Publikacje wybranego autora

Stawowy Anna

Jednostka Międzywydziałowa, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych,

1

Tytuł:
Coimbra - czas płynie tu inaczej
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 4 (65) (2015) , s. 34-35. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168295519
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
2

Autor:
Tytuł:
Uniwersytet Ekonomiczny laureatem etapu centralnego konkursu "Lodołamacze" w kategorii instytucja
Źródło:
Kurier UEK2015. - nr 5 (66), s. 11-12. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168344478
varia
Zobacz opis całości
3

Autor:
Tytuł:
Jest taki dzień bardzo ciepły, choć grudniowy...
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2010. - nr 1 (33), s. 22. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168347392
varia
Zobacz opis całości
1
Coimbra - czas płynie tu inaczej / Anna STAWOWY, Marek Świerad // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 4 (65) (2015), s. 34-35. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_4_65_czerwiec_2015_web. - ISSN 1689-7757
2
Uniwersytet Ekonomiczny laureatem etapu centralnego konkursu "Lodołamacze" w kategorii instytucja / Anna STAWOWY // Kurier UEK. - nr 5 (66) (2015), s. 11-12. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_66_final_small. - ISSN 1689-7757
3
Jest taki dzień bardzo ciepły, choć grudniowy... / Anna STAWOWY // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 1 (33) (2010), s. 22. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_styczen. - ISSN 1689-7757
1
Stawowy A., Świerad M., (2015), Coimbra - czas płynie tu inaczej, "Kurier UEK", nr 4 (65), s. 34-35; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_4_65_czerwiec_2015_web
2
Stawowy A., (2015), Uniwersytet Ekonomiczny laureatem etapu centralnego konkursu "Lodołamacze" w kategorii instytucja, "Kurier UEK", nr 5 (66), s. 11-12; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_66_final_small
3
Stawowy A., (2010), Jest taki dzień bardzo ciepły, choć grudniowy..., "Kurier UEK", nr 1 (33), s. 22; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_styczen
1
@article{UEK:2168295519,
author = "Stawowy Anna and Świerad Marek",
title = "Coimbra - czas płynie tu inaczej",
journal = "Kurier UEK",
number = "4 (65)",
pages = "34-35",
year = "2015",
}
2
@misc{UEK:2168344478,
author = "Stawowy Anna",
title = "Uniwersytet Ekonomiczny laureatem etapu centralnego konkursu Lodołamacze w kategorii instytucja",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (66)",
pages = "11-12",
year = "2015",
}
3
@misc{UEK:2168347392,
author = "Stawowy Anna",
title = "Jest taki dzień bardzo ciepły, choć grudniowy...",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (33)",
pages = "22",
year = "2010",
}