Publikacje wybranego autora

Tlałka-Janoszek Alina

Krakowska Szkoła Biznesu,

1

Tytuł:
Wyniki rankingu MBA Perspektywy 2015 : programy Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK wśród najlepszych polskich programów MBA
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2016. - nr [1] 7(68), s. 51. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168343866
varia
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Program MBA KSB + Master - Clark University
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2015. - nr 6 (67), s. 63. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168299389
varia
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Wyjazd szkoleniowo-integracyjny studentów MBA KSB + Master do Łodzi
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2014. - nr 3 (60), s. 34-35. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168291159
varia
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Wizyta w Clark University połączona z International Intercultural Management Congress
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2014. - nr 1 (58), s. 58. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168275669
varia
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Wizyta reprezentacji Clark University i Społecznej Akademii Nauk w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2014. - nr 2 (59), s. 68-69. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168291375
varia
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Study Trip Cracow studentów MBA z Roosevelt University z Chicago, USA
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2013. - nr 4 (56), s. 76
Tryb dostępu:
Nr:
2168280783
varia
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Nowe międzynarodowe możliwości rozwoju : delegacje zagraniczne z Indii, Chin, Francji oraz z RPA w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2013. - nr 4 (56), s. 74
Tryb dostępu:
Nr:
2168280769
varia
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Widzieć rzeczy takimi jakie są - wykład profesora z Clark University z Worcester, USA
Źródło:
Kurier UEK2013. - nr 3 (55), s. 50. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168344600
varia
9

Tytuł:
Polish Universities Fair - study in the heart of Europe!
Źródło:
Kurier UEK2013. - nr 3 (55), s. 51-52. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168344604
varia
10

Tytuł:
Przedstawiciele Johannesburg University z RPA gośćmi Międzynarodowego Kongresu MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2012. - nr 5 (50), s. 66. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168344258
varia
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Integracja i nauka - wyjazd słuchaczy KSB UEK
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2011. - nr 1 (46), s. 27. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168344710
varia
Zobacz opis całości
1
Wyniki rankingu MBA Perspektywy 2015 : programy Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK wśród najlepszych polskich programów MBA / Alina TLAŁKA-JANOSZ // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr [1] 7(68) (2016), s. 51. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_7_68_marzec_16. - ISSN 1689-7757
2
Program MBA KSB + Master - Clark University / Alina TLAŁKA-JANOSZEK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 6 (67) (2015), s. 63. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small. - ISSN 1689-7757
3
Wyjazd szkoleniowo-integracyjny studentów MBA KSB + Master do Łodzi / Alina TLAŁKA-JANOSZEK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 3 (60) (2014), s. 34-35. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_3_60_2014_www. - ISSN 1689-7757
4
Wizyta w Clark University połączona z International Intercultural Management Congress / Alina TLAŁKA-JANOSZEK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 1 (58) (2014), s. 58. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small. - ISSN 1689-7757
5
Wizyta reprezentacji Clark University i Społecznej Akademii Nauk w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK / Alina TLAŁKA-JANOSZEK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 2 (59) (2014), s. 68-69. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_59. - ISSN 1689-7757
6
Study Trip Cracow studentów MBA z Roosevelt University z Chicago, USA / Monika BULSZA, Alina TLAŁKA-JANOSZEK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 4 (56) (2013), s. 76. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk. - ISSN 1689-7757
7
Nowe międzynarodowe możliwości rozwoju : delegacje zagraniczne z Indii, Chin, Francji oraz z RPA w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK / Alina TLAŁKA-JANOSZEK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 4 (56) (2013), s. 74. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk. - ISSN 1689-7757
8
Widzieć rzeczy takimi jakie są - wykład profesora z Clark University z Worcester, USA / Alina TLAŁKA-JANOSZEK // Kurier UEK. - nr 3 (55) (2013), s. 50. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_55_www/50. - ISSN 1689-7757
9
Polish Universities Fair - study in the heart of Europe! / Janusz FUDALIŃSKI, Piotr BUŁA, Alina TLAŁKA-JANOSZEK // Kurier UEK. - nr 3 (55) (2013), s. 51-52. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_55_www/51. - ISSN 1689-7757
10
Przedstawiciele Johannesburg University z RPA gośćmi Międzynarodowego Kongresu MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK / Alina TLAŁKA-JANOSZEK // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (50) (2012), s. 66. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lipiec_wrzesien_2012. - ISSN 1689-7757
11
Integracja i nauka - wyjazd słuchaczy KSB UEK / Alina TLAŁKA-JANOSZEK // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 1 (46) (2011-2012), s. 27. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_01. - ISSN 1689-7757
1
Tlałka-Janoszek A., (2016), Wyniki rankingu MBA Perspektywy 2015 : programy Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK wśród najlepszych polskich programów MBA, "Kurier UEK", nr [1] 7(68), s. 51; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_7_68_marzec_16
2
Tlałka-Janoszek A., (2015), Program MBA KSB + Master - Clark University, "Kurier UEK", nr 6 (67), s. 63; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small
3
Tlałka-Janoszek A., (2014), Wyjazd szkoleniowo-integracyjny studentów MBA KSB + Master do Łodzi, "Kurier UEK", nr 3 (60), s. 34-35; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_3_60_2014_www
4
Tlałka-Janoszek A., (2014), Wizyta w Clark University połączona z International Intercultural Management Congress, "Kurier UEK", nr 1 (58), s. 58; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small
5
Tlałka-Janoszek A., (2014), Wizyta reprezentacji Clark University i Społecznej Akademii Nauk w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK, "Kurier UEK", nr 2 (59), s. 68-69; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_59
6
Bulsza M., Tlałka-Janoszek A., (2013), Study Trip Cracow studentów MBA z Roosevelt University z Chicago, USA, "Kurier UEK", nr 4 (56), s. 76; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk
7
Tlałka-Janoszek A., (2013), Nowe międzynarodowe możliwości rozwoju : delegacje zagraniczne z Indii, Chin, Francji oraz z RPA w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK, "Kurier UEK", nr 4 (56), s. 74; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk
8
Tlałka-Janoszek A., (2013), Widzieć rzeczy takimi jakie są - wykład profesora z Clark University z Worcester, USA, "Kurier UEK", nr 3 (55), s. 50; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_55_www/50
9
Fudaliński J., Buła P., Tlałka-Janoszek A., (2013), Polish Universities Fair - study in the heart of Europe!, "Kurier UEK", nr 3 (55), s. 51-52; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_55_www/51
10
Tlałka-Janoszek A., (2012), Przedstawiciele Johannesburg University z RPA gośćmi Międzynarodowego Kongresu MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK, "Kurier UEK", nr 5 (50), s. 66; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lipiec_wrzesien_2012
11
Tlałka-Janoszek A., (2011), Integracja i nauka - wyjazd słuchaczy KSB UEK, "Kurier UEK", nr 1 (46), s. 27; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_01
1
@misc{varUEK:2168343866,
author = "Alina Tlałka-Janoszek",
title = "Wyniki rankingu MBA Perspektywy 2015 : programy Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK wśród najlepszych polskich programów MBA",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "[1] 7(68)",
pages = "51",
year = "2016",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_7_68_marzec_16},
}
2
@misc{varUEK:2168299389,
author = "Alina Tlałka-Janoszek",
title = "Program MBA KSB + Master - Clark University",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "6 (67)",
pages = "63",
year = "2015",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small},
}
3
@misc{varUEK:2168291159,
author = "Alina Tlałka-Janoszek",
title = "Wyjazd szkoleniowo-integracyjny studentów MBA KSB + Master do Łodzi",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (60)",
pages = "34-35",
year = "2014",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_3_60_2014_www},
}
4
@misc{varUEK:2168275669,
author = "Alina Tlałka-Janoszek",
title = "Wizyta w Clark University połączona z International Intercultural Management Congress",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (58)",
pages = "58",
year = "2014",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small},
}
5
@misc{varUEK:2168291375,
author = "Alina Tlałka-Janoszek",
title = "Wizyta reprezentacji Clark University i Społecznej Akademii Nauk w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (59)",
pages = "68-69",
year = "2014",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_59},
}
6
@misc{varUEK:2168280783,
author = "Monika Bulsza and Alina Tlałka-Janoszek",
title = "Study Trip Cracow studentów MBA z Roosevelt University z Chicago, USA",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (56)",
pages = "76",
year = "2013",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk},
}
7
@misc{varUEK:2168280769,
author = "Alina Tlałka-Janoszek",
title = "Nowe międzynarodowe możliwości rozwoju : delegacje zagraniczne z Indii, Chin, Francji oraz z RPA w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (56)",
pages = "74",
year = "2013",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk},
}
8
@misc{varUEK:2168344600,
author = "Alina Tlałka-Janoszek",
title = "Widzieć rzeczy takimi jakie są - wykład profesora z Clark University z Worcester, USA",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (55)",
pages = "50",
year = "2013",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_55_www/50},
}
9
@misc{varUEK:2168344604,
author = "Janusz Fudaliński and Piotr Buła and Alina Tlałka-Janoszek",
title = "Polish Universities Fair - study in the heart of Europe!",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (55)",
pages = "51-52",
year = "2013",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_55_www/51},
}
10
@misc{varUEK:2168344258,
author = "Alina Tlałka-Janoszek",
title = "Przedstawiciele Johannesburg University z RPA gośćmi Międzynarodowego Kongresu MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (50)",
pages = "66",
year = "2012",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lipiec_wrzesien_2012},
}
11
@misc{varUEK:2168344710,
author = "Alina Tlałka-Janoszek",
title = "Integracja i nauka - wyjazd słuchaczy KSB UEK",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (46)",
pages = "27",
year = "2011",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_01},
}