Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Finansowe i rachunkowe aspekty funkcjonowania instytucji nowego zarządzania publicznego = Financial and Accounting Aspects of Functioning of Institutions of New Public Management
Źródło:
Instytucjonalne uwarunkowania systemu finansowego jako środowiska rozwoju sfery realnej / red. Leon Podkaminer - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2015, s. 136-148. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61310-61-7
Nr:
2168304467
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Kierunki zmian w rachunkowości organizacji pozarządowych = Changes in Non-governmental Organisations' Accountancy
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 274-285. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-710-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168299837
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału
Źródło:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2012, s. 77-102. - Streszcz.
Seria:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15048-8
Nr:
2168289353
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Standaryzacja podstawą rozwoju audytu wewnętrznego = Standardisation as the Base for an Internal Audit Development
Źródło:
Folia Oeconomica Bochniensia. - nr 9 (2011) , s. 83-100. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2168226002
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
Jadwiga Szczotka , Halina Soczówka , Maria Wojas
Tytuł:
Rachunkowość z elementami etyki zawodowej : zbiór zadań
Wydanie:
Stan prawny na dzień 1 listopada 2011 r.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2011
Opis fizyczny:
448 s.; 24 cm
Seria:
(Rachunkowość - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych)
Uwagi:
Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości (dla słuchaczy kursu II stopnia), Bibliogr.
ISBN:
978-83-7228-291-0
Nr:
2168225896
monografia
6

Tytuł:
Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału
Źródło:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2010, s. 77-102. - Streszcz.
Seria:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15048-8
Nr:
2168220712
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału
Źródło:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2008, s. 77-102. - Streszcz.
Seria:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15048-8
Nr:
2168289477
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Standaryzacja audytu wewnętrznego
Źródło:
Globalne regulacje rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA, s. 183-197 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1229/Magazyn
Nr:
2163833569
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Fundusze pomocowe Unii Europejskiej w księgach rachunkowych jednostek samorządu terytorialnego
Źródło:
Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2007, s. 80-91 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-687-1
Nr:
2165371956
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Rachunkowość jako baza informacyjna controllingu = Accounting as an Information Source for Controlling
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 750 (2007) , s. 35-58. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50816
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Kwalifikacje zawodowe i postawa etyczna audytora wewnętrznego przesłanką prawidłowości audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych = Professional Qualifications and Ethical Attitude of the Internal Auditor as a Premise for the Correctness of Internal Audit in the Public Finance Sector
Źródło:
Społeczeństwo edukacyjne w strategii rozwoju regionu / red. Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek Woszczek - Chrzanów: Towarzystwo Oświatowe Ziemii Chrzanowskiej; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2007, s. 171-177. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-915693-4-4
Nr:
2165797189
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału
Źródło:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2007, s. 77-102. - Streszcz.
Seria:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15048-8
Nr:
2168232144
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Audyt wewnętrzny w sektorze finansów publicznych w nowych uwarunkowaniach prawnych = Internal Audit in the Public Spending Sector in New Legal Circumstances
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 9 (2006) , s. 165-172. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51754
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału
Źródło:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, s. 77-102. - Streszcz.
ISBN:
83-01-14323-1
Nr:
2168252120
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału
Źródło:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 77-102. - Streszcz.
Seria:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
83-01-14323-1
Nr:
2165921371
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Fundusze pomocowe Unii Europejskiej w księgach rachunkowych jednostek samorządu terytorialnego
Źródło:
Rachunkowość i rewizja finansowa w świetle akcesji do Unii Europejskiej / kier. projektu: Bronisław MICHERDA, s. 82-95 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1021/Magazyn
Nr:
2168270630
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
17

Autor:
Halina Soczówka , Magdalena Michalska
Konferencja:
Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Polityka fiskalna państwa i jej wpływ na finanse przedsiębiorstw", Bielsko-Biała, Polska, od 2004-05-19 do 2004-05-21
Tytuł:
Fundusze przedakcesyjne i strukturalne Unii Europejskiej a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw
Źródło:
Polityka fiskalna państwa i jej wpływ na finanse przedsiębiorstw / red. Stanisław OWSIAK - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 2004, s. 364-379. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-918417-6-6
Nr:
2168233280
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Rachunki decyzyjne jednostek gospodarczych w zarządzaniu aktywami trwałymi : (według znowelizowanej ustawy o rachunkowości) = Decision-Related Accounts of Business Entities in the Fixed Assets Management : (According to the Amended Accountancy Act)
Źródło:
Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi / red. Bronisław MICHERDA - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2003, s. 217-227. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-915693-1-4
Nr:
2168233414
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Stowarzyszenie jako podmiot rachunkowości = Associations as Accounting Bodies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 633 (2003) , s. 61-70. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
51557
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Rewizja finansowa - specjalność menedżerska
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej / red. Bronisław MICHERDA - Kraków; Chorzów: Akademia Ekonomiczna; DTP, 2003, s. 481-498. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-911249-0-8
Nr:
2165233655
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Bilans jednostki jako rachunek statyczny
Źródło:
Podstawy rachunkowości / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 31-51
ISBN:
83-7252-128-X
Nr:
2168243112
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Przedsięwzięcia inwestycyjne gmin w świetle przekształceń systemu finansów publicznych w Polsce = Investment Initiatives in Gminas in the Light of Transformations in the Public Finance System in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 565 (2002) , s. 39-51. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168225360
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
Wpływ nowelizacji ustawy o rachunkowości na operacje księgowo-finansowe w sektorze budżetowym = Effect of the Amendment to the Accountancy Law upon the Accounting and Financial Operations in the Budgetary Sector
Źródło:
Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój / red. Anna HARAŃCZYK - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001, s. 373-382. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87493-91-0
Nr:
2168245222
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Podstawowe zasady rachunkowości i ich odzwierciedlenie w księgach rachunkowych jednostek sektora publicznego = Principal Rules Governing Accounting and Their Reflection in Books of Accounts in the Public Sector
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 535 (2000) , s. 23-36. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168223878
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
Szczególne zasady rachunkowości sektora publicznego
Źródło:
Wybór tekstów do ekonomiki sektora publicznego / red. Marek BENIO - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 223-244 - Bibliogr.
ISBN:
83-911367-5-2
Nr:
2168243820
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Rachunkowość finansowa : rozwiązania do zbioru ćwiczeń
Adres wydawniczy:
Kraków: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 1999
Opis fizyczny:
60, [4] s.: il.; 25 cm
ISBN:
83-907437-1-X
Nr:
2168259476
książka
27

Autor:
Halina Soczówka , Beata Serwińska
Tytuł:
Sporządzanie i badanie sprawozdań finansowych jednostek gospodarczych w Niemczech - porównanie z polskimi rozwiązaniami = Making and Auditing Financial Reports of Economic Units in Germany - A Comparison with Polish Solutions
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 3 (1999) , s. 105-119. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168244582
artykuł w czasopiśmie
28

Tytuł:
Specyfika rachunkowości sektora publicznego = Specificity of the Public Sector Accountancy
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 1 (1997) , s. 109-116. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168252782
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Rachunkowość finansowa : zbiór ćwiczeń
Adres wydawniczy:
Kraków: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 1997
Opis fizyczny:
204 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-907437-0-1
Nr:
2168246510
podręcznik
30

Tytuł:
Rachunek należności nieściągalnych = The Account of Uncollectible Dues
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 456 (1995) , s. 33-44. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168243532
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Z problematyki rachunkowości transakcji zagranicznych = Problems Pertaining to Foreign Transaction Accounting
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 433 (1994) , s. 103-113. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168248252
artykuł w czasopiśmie
32

Tytuł:
Rachunki kapitałowe spółek partnerskich w Wielkiej Brytanii = Capital Accounts of Partnerships in Great Britain
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 401 (1993) , s. 131-144. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168264904
artykuł w czasopiśmie
33

Tytuł:
Finansowanie przedsięwzięć rozwojowych przedsiębiorstwa poprzez emisję obligacji = Financing of Business Development Undertakings by Means of Bond Issue
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 360 (1992) , s. 75-89. - Summ., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168235998
artykuł w czasopiśmie
34

Tytuł:
Mierniki efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie handlowym = Measures of Business Effectiveness of a Commercial Firm
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 351 (1991) , s. 111-124. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254088
artykuł w czasopiśmie
35

Tytuł:
Samodzielność, ryzyko i odpowiedzialność przedsiębiorstw w warunkach reformy gospodarczej = Independence, Risk and Responsibility of Enterprises Under the Conditions of the Economic Reform
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 329 (1990) , s. 85-94. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168266218
artykuł w czasopiśmie
36

Tytuł:
Przesłanki kreowania marż handlowych = Commercial Margins Determination Premises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 305 (1989) , s. 253-262. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168253796
artykuł w czasopiśmie
37

Tytuł:
Pomiar efektywności wykorzystania czynników produkcji w przedsiębiorstwie = Measurement of Effectiveness of Use of Materials and Machinery in Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 305 (1989) , s. 161-175. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168253794
artykuł w czasopiśmie
38

Tytuł:
Działania prewencyjne przedsiębiorstw handlowych minimalizujące ryzyko gospodarcze = Preventive Measures of Trading Enterprises Minimizing Economic Risk
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 267 (1988) , s. 175-187. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261836
artykuł w czasopiśmie
39

Tytuł:
Możliwości ograniczenia dekapitalizacji środków trwałych w przedsiębiorstwach wytwórczych = Decapitalization of Fixed Assets in Manufacturing Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 267 (1988) , s. 189-203. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261832
artykuł w czasopiśmie
40

Autor:
Halina Soczówka , Barbara Sporek
Tytuł:
25-lecie Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości przy Instytucie Rachunkowości Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Źródło:
Rachunkowość. - R. 38, nr 3 (447), s. 82-83
Nr:
2168356756
varia
41

Tytuł:
Rachunek gospodarki czynnikami produkcji przedsiębiorstw wytwórczych = Accounting of Production Factors Management in Production Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 225 (1987) , s. 139-150. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262028
artykuł w czasopiśmie
42

Tytuł:
Ujęcie skutków ryzyka gospodarczego w rachunku wyników przedsiębiorstwa handlowego (propozycja) = Expressing Effects of Economic Risk in Accounting the Results of Commercial Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 225 (1987) , s. 151-163. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262032
artykuł w czasopiśmie
43

Tytuł:
Społeczne koszty pracy w rachunku kosztów i wyników przedsiębiorstw wytwórczych
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 11 (1986) , s. 97-107
Nr:
2168277733
artykuł w czasopiśmie
44

Tytuł:
Ekonomiczne skutki ryzyka gospodarczego w rachunku kosztów i wyników przedsiębiorstwa handlowego
Źródło:
Rachunkowość. - R. 37, nr 5-6 (437-438) (1986) , s. 144-149
Nr:
2168272720
artykuł w czasopiśmie
45

Tytuł:
Kosztowe i wynikowe skutki ryzyka gospodarczego w przedsiębiorstwie handlowym
Źródło:
Rentowność obrotu towarowego : materiały na konferencję naukową / [red. nauk. Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA] - Kraków: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 1985, s. 30-51 - Bibliogr.
Nr:
2168320363
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Lokalizacja skutków ryzyka gospodarczego w rachunku kosztów i wyników przedsiębiorstwa handlowego = Reflection of the Consequencies of Economic Risk in Cost Account and Financial Perfomance of a Commercial Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 207 (1985) , s. 239-253. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262808
artykuł w czasopiśmie
47

Tytuł:
Nakłady a koszty pracy przedsiębiorstw wytwórczych = Outlays vs Labour Costs in Manufacturing Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 207 (1985) , s. 219-238. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262804
artykuł w czasopiśmie
48

Tytuł:
Struktura kosztów pracy
Źródło:
Rachunkowość i informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem : materiały na konferencję. Cz. 2 - Łódź-Spała: Uniwersytet Łódzki, 1984, s. 261-270 - Bibliogr.
Nr:
2168260062
rozdział w materiałach konferencyjnych
49

Tytuł:
Tworzenie i wykorzystywanie rezerw na pokrycie skutków ryzyka gospodarczego w przedsiębiorstwie handlowym = Creation and Utilization of Reserves Raised for Eliminating Consequencies of Economic Risk in Commercial Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 178 (1983) , s. 91-107. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236052
artykuł w czasopiśmie
50

Tytuł:
Ekonomiczne skutki ryzyka gospodarczego w przedsiębiorstwie handlowym = Economic Effects of Risk in the Commercial Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 164 (1983) , s. 119-134. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168217950
artykuł w czasopiśmie
51

Tytuł:
Działalność prewencyjna w minimalizowaniu ryzyka gospodarczego = The Preventive Activity In Minimalizing Economic Risk
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 178 (1983) , s. 79-90. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236050
artykuł w czasopiśmie
52

Tytuł:
Ryzyko gospodarcze w rachunku kosztów i wyników przedsiębiorstwa handlowego
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1982
Opis fizyczny:
254 k. : il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/875
Nr:
2168313001
doktorat
53

Tytuł:
O istocie ryzyka gospodarczego i niepewności = On the Essence of Economic Risk and Incertitude
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 154 (1982) , s. 21-33. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168264702
artykuł w czasopiśmie
54

Tytuł:
Rodzaje ryzyka gospodarczego w przedsiębiorstwach handlowych = Types of Economic Risk in Commercial Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 118 (1979) , s. 59-74. - Summ., rez.
Nr:
2168250760
artykuł w czasopiśmie
55

Tytuł:
Koszty pracy przedsiębiorstwa handlowego = Operating Costs of a Commercial Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 89 (1977) , s. 213-232. - Rez., summ.
Nr:
2168250178
artykuł w czasopiśmie
56

Tytuł:
Zbiór ćwiczeń z podstaw rachunkowości
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977
Opis fizyczny:
98 s.; 24 cm
Nr:
2168345734
skrypt
1
Finansowe i rachunkowe aspekty funkcjonowania instytucji nowego zarządzania publicznego = Financial and Accounting Aspects of Functioning of Institutions of New Public Management / Sylwia KRAJEWSKA, Halina Soczówka // W: Instytucjonalne uwarunkowania systemu finansowego jako środowiska rozwoju sfery realnej / red. Leon Podkaminer. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2015. - S. 136-148. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61310-61-7
2
Kierunki zmian w rachunkowości organizacji pozarządowych = Changes in Non-governmental Organisations' Accountancy / Halina Soczówka, Sylwia KRAJEWSKA // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 274-285. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-710-3. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1000317264
3
Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału / Halina SOCZÓWKA // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2012. - (RRR). - S. 77-102. - Streszcz. - ISBN 978-83-01-15048-8
4
Standaryzacja podstawą rozwoju audytu wewnętrznego = Standardisation as the Base for an Internal Audit Development / Halina SOCZÓWKA // Folia Oeconomica Bochniensia. - nr 9 (2011), s. 83-100. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1731-2310
5
Rachunkowość z elementami etyki zawodowej : zbiór zadań / red. Maria WOJAS ; aut.: Jadwiga Szczotka, Halina SOCZÓWKA, Maria Wojas. - Stan prawny na dzień 1 listopada 2011 r. - Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2011. - 448 s. ; 24 cm. - Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości (dla słuchaczy kursu II stopnia). - Bibliogr. - Rachunkowość. - ISBN 978-83-7228-291-0
6
Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału / Halina SOCZÓWKA // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2010. - (RRR). - S. 77-102. - Streszcz. - ISBN 978-83-01-15048-8
7
Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału / Halina SOCZÓWKA // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2008. - (RRR). - S. 77-102. - Streszcz. - ISBN 978-83-01-15048-8
8
Standaryzacja audytu wewnętrznego / Halina SOCZÓWKA // W: Globalne regulacje rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2008), s. 183-197. - Bibliogr.
9
Fundusze pomocowe Unii Europejskiej w księgach rachunkowych jednostek samorządu terytorialnego / Halina SOCZÓWKA // W: Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2007. - S. 80-91. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-687-1
10
Rachunkowość jako baza informacyjna controllingu = Accounting as an Information Source for Controlling / Halina SOCZÓWKA, Sylwia Krajewska // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 750 (2007), s. 35-58. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/154325942. - ISSN 0208-7944
11
Kwalifikacje zawodowe i postawa etyczna audytora wewnętrznego przesłanką prawidłowości audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych = Professional Qualifications and Ethical Attitude of the Internal Auditor as a Premise for the Correctness of Internal Audit in the Public Finance Sector / Halina SOCZÓWKA // W: Społeczeństwo edukacyjne w strategii rozwoju regionu / red. Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek Woszczek. - Chrzanów: Towarzystwo Oświatowe Ziemii Chrzanowskiej; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2007. - S. 171-177. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-915693-4-4
12
Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału / Halina SOCZÓWKA // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2007. - (RRR). - S. 77-102. - Streszcz. - ISBN 978-83-01-15048-8
13
Audyt wewnętrzny w sektorze finansów publicznych w nowych uwarunkowaniach prawnych = Internal Audit in the Public Spending Sector in New Legal Circumstances / Halina SOCZÓWKA // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI]. - nr 9 (2006), s. 165-172. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
14
Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału / Halina SOCZÓWKA // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - S. 77-102. - Streszcz. - ISBN 83-01-14323-1
15
Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału / Halina SOCZÓWKA // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - (RRR). - S. 77-102. - Streszcz. - ISBN 83-01-14323-1
16
Fundusze pomocowe Unii Europejskiej w księgach rachunkowych jednostek samorządu terytorialnego / Halina SOCZÓWKA // W: Rachunkowość i rewizja finansowa w świetle akcesji do Unii Europejskiej / kier. projektu: Bronisław MICHERDA. - (2004), s. 82-95. - Bibliogr.
17
Fundusze przedakcesyjne i strukturalne Unii Europejskiej a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw / Halina SOCZÓWKA, Magdalena Michalska // W: Polityka fiskalna państwa i jej wpływ na finanse przedsiębiorstw / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 2004. - S. 364-379. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-918417-6-6
18
Rachunki decyzyjne jednostek gospodarczych w zarządzaniu aktywami trwałymi : (według znowelizowanej ustawy o rachunkowości) = Decision-Related Accounts of Business Entities in the Fixed Assets Management : (According to the Amended Accountancy Act) / Halina SOCZÓWKA // W: Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi / red. Bronisław MICHERDA. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2003. - S. 217-227. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-915693-1-4
19
Stowarzyszenie jako podmiot rachunkowości = Associations as Accounting Bodies / Halina SOCZÓWKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 633 (2003), s. 61-70. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/53541013. - ISSN 0208-7944
20
Rewizja finansowa - specjalność menedżerska / Bronisław MICHERDA, Halina SOCZÓWKA // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków; Chorzów: Akademia Ekonomiczna; DTP, 2003. - S. 481-498. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-911249-0-8
21
Bilans jednostki jako rachunek statyczny / Halina SOCZÓWKA // W: Podstawy rachunkowości / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 31-51. - ISBN 83-7252-128-X
22
Przedsięwzięcia inwestycyjne gmin w świetle przekształceń systemu finansów publicznych w Polsce = Investment Initiatives in Gminas in the Light of Transformations in the Public Finance System in Poland / Halina SOCZÓWKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 565 (2002), s. 39-51. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/12836. - ISSN 0208-7944
23
Wpływ nowelizacji ustawy o rachunkowości na operacje księgowo-finansowe w sektorze budżetowym = Effect of the Amendment to the Accountancy Law upon the Accounting and Financial Operations in the Budgetary Sector / Halina SOCZÓWKA, Sylwia Krajewska // W: Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój / red. Anna HARAŃCZYK. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001. - S. 373-382. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87493-91-0
24
Podstawowe zasady rachunkowości i ich odzwierciedlenie w księgach rachunkowych jednostek sektora publicznego = Principal Rules Governing Accounting and Their Reflection in Books of Accounts in the Public Sector / Halina SOCZÓWKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 535 (2000), s. 23-36. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/9818. - ISSN 0208-7944
25
Szczególne zasady rachunkowości sektora publicznego / Halina SOCZÓWKA // W: Wybór tekstów do ekonomiki sektora publicznego / red. Marek BENIO. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 223-244. - Bibliogr. - ISBN 83-911367-5-2
26
Rachunkowość finansowa : rozwiązania do zbioru ćwiczeń / Maria WOJAS, Halina SOCZÓWKA. - Kraków: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 1999. - 60, [4] s. : il. ; 25 cm. - ISBN 83-907437-1-X
27
Sporządzanie i badanie sprawozdań finansowych jednostek gospodarczych w Niemczech - porównanie z polskimi rozwiązaniami = Making and Auditing Financial Reports of Economic Units in Germany - A Comparison with Polish Solutions / Halina SOCZÓWKA, Beata Serwińska // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 3 (1999), s. 105-119. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
28
Specyfika rachunkowości sektora publicznego = Specificity of the Public Sector Accountancy / Halina SOCZÓWKA // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 1 (1997), s. 109-116. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
29
Rachunkowość finansowa : zbiór ćwiczeń / Maria WOJAS, Halina SOCZÓWKA. - Kraków: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 1997. - 204 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-907437-0-1
30
Rachunek należności nieściągalnych = The Account of Uncollectible Dues / Halina SOCZÓWKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 456 (1995), s. 33-44. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
31
Z problematyki rachunkowości transakcji zagranicznych = Problems Pertaining to Foreign Transaction Accounting / Halina SOCZÓWKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 433 (1994), s. 103-113. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
32
Rachunki kapitałowe spółek partnerskich w Wielkiej Brytanii = Capital Accounts of Partnerships in Great Britain / Halina SOCZÓWKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 401 (1993), s. 131-144. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
33
Finansowanie przedsięwzięć rozwojowych przedsiębiorstwa poprzez emisję obligacji = Financing of Business Development Undertakings by Means of Bond Issue / Halina SOCZÓWKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 360 (1992), s. 75-89. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
34
Mierniki efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie handlowym = Measures of Business Effectiveness of a Commercial Firm / Halina SOCZÓWKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 351 (1991), s. 111-124. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
35
Samodzielność, ryzyko i odpowiedzialność przedsiębiorstw w warunkach reformy gospodarczej = Independence, Risk and Responsibility of Enterprises Under the Conditions of the Economic Reform / Halina SOCZÓWKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 329 (1990), s. 85-94. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
36
Przesłanki kreowania marż handlowych = Commercial Margins Determination Premises / Halina SOCZÓWKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 305 (1989), s. 253-262. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
37
Pomiar efektywności wykorzystania czynników produkcji w przedsiębiorstwie = Measurement of Effectiveness of Use of Materials and Machinery in Enterprises / Stanisława Sadowska, Halina SOCZÓWKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 305 (1989), s. 161-175. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
38
Działania prewencyjne przedsiębiorstw handlowych minimalizujące ryzyko gospodarcze = Preventive Measures of Trading Enterprises Minimizing Economic Risk / Halina SOCZÓWKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 267 (1988), s. 175-187. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
39
Możliwości ograniczenia dekapitalizacji środków trwałych w przedsiębiorstwach wytwórczych = Decapitalization of Fixed Assets in Manufacturing Enterprises / Stanisława SADOWSKA, Halina SOCZÓWKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 267 (1988), s. 189-203. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
40
25-lecie Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości przy Instytucie Rachunkowości Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Halina SOCZÓWKA, Barbara Sporek // Rachunkowość. - R. 38, nr 3 (447) (1987), s. 82-83
41
Rachunek gospodarki czynnikami produkcji przedsiębiorstw wytwórczych = Accounting of Production Factors Management in Production Enterprise / Stanisława SADOWSKA, Halina SOCZÓWKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 225 (1987), s. 139-150. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
42
Ujęcie skutków ryzyka gospodarczego w rachunku wyników przedsiębiorstwa handlowego (propozycja) = Expressing Effects of Economic Risk in Accounting the Results of Commercial Enterprises / Halina SOCZÓWKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 225 (1987), s. 151-163. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
43
Społeczne koszty pracy w rachunku kosztów i wyników przedsiębiorstw wytwórczych / Stanisława SADOWSKA, Halina SOCZÓWKA // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 11 (1986), s. 97-107. - ISSN 0137-2211
44
Ekonomiczne skutki ryzyka gospodarczego w rachunku kosztów i wyników przedsiębiorstwa handlowego / Halina SOCZÓWKA // Rachunkowość. - R. 37, nr 5-6 (437-438) (1986), s. 144-149. - ISSN 0481-5475
45
Kosztowe i wynikowe skutki ryzyka gospodarczego w przedsiębiorstwie handlowym / Halina SOCZÓWKA // W: Rentowność obrotu towarowego : materiały na konferencję naukową / [red. nauk. Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA]. - Kraków: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 1985. - S. 30-51. - Bibliogr.
46
Lokalizacja skutków ryzyka gospodarczego w rachunku kosztów i wyników przedsiębiorstwa handlowego = Reflection of the Consequencies of Economic Risk in Cost Account and Financial Perfomance of a Commercial Enterprise / Halina SOCZÓWKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 207 (1985), s. 239-253. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
47
Nakłady a koszty pracy przedsiębiorstw wytwórczych = Outlays vs Labour Costs in Manufacturing Enterprises / Stanisława SADOWSKA, Halina SOCZÓWKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 207 (1985), s. 219-238. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
48
Struktura kosztów pracy / Stanisława SADOWSKA, Halina SOCZÓWKA // W: Rachunkowość i informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem : materiały na konferencję. Cz. 2. - Łódź-Spała: Uniwersytet Łódzki, 1984. - S. 261-270. - Bibliogr.
49
Tworzenie i wykorzystywanie rezerw na pokrycie skutków ryzyka gospodarczego w przedsiębiorstwie handlowym = Creation and Utilization of Reserves Raised for Eliminating Consequencies of Economic Risk in Commercial Enterprises / Halina SOCZÓWKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 178 (1983), s. 91-107. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
50
Ekonomiczne skutki ryzyka gospodarczego w przedsiębiorstwie handlowym = Economic Effects of Risk in the Commercial Enterprise / Halina SOCZÓWKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 164 (1983), s. 119-134. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
51
Działalność prewencyjna w minimalizowaniu ryzyka gospodarczego = The Preventive Activity In Minimalizing Economic Risk / Antoni BIZOŃ, Halina SOCZÓWKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 178 (1983), s. 79-90. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
52
Ryzyko gospodarcze w rachunku kosztów i wyników przedsiębiorstwa handlowego / Halina SOCZÓWKA ; . - Kraków : , 1982. - 254 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Krystyna RAJZER. - Bibliogr.
53
O istocie ryzyka gospodarczego i niepewności = On the Essence of Economic Risk and Incertitude / Halina SOCZÓWKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 154 (1982), s. 21-33. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
54
Rodzaje ryzyka gospodarczego w przedsiębiorstwach handlowych = Types of Economic Risk in Commercial Enterprises / Halina SOCZÓWKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 118 (1979), s. 59-74. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
55
Koszty pracy przedsiębiorstwa handlowego = Operating Costs of a Commercial Enterprise / Halina BRODA-PÖR, Halina SOCZÓWKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 89 (1977), s. 213-232. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
56
Zbiór ćwiczeń z podstaw rachunkowości / Halina SOCZÓWKA, Stanisława SURDYKOWSKA, Zofia WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977. - 98 s. ; 24 cm
1
Krajewska S., Soczówka H., (2015), Finansowe i rachunkowe aspekty funkcjonowania instytucji nowego zarządzania publicznego. [W:] Podkaminer L. (red.), Instytucjonalne uwarunkowania systemu finansowego jako środowiska rozwoju sfery realnej, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, s. 136-148.
2
Soczówka H., Krajewska S., (2015), Kierunki zmian w rachunkowości organizacji pozarządowych. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 274-285.
3
Soczówka H., (2012), Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 77-102.
4
Soczówka H., (2011), Standaryzacja podstawą rozwoju audytu wewnętrznego, "Folia Oeconomica Bochniensia", nr 9, s. 83-100.
5
Szczotka J., Soczówka H., Wojas M., (2011), Rachunkowość z elementami etyki zawodowej: zbiór zadań, Stan prawny na dzień 1 listopada 2011 r.Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 448 s.
6
Soczówka H., (2010), Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 77-102.
7
Soczówka H., (2008), Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 77-102.
8
Soczówka H., (2008), Standaryzacja audytu wewnętrznego. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Globalne regulacje rachunkowości, s. 183-197.
9
Soczówka H., (2007), Fundusze pomocowe Unii Europejskiej w księgach rachunkowych jednostek samorządu terytorialnego. [W:] Micherda B. (red.), Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, Warszawa : Difin, s. 80-91.
10
Soczówka H., Krajewska S., (2007), Rachunkowość jako baza informacyjna controllingu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 750, s. 35-58; https://bazekon.uek.krakow.pl/154325942
11
Soczówka H., (2007), Kwalifikacje zawodowe i postawa etyczna audytora wewnętrznego przesłanką prawidłowości audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych. [W:] Grabiński T., Woszczek L. (red.), Społeczeństwo edukacyjne w strategii rozwoju regionu, Chrzanów : Towarzystwo Oświatowe Ziemii Chrzanowskiej : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, s. 171-177.
12
Soczówka H., (2007), Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 77-102.
13
Soczówka H., (2006), Audyt wewnętrzny w sektorze finansów publicznych w nowych uwarunkowaniach prawnych, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 9, s. 165-172.
14
Soczówka H., (2006), Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 77-102.
15
Soczówka H., (2005), Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 77-102.
16
Soczówka H., (2004), Fundusze pomocowe Unii Europejskiej w księgach rachunkowych jednostek samorządu terytorialnego. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Rachunkowość i rewizja finansowa w świetle akcesji do Unii Europejskiej, s. 82-95.
17
Soczówka H., Michalska M., (2004), Fundusze przedakcesyjne i strukturalne Unii Europejskiej a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. [W:] Owsiak S. (red.), Polityka fiskalna państwa i jej wpływ na finanse przedsiębiorstw, Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, s. 364-379.
18
Soczówka H., (2003), Rachunki decyzyjne jednostek gospodarczych w zarządzaniu aktywami trwałymi : (według znowelizowanej ustawy o rachunkowości). [W:] Micherda B. (red.), Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi, Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, s. 217-227.
19
Soczówka H., (2003), Stowarzyszenie jako podmiot rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 633, s. 61-70; https://bazekon.uek.krakow.pl/53541013
20
Micherda B., Soczówka H., (2003), Rewizja finansowa - specjalność menedżerska. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna; Chorzów: DTP, s. 481-498.
21
Soczówka H., (2002), Bilans jednostki jako rachunek statyczny. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 31-51.
22
Soczówka H., (2002), Przedsięwzięcia inwestycyjne gmin w świetle przekształceń systemu finansów publicznych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 565, s. 39-51; https://bazekon.uek.krakow.pl/12836
23
Soczówka H., Krajewska S., (2001), Wpływ nowelizacji ustawy o rachunkowości na operacje księgowo-finansowe w sektorze budżetowym. [W:] Harańczyk A. (red.), Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój, Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, s. 373-382.
24
Soczówka H., (2000), Podstawowe zasady rachunkowości i ich odzwierciedlenie w księgach rachunkowych jednostek sektora publicznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 535, s. 23-36; https://bazekon.uek.krakow.pl/9818
25
Soczówka H., (1999), Szczególne zasady rachunkowości sektora publicznego. [W:] Benio M. (red.), Wybór tekstów do ekonomiki sektora publicznego, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, s. 223-244.
26
Wojas M., Soczówka H., (1999), Rachunkowość finansowa: rozwiązania do zbioru ćwiczeń, Kraków : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 60, [4] s.
27
Soczówka H., Serwińska B., (1999), Sporządzanie i badanie sprawozdań finansowych jednostek gospodarczych w Niemczech - porównanie z polskimi rozwiązaniami, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 3, s. 105-119.
28
Soczówka H., (1997), Specyfika rachunkowości sektora publicznego, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 1, s. 109-116.
29
Wojas M., Soczówka H., (1997), Rachunkowość finansowa: zbiór ćwiczeń, Kraków : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 204 s.
30
Soczówka H., (1995), Rachunek należności nieściągalnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 456, s. 33-44.
31
Soczówka H., (1994), Z problematyki rachunkowości transakcji zagranicznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 433, s. 103-113.
32
Soczówka H., (1993), Rachunki kapitałowe spółek partnerskich w Wielkiej Brytanii, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 401, s. 131-144.
33
Soczówka H., (1992), Finansowanie przedsięwzięć rozwojowych przedsiębiorstwa poprzez emisję obligacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 360, s. 75-89.
34
Soczówka H., (1991), Mierniki efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie handlowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 351, s. 111-124.
35
Soczówka H., (1990), Samodzielność, ryzyko i odpowiedzialność przedsiębiorstw w warunkach reformy gospodarczej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 329, s. 85-94.
36
Soczówka H., (1989), Przesłanki kreowania marż handlowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 305, s. 253-262.
37
Sadowska S., Soczówka H., (1989), Pomiar efektywności wykorzystania czynników produkcji w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 305, s. 161-175.
38
Soczówka H., (1988), Działania prewencyjne przedsiębiorstw handlowych minimalizujące ryzyko gospodarcze, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 267, s. 175-187.
39
Sadowska S., Soczówka H., (1988), Możliwości ograniczenia dekapitalizacji środków trwałych w przedsiębiorstwach wytwórczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 267, s. 189-203.
40
Soczówka H., Sporek B., (1987), 25-lecie Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości przy Instytucie Rachunkowości Akademii Ekonomicznej w Krakowie, "Rachunkowość", R. 38, nr 3 (447), s. 82-83.
41
Sadowska S., Soczówka H., (1987), Rachunek gospodarki czynnikami produkcji przedsiębiorstw wytwórczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 225, s. 139-150.
42
Soczówka H., (1987), Ujęcie skutków ryzyka gospodarczego w rachunku wyników przedsiębiorstwa handlowego (propozycja), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 225, s. 151-163.
43
Sadowska S., Soczówka H., (1986), Społeczne koszty pracy w rachunku kosztów i wyników przedsiębiorstw wytwórczych, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 11, s. 97-107.
44
Soczówka H., (1986), Ekonomiczne skutki ryzyka gospodarczego w rachunku kosztów i wyników przedsiębiorstwa handlowego, "Rachunkowość", R. 37, nr 5-6 (437-438), s. 144-149.
45
Soczówka H., (1985), Kosztowe i wynikowe skutki ryzyka gospodarczego w przedsiębiorstwie handlowym. [W:] Jaklik A., Micherda B. (red.), Rentowność obrotu towarowego : materiały na konferencję naukową, Kraków : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, s. 30-51.
46
Soczówka H., (1985), Lokalizacja skutków ryzyka gospodarczego w rachunku kosztów i wyników przedsiębiorstwa handlowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 207, s. 239-253.
47
Sadowska S., Soczówka H., (1985), Nakłady a koszty pracy przedsiębiorstw wytwórczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 207, s. 219-238.
48
Sadowska S., Soczówka H., (1984), Struktura kosztów pracy. [W:] Rachunkowość i informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem : materiały na konferencję. Cz. 2, Łódź-Spała : Uniwersytet Łódzki, s. 261-270.
49
Soczówka H., (1983), Tworzenie i wykorzystywanie rezerw na pokrycie skutków ryzyka gospodarczego w przedsiębiorstwie handlowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 178, s. 91-107.
50
Soczówka H., (1983), Ekonomiczne skutki ryzyka gospodarczego w przedsiębiorstwie handlowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 164, s. 119-134.
51
Bizoń A., Soczówka H., (1983), Działalność prewencyjna w minimalizowaniu ryzyka gospodarczego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 178, s. 79-90.
52
Soczówka H., (1982), Ryzyko gospodarcze w rachunku kosztów i wyników przedsiębiorstwa handlowego, Prom. Rajzer K., Kraków : , 254 k.
53
Soczówka H., (1982), O istocie ryzyka gospodarczego i niepewności, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 154, s. 21-33.
54
Soczówka H., (1979), Rodzaje ryzyka gospodarczego w przedsiębiorstwach handlowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 118, s. 59-74.
55
Broda-Pör H., Soczówka H., (1977), Koszty pracy przedsiębiorstwa handlowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 89, s. 213-232.
56
Soczówka H., Surdykowska S., Wydymus Z., (1977), Zbiór ćwiczeń z podstaw rachunkowości, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 98 s.
1
@inbook{UEK:2168304467,
author = "Sylwia Krajewska and Halina Soczówka",
title = "Finansowe i rachunkowe aspekty funkcjonowania instytucji nowego zarządzania publicznego",
booktitle = "Instytucjonalne uwarunkowania systemu finansowego jako środowiska rozwoju sfery realnej",
pages = "136-148",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.19192/m.2016.9},
url = {},
isbn = "978-83-61310-61-7",
}
2
@inbook{UEK:2168299837,
author = "Halina Soczówka and Sylwia Krajewska",
title = "Kierunki zmian w rachunkowości organizacji pozarządowych",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne",
pages = "274-285",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1000317264 },
isbn = "978-83-7252-710-3",
}
3
@inbook{UEK:2168289353,
author = "Halina Soczówka",
title = "Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne",
pages = "77-102",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15048-8",
}
4
@article{UEK:2168226002,
author = "Halina Soczówka",
title = "Standaryzacja podstawą rozwoju audytu wewnętrznego",
journal = "Folia Oeconomica Bochniensia",
number = "9",
pages = "83-100",
year = "2011",
}
5
@book{UEK:2168225896,
author = "Jadwiga Szczotka and Halina Soczówka and Maria Wojas",
title = "Rachunkowość z elementami etyki zawodowej : zbiór zadań",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych",
year = "2011",
edition = "Stan prawny na dzień 1 listopada 2011 r.",
issn = "",
isbn = "978-83-7228-291-0",
}
6
@inbook{UEK:2168220712,
author = "Halina Soczówka",
title = "Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne",
pages = "77-102",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15048-8",
}
7
@inbook{UEK:2168289477,
author = "Halina Soczówka",
title = "Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne",
pages = "77-102",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15048-8",
}
8
@unpublished{UEK:2163833569,
author = "Halina Soczówka",
title = "Standaryzacja audytu wewnętrznego",
booktitle = "Globalne regulacje rachunkowości",
pages = "183-197",
year = "2008",
}
9
@inbook{UEK:2165371956,
author = "Halina Soczówka",
title = "Fundusze pomocowe Unii Europejskiej w księgach rachunkowych jednostek samorządu terytorialnego",
booktitle = "Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej",
pages = "80-91",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2007",
isbn = "83-7251-687-1",
}
10
@article{UEK:50816,
author = "Halina Soczówka and Sylwia Krajewska",
title = "Rachunkowość jako baza informacyjna controllingu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "750",
pages = "35-58",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/154325942},
}
11
@inbook{UEK:2165797189,
author = "Halina Soczówka",
title = "Kwalifikacje zawodowe i postawa etyczna audytora wewnętrznego przesłanką prawidłowości audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych",
booktitle = "Społeczeństwo edukacyjne w strategii rozwoju regionu",
pages = "171-177",
adress = "Chrzanów",
publisher = "Towarzystwo Oświatowe Ziemii Chrzanowskiej; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu",
year = "2007",
isbn = "978-83-915693-4-4",
}
12
@inbook{UEK:2168232144,
author = "Halina Soczówka",
title = "Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne",
pages = "77-102",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15048-8",
}
13
@article{UEK:51754,
author = "Halina Soczówka",
title = "Audyt wewnętrzny w sektorze finansów publicznych w nowych uwarunkowaniach prawnych",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "9",
pages = "165-172",
year = "2006",
}
14
@inbook{UEK:2168252120,
author = "Halina Soczówka",
title = "Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne",
pages = "77-102",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2006",
isbn = "83-01-14323-1",
}
15
@inbook{UEK:2165921371,
author = "Halina Soczówka",
title = "Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne",
pages = "77-102",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-01-14323-1",
}
16
@unpublished{UEK:2168270630,
author = "Halina Soczówka",
title = "Fundusze pomocowe Unii Europejskiej w księgach rachunkowych jednostek samorządu terytorialnego",
booktitle = "Rachunkowość i rewizja finansowa w świetle akcesji do Unii Europejskiej",
pages = "82-95",
year = "2004",
}
17
@inbook{UEK:2168233280,
author = "Halina Soczówka and Magdalena Michalska",
title = "Fundusze przedakcesyjne i strukturalne Unii Europejskiej a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw",
booktitle = "Polityka fiskalna państwa i jej wpływ na finanse przedsiębiorstw",
pages = "364-379",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów",
year = "2004",
isbn = "83-918417-6-6",
}
18
@inbook{UEK:2168233414,
author = "Halina Soczówka",
title = "Rachunki decyzyjne jednostek gospodarczych w zarządzaniu aktywami trwałymi : (według znowelizowanej ustawy o rachunkowości)",
booktitle = "Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi",
pages = "217-227",
adress = "Chrzanów",
publisher = "Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu",
year = "2003",
isbn = "83-915693-1-4",
}
19
@article{UEK:51557,
author = "Halina Soczówka",
title = "Stowarzyszenie jako podmiot rachunkowości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "633",
pages = "61-70",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/53541013},
}
20
@inbook{UEK:2165233655,
author = "Bronisław Micherda and Halina Soczówka",
title = "Rewizja finansowa - specjalność menedżerska",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej",
pages = "481-498",
adress = "Kraków; Chorzów",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; DTP",
year = "2003",
isbn = "83-911249-0-8",
}
21
@inbook{UEK:2168243112,
author = "Halina Soczówka",
title = "Bilans jednostki jako rachunek statyczny",
booktitle = "Podstawy rachunkowości",
pages = "31-51",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
isbn = "83-7252-128-X",
}
22
@article{UEK:2168225360,
author = "Halina Soczówka",
title = "Przedsięwzięcia inwestycyjne gmin w świetle przekształceń systemu finansów publicznych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "565",
pages = "39-51",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/12836},
}
23
@inbook{UEK:2168245222,
author = "Halina Soczówka and Sylwia Krajewska",
title = "Wpływ nowelizacji ustawy o rachunkowości na operacje księgowo-finansowe w sektorze budżetowym",
booktitle = "Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój",
pages = "373-382",
adress = "Chrzanów",
publisher = "Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu",
year = "2001",
isbn = "83-87493-91-0",
}
24
@article{UEK:2168223878,
author = "Halina Soczówka",
title = "Podstawowe zasady rachunkowości i ich odzwierciedlenie w księgach rachunkowych jednostek sektora publicznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "535",
pages = "23-36",
year = "2000",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/9818},
}
25
@inbook{UEK:2168243820,
author = "Halina Soczówka",
title = "Szczególne zasady rachunkowości sektora publicznego",
booktitle = "Wybór tekstów do ekonomiki sektora publicznego",
pages = "223-244",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-911367-5-2",
}
26
@book{UEK:2168259476,
author = "Maria Wojas and Halina Soczówka",
title = "Rachunkowość finansowa : rozwiązania do zbioru ćwiczeń",
adress = "Kraków",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy",
year = "1999",
isbn = "83-907437-1-X",
}
27
@article{UEK:2168244582,
author = "Halina Soczówka and Beata Serwińska",
title = "Sporządzanie i badanie sprawozdań finansowych jednostek gospodarczych w Niemczech - porównanie z polskimi rozwiązaniami",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "3",
pages = "105-119",
year = "1999",
}
28
@article{UEK:2168252782,
author = "Halina Soczówka",
title = "Specyfika rachunkowości sektora publicznego",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "1",
pages = "109-116",
year = "1997",
}
29
@book{UEK:2168246510,
author = "Maria Wojas and Halina Soczówka",
title = "Rachunkowość finansowa : zbiór ćwiczeń",
adress = "Kraków",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy",
year = "1997",
isbn = "83-907437-0-1",
}
30
@article{UEK:2168243532,
author = "Halina Soczówka",
title = "Rachunek należności nieściągalnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "456",
pages = "33-44",
year = "1995",
}
31
@article{UEK:2168248252,
author = "Halina Soczówka",
title = "Z problematyki rachunkowości transakcji zagranicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "433",
pages = "103-113",
year = "1994",
}
32
@article{UEK:2168264904,
author = "Halina Soczówka",
title = "Rachunki kapitałowe spółek partnerskich w Wielkiej Brytanii",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "401",
pages = "131-144",
year = "1993",
}
33
@article{UEK:2168235998,
author = "Halina Soczówka",
title = "Finansowanie przedsięwzięć rozwojowych przedsiębiorstwa poprzez emisję obligacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "360",
pages = "75-89",
year = "1992",
url = {},
}
34
@article{UEK:2168254088,
author = "Halina Soczówka",
title = "Mierniki efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie handlowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "351",
pages = "111-124",
year = "1991",
}
35
@article{UEK:2168266218,
author = "Halina Soczówka",
title = "Samodzielność, ryzyko i odpowiedzialność przedsiębiorstw w warunkach reformy gospodarczej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "329",
pages = "85-94",
year = "1990",
}
36
@article{UEK:2168253796,
author = "Halina Soczówka",
title = "Przesłanki kreowania marż handlowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "305",
pages = "253-262",
year = "1989",
}
37
@article{UEK:2168253794,
author = "Stanisława Sadowska and Halina Soczówka",
title = "Pomiar efektywności wykorzystania czynników produkcji w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "305",
pages = "161-175",
year = "1989",
}
38
@article{UEK:2168261836,
author = "Halina Soczówka",
title = "Działania prewencyjne przedsiębiorstw handlowych minimalizujące ryzyko gospodarcze",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "267",
pages = "175-187",
year = "1988",
}
39
@article{UEK:2168261832,
author = "Stanisława Sadowska and Halina Soczówka",
title = "Możliwości ograniczenia dekapitalizacji środków trwałych w przedsiębiorstwach wytwórczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "267",
pages = "189-203",
year = "1988",
}
40
@misc{UEK:2168356756,
author = "Halina Soczówka and Barbara Sporek",
title = "25-lecie Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości przy Instytucie Rachunkowości Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
booktitle = "Rachunkowość",
number = "R. 38, 3 (447)",
pages = "82-83",
year = "1987",
}
41
@article{UEK:2168262028,
author = "Stanisława Sadowska and Halina Soczówka",
title = "Rachunek gospodarki czynnikami produkcji przedsiębiorstw wytwórczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "225",
pages = "139-150",
year = "1987",
}
42
@article{UEK:2168262032,
author = "Halina Soczówka",
title = "Ujęcie skutków ryzyka gospodarczego w rachunku wyników przedsiębiorstwa handlowego (propozycja)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "225",
pages = "151-163",
year = "1987",
}
43
@article{UEK:2168277733,
author = "Stanisława Sadowska and Halina Soczówka",
title = "Społeczne koszty pracy w rachunku kosztów i wyników przedsiębiorstw wytwórczych",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej",
number = "t. 11",
pages = "97-107",
year = "1986",
}
44
@article{UEK:2168272720,
author = "Halina Soczówka",
title = "Ekonomiczne skutki ryzyka gospodarczego w rachunku kosztów i wyników przedsiębiorstwa handlowego",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 37, 5-6 (437-438)",
pages = "144-149",
year = "1986",
}
45
@inbook{UEK:2168320363,
author = "Halina Soczówka",
title = "Kosztowe i wynikowe skutki ryzyka gospodarczego w przedsiębiorstwie handlowym",
booktitle = "Rentowność obrotu towarowego : materiały na konferencję naukową",
pages = "30-51",
adress = "Kraków",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce",
year = "1985",
}
46
@article{UEK:2168262808,
author = "Halina Soczówka",
title = "Lokalizacja skutków ryzyka gospodarczego w rachunku kosztów i wyników przedsiębiorstwa handlowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "207",
pages = "239-253",
year = "1985",
}
47
@article{UEK:2168262804,
author = "Stanisława Sadowska and Halina Soczówka",
title = "Nakłady a koszty pracy przedsiębiorstw wytwórczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "207",
pages = "219-238",
year = "1985",
}
48
@inbook{UEK:2168260062,
author = "Stanisława Sadowska and Halina Soczówka",
title = "Struktura kosztów pracy",
booktitle = "Rachunkowość i informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem : materiały na konferencję. Cz. 2",
pages = "261-270",
adress = "Łódź-Spała",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "1984",
}
49
@article{UEK:2168236052,
author = "Halina Soczówka",
title = "Tworzenie i wykorzystywanie rezerw na pokrycie skutków ryzyka gospodarczego w przedsiębiorstwie handlowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "178",
pages = "91-107",
year = "1983",
}
50
@article{UEK:2168217950,
author = "Halina Soczówka",
title = "Ekonomiczne skutki ryzyka gospodarczego w przedsiębiorstwie handlowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "164",
pages = "119-134",
year = "1983",
}
51
@article{UEK:2168236050,
author = "Antoni Bizoń and Halina Soczówka",
title = "Działalność prewencyjna w minimalizowaniu ryzyka gospodarczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "178",
pages = "79-90",
year = "1983",
}
52
@unpublished{UEK:2168313001,
author = "Halina Soczówka",
title = "Ryzyko gospodarcze w rachunku kosztów i wyników przedsiębiorstwa handlowego",
adress = "Kraków",
year = "1982",
}
53
@article{UEK:2168264702,
author = "Halina Soczówka",
title = "O istocie ryzyka gospodarczego i niepewności",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "154",
pages = "21-33",
year = "1982",
}
54
@article{UEK:2168250760,
author = "Halina Soczówka",
title = "Rodzaje ryzyka gospodarczego w przedsiębiorstwach handlowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "118",
pages = "59-74",
year = "1979",
}
55
@article{UEK:2168250178,
author = "Halina Broda-Pör and Halina Soczówka",
title = "Koszty pracy przedsiębiorstwa handlowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "89",
pages = "213-232",
year = "1977",
}
56
@book{UEK:2168345734,
author = "Halina Soczówka and Stanisława Surdykowska and Zofia Wydymus",
title = "Zbiór ćwiczeń z podstaw rachunkowości",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID