Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Strefa Schengen - gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?
Źródło:
Przegląd Zachodni. - nr 1 (2020) , s. 101-121. - Tytuł numeru: Europejskie "naczynia połączone" - Bibliogr.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168349466
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
The Development of the European Union in the Areas of Migration, Visa and Asylum after 2015 : Priorities, Effects, Perspectives
Źródło:
Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny = Migration Studies - Review of Polish Diaspora. - nr 1 (175) (2020) , s. 67-95. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168346756
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Analysis and Assessment of the 'Working Poor' Phenomenon among Young People in the European Union = Analiza i ocena zjawiska working poor wśród ludzi młodych w Unii Europejskiej
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 3, t. 348 (2020) , s. 91-112. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
This publication was co-financed from the funds of the Ministry of Science and Higher Education, awarded to the Faculty of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics, for the research conducted by young scientists and participants of doctoral studies.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168349488
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Wybrane polityki Unii Europejskiej
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2020
Opis fizyczny:
226 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Wydanie publikacji dofinansowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ze środków dotacji projakościowej Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych.
ISBN:
978-83-8085-081-1
Poziom I:
120.00 pkt
Nr:
2168344138
monografia
5

Tytuł:
Piętnaście lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2020
Opis fizyczny:
125 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dotacji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-8085-089-7
Poziom I:
120.00 pkt
Nr:
2168344120
monografia
6

Tytuł:
Europa (bez) granic? - przyszłość strefy Schengen = Europe (without) Borders? - the Future of the Schengen Area
Źródło:
Polityka i Społeczeństwo = Studies in Politics and Society. - nr 2 (17) (2019) , s. 65-85. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168340939
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Od kryzysu do strategii - analiza i ocena działań Unii Europejskiej w sprawie imigrantów i uchodźców z Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej i Afryki Subsaharyjskiej po 2015 r.
Źródło:
Aktualna kondycja integracji europejskiej w obliczu wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Rafał PROSTAK - Warszawa: Difin, 2019, s. 13-57 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-798-8
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168333843
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
(Nie)zbędne porozumienie UE-Turcja ws. uchodźców - sukces czy porażka unijnej polityki migracyjnej?
Źródło:
Migranci i mniejszości jako obcy i swoi w przestrzeni polityczno-społecznej / red. nauk. Anita Adamczyk, Andrzej Sakson, Cezary Trosiak - Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2019, s. 87-100 - Bibliogr.
Seria:
(Mniejszości - Migracje - Wielokulturowość ; t. 5)
ISBN:
978-83-65817-80-8
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168343315
rozdział w monografii
9

Tytuł:
Pracujący, ale biedni : wybrane aspekty zjawiska "biednych pracujących" w Europie - analiza taksonomiczna = Working, but Poor : Selected Aspects of the Working Poor Phenomenon in Europe - a Taxonomic Analysis
Źródło:
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka. - nr 11 (566) (2018) , s. 23-27. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168330311
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Refleksja na temat członkostwa Polski w strefie euro z perspektywy rynku pracy = Reflection on Poland's Membership in the Euro Area from the Perspective of the Labour Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula. - nr 5 (62) (2018) , s. 16-32. - Tytuł numeru: Euro a sprawa polska - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168332171
artykuł w czasopiśmie
11

Konferencja:
Konferencja naukowa pt. Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań: teoria i praktyka, Lublin, Polska, od 2017-09-14 do 2017-09-15
Tytuł:
Współczesny kryzys uchodźczy i migracyjny - Unia Europejska w roli aktywnego uczestnika czy biernego obserwatora? = Contemporary Refugee and Migration Crisis - the European Union as an Active Participant or Passive Observer?
Źródło:
Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań : teoria i praktyka / red. Henryk Chałupczak, Magdalena Lesińska, Ewa Pogorzała, Tomasz Browarek - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2018, s. 45-68
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
ISBN:
978-83-227-9112-7
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168327471
rozdział w materiałach konferencyjnych
12

Tytuł:
(Nie) dobry mechanizm Prezydencji, czyli problem przewodnictwa w Unii Europejskiej w latach 1957-2017 = (Not) Good Mechanism of the Presidency, i.e. the Problem of Leadership in the European Union in the Period 1957-2017
Źródło:
Myśl Ekonomiczna i Polityczna. - nr 2 (61) (2018) , s. 228-254. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168327645
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
"Fortress Europe" or "Open Door Policy" - Attempts to Solve the Refugee and Migration Crisis in the European Union in 2011-2017 = "Fortess Europe" czy "Open Door Policy" - próby rozwiązania kryzysu uchodźczego i migracyjnego w Unii Europejskiej w latach 2011-2017
Źródło:
International Business and Global Economy = Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej. - nr 37 (2018) , s. 53-70. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication is co-financed by the MNiSW from the grant given to the University of Economics in Cracow for statutory research.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168330853
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Ekonomiczne konsekwencje kryzysu migracyjnego 2015+ dla Unii Europejskiej
Źródło:
Europejskie i polskie doświadczenia z etnicznością i migracjami w XXI wieku / red. nauk. Anita Adamczyk, Andrzej Sakson, Cezary Trosiak - Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2018, s. 243-261 - Bibliogr.
Seria:
(Mniejszości - Migracje - Wielokulturowość ; t. 4)
ISBN:
978-83-65817-46-4
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168339407
rozdział w monografii
15

Tytuł:
The "Working Poor" Phenomenon in Europe - a Taxonomic Analysis = Zjawisko working poor w Europie - analiza taksonomiczna
Źródło:
Econometrics : Advances in Applied Data Analysis = Ekonometria. - vol. 22, nr 3 (2018) , s. 66-83. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication is co-financed by the MNiSW from the grant given to the University of Economics in Cracow for statutory research
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168327349
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Prezydencja w Unii Europejskiej po reformie lizbońskiej a zasada good governance = Presidency in the European Union Upon the Lisbon Reform and the Good Governance Principle
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula = Vistula University Working Papers. - nr 4 (55) (2017) , s. 17-27. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168320359
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Sytuacja na rynku pracy w Unii Europejskiej w okresie kryzysu i spowolnienia gospodarczego - stan i perspektywy rozwoju
Źródło:
Europa XX-XXI wieku : społeczno-polityczne konsekwencje kryzysów / red. Marcela Gruszczyk, Lech Krzyżanowski, Miłosz Skrzypek - Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2017, s. 453-483
Seria:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 3592)
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich.
ISBN:
978-83-226-3043-3 ; 978-83-226-3044-0
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168318347
rozdział w monografii
18

Tytuł:
Praca i bieda - zjawisko working poor w Unii Europejskiej = Work and Poverty - the Phenomenon of "Working Poor" in the European Union
Źródło:
Transformacje = Transformations. - nr 1-2 (92-93) (2017) , s. 138-157. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168325919
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Analiza i ocena zjawiska (nie)kontrolowanych migracji do Unii Europejskiej - stan obecny i perspektywy rozwoju
Źródło:
Unia Europejska : organizacyjne, gospodarcze, społeczne oraz polityczne wyzwania i perspektywy / red. nauk. Konrad Głębocki, Anna Bazan-Bulanda, Aleksandra Czarnecka - Częstochowa: Politechnika Częstochowska, 2017, s. 108-127. - Streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Monografie - Politechnika Częstochowska ; nr 338)
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
ISBN:
978-83-7193-678-4
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168327807
rozdział w monografii
20

Tytuł:
The Phenomenon of Underemployment and the Concept of Flexicurity in the Labour Market in Poland = Zjawisko niepełnego zatrudnienia a koncepcja flexicurity na rynku pracy w Polsce
Źródło:
Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula = Vistula Scientific Quarterly. - nr 1 (51) (2017) , s. 35-51. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168313711
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Europa (bez) granic - w poszukiwaniu rozwiązania kryzysu migracyjnego w Unii Europejskiej
Źródło:
Nowe perspektywy integracji europejskiej w obliczu wyzwań i zagrożeń / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA - Warszawa: Difin, 2017, s. 48-79 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-520-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168320499
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Analiza i ocena zjawiska working poor w Polsce na tle Unii Europejskiej = Analysis and Assessment the Phenomenon of Working Poor in Poland Compared to the European Union
Źródło:
Współczesne problemy ekonomii - między teorią a praktyką gospodarczą w aspekcie różnorodności / red. nauk. Małgorzata Romanowska - Częstochowa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 2017, s. 170-178. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65343-07-9
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168327473
rozdział w monografii
23

Tytuł:
The Phenomenon of the Precariat in the Polish Labour Market during Poland's Membership in the European Union
Źródło:
Annales : etyka w życiu gospodarczym = Annales : Ethics in Economic Life. - vol. 20, nr 8 (2017) , s. 137-151. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168332483
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
The Phenomenon of Underemployment in Poland
Źródło:
Annales : etyka w życiu gospodarczym = Annales : Ethics in Economic Life. - Vol. 19, nr 4 (2016) , s. 137-151. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168310643
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
Proces konwergencji gospodarczej w ujęciu realnym i nominalnym w świetle teorii ekonomicznych
Źródło:
Nowe wyzwania integracji europejskiej / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 17-35 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-072-9
Nr:
2168303115
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
26

Konferencja:
I Kongres Młodych Ekonomistów w PTE dla Gospodarki Polski Współczesne problemy ekonomii - między teorią a praktyką biznesową, Częstochowa, Polska, od 2016-10-20 do 2016-10-21
Tytuł:
Zjawisko working poor na współczesnym rynku pracy - wybrane aspekty
Źródło:
I Kongres Młodych Ekonomistów w PTE dla gospodarki Polski, Współczesne problemy ekonomii - między teorią a praktyką gospodarczą, 20-21 październik 2016 : zbiór prac naukowych. Część II / red. Małgorzata Romanowska, Mariusz Chudzicki, Agnieszka Domańska - Częstochowa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Częstochowie, 2016, s. 296-309. - Streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
ISBN:
978-83-65343-05-5
Nr:
2168325923
rozdział w materiałach konferencyjnych
27

Tytuł:
Prekariat - nowe zjawisko na rynku pracy w Polsce = The Precariat - a New Phenomenon in the Labour Market in Poland
Źródło:
Annales : etyka w życiu gospodarczym = Annales : Ethics in Economic Life. - Vol. 19, nr 2 (2016) , s. 17-30. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł opublikowany w ramach projektu "Popularyzacja najnowszej wiedzy ekonomicznej wśród ludzi młodych" realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. ; Publikacja została dofinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168306055
artykuł w czasopiśmie
28

Tytuł:
Wpływ funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na sytuację polskiego rynku pracy = The Impact of European Union Structural Funds on the Situation of the Polish Labor Market
Źródło:
Rozwój na peryferiach? Determinanty zmian. T. 2 / red. nauk. Jerzy Rossa, Tomasz Marcinkowski - Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, 2016, s. 133-151. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65466-08-2
Nr:
2168314421
rozdział w monografii
29

Tytuł:
Migrants: An opportunity or a threat for the European Union? An Outline of the Problem in the Context of Contemporary Socio-economic Challenges = Migranci - szansa czy zagrożenie dla Unii Europejskiej? Zarys problemu w kontekście współczesnych wyzwań społeczno-gospodarczych
Źródło:
International Business and Global Economy = Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej. - nr 35/1 (2016) , s. 524-537. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168310389
artykuł w czasopiśmie
30

Tytuł:
The Impact of Flexicurity on the Functioning of the Labor Market in the European Union
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław KACZMAREK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 17-28 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168299847
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Wpływ integracji na sytuację na rynku pracy i migracje zagraniczne w nowych państwach członkowskich
Źródło:
Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej : diagnoza i perspektywy / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK - Warszawa: Difin SA, 2015, s. 66-100 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-789-0
Nr:
2168292813
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Flexicurity - a New Tool for Human Resources Management
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 203-212 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168293601
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Pozycja i rola regionów w procesie integracji oraz politykach wspólnotowych Unii Europejskiej
Źródło:
Rozwój na peryferiach / red. nauk. Jerzy Rossa, Tomasz Marcinkowski - Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, 2014, s. 89-107. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63134-07-5
Nr:
2168293713
rozdział w monografii
34

Konferencja:
Współczesne problemy ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania, Kraków, Polska, od 2014-03-31 do 2014-03-31
Tytuł:
Aktywność zawodowa osób starszych w świetle kryzysu demograficznego
Źródło:
Współczesne problemy ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania / [red. Sylwia Zimoląg, Agnieszka Śliwa] - Kraków: Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2014, s. 9-28. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-939536-1-5
Nr:
2168293609
rozdział w materiałach konferencyjnych
35

Tytuł:
Wpływ kryzysu gospodarczego na politykę rynku pracy i zatrudnienia w państwach członkowskich Unii Europejskiej
Źródło:
Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK - Warszawa: Difin SA, 2014, s. 189-242 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-462-2
Nr:
2168289163
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Współpraca transgraniczna jako instrument polityki rozwoju regionalnego w warunkach integracji europejskiej w latach 1989-2013 - wybrane aspekty = Cross-Border Cooperation as Instrument of Regional Development Policy under European Integration in 1989-2013
Źródło:
Współpraca międzynarodowa a rozwój regionalny. Cz. 1, Uwarunkowania i formy współpracy transgranicznej / red. nauk. Jerzy Grabowiecki - Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2014, s. 19-30. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7431-412-1
Nr:
2168293721
rozdział w monografii
37

Tytuł:
Wpływ integracji na sytuację na rynku pracy i migracje zagraniczne w nowych państwach członkowskich
Źródło:
Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej / kier. tematu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2014, s. 71-108 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1477/Magazyn
Nr:
2168302437
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Aspekty organizacyjne i priorytety polskiej prezydencji
Źródło:
Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013, s. 33-61
ISBN:
978-83-62511-47-1
Nr:
2168293571
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Podsumowanie i ocena prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
Źródło:
Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013, s. 159-175
ISBN:
978-83-62511-47-1
Nr:
2168254490
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Wpływ kryzysu gospodarczego na politykę rynku pracy i zatrudnienia w państwach członkowskich Unii Europejskiej
Źródło:
Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2013, s. 189-240 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1371/Magazyn
Nr:
2168290165
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
41

Konferencja:
Wyzwania Współczesnej Ekonomii, Finansów, Towaroznawstwa i Zarządzania, Kraków, Polska, od 2012-12-11 do 2012-12-11
Tytuł:
Wyzwania demograficzne XXI wieku - zarys problemu
Źródło:
Wyzwania współczesnej ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania / [red. Paweł Zygulski] - Kraków: Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2013, s. 11-22. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-931384-4-9
Nr:
2168293611
rozdział w materiałach konferencyjnych
42

Tytuł:
Ewolucja wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej - kontrowersje wokół nowej perspektywy finansowej 2014-2020
Źródło:
Kryzys w Unii - Unia w kryzysie? / red. Adam Kirpsza, Grzegorz Stachowiak - Kraków: Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013, s. 53-77. - Streszcz.
ISBN:
978-83-932398-5-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168293607
rozdział w monografii
43

Tytuł:
The Contemporary Challenges for Europe's Intellectual Capital Management from the Perspective of Polish Membership in the European Union
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 97-111 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-77-8
Nr:
2168293597
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Przebieg i efekty polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
Źródło:
Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013, s. 63-79
ISBN:
978-83-62511-47-1
Nr:
2168293585
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Aspekty organizacyjne i priorytety polskiej prezydencji
Źródło:
Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2012, s. 26-52
Sygnatura:
NP-1408/Magazyn
Nr:
2168293773
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Przebieg i efekty polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
Źródło:
Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2012, s. 53-68
Sygnatura:
NP-1408/Magazyn
Nr:
2168293777
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Podsumowanie i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
Źródło:
Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2012, s. 147-163
Sygnatura:
NP-1408/Magazyn
Nr:
2168282711
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
1
Strefa Schengen - gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy? / Katarzyna CYMBRANOWICZ // Przegląd Zachodni. - nr 1 (2020), s. 101-121. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Europejskie "naczynia połączone". - Bibliogr. - ISSN 0033-2437
2
The Development of the European Union in the Areas of Migration, Visa and Asylum after 2015 : Priorities, Effects, Perspectives / Katarzyna CYMBRANOWICZ // Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny = Migration Studies - Review of Polish Diaspora. - nr 1 (175) (2020), s. 67-95. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ejournals.eu/Studia-Migracyjne/2020/1(175)/art/16550/. - ISSN 2081-4488
3
Analysis and Assessment of the 'Working Poor' Phenomenon among Young People in the European Union = Analiza i ocena zjawiska working poor wśród ludzi młodych w Unii Europejskiej / Katarzyna Beata CYMBRANOWICZ // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 3, t. 348 (2020), s. 91-112. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/1968/7812. - ISSN 0208-6018
4
Wybrane polityki Unii Europejskiej / Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Hanna Kelm, Katarzyna CYMBRANOWICZ. - Warszawa : Difin, 2020. - 226 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-081-1
5
Piętnaście lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej / Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Wojciech BĄBA, Katarzyna CYMBRANOWICZ, Grzegorz Żaba. - Warszawa : Difin, 2020. - 125 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-089-7
6
Europa (bez) granic? - przyszłość strefy Schengen = Europe (without) Borders? - the Future of the Schengen Area / Katarzyna CYMBRANOWICZ // Polityka i Społeczeństwo = Studies in Politics and Society. - nr 2 (17) (2019), s. 65-85. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/bitstream/handle/item/5209/5%20cymbranowicz-europa.pdf. - ISSN 1732-9639
7
Od kryzysu do strategii - analiza i ocena działań Unii Europejskiej w sprawie imigrantów i uchodźców z Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej i Afryki Subsaharyjskiej po 2015 r. / Katarzyna CYMBRANOWICZ // W: Aktualna kondycja integracji europejskiej w obliczu wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Rafał PROSTAK. - Warszawa: Difin, 2019. - S. 13-57. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-798-8
8
(Nie)zbędne porozumienie UE-Turcja ws. uchodźców - sukces czy porażka unijnej polityki migracyjnej? / Katarzyna CYMBRANOWICZ // W: Migranci i mniejszości jako obcy i swoi w przestrzeni polityczno-społecznej / red. nauk. Anita Adamczyk, Andrzej Sakson, Cezary Trosiak. - Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2019. - (Mniejszości - Migracje - Wielokulturowość ; t. 5). - S. 87-100. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65817-80-8. - Pełny tekst: http://migranci-mniejszosci.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2020/02/Adamczyk-Sakson-Trosiak-2019-Migranci-i-mniejszo%C5%9Bci-jako-obcy-i-swoi-w-przestrzeni-polityczno-spo%C5%82ecznej.pdf
9
Pracujący, ale biedni : wybrane aspekty zjawiska "biednych pracujących" w Europie - analiza taksonomiczna = Working, but Poor : Selected Aspects of the Working Poor Phenomenon in Europe - a Taxonomic Analysis / Katarzyna CYMBRANOWICZ // Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka. - nr 11 (566) (2018), s. 23-27. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7043
10
Refleksja na temat członkostwa Polski w strefie euro z perspektywy rynku pracy = Reflection on Poland's Membership in the Euro Area from the Perspective of the Labour Market / Katarzyna CYMBRANOWICZ // Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula. - nr 5 (62) (2018), s. 16-32. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Euro a sprawa polska. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.i.vistula.edu.pl/media/docs/uvzGYBBMn3AmGGILpDhbe0TWk.pdf. - ISSN 2353-2688
11
Współczesny kryzys uchodźczy i migracyjny - Unia Europejska w roli aktywnego uczestnika czy biernego obserwatora? = Contemporary Refugee and Migration Crisis - the European Union as an Active Participant or Passive Observer? / Katarzyna CYMBRANOWICZ // W: Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań : teoria i praktyka / red. Henryk Chałupczak, Magdalena Lesińska, Ewa Pogorzała, Tomasz Browarek. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2018. - S. 45-68. - ISBN 978-83-227-9112-7
12
(Nie) dobry mechanizm Prezydencji, czyli problem przewodnictwa w Unii Europejskiej w latach 1957-2017 = (Not) Good Mechanism of the Presidency, i.e. the Problem of Leadership in the European Union in the Period 1957-2017 / Katarzyna CYMBRANOWICZ // Myśl Ekonomiczna i Polityczna. - nr 2 (61) (2018), s. 228-254. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://mysl.lazarski.pl/fileadmin/user_upload/user_upload/MEiP_2-18_15-K.Cymbranowicz.pdf. - ISSN 2081-5913
13
"Fortress Europe" or "Open Door Policy" - Attempts to Solve the Refugee and Migration Crisis in the European Union in 2011-2017 = "Fortess Europe" czy "Open Door Policy" - próby rozwiązania kryzysu uchodźczego i migracyjnego w Unii Europejskiej w latach 2011-2017 / Katarzyna CYMBRANOWICZ // International Business and Global Economy = Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej. - nr 37 (2018), s. 53-70. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/13449/pl. - ISSN 2300-6102
14
Ekonomiczne konsekwencje kryzysu migracyjnego 2015+ dla Unii Europejskiej / Katarzyna CYMBRANOWICZ // W: Europejskie i polskie doświadczenia z etnicznością i migracjami w XXI wieku / red. nauk. Anita Adamczyk, Andrzej Sakson, Cezary Trosiak. - Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2018. - (Mniejszości - Migracje - Wielokulturowość ; t. 4). - S. 243-261. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65817-46-4. - Pełny tekst: http://migranci-mniejszosci.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2019/02/Ksiazka2018.pdf
15
The "Working Poor" Phenomenon in Europe - a Taxonomic Analysis = Zjawisko working poor w Europie - analiza taksonomiczna / Katarzyna CYMBRANOWICZ // Econometrics : Advances in Applied Data Analysis = Ekonometria. - vol. 22, nr 3 (2018), s. 66-83. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/45479/Cymbranowicz_The_Working_Poor_Phenomenon_In_Europe_a_Taxonomic_2018.pdf. - ISSN 1507-3866
16
Prezydencja w Unii Europejskiej po reformie lizbońskiej a zasada good governance = Presidency in the European Union Upon the Lisbon Reform and the Good Governance Principle / Katarzyna CYMBRANOWICZ // Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula = Vistula University Working Papers. - nr 4 (55) (2017), s. 17-27. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.i.vistula.edu.pl/media/docs/8WNgDBckz7uFd270Cj74JobE1.pdf. - ISSN 2353-2688
17
Sytuacja na rynku pracy w Unii Europejskiej w okresie kryzysu i spowolnienia gospodarczego - stan i perspektywy rozwoju / Katarzyna CYMBRANOWICZ // W: Europa XX-XXI wieku : społeczno-polityczne konsekwencje kryzysów / red. Marcela Gruszczyk, Lech Krzyżanowski, Miłosz Skrzypek. - Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2017. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Śląski w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 3592). - S. 453-483. - ISBN 978-83-226-3043-3 ; 978-83-226-3044-0
18
Praca i bieda - zjawisko working poor w Unii Europejskiej = Work and Poverty - the Phenomenon of "Working Poor" in the European Union / Katarzyna CYMBRANOWICZ // Transformacje = Transformations. - nr 1-2 (92-93) (2017), s. 138-157. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.e-transformations.com/archiwum/transformacje_1-2_2017.pdf. - ISSN 1230-0292
19
Analiza i ocena zjawiska (nie)kontrolowanych migracji do Unii Europejskiej - stan obecny i perspektywy rozwoju / Katarzyna CYMBRANOWICZ // W: Unia Europejska : organizacyjne, gospodarcze, społeczne oraz polityczne wyzwania i perspektywy / red. nauk. Konrad Głębocki, Anna Bazan-Bulanda, Aleksandra Czarnecka. - Częstochowa: Politechnika Częstochowska, 2017. - (Seria Monografie, ISSN 0860-5017 ; nr 338). - S. 108-127. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7193-678-4
20
The Phenomenon of Underemployment and the Concept of Flexicurity in the Labour Market in Poland = Zjawisko niepełnego zatrudnienia a koncepcja flexicurity na rynku pracy w Polsce / Katarzyna CYMBRANOWICZ // Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula = Vistula Scientific Quarterly. - nr 1 (51) (2017), s. 35-51. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.i.vistula.edu.pl/media/docs/nZbANjWkoeeyoMmrGkrL8SdCj.pdf. - ISSN 2084-4689
21
Europa (bez) granic - w poszukiwaniu rozwiązania kryzysu migracyjnego w Unii Europejskiej / Katarzyna CYMBRANOWICZ // W: Nowe perspektywy integracji europejskiej w obliczu wyzwań i zagrożeń / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA. - Warszawa: Difin, 2017. - S. 48-79. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-520-5
22
Analiza i ocena zjawiska working poor w Polsce na tle Unii Europejskiej = Analysis and Assessment the Phenomenon of Working Poor in Poland Compared to the European Union / Katarzyna CYMBRANOWICZ // W: Współczesne problemy ekonomii - między teorią a praktyką gospodarczą w aspekcie różnorodności / red. nauk. Małgorzata Romanowska. - Częstochowa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 2017. - S. 170-178. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65343-07-9. - Pełny tekst: http://bluewaterfall.pl/pte/fileLibraries/pracePDF/WPE_mtaegwar_11_13_12_2017.pdf
23
The Phenomenon of the Precariat in the Polish Labour Market during Poland's Membership in the European Union / Katarzyna CYMBRANOWICZ // Annales : etyka w życiu gospodarczym = Annales : Ethics in Economic Life. - vol. 20, nr 8 (2017), s. 137-151. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2017/2017_8_cymbranowicz_137_151.pdf. - ISSN 1899-2226
24
The Phenomenon of Underemployment in Poland / Katarzyna CYMBRANOWICZ // Annales : etyka w życiu gospodarczym = Annales : Ethics in Economic Life. - Vol. 19, nr 4 (2016), s. 137-151. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2016/2016_4_cymbranowicz_137_151.pdf. - ISSN 1899-2226
25
Proces konwergencji gospodarczej w ujęciu realnym i nominalnym w świetle teorii ekonomicznych / Katarzyna CYMBRANOWICZ // W: Nowe wyzwania integracji europejskiej / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA. - Warszawa: Difin SA, 2016. - S. 17-35. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-072-9
26
Zjawisko working poor na współczesnym rynku pracy - wybrane aspekty / Katarzyna CYMBRANOWICZ // W: I Kongres Młodych Ekonomistów w PTE dla gospodarki Polski, Współczesne problemy ekonomii - między teorią a praktyką gospodarczą, 20-21 październik 2016 : zbiór prac naukowych. Część II / red. Małgorzata Romanowska, Mariusz Chudzicki, Agnieszka Domańska. - Częstochowa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Częstochowie, 2016. - S. 296-309. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65343-05-5
27
Prekariat - nowe zjawisko na rynku pracy w Polsce = The Precariat - a New Phenomenon in the Labour Market in Poland / Katarzyna CYMBRANOWICZ // Annales : etyka w życiu gospodarczym = Annales : Ethics in Economic Life. - Vol. 19, nr 2 (2016), s. 17-30. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2016/2016_2_cymbranowicz_17_30.pdf. - ISSN 1899-2226
28
Wpływ funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na sytuację polskiego rynku pracy = The Impact of European Union Structural Funds on the Situation of the Polish Labor Market / Katarzyna CYMBRANOWICZ // W: Rozwój na peryferiach? Determinanty zmian. T. 2 / red. nauk. Jerzy Rossa, Tomasz Marcinkowski. - Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, 2016. - S. 133-151. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65466-08-2
29
Migrants: An opportunity or a threat for the European Union? An Outline of the Problem in the Context of Contemporary Socio-economic Challenges = Migranci - szansa czy zagrożenie dla Unii Europejskiej? Zarys problemu w kontekście współczesnych wyzwań społeczno-gospodarczych / Katarzyna CYMBRANOWICZ // International Business and Global Economy = Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej. - nr 35/1 (2016), s. 524-537. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=2033. - ISSN 2300-6102
30
The Impact of Flexicurity on the Functioning of the Labor Market in the European Union / Katarzyna CYMBRAMOWICZ // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław KACZMAREK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 17-28. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/5f/2b/BOOK%20III%202015.pdf
31
Wpływ integracji na sytuację na rynku pracy i migracje zagraniczne w nowych państwach członkowskich / Katarzyna CYMBRANOWICZ // W: Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej : diagnoza i perspektywy / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Warszawa: Difin SA, 2015. - S. 66-100. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7930-789-0
32
Flexicurity - a New Tool for Human Resources Management / Katarzyna Cymbranowicz // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 203-212. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5. - Pełny tekst: http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/85/ff/CFM_2014_ksiazka_1.pdf
33
Pozycja i rola regionów w procesie integracji oraz politykach wspólnotowych Unii Europejskiej / Katarzyna Cymbranowicz // W: Rozwój na peryferiach / red. nauk. Jerzy Rossa, Tomasz Marcinkowski. - Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, 2014. - S. 89-107. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63134-07-5
34
Aktywność zawodowa osób starszych w świetle kryzysu demograficznego / Katarzyna Cymbranowicz // W: Współczesne problemy ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania / [red. Sylwia Zimoląg, Agnieszka Śliwa]. - Kraków: Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2014. - S. 9-28. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-939536-1-5
35
Wpływ kryzysu gospodarczego na politykę rynku pracy i zatrudnienia w państwach członkowskich Unii Europejskiej / Katarzyna CYMBRANOWICZ // W: Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Warszawa: Difin SA, 2014. - S. 189-242. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7930-462-2
36
Współpraca transgraniczna jako instrument polityki rozwoju regionalnego w warunkach integracji europejskiej w latach 1989-2013 - wybrane aspekty = Cross-Border Cooperation as Instrument of Regional Development Policy under European Integration in 1989-2013 / Katarzyna Cymbranowicz // W: Współpraca międzynarodowa a rozwój regionalny. Cz. 1, Uwarunkowania i formy współpracy transgranicznej / red. nauk. Jerzy Grabowiecki. - Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2014. - S. 19-30. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7431-412-1
37
Wpływ integracji na sytuację na rynku pracy i migracje zagraniczne w nowych państwach członkowskich / Katarzyna CYMBRANOWICZ // W: Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej / kier. tematu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - (2014), s. 71-108. - Bibliogr.
38
Aspekty organizacyjne i priorytety polskiej prezydencji / Katarzyna Cymbranowicz // W: Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 33-61. - ISBN 978-83-62511-47-1
39
Podsumowanie i ocena prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / Katarzyna Cymbranowicz, Daniel GACH, Helena TENDERA-WŁASZCZUK // W: Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 159-175. - ISBN 978-83-62511-47-1
40
Wpływ kryzysu gospodarczego na politykę rynku pracy i zatrudnienia w państwach członkowskich Unii Europejskiej / Katarzyna CYMBRANOWICZ // W: Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - (2013), s. 189-240. - Bibliogr.
41
Wyzwania demograficzne XXI wieku - zarys problemu / Katarzyna Cymbranowicz // W: Wyzwania współczesnej ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania / [red. Paweł Zygulski]. - Kraków: Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2013. - S. 11-22. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-931384-4-9
42
Ewolucja wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej - kontrowersje wokół nowej perspektywy finansowej 2014-2020 / Katarzyna Cymbranowicz // W: Kryzys w Unii - Unia w kryzysie? / red. Adam Kirpsza, Grzegorz Stachowiak. - Kraków: Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013. - S. 53-77. - Streszcz. - ISBN 978-83-932398-5-6. - Pełny tekst: http://download1513.mediafire.com/vug4yqhpwm3g/7to3t6312m9f94k/Kryzys+w+Unii+-+Unia+w+kryzysie.pdf
43
The Contemporary Challenges for Europe's Intellectual Capital Management from the Perspective of Polish Membership in the European Union / Katarzyna Cymbranowicz // W: Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 97-111. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-77-8
44
Przebieg i efekty polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / Katarzyna Cymbranowicz // W: Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 63-79. - ISBN 978-83-62511-47-1
45
Aspekty organizacyjne i priorytety polskiej prezydencji / Katarzyna Cymbranowicz // W: Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - (2012), s. 26-52
46
Przebieg i efekty polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / Katarzyna Cymbranowicz // W: Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - (2012), s. 53-68
47
Podsumowanie i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / Katarzyna Cymbranowicz, Daniel GACH, Helena TENDERA-WŁASZCZUK // W: Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - (2012), s. 147-163
1
Cymbranowicz K., (2020), Strefa Schengen - gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?, "Przegląd Zachodni", nr 1, s. 101-121.
2
Cymbranowicz K., (2020), The Development of the European Union in the Areas of Migration, Visa and Asylum after 2015 : Priorities, Effects, Perspectives, "Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny", nr 1 (175), s. 67-95; http://www.ejournals.eu/Studia-Migracyjne/2020/1(175)/art/16550/
3
Cymbranowicz K., (2020), Analysis and Assessment of the 'Working Poor' Phenomenon among Young People in the European Union, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", vol. 3, t. 348, s. 91-112; https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/1968/7812
4
Tendera-Właszczuk H., Kelm H., Cymbranowicz K., (2020), Wybrane polityki Unii Europejskiej, Warszawa : Difin, 226 s.
5
Tendera-Właszczuk H., Bąba W., Cymbranowicz K., Żaba G., (2020), Piętnaście lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Warszawa : Difin, 125 s.
6
Cymbranowicz K., (2019), Europa (bez) granic? - przyszłość strefy Schengen, "Polityka i Społeczeństwo", nr 2 (17), s. 65-85; https://repozytorium.ur.edu.pl/bitstream/handle/item/5209/5%20cymbranowicz-europa.pdf
7
Cymbranowicz K., (2019), Od kryzysu do strategii - analiza i ocena działań Unii Europejskiej w sprawie imigrantów i uchodźców z Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej i Afryki Subsaharyjskiej po 2015 r.. [W:] TENDERA-WŁASZCZUK H., PROSTAK R. (red.), Aktualna kondycja integracji europejskiej w obliczu wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych, Warszawa : Difin, s. 13-57.
8
Cymbranowicz K., (2019), (Nie)zbędne porozumienie UE-Turcja ws. uchodźców - sukces czy porażka unijnej polityki migracyjnej?. [W:] Adamczyk A., Sakson A., Trosiak C. (red.), Migranci i mniejszości jako obcy i swoi w przestrzeni polityczno-społecznej, Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, s. 87-100.
9
Cymbranowicz K., (2018), Pracujący, ale biedni : wybrane aspekty zjawiska "biednych pracujących" w Europie - analiza taksonomiczna, "Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka", nr 11 (566), s. 23-27.
10
Cymbranowicz K., (2018), Refleksja na temat członkostwa Polski w strefie euro z perspektywy rynku pracy, "Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula", nr 5 (62), s. 16-32; http://www.i.vistula.edu.pl/media/docs/uvzGYBBMn3AmGGILpDhbe0TWk.pdf
11
Cymbranowicz K., (2018), Współczesny kryzys uchodźczy i migracyjny - Unia Europejska w roli aktywnego uczestnika czy biernego obserwatora?. [W:] Chałupczak H., Lesińska M., Pogorzała E., Browarek T. (red.), Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań : teoria i praktyka, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 45-68.
12
Cymbranowicz K., (2018), (Nie) dobry mechanizm Prezydencji, czyli problem przewodnictwa w Unii Europejskiej w latach 1957-2017, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", nr 2 (61), s. 228-254; https://mysl.lazarski.pl/fileadmin/user_upload/user_upload/MEiP_2-18_15-K.Cymbranowicz.pdf
13
Cymbranowicz K., (2018), "Fortress Europe" or "Open Door Policy" - Attempts to Solve the Refugee and Migration Crisis in the European Union in 2011-2017, "International Business and Global Economy", nr 37, s. 53-70; http://www.ejournals.eu/pliki/art/13449/pl
14
Cymbranowicz K., (2018), Ekonomiczne konsekwencje kryzysu migracyjnego 2015+ dla Unii Europejskiej. [W:] Adamczyk A., Sakson A., Trosiak C. (red.), Europejskie i polskie doświadczenia z etnicznością i migracjami w XXI wieku, Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, s. 243-261.
15
Cymbranowicz K., (2018), The "Working Poor" Phenomenon in Europe - a Taxonomic Analysis, "Econometrics : Advances in Applied Data Analysis", vol. 22, nr 3, s. 66-83; http://www.dbc.wroc.pl/Content/45479/Cymbranowicz_The_Working_Poor_Phenomenon_In_Europe_a_Taxonomic_2018.pdf
16
Cymbranowicz K., (2017), Prezydencja w Unii Europejskiej po reformie lizbońskiej a zasada good governance, "Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula", nr 4 (55), s. 17-27; http://www.i.vistula.edu.pl/media/docs/8WNgDBckz7uFd270Cj74JobE1.pdf
17
Cymbranowicz K., (2017), Sytuacja na rynku pracy w Unii Europejskiej w okresie kryzysu i spowolnienia gospodarczego - stan i perspektywy rozwoju. [W:] Gruszczyk M., Krzyżanowski L., Skrzypek M. (red.), Europa XX-XXI wieku : społeczno-polityczne konsekwencje kryzysów (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; nr 3592), Katowice : Uniwersytet Śląski w Katowicach, s. 453-483.
18
Cymbranowicz K., (2017), Praca i bieda - zjawisko working poor w Unii Europejskiej, "Transformacje", nr 1-2 (92-93), s. 138-157; http://www.e-transformations.com/archiwum/transformacje_1-2_2017.pdf
19
Cymbranowicz K., (2017), Analiza i ocena zjawiska (nie)kontrolowanych migracji do Unii Europejskiej - stan obecny i perspektywy rozwoju. [W:] Głębocki K., Bazan-Bulanda A., Czarnecka A. (red.), Unia Europejska : organizacyjne, gospodarcze, społeczne oraz polityczne wyzwania i perspektywy (Monografie - Politechnika Częstochowska; nr 338), Częstochowa : Politechnika Częstochowska, s. 108-127.
20
Cymbranowicz K., (2017), The Phenomenon of Underemployment and the Concept of Flexicurity in the Labour Market in Poland, "Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula", nr 1 (51), s. 35-51; http://www.i.vistula.edu.pl/media/docs/nZbANjWkoeeyoMmrGkrL8SdCj.pdf
21
Cymbranowicz K., (2017), Europa (bez) granic - w poszukiwaniu rozwiązania kryzysu migracyjnego w Unii Europejskiej. [W:] Tendera-Właszczuk H., Bąba W., Zajączkowska M. (red.), Nowe perspektywy integracji europejskiej w obliczu wyzwań i zagrożeń, Warszawa : Difin, s. 48-79.
22
Cymbranowicz K., (2017), Analiza i ocena zjawiska working poor w Polsce na tle Unii Europejskiej. [W:] Romanowska M. (red.), Współczesne problemy ekonomii - między teorią a praktyką gospodarczą w aspekcie różnorodności, Częstochowa : Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, s. 170-178.
23
Cymbranowicz K., (2017), The Phenomenon of the Precariat in the Polish Labour Market during Poland's Membership in the European Union, "Annales : etyka w życiu gospodarczym", vol. 20, nr 8, s. 137-151; http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2017/2017_8_cymbranowicz_137_151.pdf
24
Cymbranowicz K., (2016), The Phenomenon of Underemployment in Poland, "Annales : etyka w życiu gospodarczym", Vol. 19, nr 4, s. 137-151; http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2016/2016_4_cymbranowicz_137_151.pdf
25
Cymbranowicz K., (2016), Proces konwergencji gospodarczej w ujęciu realnym i nominalnym w świetle teorii ekonomicznych. [W:] Tendera-Właszczuk H., Bąba W., Zajączkowska M. (red.), Nowe wyzwania integracji europejskiej, Warszawa : Difin SA, s. 17-35.
26
Cymbranowicz K., (2016), Zjawisko working poor na współczesnym rynku pracy - wybrane aspekty. [W:] Romanowska M., Chudzicki M., Domańska A. (red.), I Kongres Młodych Ekonomistów w PTE dla gospodarki Polski, Współczesne problemy ekonomii - między teorią a praktyką gospodarczą, 20-21 październik 2016 : zbiór prac naukowych. Część II, Częstochowa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Częstochowie, s. 296-309.
27
Cymbranowicz K., (2016), Prekariat - nowe zjawisko na rynku pracy w Polsce, "Annales : etyka w życiu gospodarczym", Vol. 19, nr 2, s. 17-30; http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2016/2016_2_cymbranowicz_17_30.pdf
28
Cymbranowicz K., (2016), Wpływ funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na sytuację polskiego rynku pracy. [W:] Rossa J., Marcinkowski T. (red.), Rozwój na peryferiach? Determinanty zmian, T. 2, Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, s. 133-151.
29
Cymbranowicz K., (2016), Migrants: An opportunity or a threat for the European Union? An Outline of the Problem in the Context of Contemporary Socio-economic Challenges, "International Business and Global Economy", nr 35/1, s. 524-537; http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=2033
30
Cymbranowicz K., (2015), The Impact of Flexicurity on the Functioning of the Labor Market in the European Union. [W:] Malina A., Oczkowska R., Kaczmarek J. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 17-28.
31
Cymbranowicz K., (2015), Wpływ integracji na sytuację na rynku pracy i migracje zagraniczne w nowych państwach członkowskich. [W:] Tendera-Właszczuk H. (red.), Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej : diagnoza i perspektywy, Warszawa : Difin SA, s. 66-100.
32
Cymbranowicz K., (2014), Flexicurity - a New Tool for Human Resources Management. [W:] Lula P., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 203-212.
33
Cymbranowicz K., (2014), Pozycja i rola regionów w procesie integracji oraz politykach wspólnotowych Unii Europejskiej. [W:] Rossa J., Marcinkowski T. (red.), Rozwój na peryferiach, Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, s. 89-107.
34
Cymbranowicz K., (2014), Aktywność zawodowa osób starszych w świetle kryzysu demograficznego. [W:] Zimoląg S., Śliwa A. (red.), Współczesne problemy ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania, Kraków : Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 9-28.
35
Cymbranowicz K., (2014), Wpływ kryzysu gospodarczego na politykę rynku pracy i zatrudnienia w państwach członkowskich Unii Europejskiej. [W:] Tendera-Właszczuk H. (red.), Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej, Warszawa : Difin SA, s. 189-242.
36
Cymbranowicz K., (2014), Współpraca transgraniczna jako instrument polityki rozwoju regionalnego w warunkach integracji europejskiej w latach 1989-2013 - wybrane aspekty. [W:] Grabowiecki J. (red.), Współpraca międzynarodowa a rozwój regionalny. Cz. 1, Uwarunkowania i formy współpracy transgranicznej, Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 19-30.
37
Cymbranowicz K., (2014), Wpływ integracji na sytuację na rynku pracy i migracje zagraniczne w nowych państwach członkowskich. [W:] Tendera-Właszczuk H. (kierownik tematu), Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej, s. 71-108.
38
Cymbranowicz K., (2013), Aspekty organizacyjne i priorytety polskiej prezydencji. [W:] Tendera-Właszczuk H. (red.), Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 33-61.
39
Cymbranowicz K., Gach D., Tendera-Właszczuk H., (2013), Podsumowanie i ocena prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. [W:] Tendera-Właszczuk H. (red.), Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 159-175.
40
Cymbranowicz K., (2013), Wpływ kryzysu gospodarczego na politykę rynku pracy i zatrudnienia w państwach członkowskich Unii Europejskiej. [W:] Tendera-Właszczuk H. (kierownik tematu), Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej, s. 189-240.
41
Cymbranowicz K., (2013), Wyzwania demograficzne XXI wieku - zarys problemu. [W:] Zygulski P. (red.), Wyzwania współczesnej ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania, Kraków : Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 11-22.
42
Cymbranowicz K., (2013), Ewolucja wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej - kontrowersje wokół nowej perspektywy finansowej 2014-2020. [W:] Kirpsza A., Stachowiak G. (red.), Kryzys w Unii - Unia w kryzysie?, Kraków : Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 53-77.
43
Cymbranowicz K., (2013), The Contemporary Challenges for Europe's Intellectual Capital Management from the Perspective of Polish Membership in the European Union. [W:] Lula P., Mikuła B., Jaki A. (red.), Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 97-111.
44
Cymbranowicz K., (2013), Przebieg i efekty polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. [W:] Tendera-Właszczuk H. (red.), Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 63-79.
45
Cymbranowicz K., (2012), Aspekty organizacyjne i priorytety polskiej prezydencji. [W:] Tendera-Właszczuk H. (kierownik tematu), Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, s. 26-52.
46
Cymbranowicz K., (2012), Przebieg i efekty polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. [W:] Tendera-Właszczuk H. (kierownik tematu), Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, s. 53-68.
47
Cymbranowicz K., Gach D., Tendera-Właszczuk H., (2012), Podsumowanie i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. [W:] Tendera-Właszczuk H. (kierownik tematu), Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, s. 147-163.
1
@article{UEK:2168349466,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "Strefa Schengen - gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?",
journal = "Przegląd Zachodni",
number = "1",
pages = "101-121",
year = "2020",
}
2
@article{UEK:2168346756,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "The Development of the European Union in the Areas of Migration, Visa and Asylum after 2015 : Priorities, Effects, Perspectives",
journal = "Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny",
number = "1 (175)",
pages = "67-95",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.4467/25444972SMPP.20.004.11795},
url = {http://www.ejournals.eu/Studia-Migracyjne/2020/1(175)/art/16550/},
}
3
@article{UEK:2168349488,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "Analysis and Assessment of the 'Working Poor' Phenomenon among Young People in the European Union",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "vol. 3, t. 348",
pages = "91-112",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.18778/0208-6018.348.05},
url = {https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/1968/7812},
}
4
@book{UEK:2168344138,
author = "Helena Tendera-Właszczuk and Hanna Kelm and Katarzyna Cymbranowicz",
title = "Wybrane polityki Unii Europejskiej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2020",
isbn = "978-83-8085-081-1",
}
5
@book{UEK:2168344120,
author = "Helena Tendera-Właszczuk and Wojciech Bąba and Katarzyna Cymbranowicz and Grzegorz Żaba",
title = "Piętnaście lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2020",
isbn = "978-83-8085-089-7",
}
6
@article{UEK:2168340939,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "Europa (bez) granic? - przyszłość strefy Schengen",
journal = "Polityka i Społeczeństwo",
number = "2 (17)",
pages = "65-85",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/polispol.2019.2.5},
url = {https://repozytorium.ur.edu.pl/bitstream/handle/item/5209/5%20cymbranowicz-europa.pdf},
}
7
@inbook{UEK:2168333843,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "Od kryzysu do strategii - analiza i ocena działań Unii Europejskiej w sprawie imigrantów i uchodźców z Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej i Afryki Subsaharyjskiej po 2015 r.",
booktitle = "Aktualna kondycja integracji europejskiej w obliczu wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych",
pages = "13-57",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2019",
isbn = "978-83-8085-798-8",
}
8
@inbook{UEK:2168343315,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "(Nie)zbędne porozumienie UE-Turcja ws. uchodźców - sukces czy porażka unijnej polityki migracyjnej?",
booktitle = "Migranci i mniejszości jako obcy i swoi w przestrzeni polityczno-społecznej",
pages = "87-100",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu",
year = "2019",
url = {http://migranci-mniejszosci.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2020/02/Adamczyk-Sakson-Trosiak-2019-Migranci-i-mniejszo%C5%9Bci-jako-obcy-i-swoi-w-przestrzeni-polityczno-spo%C5%82ecznej.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-65817-80-8",
}
9
@article{UEK:2168330311,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "Pracujący, ale biedni : wybrane aspekty zjawiska biednych pracujących w Europie - analiza taksonomiczna",
journal = "Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka",
number = "11 (566)",
pages = "23-27",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0012.7390},
url = {},
}
10
@article{UEK:2168332171,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "Refleksja na temat członkostwa Polski w strefie euro z perspektywy rynku pracy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula",
number = "5 (62)",
pages = "16-32",
year = "2018",
url = {http://www.i.vistula.edu.pl/media/docs/uvzGYBBMn3AmGGILpDhbe0TWk.pdf},
}
11
@inbook{UEK:2168327471,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "Współczesny kryzys uchodźczy i migracyjny - Unia Europejska w roli aktywnego uczestnika czy biernego obserwatora?",
booktitle = "Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań : teoria i praktyka",
pages = "45-68",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2018",
isbn = "978-83-227-9112-7",
}
12
@article{UEK:2168327645,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "(Nie) dobry mechanizm Prezydencji, czyli problem przewodnictwa w Unii Europejskiej w latach 1957-2017",
journal = "Myśl Ekonomiczna i Polityczna",
number = "2 (61)",
pages = "228-254",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.26399/meip.2(61).2018.24/k.cymbranowicz},
url = {https://mysl.lazarski.pl/fileadmin/user_upload/user_upload/MEiP_2-18_15-K.Cymbranowicz.pdf},
}
13
@article{UEK:2168330853,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "Fortress Europe or Open Door Policy - Attempts to Solve the Refugee and Migration Crisis in the European Union in 2011-2017",
journal = "International Business and Global Economy",
number = "37",
pages = "53-70",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.18.004.9377},
url = {http://www.ejournals.eu/pliki/art/13449/pl},
}
14
@inbook{UEK:2168339407,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "Ekonomiczne konsekwencje kryzysu migracyjnego 2015+ dla Unii Europejskiej",
booktitle = "Europejskie i polskie doświadczenia z etnicznością i migracjami w XXI wieku",
pages = "243-261",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu",
year = "2018",
url = {http://migranci-mniejszosci.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2019/02/Ksiazka2018.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-65817-46-4",
}
15
@article{UEK:2168327349,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "The Working Poor Phenomenon in Europe - a Taxonomic Analysis",
journal = "Econometrics : Advances in Applied Data Analysis",
number = "vol. 22, 3",
pages = "66-83",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/eada.2018.3.05},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/45479/Cymbranowicz_The_Working_Poor_Phenomenon_In_Europe_a_Taxonomic_2018.pdf},
}
16
@article{UEK:2168320359,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "Prezydencja w Unii Europejskiej po reformie lizbońskiej a zasada good governance",
journal = "Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula",
number = "4 (55)",
pages = "17-27",
year = "2017",
url = {http://www.i.vistula.edu.pl/media/docs/8WNgDBckz7uFd270Cj74JobE1.pdf},
}
17
@inbook{UEK:2168318347,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "Sytuacja na rynku pracy w Unii Europejskiej w okresie kryzysu i spowolnienia gospodarczego - stan i perspektywy rozwoju",
booktitle = "Europa XX-XXI wieku : społeczno-polityczne konsekwencje kryzysów",
pages = "453-483",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Śląski w Katowicach",
year = "2017",
issn = "0208-6336",
isbn = "978-83-226-3043-3 ; 978-83-226-3044-0",
}
18
@article{UEK:2168325919,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "Praca i bieda - zjawisko working poor w Unii Europejskiej",
journal = "Transformacje",
number = "1-2 (92-93)",
pages = "138-157",
year = "2017",
url = {http://www.e-transformations.com/archiwum/transformacje_1-2_2017.pdf},
}
19
@inbook{UEK:2168327807,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "Analiza i ocena zjawiska (nie)kontrolowanych migracji do Unii Europejskiej - stan obecny i perspektywy rozwoju",
booktitle = "Unia Europejska : organizacyjne, gospodarcze, społeczne oraz polityczne wyzwania i perspektywy",
pages = "108-127",
adress = "Częstochowa",
publisher = "Politechnika Częstochowska",
year = "2017",
issn = "0860-5017",
isbn = "978-83-7193-678-4",
}
20
@article{UEK:2168313711,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "The Phenomenon of Underemployment and the Concept of Flexicurity in the Labour Market in Poland",
journal = "Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula",
number = "1 (51)",
pages = "35-51",
year = "2017",
url = {http://www.i.vistula.edu.pl/media/docs/nZbANjWkoeeyoMmrGkrL8SdCj.pdf},
}
21
@inbook{UEK:2168320499,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "Europa (bez) granic - w poszukiwaniu rozwiązania kryzysu migracyjnego w Unii Europejskiej",
booktitle = "Nowe perspektywy integracji europejskiej w obliczu wyzwań i zagrożeń",
pages = "48-79",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2017",
isbn = "978-83-8085-520-5",
}
22
@inbook{UEK:2168327473,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "Analiza i ocena zjawiska working poor w Polsce na tle Unii Europejskiej",
booktitle = "Współczesne problemy ekonomii - między teorią a praktyką gospodarczą w aspekcie różnorodności",
pages = "170-178",
adress = "Częstochowa",
publisher = "Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
year = "2017",
url = {http://bluewaterfall.pl/pte/fileLibraries/pracePDF/WPE_mtaegwar_11_13_12_2017.pdf},
isbn = "978-83-65343-07-9",
}
23
@article{UEK:2168332483,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "The Phenomenon of the Precariat in the Polish Labour Market during Poland's Membership in the European Union",
journal = "Annales : etyka w życiu gospodarczym",
number = "vol. 20, 8",
pages = "137-151",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.18778/1899-2226.20.8.11},
url = {http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2017/2017_8_cymbranowicz_137_151.pdf},
}
24
@article{UEK:2168310643,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "The Phenomenon of Underemployment in Poland",
journal = "Annales : etyka w życiu gospodarczym",
number = "Vol. 19, 4",
pages = "137-151",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18778/1899-2226.19.4.10},
url = {http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2016/2016_4_cymbranowicz_137_151.pdf},
}
25
@inbook{UEK:2168303115,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "Proces konwergencji gospodarczej w ujęciu realnym i nominalnym w świetle teorii ekonomicznych",
booktitle = "Nowe wyzwania integracji europejskiej",
pages = "17-35",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-072-9",
}
26
@inbook{UEK:2168325923,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "Zjawisko working poor na współczesnym rynku pracy - wybrane aspekty",
booktitle = "I Kongres Młodych Ekonomistów w PTE dla gospodarki Polski, Współczesne problemy ekonomii - między teorią a praktyką gospodarczą, 20-21 październik 2016 : zbiór prac naukowych. Część II",
pages = "296-309",
adress = "Częstochowa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Częstochowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-65343-05-5",
}
27
@article{UEK:2168306055,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "Prekariat - nowe zjawisko na rynku pracy w Polsce",
journal = "Annales : etyka w życiu gospodarczym",
number = "Vol. 19, 2",
pages = "17-30",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18778/1899-2226.19.2.02},
url = {http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2016/2016_2_cymbranowicz_17_30.pdf},
}
28
@inbook{UEK:2168314421,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "Wpływ funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na sytuację polskiego rynku pracy",
booktitle = "Rozwój na peryferiach? Determinanty zmian. T. 2",
pages = "133-151",
adress = "Gorzów Wielkopolski",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża",
year = "2016",
isbn = "978-83-65466-08-2",
}
29
@article{UEK:2168310389,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "Migrants: An opportunity or a threat for the European Union? An Outline of the Problem in the Context of Contemporary Socio-economic Challenges",
journal = "International Business and Global Economy",
number = "35/1",
pages = "524-537",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.16.038.5619},
url = {http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=2033},
}
30
@inbook{UEK:2168299847,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "The Impact of Flexicurity on the Functioning of the Labor Market in the European Union",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology",
pages = "17-28",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/5f/2b/BOOK%20III%202015.pdf},
isbn = "978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1",
}
31
@inbook{UEK:2168292813,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "Wpływ integracji na sytuację na rynku pracy i migracje zagraniczne w nowych państwach członkowskich",
booktitle = "Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej : diagnoza i perspektywy",
pages = "66-100",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2015",
isbn = "978-83-7930-789-0",
}
32
@inbook{UEK:2168293601,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "Flexicurity - a New Tool for Human Resources Management",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management",
pages = "203-212",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
url = {http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/85/ff/CFM_2014_ksiazka_1.pdf},
isbn = "978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5",
}
33
@inbook{UEK:2168293713,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "Pozycja i rola regionów w procesie integracji oraz politykach wspólnotowych Unii Europejskiej",
booktitle = "Rozwój na peryferiach",
pages = "89-107",
adress = "Gorzów Wielkopolski",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża",
year = "2014",
isbn = "978-83-63134-07-5",
}
34
@inbook{UEK:2168293609,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "Aktywność zawodowa osób starszych w świetle kryzysu demograficznego",
booktitle = "Współczesne problemy ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania",
pages = "9-28",
adress = "Kraków",
publisher = "Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-939536-1-5",
}
35
@inbook{UEK:2168289163,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "Wpływ kryzysu gospodarczego na politykę rynku pracy i zatrudnienia w państwach członkowskich Unii Europejskiej",
booktitle = "Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej",
pages = "189-242",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-462-2",
}
36
@inbook{UEK:2168293721,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "Współpraca transgraniczna jako instrument polityki rozwoju regionalnego w warunkach integracji europejskiej w latach 1989-2013 - wybrane aspekty",
booktitle = "Współpraca międzynarodowa a rozwój regionalny. Cz. 1, Uwarunkowania i formy współpracy transgranicznej",
pages = "19-30",
adress = "Białystok",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku",
year = "2014",
isbn = "978-83-7431-412-1",
}
37
@unpublished{UEK:2168302437,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "Wpływ integracji na sytuację na rynku pracy i migracje zagraniczne w nowych państwach członkowskich",
booktitle = "Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej",
pages = "71-108",
year = "2014",
}
38
@inbook{UEK:2168293571,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "Aspekty organizacyjne i priorytety polskiej prezydencji",
booktitle = "Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej",
pages = "33-61",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-47-1",
}
39
@inbook{UEK:2168254490,
author = "Katarzyna Cymbranowicz and Daniel Gach and Helena Tendera-Właszczuk",
title = "Podsumowanie i ocena prezydencji w Radzie Unii Europejskiej",
booktitle = "Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej",
pages = "159-175",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-47-1",
}
40
@unpublished{UEK:2168290165,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "Wpływ kryzysu gospodarczego na politykę rynku pracy i zatrudnienia w państwach członkowskich Unii Europejskiej",
booktitle = "Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej",
pages = "189-240",
year = "2013",
}
41
@inbook{UEK:2168293611,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "Wyzwania demograficzne XXI wieku - zarys problemu",
booktitle = "Wyzwania współczesnej ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania",
pages = "11-22",
adress = "Kraków",
publisher = "Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-931384-4-9",
}
42
@inbook{UEK:2168293607,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "Ewolucja wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej - kontrowersje wokół nowej perspektywy finansowej 2014-2020",
booktitle = "Kryzys w Unii - Unia w kryzysie?",
pages = "53-77",
adress = "Kraków",
publisher = "Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2013",
url = {http://download1513.mediafire.com/vug4yqhpwm3g/7to3t6312m9f94k/Kryzys+w+Unii+-+Unia+w+kryzysie.pdf},
isbn = "978-83-932398-5-6",
}
43
@inbook{UEK:2168293597,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "The Contemporary Challenges for Europe's Intellectual Capital Management from the Perspective of Polish Membership in the European Union",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy",
pages = "97-111",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-77-8",
}
44
@inbook{UEK:2168293585,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "Przebieg i efekty polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej",
booktitle = "Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej",
pages = "63-79",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-47-1",
}
45
@unpublished{UEK:2168293773,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "Aspekty organizacyjne i priorytety polskiej prezydencji",
booktitle = "Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej",
pages = "26-52",
year = "2012",
}
46
@unpublished{UEK:2168293777,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "Przebieg i efekty polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej",
booktitle = "Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej",
pages = "53-68",
year = "2012",
}
47
@unpublished{UEK:2168282711,
author = "Katarzyna Cymbranowicz and Daniel Gach and Helena Tendera-Właszczuk",
title = "Podsumowanie i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej",
booktitle = "Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej",
pages = "147-163",
year = "2012",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID