Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Koncepcja europejskich praw podmiotowych jako aksjologiczno-prawna podstawa integracji europejskiej
Źródło:
Nowe wyzwania integracji europejskiej / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 137-162 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-072-9
Nr:
2168303179
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Rozważania wokół korporacji, shareholder primacy i wspólnotowych podstaw współdziałania = The Reasoning on the Subject of Corporation, Shareholder Primacy and the Community Cooperation
Źródło:
Prakseologia. - Nr 158, t. 2 (2016) , s. 269-296. - Tytuł numeru: Wokół sporu komunitarian z liberałami - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168310457
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Rynki kapitałowe nowych państw Unii Europejskiej regionu EŚW w procesie tworzenia jednolitego rynku wewnętrznego
Źródło:
Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej : diagnoza i perspektywy / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK - Warszawa: Difin SA, 2015, s. 230-259 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-789-0
Nr:
2168292825
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Zarządzanie przedsiębiorstwem Venture Capital w krajach trzeciego świata na przykładzie KVCF = Management of a Capital Venture Company in Third World Countries Using an Example of KVCF
Źródło:
Gospodarka światowa i krajowa : jej wyzwania we współczesnych czasach / red. nauk. Jerzy Olszewski - Szczecin: Naukowe Wydawnictwo IVG, 2015, s. 132-140 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62062-39-3 ; 978-83-62062-42-3
Nr:
2168293073
rozdział w monografii
5

Konferencja:
BRICS - kwintet czy pięciu solistów?, Kraków, Polska, od 2014-04-03 do 2014-04-03
Tytuł:
Porównania otoczenia inwestycyjnego krajów BRICS w kontekście teorii otwartych i zamkniętych modeli corporate governance = Comparisons of BRICS Investment Environment in the Context of the Theory of Opened and Closed Models of Corporate Governance
Źródło:
BRICS - kwintet czy pięciu solistów? Tom pokonferencyjny / [red. Elżbieta Kuchta] - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2014, s. 281-298. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-938313-4-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168293683
rozdział w materiałach konferencyjnych
6

Tytuł:
Zarządzanie przedsiębiorstwem Venture Capital w krajach trzeciego świata na przykładzie KVCF = Management of a Capital Venture Company in Third World Countries Using an Example of KVCF
Źródło:
Czasopismo "Ekonomia i Zarządzanie" = Journal Economy and Management. - nr 6 (2014) , s. 52-61. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168292969
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Rynki kapitałowe nowych państw Unii Europejskiej regionu EŚW w procesie tworzenia jednolitego rynku wewnętrznego
Źródło:
Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej / kier. tematu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2014, s. 245-276 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1477/Magazyn
Nr:
2168302465
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
1
Koncepcja europejskich praw podmiotowych jako aksjologiczno-prawna podstawa integracji europejskiej / Andrzej KWARCIŃSKI // W: Nowe wyzwania integracji europejskiej / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA. - Warszawa: Difin SA, 2016. - S. 137-162. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-072-9
2
Rozważania wokół korporacji, shareholder primacy i wspólnotowych podstaw współdziałania = The Reasoning on the Subject of Corporation, Shareholder Primacy and the Community Cooperation / Andrzej KWARCIŃSKI // Prakseologia / [red. nauk. tomu: Janina FILEK, Katarzyna GUCZALSKA]. - Nr 158, t. 2 (2016), s. 269-296. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Wokół sporu komunitarian z liberałami. - Bibliogr. - ISSN 0079-4872
3
Rynki kapitałowe nowych państw Unii Europejskiej regionu EŚW w procesie tworzenia jednolitego rynku wewnętrznego / Andrzej KWARCIŃSKI // W: Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej : diagnoza i perspektywy / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Warszawa: Difin SA, 2015. - S. 230-259. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7930-789-0
4
Zarządzanie przedsiębiorstwem Venture Capital w krajach trzeciego świata na przykładzie KVCF = Management of a Capital Venture Company in Third World Countries Using an Example of KVCF / Andrzej KWARCIŃSKI // W: Gospodarka światowa i krajowa : jej wyzwania we współczesnych czasach / red. nauk. Jerzy Olszewski. - Szczecin: Naukowe Wydawnictwo IVG, 2015. - S. 132-140. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62062-39-3 ; 978-83-62062-42-3
5
Porównania otoczenia inwestycyjnego krajów BRICS w kontekście teorii otwartych i zamkniętych modeli corporate governance = Comparisons of BRICS Investment Environment in the Context of the Theory of Opened and Closed Models of Corporate Governance / Andrzej Kwarciński // W: BRICS - kwintet czy pięciu solistów? Tom pokonferencyjny / [red. Elżbieta Kuchta]. - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2014. - S. 281-298. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-938313-4-0. - Pełny tekst: http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CC4QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.np.uek.krakow.pl%2Fimages%2Fstories%2Fbrics_.pdf&ei=X4qSVfntEsnYU-24gbAG&usg=AFQjCNFZkSh1ZoKV8wuN_qzNauO6Y9qGkg&bvm=bv.96783405,d.d24
6
Zarządzanie przedsiębiorstwem Venture Capital w krajach trzeciego świata na przykładzie KVCF = Management of a Capital Venture Company in Third World Countries Using an Example of KVCF / Andrzej KWARCIŃSKI // Czasopismo "Ekonomia i Zarządzanie" = Journal Economy and Management. - nr 6 (2014), s. 52-61. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2084-963X
7
Rynki kapitałowe nowych państw Unii Europejskiej regionu EŚW w procesie tworzenia jednolitego rynku wewnętrznego / Andrzej KWARCIŃSKI // W: Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej / kier. tematu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - (2014), s. 245-276. - Bibliogr.
1
Kwarciński A., (2016), Koncepcja europejskich praw podmiotowych jako aksjologiczno-prawna podstawa integracji europejskiej. [W:] Tendera-Właszczuk H., Bąba W., Zajączkowska M. (red.), Nowe wyzwania integracji europejskiej, Warszawa : Difin SA, s. 137-162.
2
Kwarciński A., (2016), Rozważania wokół korporacji, shareholder primacy i wspólnotowych podstaw współdziałania, "Prakseologia", Nr 158, t. 2, s. 269-296.
3
Kwarciński A., (2015), Rynki kapitałowe nowych państw Unii Europejskiej regionu EŚW w procesie tworzenia jednolitego rynku wewnętrznego. [W:] Tendera-Właszczuk H. (red.), Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej : diagnoza i perspektywy, Warszawa : Difin SA, s. 230-259.
4
Kwarciński A., (2015), Zarządzanie przedsiębiorstwem Venture Capital w krajach trzeciego świata na przykładzie KVCF. [W:] Olszewski J. (red.), Gospodarka światowa i krajowa : jej wyzwania we współczesnych czasach, Szczecin : Naukowe Wydawnictwo IVG, s. 132-140.
5
Kwarciński A., (2014), Porównania otoczenia inwestycyjnego krajów BRICS w kontekście teorii otwartych i zamkniętych modeli corporate governance. [W:] Kuchta E. (red.), BRICS - kwintet czy pięciu solistów? Tom pokonferencyjny, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 281-298.
6
Kwarciński A., (2014), Zarządzanie przedsiębiorstwem Venture Capital w krajach trzeciego świata na przykładzie KVCF, "Czasopismo "Ekonomia i Zarządzanie"", nr 6, s. 52-61.
7
Kwarciński A., (2014), Rynki kapitałowe nowych państw Unii Europejskiej regionu EŚW w procesie tworzenia jednolitego rynku wewnętrznego. [W:] Tendera-Właszczuk H. (kierownik tematu), Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej, s. 245-276.
1
@inbook{UEK:2168303179,
author = "Andrzej Kwarciński",
title = "Koncepcja europejskich praw podmiotowych jako aksjologiczno-prawna podstawa integracji europejskiej",
booktitle = "Nowe wyzwania integracji europejskiej",
pages = "137-162",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-072-9",
}
2
@article{UEK:2168310457,
author = "Andrzej Kwarciński",
title = "Rozważania wokół korporacji, shareholder primacy i wspólnotowych podstaw współdziałania",
journal = "Prakseologia",
number = "Nr 158, t. 2",
pages = "269-296",
year = "2016",
}
3
@inbook{UEK:2168292825,
author = "Andrzej Kwarciński",
title = "Rynki kapitałowe nowych państw Unii Europejskiej regionu EŚW w procesie tworzenia jednolitego rynku wewnętrznego",
booktitle = "Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej : diagnoza i perspektywy",
pages = "230-259",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2015",
isbn = "978-83-7930-789-0",
}
4
@inbook{UEK:2168293073,
author = "Andrzej Kwarciński",
title = "Zarządzanie przedsiębiorstwem Venture Capital w krajach trzeciego świata na przykładzie KVCF",
booktitle = "Gospodarka światowa i krajowa : jej wyzwania we współczesnych czasach",
pages = "132-140",
adress = "Szczecin",
publisher = "Naukowe Wydawnictwo IVG",
year = "2015",
isbn = "978-83-62062-39-3 ; 978-83-62062-42-3",
}
5
@inbook{UEK:2168293683,
author = "Andrzej Kwarciński",
title = "Porównania otoczenia inwestycyjnego krajów BRICS w kontekście teorii otwartych i zamkniętych modeli corporate governance",
booktitle = "BRICS - kwintet czy pięciu solistów? Tom pokonferencyjny",
pages = "281-298",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2014",
url = {http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CC4QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.np.uek.krakow.pl%2Fimages%2Fstories%2Fbrics_.pdf&ei=X4qSVfntEsnYU-24gbAG&usg=AFQjCNFZkSh1ZoKV8wuN_qzNauO6Y9qGkg&bvm=bv.96783405,d.d24},
isbn = "978-83-938313-4-0",
}
6
@article{UEK:2168292969,
author = "Andrzej Kwarciński",
title = "Zarządzanie przedsiębiorstwem Venture Capital w krajach trzeciego świata na przykładzie KVCF",
journal = "Czasopismo "Ekonomia i Zarządzanie"",
number = "6",
pages = "52-61",
year = "2014",
}
7
@unpublished{UEK:2168302465,
author = "Andrzej Kwarciński",
title = "Rynki kapitałowe nowych państw Unii Europejskiej regionu EŚW w procesie tworzenia jednolitego rynku wewnętrznego",
booktitle = "Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej",
pages = "245-276",
year = "2014",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID