Publikacje wybranego autora

Drożdż Mateusz   

Wydział Zarządzania,

1

Tytuł:
Wymogi kapitałowe polskich banków i płynność sektora bankowego w świetle międzynarodowych powiązań właścicielskich oraz kryzysu sektora finansowego = Polish Banks' Capital Requirements and Liquidity of Polish Banking Sector in the Light of International Ownership Relations and Financial Crisis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. 9 (2013) , s. 91-104. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 3.00 pkt
Nr:
2168300107
artykuł w czasopiśmie
1
Wymogi kapitałowe polskich banków i płynność sektora bankowego w świetle międzynarodowych powiązań właścicielskich oraz kryzysu sektora finansowego = Polish Banks' Capital Requirements and Liquidity of Polish Banking Sector in the Light of International Ownership Relations and Financial Crisis / Mateusz Drożdż // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. 9 (2013), s. 91-104. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1734-5391
1
Drożdż M., (2013), Wymogi kapitałowe polskich banków i płynność sektora bankowego w świetle międzynarodowych powiązań właścicielskich oraz kryzysu sektora finansowego, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. 9, s. 91-104.
1
@article{UEK:2168300107,
author = "Drożdż Mateusz",
title = "Wymogi kapitałowe polskich banków i płynność sektora bankowego w świetle międzynarodowych powiązań właścicielskich oraz kryzysu sektora finansowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie",
number = "z. 9",
pages = "91-104",
year = "2013",
}