Publikacje wybranego autora
1

Autor:
Konferencja:
Wyzwania Współczesnej Ekonomii, Finansów, Towaroznawstwa i Zarządzania, Kraków, Polska, od 2012-12-11 do 2012-12-11
Tytuł:
Trudny przypadek studium przypadku - analiza i ocena zasadności stosowania hipotez w badaniach wykorzystujących studium przypadku
Źródło:
Wyzwania współczesnej ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania / [red. Paweł Zygulski] - Kraków: Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2013, s. 153-163. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-931384-4-9
Nr:
2168300227
rozdział w materiałach konferencyjnych
2

Autor:
Konferencja:
V Konferencja "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne", Kielce, Polska, od 2013-09-12 do 2013-09-12
Tytuł:
Database on Higher Education in Poland - Presentation of POL-on System = Baza danych o szkolnictwie wyższym w Polsce - prezentacja systemu POL-on
Źródło:
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 1 = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI] - Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2013, s. 237-245. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89274-80-9
Nr:
2168303075
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
3

Autor:
Janusz Nesterak , Dariusz Nowak , Adam Pająk
Tytuł:
Fuzje i przejęcia na rynku business intelligence - ewolucja czy rewolucja? = Mergers & Acquisitions on te Business Intelligence Market - Evolution Oor Revolution?
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 24 (2009) , s. 17-28. - Tytuł numeru: Determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 578)
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168308353
artykuł w czasopiśmie
1
Trudny przypadek studium przypadku - analiza i ocena zasadności stosowania hipotez w badaniach wykorzystujących studium przypadku / Adam Pająk // W: Wyzwania współczesnej ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania / [red. Paweł Zygulski]. - Kraków: Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2013. - S. 153-163. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-931384-4-9
2
Database on Higher Education in Poland - Presentation of POL-on System = Baza danych o szkolnictwie wyższym w Polsce - prezentacja systemu POL-on / Adam Pająk // W: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 1 = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2013. - S. 237-245. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89274-80-9
3
Fuzje i przejęcia na rynku business intelligence - ewolucja czy rewolucja? = Mergers & Acquisitions on te Business Intelligence Market - Evolution Oor Revolution? / Janusz NESTERAK, Dariusz Nowak, Adam Pająk // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 578). - nr 24 (2009), s. 17-28. - Summ.. - Tytuł numeru: Determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa. - ISSN 1733-2842
1
Pająk A., (2013), Trudny przypadek studium przypadku - analiza i ocena zasadności stosowania hipotez w badaniach wykorzystujących studium przypadku. [W:] Zygulski P. (red.), Wyzwania współczesnej ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania, Kraków : Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 153-163.
2
Pająk A., (2013), Database on Higher Education in Poland - Presentation of POL-on System. [W:] Zieliński Z., Grabiński T. (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne, T. 1, Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, s. 237-245.
3
Nesterak J., Nowak D., Pająk A., (2009), Fuzje i przejęcia na rynku business intelligence - ewolucja czy rewolucja?, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 24, s. 17-28.
1
@inbook{UEK:2168300227,
author = "Adam Pająk",
title = "Trudny przypadek studium przypadku - analiza i ocena zasadności stosowania hipotez w badaniach wykorzystujących studium przypadku",
booktitle = "Wyzwania współczesnej ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania",
pages = "153-163",
adress = "Kraków",
publisher = "Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-931384-4-9",
}
2
@inbook{UEK:2168303075,
author = "Adam Pająk",
title = "Database on Higher Education in Poland - Presentation of POL-on System",
booktitle = "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 1",
pages = "237-245",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej",
year = "2013",
isbn = "978-83-89274-80-9",
}
3
@article{UEK:2168308353,
author = "Janusz Nesterak and Dariusz Nowak and Adam Pająk",
title = "Fuzje i przejęcia na rynku business intelligence - ewolucja czy rewolucja?",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "24",
pages = "17-28",
adress = "",
year = "2009",
issn = "1640-6818",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID