Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Elementy tożsamości marki instytucji na rynku kultury - analiza składowych w oparciu o model sześciokąta tożsamości marki J.N. Kapferera = The Elements of Brand Identity in Cultural Market Institutions - Analysis of Components Based on Kapferer's Brand Identity Prism Model [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 9 (2017) , s. 365-372. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168318123
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Wzrost sprzedaży płyt gramofonowych w II dekadzie XXI wieku - charakterystyka zjawiska sprzecznego z trendami światowego rynku fonograficznego = The Increase in Sales of Vinyl Records in the Second Decade of the 21st Century - Characteristics of the Phenomenon Contradictive to the Trends in the Global Phonographic Market = Rost prodaž gramplastinok vo vtoroj dekade XXI v. - harakteristika âvleniâ, iduŝego vrazrez s trendam mirovogofonografičeskogo rynka
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 62, nr 4 (2016) , s. 267-276. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168310729
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Product Innovations in Cultural Goods and Services - a Proposal for Classification
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management / ed. by Renata OCZKOWSKA, Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 97-103 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168310749
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Marketing in Polish Art & Culture Institutions 2014 - Research Results
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 495-504 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7
Nr:
2168304145
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Rola innowacji w marketingu na rynku dóbr kultury = The Role of Innovations in Marketing on Arts and Culture Market
Źródło:
Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów. - nr 2, CD 2 (2015) , s. 1575-1580. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168304519
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
Konferencja:
X Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï. Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu, Lwów, Ukraina, od 2014-11-06 do 2014-11-08
Tytuł:
Determinanty strategii marketingowych instytucji kultury w Polsce - analiza wyników badań 2014
Źródło:
Marketing ta logìstika v systemì menedžmentu = Marketing and Logistics in the System of Management : Dedicated to the 170th Anniversary of Lviv Polytechnic and the 70th Anniversary of the Department of Marketing and Logistics - L'viv: Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, 2014, s. 351
ISBN:
978-617-607-663-6
Nr:
2168285485
materiały konferencyjne (aut.)
7

Tytuł:
Marki na rynku produkcji filmowych
Źródło:
Zarządzanie marketingiem : trendy, strategie, instrumenty : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi / [red. nauk. Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 173-188 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-662-5
Nr:
2168279163
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Możliwości wykorzystania narzędzi internetowych w sprzedaży na rynku dóbr kultury = The Use of Internet tools in Selling in the Market of Cultural Goods [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 8 (2014) , s. 912-917. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168284233
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Internet in Communication of Cultural Institution with Their Consumers - a Case of Warsaw Uprising Museum
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013, s. 793-802 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-82-2
Nr:
2168275121
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Wspieranie kultury i sztuki jako element koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce
Źródło:
Społeczne wymiary marketingu : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Czubale / [red. nauk. Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 158-175 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-640-3
Nr:
2168266114
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Marketing w tworzeniu wartości dla klienta na rynku dóbr kultury - na przykładzie oferty muzeum = Marketing in Customer Value Creation in Cultural Markets - the Case of the Museum Offer
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - maj-czerwiec, t. 1 (2013) , s. 263-269. - Tytuł numeru: Istota i uwarunkowania kreowania wartości przez marketing - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168256064
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Działania polskich eksporterów na rynkach międzynarodowych : analiza wyników badań = The Activities of Polish Exporters on International Markets#Analysis of Test Results
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 2 (2013) , s. 31-36. - Summ.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168248860
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Produkt
Źródło:
Podstawy marketingu / red. nauk. Anna CZUBAŁA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 2012, s. 80-118 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2037-9
Nr:
2168234724
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Marketing usług
Wydanie:
Wyd. 2 zm.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012
Opis fizyczny:
339 s.: il.; 25 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-1619-4
Nr:
2168228322
monografia
15

Tytuł:
Sfera instrumentalno-czynnościowa strategii marketingowych polskich eksporterów na rynkach międzynarodowych
Źródło:
Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Jan W. WIKTOR, Paweł CHLIPAŁA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012, s. 178-202
ISBN:
978-83-208-2021-8
Nr:
2168228364
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Nowoczesne instrumenty marketingowe wykorzystywane do oddziaływania na odbiorców oferty kulturalnej przez instytucje kultury na rynku Unii Europejskiej = Modern Marketing Tools Used to Influence the Customers of Cultural Offers by Cultural Institutions in the EU Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 896 (2012) , s. 67-79. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168249336
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Marketing Activities of Cultural Institutions in Poland
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 675-686
ISBN:
978-83-62511-07-5
Nr:
2168242774
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Innowacje techniczne jako czynnik zmian działań marketingowych na rynku dóbr kultury = Technical Innovation as a Factor in the Changes of Marketing Activities in the Market of Cultural Goods
Źródło:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 179-207. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-22-8
Nr:
2168241616
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Strategie marketingowe instytucji kultury w Polsce - analiza wyników badań = Marketing Strategies of Cultural Institutions in Poland - Research Results - Summary
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - Wrzesień-październik [nr spec.] : perspektywy rozwoju marketingu, T. 3 : wyzwania praktyki (2012) , s. 313-323. - Streszcz., summ., rez.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168235722
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
The Instrumental and Activity-Related Aspects of the Marketing Strategies Adopted by Polish Exporters in International Markets
Źródło:
The Marketing Strategies of Polish Companies in International Markets / ed. by Jan W. WIKTOR, Paweł CHLIPAŁA - Warsaw: Polish Economics Publishers, 2012, s. 169-190
ISBN:
978-83-208-2042-3
Nr:
2168235640
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Innowacyjne formy i metody oferowania produktów inspirowanych oczekiwaniami potencjalnych klientów
Źródło:
Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia / red. nauk. Piotr BUŁA - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 183-193 - Bibliogr.
Seria:
(Seria: Nauka)
ISBN:
978-83-927903-6-5
Nr:
2165378314
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Oferta muzeum jako produkt w ujęciu marketingowym = Museum Offer as a Product in Terms of Marketing
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 153 (2010) , s. 169-175. - Tytuł numeru: Zarządzanie produktem : kreowanie marki - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165911035
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
Wyzwania marketingowe w oferowaniu dóbr kultury na rynkach zagranicznych = Marketing Challenges in Offering Cultural Goods on Foreign Markets
Źródło:
Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju / red. nauk. Jan W. WIKTOR, Agnieszka ŻBIKOWSKA - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2010, s. 524-531. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1888-8
Nr:
2164895690
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Elementy otoczenia kulturowego w marketingu międzynarodowym = Elements of the Cultural Environment of International Marketing
Źródło:
Strategie marketingowe eksporterów / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 153-186. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929699-3-8; 978-83-927790-7-0
Nr:
2165096750
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Wojna formatów jako przykład rywalizacji konkurencyjnych standardów sprzętu audio-wideo w skali globalnej = The "Format War" as an Example of Rivalry for Market Dominance between Incompatible and Competing Standards for Audio-Visual Equipment
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 823 (2009) , s. 149-161. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50767
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Relacja z pobytu w Sawyer Business Scholl, Suffolk University w Bostonie
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 8 (32) (2009) , s. 33. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168274491
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Wizerunek marketingu wśród pracowników naukowych
Źródło:
Wizerunek marketingu w Polsce / red. Roman NIESTRÓJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 35-52
ISBN:
978-83-7252-442-3
Nr:
2162155986
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Wyzwania dla kształtowania portfela produktów na rynku kultury w obliczu zmian w zachowaniach konsumentów
Źródło:
Zarządzanie produktem - teoria,praktyka, perspektywy / red. naukowi Jacek Kall, Bogdan Sojkin - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2008, s. 240-246 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-353-7
Nr:
2166403474
rozdział w monografii
29

Tytuł:
Użyteczność internetowych serwisów aukcyjnych dla ich uczestników - sprzedawców i kupujących
Źródło:
Innowacje w marketingu 4.0 / [oprac. red. Tomasz Czuba, Marek Reysowski, Marcin Skurczyński] - Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, s. 421-434 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7531-011-5
Nr:
2165902899
rozdział w monografii
30

Tytuł:
Different Forms of Internationalization of the Service Sector in Poland
Źródło:
Globalisation Influences on Local Markets : Papers of the 5th International Scientific Symposium / Edited by: Jaroslav Ďaďo, Helena Čierna, Eva Poliačiková - Banská Bystrica: Matej Bel University, Faculty of Economics, 2006, s. 54-64
ISBN:
80-8083-262-5
Nr:
2165920900
materiały konferencyjne (aut.)
31

Tytuł:
Polityka produktu na współczesnym rynku wydawnictw muzycznych
Źródło:
Zarządzanie produktem : wyzwania przyszłości / red. nauk. Jacek Kall, Bogdan Sojkin - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 405-414 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-182-3
Nr:
2166047554
rozdział w monografii
32

Tytuł:
Produkt kultury - charakterystyka marketingowa = Products of Culture - a Marketing Description
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 720 (2006) , s. 87-100. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52861
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Determinanty kulturowe decyzji marketingowych dotyczących produktu i dystrybucji = Cultural Factors Influencing Marketing Considerations of Product and Distribution
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 729 (2006) , s. 125-141. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
51282
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Marketing usług
Adres wydawniczy:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2006
Opis fizyczny:
286 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7484-020-X
Nr:
52162
monografia
35

Tytuł:
Different Forms of Internationalization of the Service Sector in Poland
Źródło:
Transformation Processes in Poland and Ukraine / ed. Janusz TECZKE - Cracow: Cracow University of Economics Publishers, 2006, s. 69-82 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-310-X
Nr:
2166206653
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Rola marketingu w kreowaniu popytu na dobra kultury
Źródło:
Ekspansja czy regres marketingu? / red. nauk. Elżbieta Duliniec, Lechosław Garbarski, Jolanta Mazur, Marianna Strzyżewska, Wojciech Wrzosek - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2006, s. 523-530 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-1669-6
Nr:
2165618668
rozdział w monografii
37

Tytuł:
Problem ograniczonego popytu na nagrania muzyczne w Polsce A.D. 2004 na tle rynków muzycznych krajów Unii Europejskiej
Źródło:
Kultura w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego państw i regionów Unii Europejskiej / [red. merytoryczna Zina Jarmoszuk] - Kraków ; Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2005, s. 215-222
ISBN:
83-921176-0-3
Nr:
2166209738
materiały konferencyjne (aut.)
38

Tytuł:
Internacjonalizacja usług w Polsce = The Internationalisation of Services in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 677 (2005) , s. 33-54. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52785
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Formy działań konkurencyjnych firm na rynku fonograficznym w Polsce = The Activities of Competing Companies in the Phonographic Market in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 663 (2004) , s. 69-78. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168220532
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Wyznaczniki pozycji rynkowej wydawnictw fonograficznych
Źródło:
Innowacje w marketingu : młodzi o marketingu. 2 / [oprac. red. Marcin Skurczyński] - Sopot: Uniwersytet Gdański, 2003, s. 485-498
ISBN:
83-88829-80-7
Nr:
2168273424
materiały konferencyjne (aut.)
41

Tytuł:
Dystrybucja w marketingowych strategiach przedsiębiorstw
Źródło:
Marketing i Rynek2003. - nr 2, s. 36-38
Nr:
2168236982
varia
42

Tytuł:
Internacjonalizacja jako czynnik rozwoju marketingu usług w Polsce = Internationalization as a Determining Factor of Services Marketing Development in Poland
Źródło:
Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2003, s. 353-362. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-4-3
Nr:
2166597342
materiały konferencyjne (aut.)
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
Główne formy usług sprzedażowych na rynku wydawnictw fonograficznych = Major Sales Actvities on the Market of Music Recordings
Źródło:
Kierunki rozwoju marketingu usług : teoria i praktyka / red. nauk. Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2002, s. 279-290. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-915693-0-6
Nr:
2168237482
materiały konferencyjne (aut.)
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Formy dystrybucji wydawnictw fonograficznych = Distribution Channels on Music Markets
Źródło:
Dystrybucja w marketingowych strategiach przedsiębiorstw : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. nauk. Anna CZUBAŁA - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, s. 317-327. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-5-1
Nr:
2168240770
materiały konferencyjne (aut.)
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Proces kreowania strategii produktu na rynku fonograficznym = The Process of Creating Product Strategies on the Phonographic Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 581 (2002) , s. 101-112. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168225674
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Strategie rynkowe firm fonograficznych = Market Strategies in the Music Business
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 602 (2002) , s. 105-114. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168231316
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Strategie produktu firm fonograficznych w Polsce
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2002
Opis fizyczny:
262 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 13 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/513
Nr:
2168252592
doktorat
48

Tytuł:
Marka na rynku wydawnictw fonograficznych = Brands in the Phonographic Industry
Źródło:
Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 399-412. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-074-7
Nr:
2168223808
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
Internet jako narzędzie komunikacji z klientami zewnętrznymi przedsiębiorstwa
Źródło:
Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 278-350 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-050-X
Nr:
2168224838
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Marketingowe właściwości wydawnictw fonograficznych = Marketing Features of Phonographic Products
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 538 (2000) , s. 157-165. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Nr:
2168223892
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce
Źródło:
Marketing i Rynek2000. - nr 4, s. 39-42
Nr:
2168237018
varia
52

Tytuł:
Organizacja marketingu w przedsiębiorstwach
Źródło:
Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań / kier. Jerzy ALTKORN - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999, s. 157-178
ISBN:
83-911355-8-6
Nr:
2168236004
rozdział w książce
Zobacz opis całości
53

Tytuł:
Rozwój struktur marketingu w polskich przedsiębiorstwach
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 12 (1999) , s. 29-34
Nr:
2168234600
artykuł w czasopiśmie
54

Tytuł:
Determinanty rozwoju i organizacji służb marketingowych w polskich przedsiębiorstwach = Determinants of Development and Organization of Marketing Structures in Polish Companies
Źródło:
Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Zakopane, 13-15 grudnia 1999 r. / red. Jerzy ALTKORN1999, s. 45-57. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-7-8
Nr:
2168235786
materiały konferencyjne (aut.)
Zobacz opis całości
55

Tytuł:
Wykorzystanie Internetu w marketingu
Źródło:
Współczesne tendencje w marketingu i ich konsekwencje dla dydaktyki : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 23 i 24 IX 1997 r.) / red. Jerzy ALTKORN - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998, s. 49-55
ISBN:
83-87239-79-8
Nr:
2168236824
materiały konferencyjne (aut.)
Zobacz opis całości
56

Tytuł:
Internetowe serwisy na życzenie
Źródło:
Marketing w Praktyce. - nr 1 (1998) , s. 62-64
Nr:
2168244478
artykuł w czasopiśmie
57

Tytuł:
Banki w sieci
Źródło:
Marketing w Praktyce. - nr 3 (1998) , s. 58-61
Nr:
2168244502
artykuł w czasopiśmie
58

Tytuł:
Fonografia w Internecie
Źródło:
Marketing w Praktyce. - nr 2 (1998) , s. 60-64
Nr:
2168244484
artykuł w czasopiśmie
59

Tytuł:
Miasta on-line
Źródło:
Marketing w Praktyce. - nr 4 (1998) , s. 62-64
Nr:
2168244462
artykuł w czasopiśmie
60

Tytuł:
Wykorzystanie Internetu w systemie komunikacji instytucji finansowych z rynkiem
Źródło:
System informacji marketingowej firm finansowych : (diagnoza - kierunki doskonalenia) : materiały konferencyjne / red. nauk. Jan Karwowski - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 1998, s. 171-180 - Bibliogr.
Nr:
2168261734
materiały konferencyjne (aut.)
61

Tytuł:
Preferencje nabywców wydawnictw fonograficznych = Preferences of Phonographic Publications Purchasers
Źródło:
Konsument, przedsiębiorstwo, przestrzeń. [1] - Katowice: Centrum Badań i Ekspertyz; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1998, s. 230-237. - Summ.
ISBN:
83-908267-2-0
Nr:
2168233910
materiały konferencyjne (aut.)
62

Tytuł:
Wady internetowego marketingu
Źródło:
Marketing w Praktyce. - nr 4 (1997) , s. 50-52
Nr:
2168244564
artykuł w czasopiśmie
63

Tytuł:
Tworzenie stron WWW
Źródło:
Marketing w Praktyce. - nr 1 (1997) , s. 29-30
Nr:
2168244554
artykuł w czasopiśmie
64

Tytuł:
Transakcje finansowe w Internecie
Źródło:
Marketing w Praktyce. - nr 3 (1997) , s. 52-53
Nr:
2168244560
artykuł w czasopiśmie
65

Tytuł:
Wykorzystanie macierzy istotności-jakości do optymalizacji działań firmy
Źródło:
Wybrane zagadnienia marketingu / [red. wyd. Barbara CICHOŃ] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 87-92 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-34-8
Nr:
2168224000
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
66

Tytuł:
Marketingowe wykorzystanie poczty elektronicznej
Źródło:
Marketing w Praktyce. - nr 2 (1997) , s. 47-49
Nr:
2168244556
artykuł w czasopiśmie
67

Tytuł:
Sterowanie wyborem
Źródło:
Marketing w Praktyce. - nr 2 (1996) , s. 5-12
Nr:
2168240878
artykuł w czasopiśmie
68

Tytuł:
Reklama w sieci
Źródło:
Marketing w Praktyce. - nr 11 (1996) , s. 12-13
Nr:
2168241004
artykuł w czasopiśmie
69

Tytuł:
Marketing na stronach WWW
Źródło:
Marketing w Praktyce. - nr 12 (1996) , s. 5-8
Nr:
2168241006
artykuł w czasopiśmie
70

Tytuł:
Marketing w Internecie
Źródło:
Marketing w Praktyce. - nr 9/10 (1996) , s. 5-8
Nr:
2168240996
artykuł w czasopiśmie
71

Tytuł:
Organizacja i technika sprzedaży wydawnictw fonograficznych z muzyką popularną
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 41, nr 5-6 (238-239) (1995) , s. 56-60
Nr:
2168238306
artykuł w czasopiśmie
72

Tytuł:
Promocja wydawnictw fonograficznych muzyki pop
Źródło:
Aida Media. - nr 5 (12) (1995) , s. 33-36
Nr:
2168252998
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Nowoczesne działania marketingowe na rynku instytucji kultury
Źródło:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu. Cz. 2 / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA2013, s. 1[129]-25[153] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1344/2/Magazyn
Nr:
2168266890
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Wspieranie kultury i sztuki jako element koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce
Źródło:
Społeczne wymiary marketingu2013, s. [133]-[141] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1445/Magazyn
Nr:
2168287503
fragment pracy naukowo badawczej
3

Tytuł:
Marketing w tworzeniu wartości dla klienta na rynku dóbr kultury - na przykładzie oferty muzeum = Marketing in Customer Value Creation in Cultural Markets - the Case of the Museum Offer
Źródło:
Społeczne wymiary marketingu2013, s. [229]-[232]. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1445/Magazyn
Nr:
2168287617
fragment pracy naukowo badawczej
4

Tytuł:
Działania polskich eksporterów na rynkach międzynarodowych : analiza wyników badań = The Activities of Polish Exporters on International Markets#Analysis of Test Results
Źródło:
Społeczne wymiary marketingu2013, s. [30]-[35]. - Summ.
Sygnatura:
NP-1445/Magazyn
Nr:
2168287433
fragment pracy naukowo badawczej
5

Tytuł:
Innowacje techniczne jako czynnik zmian działań marketingowych na rynku dóbr kultury
Źródło:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA2012, s. 1[157]-22[178] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1344/Magazyn
Nr:
2168257054
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Nowoczesne instrumenty marketingowe wykorzystywane do oddziaływania na odbiorców oferty kulturalnej przez instytucje kultury na rynku UE
Źródło:
Regionalne zróżnicowanie instrumentów marketingu na rynku UE / Kierownik tematu: Anna CZUBAŁA2010, s. [1-13] - Bibliogr.
Program badawczy:
29/KMark/1/210/S/542
Sygnatura:
NP-1097/Magazyn
Nr:
2168326719
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Elementy otoczenia kulturowego w marketingu międzynarodowym
Źródło:
Strategie marketingowe eksporterów / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA2009, s. 135-165 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1287/Magazyn
Nr:
2168228684
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Wizerunek marketingu wśród pracowników naukowych
Źródło:
Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2] / red. Roman NIESTRÓJ2008, s. 34-53
Sygnatura:
NP-1189/[2]/Magazyn
Nr:
2165365739
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Wizerunek marketingu w opinii pracowników naukowych
Źródło:
Tożsamość i wizerunek marketingu w Polsce. [1] / red. Roman NIESTRÓJ2007, s. 37-61. - [Praca zrealizowana w ramach projektu badawczego pt. "Determinanty marketingowych strategi przedsiębiorstw"]
Sygnatura:
NP-1189/[1]/Magazyn
Nr:
2168245928
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Wpływ właściwości kulturowych konsumentów na wybrane działania marketingowe firm - produkt, dystrybucja i cena
Źródło:
Wpływ otoczenia społecznego na strategie marketingowe przedsiębiorstw / kierownik: Roman NIESTRÓJ2006, s. 59-81
Program badawczy:
76/KMark/3/2005/S/248
Sygnatura:
NP-1073/Magazyn
Nr:
2168326945
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Monitorowanie zmian w makrootoczeniu firm
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Opis fizyczny:
59 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Załącznik,
Sygnatura:
NP-1134/Magazyn
Nr:
2166568661
naukowo-badawcze
12

Tytuł:
Kulturowe uwarunkowania otoczenia marketingu - istota i zastosowanie
Źródło:
Wpływ zmian w makrootoczeniu na rozwój strategii marketingowych przedsiębiorstw / kierownik: Roman NIESTRÓJ2004, s. 29-72
Sygnatura:
NP-949/Magazyn
Nr:
2168259974
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie : ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa : zagadnienia wybrane. Etap 2, część 3
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Opis fizyczny:
[193] s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Zachowana numeracja ciągła w trzech częściach, Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
51/KMOiZ/1/98/Su
Sygnatura:
NP-480/2/3/Magazyn
Nr:
2168226847
naukowo-badawcze
14

Tytuł:
Analiza wyznaczników strategii produktu firm fonograficznych
Kierownik projektu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Opis fizyczny:
70 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
68/KMark/4/98/S
Sygnatura:
NP-666/Magazyn
Nr:
2168333741
naukowo-badawcze
15

Tytuł:
Analiza preferencji nabywców wydawnictw fonograficznych
Kierownik projektu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Opis fizyczny:
42 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
97/KMark/5/97/S
Sygnatura:
NP-485/Magazyn
Nr:
2168328975
naukowo-badawcze
16

Tytuł:
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie. Etap 1
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Opis fizyczny:
229 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
9/KMOiZ/1/97/Su
Sygnatura:
NP-480/1/Magazyn
Nr:
2168226671
naukowo-badawcze
1
Elementy tożsamości marki instytucji na rynku kultury - analiza składowych w oparciu o model sześciokąta tożsamości marki J.N. Kapferera = The Elements of Brand Identity in Cultural Market Institutions - Analysis of Components Based on Kapferer's Brand Identity Prism Model / Tomasz SMOLEŃ // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 9 (2017), s. 365-372. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_9_2017_CD.pdf. - ISSN 1231-7853
2
Wzrost sprzedaży płyt gramofonowych w II dekadzie XXI wieku - charakterystyka zjawiska sprzecznego z trendami światowego rynku fonograficznego = The Increase in Sales of Vinyl Records in the Second Decade of the 21st Century - Characteristics of the Phenomenon Contradictive to the Trends in the Global Phonographic Market = Rost prodaž gramplastinok vo vtoroj dekade XXI v. - harakteristika âvleniâ, iduŝego vrazrez s trendam mirovogofonografičeskogo rynka / Tomasz SMOLEŃ // Handel Wewnętrzny. - R. 62, nr 4 (2016), s. 267-276. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_4-2016.pdf. - ISSN 0438-5403
3
Product Innovations in Cultural Goods and Services - a Proposal for Classification / Tomasz SMOLEŃ // W: Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management / ed. by Renata OCZKOWSKA, Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 97-103. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/8b/2e/CFM_2016_02_online.pdf
4
Marketing in Polish Art & Culture Institutions 2014 - Research Results / Tomasz SMOLEŃ // W: Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 495-504. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7
5
Rola innowacji w marketingu na rynku dóbr kultury = The Role of Innovations in Marketing on Arts and Culture Market / T. SMOLEŃ // Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów. - Dane tekstowe (plik pdf). - nr 2, CD 2 (2015), s. 1575-1580. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/download/329-artykuly-na-plycie-cd-2/7464-artykul. - ISSN 1231-5478
6
Determinanty strategii marketingowych instytucji kultury w Polsce - analiza wyników badań 2014 / T. SMOLEŃ // W: Marketing ta logìstika v systemì menedžmentu : marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu do 170-rìččâ Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki ta 70-rìččâ kafed : tezy dopovìdej X Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : L'viv, 6-8 listopada 2014 r. = Marketing and Logistics in the System of Management : Dedicated to the 170th Anniversary of Lviv Polytechnic and the 70th Anniversary of the Department of Marketing and Logistics. - L'viv : Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, 2014. - S. 351. - ISBN 978-617-607-663-6
7
Marki na rynku produkcji filmowych / Tomasz SMOLEŃ // W: Zarządzanie marketingiem : trendy, strategie, instrumenty : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi / [red. nauk. Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 173-188. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-662-5
8
Możliwości wykorzystania narzędzi internetowych w sprzedaży na rynku dóbr kultury = The Use of Internet tools in Selling in the Market of Cultural Goods / Tomasz SMOLEŃ // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 8 (2014), s. 912-917. - Streszcz., summ. - ISSN 1231-7853
9
Internet in Communication of Cultural Institution with Their Consumers - a Case of Warsaw Uprising Museum / Tomasz SMOLEŃ // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2013. - S. 793-802. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-82-2
10
Wspieranie kultury i sztuki jako element koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce / Tomasz SMOLEŃ // W: Społeczne wymiary marketingu : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Czubale / [red. nauk. Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2013. - S. 158-175. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-640-3
11
Marketing w tworzeniu wartości dla klienta na rynku dóbr kultury - na przykładzie oferty muzeum = Marketing in Customer Value Creation in Cultural Markets - the Case of the Museum Offer / Tomasz SMOLEŃ // Handel Wewnętrzny. - maj-czerwiec, t. 1 (2013), s. 263-269. - Streszcz., summ., rez.. - Tytuł numeru: Istota i uwarunkowania kreowania wartości przez marketing. - Bibliogr. - ISSN 0438-5403
12
Działania polskich eksporterów na rynkach międzynarodowych : analiza wyników badań = The Activities of Polish Exporters on International Markets#Analysis of Test Results / Tomasz SMOLEŃ // Marketing i Rynek. - nr 2 (2013), s. 31-36. - Summ. - ISSN 1231-7853
13
Produkt / Tomasz SMOLEŃ // W: Podstawy marketingu / red. nauk. Anna CZUBAŁA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 2012. - S. 80-118. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2037-9
14
Marketing usług / Anna CZUBAŁA, Agata JONAS, Tomasz SMOLEŃ, Jan W. WIKTOR. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012. - 339 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-1619-4
15
Sfera instrumentalno-czynnościowa strategii marketingowych polskich eksporterów na rynkach międzynarodowych / Tomasz SMOLEŃ // W: Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Jan W. WIKTOR, Paweł CHLIPAŁA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012. - S. 178-202. - ISBN 978-83-208-2021-8
16
Nowoczesne instrumenty marketingowe wykorzystywane do oddziaływania na odbiorców oferty kulturalnej przez instytucje kultury na rynku Unii Europejskiej = Modern Marketing Tools Used to Influence the Customers of Cultural Offers by Cultural Institutions in the EU Market / Tomasz SMOLEŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 896 (2012), s. 67-79. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
17
Marketing Activities of Cultural Institutions in Poland / Tomasz SMOLEŃ // W: Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK. - Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2012. - S. 675-686. - ISBN 978-83-62511-07-5
18
Innowacje techniczne jako czynnik zmian działań marketingowych na rynku dóbr kultury = Technical Innovation as a Factor in the Changes of Marketing Activities in the Market of Cultural Goods / Tomasz SMOLEŃ // W: Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 179-207. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-22-8
19
Strategie marketingowe instytucji kultury w Polsce - analiza wyników badań = Marketing Strategies of Cultural Institutions in Poland - Research Results - Summary / Tomasz SMOLEŃ // Handel Wewnętrzny. - Wrzesień-październik [nr spec.] : perspektywy rozwoju marketingu, T. 3 : wyzwania praktyki (2012), s. 313-323. - Streszcz., summ., rez. - ISSN 0438-5403
20
The Instrumental and Activity-Related Aspects of the Marketing Strategies Adopted by Polish Exporters in International Markets / Tomasz SMOLEŃ // W: The Marketing Strategies of Polish Companies in International Markets / ed. by Jan W. WIKTOR, Paweł CHLIPAŁA. - Warsaw : Polish Economics Publishers, 2012. - S. 169-190. - ISBN 978-83-208-2042-3
21
Innowacyjne formy i metody oferowania produktów inspirowanych oczekiwaniami potencjalnych klientów / Tomasz SMOLEŃ // W: Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia / red. nauk. Piotr BUŁA. - Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - (Nauka - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie). - S. 183-193. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927903-6-5
22
Oferta muzeum jako produkt w ujęciu marketingowym = Museum Offer as a Product in Terms of Marketing / Tomasz SMOLEŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 153 (2010), s. 169-175. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie produktem : kreowanie marki. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
23
Wyzwania marketingowe w oferowaniu dóbr kultury na rynkach zagranicznych = Marketing Challenges in Offering Cultural Goods on Foreign Markets / Tomasz SMOLEŃ // W: Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju / red. nauk. Jan W. WIKTOR, Agnieszka ŻBIKOWSKA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2010. - S. 524-531. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1888-8
24
Elementy otoczenia kulturowego w marketingu międzynarodowym = Elements of the Cultural Environment of International Marketing / Tomasz SMOLEŃ // W: Strategie marketingowe eksporterów / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 153-186. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929699-3-8; 978-83-927790-7-0
25
Wojna formatów jako przykład rywalizacji konkurencyjnych standardów sprzętu audio-wideo w skali globalnej = The "Format War" as an Example of Rivalry for Market Dominance between Incompatible and Competing Standards for Audio-Visual Equipment / Tomasz SMOLEŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 823 (2009), s. 149-161. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
26
Relacja z pobytu w Sawyer Business Scholl, Suffolk University w Bostonie / Tomasz SMOLEŃ // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 8 (32) (2009), s. 33. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien_2009. - ISSN 1689-7757
27
Wizerunek marketingu wśród pracowników naukowych / Roman NIESTRÓJ, Magdalena DOŁHASZ, Tomasz SMOLEŃ // W: Wizerunek marketingu w Polsce / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 35-52. - ISBN 978-83-7252-442-3
28
Wyzwania dla kształtowania portfela produktów na rynku kultury w obliczu zmian w zachowaniach konsumentów / Tomasz SMOLEŃ // W: Zarządzanie produktem - teoria,praktyka, perspektywy / red. naukowi Jacek Kall, Bogdan Sojkin. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2008. - S. 240-246. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-353-7
29
Użyteczność internetowych serwisów aukcyjnych dla ich uczestników - sprzedawców i kupujących / Tomasz SMOLEŃ // W: Innowacje w marketingu 4.0 / [oprac. red. Tomasz Czuba, Marek Reysowski, Marcin Skurczyński]. - Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2007. - S. 421-434. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7531-011-5
30
Different Forms of Internationalization of the Service Sector in Poland / CZUBAŁA Anna, JONAS Agata, SMOLEŃ Tomasz // W: Globalisation Influences on Local Markets : Papers of the 5th International Scientific Symposium / Edited by: Jaroslav Ďaďo, Helena Čierna, Eva Poliačiková. - Banská Bystrica : Matej Bel University, Faculty of Economics, 2006. - S. 54-64. - ISBN 80-8083-262-5
31
Polityka produktu na współczesnym rynku wydawnictw muzycznych / Tomasz SMOLEŃ // W: Zarządzanie produktem : wyzwania przyszłości / red. nauk. Jacek Kall, Bogdan Sojkin. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 405-414. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-182-3
32
Produkt kultury - charakterystyka marketingowa = Products of Culture - a Marketing Description / Tomasz SMOLEŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 720 (2006), s. 87-100. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=123274819. - ISSN 0208-7944
33
Determinanty kulturowe decyzji marketingowych dotyczących produktu i dystrybucji = Cultural Factors Influencing Marketing Considerations of Product and Distribution / Tomasz SMOLEŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 729 (2006), s. 125-141. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=129389846. - ISSN 0208-7944
34
Marketing usług / Anna CZUBAŁA, Agata JONAS, Tomasz SMOLEŃ, Jan W. WIKTOR. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2006. - 286 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7484-020-X
35
Different Forms of Internationalization of the Service Sector in Poland / Anna CZUBAŁA, Agata JONAS, Tomasz SMOLEŃ // W: Transformation Processes in Poland and Ukraine / ed. Janusz TECZKE. - Cracow : Cracow University of Economics Publishers, 2006. - S. 69-82. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-310-X
36
Rola marketingu w kreowaniu popytu na dobra kultury / Tomasz SMOLEŃ // W: Ekspansja czy regres marketingu? / red. nauk. Elżbieta Duliniec, Lechosław Garbarski, Jolanta Mazur, Marianna Strzyżewska, Wojciech Wrzosek. - Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2006. - S. 523-530. - Bibliogr. - ISBN 83-208-1669-6
37
Problem ograniczonego popytu na nagrania muzyczne w Polsce A.D. 2004 na tle rynków muzycznych krajów Unii Europejskiej / Tomasz SMOLEŃ // W: Kultura w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego państw i regionów Unii Europejskiej : III międzynarodowy kongres "Kultura-Gospodarka-Media", Kraków, 13-16 października 2004 / [red. merytoryczna Zina Jarmoszuk]. - Kraków ; Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2005. - S. 215-222. - ISBN 83-921176-0-3
38
Internacjonalizacja usług w Polsce = The Internationalisation of Services in Poland / Anna CZUBAŁA, Agata JONAS, Tomasz SMOLEŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 677 (2005), s. 33-54. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=93841251. - ISSN 0208-7944
39
Formy działań konkurencyjnych firm na rynku fonograficznym w Polsce = The Activities of Competing Companies in the Phonographic Market in Poland / Tomasz SMOLEŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 663 (2004), s. 69-78. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
40
Wyznaczniki pozycji rynkowej wydawnictw fonograficznych / Tomasz SMOLEŃ // W: Innowacje w marketingu : młodzi o marketingu. 2 / [oprac. red. Marcin Skurczyński]. - Sopot : Uniwersytet Gdański, 2003. - S. 485-498. - ISBN 83-88829-80-7
41
Dystrybucja w marketingowych strategiach przedsiębiorstw / Halina WOJNAROWSKA, Tomasz SMOLEŃ // Marketing i Rynek. - nr 2 (2003), s. 36-38. - ISSN 1231-7853
42
Internacjonalizacja jako czynnik rozwoju marketingu usług w Polsce = Internationalization as a Determining Factor of Services Marketing Development in Poland / Anna CZUBAŁA, Agata JONAS, Tomasz SMOLEŃ // W: Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2003. - S. 353-362. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-4-3
43
Główne formy usług sprzedażowych na rynku wydawnictw fonograficznych = Major Sales Actvities on the Market of Music Recordings / Tomasz SMOLEŃ // W: Kierunki rozwoju marketingu usług / red. nauk. Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR. - Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2002. - S. 279-290. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-915693-0-6
44
Formy dystrybucji wydawnictw fonograficznych = Distribution Channels on Music Markets / Tomasz SMOLEŃ // W: Dystrybucja w marketingowych strategiach przedsiębiorstw : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. nauk. Anna CZUBAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002. - S. 317-327. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-5-1
45
Proces kreowania strategii produktu na rynku fonograficznym = The Process of Creating Product Strategies on the Phonographic Market / Tomasz SMOLEŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 581 (2002), s. 101-112. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=12564. - ISSN 0208-7944
46
Strategie rynkowe firm fonograficznych = Market Strategies in the Music Business / Tomasz SMOLEŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 602 (2002), s. 105-114. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=14743. - ISSN 0208-7944
47
Strategie produktu firm fonograficznych w Polsce / Tomasz SMOLEŃ ; Promotor: Anna CZUBAŁA. - Kraków, 2002. - 262 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 13 k. - Autoreferat pracy doktorskiej. - Bibliogr.
48
Marka na rynku wydawnictw fonograficznych = Brands in the Phonographic Industry / Tomasz SMOLEŃ // W: Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 399-412. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-074-7
49
Internet jako narzędzie komunikacji z klientami zewnętrznymi przedsiębiorstwa / Jacek WOŁOSZYN, Mariusz KUZIAK, Tomasz SMOLEŃ // W: Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 278-350. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-050-X
50
Marketingowe właściwości wydawnictw fonograficznych = Marketing Features of Phonographic Products / Tomasz SMOLEŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 538 (2000), s. 157-165. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=9860. - ISSN 0208-7944
51
Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce / Tomasz SMOLEŃ // Marketing i Rynek. - nr 4 (2000), s. 39-42. - ISSN 1231-7853
52
Organizacja marketingu w przedsiębiorstwach / Józef SALA, Tomasz SMOLEŃ // W: Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań / kier. Jerzy ALTKORN. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - S. 157-178. - ISBN 83-911355-8-6
53
Rozwój struktur marketingu w polskich przedsiębiorstwach / Józef SALA, Tomasz SMOLEŃ // Marketing i Rynek. - nr 12 (1999), s. 29-34. - ISSN 1231-7853
54
Determinanty rozwoju i organizacji służb marketingowych w polskich przedsiębiorstwach = Determinants of Development and Organization of Marketing Structures in Polish Companies / Józef SALA, Tomasz SMOLEŃ // W: Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Zakopane, 13-15 grudnia 1999 r. / red. Jerzy ALTKORN. - (1999), s. 45-57. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-7-8
55
Wykorzystanie Internetu w marketingu / Tomasz SMOLEŃ // W: Współczesne tendencje w marketingu i ich konsekwencje dla dydaktyki : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 23 i 24 IX 1997 r.) / red. Jerzy ALTKORN. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998. - S. 49-55. - ISBN 83-87239-79-8
56
Internetowe serwisy na życzenie / Tomasz SMOLEŃ // Marketing w Praktyce. - nr 1 (1998), s. 62-64. - ISSN 1425-8315
57
Banki w sieci / Tomasz SMOLEŃ // Marketing w Praktyce. - nr 3 (1998), s. 58-61. - ISSN 1425-8315
58
Fonografia w Internecie / Tomasz SMOLEŃ // Marketing w Praktyce. - nr 2 (1998), s. 60-64. - ISSN 1425-8315
59
Miasta on-line / Tomasz SMOLEŃ // Marketing w Praktyce. - nr 4 (1998), s. 62-64. - ISSN 1425-8315
60
Wykorzystanie Internetu w systemie komunikacji instytucji finansowych z rynkiem / Tomasz SMOLEŃ // W: System informacji marketingowej firm finansowych : (diagnoza - kierunki doskonalenia) : materiały konferencyjne / red. nauk. Jan Karwowski. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 1998. - S. 171-180. - Bibliogr.
61
Preferencje nabywców wydawnictw fonograficznych = Preferences of Phonographic Publications Purchasers / Tomasz SMOLEŃ // W: Konsument, przedsiębiorstwo, przestrzeń. [1]. - Katowice : Centrum Badań i Ekspertyz; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1998. - S. 230-237. - Summ. - ISBN 83-908267-2-0
62
Wady internetowego marketingu / Tomasz SMOLEŃ // Marketing w Praktyce. - nr 4 (1997), s. 50-52. - ISSN 1425-8315
63
Tworzenie stron WWW / Tomasz SMOLEŃ // Marketing w Praktyce. - nr 1 (1997), s. 29-30. - ISSN 1425-8315
64
Transakcje finansowe w Internecie / Tomasz SMOLEŃ // Marketing w Praktyce. - nr 3 (1997), s. 52-53. - ISSN 1425-8315
65
Wykorzystanie macierzy istotności-jakości do optymalizacji działań firmy / Tomasz SMOLEŃ // W: Wybrane zagadnienia marketingu / [red. wyd. Barbara CICHOŃ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - S. 87-92. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-34-8
66
Marketingowe wykorzystanie poczty elektronicznej / Tomasz SMOLEŃ // Marketing w Praktyce. - nr 2 (1997), s. 47-49. - ISSN 1425-8315
67
Sterowanie wyborem / Tomasz SMOLEŃ // Marketing w Praktyce. - nr 2 (1996), s. 5-12. - ISSN 1425-8315
68
Reklama w sieci / Tomasz SMOLEŃ // Marketing w Praktyce. - nr 11 (1996), s. 12-13. - ISSN 1425-8315
69
Marketing na stronach WWW / Tomasz SMOLEŃ // Marketing w Praktyce. - nr 12 (1996), s. 5-8. - ISSN 1425-8315
70
Marketing w Internecie / Tomasz SMOLEŃ // Marketing w Praktyce. - nr 9/10 (1996), s. 5-8. - ISSN 1425-8315
71
Organizacja i technika sprzedaży wydawnictw fonograficznych z muzyką popularną / Tomasz SMOLEŃ // Handel Wewnętrzny. - R. 41, nr 5-6 (238-239) (1995), s. 56-60. - ISSN 0438-5403
72
Promocja wydawnictw fonograficznych muzyki pop / Tomasz SMOLEŃ // Aida Media. - nr 5 (12) (1995), s. 33-36. - ISSN 1231-3289
73
Nowoczesne działania marketingowe na rynku instytucji kultury / Tomasz SMOLEŃ // W: Kierunki rozwoju współczesnego marketingu. Cz. 2 / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - (2013), s. 1[129]-25[153]. - Bibliogr.
74
Wspieranie kultury i sztuki jako element koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce / Tomasz SMOLEŃ // W: Społeczne wymiary marketingu. - ([2013]), s. [133]-[141]. - Bibliogr.
75
Marketing w tworzeniu wartości dla klienta na rynku dóbr kultury - na przykładzie oferty muzeum = Marketing in Customer Value Creation in Cultural Markets - the Case of the Museum Offer / Tomasz SMOLEŃ // W: Społeczne wymiary marketingu. - ([2013]), s. [229]-[232]. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
76
Działania polskich eksporterów na rynkach międzynarodowych : analiza wyników badań = The Activities of Polish Exporters on International Markets#Analysis of Test Results / Tomasz SMOLEŃ // W: Społeczne wymiary marketingu. - ([2013]), s. [30]-[35]. - Summ.
77
Innowacje techniczne jako czynnik zmian działań marketingowych na rynku dóbr kultury / Tomasz SMOLEŃ // W: Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - (2012), s. 1[157]-22[178]. - Bibliogr.
78
Nowoczesne instrumenty marketingowe wykorzystywane do oddziaływania na odbiorców oferty kulturalnej przez instytucje kultury na rynku UE / Tomasz SMOLEŃ // W: Regionalne zróżnicowanie instrumentów marketingu na rynku UE / Kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - (2010), s. [1-13]. - Bibliogr.
79
Elementy otoczenia kulturowego w marketingu międzynarodowym / Tomasz SMOLEŃ // W: Strategie marketingowe eksporterów / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - (2009), s. 135-165. - Bibliogr.
80
Wizerunek marketingu wśród pracowników naukowych / Roman NIESTRÓJ, Magdalena DOŁHASZ, Tomasz SMOLEŃ // W: Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2] / red. Roman NIESTRÓJ. - (2008), s. 34-53
81
Wizerunek marketingu w opinii pracowników naukowych / Roman NIESTRÓJ, Magdalena DOŁHASZ, Tomasz SMOLEŃ // W: Tożsamość i wizerunek marketingu w Polsce. [1] / red. Roman NIESTRÓJ. - (2007), s. 37-61. - [Praca zrealizowana w ramach projektu badawczego pt. "Determinanty marketingowych strategi przedsiębiorstw"]
82
Wpływ właściwości kulturowych konsumentów na wybrane działania marketingowe firm - produkt, dystrybucja i cena / Tomasz SMOLEŃ // W: Wpływ otoczenia społecznego na strategie marketingowe przedsiębiorstw / kierownik: Roman NIESTRÓJ. - (2006), s. 59-81
83
Monitorowanie zmian w makrootoczeniu firm / zespół autorski: Roman NIESTRÓJ (kierownik), Magdalena DOŁHASZ, Piotr HADRIAN, Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK, Tomasz SMOLEŃ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 59 s. : il. ; 30 cm. - Załącznik
84
Kulturowe uwarunkowania otoczenia marketingu - istota i zastosowanie / Tomasz SMOLEŃ // W: Wpływ zmian w makrootoczeniu na rozwój strategii marketingowych przedsiębiorstw / kierownik: Roman NIESTRÓJ. - (2004), s. 29-72
85
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie : ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa : zagadnienia wybrane. Etap 2, część 3 / kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK ; [autorzy: Jacek WOŁOSZYN, Mariusz KUZIAK, Tomasz SMOLEŃ, Paweł LULA, Mirosław KWIECIŃSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - [193] s. : il. ; 30 cm. - Zachowana numeracja ciągła w trzech częściach. - Bibliogr. przy rozdz.
86
Analiza wyznaczników strategii produktu firm fonograficznych / Tomasz SMOLEŃ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 70 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
87
Analiza preferencji nabywców wydawnictw fonograficznych / Tomasz SMOLEŃ; kierownik projektu: Anna CZUBAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - 42 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
88
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie. Etap 1 / kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK ; [autorzy: Zbigniew MARTYNIAK, Jan CZEKAJ, Hubert OBORA, Arkadiusz POTOCKI, Daniel GACH, Bogusz MIKUŁA, Janusz CZEKAJ, Tomasz KAFEL, Bernard ZIĘBICKI, Magdalena DOŁHASZ, Marek RAWSKI, Justyna ŚWIATOWIEC, Tomasz SMOLEŃ, Mariusz KUZIAK, Jacek WOŁOSZYN, Paweł LULA, Mirosław KWIECIŃSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 229 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
1
Smoleń T., (2017), Elementy tożsamości marki instytucji na rynku kultury - analiza składowych w oparciu o model sześciokąta tożsamości marki J.N. Kapferera, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 9, s. 365-372; https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_9_2017_CD.pdf
2
Smoleń T., (2016), Wzrost sprzedaży płyt gramofonowych w II dekadzie XXI wieku - charakterystyka zjawiska sprzecznego z trendami światowego rynku fonograficznego, "Handel Wewnętrzny", R. 62, nr 4, s. 267-276; http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_4-2016.pdf
3
Smoleń T., (2016), Product Innovations in Cultural Goods and Services - a Proposal for Classification. [W:] Oczkowska R., Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 97-103.
4
Smoleń T., (2015), Marketing in Polish Art & Culture Institutions 2014 - Research Results. [W:] Mikuła B., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 495-504.
5
Smoleń T., (2015), Rola innowacji w marketingu na rynku dóbr kultury, "Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów", nr 2, CD 2, s. 1575-1580; http://www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/download/329-artykuly-na-plycie-cd-2/7464-artykul
6
Smoleń T., (2014), Determinanty strategii marketingowych instytucji kultury w Polsce - analiza wyników badań 2014. [W:] Marketing ta logìstika v systemì menedžmentu: marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu do 170-rìččâ Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki ta 70-rìččâ kafed : tezy dopovìdej X Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : L'viv, 6-8 listopada 2014 r, L'viv : Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, s. 351.
7
Smoleń T., (2014), Marki na rynku produkcji filmowych. [W:] Czubała A., Wiktor J. (red.), Zarządzanie marketingiem : trendy, strategie, instrumenty : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 173-188.
8
Smoleń T., (2014), Możliwości wykorzystania narzędzi internetowych w sprzedaży na rynku dóbr kultury, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 8 , s. 912-917.
9
Smoleń T., (2013), Internet in Communication of Cultural Institution with Their Consumers - a Case of Warsaw Uprising Museum. [W:] Malina A., Oczkowska R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 793-802.
10
Smoleń T., (2013), Wspieranie kultury i sztuki jako element koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce. [W:] Niestrój R., Wiktor J. (red.), Społeczne wymiary marketingu : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Czubale, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 158-175.
11
Smoleń T., (2013), Marketing w tworzeniu wartości dla klienta na rynku dóbr kultury - na przykładzie oferty muzeum, "Handel Wewnętrzny", maj-czerwiec, t. 1, s. 263-269.
12
Smoleń T., (2013), Działania polskich eksporterów na rynkach międzynarodowych : analiza wyników badań, "Marketing i Rynek", nr 2, s. 31-36.
13
Smoleń T., (2012), Produkt. [W:] Czubała A. (red.), Podstawy marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., s. 80-118.
14
Czubała A., Jonas A., Smoleń T., Wiktor J., (2012), Marketing usług, Wyd. 2 zm.Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 339 s.
15
Smoleń T., (2012), Sfera instrumentalno-czynnościowa strategii marketingowych polskich eksporterów na rynkach międzynarodowych. [W:] Wiktor J., Chlipała P. (red.), Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 178-202.
16
Smoleń T., (2012), Nowoczesne instrumenty marketingowe wykorzystywane do oddziaływania na odbiorców oferty kulturalnej przez instytucje kultury na rynku Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 896, s. 67-79.
17
Smoleń T., (2012), Marketing Activities of Cultural Institutions in Poland. [W:] Malina A., Oczkowska R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 675-686.
18
Smoleń T., (2012), Innowacje techniczne jako czynnik zmian działań marketingowych na rynku dóbr kultury. [W:] Czubała A., Niestrój R., Wiktor J. (red.), Kierunki rozwoju współczesnego marketingu, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 179-207.
19
Smoleń T., (2012), Strategie marketingowe instytucji kultury w Polsce - analiza wyników badań, "Handel Wewnętrzny", Wrzesień-październik [nr spec.] : perspektywy rozwoju marketingu, T. 3 : wyzwania praktyki, s. 313-323.
20
Smoleń T., (2012), The Instrumental and Activity-Related Aspects of the Marketing Strategies Adopted by Polish Exporters in International Markets. [W:] Wiktor J., Chlipała P. (red.), The Marketing Strategies of Polish Companies in International Markets, Warsaw : Polish Economics Publishers, s. 169-190.
21
Smoleń T., (2010), Innowacyjne formy i metody oferowania produktów inspirowanych oczekiwaniami potencjalnych klientów. [W:] Buła P. (red.), Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 183-193.
22
Smoleń T., (2010), Oferta muzeum jako produkt w ujęciu marketingowym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 153, s. 169-175.
23
Smoleń T., (2010), Wyzwania marketingowe w oferowaniu dóbr kultury na rynkach zagranicznych. [W:] Wiktor J., Żbikowska A. (red.), Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 524-531.
24
Smoleń T., (2010), Elementy otoczenia kulturowego w marketingu międzynarodowym. [W:] Czubała A., Niestrój R., Wiktor J. (red.), Strategie marketingowe eksporterów, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 153-186.
25
Smoleń T., (2009), Wojna formatów jako przykład rywalizacji konkurencyjnych standardów sprzętu audio-wideo w skali globalnej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 823, s. 149-161; https://bazekon.uek.krakow.pl/164997174
26
Smoleń T., (2009), Relacja z pobytu w Sawyer Business Scholl, Suffolk University w Bostonie, "Kurier UEK", nr 8 (32), s. 33; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien_2009
27
Niestrój R., Dołhasz M., Smoleń T., (2009), Wizerunek marketingu wśród pracowników naukowych. [W:] Niestrój R. (red.), Wizerunek marketingu w Polsce, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 35-52.
28
Smoleń T., (2008), Wyzwania dla kształtowania portfela produktów na rynku kultury w obliczu zmian w zachowaniach konsumentów. [W:] Kall , Sojkin B. (red.), Zarządzanie produktem - teoria,praktyka, perspektywy, Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, s. 240-246.
29
Smoleń T., (2007), Użyteczność internetowych serwisów aukcyjnych dla ich uczestników - sprzedawców i kupujących. [W:] Czuba , Reysowski M., Skurczyński M. (red.), Innowacje w marketingu 4.0, Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 421-434.
30
Czubała A., Jonas A., Smoleń T., (2006), Different Forms of Internationalization of the Service Sector in Poland. [W:] Jaroslav Ďaďo , Čierna H., Poliačiková E. (red.), Globalisation Influences on Local Markets : Papers of the 5th International Scientific Symposium, Banská Bystrica : Matej Bel University, Faculty of Economics, s. 54-64.
31
Smoleń T., (2006), Polityka produktu na współczesnym rynku wydawnictw muzycznych. [W:] Kall J., Sojkin B. (red.), Zarządzanie produktem : wyzwania przyszłości, Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 405-414.
32
Smoleń T., (2006), Produkt kultury - charakterystyka marketingowa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 720, s. 87-100; https://bazekon.uek.krakow.pl/123274819
33
Smoleń T., (2006), Determinanty kulturowe decyzji marketingowych dotyczących produktu i dystrybucji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 729, s. 125-141; https://bazekon.uek.krakow.pl/129389846
34
Czubała A., Jonas A., Smoleń T., Wiktor J., (2006), Marketing usług, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 286 s.
35
Czubała A., Jonas A., Smoleń T., (2006), Different Forms of Internationalization of the Service Sector in Poland. [W:] Teczke J. (red.), Transformation Processes in Poland and Ukraine, Cracow : Cracow University of Economics Publishers, s. 69-82.
36
Smoleń T., (2006), Rola marketingu w kreowaniu popytu na dobra kultury. [W:] Duliniec E., Garbarski L., Mazur J., Strzyżewska M., Wrzosek W. (red.), Ekspansja czy regres marketingu?, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 523-530.
37
Smoleń T., (2005), Problem ograniczonego popytu na nagrania muzyczne w Polsce A.D. 2004 na tle rynków muzycznych krajów Unii Europejskiej. [W:] Jarmoszuk (red.), Kultura w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego państw i regionów Unii Europejskiej: III międzynarodowy kongres "Kultura-Gospodarka-Media", Kraków, 13-16 października 2004, Kraków ; Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, s. 215-222.
38
Czubała A., Jonas A., Smoleń T., (2005), Internacjonalizacja usług w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 677, s. 33-54; https://bazekon.uek.krakow.pl/93841251
39
Smoleń T., (2004), Formy działań konkurencyjnych firm na rynku fonograficznym w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 663, s. 69-78.
40
Smoleń T., (2003), Wyznaczniki pozycji rynkowej wydawnictw fonograficznych. [W:] Skurczyński (red.), Innowacje w marketingu : młodzi o marketingu. 2, Sopot : Uniwersytet Gdański, s. 485-498.
41
Wojnarowska H., Smoleń T., (2003), Dystrybucja w marketingowych strategiach przedsiębiorstw, "Marketing i Rynek", nr 2, s. 36-38.
42
Czubała A., Jonas A., Smoleń T., (2003), Internacjonalizacja jako czynnik rozwoju marketingu usług w Polsce. [W:] Wiktor J. (red.), Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, s. 353-362.
43
Smoleń T., (2002), Główne formy usług sprzedażowych na rynku wydawnictw fonograficznych. [W:] Czubała A., Wiktor J. (red.), Kierunki rozwoju marketingu usług : teoria i praktyka, Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, s. 279-290.
44
Smoleń T., (2002), Formy dystrybucji wydawnictw fonograficznych. [W:] Czubała A. (red.), Dystrybucja w marketingowych strategiach przedsiębiorstw : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 317-327.
45
Smoleń T., (2002), Proces kreowania strategii produktu na rynku fonograficznym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 581, s. 101-112; https://bazekon.uek.krakow.pl/12564
46
Smoleń T., (2002), Strategie rynkowe firm fonograficznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 602, s. 105-114; https://bazekon.uek.krakow.pl/14743
47
Smoleń T., (2002), Strategie produktu firm fonograficznych w Polsce, Prom. Czubała A., Kraków : , 262 k.
48
Smoleń T., (2001), Marka na rynku wydawnictw fonograficznych. [W:] Czubała A., Wiktor J. (red.), Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 399-412.
49
Wołoszyn J., Kuziak M., Smoleń T., (2000), Internet jako narzędzie komunikacji z klientami zewnętrznymi przedsiębiorstwa. [W:] Martyniak Z. (red.), Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 278-350.
50
Smoleń T., (2000), Marketingowe właściwości wydawnictw fonograficznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 538, s. 157-165; https://bazekon.uek.krakow.pl/9860
51
Smoleń T., (2000), Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce, "Marketing i Rynek", nr 4, s. 39-42.
52
Sala J., Smoleń T., (1999), Organizacja marketingu w przedsiębiorstwach. [W:] Altkorn J. (red.), Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 157-178.
53
Sala J., Smoleń T., (1999), Rozwój struktur marketingu w polskich przedsiębiorstwach, "Marketing i Rynek", nr 12, s. 29-34.
54
Sala J., Smoleń T., (1999), Determinanty rozwoju i organizacji służb marketingowych w polskich przedsiębiorstwach. [W:] Altkorn J. (red.), Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Zakopane, 13-15 grudnia 1999 r, s. 45-57.
55
Smoleń T., (1998), Wykorzystanie Internetu w marketingu. [W:] Altkorn J. (red.), Współczesne tendencje w marketingu i ich konsekwencje dla dydaktyki : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 23 i 24 IX 1997 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 49-55.
56
Smoleń T., (1998), Internetowe serwisy na życzenie, "Marketing w Praktyce", nr 1, s. 62-64.
57
Smoleń T., (1998), Banki w sieci, "Marketing w Praktyce", nr 3, s. 58-61.
58
Smoleń T., (1998), Fonografia w Internecie, "Marketing w Praktyce", nr 2, s. 60-64.
59
Smoleń T., (1998), Miasta on-line, "Marketing w Praktyce", nr 4, s. 62-64.
60
Smoleń T., (1998), Wykorzystanie Internetu w systemie komunikacji instytucji finansowych z rynkiem. [W:] Karwowski J. (red.), System informacji marketingowej firm finansowych : (diagnoza - kierunki doskonalenia) : materiały konferencyjne, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, s. 171-180.
61
Smoleń T., (1998), Preferencje nabywców wydawnictw fonograficznych. [W:] Konsument, przedsiębiorstwo, przestrzeń. [1], Katowice : Centrum Badań i Ekspertyz : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, s. 230-237.
62
Smoleń T., (1997), Wady internetowego marketingu, "Marketing w Praktyce", nr 4, s. 50-52.
63
Smoleń T., (1997), Tworzenie stron WWW, "Marketing w Praktyce", nr 1, s. 29-30.
64
Smoleń T., (1997), Transakcje finansowe w Internecie, "Marketing w Praktyce", nr 3, s. 52-53.
65
Smoleń T., (1997), Wykorzystanie macierzy istotności-jakości do optymalizacji działań firmy. [W:] Cichoń B. (red.), Wybrane zagadnienia marketingu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 87-92.
66
Smoleń T., (1997), Marketingowe wykorzystanie poczty elektronicznej, "Marketing w Praktyce", nr 2, s. 47-49.
67
Smoleń T., (1996), Sterowanie wyborem, "Marketing w Praktyce", nr 2, s. 5-12.
68
Smoleń T., (1996), Reklama w sieci, "Marketing w Praktyce", nr 11, s. 12-13.
69
Smoleń T., (1996), Marketing na stronach WWW, "Marketing w Praktyce", nr 12, s. 5-8.
70
Smoleń T., (1996), Marketing w Internecie, "Marketing w Praktyce", nr 9/10, s. 5-8.
71
Smoleń T., (1995), Organizacja i technika sprzedaży wydawnictw fonograficznych z muzyką popularną, "Handel Wewnętrzny", R. 41, nr 5-6 (238-239), s. 56-60.
72
Smoleń T., (1995), Promocja wydawnictw fonograficznych muzyki pop, "Aida Media", nr 5 (12), s. 33-36.
73
Smoleń T., (2013), Nowoczesne działania marketingowe na rynku instytucji kultury. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Kierunki rozwoju współczesnego marketingu. Cz. 2, s. 1[129]-25[153].
74
Smoleń T., ([2013]), Wspieranie kultury i sztuki jako element koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce. [W:] Społeczne wymiary marketingu, s. [133]-[141].
75
Smoleń T., ([2013]), Marketing w tworzeniu wartości dla klienta na rynku dóbr kultury - na przykładzie oferty muzeum. [W:] Społeczne wymiary marketingu, s. [229]-[232].
76
Smoleń T., ([2013]), Działania polskich eksporterów na rynkach międzynarodowych : analiza wyników badań. [W:] Społeczne wymiary marketingu, s. [30]-[35].
77
Smoleń T., (2012), Innowacje techniczne jako czynnik zmian działań marketingowych na rynku dóbr kultury. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Kierunki rozwoju współczesnego marketingu, s. 1[157]-22[178].
78
Smoleń T., (2010), Nowoczesne instrumenty marketingowe wykorzystywane do oddziaływania na odbiorców oferty kulturalnej przez instytucje kultury na rynku UE. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Regionalne zróżnicowanie instrumentów marketingu na rynku UE, s. [1-13].
79
Smoleń T., (2009), Elementy otoczenia kulturowego w marketingu międzynarodowym. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Strategie marketingowe eksporterów, s. 135-165.
80
Niestrój R., Dołhasz M., Smoleń T., (2008), Wizerunek marketingu wśród pracowników naukowych. [W:] Niestrój R. (kierownik tematu), Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2], s. 34-53.
81
Niestrój R., Dołhasz M., Smoleń T., (2007), Wizerunek marketingu w opinii pracowników naukowych. [W:] Niestrój R. (kierownik tematu), Tożsamość i wizerunek marketingu w Polsce. [1], s. 37-61.
82
Smoleń T., (2006), Wpływ właściwości kulturowych konsumentów na wybrane działania marketingowe firm - produkt, dystrybucja i cena. [W:] Niestrój R. (kierownik tematu), Wpływ otoczenia społecznego na strategie marketingowe przedsiębiorstw, s. 59-81.
83
Niestrój R., Dołhasz M., Hadrian P., Kuziak M., Smoleń T., (2006), Monitorowanie zmian w makrootoczeniu firm, Niestrój R. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 59 s.
84
Smoleń T., (2004), Kulturowe uwarunkowania otoczenia marketingu - istota i zastosowanie. [W:] Niestrój R. (kierownik tematu), Wpływ zmian w makrootoczeniu na rozwój strategii marketingowych przedsiębiorstw, s. 29-72.
85
Wołoszyn J., Kuziak M., Smoleń T., Lula P., Kwieciński M., (1999), Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie: ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa: zagadnienia wybrane. Etap 2, część 3, Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, [193] s.
86
Smoleń T., (1999), Analiza wyznaczników strategii produktu firm fonograficznych, Czubała A. (kier. pr), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 70 k.
87
Smoleń T., (1998), Analiza preferencji nabywców wydawnictw fonograficznych, Czubała A. (kier. pr), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 42 k.
88
Martyniak Z., Czekaj J., Obora H., Potocki A., Gach D., Mikuła B., Czekaj J., Kafel T., Ziębicki B., Dołhasz M., Rawski M., Światowiec J., Smoleń T., Kuziak M., Wołoszyn J., Lula P., Kwieciński M., (1997), Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie. Etap 1, Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 229 s.
1
@article{UEK:2168318123,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Elementy tożsamości marki instytucji na rynku kultury - analiza składowych w oparciu o model sześciokąta tożsamości marki J.N. Kapferera",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "9",
pages = "365-372",
year = "2017",
}
2
@article{UEK:2168310729,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Wzrost sprzedaży płyt gramofonowych w II dekadzie XXI wieku - charakterystyka zjawiska sprzecznego z trendami światowego rynku fonograficznego",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 62, 4",
pages = "267-276",
year = "2016",
}
3
@inbook{UEK:2168310749,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Product Innovations in Cultural Goods and Services - a Proposal for Classification",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management",
pages = "97-103",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7",
}
4
@inbook{UEK:2168304145,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Marketing in Polish Art & Culture Institutions 2014 - Research Results",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy",
pages = "495-504",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7",
}
5
@article{UEK:2168304519,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Rola innowacji w marketingu na rynku dóbr kultury",
journal = "Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów",
number = "2, CD 2",
pages = "1575-1580",
year = "2015",
}
6
@inproceedings{UEK:2168285485,
author = "Smoleń T.",
title = "Determinanty strategii marketingowych instytucji kultury w Polsce - analiza wyników badań 2014",
booktitle = "Marketing ta logìstika v systemì menedžmentu",
pages = "351",
adress = "L'viv",
publisher = "Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki",
year = "2014",
isbn = "978-617-607-663-6",
}
7
@inbook{UEK:2168279163,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Marki na rynku produkcji filmowych",
booktitle = "Zarządzanie marketingiem : trendy, strategie, instrumenty : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi",
pages = "173-188",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-662-5",
}
8
@article{UEK:2168284233,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Możliwości wykorzystania narzędzi internetowych w sprzedaży na rynku dóbr kultury",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "8 ",
pages = "912-917",
year = "2014",
}
9
@inbook{UEK:2168275121,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Internet in Communication of Cultural Institution with Their Consumers - a Case of Warsaw Uprising Museum",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management",
pages = "793-802",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-82-2",
}
10
@inbook{UEK:2168266114,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Wspieranie kultury i sztuki jako element koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce",
booktitle = "Społeczne wymiary marketingu : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Czubale",
pages = "158-175",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-640-3",
}
11
@article{UEK:2168256064,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Marketing w tworzeniu wartości dla klienta na rynku dóbr kultury - na przykładzie oferty muzeum",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "maj-czerwiec, t. 1",
pages = "263-269",
year = "2013",
}
12
@article{UEK:2168248860,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Działania polskich eksporterów na rynkach międzynarodowych : analiza wyników badań",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "2",
pages = "31-36",
year = "2013",
}
13
@inbook{UEK:2168234724,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Produkt",
booktitle = "Podstawy marketingu",
pages = "80-118",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.",
year = "2012",
isbn = "978-83-208-2037-9",
}
14
@book{UEK:2168228322,
author = "Czubała Anna and Jonas Agata and Smoleń Tomasz and Wiktor Jan W.",
title = "Marketing usług",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2012",
edition = "Wyd. 2 zm.",
isbn = "978-83-264-1619-4",
}
15
@inbook{UEK:2168228364,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Sfera instrumentalno-czynnościowa strategii marketingowych polskich eksporterów na rynkach międzynarodowych",
booktitle = "Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych",
pages = "178-202",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2012",
isbn = "978-83-208-2021-8",
}
16
@article{UEK:2168249336,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Nowoczesne instrumenty marketingowe wykorzystywane do oddziaływania na odbiorców oferty kulturalnej przez instytucje kultury na rynku Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "896",
pages = "67-79",
year = "2012",
}
17
@inbook{UEK:2168242774,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Marketing Activities of Cultural Institutions in Poland",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management",
pages = "675-686",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-07-5",
}
18
@inbook{UEK:2168241616,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Innowacje techniczne jako czynnik zmian działań marketingowych na rynku dóbr kultury",
booktitle = "Kierunki rozwoju współczesnego marketingu",
pages = "179-207",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-22-8",
}
19
@article{UEK:2168235722,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Strategie marketingowe instytucji kultury w Polsce - analiza wyników badań",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "Wrzesień-październik [spec.] : perspektywy rozwoju marketingu, T. 3 : wyzwania praktyki",
pages = "313-323",
year = "2012",
}
20
@inbook{UEK:2168235640,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "The Instrumental and Activity-Related Aspects of the Marketing Strategies Adopted by Polish Exporters in International Markets",
booktitle = "The Marketing Strategies of Polish Companies in International Markets",
pages = "169-190",
adress = "Warsaw",
publisher = "Polish Economics Publishers",
year = "2012",
isbn = "978-83-208-2042-3",
}
21
@inbook{UEK:2165378314,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Innowacyjne formy i metody oferowania produktów inspirowanych oczekiwaniami potencjalnych klientów",
booktitle = "Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia",
pages = "183-193",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-927903-6-5",
}
22
@article{UEK:2165911035,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Oferta muzeum jako produkt w ujęciu marketingowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "153",
pages = "169-175",
adress = "",
year = "2010",
}
23
@inbook{UEK:2164895690,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Wyzwania marketingowe w oferowaniu dóbr kultury na rynkach zagranicznych",
booktitle = "Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju",
pages = "524-531",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2010",
isbn = "978-83-208-1888-8",
}
24
@inbook{UEK:2165096750,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Elementy otoczenia kulturowego w marketingu międzynarodowym",
booktitle = "Strategie marketingowe eksporterów",
pages = "153-186",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-929699-3-8; 978-83-927790-7-0",
}
25
@article{UEK:50767,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Wojna formatów jako przykład rywalizacji konkurencyjnych standardów sprzętu audio-wideo w skali globalnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "823",
pages = "149-161",
year = "2009",
}
26
@article{UEK:2168274491,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Relacja z pobytu w Sawyer Business Scholl, Suffolk University w Bostonie",
journal = "Kurier UEK",
number = "8 (32)",
pages = "33",
year = "2009",
}
27
@inbook{UEK:2162155986,
author = "Niestrój Roman and Dołhasz Magdalena and Smoleń Tomasz",
title = "Wizerunek marketingu wśród pracowników naukowych",
booktitle = "Wizerunek marketingu w Polsce",
pages = "35-52",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-442-3",
}
28
@inbook{UEK:2166403474,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Wyzwania dla kształtowania portfela produktów na rynku kultury w obliczu zmian w zachowaniach konsumentów",
booktitle = "Zarządzanie produktem - teoria,praktyka, perspektywy",
pages = "240-246",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu",
year = "2008",
isbn = "978-83-7417-353-7",
}
29
@inbook{UEK:2165902899,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Użyteczność internetowych serwisów aukcyjnych dla ich uczestników - sprzedawców i kupujących",
booktitle = "Innowacje w marketingu 4.0",
pages = "421-434",
adress = "Sopot",
publisher = "Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2007",
isbn = "978-83-7531-011-5",
}
30
@inproceedings{UEK:2165920900,
author = "Czubała Anna and Jonas Agata and Smoleń Tomasz",
title = "Different Forms of Internationalization of the Service Sector in Poland",
booktitle = "Globalisation Influences on Local Markets : Papers of the 5th International Scientific Symposium",
pages = "54-64",
adress = "Banská Bystrica",
publisher = "Matej Bel University, Faculty of Economics",
year = "2006",
isbn = "80-8083-262-5",
}
31
@inbook{UEK:2166047554,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Polityka produktu na współczesnym rynku wydawnictw muzycznych",
booktitle = "Zarządzanie produktem : wyzwania przyszłości",
pages = "405-414",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "978-83-7417-182-3",
}
32
@article{UEK:52861,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Produkt kultury - charakterystyka marketingowa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "720",
pages = "87-100",
year = "2006",
}
33
@article{UEK:51282,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Determinanty kulturowe decyzji marketingowych dotyczących produktu i dystrybucji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "729",
pages = "125-141",
year = "2006",
}
34
@book{UEK:52162,
author = "Czubała Anna and Jonas Agata and Smoleń Tomasz and Wiktor Jan W.",
title = "Marketing usług",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2006",
isbn = "83-7484-020-X",
}
35
@inbook{UEK:2166206653,
author = "Czubała Anna and Jonas Agata and Smoleń Tomasz",
title = "Different Forms of Internationalization of the Service Sector in Poland",
booktitle = "Transformation Processes in Poland and Ukraine",
pages = "69-82",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Publishers",
year = "2006",
isbn = "83-7252-310-X",
}
36
@inbook{UEK:2165618668,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Rola marketingu w kreowaniu popytu na dobra kultury",
booktitle = "Ekspansja czy regres marketingu?",
pages = "523-530",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2006",
isbn = "83-208-1669-6",
}
37
@inproceedings{UEK:2166209738,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Problem ograniczonego popytu na nagrania muzyczne w Polsce A.D. 2004 na tle rynków muzycznych krajów Unii Europejskiej",
booktitle = "Kultura w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego państw i regionów Unii Europejskiej",
pages = "215-222",
adress = "Kraków ; Warszawa",
publisher = "Narodowe Centrum Kultury",
year = "2005",
isbn = "83-921176-0-3",
}
38
@article{UEK:52785,
author = "Czubała Anna and Jonas Agata and Smoleń Tomasz",
title = "Internacjonalizacja usług w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "677",
pages = "33-54",
year = "2005",
}
39
@article{UEK:2168220532,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Formy działań konkurencyjnych firm na rynku fonograficznym w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "663",
pages = "69-78",
year = "2004",
}
40
@inproceedings{UEK:2168273424,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Wyznaczniki pozycji rynkowej wydawnictw fonograficznych",
booktitle = "Innowacje w marketingu : młodzi o marketingu. 2",
pages = "485-498",
adress = "Sopot",
publisher = "Uniwersytet Gdański",
year = "2003",
isbn = "83-88829-80-7",
}
41
@article{UEK:2168236982,
author = "Wojnarowska Halina and Smoleń Tomasz",
title = "Dystrybucja w marketingowych strategiach przedsiębiorstw",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "2",
pages = "36-38",
year = "2003",
}
42
@inproceedings{UEK:2166597342,
author = "Czubała Anna and Jonas Agata and Smoleń Tomasz",
title = "Internacjonalizacja jako czynnik rozwoju marketingu usług w Polsce",
booktitle = "Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego",
pages = "353-362",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania",
year = "2003",
isbn = "83-911355-4-3",
}
43
@inproceedings{UEK:2168237482,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Główne formy usług sprzedażowych na rynku wydawnictw fonograficznych",
booktitle = "Kierunki rozwoju marketingu usług : teoria i praktyka",
pages = "279-290",
adress = "Chrzanów",
publisher = "Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu",
year = "2002",
isbn = "83-915693-0-6",
}
44
@inproceedings{UEK:2168240770,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Formy dystrybucji wydawnictw fonograficznych",
booktitle = "Dystrybucja w marketingowych strategiach przedsiębiorstw : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej",
pages = "317-327",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2002",
isbn = "83-911355-5-1",
}
45
@article{UEK:2168225674,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Proces kreowania strategii produktu na rynku fonograficznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "581",
pages = "101-112",
year = "2002",
}
46
@article{UEK:2168231316,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Strategie rynkowe firm fonograficznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "602",
pages = "105-114",
year = "2002",
}
47
@phdthesis{UEK:2168252592,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Strategie produktu firm fonograficznych w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2002",
}
48
@inbook{UEK:2168223808,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Marka na rynku wydawnictw fonograficznych",
booktitle = "Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna",
pages = "399-412",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-074-7",
}
49
@inbook{UEK:2168224838,
author = "Wołoszyn Jacek and Kuziak Mariusz and Smoleń Tomasz",
title = "Internet jako narzędzie komunikacji z klientami zewnętrznymi przedsiębiorstwa",
booktitle = "Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych",
pages = "278-350",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-7252-050-X",
}
50
@article{UEK:2168223892,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Marketingowe właściwości wydawnictw fonograficznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "538",
pages = "157-165",
year = "2000",
}
51
@article{UEK:2168237018,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "4",
pages = "39-42",
year = "2000",
}
52
@inbook{UEK:2168236004,
author = "Sala Józef and Smoleń Tomasz",
title = "Organizacja marketingu w przedsiębiorstwach",
booktitle = "Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań",
pages = "157-178",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
isbn = "83-911355-8-6",
}
53
@article{UEK:2168234600,
author = "Sala Józef and Smoleń Tomasz",
title = "Rozwój struktur marketingu w polskich przedsiębiorstwach",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "12",
pages = "29-34",
year = "1999",
}
54
@inproceedings{UEK:2168235786,
author = "Sala Józef and Smoleń Tomasz",
title = "Determinanty rozwoju i organizacji służb marketingowych w polskich przedsiębiorstwach",
booktitle = "Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Zakopane, 13-15 grudnia 1999 r.",
pages = "45-57",
year = "1999",
isbn = "83-911355-7-8",
}
55
@inproceedings{UEK:2168236824,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Wykorzystanie Internetu w marketingu",
booktitle = "Współczesne tendencje w marketingu i ich konsekwencje dla dydaktyki : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 23 i 24 IX 1997 r.)",
pages = "49-55",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1998",
isbn = "83-87239-79-8",
}
56
@article{UEK:2168244478,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Internetowe serwisy na życzenie",
journal = "Marketing w Praktyce",
number = "1",
pages = "62-64",
year = "1998",
}
57
@article{UEK:2168244502,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Banki w sieci",
journal = "Marketing w Praktyce",
number = "3",
pages = "58-61",
year = "1998",
}
58
@article{UEK:2168244484,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Fonografia w Internecie",
journal = "Marketing w Praktyce",
number = "2",
pages = "60-64",
year = "1998",
}
59
@article{UEK:2168244462,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Miasta on-line",
journal = "Marketing w Praktyce",
number = "4",
pages = "62-64",
year = "1998",
}
60
@inproceedings{UEK:2168261734,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Wykorzystanie Internetu w systemie komunikacji instytucji finansowych z rynkiem",
booktitle = "System informacji marketingowej firm finansowych : (diagnoza - kierunki doskonalenia) : materiały konferencyjne",
pages = "171-180",
adress = "Szczecin",
publisher = "Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania",
year = "1998",
}
61
@inproceedings{UEK:2168233910,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Preferencje nabywców wydawnictw fonograficznych",
booktitle = "Konsument, przedsiębiorstwo, przestrzeń. [1]",
pages = "230-237",
adress = "Katowice",
publisher = "Centrum Badań i Ekspertyz; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego",
year = "1998",
isbn = "83-908267-2-0",
}
62
@article{UEK:2168244564,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Wady internetowego marketingu",
journal = "Marketing w Praktyce",
number = "4",
pages = "50-52",
year = "1997",
}
63
@article{UEK:2168244554,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Tworzenie stron WWW",
journal = "Marketing w Praktyce",
number = "1",
pages = "29-30",
year = "1997",
}
64
@article{UEK:2168244560,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Transakcje finansowe w Internecie",
journal = "Marketing w Praktyce",
number = "3",
pages = "52-53",
year = "1997",
}
65
@inbook{UEK:2168224000,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Wykorzystanie macierzy istotności-jakości do optymalizacji działań firmy",
booktitle = "Wybrane zagadnienia marketingu",
pages = "87-92",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
isbn = "83-87239-34-8",
}
66
@article{UEK:2168244556,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Marketingowe wykorzystanie poczty elektronicznej",
journal = "Marketing w Praktyce",
number = "2",
pages = "47-49",
year = "1997",
}
67
@article{UEK:2168240878,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Sterowanie wyborem",
journal = "Marketing w Praktyce",
number = "2",
pages = "5-12",
year = "1996",
}
68
@article{UEK:2168241004,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Reklama w sieci",
journal = "Marketing w Praktyce",
number = "11",
pages = "12-13",
year = "1996",
}
69
@article{UEK:2168241006,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Marketing na stronach WWW",
journal = "Marketing w Praktyce",
number = "12",
pages = "5-8",
year = "1996",
}
70
@article{UEK:2168240996,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Marketing w Internecie",
journal = "Marketing w Praktyce",
number = "9/10",
pages = "5-8",
year = "1996",
}
71
@article{UEK:2168238306,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Organizacja i technika sprzedaży wydawnictw fonograficznych z muzyką popularną",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 41, 5-6 (238-239)",
pages = "56-60",
year = "1995",
}
72
@article{UEK:2168252998,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Promocja wydawnictw fonograficznych muzyki pop",
journal = "Aida Media",
number = "5 (12)",
pages = "33-36",
year = "1995",
}
73
@unpublished{UEK:2168266890,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Nowoczesne działania marketingowe na rynku instytucji kultury",
booktitle = "Kierunki rozwoju współczesnego marketingu. Cz. 2",
pages = "1[129]-25[153]",
year = "2013",
}
74
@unpublished{UEK:2168287503,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Wspieranie kultury i sztuki jako element koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce",
booktitle = "Społeczne wymiary marketingu",
pages = "[133]-[141]",
year = "2013",
}
75
@unpublished{UEK:2168287617,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Marketing w tworzeniu wartości dla klienta na rynku dóbr kultury - na przykładzie oferty muzeum",
booktitle = "Społeczne wymiary marketingu",
pages = "[229]-[232]",
year = "2013",
}
76
@unpublished{UEK:2168287433,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Działania polskich eksporterów na rynkach międzynarodowych : analiza wyników badań",
booktitle = "Społeczne wymiary marketingu",
pages = "[30]-[35]",
year = "2013",
}
77
@unpublished{UEK:2168257054,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Innowacje techniczne jako czynnik zmian działań marketingowych na rynku dóbr kultury",
booktitle = "Kierunki rozwoju współczesnego marketingu",
pages = "1[157]-22[178]",
year = "2012",
}
78
@unpublished{UEK:2168326719,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Nowoczesne instrumenty marketingowe wykorzystywane do oddziaływania na odbiorców oferty kulturalnej przez instytucje kultury na rynku UE",
booktitle = "Regionalne zróżnicowanie instrumentów marketingu na rynku UE",
pages = "[1-13]",
year = "2010",
}
79
@unpublished{UEK:2168228684,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Elementy otoczenia kulturowego w marketingu międzynarodowym",
booktitle = "Strategie marketingowe eksporterów",
pages = "135-165",
year = "2009",
}
80
@unpublished{UEK:2165365739,
author = "Niestrój Roman and Dołhasz Magdalena and Smoleń Tomasz",
title = "Wizerunek marketingu wśród pracowników naukowych",
booktitle = "Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2]",
pages = "34-53",
year = "2008",
}
81
@unpublished{UEK:2168245928,
author = "Niestrój Roman and Dołhasz Magdalena and Smoleń Tomasz",
title = "Wizerunek marketingu w opinii pracowników naukowych",
booktitle = "Tożsamość i wizerunek marketingu w Polsce. [1]",
pages = "37-61",
year = "2007",
}
82
@unpublished{UEK:2168326945,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Wpływ właściwości kulturowych konsumentów na wybrane działania marketingowe firm - produkt, dystrybucja i cena",
booktitle = "Wpływ otoczenia społecznego na strategie marketingowe przedsiębiorstw",
pages = "59-81",
year = "2006",
}
83
@unpublished{UEK:2166568661,
author = "Niestrój Roman and Dołhasz Magdalena and Hadrian Piotr and Kuziak Mariusz and Smoleń Tomasz",
title = "Monitorowanie zmian w makrootoczeniu firm",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
84
@unpublished{UEK:2168259974,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Kulturowe uwarunkowania otoczenia marketingu - istota i zastosowanie",
booktitle = "Wpływ zmian w makrootoczeniu na rozwój strategii marketingowych przedsiębiorstw",
pages = "29-72",
year = "2004",
}
85
@unpublished{UEK:2168226847,
author = "Wołoszyn Jacek and Kuziak Mariusz and Smoleń Tomasz and Lula Paweł and Kwieciński Mirosław",
title = "Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie : ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa : zagadnienia wybrane",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
86
@unpublished{UEK:2168333741,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Analiza wyznaczników strategii produktu firm fonograficznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
87
@unpublished{UEK:2168328975,
author = "Smoleń Tomasz",
title = "Analiza preferencji nabywców wydawnictw fonograficznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}
88
@unpublished{UEK:2168226671,
author = "Martyniak Zbigniew and Czekaj Jan and Obora Hubert and Potocki Arkadiusz and Gach Daniel and Mikuła Bogusz and Czekaj Janusz and Kafel Tomasz and Ziębicki Bernard and Dołhasz Magdalena and Rawski Marek and Światowiec Justyna and Smoleń Tomasz and Kuziak Mariusz and Wołoszyn Jacek and Lula Paweł and Kwieciński Mirosław",
title = "Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}