Publikacje wybranego autora

Moras Małgorzata ORCID

Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa, Instytut Prawa, Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych

1

Konferencja:
XII Konferencja Naukowa "Dziś i jutro zamówień publicznych", Olsztyn, Polska, od 2019-10-07 do 2019-10-08
Tytuł:
Dialog techniczny - analiza obowiązujących i przyszłych rozwiązań prawnych
Źródło:
Dziś i jutro zamówień publicznych : XII konferencja naukowa, 7-8 października 2019 r., Olsztyn / red. Mariola Lemonnier, Hubert Nowak - Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych, 2019, s. 107-118. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-88686-77-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168341155
rozdział w materiałach konferencyjnych
2

Tytuł:
Komunikacja elektroniczna w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Źródło:
Informatyzacja procedur udzielania zamówień publicznych / red. Ryszard SZOSTAK - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 187-237
Seria:
(Monografie Prawnicze)
ISBN:
978-83-8158-244-5 ; 978-83-8158-245-2
Nr:
2168332307
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Transgraniczne zamówienia wspólne na innowacyjną aparaturę badawczą na tle zamówień realizowanych przez Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS UJ
Źródło:
Potrzeby i kierunki zmian w prawie zamówień publicznych / red. nauk. Małgorzata Stręciwilk, Anna Dobaczewska - Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych, 2018, s. 205-216. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88686-63-4
Nr:
2168327367
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Wyjaśnianie rażąco niskich ofert na tle orzecznictwa
Źródło:
Kierunki zmian w administracji publicznej / red. Wojciech FILL, Małgorzata MĘDRALA, Ambroży MITUŚ - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 93-108
Seria:
(Monografie Prawnicze)
ISBN:
978-83-812-8162-1 ; 978-83-812-8163-8
Nr:
2168327395
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Restrukturyzacja cywilnoprawnych należności pieniężnych przysługujących jednostkom samorządu terytorialnego
Źródło:
Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa / red. nauk. Michał Kuźnik, Aleksander Jerzy Witosz - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 279-296
ISBN:
978-83-812-8902-3 ; 978-83-812-8987-0
Nr:
2168330269
rozdział w monografii
6

Tytuł:
Zdolność ekonomiczna lub finansowa wykonawcy - wybrane problemy w świetle obowiązujących przepisów z zakresu zamówień publicznych = Economic and Financial Capacity of the Contractor - Selected Problems in the Light of the Binding Public Procurement Regulations
Źródło:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 1 (56) (2018) , s. 41-56. - Summ.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168327363
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Elektronizacja czynności przygotowawczych
Źródło:
Informatyzacja procedur udzielania zamówień publicznych / red. Ryszard SZOSTAK - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 169-186
Seria:
(Monografie Prawnicze)
ISBN:
978-83-8158-244-5 ; 978-83-8158-245-2
Nr:
2168332305
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Instrumenty prawne wspierające integrację społeczną i zawodową cudzoziemców objętych ochroną międzynarodową w świetle przepisów z zakresu zamówień publicznych = Legal Instruments Supporting the Social and Professional Integration of Foreigners under International Protection According to the Public Procurement Regulations
Źródło:
Prawne i ekonomiczne aspekty imigracji do Polski / red. Magdalena Butrymowicz, Piotr Kroczek - Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2017, s. 71-91. - Summ.
Seria:
(Biblioteczka Prawa ; 2)
ISBN:
978-83-7438-633-3 ; 978-83-7438-634-0
Nr:
2168319551
rozdział w monografii
9

Autor:
Moras Małgorzata , Moras-Olaś Kinga
Tytuł:
Kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego w prawie polskim i europejskim = Monitoring of Compliance with Labour Laws in Public Procurement in Polish and European Law
Źródło:
Monitor Prawniczy. - R. 25, nr 14 (2017) , s. 742-750. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168319693
artykuł w czasopiśmie
10

Autor:
Moras Małgorzata , Moras-Olaś Kinga
Tytuł:
Wpływ rozwoju polityki społecznej UE na regulacje dotyczące zamówień publicznych = The Impact of the Development of EU Social Policy on Public Procurement Regulations
Źródło:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 8 (2017) , s. 12-19. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168317215
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Negocjacje jako element procedury ustanowienia partnerstwa publiczno-prywatnego w świetle nowych przepisów
Źródło:
Modernizacja zamówień publicznych : geneza nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 roku / red. Michał Kania, Paweł Nowicki, Agnieszka Piwowarczyk - Warszawa: Wydawnictwo Ius Publicum, 2017, s. 137-154 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-946766-1-2
Nr:
2168319539
rozdział w monografii
12

Tytuł:
Innowacyjne zamówienia publiczne - dobre praktyki = Public Procurement of Innovative Solutions - Good Practices
Źródło:
Przedsiębiorczość a źródła przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Marek MAKOWIEC, Anna PIETRUSZKA-ORTYL - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 391-405. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-946633-4-6 ; 978-83-946633-5-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168320855
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Forma elektroniczna w zamówieniach publicznych na tle nowej regulacji prawnej = The Electronic Form in Public Procurement in the New Regulation
Źródło:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 2 (53) (2017) , s. 44-55. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168319627
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Sposoby implementacji dyrektyw europejskich z 2014 r. w wybranych krajach Unii Europejskiej
Źródło:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]2016. - nr 3 (50), s. 110-116
Lista MNiSW:
b 3.00 pkt
Nr:
2168311991
varia
15

Tytuł:
Zamawianie usług społecznych w świetle nowych przepisów z zakresu zamówień publicznych = Contracting Social Services According to New Polish Regulations
Źródło:
Europa Regionum. - t. 29 (2016) , s. 229-243. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168315133
artykuł w czasopiśmie
16

Autor:
Kania Michał , Moras Małgorzata
Tytuł:
Implementacja dyrektywy koncesyjnej do prawa francuskiego, brytyjskiego oraz niemieckiego = Implementation of the Concession Directive in French, British and German Law
Źródło:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 3 (50) (2016) , s. 76-89. - Summ.
Lista MNiSW:
b 3.00 pkt
Nr:
2168312011
artykuł w czasopiśmie
17

Autor:
Moras Małgorzata , Kroczek Piotr
Tytuł:
Nowelizacja "Zasad techniki prawodawczej" : przepisy epizodyczne = Amendment of the Polish Rules of Lesgislative Drafting : Episodic Provisions
Źródło:
Forum Prawnicze. - nr 2 (34) (2016) , s. 33-44. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168308177
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Elektronizacja prawa zamówień publicznych szansą dla MŚP
Źródło:
Uniwersytet przedsiębiorczy - perspektywy i wyzwania gospodarki innowacyjnej / red. nauk. Marek MAKOWIEC, Michał Adamczyk - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016, s. 123-133. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-946633-0-8 ; 978-83-946633-1-5
Nr:
2168310219
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Horyzontalna klauzula społeczna w świetle nowych regulacji prawnych w zamówieniach publicznych = Cross-Cutting 'Social Clause' According to the New Public Procurement Regulation
Źródło:
Roczniki Administracji i Prawa. - R. 16, z. 2 (2016) , s. 323-339. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168314423
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Nowe Prawo zamówień publicznych - kierunki modernizacji"
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 6 (67) (2015) , s. 31-32. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168298975
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Projektowanie umowy o koncesję budowlaną = Designing a Public Works Concession Contract
Źródło:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (47) (2015) , s. 180-192. - Summ.
Lista MNiSW:
b 3.00 pkt
Nr:
2168300561
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Pre-commercial Procurement in the Process of Research and Development (R&D) Commercialization
Źródło:
Entrepreneurship Management : Functioning and Development of an Organization / sci. eds. Tomasz KUSIO, Marek MAKOWIEC - Cracow: Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics, 2015, s. 97-105. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941580-4-0 ; 978-83-941580-5-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168299437
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Kryteria kosztowe = Cost Criteria
Źródło:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 2 (45) (2015) , s. 40-51. - Summ.
Lista MNiSW:
b 3.00 pkt
Nr:
2168296769
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Tortury a kara za nieposłuszeństwo w austriackich procedurach karnych epoki oświecenia = Torture and Punishment for Disobedience in the Austrian Penal Procedures during the Period of the Enlightenment
Źródło:
Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa. - nr 7 (2) (2014) , s. 217-236. - Summ.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168294403
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
Zamówienia publiczne w Galicji = The Public Procurement Law in Galicia. Part 1 (until 1850). Cz. 1, (do 1850 r.)
Źródło:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 3 (42) (2014) , s. 49-72. - Summ.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168294393
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Problem rażąco niskiej ceny w zamówieniach publicznych = The Problem of an Abnormally Low Price in Public Procurement
Źródło:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 1 (40) (2014) , s. 75-91. - Tytuł numeru: Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych - trudności i wątpliwości praktyki. Cz. 1
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168294387
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Zamówienia publiczne w Galicji = Public Procurement in Galicia, Part 2 (1851-1909). Cz. 2, (lata 1851-1909)
Źródło:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (43) (2014) , s. 63-79. - Summ.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168294397
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Ograniczone możliwości zmiany umowy o zamówienie publiczne w praktyce
Źródło:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 2 (37) (2013) , s. 3-18. - Streszcz.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168294385
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Reformy Józefa II (1780-1790) a rządy prawa = Reforms of Josef II (1780-1790) and the Rule of Law
Źródło:
Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego. - R. 16 (2013) , s. 131-149. - Summ., Zsfg.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168294399
artykuł w czasopiśmie
30

Tytuł:
Oddanie do dyspozycji wykonawcy zasobów osoby trzeciej związanych z wiedzą i doświadczeniem na tle problematyki podwykonawstwa
Źródło:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 1 (36) (2013) , s. 64-77
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168294383
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Efektywność wydatkowania środków publicznych w świetle kontroli Prezesa UZP
Źródło:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 3 (38) (2013) , s. 21-32
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168294381
artykuł w czasopiśmie
1
Dialog techniczny - analiza obowiązujących i przyszłych rozwiązań prawnych / Małgorzata MORAS // W: Dziś i jutro zamówień publicznych : XII konferencja naukowa, 7-8 października 2019 r., Olsztyn / red. Mariola Lemonnier, Hubert Nowak. - Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, 2019. - S. 107-118. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-88686-77-1. - Pełny tekst: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/42144/Dzis-i-jutro-w-zamowieniach-publicznych.pdf
2
Komunikacja elektroniczna w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego / Małgorzata MORAS // W: Informatyzacja procedur udzielania zamówień publicznych / red. Ryszard SZOSTAK. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Monografie Prawnicze). - S. 187-237. - ISBN 978-83-8158-244-5 ; 978-83-8158-245-2
3
Transgraniczne zamówienia wspólne na innowacyjną aparaturę badawczą na tle zamówień realizowanych przez Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS UJ / Małgorzata MORAS // W: Potrzeby i kierunki zmian w prawie zamówień publicznych / red. nauk. Małgorzata Stręciwilk, Anna Dobaczewska. - Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, 2018. - S. 205-216. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88686-63-4
4
Wyjaśnianie rażąco niskich ofert na tle orzecznictwa / Małgorzata MORAS // W: Kierunki zmian w administracji publicznej / red. Wojciech FILL, Małgorzata MĘDRALA, Ambroży MITUŚ. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Monografie Prawnicze). - S. 93-108. - ISBN 978-83-812-8162-1 ; 978-83-812-8163-8
5
Restrukturyzacja cywilnoprawnych należności pieniężnych przysługujących jednostkom samorządu terytorialnego / Małgorzata MORAS // W: Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa / red. nauk. Michał Kuźnik, Aleksander Jerzy Witosz. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - S. 279-296. - ISBN 978-83-812-8902-3 ; 978-83-812-8987-0
6
Zdolność ekonomiczna lub finansowa wykonawcy - wybrane problemy w świetle obowiązujących przepisów z zakresu zamówień publicznych = Economic and Financial Capacity of the Contractor - Selected Problems in the Light of the Binding Public Procurement Regulations / Małgorzata MORAS // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 1 (56) (2018), s. 41-56. - Summ. - ISSN 1733-0777
7
Elektronizacja czynności przygotowawczych / Małgorzata MORAS // W: Informatyzacja procedur udzielania zamówień publicznych / red. Ryszard SZOSTAK. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Monografie Prawnicze). - S. 169-186. - ISBN 978-83-8158-244-5 ; 978-83-8158-245-2
8
Instrumenty prawne wspierające integrację społeczną i zawodową cudzoziemców objętych ochroną międzynarodową w świetle przepisów z zakresu zamówień publicznych = Legal Instruments Supporting the Social and Professional Integration of Foreigners under International Protection According to the Public Procurement Regulations / Małgorzata MORAS // W: Prawne i ekonomiczne aspekty imigracji do Polski / red. Magdalena Butrymowicz, Piotr Kroczek. - Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe, 2017. - (Biblioteczka Prawa ; 2). - S. 71-91. - Summ. - ISBN 978-83-7438-633-3 ; 978-83-7438-634-0
9
Kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego w prawie polskim i europejskim = Monitoring of Compliance with Labour Laws in Public Procurement in Polish and European Law / Małgorzata MORAS, Kinga Moras-Olaś // Monitor Prawniczy. - R. 25, nr 14 (2017), s. 742-750. - Streszcz., summ. - ISSN 1230-6509
10
Wpływ rozwoju polityki społecznej UE na regulacje dotyczące zamówień publicznych = The Impact of the Development of EU Social Policy on Public Procurement Regulations / Małgorzata MORAS, Kinga Moras-Oleś // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 8 (2017), s. 12-19. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.pwe.com.pl/files/723397080/file/PiZS_NR_8_2017_INT.pdf. - ISSN 0032-6186
11
Negocjacje jako element procedury ustanowienia partnerstwa publiczno-prywatnego w świetle nowych przepisów / Małgorzata MORAS // W: Modernizacja zamówień publicznych : geneza nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 roku / red. Michał Kania, Paweł Nowicki, Agnieszka Piwowarczyk. - Warszawa : Wydawnictwo Ius Publicum, 2017. - S. 137-154. - Bibliogr. - ISBN 978-83-946766-1-2
12
Innowacyjne zamówienia publiczne - dobre praktyki = Public Procurement of Innovative Solutions - Good Practices / Małgorzata MORAS // W: Przedsiębiorczość a źródła przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Marek MAKOWIEC, Anna PIETRUSZKA-ORTYL. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - S. 391-405. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-946633-4-6 ; 978-83-946633-5-3. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna_Piwowar-Sulej/publication/324647466_Kompetencje_projektowe_jako_determinanta_skutecznosci_zawodowej/links/5ad9ae3c0f7e9b28593cee9e/Kompetencje-projektowe-jako-determinanta-skutecznosci-zawodowej.pdf?origin=publication_detail
13
Forma elektroniczna w zamówieniach publicznych na tle nowej regulacji prawnej = The Electronic Form in Public Procurement in the New Regulation / Małgorzata MORAS // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 2 (53) (2017), s. 44-55. - Summ. - Spis treści: https://czasopisma.beck.pl/prawo-zamowien-publicznych/spis-tresci/archiwum/c/a/1519/Wstęp: . - ISSN 1733-0777
14
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Sposoby implementacji dyrektyw europejskich z 2014 r. w wybranych krajach Unii Europejskiej / Małgorzata MORAS, Beata NUZZO // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 3 (50) (2016), s. 110-116. - ISSN 1733-0777
15
Zamawianie usług społecznych w świetle nowych przepisów z zakresu zamówień publicznych = Contracting Social Services According to New Polish Regulations / Małgorzata MORAS // Europa Regionum. - t. 29 (2016), s. 229-243. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/er/file/article/download/6328/23488.pdf. - ISSN 1428-278X
16
Implementacja dyrektywy koncesyjnej do prawa francuskiego, brytyjskiego oraz niemieckiego = Implementation of the Concession Directive in French, British and German Law / Michał Kania, Małgorzata MORAS // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 3 (50) (2016), s. 76-89. - Summ. - ISSN 1733-0777
17
Nowelizacja "Zasad techniki prawodawczej" : przepisy epizodyczne = Amendment of the Polish Rules of Lesgislative Drafting : Episodic Provisions / Małgorzata MORAS, Piotr Kroczek // Forum Prawnicze. - nr 2 (34) (2016), s. 33-44. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.forumprawnicze.eu/pdf/34-2016.pdf. - ISSN 2081-688X
18
Elektronizacja prawa zamówień publicznych szansą dla MŚP / Małgorzata MORAS // W: Uniwersytet przedsiębiorczy - perspektywy i wyzwania gospodarki innowacyjnej / red. nauk. Marek MAKOWIEC, Michał Adamczyk. - Kraków : Katedra Zachowań Organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny, 2016. - S. 123-133. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-946633-0-8 ; 978-83-946633-1-5
19
Horyzontalna klauzula społeczna w świetle nowych regulacji prawnych w zamówieniach publicznych = Cross-Cutting 'Social Clause' According to the New Public Procurement Regulation / Małgorzata MORAS // Roczniki Administracji i Prawa. - R. 16, z. 2 (2016), s. 323-339. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.humanitas.edu.pl/resources/upload/dokumenty/Wydawnictwo/Roczniki%20AiP%20-%20pliki/Podzielone/Rocznik%20AiP%202016%20z%202/17.Moras-2016-2-323-339.pdf. - ISSN 1644-9126
20
VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Nowe Prawo zamówień publicznych - kierunki modernizacji" / Małgorzata MORAS // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 6 (67) (2015), s. 31-32. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small. - ISSN 1689-7757
21
Projektowanie umowy o koncesję budowlaną = Designing a Public Works Concession Contract / Małgorzata MORAS // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (47) (2015), s. 180-192. - Summ. - ISSN 1733-0777
22
Pre-commercial Procurement in the Process of Research and Development (R&D) Commercialization / Małgorzata MORAS // W: Entrepreneurship Management : Functioning and Development of an Organization / sci. eds. Tomasz KUSIO, Marek MAKOWIEC. - Cracow : Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics, 2015. - S. 97-105. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941580-4-0 ; 978-83-941580-5-7. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/MM3.pdf
23
Kryteria kosztowe = Cost Criteria / Małgorzata MORAS // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 2 (45) (2015), s. 40-51. - Summ. - ISSN 1733-0777
24
Tortury a kara za nieposłuszeństwo w austriackich procedurach karnych epoki oświecenia = Torture and Punishment for Disobedience in the Austrian Penal Procedures during the Period of the Enlightenment / Małgorzata MORAS // Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa. - nr 7 (2) (2014), s. 217-236. - Summ. - ISSN 2084-4115
25
Zamówienia publiczne w Galicji = The Public Procurement Law in Galicia. Part 1 (until 1850). Cz. 1, (do 1850 r.) / Małgorzata MORAS // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 3 (42) (2014), s. 49-72. - Summ. - ISSN 1733-0777
26
Problem rażąco niskiej ceny w zamówieniach publicznych = The Problem of an Abnormally Low Price in Public Procurement / Małgorzata MORAS // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 1 (40) (2014), s. 75-91. - Summ.. - Tytuł numeru: Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych - trudności i wątpliwości praktyki. Cz. 1. - ISSN 1733-0777
27
Zamówienia publiczne w Galicji = Public Procurement in Galicia, Part 2 (1851-1909). Cz. 2, (lata 1851-1909) / Małgorzata MORAS // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (43) (2014), s. 63-79. - Summ. - ISSN 1733-0777
28
Ograniczone możliwości zmiany umowy o zamówienie publiczne w praktyce / Małgorzata MORAS // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 2 (37) (2013), s. 3-18. - Streszcz. - ISSN 1733-0777
29
Reformy Józefa II (1780-1790) a rządy prawa = Reforms of Josef II (1780-1790) and the Rule of Law / Małgorzata MORAS // Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego. - R. 16 (2013), s. 131-149. - Summ., Zsfg. - ISSN 1733-0335
30
Oddanie do dyspozycji wykonawcy zasobów osoby trzeciej związanych z wiedzą i doświadczeniem na tle problematyki podwykonawstwa / Małgorzata MORAS // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 1 (36) (2013), s. 64-77. - ISSN 1733-0777
31
Efektywność wydatkowania środków publicznych w świetle kontroli Prezesa UZP / Małgorzata MORAS // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 3 (38) (2013), s. 21-32. - ISSN 1733-0777
1
Moras M., (2019), Dialog techniczny - analiza obowiązujących i przyszłych rozwiązań prawnych. [W:] Lemonnier M., Nowak H. (red.), Dziś i jutro zamówień publicznych : XII konferencja naukowa, 7-8 października 2019 r., Olsztyn, Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, s. 107-118.
2
Moras M., (2018), Komunikacja elektroniczna w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. [W:] Szostak R. (red.), Informatyzacja procedur udzielania zamówień publicznych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 187-237.
3
Moras M., (2018), Transgraniczne zamówienia wspólne na innowacyjną aparaturę badawczą na tle zamówień realizowanych przez Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS UJ. [W:] Stręciwilk M., Dobaczewska A. (red.), Potrzeby i kierunki zmian w prawie zamówień publicznych, Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, s. 205-216.
4
Moras M., (2018), Wyjaśnianie rażąco niskich ofert na tle orzecznictwa. [W:] Fill W., Mędrala M., Mituś A. (red.), Kierunki zmian w administracji publicznej, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 93-108.
5
Moras M., (2018), Restrukturyzacja cywilnoprawnych należności pieniężnych przysługujących jednostkom samorządu terytorialnego. [W:] Kuźnik M., Witosz (red.), Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 279-296.
6
Moras M., (2018), Zdolność ekonomiczna lub finansowa wykonawcy - wybrane problemy w świetle obowiązujących przepisów z zakresu zamówień publicznych, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 1 (56), s. 41-56.
7
Moras M., (2018), Elektronizacja czynności przygotowawczych. [W:] Szostak R. (red.), Informatyzacja procedur udzielania zamówień publicznych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 169-186.
8
Moras M., (2017), Instrumenty prawne wspierające integrację społeczną i zawodową cudzoziemców objętych ochroną międzynarodową w świetle przepisów z zakresu zamówień publicznych. [W:] Butrymowicz M., Kroczek P. (red.), Prawne i ekonomiczne aspekty imigracji do Polski, Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe, s. 71-91.
9
Moras M., Moras-Olaś K., (2017), Kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego w prawie polskim i europejskim, "Monitor Prawniczy", R. 25, nr 14, s. 742-750.
10
Moras M., Moras-Olaś K., (2017), Wpływ rozwoju polityki społecznej UE na regulacje dotyczące zamówień publicznych, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 8, s. 12-19; https://www.pwe.com.pl/files/723397080/file/PiZS_NR_8_2017_INT.pdf
11
Moras M., (2017), Negocjacje jako element procedury ustanowienia partnerstwa publiczno-prywatnego w świetle nowych przepisów. [W:] Kania M., Nowicki P., Piwowarczyk A. (red.), Modernizacja zamówień publicznych : geneza nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 roku, Warszawa : Wydawnictwo Ius Publicum, s. 137-154.
12
Moras M., (2017), Innowacyjne zamówienia publiczne - dobre praktyki. [W:] Makowiec M., Pietruszka-Ortyl A. (red.), Przedsiębiorczość a źródła przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 391-405.
13
Moras M., (2017), Forma elektroniczna w zamówieniach publicznych na tle nowej regulacji prawnej, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 2 (53), s. 44-55.
14
Moras M., Nuzzo B., (2016), Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Sposoby implementacji dyrektyw europejskich z 2014 r. w wybranych krajach Unii Europejskiej, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 3 (50), s. 110-116.
15
Moras M., (2016), Zamawianie usług społecznych w świetle nowych przepisów z zakresu zamówień publicznych, "Europa Regionum", t. 29, s. 229-243; https://wnus.edu.pl/er/file/article/download/6328/23488.pdf
16
Kania M., Moras M., (2016), Implementacja dyrektywy koncesyjnej do prawa francuskiego, brytyjskiego oraz niemieckiego, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 3 (50), s. 76-89.
17
Moras M., Kroczek P., (2016), Nowelizacja "Zasad techniki prawodawczej" : przepisy epizodyczne, "Forum Prawnicze", nr 2 (34), s. 33-44; https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.forumprawnicze.eu/pdf/34-2016.pdf
18
Moras M., (2016), Elektronizacja prawa zamówień publicznych szansą dla MŚP. [W:] Makowiec M., Adamczyk M. (red.), Uniwersytet przedsiębiorczy - perspektywy i wyzwania gospodarki innowacyjnej, Kraków : Katedra Zachowań Organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny, s. 123-133.
19
Moras M., (2016), Horyzontalna klauzula społeczna w świetle nowych regulacji prawnych w zamówieniach publicznych, "Roczniki Administracji i Prawa", R. 16, z. 2, s. 323-339; http://www.humanitas.edu.pl/resources/upload/dokumenty/Wydawnictwo/Roczniki%20AiP%20-%20pliki/Podzielone/Rocznik%20AiP%202016%20z%202/17.Moras-2016-2-323-339.pdf
20
Moras M., (2015), VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Nowe Prawo zamówień publicznych - kierunki modernizacji", "Kurier UEK", nr 6 (67), s. 31-32; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small
21
Moras M., (2015), Projektowanie umowy o koncesję budowlaną, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 4 (47), s. 180-192.
22
Moras M., (2015), Pre-commercial Procurement in the Process of Research and Development (R&D) Commercialization. [W:] Kusio T., Makowiec M. (red.), Entrepreneurship Management : Functioning and Development of an Organization, Cracow : Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics, s. 97-105.
23
Moras M., (2015), Kryteria kosztowe, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 2 (45), s. 40-51.
24
Moras M., (2014), Tortury a kara za nieposłuszeństwo w austriackich procedurach karnych epoki oświecenia, "Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa", nr 7 (2), s. 217-236.
25
Moras M., (2014), Zamówienia publiczne w Galicji. Cz. 1, (do 1850 r.), "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 3 (42), s. 49-72.
26
Moras M., (2014), Problem rażąco niskiej ceny w zamówieniach publicznych, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 1 (40), s. 75-91.
27
Moras M., (2014), Zamówienia publiczne w Galicji. Cz. 2, (lata 1851-1909), "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 4 (43), s. 63-79.
28
Moras M., (2013), Ograniczone możliwości zmiany umowy o zamówienie publiczne w praktyce, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 2 (37), s. 3-18.
29
Moras M., (2013), Reformy Józefa II (1780-1790) a rządy prawa, "Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego", R. 16, s. 131-149.
30
Moras M., (2013), Oddanie do dyspozycji wykonawcy zasobów osoby trzeciej związanych z wiedzą i doświadczeniem na tle problematyki podwykonawstwa, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 1 (36), s. 64-77.
31
Moras M., (2013), Efektywność wydatkowania środków publicznych w świetle kontroli Prezesa UZP, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 3 (38), s. 21-32.
1
@inbook{UEK:2168341155,
author = "Moras Małgorzata",
title = "Dialog techniczny - analiza obowiązujących i przyszłych rozwiązań prawnych",
booktitle = "Dziś i jutro zamówień publicznych : XII konferencja naukowa, 7-8 października 2019 r., Olsztyn",
pages = "107-118",
adress = "Warszawa",
publisher = "Urząd Zamówień Publicznych",
year = "2019",
isbn = "978-83-88686-77-1",
}
2
@inbook{UEK:2168332307,
author = "Moras Małgorzata",
title = "Komunikacja elektroniczna w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego",
booktitle = "Informatyzacja procedur udzielania zamówień publicznych",
pages = "187-237",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-8158-244-5 ; 978-83-8158-245-2",
}
3
@inbook{UEK:2168327367,
author = "Moras Małgorzata",
title = "Transgraniczne zamówienia wspólne na innowacyjną aparaturę badawczą na tle zamówień realizowanych przez Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS UJ",
booktitle = "Potrzeby i kierunki zmian w prawie zamówień publicznych",
pages = "205-216",
adress = "Warszawa",
publisher = "Urząd Zamówień Publicznych",
year = "2018",
isbn = "978-83-88686-63-4",
}
4
@inbook{UEK:2168327395,
author = "Moras Małgorzata",
title = "Wyjaśnianie rażąco niskich ofert na tle orzecznictwa",
booktitle = "Kierunki zmian w administracji publicznej",
pages = "93-108",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8162-1 ; 978-83-812-8163-8",
}
5
@inbook{UEK:2168330269,
author = "Moras Małgorzata",
title = "Restrukturyzacja cywilnoprawnych należności pieniężnych przysługujących jednostkom samorządu terytorialnego",
booktitle = "Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa",
pages = "279-296",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
isbn = "978-83-812-8902-3 ; 978-83-812-8987-0",
}
6
@article{UEK:2168327363,
author = "Moras Małgorzata",
title = "Zdolność ekonomiczna lub finansowa wykonawcy - wybrane problemy w świetle obowiązujących przepisów z zakresu zamówień publicznych",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "1 (56)",
pages = "41-56",
year = "2018",
}
7
@inbook{UEK:2168332305,
author = "Moras Małgorzata",
title = "Elektronizacja czynności przygotowawczych",
booktitle = "Informatyzacja procedur udzielania zamówień publicznych",
pages = "169-186",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-8158-244-5 ; 978-83-8158-245-2",
}
8
@inbook{UEK:2168319551,
author = "Moras Małgorzata",
title = "Instrumenty prawne wspierające integrację społeczną i zawodową cudzoziemców objętych ochroną międzynarodową w świetle przepisów z zakresu zamówień publicznych",
booktitle = "Prawne i ekonomiczne aspekty imigracji do Polski",
pages = "71-91",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-7438-633-3 ; 978-83-7438-634-0",
}
9
@article{UEK:2168319693,
author = "Moras Małgorzata and Moras-Olaś Kinga",
title = "Kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego w prawie polskim i europejskim",
journal = "Monitor Prawniczy",
number = "R. 25, 14",
pages = "742-750",
year = "2017",
}
10
@article{UEK:2168317215,
author = "Moras Małgorzata and Moras-Olaś Kinga",
title = "Wpływ rozwoju polityki społecznej UE na regulacje dotyczące zamówień publicznych",
journal = "Praca i Zabezpieczenie Społeczne",
number = "8",
pages = "12-19",
year = "2017",
}
11
@inbook{UEK:2168319539,
author = "Moras Małgorzata",
title = "Negocjacje jako element procedury ustanowienia partnerstwa publiczno-prywatnego w świetle nowych przepisów",
booktitle = "Modernizacja zamówień publicznych : geneza nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 roku",
pages = "137-154",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Ius Publicum",
year = "2017",
isbn = "978-83-946766-1-2",
}
12
@inbook{UEK:2168320855,
author = "Moras Małgorzata",
title = "Innowacyjne zamówienia publiczne - dobre praktyki",
booktitle = "Przedsiębiorczość a źródła przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "391-405",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-946633-4-6 ; 978-83-946633-5-3",
}
13
@article{UEK:2168319627,
author = "Moras Małgorzata",
title = "Forma elektroniczna w zamówieniach publicznych na tle nowej regulacji prawnej",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "2 (53)",
pages = "44-55",
year = "2017",
}
14
@misc{UEK:2168311991,
author = "Moras Małgorzata and Nuzzo Beata",
title = "Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Sposoby implementacji dyrektyw europejskich z 2014 r. w wybranych krajach Unii Europejskiej",
booktitle = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "3 (50)",
pages = "110-116",
year = "2016",
}
15
@article{UEK:2168315133,
author = "Moras Małgorzata",
title = "Zamawianie usług społecznych w świetle nowych przepisów z zakresu zamówień publicznych",
journal = "Europa Regionum",
number = "t. 29",
pages = "229-243",
year = "2016",
}
16
@article{UEK:2168312011,
author = "Kania Michał and Moras Małgorzata",
title = "Implementacja dyrektywy koncesyjnej do prawa francuskiego, brytyjskiego oraz niemieckiego",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "3 (50)",
pages = "76-89",
year = "2016",
}
17
@article{UEK:2168308177,
author = "Moras Małgorzata and Kroczek Piotr",
title = "Nowelizacja Zasad techniki prawodawczej : przepisy epizodyczne",
journal = "Forum Prawnicze",
number = "2 (34)",
pages = "33-44",
year = "2016",
}
18
@inbook{UEK:2168310219,
author = "Moras Małgorzata",
title = "Elektronizacja prawa zamówień publicznych szansą dla MŚP",
booktitle = "Uniwersytet przedsiębiorczy - perspektywy i wyzwania gospodarki innowacyjnej",
pages = "123-133",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-946633-0-8 ; 978-83-946633-1-5",
}
19
@article{UEK:2168314423,
author = "Moras Małgorzata",
title = "Horyzontalna klauzula społeczna w świetle nowych regulacji prawnych w zamówieniach publicznych",
journal = "Roczniki Administracji i Prawa",
number = "R. 16, z. 2",
pages = "323-339",
year = "2016",
}
20
@article{UEK:2168298975,
author = "Moras Małgorzata",
title = "VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nowe Prawo zamówień publicznych - kierunki modernizacji",
journal = "Kurier UEK",
number = "6 (67)",
pages = "31-32",
year = "2015",
}
21
@article{UEK:2168300561,
author = "Moras Małgorzata",
title = "Projektowanie umowy o koncesję budowlaną",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "4 (47)",
pages = "180-192",
year = "2015",
}
22
@inbook{UEK:2168299437,
author = "Moras Małgorzata",
title = "Pre-commercial Procurement in the Process of Research and Development (R&D) Commercialization",
booktitle = "Entrepreneurship Management : Functioning and Development of an Organization",
pages = "97-105",
adress = "Cracow",
publisher = "Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics",
year = "2015",
isbn = "978-83-941580-4-0 ; 978-83-941580-5-7",
}
23
@article{UEK:2168296769,
author = "Moras Małgorzata",
title = "Kryteria kosztowe",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "2 (45)",
pages = "40-51",
year = "2015",
}
24
@article{UEK:2168294403,
author = "Moras Małgorzata",
title = "Tortury a kara za nieposłuszeństwo w austriackich procedurach karnych epoki oświecenia",
journal = "Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa",
number = "7 (2)",
pages = "217-236",
year = "2014",
}
25
@article{UEK:2168294393,
author = "Moras Małgorzata",
title = "Zamówienia publiczne w Galicji",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "3 (42)",
pages = "49-72",
year = "2014",
}
26
@article{UEK:2168294387,
author = "Moras Małgorzata",
title = "Problem rażąco niskiej ceny w zamówieniach publicznych",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "1 (40)",
pages = "75-91",
year = "2014",
}
27
@article{UEK:2168294397,
author = "Moras Małgorzata",
title = "Zamówienia publiczne w Galicji",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "4 (43)",
pages = "63-79",
year = "2014",
}
28
@article{UEK:2168294385,
author = "Moras Małgorzata",
title = "Ograniczone możliwości zmiany umowy o zamówienie publiczne w praktyce",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "2 (37)",
pages = "3-18",
year = "2013",
}
29
@article{UEK:2168294399,
author = "Moras Małgorzata",
title = "Reformy Józefa II (1780-1790) a rządy prawa",
journal = "Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego",
number = "R. 16",
pages = "131-149",
year = "2013",
}
30
@article{UEK:2168294383,
author = "Moras Małgorzata",
title = "Oddanie do dyspozycji wykonawcy zasobów osoby trzeciej związanych z wiedzą i doświadczeniem na tle problematyki podwykonawstwa",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "1 (36)",
pages = "64-77",
year = "2013",
}
31
@article{UEK:2168294381,
author = "Moras Małgorzata",
title = "Efektywność wydatkowania środków publicznych w świetle kontroli Prezesa UZP",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "3 (38)",
pages = "21-32",
year = "2013",
}