Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Od kryzysu do strategii - analiza i ocena działań Unii Europejskiej w sprawie imigrantów i uchodźców z Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej i Afryki Subsaharyjskiej po 2015 r.
Źródło:
Aktualna kondycja integracji europejskiej w obliczu wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Rafał PROSTAK - Warszawa: Difin, 2019, s. 13-57 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-798-8
Nr:
2168333843
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Pracujący, ale biedni : wybrane aspekty zjawiska "biednych pracujących" w Europie - analiza taksonomiczna = Working, but Poor : Selected Aspects of the Working Poor Phenomenon in Europe - a Taxonomic Analysis
Źródło:
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka. - nr 11 (566) (2018) , s. 23-27. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168330311
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
The "Working Poor" Phenomenon in Europe - a Taxonomic Analysis = Zjawisko working poor w Europie - analiza taksonomiczna
Źródło:
Econometrics : Advances in Applied Data Analysis = Ekonometria. - vol. 22, nr 3 (2018) , s. 66-83. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication is co-financed by the MNiSW from the grant given to the University of Economics in Cracow for statutory research
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168327349
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
"Fortress Europe" or "Open Door Policy" - Attempts to Solve the Refugee and Migration Crisis in the European Union in 2011-2017 = "Fortess Europe" czy "Open Door Policy" - próby rozwiązania kryzysu uchodźczego i migracyjnego w Unii Europejskiej w latach 2011-2017
Źródło:
International Business and Global Economy = Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej. - nr 37 (2018) , s. 53-70. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication is co-financed by the MNiSW from the grant given to the University of Economics in Cracow for statutory research.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168330853
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Refleksja na temat członkostwa Polski w strefie euro z perspektywy rynku pracy = Reflection on Poland's Membership in the Euro Area from the Perspective of the Labour Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula. - nr 5 (62) (2018) , s. 16-32. - Tytuł numeru: Euro a sprawa polska - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168332171
artykuł w czasopiśmie
6

Konferencja:
Konferencja naukowa pt. Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań: teoria i praktyka, Lublin, Polska, od 2017-09-14 do 2017-09-15
Tytuł:
Współczesny kryzys uchodźczy i migracyjny - Unia Europejska w roli aktywnego uczestnika czy biernego obserwatora? = Contemporary Refugee and Migration Crisis - the European Union as an Active Participant or Passive Observer?
Źródło:
Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań : teoria i praktyka / red. Henryk Chałupczak, Magdalena Lesińska, Ewa Pogorzała, Tomasz Browarek - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2018, s. 45-68
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
ISBN:
978-83-227-9112-7
Nr:
2168327471
rozdział w materiałach konferencyjnych
7

Tytuł:
(Nie) dobry mechanizm Prezydencji, czyli problem przewodnictwa w Unii Europejskiej w latach 1957-2017 = (Not) Good Mechanism of the Presidency, i.e. the Problem of Leadership in the European Union in the Period 1957-2017
Źródło:
Myśl Ekonomiczna i Polityczna. - nr 2 (61) (2018) , s. 228-254. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168327645
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Prezydencja w Unii Europejskiej po reformie lizbońskiej a zasada good governance = Presidency in the European Union Upon the Lisbon Reform and the Good Governance Principle
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula = Vistula University Working Papers. - nr 4 (55) (2017) , s. 17-27. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168320359
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Sytuacja na rynku pracy w Unii Europejskiej w okresie kryzysu i spowolnienia gospodarczego - stan i perspektywy rozwoju
Źródło:
Europa XX-XXI wieku : społeczno-polityczne konsekwencje kryzysów / red. Marcela Gruszczyk, Lech Krzyżanowski, Miłosz Skrzypek - Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2017, s. 453-483
Seria:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 3592)
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich.
ISBN:
978-83-226-3043-3 ; 978-83-226-3044-0
Nr:
2168318347
rozdział w monografii
10

Tytuł:
Praca i bieda - zjawisko working poor w Unii Europejskiej = Work and Poverty - the Phenomenon of "Working Poor" in the European Union
Źródło:
Transformacje = Transformations. - nr 1-2 (92-93) (2017) , s. 138-157. - Streszcz., summ.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168325919
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Analiza i ocena zjawiska (nie)kontrolowanych migracji do Unii Europejskiej - stan obecny i perspektywy rozwoju
Źródło:
Unia Europejska: organizacyjne, gospodarcze, społeczne oraz polityczne wyzwania i perspektywy / red. nauk. Konrad Głębocki, Anna Bazan-Bulanda, Aleksandra Czarnecka - Częstochowa: Politechnika Częstochowska, 2017, s. 108-127. - Streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Monografie - Politechnika Częstochowska ; nr 338)
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
ISBN:
978-83-7193-678-4
Nr:
2168327807
rozdział w monografii
12

Tytuł:
The Phenomenon of Underemployment and the Concept of Flexicurity in the Labour Market in Poland = Zjawisko niepełnego zatrudnienia a koncepcja flexicurity na rynku pracy w Polsce
Źródło:
Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula = Vistula Scientific Quarterly. - nr 1 (51) (2017) , s. 35-51. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168313711
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Europa (bez) granic - w poszukiwaniu rozwiązania kryzysu migracyjnego w Unii Europejskiej
Źródło:
Nowe perspektywy integracji europejskiej w obliczu wyzwań i zagrożeń / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA - Warszawa: Difin, 2017, s. 48-79 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-520-5
Nr:
2168320499
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
The Phenomenon of the Precariat in the Polish Labour Market during Poland's Membership in the European Union
Źródło:
Annales : etyka w życiu gospodarczym = Annales : Ethics in Economic Life. - vol. 20, nr 8 (2017) , s. 137-151. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168332483
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Analiza i ocena zjawiska working poor w Polsce na tle Unii Europejskiej = Analysis and Assessment the Phenomenon of Working Poor in Poland Compared to the European Union
Źródło:
Współczesne problemy ekonomii - między teorią a praktyką gospodarczą w aspekcie różnorodności / red. nauk. Małgorzata Romanowska - Częstochowa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Częstochowie, 2017, s. 170-178. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65343-07-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168327473
rozdział w monografii
16

Tytuł:
The Phenomenon of Underemployment in Poland
Źródło:
Annales : etyka w życiu gospodarczym = Annales : Ethics in Economic Life. - Vol. 19, nr 4 (2016) , s. 137-151. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168310643
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Wpływ funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na sytuację polskiego rynku pracy = The Impact of European Union Structural Funds on the Situation of the Polish Labor Market
Źródło:
Rozwój na peryferiach? Determinanty zmian. T. 2 / red. nauk. Jerzy Rossa, Tomasz Marcinkowski - Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, 2016, s. 133-151. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65466-08-2
Nr:
2168314421
rozdział w monografii
18

Tytuł:
Proces konwergencji gospodarczej w ujęciu realnym i nominalnym w świetle teorii ekonomicznych
Źródło:
Nowe wyzwania integracji europejskiej / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 17-35 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-072-9
Nr:
2168303115
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Prekariat - nowe zjawisko na rynku pracy w Polsce = The Precariat - a New Phenomenon in the Labour Market in Poland
Źródło:
Annales : etyka w życiu gospodarczym = Annales : Ethics in Economic Life. - Vol. 19, nr 2 (2016) , s. 17-30. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł opublikowany w ramach projektu "Popularyzacja najnowszej wiedzy ekonomicznej wśród ludzi młodych" realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. ; Publikacja została dofinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168306055
artykuł w czasopiśmie
20

Konferencja:
I Kongres Młodych Ekonomistów w PTE dla Gospodarki Polski Współczesne problemy ekonomii - między teorią a praktyką biznesową, Częstochowa, Polska, od 2016-10-20 do 2016-10-21
Tytuł:
Zjawisko working poor na współczesnym rynku pracy - wybrane aspekty
Źródło:
I Kongres Młodych Ekonomistów w PTE dla gospodarki Polski, Współczesne problemy ekonomii - między teorią a praktyką gospodarczą, 20-21 październik 2016 : zbiór prac naukowych. Część II / red. Małgorzata Romanowska, Mariusz Chudzicki, Agnieszka Domańska - Częstochowa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Częstochowie, 2016, s. 296-309. - Streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
ISBN:
978-83-65343-05-5
Nr:
2168325923
rozdział w materiałach konferencyjnych
21

Tytuł:
Migrants: An opportunity or a threat for the European Union? An Outline of the Problem in the Context of Contemporary Socio-economic Challenges = Migranci - szansa czy zagrożenie dla Unii Europejskiej? Zarys problemu w kontekście współczesnych wyzwań społeczno-gospodarczych
Źródło:
International Business and Global Economy = Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej. - nr 35/1 (2016) , s. 524-537. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168310389
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
The Impact of Flexicurity on the Functioning of the Labor Market in the European Union
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław KACZMAREK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 17-28 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168299847
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Wpływ integracji na sytuację na rynku pracy i migracje zagraniczne w nowych państwach członkowskich
Źródło:
Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej : diagnoza i perspektywy / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK - Warszawa: Difin SA, 2015, s. 66-100 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-789-0
Nr:
2168292813
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Wpływ integracji na sytuację na rynku pracy i migracje zagraniczne w nowych państwach członkowskich
Źródło:
Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej / kier. tematu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2014, s. 71-108 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1477/Magazyn
Nr:
2168302437
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Flexicurity - a New Tool for Human Resources Management
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 203-212 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168293601
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
26

Konferencja:
Współczesne problemy ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania, Kraków, Polska, od 2014-03-31 do 2014-03-31
Tytuł:
Aktywność zawodowa osób starszych w świetle kryzysu demograficznego
Źródło:
Współczesne problemy ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania / [red. Sylwia Zimoląg, Agnieszka Śliwa] - Kraków: Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2014, s. 9-28. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-939536-1-5
Nr:
2168293609
rozdział w materiałach konferencyjnych
27

Tytuł:
Wpływ kryzysu gospodarczego na politykę rynku pracy i zatrudnienia w państwach członkowskich Unii Europejskiej
Źródło:
Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK - Warszawa: Difin SA, 2014, s. 189-242 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-462-2
Nr:
2168289163
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Współpraca transgraniczna jako instrument polityki rozwoju regionalnego w warunkach integracji europejskiej w latach 1989-2013 - wybrane aspekty = Cross-Border Cooperation as Instrument of Regional Development Policy under European Integration in 1989-2013
Źródło:
Współpraca międzynarodowa a rozwój regionalny. Cz. 1, Uwarunkowania i formy współpracy transgranicznej / red. nauk. Jerzy Grabowiecki - Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2014, s. 19-30. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7431-412-1
Nr:
2168293721
rozdział w monografii
29

Tytuł:
Pozycja i rola regionów w procesie integracji oraz politykach wspólnotowych Unii Europejskiej
Źródło:
Rozwój na peryferiach / red. nauk. Jerzy Rossa, Tomasz Marcinkowski - Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, 2014, s. 89-107. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63134-07-5
Nr:
2168293713
rozdział w monografii
30

Konferencja:
Wyzwania Współczesnej Ekonomii, Finansów, Towaroznawstwa i Zarządzania, Kraków, Polska, od 2012-12-11 do 2012-12-11
Tytuł:
Wyzwania demograficzne XXI wieku - zarys problemu
Źródło:
Wyzwania współczesnej ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania / [red. Paweł Zygulski] - Kraków: Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2013, s. 11-22. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-931384-4-9
Nr:
2168293611
rozdział w materiałach konferencyjnych
31

Tytuł:
Ewolucja wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej - kontrowersje wokół nowej perspektywy finansowej 2014-2020
Źródło:
Kryzys w Unii - Unia w kryzysie? / red. Adam Kirpsza, Grzegorz Stachowiak - Kraków: Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013, s. 53-77. - Streszcz.
ISBN:
978-83-932398-5-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168293607
rozdział w monografii
32

Tytuł:
The Contemporary Challenges for Europe's Intellectual Capital Management from the Perspective of Polish Membership in the European Union
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 97-111 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-77-8
Nr:
2168293597
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Wpływ kryzysu gospodarczego na politykę rynku pracy i zatrudnienia w państwach członkowskich Unii Europejskiej
Źródło:
Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2013, s. 189-240 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1371/Magazyn
Nr:
2168290165
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Podsumowanie i ocena prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
Źródło:
Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013, s. 159-175
ISBN:
978-83-62511-47-1
Nr:
2168254490
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Aspekty organizacyjne i priorytety polskiej prezydencji
Źródło:
Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013, s. 33-61
ISBN:
978-83-62511-47-1
Nr:
2168293571
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Przebieg i efekty polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
Źródło:
Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013, s. 63-79
ISBN:
978-83-62511-47-1
Nr:
2168293585
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
Podsumowanie i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
Źródło:
Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2012, s. 147-163
Sygnatura:
NP-1408/Magazyn
Nr:
2168282711
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Aspekty organizacyjne i priorytety polskiej prezydencji
Źródło:
Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2012, s. 26-52
Sygnatura:
NP-1408/Magazyn
Nr:
2168293773
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Przebieg i efekty polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
Źródło:
Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2012, s. 53-68
Sygnatura:
NP-1408/Magazyn
Nr:
2168293777
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
1
Od kryzysu do strategii - analiza i ocena działań Unii Europejskiej w sprawie imigrantów i uchodźców z Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej i Afryki Subsaharyjskiej po 2015 r. / Katarzyna CYMBRANOWICZ // W: Aktualna kondycja integracji europejskiej w obliczu wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Rafał PROSTAK. - Warszawa : Difin, 2019. - S. 13-57. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-798-8
2
Pracujący, ale biedni : wybrane aspekty zjawiska "biednych pracujących" w Europie - analiza taksonomiczna = Working, but Poor : Selected Aspects of the Working Poor Phenomenon in Europe - a Taxonomic Analysis / Katarzyna CYMBRANOWICZ // Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka. - nr 11 (566) (2018), s. 23-27. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7043
3
The "Working Poor" Phenomenon in Europe - a Taxonomic Analysis = Zjawisko working poor w Europie - analiza taksonomiczna / Katarzyna CYMBRANOWICZ // Econometrics : Advances in Applied Data Analysis = Ekonometria. - vol. 22, nr 3 (2018), s. 66-83. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/45479/Cymbranowicz_The_Working_Poor_Phenomenon_In_Europe_a_Taxonomic_2018.pdf. - ISSN 1507-3866
4
"Fortress Europe" or "Open Door Policy" - Attempts to Solve the Refugee and Migration Crisis in the European Union in 2011-2017 = "Fortess Europe" czy "Open Door Policy" - próby rozwiązania kryzysu uchodźczego i migracyjnego w Unii Europejskiej w latach 2011-2017 / Katarzyna CYMBRANOWICZ // International Business and Global Economy = Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej. - nr 37 (2018), s. 53-70. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/13449/pl. - ISSN 2300-6102
5
Refleksja na temat członkostwa Polski w strefie euro z perspektywy rynku pracy = Reflection on Poland's Membership in the Euro Area from the Perspective of the Labour Market / Katarzyna CYMBRANOWICZ // Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula. - nr 5 (62) (2018), s. 16-32. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Euro a sprawa polska. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.i.vistula.edu.pl/media/docs/uvzGYBBMn3AmGGILpDhbe0TWk.pdf. - ISSN 2353-2688
6
Współczesny kryzys uchodźczy i migracyjny - Unia Europejska w roli aktywnego uczestnika czy biernego obserwatora? = Contemporary Refugee and Migration Crisis - the European Union as an Active Participant or Passive Observer? / Katarzyna CYMBRANOWICZ // W: Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań : teoria i praktyka / red. Henryk Chałupczak, Magdalena Lesińska, Ewa Pogorzała, Tomasz Browarek. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2018. - S. 45-68. - ISBN 978-83-227-9112-7
7
(Nie) dobry mechanizm Prezydencji, czyli problem przewodnictwa w Unii Europejskiej w latach 1957-2017 = (Not) Good Mechanism of the Presidency, i.e. the Problem of Leadership in the European Union in the Period 1957-2017 / Katarzyna CYMBRANOWICZ // Myśl Ekonomiczna i Polityczna. - nr 2 (61) (2018), s. 228-254. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://mysl.lazarski.pl/fileadmin/user_upload/user_upload/MEiP_2-18_15-K.Cymbranowicz.pdf. - ISSN 2081-5913
8
Prezydencja w Unii Europejskiej po reformie lizbońskiej a zasada good governance = Presidency in the European Union Upon the Lisbon Reform and the Good Governance Principle / Katarzyna CYMBRANOWICZ // Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula = Vistula University Working Papers. - nr 4 (55) (2017), s. 17-27. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.i.vistula.edu.pl/media/docs/8WNgDBckz7uFd270Cj74JobE1.pdf. - ISSN 2353-2688
9
Sytuacja na rynku pracy w Unii Europejskiej w okresie kryzysu i spowolnienia gospodarczego - stan i perspektywy rozwoju / Katarzyna CYMBRANOWICZ // W: Europa XX-XXI wieku : społeczno-polityczne konsekwencje kryzysów / red. Marcela Gruszczyk, Lech Krzyżanowski, Miłosz Skrzypek. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Śląski w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 3592). - S. 453-483. - ISBN 978-83-226-3043-3 ; 978-83-226-3044-0
10
Praca i bieda - zjawisko working poor w Unii Europejskiej = Work and Poverty - the Phenomenon of "Working Poor" in the European Union / Katarzyna CYMBRANOWICZ // Transformacje = Transformations. - nr 1-2 (92-93) (2017), s. 138-157. - Streszcz., summ. - ISSN 1230-0292
11
Analiza i ocena zjawiska (nie)kontrolowanych migracji do Unii Europejskiej - stan obecny i perspektywy rozwoju / Katarzyna CYMBRANOWICZ // W: Unia Europejska: organizacyjne, gospodarcze, społeczne oraz polityczne wyzwania i perspektywy / red. nauk. Konrad Głębocki, Anna Bazan-Bulanda, Aleksandra Czarnecka. - Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2017. - (Seria Monografie, ISSN 0860-5017 ; nr 338). - S. 108-127. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7193-678-4
12
The Phenomenon of Underemployment and the Concept of Flexicurity in the Labour Market in Poland = Zjawisko niepełnego zatrudnienia a koncepcja flexicurity na rynku pracy w Polsce / Katarzyna CYMBRANOWICZ // Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula = Vistula Scientific Quarterly. - nr 1 (51) (2017), s. 35-51. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.i.vistula.edu.pl/media/docs/nZbANjWkoeeyoMmrGkrL8SdCj.pdf. - ISSN 2084-4689
13
Europa (bez) granic - w poszukiwaniu rozwiązania kryzysu migracyjnego w Unii Europejskiej / Katarzyna CYMBRANOWICZ // W: Nowe perspektywy integracji europejskiej w obliczu wyzwań i zagrożeń / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA. - Warszawa : Difin, 2017. - S. 48-79. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-520-5
14
The Phenomenon of the Precariat in the Polish Labour Market during Poland's Membership in the European Union / Katarzyna CYMBRANOWICZ // Annales : etyka w życiu gospodarczym = Annales : Ethics in Economic Life. - vol. 20, nr 8 (2017), s. 137-151. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2017/2017_8_cymbranowicz_137_151.pdf. - ISSN 1899-2226
15
Analiza i ocena zjawiska working poor w Polsce na tle Unii Europejskiej = Analysis and Assessment the Phenomenon of Working Poor in Poland Compared to the European Union / Katarzyna CYMBRANOWICZ // W: Współczesne problemy ekonomii - między teorią a praktyką gospodarczą w aspekcie różnorodności / red. nauk. Małgorzata Romanowska. - Częstochowa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Częstochowie, 2017. - S. 170-178. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65343-07-9. - Pełny tekst: http://bluewaterfall.pl/pte/fileLibraries/pracePDF/WPE_mtaegwar_11_13_12_2017.pdf
16
The Phenomenon of Underemployment in Poland / Katarzyna CYMBRANOWICZ // Annales : etyka w życiu gospodarczym = Annales : Ethics in Economic Life. - Vol. 19, nr 4 (2016), s. 137-151. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2016/2016_4_cymbranowicz_137_151.pdf. - ISSN 1899-2226
17
Wpływ funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na sytuację polskiego rynku pracy = The Impact of European Union Structural Funds on the Situation of the Polish Labor Market / Katarzyna CYMBRANOWICZ // W: Rozwój na peryferiach? Determinanty zmian. T. 2 / red. nauk. Jerzy Rossa, Tomasz Marcinkowski. - Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, 2016. - S. 133-151. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65466-08-2
18
Proces konwergencji gospodarczej w ujęciu realnym i nominalnym w świetle teorii ekonomicznych / Katarzyna CYMBRANOWICZ // W: Nowe wyzwania integracji europejskiej / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA. - Warszawa : Difin SA, 2016. - S. 17-35. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-072-9
19
Prekariat - nowe zjawisko na rynku pracy w Polsce = The Precariat - a New Phenomenon in the Labour Market in Poland / Katarzyna CYMBRANOWICZ // Annales : etyka w życiu gospodarczym = Annales : Ethics in Economic Life. - Vol. 19, nr 2 (2016), s. 17-30. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2016/2016_2_cymbranowicz_17_30.pdf. - ISSN 1899-2226
20
Zjawisko working poor na współczesnym rynku pracy - wybrane aspekty / Katarzyna CYMBRANOWICZ // W: I Kongres Młodych Ekonomistów w PTE dla gospodarki Polski, Współczesne problemy ekonomii - między teorią a praktyką gospodarczą, 20-21 październik 2016 : zbiór prac naukowych. Część II / red. Małgorzata Romanowska, Mariusz Chudzicki, Agnieszka Domańska. - Częstochowa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Częstochowie, 2016. - S. 296-309. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65343-05-5
21
Migrants: An opportunity or a threat for the European Union? An Outline of the Problem in the Context of Contemporary Socio-economic Challenges = Migranci - szansa czy zagrożenie dla Unii Europejskiej? Zarys problemu w kontekście współczesnych wyzwań społeczno-gospodarczych / Katarzyna CYMBRANOWICZ // International Business and Global Economy = Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej. - nr 35/1 (2016), s. 524-537. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=2033. - ISSN 2300-6102
22
The Impact of Flexicurity on the Functioning of the Labor Market in the European Union / Katarzyna CYMBRAMOWICZ // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław KACZMAREK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 17-28. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/5f/2b/BOOK%20III%202015.pdf
23
Wpływ integracji na sytuację na rynku pracy i migracje zagraniczne w nowych państwach członkowskich / Katarzyna CYMBRANOWICZ // W: Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej : diagnoza i perspektywy / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Warszawa : Difin SA, 2015. - S. 66-100. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7930-789-0
24
Wpływ integracji na sytuację na rynku pracy i migracje zagraniczne w nowych państwach członkowskich / Katarzyna CYMBRANOWICZ // W: Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej / kier. tematu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - (2014), s. 71-108. - Bibliogr.
25
Flexicurity - a New Tool for Human Resources Management / Katarzyna Cymbranowicz // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 203-212. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5. - Pełny tekst: http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/85/ff/CFM_2014_ksiazka_1.pdf
26
Aktywność zawodowa osób starszych w świetle kryzysu demograficznego / Katarzyna Cymbranowicz // W: Współczesne problemy ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania / [red. Sylwia Zimoląg, Agnieszka Śliwa]. - Kraków : Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2014. - S. 9-28. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-939536-1-5
27
Wpływ kryzysu gospodarczego na politykę rynku pracy i zatrudnienia w państwach członkowskich Unii Europejskiej / Katarzyna CYMBRANOWICZ // W: Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Warszawa : Difin SA, 2014. - S. 189-242. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7930-462-2
28
Współpraca transgraniczna jako instrument polityki rozwoju regionalnego w warunkach integracji europejskiej w latach 1989-2013 - wybrane aspekty = Cross-Border Cooperation as Instrument of Regional Development Policy under European Integration in 1989-2013 / Katarzyna Cymbranowicz // W: Współpraca międzynarodowa a rozwój regionalny. Cz. 1, Uwarunkowania i formy współpracy transgranicznej / red. nauk. Jerzy Grabowiecki. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2014. - S. 19-30. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7431-412-1
29
Pozycja i rola regionów w procesie integracji oraz politykach wspólnotowych Unii Europejskiej / Katarzyna Cymbranowicz // W: Rozwój na peryferiach / red. nauk. Jerzy Rossa, Tomasz Marcinkowski. - Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, 2014. - S. 89-107. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63134-07-5
30
Wyzwania demograficzne XXI wieku - zarys problemu / Katarzyna Cymbranowicz // W: Wyzwania współczesnej ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania / [red. Paweł Zygulski]. - Kraków : Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2013. - S. 11-22. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-931384-4-9
31
Ewolucja wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej - kontrowersje wokół nowej perspektywy finansowej 2014-2020 / Katarzyna Cymbranowicz // W: Kryzys w Unii - Unia w kryzysie? / red. Adam Kirpsza, Grzegorz Stachowiak. - Kraków : Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013. - S. 53-77. - Streszcz. - ISBN 978-83-932398-5-6. - Pełny tekst: http://download1513.mediafire.com/vug4yqhpwm3g/7to3t6312m9f94k/Kryzys+w+Unii+-+Unia+w+kryzysie.pdf
32
The Contemporary Challenges for Europe's Intellectual Capital Management from the Perspective of Polish Membership in the European Union / Katarzyna Cymbranowicz // W: Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI. - Cracow : Cracow University of Economics, 2013. - S. 97-111. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-77-8
33
Wpływ kryzysu gospodarczego na politykę rynku pracy i zatrudnienia w państwach członkowskich Unii Europejskiej / Katarzyna CYMBRANOWICZ // W: Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - (2013), s. 189-240. - Bibliogr.
34
Podsumowanie i ocena prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / Katarzyna Cymbranowicz, Daniel GACH, Helena TENDERA-WŁASZCZUK // W: Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 159-175. - ISBN 978-83-62511-47-1
35
Aspekty organizacyjne i priorytety polskiej prezydencji / Katarzyna Cymbranowicz // W: Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej : praca zbiorowa / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 33-61. - ISBN 978-83-62511-47-1
36
Przebieg i efekty polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / Katarzyna Cymbranowicz // W: Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej : praca zbiorowa / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 63-79. - ISBN 978-83-62511-47-1
37
Podsumowanie i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / Katarzyna Cymbranowicz, Daniel GACH, Helena TENDERA-WŁASZCZUK // W: Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - (2012), s. 147-163
38
Aspekty organizacyjne i priorytety polskiej prezydencji / Katarzyna Cymbranowicz // W: Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - (2012), s. 26-52
39
Przebieg i efekty polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / Katarzyna Cymbranowicz // W: Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - (2012), s. 53-68
1
Cymbranowicz K., (2019), Od kryzysu do strategii - analiza i ocena działań Unii Europejskiej w sprawie imigrantów i uchodźców z Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej i Afryki Subsaharyjskiej po 2015 r.. [W:] Tendera-Właszczuk H., Prostak R. (red.), Aktualna kondycja integracji europejskiej w obliczu wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych, Warszawa : Difin, s. 13-57.
2
Cymbranowicz K., (2018), Pracujący, ale biedni : wybrane aspekty zjawiska "biednych pracujących" w Europie - analiza taksonomiczna, "Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka", nr 11 (566), s. 23-27.
3
Cymbranowicz K., (2018), The "Working Poor" Phenomenon in Europe - a Taxonomic Analysis, "Econometrics : Advances in Applied Data Analysis", vol. 22, nr 3, s. 66-83; http://www.dbc.wroc.pl/Content/45479/Cymbranowicz_The_Working_Poor_Phenomenon_In_Europe_a_Taxonomic_2018.pdf
4
Cymbranowicz K., (2018), "Fortress Europe" or "Open Door Policy" - Attempts to Solve the Refugee and Migration Crisis in the European Union in 2011-2017, "International Business and Global Economy", nr 37, s. 53-70; http://www.ejournals.eu/pliki/art/13449/pl
5
Cymbranowicz K., (2018), Refleksja na temat członkostwa Polski w strefie euro z perspektywy rynku pracy, "Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula", nr 5 (62), s. 16-32; http://www.i.vistula.edu.pl/media/docs/uvzGYBBMn3AmGGILpDhbe0TWk.pdf
6
Cymbranowicz K., (2018), Współczesny kryzys uchodźczy i migracyjny - Unia Europejska w roli aktywnego uczestnika czy biernego obserwatora?. [W:] Chałupczak H., Lesińska M., Pogorzała E., Browarek T. (red.), Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań : teoria i praktyka, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 45-68.
7
Cymbranowicz K., (2018), (Nie) dobry mechanizm Prezydencji, czyli problem przewodnictwa w Unii Europejskiej w latach 1957-2017, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", nr 2 (61), s. 228-254; https://mysl.lazarski.pl/fileadmin/user_upload/user_upload/MEiP_2-18_15-K.Cymbranowicz.pdf
8
Cymbranowicz K., (2017), Prezydencja w Unii Europejskiej po reformie lizbońskiej a zasada good governance, "Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula", nr 4 (55), s. 17-27; http://www.i.vistula.edu.pl/media/docs/8WNgDBckz7uFd270Cj74JobE1.pdf
9
Cymbranowicz K., (2017), Sytuacja na rynku pracy w Unii Europejskiej w okresie kryzysu i spowolnienia gospodarczego - stan i perspektywy rozwoju. [W:] Gruszczyk M., Krzyżanowski L., Skrzypek M. (red.), Europa XX-XXI wieku : społeczno-polityczne konsekwencje kryzysów (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; nr 3592), Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 453-483.
10
Cymbranowicz K., (2017), Praca i bieda - zjawisko working poor w Unii Europejskiej, "Transformacje", nr 1-2 (92-93), s. 138-157.
11
Cymbranowicz K., (2017), Analiza i ocena zjawiska (nie)kontrolowanych migracji do Unii Europejskiej - stan obecny i perspektywy rozwoju. [W:] Głębocki K., Bazan-Bulanda A., Czarnecka A. (red.), Unia Europejska: organizacyjne, gospodarcze, społeczne oraz polityczne wyzwania i perspektywy (Monografie - Politechnika Częstochowska; nr 338), Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, s. 108-127.
12
Cymbranowicz K., (2017), The Phenomenon of Underemployment and the Concept of Flexicurity in the Labour Market in Poland, "Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula", nr 1 (51), s. 35-51; http://www.i.vistula.edu.pl/media/docs/nZbANjWkoeeyoMmrGkrL8SdCj.pdf
13
Cymbranowicz K., (2017), Europa (bez) granic - w poszukiwaniu rozwiązania kryzysu migracyjnego w Unii Europejskiej. [W:] Tendera-Właszczuk H., Bąba W., Zajączkowska M. (red.), Nowe perspektywy integracji europejskiej w obliczu wyzwań i zagrożeń, Warszawa : Difin, s. 48-79.
14
Cymbranowicz K., (2017), The Phenomenon of the Precariat in the Polish Labour Market during Poland's Membership in the European Union, "Annales : etyka w życiu gospodarczym", vol. 20, nr 8, s. 137-151; http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2017/2017_8_cymbranowicz_137_151.pdf
15
Cymbranowicz K., (2017), Analiza i ocena zjawiska working poor w Polsce na tle Unii Europejskiej. [W:] Romanowska M. (red.), Współczesne problemy ekonomii - między teorią a praktyką gospodarczą w aspekcie różnorodności, Częstochowa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Częstochowie, s. 170-178.
16
Cymbranowicz K., (2016), The Phenomenon of Underemployment in Poland, "Annales : etyka w życiu gospodarczym", Vol. 19, nr 4, s. 137-151; http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2016/2016_4_cymbranowicz_137_151.pdf
17
Cymbranowicz K., (2016), Wpływ funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na sytuację polskiego rynku pracy. [W:] Rossa J., Marcinkowski T. (red.), Rozwój na peryferiach? Determinanty zmian, T. 2, Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, s. 133-151.
18
Cymbranowicz K., (2016), Proces konwergencji gospodarczej w ujęciu realnym i nominalnym w świetle teorii ekonomicznych. [W:] Tendera-Właszczuk H., Bąba W., Zajączkowska M. (red.), Nowe wyzwania integracji europejskiej, Warszawa : Difin SA, s. 17-35.
19
Cymbranowicz K., (2016), Prekariat - nowe zjawisko na rynku pracy w Polsce, "Annales : etyka w życiu gospodarczym", Vol. 19, nr 2, s. 17-30; http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2016/2016_2_cymbranowicz_17_30.pdf
20
Cymbranowicz K., (2016), Zjawisko working poor na współczesnym rynku pracy - wybrane aspekty. [W:] Romanowska M., Chudzicki M., Domańska A. (red.), I Kongres Młodych Ekonomistów w PTE dla gospodarki Polski, Współczesne problemy ekonomii - między teorią a praktyką gospodarczą, 20-21 październik 2016 : zbiór prac naukowych. Część II, Częstochowa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Częstochowie, s. 296-309.
21
Cymbranowicz K., (2016), Migrants: An opportunity or a threat for the European Union? An Outline of the Problem in the Context of Contemporary Socio-economic Challenges, "International Business and Global Economy", nr 35/1, s. 524-537; http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=2033
22
Cymbranowicz K., (2015), The Impact of Flexicurity on the Functioning of the Labor Market in the European Union. [W:] Malina A., Oczkowska R., Kaczmarek J. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 17-28.
23
Cymbranowicz K., (2015), Wpływ integracji na sytuację na rynku pracy i migracje zagraniczne w nowych państwach członkowskich. [W:] Tendera-Właszczuk H. (red.), Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej : diagnoza i perspektywy, Warszawa : Difin SA, s. 66-100.
24
Cymbranowicz K., (2014), Wpływ integracji na sytuację na rynku pracy i migracje zagraniczne w nowych państwach członkowskich. [W:] Tendera-Właszczuk H. (kierownik tematu), Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej, s. 71-108.
25
Cymbranowicz K., (2014), Flexicurity - a New Tool for Human Resources Management. [W:] Lula P., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 203-212.
26
Cymbranowicz K., (2014), Aktywność zawodowa osób starszych w świetle kryzysu demograficznego. [W:] Zimoląg S., Śliwa A. (red.), Współczesne problemy ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania, Kraków : Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 9-28.
27
Cymbranowicz K., (2014), Wpływ kryzysu gospodarczego na politykę rynku pracy i zatrudnienia w państwach członkowskich Unii Europejskiej. [W:] Tendera-Właszczuk H. (red.), Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej, Warszawa : Difin SA, s. 189-242.
28
Cymbranowicz K., (2014), Współpraca transgraniczna jako instrument polityki rozwoju regionalnego w warunkach integracji europejskiej w latach 1989-2013 - wybrane aspekty. [W:] Grabowiecki J. (red.), Współpraca międzynarodowa a rozwój regionalny. Cz. 1, Uwarunkowania i formy współpracy transgranicznej, Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 19-30.
29
Cymbranowicz K., (2014), Pozycja i rola regionów w procesie integracji oraz politykach wspólnotowych Unii Europejskiej. [W:] Rossa J., Marcinkowski T. (red.), Rozwój na peryferiach, Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, s. 89-107.
30
Cymbranowicz K., (2013), Wyzwania demograficzne XXI wieku - zarys problemu. [W:] Zygulski P. (red.), Wyzwania współczesnej ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania, Kraków : Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 11-22.
31
Cymbranowicz K., (2013), Ewolucja wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej - kontrowersje wokół nowej perspektywy finansowej 2014-2020. [W:] Kirpsza A., Stachowiak G. (red.), Kryzys w Unii - Unia w kryzysie?, Kraków : Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 53-77.
32
Cymbranowicz K., (2013), The Contemporary Challenges for Europe's Intellectual Capital Management from the Perspective of Polish Membership in the European Union. [W:] Lula P., Mikuła B., Jaki A. (red.), Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy, Cracow : Cracow University of Economics, s. 97-111.
33
Cymbranowicz K., (2013), Wpływ kryzysu gospodarczego na politykę rynku pracy i zatrudnienia w państwach członkowskich Unii Europejskiej. [W:] Tendera-Właszczuk H. (kierownik tematu), Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej, s. 189-240.
34
Cymbranowicz K., Gach D., Tendera-Właszczuk H., (2013), Podsumowanie i ocena prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. [W:] Tendera-Właszczuk H. (red.), Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 159-175.
35
Cymbranowicz K., (2013), Aspekty organizacyjne i priorytety polskiej prezydencji. [W:] Tendera-Właszczuk H. (red.), Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 33-61.
36
Cymbranowicz K., (2013), Przebieg i efekty polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. [W:] Tendera-Właszczuk H. (red.), Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 63-79.
37
Cymbranowicz K., Gach D., Tendera-Właszczuk H., (2012), Podsumowanie i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. [W:] Tendera-Właszczuk H. (kierownik tematu), Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, s. 147-163.
38
Cymbranowicz K., (2012), Aspekty organizacyjne i priorytety polskiej prezydencji. [W:] Tendera-Właszczuk H. (kierownik tematu), Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, s. 26-52.
39
Cymbranowicz K., (2012), Przebieg i efekty polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. [W:] Tendera-Właszczuk H. (kierownik tematu), Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, s. 53-68.
1
@inbook{UEK:2168333843,
author = "Cymbranowicz Katarzyna",
title = "Od kryzysu do strategii - analiza i ocena działań Unii Europejskiej w sprawie imigrantów i uchodźców z Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej i Afryki Subsaharyjskiej po 2015 r.",
booktitle = "Aktualna kondycja integracji europejskiej w obliczu wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych",
pages = "13-57",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2019",
isbn = "978-83-8085-798-8",
}
2
@article{UEK:2168330311,
author = "Cymbranowicz Katarzyna",
title = "Pracujący, ale biedni : wybrane aspekty zjawiska biednych pracujących w Europie - analiza taksonomiczna",
journal = "Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka",
number = "11 (566)",
pages = "23-27",
year = "2018",
}
3
@article{UEK:2168327349,
author = "Cymbranowicz Katarzyna",
title = "The Working Poor Phenomenon in Europe - a Taxonomic Analysis",
journal = "Econometrics : Advances in Applied Data Analysis",
number = "vol. 22, 3",
pages = "66-83",
year = "2018",
}
4
@article{UEK:2168330853,
author = "Cymbranowicz Katarzyna",
title = "Fortress Europe or Open Door Policy - Attempts to Solve the Refugee and Migration Crisis in the European Union in 2011-2017",
journal = "International Business and Global Economy",
number = "37",
pages = "53-70",
year = "2018",
}
5
@article{UEK:2168332171,
author = "Cymbranowicz Katarzyna",
title = "Refleksja na temat członkostwa Polski w strefie euro z perspektywy rynku pracy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula",
number = "5 (62)",
pages = "16-32",
year = "2018",
}
6
@inbook{UEK:2168327471,
author = "Cymbranowicz Katarzyna",
title = "Współczesny kryzys uchodźczy i migracyjny - Unia Europejska w roli aktywnego uczestnika czy biernego obserwatora?",
booktitle = "Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań : teoria i praktyka",
pages = "45-68",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2018",
isbn = "978-83-227-9112-7",
}
7
@article{UEK:2168327645,
author = "Cymbranowicz Katarzyna",
title = "(Nie) dobry mechanizm Prezydencji, czyli problem przewodnictwa w Unii Europejskiej w latach 1957-2017",
journal = "Myśl Ekonomiczna i Polityczna",
number = "2 (61)",
pages = "228-254",
year = "2018",
}
8
@article{UEK:2168320359,
author = "Cymbranowicz Katarzyna",
title = "Prezydencja w Unii Europejskiej po reformie lizbońskiej a zasada good governance",
journal = "Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula",
number = "4 (55)",
pages = "17-27",
year = "2017",
}
9
@inbook{UEK:2168318347,
author = "Cymbranowicz Katarzyna",
title = "Sytuacja na rynku pracy w Unii Europejskiej w okresie kryzysu i spowolnienia gospodarczego - stan i perspektywy rozwoju",
booktitle = "Europa XX-XXI wieku : społeczno-polityczne konsekwencje kryzysów",
pages = "453-483",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Śląski w Katowicach",
year = "2017",
issn = "0208-6336",
isbn = "978-83-226-3043-3 ; 978-83-226-3044-0",
}
10
@article{UEK:2168325919,
author = "Cymbranowicz Katarzyna",
title = "Praca i bieda - zjawisko working poor w Unii Europejskiej",
journal = "Transformacje",
number = "1-2 (92-93)",
pages = "138-157",
year = "2017",
}
11
@inbook{UEK:2168327807,
author = "Cymbranowicz Katarzyna",
title = "Analiza i ocena zjawiska (nie)kontrolowanych migracji do Unii Europejskiej - stan obecny i perspektywy rozwoju",
booktitle = "Unia Europejska: organizacyjne, gospodarcze, społeczne oraz polityczne wyzwania i perspektywy",
pages = "108-127",
adress = "Częstochowa",
publisher = "Politechnika Częstochowska",
year = "2017",
issn = "0860-5017",
isbn = "978-83-7193-678-4",
}
12
@article{UEK:2168313711,
author = "Cymbranowicz Katarzyna",
title = "The Phenomenon of Underemployment and the Concept of Flexicurity in the Labour Market in Poland",
journal = "Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula",
number = "1 (51)",
pages = "35-51",
year = "2017",
}
13
@inbook{UEK:2168320499,
author = "Cymbranowicz Katarzyna",
title = "Europa (bez) granic - w poszukiwaniu rozwiązania kryzysu migracyjnego w Unii Europejskiej",
booktitle = "Nowe perspektywy integracji europejskiej w obliczu wyzwań i zagrożeń",
pages = "48-79",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2017",
isbn = "978-83-8085-520-5",
}
14
@article{UEK:2168332483,
author = "Cymbranowicz Katarzyna",
title = "The Phenomenon of the Precariat in the Polish Labour Market during Poland's Membership in the European Union",
journal = "Annales : etyka w życiu gospodarczym",
number = "vol. 20, 8",
pages = "137-151",
year = "2017",
}
15
@inbook{UEK:2168327473,
author = "Cymbranowicz Katarzyna",
title = "Analiza i ocena zjawiska working poor w Polsce na tle Unii Europejskiej",
booktitle = "Współczesne problemy ekonomii - między teorią a praktyką gospodarczą w aspekcie różnorodności",
pages = "170-178",
adress = "Częstochowa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Częstochowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-65343-07-9",
}
16
@article{UEK:2168310643,
author = "Cymbranowicz Katarzyna",
title = "The Phenomenon of Underemployment in Poland",
journal = "Annales : etyka w życiu gospodarczym",
number = "Vol. 19, 4",
pages = "137-151",
year = "2016",
}
17
@inbook{UEK:2168314421,
author = "Cymbranowicz Katarzyna",
title = "Wpływ funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na sytuację polskiego rynku pracy",
booktitle = "Rozwój na peryferiach? Determinanty zmian. T. 2",
pages = "133-151",
adress = "Gorzów Wielkopolski",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża",
year = "2016",
isbn = "978-83-65466-08-2",
}
18
@inbook{UEK:2168303115,
author = "Cymbranowicz Katarzyna",
title = "Proces konwergencji gospodarczej w ujęciu realnym i nominalnym w świetle teorii ekonomicznych",
booktitle = "Nowe wyzwania integracji europejskiej",
pages = "17-35",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-072-9",
}
19
@article{UEK:2168306055,
author = "Cymbranowicz Katarzyna",
title = "Prekariat - nowe zjawisko na rynku pracy w Polsce",
journal = "Annales : etyka w życiu gospodarczym",
number = "Vol. 19, 2",
pages = "17-30",
year = "2016",
}
20
@inbook{UEK:2168325923,
author = "Cymbranowicz Katarzyna",
title = "Zjawisko working poor na współczesnym rynku pracy - wybrane aspekty",
booktitle = "I Kongres Młodych Ekonomistów w PTE dla gospodarki Polski, Współczesne problemy ekonomii - między teorią a praktyką gospodarczą, 20-21 październik 2016 : zbiór prac naukowych. Część II",
pages = "296-309",
adress = "Częstochowa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Częstochowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-65343-05-5",
}
21
@article{UEK:2168310389,
author = "Cymbranowicz Katarzyna",
title = "Migrants: An opportunity or a threat for the European Union? An Outline of the Problem in the Context of Contemporary Socio-economic Challenges",
journal = "International Business and Global Economy",
number = "35/1",
pages = "524-537",
year = "2016",
}
22
@inbook{UEK:2168299847,
author = "Cymbranowicz Katarzyna",
title = "The Impact of Flexicurity on the Functioning of the Labor Market in the European Union",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology",
pages = "17-28",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1",
}
23
@inbook{UEK:2168292813,
author = "Cymbranowicz Katarzyna",
title = "Wpływ integracji na sytuację na rynku pracy i migracje zagraniczne w nowych państwach członkowskich",
booktitle = "Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej : diagnoza i perspektywy",
pages = "66-100",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2015",
isbn = "978-83-7930-789-0",
}
24
@unpublished{UEK:2168302437,
author = "Cymbranowicz Katarzyna",
title = "Wpływ integracji na sytuację na rynku pracy i migracje zagraniczne w nowych państwach członkowskich",
booktitle = "Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej",
pages = "71-108",
year = "2014",
}
25
@inbook{UEK:2168293601,
author = "Cymbranowicz Katarzyna",
title = "Flexicurity - a New Tool for Human Resources Management",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management",
pages = "203-212",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5",
}
26
@inbook{UEK:2168293609,
author = "Cymbranowicz Katarzyna",
title = "Aktywność zawodowa osób starszych w świetle kryzysu demograficznego",
booktitle = "Współczesne problemy ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania",
pages = "9-28",
adress = "Kraków",
publisher = "Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-939536-1-5",
}
27
@inbook{UEK:2168289163,
author = "Cymbranowicz Katarzyna",
title = "Wpływ kryzysu gospodarczego na politykę rynku pracy i zatrudnienia w państwach członkowskich Unii Europejskiej",
booktitle = "Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej",
pages = "189-242",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-462-2",
}
28
@inbook{UEK:2168293721,
author = "Cymbranowicz Katarzyna",
title = "Współpraca transgraniczna jako instrument polityki rozwoju regionalnego w warunkach integracji europejskiej w latach 1989-2013 - wybrane aspekty",
booktitle = "Współpraca międzynarodowa a rozwój regionalny. Cz. 1, Uwarunkowania i formy współpracy transgranicznej",
pages = "19-30",
adress = "Białystok",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku",
year = "2014",
isbn = "978-83-7431-412-1",
}
29
@inbook{UEK:2168293713,
author = "Cymbranowicz Katarzyna",
title = "Pozycja i rola regionów w procesie integracji oraz politykach wspólnotowych Unii Europejskiej",
booktitle = "Rozwój na peryferiach",
pages = "89-107",
adress = "Gorzów Wielkopolski",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża",
year = "2014",
isbn = "978-83-63134-07-5",
}
30
@inbook{UEK:2168293611,
author = "Cymbranowicz Katarzyna",
title = "Wyzwania demograficzne XXI wieku - zarys problemu",
booktitle = "Wyzwania współczesnej ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania",
pages = "11-22",
adress = "Kraków",
publisher = "Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-931384-4-9",
}
31
@inbook{UEK:2168293607,
author = "Cymbranowicz Katarzyna",
title = "Ewolucja wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej - kontrowersje wokół nowej perspektywy finansowej 2014-2020",
booktitle = "Kryzys w Unii - Unia w kryzysie?",
pages = "53-77",
adress = "Kraków",
publisher = "Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2013",
isbn = "978-83-932398-5-6",
}
32
@inbook{UEK:2168293597,
author = "Cymbranowicz Katarzyna",
title = "The Contemporary Challenges for Europe's Intellectual Capital Management from the Perspective of Polish Membership in the European Union",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy",
pages = "97-111",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-77-8",
}
33
@unpublished{UEK:2168290165,
author = "Cymbranowicz Katarzyna",
title = "Wpływ kryzysu gospodarczego na politykę rynku pracy i zatrudnienia w państwach członkowskich Unii Europejskiej",
booktitle = "Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej",
pages = "189-240",
year = "2013",
}
34
@inbook{UEK:2168254490,
author = "Cymbranowicz Katarzyna and Gach Daniel and Tendera-Właszczuk Helena",
title = "Podsumowanie i ocena prezydencji w Radzie Unii Europejskiej",
booktitle = "Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej",
pages = "159-175",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-47-1",
}
35
@inbook{UEK:2168293571,
author = "Cymbranowicz Katarzyna",
title = "Aspekty organizacyjne i priorytety polskiej prezydencji",
booktitle = "Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej",
pages = "33-61",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-47-1",
}
36
@inbook{UEK:2168293585,
author = "Cymbranowicz Katarzyna",
title = "Przebieg i efekty polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej",
booktitle = "Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej",
pages = "63-79",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-47-1",
}
37
@unpublished{UEK:2168282711,
author = "Cymbranowicz Katarzyna and Gach Daniel and Tendera-Właszczuk Helena",
title = "Podsumowanie i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej",
booktitle = "Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej",
pages = "147-163",
year = "2012",
}
38
@unpublished{UEK:2168293773,
author = "Cymbranowicz Katarzyna",
title = "Aspekty organizacyjne i priorytety polskiej prezydencji",
booktitle = "Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej",
pages = "26-52",
year = "2012",
}
39
@unpublished{UEK:2168293777,
author = "Cymbranowicz Katarzyna",
title = "Przebieg i efekty polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej",
booktitle = "Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej",
pages = "53-68",
year = "2012",
}