Publikacje wybranego autora

Kasperska Marzena ORCID

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych,

1

Tytuł:
UEK po raz kolejny laureatem konkursu Lodołamacze
Źródło:
Kurier UEK. - nr 3 (79), s. 22
Tryb dostępu:
Nr:
2168342371
varia
2

Tytuł:
Szkolenie "Dysleksja a nauczanie języków obcych
Źródło:
Kurier UEK. - nr 5 (75), s. 62-63
Tryb dostępu:
Nr:
2168322307
varia
3

Autor:
Tytuł:
Student z dysleksją
Źródło:
Kurier UEK. - nr 2 (59), s. 65
Tryb dostępu:
Nr:
2168291359
varia
4

Tytuł:
Certyfikaty i wyróżnienia dla Katedr Przyjaznych Studentom z Niepełnosprawnością
Źródło:
Kurier UEK. - nr 2 (59) (2014) , s. 64
Tryb dostępu:
Nr:
2168291353
artykuł nierecenzowany
5

Autor:
Tytuł:
I don't speak Swedish... czyli tydzień pracowników BON UEK w Aarhus
Źródło:
Kurier UEK. - nr 2 (59), s. 66-67
Tryb dostępu:
Nr:
2168291365
varia
6

Autor:
Tytuł:
KatPON - rusza II edycja certyfikacji
Źródło:
Kurier UEK. - nr 1 (58), s. 50
Tryb dostępu:
Nr:
2168275455
varia
7

Autor:
Tytuł:
Bridging the Disability Barriers
Źródło:
Newsletter - IATEFL.Pl. - No. 37 (2014) , s. 35-37 - Bibliogr.
Nr:
2168274227
artykuł w czasopiśmie
8

Autor:
Tytuł:
Lektorat PJM dla studentów kierunku GAP
Źródło:
Kurier UEK. - nr 4 (61), s. 19
Tryb dostępu:
Nr:
2168291073
varia
9

Autor:
Tytuł:
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UEK na konferencji IATEFL Poland
Źródło:
Kurier UEK. - nr 4 (56), s. 72
Tryb dostępu:
Nr:
2168280767
varia
10

Tytuł:
BON UEK międzynarodowo - Czechy, Włochy, Szwecja
Źródło:
Kurier UEK. - nr 4 (56), s. 70-72
Tryb dostępu:
Nr:
2168280759
varia
11

Autor:
Tytuł:
UEK nagrodzony "Super Lodołamaczem"
Źródło:
Kurier UEK. - nr 6 (51), s. 16
Tryb dostępu:
Nr:
2168275175
varia
12

Autor:
Tytuł:
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
Źródło:
Kurier UEK. - nr 1 (40) (2011) , s. 34-35
Tryb dostępu:
Nr:
2168275109
artykuł nierecenzowany
13

Tytuł:
Madryt - Kraków: czy to tak daleko?
Źródło:
Kurier UEK. - nr 5 (44) (2011) , s. 48
Tryb dostępu:
Nr:
2168345316
artykuł nierecenzowany
14

Autor:
Tytuł:
Pomagać, wspierać, nie wyręczać - działalność Biura ds. Osób Niepełnosprawnych
Źródło:
Kurier UEK. - nr 2 (27), s. 28
Tryb dostępu:
Nr:
2168348350
varia
15

Autor:
Marzena Dudek , Aleksandra Zięba
Tytuł:
Działalność Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych i Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych UEK
Źródło:
Kurier UEK. - nr 2 (18), s. 26
Tryb dostępu:
Nr:
2168275417
varia
1
UEK po raz kolejny laureatem konkursu Lodołamacze / Marzena KASPERSKA // Kurier UEK. - nr 3 (79) (2018), s. 22. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small/22. - ISSN 1689-7757
2
Szkolenie "Dysleksja a nauczanie języków obcych / Marzena KASPERSKA // Kurier UEK. - nr 5 (75) (2017), s. 62-63. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small. - ISSN 1689-7757
3
Student z dysleksją / Marzena DUDEK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 2 (59) (2014), s. 65. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_59. - ISSN 1689-7757
4
Certyfikaty i wyróżnienia dla Katedr Przyjaznych Studentom z Niepełnosprawnością / Marzena DUDEK, Janina FILEK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 2 (59) (2014), s. 64. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_59. - ISSN 1689-7757
5
I don't speak Swedish... czyli tydzień pracowników BON UEK w Aarhus / Marzena DUDEK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 2 (59) (2014), s. 66-67. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_59. - ISSN 1689-7757
6
KatPON - rusza II edycja certyfikacji / Marzena DUDEK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 1 (58) (2014), s. 50. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small. - ISSN 1689-7757
7
Bridging the Disability Barriers / Marzena DUDEK // Newsletter - IATEFL.Pl. - No. 37 (2014), s. 35-37. - Bibliogr. - ISSN 1509-0841
8
Lektorat PJM dla studentów kierunku GAP / Marzena DUDEK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 4 (61) (2014), s. 19. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_4_61_2014_druk. - ISSN 1689-7757
9
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UEK na konferencji IATEFL Poland / Marzena DUDEK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 4 (56) (2013), s. 72. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk. - ISSN 1689-7757
10
BON UEK międzynarodowo - Czechy, Włochy, Szwecja / Marzena DUDEK, Ewelina DURLAK, Marek ŚWIERAD // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 4 (56) (2013), s. 70-72. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk. - ISSN 1689-7757
11
UEK nagrodzony "Super Lodołamaczem" / Marzena DUDEK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 6 (51) (2012), s. 16. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_10_2012. - ISSN 1689-7757
12
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych / Marzena DUDEK // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 1 (40) (2011), s. 34-35. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/01_2011_kurier_uek-www. - ISSN 1689-7757
13
Madryt - Kraków: czy to tak daleko? / Marzena DUDEK, Ewelina DURLAK, Marek ŚWIERAD // Kurier UEK. - nr 5 (44) (2011), s. 48. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_nr5-small/24. - ISSN 1689-7757
14
Pomagać, wspierać, nie wyręczać - działalność Biura ds. Osób Niepełnosprawnych / Marzena DUDEK // Kurier UEK. - nr 2 (27) (2009), s. 28. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/uek_kurier_net/28. - ISSN 1689-7757
15
Działalność Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych i Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych UEK / Marzena Dudek, Aleksandra Zięba // Kurier UEK. - nr 2 (18) (2008), s. 26. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_18_02_2008. - ISSN 1689-7757
1
Kasperska M., (2018), UEK po raz kolejny laureatem konkursu Lodołamacze, "Kurier UEK", nr 3 (79), s. 22; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small/22
2
Kasperska M., (2017), Szkolenie "Dysleksja a nauczanie języków obcych, "Kurier UEK", nr 5 (75), s. 62-63; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small
3
Dudek M., (2014), Student z dysleksją, "Kurier UEK", nr 2 (59), s. 65; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_59
4
Dudek M., Filek J., (2014), Certyfikaty i wyróżnienia dla Katedr Przyjaznych Studentom z Niepełnosprawnością, "Kurier UEK", nr 2 (59), s. 64; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_59
5
Dudek M., (2014), I don't speak Swedish... czyli tydzień pracowników BON UEK w Aarhus, "Kurier UEK", nr 2 (59), s. 66-67; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_59
6
Dudek M., (2014), KatPON - rusza II edycja certyfikacji, "Kurier UEK", nr 1 (58), s. 50; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small
7
Dudek M., (2014), Bridging the Disability Barriers, "Newsletter - IATEFL.Pl", No. 37, s. 35-37.
8
Dudek M., (2014), Lektorat PJM dla studentów kierunku GAP, "Kurier UEK", nr 4 (61), s. 19; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_4_61_2014_druk
9
Dudek M., (2013), Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UEK na konferencji IATEFL Poland, "Kurier UEK", nr 4 (56), s. 72; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk
10
Dudek M., Durlak E., Świerad M., (2013), BON UEK międzynarodowo - Czechy, Włochy, Szwecja, "Kurier UEK", nr 4 (56), s. 70-72; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk
11
Dudek M., (2012), UEK nagrodzony "Super Lodołamaczem", "Kurier UEK", nr 6 (51), s. 16; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_10_2012
12
Dudek M., (2011), Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, "Kurier UEK", nr 1 (40), s. 34-35; http://issuu.com/uek_krakow/docs/01_2011_kurier_uek-www
13
Dudek M., Durlak E., Świerad M., (2011), Madryt - Kraków: czy to tak daleko?, "Kurier UEK", nr 5 (44), s. 48; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_nr5-small/24
14
Dudek M., (2009), Pomagać, wspierać, nie wyręczać - działalność Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, "Kurier UEK", nr 2 (27), s. 28; http://issuu.com/uek_krakow/docs/uek_kurier_net/28
15
Dudek M., Zięba A., (2008), Działalność Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych i Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych UEK, "Kurier UEK", nr 2 (18), s. 26; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_18_02_2008
1
@misc{UEK:2168342371,
author = "Marzena Kasperska",
title = "UEK po raz kolejny laureatem konkursu Lodołamacze",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (79)",
pages = "22",
year = "2018",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small/22},
}
2
@misc{UEK:2168322307,
author = "Marzena Kasperska",
title = "Szkolenie Dysleksja a nauczanie języków obcych",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (75)",
pages = "62-63",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small},
}
3
@misc{UEK:2168291359,
author = "Marzena Dudek",
title = "Student z dysleksją",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (59)",
pages = "65",
year = "2014",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_59},
}
4
@article{UEK:2168291353,
author = "Marzena Dudek and Janina Filek",
title = "Certyfikaty i wyróżnienia dla Katedr Przyjaznych Studentom z Niepełnosprawnością",
journal = "Kurier UEK",
number = "2 (59)",
pages = "64",
year = "2014",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_59},
}
5
@misc{UEK:2168291365,
author = "Marzena Dudek",
title = "I don't speak Swedish... czyli tydzień pracowników BON UEK w Aarhus",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (59)",
pages = "66-67",
year = "2014",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_59},
}
6
@misc{UEK:2168275455,
author = "Marzena Dudek",
title = "KatPON - rusza II edycja certyfikacji",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (58)",
pages = "50",
year = "2014",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small},
}
7
@article{UEK:2168274227,
author = "Marzena Dudek",
title = "Bridging the Disability Barriers",
journal = "Newsletter - IATEFL.Pl",
number = "No. 37",
pages = "35-37",
year = "2014",
}
8
@misc{UEK:2168291073,
author = "Marzena Dudek",
title = "Lektorat PJM dla studentów kierunku GAP",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (61)",
pages = "19",
year = "2014",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_4_61_2014_druk},
}
9
@misc{UEK:2168280767,
author = "Marzena Dudek",
title = "Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UEK na konferencji IATEFL Poland",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (56)",
pages = "72",
year = "2013",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk},
}
10
@misc{UEK:2168280759,
author = "Marzena Dudek and Ewelina Durlak and Marek Świerad",
title = "BON UEK międzynarodowo - Czechy, Włochy, Szwecja",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (56)",
pages = "70-72",
year = "2013",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk},
}
11
@misc{UEK:2168275175,
author = "Marzena Dudek",
title = "UEK nagrodzony Super Lodołamaczem",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "6 (51)",
pages = "16",
year = "2012",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_10_2012},
}
12
@article{UEK:2168275109,
author = "Marzena Dudek",
title = "Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych",
journal = "Kurier UEK",
number = "1 (40)",
pages = "34-35",
year = "2011",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/01_2011_kurier_uek-www},
}
13
@article{UEK:2168345316,
author = "Marzena Dudek and Ewelina Durlak and Marek Świerad",
title = "Madryt - Kraków: czy to tak daleko?",
journal = "Kurier UEK",
number = "5 (44)",
pages = "48",
year = "2011",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_nr5-small/24},
}
14
@misc{UEK:2168348350,
author = "Marzena Dudek",
title = "Pomagać, wspierać, nie wyręczać - działalność Biura ds. Osób Niepełnosprawnych",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (27)",
pages = "28",
year = "2009",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/uek_kurier_net/28},
}
15
@misc{UEK:2168275417,
author = "Marzena Dudek and Aleksandra Zięba",
title = "Działalność Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych i Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych UEK",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (18)",
pages = "26",
year = "2008",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_18_02_2008},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID