Publikacje wybranego autora

Niewczas-Dobrowolska Magdalena ORCID

Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem, Katedra Zarządzania Jakością

1

Tytuł:
Zaufanie na rynku żywności
Źródło:
Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : wyzwania współczesnych organizacji i gospodarek / red. nauk. Andrzej JAKI, Bernard ZIĘBICKI - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2021, s. 217-225 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie
ISBN:
978-83-61597-74-2 ; 978-83-61597-75-9
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168358200
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Konferencja:
38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Sewilla, Hiszpania, od 2021-11-23 do 2021-11-24
Tytuł:
The Influence of the Covid-19 Pandemic on the Food Sector - Various Aspects
Źródło:
Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / ed. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 3594-3598. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 38)
Program badawczy:
The publication was financed from the subsidy granted to the Cracow University of Economics.
ISBN:
978-0-9998551-7-1
Lista 2019 (Konferencja):
70.00 pkt
Nr:
2168359486
rozdział w materiałach konferencyjnych
3

Konferencja:
38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Sewilla, Hiszpania, od 2021-11-23 do 2021-11-24
Tytuł:
Knowledge and Perception of Food Terrorism by Consumers in Poland
Źródło:
Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / ed. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 3599-3604. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 38)
Program badawczy:
The publication was financed from the subsidy granted to the Cracow University of Economics.
ISBN:
978-0-9998551-7-1
Lista 2019 (Konferencja):
70.00 pkt
Nr:
2168359484
rozdział w materiałach konferencyjnych
4

Tytuł:
Wpływ pandemii COVID-19 na zachowania konsumentów na rynku żywności = The Impact of the COVID-19 Pandemic on Consumer Behaviour in the Food Market
Źródło:
Społeczno-ekonomiczne skutki pandemii COVID-19 - wybrane zagadnienia / red. nauk. Tomasz Rokicki - Warszawa: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2021, s. 80-88. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie
ISBN:
978-83-8237-029-4
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168360608
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Projakościowa kultura zarządzania
Źródło:
Zarządzanie jakością w organizacji : szanse i ryzyka doskonalenia : zmiany funkcjonowania w czasie pandemii / red. nauk. Piotr KAFEL - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021, s. 13-31
ISBN:
978-83-8180-486-8
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168358240
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Preferowane źródła informacji dotyczącej żywności w opinii konsumentów = Preferred Sources of Food Information in the Opinion of Consumers
Źródło:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 28, nr 2 (127) (2021) , s. 132-143. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w ramach programu Potencjał, nr 68/ZJO/2020/POT.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168360518
artykuł w czasopiśmie
7

Konferencja:
37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Kordoba, Hiszpania, od 2021-05-30 do 2021-05-31
Tytuł:
Perception of Polish Consumers Regarding HACCP / ISO 22000 Quality Systems
Źródło:
Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 8192-8199. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 37)
Program badawczy:
The publication was financed from the subsidy granted to the Cracow University of Economics.
ISBN:
978-0-9998551-6-4
Tryb dostępu:
Lista 2019 (Konferencja):
70.00 pkt
Nr:
2168356412
rozdział w materiałach konferencyjnych
8

Tytuł:
System zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001
Źródło:
Zarządzanie jakością w organizacji : szanse i ryzyka doskonalenia : zmiany funkcjonowania w czasie pandemii / red. nauk. Piotr KAFEL - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021, s. 33-56
ISBN:
978-83-8180-486-8
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168358248
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Jakość i bezpieczeństwo żywności : systemy - postawy - konsumenci
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2020
Opis fizyczny:
119 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Monografie)
Uwagi:
Streszcz., Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja sfinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ISBN:
978-83-953897-0-2
Tryb dostępu:
Poziom I:
120.00 pkt
Nr:
2168353078
monografia
10

Tytuł:
Evaluation of Risk Perception of Selected Food Hazards Using Perceived Food Risk Index (PFRI) = Ocena postrzegania ryzyka wybranych zagrożeń w żywności przy wykorzystaniu wskaźnika ryzyka żywnościowego (PFRI)
Źródło:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 27, nr 2 (123) (2020) , s. 156-169. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168353080
artykuł w czasopiśmie
11

Konferencja:
13th International Quality Conference Quality Festival 2019, Kragujevac, Serbia, od 2019-05-29 do 2019-06-01
Tytuł:
Ethics and Trust While Food Safety Crisis
Źródło:
Proceedings on Engineering Sciences. - vol. 1, no. 2 (2019) , s. 257-260. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168336677
artykuł w czasopiśmie
12

Konferencja:
13th International Quality Conference Quality Festival 2019, Kragujevac, Serbia, od 2019-05-29 do 2019-06-01
Tytuł:
Food Risk Analysis
Źródło:
Proceedings on Engineering Sciences. - vol. 1, no. 2 (2019) , s. 261-272. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168336679
artykuł w czasopiśmie
13

Konferencja:
13th International Quality Conference Quality Festival 2019, Kragujevac, Serbia, od 2019-05-29 do 2019-06-01
Tytuł:
Academic Entrepreneurship and the EU Funds in Poland 2014-2020
Źródło:
Proceedings on Engineering Sciences. - vol. 1, no. 2 (2019) , s. 901-910. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168336681
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Food Consumers - Types and Attitudes = Konsumenci żywności - typologia i postawy
Źródło:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 4 (53) (2017) , s. 22-32. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168323367
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Threat Assessment Critical Control Point (TACCP)
Źródło:
Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej / red. nauk. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2017, s. 431-442. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-942362-7-4
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168315043
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
16

Konferencja:
2nd International Conference on Quality of Life, Kragujevac, Serbia, od 2017-06-08 do 2017-06-10
Tytuł:
Food Quality and Safety as Important Aspects of Quality of Life [dokument elektroniczny]
Źródło:
2. International Conference on Quality of Life / ed. Slavko Arsovski, Danijela Tadić, Miladin Stefanović - Kragujevac: Faculty of Engineering, Center for Quality, University of Kragujevac, 2017, s. 287-292. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-86-6335-043-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168323737
rozdział w materiałach konferencyjnych
17

Konferencja:
2nd International Conference on Quality of Life, Kragujevac, Serbia, od 2017-06-08 do 2017-06-10
Tytuł:
The Application of the Analytic Hierarchy Process in Assessing the Quality of Life [dokument elektroniczny]
Źródło:
2. International Conference on Quality of Life / ed. Slavko Arsovski, Danijela Tadić, Miladin Stefanović - Kragujevac: Faculty of Engineering, Center for Quality, University of Kragujevac, 2017, s. 113-119. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-86-6335-043-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168323735
rozdział w materiałach konferencyjnych
18

Tytuł:
Zachowanie konsumentów - kwestionariusz HTAS = Consumer Behaviour - HTAS Questionnaire
Źródło:
Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej / red. nauk. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2017, s. 443-455. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-942362-7-4
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168315049
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Wybrane fakultatywne aspekty zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności
Źródło:
XII Sesja Naukowa z cyklu : Wyzwania Zarządzania Jakością : materiały konferencyjne, Kraków 22-24.04.2015 / [red. merytoryczna Marek SALERNO-KOCHAN] - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2015, s. 61. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-940189-6-2
Nr:
2168292081
varia
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Wybrane fakultatywne aspekty zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności
Źródło:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2015, s. 326-332 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-940189-2-4
Nr:
2168292053
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Ocena jakości informacji na stronach internetowych zawierających treści o żywności = Evaluation of the Quality of Information on Websites Presenting Contents about Food
Źródło:
Funkcjonowanie i doskonalenie zarządzania : aspekty społeczne = The Functioning and Improvement of Management : Social Aspects / red. Urszula BALON i Tadeusza SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2015, s. 93-104 - Bibliogr., netografia.
ISBN:
978-83-942362-2-9
Nr:
2168293799
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Etapy analizy ryzyka bezpieczeństwa żywności
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 6 (2015) , s. 32-36. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168300635
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
Food Safety Versus other Characteristics of Food by Consumers = Bezpieczeństwo a inne cechy żywności w opinii konsumentów
Źródło:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 2 (2015) , s. 11-23. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168295249
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Identyfikowalność a bezpieczeństwo żywności
Źródło:
Bezpieczeństwo i Higiena Żywności. - nr 1 (2014) , s. 64-66
Nr:
2168289983
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
Consumers' Knowledge about Food and Food Safety and Quality Assurance Systems
Źródło:
International Journal for Quality Research. - vol. 8, nr 2 (2014) , s. 217-226. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168290019
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Food Safety by Consumers - Selected Aspects
Źródło:
Proceedings of the 6th International Conference on Quality and Safety in Food Production Chain : Wrocław 26 -27 June 2014 - Wrocław: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2014, s. 139. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168283383
varia
27

Tytuł:
Consumers' Reactions to Food Scares
Źródło:
International Journal of Consumer Studies. - vol. 38, nr 3 (2014) , s. 251-257. - Pełny tekst dostępny w Wiley Online Library
Lista MNiSW:
a 20.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168290023
artykuł w czasopiśmie
28

Autor:
Magdalena Niewczas , Anna Prusak , Piotr Stefanów
Tytuł:
Dobór metod i kryteriów oceny dostawców jako element zapewniania jakości
Źródło:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2013, s. 252-259 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-935421-2-3
Nr:
2168271644
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
29

Konferencja:
XLI Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk, Kraków, Polska, od 2013-07-02 do 2013-07-03
Tytuł:
Zachowanie konsumentów w sytuacji zagrożenia dla zdrowia, którego źródłem jest żywność
Źródło:
Innowacyjność w nauce o żywności i żywieniu : XLI Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN Kraków, 2-3 lipca 2013 r. : Materiały Konferencji Naukowej - Kraków: Oddział Małopolski Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, 2013, s. 212. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-937001-0-3
Nr:
2168265364
varia
30

Autor:
Konferencja:
57th European Organization for Quality Congress (EOQ Congress 2013), Tallinn, Estonia, od 2013-06-17 do 2013-06-20
Tytuł:
Application of the AHP in Evaluation and Selection of Suppliers
Źródło:
Quality Renaissance - Co-creating a Viable Future - Estonia: Estonian Association for Quality, 2013. - [odczyt: 04.11.2013] - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168263656
rozdział w materiałach konferencyjnych
31

Tytuł:
Postrzeganie możliwości wystąpienia zagrożenia dla zdrowia ze strony różnych grup żywności = The Possibility of Food Hazards Appearance in Various Types of Food Products
Źródło:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 2 (2013) , s. 43-53. - Streszcz.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168289969
artykuł w czasopiśmie
32

Konferencja:
57th European Organization for Quality Congress (EOQ Congress 2013), Tallinn, Estonia, od 2013-06-17 do 2013-06-20
Tytuł:
Ethics and Trust in Quality Assurance
Źródło:
Quality Renaissance - Co-creating a Viable Future - Estonia: Estonian Association for Quality, 2013, s. 1-8. - [odczyt: 05.11.2013] - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168263670
rozdział w materiałach konferencyjnych
33

Konferencja:
V Konferencja "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne", Kielce, Polska, od 2013-09-12 do 2013-09-12
Tytuł:
Internet jako źródło wiedzy konsumentów o żywności i samoocena poziomu wiedzy = Internet as a Source of Food Knowledge and Self-Assessment of Consumers' Knowledge Level
Źródło:
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 2 = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI] - Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2013, s. 7-14. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89274-85-4
Nr:
2168295151
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Kryteria wyboru żywności = Food Choice Criteria
Źródło:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 20, nr 6 (91) (2013) , s. 204-219. - Summ., streszcz.
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168289973
artykuł w czasopiśmie
35

Tytuł:
Postrzeganie jakości żywności przez konsumentów
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 4 (2013) , s. 40-44. - Summ., streszcz.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168289967
artykuł w czasopiśmie
36

Tytuł:
Konsument najmniej odpowiedzialny
Źródło:
Agro Przemysł. - nr 1 (2013) , s. 74-78 - Bibliogr.
Nr:
2168289987
artykuł w czasopiśmie
37

Tytuł:
Ryzyko bezpieczeństwa żywności : komunikowanie i postrzeganie ryzyka = Food Safety Risk : Food Risk Communication and Risk Perception
Źródło:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 2 (2012) , s. 47-55. - Summ., streszcz.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168289971
artykuł w czasopiśmie
38

Tytuł:
Bezpieczeństwo żywności w opinii konsumentów
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2012
Opis fizyczny:
231 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-223
Nr:
2168238782
doktorat
39

Tytuł:
Jakość żywności - wybrane definicje
Źródło:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2011, s. 180-184 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929209-2-2
Nr:
2168290017
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
5S - praktyczne aspekty usprawniania procesów w przedsiębiorstwie
Źródło:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2011, s. 185-188 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929209-2-2
Nr:
2168290015
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Konsument na rynku żywności : jego zachowania i wiedza
Źródło:
Agro Przemysł. - nr 1 (2011) , s. 54-57 - Bibliogr.
Nr:
2168289989
artykuł w czasopiśmie
42

Tytuł:
System szybkiego ostrzegania
Źródło:
Bezpieczeństwo i Higiena Żywności. - nr 6 (2011) , s. 20-22
Nr:
2168289979
artykuł w czasopiśmie
43

Tytuł:
Zarządzanie jakością w warunkach globalizacji = Quality management in the time of globalization
Źródło:
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 1 / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI] - Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2010, s. 162-170. - Materiały nadesłane na II Ogólnopolską Konferencję Naukową zorganizowaną w dniu 9 września 2010 roku przez Wyższą Szkołę Handlową - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89274-50-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168290101
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Audit systemu 5-S
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 4 (2010) , s. 21-26. - Summ.
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2168289965
artykuł w czasopiśmie
45

Tytuł:
Co wiedzą konsumenci?
Źródło:
Bezpieczeństwo i Higiena Żywności. - nr 9 (2010) , s. 32-33
Nr:
2168289981
artykuł w czasopiśmie
46

Tytuł:
Kaizen - ciągłe doskonalenie = Kaizen - Continuous Improvement
Źródło:
Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji. T. 1 / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2010, s. 575-583. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929209-4-6
Nr:
2168289991
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
1
Zaufanie na rynku żywności / Magdalena NIEWCZAS-DOBROWOLSKA // W: Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : wyzwania współczesnych organizacji i gospodarek / red. nauk. Andrzej JAKI, Bernard ZIĘBICKI. - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2021. - S. 217-225. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61597-74-2 ; 978-83-61597-75-9. - Pełny tekst: https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/02-CMQ2021-M2-PL-KES-PDF_ISBN-978-83-61597-75-9.pdf
2
The Influence of the Covid-19 Pandemic on the Food Sector - Various Aspects / Magdalena NIEWCZAS-DOBROWOLSKA, Tadeusz SIKORA // W: Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 38). - S. 3594-3598. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-7-1. - Pełny tekst: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid ; Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/the-influence-of-the-covid-19-pandemic-on-the-food-sector-various-aspects/Wstęp:
3
Knowledge and Perception of Food Terrorism by Consumers in Poland / Magdalena NIEWCZAS-DOBROWOLSKA // W: Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 38). - S. 3599-3604. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-7-1. - Pełny tekst: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid ; Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/food-terrorism/Wstęp:
4
Wpływ pandemii COVID-19 na zachowania konsumentów na rynku żywności = The Impact of the COVID-19 Pandemic on Consumer Behaviour in the Food Market / Magdalena NIEWCZAS-DOBROWOLSKA // W: Społeczno-ekonomiczne skutki pandemii COVID-19 - wybrane zagadnienia / red. nauk. Tomasz Rokicki. - Warszawa: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2021. - S. 80-88. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8237-029-4. - Pełny tekst: https://sgw0.bg.sggw.pl/exlibris/aleph/a22_1/apache_media/EDBURD5LKPJ82E9TM7766IDNTLEX1T.pdf
5
Projakościowa kultura zarządzania / Magdalena NIEWCZAS-DOBROWOLSKA, Joanna M. DZIADKOWIEC // W: Zarządzanie jakością w organizacji : szanse i ryzyka doskonalenia : zmiany funkcjonowania w czasie pandemii / red. nauk. Piotr KAFEL. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021. - S. 13-31. - ISBN 978-83-8180-486-8. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/publication/354511327_Zarzadzanie_jakoscia_w_organizacji_Szanse_i_ryzyka_doskonalenia_Zmiany_funkcjonowania_w_czasie_pandemii
6
Preferowane źródła informacji dotyczącej żywności w opinii konsumentów = Preferred Sources of Food Information in the Opinion of Consumers / Magdalena NIEWCZAS-DOBROWOLSKA // Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 28, nr 2 (127) (2021), s. 132-143. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wydawnictwo.pttz.org/wp-content/uploads/2021/12/10_Niewczas.pdf. - ISSN 2451-0769
7
Perception of Polish Consumers Regarding HACCP / ISO 22000 Quality Systems / Magdalena DOBROWOLSKA-NIEWCZAS // W: Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 37). - S. 8192-8199. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-6-4. - Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/importance-of-haccp-iso-22000-information-on-food-labels-for-consumers/Wstęp:
8
System zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001 / Urszula BALON, Magdalena NIEWCZAS-DOBROWOLSKA // W: Zarządzanie jakością w organizacji : szanse i ryzyka doskonalenia : zmiany funkcjonowania w czasie pandemii / red. nauk. Piotr KAFEL. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021. - S. 33-56. - ISBN 978-83-8180-486-8. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/publication/354511327_Zarzadzanie_jakoscia_w_organizacji_Szanse_i_ryzyka_doskonalenia_Zmiany_funkcjonowania_w_czasie_pandemii
9
Jakość i bezpieczeństwo żywności : systemy - postawy - konsumenci / Magdalena NIEWCZAS-DOBROWOLSKA. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2020. - 119 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. - Bibliogr. - Monografie - Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. - ISBN 978-83-953897-0-2. - Spis treści: https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma9911801943605606Wstęp:
10
Evaluation of Risk Perception of Selected Food Hazards Using Perceived Food Risk Index (PFRI) = Ocena postrzegania ryzyka wybranych zagrożeń w żywności przy wykorzystaniu wskaźnika ryzyka żywnościowego (PFRI) / Magdalena NIEWCZAS-DOBROWOLSKA, Tadeusz SIKORA // Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 27, nr 2 (123) (2020), s. 156-169. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wydawnictwo.pttz.org/wp-content/uploads/2021/01/12_Niewczas.pdf. - ISSN 2451-0769
11
Ethics and Trust While Food Safety Crisis / Magdalena NIEWCZAS-DOBROWOLSKA, Tadeusz SIKORA, Anna PRUSAK // Proceedings on Engineering Sciences. - vol. 1, no. 2 (2019), s. 257-260. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://pesjournal.net/journal/v1-n2/22.pdf. - ISSN 2620-2832
12
Food Risk Analysis / Magdalena NIEWCZAS-DOBROWOLSKA, Tadeusz SIKORA, Anna PRUSAK // Proceedings on Engineering Sciences. - vol. 1, no. 2 (2019), s. 261-272. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://pesjournal.net/journal/v1-n2/23.pdf. - ISSN 2620-2832
13
Academic Entrepreneurship and the EU Funds in Poland 2014-2020 / Anna PRUSAK, Tadeusz SIKORA, Magdalena NIEWCZAS-DOBROWOLSKA // Proceedings on Engineering Sciences. - vol. 1, no. 2 (2019), s. 901-910. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://pesjournal.net/journal/v1-n2/95.pdf. - ISSN 2620-2832
14
Food Consumers - Types and Attitudes = Konsumenci żywności - typologia i postawy / Magdalena NIEWCZAS-DOBROWOLSKA // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 4 (53) (2017), s. 22-32. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/images/pelne/4_53_2017.pdf. - ISSN 1733-747X
15
Threat Assessment Critical Control Point (TACCP) / Magdalena NIEWCZAS-DOBROWOLSKA // W: Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej / red. nauk. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2017. - S. 431-442. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942362-7-4. - Pełny tekst: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/43055/Konferencja_KZJ UEK 2017.pdf
16
Food Quality and Safety as Important Aspects of Quality of Life / Magdalena NIEWCZAS-DOBROWOLSKA, Tadeusz SIKORA, Anna PRUSAK // W: 2. International Conference on Quality of Life [Dokument elektroniczny] / ed. Slavko Arsovski, Danijela Tadić, Miladin Stefanović. - Kragujevac: Faculty of Engineering, Center for Quality, University of Kragujevac, 2017. - S. 287-292. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-86-6335-043-4. - Pełny tekst: http://cqm.rs/2017/cd1/pdf/papers/focus_1/41.pdf
17
The Application of the Analytic Hierarchy Process in Assessing the Quality of Life / Anna PRUSAK, Tadeusz SIKORA, Magdalena NIEWCZAS-DOBROWOLSKA // W: 2. International Conference on Quality of Life [Dokument elektroniczny] / ed. Slavko Arsovski, Danijela Tadić, Miladin Stefanović. - Kragujevac: Faculty of Engineering, Center for Quality, University of Kragujevac, 2017. - S. 113-119. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-86-6335-043-4. - Pełny tekst: http://cqm.rs/2017/cd1/pdf/papers/focus_1/16.pdf
18
Zachowanie konsumentów - kwestionariusz HTAS = Consumer Behaviour - HTAS Questionnaire / Magdalena NIEWCZAS-DOBROWOLSKA // W: Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej / red. nauk. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2017. - S. 443-455. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942362-7-4. - Pełny tekst: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/43055/Konferencja_KZJ UEK 2017.pdf
19
Wybrane fakultatywne aspekty zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności / NIEWCZAS Magdalena // W: XII Sesja Naukowa z cyklu : Wyzwania Zarządzania Jakością : materiały konferencyjne, Kraków 22-24.04.2015 / [red. merytoryczna Marek SALERNO-KOCHAN]. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2015. - S. 61. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-940189-6-2
20
Wybrane fakultatywne aspekty zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności / Magdalena NIEWCZAS // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2015. - S. 326-332. - Bibliogr. - ISBN 978-83-940189-2-4
21
Ocena jakości informacji na stronach internetowych zawierających treści o żywności = Evaluation of the Quality of Information on Websites Presenting Contents about Food / Magdalena NIEWCZAS // W: Funkcjonowanie i doskonalenie zarządzania : aspekty społeczne = The Functioning and Improvement of Management : Social Aspects / red. Urszula BALON i Tadeusza SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2015. - S. 93-104. - Bibliogr., netografia. - ISBN 978-83-942362-2-9
22
Etapy analizy ryzyka bezpieczeństwa żywności / Magdalena NIEWCZAS // Problemy Jakości. - nr 6 (2015), s. 32-36. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
23
Food Safety Versus other Characteristics of Food by Consumers = Bezpieczeństwo a inne cechy żywności w opinii konsumentów / Magdalena NIEWCZAS, Tadeusz SIKORA // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 2 (2015), s. 11-23. - Streszcz., summ. - ISSN 1733-747X
24
Identyfikowalność a bezpieczeństwo żywności / Magdalena Niewczas // Bezpieczeństwo i Higiena Żywności. - nr 1 (2014), s. 64-66. - ISSN 1643-4714
25
Consumers' Knowledge about Food and Food Safety and Quality Assurance Systems / Magdalena NIEWCZAS // International Journal for Quality Research. - vol. 8, nr 2 (2014), s. 217-226. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ijqr.net/journal/v8-n2/6.pdf. - ISSN 1800-6450
26
Food Safety by Consumers - Selected Aspects / SIKORA T., Niewczas M. // W: Proceedings of the 6th International Conference on Quality and Safety in Food Production Chain : Wrocław 26 -27 June 2014. - Wrocław: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2014. - S. 139. - Dostępne tylko streszczenie
27
Consumers' Reactions to Food Scares / Magdalena NIEWCZAS // International Journal of Consumer Studies. - vol. 38, nr 3 (2014), s. 251-257. - Summ.. - Pełny tekst dostępny w Wiley Online Library. - Pełny tekst: http://onlinelibrary.wiley.com/enhanced/doi/10.1111/ijcs.12097/. - ISSN 1470-6423
28
Dobór metod i kryteriów oceny dostawców jako element zapewniania jakości / Magdalena Niewczas, Anna PRUSAK, Piotr Stefanów // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2013. - S. 252-259. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935421-2-3
29
Zachowanie konsumentów w sytuacji zagrożenia dla zdrowia, którego źródłem jest żywność / Tadeusz SIKORA, Magdalena Niewczas // W: Innowacyjność w nauce o żywności i żywieniu : XLI Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN Kraków, 2-3 lipca 2013 r. : Materiały Konferencji Naukowej. - Kraków: Oddział Małopolski Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, 2013. - S. 212. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-937001-0-3
30
Application of the AHP in Evaluation and Selection of Suppliers / A. PRUSAK, P. Stefanów, M. Niewczas, T. SIKORA // W: Quality Renaissance - Co-creating a Viable Future [on-line]. - Estonia: Estonian Association for Quality, 2013. - 1-9. - Summ.. - [odczyt: 04.11.2013]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://eaq.ee/quality2013/sites/www.quality2013.eu/files/webform/full-papers/Prusak%20Stefan%C3%B3w%20Niewczas%20Sikora.pdf
31
Postrzeganie możliwości wystąpienia zagrożenia dla zdrowia ze strony różnych grup żywności = The Possibility of Food Hazards Appearance in Various Types of Food Products / Magdalena Niewczas // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 2 (2013), s. 43-53. - Streszcz. - ISSN 1733-747X
32
Ethics and Trust in Quality Assurance / T. SIKORA, M. Niewczas, A. PRUSAK // W: Quality Renaissance - Co-creating a Viable Future [on-line]. - Estonia: Estonian Association for Quality, 2013. - S. 1-8. - Summ.. - [odczyt: 05.11.2013]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://eaq.ee/quality2013/sites/www.quality2013.eu/files/webform/full-papers/Sikora%20Niewczas%20Prusak.pdf
33
Internet jako źródło wiedzy konsumentów o żywności i samoocena poziomu wiedzy = Internet as a Source of Food Knowledge and Self-Assessment of Consumers' Knowledge Level / Magdalena Niewczas // W: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 2 = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2013. - S. 7-14. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89274-85-4
34
Kryteria wyboru żywności = Food Choice Criteria / Magdalena Niewczas // Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 20, nr 6 (91) (2013), s. 204-219. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: http://www.pttz.org/zyw/wyd/czas/2013,%206(91)/17_Niewczas.pdf. - ISSN 2451-0769
35
Postrzeganie jakości żywności przez konsumentów / Magdalena Niewczas // Problemy Jakości. - nr 4 (2013), s. 40-44. - Summ., streszcz. - ISSN 0137-8651
36
Konsument najmniej odpowiedzialny / Magdalena Niewczas // Agro Przemysł. - nr 1 (2013), s. 74-78. - Bibliogr. - ISSN 1734-7971
37
Ryzyko bezpieczeństwa żywności : komunikowanie i postrzeganie ryzyka = Food Safety Risk : Food Risk Communication and Risk Perception / Magdalena Niewczas // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 2 (2012), s. 47-55. - Summ., streszcz. - ISSN 1733-747X
38
Bezpieczeństwo żywności w opinii konsumentów / Magdalena Niewczas ; Promotor: Tadeusz SIKORA. - Kraków, 2012. - 231 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002573
39
Jakość żywności - wybrane definicje / Magdalena Niewczas // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2011. - S. 180-184. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929209-2-2
40
5S - praktyczne aspekty usprawniania procesów w przedsiębiorstwie / Magdalena Niewczas // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2011. - S. 185-188. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929209-2-2
41
Konsument na rynku żywności : jego zachowania i wiedza / Magdalena Niewczas // Agro Przemysł. - nr 1 (2011), s. 54-57. - Bibliogr. - ISSN 1734-7971
42
System szybkiego ostrzegania / Magdalena Niewczas // Bezpieczeństwo i Higiena Żywności. - nr 6 (2011), s. 20-22. - ISSN 1643-4714
43
Zarządzanie jakością w warunkach globalizacji = Quality management in the time of globalization / Magdalena Niewczas // W: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 1 / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2010. - S. 162-170. - Streszcz., summ.. - Materiały nadesłane na II Ogólnopolską Konferencję Naukową zorganizowaną w dniu 9 września 2010 roku przez Wyższą Szkołę Handlową. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89274-50-2. - Pełny tekst: http://docplayer.pl/570250-Rola-informatyki-w-naukach-ekonomicznych-i-spolecznych.html
44
Audit systemu 5-S / Magdalena Niewczas // Problemy Jakości. - nr 4 (2010), s. 21-26. - Summ. - ISSN 0137-8651
45
Co wiedzą konsumenci? / Magdalena Niewczas // Bezpieczeństwo i Higiena Żywności. - nr 9 (2010), s. 32-33. - ISSN 1643-4714
46
Kaizen - ciągłe doskonalenie = Kaizen - Continuous Improvement / Magdalena Niewczas // W: Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji. T. 1 / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2010. - S. 575-583. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929209-4-6
1
Niewczas-Dobrowolska M., (2021), Zaufanie na rynku żywności. [W:] JAKI A., ZIĘBICKI B. (red.), Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : wyzwania współczesnych organizacji i gospodarek, Warszawa : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, s. 217-225.
2
Niewczas-Dobrowolska M., Sikora T., (2021), The Influence of the Covid-19 Pandemic on the Food Sector - Various Aspects. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 38), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 3594-3598.
3
Niewczas-Dobrowolska M., (2021), Knowledge and Perception of Food Terrorism by Consumers in Poland. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 38), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 3599-3604.
4
Niewczas-Dobrowolska M., (2021), Wpływ pandemii COVID-19 na zachowania konsumentów na rynku żywności. [W:] Rokicki T. (red.), Społeczno-ekonomiczne skutki pandemii COVID-19 - wybrane zagadnienia, Warszawa : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, s. 80-88.
5
Niewczas-Dobrowolska M., Dziadkowiec J., (2021), Projakościowa kultura zarządzania. [W:] KAFEL P. (red.), Zarządzanie jakością w organizacji : szanse i ryzyka doskonalenia : zmiany funkcjonowania w czasie pandemii, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 13-31.
6
Niewczas-Dobrowolska M., (2021), Preferowane źródła informacji dotyczącej żywności w opinii konsumentów, "Żywność : nauka - technologia - jakość", R. 28, nr 2 (127), s. 132-143; https://wydawnictwo.pttz.org/wp-content/uploads/2021/12/10_Niewczas.pdf
7
Niewczas-Dobrowolska M., (2021), Perception of Polish Consumers Regarding HACCP / ISO 22000 Quality Systems. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 37), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 8192-8199.
8
Balon U., Niewczas-Dobrowolska M., (2021), System zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001. [W:] KAFEL P. (red.), Zarządzanie jakością w organizacji : szanse i ryzyka doskonalenia : zmiany funkcjonowania w czasie pandemii, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 33-56.
9
Niewczas-Dobrowolska M., (2020), Jakość i bezpieczeństwo żywności: systemy - postawy - konsumenci, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 119 s.
10
Niewczas-Dobrowolska M., Sikora T., (2020), Evaluation of Risk Perception of Selected Food Hazards Using Perceived Food Risk Index (PFRI), "Żywność : nauka - technologia - jakość", R. 27, nr 2 (123), s. 156-169; http://wydawnictwo.pttz.org/wp-content/uploads/2021/01/12_Niewczas.pdf
11
Niewczas-Dobrowolska M., Sikora T., Prusak A., (2019), Ethics and Trust While Food Safety Crisis, "Proceedings on Engineering Sciences", vol. 1, no. 2, s. 257-260; http://pesjournal.net/journal/v1-n2/22.pdf
12
Niewczas-Dobrowolska M., Sikora T., Prusak A., (2019), Food Risk Analysis, "Proceedings on Engineering Sciences", vol. 1, no. 2, s. 261-272; http://pesjournal.net/journal/v1-n2/23.pdf
13
Prusak A., Sikora T., Niewczas-Dobrowolska M., (2019), Academic Entrepreneurship and the EU Funds in Poland 2014-2020, "Proceedings on Engineering Sciences", vol. 1, no. 2, s. 901-910; http://pesjournal.net/journal/v1-n2/95.pdf
14
Niewczas-Dobrowolska M., (2017), Food Consumers - Types and Attitudes, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 4 (53), s. 22-32; http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/images/pelne/4_53_2017.pdf
15
Niewczas-Dobrowolska M., (2017), Threat Assessment Critical Control Point (TACCP). [W:] SIKORA T. (red.), Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 431-442.
16
Niewczas-Dobrowolska M., Sikora T., Prusak A., (2017), Food Quality and Safety as Important Aspects of Quality of Life. [W:] Arsovski S., Tadić D., Stefanović M. (red.), 2. International Conference on Quality of Life [Dokument elektroniczny], Kragujevac : Faculty of Engineering, Center for Quality, University of Kragujevac, s. 287-292.
17
Prusak A., Sikora T., Niewczas-Dobrowolska M., (2017), The Application of the Analytic Hierarchy Process in Assessing the Quality of Life. [W:] Arsovski S., Tadić D., Stefanović M. (red.), 2. International Conference on Quality of Life [Dokument elektroniczny], Kragujevac : Faculty of Engineering, Center for Quality, University of Kragujevac, s. 113-119.
18
Niewczas-Dobrowolska M., (2017), Zachowanie konsumentów - kwestionariusz HTAS. [W:] SIKORA T. (red.), Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 443-455.
19
Niewczas M., (2015), Wybrane fakultatywne aspekty zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), XII Sesja Naukowa z cyklu : Wyzwania Zarządzania Jakością : materiały konferencyjne, Kraków 22-24.04.2015, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 61.
20
Niewczas M., (2015), Wybrane fakultatywne aspekty zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 326-332.
21
Niewczas M., (2015), Ocena jakości informacji na stronach internetowych zawierających treści o żywności. [W:] Balon U., Sikora T. (red.), Funkcjonowanie i doskonalenie zarządzania : aspekty społeczne, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 93-104.
22
Niewczas M., (2015), Etapy analizy ryzyka bezpieczeństwa żywności, "Problemy Jakości", nr 6, s. 32-36.
23
Niewczas M., Sikora T., (2015), Food Safety Versus other Characteristics of Food by Consumers, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 2, s. 11-23.
24
Niewczas M., (2014), Identyfikowalność a bezpieczeństwo żywności, "Bezpieczeństwo i Higiena Żywności", nr 1, s. 64-66.
25
Niewczas M., (2014), Consumers' Knowledge about Food and Food Safety and Quality Assurance Systems, "International Journal for Quality Research", vol. 8, nr 2, s. 217-226; http://www.ijqr.net/journal/v8-n2/6.pdf
26
Sikora T., Niewczas M., (2014), Food Safety by Consumers - Selected Aspects. [W:] Proceedings of the 6th International Conference on Quality and Safety in Food Production Chain: Wrocław 26 -27 June 2014, Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, s. 139.
27
Niewczas M., (2014), Consumers' Reactions to Food Scares, "International Journal of Consumer Studies", vol. 38, nr 3, s. 251-257; http://onlinelibrary.wiley.com/enhanced/doi/10.1111/ijcs.12097/
28
Niewczas M., Prusak A., Stefanów P., (2013), Dobór metod i kryteriów oceny dostawców jako element zapewniania jakości. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 252-259.
29
Sikora T., Niewczas M., (2013), Zachowanie konsumentów w sytuacji zagrożenia dla zdrowia, którego źródłem jest żywność. [W:] Innowacyjność w nauce o żywności i żywieniu : XLI Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN Kraków, 2-3 lipca 2013 r. : Materiały Konferencji Naukowej, Kraków : Oddział Małopolski Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, s. 212.
30
Prusak A., Stefanów P., Niewczas M., Sikora T., (2013), Application of the AHP in Evaluation and Selection of Suppliers. [W:] Quality Renaissance - Co-creating a Viable Future [on-line], Estonia : Estonian Association for Quality
31
Niewczas M., (2013), Postrzeganie możliwości wystąpienia zagrożenia dla zdrowia ze strony różnych grup żywności, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 2, s. 43-53.
32
Sikora T., Niewczas M., Prusak A., (2013), Ethics and Trust in Quality Assurance. [W:] Quality Renaissance - Co-creating a Viable Future [on-line], Estonia : Estonian Association for Quality, s. 1-8.
33
Niewczas M., (2013), Internet jako źródło wiedzy konsumentów o żywności i samoocena poziomu wiedzy. [W:] Zieliński Z., Grabiński T. (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne, T. 2, Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, s. 7-14.
34
Niewczas M., (2013), Kryteria wyboru żywności, "Żywność : nauka - technologia - jakość", R. 20, nr 6 (91), s. 204-219; http://www.pttz.org/zyw/wyd/czas/2013,%206(91)/17_Niewczas.pdf
35
Niewczas M., (2013), Postrzeganie jakości żywności przez konsumentów, "Problemy Jakości", nr 4, s. 40-44.
36
Niewczas M., (2013), Konsument najmniej odpowiedzialny, "Agro Przemysł", nr 1, s. 74-78.
37
Niewczas M., (2012), Ryzyko bezpieczeństwa żywności : komunikowanie i postrzeganie ryzyka, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 2, s. 47-55.
38
Niewczas M., (2012), Bezpieczeństwo żywności w opinii konsumentów, Prom. Sikora T., Kraków : , 231 k.
39
Niewczas M., (2011), Jakość żywności - wybrane definicje. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 180-184.
40
Niewczas M., (2011), 5S - praktyczne aspekty usprawniania procesów w przedsiębiorstwie. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 185-188.
41
Niewczas M., (2011), Konsument na rynku żywności : jego zachowania i wiedza, "Agro Przemysł", nr 1, s. 54-57.
42
Niewczas M., (2011), System szybkiego ostrzegania, "Bezpieczeństwo i Higiena Żywności", nr 6, s. 20-22.
43
Niewczas M., (2010), Zarządzanie jakością w warunkach globalizacji. [W:] Zieliński Z., Grabiński T. (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne, T. 1, Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, s. 162-170.
44
Niewczas M., (2010), Audit systemu 5-S, "Problemy Jakości", nr 4, s. 21-26.
45
Niewczas M., (2010), Co wiedzą konsumenci?, "Bezpieczeństwo i Higiena Żywności", nr 9, s. 32-33.
46
Niewczas M., (2010), Kaizen - ciągłe doskonalenie. [W:] Sikora T. (red.), Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji, T. 1, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 575-583.
1
@inbook{UEK:2168358200,
author = "Magdalena Niewczas-Dobrowolska",
title = "Zaufanie na rynku żywności",
booktitle = "Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : wyzwania współczesnych organizacji i gospodarek",
pages = "217-225",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk",
year = "2021",
url = {https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/02-CMQ2021-M2-PL-KES-PDF_ISBN-978-83-61597-75-9.pdf},
isbn = "978-83-61597-74-2 ; 978-83-61597-75-9",
}
2
@inbook{UEK:2168359486,
author = "Magdalena Niewczas-Dobrowolska and Tadeusz Sikora",
title = "The Influence of the Covid-19 Pandemic on the Food Sector - Various Aspects",
booktitle = "Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain",
pages = "3594-3598",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-7-1",
}
3
@inbook{UEK:2168359484,
author = "Magdalena Niewczas-Dobrowolska",
title = "Knowledge and Perception of Food Terrorism by Consumers in Poland",
booktitle = "Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain",
pages = "3599-3604",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-7-1",
}
4
@inbook{UEK:2168360608,
author = "Magdalena Niewczas-Dobrowolska",
title = "Wpływ pandemii COVID-19 na zachowania konsumentów na rynku żywności",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne skutki pandemii COVID-19 - wybrane zagadnienia",
pages = "80-88",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie",
year = "2021",
url = {https://sgw0.bg.sggw.pl/exlibris/aleph/a22_1/apache_media/EDBURD5LKPJ82E9TM7766IDNTLEX1T.pdf},
isbn = "978-83-8237-029-4",
}
5
@inbook{UEK:2168358240,
author = "Magdalena Niewczas-Dobrowolska and Joanna M. Dziadkowiec",
title = "Projakościowa kultura zarządzania",
booktitle = "Zarządzanie jakością w organizacji : szanse i ryzyka doskonalenia : zmiany funkcjonowania w czasie pandemii",
pages = "13-31",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2021",
url = {https://www.researchgate.net/publication/354511327_Zarzadzanie_jakoscia_w_organizacji_Szanse_i_ryzyka_doskonalenia_Zmiany_funkcjonowania_w_czasie_pandemii},
isbn = "978-83-8180-486-8",
}
6
@article{UEK:2168360518,
author = "Magdalena Niewczas-Dobrowolska",
title = "Preferowane źródła informacji dotyczącej żywności w opinii konsumentów",
journal = "Żywność : nauka - technologia - jakość",
number = "R. 28, 2 (127)",
pages = "132-143",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.15193/zntj/2021/127/383},
url = {https://wydawnictwo.pttz.org/wp-content/uploads/2021/12/10_Niewczas.pdf},
}
7
@inbook{UEK:2168356412,
author = "Magdalena Niewczas-Dobrowolska",
title = "Perception of Polish Consumers Regarding HACCP / ISO 22000 Quality Systems",
booktitle = "Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain",
pages = "8192-8199",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-6-4",
}
8
@inbook{UEK:2168358248,
author = "Urszula Balon and Magdalena Niewczas-Dobrowolska",
title = "System zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001",
booktitle = "Zarządzanie jakością w organizacji : szanse i ryzyka doskonalenia : zmiany funkcjonowania w czasie pandemii",
pages = "33-56",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2021",
url = {https://www.researchgate.net/publication/354511327_Zarzadzanie_jakoscia_w_organizacji_Szanse_i_ryzyka_doskonalenia_Zmiany_funkcjonowania_w_czasie_pandemii},
isbn = "978-83-8180-486-8",
}
9
@book{UEK:2168353078,
author = "Magdalena Niewczas-Dobrowolska",
title = "Jakość i bezpieczeństwo żywności : systemy - postawy - konsumenci",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2020",
url = {},
issn = "",
isbn = "978-83-953897-0-2",
}
10
@article{UEK:2168353080,
author = "Magdalena Niewczas-Dobrowolska and Tadeusz Sikora",
title = "Evaluation of Risk Perception of Selected Food Hazards Using Perceived Food Risk Index (PFRI)",
journal = "Żywność : nauka - technologia - jakość",
number = "R. 27, 2 (123)",
pages = "156-169",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.15193/zntj/2020/123/342},
url = {http://wydawnictwo.pttz.org/wp-content/uploads/2021/01/12_Niewczas.pdf},
}
11
@article{UEK:2168336677,
author = "Magdalena Niewczas-Dobrowolska and Tadeusz Sikora and Anna Prusak",
title = "Ethics and Trust While Food Safety Crisis",
journal = "Proceedings on Engineering Sciences",
number = "vol. 1, no. 2",
pages = "257-260",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.24874/PES01.02.022},
url = {http://pesjournal.net/journal/v1-n2/22.pdf},
}
12
@article{UEK:2168336679,
author = "Magdalena Niewczas-Dobrowolska and Tadeusz Sikora and Anna Prusak",
title = "Food Risk Analysis",
journal = "Proceedings on Engineering Sciences",
number = "vol. 1, no. 2",
pages = "261-272",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.24874/PES01.02.023},
url = {http://pesjournal.net/journal/v1-n2/23.pdf},
}
13
@article{UEK:2168336681,
author = "Anna Prusak and Tadeusz Sikora and Magdalena Niewczas-Dobrowolska",
title = "Academic Entrepreneurship and the EU Funds in Poland 2014-2020",
journal = "Proceedings on Engineering Sciences",
number = "vol. 1, no. 2",
pages = "901-910",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.24874/PES01.02.095},
url = {http://pesjournal.net/journal/v1-n2/95.pdf},
}
14
@article{UEK:2168323367,
author = "Magdalena Niewczas-Dobrowolska",
title = "Food Consumers - Types and Attitudes",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "4 (53)",
pages = "22-32",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.19202/j.cs.2017.04.02},
url = {http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/images/pelne/4_53_2017.pdf},
}
15
@inbook{UEK:2168315043,
author = "Magdalena Niewczas-Dobrowolska",
title = "Threat Assessment Critical Control Point (TACCP)",
booktitle = "Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej",
pages = "431-442",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2017",
url = {https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/43055/Konferencja_KZJ UEK 2017.pdf},
isbn = "978-83-942362-7-4",
}
16
@inbook{UEK:2168323737,
author = "Magdalena Niewczas-Dobrowolska and Tadeusz Sikora and Anna Prusak",
title = "Food Quality and Safety as Important Aspects of Quality of Life",
booktitle = "2. International Conference on Quality of Life",
pages = "287-292",
adress = "Kragujevac",
publisher = "Faculty of Engineering, Center for Quality, University of Kragujevac",
year = "2017",
url = {http://cqm.rs/2017/cd1/pdf/papers/focus_1/41.pdf},
isbn = "978-86-6335-043-4",
}
17
@inbook{UEK:2168323735,
author = "Anna Prusak and Tadeusz Sikora and Magdalena Niewczas-Dobrowolska",
title = "The Application of the Analytic Hierarchy Process in Assessing the Quality of Life",
booktitle = "2. International Conference on Quality of Life",
pages = "113-119",
adress = "Kragujevac",
publisher = "Faculty of Engineering, Center for Quality, University of Kragujevac",
year = "2017",
url = {http://cqm.rs/2017/cd1/pdf/papers/focus_1/16.pdf},
isbn = "978-86-6335-043-4",
}
18
@inbook{UEK:2168315049,
author = "Magdalena Niewczas-Dobrowolska",
title = "Zachowanie konsumentów - kwestionariusz HTAS",
booktitle = "Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej",
pages = "443-455",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2017",
url = {https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/43055/Konferencja_KZJ UEK 2017.pdf},
isbn = "978-83-942362-7-4",
}
19
@misc{UEK:2168292081,
author = "Magdalena Niewczas",
title = "Wybrane fakultatywne aspekty zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności",
booktitle = "XII Sesja Naukowa z cyklu : Wyzwania Zarządzania Jakością : materiały konferencyjne, Kraków 22-24.04.2015",
pages = "61",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2015",
isbn = "978-83-940189-6-2",
}
20
@inbook{UEK:2168292053,
author = "Magdalena Niewczas",
title = "Wybrane fakultatywne aspekty zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "326-332",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2015",
isbn = "978-83-940189-2-4",
}
21
@inbook{UEK:2168293799,
author = "Magdalena Niewczas",
title = "Ocena jakości informacji na stronach internetowych zawierających treści o żywności",
booktitle = "Funkcjonowanie i doskonalenie zarządzania : aspekty społeczne",
pages = "93-104",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2015",
isbn = "978-83-942362-2-9",
}
22
@article{UEK:2168300635,
author = "Magdalena Niewczas",
title = "Etapy analizy ryzyka bezpieczeństwa żywności",
journal = "Problemy Jakości",
number = "6",
pages = "32-36",
year = "2015",
url = {},
}
23
@article{UEK:2168295249,
author = "Magdalena Niewczas and Tadeusz Sikora",
title = "Food Safety Versus other Characteristics of Food by Consumers",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "2",
pages = "11-23",
year = "2015",
}
24
@article{UEK:2168289983,
author = "Magdalena Niewczas",
title = "Identyfikowalność a bezpieczeństwo żywności",
journal = "Bezpieczeństwo i Higiena Żywności",
number = "1",
pages = "64-66",
year = "2014",
}
25
@article{UEK:2168290019,
author = "Magdalena Niewczas",
title = "Consumers' Knowledge about Food and Food Safety and Quality Assurance Systems",
journal = "International Journal for Quality Research",
number = "vol. 8, 2",
pages = "217-226",
year = "2014",
url = {http://www.ijqr.net/journal/v8-n2/6.pdf},
}
26
@misc{UEK:2168283383,
author = "T. Sikora and M. Niewczas",
title = "Food Safety by Consumers - Selected Aspects",
booktitle = "Proceedings of the 6th International Conference on Quality and Safety in Food Production Chain : Wrocław 26 -27 June 2014",
pages = "139",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu",
year = "2014",
}
27
@article{UEK:2168290023,
author = "Magdalena Niewczas",
title = "Consumers' Reactions to Food Scares",
journal = "International Journal of Consumer Studies",
number = "vol. 38, 3",
pages = "251-257",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.1111/ijcs.12097},
url = {http://onlinelibrary.wiley.com/enhanced/doi/10.1111/ijcs.12097/},
}
28
@inbook{UEK:2168271644,
author = "Magdalena Niewczas and Anna Prusak and Piotr Stefanów",
title = "Dobór metod i kryteriów oceny dostawców jako element zapewniania jakości",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "252-259",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2013",
isbn = "978-83-935421-2-3",
}
29
@misc{UEK:2168265364,
author = "Tadeusz Sikora and Magdalena Niewczas",
title = "Zachowanie konsumentów w sytuacji zagrożenia dla zdrowia, którego źródłem jest żywność",
booktitle = "Innowacyjność w nauce o żywności i żywieniu : XLI Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN Kraków, 2-3 lipca 2013 r. : Materiały Konferencji Naukowej",
pages = "212",
adress = "Kraków",
publisher = "Oddział Małopolski Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności",
year = "2013",
isbn = "978-83-937001-0-3",
}
30
@inbook{UEK:2168263656,
author = "Anna Prusak and Piotr Stefanów and Magdalena Niewczas and Tadeusz Sikora",
title = "Application of the AHP in Evaluation and Selection of Suppliers",
booktitle = "Quality Renaissance - Co-creating a Viable Future",
pages = "",
adress = "Estonia",
publisher = "Estonian Association for Quality",
year = "2013",
url = {http://eaq.ee/quality2013/sites/www.quality2013.eu/files/webform/full-papers/Prusak%20Stefan%C3%B3w%20Niewczas%20Sikora.pdf},
}
31
@article{UEK:2168289969,
author = "Magdalena Niewczas",
title = "Postrzeganie możliwości wystąpienia zagrożenia dla zdrowia ze strony różnych grup żywności",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "2",
pages = "43-53",
year = "2013",
}
32
@inbook{UEK:2168263670,
author = "Tadeusz Sikora and Magdalena Niewczas and Anna Prusak",
title = "Ethics and Trust in Quality Assurance",
booktitle = "Quality Renaissance - Co-creating a Viable Future",
pages = "1-8",
adress = "Estonia",
publisher = "Estonian Association for Quality",
year = "2013",
url = {http://eaq.ee/quality2013/sites/www.quality2013.eu/files/webform/full-papers/Sikora%20Niewczas%20Prusak.pdf},
}
33
@inbook{UEK:2168295151,
author = "Magdalena Niewczas",
title = "Internet jako źródło wiedzy konsumentów o żywności i samoocena poziomu wiedzy",
booktitle = "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 2",
pages = "7-14",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej",
year = "2013",
isbn = "978-83-89274-85-4",
}
34
@article{UEK:2168289973,
author = "Magdalena Niewczas",
title = "Kryteria wyboru żywności",
journal = "Żywność : nauka - technologia - jakość",
number = "R. 20, 6 (91)",
pages = "204-219",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.15193/zntj/2013/91/204-218},
url = {http://www.pttz.org/zyw/wyd/czas/2013,%206(91)/17_Niewczas.pdf},
}
35
@article{UEK:2168289967,
author = "Magdalena Niewczas",
title = "Postrzeganie jakości żywności przez konsumentów",
journal = "Problemy Jakości",
number = "4",
pages = "40-44",
year = "2013",
}
36
@article{UEK:2168289987,
author = "Magdalena Niewczas",
title = "Konsument najmniej odpowiedzialny",
journal = "Agro Przemysł",
number = "1",
pages = "74-78",
year = "2013",
}
37
@article{UEK:2168289971,
author = "Magdalena Niewczas",
title = "Ryzyko bezpieczeństwa żywności : komunikowanie i postrzeganie ryzyka",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "2",
pages = "47-55",
year = "2012",
}
38
@unpublished{UEK:2168238782,
author = "Magdalena Niewczas",
title = "Bezpieczeństwo żywności w opinii konsumentów",
adress = "Kraków",
year = "2012",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002573},
}
39
@inbook{UEK:2168290017,
author = "Magdalena Niewczas",
title = "Jakość żywności - wybrane definicje",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "180-184",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2011",
isbn = "978-83-929209-2-2",
}
40
@inbook{UEK:2168290015,
author = "Magdalena Niewczas",
title = "5S - praktyczne aspekty usprawniania procesów w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "185-188",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2011",
isbn = "978-83-929209-2-2",
}
41
@article{UEK:2168289989,
author = "Magdalena Niewczas",
title = "Konsument na rynku żywności : jego zachowania i wiedza",
journal = "Agro Przemysł",
number = "1",
pages = "54-57",
year = "2011",
}
42
@article{UEK:2168289979,
author = "Magdalena Niewczas",
title = "System szybkiego ostrzegania",
journal = "Bezpieczeństwo i Higiena Żywności",
number = "6",
pages = "20-22",
year = "2011",
}
43
@inbook{UEK:2168290101,
author = "Magdalena Niewczas",
title = "Zarządzanie jakością w warunkach globalizacji",
booktitle = "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 1",
pages = "162-170",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej",
year = "2010",
url = {http://docplayer.pl/570250-Rola-informatyki-w-naukach-ekonomicznych-i-spolecznych.html},
isbn = "978-83-89274-50-2",
}
44
@article{UEK:2168289965,
author = "Magdalena Niewczas",
title = "Audit systemu 5-S",
journal = "Problemy Jakości",
number = "4",
pages = "21-26",
year = "2010",
}
45
@article{UEK:2168289981,
author = "Magdalena Niewczas",
title = "Co wiedzą konsumenci?",
journal = "Bezpieczeństwo i Higiena Żywności",
number = "9",
pages = "32-33",
year = "2010",
}
46
@inbook{UEK:2168289991,
author = "Magdalena Niewczas",
title = "Kaizen - ciągłe doskonalenie",
booktitle = "Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji. T. 1",
pages = "575-583",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2010",
isbn = "978-83-929209-4-6",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID