Publikacje wybranego autora

Augustyniak Maria ORCID

Jednostka Międzywydziałowa, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych,

1

Tytuł:
Jesteś ZA?
Źródło:
Kurier UEK2017. - nr 2 (72), s. 40-41
Tryb dostępu:
Nr:
2168344330
varia
2

Tytuł:
Uczelnia wobec studentów chorujących psychicznie
Źródło:
Kurier UEK2011. - nr 6 (45), s. 44
Tryb dostępu:
Nr:
2168275751
varia
3

Tytuł:
Międzyuczelniane Centrum Wsparcia Psychologicznego
Źródło:
Kurier UEK2010. - nr 5 (37), s. 59
Tryb dostępu:
Nr:
2168346370
varia
4

Tytuł:
Uczelnia przyjazna studentom niepełnosprawnym
Źródło:
Kurier UEK2009. - nr 4 (29), s. 27
Tryb dostępu:
Nr:
2168348358
varia
1
Jesteś ZA? / Maria AUGUSTYNIAK // Kurier UEK. - nr 2 (72) (2017), s. 40-41. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_72_small. - ISSN 1689-7757
2
Uczelnia wobec studentów chorujących psychicznie / Maria AUGUSTYNIAK // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 6 (45) (2011), s. 44. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_listopad_www. - ISSN 1689-7757
3
Międzyuczelniane Centrum Wsparcia Psychologicznego / Maria AUGUSTYNIAK // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (37) (2010), s. 59. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona/30. - ISSN 1689-7757
4
Uczelnia przyjazna studentom niepełnosprawnym / Maria AUGUSTYNIAK // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]. - nr 4 (29) (2009), s. 27. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_04_spread/14. - ISSN 1689-7757
1
Augustyniak M., (2017), Jesteś ZA?, "Kurier UEK", nr 2 (72), s. 40-41; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_72_small
2
Augustyniak M., (2011), Uczelnia wobec studentów chorujących psychicznie, "Kurier UEK", nr 6 (45), s. 44; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_listopad_www
3
Augustyniak M., (2010), Międzyuczelniane Centrum Wsparcia Psychologicznego, "Kurier UEK", nr 5 (37), s. 59; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona/30
4
Augustyniak M., (2009), Uczelnia przyjazna studentom niepełnosprawnym, "Kurier UEK", nr 4 (29), s. 27; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_04_spread/14
1
@misc{UEK:2168344330,
author = "Maria Augustyniak",
title = "Jesteś ZA?",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (72)",
pages = "40-41",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_72_small},
}
2
@misc{UEK:2168275751,
author = "Maria Augustyniak",
title = "Uczelnia wobec studentów chorujących psychicznie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "6 (45)",
pages = "44",
year = "2011",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_listopad_www},
}
3
@misc{UEK:2168346370,
author = "Maria Augustyniak",
title = "Międzyuczelniane Centrum Wsparcia Psychologicznego",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (37)",
pages = "59",
year = "2010",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona/30},
}
4
@misc{UEK:2168348358,
author = "Maria Augustyniak",
title = "Uczelnia przyjazna studentom niepełnosprawnym",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (29)",
pages = "27",
year = "2009",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_04_spread/14},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID