Publikacje wybranego autora
1

Autor:
Agata Niemczyk , Jarosław Handzel , Donata Adler
Tytuł:
Zarządzanie czasem wolnym w kontekście przemian demograficznych - perspektywa seniora
Źródło:
Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : wyzwania współczesnych organizacji i gospodarek / red. Andrzej JAKI, Bernard ZIĘBICKI - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2021, s. 59-70 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61597-74-2 ; 978-83-61597-75-9
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168358162
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Management of Stakeholders' Relationship in EU Projects of the City of Krakow
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts / red. Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 63-71 - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was co-financed with the funds of Doctoral Students' Committee Cracow University of Economics
ISBN:
978-83-65907-42-4 ; 978-83-65907-43-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168331731
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Autor:
Tytuł:
Raportowanie zrównoważonego rozwoju a zarządzanie finansami organizacji = Sustainability Reporting and Financial Management Organization
Źródło:
Wybrane aspekty przemian gospodarczych w Polsce / red. Mirosław Geise, Jarosław Oczki, Dariusz Piotrowski - Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2018, s. 9-19. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8018-192-2
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168327517
rozdział w monografii
4

Autor:
Tytuł:
Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej na przykładzie międzynarodowego projektu Climathon - studium przypadku
Źródło:
Jakość życia w pracy i codzienności : perspektywa ekologiczna / red. Antoni Wontorczyk, Augustyn Bańka - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2018, s. 119-130 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
ISBN:
978-83-233-4569-5 ; 978-83-233-9926-1
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168334217
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Managing Anniversary Events in Public Institutions - Case Study
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas / red. Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 375-387 - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the Ministry of Science and Higher Education Grant for the Young Researchers and Doctoral Students of the Department of Management of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168322409
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Współpraca międzysektorowa w zarządzaniu zrównoważonymi wydarzeniami - studia przypadków = Cross-sectoral Cooperation in Managing Sustainable Events - Case Studies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Współczesne Problemy Zarządzania. - nr 11 (2017) , s. 107-120. - Tytuł numeru: Zarządzanie rozwojem organizacji - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168327515
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Management of Sustainable Events - Case Studies
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas / red. Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 389-398 - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was co-financed from the Ministry of Science and Higher Education Grant for the Young Researchers and Doctoral Students of the Department of Management of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168322411
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
8

Autor:
Tytuł:
Negocjacje i mediacje jako narzędzia zarządzania konfliktem w organizacji = Negotiation and Mediation as a Tool for Conflict Management in Organizations
Źródło:
Problemy przeobrażeń współczesnego społeczeństwa i gospodarki - perspektywy rozwoju i ograniczenia : ujęcie interdyscyplinarne / red. Katarina Zawieja-Żurowska, Anna Waligórska-Kotfas - Konin: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2017, s. 9-17. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Zrządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
ISBN:
978-83-65038-27-2
Nr:
2168320875
rozdział w monografii
9

Autor:
Tytuł:
Ekonomia społecznie zaangażowana - wnioski z panelu dyskusyjnego w ramach X Ogólnopolskiego Zjazdu Porozumienia Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych
Źródło:
Kurier UEK2017. - nr 1 (71), s. 74-75
Tryb dostępu:
Nr:
2168322533
varia
10

Autor:
Tytuł:
Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu a raportowanie zintegrowane - studium przypadku na przykładzie Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. = Reporting of Corporate Social Responsibility and Integrated Reporting - a Case Study on the Example of the Capital Group of PGE Polish Energy Group SA
Źródło:
Finanse i rachunkowość w obliczu nowych wyzwań gospodarki rynkowej / red. Krystyna Barczyk - Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2017, s. 190-203. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
ISBN:
978-83-60953-95-2
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168324983
rozdział w monografii
11

Autor:
Tytuł:
Społeczność doktorantów naszej Alma Mater
Źródło:
Kurier UEK2016. - nr 3 (70), s. 72-73
Tryb dostępu:
Nr:
2168343632
varia
12

Tytuł:
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) w projektach branży spotkań - studia przypadków
Źródło:
Współczesne wyzwania nauk społecznych i ekonomicznych / red. Justyna Żylińska, Iwona Przychocka, Monika Filipowska-Tuthill - Warszawa: Uczelnia Techniczno-Handlowa, 2016, s. 734-755. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62250-37-0
Nr:
2168314515
rozdział w monografii
13

Tytuł:
Społeczna odpowiedzialność biznesu w zarządzaniu organizacjami publicznymi poprzez współpracę międzysektorową w przemyśle spotkań - dobre praktyki
Źródło:
Tendencje we współczesnym zarządzaniu publicznym / red. Krzysztof Krukowski, Janusz Sasak - Kraków: Instytut Spraw Publicznych UJ, 2016, s. 146-157
Seria:
(Studia i Monografie Instytutu Spraw Publicznych UJ)
ISBN:
978-83-934584-8-6 ; 978-83-934584-9-3
Nr:
2168311453
rozdział w monografii
14

Tytuł:
Human Resources in the Methodology of Project Management in Public Institutions - Krakow and Poznan City Halls - a Case Study
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management / red. Renata OCZKOWSKA, Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 337-345 - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was co-financed from the Ministry of Science and Higher Education Grant for the Young Researchers and Doctoral Students of the Department of Management of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168310795
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
15

Autor:
Tytuł:
Umiejętności negocjacyjno-mediacyjne w modelu kompetencji menedżerskich = Negotiation and Mediation Skills in the Model of Managerial Competence
Źródło:
Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne = Konin Socio-Economic Studies. - t. 2, nr 4 (2016) , s. 377-386. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja sfinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
Tryb dostępu:
Nr:
2168318881
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Managing Human Resources Involved in a Project in Public Institutions as Exemplified by Project Management System at Krakow and Poznan City Halls - own Research Report
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management / red. Renata OCZKOWSKA, Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 347-361 - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was co-financed from the Ministry of Science and Higher Education Grant for the Young Researchers and Doctoral Students of the Department of Management of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168310797
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
17

Autor:
Donata Adler , Joanna Chmura , Małgorzata Cieciura , Karolina Czechowska , Dorota Korenik , Arkadiusz Niedźwiecki , Jolanta Wiśniewska
Tytuł:
Wpływ etyki na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Warszawa: Texter Sp. z o.o., 2015
Opis fizyczny:
160 s.: il.
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. przy rozdz., Bibliogr. po rozdz.
ISBN:
978-83-7790-793-1
Nr:
2168319055
monografia
18

Autor:
Tytuł:
Tożsamość i indywidualność jednostki na tle współczesnych koncepcji zarządzania organizacją
Źródło:
Wyzwania naukowców we współczesnym świecie / red. Agnieszka Synowiec - Częstochowa: OMNIBUSS, 2015, s. 199-207 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-943111-0-0
Nr:
2168318875
rozdział w monografii
19

Autor:
Tytuł:
Czy najlepszą sztuką jest biznes?
Źródło:
Kurier UEK2014. - nr 1 (58), s. 61
Tryb dostępu:
Nr:
2168275671
varia
20

Autor:
Tytuł:
Relacja z X Międzynarodowego Kongresu MBA - polskie przedsiębiorstwa gotowe na światową ekstraklasę ekonomiczną
Źródło:
Kurier UEK. - nr 2 (59) (2014) , s. 70-73
Tryb dostępu:
Nr:
2168291369
artykuł nierecenzowany
21

Autor:
Agata Niemczyk , Tomasz Zacłona , Donata Adler
Tytuł:
Gminy w czasie kryzysu gospodarczego XXI w. w świetle podejmowanych działań marketingowych = Municipalities During the 21st Century Economic Crisis in the Light of Marketing Actions
Źródło:
Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce / red. Anna CZUBAŁA, Piotr HADRIAN, Jan W. Wiktor - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014, s. 505-513. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-208-2163-5
Nr:
2168280453
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
22

Autor:
Tytuł:
UEK z wizytą w Uniwersytecie w Johannesburgu w Republice Południowej Afryki
Źródło:
Kurier UEK2013. - nr 1 (53), s. 42
Tryb dostępu:
Nr:
2168281783
varia
23

Autor:
Tytuł:
Uroczystość wręczenia dyplomów MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK
Źródło:
Kurier UEK2013. - nr 4 (56), s. 76-77
Tryb dostępu:
Nr:
2168280787
varia
24

Autor:
Tytuł:
Wykład gościnny "MBA+" Grzegorza Pietrusińskiego - Dyrektora Naczelnego ESAB Sp. z o.o.
Źródło:
Kurier UEK2013. - nr 5 (57), s. 36
Tryb dostępu:
Nr:
2168281919
varia
25

Autor:
Tytuł:
Święta w gronie studentów i absolwentów MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu
Źródło:
Kurier UEK2013. - nr 1 (53), s. 43
Tryb dostępu:
Nr:
2168281785
varia
26

Autor:
Tytuł:
"MBA+" : zarządzanie różnorodnością jako model biznesowy
Źródło:
Kurier UEK2012. - nr 7 (52), s. 24
Tryb dostępu:
Nr:
2168346206
varia
27

Autor:
Tytuł:
Inwestycje alternatywne. Inwestuj inaczej. Zarabiaj więcej
Źródło:
Kurier UEK2012. - nr 7 (52), s. 18
Tryb dostępu:
Nr:
2168346186
varia
28

Autor:
Tytuł:
V Turniej Golfa MBA o Puchar Dyrektora KSB UEK
Źródło:
Kurier UEK2012. - nr 5 (50), s. 46
Tryb dostępu:
Nr:
2168344102
varia
29

Autor:
Donata Adler , Zofia Karpińska
Tytuł:
Śnieg jest w cenie
Źródło:
Dzikie Życie. - nr 4/202 (2011)
Tryb dostępu:
Nr:
2168314579
artykuł nierecenzowany
30

Autor:
Tytuł:
Zielone wydarzenie... czyli jakie?
Źródło:
Brief : pierwszy magazyn marketingu i sprzedaży. - nr 4 (138) (2011) , s. 68-71
Tryb dostępu:
Nr:
2168314577
artykuł nierecenzowany
31

Autor:
Tytuł:
Studia MBA to DNA sukcesu menedżera
Źródło:
Newsweek Polska2011. - 19 maja. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168328209
varia
32

Autor:
Tytuł:
Team Building, wykłady i narty w Klubie KSB Alumni MBA
Źródło:
Kurier UEK2010. - nr 2 (34), s. 22
Tryb dostępu:
Nr:
2168328215
varia
33

Autor:
Tytuł:
"Staropolskim obyczajem, gdy w Wigilię gwiazda wstaje, Nowy Rok zaś cyfrę zmienia, wszyscy wszystkim ślą życzenia..."
Źródło:
Kurier UEK2008. - nr 1 (17), s. 29
Tryb dostępu:
Nr:
2168328225
varia
34

Tytuł:
Promocja usług edukacyjnych na przykładzie studiów podyplomowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Źródło:
Public relations w czasach MP3 i internetu / red. Dariusz Tworzydło, Zbigniew Chmielewski - Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2008, s. 9-19. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60583-21-0
Nr:
2168318873
rozdział w monografii
35

Autor:
Tytuł:
Prestiżowe stypendia zagraniczne dla najlepszych studentów MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu
Źródło:
Kurier UEK2008. - nr 5 (21), s. 20
Tryb dostępu:
Nr:
2168347670
varia
36

Autor:
Tytuł:
Nowe kierunki współpracy Krakowskiej Szkoły Biznesu
Źródło:
Kurier UEK2008. - nr 2 (18), s. 13
Tryb dostępu:
Nr:
2168328223
varia
37

Tytuł:
Współpraca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z Suffolk University Boston
Źródło:
Kurier UEK2008. - nr 3 (19), s. 12
Tryb dostępu:
Nr:
2168347552
varia
38

Tytuł:
School of Enterpreneurship and Management Cracow University of Economics
Opracowanie:
, Major Elżbieta
Adres wydawniczy:
Cracow: School of Entrepreneurship and Management, 2007
Opis fizyczny:
68 s.: il.; 25 cm
Tryb dostępu:
Nr:
2168328279
39

Autor:
Tytuł:
Najlepsze europejskie wzorce biznesowe, czyli sesja naukowa studentów International MBA w Szwajcarii
Źródło:
Kurier UEK2007. - nr 7 (15), s. 11-12
Nr:
2168328227
varia
40

Autor:
Tytuł:
Skuteczna komunikacja, czyli psychologiczne SPA
Źródło:
Kurier AE2007. - nr 1 (9), s. 14
Nr:
2168328305
varia
41

Autor:
Tytuł:
Jak dzisiaj kształcą się finansiści?
Źródło:
Gazeta Finansowa. - 20-26 kwietnia (2007) , s. 15
Tryb dostępu:
Nr:
2168328283
artykuł nierecenzowany
42

Autor:
Tytuł:
O przywództwie w Krakowie
Źródło:
Kurier AE2007. - nr 5-6 (13-14), s. 6-7
Nr:
2168328229
varia
43

Autor:
Donata Adler , Dorota Klepak
Tytuł:
O przywództwie w Krakowie : III Ogólnopolski Kongres MBA
Źródło:
Dziennik Polski2007. - 29 maja, dodatek Comiesięczny Dziennik Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. PE 20
Nr:
2168328273
varia
44

Autor:
Tytuł:
Zarządzanie przez cele, przyjaźń i coaching
Źródło:
Kurier AE2007. - nr 2 (10), s. 12-13
Nr:
2168328285
varia
45

Autor:
Tytuł:
Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów Programów MBA
Źródło:
Kurier AE2007. - nr 5-6 (13-14), s. 8-9
Nr:
2168328233
varia
46

Autor:
Tytuł:
Najlepsi w Polsce południowej!
Źródło:
Kurier AE2006. - nr 8 (8), s. 22
Nr:
2168328309
varia
47

Autor:
Tytuł:
Nowość w kształceniu MBA
Źródło:
Kurier AE2006. - nr 7 (7), s. 8
Nr:
2168348260
varia
48

Autor:
Tytuł:
Uczymy studentów na całym świecie
Źródło:
Kurier AE2006. - nr 7 (7), s. 9
Nr:
2168328313
varia
49

Autor:
Andrzej Giza , Donata Adler
Tytuł:
Być chorym na Polskę...
Źródło:
Polonia2006. - vol. 3, no. 2, s. 40-42, 44-45
Nr:
2168328319
głos w dyskusji/wywiad
50

Autor:
Robert Wrzosek , Donata Adler
Tytuł:
Co tam panie w polskim kinie...
Źródło:
Polonia2006. - vol. 3, no. 1, s. 46-48
Nr:
2168328321
głos w dyskusji/wywiad
51

Autor:
Tytuł:
Polska kraj religijnie nie/tolerancyjny* - niewłaściwe skreślić
Źródło:
Polonia. - vol. 3, no. 4 (2006) , s. 36-38
Nr:
2168328317
artykuł nierecenzowany
52

Autor:
Tytuł:
Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze, jak tu? Tylko we Lwowie!
Źródło:
Cooltura. - nr 3 (96) (2006) , s. 38-39
Nr:
2168328315
artykuł nierecenzowany
1
Zarządzanie czasem wolnym w kontekście przemian demograficznych - perspektywa seniora / Agata NIEMCZYK, Jarosław Handzel, Donata Adler // W: Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : wyzwania współczesnych organizacji i gospodarek / red. nauk. Andrzej JAKI, Bernard ZIĘBICKI. - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2021. - S. 59-70. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61597-74-2 ; 978-83-61597-75-9. - Pełny tekst: https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/02-CMQ2021-M2-PL-KES-PDF_ISBN-978-83-61597-75-9.pdf
2
Management of Stakeholders' Relationship in EU Projects of the City of Krakow / Beata Paliś, Donata Adler // W: Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK. - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - S. 63-71. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-42-4 ; 978-83-65907-43-1. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/b0/1b/CFM%202_2018_PDF%20ONLINE.pdf
3
Raportowanie zrównoważonego rozwoju a zarządzanie finansami organizacji = Sustainability Reporting and Financial Management Organization / Donata Adler // W: Wybrane aspekty przemian gospodarczych w Polsce / red. nauk. Mirosław Geise, Jarosław Oczki, Dariusz Piotrowski. - Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2018. - S. 9-19. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8018-192-2
4
Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej na przykładzie międzynarodowego projektu Climathon - studium przypadku / Donata Adler // W: Jakość życia w pracy i codzienności : perspektywa ekologiczna / red. Antoni Wontorczyk, Augustyn Bańka. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2018. - S. 119-130. - Bibliogr. - ISBN 978-83-233-4569-5 ; 978-83-233-9926-1
5
Managing Anniversary Events in Public Institutions - Case Study / Beata Paliś, Donata Adler // W: Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 375-387. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/36/ff/MANAGEMENT_%20CFM%202017.pdf
6
Współpraca międzysektorowa w zarządzaniu zrównoważonymi wydarzeniami - studia przypadków = Cross-sectoral Cooperation in Managing Sustainable Events - Case Studies / Donata Adler, Beata Paliś // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Współczesne Problemy Zarządzania. - nr 11 (2017), s. 107-120. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie rozwojem organizacji. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pwste.edu.pl/wp-content/uploads/2018/06/zeszyty-naukowe_wsp%C3%B3%C5%82czesne-problemy-zarz%C4%85dzania_nr-11_druk.pdf. - ISSN 2300-5157
7
Management of Sustainable Events - Case Studies / Donata Adler, Beata Paliś // W: Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 389-398. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/36/ff/MANAGEMENT_%20CFM%202017.pdf
8
Negocjacje i mediacje jako narzędzia zarządzania konfliktem w organizacji = Negotiation and Mediation as a Tool for Conflict Management in Organizations / Donata Adler // W: Problemy przeobrażeń współczesnego społeczeństwa i gospodarki - perspektywy rozwoju i ograniczenia : ujęcie interdyscyplinarne / red. Katarina Zawieja-Żurowska, Anna Waligórska-Kotfas. - Konin: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2017. - S. 9-17. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65038-27-2
9
Ekonomia społecznie zaangażowana - wnioski z panelu dyskusyjnego w ramach X Ogólnopolskiego Zjazdu Porozumienia Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych / Donata Adler // Kurier UEK. - nr 1 (71) (2017), s. 74-75. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71. - ISSN 1689-7757
10
Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu a raportowanie zintegrowane - studium przypadku na przykładzie Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. = Reporting of Corporate Social Responsibility and Integrated Reporting - a Case Study on the Example of the Capital Group of PGE Polish Energy Group SA / Donata Adler // W: Finanse i rachunkowość w obliczu nowych wyzwań gospodarki rynkowej / red. Krystyna Barczyk. - Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2017. - S. 190-203. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60953-95-2
11
Społeczność doktorantów naszej Alma Mater / Donata Adler // Kurier UEK. - nr 3 (70) (2016), s. 72-73. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzie___2016_druk_pop_/72. - ISSN 1689-7757
12
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) w projektach branży spotkań - studia przypadków / Beata Paliś, Donata Adler // W: Współczesne wyzwania nauk społecznych i ekonomicznych / red. Justyna Żylińska, Iwona Przychocka, Monika Filipowska-Tuthill. - Warszawa: Uczelnia Techniczno-Handlowa, 2016. - S. 734-755. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62250-37-0
13
Społeczna odpowiedzialność biznesu w zarządzaniu organizacjami publicznymi poprzez współpracę międzysektorową w przemyśle spotkań - dobre praktyki / Beata Paliś, Donata Adler // W: Tendencje we współczesnym zarządzaniu publicznym / red. nauk. Krzysztof Krukowski, Janusz Sasak. - Kraków: Instytut Spraw Publicznych UJ, 2016. - (Studia i Monografie Instytutu Spraw Publicznych UJ). - S. 146-157. - ISBN 978-83-934584-8-6 ; 978-83-934584-9-3
14
Human Resources in the Methodology of Project Management in Public Institutions - Krakow and Poznan City Halls - a Case Study / Donata Adler, Beata Paliś // W: Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management / ed. by Renata OCZKOWSKA, Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 337-345. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/8b/2e/CFM_2016_02_online.pdf
15
Umiejętności negocjacyjno-mediacyjne w modelu kompetencji menedżerskich = Negotiation and Mediation Skills in the Model of Managerial Competence / Donata Adler // Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne = Konin Socio-Economic Studies. - t. 2, nr 4 (2016), s. 377-386. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ksse.pwsz.konin.edu.pl/wp-content/uploads/2017/07/KSSE-24.pdf. - ISSN 2391-8632
16
Managing Human Resources Involved in a Project in Public Institutions as Exemplified by Project Management System at Krakow and Poznan City Halls - own Research Report / Donata Adler, Beata Paliś // W: Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management / ed. by Renata OCZKOWSKA, Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 347-361. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/8b/2e/CFM_2016_02_online.pdf
17
Wpływ etyki na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego [on-line] / Donata Adler, Joanna Chmura, Małgorzata Cieciura, Karolina Czechowska, Dorota Korenik, Arkadiusz Niedźwiecki, Jolanta Wiśniewska. - Warszawa: Texter Sp. z o.o., 2015. - 160 s. : il. - Streszcz. w jęz. pol. przy rozdz. - Bibliogr. po rozdz. - ISBN 978-83-7790-793-1
18
Tożsamość i indywidualność jednostki na tle współczesnych koncepcji zarządzania organizacją / Donata Adler // W: Wyzwania naukowców we współczesnym świecie / red. nauk. Agnieszka Synowiec. - Częstochowa: OMNIBUSS, 2015. - S. 199-207. - Bibliogr. - ISBN 978-83-943111-0-0
19
Czy najlepszą sztuką jest biznes? / Donata ADLER // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 1 (58) (2014), s. 61. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small. - ISSN 1689-7757
20
Relacja z X Międzynarodowego Kongresu MBA - polskie przedsiębiorstwa gotowe na światową ekstraklasę ekonomiczną / Donata ADLER // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 2 (59) (2014), s. 70-73. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_59. - ISSN 1689-7757
21
Gminy w czasie kryzysu gospodarczego XXI w. w świetle podejmowanych działań marketingowych = Municipalities During the 21st Century Economic Crisis in the Light of Marketing Actions / Agata NIEMCZYK, Tomasz Zacłona, Donata Adler // W: Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce / red. nauk. Anna CZUBAŁA, Piotr HADRIAN, Jan W. Wiktor. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014. - S. 505-513. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-208-2163-5
22
UEK z wizytą w Uniwersytecie w Johannesburgu w Republice Południowej Afryki / Donata ADLER // Kurier UEK. - nr 1 (53) (2013), s. 42. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/1_53_kurieruek_2013-02_net_1_. - ISSN 1689-7757
23
Uroczystość wręczenia dyplomów MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK / Donata ADLER // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 4 (56) (2013), s. 76-77. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk. - ISSN 1689-7757
24
Wykład gościnny "MBA+" Grzegorza Pietrusińskiego - Dyrektora Naczelnego ESAB Sp. z o.o. / Donata ADLER // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 5 (57) (2013), s. 36. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_57_www. - ISSN 1689-7757
25
Święta w gronie studentów i absolwentów MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu / Donata ADLER // Kurier UEK. - nr 1 (53) (2013), s. 43. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/1_53_kurieruek_2013-02_net_1_. - ISSN 1689-7757
26
"MBA+" : zarządzanie różnorodnością jako model biznesowy / Donata ADLER // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 7 (52) (2012), s. 24. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_12_2012. - ISSN 1689-7757
27
Inwestycje alternatywne. Inwestuj inaczej. Zarabiaj więcej / Donata ADLER // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 7 (52) (2012), s. 18. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_12_2012. - ISSN 1689-7757
28
V Turniej Golfa MBA o Puchar Dyrektora KSB UEK / Donata ADLER // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (50) (2012), s. 46. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lipiec_wrzesien_2012. - ISSN 1689-7757
29
Śnieg jest w cenie / Donata ADLER, Zofia Karpińska // Dzikie Życie [on-line]. - nr 4/202 (2011)1 ekran. - Pełny tekst: http://dzikiezycie.pl/archiwum/2011/kwiecien-2011/snieg-jest-w-cenie. - ISSN 1231-8094
30
Zielone wydarzenie... czyli jakie? / Donata ADLER // Brief : pierwszy magazyn marketingu i sprzedaży. - nr 4 (138) (2011), s. 68-71. - Pełny tekst: http://new.zielonewydarzenia.pl/files/pliki/ZW1_(1).pdf. - ISSN 1896-4826
31
Studia MBA to DNA sukcesu menedżera / Donata ADLER // Newsweek Polska [on-line]. - 19 maja (2011)1 ekran. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1689-4464
32
Team Building, wykłady i narty w Klubie KSB Alumni MBA / Donata ADLER // Kurier UEK. - nr 2 (34) (2010), s. 22. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_luty. - ISSN 1689-7757
33
"Staropolskim obyczajem, gdy w Wigilię gwiazda wstaje, Nowy Rok zaś cyfrę zmienia, wszyscy wszystkim ślą życzenia..." / Donata ADLER // Kurier UEK. - nr 1 (17) (2008), s. 29. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_17_01_2008. - ISSN 1689-7757
34
Promocja usług edukacyjnych na przykładzie studiów podyplomowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Donata ADLER, Piotr BUŁA // W: Public relations w czasach MP3 i internetu / red. Dariusz Tworzydło, Zbigniew Chmielewski. - Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2008. - S. 9-19. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60583-21-0
35
Prestiżowe stypendia zagraniczne dla najlepszych studentów MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu / Donata ADLER // Kurier UEK. - nr 5 (21) (2008), s. 20. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_21_05_2008_3/20. - ISSN 1689-7757
36
Nowe kierunki współpracy Krakowskiej Szkoły Biznesu / Donata ADLER // Kurier UEK. - nr 2 (18) (2008), s. 13. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_18_02_2008. - ISSN 1689-7757
37
Współpraca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z Suffolk University Boston / Donata ADLER, Tomasz KUSIO // Kurier UEK. - nr 3 (19) (2008), s. 12. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_19_03_2008/12. - ISSN 1689-7757
38
School of Enterpreneurship and Management Cracow University of Economics / prepared by: Donata ADLER, Monika BULSZA, Elżbieta Major. - Cracow: School of Entrepreneurship and Management, 2007. - 68 s. : il. ; 25 cm. - Pełny tekst: http://www.ae.krakow.pl/~spiz/uploaded_files/folder_en.pdf
39
Najlepsze europejskie wzorce biznesowe, czyli sesja naukowa studentów International MBA w Szwajcarii / Donata ADLER // Kurier UEK. - nr 7 (15) (2007), s. 11-12. - ISSN 1689-7757
40
Skuteczna komunikacja, czyli psychologiczne SPA / Donata ADLER // Kurier AE / [red. Monika Marszycka, Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Magda Tytuła]. - nr 1 (9) (2007), s. 14. - ISSN 1689-7749
41
Jak dzisiaj kształcą się finansiści? / Donata Adler // Gazeta Finansowa. - 20-26 kwietnia (2007), s. 15
42
O przywództwie w Krakowie / Donata ADLER // Kurier AE / [red. Monika Marszycka, Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Magda Tytuła]. - nr 5-6 (13-14) (2007), s. 6-7. - ISSN 1689-7749
43
O przywództwie w Krakowie : III Ogólnopolski Kongres MBA / Donata ADLER, Dorota Klepak // Dziennik Polski. - 29 maja, dodatek Comiesięczny Dziennik Akademii Ekonomicznej w Krakowie (2007), s. PE 20. - ISSN 0137-9089
44
Zarządzanie przez cele, przyjaźń i coaching / Donata ADLER // Kurier AE / [red. Monika Marszycka, Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Magda Tytuła]. - nr 2 (10) (2007), s. 12-13. - ISSN 1689-7749
45
Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów Programów MBA / Donata ADLER // Kurier AE / [red. Monika Marszycka, Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Magda Tytuła]. - nr 5-6 (13-14) (2007), s. 8-9. - ISSN 1689-7749
46
Najlepsi w Polsce południowej! / Donata ADLER // Kurier AE. - nr 8 (8) (2006), s. 22. - ISSN 1689-7749
47
Nowość w kształceniu MBA / Donata ADLER // Kurier AE. - nr 7 (7) (2006), s. 8. - ISSN 1689-7749
48
Uczymy studentów na całym świecie / Donata ADLER // Kurier AE. - nr 7 (7) (2006), s. 9. - ISSN 1689-7749
49
Być chorym na Polskę... / Andrzej Giza ; rozm. Donata ADLER // Polonia. - vol. 3, no. 2 (2006), s. 40-42, 44-45. - ISSN 1547-5468
50
Co tam panie w polskim kinie... / Robert Wrzosek ; rozm. Donata ADLER // Polonia. - vol. 3, no. 1 (2006), s. 46-48. - ISSN 1547-5468
51
Polska kraj religijnie nie/tolerancyjny* - niewłaściwe skreślić / Donata ADLER // Polonia. - vol. 3, no. 4 (2006), s. 36-38. - ISSN 1547-5468
52
Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze, jak tu? Tylko we Lwowie! / Donata ADLER // Cooltura. - nr 3 (96) (2006), s. 38-39. - ISSN 1743-8489
1
Niemczyk A., Handzel J., Adler D., (2021), Zarządzanie czasem wolnym w kontekście przemian demograficznych - perspektywa seniora. [W:] JAKI A., ZIĘBICKI B. (red.), Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : wyzwania współczesnych organizacji i gospodarek, Warszawa : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, s. 59-70.
2
Paliś B., Adler D., (2018), Management of Stakeholders' Relationship in EU Projects of the City of Krakow. [W:] Mikuła B., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 63-71.
3
Adler D., (2018), Raportowanie zrównoważonego rozwoju a zarządzanie finansami organizacji. [W:] Geise M., Oczki J., Piotrowski D. (red.), Wybrane aspekty przemian gospodarczych w Polsce, Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, s. 9-19.
4
Adler D., (2018), Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej na przykładzie międzynarodowego projektu Climathon - studium przypadku. [W:] Wontorczyk A., Bańka A. (red.), Jakość życia w pracy i codzienności : perspektywa ekologiczna, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 119-130.
5
Paliś B., Adler D., (2017), Managing Anniversary Events in Public Institutions - Case Study. [W:] Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 375-387.
6
Adler D., Paliś B., (2017), Współpraca międzysektorowa w zarządzaniu zrównoważonymi wydarzeniami - studia przypadków, "Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Współczesne Problemy Zarządzania", nr 11, s. 107-120; http://www.pwste.edu.pl/wp-content/uploads/2018/06/zeszyty-naukowe_wsp%C3%B3%C5%82czesne-problemy-zarz%C4%85dzania_nr-11_druk.pdf
7
Adler D., Paliś B., (2017), Management of Sustainable Events - Case Studies. [W:] Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 389-398.
8
Adler D., (2017), Negocjacje i mediacje jako narzędzia zarządzania konfliktem w organizacji. [W:] Zawieja-Żurowska K., Waligórska-Kotfas A. (red.), Problemy przeobrażeń współczesnego społeczeństwa i gospodarki - perspektywy rozwoju i ograniczenia : ujęcie interdyscyplinarne, Konin : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 9-17.
9
Adler D., (2017), Ekonomia społecznie zaangażowana - wnioski z panelu dyskusyjnego w ramach X Ogólnopolskiego Zjazdu Porozumienia Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych, "Kurier UEK", nr 1 (71), s. 74-75; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71
10
Adler D., (2017), Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu a raportowanie zintegrowane - studium przypadku na przykładzie Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.. [W:] Barczyk K. (red.), Finanse i rachunkowość w obliczu nowych wyzwań gospodarki rynkowej, Katowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, s. 190-203.
11
Adler D., (2016), Społeczność doktorantów naszej Alma Mater, "Kurier UEK", nr 3 (70), s. 72-73; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzie___2016_druk_pop_/72
12
Paliś B., Adler D., (2016), Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) w projektach branży spotkań - studia przypadków. [W:] Żylińska J., Przychocka I., Filipowska-Tuthill M. (red.), Współczesne wyzwania nauk społecznych i ekonomicznych, Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa, s. 734-755.
13
Paliś B., Adler D., (2016), Społeczna odpowiedzialność biznesu w zarządzaniu organizacjami publicznymi poprzez współpracę międzysektorową w przemyśle spotkań - dobre praktyki. [W:] Krukowski K., Sasak J. (red.), Tendencje we współczesnym zarządzaniu publicznym, Kraków : Instytut Spraw Publicznych UJ, s. 146-157.
14
Adler D., Paliś B., (2016), Human Resources in the Methodology of Project Management in Public Institutions - Krakow and Poznan City Halls - a Case Study. [W:] Oczkowska R., Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 337-345.
15
Adler D., (2016), Umiejętności negocjacyjno-mediacyjne w modelu kompetencji menedżerskich, "Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne", t. 2, nr 4, s. 377-386; http://ksse.pwsz.konin.edu.pl/wp-content/uploads/2017/07/KSSE-24.pdf
16
Adler D., Paliś B., (2016), Managing Human Resources Involved in a Project in Public Institutions as Exemplified by Project Management System at Krakow and Poznan City Halls - own Research Report. [W:] Oczkowska R., Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 347-361.
17
Adler D., Chmura J., Cieciura M., Czechowska K., Korenik D., Niedźwiecki A., Wiśniewska J., (2015), Wpływ etyki na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, [on-line], Warszawa : Texter Sp. z o.o., 160 s.
18
Adler D., (2015), Tożsamość i indywidualność jednostki na tle współczesnych koncepcji zarządzania organizacją. [W:] Synowiec A. (red.), Wyzwania naukowców we współczesnym świecie, Częstochowa : OMNIBUSS, s. 199-207.
19
Adler D., (2014), Czy najlepszą sztuką jest biznes?, "Kurier UEK", nr 1 (58), s. 61; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small
20
Adler D., (2014), Relacja z X Międzynarodowego Kongresu MBA - polskie przedsiębiorstwa gotowe na światową ekstraklasę ekonomiczną, "Kurier UEK", nr 2 (59), s. 70-73; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_59
21
Niemczyk A., Zacłona T., Adler D., (2014), Gminy w czasie kryzysu gospodarczego XXI w. w świetle podejmowanych działań marketingowych. [W:] Czubała A., Hadrian P., Wiktor J. (red.), Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 505-513.
22
Adler D., (2013), UEK z wizytą w Uniwersytecie w Johannesburgu w Republice Południowej Afryki, "Kurier UEK", nr 1 (53), s. 42; http://issuu.com/uek_krakow/docs/1_53_kurieruek_2013-02_net_1_
23
Adler D., (2013), Uroczystość wręczenia dyplomów MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK, "Kurier UEK", nr 4 (56), s. 76-77; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk
24
Adler D., (2013), Wykład gościnny "MBA+" Grzegorza Pietrusińskiego - Dyrektora Naczelnego ESAB Sp. z o.o., "Kurier UEK", nr 5 (57), s. 36; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_57_www
25
Adler D., (2013), Święta w gronie studentów i absolwentów MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu, "Kurier UEK", nr 1 (53), s. 43; http://issuu.com/uek_krakow/docs/1_53_kurieruek_2013-02_net_1_
26
Adler D., (2012), "MBA+" : zarządzanie różnorodnością jako model biznesowy, "Kurier UEK", nr 7 (52), s. 24; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_12_2012
27
Adler D., (2012), Inwestycje alternatywne. Inwestuj inaczej. Zarabiaj więcej, "Kurier UEK", nr 7 (52), s. 18; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_12_2012
28
Adler D., (2012), V Turniej Golfa MBA o Puchar Dyrektora KSB UEK, "Kurier UEK", nr 5 (50), s. 46; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lipiec_wrzesien_2012
29
Adler D., Karpińska Z., (2011), Śnieg jest w cenie, "Dzikie Życie" [on-line], nr 4/202; http://dzikiezycie.pl/archiwum/2011/kwiecien-2011/snieg-jest-w-cenie
30
Adler D., (2011), Zielone wydarzenie... czyli jakie?, "Brief : pierwszy magazyn marketingu i sprzedaży", nr 4 (138), s. 68-71; http://new.zielonewydarzenia.pl/files/pliki/ZW1_(1).pdf
31
Adler D., (2011), Studia MBA to DNA sukcesu menedżera, "Newsweek Polska" [on-line], 19 maja
32
Adler D., (2010), Team Building, wykłady i narty w Klubie KSB Alumni MBA, "Kurier UEK", nr 2 (34), s. 22; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_luty
33
Adler D., (2008), "Staropolskim obyczajem, gdy w Wigilię gwiazda wstaje, Nowy Rok zaś cyfrę zmienia, wszyscy wszystkim ślą życzenia...", "Kurier UEK", nr 1 (17), s. 29; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_17_01_2008
34
Adler D., Buła P., (2008), Promocja usług edukacyjnych na przykładzie studiów podyplomowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie. [W:] Tworzydło D., Chmielewski Z. (red.), Public relations w czasach MP3 i internetu, Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, s. 9-19.
35
Adler D., (2008), Prestiżowe stypendia zagraniczne dla najlepszych studentów MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu, "Kurier UEK", nr 5 (21), s. 20; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_21_05_2008_3/20
36
Adler D., (2008), Nowe kierunki współpracy Krakowskiej Szkoły Biznesu, "Kurier UEK", nr 2 (18), s. 13; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_18_02_2008
37
Adler D., Kusio T., (2008), Współpraca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z Suffolk University Boston, "Kurier UEK", nr 3 (19), s. 12; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_19_03_2008/12
38
School of Enterpreneurship and Management Cracow University of Economics, (2007), Cracow : School of Entrepreneurship and Management, 68 s.
39
Adler D., (2007), Najlepsze europejskie wzorce biznesowe, czyli sesja naukowa studentów International MBA w Szwajcarii, "Kurier UEK", nr 7 (15), s. 11-12.
40
Adler D., (2007), Skuteczna komunikacja, czyli psychologiczne SPA, "Kurier AE", nr 1 (9), s. 14.
41
Adler D., (2007), Jak dzisiaj kształcą się finansiści?, "Gazeta Finansowa", 20-26 kwietnia, s. 15.
42
Adler D., (2007), O przywództwie w Krakowie, "Kurier AE", nr 5-6 (13-14), s. 6-7.
43
Adler D., Klepak D., (2007), O przywództwie w Krakowie : III Ogólnopolski Kongres MBA, "Dziennik Polski", 29 maja, dodatek Comiesięczny Dziennik Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. PE 20.
44
Adler D., (2007), Zarządzanie przez cele, przyjaźń i coaching, "Kurier AE", nr 2 (10), s. 12-13.
45
Adler D., (2007), Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów Programów MBA, "Kurier AE", nr 5-6 (13-14), s. 8-9.
46
Adler D., (2006), Najlepsi w Polsce południowej!, "Kurier AE", nr 8 (8), s. 22.
47
Adler D., (2006), Nowość w kształceniu MBA, "Kurier AE", nr 7 (7), s. 8.
48
Adler D., (2006), Uczymy studentów na całym świecie, "Kurier AE", nr 7 (7), s. 9.
49
Giza A., Adler D., (2006), Być chorym na Polskę..., "Polonia", vol. 3, no. 2, s. 40-42, 44-45.
50
Wrzosek R., Adler D., (2006), Co tam panie w polskim kinie..., "Polonia", vol. 3, no. 1, s. 46-48.
51
Adler D., (2006), Polska kraj religijnie nie/tolerancyjny* - niewłaściwe skreślić, "Polonia", vol. 3, no. 4, s. 36-38.
52
Adler D., (2006), Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze, jak tu? Tylko we Lwowie!, "Cooltura", nr 3 (96), s. 38-39.
1
@inbook{UEK:2168358162,
author = "Agata Niemczyk and Jarosław Handzel and Donata Adler",
title = "Zarządzanie czasem wolnym w kontekście przemian demograficznych - perspektywa seniora",
booktitle = "Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : wyzwania współczesnych organizacji i gospodarek",
pages = "59-70",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk",
year = "2021",
url = {https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/02-CMQ2021-M2-PL-KES-PDF_ISBN-978-83-61597-75-9.pdf},
isbn = "978-83-61597-74-2 ; 978-83-61597-75-9",
}
2
@inbook{UEK:2168331731,
author = "Beata Paliś and Donata Adler",
title = "Management of Stakeholders' Relationship in EU Projects of the City of Krakow",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts",
pages = "63-71",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/b0/1b/CFM%202_2018_PDF%20ONLINE.pdf},
isbn = "978-83-65907-42-4 ; 978-83-65907-43-1",
}
3
@inbook{UEK:2168327517,
author = "Donata Adler",
title = "Raportowanie zrównoważonego rozwoju a zarządzanie finansami organizacji",
booktitle = "Wybrane aspekty przemian gospodarczych w Polsce",
pages = "9-19",
adress = "Bydgoszcz",
publisher = "Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy",
year = "2018",
isbn = "978-83-8018-192-2",
}
4
@inbook{UEK:2168334217,
author = "Donata Adler",
title = "Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej na przykładzie międzynarodowego projektu Climathon - studium przypadku",
booktitle = "Jakość życia w pracy i codzienności : perspektywa ekologiczna",
pages = "119-130",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-233-4569-5 ; 978-83-233-9926-1",
}
5
@inbook{UEK:2168322409,
author = "Beata Paliś and Donata Adler",
title = "Managing Anniversary Events in Public Institutions - Case Study",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas",
pages = "375-387",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/36/ff/MANAGEMENT_%20CFM%202017.pdf},
isbn = "978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7",
}
6
@article{UEK:2168327515,
author = "Donata Adler and Beata Paliś",
title = "Współpraca międzysektorowa w zarządzaniu zrównoważonymi wydarzeniami - studia przypadków",
journal = "Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Współczesne Problemy Zarządzania",
number = "11",
pages = "107-120",
year = "2017",
url = {http://www.pwste.edu.pl/wp-content/uploads/2018/06/zeszyty-naukowe_wsp%C3%B3%C5%82czesne-problemy-zarz%C4%85dzania_nr-11_druk.pdf},
}
7
@inbook{UEK:2168322411,
author = "Donata Adler and Beata Paliś",
title = "Management of Sustainable Events - Case Studies",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas",
pages = "389-398",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/36/ff/MANAGEMENT_%20CFM%202017.pdf},
isbn = "978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7",
}
8
@inbook{UEK:2168320875,
author = "Donata Adler",
title = "Negocjacje i mediacje jako narzędzia zarządzania konfliktem w organizacji",
booktitle = "Problemy przeobrażeń współczesnego społeczeństwa i gospodarki - perspektywy rozwoju i ograniczenia : ujęcie interdyscyplinarne",
pages = "9-17",
adress = "Konin",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa",
year = "2017",
isbn = "978-83-65038-27-2",
}
9
@misc{UEK:2168322533,
author = "Donata Adler",
title = "Ekonomia społecznie zaangażowana - wnioski z panelu dyskusyjnego w ramach X Ogólnopolskiego Zjazdu Porozumienia Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (71)",
pages = "74-75",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71},
}
10
@inbook{UEK:2168324983,
author = "Donata Adler",
title = "Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu a raportowanie zintegrowane - studium przypadku na przykładzie Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.",
booktitle = "Finanse i rachunkowość w obliczu nowych wyzwań gospodarki rynkowej",
pages = "190-203",
adress = "Katowice",
publisher = "Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego",
year = "2017",
isbn = "978-83-60953-95-2",
}
11
@misc{UEK:2168343632,
author = "Donata Adler",
title = "Społeczność doktorantów naszej Alma Mater",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (70)",
pages = "72-73",
year = "2016",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzie___2016_druk_pop_/72},
}
12
@inbook{UEK:2168314515,
author = "Beata Paliś and Donata Adler",
title = "Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) w projektach branży spotkań - studia przypadków",
booktitle = "Współczesne wyzwania nauk społecznych i ekonomicznych",
pages = "734-755",
adress = "Warszawa",
publisher = "Uczelnia Techniczno-Handlowa",
year = "2016",
isbn = "978-83-62250-37-0",
}
13
@inbook{UEK:2168311453,
author = "Beata Paliś and Donata Adler",
title = "Społeczna odpowiedzialność biznesu w zarządzaniu organizacjami publicznymi poprzez współpracę międzysektorową w przemyśle spotkań - dobre praktyki",
booktitle = "Tendencje we współczesnym zarządzaniu publicznym",
pages = "146-157",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Spraw Publicznych UJ",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-934584-8-6 ; 978-83-934584-9-3",
}
14
@inbook{UEK:2168310795,
author = "Donata Adler and Beata Paliś",
title = "Human Resources in the Methodology of Project Management in Public Institutions - Krakow and Poznan City Halls - a Case Study",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management",
pages = "337-345",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/8b/2e/CFM_2016_02_online.pdf},
isbn = "978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7",
}
15
@article{UEK:2168318881,
author = "Donata Adler",
title = "Umiejętności negocjacyjno-mediacyjne w modelu kompetencji menedżerskich",
journal = "Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne",
number = "t. 2, 4",
pages = "377-386",
year = "2016",
url = {http://ksse.pwsz.konin.edu.pl/wp-content/uploads/2017/07/KSSE-24.pdf},
}
16
@inbook{UEK:2168310797,
author = "Donata Adler and Beata Paliś",
title = "Managing Human Resources Involved in a Project in Public Institutions as Exemplified by Project Management System at Krakow and Poznan City Halls - own Research Report",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management",
pages = "347-361",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/8b/2e/CFM_2016_02_online.pdf},
isbn = "978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7",
}
17
@book{UEK:2168319055,
author = "Donata Adler and Joanna Chmura and Małgorzata Cieciura and Karolina Czechowska and Dorota Korenik and Arkadiusz Niedźwiecki and Jolanta Wiśniewska",
title = "Wpływ etyki na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Texter Sp. z o.o.",
year = "2015",
isbn = "978-83-7790-793-1",
}
18
@inbook{UEK:2168318875,
author = "Donata Adler",
title = "Tożsamość i indywidualność jednostki na tle współczesnych koncepcji zarządzania organizacją",
booktitle = "Wyzwania naukowców we współczesnym świecie",
pages = "199-207",
adress = "Częstochowa",
publisher = "OMNIBUSS",
year = "2015",
isbn = "978-83-943111-0-0",
}
19
@misc{UEK:2168275671,
author = "Donata Adler",
title = "Czy najlepszą sztuką jest biznes?",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (58)",
pages = "61",
year = "2014",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small},
}
20
@article{UEK:2168291369,
author = "Donata Adler",
title = "Relacja z X Międzynarodowego Kongresu MBA - polskie przedsiębiorstwa gotowe na światową ekstraklasę ekonomiczną",
journal = "Kurier UEK",
number = "2 (59)",
pages = "70-73",
year = "2014",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_59},
}
21
@inbook{UEK:2168280453,
author = "Agata Niemczyk and Tomasz Zacłona and Donata Adler",
title = "Gminy w czasie kryzysu gospodarczego XXI w. w świetle podejmowanych działań marketingowych",
booktitle = "Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce",
pages = "505-513",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2014",
isbn = "978-83-208-2163-5",
}
22
@misc{UEK:2168281783,
author = "Donata Adler",
title = "UEK z wizytą w Uniwersytecie w Johannesburgu w Republice Południowej Afryki",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (53)",
pages = "42",
year = "2013",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/1_53_kurieruek_2013-02_net_1_},
}
23
@misc{UEK:2168280787,
author = "Donata Adler",
title = "Uroczystość wręczenia dyplomów MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (56)",
pages = "76-77",
year = "2013",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk},
}
24
@misc{UEK:2168281919,
author = "Donata Adler",
title = "Wykład gościnny MBA+ Grzegorza Pietrusińskiego - Dyrektora Naczelnego ESAB Sp. z o.o.",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (57)",
pages = "36",
year = "2013",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_57_www},
}
25
@misc{UEK:2168281785,
author = "Donata Adler",
title = "Święta w gronie studentów i absolwentów MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (53)",
pages = "43",
year = "2013",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/1_53_kurieruek_2013-02_net_1_},
}
26
@misc{UEK:2168346206,
author = "Donata Adler",
title = "MBA+ : zarządzanie różnorodnością jako model biznesowy",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "7 (52)",
pages = "24",
year = "2012",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_12_2012},
}
27
@misc{UEK:2168346186,
author = "Donata Adler",
title = "Inwestycje alternatywne. Inwestuj inaczej. Zarabiaj więcej",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "7 (52)",
pages = "18",
year = "2012",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_12_2012},
}
28
@misc{UEK:2168344102,
author = "Donata Adler",
title = "V Turniej Golfa MBA o Puchar Dyrektora KSB UEK",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (50)",
pages = "46",
year = "2012",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lipiec_wrzesien_2012},
}
29
@article{UEK:2168314579,
author = "Donata Adler and Zofia Karpińska",
title = "Śnieg jest w cenie",
journal = "Dzikie Życie",
number = "4/202",
pages = "",
year = "2011",
url = {http://dzikiezycie.pl/archiwum/2011/kwiecien-2011/snieg-jest-w-cenie},
}
30
@article{UEK:2168314577,
author = "Donata Adler",
title = "Zielone wydarzenie... czyli jakie?",
journal = "Brief : pierwszy magazyn marketingu i sprzedaży",
number = "4 (138)",
pages = "68-71",
year = "2011",
url = {http://new.zielonewydarzenia.pl/files/pliki/ZW1_(1).pdf},
}
31
@misc{UEK:2168328209,
author = "Donata Adler",
title = "Studia MBA to DNA sukcesu menedżera",
booktitle = "Newsweek Polska",
number = "19 maja",
pages = "",
year = "2011",
}
32
@misc{UEK:2168328215,
author = "Donata Adler",
title = "Team Building, wykłady i narty w Klubie KSB Alumni MBA",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (34)",
pages = "22",
year = "2010",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_luty},
}
33
@misc{UEK:2168328225,
author = "Donata Adler",
title = "Staropolskim obyczajem, gdy w Wigilię gwiazda wstaje, Nowy Rok zaś cyfrę zmienia, wszyscy wszystkim ślą życzenia...",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (17)",
pages = "29",
year = "2008",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_17_01_2008},
}
34
@inbook{UEK:2168318873,
author = "Donata Adler and Piotr Buła",
title = "Promocja usług edukacyjnych na przykładzie studiów podyplomowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
booktitle = "Public relations w czasach MP3 i internetu",
pages = "9-19",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania",
year = "2008",
isbn = "978-83-60583-21-0",
}
35
@misc{UEK:2168347670,
author = "Donata Adler",
title = "Prestiżowe stypendia zagraniczne dla najlepszych studentów MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (21)",
pages = "20",
year = "2008",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_21_05_2008_3/20},
}
36
@misc{UEK:2168328223,
author = "Donata Adler",
title = "Nowe kierunki współpracy Krakowskiej Szkoły Biznesu",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (18)",
pages = "13",
year = "2008",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_18_02_2008},
}
37
@misc{UEK:2168347552,
author = "Donata Adler and Tomasz Kusio",
title = "Współpraca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z Suffolk University Boston",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (19)",
pages = "12",
year = "2008",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_19_03_2008/12},
}
38
@book{UEK:2168328279,
title = "School of Enterpreneurship and Management Cracow University of Economics",
adress = "Cracow",
publisher = "School of Entrepreneurship and Management",
year = "2007",
url = {http://www.ae.krakow.pl/~spiz/uploaded_files/folder_en.pdf},
}
39
@misc{UEK:2168328227,
author = "Donata Adler",
title = "Najlepsze europejskie wzorce biznesowe, czyli sesja naukowa studentów International MBA w Szwajcarii",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "7 (15)",
pages = "11-12",
year = "2007",
}
40
@misc{UEK:2168328305,
author = "Donata Adler",
title = "Skuteczna komunikacja, czyli psychologiczne SPA",
booktitle = "Kurier AE",
number = "1 (9)",
pages = "14",
year = "2007",
}
41
@article{UEK:2168328283,
author = "Donata Adler and ",
title = "Jak dzisiaj kształcą się finansiści?",
journal = "Gazeta Finansowa",
number = "20-26 kwietnia",
pages = "15",
year = "2007",
url = {},
}
42
@misc{UEK:2168328229,
author = "Donata Adler",
title = "O przywództwie w Krakowie",
booktitle = "Kurier AE",
number = "5-6 (13-14)",
pages = "6-7",
year = "2007",
}
43
@misc{UEK:2168328273,
author = "Donata Adler and Dorota Klepak",
title = "O przywództwie w Krakowie : III Ogólnopolski Kongres MBA",
booktitle = "Dziennik Polski",
number = "29 maja, dodatek Comiesięczny Dziennik Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
pages = "PE 20",
year = "2007",
}
44
@misc{UEK:2168328285,
author = "Donata Adler",
title = "Zarządzanie przez cele, przyjaźń i coaching",
booktitle = "Kurier AE",
number = "2 (10)",
pages = "12-13",
year = "2007",
}
45
@misc{UEK:2168328233,
author = "Donata Adler",
title = "Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów Programów MBA",
booktitle = "Kurier AE",
number = "5-6 (13-14)",
pages = "8-9",
year = "2007",
}
46
@misc{UEK:2168328309,
author = "Donata Adler and ",
title = "Najlepsi w Polsce południowej!",
booktitle = "Kurier AE",
number = "8 (8)",
pages = "22",
year = "2006",
}
47
@misc{UEK:2168348260,
author = "Donata Adler",
title = "Nowość w kształceniu MBA",
booktitle = "Kurier AE",
number = "7 (7)",
pages = "8",
year = "2006",
}
48
@misc{UEK:2168328313,
author = "Donata Adler",
title = "Uczymy studentów na całym świecie",
booktitle = "Kurier AE",
number = "7 (7)",
pages = "9",
year = "2006",
}
49
@misc{UEK:2168328319,
author = "Andrzej Giza and Donata Adler",
title = "Być chorym na Polskę...",
booktitle = "Polonia",
number = "vol. 3, no. 2",
pages = "40-42, 44-45",
year = "2006",
}
50
@misc{UEK:2168328321,
author = "Robert Wrzosek and Donata Adler",
title = "Co tam panie w polskim kinie...",
booktitle = "Polonia",
number = "vol. 3, no. 1",
pages = "46-48",
year = "2006",
}
51
@article{UEK:2168328317,
author = "Donata Adler",
title = "Polska kraj religijnie nie/tolerancyjny* - niewłaściwe skreślić",
journal = "Polonia",
number = "vol. 3, no. 4",
pages = "36-38",
year = "2006",
}
52
@article{UEK:2168328315,
author = "Donata Adler",
title = "Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze, jak tu? Tylko we Lwowie!",
journal = "Cooltura",
number = "3 (96)",
pages = "38-39",
year = "2006",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID