Publikacje wybranego autora

1

Autor:
Daniel Kosiorowski , Przemysław Jaśko , Ewa Szlachtowska
Konferencja:
The 13th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2019-05-13 do 2019-05-16
Tytuł:
A Study of Usefulness of Selected Robust Model Based Clustering Techniques in a Digital Development Modelling
Źródło:
The 13th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. by Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 88-96. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
DK and PJ thanks for financial support from the Ministry of Science and Higher Education within "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project no.: 021/ RID/2018/19. Total financing: 11 897 131,40 PLN
ISBN:
978-83-8158-734-1
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168336987
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Statistical Arbitrage : a Critical View = Arbitraż statystyczny - ujęcie krytyczne
Źródło:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Stanisław OWSIAK]. - no 15 (2016) , s. 75-89. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168313045
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Prognozowanie kowariancji warunkowej z wykorzystaniem odpornych estymatorów rozrzutu MCD i PCS w analizie portfelowej = Conditional Covariance Prediction in Portfolio Analysis Using MCD and PCS Robust Multivariate Scatter Estimators
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - R. 63, z. 2 (2016) , s. 149-171. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168305785
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Prognozowanie warunkowej kowariancji z wykorzystaniem odpornych estymatorów rozrzutu MCD i PCS w analizie portfelowej = Conditional Covariance Prediction in Portfolio Analysis Using MCD and PCS Robust Multivariate Scatter Estimators
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Statystyki, 2016
Opis fizyczny:
29 s.: il.; 30 cm
Seria:
(Raport Techniczny Katedry Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; 2)
Uwagi:
Summ., streszcz., Bibliogr.
Program badawczy:
Praca została dofinansowana ze srodków przyznanych Wydziałowi Zarzadzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w roku 2016.
Tryb dostępu:
Nr:
2168320771
seria wydawnicza
5

Konferencja:
The 9th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2015-05-12 do 2015-05-15
Tytuł:
Statistical arbitrage - critical view
Źródło:
The 9th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 77-86. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-05-8 ; 978-83-65173-04-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168302411
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
6

Konferencja:
V Konferencja "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne", Kielce, Polska, od 2013-09-12 do 2013-09-12
Tytuł:
Przegląd wybranych indeksów naukometrycznych - formalne definicje, podstawowe własności oraz związki = Review of the selected scientometric indices - formal definitions, basic properties and relationships
Źródło:
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 2 = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI] - Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2013, s. 225-242. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89274-85-4
Nr:
2168294973
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Analiza kształtowania się wartości indeksu naukometrycznego g Egghego z wykorzystaniem modeli zmiennej licznikowej = Analysis of Egghe's g Scientometric Index Values Distribution with the Use of Count Data Models
Źródło:
Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - 2 (2013) , s. 166-196. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168304151
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Wykorzystanie techniki odkrywania reguł asocjacyjnych w analizie danych ankietowych dotyczących turystycznego ruchu transgranicznego
Źródło:
Raport z pilotażowych badań ruchu turystycznego na pograniczu polsko-słowackim / red. Krzysztof Borkowski - Sucha Beskidzka: Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, 2012, s. 79-87 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-926999-9-6
Uwaga o innym dok.:
Dostępne również w języku słowackim: Jaśko P., (2012), Technika odkrývania asociačných pravidiel v analýze anketových údajov tykajúcich sa príhraničného cestovného ruchu. [W:] Borkowski K. (red.), Správa z pilotných výskumov turistického ruchu na poľsko-slovenskom pohraničí, Sucha Beskidzka : Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, s. 75-82. ISBN 978-83-926999-9-6
Nr:
2168304353
rozdział w monografii
9

Tytuł:
Wpływ płci kandydata na sukces w wyborach samorządowych
Źródło:
Promocja i rywalizacja na poziomie samorządu terytorialnego / red. Bernadetta Nitschke, Kamil Glinka - Zielona Góra: Wydawnictwo Majus, 2012, s. 160-173
ISBN:
978-83-60389-22-5
Nr:
2168343958
rozdział w monografii
10

Tytuł:
Modele scoringu kredytowego z wykorzystaniem narzędzi Data Mining - analiza porównawcza
Źródło:
Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych IV - Kraków: StatSoft Polska, 2012, s. 155-169 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88724-64-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168304155
rozdział w monografii
11

Tytuł:
Wykorzystanie automatycznych systemów transakcyjnych na rynkach kapitałowych
Źródło:
Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji / red. nauk. Janusz TECZKE, Janusz CZEKAJ, Bogusz MIKUŁA, Renata OCZKOWSKA - Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2011, s. 321-332. - Streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Nauka i Gospodarka)
ISBN:
978-83-930382-5-1
Nr:
2168304357
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Wpływ płci na sukces w wyborach samorządowych 2010 : czy kobiety mają trudniej? - analiza statystyczna = The Role of Candidate Sex in Polish Local Elections in 2010 : Is It Harder to Succeed for Women? - Statistical Analysis
Źródło:
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 2 / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI] - Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2011, s. 157-166. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89274-65-6
Nr:
2168304359
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Modelowanie i prognozowanie cen koksu na rynkach światowych - studium przypadku
Źródło:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności handlu zagranicznego / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 241-262 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-30-3
Nr:
2166537570
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
1
A Study of Usefulness of Selected Robust Model Based Clustering Techniques in a Digital Development Modelling / Daniel KOSIOROWSKI, Przemysław JAŚKO, Ewa Szlachtowska // W: The 13th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. by Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 88-96. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8158-734-1. - Pełny tekst: http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2019/pdf/r11.pdf
2
Statistical Arbitrage : a Critical View = Arbitraż statystyczny - ujęcie krytyczne / Przemysław JAŚKO // Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Stanisław OWSIAK]. - no 15 (2016), s. 75-89. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/1313/908. - ISSN 1642-168X
3
Prognozowanie kowariancji warunkowej z wykorzystaniem odpornych estymatorów rozrzutu MCD i PCS w analizie portfelowej = Conditional Covariance Prediction in Portfolio Analysis Using MCD and PCS Robust Multivariate Scatter Estimators / Przemysław JAŚKO, Daniel KOSIOROWSKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - R. 63, z. 2 (2016), s. 149-171. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202016/Zeszyt%202/2016_63_2_149-172.pdf. - ISSN 0033-2372
4
Prognozowanie warunkowej kowariancji z wykorzystaniem odpornych estymatorów rozrzutu MCD i PCS w analizie portfelowej = Conditional Covariance Prediction in Portfolio Analysis Using MCD and PCS Robust Multivariate Scatter Estimators / Daniel KOSIOROWSKI, Przemysław JAŚKO. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Statystyki, 2016. - 29 s. : il. ; 30 cm. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - (Raport Techniczny Katedry Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Technical Report Department of Statistics at Cracow University of Economics ; 2). - Pełny tekst: http://www.katstat.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2016/11/raport2016.pdf
5
Statistical arbitrage - critical view / Przemysław JAŚKO // W: The 9th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings [on-line] / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Dane tekstowe (plik pdf). - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 77-86. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-05-8 ; 978-83-65173-04-1. - Pełny tekst: http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2015/pdf/Jasko.pdf
6
Przegląd wybranych indeksów naukometrycznych - formalne definicje, podstawowe własności oraz związki = Review of the selected scientometric indices - formal definitions, basic properties and relationships / Przemysław Jaśko // W: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 2 = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2013. - S. 225-242. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89274-85-4
7
Analiza kształtowania się wartości indeksu naukometrycznego g Egghego z wykorzystaniem modeli zmiennej licznikowej = Analysis of Egghe's g Scientometric Index Values Distribution with the Use of Count Data Models / Przemysław Jaśko // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - 2 (2013), s. 166-196. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2081-478X
8
Wykorzystanie techniki odkrywania reguł asocjacyjnych w analizie danych ankietowych dotyczących turystycznego ruchu transgranicznego / Przemysław Jaśko // W: Raport z pilotażowych badań ruchu turystycznego na pograniczu polsko-słowackim / red. Krzysztof Borkowski. - Sucha Beskidzka: Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, 2012. - S. 79-87. - Bibliogr. - ISBN 978-83-926999-9-6
9
Wpływ płci kandydata na sukces w wyborach samorządowych / Michalina Szczepańska, Przemysław Jaśko // W: Promocja i rywalizacja na poziomie samorządu terytorialnego / red. Bernadetta Nitschke, Kamil Glinka. - Zielona Góra: Wydawnictwo Majus, 2012. - S. 160-173. - ISBN 978-83-60389-22-5
10
Modele scoringu kredytowego z wykorzystaniem narzędzi Data Mining - analiza porównawcza / Przemysław Jaśko // W: Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych IV. - Kraków: StatSoft Polska, 2012. - S. 155-169. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88724-64-0. - Pełny tekst: http://www.statsoft.pl/Portals/0/Downloads/Modele_scoringu_kredytowego.pdf
11
Wykorzystanie automatycznych systemów transakcyjnych na rynkach kapitałowych / Przemysław Jaśko // W: Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji / red. nauk. Janusz TECZKE, Janusz CZEKAJ, Bogusz MIKUŁA, Renata OCZKOWSKA. - Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2011. - (Nauka i Gospodarka). - S. 321-332. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-930382-5-1
12
Wpływ płci na sukces w wyborach samorządowych 2010 : czy kobiety mają trudniej? - analiza statystyczna = The Role of Candidate Sex in Polish Local Elections in 2010 : Is It Harder to Succeed for Women? - Statistical Analysis / Przemysław Jaśko, Michalina Szczepańska // W: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 2 / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2011. - S. 157-166. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89274-65-6
13
Modelowanie i prognozowanie cen koksu na rynkach światowych - studium przypadku / Stanisław WYDYMUS, Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH, Wojciech ZYSK, Przemysław Jaśko // W: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności handlu zagranicznego / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 241-262. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-30-3
1
Kosiorowski D., Jaśko P., Szlachtowska E., (2019), A Study of Usefulness of Selected Robust Model Based Clustering Techniques in a Digital Development Modelling. [W:] PAPIEŻ M., ŚMIECH S. (red.), The 13th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 88-96.
2
Jaśko P., (2016), Statistical Arbitrage : a Critical View, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", no 15, s. 75-89; https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/1313/908
3
Jaśko P., Kosiorowski D., (2016), Prognozowanie kowariancji warunkowej z wykorzystaniem odpornych estymatorów rozrzutu MCD i PCS w analizie portfelowej, "Przegląd Statystyczny", R. 63, z. 2, s. 149-171; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202016/Zeszyt%202/2016_63_2_149-172.pdf
4
Kosiorowski D., Jaśko P., (2016), Prognozowanie warunkowej kowariancji z wykorzystaniem odpornych estymatorów rozrzutu MCD i PCS w analizie portfelowej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Statystyki, 29 s.
5
Jaśko P., (2015), Statistical arbitrage - critical view. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 9th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings [on-line], Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 77-86.
6
Jaśko P., (2013), Przegląd wybranych indeksów naukometrycznych - formalne definicje, podstawowe własności oraz związki. [W:] Zieliński Z., Grabiński T. (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne, T. 2, Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, s. 225-242.
7
Jaśko P., (2013), Analiza kształtowania się wartości indeksu naukometrycznego g Egghego z wykorzystaniem modeli zmiennej licznikowej, "Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne", 2, s. 166-196.
8
Jaśko P., (2012), Wykorzystanie techniki odkrywania reguł asocjacyjnych w analizie danych ankietowych dotyczących turystycznego ruchu transgranicznego. [W:] Borkowski K. (red.), Raport z pilotażowych badań ruchu turystycznego na pograniczu polsko-słowackim, Sucha Beskidzka : Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, s. 79-87.
9
Szczepańska M., Jaśko P., (2012), Wpływ płci kandydata na sukces w wyborach samorządowych. [W:] Nitschke B., Glinka K. (red.), Promocja i rywalizacja na poziomie samorządu terytorialnego, Zielona Góra : Wydawnictwo Majus, s. 160-173.
10
Jaśko P., (2012), Modele scoringu kredytowego z wykorzystaniem narzędzi Data Mining - analiza porównawcza. [W:] Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych IV, Kraków : StatSoft Polska, s. 155-169.
11
Jaśko P., (2011), Wykorzystanie automatycznych systemów transakcyjnych na rynkach kapitałowych. [W:] Teczke J., Czekaj J., Mikuła B., Oczkowska R. (red.), Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji, Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, s. 321-332.
12
Jaśko P., Szczepańska M., (2011), Wpływ płci na sukces w wyborach samorządowych 2010 : czy kobiety mają trudniej? - analiza statystyczna. [W:] Zieliński Z., Grabiński T. (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne, T. 2, Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, s. 157-166.
13
Wydymus S., Papież M., Śmiech S., Zysk W., Jaśko P., (2010), Modelowanie i prognozowanie cen koksu na rynkach światowych - studium przypadku. [W:] Maciejewski M., Wydymus S. (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności handlu zagranicznego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 241-262.
1
@inbook{mkaUEK:2168336987,
author = "Daniel Kosiorowski and Przemysław Jaśko and Ewa Szlachtowska",
title = "A Study of Usefulness of Selected Robust Model Based Clustering Techniques in a Digital Development Modelling",
booktitle = "The 13th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings",
pages = "88-96",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
url = {http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2019/pdf/r11.pdf},
isbn = "978-83-8158-734-1",
}
2
@article{artUEK:2168313045,
author = "Przemysław Jaśko",
title = "Statistical Arbitrage : a Critical View",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "no 15",
pages = "75-89",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/AOC.2016.1505},
url = {https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/1313/908},
}
3
@article{artUEK:2168305785,
author = "Przemysław Jaśko and Daniel Kosiorowski",
title = "Prognozowanie kowariancji warunkowej z wykorzystaniem odpornych estymatorów rozrzutu MCD i PCS w analizie portfelowej",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "R. 63, z. 2",
pages = "149-171",
year = "2016",
url = {http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202016/Zeszyt%202/2016_63_2_149-172.pdf},
}
4
@book{swUEK:2168320771,
author = "Daniel Kosiorowski and Przemysław Jaśko",
title = "Prognozowanie warunkowej kowariancji z wykorzystaniem odpornych estymatorów rozrzutu MCD i PCS w analizie portfelowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Statystyki",
year = "2016",
url = {http://www.katstat.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2016/11/raport2016.pdf},
issn = "",
}
5
@inbook{mkaUEK:2168302411,
author = "Przemysław Jaśko",
title = "Statistical arbitrage - critical view",
booktitle = "The 9th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings",
pages = "77-86",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
url = {http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2015/pdf/Jasko.pdf},
isbn = "978-83-65173-05-8 ; 978-83-65173-04-1",
}
6
@inbook{mkaUEK:2168294973,
author = "Przemysław Jaśko",
title = "Przegląd wybranych indeksów naukometrycznych - formalne definicje, podstawowe własności oraz związki",
booktitle = "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 2",
pages = "225-242",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej",
year = "2013",
isbn = "978-83-89274-85-4",
}
7
@article{artUEK:2168304151,
author = "Przemysław Jaśko",
title = "Analiza kształtowania się wartości indeksu naukometrycznego g Egghego z wykorzystaniem modeli zmiennej licznikowej",
journal = "Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne",
number = "2",
pages = "166-196",
year = "2013",
url = {},
}
8
@inbook{fmUEK:2168304353,
author = "Przemysław Jaśko",
title = "Wykorzystanie techniki odkrywania reguł asocjacyjnych w analizie danych ankietowych dotyczących turystycznego ruchu transgranicznego",
booktitle = "Raport z pilotażowych badań ruchu turystycznego na pograniczu polsko-słowackim",
pages = "79-87",
adress = "Sucha Beskidzka",
publisher = "Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii",
year = "2012",
isbn = "978-83-926999-9-6",
}
9
@inbook{fmUEK:2168343958,
author = "Michalina Szczepańska and Przemysław Jaśko",
title = "Wpływ płci kandydata na sukces w wyborach samorządowych",
booktitle = "Promocja i rywalizacja na poziomie samorządu terytorialnego",
pages = "160-173",
adress = "Zielona Góra",
publisher = "Wydawnictwo Majus",
year = "2012",
isbn = "978-83-60389-22-5",
}
10
@inbook{fmUEK:2168304155,
author = "Przemysław Jaśko",
title = "Modele scoringu kredytowego z wykorzystaniem narzędzi Data Mining - analiza porównawcza",
booktitle = "Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych IV",
pages = "155-169",
adress = "Kraków",
publisher = "StatSoft Polska",
year = "2012",
url = {http://www.statsoft.pl/Portals/0/Downloads/Modele_scoringu_kredytowego.pdf},
isbn = "978-83-88724-64-0",
}
11
@inbook{fmUEK:2168304357,
author = "Przemysław Jaśko",
title = "Wykorzystanie automatycznych systemów transakcyjnych na rynkach kapitałowych",
booktitle = "Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji",
pages = "321-332",
adress = "Kraków",
publisher = "Biuro Projektu Nauka i Gospodarka",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-930382-5-1",
}
12
@inbook{fmUEK:2168304359,
author = "Przemysław Jaśko and Michalina Szczepańska",
title = "Wpływ płci na sukces w wyborach samorządowych 2010 : czy kobiety mają trudniej? - analiza statystyczna",
booktitle = "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 2",
pages = "157-166",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej",
year = "2011",
isbn = "978-83-89274-65-6",
}
13
@inbook{fmUEK:2166537570,
author = "Stanisław Wydymus and Monika Papież and Sławomir Śmiech and Wojciech Zysk and Przemysław Jaśko",
title = "Modelowanie i prognozowanie cen koksu na rynkach światowych - studium przypadku",
booktitle = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności handlu zagranicznego",
pages = "241-262",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-62511-30-3",
}