Publikacje wybranego autora

1

Konferencja:
MIRDEC-6th, International Academic Conference on Social Sciences, Multidisciplinary, Economics, Business and Finance Studies, Lizbona, Portugalia, od 2017-11-27 do 2017-11-29
Tytuł:
The Socio-Economic Effects of Fiscal Consolidation : Germany versus Hungary
Źródło:
Conference Proceedings : MIRDEC-6th, International Academic Conference on Social Sciences, Multidisciplinary, Economics, Business and Finance Studies (Global Meeting of Social Science Community) : Full Paper Series / eds. Kemal Cebeci, Adam Pawlicz, Asmahan Altaher - Lisbon: Masters International Danismanlik Arastirma Yayincilik ; Masters International Consultancy Research and Publishing, 2018, s. 3-36. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The research project was financed from the funds of the National Science Centre, Poland, granted on the basis of decision No. DEC-2013/11/B/HS4/01083
ISBN:
978-605-82290-5-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168321117
rozdział w materiałach konferencyjnych
2

Tytuł:
Polityka bilansu banku centralnego a kurs walutowy = Central Bank Balance Sheet Policy and the Exchange Rate
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (974) (2018) , s. 207-224. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168327145
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Konsolidacja fiskalna w Republice Federalnej Niemiec
Źródło:
Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 195-249
ISBN:
978-83-01-19813-8
Nr:
2168328743
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Kryzys finansowy a udział bilansów banków centralnych w gospodarce = The Impact of Great Recession on Central Bank Balance Sheet
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze = Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra. - nr 7 (2017) , s. 274-285. - Summ., streszcz.
Tryb dostępu:
Nr:
2168318939
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Fiscal Consolidation in the Federal Republic of Germany
Źródło:
Public Finances and the New Economic Governance in the European Union / ed. by Stanisław OWSIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 199-253
ISBN:
978-83-01-19812-1
Nr:
2168323855
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Konferencja:
MIRDEC-6th, International Academic Conference on Social Sciences, Multidisciplinary, Economics, Business and Finance Studies, Lizbona, Portugalia, od 2017-11-27 do 2017-11-29
Tytuł:
The Socio-Economic Effects of Fiscal Consolidation : Germany versus Hungary
Źródło:
Conference Proceedings : MIRDEC-6th, International Academic Conference on Social Sciences, Multidisciplinary, Economics, Business and Finance Studies (Global Meeting of Social Science Community) : Book of Abstracts / eds. Kemal Cebeci, Adam Pawlicz, Asmahan Altaher - Lisbon: Masters International Danismanlik Arastirma Yayincilik ; Masters International Consultancy Research and Publishing, 2017, s. 23. - Dostępne tylko streszczenie
Program badawczy:
The research project was financed from the funds of the National Science Centre granted on the basis of decision No. DEC-2013/11/B/HS4/01083)
ISBN:
978-605-82290-4-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168321129
varia
7

Tytuł:
Selected Regulations of Financial Markets after the Great Recession - a Review of Tax Changes = Wybrane regulacje rynków finansowych w opowiedzi na Wielką Recesję - studium zmian w systemach podatkowych
Źródło:
Barometr Regionalny. - t. 14, nr 3 (2016) , s. 41-49. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168310079
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Banki centralne na rynku aktywów sektora prywatnego = Central Banks in the Asset Market of the Private Sector
Źródło:
Bezpieczny Bank. - nr 3(64) (2016) , s. 59-84. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168312405
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Determinanty marży odsetkowej banków w krajach UGiW
Źródło:
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 7 / red. nauk. Jan CZEKAJ - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 23-38 - Bibliogr.
Seria:
(Seria: Nauka)
ISBN:
978-83-939641-1-6
Nr:
2168308073
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Zmiany w opodatkowaniu rynków finansowych
Źródło:
Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016, s. 331-366
ISBN:
978-83-208-2231-1
Nr:
2168310201
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Wpływ rosnącego znaczenia sektora finansowego na bankowość centralną
Źródło:
Finansjalizacja : wpływ na gospodarkę i społeczeństwo / red. Agata Gemzik-Salwach, Krzysztof Opolski - Warszawa ; Rzeszów: CeDeWu, 2016, s. 103-116 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-841-7
Nr:
2168309613
rozdział w monografii
12

Tytuł:
Determinanty marży odsetkowej banków w Polsce w okresie pokryzysowym = Determinants of Banks' Net Interest Margins in Poland
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 451 (2016) , s. 162-174. - Tytuł numeru: Finanse publiczne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168311331
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Dylematy polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego z perspektywy 2015 roku
Źródło:
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 6 / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 9-55 - Bibliogr.
Seria:
(Seria: Nauka)
ISBN:
978-83-939641-0-9
Nr:
2168300337
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Forward guidance jako narzędzie polityki pieniężnej w sytuacji stopy procentowej zbliżonej do zera = Forward Guidance as a Monetary Policy Tool at the Zero Lower Boundary
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (938) (2015) , s. 87-100. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168293745
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Alianse strategiczne na przykładzie branży motoryzacyjnej
Źródło:
TH!NK : Studenckie Naukowe Czasopismo Internetowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. - nr 1 (17) (2014) , s. 88-98. - Streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168329551
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Zmiany w opodatkowaniu rynków finansowych
Źródło:
Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK2014, s. 362-401
Sygnatura:
NP-1451/Magazyn
Nr:
2168302545
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Forward guidance jako narzędzie polityki pieniężnej w sytuacji stopy procentowej zbliżonej do zera
Źródło:
Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 121. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-62511-09-9
Nr:
2168291521
varia
18

Tytuł:
Ujemna depozytowa stopa procentowa banku centralnego jako narzędzie polityki monetarnej
Źródło:
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 5 / red. nauk. Jan CZEKAJ - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 167-192 - Bibliogr.
