Publikacje wybranego autora

Szaflarska Katarzyna

Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Instytut Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania