. - ISSN 0021-9150
74
Metodologia budowy wskaźnika agregatowego / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Bezpieczeństwo energetyczne Polski 2010 - raport otwarcia / red. Piotr Szlagowski. - Kraków: Instytut Kościuszki, 2010. - S. 7-14. - ISBN 978-83-931093-0-2. - Pełny tekst: http://www.forum-ekonomiczne.pl/wp-content/uploads/2012/02/Raport_PL_Instytut-Ko%C5%9Bciuszki-V-Forum-Energetyczne-2010.pdf
75
Cluster Structured Multivariate Probability Distribution with Uniform Marginals / Andrzej SOKOLOWSKI, Sabina DENKOWSKA // W: Classification as a Tool for Research / eds. Hermann Locarek-Junge, Claus Weihs. - New York: Springer, 2010. - (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization, ISSN 1431-8814). - S. 209-216. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-642-10744-3 ; 978-3-642-10745-0
76
Estymacja i testowanie hipotez / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Statistica w badaniach naukowych i nauczaniu statystyki. - Kraków: StatSoft Polska, 2010. - S. 25-60. - ISBN 978-83-88724-43-5
77
Statystyczna analiza związku narodowości sędziego orzekającego z narodowością zawodnika w ocenie skoków narciarskich = Statistics on Judges and Bias in Ski Jumping / Andrzej SOKOŁOWSKI, Jakub Sawiczyński // W: Aktualne zagadnienia modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych / red. Józef POCIECHA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 10). - S. 87-92. - Summ. - ISBN 978-83-7252-477-5
78
Jak rozumieć i wykonywać analizę przeżycia / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Medycyna i analiza danych. - Kraków: StatSoft, 2010. - S. 33-48. - ISBN 978-83-88724-50-3. - Pełny tekst: http://www.statsoft.pl/czytelnia/artykuly/Jak_rozumiec_i_wykonac_analize_przezycia.pdf
79
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie : retrospekcja. Cz. 1, Pracownicy / Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 112 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7252-502-4
80
The Role of Carotid Intima-media Thickness Assessment in Cardiovascular Risk Evaluation in Patients with Polyvascular Atherosclerosis / Kablak-Ziembicka Anna, Przewłocki Tadeusz, Pieniążek Piotr, Musiałek Piotr, SOKOŁOWSKI Andrzej, Drwiła Rafał, Sadowski Jerzy, Żmudka Krzysztof, Tracz Wiesława // Atherosclerosis. - Vol. 209, iss. 1 (2010), s. 125-130. - Summ.. - Pełny tekst dostępny w bazie ScienceDirect. - Bibliogr. - ISSN 0021-9150
81
Ocena ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych z uwzględnieniem pomiarów kompleksu błony wewnętrznej i środkowej tętnic szyjnych / Anna Kabłak-Ziembicka, Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Medycyna i analiza danych. - Kraków: StatSoft, 2010. - S. 49-65. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88724-50-3. - Pełny tekst: http://www.statsoft.pl/czytelnia/artykuly/Ocena_ryzyka_zdarzen_sercowo.pdf
82
Dlaczego warto znać metody statystyczne i data mining? / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Statistica w badaniach naukowych i nauczaniu statystyki. - Kraków: StatSoft Polska, 2010. - S. 103-126. - ISBN 978-83-88724-43-5
83
Ranking polskich europosłów 2009 = Polish Members of European Parliament - 2009 Chart / Izabela Albrycht, Andrzej SOKOŁOWSKI, Krzysztof Szczerski // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; 17). - nr 107 (2010), s. 17-23. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowanie. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
84
Analiza szeregów czasowych i prognozowanie / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Statistica w badaniach naukowych i nauczaniu statystyki. - Kraków: StatSoft Polska, 2010. - S. 81-101. - ISBN 978-83-88724-43-5
85
O pewnym wielowymiarowym rozkładzie prawdopodobieństwa / Andrzej SOKOŁOWSKI, Sabina DENKOWSKA // W: Współczesne problemy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych / red. Józef POCIECHA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 2). - S. 309-319. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-440-9
86
Empiryczna ocena mocy testów dla wielu wariancji = A Comparative Study of Tests Power for Homogeneity of Variances / Sabina DANKOWSKA, Kamil FIJOREK, Marcin SALAMAGA, Andrzej SOKOŁOWSKI // Przegląd Statystyczny. - t. 56, z. 3-4 (2009), s. 26-39. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202009/Zeszyt%203-4/2009_56_3-4_026-039.pdf. - ISSN 0033-2372
87
Rozważania o rozkładzie odległości od punktów kratowych w rozkładzie równomiernym = The Distribution of Distance from Lattice Points in Uniform Distribution / Grzegorz Harańczyk, Andrzej SOKOŁOWSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; 16). - nr 47 (2009), s. 17-23. - Summ.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowanie. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
88
Polyvascular Extracoronary Atherosclerotic Disease in Patients with Coronary Artery Disease = Częstość występowania i czynniki predykcyjne miażdżycy w wielu obszarach tętniczych u pacjentów z chorobą wieńcową / Tadeusz Przewłocki, Anna Kabłak-Ziembicka, Artur Kozanecki, Daniel Rzeźnik, Piotr Pieniążek, Piotr Musiałek, Adam Piskorz, Andrzej SOKOŁOWSKI, Agnieszka Rosławiecka, Wiesława Tracz // Kardiologia Polska. - t. 67, nr 8 (2009), s. 978-984. - Summ., streszcz.. - [odczyt: 20.06.2011]. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.viamedica.pl/kardiologia_polska/article/view/80068. - ISSN 0022-9032
89
Statystyczna analiza związku narodowości sędziego z narodowością zawodnika w ocenie skoków narciarskich / Andrzej SOKOŁOWSKI, Jakub Sawiczyński // W: Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały III Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów Katarzyna FRODYMA, Monika PAPIEŻ]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 28. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-441-6
90
Statystyczna analiza i prognozowanie funkcjonowania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w latach 1999-2008 / Janusz Kot, Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Zastosowania nowoczesnej analizy danych w administracji publicznej. - Kraków: StatSoft Polska, 2009. - S. 59-73. - ISBN 978-83-88724-44-2
91
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - nr 770. - ISSN 1898-6447
92
Familial Lung Cancer Risk among Women in Poland / Jadwiga Rachtan, Andrzej SOKOŁOWSKI, Stanisław Niepsuj, Brunon Zemła, Maria Zwierko // Lung Cancer. - vol. 65, iss. 2 (2009), s. 138-143. - Summ.. - Pełny tekst dostępny w ScienceDirect. - Bibliogr. - ISSN 0169-5002
93
Zastosowanie modelu Markowa do oszacowania rokowania po radykalnym leczeniu operacyjnym raka piersi = Use of Markov's Model for Prognosis Evaluation after Radical Surgical Treatment of Breast Cancer / Aneta L. Zygulska, Andrzej SOKOŁOWSKI // Onkologia w Praktyce Klinicznej. - T. 4, nr 5 (2008), s. 192-197. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.viamedica.pl/oncology_in_clinical_practice/article/download/9291/7911. - ISSN 1734-3542
94
Analiza taksonomiczna mieszkań sprzedanych w Krakowie w okresie styczeń 2004 - październik 2007 = Cluster Analysis of Flats Sold in Cracow between January 2004 and October 2007 / Sabina DENKOWSKA, Marcin SALAMAGA, Sebastian Sit, Andrzej SOKOŁOWSKI // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 65 (2008), s. 28-37. - Streszcz., summ. - ISSN 1231-8841
95
Prevalence and Prediction of Renal Artery Stenosis in Patients with Coronary and Supraaortic Artery Atherosclerotic Disease / Tadeusz Przewlocki, Anna Kablak-Ziembicka, Wieslawa Tracz, Grzegorz Kopec, Pawel Rubis, Mieczyslaw Pasowicz, Piotr Musialek, Magdalena Kostkiewicz, Artur Kozanecki, Tomasz Stompór, Wladyslaw Sulowicz and Andrzej SOKOLOWSKI // Nephrology Dialysis Transplantation. - vol. 23 iss. 2 (2008), s. 580-585. - Summ.. - Pełny tekst dostępny na platformie Oxford. - Bibliogr. - ISSN 0931-0509
96
Carotid Intima-media Thickness in Pre-and postmenopausal Women with Suspected Coronary Artery Disease / Anna Kablak-Ziembicka, Tadeusz Przewlocki, Wieslawa Tracz, Piotr Pieniazek, Piotr Musialek, Andrzej SOKOLOWSKI, Rafal Drwila, Daniel Rzeznik // Heart and Vessels. - vol. 23, iss. 5 (2008), s. 295-300. - Summ.. - Pełny tekst dostępny na platformie Springer. - Bibliogr. - ISSN 0910-8327
97
Zachorowalność na nowotwory złośliwe w Krakowie w latach 2004-2006 = Cancer Incidence in Krakow in 2004-2006 / Jadwiga Rachtan, Andrzej SOKOŁOWSKI, Małgorzata Geleta, Łucja Molong, Anna Widawska, Renata Żmurko // Współczesna Onkologia. - vol. 12, nr 9 (2008), s. 425-428. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.termedia.pl/Journal/-3/pdf-11681-1?filename=08_Zachorowalnosc%20na%20nowotwory%20z%C5%82o%C5%9Bliwe.pdf. - ISSN 1428-2526
98
Emergo / ed. in chief Tadeusz KUDŁACZ, eds. Mieczysław DOBIJA, Kazimierz GÓRKA, Stanisław MIKLASZEWSKI, Stanisław OWSIAK, Andrzej SOKOŁOWSKI. - Cracow : University of Economics Press, 2008. - vol. 13, nr 1 (44). - ISSN 1233-3115
99
Carotid Artery Stenting with Patient - and Lesion-Tailored Selection of the Neuroprotection System and Stent Type : Early and 5-Year Results from a Prospective Academic Registry of 535 Consecutive Procedures (TARGET-CAS) / Piotr Pieniazek, Piotr Musialek, Anna Kablak-Ziembicka, Lukasz Tekieli, Rafal Motyl, Tadeusz Przewlocki, Zbigniew Moczulski, Mieczyslaw Pasowicz, Andrzej SOKOLOWSKI, Agata Lesniak-Sobelga, Krzysztof Zmudka, and Wieslawa Tracz // Journal of Endovascular Therapy. - vol. 15 iss. 3 (2008), s. 249-262. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1526-6028
100
Statystyczne metody prognozowania popytu na rynkach energii elektrycznej / Agnieszka PASZTYŁA ; Promotor: Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków, 2008. - 145 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
101
Statystyczna analiza zależności pomiędzy obrazem morfologicznym i zmianami cytogenetycznymi w mięsakach tkanek miękkich / Janusz Ryś, Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Praktyka statystyczna w medycynie i farmacji : planowanie badań i opracowywanie wyników / red. nauk. Janusz Wątroba. - Kraków: StatSoft Polska, 2008. - S. 63-71. - ISBN 978-83-88724-36-7. - Pełny tekst: http://www.statsoft.pl/czytelnia/artykuly/Statystyczna_analiza_zaleznosci.pdf
102
Data Mining - tak czy nie? / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych / red. Józef POCIECHA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - S. 57-63. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-394-5
103
O pewnym wielowymiarowym rozkładzie prawdopodobieństwa / Andrzej SOKOŁOWSKI, Sabina DENKOWSKA // W: Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały II Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - S. 20. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-395-2
104
Variation in Body Fat Distribution Associated with Selected Social and Lifestyle Elements : Socio-economic Implications / A. Suder, A. SOKOŁOWSKI // Polish Journal of Environmental Studies. - vol. 16, no. 5C II (2007), s. 634-639. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1230-1485
105
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - nr 764. - ISSN 1898-6447
106
IFCS-2006 Lublana : kilka refleksji = IFCS-2006 Lublana - Some Remarks / Andrzej SOKOŁOWSKI, Krzysztof Jajuga, Eugeniusz Gatnar // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; 14). - nr 1169 (2007), s. 39-45. - Summ.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
107
Statystyka : podręcznik dla studiów ekonomicznych / Stanisław M. Kot, Jacek Jakubowski, Andrzej Sokołowski. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin : StatSoft Polska, 2007. - 520 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7251-780-7
108
Emergo / ed. in chief Tadeusz KUDŁACZ, eds. Mieczysław DOBIJA, Kazimierz GÓRKA, Stanisław MIKLASZEWSKI, Stanisław OWSIAK, Andrzej SOKOŁOWSKI. - Cracow : University of Economics Press, 2007. - vol. 12, nr 1 (43). - ISSN 1233-3115
109
Empiryczny test jednorodności dla metody Warda w analizie skupień / Beata Basiura ; Promotor: Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków, 2007. - 245 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
110
Iodine Prophylaxis - the Protective Factor Against Stomach Cancer in Iodine Deficient Areas / Filip Gołkowski, Zbigniew Szybiński, Jadwiga Rachtan, Andrzej SOKOŁOWSKI, Monika Buziak-Bereza, Małgorzata Trofimiuk, Alicja Hubalewska-Dydejczyk, Elwira Przybylik-Mazurek and Bohdan Huszno // European Journal of Nutrition. - vol. 46, no 5 (2007), s. 251-256. - Summ.. - Pełny tekst dostępny na platformie Springer. - Bibliogr. - ISSN 1436-6207
111
The Football Distance = Odległość futbolowa / Andrzej SOKOŁOWSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; 14). - nr 1169 (2007), s. 33-36. - Streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania. - ISSN 0324-8445
112
Metody metaanalizy w ekonomicznej ocenie technologii medycznych / Michał Seweryn ; Promotor: Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków, 2007. - 131 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
113
Syntetyczna ocena procesów restrukturyzacji w kopalniach węgla kamiennego = The Comprehensive Assess ot the Coal Industry's Restructuring Processes / Jerzy Kicki, Eugeniusz J. Sobczyk, Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2007. - Kraków: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, 2007. - S. 47-63. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
114
Wpływ wdrożonych systemów zarządzania jakością na poziom eksportu / Andrzej SOKOŁOWSKI, Piotr Chechelski // W: Stan wdrożenia systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego / red. Grażyna Morkis. - Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2006. - (Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej ; nr 42). - S. 84-98. - ISBN 83-89666-70-7. - Pełny tekst: http://www.ierigz.waw.pl/publikacje/raporty-programu-wieloletniego-2005-2009/1314196064
115
Innowacyjność w województwie małopolskim = The Innovativeness of the Małopolskie Voivodship / Anna FRANCIK, Andrzej SOKOŁOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 730 (2006), s. 63-97. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/130237984. - ISSN 0208-7944
116
Realne koalicje w Sejmie w roku 2004 = Cluster Analysis of the Legislative Activity of Sejm in 2004 / Jerzy HAUSNER, Andrzej SOKOŁOWSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; 13). - nr 1126 (2006), s. 27-36. - Summ.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania. - ISSN 0324-8445
117
Strategia restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego - doświadczenia i prognozy / Roman Ney, Andrzej Sokołowski, Eugeniusz J. Sobczyk, Jerzy Kicki, Jacek Jarosz, Piotr Saługa, Artur Dyczko, Henryk Paszcza ; red. Roman Ney. - Kraków: Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2006. - 175 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-89174-44-8
118
Wpływ wdrożonych systemów zarządzania jakością na poziom nakładów inwestycyjnych / Andrzej SOKOŁOWSKI, Piotr Chechelski // W: Stan wdrożenia systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego / red. Grażyna Morkis. - Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2006. - (Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej ; nr 42). - S. 64-83. - ISBN 83-89666-70-7. - Pełny tekst: http://www.ierigz.waw.pl/publikacje/raporty-programu-wieloletniego-2005-2009/1314196064
119
Estimation of the Prognostic Value of Some Clinical Factors and Mammographical Signs in Breast Cancer = Ocena wartości prognostycznej wybranych cech klinicznych i objawów mammograficznych w raku piersi / Elżbieta Łuczyńska, Joanna Anioł, Sonia Dyczek, Jerzy Mituś, Andrzej Stelmach, Andrzej SOKOŁOWSKI // Polish Journal of Radiology. - vol. 71, no 4 (2006), s. 10-19. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.polradiol.com/download/getFreePdf/l/EN. - ISSN 1733-134X
120
Statystyczne metody monitorowania kosztów jakości / Janusz NIEZGODA ; Promotor: Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków, 2006. - 119 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
121
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - nr 724, 726. - ISSN 0208-7944
122
Wpływ zakłóceń losowych na wyniki porządkowania obiektów / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Matematyka język uniwersalny : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Tadeusza Stanisza / [red. nauk. Edward SMAGA]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 237-252. - ISBN 83-7252-319-3
123
Statystyczna analiza porównawcza funduszy inwestycyjnych w Polsce / Marcin SALAMAGA ; Promotor: Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków, 2006. - 276 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
124
Tablice statystyczne / Stanisław Maciej Kot, Andrzej SOKOŁOWSKI. - Wyd. 3 popr. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2005. - 53, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-257-X
125
Gender Differences in Carotid Intima-Media Thickness in Patients with Suspected Coronary Artery Disease / Anna Kablak-Ziembicka, Tadeusz Przewlocki, Wieslawa Tracz, Piotr Pieniazek, Piotr Musialek, Andrzej SOKOLOWSKI // The American Journal of Cardiology. - vol. 96, iss. 9 (2005), s. 1217-1222. - Summ.. - Pełny tekst dostępny w ScienceDirect. - Bibliogr. - ISSN 0002-9149
126
Testowanie wielokrotne w badaniach ekonomicznych / Sabina DENKOWSKA ; Promotor: Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków, 2005. - 152 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 15 k. - Bibliogr.
127
Zachorowalność na nowotwory złośliwe w województwie małopolskim w latach 1999-2001 = Cancer Incidence in the Małopolska Province in 1999-2001 / Jadwiga Rachtan, Andrzej SOKOŁOWSKI, Małgorzata Geleta, Łucja Molog // Przegląd Lekarski. - T. 62, nr 8, supl. 2 (2005), s. 737-741. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2240
128
Taksonomiczna analiza działalności ustawodawczej sejmu w 2004 roku = Cluster Analysis of the Legislative Activity of Sejm in 2004 / Jerzy HAUSNER, Andrzej SOKOŁOWSKI // Studia Politologiczne. - vol. 9 (2005), s. 28-40. - Tytuł numeru: Przed wyborami : konflikty, strategie, nadzieje. - ISSN 1640-8888
129
Efektywność klasyfikacji w metodzie Warda = The Clustering Effectiveness in Ward's Method / Beata Basiura, Andrzej SOKOŁOWSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Andrzej IWASIEWICZ]. - vol. 46-47 (2005/2006), s. 53-64. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
130
IFCS-2004 Chicago - kilka refleksji = IFCS-2004 Chicago - Some Impressions / Andrzej SOKOŁOWSKI, Krzysztof Jajuga // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; 12). - nr 1076 (2005), s. 19-25. - Summ.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania. - ISSN 0324-8445
131
Innowacyjność Małopolski mierzona potencjałem badawczo-rozwojowym w organizacjach różnej wielkości / Anna FRANCIK, Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Innowacyjność sektora MŚP : Małopolska i Podkarpacie / red. Krzysztof Kaszuba, Jan TARGALSKI. - Kraków ; Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2005. - S. 141-174. - Bibliogr. - ISBN 83-88397-21-4
132
Analiza wyników wyborów w III RP / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Przegląd programów z rodziny Statistica. - Warszawa; Kraków: StatSoft, 2005. - (Zastosowania Statystyki i Data Mining). - S. 57-66. - ISBN 83-88724-29-0
133
Przykłady stosowania analizy danych w marketingu i badaniu opinii publicznej / Andrzej SOKOŁOWSKI, Adam SAGAN // StatSoft Polska [on-line]. - ([2005])[1 ekran]. - [odczyt: 14.12.2012]. - Pełny tekst: https://media.statsoft.pl/_old_dnn/downloads/adwmarketingu.pdf
134
Data Mining - automat czy metoda naukowa? / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Data mining : poznaj siebie i swoich klientów. - Warszawa; Kraków: StatSoft, 2005. - (Zastosowania Statystyki i Data Mining). - S. 5-11. - Bibliogr. - ISBN 83-88724-26-6
135
Zachorowalność na nowotwory złośliwe gruczołu krokowego w województwie małopolskim w latach 1999-2001 = Incidence Rate of Prostate Cancer in the Małopolska Province in 1999-2001 / Jadwiga Rachtan, Andrzej SOKOŁOWSKI, Małgorzata Geleta, Łucja Molong // Urologia Polska. - vol. 58, nr 3 (2005), s. 190-192. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0500-7208
136
Lista Przebojów Programu Trzeciego - problemy statystyczne = Radio 3 Hit List - Statistical Problems / Artur Łapczyński, Marek Niedźwiecki, Andrzej SOKOŁOWSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; 12). - nr 1076 (2005), s. 57-70. - Summ.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
137
Lista przebojów Trójki w obiektywie Statistica / Andrzej SOKOŁOWSKI, Marek Niedźwiecki // W: Przegląd programów z rodziny Statistica. - Warszawa; Kraków: StatSoft, 2005. - (Zastosowania Statystyki i Data Mining). - S. 93-106. - ISBN 83-88724-29-0
138
Strukturalne testy zgodności / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 41-50. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-210-3
139
Dawka leku znieczulenia miejscowego na segment rdzeniowy a rozmiary części lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa w znieczuleniu podpajęczynówkowym dorosłych = Relationship between the Dose of Local Anaesthetic Agent and Lumbo-sacral Dimensions of the Spine During Spinal Anaesthesia / Krzysztof Duda, Andrzej SOKOŁOWSKI, Agnieszka Kubisz, Marek Mizianty, Barbara Machowska // Anestezjologia Intensywna Terapia. - T. 36, nr 1 (2004), s. 28-33. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0209-1712
140
Zastosowanie wybranych modeli decyzyjnych w ekonomicznej ocenie programów zdrowotnych / Marek Sobolewski ; Promotor: Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków, 2004. - 185 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 24 k. - Praca wykonana w ramach projektu badawczego nr 2 H02B 029 25 finansowanego przez Komitet Badań Naukowych. - Bibliogr.
141
Association of Increased Carotid Intima-media Thickness with the Extent of Coronary Artery Disease / A. Kablak-Ziembicka, W. Tracz, T. Przewlocki, P. Pieniazek, A. SOKOŁOWSKI and M. Konieczynska // Heart. - vol. 90, iss. 11 (2004), s. 1286-1290. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1768551/pdf/hrt09001286.pdf. - ISSN 1355-6037
142
O niewłaściwym stosowaniu metod statystycznych / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Statystyka i data mining w badaniach naukowych. - Kraków: StatSoft Polska, 2004. - (Zastosowania Statystyki i Data Mining). - S. 5-14. - Bibliogr. - ISBN 83-88724-22-3
143
Data mining w prognozowaniu zaopotrzebowania na nośniki energii / Andrzej SOKOŁOWSKI, Agnieszka PASZTYŁA // W: Statystyka i data mining w praktyce : [seminarium], Warszawa - Kraków 2004. - Kraków: StatSoft, 2004. - (Zastosowania Statystyki i Data Mining). - S. 91-102. - Bibliogr. - ISBN 83-88724-23-1
144
Zachorowalność na nowotwory złośliwe piersi u kobiet w województwie małopolskim w latach 1999-2001 = Incidence of Breast Cancer in Women in the Małopolska Province in 1999-2001 / Jadwiga Rachtan, Andrzej SOKOŁOWSKI, Małgorzata Geleta, Łucja Molong // Współczesna Onkologia. - vol. 9, nr 9 (2004), s. 425-428. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.termedia.pl/Journal/-3/pdf-2748-1?filename=Zachorowalno%C5%9B%C4%87.pdf. - ISSN 1428-2526
145
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - nr 666. - ISSN 0208-7944
146
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - nr 643. - ISSN 0208-7944
147
Analysis of Treatment Results in Advanced Hodgkin's Disease : the Case for Adjuvant Radiotherapy / Magdalena Dyduch, Jan Skolyszewski, Stanislaw Korzeniowski, Andrzej SOKOLOWSKI // International Journal of Radiation Oncology Biology Physics. - vol. 56, iss. 3 (2003), s. 634-643. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0360-3016
148
Prognozowanie finansowych szeregów czasowych / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Zastosowania statystyki i data mining w finansach. - Kraków: StatSoft Polska, 2003. - (Zastosowania Statystyki i Data Mining). - S. 55-64. - ISBN 83-88724-17-7
149
Factors Determining the Post-Operative Hypo-Albuminaemia in Cancer Patients - Stepwise Regression Analysis / K. Duda, L. Kołodziejski, A. SOKOŁOWSKI, A. Kubisz, W. Łobaziewicz, A. L. Komorowski, E. Marczyk // Acta Chirurgica Belgica. - vol. 103, iss. 3 (2003), s. 287-292. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.belsurg.org/uploaded_pdfs/103/103_287_292.pdf. - ISSN 0001-5458
150
Modelowanie wydatków związanych z leczeniem nowotworów piersi u kobiet w Polsce / Krzysztof JAKÓBIK ; Promotor: Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków, 2003. - 202 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 21 k. - Bibliogr.
151
Innowacyjność województwa małopolskiego mierzona potencjałem badawczo-rozwojowym w organizacjach różnej wielkości / Anna FRANCIK, Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Wpływ innowacyjności na rozwój sektora MSP w Małopolsce / kierownik tematu: Jan TARGALSKI. - (2003), s. 1[68]-32[99]. - Bibliogr.
152
Impact of Chlamydia Pneumoniae Infection on Survival Rate after Heart Transplantation / Piotr Pieniążek, Ewa Stępień, Jerzy Sadowski, Tadeusz Przewłocki, Andrzej SOKOŁOWSKI, Piotr Podolec, Bogusław Kapelak, Piotr Przybyłowski, Andrzej Kądzielski, Wiesława Tracz // Medical Science Monitor. - vol. 9, iss. 2 (2003), s. CR67-CR72. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1234-1010
153
IFCS-2002 - Facts and Remarks = IFCS-2002 - fakty i refleksje / Krzysztof Jajuga, Andrzej SOKOŁOWSKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 50, z. 1 (2003), s. 113. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
154
IFCS-2002 - Facts and Remarks = IFCS-2002 - fakty i reflekcje / Krzysztof Jajuga, Andrzej SOKOŁOWSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; 10). - nr 988 (2003), s. 15-20. - Streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - ISSN 0324-8445
155
P-Value - Its Use and Misuse / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Education of Quantitative Mathematical-statistical Methods on the Universities of Economics Referring to Future Needs : 10th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, November 4-7, 2003, Svätý Jur, Slovakia / ed. Eva Sodomová. - Bratislava: University of Economics in Bratislava, 2003. - S. 127-132. - ISBN 80-225-1914-6
156
Sprawozdanie z konferencji IFCS-2002 "Data Analysis, Classification and Related Methods" = Report on the Conference of IFCS-2002 Data Analysis, Classification and Related Methods / Krzysztof Jajuga, Andrzej SOKOŁOWSKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 50, z. 1 (2003), s. 110-112. - ISSN 0033-2372
157
Data Analysis, Classification, and Related Methods : IFCS 2002 : program and abstracts / ed. by Andrzej SOKOŁOWSKI and Krzysztof Jajuga. - Cracow: Cracow University of Economics Publishers, 2002. - 208 s. : rys. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-7252-134-4
158
Strukturalne testy zgodności / Andrzej SOKOŁOWSKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 49, z. 2 (2002), s. 168. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
159
Polska scena polityczna 2001 - wyniki wyborów parlamentarnych = Polish Political Scene in 2001 - the Results of Parlamentary Elections / Andrzej SOKOŁOWSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; 9). - nr 942 (2002), s. 417-419. - Summ.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - ISSN 0324-8445
160
Nowotwory złośliwe w województwie krakowskim w 1998 roku = Cancer in the Cracow Region in 1998 / Jadwiga Rachtan, Andrzej SOKOŁOWSKI, Alicja Urbańska, Małgorzata Geleta, Łucja Molog // Przegląd Lekarski. - T. 59, nr 1, supl. 2 (2002), s. 11-16. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2240
161
Wprowadzenie do zastosowań metod statystycznych i technik data mining w badaniach naukowych / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Metody statystyczne i techniki data mining w badaniach naukowych. - Kraków: StatSoft, 2002. - (Zastosowania Statystyki i Data Mining). - S. 5-11. - ISBN 83-88724-12-6
162
Metody stosowane w data mining / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Data Mining - metody i przykłady. - Kraków: StatSoft, 2002. - (Zastosowania Statystyki i Data Mining). - S. 5-12. - Bibliogr. - ISBN 83-88724-14-2
163
Bezrobocie a wyniki wyborów w Polsce = Unemployment and Election Results in Poland / Jerzy HAUSNER, Andrzej SOKOŁOWSKI // Studia Politologiczne. - vol. 6 (2002), s. 33-45. - Tytuł numeru: Polska scena polityczna: kampanie wyborcze. - ISSN 1640-8888
164
Prognozowanie sprzedaży w hurtowym domu towarowym / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Data Mining - metody i przykłady. - Kraków: StatSoft, 2002. - (Zastosowania Statystyki i Data Mining). - S. 95-102. - Bibliogr. - ISBN 83-88724-14-2
165
Classification, Clustering, and Data Analysis : Recent Advances and Applications / eds. Krzystof Jajuga, Andrzej SOKOŁOWSKI, Hans-Hermann Bock. - Berlin: Springer-Verlag, 2002. - Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization, ISSN 1431-8814). - ISBN 978-3-540-43691-1
166
Czynniki generujące polskie bezrobocie = Factors Generating Unemployment in Poland / Jerzy HAUSNER, Andrzej SOKOŁOWSKI // Rynek Pracy. - nr 7/8(115/116) (2001), s. 28-39. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/100000002. - ISSN 1233-4103
167
IFCS 2000 - Millenium Talk = IFCS 2000 - referat milenijny / Krzysztof Jajuga, Andrzej SOKOŁOWSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; nr 8). - nr 906 (2001), s. 216-223. - Streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
168
Prognozowanie sprzedaży i ocena skuteczności działań marketingowych / Andrzej SOKOŁOWSKI, Janusz Wątroba // W: Statistica 6 w twoim mieście : ogólnopolski cykl prezentacji nowej generacji oprogramowania, październik 2001. - Kraków: StatSoft Polska, 2001. - S. 75-83. - Bibliogr. - ISBN 83-88724-08-8
169
Polityka rynku pracy i rozwój zasobów ludzkich w strategiach rozwoju województw w kontekście przygotowań Polski do absorpcji środków Europejskiego Funduszu Społecznego : synteza ekspertyzy opracowanej dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej = Labour Market Policy and Human Resources Development in Voivodship Development Strategies as Poland is Preparing to Absorb European Social Fund Contributions / Maciej FRĄCZEK, Jerzy HAUSNER, Andrzej SOKOŁOWSKI, Rafał SUŁKOWSKI // Rynek Pracy. - nr 3-4(111-112) (2001), s. 5-27. - ISSN 1233-4103
170
Miesięczne prognozy zjawisk związanych z rynkiem paliw w Polsce do końca 2000 r. = Monthly Forecasts of Phenomena Connected with the Fuel Market in Poland up to the End of 2000 / Atmane DAHMANI, Andrzej SOKOŁOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 573 (2001), s. 31-45. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/11642. - ISSN 0208-7944
171
Odległe obserwacje u chorych z restenozą i bez nawrotu zwężenia po angioplastyce wieńcowej = Long-term Outcome in Patients with and without Restenosis after Coronary Angioplasty / Tadeusz Przewłocki, Wojciech Ryniewicz, Andrzej SOKOŁOWSKI, Piotr Pieniążek, Maria Olszowska, Magdalena Kostkiewicz, Jacek Lelakowski, Wiesława Tracz // Przegląd Lekarski. - T. 58, nr 9, supl. 2 (2001), s. 845-850. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2240
172
The Determinants of Foreign Direct Investment in Transforming Economies: Empirical Evidence From the Czech Republic, Poland and Hungary = The Determinants of Foreign Direct Investment in Transforming Economies: Empirical Evidence From the Czech Republic, Poland and Hungary / Krystyna PRZYBYLSKA, Andrzej SOKOŁOWSKI // Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Adam STABRYŁA]. - no 1 (2001), s. 27-44. - Bibliogr. - ISSN 1642-168X
173
Propozycja testu normalności rozkładu = A Proposed Test of Normal Distribution / Andrzej SOKOŁOWSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 43/2, lipiec-grudzień 1999 (2001), s. 55-57. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISSN 0079-354X
174
Long-term outcome in Patients with Unstable Angina Treated by Coronary Balloon Angioplasty / Tadeusz Przewlockia, Piotr Pieniazeka, Wieslawa Tracza, Wojciech Ryniewicza, Magdalena Kostkiewicz, Maria Olszowska, Piotr Podolec, Andrzej SOKOLOWSKI // International Journal of Cardiology. - vol. 77, iss. 1 (2001), s. 13-24. - Summ.. - Pełny tekst dostępny w ScienceDirect. - Bibliogr. - ISSN 0167-5273
175
Akademia Ekonomiczna w Krakowie : album jubileuszowy 1925-2000 / fot. Krzysztof Włodek ; red. Andrzej SOKOŁOWSKI, Lesław PIECUCH, Beata Strużanowska, Maja Timler, Agnieszka STOLARSKA. - Kraków: Biuro Programów Zagranicznych Akademii Ekonomicznej, 2000. - 63 s. : il. ; 31 cm. - Równol. tekst pol. i ang. - ISBN 83-910565-4-6
176
Zalecane kierunki zmian wzorców konsumpcji i modeli produkcji sprzyjające strategii trwałego, zrównoważonego rozwoju - raport końcowy : ekspertyza przygotowana dla Departamentu Strategii Gospodarczej Ministerstwa Gospodarki / Kazimierz GÓRKA, Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BERBEKA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Małgorzata KOŻUCH, Andrzej SOKOŁOWSKI, Dariusz Szwed. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - 221 s. ; 30 cm. - Streszcz.
177
Testowanie wielokrotne w macierzy korelacji : eksperyment symulacyjny / Sabina DENKOWSKA, Andrzej SOKOŁOWSKI // W: XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 23-25 III 1999 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 63-69. - ISBN 83-7252-052-6
178
Z otwartymi ramionami / Andrzej SOKOŁOWSKI, Zofia Filek // Eksperyment. - nr 5 (2000), s. 6. - ISSN 1509-5975
179
Analiza czynników rokowniczych i metod leczenia u chorych na ziarnicę złośliwą / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Analiza danych w naukach medycznych i zarządzaniu służbą zdrowia. - Kraków: StatSoft Polska Sp. z o.o., 2000. - S. 31-40. - ISBN 83-912346-9-X
180
Prognozowanie dawki na segment rdzeniowy mieszaniny 0,5% bupiwakainy z "ciężką" lidokainą w analgezji podpajęczynówkowej u dorosłych = Spinal Anaesthesia with 0,5% Bupivacaine - Heavy Lidocaine Mixture : Prediction of the Segmental Spread / Krzysztof Duda, Andrzej SOKOŁOWSKI, Agnieszka Kubisz // Anestezjologia Intensywna Terapia. - T. 32, nr 2 (2000), s. 235-238. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0209-1712
181
Showing the Flag with Pride / Andrzej SOKOŁOWSKI, Zofia Filek // Eksperyment. - nr 4 (2000), s. 15. - ISSN 1509-5975
182
Prognozowanie sprzedaży - studium przypadku / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Prognozowanie w przedsiębiorstwie. - Kraków: StatSoft Polska Sp. z o.o., 2000. - S. 29-37. - ISBN 83-912346-6-5
183
Wyniki angioplastyki wieńcowej u chorych w różnych grupach wiekowych = Long-term Results of Coronary Balloon Angioplasty in Various Age Groups / Tadeusz Przewłocki, Piotr Pieniążek, Wiesława Tracz, Wojciech Ryniewicz, Maria Olszowska, Magdalena Kostkiewicz, Piotr Podolec, Mieczysław Pasowicz, Andrzej SOKOŁOWSKI // Przegląd Lekarski. - T. 57, nr 5, supl. 2 (2000), s. 266-273. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2240
184
Podpajęczynówkowe dawkowanie mieszaniny 0,5% bupiwakainy z "ciężką" lidokainą dorosłych według przesłanek Bromage`a = Influence of the Bromage Formula on Spread of Spinal Anaesthesia with Mixture of 0,5% Bupivacaine and Heavy Lidocaine / Krzysztof Duda, Andrzej SOKOŁOWSKI, Agnieszka Kubisz, Marek Mizianty, Barbara Machowska, Jacek Janowski // Anestezjologia Intensywna Terapia. - T. 32, nr 2 (2000), s. 177-181. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0209-1712
185
Przykłady korzystania ze STATISTICA / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Narzędzia statystycznej analizy danych - programy z rodziny STATISTICA : seminarium, Warszawa 14 października 1999. - Kraków: StatSoft Polska Sp. z o.o., 1999. - S. 17-32. - ISBN 83-912346-1-4
186
Wnioskowanie wielokrotne w macierzy korelacji - eksperyment symulacyjny / Sabina DENKOWSKA, Andrzej SOKOŁOWSKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 4 (1999), s. 530-531. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
187
The Quality of Life after Aortic Valve Replacement with Homografts or Prosthetic Valves / Podolec P., Pfitzner R., Wierzbicki K., Kostkiewicz M., Pieniazek P., Olszowska M., Przewlocki T., SOKOLOWSKI A., Tracz W., Dziatkowiak A. // Journal of Heart Valve Disease. - vol. 8, iss. 3 (1999), s. 270-276. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2053-2644
188
Nikt nie chce zdać na "F" / Andrzej SOKOŁOWSKI ; rozmawiała: Anna Jawień // Eksperyment. - nr 3 (1999), s. 7, 15
189
Przykłady korzystania z SENS i SEWSS w prognozowaniu i badaniach marketingowych / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Systemy analizy danych dla całej organizacji - SENS i SEWSS : seminarium, Warszawa 15 października 1999. - Kraków: StatSoft Polska Sp. z o.o., 1999. - S. 27-39. - ISBN 83-912346-0-6
190
SENS i SEWSS jako narzędzia data mining / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Systemy analizy danych dla całej organizacji - SENS i SEWSS : seminarium, Warszawa 15 października 1999. - Kraków: StatSoft Polska Sp. z o.o., 1999. - S. 19-25. - ISBN 83-912346-0-6
191
Evaluation of DNA Content and Proliferative Activity in Prediction of Short-term Relapses in Mammary Carcinoma : a Prospective Study / Bożena Lackowska, Aleksander Niezabitowski, Janusz Ryś, Jan Skołyszewski, Andrzej Stelmach, Andrzej SOKOŁOWSKI, Andrzej Gruchała, Agnieszka Jaszcz-Gruchała, Dorota Markiewic // Polish Journal of Pathology. - vol. 50, iss. 3 (1999), s. 139-144. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1233-9687
192
Regional Differences in Living Standards in Eastern European Countries : Changes During the Transition [on-line] / Andrzej SOKOŁOWSKI. - Budapest: Open Society Institute, 1999. - 113 s. : il. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://rss.archives.ceu.hu/archive/00001052/01/52.pdf
193
Prognostic and Predictive Evaluation of DNA Content, S-phase Fraction and Immunophenotyping in non-Hodgkin's Lymphomas in Adults : a Prospective Study / Bożena Lackowska, Andrzej Gruchała, Aleksander Niezabitowski, Adam Radkowski, Jan Skołyszewski, Janusz Ryś, Wacław Szklarski, Andrzej SOKOŁOWSKI // Polish Journal of Pathology. - vol. 50, iss. 1 (1999), s. 23-29. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1233-9687
194
Prognostic Significance of Pretherapeutic and Therapeutic Factors in Patients with Advanced Cancer of the Uterine Cervix Treated with Radical Radiotherapy Alone / Kazimierz Karolewski, Stanisław Korzeniowski, Andrzej SOKOŁOWSKI, Krzysztof Urbanński and Zbigniew Kojs // Acta Oncologica. - vol. 38, iss. 4 (1999), s. 461-468. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://informahealthcare.com/doi/pdf/10.1080/028418699431997. - ISSN 0284-186X
195
Prognostic Significance of Telomerase Activity in Soft Tissue Sarcomas / R. Schneider-Stock, J. Rys, V. Jaeger, A. Niezabitowski, A. Kruczak, A. SOKOLOWSKI, A. Roessner // International Journal of Oncology. - vol. 15, iss. 4 (1999), s. 775-780. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1019-6439
196
Prognostic Evaluation of Cutaneous Malignant Melanoma : a Clinicopathologic and Immunohistochemical Study / Aleksander Niezabitowski, Krzysztof Czajecki, Janusz Ryś, Anna Kruczak, Andrzej Gruchała, Anna Wasilewska, Bożena Lackowska, Andrzej SOKOŁOWSKI, Wacław Szklarski // Journal of Surgical Oncology. - vol. 70, iss. 3 (1999), s. 150-160. - Summ.. - Pełny tekst dostępny na platformie Wiley. - Bibliogr. - ISSN 0022-4790
197
Korelacje pomiędzy parametrami kinetyki komórkowej i ploidalnością DNA a innymi czynnikami prognostycznymi u chorych na glejaki złośliwe mózgu = Correlation among the DNA Ploidy, Proliferative Potential and Patient's Prognosis in High Grade Gliomas / Tadeusz Krzyszkowski, Anna Gasińska, Andrzej SOKOŁOWSKI, Benedykt Danilewicz, Jan Skołyszewski // W: Problemy współczesnej diagnostyki i terapii w neurochirurgii / red. Stanisław Nowak, Ryszard Żukiel. - Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 1999. - S. 95-100. - Bibliogr. - ISBN 83-7063-233-5
198
Rezultaty estymacji parametrów regresyjnych modeli płac / Jolanta KURKIEWICZ, Barbara PODOLEC, Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji / red. Stanisław Maciej KOT. - Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - S. 141-176. - ISBN 83-01-12701-5
199
Szacowanie zasobów kapitału ludzkiego w Polsce / Jolanta KURKIEWICZ, Andrzej SOKOŁOWSKI, Jan TATAR // W: Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji / red. Stanisław Maciej KOT. - Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - S. 124-140. - ISBN 83-01-12701-5
200
Przewidywanie zagrożenia hipomagnezemią u chorych po zabiegu chirurgicznym / Andrzej SOKOŁOWSKI // StatSoft Polska [on-line]. - ([1999])1 ekran. - [odczyt: 25.09.2013]. - Pełny tekst: http://www.statsoft.pl/czytelnia/medyczne/wmedycynie.html
201
Privatization Referendum 1996 in Poland in Search of the Voting Patterns = [Referendum prywatyzacyjne w Polsce w 1996 roku - wzorce zachowań] / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 189-192. - ISBN 83-87239-59-3
202
Wykorzystanie metod symulacyjnych w aglomeracyjnych metodach taksonomicznych / Andrzej SOKOŁOWSKI, Sabina DENKOWSKA // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 45, z. 2 (1998), s. 292. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
203
Jak Polak z Polakiem : kampania wyborcza do Sejmu i Senatu RP w 1993 r. : autoprezentacje, regionalne uwarunkowania postaw wyborczych, dyskursy, analizy / Ewa Pietrzyk-Zieniewicz, Andrzej SOKOŁOWSKI, Andrzej Zieniewicz. - Ciechanów: KODRTK, 1998. - 132, [2] s. : il. ; 23 cm. - (Region, Polityka, Promocja). - ISBN 83-911392-0-4
204
Referendum prywatyzacyjne w Polsce w 1996 roku - wzorce zachowań / Andrzej SOKOŁOWSKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 45, z. 1 (1998), s. 150. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
205
Taksonomia struktur w badaniach regionalnych / red. Danuta Strahl ; aut. Ryszard Brol, Dariusz Głuszczuk, Marian Maciejuk, Małgorzata Markowska, Marek Obrębalski, Maja Prudzienica-Grunt, Elżbieta Sobczak, Andrzej SOKOŁOWSKI, Danuta Strahl, Andrzej Sztando, Jerzy Zapart. - Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 1998. - 272 s. ; 24 cm. - Bibliogr. po rozdz. - ISBN 83-7011-363-X
206
The Iterative Method for Estimation of Multidimensional Mode / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Data, Science, Classification and Related Methods. - [b.m.]: Istituto Nazionale di Statistica, 1998. - S. 279-282
207
Regional Differences in the Living Standards in Poland, the Slovak Republic, the Czech Republic and Hungary - 1990-1995 / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Ekonometria czasu transformacji : SEMPP 98 : materiały z XXXIV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej oraz XVI Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego / red. nauk. Andrzej Stanisław Barczak. - Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 227-242. - Bibliogr. - ISBN 83-7246-048-5 ; 83-7246-048-8 (okł.)
208
Przykłady prognozy ekonomicznej / Andrzej SOKOŁOWSKI // StatSoft Polska [on-line]. - ([1998])1 ekran. - [odczyt: 25.09.2013]. - Pełny tekst: http://www.statsoft.pl/czytelnia/prognozowanie/progekonomicznej.html
209
Taksonomiczna analiza emigracji z Polski w 1992 roku / Andrzej SOKOŁOWSKI, Kazimierz ZAJĄC // W: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania / [red. nauk. Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak]. - Wrocław: Akademia Ekonomiczna, 1997. - (Taksonomia ; z. 4). - S. 21-29. - Bibliogr.
210
Privatization and the Living Standard in Poland / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Researches on Labour Markets and Level of Life in Poland, Slovakia and Ukraine : methods and results : proceedings of the Polish, Slovak and Ukrainian Scientific Seminar (Kraków, 14-15 November, 1996) / [ed. by Stanisław Maciej KOT]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - S. 85-87. - ISBN 83-87239-36-4
211
Risk Factors for Lung Cancer Among Women in Poland / Jadwiga Rachtan, Andrzej SOKOLOWSKI // Lung Cancer. - vol. 18, iss. 2 (1997), s. 137-145. - Summ.. - Pełny tekst dostępny w ScienceDirect. - Bibliogr. - ISSN 0169-5002
212
Mammary Carcinoma : Prognostic Value of Histology, Proliferative Indicator Receptor Status and Expression of Oncogen Product in Node-free Patient / A. Niezabitowski, J. Ryś, B. Lackowska, A. Gruchala, A. SOKOLOWSKI, A. Kruczak, A. Wasilewska, W. Szklarski // European Journal of Cancer. - vol. 33, suppl. 8 (1997), s. 198. - Dostępne tylko streszczenie. - Pełny tekst: http://www.ejcancer.com/article/S0959-8049(97)85597-9/pdf. - ISSN 0959-8049
213
Taksonomiczna analiza emigracji z Polski w 1992 roku / Andrzej SOKOŁOWSKI, Kazimierz ZAJĄC // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 44, z. 3 (1997), s. 446. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
214
O pewnym rozkładzie prawdopodobieństwa dwuwymiarowej zmiennej losowej / Sabina DENKOWSKA, Andrzej SOKOŁOWSKI // W: XIV Seminarium Ekonometryczne im. profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 26-28 III 1996 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 59-67. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-05-4
215
Rozwój gospodarczy a emigracja - badanie statystyczne / Andrzej SOKOŁOWSKI, Kazimierz ZAJĄC // W: Orientacje emigracyjne Polaków / red. Krystyna Slany. - Kraków: Kwadrat, 1997. - S. 62-69. - ISBN 83-906637-1-6
216
Zastosowanie pakietu STATISTICA w medycynie / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Techniki informatyczne w medycynie : TIM'97 / red. Jan Piecha. - Katowice: [s.n.], 1997. - S. 217-229. - Bibliogr.
217
Wykorzystanie metod symulacyjnych w aglomeracyjnych metodach hierarchicznych / Andrzej SOKOŁOWSKI, Sabina DENKOWSKA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 771 (1997), s. 46-53. - Tytuł numeru: Materiały z XXXIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków, Matematyków Polski Południowej oraz XV Seminarium Ekonometrycznego im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego, Szklarska Poręba, 6-9 maja 1997. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
218
Scena polityczna w oczach wyborców - wybory parlamentarne 1993 = The Political Stage as Seen by the Electors - Parliament Elections in 1993 / Ewa Pietrzyk-Zieniewicz, Andrzej SOKOŁOWSKI // Studia Politologiczne. - vol. 1 (1996), s. 139-155. - Tytuł numeru: Trudna sztuka polityki - szanse, ryzyko, błąd. - ISSN 1640-8888
219
Classification and Evaluation of the Level of Regional Development in Poland's Voivodships, 1989-94 / Andrzej SOKOŁOWSKI, Zygmunt SZYMLA // Emergo / ed. in chief Li Malmström, co-eds Jerzy HAUSNER, Olga Brezinova. - vol. 3, no. 4 (1996), s. 72-104. - Bibliogr. - ISSN 1233-3115
220
O pewnym rozkładzie dwuwymiarowej zmiennej losowej / Andrzej SOKOŁOWSKI, Sabina DENKOWSKA // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 43, z. 3-4 (1996), s. 302-303. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
221
Tablice statystyczne / Stanisław Maciej KOT, Andrzej SOKOŁOWSKI. - Wyd. 2. - Kraków: AE. Wydaw. Uczelniane, 1996. - 53, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-69-6
222
Unemployment and Presidential Elections 1995 in Poland / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Statistical Methods of the Analysis of Socio-economic Aspects of Labour Market in Poland and Slovakia : Proceedings of the Seminar, (Kraków, 15-18 November 1995) / ed. by Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - S. 49-51. - ISBN 83-86439-90-4
223
Statistical Methods of the Analysis of Socio-economic Aspects of Labour Market in Poland and Slovakia : Proceedings of the Seminar, (Kraków, 15-18 November 1995) / ed. by Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - 66 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy wybranych ref. - ISBN 83-86439-90-4
224
Z rozważań nad modelem mistrza w sporcie : ujecie matematyczne / Igor Ryguła, Andrzej SOKOŁOWSKI, Zdzisław Wyderka // Rocznik Naukowy Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. - nr 23 (1995), s. 25-37. - ISSN 0860-0090
225
Identyfikacja osi w skalowaniu wielowymiarowym / Andrzej SOKOŁOWSKI // Przegląd Statystyczny. - t. 42, z. 1 (1995), s. 138. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
226
Identyfikacja osi w skalowaniu wielowymiarowym / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Klasyfikacja i analiza danych : problemy teoretyczne / red. nauk. Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak. - Jelenia Góra: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1995. - (Taksonomia ; z. 2). - S. 97-100. - ISBN 83-7011-178-5
227
Percentage Points of the Similarity Measure for Partitions / Andrzej SOKOŁOWSKI // Statistics in Transition. - vol. 2, no. 2 (1995/1996), s. 195-199. - ISSN 1234-7655
228
Metody statystyczne w analizie wyników wyborów = Statistical Methods in Poll Analysis / Andrzej SOKOŁOWSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 38/2, lipiec-grudzień 1994 (1995), s. 52-53. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
229
Polymorphism of Spermatocytic Seminoma : a Morphometric Study / W. Frasik, K. Okoń, A. SOKOŁOWSKI // Analytical Cellular Pathology. - vol. 7, iss. 3 (1994), s. 195-203. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0921-8912
230
Propozycja testu podobieństwa struktur = A proposal of a test for similarity of structures / Andrzej SOKOŁOWSKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 40, z. 3-4 (1993), s. 295-301. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
231
Towards Automatic Evaluation of Drawing Analysis Performance a Statistical Model of Cadastral Map / Dariusz Madej, Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Proceedings of the Second International Conference on Document Analysis and Recognition : Document analysis and recognition : October 20 - 22 1993 : Tsukuba Science City, Japan. - Los Alamitos: IEEE Computer Society, 1993. - S. 890 - 893. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 0-8186-4960-7
232
Empiryczne testy istotności w taksonomii / Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - 105 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 108)
233
Analiza przestrzennego zróżnicowania dynamiki średnich płac w Polsce w latach 1982-1988 = The Analysis of Spatial Differentiation of the Dynamics of Average Wages in Poland / Andrzej SOKOŁOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 380 (1992), s. 87-95. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
234
Periodyzacja demograficznych i społeczno-ekonomicznych uwarunkowań potrzeb w latach 1975-1988 = Periodization of the Growth Trend of Needs in Poland in the Years 1975-1988 / Henryk BARANEK, Andrzej SOKOŁOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 380 (1992), s. 73-85. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
235
Statystyczne metody aglomeracyjne / Andrzej SOKOŁOWSKI // Przegląd Statystyczny. - t. 38, z. 2 (1991), s. 228. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
236
Próba periodyzacji rozwoju gospodarczego Polski od roku 1975 = Attempt at Dividing into Periods the Economic Development of Poland Since the Year 1975 / Andrzej SOKOŁOWSKI, Henryk BARANEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 342 (1991), s. 19-32. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
237
Edward Nowak, Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. Warszawa 1990, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 202 / Andrzej SOKOŁOWSKI // Ekonomista. - nr 6 (1990), s. 970-972. - Rec. pracy: Nowak E., Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. Warszawa 1990, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne. - ISSN 0013-3205
238
Symulacyjna analiza rozkładu długości przebiegu przy alternatywnej ocenie stanu wyrobu = Simulation Analysis of Run-Length Distribution with Alternate Evaluation of Product's Condition / Zbigniew PASZEK, Andrzej SOKOŁOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 315 (1990), s. 45-62. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
239
Analiza przestrzennego zróżnicowania średnich płac w Polsce w latach 1984-1987 / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Taksonomia - teoria i jej zastosowania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne Mogilany, 27-28 IX 1989 r. / materiały zebrał i przygotował do publikacji Józef POCIECHA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1990. - S. 88-103. - Bibliogr.
240
Tablice statystyczne / Stanisław Maciej KOT, Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków: AE. Wydaw. Uczelniane, 1990. - 49 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
241
Empirical Tests of Multidimensional Uniformity = Testy empiryczne wielowymiarowej jednorodności / Józef POCIECHA, Andrzej SOKOŁOWSKI // Control and Cybernetics. - Vol. 18 nr 1 (1989), s. 81-86. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - ISSN 0424-8569
242
Testing the Multidimensional Uniformity / Józef POCIECHA, Andrzej SOKOŁOWSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 31/1, styczeń-czerwiec 1987 (1989), s. 113-114. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
243
Badanie rozkładów długości i przebiegu w statystycznych procedurach kontrolnych = Analysis of the Distribution of Run Length in Control Charts / Zbigniew PASZEK, Andrzej SOKOŁOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 263 (1988), s. 33-54. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
244
Procedury sekwencyjne w ocenie stabilności procesów produkcyjnych charakteryzowanych zmienną diagnostyczną o rozkładzie Poissona = Sequential Procedures in the Evaluation of Stability of Manufacturing Processes Characterized by Poisson Distributed Diagnostic Variables / Zbigniew PASZEK, Andrzej SOKOŁOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 262 (1988), s. 117-131. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
245
The Elements of Statistical Inference in Non-Hierarchical Clustering Tasks / Andrzej SOKOŁOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Ignacy DUDA, Antoni FAJFEREK, Jan STECZKOWSKI]. - nr 237 (1988), s. 227-240. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
246
Testowanie terytorialnego zróżnicowania zachorowalności w epidemiologii / Andrzej SOKOŁOWSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 404 (1988), s. 157-159. - Tytuł numeru: Ekonometria : materiały z XXIV Konferencji Ekonometryków Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej VI Seminarium Ekonometrycznego im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego : Rokosowo k. Leszna, 20-22 kwietnia 1988. - ISSN 0324-8445
247
Symulacyjne badania rozkładów długości i przebiegu = Simulation Analysis of the Distribution of Run Length / Andrzej SOKOŁOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 263 (1988), s. 55-78. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
248
Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych / Józef POCIECHA, Barbara PODOLEC, Andrzej SOKOŁOWSKI, Kazimierz ZAJĄC. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. - 261 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-08622-X
249
Rozważania o stacjonarności i ergodyczności procesów stochastycznych = Remarks on Stationarity and Ergodicity of Stochastic Processes / Andrzej SOKOŁOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 228 (1987), s. 19-33. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
250
Tests for Spatial Compactness of Clustering Results = Testowanie zawartości przestrzennej regionu / Barbara PODOLEC, Andrzej SOKOŁOWSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985 (1987), s. 117-118. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
251
Analiza współzależności zjawisk demograficznych i wybranych cech gospodarczych i społecznych w Polsce = Analysis of Interrelations between Demographic Phenomena and Selected socio-economic Characteristics in Poland / Andrzej SOKOŁOWSKI, Kazimierz ZAJĄC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 245 (1987), s. 57-75. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
252
On a Certain Method of Examination of the Interchangeability of Demographic and Economic Processes = O pewnej metodzie badania współzmienności procesów demograficznych i gospodarczych / Kazimierz ZAJĄC, Andrzej SOKOŁOWSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984 (1987), s. 58-59. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
253
Rozwój demograficzny a rozwój gospodarczy / Andrzej SOKOŁOWSKI, Kazimierz ZAJĄC. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987. - 175 s. : il. ; 24cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0407-8
254
CUSUM Control Procedures for Fraction Defective / Andrzej IWASIEWICZ, Zbigniew PASZEK, Andrzej SOKOLOWSKI // Statistička Revija. - R.35, nr 3-4 (1985), s. 264-271. - Rez. - Bibliogr. - ISSN 0039-0534
255
Wybrane zagadnienia pomiaru i ważenia cech w taksonomii = Selected Problems Connected with Measuring and Weighing Characteristics in Taxonomy / Andrzej SOKOŁOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 203 (1985), s. 41-53. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
256
Weryfikacja hipotez statystycznych / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Wykłady ze statystyki / red. Kazimierz ZAJĄC. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985. - S. 228-268. - Bibliogr.
257
O identyfikacji zadań taksonomicznych / Andrzej SOKOŁOWSKI // Przegląd Statystyczny. - t. 32, z. 1 (1985), s. 87. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
258
Grafy decyzyjne w statystycznej kontroli jakości = Decisional Graphs in Statistical Verification of Quality / Zbigniew PASZEK, Andrzej SOKOŁOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 191 (1984), s. 81-91. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
259
Z badań nad efektywnością wybranych procedur taksonomicznych = Research over the Effectiveness of Selected Taxonomic Procedures / Tadeusz GRABIŃSKI, Andrzej SOKOŁOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 181 (1984), s. 63-80. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
260
Taksonomiczna analiza związków między procesami rozwoju demograficznego i gospodarczego w Polsce = Taxonomic Analysis of the Relationships between Demographic and Economic Development in Poland / Andrzej SOKOŁOWSKI, Kazimierz ZAJĄC // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 262 (1984), s. 105-126. - Summ.. - Tytuł numeru: Metody taksonomiczne i ich zastosowanie w badaniach ekonomicznych. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
261
Metody badania przestrzennej zawartości podzbiorów otrzymanych w wyniku taksonomicznego grupowania jednostek terytorialnych = Methods for Studying Spatial Compactness of Subsets Obtained as a Result of Taxonomic Grouping of Geographical Units / Barbara PODOLEC, Andrzej SOKOŁOWSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 262 (1984), s. 87-97. - Summ.. - Tytuł numeru: Metody taksonomiczne i ich zastosowanie w badaniach ekonomicznych. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
262
Regresja taksonomiczna / Andrzej SOKOŁOWSKI // Przegląd Statystyczny. - t. 30, z. 3-4 (1983), s. 330. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
263
The Parallelism of Scientifical and Economic Development / Andrzej SOKOŁOWSKI, Kazimierz ZAJĄC // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 25/1, styczeń-czerwiec 1981 (1983), s. 103-104. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
264
O zagadnieniach taksonomicznych = On Some Taxonomic Problems / Andrzej SOKOŁOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 165 (1983), s. 65-72. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
265
Clustering Problems / Andrzej SOKOŁOWSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 25/2, lipiec-grudzień 1981 (1983), s. 274. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
266
The Effectiveness of Some Clustering Procedures / Andrzej SOKOŁOWSKI, Tadeusz GRABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 25/1, styczeń-czerwiec 1981 (1983), s. 102-103. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
267
Test dla wielu parametrów / Andrzej SOKOŁOWSKI, Jan PAMUŁA // Przegląd Statystyczny. - t. 30, z. 1-2 (1983), s. 153. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
268
Metody badania usług rynkowych / red. Kazimierz ZAJĄC ; [zespół autorów: Henryk BARANEK, Krystyna BARANEK, Jolanta KURKIEWICZ, Jan PAMUŁA, Józef POCIECHA, Barbara PODOLEC, Andrzej SOKOŁOWSKI, Michał WOŹNIAK, Kazimierz ZAJĄC. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982. - 178,[1] s. : il. ; 20 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0264-4
269
Test dla wielu parametrów = The Test for Many Parameters / Jan PAMUŁA, Andrzej SOKOŁOWSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 215 (1982), s. 23-26. - Summ.. - Tytuł numeru: Modelowanie i prognozowanie ekonomiczne. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
270
Z badań nad efektywnością wybranych procedur taksonomicznych / Tadeusz GRABIŃSKI, Andrzej SOKOŁOWSKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 29, z. 3-4 (1982), s. 566. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
271
Kołobrzeskie Dni Informatyki INFOGRYF-80 / Irena Kotowska, Andrzej SOKOŁOWSKI // Zeszyty Naukowe Wojskowej Akademii Politycznej im. F. Dzierżyńskiego. - nr 108 (1981), s. 168-171. - ISSN 0137-9569
272
Ekonometryczne modele sfery usług bytowych w Polsce = Econometric Models of the Sphere of Living Services in Poland / Kazimierz ZAJĄC, Barbara PODOLEC, Andrzej SOKOŁOWSKI, Jan PAMUŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 138 (1981), s. 5-20. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
273
Seminarium nt "Źródła danych w centralnych systemach informatycznych" / Andrzej SOKOŁOWSKI // Zeszyty Naukowe Wojskowej Akademii Politycznej im. F. Dzierżyńskiego. - nr 108 (1981), s. 171-174. - ISSN 0137-9569
274
Statystyczne metody badania zgodności poziomu rozwoju demograficznego i gospodarczego w odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej = Statistical Methods of Investigations of the Agreement between the Demographic Development Level and the Economic Level in the Regenerated Republic of Poland / Barbara PODOLEC, Andrzej SOKOŁOWSKI, Michał WOŹNIAK, Kazimierz ZAJĄC // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 22/2, lipiec-grudzień 1978 (1980), s. 402-403. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
275
The Effectiveness of Some Signal Identification Procedures / Tadeusz GRABIŃSKI, Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Signal Processing : Theories and Applications / eds. M. Kunt, F. de Coulon. - Amsterdam ; New York: North-Holland Publishing Company, 1980. - S. 617-623. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-444-86050-7
276
Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania popytu na usługi w Polsce = Statistical Analysis of Regional Differentiation of the Demand for Service in Poland / Jolanta KURKIEWICZ, Jan PAMUŁA, Andrzej SOKOŁOWSKI, Kazimierz ZAJĄC // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 22/2, lipiec-grudzień 1978 (1980), s. 403-404. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
277
Propozycja wyznaczania podziału wynikowego aglomeracyjnych algorytmów taksonomicznych = Propositions of Calculating Resultant Division of Agglomerative Taxonomic Algorythms / Jan PAMUŁA, Andrzej SOKOŁOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 127 (1980), s. 37-41. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
278
System bieżącej kontroli jakości walcówki / Alina KARSKA, Zbigniew PASZEK, Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Statystyczna kontrola jakości w przemyśle wyrobów metalowych : materiały konferencyjne : Kraków-Łańcut 1979 / komitet redakcyjny Andrzej IWASIEWICZ, Mieczysław Kadulski, Zbigniew PASZEK. - Kraków-Łańcut: Zjednoczenie Przemysłu Wyrobów Metalowych w Krakowie, 1979. - S. 99-104. - Załącznik
279
Generowanie losowego podziału zbioru skończonego = The Generation of Random Distribution of A Finite Set / Andrzej SOKOŁOWSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 160 (182) (1979), s. 413-415. - Summ.. - Tytuł numeru: Konferencja ekonometryczna Katowice - Kraków - Wrocław : materiały XV Konferencji Naukowej Ekonometryków, Matematyków i Statystyków zatrudnionych w Akademiach Ekonomicznych Katowic, Krakowa i Wrocławia, 3-5 maj 1979, Pokrzywna. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
280
Badania nad wielkością próby / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Statystyczna kontrola jakości w przemyśle wyrobów metalowych : materiały konferencyjne : Kraków-Łańcut 1979 / komitet redakcyjny Andrzej IWASIEWICZ, Mieczysław Kadulski, Zbigniew PASZEK. - Kraków-Łańcut: Zjednoczenie Przemysłu Wyrobów Metalowych w Krakowie, 1979. - S. 125-130
281
Taksonomia struktur = Taxonomy of Structures / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Andrzej SOKOŁOWSKI // Przegląd Statystyczny. - t. 25, z. 2 (1978), s. 217-226. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
282
Badanie korelacyjnej stacjonarności procesu stochastycznego = Research on Correlation Stationarity of the Stochastic Process / Andrzej SOKOŁOWSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976 (1977), s. 109. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
283
Metody badania stacjonarności jednowymiarowych ciągów losowych / Andrzej SOKOŁOWSKI ; Promotor: Kazimierz ZAJĄC. - Kraków, 1977. - 163 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
284
Analiza taksonomiczna rezultatów najlepszych dziesięcioboistów / Tadeusz GRABIŃSKI, Igor Ryguła, Andrzej SOKOŁOWSKI // Kultura Fizyczna. - R. 31, nr 6 (1977), s. 256-261. - Bibliogr.
285
Propozycja miary asymetrii = A New Asymmetry Measure / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977. - (Prace Komisji Socjologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 40). - S. 167-171. - Summ. - Bibliogr.
286
Analiza zmian struktury zgonów według wieku ludności Szwecji w latach 1948-1971 = The Analysis of Year of Death Structure in Sweden in 1948-1971 / Jolanta KURKIEWICZ, Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977. - (Prace Komisji Socjologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 40). - S. 97-108. - Summ. - Bibliogr.
287
Analiza wariancyjna w badaniu struktury harmonicznej szeregu czasowego = Analysis of Variance in the Investigations of Harmonic Structure of Time Series / Andrzej SOKOŁOWSKI, Kinga SZYMANOWICZ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 19 (1976), s. 127-138. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
288
Karta ujętych sum kumulacyjnych jako modyfikacja karty sumkum = The Proposal of "Sum-Cum" Card Application in Quality Control Statistics / Alina RYŃSKA, Andrzej SOKOŁOWSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 18 (1975), s. 107-123. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
289
Prosty test dla wartości przeciętnej w rozkładzie symetrycznym = A Simple Test for the Mean Value in Symmetric Distribution / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975. - (Prace Komisji Socjologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 38). - S. 181-183. - Summ. - Bibliogr.
290
Modyfikacja karty sum kumulacyjnych = Modifications of Cusum Chart / Alina RYŃSKA, Andrzej SOKOŁOWSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974 (1975), s. 132-134. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
291
Widmowa analiza szeregu czasowego z wahaniami sezonowymi = The Spectral Analysis of the Time Series Seasonal Variations / Andrzej SOKOŁOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 65 (1975), s. 5-25. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
292
O pewnej metodzie ustalania liczebności małej próby dla przedziałowego oszacowania wariancji / Jolanta KURKIEWICZ, Andrzej SOKOŁOWSKI // Wiadomości Statystyczne. - R. 19, nr 12(163) (1974), s. 23-24. - Bibliogr. - ISSN 0043-518X
293
Statystyczna kontrola procesu produkcyjnego przy użyciu karty sum kumulacyjnych = Statistical Control of the Production Process Using a Cumulative Sum Chart / Andrzej SOKOŁOWSKI, Kazimierz ZAJĄC // Przegląd Statystyczny. - t. 20, z. 3 (1973), s. 263-286. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
294
Statystyczne aspekty analizy wielkich zbiorów danych "Big Data" / kier. tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - 56 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
295
Historia metody k-średnich / kier. tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 67 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
296
Analiza testów porównywania czasu trwania zjawisk / kier. tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - 64 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
297
Realne koalicje w polskim parlamencie 2007-2011 / kier. Andrzej SOKOŁOWSKI, Sabina DENKOWSKA, Marcin SALAMAGA, Kamil FIJOREK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2011. - 61 s. ; 30 cm. - Bibliogr.
298
Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Rozkłady miar podobieństwa podziału zbioru skończonego / [kier. tematu: Józef POCIECHA] ; kierownik podtematu: Andrzej SOKOŁOWSKI; zespół: Sabina DENKOWSKA, Marcin SALAMAGA, Kamil FIJOREK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 51 k. : il. ; 30 cm. - Aneks. - Bibliogr.
299
Rozkłady odległości generowane przez wybrane wielowymiarowe rozkłady prawdopodobieństwa / kierownik podtematu: Andrzej SOKOŁOWSKI ; zespół: Sabina DENKOWSKA, Marcin SALAMAGA, Kamil FIJOREK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - 51 s. : il. ; 30 cm. - Załącznik. - Bibliogr.
300
[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych], Statystyczna analiza transakcji na rynku mieszkaniowym w Krakowie w latach 2004-2007 / kierownik tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI ; zespół: Sabina DENKOWSKA, Marcin SALAMAGA, Agnieszka PASZTYŁA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - 64 s. : il. ; 30 cm. - Tytuł główny pochodzi ze strony tytułowej pracy naukowo-badawczej o sygnaturze NP-1194
301
Bezpośrednie estymatory modalnej / kierownik tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI ; zespół: Agnieszka PASZTYŁA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006. - 42 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
302
Statystyczna ocena zróżnicowania poziomu opieki zdrowotnej w województwie małopolskim / kierownik tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI ; zespół: Agnieszka PASZTYŁA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006. - 86 s. : il. ; 30 cm
303
Ranking obiektów wielocechowych w ujęciu statystycznym / Kierownik tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI, zespół: Henryk BARANEK, Daniel KOSIOROWSKI, Agnieszka PASZTYŁA, Marcin SALAMAGA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 88 k. : il. ; 30 cm. - Załącznik: Recenzja pracy autorstwa prof. Bogusława Wąsika. - Bibliogr.
304
Statystyczne metody analizy koszyka zakupów klientów supermarketów / kierownik tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI ; zespół: Henryk BARANEK, Agnieszka PASZTYŁA, Marcin SALAMAGA, Daniel KOSIOROWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 59 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
305
Statystyczne modelowanie zachowań klientów w supermarkecie / kierownik tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI ; członkowie zespołu: Daniel KOSIOROWSKI, Marcin SALAMAGA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - 59 k. : il. ; 30 cm. - Autorzy zastrzegli poufność wyników badań. Udostępnianie wyłącznie za pisemną zgodą kierownika tematu.
306
Dobrobyt, nierówności i sprawiedliwość : stan faktyczny i jego percepcja w Polsce w okresie transformacji / kier. tematu: Stanisław Maciej KOT ; członkowie zespołu: Andrzej MALAWSKI, Czesław PORĘBSKI, Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - 117 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
307
Analiza dynamiki rynku paliw w Polsce w latach 1990-1995 / kier. tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI ; wyk.: Andrzej SOKOŁOWSKI, Atmane DAHMANI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - 67 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
308
Strukturalny test normalności rozkładu : raport końcowy / Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, [1996]. - 23 k. : il. ; 30 cm
309
Modele poziomu dobrobytu. Etap 3 / kier. tematu: Kazimierz ZAJĄC ; członkowie zesp.: Stanisław KOT, Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - 119, [1] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Kaczmarek J., Alonso S., Sokołowski A., Fijorek K., Denkowska S., (2021), Financial Threat Profiles of Industrial Enterprises in Poland, "Oeconomia Copernicana", vol. 12, nr 2, s. 463-498; http://economic-research.pl/Journals/index.php/oc/article/view/1896/1781
2
Sokołowski A., Markowska M., (2021), Flexible Clustering. [W:] Chadjipadelis T., Lausen B., Markos A., Lee , Montanari A., Nugent R. (red.), Data Analysis and Rationality in a Complex World (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization), Cham : Springer, s. 253-260.
3
Sokołowski A., Markowska M., (2021), Dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów czwartej rewolucji przemysłowej : ujęcie regionalne, "Wiadomości Statystyczne", nr 1, s. 32-48; https://ws.stat.gov.pl/WS/2021/1/gus_ws_2021_01_andrzej_sokolowski_malgorzata_markowska_dostosowanie_przedsiebiorstw_do_wymogow_czwartej_rewolucji.pdf
4
Markowska M., Sokołowski A., Strahl D., (2021), Flexible Multidimensional Scaling for Human Smart Development Analysis in EU Countries, "European Research Studies Journal", vol. 24, spec. iss. 4, s. 435-445; https://www.ersj.eu/journal/2728
5
Markowska M., Strahl D., Sokołowski A., (2021), Dynamic Cluster Analysis of Educated and Smart Society Development in European Union Countries, "European Research Studies Journal", vol. 24, spec. iss. 4, s. 52-64; https://www.ersj.eu/journal/2582
6
Sokołowski A., Markowska M., Denkowska S., Rozkrut D., (2020), How To Cross the River? New "Distance" Measures. [W:] Imaizumi T., Okada A., Miyamoto S., Sakaori F., Yamamoto Y., Vichi M. (red.), Advanced Studies in Classification and Data Science (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization), Singapore : Springer, s. 255-264.
7
Sobczyk E., Sokołowski A., Kopacz M., Fijorek K., Denkowska S., (2020), The Analysis of Dependence of the Level of Operational Costs and Production Outputs Upon Geological and Mining Conditions in Selected Hard Coal Mines in Poland, "Gospodarka Surowcami Mineralnymi", vol. 36, iss. 3, s. 75-96; https://gsm.min-pan.krakow.pl/The-analysis-of-dependence-of-the-level-of-operational-costs-and-production-outputs,126686,0,2.html
8
Kabłak-Ziembicka A., Rosławiecka A., Badacz R., Sokołowski A., Rzeźnik D., Trystuła M., Musiałek P., Przewłocki T., (2020), Simple Clinical Scores to Predict Blood Pressure and Renal Function Response to Renal Artery Stenting for Atherosclerotic Renal Artery Stenosis, "Polish Archives of Internal Medicine", vol. 130, iss. 11, s. 953-959; https://www.mp.pl/paim/issue/article/15646/
9
Markowska M., Sokołowski A., Strahl D., (2019), Dynamiczne skalowanie wielowymiarowe w analizie zmian struktury zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej w latach 1999-2016, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", vol. 33, nr 1, s. 7-17; http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/20801653.331.1/4486
10
Sokołowski A., (2019), Composite Indicators and Rankings. [W:] European Conference on Data Analysis (ECDA) 2019 : Book of Abstracts, Bayreuth : ECDA, s. 8.
11
Paszek E., Zajdel W., Musiałek P., Sokołowski A., Guzik B., Kabłak-Ziembicka A., Niewiara Ł., Pankowska M., Mielimonka A., Żmudka K., (2019), Percutaneous Management of Long and Diffused Coronary Lesions Using Newer Generation Drug-eluting Stents in Routine Clinical Practice : Long-term Outcomes and Complication Predictors, "Polish Archives of Internal Medicine", vol. 129, iss. 6, s. 392-398; https://www.mp.pl/paim/issue/article/14864/
12
Sokołowski A., Markowska M., (2019), The Smart Development of German Government Regions (Regierungsbezirke) 2005-2017. [W:] European Conference on Data Analysis (ECDA) 2019 : Book of Abstracts, Bayreuth : ECDA, s. 48.
13
Sokołowski A., Denkowska S., Fijorek K., (2019), The Assessment of Selected Measures for Clustering Quality. [W:] Soliman (red.), Vision 2025: Education Excellence and Management of Innovations through Sustainable Economic Competitive Advantage : Proceedings, King of Prussia, PA : International Business Information Management Association (IBIMA), s. 10033-10042.
14
Markowska M., Sokołowski A., (2019), Sektorowe struktury zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej w latach 2008-2017 - nowe podejście w ocenie dynamiki, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", vol. 33, nr 2, s. 7-17; https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/4938
15
Markowska M., Sokołowski A., Rygiel A., Strahl D., (2018), Aproksymacja wyników dynamicznego skalowania wielowymiarowego trendami nieliniowymi, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 507, s. 161-168; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=44501&from=publication
16
Markowska M., Sokołowski A., Rygiel A., (2018), Women in EU as Seen by Dynamic Principal Component Analysis (PCA), "Archives of Data Science, Series A" [on-line], vol. 4, no. 1, s. 1-18; https://publikationen.bibliothek.kit.edu/1000118864
17
Sas-Korczyńska B., Łuczyńska E., Chudyba A., Skóra T., Sokołowski A., (2018), The Retrospective Evaluation of Prophylactic Cranial Irradiation in Patients Treated for Limited Stage Small-cell Lung Cancer - a Single Centre Study, "Nowotwory", vol. 68, nr 5-6, s. 232-239; https://journals.viamedica.pl/nowotwory_journal_of_oncology/article/download/2018.0037/48258
18
Przewłocki T., Wrotniak L., Kablak-Ziembicka A., Pieniazek P., Roslawiecka A., Rzeznik D., Misztal M., Zajdel W., Badacz R., Sokołowski A., Trystula M., Musialek P., Zmudka K., (2017), Determinants of long-term outcome in patients after percutaneous stent-assisted management of symptomatic subclavian or innominate artery stenosis or occlusion, "European Heart Journal", vol. 38, iss. suppl_1, s. 1085; https://academic.oup.com/eurheartj/article-pdf/38/suppl_1/ehx493.P5210/19616086/ehx493.P5210.pdf
19
Sokołowski A., Denkowska S., Fijorek K., (2017), Separability Index for Cluster Analysis. [W:] PAPIEŻ M., ŚMIECH S. (red.), The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 379-386.
20
Sokołowski A. (red.), (2017), Józef Pociecha ...życie i twórczość (wybrane fragmenty), [Miejsce nieznane] : [wydawca nieznany], 147 s.
21
Sobolewski M., Sokołowski A., (2017), Grupowanie metodą k-średnich z warunkiem spójności, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 468, s. 215-221; http://www.dbc.wroc.pl/Content/37258/Sobolewski_Grupowanie_Metoda_K_Srednich_z_Warunkiem_Spojnosci_2017.pdf
22
Sokołowski A., Markowska M., (2017), Iteracyjna metoda liniowego porządkowania obiektów wielocechowych, "Przegląd Statystyczny", vol. 64, z. 2, s. 153-162; https://przeglad-statystyczny.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=202979
23
Przewłocki T., Wrotniak L., Kablak-Ziembicka A., Pieniazek P., Roslawiecka A., Rzeznik D., Misztal M., Zajdel W., Badacz R., Sokołowski A., Trystula M., Musialek P., Zmudka K., (2017), Determinants of long-term outcome in patients after percutaneous stent-assisted management of symptomatic subclavian or innominate artery stenosis or occlusion, "EuroIntervention", vol. 13, iss. 11, s. 1356-1364.
24
Markowska M., Sokołowski A., (2017), Ocena udziału sektorów w zróżnicowaniu struktur zatrudnienia w Warszawie i powiatach sąsiadujących w latach 2005-2014, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", vol. 31, nr 4, s. 25-39; http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/20801653.314.2/3758
25
Sas-Korczyńska B., Łuczyńska E., Kamzol W., Sokołowski A., (2017), Analysis of Risk Factors for Pulmonary Complications in Patients with Limited-stage Small Cell Lung Cancer, "Strahlentherapie und Onkologie", vol. 193, iss. 2, s. 141-149.
26
Markowska M., Sokołowski A., Strahl D., (2016), Three-Way Clustering Problems in Regional Science. [W:] Wilhelm , Kestler (red.), Analysis of Large and Complex Data (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization), Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, s. 545-550.
27
Markowska M., Sokołowski A., (2016), Metoda dekompozycji zmian struktury, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", vol. 30, nr 3, s. 25-32; http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/3287/2902
28
Rachtan J., Sokołowski A., Geleta M., Widawska A., Molong Ł., (2016), Nowotwory złośliwe w województwie małopolskim w 2014 roku, Kraków : Centrum Onkologii, Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, 88 s.
29
Jagiełło-Korzeniowska A., Sokołowski A., Krzentowska-Korek A., Miklaszewska G., Bałdys-Waligórska A., (2016), The Efficacy of Immunosuppressive Treatment of Graves' Orbitopathy is Not Affected by Previous Anti-thyroid Drugs or by Radioiodine Therapy of Graves' Disease, "Endokrynologia Polska", vol. 67, no. 6, s. 554-561; https://journals.viamedica.pl/endokrynologia_polska/article/view/EP.2016.0073
30
Markowska M., Sokołowski A., Strahl D., Sobolewski M., (2015), Dynamiczna klasyfikacja regionów UE ze względu na strukturę rynku pracy - pozycja regionów polskich, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", vol. 29, nr 2, s. 23-36; http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/2854/2516
31
Januś B., Rakowski T., Dziewierz A., Fijorek K., Sokołowski A., Dudek D., (2015), Effect of Introducing a Regional 24/7 Primary Percutaneous Coronary Intervention Service Network on Treatment Outcomes in Patients with ST Segment Elevation Myocardial Infarction, "Kardiologia Polska", vol. 73, iss. 5, s. 323-330; https://journals.viamedica.pl/kardiologia_polska/article/view/77993
32
Markowska M., Strahl D., Sokołowski A., Sobolewski M., (2015), Klasyfikacja dynamiczna regionów Unii Europejskiej szczebla NUTS 2 z uwagi na wrażliwość na kryzys ekonomiczny (obszar: zmiany w gospodarce), "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 393, s. 32-44; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=33127
33
Sokołowski A., Harańczyk G., (2015), Modyfikacja wykresu radarowego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 384, s. 280-286; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=32815
34
Sokołowski A., Markowska M., Strahl D., Sobolewski M., (2015), The Influence of Upper Level NUTS on Lower Level Classification of EU Regions. [W:] Lausen B., Krolak-Schwerdt S., Böhmer M. (red.), Data Science, Learning by Latent Structures, and Knowledge Discovery (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization), Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, s. 525-531.
35
Fijorek K., (2015), Regresja logistyczna: wybrane aspekty estymacji, wnioskowania i porównywania modeli, Prom. Sokołowski A., Kraków : , 111 k.
36
Sokołowski A., Markowska M., Sobolewski M., Strahl D., Denkowska S., (2015), Regional Spatial Moving Average and new Spatial Correlation Coefficient. [W:] IFCS 2015 Conference of the International Federation of Classification Societies : Conference Program and Book of Abstracts, Bologna : IFCS, s. 349-350.
37
Markowska M., Sokołowski A., Strahl D., Sobolewski M., (2015), Klasyfikacja dynamiczna regionów Unii Europejskiej szczebla NUTS 2 pod względem wrażliwości na kryzys ekonomiczny w obszarze rynek pracy, "Humanities and Social Sciences (HSS)", vol. 20, nr 2, s. 37-50; http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/173
38
Strahl D., Sokołowski A., (2014), Propozycja podejścia metodologicznego do oceny zależności między inteligentnym rozwojem a wrażliwością na kryzys ekonomiczny w wymiarze regionalnym, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 331, s. 190-200.
39
Sas-Korczyńska B., Sokołowski A., Włodarczyk E., Łuczyńska E., (2014), Powikłania płucne u chorych na drobnokomórkowego raka płuca w ograniczonej postaci z całkowitą remisją po radiochemioterapii, "Nowotwory", vol. 64, nr 5, s. 383-390; https://journals.viamedica.pl/nowotwory_journal_of_oncology/article/download/NJO.2014.0066/27698
40
Markowska M., Strahl D., Sokołowski A., Sobolewski M., (2014), The Regions of Visegrad Group Countries Classified Regarding their Sensitivity to Economic Crisis : (in the Labour Market Area). [W:] Hlaváček P., Olšová P. (red.), Regional Economy and Policy : Territories and Cities, Ústí nad Labem : Jan Evangelista Purkyně University, s. 104-112.
41
Markowska M., Sokołowski A., Strahl D., (2014), Innovation Dynamics of Turkish Regions Compared to European Union, "Journal of Selçuk University Natural and Applied Science", Special Issue: ISDS Symposium, s. 115-126.
42
Sokołowski A., Czaja M., (2014), Efektywność metody k-średnich w zależności od separowalności grup, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 327, s. 23-29.
43
Sas-Korczynska B., Niemiec J., Harazin-Lechowska A., Korzeniowski S., Martynow D., Adamczyk A., Sokołowski A., (2014), The Biological Markers and Results of Treatment in Male Breast Cancer Patients : the Cracow Experience, "Neoplasma", Vol. 61, No. 3, s. 331-339; http://www.elis.sk/download_file.php?product_id=3747&session_id=2d906b45bd23d0f8a0b46781eda63c02
44
Lasa U., (2014), Model narzędzi prognostyczno-analitycznych w zarządzaniu ambulatoryjną opieką specjalistyczną, Prom. Sokołowski A., Kraków : , 196 k.
45
Suder A., Sokołowski A., (2014), Relationship of Social and Lifestyle Factors with Central Fat Distribution Expressed by the Aggregate Fat Distribution Index, "Anthropological Review", vol. 77, iss. 2, s. 205-218; http://www.ptantropologiczne.pl/en/ckfinder/userfiles/images/AR/vol077_2/AR-77-2-205-218.pdf
46
Markowska M., Sobolewski M., Sokołowski A., Strahl D., (2014), Tests For Connection Between Clustering of Polish Counties and Province Structure, "Statistics in Transition : new series", vol. 15, no. 2, s. 309-316; http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/en/defaultlistaplikow/3452/12/1/4a5_markowska_s309_316.pdf
47
Markowska M., Sokołowski A., Strahl D., (2014), Taksonomia dynamiki zmian struktury zatrudnienia w nowoczesnym przemyśle i usługach w regionach Unii Europejskiej, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", nr 26, s. 46-64; http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/1803/1775
48
Sokołowski A., (2014), Problemy testowania hipotez w zagadnieniach Big Data. [W:] Sokołowski A. (kierownik tematu), Statystyczne aspekty analizy wielkich zbiorów danych "Big Data", s. 44-48.
49
Denkowska S., Sokołowski A., (2013), Propozycja zastosowania metody k-średnich do estymacji wielowymiarowej mediany. [W:] Sokołowski A. (kierownik tematu), Historia metody k-średnich, s. 50-57.
50
Sokołowski A., (2013), Bezpośrednie estymatory modalnej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 212 s.
51
Sokołowski A., Denkowska S., Fijorek K., Salamaga M., (2013), Analiza mocy wybranych testów jednorodności czasów trwania dla populacji o rozkładzie Weibulla, "Przegląd Statystyczny", t. 60, z. 3, s. 305-323; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202013/Zeszyt%203/2013_60_3_305-323.pdf
52
Sokołowski A., (2013), Statystyczna analiza rozkładu liczby głosów w wyborach prezydenckich w Polsce w 2010 roku. [W:] Ulman P. (red.), Zjawiska społeczne w badaniach statystycznych : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Barbarze Podolec, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 99-111.
53
Denkowska S., Fijorek K., Salamaga M., Sokołowski A., (2013), Sejm VI kadencji - maszynka do głosowania, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 279, s. 11-18.
54
Biesaga B., Niemiec J., Ziobro M., Wysocka J., Kruczak A., Sokołowski A., (2013), Prognostyczne znaczenie wybranych cech biologicznych raka piersi dla uzupełniającego leczenia promieniowaniem jonizującym i antracyklinami. [W:] Cheda A., Nowosielska , Wrembel-Wargocka J. (red.), XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, s. 30.
55
Sokołowski A., Czaja M., (2013), Efektywność metody k-średnich w zależności od separowalności grup. [W:] Sokołowski A. (kierownik tematu), Historia metody k-średnich, s. 44-50.
56
Sas-Korczyńska B., Sokołowski A., Korzeniowski S., (2013), The Influence of Time of Radio-Chemotherapy and Other Therapeutic Factors on Treatment Results in Patients with Limited Disease Small Cell Lung Cancer, "Lung Cancer", Vol. 79, Iss. 1, s. 14-19.
57
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI] Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - nr 878, 884. - . - 1898-6447
58
Fijorek K., Sokołowski A., (2012), Separation-Resistant and Bias-Reduced Logistic Regression : STATISTICA Macro, "Journal of Statistical Software" [on-line], vol. 47; https://www.jstatsoft.org/index.php/jss/article/view/v047c02/v47c02.pdf
59
Sokołowski A., Fijorek K., (2012), Wyniki eksperymentów symulacyjnych badania mocy testów porównywania przeżyć. [W:] Sokołowski A. (kierownik tematu), Analiza testów porównywania czasu trwania zjawisk, s. 23-41.
60
Sokołowski A., (2012), Q uniwersalna miara odległości, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 242, s. 22-30.
61
Kot S., Jakubowski J., Sokołowski A., (2011), Statystyka, Wyd. 2 popr.Warszawa : Difin, 526 s.
62
Sokołowski A., (2011), History of the Mode. [W:] Pociecha J., Augustyn S., Baryła M. (red.), Second Bilateral German-Polish Symposium on Data Analysis and its Applications : Cracow, April 14-16, 2011 : the Symposium Programme and Abstracts, Cracow : Cracow University of Economics Press, s. 40.
63
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI] Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - nr 876. - . - 1898-6447
64
Sokołowski A., Żmuda A., (2011), Niewierność małżeńska - statystyczna analiza wyników ankiety internetowej. [W:] Analiza danych w programie Statistica - przegląd, Kraków : StatSoft Polska, s. 45-68.
65
Bałdys-Waligórska A., Sokołowski A., (2011), Przebieg zapalenia autoimmunologicznego w czasie 12-miesiecznej obserwacji na przykładzie oftalmopatii Gravesa. [W:] Recepta na statystykę, czyli analiza danych w badaniach medycznych, Kraków : StatSoft Polska, s. 65-83.
66
Rachtan J., Sokołowski A., (2011), Smoking Habits Among Women over 30 Years of Age in Małopolska, "Pneumonologia i Alergologia Polska", vol. 79, nr 1, s. 16-20; https://journals.viamedica.pl/advances_in_respiratory_medicine/article/download/27688/22426
67
Rachtan J., Sokołowski A., Geleta M., Widawska A., Żmurko R., Molong Ł., (2011), Nowotwory złośliwe w województwie małopolskim w 2009 roku, Kraków : Centrum Onkologii, Instytut im. M. Skłodowskiej-Cure, 89 s.
68
Gasińska A., Richter P., Darasz Z., Niemiec J., Bucki K., Małecki K., Sokołowski A., (2011), Gender-Related Differences in Repopulation and Early Tumor Response to Preoperative Radiotherapy in Rectal Cancer Patients, "Journal of Gastrointestinal Surgery", vol. 15, iss. 9, s. 1568-1576.
69
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Andrzej SOKOŁOWSKI] Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - nr 857, 876. - . - 1898-6447
70
Sokołowski A., (2011), Statystyczna analiza uwarunkowań niedotrzymania umowy. [W:] Huptas R. (red.), Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały V Konferencji Naukowej im. profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji : streszczenia referatów, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 61.
71
Klimek M., Kruczak A., Ryś J., Mularz K., Halaszka K., Przewoźnik M., Moskal J., Sokołowski A., Urbański K., (2011), Clinico-Morphological Parameters Affecting Survival of Patients with Advanced Cervical Cancer, "Polish Journal of Pathology", vol. 62, iss. 3, s. 250-256; http://www.termedia.pl/Clinico-morphological-parameters-affecting-survival-of-patients-with-advanced-cervical-cancer,55,18078,1,0.html
72
Marczyk E., Kruczak A., Ambicka A., Mularz K., Harazin-Lechowska A., Moskal J., Sokołowski A., Mituś J., Ryś J., (2011), The Routine Immunohistochemical Evaluation in Paget Disease of the Nipple, "Polish Journal of Pathology", vol. 62, iss. 4, s. 229-235; http://www.termedia.pl/The-routine-immunohistochemical-evaluation-in-Paget-disease-of-the-nipple,55,18075,1,0.html
73
Kabłak-Ziembicka A., Przewłocki T., Sokołowski A., Tracz W., Podolec P., (2011), Carotid Intima-media Thickness, hs-CRP and TNF-α are Independently Associated with Cardiovascular Event Risk in Patients with Atherosclerotic Occlusive Disease, "Atherosclerosis", Vol. 214, iss. 1, s. 185-190.
74
Sokołowski A., (2010), Metodologia budowy wskaźnika agregatowego. [W:] Szlagowski P. (red.), Bezpieczeństwo energetyczne Polski 2010 - raport otwarcia, Kraków : Instytut Kościuszki, s. 7-14.
75
Sokołowski A., Denkowska S., (2010), Cluster Structured Multivariate Probability Distribution with Uniform Marginals. [W:] Locarek-Junge H., Weihs C. (red.), Classification as a Tool for Research (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization), New York : Springer, s. 209-216.
76
Sokołowski A., (2010), Estymacja i testowanie hipotez. [W:] Statistica w badaniach naukowych i nauczaniu statystyki, Kraków : StatSoft Polska, s. 25-60.
77
Sokołowski A., Sawiczyński J., (2010), Statystyczna analiza związku narodowości sędziego orzekającego z narodowością zawodnika w ocenie skoków narciarskich. [W:] Pociecha J. (red.), Aktualne zagadnienia modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 10), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 87-92.
78
Sokołowski A., (2010), Jak rozumieć i wykonywać analizę przeżycia. [W:] Medycyna i analiza danych, Kraków : StatSoft, s. 33-48.
79
Grabiński T., (2010), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: retrospekcja. Cz. 1, Pracownicy, Sokołowski A. (red. nauk.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 112 s.
80
Kabłak-Ziembicka A., Przewłocki T., Pieniążek P., Musiałek P., Sokołowski A., Drwiła R., Sadowski J., Żmudka K., Tracz W., (2010), The Role of Carotid Intima-media Thickness Assessment in Cardiovascular Risk Evaluation in Patients with Polyvascular Atherosclerosis, "Atherosclerosis", Vol. 209, iss. 1, s. 125-130.
81
Kabłak-Ziembicka A., Sokołowski A., (2010), Ocena ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych z uwzględnieniem pomiarów kompleksu błony wewnętrznej i środkowej tętnic szyjnych. [W:] Medycyna i analiza danych, Kraków : StatSoft, s. 49-65.
82
Sokołowski A., (2010), Dlaczego warto znać metody statystyczne i data mining?. [W:] Statistica w badaniach naukowych i nauczaniu statystyki, Kraków : StatSoft Polska, s. 103-126.
83
Albrycht I., Sokołowski A., Szczerski K., (2010), Ranking polskich europosłów 2009, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 107, s. 17-23.
84
Sokołowski A., (2010), Analiza szeregów czasowych i prognozowanie. [W:] Statistica w badaniach naukowych i nauczaniu statystyki, Kraków : StatSoft Polska, s. 81-101.
85
Sokołowski A., Denkowska S., (2009), O pewnym wielowymiarowym rozkładzie prawdopodobieństwa. [W:] Pociecha J. (red.), Współczesne problemy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 2), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 309-319.
86
Denkowska S., Fijorek K., Salamaga M., Sokołowski A., (2009), Empiryczna ocena mocy testów dla wielu wariancji, "Przegląd Statystyczny", t. 56, z. 3-4, s. 26-39; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202009/Zeszyt%203-4/2009_56_3-4_026-039.pdf
87
Harańczyk G., Sokołowski A., (2009), Rozważania o rozkładzie odległości od punktów kratowych w rozkładzie równomiernym, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 47, s. 17-23.
88
Przewłocki T., Kabłak-Ziembicka A., Kozanecki A., Rzeźnik D., Pieniążek P., Musiałek P., Piskorz A., Sokołowski A., Rosławiecka A., Tracz W., (2009), Polyvascular Extracoronary Atherosclerotic Disease in Patients with Coronary Artery Disease, "Kardiologia Polska", t. 67, nr 8, s. 978-984; https://journals.viamedica.pl/kardiologia_polska/article/view/80068
89
Sokołowski A., Sawiczyński J., (2009), Statystyczna analiza związku narodowości sędziego z narodowością zawodnika w ocenie skoków narciarskich. [W:] Frodyma K., Papież M. (red.), Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały III Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 28.
90
Kot J., Sokołowski A., (2009), Statystyczna analiza i prognozowanie funkcjonowania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w latach 1999-2008. [W:] Zastosowania nowoczesnej analizy danych w administracji publicznej, Kraków : StatSoft Polska, s. 59-73.
91
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI] Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - nr 770. - . - 1898-6447
92
Sokołowski A., Rachtan J., Niepsuj S., Zemła B., Zwierko M., (2009), Familial Lung Cancer Risk among Women in Poland, "Lung Cancer", vol. 65, iss. 2, s. 138-143.
93
Zygulska A., Sokołowski A., (2008), Zastosowanie modelu Markowa do oszacowania rokowania po radykalnym leczeniu operacyjnym raka piersi, "Onkologia w Praktyce Klinicznej", T. 4, nr 5, s. 192-197; https://journals.viamedica.pl/oncology_in_clinical_practice/article/download/9291/7911
94
Denkowska S., Salamaga M., Sit S., Sokołowski A., (2008), Analiza taksonomiczna mieszkań sprzedanych w Krakowie w okresie styczeń 2004 - październik 2007, "Świat Nieruchomości", nr 65, s. 28-37.
95
Przewłocki T., Kabłak-Ziembicka A., Tracz W., Kopeć G., Rubis P., Pasowicz M., Musiałek P., Kostkiewicz M., Kozanecki A., Stompór T., Sulowicz W., Sokołowski A., (2008), Prevalence and Prediction of Renal Artery Stenosis in Patients with Coronary and Supraaortic Artery Atherosclerotic Disease, "Nephrology Dialysis Transplantation", vol. 23 iss. 2, s. 580-585.
96
Kabłak-Ziembicka A., Przewłocki T., Tracz W., Pieniążek P., Musiałek P., Sokołowski A., Drwila R., Rzeźnik D., (2008), Carotid Intima-media Thickness in Pre-and postmenopausal Women with Suspected Coronary Artery Disease, "Heart and Vessels", vol. 23, iss. 5, s. 295-300.
97
Rachtan J., Sokołowski A., Geleta M., Molong Ł., Widawska A., Żmurko R., (2008), Zachorowalność na nowotwory złośliwe w Krakowie w latach 2004-2006, "Współczesna Onkologia", vol. 12, nr 9, s. 425-428; https://www.termedia.pl/Journal/-3/pdf-11681-1?filename=08_Zachorowalnosc%20na%20nowotwory%20z%C5%82o%C5%9Bliwe.pdf
98
Emergo / ed. in chief Tadeusz KUDŁACZ, eds. Mieczysław DOBIJA, Kazimierz GÓRKA, Stanisław MIKLASZEWSKI, Stanisław OWSIAK, Andrzej SOKOŁOWSKI Cracow : University of Economics Press, 2008. - vol. 13, nr 1 (44). - . - 1233-3115
99
Pieniążek P., Musiałek P., Kabłak-Ziembicka A., Tekieli Ł., Motyl R., Przewłocki T., Moczulski Z., Pasowicz M., Sokołowski A., Leśniak-Sobelga A., Żmudka K., Tracz W., (2008), Carotid Artery Stenting with Patient - and Lesion-Tailored Selection of the Neuroprotection System and Stent Type : Early and 5-Year Results from a Prospective Academic Registry of 535 Consecutive Procedures (TARGET-CAS), "Journal of Endovascular Therapy", vol. 15 iss. 3, s. 249-262.
100
Pasztyła A., (2008), Statystyczne metody prognozowania popytu na rynkach energii elektrycznej, Prom. Sokołowski A., Kraków : , 145 k.
101
Ryś J., Sokołowski A., (2008), Statystyczna analiza zależności pomiędzy obrazem morfologicznym i zmianami cytogenetycznymi w mięsakach tkanek miękkich. [W:] Wątroba J. (red.), Praktyka statystyczna w medycynie i farmacji : planowanie badań i opracowywanie wyników, Kraków : StatSoft Polska, s. 63-71.
102
Sokołowski A., (2008), Data Mining - tak czy nie?. [W:] Pociecha J. (red.), Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 57-63.
103
Sokołowski A., Denkowska S., (2008), O pewnym wielowymiarowym rozkładzie prawdopodobieństwa. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały II Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 20.
104
Suder A., Sokołowski A., (2007), Variation in Body Fat Distribution Associated with Selected Social and Lifestyle Elements : Socio-economic Implications, "Polish Journal of Environmental Studies", vol. 16, no. 5C II, s. 634-639.
105
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI] Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - nr 764. - . - 1898-6447
106
Sokołowski A., Jajuga K., Gatnar E., (2007), IFCS-2006 Lublana : kilka refleksji, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1169, s. 39-45.
107
Kot S., Jakubowski J., Sokołowski A., (2007), Statystyka: podręcznik dla studiów ekonomicznych, Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin : StatSoft Polska, 520 s.
108
Emergo / ed. in chief Tadeusz KUDŁACZ, eds. Mieczysław DOBIJA, Kazimierz GÓRKA, Stanisław MIKLASZEWSKI, Stanisław OWSIAK, Andrzej SOKOŁOWSKI Cracow : University of Economics Press, 2007. - vol. 12, nr 1 (43). - . - 1233-3115
109
Basiura B., (2007), Empiryczny test jednorodności dla metody Warda w analizie skupień, Prom. Sokołowski A., Kraków : , 245 k.
110
Gołkowski F., Szybiński Z., Rachtan J., Sokołowski A., Buziak-Bereza M., Trofimiuk M., Hubalewska-Dydejczyk A., Przybylik-Mazurek E., Huszno B., (2007), Iodine Prophylaxis - the Protective Factor Against Stomach Cancer in Iodine Deficient Areas, "European Journal of Nutrition", vol. 46, no 5, s. 251-256.
111
Sokołowski A., (2007), The Football Distance, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1169, s. 33-36.
112
Seweryn M., (2007), Metody metaanalizy w ekonomicznej ocenie technologii medycznych, Prom. Sokołowski A., Kraków : , 131 k.
113
Kicki J., Sobczyk E., Sokołowski A., (2007), Syntetyczna ocena procesów restrukturyzacji w kopalniach węgla kamiennego. [W:] Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2007, Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, s. 47-63.
114
Sokołowski A., Chechelski P., (2006), Wpływ wdrożonych systemów zarządzania jakością na poziom eksportu. [W:] Morkis G. (red.), Stan wdrożenia systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego, Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, s. 84-98.
115
Francik A., Sokołowski A., (2006), Innowacyjność w województwie małopolskim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 730, s. 63-97; https://bazekon.uek.krakow.pl/130237984
116
Hausner J., Sokołowski A., (2006), Realne koalicje w Sejmie w roku 2004, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1126, s. 27-36.
117
Ney R., Sokołowski A., Sobczyk E., Kicki J., Jarosz J., Saługa P., Dyczko A., Paszcza H., (2006), Strategia restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego - doświadczenia i prognozy, Ney R. (red.), Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 175 s.
118
Sokołowski A., Chechelski P., (2006), Wpływ wdrożonych systemów zarządzania jakością na poziom nakładów inwestycyjnych. [W:] Morkis G. (red.), Stan wdrożenia systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego, Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, s. 64-83.
119
Łuczyńska E., Anioł J., Dyczek S., Mituś J., Stelmach A., Sokołowski A., (2006), Estimation of the Prognostic Value of Some Clinical Factors and Mammographical Signs in Breast Cancer, "Polish Journal of Radiology", vol. 71, no 4, s. 10-19; http://www.polradiol.com/download/getFreePdf/l/EN
120
Niezgoda J., (2006), Statystyczne metody monitorowania kosztów jakości, Prom. Sokołowski A., Kraków : , 119 k.
121
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - nr 724, 726. - . - 0208-7944
122
Sokołowski A., (2006), Wpływ zakłóceń losowych na wyniki porządkowania obiektów. [W:] Smaga E. (red.), Matematyka język uniwersalny : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Tadeusza Stanisza, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 237-252.
123
Salamaga M., (2006), Statystyczna analiza porównawcza funduszy inwestycyjnych w Polsce, Prom. Sokołowski A., Kraków : , 276 k.
124
Kot S., Sokołowski A., (2005), Tablice statystyczne, Wyd. 3 popr.Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 53, [1] s.
125
Kabłak-Ziembicka A., Przewłocki T., Tracz W., Pieniążek P., Musiałek P., Sokołowski A., (2005), Gender Differences in Carotid Intima-Media Thickness in Patients with Suspected Coronary Artery Disease, "The American Journal of Cardiology", vol. 96, iss. 9, s. 1217-1222.
126
Denkowska S., (2005), Testowanie wielokrotne w badaniach ekonomicznych, Prom. Sokołowski A., Kraków : , 152 k.
127
Rachtan J., Sokołowski A., Geleta M., Molong Ł., (2005), Zachorowalność na nowotwory złośliwe w województwie małopolskim w latach 1999-2001, "Przegląd Lekarski", T. 62, nr 8, supl. 2, s. 737-741.
128
Hausner J., Sokołowski A., (2005), Taksonomiczna analiza działalności ustawodawczej sejmu w 2004 roku, "Studia Politologiczne", vol. 9, s. 28-40.
129
Basiura B., Sokołowski A., (2005), Efektywność klasyfikacji w metodzie Warda, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 46-47, s. 53-64.
130
Sokołowski A., Jajuga K., (2005), IFCS-2004 Chicago - kilka refleksji, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1076, s. 19-25.
131
Francik A., Sokołowski A., (2005), Innowacyjność Małopolski mierzona potencjałem badawczo-rozwojowym w organizacjach różnej wielkości. [W:] Kaszuba K., Targalski J. (red.), Innowacyjność sektora MŚP : Małopolska i Podkarpacie, Kraków ; Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, s. 141-174.
132
Sokołowski A., (2005), Analiza wyników wyborów w III RP. [W:] Przegląd programów z rodziny Statistica, Warszawa ; Kraków : StatSoft, s. 57-66.
133
Sokołowski A., Sagan A., (2005), Przykłady stosowania analizy danych w marketingu i badaniu opinii publicznej, "StatSoft Polska" [on-line]; https://media.statsoft.pl/_old_dnn/downloads/adwmarketingu.pdf
134
Sokołowski A., (2005), Data Mining - automat czy metoda naukowa?. [W:] Data mining : poznaj siebie i swoich klientów, Warszawa ; Kraków : StatSoft, s. 5-11.
135
Rachtan J., Sokołowski A., Geleta M., Molong Ł., (2005), Zachorowalność na nowotwory złośliwe gruczołu krokowego w województwie małopolskim w latach 1999-2001, "Urologia Polska", vol. 58, nr 3, s. 190-192.
136
Łapczyński A., Niedźwiecki M., Sokołowski A., (2005), Lista Przebojów Programu Trzeciego - problemy statystyczne, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1076, s. 57-70.
137
Sokołowski A., Niedźwiecki M., (2005), Lista przebojów Trójki w obiektywie Statistica. [W:] Przegląd programów z rodziny Statistica, Warszawa ; Kraków : StatSoft, s. 93-106.
138
Sokołowski A., (2004), Strukturalne testy zgodności. [W:] ZELIAŚ A. (red.), XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 41-50.
139
Duda K., Sokołowski A., Kubisz A., Mizianty M., Machowska B., (2004), Dawka leku znieczulenia miejscowego na segment rdzeniowy a rozmiary części lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa w znieczuleniu podpajęczynówkowym dorosłych, "Anestezjologia Intensywna Terapia", T. 36, nr 1, s. 28-33.
140
Sobolewski M., (2004), Zastosowanie wybranych modeli decyzyjnych w ekonomicznej ocenie programów zdrowotnych, Prom. Sokołowski A., Kraków : , 185 k.
141
Kabłak-Ziembicka A., Tracz W., Przewłocki T., Pieniążek P., Sokołowski A., Konieczyńska M., (2004), Association of Increased Carotid Intima-media Thickness with the Extent of Coronary Artery Disease, "Heart", vol. 90, iss. 11, s. 1286-1290; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1768551/pdf/hrt09001286.pdf
142
Sokołowski A., (2004), O niewłaściwym stosowaniu metod statystycznych. [W:] Statystyka i data mining w badaniach naukowych, Kraków : StatSoft Polska, s. 5-14.
143
Sokołowski A., Pasztyła A., (2004), Data mining w prognozowaniu zaopotrzebowania na nośniki energii. [W:] Statystyka i data mining w praktyce : [seminarium], Warszawa - Kraków 2004, Kraków : StatSoft, s. 91-102.
144
Rachtan J., Sokołowski A., Geleta M., Molong Ł., (2004), Zachorowalność na nowotwory złośliwe piersi u kobiet w województwie małopolskim w latach 1999-2001, "Współczesna Onkologia", vol. 9, nr 9, s. 425-428; https://www.termedia.pl/Journal/-3/pdf-2748-1?filename=Zachorowalno%C5%9B%C4%87.pdf
145
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - nr 666. - . - 0208-7944
146
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - nr 643. - . - 0208-7944
147
Dyduch M., Skolyszewski J., Korzeniowski S., Sokołowski A., (2003), Analysis of Treatment Results in Advanced Hodgkin's Disease : the Case for Adjuvant Radiotherapy, "International Journal of Radiation Oncology Biology Physics", vol. 56, iss. 3, s. 634-643.
148
Sokołowski A., (2003), Prognozowanie finansowych szeregów czasowych. [W:] Zastosowania statystyki i data mining w finansach, Kraków : StatSoft Polska, s. 55-64.
149
Duda K., Kołodziejski L., Sokołowski A., Kubisz A., Łobaziewicz W., Komorowski A., Marczyk E., (2003), Factors Determining the Post-Operative Hypo-Albuminaemia in Cancer Patients - Stepwise Regression Analysis, "Acta Chirurgica Belgica", vol. 103, iss. 3, s. 287-292; http://www.belsurg.org/uploaded_pdfs/103/103_287_292.pdf
150
Jakóbik K., (2003), Modelowanie wydatków związanych z leczeniem nowotworów piersi u kobiet w Polsce, Prom. Sokołowski A., Kraków : , 202 k.
151
Francik A., Sokołowski A., (2003), Innowacyjność województwa małopolskiego mierzona potencjałem badawczo-rozwojowym w organizacjach różnej wielkości. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Wpływ innowacyjności na rozwój sektora MSP w Małopolsce, s. 1[68]-32[99].
152
Pieniążek P., Stępień E., Sadowski J., Przewłocki T., Sokołowski A., Podolec P., Kapelak B., Przybyłowski P., Kądzielski A., Tracz W., (2003), Impact of Chlamydia Pneumoniae Infection on Survival Rate after Heart Transplantation, "Medical Science Monitor", vol. 9, iss. 2, s. CR67-CR72.
153
Jajuga K., Sokołowski A., (2003), IFCS-2002 - Facts and Remarks, "Przegląd Statystyczny", t. 50, z. 1, s. 113.
154
Jajuga K., Sokołowski A., (2003), IFCS-2002 - Facts and Remarks, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 988, s. 15-20.
155
Sokołowski A., (2003), P-Value - Its Use and Misuse. [W:] Sodomová E. (red.), Education of Quantitative Mathematical-statistical Methods on the Universities of Economics Referring to Future Needs : 10th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, November 4-7, 2003, Svätý Jur, Slovakia, Bratislava : University of Economics in Bratislava, s. 127-132.
156
Jajuga K., Sokołowski A., (2003), Sprawozdanie z konferencji IFCS-2002 "Data Analysis, Classification and Related Methods", "Przegląd Statystyczny", t. 50, z. 1, s. 110-112.
157
Sokołowski A., Jajuga K. (red.), (2002), Data Analysis, Classification, and Related Methods: IFCS 2002: program and abstracts, Cracow : Cracow University of Economics Publishers, 208 s.
158
Sokołowski A., (2002), Strukturalne testy zgodności, "Przegląd Statystyczny", t. 49, z. 2, s. 168.
159
Sokołowski A., (2002), Polska scena polityczna 2001 - wyniki wyborów parlamentarnych, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 942, s. 417-419.
160
Rachtan J., Sokołowski A., Urbańska A., Geleta M., Molong Ł., (2002), Nowotwory złośliwe w województwie krakowskim w 1998 roku, "Przegląd Lekarski", T. 59, nr 1, supl. 2, s. 11-16.
161
Sokołowski A., (2002), Wprowadzenie do zastosowań metod statystycznych i technik data mining w badaniach naukowych. [W:] Metody statystyczne i techniki data mining w badaniach naukowych, Kraków : StatSoft, s. 5-11.
162
Sokołowski A., (2002), Metody stosowane w data mining. [W:] Data Mining - metody i przykłady, Kraków : StatSoft, s. 5-12.
163
Hausner J., Sokołowski A., (2002), Bezrobocie a wyniki wyborów w Polsce, "Studia Politologiczne", vol. 6, s. 33-45.
164
Sokołowski A., (2002), Prognozowanie sprzedaży w hurtowym domu towarowym. [W:] Data Mining - metody i przykłady, Kraków : StatSoft, s. 95-102.
165
Jajuga K., Sokołowski A., Bock H. (red.), (2002), Classification, Clustering, and Data Analysis: Recent Advances and Applications, (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization), Berlin : Springer-Verlag
166
Hausner J., Sokołowski A., (2001), Czynniki generujące polskie bezrobocie, "Rynek Pracy", nr 7/8(115/116), s. 28-39; https://bazekon.uek.krakow.pl/100000002
167
Jajuga K., Sokołowski A., (2001), IFCS 2000 - Millenium Talk, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 906, s. 216-223.
168
Sokołowski A., Wątroba J., (2001), Prognozowanie sprzedaży i ocena skuteczności działań marketingowych. [W:] Statistica 6 w twoim mieście: ogólnopolski cykl prezenatcji nowej generacji oprogramowania, październik 2001, Kraków : StatSoft Polska, s. 75-83.
169
Frączek M., Hausner J., Sokołowski A., Sułkowski R., (2001), Polityka rynku pracy i rozwój zasobów ludzkich w strategiach rozwoju województw w kontekście przygotowań Polski do absorpcji środków Europejskiego Funduszu Społecznego : synteza ekspertyzy opracowanej dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, "Rynek Pracy", nr 3-4(111-112), s. 5-27.
170
Dahmani A., Sokołowski A., (2001), Miesięczne prognozy zjawisk związanych z rynkiem paliw w Polsce do końca 2000 r., "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 573, s. 31-45; https://bazekon.uek.krakow.pl/11642
171
Przewłocki T., Ryniewicz W., Sokołowski A., Pieniążek P., Olszowska M., Kostkiewicz M., Lelakowski J., Tracz W., (2001), Odległe obserwacje u chorych z restenozą i bez nawrotu zwężenia po angioplastyce wieńcowej, "Przegląd Lekarski", T. 58, nr 9, supl. 2, s. 845-850.
172
Przybylska K., Sokołowski A., (2001), The Determinants of Foreign Direct Investment in Transforming Economies: Empirical Evidence From the Czech Republic, Poland and Hungary, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", no 1, s. 27-44.
173
Sokołowski A., (2001), Propozycja testu normalności rozkładu, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 43/2, lipiec-grudzień 1999, s. 55-57.
174
Przewłocki T., Pieniążek P., Tracz W., Ryniewicz W., Kostkiewicz M., Olszowska M., Podolec P., Sokołowski A., (2001), Long-term outcome in Patients with Unstable Angina Treated by Coronary Balloon Angioplasty, "International Journal of Cardiology", vol. 77, iss. 1, s. 13-24.
175
Sokołowski A., Piecuch L., Strużanowska B., Timler M., Stolarska A. (red.), (2000), Akademia Ekonomiczna w Krakowie: album jubileuszowy 1925-2000, Kraków : Biuro Programów Zagranicznych Akademii Ekonomicznej, 63 s.
176
Górka K., Berbeka J., Berbeka K., Chomątowski S., Kożuch M., Sokołowski A., Szwed D., (2000), Zalecane kierunki zmian wzorców konsumpcji i modeli produkcji sprzyjające strategii trwałego, zrównoważonego rozwoju - raport końcowy: ekspertyza przygotowana dla Departamentu Strategii Gospodarczej Ministerstwa Gospodarki, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 221 s.
177
Denkowska S., Sokołowski A., (2000), Testowanie wielokrotne w macierzy korelacji : eksperyment symulacyjny. [W:] ZELIAŚ A. (red.), XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 23-25 III 1999 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 63-69.
178
Sokołowski A., Filek Z., (2000), Z otwartymi ramionami, "Eksperyment", nr 5, s. 6.
179
Sokołowski A., (2000), Analiza czynników rokowniczych i metod leczenia u chorych na ziarnicę złośliwą. [W:] Analiza danych w naukach medycznych i zarządzaniu służbą zdrowia, Kraków : StatSoft Polska Sp. z o.o., s. 31-40.
180
Duda K., Sokołowski A., Kubisz A., (2000), Prognozowanie dawki na segment rdzeniowy mieszaniny 0,5% bupiwakainy z "ciężką" lidokainą w analgezji podpajęczynówkowej u dorosłych, "Anestezjologia Intensywna Terapia", T. 32, nr 2, s. 235-238.
181
Sokołowski A., Filek Z., (2000), Showing the Flag with Pride, "Eksperyment", nr 4, s. 15.
182
Sokołowski A., (2000), Prognozowanie sprzedaży - studium przypadku. [W:] Prognozowanie w przedsiębiorstwie, Kraków : StatSoft Polska Sp. z o.o., s. 29-37.
183
Przewłocki T., Pieniążek P., Tracz W., Ryniewicz W., Olszowska M., Kostkiewicz M., Podolec P., Pasowicz M., Sokołowski A., (2000), Wyniki angioplastyki wieńcowej u chorych w różnych grupach wiekowych, "Przegląd Lekarski", T. 57, nr 5, supl. 2, s. 266-273.
184
Duda K., Sokołowski A., Kubisz A., Mizianty M., Machowska B., Janowski J., (2000), Podpajęczynówkowe dawkowanie mieszaniny 0,5% bupiwakainy z "ciężką" lidokainą dorosłych według przesłanek Bromage`a, "Anestezjologia Intensywna Terapia", T. 32, nr 2, s. 177-181.
185
Sokołowski A., (1999), Przykłady korzystania ze STATISTICA. [W:] Narzędzia statystycznej analizy danych - programy z rodziny STATISTICA: seminarium, Warszawa 14 października 1999, Kraków : StatSoft Polska Sp. z o.o., s. 17-32.
186
Denkowska S., Sokołowski A., (1999), Wnioskowanie wielokrotne w macierzy korelacji - eksperyment symulacyjny, "Przegląd Statystyczny", t. 46, z. 4, s. 530-531.
187
Podolec P., Pfitzner R., Wierzbicki K., Kostkiewicz M., Pieniążek P., Olszowska M., Przewłocki T., Sokołowski A., Tracz W., Dziatkowiak A., (1999), The Quality of Life after Aortic Valve Replacement with Homografts or Prosthetic Valves, "Journal of Heart Valve Disease", vol. 8, iss. 3, s. 270-276.
188
Sokołowski A., Jawień A., (1999), Nikt nie chce zdać na "F", "Eksperyment", nr 3, s. 7, 15.
189
Sokołowski A., (1999), Przykłady korzystania z SENS i SEWSS w prognozowaniu i badaniach marketingowych. [W:] Systemy analizy danych dla całej organizacji - SENS i SEWSS: seminarium, Warszawa 15 października 1999, Kraków : StatSoft Polska Sp. z o.o., s. 27-39.
190
Sokołowski A., (1999), SENS i SEWSS jako narzędzia data mining. [W:] Systemy analizy danych dla całej organizacji - SENS i SEWSS: seminarium, Warszawa 15 października 1999, Kraków : StatSoft Polska Sp. z o.o., s. 19-25.
191
Lackowska B., Niezabitowski A., Ryś J., Skołyszewski J., Stelmach A., Sokołowski A., Gruchała A., Jaszcz-Gruchała A., Markiewic D., (1999), Evaluation of DNA Content and Proliferative Activity in Prediction of Short-term Relapses in Mammary Carcinoma : a Prospective Study, "Polish Journal of Pathology", vol. 50, iss. 3, s. 139-144.
192
Sokołowski A., (1999), Regional Differences in Living Standards in Eastern European Countries: Changes During the Transition, [on-line], Budapest : Open Society Institute, 113 s.
193
Lackowska B., Gruchała A., Niezabitowski A., Radkowski A., Skołyszewski J., Ryś J., Szklarski W., Sokołowski A., (1999), Prognostic and Predictive Evaluation of DNA Content, S-phase Fraction and Immunophenotyping in non-Hodgkin's Lymphomas in Adults : a Prospective Study, "Polish Journal of Pathology", vol. 50, iss. 1, s. 23-29.
194
Karolewski K., Korzeniowski S., Sokołowski A., Urbański K., Kojs Z., (1999), Prognostic Significance of Pretherapeutic and Therapeutic Factors in Patients with Advanced Cancer of the Uterine Cervix Treated with Radical Radiotherapy Alone, "Acta Oncologica", vol. 38, iss. 4, s. 461-468; http://informahealthcare.com/doi/pdf/10.1080/028418699431997
195
Schneider-Stock R., Ryś J., Jaeger V., Niezabitowski A., Kruczak A., Sokołowski A., Roessner A., (1999), Prognostic Significance of Telomerase Activity in Soft Tissue Sarcomas, "International Journal of Oncology", vol. 15, iss. 4, s. 775-780.
196
Niezabitowski A., Czajecki K., Ryś J., Kruczak A., Gruchała A., Wasilewska A., Lackowska B., Sokołowski A., Szklarski W., (1999), Prognostic Evaluation of Cutaneous Malignant Melanoma : a Clinicopathologic and Immunohistochemical Study, "Journal of Surgical Oncology", vol. 70, iss. 3, s. 150-160.
197
Krzyszkowski T., Gasińska A., Sokołowski A., Danilewicz B., Skołyszewski J., (1999), Korelacje pomiędzy parametrami kinetyki komórkowej i ploidalnością DNA a innymi czynnikami prognostycznymi u chorych na glejaki złośliwe mózgu. [W:] Nowak S., Żukiel R. (red.), Problemy współczesnej diagnostyki i terapii w neurochirurgii, Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, s. 95-100.
198
Kurkiewicz J., Podolec B., Sokołowski A., (1999), Rezultaty estymacji parametrów regresyjnych modeli płac. [W:] Kot S. (red.), Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji, Warszawa-Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 141-176.
199
Kurkiewicz J., Sokołowski A., Tatar J., (1999), Szacowanie zasobów kapitału ludzkiego w Polsce. [W:] Kot S. (red.), Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji, Warszawa-Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 124-140.
200
Sokołowski A., (1999), Przewidywanie zagrożenia hipomagnezemią u chorych po zabiegu chirurgicznym, "StatSoft Polska" [on-line]; http://www.statsoft.pl/czytelnia/medyczne/wmedycynie.html
201
Sokołowski A., (1998), Privatization Referendum 1996 in Poland in Search of the Voting Patterns. [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 189-192.
202
Sokołowski A., Denkowska S., (1998), Wykorzystanie metod symulacyjnych w aglomeracyjnych metodach taksonomicznych, "Przegląd Statystyczny", t. 45, z. 2, s. 292.
203
Pietrzyk-Zieniewicz E., Sokołowski A., Zieniewicz A., (1998), Jak Polak z Polakiem: kampania wyborcza do Sejmu i Senatu RP w 1993 r.: autoprezentacje, regionalne uwarunkowania postaw wyborczych, dyskursy, analizy, Ciechanów : KODRTK, 132, [2] s.
204
Sokołowski A., (1998), Referendum prywatyzacyjne w Polsce w 1996 roku - wzorce zachowań, "Przegląd Statystyczny", t. 45, z. 1, s. 150.
205
Brol R., Głuszczuk D., Maciejuk M., Markowska M., Obrębalski M., Prudzielnica-Grunt M., Sobczak E., Sokołowski A., Strahl D., Sztando A., Zapart J., (1998), Taksonomia struktur w badaniach regionalnych, Strahl D. (red.), Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 272 s.
206
Sokołowski A., (1998), The Iterative Method for Estimation of Multidimensional Mode. [W:] Data, Science, Classification and Related Methods, [b.m.] : Istituto Nazionale di Statistica, s. 279-282.
207
Sokołowski A., (1998), Regional Differences in the Living Standards in Poland, the Slovak Republic, the Czech Republic and Hungary - 1990-1995. [W:] Barczak (red.), Ekonometria czasu transformacji : SEMPP 98 : materiały z XXXIV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej oraz XVI Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego, Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, s. 227-242.
208
Sokołowski A., (1998), Przykłady prognozy ekonomicznej, "StatSoft Polska" [on-line]; http://www.statsoft.pl/czytelnia/prognozowanie/progekonomicznej.html
209
Sokołowski A., Zając K., (1997), Taksonomiczna analiza emigracji z Polski w 1992 roku. [W:] Jajuga K., Walesiak M. (red.), Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania, Wrocław : Akademia Ekonomiczna, s. 21-29.
210
Sokołowski A., (1997), Privatization and the Living Standard in Poland. [W:] Kot S. (red.), Researches on Labour Markets and Level of Life in Poland, Slovakia and Ukraine: methods and results : proceedings of the Polish, Slovak and Ukrainian Scientific Seminar (Kraków, 14-15 November, 1996), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 85-87.
211
Rachtan J., Sokołowski A., (1997), Risk Factors for Lung Cancer Among Women in Poland, "Lung Cancer", vol. 18, iss. 2, s. 137-145.
212
Niezabitowski A., Ryś J., Lackowska B., Gruchała A., Sokołowski A., Kruczak A., Wasilewska A., Szklarski W., (1997), Mammary Carcinoma : Prognostic Value of Histology, Proliferative Indicator Receptor Status and Expression of Oncogen Product in Node-free Patient, "European Journal of Cancer", vol. 33, suppl. 8, s. 198; http://www.ejcancer.com/article/S0959-8049(97)85597-9/pdf
213
Sokołowski A., Zając K., (1997), Taksonomiczna analiza emigracji z Polski w 1992 roku, "Przegląd Statystyczny", t. 44, z. 3, s. 446.
214
Denkowska S., Sokołowski A., (1997), O pewnym rozkładzie prawdopodobieństwa dwuwymiarowej zmiennej losowej. [W:] ZELIAŚ A. (red.), XIV Seminarium Ekonometryczne im. profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 26-28 III 1996 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 59-67.
215
Sokołowski A., Zając K., (1997), Rozwój gospodarczy a emigracja - badanie statystyczne. [W:] Slany K. (red.), Orientacje emigracyjne Polaków, Kraków : Kwadrat, s. 62-69.
216
Sokołowski A., (1997), Zastosowanie pakietu STATISTICA w medycynie. [W:] Piecha J. (red.), Techniki informatyczne w medycynie : TIM'97, Katowice : [s.n.], s. 217-229.
217
Sokołowski A., Denkowska S., (1997), Wykorzystanie metod symulacyjnych w aglomeracyjnych metodach hierarchicznych, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 771, s. 46-53.
218
Pietrzyk-Zieniewicz E., Sokołowski A., (1996), Scena polityczna w oczach wyborców - wybory parlamentarne 1993, "Studia Politologiczne", vol. 1, s. 139-155.
219
Sokołowski A., Szymla Z., (1996), Classification and Evaluation of the Level of Regional Development in Poland's Voivodships, 1989-94, "Emergo", vol. 3, no. 4, s. 72-104.
220
Sokołowski A., Denkowska S., (1996), O pewnym rozkładzie dwuwymiarowej zmiennej losowej, "Przegląd Statystyczny", t. 43, z. 3-4, s. 302-303.
221
Kot S., Sokołowski A., (1996), Tablice statystyczne, Wyd. 2Kraków : AE. Wydaw. Uczelniane, 53, [1] s.
222
Sokołowski A., (1996), Unemployment and Presidential Elections 1995 in Poland. [W:] Sokołowski A. (red.), Statistical Methods of the Analysis of Socio-economic Aspects of Labour Market in Poland and Slovakia: Proceedings of the Seminar, (Kraków, 15-18 November 1995), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 49-51.
223
Sokołowski A. (red.), (1996), Statistical Methods of the Analysis of Socio-economic Aspects of Labour Market in Poland and Slovakia: Proceedings of the Seminar, (Kraków, 15-18 November 1995), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 66 s.
224