Publikacje wybranego autora
1

Autor:
Wojciech Grzesiak , Piotr Mackow , Tomasz Maj , Artur Polak , Ewa Klugmann-Radziemska , Szymon Zawora , Kazimierz Drabczyk , Slawomir Gulkowski , Paweł Grzesiak
Tytuł:
Innovative System for Energy Collection and Management Integrated within a Photovoltaic Module
Źródło:
Solar Energy. - vol. 132 (2016) , s. 442-452. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 35.00 pkt
Nr:
2168305279
artykuł w czasopiśmie
2

Konferencja:
V Konferencja "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne", Kielce, Polska, od 2013-09-12 do 2013-09-12
Tytuł:
Model dla strategii lidera cenowego w handlu elektronicznym zbudowany w oparciu o integrację IT = The Model for the Price Leadership Strategy in E-commerce Based on the IT Integration
Źródło:
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 1 = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI] - Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2013, s. 335-344. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89274-80-9
Nr:
2168303087
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
3

Autor:
Eliza Grzesiak , Paweł Grzesiak , Urszula Balon
Tytuł:
Zastosowanie kart kontrolnych Shewarta do celów walidacji procesu produkcji preparatu farmaceutycznego = The Use of the Shewart Control Cards for Validation of the Process of Pharmaceuticals Production
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 717 (2006) , s. 37-47. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52111
artykuł w czasopiśmie
1
Innovative System for Energy Collection and Management Integrated within a Photovoltaic Module / Wojciech Grzesiak, Piotr Mackow, Tomasz Maj, Artur Polak, Ewa Klugmann-Radziemska, Szymon Zawora, Kazimierz Drabczyk, Slawomir Gulkowski, Paweł Grzesiak // Solar Energy. - vol. 132 (2016), s. 442-452. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0038-092X
2
Model dla strategii lidera cenowego w handlu elektronicznym zbudowany w oparciu o integrację IT = The Model for the Price Leadership Strategy in E-commerce Based on the IT Integration / Paweł Grzesiak // W: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 1 = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2013. - S. 335-344. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89274-80-9
3
Zastosowanie kart kontrolnych Shewarta do celów walidacji procesu produkcji preparatu farmaceutycznego = The Use of the Shewart Control Cards for Validation of the Process of Pharmaceuticals Production / Eliza Grzesiak, Paweł Grzesiak, Urszula BALON // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 717 (2006), s. 37-47. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/150049151. - ISSN 0208-7944
1
Grzesiak W., Mackow P., Maj T., Polak A., Klugmann-Radziemska E., Zawora S., Drabczyk K., Gulkowski S., Grzesiak P., (2016), Innovative System for Energy Collection and Management Integrated within a Photovoltaic Module, "Solar Energy", vol. 132, s. 442-452.
2
Grzesiak P., (2013), Model dla strategii lidera cenowego w handlu elektronicznym zbudowany w oparciu o integrację IT. [W:] Zieliński Z., Grabiński T. (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne, T. 1, Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, s. 335-344.
3
Grzesiak E., Grzesiak P., Balon U., (2006), Zastosowanie kart kontrolnych Shewarta do celów walidacji procesu produkcji preparatu farmaceutycznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 717, s. 37-47; https://bazekon.uek.krakow.pl/150049151
1
@article{UEK:2168305279,
author = "Wojciech Grzesiak and Piotr Mackow and Tomasz Maj and Artur Polak and Ewa Klugmann-Radziemska and Szymon Zawora and Kazimierz Drabczyk and Slawomir Gulkowski and Paweł Grzesiak",
title = "Innovative System for Energy Collection and Management Integrated within a Photovoltaic Module",
journal = "Solar Energy",
number = "vol. 132",
pages = "442-452",
year = "2016",
}
2
@inbook{UEK:2168303087,
author = "Paweł Grzesiak",
title = "Model dla strategii lidera cenowego w handlu elektronicznym zbudowany w oparciu o integrację IT",
booktitle = "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 1",
pages = "335-344",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej",
year = "2013",
isbn = "978-83-89274-80-9",
}
3
@article{UEK:52111,
author = "Eliza Grzesiak and Paweł Grzesiak and Urszula Balon",
title = "Zastosowanie kart kontrolnych Shewarta do celów walidacji procesu produkcji preparatu farmaceutycznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "717",
pages = "37-47",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/150049151},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID