Publikacje wybranego autora

Konat-Staniek Magdalena   

Wydział Zarządzania,

1

Autor:
Piątek Edyta , Konat-Staniek Magdalena
Tytuł:
Metody identyfikacji niewypłacalności i ocena zagrożenia bankructwem = Enterprise Viability and Solvency Evaluation Methods
Źródło:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 4 (88) cz. 1 (2017) , s. 375-382. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168321905
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Analiza wolnych przepływów pieniężnych jako element oceny zagrożenia upadłością małych i średnich przedsiębiorstw = Analysis of Free Cash Flows as the Element of the Hazard Assessment of the Bankruptcy of Small and Average Enterprises
Źródło:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 4 (88) cz. 1 (2017) , s. 273-282. - Tytuł numeru: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168319491
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Konat-Staniek Magdalena , Piątek Edyta
Tytuł:
Niewypłacalność a płynność finansowa w kontekście nowego prawa restrukturyzacyjnego = Insolvency a Liquidity in the Context of New Law Restructuring
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 299 (2016) , s. 159-175. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168321929
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Wycena przedsiębiorstwa w trybie przygotowanej likwidacji = Business Valuation in the Mode of Prepared Liquidation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. 12 (2016) , s. 141-156. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168321931
artykuł w czasopiśmie
1
Metody identyfikacji niewypłacalności i ocena zagrożenia bankructwem = Enterprise Viability and Solvency Evaluation Methods / Edyta Piątek, Magdalena Konat-Staniek // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 4 (88) cz. 1 (2017), s. 375-382. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/4369/33244.pdf. - ISSN 2450-7741
2
Analiza wolnych przepływów pieniężnych jako element oceny zagrożenia upadłością małych i średnich przedsiębiorstw = Analysis of Free Cash Flows as the Element of the Hazard Assessment of the Bankruptcy of Small and Average Enterprises / Artur HOŁDA, Magdalena Konat-Staniek // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 4 (88) cz. 1 (2017), s. 273-282. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/4219/33211.pdf. - ISSN 2450-7741
3
Niewypłacalność a płynność finansowa w kontekście nowego prawa restrukturyzacyjnego = Insolvency a Liquidity in the Context of New Law Restructuring / Magdalena Konat-Staniek, Edyta Piątek // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 299 (2016), s. 159-175. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/285427/edition/270017#structure. - ISSN 2083-8611
4
Wycena przedsiębiorstwa w trybie przygotowanej likwidacji = Business Valuation in the Mode of Prepared Liquidation / Magdalena Konat-Staniek // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. 12 (2016), s. 141-156. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1734-5391
1
Piątek E., Konat-Staniek M., (2017), Metody identyfikacji niewypłacalności i ocena zagrożenia bankructwem, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 4 (88) cz. 1, s. 375-382; https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/4369/33244.pdf
2
Hołda A., Konat-Staniek M., (2017), Analiza wolnych przepływów pieniężnych jako element oceny zagrożenia upadłością małych i średnich przedsiębiorstw, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 4 (88) cz. 1, s. 273-282; https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/4219/33211.pdf
3
Konat-Staniek M., Piątek E., (2016), Niewypłacalność a płynność finansowa w kontekście nowego prawa restrukturyzacyjnego, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 299, s. 159-175; http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/285427/edition/270017#structure
4
Konat-Staniek M., (2016), Wycena przedsiębiorstwa w trybie przygotowanej likwidacji, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. 12, s. 141-156.
1
@article{UEK:2168321905,
author = "Piątek Edyta and Konat-Staniek Magdalena",
title = "Metody identyfikacji niewypłacalności i ocena zagrożenia bankructwem",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "4 (88) cz. 1",
pages = "375-382",
year = "2017",
}
2
@article{UEK:2168319491,
author = "Hołda Artur and Konat-Staniek Magdalena",
title = "Analiza wolnych przepływów pieniężnych jako element oceny zagrożenia upadłością małych i średnich przedsiębiorstw",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "4 (88) cz. 1",
pages = "273-282",
year = "2017",
}
3
@article{UEK:2168321929,
author = "Konat-Staniek Magdalena and Piątek Edyta",
title = "Niewypłacalność a płynność finansowa w kontekście nowego prawa restrukturyzacyjnego",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "299",
pages = "159-175",
year = "2016",
}
4
@article{UEK:2168321931,
author = "Konat-Staniek Magdalena",
title = "Wycena przedsiębiorstwa w trybie przygotowanej likwidacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie",
number = "z. 12",
pages = "141-156",
year = "2016",
}