Publikacje wybranego autora
1

Konferencja:
V Konferencja "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne", Kielce, Polska, od 2013-09-12 do 2013-09-12
Tytuł:
Instrumenty podatkowe wspierające działalność innowacyjną - rozwiązania polskie na tle wybranych państw = Fiscal Instruments to Support Innovation - Polish Solutions Compared to Selected Countries
Źródło:
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 2 = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI] - Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2013, s. 411-418. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89274-85-4
Nr:
2168295057
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Skutki przystąpienia państw Europy Środkowo-Wschodniej do Unii Europejskiej - wymiar gospodarczy i handlowy = The Effects of EU Accession of Central and Eastern European Countries - an Economic and Trade Dimension
Źródło:
Przyszłość integracji europejskiej : konkurencyjność i rynki / red. nauk. Wojciech Bieńkowski, Sławomir I. Bukowski, Grażyna Olszewska - Warszawa: CeDeWu, 2012, s. 77-96. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-530-0
Nr:
2168248876
rozdział w materiałach konferencyjnych
1
Instrumenty podatkowe wspierające działalność innowacyjną - rozwiązania polskie na tle wybranych państw = Fiscal Instruments to Support Innovation - Polish Solutions Compared to Selected Countries / Justyna Karkoszka // W: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 2 = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2013. - S. 411-418. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89274-85-4
2
Skutki przystąpienia państw Europy Środkowo-Wschodniej do Unii Europejskiej - wymiar gospodarczy i handlowy = The Effects of EU Accession of Central and Eastern European Countries - an Economic and Trade Dimension / Edward MOLENDOWSKI, Justyna Karkoszka // W: Przyszłość integracji europejskiej : konkurencyjność i rynki / red. nauk. Wojciech Bieńkowski, Sławomir I. Bukowski, Grażyna Olszewska. - Warszawa: CeDeWu, 2012. - S. 77-96. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-530-0
1
Karkoszka J., (2013), Instrumenty podatkowe wspierające działalność innowacyjną - rozwiązania polskie na tle wybranych państw. [W:] Zieliński Z., Grabiński T. (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne, T. 2, Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, s. 411-418.
2
Molendowski E., Karkoszka J., (2012), Skutki przystąpienia państw Europy Środkowo-Wschodniej do Unii Europejskiej - wymiar gospodarczy i handlowy. [W:] Bieńkowski W., Bukowski , Olszewska G. (red.), Przyszłość integracji europejskiej : konkurencyjność i rynki, Warszawa : CeDeWu, s. 77-96.
1
@inbook{UEK:2168295057,
author = "Justyna Karkoszka",
title = "Instrumenty podatkowe wspierające działalność innowacyjną - rozwiązania polskie na tle wybranych państw",
booktitle = "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 2",
pages = "411-418",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej",
year = "2013",
isbn = "978-83-89274-85-4",
}
2
@inbook{UEK:2168248876,
author = "Edward Molendowski and Justyna Karkoszka",
title = "Skutki przystąpienia państw Europy Środkowo-Wschodniej do Unii Europejskiej - wymiar gospodarczy i handlowy",
booktitle = "Przyszłość integracji europejskiej : konkurencyjność i rynki",
pages = "77-96",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2012",
isbn = "978-83-7556-530-0",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID