Publikacje wybranego autora

1

Konferencja:
16th Multidisciplinary Academic Conference on Economics, Management and Marketing (MAC 2020), Praga, Czechy, od 2020-01-24 do 2020-01-25
Tytuł:
The Limited Usefulness of Social Media in Sharing Nutrition Knowledge - an Empirical Study
Źródło:
Proceedings of The 16th MAC 2020 / eds. Jiri Vopava, Vladimir Douda, Radek Kratochvil, Mario Konecki - Prague: MAC Prague consulting Ltd., 2020, s. 7-14. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publications is financed by the Ministry of Science and Higher Education of Poland within Regional Initiative of Excellencel Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11 897 131,40 PLN
ISBN:
978-80-88085-28-7
Nr:
2168342933
rozdział w materiałach konferencyjnych
2

Tytuł:
The Limited Usefulness of Social Media in Sharing Nutrition Knowledge - an Empirical Study
Źródło:
Academic Journal of International Education Research. - vol. 1, no. 1 (2020) , s. 54-61. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168345986
artykuł w czasopiśmie
3

Konferencja:
35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Sewilla, Hiszpania, od 2020-04-01 do 2020-04-02
Tytuł:
Horizontal and Vertical Dimensions of Trust in Online Advertising : Model Assumptions and Results of Marketing Students Survey in Poland
Źródło:
Education Excellence and Innovation Management : a 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges : Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) / ed. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2020, s. 12714-12727. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-0-9998551-4-1
Lista 2019 (Konferencja):
70.00 pkt
Nr:
2168348848
rozdział w materiałach konferencyjnych
4

Tytuł:
Ocena i pamięć komunikatów marketingowych w social media - badania w paradygmacie wstecznego kształtowania pamięci = Evaluation and Memory of Marketing Communication in Social Media - Research in the Backward Memory Paradigm
Źródło:
Rewolucja 4.0 : nowe technologie w marketingu / red. nauk. Magdalena Kowalska, Anna Szwajlik - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2020, s. 99-109. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2396-7
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168351044
rozdział w monografii
5

Konferencja:
Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ "Marketing XXI stolìttâ : vikliki zmìn", Charków, Ukraina, od 2020-10-08 do 2020-10-10
Tytuł:
The Effect of Social Media Marketing on Brand Trust and Brand Loyalty
Źródło:
Marketing XXI stolìttâ : vikliki zmìn : materìali Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï, prisvâčenoï 25-rìččû zasnuvannâ kafedri marketingu ì komercìjnoï dìâlʹnostì HDUHT, 8-10 žovtnâ 2020 / red. O.Ì. Čerevko, L.M. Ânčeva, V.M. Mihajlov, A.L. Foŝan, T.V. Androsova, N.L. Savicʹka, V.A. Grosul, M.V. Čorna, T.M. Afonìna, A.O. Borisova, O.M. Ždanovič, O.K. Kuharʹonok, Ì.Û. Melušova, N.G. Ušakova - Harkìv: HDUHT, 2020, s. 67-70 - Bibliogr.
ISBN:
978-966-405-507-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168350914
rozdział w materiałach konferencyjnych
6

Konferencja:
19th International Marketing Trends Conference, Paryż, Francja, od 2020-01-16 do 2020-01-18
Tytuł:
Polish and Japanese Students' Digital Competence in the Area of On-Line Advertising : Similarities and Differences
Źródło:
International Marketing Trends Conference - Paris: ESCP Business School, 2020, s. 1-9. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-2-490372-09-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168345990
rozdział w materiałach konferencyjnych
7

Tytuł:
Empirical Identification of Latent Classes in the Assessment of Information Asymmetry and Manipulation in Online Advertising
Źródło:
Sustainability. - vol. 12, iss. 20 (2020) , s. 1-18. - Tytuł numeru: Sustainable Consumption: Consumer Attitudes and Behaviors - Bibliogr.
Program badawczy:
This research was funded by the NCN (National Center of Science) grant: The asymmetry of information in online advertising and e-consumer behavior manipulation (2018/29/B/HS4/00563)
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168350648
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Zastosowanie beaconów w komunikacji z niepełnosprawnym turystą kulturowym (na przykładzie muzeów miejskich) = The Use of Beacons in Communication with Cultural Tourists with Disabilities (Based on the Example of City Museums)
Źródło:
Turystyka Kulturowa. - nr 5 (2020) , s. 116-139. - Tytuł numeru: Turystyka kulturowa w miastach - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168350868
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Phishing for phools G.A. Akerlofa i R.J. Shillera w perspektywie marketingu opartego na dowodach (evidence ­based theory)
Źródło:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 2 (89) (2020) , s. 72-78 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168348634
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
What we Remember from Social Media : Memory of Advertisements on Social Media Websites - a Research in the Paradigm of Backward Framing
Źródło:
European Journal of Education Studies. - vol. 6, iss. 11 (2020) , s. 42-60. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168345988
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Wpływ rekomendacji online na decyzje zakupowe młodych konsumentów = The Impact of Online Recommendations on Purchasing Decisions of Young Consumers
Źródło:
Innowacje i marketing we współczesnych organizacjach : wybrane zagadnienia / red. nauk. Leszek Bohdanowicz, Patryk Dziurski - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2020, s. 301-311. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8030-380-5
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168351226
rozdział w monografii
12

Tytuł:
Reasons to Use Beacon Technology as a Tool to Study Audience Behaviour in Museums
Źródło:
Cultural Management: Science and Education. - vol. 3, no. 2 (2019) , s. 83-94 - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168341319
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Formy i zakres wykorzystania mediów społecznościowych w strategii CSR polskich przedsiębiorstw = Social Media and CSR of Polish Enterprises - Forms and Scope of Use
Źródło:
Społeczne i niematerialne determinanty rozwoju przedsiębiorstw / red. nauk. Paweł Antonowicz, Robert Bęben, Renata Płoska - Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2019, s. 99-113. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7865-837-5
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168336449
rozdział w monografii
14

Tytuł:
Komunikacja rynkowa : podstawy teoretyczne i ćwiczenia
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019
Opis fizyczny:
83, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-800-1
Nr:
2168342935
skrypt
15

Tytuł:
Myśl globalnie - działaj lokalnie
Źródło:
Kurier UEK2019. - nr 2 (81), s. 33. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168342825
varia
16

Tytuł:
Zastosowanie beaconów w komunikacji marketingowej muzeów z osobami niepełnosprawnymi = Beacon Technology Use in the Marketing Communications between Museums and People with Disabilities
Źródło:
Zarządzanie w Kulturze = Culture Management. - t. 20, nr 4 (2019) , s. 551-564. - Tytuł numeru: Badania w sektorze kultury - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168341315
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Online marketing jako instrument kreowania wizerunku biblioteki
Źródło:
Kreowanie wizerunku biblioteki pedagogicznej / red. nauk. Beata Janik, Wanda Bukowczan - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2019, s. 29-38. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8138-074-4
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168338347
rozdział w monografii
18

Tytuł:
Social Media Experiences in Museum
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges for Contemporary Economies - Global, Regional, Network and Organizational Perspective / ed. by Jacek KOPEĆ, Bogusz MIKUŁA - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019, s. 159-168 - Bibliogr.
Program badawczy:
This publication was financed from funds granted by the Ministry of Science and Higher Education to the Faculty of Management, Cracow University of Economics, on research for young scientists and doctoral students
ISBN:
978-83-7285-891-7 ; 978-83-7285-897-9
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168342667
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
The Perception of Asymmetry in Online Advertising in Research on Students in Poland and Japan
Źródło:
Journal of International Economic Research. - vol. 5, no. 1 (2019) , s. 11-28 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168341865
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Personalizacja usług jako trend rozwojowy na rynku usług turystycznych = Personalization as an Emerging Trend on the Tourist Services Market
Źródło:
Ekonomiczne Problemy Turystyki = Economic Problems of Tourism. - nr 2(42) (2018) , s. 29-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168327305
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Use of Crowdsourcing by Young Poles = Wykorzystanie crowdsourcingu przez młodych Polaków = Ispolʹzovanie kraudsorsinga molodymi polâkami
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 64, nr 4 (375), t. 2 (2018) , s. 127-138. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was co-financed from the funds granted to the Faculty of Management at the Cracow University of Economics as a grant to maintain the research potential
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168327545
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Kolejne posiedzenie Rady Dyrektorów Marketingu
Źródło:
Kurier UEK2018. - nr 1 (76), s. 15. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168342969
varia
23

Tytuł:
Branding in Search Engines - Opportunities and Threats
Źródło:
Zarządzanie Mediami. - T. 6, nr 1 (2018) , s. 1-8. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168330315
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Personalization in Marketing in the Reception of Young Consumers
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Challenges of Economic Resources Management / ed. by Andrzej JAKI, Piotr WÓJTOWICZ - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 133-139 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65907-40-0 ; 978-83-65907-41-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168331157
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
25

Konferencja:
III Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ «Marketing ì cifrovì tehnologìï», Odessa, Ukraina, od 2018-05-25 do 2018-05-26
Tytuł:
Using Artificial Intelligence in Innovative Customer Experience Management
Źródło:
Marketing ì cifrovì tehnologìï = Marketing and Digital Technologies - Odesa: TES, 2018, s. 37-38 - Bibliogr.
ISBN:
978-617-7337-73-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168326173
varia
26

Tytuł:
Rola serwisów społecznościowych w komunikacji marketingowej marki
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwa Drugie, 2018
Opis fizyczny:
271 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ISBN:
978-83-8022-031-7
Nr:
2168327689
monografia
27

Konferencja:
XII Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ "Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu", Lwów, Ukraina, od 2018-10-25 do 2018-10-27
Tytuł:
Personalizacja komunikatów marketingowych w serwisach społecznościowych - targetowanie idealne czy maniapulacja
Źródło:
Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu = Marketing and Logistics in the System of Management - Lʹvìv: Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, 2018, s. 220-221. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
ISBN:
978-966-941-235-5
Nr:
2168328121
varia
28

Tytuł:
Pomiar skuteczności komunikacji marketingowej w social mediach = Measuring the Effectiveness of Marketing Communication in Social Media
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 526 (2018) , s. 79-87. - Tytuł numeru: Zastosowania badań marketingowych w zarządzaniu podmiotami rynku - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168331639
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Zaangażowanie młodych konsumentów w prosumpcję = Involvement of Young Consumers in Prosumption
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (2018) , s. 215-227. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168333151
artykuł w czasopiśmie
30

Tytuł:
Children's Drawings and their Analysis as a Method Supporting Understanding of Concepts in Workshops at Children's Universities
Źródło:
e-mentor. - nr 4 (2018) , s. 26-31. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 15.00 pkt
Nr:
2168331551
artykuł w czasopiśmie
31

Autor:
Katarzyna Sanak-Kosmowska , Maria Bajak , Justyna Filip , Natalia Kargula
Tytuł:
Uwarunkowania i przesłanki wykorzystania beaconów w mobilnej komunikacji marketingowej = Beacon Technology as a Trend in Mobile Marketing Communication - Conditions and Reliefs
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 10 (2018) , s. 17-23. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168328343
artykuł w czasopiśmie
32

Tytuł:
Application of Crowdsourcing in the Polish Fashion Industry
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 325-332 - Bibliogr.
Program badawczy:
This publication was financed from funds granted by the Ministry of Science and Higher Education to the Faculty of Management, Cracow University of Economics, on research for young scientists and doctoral students
ISBN:
978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168322399
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Rola serwisów społecznościowych w komunikacji marketingowej marki
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2017
Opis fizyczny:
214 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-375
Nr:
2168320195
doktorat
34

Tytuł:
Inaguracyjne posiedzenie Rady Dyrektorów Marketingu przy kierunku Marketing i Komunikacja Marketingowa na Wydziale Zarządzania
Źródło:
Kurier UEK2017. - nr 2 (72), s. 26-27. - Dostępny także w wersji online
Tryb dostępu:
Nr:
2168344300
varia
35

Tytuł:
Crowdsourcing as a Form of Implementing Innovation in the Online Environment
Źródło:
Mechanism of Interaction between Competitiveness and Innovation in Modern International Economic Relations / ed. M. Bezpartochnyi - Riga: ISMA University, 2017, s. 93-102 - Bibliogr.
ISBN:
978-9984-891-03-3
Nr:
2168322807
rozdział w monografii
36

Tytuł:
Strategie internacjonalizacji polskich marek modowych = Internationalization Strategies of Polish Fashion Brands [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 9 (2017) , s. 342-348. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168318085
artykuł w czasopiśmie
37

Konferencja:
Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2016, Hradec Králové, Czechy, od 2016-12-12 do 2016-12-16
Tytuł:
Nazwisko jako forma marki na przykładzie wybranych marek z branży sportowej = Brand Endorsement Based on Selected Brands from the Sports Industry
Źródło:
MMK 2016 Mezinárodní masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : recenzovaný sborník příspěvků. R. 7 = MMK 2016 International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers : Reviewed Proceedings. Vol. 7 - Hradec Králové: Magnanimitas, 2016, s. 216-224. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-87952-17-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168312205
rozdział w materiałach konferencyjnych
38

Tytuł:
Crowdsourcing jako forma wdrażania innowacji w środowisku internetowym = Crowdsourcing as a Form of the Innovation's Implementation Online
Źródło:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 43, t. 2 (2016) , s. 269-278. - Tytuł numeru: Zarządzanie. T. 2 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168309519
artykuł w czasopiśmie
39

Konferencja:
8th International Scientific Conference for Ph.D. Students and Young Scientists, Karwina, Czechy, od 2015-11-05 do 2015-11-05
Tytuł:
Good Relations with Customers Online in Tourism Branch as a Part of an Efficient E-Marketing Strategy = Dobré vztahy se zákazníky v odvětví cestovního ruchu jako součást účinné e-marketingové strategie [dokument elektroniczny]
Źródło:
VIII. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků : sborník příspěvků - Opavě: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2015, s. 412-421. - Summ., přehl. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-7510-177-8
Nr:
2168300449
rozdział w materiałach konferencyjnych
40

Tytuł:
E-tourism, Building Good Relations with Customers Online - KrakowShuttle Case Study
Źródło:
Digitaalisuuden hyödyntäminen Hämeen matkailuyrityksissä ja muualla / toim. Kirsi Meriläinen - Hämeenlinna: Hämeen ammattikorkeakoulu, 2014, s. 27-32. - Summ.
Seria:
(HAMKin julkaisuja ; 16)
ISBN:
978-951-784-695-0 ; 978-951-784-696-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168300439
rozdział w książce
41

Tytuł:
Nauka to nie sztuka - czyli jak wykorzystać w 100% nasze szare komórki
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2012. - nr 7 (52), s. 21. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168346188
varia
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Wpływ mediów społecznościowych na zachowania konsumenckie na przykładzie portalu Facebook = The Social Network - Impact of Social Media on Consumer Behavior on the Example of Facebook Users
Źródło:
Marketing - aktualne problemy i kierunki ewolucji / red. Marcin Gębarowski, Lucyna Witek, Beata Zatwarnicka-Madura - Rzeszów: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 2012, s. 227-236. - Streszcz.; summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7199-729-7
Nr:
2168300443
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
Czy psychologia to nauka o psach?
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2011. - nr 1 (46), s. 37. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168344716
varia
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Kreowanie wizerunku i promocja marek w mediach społecznościowych w Polsce = Creating the Image and Promotion of Brands in Social Media in Poland
Źródło:
Społeczeństwo sieci : gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej. T. 2 / red. Sławomir Partycki - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2011, s. 320-332. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7702-221-4
Nr:
2168300447
rozdział w monografii
45

Tytuł:
Serwisy społecznościowe w służbie budowania wizerunku marki - wykorzystanie potencjału portalu Facebook w branży alkoholowej = Creating a Brand Image in Social Media - Alcohol Brand Fan Pages on Facebook
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 209 (2011) , s. 61-71. - Tytuł numeru: Komunikacja rynkowa : kultura, perswazja, technologia - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168300429
artykuł w czasopiśmie
46

Tytuł:
Pierwsze wrażenia i refleksje najmłodszych studentów
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2011. - nr 6 (45), s. 39. - Dostępny w World Wide Web
Materiały przygotował:
Tryb dostępu:
Nr:
2168275385
varia
Zobacz opis całości
1
The Limited Usefulness of Social Media in Sharing Nutrition Knowledge - an Empirical Study / Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA, Irena Śliwińska // W: Proceedings of The 16th MAC 2020 / eds. Jiri Vopava, Vladimir Douda, Radek Kratochvil, Mario Konecki. - Prague : MAC Prague consulting Ltd., 2020. - S. 7-14. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-88085-28-7
2
The Limited Usefulness of Social Media in Sharing Nutrition Knowledge - an Empirical Study / Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA, Irena Sliwinska // Academic Journal of International Education Research. - vol. 1, no. 1 (2020), s. 54-61. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.academic-conferences.eu/wp-content/uploads/2020/02/AJIER-Vol_1-No_1-2020.pdf. - ISSN 2694-7803
3
Horizontal and Vertical Dimensions of Trust in Online Advertising : Model Assumptions and Results of Marketing Students Survey in Poland / Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA, Jan W. WIKTOR // W: Education Excellence and Innovation Management : a 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges : Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, 2020. - S. 12714-12727. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-4-1. - Pełny tekst: https://drive.google.com/file/d/1afbI7uO9ud4MvlFb9dmCVjnqi75gPLuy/view ; Spis treści: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZYbkBkZdeK0fhT0KNuLUbwN2yDLtYJ5JSl7 ; Wstęp: folder=6329211399&tpl=publicfoldergrid#https://drive.google.com/drive/folders/1TPh8Brn18oeDNbp5trUkvFjUXa9BtD49
4
Ocena i pamięć komunikatów marketingowych w social media - badania w paradygmacie wstecznego kształtowania pamięci = Evaluation and Memory of Marketing Communication in Social Media - Research in the Backward Memory Paradigm / Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // W: Rewolucja 4.0 : nowe technologie w marketingu / red. nauk. Magdalena Kowalska, Anna Szwajlik. - S. 99-109. - Summ. - Bibliogr.
5
The Effect of Social Media Marketing on Brand Trust and Brand Loyalty / K. SANAK-KOSMOWSKA // W: Marketing XXI stolìttâ : vikliki zmìn : materìali Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï, prisvâčenoï 25-rìččû zasnuvannâ kafedri marketingu ì komercìjnoï dìâlʹnostì HDUHT, 8-10 žovtnâ 2020 / red. O.Ì. Čerevko, L.M. Ânčeva, V.M. Mihajlov, A.L. Foŝan, T.V. Androsova, N.L. Savicʹka, V.A. Grosul, M.V. Čorna, T.M. Afonìna, A.O. Borisova, O.M. Ždanovič, O.K. Kuharʹonok, Ì.Û. Melušova, N.G. Ušakova. - Harkìv : HDUHT, 2020. - S. 67-70. - Bibliogr. - ISBN 978-966-405-507-6. - Pełny tekst: http://www.hduht.edu.ua/images/hduht/nauka/conf/2020/t-k_08.10.20.pdf
6
Polish and Japanese Students' Digital Competence in the Area of On-Line Advertising : Similarities and Differences / Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA, Jan W. WIKTOR // W: International Marketing Trends Conference. - Paris : ESCP Business School, 2020. - S. 1-9. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-2-490372-09-6. - Pełny tekst: http://archives.marketing-trends-congress.com/2020/pages/PDF/059.pdf
7
Empirical Identification of Latent Classes in the Assessment of Information Asymmetry and Manipulation in Online Advertising / Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA, Jan W. WIKTOR // Sustainability. - vol. 12, iss. 20 (2020), s. 1-18. - Summ.. - Tytuł numeru: Sustainable Consumption: Consumer Attitudes and Behaviors. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/20/8693. - ISSN 2071-1050
8
Zastosowanie beaconów w komunikacji z niepełnosprawnym turystą kulturowym (na przykładzie muzeów miejskich) = The Use of Beacons in Communication with Cultural Tourists with Disabilities (Based on the Example of City Museums) / Iryna MANCZAK, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA, Maria BAJAK // Turystyka Kulturowa. - nr 5 (2020), s. 116-139. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Turystyka kulturowa w miastach. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/1180. - ISSN 1689-4642
9
Phishing for phools G.A. Akerlofa i R.J. Shillera w perspektywie marketingu opartego na dowodach (evidence ­based theory) / Jan W. WIKTOR, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 2 (89) (2020), s. 72-78. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/pliki/1/68/biuletyn2020_2.pdf. - ISSN 1507-1383
10
What we Remember from Social Media : Memory of Advertisements on Social Media Websites - a Research in the Paradigm of Backward Framing / Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // European Journal of Education Studies. - vol. 6, iss. 11 (2020), s. 42-60. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://oapub.org/edu/index.php/ejes/article/view/2810. - ISSN 2501-1111
11
Wpływ rekomendacji online na decyzje zakupowe młodych konsumentów = The Impact of Online Recommendations on Purchasing Decisions of Young Consumers / Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // W: Innowacje i marketing we współczesnych organizacjach : wybrane zagadnienia / red. nauk. Leszek Bohdanowicz, Patryk Dziurski. - S. 301-311. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://slz.sgh.waw.pl/wp-content/uploads/2020/11/3.6.pdf
12
Reasons to Use Beacon Technology as a Tool to Study Audience Behaviour in Museums / Iryna MANCZAK, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA, Maria Bajak // Cultural Management: Science and Education. - vol. 3, no. 2 (2019), s. 83-94. - Bibliogr. - ISSN 2512-6962
13
Formy i zakres wykorzystania mediów społecznościowych w strategii CSR polskich przedsiębiorstw = Social Media and CSR of Polish Enterprises - Forms and Scope of Use / Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // W: Społeczne i niematerialne determinanty rozwoju przedsiębiorstw / red. nauk. Paweł Antonowicz, Robert Bęben, Renata Płoska. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2019. - S. 99-113. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7865-837-5. - Spis treści: https://wyd.ug.edu.pl/oferta_wydawnictwa/89458/spoleczne_i_niematerialne_determinanty_rozwoju_przedsiebiorstwWstęp:
14
Komunikacja rynkowa : podstawy teoretyczne i ćwiczenia / Magdalena DOŁHASZ, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - 83, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-800-1
15
Myśl globalnie - działaj lokalnie / Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // Kurier UEK. - nr 2 (81) (2019), s. 33. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_issu/33
16
Zastosowanie beaconów w komunikacji marketingowej muzeów z osobami niepełnosprawnymi = Beacon Technology Use in the Marketing Communications between Museums and People with Disabilities / Iryna MANCZAK, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA, Maria Bajak // Zarządzanie w Kulturze = Culture Management. - t. 20, nr 4 (2019), s. 551-564. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Badania w sektorze kultury. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/2019/20-4-2019/art/15612/. - ISSN 1896-8201
17
Online marketing jako instrument kreowania wizerunku biblioteki / Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // W: Kreowanie wizerunku biblioteki pedagogicznej / red. nauk. Beata Janik, Wanda Bukowczan. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019. - S. 29-38. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8138-074-4
18
Social Media Experiences in Museum / Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA, Iryna MANCZAK // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges for Contemporary Economies - Global, Regional, Network and Organizational Perspective / ed. by Jacek KOPEĆ, Bogusz MIKUŁA. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019. - S. 159-168. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-891-7 ; 978-83-7285-897-9. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/a4/96/KES%20-%20Challenges%20for%20contemporary%20economies.pdf
19
The Perception of Asymmetry in Online Advertising in Research on Students in Poland and Japan / Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA, Jan W. WIKTOR // Journal of International Economic Research [on-line]. - vol. 5, no. 1 (2019), s. 11-28. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://9cca3035-49d3-4c50-8575-031a6e2f9039.filesusr.com/ugd/7ebfb0_7a13cb3bb21c4bb6944097f9a4f70ce2.pdf. - ISSN 2500-9656
20
Personalizacja usług jako trend rozwojowy na rynku usług turystycznych = Personalization as an Emerging Trend on the Tourist Services Market / Iryna MANCHAK, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // Ekonomiczne Problemy Turystyki = Economic Problems of Tourism. - nr 2(42) (2018), s. 29-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/ept/pl/issue/875/article/14602/. - ISSN 1644-0501
21
Use of Crowdsourcing by Young Poles = Wykorzystanie crowdsourcingu przez młodych Polaków = Ispolʹzovanie kraudsorsinga molodymi polâkami / Iryna MANCZAK, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // Handel Wewnętrzny. - R. 64, nr 4 (375), t. 2 (2018), s. 127-138. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://handelue.home.pl/ibrkk/pliki/hw/archiwum/handel_wew_4-2018-t-2.pdf. - ISSN 0438-5403
22
Kolejne posiedzenie Rady Dyrektorów Marketingu / Magdalena DOŁHASZ, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // Kurier UEK. - nr 1 (76) (2018), s. 15. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_76_final_small. - ISSN 1689-7757
23
Branding in Search Engines - Opportunities and Threats / Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // Zarządzanie Mediami. - T. 6, nr 1 (2018), s. 1-8. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/12884/pl
24
Personalization in Marketing in the Reception of Young Consumers / Iryna MANCZAK, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Challenges of Economic Resources Management / ed. by Andrzej JAKI, Piotr WÓJTOWICZ. - Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - S. 133-139. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-40-0 ; 978-83-65907-41-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/9b/df/CFM%203_2018_PDF%20ONLINE.pdf
25
Using Artificial Intelligence in Innovative Customer Experience Management / SANAK-KOSMOWSKA Katarzyna // W: Marketing ì cifrovì tehnologìï = Marketing and Digital Technologies. - Odesa : TES, 2018. - S. 37-38. - Bibliogr. - ISBN 978-617-7337-73-6. - Pełny tekst: http://mdt-opu.com.ua/files/download/3.pdf
26
Rola serwisów społecznościowych w komunikacji marketingowej marki / Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA. - Warszawa : Wydawnictwa Drugie, 2018. - 271 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8022-031-7
27
Personalizacja komunikatów marketingowych w serwisach społecznościowych - targetowanie idealne czy maniapulacja / K. SANAK-KOSMOWSKA // W: Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu = Marketing and Logistics in the System of Management. - Lʹvìv : Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, 2018. - S. 220-221. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISBN 978-966-941-235-5
28
Pomiar skuteczności komunikacji marketingowej w social mediach = Measuring the Effectiveness of Marketing Communication in Social Media / Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 526 (2018), s. 79-87. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zastosowania badań marketingowych w zarządzaniu podmiotami rynku. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/publication/97930. - ISSN 1899-3192
29
Zaangażowanie młodych konsumentów w prosumpcję = Involvement of Young Consumers in Prosumption / Iryna MANCZAk, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (2018), s. 215-227. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2018_4_183/manczak_sanak-kosmowska_zaangazowanie_mlodych_konsumentow_w_prosumpcje.pdf. - ISSN 0137-5466
30
Children's Drawings and their Analysis as a Method Supporting Understanding of Concepts in Workshops at Children's Universities / Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // e-mentor. - nr 4 (2018), s. 26-31. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/76/id/1373. - ISSN 1731-6758
31
Uwarunkowania i przesłanki wykorzystania beaconów w mobilnej komunikacji marketingowej = Beacon Technology as a Trend in Mobile Marketing Communication - Conditions and Reliefs / Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA, Maria Bajak, Justyna Filip, Natalia Kargula // Marketing i Rynek. - nr 10 (2018), s. 17-23. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/Sanak_From_MiR_10_2018_NR.pdf. - ISSN 1231-7853
32
Application of Crowdsourcing in the Polish Fashion Industry / Iryna MANCZAK, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // W: Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 325-332. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/36/ff/MANAGEMENT_%20CFM%202017.pdf
33
Rola serwisów społecznościowych w komunikacji marketingowej marki / Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA ; Promotor: Jan W. WIKTOR. - Kraków, 2017. - 214 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003287
34
Inaguracyjne posiedzenie Rady Dyrektorów Marketingu przy kierunku Marketing i Komunikacja Marketingowa na Wydziale Zarządzania / Magdalena DOŁHASZ, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // Kurier UEK. - nr 2 (72) (2017), s. 26-27. - Dostępny także w wersji online. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_72_small. - ISSN 1689-7757
35
Crowdsourcing as a Form of Implementing Innovation in the Online Environment / Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // W: Mechanism of Interaction between Competitiveness and Innovation in Modern International Economic Relations / ed. M. Bezpartochnyi. - Riga : ISMA University, 2017. - S. 93-102. - Bibliogr. - ISBN 978-9984-891-03-3
36
Strategie internacjonalizacji polskich marek modowych = Internationalization Strategies of Polish Fashion Brands / Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA, Iryna MANCZAK // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 9 (2017), s. 342-348. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_9_2017_CD.pdf. - ISSN 1231-7853
37
Nazwisko jako forma marki na przykładzie wybranych marek z branży sportowej = Brand Endorsement Based on Selected Brands from the Sports Industry / Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // W: MMK 2016 Mezinárodní masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : recenzovaný sborník příspěvků. R. 7 [on-line] = MMK 2016 International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers : Reviewed Proceedings. Vol. 7. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2016. - S. 216-224. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-87952-17-7. - Pełny tekst: https://vedeckekonference.cz/library/proceedings/mmk_2016.pdf
38
Crowdsourcing jako forma wdrażania innowacji w środowisku internetowym = Crowdsourcing as a Form of the Innovation's Implementation Online / Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 43, t. 2 (2016), s. 269-278. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie. T. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip43-2016/SiP_43_t2.pdf. - ISSN 2450-7733
39
Good Relations with Customers Online in Tourism Branch as a Part of an Efficient E-Marketing Strategy = Dobré vztahy se zákazníky v odvětví cestovního ruchu jako součást účinné e-marketingové strategie / Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // W: VIII. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků : sborník příspěvků [Dokument elektroniczny]. - Opavě : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2015. - S. 412-421. - Summ., přehl. - Bibliogr. - ISBN 978-80-7510-177-8
40
E-tourism, Building Good Relations with Customers Online - KrakowShuttle Case Study / Katarzyna Sanak-Kosmowska // W: Digitaalisuuden hyödyntäminen Hämeen matkailuyrityksissä ja muualla / toim. Kirsi Meriläinen. - Hämeenlinna : Hämeen ammattikorkeakoulu, 2014. - (HAMKin julkaisuja, ISSN 1795-4231 ; 16). - S. 27-32. - Summ. - ISBN 978-951-784-695-0 ; 978-951-784-696-7. - Pełny tekst: https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/83641/HAMK_eTour_projektijulkaisu_2014_ekirja.pdf?sequence=1
41
Nauka to nie sztuka - czyli jak wykorzystać w 100% nasze szare komórki / Katarzyna Sanak-Kosmowska // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 7 (52) (2012), s. 21. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_12_2012. - ISSN 1689-7757
42
Wpływ mediów społecznościowych na zachowania konsumenckie na przykładzie portalu Facebook = The Social Network - Impact of Social Media on Consumer Behavior on the Example of Facebook Users / Katarzyna Sanak // W: Marketing - aktualne problemy i kierunki ewolucji / red. Marcin Gębarowski, Lucyna Witek, Beata Zatwarnicka-Madura. - Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2012. - S. 227-236. - Streszcz.; summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7199-729-7
43
Czy psychologia to nauka o psach? / Katarzyna Sanak // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 1 (46) (2011-2012), s. 37. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_01. - ISSN 1689-7757
44
Kreowanie wizerunku i promocja marek w mediach społecznościowych w Polsce = Creating the Image and Promotion of Brands in Social Media in Poland / Katarzyna Sanak // W: Społeczeństwo sieci : gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej. T. 2 / red. Sławomir Partycki. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2011. - S. 320-332. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7702-221-4
45
Serwisy społecznościowe w służbie budowania wizerunku marki - wykorzystanie potencjału portalu Facebook w branży alkoholowej = Creating a Brand Image in Social Media - Alcohol Brand Fan Pages on Facebook / Katarzyna Sanak // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 209 (2011), s. 61-71. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Komunikacja rynkowa : kultura, perswazja, technologia. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
46
Pierwsze wrażenia i refleksje najmłodszych studentów / wrażenia zebrały: Anna PAWLINA, Katarzyna Sanak // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 6 (45) (2011), s. 39. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_listopad_www. - ISSN 1689-7757
1
Sanak-Kosmowska K., Śliwińska I., (2020), The Limited Usefulness of Social Media in Sharing Nutrition Knowledge - an Empirical Study. [W:] Vopava J., Douda V., Kratochvil R., Konecki M. (red.), Proceedings of The 16th MAC 2020, Prague : MAC Prague consulting Ltd., s. 7-14.
2
Sanak-Kosmowska K., Śliwińska I., (2020), The Limited Usefulness of Social Media in Sharing Nutrition Knowledge - an Empirical Study, "Academic Journal of International Education Research", vol. 1, no. 1, s. 54-61; https://www.academic-conferences.eu/wp-content/uploads/2020/02/AJIER-Vol_1-No_1-2020.pdf
3
Sanak-Kosmowska K., Wiktor J., (2020), Horizontal and Vertical Dimensions of Trust in Online Advertising : Model Assumptions and Results of Marketing Students Survey in Poland. [W:] Soliman (red.), Education Excellence and Innovation Management : a 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges : Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 12714-12727.
4
Sanak-Kosmowska K., (2020), Ocena i pamięć komunikatów marketingowych w social media - badania w paradygmacie wstecznego kształtowania pamięci. [W:] Kowalska M., Szwajlik A. (red.), Rewolucja 4.0 : nowe technologie w marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 99-109.
5
Sanak-Kosmowska K., (2020), The Effect of Social Media Marketing on Brand Trust and Brand Loyalty. [W:] Čerevko O., Ânčeva L., Mihajlov V., Foŝan A., Androsova T., Savicʹka N., Grosul V., Čorna M., Afonìna T., Borisova A., Ždanovič O., Kuharʹonok O., Melušova Ì., Ušakova N. (red.), Marketing XXI stolìttâ : vikliki zmìn : materìali Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï, prisvâčenoï 25-rìččû zasnuvannâ kafedri marketingu ì komercìjnoï dìâlʹnostì HDUHT, 8-10 žovtnâ 2020, Harkìv : HDUHT, s. 67-70.
6
Sanak-Kosmowska K., Wiktor J., (2020), Polish and Japanese Students' Digital Competence in the Area of On-Line Advertising : Similarities and Differences. [W:] International Marketing Trends Conference, Paris : ESCP Business School, s. 1-9.
7
Sanak-Kosmowska K., Wiktor J., (2020), Empirical Identification of Latent Classes in the Assessment of Information Asymmetry and Manipulation in Online Advertising, "Sustainability", vol. 12, iss. 20, s. 1-18; https://www.mdpi.com/2071-1050/12/20/8693
8
Manczak I., Sanak-Kosmowska K., Bajak M., (2020), Zastosowanie beaconów w komunikacji z niepełnosprawnym turystą kulturowym (na przykładzie muzeów miejskich), "Turystyka Kulturowa", nr 5, s. 116-139; http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/1180
9
Wiktor J., Sanak-Kosmowska K., (2020), Phishing for phools G.A. Akerlofa i R.J. Shillera w perspektywie marketingu opartego na dowodach (evidence ­based theory), "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 2 (89), s. 72-78; http://www.pte.pl/pliki/1/68/biuletyn2020_2.pdf
10
Sanak-Kosmowska K., (2020), What we Remember from Social Media : Memory of Advertisements on Social Media Websites - a Research in the Paradigm of Backward Framing, "European Journal of Education Studies", vol. 6, iss. 11, s. 42-60; https://oapub.org/edu/index.php/ejes/article/view/2810
11
Sanak-Kosmowska K., (2020), Wpływ rekomendacji online na decyzje zakupowe młodych konsumentów. [W:] Bohdanowicz L., Dziurski P. (red.), Innowacje i marketing we współczesnych organizacjach : wybrane zagadnienia, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 301-311.
12
Manczak I., Sanak-Kosmowska K., Bajak M., (2019), Reasons to Use Beacon Technology as a Tool to Study Audience Behaviour in Museums, "Cultural Management: Science and Education", vol. 3, no. 2, s. 83-94.
13
Sanak-Kosmowska K., (2019), Formy i zakres wykorzystania mediów społecznościowych w strategii CSR polskich przedsiębiorstw. [W:] Antonowicz P., Bęben R., Płoska R. (red.), Społeczne i niematerialne determinanty rozwoju przedsiębiorstw, Gdańsk : Uniwersytet Gdański, s. 99-113.
14
Dołhasz M., Sanak-Kosmowska K., (2019), Komunikacja rynkowa: podstawy teoretyczne i ćwiczenia, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 83, [1] s.
15
Sanak-Kosmowska K., (2019), Myśl globalnie - działaj lokalnie, "Kurier UEK", nr 2 (81), s. 33; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_issu/33
16
Manczak I., Sanak-Kosmowska K., Bajak M., (2019), Zastosowanie beaconów w komunikacji marketingowej muzeów z osobami niepełnosprawnymi, "Zarządzanie w Kulturze", t. 20, nr 4, s. 551-564; http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/2019/20-4-2019/art/15612/
17
Sanak-Kosmowska K., (2019), Online marketing jako instrument kreowania wizerunku biblioteki. [W:] Janik B., Bukowczan W. (red.), Kreowanie wizerunku biblioteki pedagogicznej, Kraków : Księgarnia Akademicka, s. 29-38.
18
Sanak-Kosmowska K., Manczak I., (2019), Social Media Experiences in Museum. [W:] Kopeć J., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges for Contemporary Economies - Global, Regional, Network and Organizational Perspective, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 159-168.
19
Sanak-Kosmowska K., Wiktor J., (2019), The Perception of Asymmetry in Online Advertising in Research on Students in Poland and Japan, "Journal of International Economic Research" [on-line], vol. 5, no. 1, s. 11-28; https://9cca3035-49d3-4c50-8575-031a6e2f9039.filesusr.com/ugd/7ebfb0_7a13cb3bb21c4bb6944097f9a4f70ce2.pdf
20
Manchak I., Sanak-Kosmowska K., (2018), Personalizacja usług jako trend rozwojowy na rynku usług turystycznych, "Ekonomiczne Problemy Turystyki", nr 2(42), s. 29-35; https://wnus.edu.pl/ept/pl/issue/875/article/14602/
21
Manczak I., Sanak-Kosmowska K., (2018), Use of Crowdsourcing by Young Poles, "Handel Wewnętrzny", R. 64, nr 4 (375), t. 2, s. 127-138; http://handelue.home.pl/ibrkk/pliki/hw/archiwum/handel_wew_4-2018-t-2.pdf
22
Dołhasz M., Sanak-Kosmowska K., (2018), Kolejne posiedzenie Rady Dyrektorów Marketingu, "Kurier UEK", nr 1 (76), s. 15; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_76_final_small
23
Sanak-Kosmowska K., (2018), Branding in Search Engines - Opportunities and Threats, "Zarządzanie Mediami", T. 6, nr 1, s. 1-8; http://www.ejournals.eu/pliki/art/12884/pl
24
Manczak I., Sanak-Kosmowska K., (2018), Personalization in Marketing in the Reception of Young Consumers. [W:] Jaki A., Wójtowicz P. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Challenges of Economic Resources Management, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 133-139.
25
Sanak-Kosmowska K., (2018), Using Artificial Intelligence in Innovative Customer Experience Management. [W:] Marketing ì cifrovì tehnologìï, Odesa : TES, s. 37-38.
26
Sanak-Kosmowska K., (2018), Rola serwisów społecznościowych w komunikacji marketingowej marki, Warszawa : Wydawnictwa Drugie, 271 s.
27
Sanak-Kosmowska K., (2018), Personalizacja komunikatów marketingowych w serwisach społecznościowych - targetowanie idealne czy maniapulacja. [W:] Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu, Lʹvìv : Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, s. 220-221.
28
Sanak-Kosmowska K., (2018), Pomiar skuteczności komunikacji marketingowej w social mediach, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 526, s. 79-87; https://www.dbc.wroc.pl/publication/97930
29
Manczak I., Sanak-Kosmowska K., (2018), Zaangażowanie młodych konsumentów w prosumpcję, "Organizacja i Kierowanie", nr 4, s. 215-227; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2018_4_183/manczak_sanak-kosmowska_zaangazowanie_mlodych_konsumentow_w_prosumpcje.pdf
30
Sanak-Kosmowska K., (2018), Children's Drawings and their Analysis as a Method Supporting Understanding of Concepts in Workshops at Children's Universities, "e-mentor", nr 4, s. 26-31; http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/76/id/1373
31
Sanak-Kosmowska K., Bajak M., Filip J., Kargula N., (2018), Uwarunkowania i przesłanki wykorzystania beaconów w mobilnej komunikacji marketingowej, "Marketing i Rynek", nr 10, s. 17-23; https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/Sanak_From_MiR_10_2018_NR.pdf
32
Manczak I., Sanak-Kosmowska K., (2017), Application of Crowdsourcing in the Polish Fashion Industry. [W:] Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 325-332.
33
Sanak-Kosmowska K., (2017), Rola serwisów społecznościowych w komunikacji marketingowej marki, Prom. Wiktor J., Kraków : , 214 k.
34
Dołhasz M., Sanak-Kosmowska K., (2017), Inaguracyjne posiedzenie Rady Dyrektorów Marketingu przy kierunku Marketing i Komunikacja Marketingowa na Wydziale Zarządzania, "Kurier UEK", nr 2 (72), s. 26-27; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_72_small
35
Sanak-Kosmowska K., (2017), Crowdsourcing as a Form of Implementing Innovation in the Online Environment. [W:] Mechanism of Interaction between Competitiveness and Innovation in Modern International Economic Relations, Riga : ISMA University, s. 93-102.
36
Sanak-Kosmowska K., Manczak I., (2017), Strategie internacjonalizacji polskich marek modowych, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 9, s. 342-348; https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_9_2017_CD.pdf
37
Sanak-Kosmowska K., (2016), Nazwisko jako forma marki na przykładzie wybranych marek z branży sportowej. [W:] MMK 2016 Mezinárodní masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : recenzovaný sborník příspěvků. R. 7 [on-line], Hradec Králové : Magnanimitas, s. 216-224.
38
Sanak-Kosmowska K., (2016), Crowdsourcing jako forma wdrażania innowacji w środowisku internetowym, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 43, t. 2, s. 269-278; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip43-2016/SiP_43_t2.pdf
39
Sanak-Kosmowska K., (2015), Good Relations with Customers Online in Tourism Branch as a Part of an Efficient E-Marketing Strategy. [W:] VIII. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků : sborník příspěvků [Dokument elektroniczny], Opavě : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, s. 412-421.
40
Sanak-Kosmowska K., (2014), E-tourism, Building Good Relations with Customers Online - KrakowShuttle Case Study. [W:] Meriläinen (red.), Digitaalisuuden hyödyntäminen Hämeen matkailuyrityksissä ja muualla (HAMKin julkaisuja; 16), Hämeenlinna : Hämeen ammattikorkeakoulu, s. 27-32.
41
Sanak-Kosmowska K., (2012), Nauka to nie sztuka - czyli jak wykorzystać w 100% nasze szare komórki, "Kurier UEK", nr 7 (52), s. 21; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_12_2012
42
Sanak K., (2012), Wpływ mediów społecznościowych na zachowania konsumenckie na przykładzie portalu Facebook. [W:] Gębarowski M., Witek L., Zatwarnicka-Madura B. (red.), Marketing - aktualne problemy i kierunki ewolucji, Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, s. 227-236.
43
Sanak K., (2011), Czy psychologia to nauka o psach?, "Kurier UEK", nr 1 (46), s. 37; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_01
44
Sanak K., (2011), Kreowanie wizerunku i promocja marek w mediach społecznościowych w Polsce. [W:] Partycki S. (red.), Społeczeństwo sieci : gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej, T. 2, Lublin : Wydawnictwo KUL, s. 320-332.
45
Sanak K., (2011), Serwisy społecznościowe w służbie budowania wizerunku marki - wykorzystanie potencjału portalu Facebook w branży alkoholowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 209, s. 61-71.
46
Pierwsze wrażenia i refleksje najmłodszych studentów, mat. przyg. A. Pawlinamat. przyg. K. Sanak, (2011) "Kurier UEK", nr 6 (45), s. 39., nr 6 (45), s. 39; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_listopad_www
1
@inbook{mkaUEK:2168342933,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska and Irena Śliwińska",
title = "The Limited Usefulness of Social Media in Sharing Nutrition Knowledge - an Empirical Study",
booktitle = "Proceedings of The 16th MAC 2020",
pages = "7-14",
adress = "Prague",
publisher = "MAC Prague consulting Ltd.",
year = "2020",
isbn = "978-80-88085-28-7",
}
2
@article{artUEK:2168345986,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska and Irena Śliwińska",
title = "The Limited Usefulness of Social Media in Sharing Nutrition Knowledge - an Empirical Study",
journal = "Academic Journal of International Education Research",
number = "vol. 1, no. 1",
pages = "54-61",
year = "2020",
url = {https://www.academic-conferences.eu/wp-content/uploads/2020/02/AJIER-Vol_1-No_1-2020.pdf},
}
3
@inbook{mkaUEK:2168348848,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska and Jan W. Wiktor",
title = "Horizontal and Vertical Dimensions of Trust in Online Advertising : Model Assumptions and Results of Marketing Students Survey in Poland",
booktitle = "Education Excellence and Innovation Management : a 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges : Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA)",
pages = "12714-12727",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2020",
url = {https://drive.google.com/file/d/1afbI7uO9ud4MvlFb9dmCVjnqi75gPLuy/view},
isbn = "978-0-9998551-4-1",
}
4
@inbook{fmUEK:2168351044,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Ocena i pamięć komunikatów marketingowych w social media - badania w paradygmacie wstecznego kształtowania pamięci",
booktitle = "Rewolucja 4.0 : nowe technologie w marketingu",
pages = "99-109",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2020",
isbn = "978-83-208-2396-7",
}
5
@inbook{mkaUEK:2168350914,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "The Effect of Social Media Marketing on Brand Trust and Brand Loyalty",
booktitle = "Marketing XXI stolìttâ : vikliki zmìn : materìali Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï, prisvâčenoï 25-rìččû zasnuvannâ kafedri marketingu ì komercìjnoï dìâlʹnostì HDUHT, 8-10 žovtnâ 2020",
pages = "67-70",
adress = "Harkìv",
publisher = "HDUHT",
year = "2020",
url = {http://www.hduht.edu.ua/images/hduht/nauka/conf/2020/t-k_08.10.20.pdf},
isbn = "978-966-405-507-6",
}
6
@inbook{mkaUEK:2168345990,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska and Jan W. Wiktor",
title = "Polish and Japanese Students' Digital Competence in the Area of On-Line Advertising : Similarities and Differences",
booktitle = "International Marketing Trends Conference",
pages = "1-9",
adress = "Paris",
publisher = "ESCP Business School",
year = "2020",
url = {http://archives.marketing-trends-congress.com/2020/pages/PDF/059.pdf},
isbn = "978-2-490372-09-6",
}
7
@article{artUEK:2168350648,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska and Jan W. Wiktor",
title = "Empirical Identification of Latent Classes in the Assessment of Information Asymmetry and Manipulation in Online Advertising",
journal = "Sustainability",
number = "vol. 12, iss. 20",
pages = "1-18",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/su12208693},
url = {https://www.mdpi.com/2071-1050/12/20/8693},
}
8
@article{artUEK:2168350868,
author = "Iryna Manczak and Katarzyna Sanak-Kosmowska and Maria Bajak",
title = "Zastosowanie beaconów w komunikacji z niepełnosprawnym turystą kulturowym (na przykładzie muzeów miejskich)",
journal = "Turystyka Kulturowa",
number = "5",
pages = "116-139",
year = "2020",
url = {http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/1180},
}
9
@article{artUEK:2168348634,
author = "Jan W. Wiktor and Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Phishing for phools G.A. Akerlofa i R.J. Shillera w perspektywie marketingu opartego na dowodach (evidence ­based theory)",
journal = "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "2 (89)",
pages = "72-78",
year = "2020",
url = {http://www.pte.pl/pliki/1/68/biuletyn2020_2.pdf},
}
10
@article{artUEK:2168345988,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "What we Remember from Social Media : Memory of Advertisements on Social Media Websites - a Research in the Paradigm of Backward Framing",
journal = "European Journal of Education Studies",
number = "vol. 6, iss. 11",
pages = "42-60",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3625268},
url = {https://oapub.org/edu/index.php/ejes/article/view/2810},
}
11
@inbook{fmUEK:2168351226,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Wpływ rekomendacji online na decyzje zakupowe młodych konsumentów",
booktitle = "Innowacje i marketing we współczesnych organizacjach : wybrane zagadnienia",
pages = "301-311",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2020",
url = {http://slz.sgh.waw.pl/wp-content/uploads/2020/11/3.6.pdf},
isbn = "978-83-8030-380-5",
}
12
@article{artUEK:2168341319,
author = "Iryna Manczak and Katarzyna Sanak-Kosmowska and Maria Bajak",
title = "Reasons to Use Beacon Technology as a Tool to Study Audience Behaviour in Museums",
journal = "Cultural Management: Science and Education",
number = "vol. 3, no. 2",
pages = "83-94",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.30819/cmse.3-2.05},
url = {},
}
13
@inbook{fmUEK:2168336449,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Formy i zakres wykorzystania mediów społecznościowych w strategii CSR polskich przedsiębiorstw",
booktitle = "Społeczne i niematerialne determinanty rozwoju przedsiębiorstw",
pages = "99-113",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Uniwersytet Gdański",
year = "2019",
url = {},
isbn = "978-83-7865-837-5",
}
14
@book{skrUEK:2168342935,
author = "Magdalena Dołhasz and Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Komunikacja rynkowa : podstawy teoretyczne i ćwiczenia",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-800-1",
}
15
@misc{varUEK:2168342825,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Myśl globalnie - działaj lokalnie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (81)",
pages = "33",
year = "2019",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_issu/33},
}
16
@article{artUEK:2168341315,
author = "Iryna Manczak and Katarzyna Sanak-Kosmowska and Maria Bajak",
title = "Zastosowanie beaconów w komunikacji marketingowej muzeów z osobami niepełnosprawnymi",
journal = "Zarządzanie w Kulturze",
number = "t. 20, 4",
pages = "551-564",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.4467/20843976ZK.19.033.11712},
url = {http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/2019/20-4-2019/art/15612/},
}
17
@inbook{fmUEK:2168338347,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Online marketing jako instrument kreowania wizerunku biblioteki",
booktitle = "Kreowanie wizerunku biblioteki pedagogicznej",
pages = "29-38",
adress = "Kraków",
publisher = "Księgarnia Akademicka",
year = "2019",
isbn = "978-83-8138-074-4",
}
18
@inbook{fmUEK:2168342667,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska and Iryna Manczak",
title = "Social Media Experiences in Museum",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges for Contemporary Economies - Global, Regional, Network and Organizational Perspective",
pages = "159-168",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2019",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/a4/96/KES%20-%20Challenges%20for%20contemporary%20economies.pdf},
isbn = "978-83-7285-891-7 ; 978-83-7285-897-9",
}
19
@article{artUEK:2168341865,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska and Jan W. Wiktor",
title = "The Perception of Asymmetry in Online Advertising in Research on Students in Poland and Japan",
journal = "Journal of International Economic Research",
number = "vol. 5, no. 1",
pages = "11-28",
year = "2019",
url = {https://9cca3035-49d3-4c50-8575-031a6e2f9039.filesusr.com/ugd/7ebfb0_7a13cb3bb21c4bb6944097f9a4f70ce2.pdf},
}
20
@article{artUEK:2168327305,
author = "Iryna Manchak and Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Personalizacja usług jako trend rozwojowy na rynku usług turystycznych",
journal = "Ekonomiczne Problemy Turystyki",
number = "2(42)",
pages = "29-35",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/ept.2018.2.42-03},
url = {https://wnus.edu.pl/ept/pl/issue/875/article/14602/},
}
21
@article{artUEK:2168327545,
author = "Iryna Manczak and Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Use of Crowdsourcing by Young Poles",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 64, 4 (375), t. 2",
pages = "127-138",
year = "2018",
url = {http://handelue.home.pl/ibrkk/pliki/hw/archiwum/handel_wew_4-2018-t-2.pdf},
}
22
@misc{varUEK:2168342969,
author = "Magdalena Dołhasz and Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Kolejne posiedzenie Rady Dyrektorów Marketingu",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (76)",
pages = "15",
year = "2018",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_76_final_small},
}
23
@article{artUEK:2168330315,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Branding in Search Engines - Opportunities and Threats",
journal = "Zarządzanie Mediami",
number = "T. 6, 1",
pages = "1-8",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.4467/23540214ZM.18.001.9023},
url = {http://www.ejournals.eu/pliki/art/12884/pl},
}
24
@inbook{fmUEK:2168331157,
author = "Iryna Manczak and Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Personalization in Marketing in the Reception of Young Consumers",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Challenges of Economic Resources Management",
pages = "133-139",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/9b/df/CFM%203_2018_PDF%20ONLINE.pdf},
isbn = "978-83-65907-40-0 ; 978-83-65907-41-7",
}
25
@misc{varUEK:2168326173,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Using Artificial Intelligence in Innovative Customer Experience Management",
booktitle = "Marketing ì cifrovì tehnologìï",
pages = "37-38",
adress = "Odesa",
publisher = "TES",
year = "2018",
url = {http://mdt-opu.com.ua/files/download/3.pdf},
isbn = "978-617-7337-73-6",
}
26
@book{monUEK:2168327689,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Rola serwisów społecznościowych w komunikacji marketingowej marki",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwa Drugie",
year = "2018",
isbn = "978-83-8022-031-7",
}
27
@misc{varUEK:2168328121,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Personalizacja komunikatów marketingowych w serwisach społecznościowych - targetowanie idealne czy maniapulacja",
booktitle = "Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu",
pages = "220-221",
adress = "Lʹvìv",
publisher = "Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki",
year = "2018",
isbn = "978-966-941-235-5",
}
28
@article{artUEK:2168331639,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Pomiar skuteczności komunikacji marketingowej w social mediach",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "526",
pages = "79-87",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2018.526.07},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/publication/97930},
}
29
@article{artUEK:2168333151,
author = "Iryna Manczak and Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Zaangażowanie młodych konsumentów w prosumpcję",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "4",
pages = "215-227",
year = "2018",
url = {http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2018_4_183/manczak_sanak-kosmowska_zaangazowanie_mlodych_konsumentow_w_prosumpcje.pdf},
}
30
@article{artUEK:2168331551,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Children's Drawings and their Analysis as a Method Supporting Understanding of Concepts in Workshops at Children's Universities",
journal = "e-mentor",
number = "4",
pages = "26-31",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15219/em76.1373},
url = {http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/76/id/1373},
}
31
@article{artUEK:2168328343,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska and Maria Bajak and Justyna Filip and Natalia Kargula",
title = "Uwarunkowania i przesłanki wykorzystania beaconów w mobilnej komunikacji marketingowej",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "10",
pages = "17-23",
year = "2018",
url = {https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/Sanak_From_MiR_10_2018_NR.pdf},
}
32
@inbook{fmUEK:2168322399,
author = "Iryna Manczak and Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Application of Crowdsourcing in the Polish Fashion Industry",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas",
pages = "325-332",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/36/ff/MANAGEMENT_%20CFM%202017.pdf},
isbn = "978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7",
}
33
@unpublished{drUEK:2168320195,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Rola serwisów społecznościowych w komunikacji marketingowej marki",
adress = "Kraków",
year = "2017",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003287},
}
34
@misc{varUEK:2168344300,
author = "Magdalena Dołhasz and Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Inaguracyjne posiedzenie Rady Dyrektorów Marketingu przy kierunku Marketing i Komunikacja Marketingowa na Wydziale Zarządzania",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (72)",
pages = "26-27",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_72_small},
}
35
@inbook{fmUEK:2168322807,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Crowdsourcing as a Form of Implementing Innovation in the Online Environment",
booktitle = "Mechanism of Interaction between Competitiveness and Innovation in Modern International Economic Relations",
pages = "93-102",
adress = "Riga",
publisher = "ISMA University",
year = "2017",
isbn = "978-9984-891-03-3",
}
36
@article{artUEK:2168318085,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska and Iryna Manczak",
title = "Strategie internacjonalizacji polskich marek modowych",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "9",
pages = "342-348",
year = "2017",
url = {https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_9_2017_CD.pdf},
}
37
@inbook{mkaUEK:2168312205,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Nazwisko jako forma marki na przykładzie wybranych marek z branży sportowej",
booktitle = "MMK 2016 Mezinárodní masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : recenzovaný sborník příspěvků. R. 7",
pages = "216-224",
adress = "Hradec Králové",
publisher = "Magnanimitas",
year = "2016",
url = {https://vedeckekonference.cz/library/proceedings/mmk_2016.pdf},
isbn = "978-80-87952-17-7",
}
38
@article{artUEK:2168309519,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Crowdsourcing jako forma wdrażania innowacji w środowisku internetowym",
journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
number = "43, t. 2",
pages = "269-278",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.43/2-26},
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip43-2016/SiP_43_t2.pdf},
}
39
@inbook{mkaUEK:2168300449,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Good Relations with Customers Online in Tourism Branch as a Part of an Efficient E-Marketing Strategy",
booktitle = "VIII. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků : sborník příspěvků",
pages = "412-421",
adress = "Opavě",
publisher = "Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné",
year = "2015",
isbn = "978-80-7510-177-8",
}
40
@inbook{fksUEK:2168300439,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "E-tourism, Building Good Relations with Customers Online - KrakowShuttle Case Study",
booktitle = "Digitaalisuuden hyödyntäminen Hämeen matkailuyrityksissä ja muualla",
pages = "27-32",
adress = "Hämeenlinna",
publisher = "Hämeen ammattikorkeakoulu",
year = "2014",
url = {https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/83641/HAMK_eTour_projektijulkaisu_2014_ekirja.pdf?sequence=1},
issn = "1795-4231",
isbn = "978-951-784-695-0 ; 978-951-784-696-7",
}
41
@misc{varUEK:2168346188,
author = "Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Nauka to nie sztuka - czyli jak wykorzystać w 100% nasze szare komórki",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "7 (52)",
pages = "21",
year = "2012",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_12_2012},
}
42
@inbook{fmUEK:2168300443,
author = "Katarzyna Sanak",
title = "Wpływ mediów społecznościowych na zachowania konsumenckie na przykładzie portalu Facebook",
booktitle = "Marketing - aktualne problemy i kierunki ewolucji",
pages = "227-236",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza",
year = "2012",
isbn = "978-83-7199-729-7",
}
43
@misc{varUEK:2168344716,
author = "Katarzyna Sanak",
title = "Czy psychologia to nauka o psach?",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (46)",
pages = "37",
year = "2011",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_01},
}
44
@inbook{fmUEK:2168300447,
author = "Katarzyna Sanak",
title = "Kreowanie wizerunku i promocja marek w mediach społecznościowych w Polsce",
booktitle = "Społeczeństwo sieci : gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej. T. 2",
pages = "320-332",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7702-221-4",
}
45
@article{artUEK:2168300429,
author = "Katarzyna Sanak",
title = "Serwisy społecznościowe w służbie budowania wizerunku marki - wykorzystanie potencjału portalu Facebook w branży alkoholowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "209",
pages = "61-71",
adress = "",
year = "2011",
}
46
@misc{varUEK:2168275385,
title = "Pierwsze wrażenia i refleksje najmłodszych studentów",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "6 (45)",
pages = "39",
year = "2011",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_listopad_www},
}