Seria:
(Nauka - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)
ISBN:
978-83-932796-7-8
Nr:
2168285473
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Podatek bankowy w krajach Unii Europejskiej - ocena implementacji = The Bank Tax : an Assessment of Implementation in the EU Member States
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - nr 348 (2014) , s. 124-133. - Tytuł numeru: Polityka ekonomiczna - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168294007
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Proponowane i wdrożone podatki jako próba ograniczenia kolejnego kryzysu finansowego
Źródło:
Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK2014, s. 252-297 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1055/Magazyn
Nr:
2168314581
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Short Selling Restrictions in Connection with the Financial Crisis of 2007-09 = Regulacje prawne dotyczące krótkiej sprzedaży wprowadzone w związku z kryzysem finansowym lat 2007-2009
Źródło:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - nr 9 (2013) , s. 67-90. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168287725
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Analiza wpływu polityki stóp procentowych EBC na stabilność sektorów bankowych w wybranych krajach strefy euro - wnioski z kryzysu = The Analysis of Influence of the ECB Interest Rates' Policy on a Stability of Bank Sectors in Selected Countries of the Eurozone - Conclusions from the Crisis
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 305 (2013) , s. 334-347. - Tytuł numeru: Ekonomia - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168278379
artykuł w czasopiśmie
23

Konferencja:
V Konferencja "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne", Kielce, Polska, od 2013-09-12 do 2013-09-12
Tytuł:
Nowy system transakcyjny UTP i jego wpływ na efektywność Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie = UTP New Transaction System and its Impact on Efficiency of Warsaw Stock Exchange
Źródło:
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 1 = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI] - Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2013, s. 277-286. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89274-80-9
Nr:
2168303085
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Rosnące zadłużenie gmin a partnerstwo publiczno-prywatne
Źródło:
Finanse Komunalne. - R. 20, nr 9 (176) (2013) , s. 46-55. - Streszcz.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168302981
artykuł w czasopiśmie
25

Autor:
Ślusarczyk Stanisław , Ślusarczyk Radosław
Tytuł:
Rola informacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem w układzie rynek/klient
Źródło:
Informatyzacja zarządzania : nowe technologie, informacja, wiedza, komunikacja / red. nauk. Mirosław K. Szpakowski - Zamość: Wydawnictwo Knowledge Innovation Center, 2013, s. 75-94 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-935570-4-2
Nr:
2168303093
rozdział w monografii
26

Autor:
Ślusarczyk Stanisław , Ślusarczyk Piotr , Ślusarczyk Radosław
Tytuł:
Problem skuteczności i efektywności decyzji menedżerskich w firmie w zakresie formułowania i wdrażania strategii = The Problem of Efficacy and Effectiveness in the Formulating and Implementing of Strategy Decision Making Process
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 305 (2013) , s. 716-728. - Tytuł numeru: Ekonomia - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168296601
artykuł w czasopiśmie
27

Konferencja:
12th Conference Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competitions and Growing Customers' Demands, Czorsztyn, Polska, od 2013-06-17 do 2013-06-18
Tytuł:
The Use of Discriminant Models in Predicting Bankruptcy of Enterprises in the Construction Sector
Źródło:
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2013, s. 253-265. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands ; vol. 12)
ISBN:
978-83-88421-82-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168313771
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Valûtnì opcìoni âk ìnstrument, obmežuûčij valûtnij rizik v dìâl'nostì pìdpriêmstva, ŝo zajmaêt'sâ mìžnarodnimi perevezennâmi = Currency Options as an Instrument that Hedges Currency Risks in the Functioning of International Transportation Company
Źródło:
Vìsnik Nacìonal'nogo unìversitetu "L'vìvs'ka polìtehnìka". Logìstika. - no. 749 (2012) , s. 271-278. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168302983
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Kapitał ludzki w teoriach wzrostu gospodarczego = Human Capital in the Theories of Economic Growth
Źródło:
Rola kapitału ludzkiego w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego / red. nauk. Janusz Bek, Bożena Oleszko-Kurzyna - Stalowa Wola: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2012, s. 106-114. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89664-09-9
Nr:
2168303051
rozdział w monografii
30

Autor:
Góra Robert , Ślusarczyk Radosław
Tytuł:
The Theories of Interest in the Context of the Current World Financial Crisis = Teorije kamate u kontekstu trenutne svetske ekonomske krize
Źródło:
Improving the Competitiveness of the Public and Private Sector by Networking Competences / ed. Bojan Krstić - Niš: Faculty of Economics, University of Niš, 2012, s. 217-231. - Summ., rez. - Bibliogr.
ISBN:
978-86-6139-051-7
Nr:
2168313789
rozdział w monografii
31

Autor:
Ślusarczyk Stanisław , Ślusarczyk Radosław
Tytuł:
Marketing Management as a Base of Creating Company's Effective Competitive Advantage in the Market
Źródło:
Management of Organization in the Age of Globalization / ed. by Mirosław K. Szpakowski, Barbara M. Kolbus - Zamosc: Knowledge Innovation Center Sp. z o.o., 2012, s. 31-46. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-935570-0-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168313761
rozdział w monografii
32

Autor:
Szmulik Agata , Ślusarczyk Stanisław , Ślusarczyk Radosław
Tytuł:
Fiscal Consolidation and Structural Changes in Public Finances as a Base of Building a Well-Balanced Economy
Źródło:
New Trends in Social Policy and Welfare Economy / ed. by Tomasz Wołowiec, Diana Ismailova, Joanna Rogozińska-Mitrut - Kijów: Wydawnictwo "Merkjuri-Podila" Sp. z o.o., 2012, s. 99-120. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-966-2696-15-8
Nr:
2168313793
rozdział w monografii
33

Tytuł:
Decision Making Process in Management
Źródło:
Management of Organization in the Age of Globalization / ed. by Mirosław K. Szpakowski, Barbara M. Kolbus - Zamosc: Knowledge Innovation Center Sp. z o.o., 2012, s. 67-85. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-935570-0-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168313767
rozdział w monografii
1
The Socio-Economic Effects of Fiscal Consolidation : Germany versus Hungary / Anna MOZDZIERZ, Radoslaw SLUSARCZYK // W: Conference Proceedings : MIRDEC-6th, International Academic Conference on Social Sciences, Multidisciplinary, Economics, Business and Finance Studies (Global Meeting of Social Science Community) : Full Paper Series / eds. Kemal Cebeci, Adam Pawlicz, Asmahan Altaher. - Lisbon : Masters International Danismanlik Arastirma Yayincilik ; Masters International Consultancy Research and Publishing, 2018. - S. 3-36. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-605-82290-5-1. - Pełny tekst: https://docs.wixstatic.com/ugd/f279ca_5d31f50df0b74f7da648a6c29296e424.pdf
2
Polityka bilansu banku centralnego a kurs walutowy = Central Bank Balance Sheet Policy and the Exchange Rate / Radosław ŚLUSARCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (974) (2018), s. 207-224. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1553/1119. - ISSN 1898-6447
3
Konsolidacja fiskalna w Republice Federalnej Niemiec / Radosław ŚLUSARCZYK // W: Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa : PWN, 2018. - S. 195-249. - ISBN 978-83-01-19813-8
4
Kryzys finansowy a udział bilansów banków centralnych w gospodarce = The Impact of Great Recession on Central Bank Balance Sheet / Radosław ŚLUSARCZYK // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze = Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra. - nr 7 (2017), s. 274-285. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: http://ptezg.pl/Files/files/zn7/art21.pdf. - ISSN 2391-7830
5
Fiscal Consolidation in the Federal Republic of Germany / Radosław ŚLUSARCZYK // W: Public Finances and the New Economic Governance in the European Union / ed. by Stanisław OWSIAK. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - S. 199-253. - ISBN 978-83-01-19812-1
6
The Socio-Economic Effects of Fiscal Consolidation : Germany versus Hungary / Anna MOZDZIERZ, Radoslaw SLUSARCZYK // W: Conference Proceedings : MIRDEC-6th, International Academic Conference on Social Sciences, Multidisciplinary, Economics, Business and Finance Studies (Global Meeting of Social Science Community) : Book of Abstracts / eds. Kemal Cebeci, Adam Pawlicz, Asmahan Altaher. - Lisbon : Masters International Danismanlik Arastirma Yayincilik ; Masters International Consultancy Research and Publishing, 2017. - S. 23. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-605-82290-4-4. - Pełny tekst: https://docs.wixstatic.com/ugd/f279ca_1ff8c35eb5d0494498662ea56ffb82cb.pdf
7
Selected Regulations of Financial Markets after the Great Recession - a Review of Tax Changes = Wybrane regulacje rynków finansowych w opowiedzi na Wielką Recesję - studium zmian w systemach podatkowych / Radosław ŚLUSARCZYK // Barometr Regionalny. - t. 14, nr 3 (2016), s. 41-49. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br45_04slusarczyk.pdf. - ISSN 1644-9398
8
Banki centralne na rynku aktywów sektora prywatnego = Central Banks in the Asset Market of the Private Sector / Radosław ŚLUSARCZYK // Bezpieczny Bank. - nr 3(64) (2016), s. 59-84. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/2016/12/BB-364.4.pdf. - ISSN 1429-2939
9
Determinanty marży odsetkowej banków w krajach UGiW / Krzysztof KIL, Radosław ŚLUSARCZYK // W: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 7 / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - (Nauka - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie). - S. 23-38. - Bibliogr. - ISBN 978-83-939641-1-6
10
Zmiany w opodatkowaniu rynków finansowych / Radosław ŚLUSARCZYK // W: Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016. - S. 331-366. - ISBN 978-83-208-2231-1
11
Wpływ rosnącego znaczenia sektora finansowego na bankowość centralną / Radosław ŚLUSARCZYK // W: Finansjalizacja : wpływ na gospodarkę i społeczeństwo / red. Agata Gemzik-Salwach, Krzysztof Opolski. - Warszawa ; Rzeszów : CeDeWu Sp. z o.o. ; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2016. - S. 103-116. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-841-7
12
Determinanty marży odsetkowej banków w Polsce w okresie pokryzysowym = Determinants of Banks' Net Interest Margins in Poland / Krzysztof KIL, Radosław ŚLUSARCZYK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 451 (2016), s. 162-174. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Finanse publiczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=39371. - ISSN 1899-3192
13
Dylematy polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego z perspektywy 2015 roku / Krzysztof KIL, Radosław ŚLUSARCZYK // W: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 6 / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - (Nauka - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie). - S. 9-55. - Bibliogr. - ISBN 978-83-939641-0-9
14
Forward guidance jako narzędzie polityki pieniężnej w sytuacji stopy procentowej zbliżonej do zera = Forward Guidance as a Monetary Policy Tool at the Zero Lower Boundary / Radosław ŚLUSARCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (938) (2015), s. 87-100. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/477/301. - ISSN 1898-6447
15
Alianse strategiczne na przykładzie branży motoryzacyjnej / Radosław Ślusarczyk // TH!NK : Studenckie Naukowe Czasopismo Internetowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. - nr 1 (17) (2014), s. 88-98. - Streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dropbox.com/s/w6oye0c9x3w6d62/2%20%28%206%20%29%202011.pdf?dl=0. - ISSN 2082-1107
16
Zmiany w opodatkowaniu rynków finansowych / Radosław Ślusarczyk // W: Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK. - (2014), s. 362-401
17
Forward guidance jako narzędzie polityki pieniężnej w sytuacji stopy procentowej zbliżonej do zera / Radosław ŚLUSARCZYK // W: Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 121. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-62511-09-9
18
Ujemna depozytowa stopa procentowa banku centralnego jako narzędzie polityki monetarnej / Radosław ŚLUSARCZYK // W: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 5 / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - (Seria: Nauka). - S. 167-192. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932796-7-8
19
Podatek bankowy w krajach Unii Europejskiej - ocena implementacji = The Bank Tax : an Assessment of Implementation in the EU Member States / Krzysztof KIL, Radosław ŚLUSARCZYK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - nr 348 (2014), s. 124-133. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Polityka ekonomiczna. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
20
Proponowane i wdrożone podatki jako próba ograniczenia kolejnego kryzysu finansowego / Radosław Ślusarczyk // W: Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK. - (2014), s. 252-297. - Bibliogr.
21
Short Selling Restrictions in Connection with the Financial Crisis of 2007-09 = Regulacje prawne dotyczące krótkiej sprzedaży wprowadzone w związku z kryzysem finansowym lat 2007-2009 / Radosław Ślusarczyk // Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - nr 9 (2013), s. 67-90. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1642-168X
22
Analiza wpływu polityki stóp procentowych EBC na stabilność sektorów bankowych w wybranych krajach strefy euro - wnioski z kryzysu = The Analysis of Influence of the ECB Interest Rates' Policy on a Stability of Bank Sectors in Selected Countries of the Eurozone - Conclusions from the Crisis / Krzysztof KIL, Radosław Ślusarczyk // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 305 (2013), s. 334-347. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Ekonomia. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
23
Nowy system transakcyjny UTP i jego wpływ na efektywność Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie = UTP New Transaction System and its Impact on Efficiency of Warsaw Stock Exchange / Radosław Ślusarczyk // W: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 1 = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2013. - S. 277-286. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89274-80-9
24
Rosnące zadłużenie gmin a partnerstwo publiczno-prywatne / Radosław Ślusarczyk // Finanse Komunalne. - R. 20, nr 9 (176) (2013), s. 46-55. - Streszcz. - ISSN 1232-0307
25
Rola informacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem w układzie rynek/klient / Stanisław Ślusarczyk, Radosław Ślusarczyk // W: Informatyzacja zarządzania : nowe technologie, informacja, wiedza, komunikacja / red. nauk. Mirosław K. Szpakowski. - Zamość : Wydawnictwo Knowledge Innovation Center, 2013. - S. 75-94. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935570-4-2
26
Problem skuteczności i efektywności decyzji menedżerskich w firmie w zakresie formułowania i wdrażania strategii = The Problem of Efficacy and Effectiveness in the Formulating and Implementing of Strategy Decision Making Process / Stanisław Ślusarczyk, Piotr Ślusarczyk, Radosław ŚLUSARCZYK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 305 (2013), s. 716-728. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Ekonomia. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/28407/Slusarczyk_Problem_Skutecznosci_i_Efektywnosci_Decyzji_Menedzerskich_2013.pdf. - ISSN 1899-3192
27
The Use of Discriminant Models in Predicting Bankruptcy of Enterprises in the Construction Sector / Radosław Ślusarczyk // W: Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, cop. 2013. - (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, ISSN 2543-540X ; vol. 12). - S. 253-265. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88421-82-2. - Pełny tekst: http://repozytorium.wsb-nlu.edu.pl/bitstream/handle/11199/7419/%C5%9Alusarczyk%20Rados%C5%82aw%2c%20The%20Use%20of%20Discriminant%20Models%20in%20Predicting%20Bankruptcy%20of%20Enterprises%20in%20the%20Construction%20Sector.pdf?sequence=1
28
Valûtnì opcìoni âk ìnstrument, obmežuûčij valûtnij rizik v dìâl'nostì pìdpriêmstva, ŝo zajmaêt'sâ mìžnarodnimi perevezennâmi = Currency Options as an Instrument that Hedges Currency Risks in the Functioning of International Transportation Company / R. Slûsarčik // Vìsnik Nacìonal'nogo unìversitetu "L'vìvs'ka polìtehnìka". Logìstika. - no. 749 (2012), s. 271-278. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0321-0499
29
Kapitał ludzki w teoriach wzrostu gospodarczego = Human Capital in the Theories of Economic Growth / Radosław Ślusarczyk // W: Rola kapitału ludzkiego w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego / red. nauk. Janusz Bek, Bożena Oleszko-Kurzyna. - Stalowa Wola : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2012. - S. 106-114. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89664-09-9
30
The Theories of Interest in the Context of the Current World Financial Crisis = Teorije kamate u kontekstu trenutne svetske ekonomske krize / Robert Góra, Radosław Ślusarczyk // W: Improving the Competitiveness of the Public and Private Sector by Networking Competences / ed. Bojan Krstić. - Niš : Faculty of Economics, University of Niš, 2012. - S. 217-231. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISBN 978-86-6139-051-7
31
Marketing Management as a Base of Creating Company's Effective Competitive Advantage in the Market / Stanisław Ślusarczyk, Radosław Ślusarczyk // W: Management of Organization in the Age of Globalization / ed. by Mirosław K. Szpakowski, Barbara M. Kolbus. - Zamosc : Knowledge Innovation Center Sp. z o.o., 2012. - S. 31-46. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935570-0-4. - Pełny tekst: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/518/Management%20of%20calosc%20ksiazki.pdf?sequence=1
32
Fiscal Consolidation and Structural Changes in Public Finances as a Base of Building a Well-Balanced Economy / Agata Szmulik, Stanisław Ślusarczyk, Radosław Ślusarczyk // W: New Trends in Social Policy and Welfare Economy / ed. by Tomasz Wołowiec, Diana Ismailova, Joanna Rogozińska-Mitrut. - Kijów : Wydawnictwo "Merkjuri-Podila" Sp. z o.o., 2012. - S. 99-120. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-966-2696-15-8
33
Decision Making Process in Management / Radosław Ślusarczyk // W: Management of Organization in the Age of Globalization / ed. by Mirosław K. Szpakowski, Barbara M. Kolbus. - Zamosc : Knowledge Innovation Center Sp. z o.o., 2012. - S. 67-85. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935570-0-4. - Pełny tekst: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/518/Management%20of%20calosc%20ksiazki.pdf?sequence=1
1
Moździerz A., Ślusarczyk R., (2018), The Socio-Economic Effects of Fiscal Consolidation : Germany versus Hungary. [W:] Cebeci K., Pawlicz A., Altaher A. (red.), Conference Proceedings : MIRDEC-6th, International Academic Conference on Social Sciences, Multidisciplinary, Economics, Business and Finance Studies (Global Meeting of Social Science Community) : Full Paper Series, Lisbon : Masters International Danismanlik Arastirma Yayincilik : Masters International Consultancy Research and Publishing, s. 3-36.
2
Ślusarczyk R., (2018), Polityka bilansu banku centralnego a kurs walutowy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 2 (974), s. 207-224; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1553/1119
3
Ślusarczyk R., (2018), Konsolidacja fiskalna w Republice Federalnej Niemiec. [W:] Owsiak S. (red.), Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej, Warszawa : PWN, s. 195-249.
4
Ślusarczyk R., (2017), Kryzys finansowy a udział bilansów banków centralnych w gospodarce, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze", nr 7, s. 274-285; http://ptezg.pl/Files/files/zn7/art21.pdf
5
Ślusarczyk R., (2017), Fiscal Consolidation in the Federal Republic of Germany. [W:] Owsiak S. (red.), Public Finances and the New Economic Governance in the European Union, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 199-253.
6
Moździerz A., Ślusarczyk R., (2017), The Socio-Economic Effects of Fiscal Consolidation : Germany versus Hungary. [W:] Cebeci K., Pawlicz A., Altaher A. (red.), Conference Proceedings : MIRDEC-6th, International Academic Conference on Social Sciences, Multidisciplinary, Economics, Business and Finance Studies (Global Meeting of Social Science Community) : Book of Abstracts, Lisbon : Masters International Danismanlik Arastirma Yayincilik : Masters International Consultancy Research and Publishing, s. 23.
7
Ślusarczyk R., (2016), Selected Regulations of Financial Markets after the Great Recession - a Review of Tax Changes, "Barometr Regionalny", t. 14, nr 3, s. 41-49; http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br45_04slusarczyk.pdf
8
Ślusarczyk R., (2016), Banki centralne na rynku aktywów sektora prywatnego, "Bezpieczny Bank", nr 3(64), s. 59-84; https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/2016/12/BB-364.4.pdf
9
Kil K., Ślusarczyk R., (2016), Determinanty marży odsetkowej banków w krajach UGiW. [W:] Czekaj J. (red.), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 7, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 23-38.
10
Ślusarczyk R., (2016), Zmiany w opodatkowaniu rynków finansowych. [W:] Owsiak S. (red.), Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 331-366.
11
Ślusarczyk R., (2016), Wpływ rosnącego znaczenia sektora finansowego na bankowość centralną. [W:] Gemzik-Salwach A., Opolski K. (red.), Finansjalizacja : wpływ na gospodarkę i społeczeństwo, Warszawa : CeDeWu Sp. z o.o. ; Rzeszów : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, s. 103-116.
12
Kil K., Ślusarczyk R., (2016), Determinanty marży odsetkowej banków w Polsce w okresie pokryzysowym, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 451, s. 162-174; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=39371
13
Kil K., Ślusarczyk R., (2015), Dylematy polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego z perspektywy 2015 roku. [W:] Owsiak S. (red.), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 6, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 9-55.
14
Ślusarczyk R., (2015), Forward guidance jako narzędzie polityki pieniężnej w sytuacji stopy procentowej zbliżonej do zera, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 2 (938), s. 87-100; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/477/301
15
Ślusarczyk R., (2014), Alianse strategiczne na przykładzie branży motoryzacyjnej, "TH!NK : Studenckie Naukowe Czasopismo Internetowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie", nr 1 (17), s. 88-98; https://www.dropbox.com/s/w6oye0c9x3w6d62/2%20%28%206%20%29%202011.pdf?dl=0
16
Ślusarczyk R., (2014), Zmiany w opodatkowaniu rynków finansowych. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE, s. 362-401.
17
Ślusarczyk R., (2014), Forward guidance jako narzędzie polityki pieniężnej w sytuacji stopy procentowej zbliżonej do zera. [W:] Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 121.
18
Ślusarczyk R., (2014), Ujemna depozytowa stopa procentowa banku centralnego jako narzędzie polityki monetarnej. [W:] Czekaj J. (red.), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 5, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 167-192.
19
Kil K., Ślusarczyk R., (2014), Podatek bankowy w krajach Unii Europejskiej - ocena implementacji, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 348, s. 124-133.
20
Ślusarczyk R., (2014), Proponowane i wdrożone podatki jako próba ograniczenia kolejnego kryzysu finansowego. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE, s. 252-297.
21
Ślusarczyk R., (2013), Short Selling Restrictions in Connection with the Financial Crisis of 2007-09, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", nr 9, s. 67-90.
22
Kil K., Ślusarczyk R., (2013), Analiza wpływu polityki stóp procentowych EBC na stabilność sektorów bankowych w wybranych krajach strefy euro - wnioski z kryzysu, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 305, s. 334-347.
23
Ślusarczyk R., (2013), Nowy system transakcyjny UTP i jego wpływ na efektywność Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. [W:] Zieliński Z., Grabiński T. (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne, T. 1, Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, s. 277-286.
24
Ślusarczyk R., (2013), Rosnące zadłużenie gmin a partnerstwo publiczno-prywatne, "Finanse Komunalne", R. 20, nr 9 (176), s. 46-55.
25
Ślusarczyk S., Ślusarczyk R., (2013), Rola informacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem w układzie rynek/klient. [W:] Szpakowski (red.), Informatyzacja zarządzania : nowe technologie, informacja, wiedza, komunikacja, Zamość : Wydawnictwo Knowledge Innovation Center, s. 75-94.
26
Ślusarczyk S., Ślusarczyk P., Ślusarczyk R., (2013), Problem skuteczności i efektywności decyzji menedżerskich w firmie w zakresie formułowania i wdrażania strategii, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 305, s. 716-728; http://www.dbc.wroc.pl/Content/28407/Slusarczyk_Problem_Skutecznosci_i_Efektywnosci_Decyzji_Menedzerskich_2013.pdf
27
Ślusarczyk R., (2013), The Use of Discriminant Models in Predicting Bankruptcy of Enterprises in the Construction Sector. [W:] Nalepka A., Ujwary-Gil A. (red.), Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers\' Demands (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers\' Demands; vol. 12), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 253-265.
28
Ślusarczyk R., (2012), Valûtnì opcìoni âk ìnstrument, obmežuûčij valûtnij rizik v dìâl'nostì pìdpriêmstva, ŝo zajmaêt'sâ mìžnarodnimi perevezennâmi, "Vìsnik Nacìonal'nogo unìversitetu "L'vìvs'ka polìtehnìka". Logìstika", no. 749, s. 271-278.
29
Ślusarczyk R., (2012), Kapitał ludzki w teoriach wzrostu gospodarczego. [W:] Bek J., Oleszko-Kurzyna B. (red.), Rola kapitału ludzkiego w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego, Stalowa Wola : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, s. 106-114.
30
Góra R., Ślusarczyk R., (2012), The Theories of Interest in the Context of the Current World Financial Crisis = Teorije kamate u kontekstu trenutne svetske ekonomske krize. [W:] Krstić B. (red.), Improving the Competitiveness of the Public and Private Sector by Networking Competences, Niš : Faculty of Economics, University of Niš, s. 217-231.
31
Ślusarczyk S., Ślusarczyk R., (2012), Marketing Management as a Base of Creating Company's Effective Competitive Advantage in the Market. [W:] Szpakowski , Kolbus (red.), Management of Organization in the Age of Globalization, Zamosc : Knowledge Innovation Center Sp. z o.o., s. 31-46.
32
Szmulik A., Ślusarczyk S., Ślusarczyk R., (2012), Fiscal Consolidation and Structural Changes in Public Finances as a Base of Building a Well-Balanced Economy. [W:] Wołowiec T., Ismailova D., Rogozińska-Mitrut J. (red.), New Trends in Social Policy and Welfare Economy, Kijów : Wydawnictwo "Merkjuri-Podila" Sp. z o.o., s. 99-120.
33
Ślusarczyk R., (2012), Decision Making Process in Management. [W:] Szpakowski , Kolbus (red.), Management of Organization in the Age of Globalization, Zamosc : Knowledge Innovation Center Sp. z o.o., s. 67-85.
1
@inbook{UEK:2168321117,
author = "Moździerz Anna and Ślusarczyk Radosław",
title = "The Socio-Economic Effects of Fiscal Consolidation : Germany versus Hungary",
booktitle = "Conference Proceedings : MIRDEC-6th, International Academic Conference on Social Sciences, Multidisciplinary, Economics, Business and Finance Studies (Global Meeting of Social Science Community) : Full Paper Series",
pages = "3-36",
adress = "Lisbon",
publisher = "Masters International Danismanlik Arastirma Yayincilik ; Masters International Consultancy Research and Publishing",
year = "2018",
isbn = "978-605-82290-5-1",
}
2
@article{UEK:2168327145,
author = "Ślusarczyk Radosław",
title = "Polityka bilansu banku centralnego a kurs walutowy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (974)",
pages = "207-224",
year = "2018",
}
3
@inbook{UEK:2168328743,
author = "Ślusarczyk Radosław",
title = "Konsolidacja fiskalna w Republice Federalnej Niemiec",
booktitle = "Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej",
pages = "195-249",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2018",
isbn = "978-83-01-19813-8",
}
4
@article{UEK:2168318939,
author = "Ślusarczyk Radosław",
title = "Kryzys finansowy a udział bilansów banków centralnych w gospodarce",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze",
number = "7",
pages = "274-285",
year = "2017",
}
5
@inbook{UEK:2168323855,
author = "Ślusarczyk Radosław",
title = "Fiscal Consolidation in the Federal Republic of Germany",
booktitle = "Public Finances and the New Economic Governance in the European Union",
pages = "199-253",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
isbn = "978-83-01-19812-1",
}
6
@misc{UEK:2168321129,
author = "Moździerz Anna and Ślusarczyk Radosław",
title = "The Socio-Economic Effects of Fiscal Consolidation : Germany versus Hungary",
booktitle = "Conference Proceedings : MIRDEC-6th, International Academic Conference on Social Sciences, Multidisciplinary, Economics, Business and Finance Studies (Global Meeting of Social Science Community) : Book of Abstracts",
pages = "23",
adress = "Lisbon",
publisher = "Masters International Danismanlik Arastirma Yayincilik ; Masters International Consultancy Research and Publishing",
year = "2017",
isbn = "978-605-82290-4-4",
}
7
@article{UEK:2168310079,
author = "Ślusarczyk Radosław",
title = "Selected Regulations of Financial Markets after the Great Recession - a Review of Tax Changes",
journal = "Barometr Regionalny",
number = "t. 14, 3",
pages = "41-49",
year = "2016",
}
8
@article{UEK:2168312405,
author = "Ślusarczyk Radosław",
title = "Banki centralne na rynku aktywów sektora prywatnego",
journal = "Bezpieczny Bank",
number = "3(64)",
pages = "59-84",
year = "2016",
}
9
@inbook{UEK:2168308073,
author = "Kil Krzysztof and Ślusarczyk Radosław",
title = "Determinanty marży odsetkowej banków w krajach UGiW",
booktitle = "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 7",
pages = "23-38",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-939641-1-6",
}
10
@inbook{UEK:2168310201,
author = "Ślusarczyk Radosław",
title = "Zmiany w opodatkowaniu rynków finansowych",
booktitle = "Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego",
pages = "331-366",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2016",
isbn = "978-83-208-2231-1",
}
11
@inbook{UEK:2168309613,
author = "Ślusarczyk Radosław",
title = "Wpływ rosnącego znaczenia sektora finansowego na bankowość centralną",
booktitle = "Finansjalizacja : wpływ na gospodarkę i społeczeństwo",
pages = "103-116",
adress = "Warszawa ; Rzeszów",
publisher = "CeDeWu",
year = "2016",
isbn = "978-83-7556-841-7",
}
12
@article{UEK:2168311331,
author = "Kil Krzysztof and Ślusarczyk Radosław",
title = "Determinanty marży odsetkowej banków w Polsce w okresie pokryzysowym",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "451",
pages = "162-174",
adress = "",
year = "2016",
}
13
@inbook{UEK:2168300337,
author = "Kil Krzysztof and Ślusarczyk Radosław",
title = "Dylematy polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego z perspektywy 2015 roku",
booktitle = "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 6",
pages = "9-55",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-939641-0-9",
}
14
@article{UEK:2168293745,
author = "Ślusarczyk Radosław",
title = "Forward guidance jako narzędzie polityki pieniężnej w sytuacji stopy procentowej zbliżonej do zera",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (938)",
pages = "87-100",
year = "2015",
}
15
@article{UEK:2168329551,
author = "Ślusarczyk Radosław",
title = "Alianse strategiczne na przykładzie branży motoryzacyjnej",
journal = "TH!NK : Studenckie Naukowe Czasopismo Internetowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie",
number = "1 (17)",
pages = "88-98",
year = "2014",
}
16
@unpublished{UEK:2168302545,
author = "Ślusarczyk Radosław",
title = "Zmiany w opodatkowaniu rynków finansowych",
booktitle = "Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE",
pages = "362-401",
year = "2014",
}
17
@misc{UEK:2168291521,
author = "Ślusarczyk Radosław",
title = "Forward guidance jako narzędzie polityki pieniężnej w sytuacji stopy procentowej zbliżonej do zera",
booktitle = "Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów",
pages = "121",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-09-9",
}
18
@inbook{UEK:2168285473,
author = "Ślusarczyk Radosław",
title = "Ujemna depozytowa stopa procentowa banku centralnego jako narzędzie polityki monetarnej",
booktitle = "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 5",
pages = "167-192",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-932796-7-8",
}
19
@article{UEK:2168294007,
author = "Kil Krzysztof and Ślusarczyk Radosław",
title = "Podatek bankowy w krajach Unii Europejskiej - ocena implementacji",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "348",
pages = "124-133",
adress = "",
year = "2014",
}
20
@unpublished{UEK:2168314581,
author = "Ślusarczyk Radosław",
title = "Proponowane i wdrożone podatki jako próba ograniczenia kolejnego kryzysu finansowego",
booktitle = "Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE",
pages = "252-297",
year = "2014",
}
21
@article{UEK:2168287725,
author = "Ślusarczyk Radosław",
title = "Short Selling Restrictions in Connection with the Financial Crisis of 2007-09",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "9",
pages = "67-90",
year = "2013",
}
22
@article{UEK:2168278379,
author = "Kil Krzysztof and Ślusarczyk Radosław",
title = "Analiza wpływu polityki stóp procentowych EBC na stabilność sektorów bankowych w wybranych krajach strefy euro - wnioski z kryzysu",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "305",
pages = "334-347",
adress = "",
year = "2013",
}
23
@inbook{UEK:2168303085,
author = "Ślusarczyk Radosław",
title = "Nowy system transakcyjny UTP i jego wpływ na efektywność Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie",
booktitle = "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 1",
pages = "277-286",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej",
year = "2013",
isbn = "978-83-89274-80-9",
}
24
@article{UEK:2168302981,
author = "Ślusarczyk Radosław",
title = "Rosnące zadłużenie gmin a partnerstwo publiczno-prywatne",
journal = "Finanse Komunalne",
number = "R. 20, 9 (176)",
pages = "46-55",
year = "2013",
}
25
@inbook{UEK:2168303093,
author = "Ślusarczyk Stanisław and Ślusarczyk Radosław",
title = "Rola informacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem w układzie rynek/klient",
booktitle = "Informatyzacja zarządzania : nowe technologie, informacja, wiedza, komunikacja",
pages = "75-94",
adress = "Zamość",
publisher = "Wydawnictwo Knowledge Innovation Center",
year = "2013",
isbn = "978-83-935570-4-2",
}
26
@article{UEK:2168296601,
author = "Ślusarczyk Stanisław and Ślusarczyk Piotr and Ślusarczyk Radosław",
title = "Problem skuteczności i efektywności decyzji menedżerskich w firmie w zakresie formułowania i wdrażania strategii",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "305",
pages = "716-728",
adress = "",
year = "2013",
}
27
@inbook{UEK:2168313771,
author = "Ślusarczyk Radosław",
title = "The Use of Discriminant Models in Predicting Bankruptcy of Enterprises in the Construction Sector",
booktitle = "Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands",
pages = "253-265",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University",
year = "2013",
issn = "2543-540X",
isbn = "978-83-88421-82-2",
}
28
@article{UEK:2168302983,
author = "Ślusarczyk Radosław",
title = "Valûtnì opcìoni âk ìnstrument, obmežuûčij valûtnij rizik v dìâl'nostì pìdpriêmstva, ŝo zajmaêt'sâ mìžnarodnimi perevezennâmi",
journal = "Vìsnik Nacìonal'nogo unìversitetu "L'vìvs'ka polìtehnìka". Logìstika",
number = "no. 749",
pages = "271-278",
year = "2012",
}
29
@inbook{UEK:2168303051,
author = "Ślusarczyk Radosław",
title = "Kapitał ludzki w teoriach wzrostu gospodarczego",
booktitle = "Rola kapitału ludzkiego w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego",
pages = "106-114",
adress = "Stalowa Wola",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "2012",
isbn = "978-83-89664-09-9",
}
30
@inbook{UEK:2168313789,
author = "Góra Robert and Ślusarczyk Radosław",
title = "The Theories of Interest in the Context of the Current World Financial Crisis = Teorije kamate u kontekstu trenutne svetske ekonomske krize",
booktitle = "Improving the Competitiveness of the Public and Private Sector by Networking Competences",
pages = "217-231",
adress = "Niš",
publisher = "Faculty of Economics, University of Niš",
year = "2012",
isbn = "978-86-6139-051-7",
}
31
@inbook{UEK:2168313761,
author = "Ślusarczyk Stanisław and Ślusarczyk Radosław",
title = "Marketing Management as a Base of Creating Company's Effective Competitive Advantage in the Market",
booktitle = "Management of Organization in the Age of Globalization",
pages = "31-46",
adress = "Zamosc",
publisher = "Knowledge Innovation Center Sp. z o.o.",
year = "2012",
isbn = "978-83-935570-0-4",
}
32
@inbook{UEK:2168313793,
author = "Szmulik Agata and Ślusarczyk Stanisław and Ślusarczyk Radosław",
title = "Fiscal Consolidation and Structural Changes in Public Finances as a Base of Building a Well-Balanced Economy",
booktitle = "New Trends in Social Policy and Welfare Economy",
pages = "99-120",
adress = "Kijów",
publisher = "Wydawnictwo Merkjuri-Podila Sp. z o.o.",
year = "2012",
isbn = "978-966-2696-15-8",
}
33
@inbook{UEK:2168313767,
author = "Ślusarczyk Radosław",
title = "Decision Making Process in Management",
booktitle = "Management of Organization in the Age of Globalization",
pages = "67-85",
adress = "Zamosc",
publisher = "Knowledge Innovation Center Sp. z o.o.",
year = "2012",
isbn = "978-83-935570-0-4",
}