Publikacje wybranego autora

Świerad Marek

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

1

Tytuł:
Coimbra - czas płynie tu inaczej
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 4 (65) (2015) , s. 34-35. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168295519
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
VIII Krakowskie Dni Integracji - Porozumienie rośnie w siłę!
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 3 (64) (2015) , s. 36-39. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168292499
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Konsultacje psychologiczne w języku angielskim : Psychological Consultation in English
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2014. - nr 1 (58), s. 50. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168275453
varia
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Kolejne edycje szkoleń w ramach projektu MCWP ruszyły
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2014. - nr 4 (61), s. 18. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168291063
varia
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
BON UEK na konferencjach w Lipsku
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 3 (60) (2014) , s. 44-45. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168291197
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
II edycja szkolenia "Zdrowie a choroba psychiczna"
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2014. - nr 1 (58), s. 49. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168275447
varia
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Co nowego w projekcie EADHE
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2014. - nr 1 (58), s. 49. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168275443
varia
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
BON UEK międzynarodowo - Czechy, Włochy, Szwecja
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2013. - nr 4 (56), s. 70-72
Tryb dostępu:
Nr:
2168280759
varia
Zobacz opis całości
9

Autor:
Świerad Marek , Rogowiec Katarzyna
Tytuł:
Puchar Świata dla Katarzyny Rogowiec - absolwentki i pracownika UEK
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2012. - nr 4 (49), s. 24-25. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168275747
głos w dyskusji/wywiad
Zobacz opis całości
1
Coimbra - czas płynie tu inaczej / Anna STAWOWY, Marek Świerad // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 4 (65) (2015), s. 34-35. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_4_65_czerwiec_2015_web. - ISSN 1689-7757
2
VIII Krakowskie Dni Integracji - Porozumienie rośnie w siłę! / Marek ŚWIERAD // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 3 (64) (2015), s. 36-39. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_03_maj_final_small. - ISSN 1689-7757
3
Konsultacje psychologiczne w języku angielskim : Psychological Consultation in English / Marek ŚWIERAD // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 1 (58) (2014), s. 50. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small. - ISSN 1689-7757
4
Kolejne edycje szkoleń w ramach projektu MCWP ruszyły / Marek ŚWIERAD // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 4 (61) (2014), s. 18. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_4_61_2014_druk. - ISSN 1689-7757
5
BON UEK na konferencjach w Lipsku / Ewelina DURLAK, Marek ŚWIERAD // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 3 (60) (2014), s. 44-45. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_3_60_2014_www. - ISSN 1689-7757
6
II edycja szkolenia "Zdrowie a choroba psychiczna" / Marek ŚWIERAD // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 1 (58) (2014), s. 49. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small. - ISSN 1689-7757
7
Co nowego w projekcie EADHE / Marek ŚWIERAD // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 1 (58) (2014), s. 49. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small. - ISSN 1689-7757
8
BON UEK międzynarodowo - Czechy, Włochy, Szwecja / Marzena DUDEK, Ewelina DURLAK, Marek ŚWIERAD // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 4 (56) (2013), s. 70-72. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk. - ISSN 1689-7757
9
Puchar Świata dla Katarzyny Rogowiec - absolwentki i pracownika UEK / Katarzyna Rogowiec, rozmawiał: Marek ŚWIERAD // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 4 (49) (2012), s. 24-25. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr3_www. - ISSN 1689-7757
1
Stawowy A., Świerad M., (2015), Coimbra - czas płynie tu inaczej, "Kurier UEK", nr 4 (65), s. 34-35; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_4_65_czerwiec_2015_web
2
Świerad M., (2015), VIII Krakowskie Dni Integracji - Porozumienie rośnie w siłę!, "Kurier UEK", nr 3 (64), s. 36-39; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_03_maj_final_small
3
Świerad M., (2014), Konsultacje psychologiczne w języku angielskim : Psychological Consultation in English, "Kurier UEK", nr 1 (58), s. 50; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small
4
Świerad M., (2014), Kolejne edycje szkoleń w ramach projektu MCWP ruszyły, "Kurier UEK", nr 4 (61), s. 18; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_4_61_2014_druk
5
Durlak E., Świerad M., (2014), BON UEK na konferencjach w Lipsku, "Kurier UEK", nr 3 (60), s. 44-45; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_3_60_2014_www
6
Świerad M., (2014), II edycja szkolenia "Zdrowie a choroba psychiczna", "Kurier UEK", nr 1 (58), s. 49; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small
7
Świerad M., (2014), Co nowego w projekcie EADHE, "Kurier UEK", nr 1 (58), s. 49; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small
8
Dudek M., Durlak E., Świerad M., (2013), BON UEK międzynarodowo - Czechy, Włochy, Szwecja, "Kurier UEK", nr 4 (56), s. 70-72; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk
9
Świerad M., Rogowiec K., (2012), Puchar Świata dla Katarzyny Rogowiec - absolwentki i pracownika UEK, "Kurier UEK", nr 4 (49), s. 24-25; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr3_www
1
@article{UEK:2168295519,
author = "Stawowy Anna and Świerad Marek",
title = "Coimbra - czas płynie tu inaczej",
journal = "Kurier UEK",
number = "4 (65)",
pages = "34-35",
year = "2015",
}
2
@article{UEK:2168292499,
author = "Świerad Marek",
title = "VIII Krakowskie Dni Integracji - Porozumienie rośnie w siłę!",
journal = "Kurier UEK",
number = "3 (64)",
pages = "36-39",
year = "2015",
}
3
@misc{UEK:2168275453,
author = "Świerad Marek",
title = "Konsultacje psychologiczne w języku angielskim : Psychological Consultation in English",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (58)",
pages = "50",
year = "2014",
}
4
@misc{UEK:2168291063,
author = "Świerad Marek",
title = "Kolejne edycje szkoleń w ramach projektu MCWP ruszyły",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (61)",
pages = "18",
year = "2014",
}
5
@article{UEK:2168291197,
author = "Durlak Ewelina and Świerad Marek",
title = "BON UEK na konferencjach w Lipsku",
journal = "Kurier UEK",
number = "3 (60)",
pages = "44-45",
year = "2014",
}
6
@misc{UEK:2168275447,
author = "Świerad Marek",
title = "II edycja szkolenia Zdrowie a choroba psychiczna",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (58)",
pages = "49",
year = "2014",
}
7
@misc{UEK:2168275443,
author = "Świerad Marek",
title = "Co nowego w projekcie EADHE",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (58)",
pages = "49",
year = "2014",
}
8
@misc{UEK:2168280759,
author = "Dudek Marzena and Durlak Ewelina and Świerad Marek",
title = "BON UEK międzynarodowo - Czechy, Włochy, Szwecja",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (56)",
pages = "70-72",
year = "2013",
}
9
@misc{UEK:2168275747,
author = "Świerad Marek and Rogowiec Katarzyna",
title = "Puchar Świata dla Katarzyny Rogowiec - absolwentki i pracownika UEK",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (49)",
pages = "24-25",
year = "2012",
}