Publikacje wybranego autora

Nowak Agnieszka

Biuro Programów Zagranicznych

1

Tytuł:
Dwie dekady sukcesów
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2014. - nr 3 (60), s. 40-41. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168291185
varia
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Nowy Program Erasmus+
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2014. - nr 1 (58), s. 50. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168275459
varia
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Siła przyciągania UEK - międzynarodowa wymiana studentów
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]. - nr 6 (30) (2009) , s. 30-31. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168275079
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Seminarium Bolońskie
Źródło:
Kurier UEK2007. - nr 8 (16), s. 14
Nr:
2168274433
varia
5

Konferencja:
14th World Business Congress, Granada, Hiszpania, od 2005-07-10 do 2005-07-14
Tytuł:
Extranet Implementation in an International Educational Environment : the Case of Extranet an the Cracow University of Economics International Programmes Office
Źródło:
Global Business : the Challenges and Responsibilities in a World of Shifting Alliances : Fourteenth World Business Congress : July 10-14, 2005 Granada, Spain / ed. Erdener Kaynak, Talha D. Harcar - Granada: International Management Development Association, 2005, s. 473-478. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Advances in Global Management Development ; Vol. 14)
ISBN:
1-888624-04-3
Nr:
2168269386
rozdział w materiałach konferencyjnych
1
Dwie dekady sukcesów / Agnieszka NOWAK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 3 (60) (2014), s. 40-41. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_3_60_2014_www. - ISSN 1689-7757
2
Nowy Program Erasmus+ / Agnieszka NOWAK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 1 (58) (2014), s. 50. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small. - ISSN 1689-7757
3
Siła przyciągania UEK - międzynarodowa wymiana studentów / Agnieszka NOWAK, Czesław MESJASZ // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]. - nr 6 (30) (2009), s. 30-31. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_06_2009. - ISSN 1689-7757
4
Seminarium Bolońskie / Agnieszka STOLARSKA // Kurier UEK. - nr 8 (16) (2007), s. 14. - ISSN 1689-7757
5
Extranet Implementation in an International Educational Environment : the Case of Extranet an the Cracow University of Economics International Programmes Office / Michal PATKANIOWSKI, Agnieszka STOLARSKA // W: Global Business : the Challenges and Responsibilities in a World of Shifting Alliances : Fourteenth World Business Congress : July 10-14, 2005 Granada, Spain / ed. Erdener Kaynak, Talha D. Harcar. - Granada : International Management Development Association, 2005. - (Advances in Global Management Development ; Vol. 14). - S. 473-478. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 1-888624-04-3
1
Nowak A., (2014), Dwie dekady sukcesów, "Kurier UEK", nr 3 (60), s. 40-41; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_3_60_2014_www
2
Nowak A., (2014), Nowy Program Erasmus+, "Kurier UEK", nr 1 (58), s. 50; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small
3
Nowak A., Mesjasz C., (2009), Siła przyciągania UEK - międzynarodowa wymiana studentów, "Kurier UEK", nr 6 (30), s. 30-31; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_06_2009
4
Stolarska A., (2007), Seminarium Bolońskie, "Kurier UEK", nr 8 (16), s. 14.
5
Patkaniowski M., Stolarska A., (2005), Extranet Implementation in an International Educational Environment : the Case of Extranet an the Cracow University of Economics International Programmes Office. [W:] Kaynak E., Harcar (red.), Global Business : the Challenges and Responsibilities in a World of Shifting Alliances : Fourteenth World Business Congress : July 10-14, 2005 Granada, Spain, Granada : International Management Development Association, s. 473-478.
1
@misc{UEK:2168291185,
author = "Nowak Agnieszka",
title = "Dwie dekady sukcesów",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (60)",
pages = "40-41",
year = "2014",
}
2
@misc{UEK:2168275459,
author = "Nowak Agnieszka",
title = "Nowy Program Erasmus+",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (58)",
pages = "50",
year = "2014",
}
3
@article{UEK:2168275079,
author = "Nowak Agnieszka and Mesjasz Czesław",
title = "Siła przyciągania UEK - międzynarodowa wymiana studentów",
journal = "Kurier UEK",
number = "6 (30)",
pages = "30-31",
year = "2009",
}
4
@misc{UEK:2168274433,
author = "Stolarska Agnieszka",
title = "Seminarium Bolońskie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "8 (16)",
pages = "14",
year = "2007",
}
5
@inbook{UEK:2168269386,
author = "Patkaniowski Michał and Stolarska Agnieszka",
title = "Extranet Implementation in an International Educational Environment : the Case of Extranet an the Cracow University of Economics International Programmes Office",
booktitle = "Global Business : the Challenges and Responsibilities in a World of Shifting Alliances : Fourteenth World Business Congress : July 10-14, 2005 Granada, Spain",
pages = "473-478",
adress = "Granada",
publisher = "International Management Development Association",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "1-888624-04-3",
}