Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Wykorzystanie metody akredytacji do kształtowania jakości i bezpieczeństwa usług medycznych = Using Accreditation to Ensure the Quality and Safety of Medical Services
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (948) (2015) , s. 65-80. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168305905
artykuł w czasopiśmie
1
Wykorzystanie metody akredytacji do kształtowania jakości i bezpieczeństwa usług medycznych = Using Accreditation to Ensure the Quality and Safety of Medical Services / Teresa Szczurek // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (948) (2015), s. 65-80. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/960/720. - ISSN 1898-6447
1
Szczurek T., (2015), Wykorzystanie metody akredytacji do kształtowania jakości i bezpieczeństwa usług medycznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 12 (948), s. 65-80; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/960/720
1
@article{UEK:2168305905,
author = "Teresa Szczurek",
title = "Wykorzystanie metody akredytacji do kształtowania jakości i bezpieczeństwa usług medycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "12 (948)",
pages = "65-80",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0948.1205},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/960/720},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID