Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Zapobieganie konfliktom społecznym : aspekty teoretyczne i empiryczne
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021
Opis fizyczny:
242 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie.
ISBN:
978-83-01-22040-2
Poziom I:
120.00 pkt
Nr:
2168360070
monografia
2

Tytuł:
Konflikt i więź społeczna - o wielości porządków normatywnych = Conflict and Social Bond on the Multiplicity of Normative Orders
Źródło:
Jakość pracy a stan więzi społecznych : monografia poświęcona pamięci prof. Władysława Jachera w dziesiątą rocznicę śmierci / red. Łukasz Trembaczowski - Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2020, s. 49-64. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-226-3947-4
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168354032
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Polimorficzne tożsamości miasta
Źródło:
Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej / red. Przemysław KISIEL, Anna URBANIAK, Katarzyna WARMIŃSKA-ZYGMUNT - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019, s. 93-106 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja powstała w ramach badań statutowych Katedry Socjologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
ISBN:
978-83-65390-01-1
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168335907
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Between Solidarity and the Conflict of Generations : Intergenerational Relations in Biographical Narratives
Źródło:
Zarządzanie Publiczne = Public Governance. - nr 3 (49) (2019) , s. 53-62. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed by a subsidy granted to the Cracow University of Economics.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168346426
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Wiedza przemieniająca w kontekście doświadczenia mistycznego
Źródło:
Ezoteryzm i nowoczesność / red. Andrzej Wójtowicz - Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2018, s. 179-194 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7982-327-7
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168328637
rozdział w monografii
6

Tytuł:
Rozwój miasta - społeczna dynamika przekształceń = Urban Development - the Social Dynamics of Transformation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (963) (2017) , s. 23-37. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w ramach badań statutowych Katedry Socjologii finansowanych ze środków własnych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168318609
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Przewartościowania społeczne - u podstaw kulturowej teorii zmian = Changes in Social Value Systems : the Basis of a Cultural Theory of Social Change
Źródło:
Zarządzanie Publiczne = Public Governance. - nr 1 (39) (2017) , s. 56-66. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168311911
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Procesy kompensacyjne w wyjaśnianiu socjologicznym = Compensation Processes in Sociological Explanation
Źródło:
Humanizacja Pracy. - vol. 48, nr 2(280) (2015) , s. 19-31. - Tytuł numeru: Duchowość i kompensacyjne wartości a problemy więzi społecznych i zawodowych - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168302061
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
"My jesteśmy monitoringiem" : charakterystyka relacji społecznych w osiedlach grodzonych w świetle metody interpretacji dokumentarnej = "We Are Monitoring" : a Characterisation of Social Relationships at Gated Communities Using the Documentary Interpretation Method
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 5 (929) (2014) , s. 111-124. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168290151
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Współczesne teorie socjologiczne : wprowadzenie
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
84, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-655-7
Nr:
2168278517
skrypt
11

Tytuł:
Obyczajowość sieciowa : u podstaw teorii zmiany kulturowej
Źródło:
Obyczajowość polska początku XXI wieku - w procesie przemian / red. Beata Łaciak - Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak, cop. 2014, s. 214-252 - Bibliogr.
Seria:
(Seria Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Socjologicznego)
ISBN:
978-83-62015-82-5
Nr:
2168301913
rozdział w monografii
12

Tytuł:
Konflikty społeczne w doświadczeniu młodzieży małego miasta = Social Conflicts in the Experience of Youth from a Small Town
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 7 (931) (2014) , s. 79-93. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168290559
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
"My jesteśmy monitoringiem" : charakterystyka relacji społecznych w osiedlach grodzonych w świetle metody interpretacji dokumentarnej
Źródło:
Miasto w procesach zmian. Etap 2, Cele społeczne w rozwoju miasta / kierownik: Anna KARWIŃSKA, s. 80-93 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1333/2/Magazyn
Nr:
2168290365
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Problemy społeczne w perspektywie doświadczenia indywidualnego
Źródło:
Miasto w procesach zmian. Etap 3, Potencjały i uwarunkowania rozwojowe miasta : przykład Krakowa / kierownik badań: Anna KARWIŃSKA, s. 125-158. - Aneks - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1333/3/Magazyn
Nr:
2168290393
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Problemy społeczne - aspekty teoretyczne
Źródło:
Problemy społeczne jako wyzwania dla polityki społecznej w Polsce / red. Anna KARWIŃSKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 47-67
ISBN:
978-83-62511-32-7
Nr:
2168267388
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Społeczne konstruowanie problemów społecznych : rola mediów
Źródło:
Problemy społeczne jako wyzwania dla polityki społecznej w Polsce / red. Anna KARWIŃSKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 69-77
ISBN:
978-83-62511-32-7
Nr:
2168267394
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Rozwiązywanie problemów społecznych : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach
Źródło:
Problemy społeczne jako wyzwania dla polityki społecznej w Polsce / red. Anna KARWIŃSKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 183-206
ISBN:
978-83-62511-32-7
Nr:
2168267410
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Konflikty w organizacjach wielokulturowych = Social Conflicts in Multicultural Organisations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 917 (2013) , s. 21-33. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168283489
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Kultura i jej społeczne znaczenie
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. Anna KARWIŃSKA - Wyd. 1, 2 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 61-84
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168302677
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Spory o wartości a wyzwania postmodernizacyjne = Conflicts over Values and Postmodern Challenges
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 900 (2012) , s. 5-18. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168261522
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Problemy społeczne
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. Anna KARWIŃSKA - Wyd. 1, 2 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 238-253
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168302667
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Poziom mikrospołeczny
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. Anna KARWIŃSKA - Wyd. 1, 2 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 85-115
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168302675
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Konflikty wartości a konflikt społeczny : mapy orientacji aksjonormatywnych
Źródło:
Style życia, wartości, obyczaje : stare tematy, nowe spojrzenia / red. Aldona Jawłowska, Wojciech Pawlik, Barbara Fatyga - Warszawa: Uniwersytet Warszawski, cop. 2012, s. 87-99 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-235-0907-3
Nr:
2168301903
rozdział w monografii
24

Tytuł:
Niepołomice w świetle wyników badań opinii młodzieży szkolnej
Źródło:
Miasto w procesach zmian. Etap 1, Uwarunkowania i potencjały rozwoju miasta na przykładzie Niepołomic / kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA, s. 71-114
Sygnatura:
NP-1333/1/Magazyn
Nr:
2168306399
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Poziom makrospołeczny
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. Anna KARWIŃSKA - Wyd. 1, 2 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 142-176
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168302673
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Gospodarka w perspektywie socjologicznej
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. Anna KARWIŃSKA - Wyd. 1, 2 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 213-237
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168302669
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Regulacja i rozwiązywanie problemów społecznych jako problem socjologiczny = Regulations on and Solutions to Social Problems as a Sociological Problem
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 882 (2012) , s. 97-115. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168244762
artykuł w czasopiśmie
28

Tytuł:
Socjologia jako dyscyplina naukowa
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. Anna KARWIŃSKA - Wyd. 1, 2 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 15-35
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168302679
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
System punktowy
Źródło:
Manko Katowice : miesięcznik studencki. - nr 18, s. 29
Tryb dostępu:
Nr:
2168303617
varia
30

Tytuł:
Odzyskiwanie podmiotowości
Źródło:
Manko. - nr 5 (80), s. 25
Nr:
2168303599
varia
31

Tytuł:
Reguły karania i nagradzania
Źródło:
Manko. - R. 11, nr 3 (78), s. 24
Nr:
2168303597
varia
32

Tytuł:
Wizerunkowcy
Źródło:
Manko. - R. 10, nr 9 (74), s. 33
Nr:
2168303609
varia
33

Tytuł:
Rozwiązywanie problemów społecznych : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach
Źródło:
Charakterystyka problemów społecznych w Polsce. Etap 3, Problemy społeczne w Polsce : w poszukiwaniu instytucjonalnych rozwiązań / [kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA], s. 56-104
Sygnatura:
NP-1218/3/Magazyn
Nr:
2168282943
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Drogi powołania do świeckiego zakonu Karmelitów Bosych
Źródło:
Socjologia życia religijnego : tradycje badawcze wobec zmiany kulturowej = Sociology of Religious Life : Research Traditions in the Face of Cultural Change / red. Sławomir H. Zaręba - Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010, s. 160-171 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7072-599-0
Nr:
2168257352
rozdział w materiałach konferencyjnych
35

Tytuł:
O epifenomenach
Źródło:
Manko. - R. 10, nr 2 (77), s. 26
Tryb dostępu:
Nr:
2168303615
varia
36

Tytuł:
Problemy badań nad mentalnością
Źródło:
Charakterystyka mentalności przedsiębiorców w wybranych dzielnicach Krakowa / red. Anna KARWIŃSKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 15-37. - Błędny ISBN: 978-83-7252-514-2
Nr:
2168218742
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
Myślenie utopijne
Źródło:
Manko. - R. 10, nr 10 (75), s. 21
Nr:
2168303611
varia
38

Tytuł:
Słownik pojęć socjologicznych
Wydanie:
Wyd. 3 popr. i uzup.
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
276 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy hasłach
ISBN:
978-83-7252-498-0
Nr:
2165710693
leksykon, encyklopedia
39

Tytuł:
Katolicki Telefon Zaufania
Źródło:
Charakterystyka problemów społecznych w Polsce. Etap 3, Problemy społeczne w Polsce : w poszukiwaniu instytucjonalnych rozwiązań / [kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA], s. 104-114 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1218/3/Magazyn
Nr:
2168282949
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Fragmentaryzacja a chaos kulturowy : nowe sposoby wytwarzania sensu
Źródło:
Świat się dzieli, świat się łączy : ze studiów nad fragmentaryzacją i rekompozycją / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 103-117 - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 13)
ISBN:
978-83-7252-471-3
Nr:
52341
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Mentalność a zmiany w gospodarce i życiu społecznym
Źródło:
Charakterystyka mentalności przedsiębiorców w wybranych dzielnicach Krakowa / red. Anna KARWIŃSKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 38-48. - Błędny ISBN: 978-83-7252-514-2
Nr:
2168218744
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Władza dyplomu
Źródło:
Manko. - R. 10, nr 1 (76), s. 33
Nr:
2168303593
varia
43

Tytuł:
Kłopoty z adaptacją
Źródło:
Manko. - R. 10, nr 5 (70), s. 36
Nr:
2168303601
varia
44

Tytuł:
Tatuaż i kultura
Źródło:
Manko. - R. 10, nr 6 (71) (2009) , s. 37
Nr:
2168303605
polemika
45

Tytuł:
O wulgaryzmach
Źródło:
Manko. - R. 10, nr 7 (72), s. 30
Nr:
2168303607
varia
46

Tytuł:
Odwrócony porządek normatywny w dowcipie językowym [dokument elektroniczny]
Źródło:
Oblicza humoru. T. 3 / red. Wojciech Świątkiewicz, Maria Świątkiewicz-Mośny, Weronika Ślęzak-Tazbir - Warszawa: Polskie Towarzystwo Socjologiczne, 2009, s. 132-148 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-901500-3-1
Nr:
2168303621
rozdział w książce
47

Tytuł:
Problemy społeczne - aspekty teoretyczno-metodologiczne
Źródło:
Charakterystyka problemów społecznych w Polsce. Etap 1, Definiowanie problemów społecznych w wybranych mediach jako wyraz kształtowania się świadomości społecznej w Polsce / kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA, s. 3-31 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1218/1/Magazyn
Nr:
2167678840
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
48

Tytuł:
Poziom mikrospołeczny
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. Anna KARWIŃSKA - Wyd. 1, dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 85-115
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168315381
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
Kultura i jej społeczne znaczenie
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. Anna KARWIŃSKA - Wyd. 1, dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 61-84
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168315379
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Gospodarka w perspektywie socjologicznej
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. Anna KARWIŃSKA - Wyd. 1, dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 213-237
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168315389
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
Kształtowanie umiejętności negocjacyjnych menedżerów : zawieranie koalicji w grach negocjacyjnych = Shaping Managers' Negotiation Skills : Forming Coalitions in the Course of Negotiations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 763 (2008) , s. 29-44. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50393
artykuł w czasopiśmie
52

Tytuł:
Problemy społeczne
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. Anna KARWIŃSKA - Wyd. 1, dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 238-253
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168315393
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
53

Tytuł:
Poziom makrospołeczny
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. Anna KARWIŃSKA - Wyd. 1, dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 142-176
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168315383
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
54

Tytuł:
Socjologia jako dyscyplina naukowa
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. Anna KARWIŃSKA - Wyd. 1, dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 15-35
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168315377
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
55

Tytuł:
Konflikt społeczny i negocjacje
Wydanie:
Wyd. 2 popr. i uzup.
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
138 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-377-8
Nr:
51830
skrypt
56

Tytuł:
Poziom mikrospołeczny
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. Anna KARWIŃSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 85-115
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168315051
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
Dowcip językowy w perspektywie socjologii życia codziennego [dokument elektroniczny]
Źródło:
Oblicza humoru. T. 1 / red. Wojciech Świątkiewicz, Maria Świątkiewicz-Mośny, Weronika Ślęzak-Tazbir - Wrocław: Centrix - Krzysztof Cebula i Tomasz Kalota, 2007, s. 55-75 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-921013-6-9
Nr:
2168303619
rozdział w książce
58

Tytuł:
Poziom makrospołeczny
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. Anna KARWIŃSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 142-176
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168315053
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
59

Tytuł:
Kultura i jej społeczne znaczenie
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. Anna KARWIŃSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 61-84
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168315047
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
60

Tytuł:
Socjologia jako dyscyplina naukowa
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. Anna KARWIŃSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 15-35
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168315045
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
61

Tytuł:
Gospodarka w perspektywie socjologicznej
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. Anna KARWIŃSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 213-237
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168315057
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
62

Tytuł:
Problemy społeczne
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. Anna KARWIŃSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 238-253
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168315061
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
63

Tytuł:
Problemy kształtowania mentalności ekonomicznej
Źródło:
Kultura i gospodarka : ku antropologii życia gospodarczego we współczesnej Polsce / red. Janusz Mucha, Maria Nawojczyk, Grażyna Woroniecka - Tychy: Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka, 2007, s. 49-60 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89055-46-0
Nr:
2168301911
rozdział w monografii
64

Tytuł:
Przemiany współczesnej obyczajowości : społeczna dynamika przewartościowań na przykładzie zmian kodeksów zachowań = Transformations in Contemporary Morality : the Social Dynamics of Value-Change Using the Example of Changes in Codes of Behaviour
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006
Opis fizyczny:
217 s.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 171)
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-288-X
Nr:
52394
monografia
65

Tytuł:
Problemy związane z badaniami przemian mentalności zbiorowej = Problems Related to Researching Changes in the Collective Mentality
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 712 (2006) , s. 39-54. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
53018
artykuł w czasopiśmie
66

Tytuł:
Inteligencja a procesy deformalizacji : strukturalne aspekty zmian obyczajowych
Źródło:
Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 223-232
ISBN:
83-7252-284-7
Nr:
2166538156
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
67

Tytuł:
Problem nadziei w dobie późnej nowoczesności = The Problem of Hope in Modern Society
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 682 (2005) , s. 21-33. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52967
artykuł w czasopiśmie
68

Tytuł:
Zmiany obyczajowości w warunkach transformacji ustrojowej = Changing Morality during the Systemic Transformation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 661 (2004) , s. 13-26. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168220230
artykuł w czasopiśmie
69

Tytuł:
Problemy wyjaśniania dynamiki społeczno-kulturowej
Źródło:
Granice współczesności : przemiany kulturowe w Polsce ostatniej dekady / red. Tadeusz Kowalewski, Małgorzata Jacyno, Sławomir Łodziński - Warszawa: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, 2003, s. 21-34 - Bibliogr.
ISBN:
83-7232-482-4
Nr:
2168301897
rozdział w monografii
70

Tytuł:
Zmiany obyczajowości jako typ przewartościowań
Źródło:
Kultura w procesie zmiany : z badań nad kulturą w Polsce lat dziewięćdziesiątych / red. Aldona Jawłowska, Grażyna Woroniecka - Olsztyn: Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2003, s. 19-35 - Bibliogr.
ISBN:
83-7299-233-9
Nr:
2168302993
rozdział w monografii
71

Autor:
Krzysztof Cudzich , Beata Flak , Renata Greń , Andrzej Słaboń
Konferencja:
Ogólnopolska konferencja nt. "Teoretyczne i praktyczne aspekty przeciwdziałania bezrobociu w gminach", Katowice, Polska, od 2001-05-11 do 2001-05-11
Tytuł:
Charakterystyka osób długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej na terenie gminy Katowice
Źródło:
Teoretyczne i praktyczne aspekty przeciwdziałania bezrobociu w gminach : [materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 2, Działania instytucji pozarządowych, przykłady realizowanych programów pomocy społecznej dla bezrobotnych, doświadczenia zagraniczne] / red. Andrzej Ziomek - Katowice: GWSH, 2002, s. 107-115
ISBN:
83-88402-14-5
Nr:
2168257354
rozdział w materiałach konferencyjnych
72

Tytuł:
Słownik pojęć socjologicznych
Wydanie:
Wyd. 2 popr. i uzup.
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2001
Opis fizyczny:
248 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy wybranych hasłach
ISBN:
83-7252-097-6
Nr:
2168240520
leksykon, encyklopedia
73

Tytuł:
Problemy percepcji przemian obyczajowych = Problems Concerning the Perception of Changes in Customs and Habits
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 566 (2001) , s. 47-56. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168234792
artykuł w czasopiśmie
74

Tytuł:
Patologia życia gospodarczego : aspekty socjologiczne
Wydanie:
Wyd. 2 popr. i uzup.
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001
Opis fizyczny:
86 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-088-7
Nr:
2168240518
skrypt
75

Tytuł:
Dilaboracja, czyli o zanikaniu problemów społecznych
Źródło:
Socjologia i wyzwania społeczne : księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Ryszarda Dyoniziaka / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI, Anna KARWIŃSKA, Maksymilian PACHOLSKI] - Kraków: AE, 2000, s. 151-162 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-047-X
Nr:
2168240342
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
76

Tytuł:
Konflikt społeczny w kontekście zmian kulturowych : problem konfliktów irracjonalnych
Źródło:
Konflikty społeczne w Polsce w okresie zmian systemowych : studia, komunikaty, eseje. T. 2 / red. Marian Malikowski, Zygmunt Seręga - Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000, s. 169-183 - Bibliogr.
ISBN:
83-7262-033-4
Nr:
2168302987
rozdział w monografii
77

Tytuł:
Przemiany obyczajowości w obrębie klasy średniej
Źródło:
Wizerunek współczesnego człowieka gospodarującego / red. Adam WĘGRZECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000, s. 223-232 - Bibliogr.
ISBN:
83-86957-42-5
Nr:
2168242096
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
78

Tytuł:
Antynomie roli zawodowej pracownika socjalnego a ideologia profesjonalizmu
Źródło:
Pracownik socjalny jako profesjonalista : VII Ogólnopolska Konferencja Stowarzyszenia Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej FORUM : materiały konferencji / red. Halina Gąsior, Andrzej SŁABOŃ, Dorota Brzegowska, Anna Ciukaj, Iwona Czanasz, Jolanta Golik, Dariusz Polakowski, Piotr Polok, Sabina Trzeciak, Ewa Uchto - Katowice: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 1998, s. 186-194 - Bibliogr.
Nr:
2168303561
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
79

Tytuł:
Model pracy socjalnej z rodziną bezrobotnego
Źródło:
Rodzina w województwie katowickim : opracowania i raporty / red. Wojciech Świątkiewicz - Katowice: Societas Scientiis Favendis Silesiae Superioris - Instytut Górnośląski, 1998, s. 67-82
ISBN:
83-86053-25-9
Nr:
2168301905
rozdział w książce
80

Tytuł:
Pracownik socjalny jako profesjonalista : VII Ogólnopolska Konferencja Stowarzyszenia Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej FORUM : materiały konferencji
Redakcja:
Gąsior Halina
, Brzegowska Dorota
, Ciukaj Anna
, Czanasz Iwona
, Golik Jolanta
, Polakowski Dariusz
, Polok Piotr
, Trzeciak Sabina
, Uchto Ewa
Adres wydawniczy:
Katowice: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 1998
Opis fizyczny:
301 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy niektórych ref.
Nr:
2168303577
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
81

Konferencja:
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Bezrobotni w okresie przemian: strategie zaradcze i wzorce pomocy psychologicznej, Katowice, Polska, od 1997-04-17 do 1997-04-18
Tytuł:
Bezrobotni w systemie pomocy społecznej : model pomocy bezrobotnemu
Źródło:
Bezrobocie : strategie zaradcze i wzorce pomocy psychologicznej / red. Zofia Ratajczak - Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 1998, s. 242-249 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 1740)
Nr:
2168302991
rozdział w materiałach konferencyjnych
82

Tytuł:
Słownik pojęć socjologicznych
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane, 1997
Opis fizyczny:
229 s.; 24 cm
ISBN:
83-87239-28-3
Nr:
2168239942
leksykon, encyklopedia
83

Tytuł:
Patologia życia gospodarczego : aspekty socjologiczne
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1997
Opis fizyczny:
80 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-86439-92-0
Nr:
2168239940
skrypt
84

Tytuł:
Konflikt społeczny i negocjacje
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Opis fizyczny:
135 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-86439-53-X
Nr:
2168240084
skrypt
85

Tytuł:
Dwa modele pomocy
Źródło:
Gość Niedzielny. - R. 72, nr 13 (1995) , s. 7
Tryb dostępu:
Nr:
2168303589
polemika
86

Tytuł:
Pomoc społeczna w Katowicach : instytucje i problemy społeczne
Źródło:
Katowice : miasto i jego mieszkańcy / red. Wojciech Świątkiewicz - Katowice: Societas Scientiis Favendis Silesiae Superioris - Instytut Górnośląski, 1995, s. 73-82
ISBN:
83-86053-10-0
Nr:
2168303551
rozdział w książce
87

Tytuł:
Towards a General Theory of Transformation = W kierunku ogólnej teorii transformacji
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 454 (1995) , s. 17-26. - Streszcz.
Nr:
2168240202
artykuł w czasopiśmie
88

Tytuł:
Pomoc społeczna a problem bezrobocia w Katowicach
Źródło:
Katowice : miasto i jego mieszkańcy / red. Wojciech Świątkiewicz - Katowice: Societas Scientiis Favendis Silesiae Superioris - Instytut Górnośląski, 1995, s. 84-93
ISBN:
83-86053-10-0
Nr:
2168303553
rozdział w książce
89

Tytuł:
System pomocy społecznej w województwie katowickim. Cz. 2
Źródło:
Sejmik Samorządowy. - nr 47 (1994) , s. 20-23
Nr:
2168303559
artykuł w czasopiśmie
90

Tytuł:
System pomocy społecznej w województwie katowickim. Cz. 1
Źródło:
Sejmik Samorządowy. - nr 46 (1994) , s. 4-9. - Streszcz.
Nr:
2168303555
artykuł w czasopiśmie
91

Tytuł:
Kadra kierownicza o systemie pomocy społecznej = Managerial Staff on Social Aid System
Źródło:
Polityka Społeczna. - nr 8 (1994) , s. 13-15
Nr:
2168249242
artykuł w czasopiśmie
92

Tytuł:
Słownik pojęć socjologicznych dla ekonomistów
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Opis fizyczny:
70 s.; 20 cm
Nr:
2168240080
leksykon, encyklopedia
93

Tytuł:
System pomocy społecznej w ocenie terenowych opiekunów społecznych
Źródło:
Polityka Społeczna. - nr 8 (1992) , s. 15-17
Nr:
2168241144
artykuł w czasopiśmie
94

Tytuł:
Patologia instytucji usługowych : studium relacji interpersonalnych = Pathology of Service Institutions : Studies on Interpersonal Relations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 384 (1992) , s. 51-62. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168244514
artykuł w czasopiśmie
95

Tytuł:
O demaskatorskiej funkcji socjologii = On the Unmasking Function of Sociology
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 354 (1991) , s. 37-52. - Rez., summ.
Nr:
2168244460
artykuł w czasopiśmie
96

Tytuł:
Ład społeczny i typy społecznego bezładu = Types of Disorder in Society
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 331 (1991) , s. 5-25. - Rez., summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168244386
artykuł w czasopiśmie
97

Tytuł:
Pojęcie "rozwój społeczny" : uwagi i wątpliwości = The Notion "Social Development" : Remarks and Doubts
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 244 (1987) , s. 45-60. - Rez., summ.
Nr:
2168243462
artykuł w czasopiśmie
98

Tytuł:
Chaos, poznanie i wartości = Chaos, Its Cognition and Values
Źródło:
Prace z Nauk Społecznych. Folia Philosophica. - 4 (1987) , s. 107-121. - Rez., summ.
Seria:
(Prace z Nauk Społecznych ; 18)
Nr:
2168254992
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Charakterystyka problemów społecznych w Polsce. Etap 2, Problemy społeczne w środowisku wielkomiejskim
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
100[1] s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
58/KSoc/1/2009/S/522
Sygnatura:
NP-1218/2/Magazyn
Nr:
2168228274
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Przemiany mentalności uczestników życia gospodarczego : przedsiębiorcy dzielnicy Podgórze w Krakowie
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: [Uniwersytet Ekonomiczny], 2007
Opis fizyczny:
43, [2] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
38/KSocj/1/07/S/399
Sygnatura:
NP-1166/Magazyn
Nr:
2168278125
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Przemiany mentalności uczestników życia gospodarczego : przedsiębiorcy dzielnicy Nowa Huta w Krakowie
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Opis fizyczny:
69 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
19/KSoc/1/2006/S/294
Sygnatura:
NP-1121/Magazyn
Nr:
2168220720
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Przemiany mentalności uczestników życia gospodarczego : przedsiębiorcy dzielnicy Kazimierz
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005
Opis fizyczny:
69 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
37/KSoc/1/2005/S/229
Sygnatura:
NP-1051/Magazyn
Nr:
2168266802
naukowo-badawcze
1
Zapobieganie konfliktom społecznym : aspekty teoretyczne i empiryczne / Andrzej SŁABOŃ. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021. - 242 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-22040-2
2
Konflikt i więź społeczna - o wielości porządków normatywnych = Conflict and Social Bond on the Multiplicity of Normative Orders / Andrzej SŁABOŃ // W: Jakość pracy a stan więzi społecznych : monografia poświęcona pamięci prof. Władysława Jachera w dziesiątą rocznicę śmierci / red. Łukasz Trembaczowski. - Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2020. - S. 49-64. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-226-3947-4. - Pełny tekst: https://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/wus_2020_trembaczowski_jakosc_pracy_ebook.pdf
3
Polimorficzne tożsamości miasta / Andrzej SŁABOŃ // W: Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej / red. nauk. Przemysław KISIEL, Anna URBANIAK, Katarzyna WARMIŃSKA-ZYGMUNT. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019. - S. 93-106. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65390-01-1
4
Between Solidarity and the Conflict of Generations : Intergenerational Relations in Biographical Narratives / Andrzej SŁABOŃ // Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 3 (49) (2019), s. 53-62. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/526. - ISSN 1898-3529
5
Wiedza przemieniająca w kontekście doświadczenia mistycznego / Andrzej SŁABOŃ // W: Ezoteryzm i nowoczesność / red. Andrzej Wójtowicz. - Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2018. - S. 179-194. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7982-327-7
6
Rozwój miasta - społeczna dynamika przekształceń = Urban Development - the Social Dynamics of Transformation / Andrzej SŁABOŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (963) (2017), s. 23-37. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1289/958. - ISSN 1898-6447
7
Przewartościowania społeczne - u podstaw kulturowej teorii zmian = Changes in Social Value Systems : the Basis of a Cultural Theory of Social Change / Andrzej SŁABOŃ // Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 1 (39) (2017), s. 56-66. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/413. - ISSN 1898-3529
8
Procesy kompensacyjne w wyjaśnianiu socjologicznym = Compensation Processes in Sociological Explanation / Andrzej SŁABOŃ // Humanizacja Pracy. - vol. 48, nr 2(280) (2015), s. 19-31. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Duchowość i kompensacyjne wartości a problemy więzi społecznych i zawodowych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.humanizacja-pracy.pl/witryna/doc/humanizacja22015.pdf. - ISSN 1643-7446
9
"My jesteśmy monitoringiem" : charakterystyka relacji społecznych w osiedlach grodzonych w świetle metody interpretacji dokumentarnej = "We Are Monitoring" : a Characterisation of Social Relationships at Gated Communities Using the Documentary Interpretation Method / Andrzej SŁABOŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 5 (929) (2014), s. 111-124. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/569. - ISSN 1898-6447
10
Współczesne teorie socjologiczne : wprowadzenie / Andrzej SŁABOŃ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - 84, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-655-7
11
Obyczajowość sieciowa : u podstaw teorii zmiany kulturowej / Andrzej SŁABOŃ // W: Obyczajowość polska początku XXI wieku - w procesie przemian / red. nauk. Beata Łaciak. - Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak, cop. 2014. - (Seria Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Socjologicznego). - S. 214-252. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62015-82-5
12
Konflikty społeczne w doświadczeniu młodzieży małego miasta = Social Conflicts in the Experience of Youth from a Small Town / Andrzej SŁABOŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 7 (931) (2014), s. 79-93. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/587. - ISSN 1898-6447
13
"My jesteśmy monitoringiem" : charakterystyka relacji społecznych w osiedlach grodzonych w świetle metody interpretacji dokumentarnej / Andrzej SŁABOŃ // W: Miasto w procesach zmian. Etap 2, Cele społeczne w rozwoju miasta / kierownik: Anna KARWIŃSKA. - (2013), s. 80-93. - Bibliogr.
14
Problemy społeczne w perspektywie doświadczenia indywidualnego / Andrzej SŁABOŃ // W: Miasto w procesach zmian. Etap 3, Potencjały i uwarunkowania rozwojowe miasta : przykład Krakowa / kierownik badań: Anna KARWIŃSKA. - (2013), s. 125-158. - Aneks. - Bibliogr.
15
Problemy społeczne - aspekty teoretyczne / Andrzej SŁABOŃ // W: Problemy społeczne jako wyzwania dla polityki społecznej w Polsce / red. Anna KARWIŃSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 47-67. - ISBN 978-83-62511-32-7
16
Społeczne konstruowanie problemów społecznych : rola mediów / Andrzej SŁABOŃ // W: Problemy społeczne jako wyzwania dla polityki społecznej w Polsce / red. Anna KARWIŃSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 69-77. - ISBN 978-83-62511-32-7
17
Rozwiązywanie problemów społecznych : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach / Andrzej SŁABOŃ // W: Problemy społeczne jako wyzwania dla polityki społecznej w Polsce / red. Anna KARWIŃSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 183-206. - ISBN 978-83-62511-32-7
18
Konflikty w organizacjach wielokulturowych = Social Conflicts in Multicultural Organisations / Andrzej SŁABOŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 917 (2013), s. 21-33. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/727/549. - ISSN 1898-6447
19
Kultura i jej społeczne znaczenie / Andrzej SŁABOŃ, Przemysław KISIEL, Anna KARWIŃSKA, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Wyd. 1, 2 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 61-84. - ISBN 978-83-01-14872-0
20
Spory o wartości a wyzwania postmodernizacyjne = Conflicts over Values and Postmodern Challenges / Andrzej SŁABOŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]. - nr 900 (2012), s. 5-18. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
21
Problemy społeczne / Andrzej SŁABOŃ, Anna KARWIŃSKA // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Wyd. 1, 2 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 238-253. - ISBN 978-83-01-14872-0
22
Poziom mikrospołeczny / Andrzej SŁABOŃ, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Wyd. 1, 2 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 85-115. - ISBN 978-83-01-14872-0
23
Konflikty wartości a konflikt społeczny : mapy orientacji aksjonormatywnych / Andrzej SŁABOŃ // W: Style życia, wartości, obyczaje : stare tematy, nowe spojrzenia / red. Aldona Jawłowska, Wojciech Pawlik, Barbara Fatyga. - Warszawa: Uniwersytet Warszawski, cop. 2012. - S. 87-99. - Bibliogr. - ISBN 978-83-235-0907-3
24
Niepołomice w świetle wyników badań opinii młodzieży szkolnej / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK, Przemysław KISIEL, Katarzyna WARMIŃSKA, Andrzej SŁABOŃ // W: Miasto w procesach zmian. Etap 1, Uwarunkowania i potencjały rozwoju miasta na przykładzie Niepołomic / kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA. - (2012), s. 71-114
25
Poziom makrospołeczny / Andrzej SŁABOŃ, Anna KARWIŃSKA, Ryszard Dyoniziak // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. Anna KARWIŃSKA . - Wyd. 1, 2 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 142-176. - ISBN 978-83-01-14872-0
26
Gospodarka w perspektywie socjologicznej / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK, Andrzej SŁABOŃ // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Wyd. 1, 2 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 213-237. - ISBN 978-83-01-14872-0
27
Regulacja i rozwiązywanie problemów społecznych jako problem socjologiczny = Regulations on and Solutions to Social Problems as a Sociological Problem / Andrzej SŁABOŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]. - nr 882 (2012), s. 97-115. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
28
Socjologia jako dyscyplina naukowa / Andrzej SŁABOŃ, Anna KARWIŃSKA, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Wyd. 1, 2 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 15-35. - ISBN 978-83-01-14872-0
29
System punktowy / Andrzej SŁABOŃ // Manko Katowice : miesięcznik studencki. - nr 18 (2011), s. 29. - Pełny tekst: https://issuu.com/manko.pl/docs/manko_katowice_czerwiec2011
30
Odzyskiwanie podmiotowości / Andrzej SŁABOŃ // Manko. - nr 5 (80) (2011), s. 25. - ISSN 1506-2171
31
Reguły karania i nagradzania / Andrzej SŁABOŃ // Manko. - R. 11, nr 3 (78) (2011), s. 24. - ISSN 1506-2171
32
Wizerunkowcy / Andrzej SŁABOŃ // Manko. - R. 10, nr 9 (74) (2010), s. 33. - ISSN 1506-2171
33
Rozwiązywanie problemów społecznych : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach / Andrzej SŁABOŃ // W: Charakterystyka problemów społecznych w Polsce. Etap 3, Problemy społeczne w Polsce : w poszukiwaniu instytucjonalnych rozwiązań / [kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA]. - ([2010]), s. 56-104
34
Drogi powołania do świeckiego zakonu Karmelitów Bosych / Andrzej SŁABOŃ // W: Socjologia życia religijnego : tradycje badawcze wobec zmiany kulturowej = Sociology of Religious Life : Research Traditions in the Face of Cultural Change / red. nauk. Sławomir H. Zaręba. - Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010. - S. 160-171. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7072-599-0
35
O epifenomenach / Andrzej SŁABOŃ // Manko. - R. 10, nr 2 (77) (2010), s. 26. - Pełny tekst: https://issuu.com/manko.pl/docs/manko_77_-_krak_w. - ISSN 1506-2171
36
Problemy badań nad mentalnością / Andrzej SŁABOŃ // W: Charakterystyka mentalności przedsiębiorców w wybranych dzielnicach Krakowa / red. Anna KARWIŃSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 15-37. - Błędny ISBN: 978-83-7252-514-2
37
Myślenie utopijne / Andrzej SŁABOŃ // Manko. - R. 10, nr 10 (75) (2010), s. 21. - ISSN 1506-2171
38
Słownik pojęć socjologicznych / Maksymilian PACHOLSKI, Andrzej SŁABOŃ. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 276 s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy hasłach. - ISBN 978-83-7252-498-0
39
Katolicki Telefon Zaufania / Andrzej SŁABOŃ // W: Charakterystyka problemów społecznych w Polsce. Etap 3, Problemy społeczne w Polsce : w poszukiwaniu instytucjonalnych rozwiązań / [kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA]. - ([2010]), s. 104-114. - Bibliogr.
40
Fragmentaryzacja a chaos kulturowy : nowe sposoby wytwarzania sensu / Andrzej SŁABOŃ // W: Świat się dzieli, świat się łączy : ze studiów nad fragmentaryzacją i rekompozycją / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 13). - S. 103-117. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-471-3
41
Mentalność a zmiany w gospodarce i życiu społecznym / Andrzej SŁABOŃ // W: Charakterystyka mentalności przedsiębiorców w wybranych dzielnicach Krakowa / red. Anna KARWIŃSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 38-48. - Błędny ISBN: 978-83-7252-514-2
42
Władza dyplomu / Andrzej SŁABOŃ // Manko. - R. 10, nr 1 (76) (2010), s. 33. - ISSN 1506-2171
43
Kłopoty z adaptacją / Andrzej SŁABOŃ // Manko. - R. 10, nr 5 (70) (2009), s. 36. - ISSN 1506-2171
44
Tatuaż i kultura / Andrzej SŁABOŃ // Manko. - R. 10, nr 6 (71) (2009), s. 37
45
O wulgaryzmach / Andrzej SŁABOŃ // Manko. - R. 10, nr 7 (72) (2009), s. 30. - ISSN 1506-2171
46
Odwrócony porządek normatywny w dowcipie językowym / Andrzej SŁABOŃ // W: Oblicza humoru. T. 3 [Dokument elektroniczny] / red. Wojciech Świątkiewicz, Maria Świątkiewicz-Mośny, Weronika Ślęzak-Tazbir. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Socjologiczne, 2009. - S. 132-148. - Bibliogr. - ISBN 978-83-901500-3-1
47
Problemy społeczne - aspekty teoretyczno-metodologiczne / Andrzej SŁABOŃ, Przemysław KISIEL // W: Charakterystyka problemów społecznych w Polsce. Etap 1, Definiowanie problemów społecznych w wybranych mediach jako wyraz kształtowania się świadomości społecznej w Polsce / kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA. - (2009), s. 3-31. - Bibliogr.
48
Poziom mikrospołeczny / Andrzej SŁABOŃ, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - S. 85-115. - ISBN 978-83-01-14872-0
49
Kultura i jej społeczne znaczenie / Andrzej SŁABOŃ, Przemysław KISIEL, Anna KARWIŃSKA, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - S. 61-84. - ISBN 978-83-01-14872-0
50
Gospodarka w perspektywie socjologicznej / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK, Andrzej SŁABOŃ // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - S. 213-237. - ISBN 978-83-01-14872-0
51
Kształtowanie umiejętności negocjacyjnych menedżerów : zawieranie koalicji w grach negocjacyjnych = Shaping Managers' Negotiation Skills : Forming Coalitions in the Course of Negotiations / Andrzej SŁABOŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz URBAN]. - nr 763 (2008), s. 29-44. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/161053661. - ISSN 1898-6447
52
Problemy społeczne / Andrzej SŁABOŃ, Anna KARWIŃSKA // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - S. 238-253. - ISBN 978-83-01-14872-0
53
Poziom makrospołeczny / Andrzej SŁABOŃ, Anna KARWIŃSKA, Ryszard Dyoniziak // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. Anna KARWIŃSKA . - Wyd. 1, dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - S. 142-176. - ISBN 978-83-01-14872-0
54
Socjologia jako dyscyplina naukowa / Andrzej SŁABOŃ, Anna KARWIŃSKA, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - S. 15-35. - ISBN 978-83-01-14872-0
55
Konflikt społeczny i negocjacje / Andrzej SŁABOŃ. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 138 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-377-8
56
Poziom mikrospołeczny / Andrzej SŁABOŃ, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - S. 85-115. - ISBN 978-83-01-14872-0
57
Dowcip językowy w perspektywie socjologii życia codziennego / Andrzej SŁABOŃ // W: Oblicza humoru. T. 1 [Dokument elektroniczny] / red. Wojciech Świątkiewicz, Maria Świątkiewicz-Mośny, Weronika Ślęzak-Tazbir. - Wrocław: Centrix - Krzysztof Cebula i Tomasz Kalota, 2007. - S. 55-75. - Bibliogr. - ISBN 978-83-921013-6-9
58
Poziom makrospołeczny / Andrzej SŁABOŃ, Anna KARWIŃSKA, Ryszard Dyoniziak // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. Anna KARWIŃSKA . - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - S. 142-176. - ISBN 978-83-01-14872-0
59
Kultura i jej społeczne znaczenie / Andrzej SŁABOŃ, Przemysław KISIEL, Anna KARWIŃSKA, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - S. 61-84. - ISBN 978-83-01-14872-0
60
Socjologia jako dyscyplina naukowa / Andrzej SŁABOŃ, Anna KARWIŃSKA, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - S. 15-35. - ISBN 978-83-01-14872-0
61
Gospodarka w perspektywie socjologicznej / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK, Andrzej SŁABOŃ // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - S. 213-237. - ISBN 978-83-01-14872-0
62
Problemy społeczne / Andrzej SŁABOŃ, Anna KARWIŃSKA // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - S. 238-253. - ISBN 978-83-01-14872-0
63
Problemy kształtowania mentalności ekonomicznej / Andrzej SŁABOŃ // W: Kultura i gospodarka : ku antropologii życia gospodarczego we współczesnej Polsce / red. Janusz Mucha, Maria Nawojczyk, Grażyna Woroniecka. - Tychy: Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka, 2007. - S. 49-60. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89055-46-0
64
Przemiany współczesnej obyczajowości : społeczna dynamika przewartościowań na przykładzie zmian kodeksów zachowań = Transformations in Contemporary Morality : the Social Dynamics of Value-Change Using the Example of Changes in Codes of Behaviour / Andrzej SŁABOŃ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - 217 s. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 171). - ISBN 83-7252-288-X
65
Problemy związane z badaniami przemian mentalności zbiorowej = Problems Related to Researching Changes in the Collective Mentality / Andrzej SŁABOŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 712 (2006), s. 39-54. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/120593478. - ISSN 0208-7944
66
Inteligencja a procesy deformalizacji : strukturalne aspekty zmian obyczajowych / Andrzej SŁABOŃ // W: Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 223-232. - ISBN 83-7252-284-7
67
Problem nadziei w dobie późnej nowoczesności = The Problem of Hope in Modern Society / Andrzej SŁABOŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 682 (2005), s. 21-33. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/107643450. - ISSN 0208-7944
68
Zmiany obyczajowości w warunkach transformacji ustrojowej = Changing Morality during the Systemic Transformation / Andrzej SŁABOŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 661 (2004), s. 13-26. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/68699134. - ISSN 0208-7944
69
Problemy wyjaśniania dynamiki społeczno-kulturowej / Andrzej SŁABOŃ // W: Granice współczesności : przemiany kulturowe w Polsce ostatniej dekady / red. nauk. Tadeusz Kowalewski, Małgorzata Jacyno, Sławomir Łodziński. - Warszawa: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, 2003. - S. 21-34. - Bibliogr. - ISBN 83-7232-482-4
70
Zmiany obyczajowości jako typ przewartościowań / Andrzej SŁABOŃ // W: Kultura w procesie zmiany : z badań nad kulturą w Polsce lat dziewięćdziesiątych / red. Aldona Jawłowska, Grażyna Woroniecka. - Olsztyn: Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2003. - S. 19-35. - Bibliogr. - ISBN 83-7299-233-9
71
Charakterystyka osób długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej na terenie gminy Katowice / Krzysztof Cudzich, Beata Flak, Renata Greń, Andrzej SŁABOŃ // W: Teoretyczne i praktyczne aspekty przeciwdziałania bezrobociu w gminach : [materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 2, Działania instytucji pozarządowych, przykłady realizowanych programów pomocy społecznej dla bezrobotnych, doświadczenia zagraniczne] / red. Andrzej Ziomek. - Katowice: GWSH, 2002. - S. 107-115. - ISBN 83-88402-14-5
72
Słownik pojęć socjologicznych / Maksymilian PACHOLSKI, Andrzej SŁABOŃ ; [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2001. - 248 s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy wybranych hasłach. - ISBN 83-7252-097-6
73
Problemy percepcji przemian obyczajowych = Problems Concerning the Perception of Changes in Customs and Habits / Andrzej SŁABOŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 566 (2001), s. 47-56. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/11551. - ISSN 0208-7944
74
Patologia życia gospodarczego : aspekty socjologiczne / Ryszard Dyoniziak, Andrzej SŁABOŃ. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - 86 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-088-7
75
Dilaboracja, czyli o zanikaniu problemów społecznych / Andrzej SŁABOŃ // W: Socjologia i wyzwania społeczne : księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Ryszarda Dyoniziaka / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI, Anna KARWIŃSKA, Maksymilian PACHOLSKI]. - Kraków: AE, 2000. - S. 151-162. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-047-X
76
Konflikt społeczny w kontekście zmian kulturowych : problem konfliktów irracjonalnych / Andrzej SŁABOŃ // W: Konflikty społeczne w Polsce w okresie zmian systemowych : studia, komunikaty, eseje. T. 2 / red. Marian Malikowski, Zygmunt Seręga. - Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000. - S. 169-183. - Bibliogr. - ISBN 83-7262-033-4
77
Przemiany obyczajowości w obrębie klasy średniej / Andrzej SŁABOŃ // W: Wizerunek współczesnego człowieka gospodarującego / red. Adam WĘGRZECKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - S. 223-232. - Bibliogr. - ISBN 83-86957-42-5
78
Antynomie roli zawodowej pracownika socjalnego a ideologia profesjonalizmu / Andrzej SŁABOŃ // W: Pracownik socjalny jako profesjonalista : VII Ogólnopolska Konferencja Stowarzyszenia Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej FORUM : materiały konferencji / red. Halina Gąsior, Andrzej SŁABOŃ, Dorota Brzegowska, Anna Ciukaj, Iwona Czanasz, Jolanta Golik, Dariusz Polakowski, Piotr Polok, Sabina Trzeciak, Ewa Uchto. - Katowice: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 1998. - S. 186-194. - Bibliogr.
79
Model pracy socjalnej z rodziną bezrobotnego / Andrzej SŁABOŃ // W: Rodzina w województwie katowickim : opracowania i raporty / red. Wojciech Świątkiewicz. - Katowice: Societas Scientiis Favendis Silesiae Superioris - Instytut Górnośląski, 1998. - S. 67-82. - ISBN 83-86053-25-9
80
Pracownik socjalny jako profesjonalista : VII Ogólnopolska Konferencja Stowarzyszenia Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej FORUM : materiały konferencji / red. Halina Gąsior, Andrzej SŁABOŃ, Dorota Brzegowska, Anna Ciukaj, Iwona Czanasz, Jolanta Golik, Dariusz Polakowski, Piotr Polok, Sabina Trzeciak, Ewa Uchto. - Katowice: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 1998. - 301 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy niektórych ref.
81
Bezrobotni w systemie pomocy społecznej : model pomocy bezrobotnemu / Andrzej SŁABOŃ // W: Bezrobocie : strategie zaradcze i wzorce pomocy psychologicznej / red. Zofia Ratajczak. - Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 1998. - (Psychologia. Badania i Aplikacje, ISSN 1428-8664 ; t. 2. Prace Naukowe / Uniwersytet Śląski w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 1740). - S. 242-249. - Bibliogr.
82
Słownik pojęć socjologicznych / Maksymilian PACHOLSKI, Andrzej SŁABOŃ ; [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane, 1997. - 229 s. ; 24 cm. - ISBN 83-87239-28-3
83
Patologia życia gospodarczego : aspekty socjologiczne / Ryszard DYONIZIAK, Andrzej SŁABOŃ. - Kraków: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1997. - 80 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-92-0
84
Konflikt społeczny i negocjacje / Andrzej SŁABOŃ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - 135 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-53-X
85
Dwa modele pomocy / Andrzej SŁABOŃ // Gość Niedzielny. - R. 72, nr 13 (1995), s. 7. - Pełny tekst: http://fbc.pionier.net.pl/id/oai:www.sbc.org.pl:80118
86
Pomoc społeczna w Katowicach : instytucje i problemy społeczne / Andrzej SŁABOŃ // W: Katowice : miasto i jego mieszkańcy / red. Wojciech Świątkiewicz. - Katowice: Societas Scientiis Favendis Silesiae Superioris - Instytut Górnośląski, 1995. - S. 73-82. - ISBN 83-86053-10-0
87
Towards a General Theory of Transformation = W kierunku ogólnej teorii transformacji / Andrzej SŁABOŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK]. - nr 454 (1995), s. 17-26. - Streszcz. - ISSN 0208-7944
88
Pomoc społeczna a problem bezrobocia w Katowicach / Andrzej SŁABOŃ // W: Katowice : miasto i jego mieszkańcy / red. Wojciech Świątkiewicz. - Katowice: Societas Scientiis Favendis Silesiae Superioris - Instytut Górnośląski, 1995. - S. 84-93. - ISBN 83-86053-10-0
89
System pomocy społecznej w województwie katowickim. Cz. 2 / Andrzej SŁABOŃ // Sejmik Samorządowy. - nr 47 (1994), s. 20-23. - ISSN 1231-3777
90
System pomocy społecznej w województwie katowickim. Cz. 1 / Andrzej SŁABOŃ // Sejmik Samorządowy. - nr 46 (1994), s. 4-9. - Streszcz. - ISSN 1231-3777
91
Kadra kierownicza o systemie pomocy społecznej = Managerial Staff on Social Aid System / Andrzej SŁABOŃ // Polityka Społeczna. - nr 8 (1994), s. 13-15. - ISSN 0137-4729
92
Słownik pojęć socjologicznych dla ekonomistów / Maksymilian PACHOLSKI, Andrzej SŁABOŃ ; [red. nauk. Zbigniew PUCEK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - 70 s. ; 20 cm
93
System pomocy społecznej w ocenie terenowych opiekunów społecznych / Andrzej SŁABOŃ // Polityka Społeczna. - nr 8 (1992), s. 15-17. - ISSN 0137-4729
94
Patologia instytucji usługowych : studium relacji interpersonalnych = Pathology of Service Institutions : Studies on Interpersonal Relations / Andrzej SŁABOŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 384 (1992), s. 51-62. - Summ. - ISSN 0208-7944
95
O demaskatorskiej funkcji socjologii = On the Unmasking Function of Sociology / Andrzej SŁABOŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 354 (1991), s. 37-52. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
96
Ład społeczny i typy społecznego bezładu = Types of Disorder in Society / Andrzej SŁABOŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 331 (1991), s. 5-25. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
97
Pojęcie "rozwój społeczny" : uwagi i wątpliwości = The Notion "Social Development" : Remarks and Doubts / Andrzej Słaboń // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 244 (1987), s. 45-60. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
98
Chaos, poznanie i wartości = Chaos, Its Cognition and Values / Andrzej Słaboń // Prace z Nauk Społecznych. Folia Philosophica. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Śląski w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 928. Prace z Nauk Społecznych, ISSN 0208-5437 ; 18). - 4 (1987), s. 107-121. - Rez., summ. - ISSN 0867-664X
99
Charakterystyka problemów społecznych w Polsce. Etap 2, Problemy społeczne w środowisku wielkomiejskim / kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA ; [Anna KARWIŃSKA, Andrzej SŁABOŃ, Przemysław KISIEL, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK, Anna PAWLINA]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 100[1] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
100
Przemiany mentalności uczestników życia gospodarczego : przedsiębiorcy dzielnicy Podgórze w Krakowie / kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA ; zespół: Anna KARWIŃSKA, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK, Przemysław KISIEL, Andrzej SŁABOŃ. - Kraków : [Uniwersytet Ekonomiczny], 2007. - 43, [2] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
101
Przemiany mentalności uczestników życia gospodarczego : przedsiębiorcy dzielnicy Nowa Huta w Krakowie / kierownik badań: Anna KARWIŃSKA ; autorzy: Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK, Anna KARWIŃSKA, Przemysław KISIEL, Andrzej SŁABOŃ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006. - 69 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
102
Przemiany mentalności uczestników życia gospodarczego : przedsiębiorcy dzielnicy Kazimierz / kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA ; zespół: Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK, Przemysław KISIEL, Andrzej SŁABOŃ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005. - 69 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Słaboń A., (2021), Zapobieganie konfliktom społecznym: aspekty teoretyczne i empiryczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 242 s.
2
Słaboń A., (2020), Konflikt i więź społeczna - o wielości porządków normatywnych. [W:] Trembaczowski Ł. (red.), Jakość pracy a stan więzi społecznych : monografia poświęcona pamięci prof. Władysława Jachera w dziesiątą rocznicę śmierci, Katowice : Uniwersytet Śląski w Katowicach, s. 49-64.
3
Słaboń A., (2019), Polimorficzne tożsamości miasta. [W:] KISIEL P., URBANIAK A., WARMIŃSKA-ZYGMUNT K. (red.), Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 93-106.
4
Słaboń A., (2019), Between Solidarity and the Conflict of Generations : Intergenerational Relations in Biographical Narratives, "Zarządzanie Publiczne", nr 3 (49), s. 53-62; http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/526
5
Słaboń A., (2018), Wiedza przemieniająca w kontekście doświadczenia mistycznego. [W:] Wójtowicz A. (red.), Ezoteryzm i nowoczesność, Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, s. 179-194.
6
Słaboń A., (2017), Rozwój miasta - społeczna dynamika przekształceń, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 3 (963), s. 23-37; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1289/958
7
Słaboń A., (2017), Przewartościowania społeczne - u podstaw kulturowej teorii zmian, "Zarządzanie Publiczne", nr 1 (39), s. 56-66; http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/413
8
Słaboń A., (2015), Procesy kompensacyjne w wyjaśnianiu socjologicznym, "Humanizacja Pracy", vol. 48, nr 2(280), s. 19-31; http://www.humanizacja-pracy.pl/witryna/doc/humanizacja22015.pdf
9
Słaboń A., (2014), "My jesteśmy monitoringiem" : charakterystyka relacji społecznych w osiedlach grodzonych w świetle metody interpretacji dokumentarnej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 5 (929), s. 111-124; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/569
10
Słaboń A., (2014), Współczesne teorie socjologiczne: wprowadzenie, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 84, [1] s.
11
Słaboń A., (2014), Obyczajowość sieciowa : u podstaw teorii zmiany kulturowej. [W:] Łaciak B. (red.), Obyczajowość polska początku XXI wieku - w procesie przemian, Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, s. 214-252.
12
Słaboń A., (2014), Konflikty społeczne w doświadczeniu młodzieży małego miasta, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 7 (931), s. 79-93; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/587
13
Słaboń A., (2013), "My jesteśmy monitoringiem" : charakterystyka relacji społecznych w osiedlach grodzonych w świetle metody interpretacji dokumentarnej. [W:] Karwińska A. (kierownik tematu), Miasto w procesach zmian. Etap 2, Cele społeczne w rozwoju miasta, s. 80-93.
14
Słaboń A., (2013), Problemy społeczne w perspektywie doświadczenia indywidualnego. [W:] Karwińska A. (kierownik tematu), Miasto w procesach zmian. Etap 3, Potencjały i uwarunkowania rozwojowe miasta : przykład Krakowa, s. 125-158.
15
Słaboń A., (2013), Problemy społeczne - aspekty teoretyczne. [W:] Karwińska A. (red.), Problemy społeczne jako wyzwania dla polityki społecznej w Polsce, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 47-67.
16
Słaboń A., (2013), Społeczne konstruowanie problemów społecznych : rola mediów. [W:] Karwińska A. (red.), Problemy społeczne jako wyzwania dla polityki społecznej w Polsce, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 69-77.
17
Słaboń A., (2013), Rozwiązywanie problemów społecznych : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach. [W:] Karwińska A. (red.), Problemy społeczne jako wyzwania dla polityki społecznej w Polsce, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 183-206.
18
Słaboń A., (2013), Konflikty w organizacjach wielokulturowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 917, s. 21-33; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/727/549
19
Słaboń A., Kisiel P., Karwińska A., Cierniak-Szóstak E., (2012), Kultura i jej społeczne znaczenie. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 61-84.
20
Słaboń A., (2012), Spory o wartości a wyzwania postmodernizacyjne, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 900, s. 5-18.
21
Słaboń A., Karwińska A., (2012), Problemy społeczne. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 238-253.
22
Słaboń A., Cierniak-Szóstak E., (2012), Poziom mikrospołeczny. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 85-115.
23
Słaboń A., (2012), Konflikty wartości a konflikt społeczny : mapy orientacji aksjonormatywnych. [W:] Jawłowska A., Pawlik W., Fatyga B. (red.), Style życia, wartości, obyczaje : stare tematy, nowe spojrzenia, Warszawa : Uniwersytet Warszawski, s. 87-99.
24
Cierniak-Szóstak E., Kisiel P., Warmińska K., Słaboń A., (2012), Niepołomice w świetle wyników badań opinii młodzieży szkolnej. [W:] Anna KARWIŃSKA (kierownik tematu), Miasto w procesach zmian. Etap 1, Uwarunkowania i potencjały rozwoju miasta na przykładzie Niepołomic, s. 71-114.
25
Słaboń A., Karwińska A., Dyoniziak R., (2012), Poziom makrospołeczny. [W:] KARWIŃSKA A. (red.), Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 142-176.
26
Cierniak-Szóstak E., Słaboń A., (2012), Gospodarka w perspektywie socjologicznej. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 213-237.
27
Słaboń A., (2012), Regulacja i rozwiązywanie problemów społecznych jako problem socjologiczny, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 882, s. 97-115.
28
Słaboń A., Karwińska A., Cierniak-Szóstak E., (2012), Socjologia jako dyscyplina naukowa. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 15-35.
29
Słaboń A., (2011), System punktowy, "Manko Katowice : miesięcznik studencki", nr 18, s. 29; https://issuu.com/manko.pl/docs/manko_katowice_czerwiec2011
30
Słaboń A., (2011), Odzyskiwanie podmiotowości, "Manko : miesięcznik studencki : wydanie krakowskie", nr 5 (80), s. 25.
31
Słaboń A., (2011), Reguły karania i nagradzania, "Manko", R. 11, nr 3 (78), s. 24.
32
Słaboń A., (2010), Wizerunkowcy, "Manko", R. 10, nr 9 (74), s. 33.
33
Słaboń A., ([2010]), Rozwiązywanie problemów społecznych : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach. [W:] Karwińska A. (kierownik tematu), Charakterystyka problemów społecznych w Polsce. Etap 3, Problemy społeczne w Polsce : w poszukiwaniu instytucjonalnych rozwiązań, s. 56-104.
34
Słaboń A., (2010), Drogi powołania do świeckiego zakonu Karmelitów Bosych. [W:] Zaręba (red.), Socjologia życia religijnego: tradycje badawcze wobec zmiany kulturowej, Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, s. 160-171.
35
Słaboń A., (2010), O epifenomenach, "Manko", R. 10, nr 2 (77), s. 26; https://issuu.com/manko.pl/docs/manko_77_-_krak_w
36
Słaboń A., (2010), Problemy badań nad mentalnością. [W:] Karwińska A. (red.), Charakterystyka mentalności przedsiębiorców w wybranych dzielnicach Krakowa, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 15-37.
37
Słaboń A., (2010), Myślenie utopijne, "Manko", R. 10, nr 10 (75), s. 21.
38
Pacholski M., Słaboń A., (2010), Słownik pojęć socjologicznych, Wyd. 3 popr. i uzup.Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 276 s.
39
Słaboń A., ([2010]), Katolicki Telefon Zaufania. [W:] Karwińska A. (kierownik tematu), Charakterystyka problemów społecznych w Polsce. Etap 3, Problemy społeczne w Polsce : w poszukiwaniu instytucjonalnych rozwiązań, s. 104-114.
40
Słaboń A., (2010), Fragmentaryzacja a chaos kulturowy : nowe sposoby wytwarzania sensu. [W:] Mikułowski Pomorski J. (red.), Świat się dzieli, świat się łączy : ze studiów nad fragmentaryzacją i rekompozycją (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 13), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 103-117.
41
Słaboń A., (2010), Mentalność a zmiany w gospodarce i życiu społecznym. [W:] Karwińska A. (red.), Charakterystyka mentalności przedsiębiorców w wybranych dzielnicach Krakowa, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 38-48.
42
Słaboń A., (2010), Władza dyplomu, "Manko", R. 10, nr 1 (76), s. 33.
43
Słaboń A., (2009), Kłopoty z adaptacją, "Manko", R. 10, nr 5 (70), s. 36.
44
Słaboń A., (2009), Tatuaż i kultura, "Manko", R. 10, nr 6 (71), s. 37.
45
Słaboń A., (2009), O wulgaryzmach, "Manko", R. 10, nr 7 (72), s. 30.
46
Słaboń A., (2009), Odwrócony porządek normatywny w dowcipie językowym. [W:] Świątkiewicz W., Świątkiewicz-Mośny M., Ślęzak-Tazbir W. (red.), Oblicza humoru, T. 3 [Dokument elektroniczny], Warszawa : Polskie Towarzystwo Socjologiczne, s. 132-148.
47
Słaboń A., Kisiel P., (2009), Problemy społeczne - aspekty teoretyczno-metodologiczne. [W:] Karwińska A. (kierownik tematu), Charakterystyka problemów społecznych w Polsce. Etap 1, Definiowanie problemów społecznych w wybranych mediach jako wyraz kształtowania się świadomości społecznej w Polsce, s. 3-31.
48
Słaboń A., Cierniak-Szóstak E., (2008), Poziom mikrospołeczny. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 85-115.
49
Słaboń A., Kisiel P., Karwińska A., Cierniak-Szóstak E., (2008), Kultura i jej społeczne znaczenie. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 61-84.
50
Cierniak-Szóstak E., Słaboń A., (2008), Gospodarka w perspektywie socjologicznej. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 213-237.
51
Słaboń A., (2008), Kształtowanie umiejętności negocjacyjnych menedżerów : zawieranie koalicji w grach negocjacyjnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 763, s. 29-44; https://bazekon.uek.krakow.pl/161053661
52
Słaboń A., Karwińska A., (2008), Problemy społeczne. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 238-253.
53
Słaboń A., Karwińska A., Dyoniziak R., (2008), Poziom makrospołeczny. [W:] KARWIŃSKA A. (red.), Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 142-176.
54
Słaboń A., Karwińska A., Cierniak-Szóstak E., (2008), Socjologia jako dyscyplina naukowa. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 15-35.
55
Słaboń A., (2008), Konflikt społeczny i negocjacje, Wyd. 2 popr. i uzup.Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 138 s.
56
Słaboń A., Cierniak-Szóstak E., (2007), Poziom mikrospołeczny. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 85-115.
57
Słaboń A., (2007), Dowcip językowy w perspektywie socjologii życia codziennego. [W:] Świątkiewicz W., Świątkiewicz-Mośny M., Ślęzak-Tazbir W. (red.), Oblicza humoru, T. 1 [Dokument elektroniczny], Wrocław : Centrix - Krzysztof Cebula i Tomasz Kalota, s. 55-75.
58
Słaboń A., Karwińska A., Dyoniziak R., (2007), Poziom makrospołeczny. [W:] KARWIŃSKA A. (red.), Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 142-176.
59
Słaboń A., Kisiel P., Karwińska A., Cierniak-Szóstak E., (2007), Kultura i jej społeczne znaczenie. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 61-84.
60
Słaboń A., Karwińska A., Cierniak-Szóstak E., (2007), Socjologia jako dyscyplina naukowa. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 15-35.
61
Cierniak-Szóstak E., Słaboń A., (2007), Gospodarka w perspektywie socjologicznej. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 213-237.
62
Słaboń A., Karwińska A., (2007), Problemy społeczne. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 238-253.
63
Słaboń A., (2007), Problemy kształtowania mentalności ekonomicznej. [W:] Mucha J., Nawojczyk M., Woroniecka G. (red.), Kultura i gospodarka : ku antropologii życia gospodarczego we współczesnej Polsce, Tychy : Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka, s. 49-60.
64
Słaboń A., (2006), Przemiany współczesnej obyczajowości: społeczna dynamika przewartościowań na przykładzie zmian kodeksów zachowań, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 171), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 217 s.
65
Słaboń A., (2006), Problemy związane z badaniami przemian mentalności zbiorowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 712, s. 39-54; https://bazekon.uek.krakow.pl/120593478
66
Słaboń A., (2005), Inteligencja a procesy deformalizacji : strukturalne aspekty zmian obyczajowych. [W:] Mikułowski Pomorski J. (red.), Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 223-232.
67
Słaboń A., (2005), Problem nadziei w dobie późnej nowoczesności, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 682, s. 21-33; https://bazekon.uek.krakow.pl/107643450
68
Słaboń A., (2004), Zmiany obyczajowości w warunkach transformacji ustrojowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 661, s. 13-26; https://bazekon.uek.krakow.pl/68699134
69
Słaboń A., (2003), Problemy wyjaśniania dynamiki społeczno-kulturowej. [W:] Kowalewski T., Jacyno M., Łodziński S. (red.), Granice współczesności : przemiany kulturowe w Polsce ostatniej dekady, Warszawa : Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, s. 21-34.
70
Słaboń A., (2003), Zmiany obyczajowości jako typ przewartościowań. [W:] Jawłowska A., Woroniecka G. (red.), Kultura w procesie zmiany : z badań nad kulturą w Polsce lat dziewięćdziesiątych, Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 19-35.
71
Cudzich K., Flak B., Greń R., Słaboń A., (2002), Charakterystyka osób długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej na terenie gminy Katowice. [W:] Ziomek A. (red.), Teoretyczne i praktyczne aspekty przeciwdziałania bezrobociu w gminach : [materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 2, Działania instytucji pozarządowych, przykłady realizowanych programów pomocy społecznej dla bezrobotnych, doświadczenia zagraniczne], Katowice : GWSH, s. 107-115.
72
Pacholski M., Słaboń A., (2001), Słownik pojęć socjologicznych, Węgrzecki A. (red. nauk.), Wyd. 2 popr. i uzup.Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 248 s.
73
Słaboń A., (2001), Problemy percepcji przemian obyczajowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 566, s. 47-56; https://bazekon.uek.krakow.pl/11551
74
Dyoniziak R., Słaboń A., (2001), Patologia życia gospodarczego: aspekty socjologiczne, Wyd. 2 popr. i uzup.Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 86 s.
75
Słaboń A., (2000), Dilaboracja, czyli o zanikaniu problemów społecznych. [W:] Węgrzecki A., Karwińska A., Pacholski M. (red.), Socjologia i wyzwania społeczne: księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Ryszarda Dyoniziaka, Kraków : AE, s. 151-162.
76
Słaboń A., (2000), Konflikt społeczny w kontekście zmian kulturowych : problem konfliktów irracjonalnych. [W:] Malikowski M., Seręga Z. (red.), Konflikty społeczne w Polsce w okresie zmian systemowych : studia, komunikaty, eseje, T. 2, Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, s. 169-183.
77
Słaboń A., (2000), Przemiany obyczajowości w obrębie klasy średniej. [W:] Węgrzecki A. (red.), Wizerunek współczesnego człowieka gospodarującego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 223-232.
78
Słaboń A., (1998), Antynomie roli zawodowej pracownika socjalnego a ideologia profesjonalizmu. [W:] Gąsior H., Słaboń A., Brzegowska D., Ciukaj A., Czanasz I., Golik J., Polakowski D., Polok P., Trzeciak S., Uchto E. (red.), Pracownik socjalny jako profesjonalista : VII Ogólnopolska Konferencja Stowarzyszenia Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej FORUM : materiały konferencji, Katowice : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, s. 186-194.
79
Słaboń A., (1998), Model pracy socjalnej z rodziną bezrobotnego. [W:] Świątkiewicz W. (red.), Rodzina w województwie katowickim : opracowania i raporty, Katowice : Societas Scientiis Favendis Silesiae Superioris - Instytut Górnośląski, s. 67-82.
80
Gąsior H., Słaboń A., Brzegowska D., Ciukaj A., Czanasz I., Golik J., Polakowski D., Polok P., Trzeciak S., Uchto E. (red.), (1998), Pracownik socjalny jako profesjonalista: VII Ogólnopolska Konferencja Stowarzyszenia Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej FORUM: materiały konferencji, Katowice : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 301 s.
81
Słaboń A., (1998), Bezrobotni w systemie pomocy społecznej : model pomocy bezrobotnemu. [W:] Ratajczak Z. (red.), Bezrobocie : strategie zaradcze i wzorce pomocy psychologicznej (Psychologia. Badania i Aplikacje; t. 2), Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, s. 242-249.
82
Pacholski M., Słaboń A., (1997), Słownik pojęć socjologicznych, Węgrzecki A. (red. nauk.), Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane, 229 s.
83
Dyoniziak R., Słaboń A., (1997), Patologia życia gospodarczego: aspekty socjologiczne, Kraków : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 80 s.
84
Słaboń A., (1995), Konflikt społeczny i negocjacje, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 135 s.
85
Słaboń A., (1995), Dwa modele pomocy, "Gość Niedzielny", R. 72, nr 13, s. 7; http://fbc.pionier.net.pl/id/oai:www.sbc.org.pl:80118
86
Słaboń A., (1995), Pomoc społeczna w Katowicach : instytucje i problemy społeczne. [W:] Świątkiewicz W. (red.), Katowice : miasto i jego mieszkańcy, Katowice : Societas Scientiis Favendis Silesiae Superioris - Instytut Górnośląski, s. 73-82.
87
Słaboń A., (1995), Towards a General Theory of Transformation, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 454, s. 17-26.
88
Słaboń A., (1995), Pomoc społeczna a problem bezrobocia w Katowicach. [W:] Świątkiewicz W. (red.), Katowice : miasto i jego mieszkańcy, Katowice : Societas Scientiis Favendis Silesiae Superioris - Instytut Górnośląski, s. 84-93.
89
Słaboń A., (1994), System pomocy społecznej w województwie katowickim. Cz. 2, "Sejmik Samorządowy", nr 47, s. 20-23.
90
Słaboń A., (1994), System pomocy społecznej w województwie katowickim. Cz. 1, "Sejmik Samorządowy", nr 46, s. 4-9.
91
Słaboń A., (1994), Kadra kierownicza o systemie pomocy społecznej, "Polityka Społeczna", nr 8, s. 13-15.
92
Pacholski M., Słaboń A., (1994), Słownik pojęć socjologicznych dla ekonomistów, Pucek Z. (red. nauk.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 70 s.
93
Słaboń A., (1992), System pomocy społecznej w ocenie terenowych opiekunów społecznych, "Polityka Społeczna", nr 8, s. 15-17.
94
Słaboń A., (1992), Patologia instytucji usługowych : studium relacji interpersonalnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 384, s. 51-62.
95
Słaboń A., (1991), O demaskatorskiej funkcji socjologii, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 354, s. 37-52.
96
Słaboń A., (1991), Ład społeczny i typy społecznego bezładu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 331, s. 5-25.
97
Słaboń A., (1987), Pojęcie "rozwój społeczny" : uwagi i wątpliwości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 244, s. 45-60.
98
Słaboń A., (1987), Chaos, poznanie i wartości, "Prace z Nauk Społecznych. Folia Philosophica", 4, s. 107-121.
99
Karwińska A., Słaboń A., Kisiel P., Cierniak-Szóstak E., Pawlina A., (2010), Charakterystyka problemów społecznych w Polsce. Etap 2, Problemy społeczne w środowisku wielkomiejskim, Karwińska A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 100[1] s.
100
Karwińska A., Cierniak-Szóstak E., Kisiel P., Słaboń A., (2007), Przemiany mentalności uczestników życia gospodarczego: przedsiębiorcy dzielnicy Podgórze w Krakowie, Karwińska A. (kier.), Kraków : [Uniwersytet Ekonomiczny], 43, [2] k.
101
Cierniak-Szóstak E., Karwińska A., Kisiel P., Słaboń A., (2006), Przemiany mentalności uczestników życia gospodarczego: przedsiębiorcy dzielnicy Nowa Huta w Krakowie, Karwińska A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 69 s.
102
Cierniak-Szóstak E., Kisiel P., Słaboń A., (2005), Przemiany mentalności uczestników życia gospodarczego: przedsiębiorcy dzielnicy Kazimierz, Karwińska A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 69 k.
1
@book{UEK:2168360070,
author = "Andrzej Słaboń",
title = "Zapobieganie konfliktom społecznym : aspekty teoretyczne i empiryczne",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.53271/2021.034},
url = {},
isbn = "978-83-01-22040-2",
}
2
@inbook{UEK:2168354032,
author = "Andrzej Słaboń",
title = "Konflikt i więź społeczna - o wielości porządków normatywnych",
booktitle = "Jakość pracy a stan więzi społecznych : monografia poświęcona pamięci prof. Władysława Jachera w dziesiątą rocznicę śmierci",
pages = "49-64",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Śląski w Katowicach",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.31261/PN.4003},
url = {https://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/wus_2020_trembaczowski_jakosc_pracy_ebook.pdf},
isbn = "978-83-226-3947-4",
}
3
@inbook{UEK:2168335907,
author = "Andrzej Słaboń",
title = "Polimorficzne tożsamości miasta",
booktitle = "Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej",
pages = "93-106",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2019",
isbn = "978-83-65390-01-1",
}
4
@article{UEK:2168346426,
author = "Andrzej Słaboń",
title = "Between Solidarity and the Conflict of Generations : Intergenerational Relations in Biographical Narratives",
journal = "Zarządzanie Publiczne",
number = "3 (49)",
pages = "53-62",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZP.2019.49.3.04},
url = {http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/526},
}
5
@inbook{UEK:2168328637,
author = "Andrzej Słaboń",
title = "Wiedza przemieniająca w kontekście doświadczenia mistycznego",
booktitle = "Ezoteryzm i nowoczesność",
pages = "179-194",
adress = "Warszawa",
publisher = "Narodowe Centrum Kultury",
year = "2018",
isbn = "978-83-7982-327-7",
}
6
@article{UEK:2168318609,
author = "Andrzej Słaboń",
title = "Rozwój miasta - społeczna dynamika przekształceń",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "3 (963)",
pages = "23-37",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0963.0302},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1289/958},
}
7
@article{UEK:2168311911,
author = "Andrzej Słaboń",
title = "Przewartościowania społeczne - u podstaw kulturowej teorii zmian",
journal = "Zarządzanie Publiczne",
number = "1 (39)",
pages = "56-66",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZP.2017.39.1.06},
url = {http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/413},
}
8
@article{UEK:2168302061,
author = "Andrzej Słaboń",
title = "Procesy kompensacyjne w wyjaśnianiu socjologicznym",
journal = "Humanizacja Pracy",
number = "vol. 48, 2(280)",
pages = "19-31",
adress = "",
year = "2015",
url = {http://www.humanizacja-pracy.pl/witryna/doc/humanizacja22015.pdf},
}
9
@article{UEK:2168290151,
author = "Andrzej Słaboń",
title = "My jesteśmy monitoringiem : charakterystyka relacji społecznych w osiedlach grodzonych w świetle metody interpretacji dokumentarnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "5 (929)",
pages = "111-124",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0929.0507},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/569},
}
10
@book{UEK:2168278517,
author = "Andrzej Słaboń",
title = "Współczesne teorie socjologiczne : wprowadzenie",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-655-7",
}
11
@inbook{UEK:2168301913,
author = "Andrzej Słaboń",
title = "Obyczajowość sieciowa : u podstaw teorii zmiany kulturowej",
booktitle = "Obyczajowość polska początku XXI wieku - w procesie przemian",
pages = "214-252",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Akademickie Żak",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-62015-82-5",
}
12
@article{UEK:2168290559,
author = "Andrzej Słaboń",
title = "Konflikty społeczne w doświadczeniu młodzieży małego miasta",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "7 (931)",
pages = "79-93",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0931.0705},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/587},
}
13
@unpublished{UEK:2168290365,
author = "Andrzej Słaboń",
title = "My jesteśmy monitoringiem : charakterystyka relacji społecznych w osiedlach grodzonych w świetle metody interpretacji dokumentarnej",
booktitle = "Miasto w procesach zmian. Etap 2, Cele społeczne w rozwoju miasta ",
pages = "80-93",
year = "2013",
}
14
@unpublished{UEK:2168290393,
author = "Andrzej Słaboń",
title = "Problemy społeczne w perspektywie doświadczenia indywidualnego",
booktitle = "Miasto w procesach zmian. Etap 3, Potencjały i uwarunkowania rozwojowe miasta : przykład Krakowa ",
pages = "125-158",
year = "2013",
}
15
@inbook{UEK:2168267388,
author = "Andrzej Słaboń",
title = "Problemy społeczne - aspekty teoretyczne",
booktitle = "Problemy społeczne jako wyzwania dla polityki społecznej w Polsce",
pages = "47-67",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-32-7",
}
16
@inbook{UEK:2168267394,
author = "Andrzej Słaboń",
title = "Społeczne konstruowanie problemów społecznych : rola mediów",
booktitle = "Problemy społeczne jako wyzwania dla polityki społecznej w Polsce",
pages = "69-77",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-32-7",
}
17
@inbook{UEK:2168267410,
author = "Andrzej Słaboń",
title = "Rozwiązywanie problemów społecznych : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach",
booktitle = "Problemy społeczne jako wyzwania dla polityki społecznej w Polsce",
pages = "183-206",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-32-7",
}
18
@article{UEK:2168283489,
author = "Andrzej Słaboń",
title = "Konflikty w organizacjach wielokulturowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "917",
pages = "21-33",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/727/549},
}
19
@inbook{UEK:2168302677,
author = "Andrzej Słaboń and Przemysław Kisiel and Anna Karwińska and Ewa Cierniak-Szóstak",
title = "Kultura i jej społeczne znaczenie",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "61-84",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
edition = "Wyd. 1, 2 dodr.",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
20
@article{UEK:2168261522,
author = "Andrzej Słaboń",
title = "Spory o wartości a wyzwania postmodernizacyjne",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "900",
pages = "5-18",
year = "2012",
}
21
@inbook{UEK:2168302667,
author = "Andrzej Słaboń and Anna Karwińska",
title = "Problemy społeczne",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "238-253",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
edition = "Wyd. 1, 2 dodr.",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
22
@inbook{UEK:2168302675,
author = "Andrzej Słaboń and Ewa Cierniak-Szóstak",
title = "Poziom mikrospołeczny",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "85-115",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
edition = "Wyd. 1, 2 dodr.",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
23
@inbook{UEK:2168301903,
author = "Andrzej Słaboń",
title = "Konflikty wartości a konflikt społeczny : mapy orientacji aksjonormatywnych",
booktitle = "Style życia, wartości, obyczaje : stare tematy, nowe spojrzenia",
pages = "87-99",
adress = "Warszawa",
publisher = "Uniwersytet Warszawski",
year = "2012",
isbn = "978-83-235-0907-3",
}
24
@unpublished{UEK:2168306399,
author = "Ewa Cierniak-Szóstak and Przemysław Kisiel and Katarzyna Warmińska and Andrzej Słaboń",
title = "Niepołomice w świetle wyników badań opinii młodzieży szkolnej",
booktitle = "Miasto w procesach zmian. Etap 1, Uwarunkowania i potencjały rozwoju miasta na przykładzie Niepołomic ",
pages = "71-114",
year = "2012",
}
25
@inbook{UEK:2168302673,
author = "Andrzej Słaboń and Anna Karwińska and Ryszard Dyoniziak",
title = "Poziom makrospołeczny",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "142-176",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
edition = "Wyd. 1, 2 dodr.",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
26
@inbook{UEK:2168302669,
author = "Ewa Cierniak-Szóstak and Andrzej Słaboń",
title = "Gospodarka w perspektywie socjologicznej",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "213-237",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
edition = "Wyd. 1, 2 dodr.",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
27
@article{UEK:2168244762,
author = "Andrzej Słaboń",
title = "Regulacja i rozwiązywanie problemów społecznych jako problem socjologiczny",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "882",
pages = "97-115",
year = "2012",
}
28
@inbook{UEK:2168302679,
author = "Andrzej Słaboń and Anna Karwińska and Ewa Cierniak-Szóstak",
title = "Socjologia jako dyscyplina naukowa",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "15-35",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
edition = "Wyd. 1, 2 dodr.",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
29
@misc{UEK:2168303617,
author = "Andrzej Słaboń",
title = "System punktowy",
booktitle = "Manko Katowice : miesięcznik studencki",
number = "18",
pages = "29",
year = "2011",
url = {https://issuu.com/manko.pl/docs/manko_katowice_czerwiec2011},
}
30
@misc{UEK:2168303599,
author = "Andrzej Słaboń",
title = "Odzyskiwanie podmiotowości",
booktitle = "Manko",
number = "5 (80)",
pages = "25",
year = "2011",
}
31
@misc{UEK:2168303597,
author = "Andrzej Słaboń",
title = "Reguły karania i nagradzania",
booktitle = "Manko",
number = "R. 11, 3 (78)",
pages = "24",
year = "2011",
}
32
@misc{UEK:2168303609,
author = "Andrzej Słaboń",
title = "Wizerunkowcy",
booktitle = "Manko",
number = "R. 10, 9 (74)",
pages = "33",
year = "2010",
}
33
@unpublished{UEK:2168282943,
author = "Andrzej Słaboń",
title = "Rozwiązywanie problemów społecznych : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach",
booktitle = "Charakterystyka problemów społecznych w Polsce. Etap 3, Problemy społeczne w Polsce : w poszukiwaniu instytucjonalnych rozwiązań ",
pages = "56-104",
year = "2010",
}
34
@inbook{UEK:2168257352,
author = "Andrzej Słaboń",
title = "Drogi powołania do świeckiego zakonu Karmelitów Bosych",
booktitle = "Socjologia życia religijnego : tradycje badawcze wobec zmiany kulturowej",
pages = "160-171",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego",
year = "2010",
isbn = "978-83-7072-599-0",
}
35
@misc{UEK:2168303615,
author = "Andrzej Słaboń",
title = "O epifenomenach",
booktitle = "Manko",
number = "R. 10, 2 (77)",
pages = "26",
year = "2010",
url = {https://issuu.com/manko.pl/docs/manko_77_-_krak_w},
}
36
@inbook{UEK:2168218742,
author = "Andrzej Słaboń",
title = "Problemy badań nad mentalnością",
booktitle = "Charakterystyka mentalności przedsiębiorców w wybranych dzielnicach Krakowa",
pages = "15-37",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
37
@misc{UEK:2168303611,
author = "Andrzej Słaboń",
title = "Myślenie utopijne",
booktitle = "Manko",
number = "R. 10, 10 (75)",
pages = "21",
year = "2010",
}
38
@book{UEK:2165710693,
author = "Maksymilian Pacholski and Andrzej Słaboń",
title = "Słownik pojęć socjologicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
edition = "Wyd. 3 popr. i uzup.",
isbn = "978-83-7252-498-0",
}
39
@unpublished{UEK:2168282949,
author = "Andrzej Słaboń",
title = "Katolicki Telefon Zaufania",
booktitle = "Charakterystyka problemów społecznych w Polsce. Etap 3, Problemy społeczne w Polsce : w poszukiwaniu instytucjonalnych rozwiązań ",
pages = "104-114",
year = "2010",
}
40
@inbook{UEK:52341,
author = "Andrzej Słaboń",
title = "Fragmentaryzacja a chaos kulturowy : nowe sposoby wytwarzania sensu",
booktitle = "Świat się dzieli, świat się łączy : ze studiów nad fragmentaryzacją i rekompozycją",
pages = "103-117",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-471-3",
}
41
@inbook{UEK:2168218744,
author = "Andrzej Słaboń",
title = "Mentalność a zmiany w gospodarce i życiu społecznym",
booktitle = "Charakterystyka mentalności przedsiębiorców w wybranych dzielnicach Krakowa",
pages = "38-48",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
42
@misc{UEK:2168303593,
author = "Andrzej Słaboń",
title = "Władza dyplomu",
booktitle = "Manko",
number = "R. 10, 1 (76)",
pages = "33",
year = "2010",
}
43
@misc{UEK:2168303601,
author = "Andrzej Słaboń",
title = "Kłopoty z adaptacją",
booktitle = "Manko",
number = "R. 10, 5 (70)",
pages = "36",
year = "2009",
}
44
@article{UEK:2168303605,
author = "Andrzej Słaboń",
title = "Tatuaż i kultura",
journal = "Manko",
number = "R. 10, 6 (71)",
pages = "37",
year = "2009",
}
45
@misc{UEK:2168303607,
author = "Andrzej Słaboń",
title = "O wulgaryzmach",
booktitle = "Manko",
number = "R. 10, 7 (72)",
pages = "30",
year = "2009",
}
46
@inbook{UEK:2168303621,
author = "Andrzej Słaboń",
title = "Odwrócony porządek normatywny w dowcipie językowym",
booktitle = "Oblicza humoru. T. 3",
pages = "132-148",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Socjologiczne",
year = "2009",
isbn = "978-83-901500-3-1",
}
47
@unpublished{UEK:2167678840,
author = "Andrzej Słaboń and Przemysław Kisiel",
title = "Problemy społeczne - aspekty teoretyczno-metodologiczne",
booktitle = "Charakterystyka problemów społecznych w Polsce. Etap 1, Definiowanie problemów społecznych w wybranych mediach jako wyraz kształtowania się świadomości społecznej w Polsce ",
pages = "3-31",
year = "2009",
}
48
@inbook{UEK:2168315381,
author = "Andrzej Słaboń and Ewa Cierniak-Szóstak",
title = "Poziom mikrospołeczny",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "85-115",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2008",
edition = "Wyd. 1, dodr.",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
49
@inbook{UEK:2168315379,
author = "Andrzej Słaboń and Przemysław Kisiel and Anna Karwińska and Ewa Cierniak-Szóstak",
title = "Kultura i jej społeczne znaczenie",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "61-84",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2008",
edition = "Wyd. 1, dodr.",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
50
@inbook{UEK:2168315389,
author = "Ewa Cierniak-Szóstak and Andrzej Słaboń",
title = "Gospodarka w perspektywie socjologicznej",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "213-237",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2008",
edition = "Wyd. 1, dodr.",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
51
@article{UEK:50393,
author = "Andrzej Słaboń",
title = "Kształtowanie umiejętności negocjacyjnych menedżerów : zawieranie koalicji w grach negocjacyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "763",
pages = "29-44",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/161053661},
}
52
@inbook{UEK:2168315393,
author = "Andrzej Słaboń and Anna Karwińska",
title = "Problemy społeczne",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "238-253",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2008",
edition = "Wyd. 1, dodr.",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
53
@inbook{UEK:2168315383,
author = "Andrzej Słaboń and Anna Karwińska and Ryszard Dyoniziak",
title = "Poziom makrospołeczny",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "142-176",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2008",
edition = "Wyd. 1, dodr.",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
54
@inbook{UEK:2168315377,
author = "Andrzej Słaboń and Anna Karwińska and Ewa Cierniak-Szóstak",
title = "Socjologia jako dyscyplina naukowa",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "15-35",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2008",
edition = "Wyd. 1, dodr.",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
55
@book{UEK:51830,
author = "Andrzej Słaboń",
title = "Konflikt społeczny i negocjacje",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
isbn = "978-83-7252-377-8",
}
56
@inbook{UEK:2168315051,
author = "Andrzej Słaboń and Ewa Cierniak-Szóstak",
title = "Poziom mikrospołeczny",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "85-115",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2007",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
57
@inbook{UEK:2168303619,
author = "Andrzej Słaboń",
title = "Dowcip językowy w perspektywie socjologii życia codziennego",
booktitle = "Oblicza humoru. T. 1",
pages = "55-75",
adress = "Wrocław",
publisher = "Centrix - Krzysztof Cebula i Tomasz Kalota",
year = "2007",
isbn = "978-83-921013-6-9",
}
58
@inbook{UEK:2168315053,
author = "Andrzej Słaboń and Anna Karwińska and Ryszard Dyoniziak",
title = "Poziom makrospołeczny",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "142-176",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2007",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
59
@inbook{UEK:2168315047,
author = "Andrzej Słaboń and Przemysław Kisiel and Anna Karwińska and Ewa Cierniak-Szóstak",
title = "Kultura i jej społeczne znaczenie",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "61-84",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2007",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
60
@inbook{UEK:2168315045,
author = "Andrzej Słaboń and Anna Karwińska and Ewa Cierniak-Szóstak",
title = "Socjologia jako dyscyplina naukowa",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "15-35",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2007",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
61
@inbook{UEK:2168315057,
author = "Ewa Cierniak-Szóstak and Andrzej Słaboń",
title = "Gospodarka w perspektywie socjologicznej",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "213-237",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2007",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
62
@inbook{UEK:2168315061,
author = "Andrzej Słaboń and Anna Karwińska",
title = "Problemy społeczne",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "238-253",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2007",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
63
@inbook{UEK:2168301911,
author = "Andrzej Słaboń",
title = "Problemy kształtowania mentalności ekonomicznej",
booktitle = "Kultura i gospodarka : ku antropologii życia gospodarczego we współczesnej Polsce",
pages = "49-60",
adress = "Tychy",
publisher = "Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka",
year = "2007",
isbn = "978-83-89055-46-0",
}
64
@book{UEK:52394,
author = "Andrzej Słaboń",
title = "Przemiany współczesnej obyczajowości : społeczna dynamika przewartościowań na przykładzie zmian kodeksów zachowań",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
issn = "0209-1674",
isbn = "83-7252-288-X",
}
65
@article{UEK:53018,
author = "Andrzej Słaboń",
title = "Problemy związane z badaniami przemian mentalności zbiorowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "712",
pages = "39-54",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/120593478},
}
66
@inbook{UEK:2166538156,
author = "Andrzej Słaboń",
title = "Inteligencja a procesy deformalizacji : strukturalne aspekty zmian obyczajowych",
booktitle = "Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności",
pages = "223-232",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-284-7",
}
67
@article{UEK:52967,
author = "Andrzej Słaboń",
title = "Problem nadziei w dobie późnej nowoczesności",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "682",
pages = "21-33",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/107643450},
}
68
@article{UEK:2168220230,
author = "Andrzej Słaboń",
title = "Zmiany obyczajowości w warunkach transformacji ustrojowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "661",
pages = "13-26",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/68699134},
}
69
@inbook{UEK:2168301897,
author = "Andrzej Słaboń",
title = "Problemy wyjaśniania dynamiki społeczno-kulturowej",
booktitle = "Granice współczesności : przemiany kulturowe w Polsce ostatniej dekady",
pages = "21-34",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego",
year = "2003",
isbn = "83-7232-482-4",
}
70
@inbook{UEK:2168302993,
author = "Andrzej Słaboń",
title = "Zmiany obyczajowości jako typ przewartościowań",
booktitle = "Kultura w procesie zmiany : z badań nad kulturą w Polsce lat dziewięćdziesiątych",
pages = "19-35",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego",
year = "2003",
isbn = "83-7299-233-9",
}
71
@inbook{UEK:2168257354,
author = "Krzysztof Cudzich and Beata Flak and Renata Greń and Andrzej Słaboń",
title = "Charakterystyka osób długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej na terenie gminy Katowice",
booktitle = "Teoretyczne i praktyczne aspekty przeciwdziałania bezrobociu w gminach : [materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 2, Działania instytucji pozarządowych, przykłady realizowanych programów pomocy społecznej dla bezrobotnych, doświadczenia zagraniczne]",
pages = "107-115",
adress = "Katowice",
publisher = "GWSH",
year = "2002",
isbn = "83-88402-14-5",
}
72
@book{UEK:2168240520,
author = "Maksymilian Pacholski and Andrzej Słaboń",
title = "Słownik pojęć socjologicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
isbn = "83-7252-097-6",
}
73
@article{UEK:2168234792,
author = "Andrzej Słaboń",
title = "Problemy percepcji przemian obyczajowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "566",
pages = "47-56",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/11551},
}
74
@book{UEK:2168240518,
author = "Ryszard Dyoniziak and Andrzej Słaboń",
title = "Patologia życia gospodarczego : aspekty socjologiczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
isbn = "83-7252-088-7",
}
75
@inbook{UEK:2168240342,
author = "Andrzej Słaboń",
title = "Dilaboracja, czyli o zanikaniu problemów społecznych",
booktitle = "Socjologia i wyzwania społeczne : księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Ryszarda Dyoniziaka",
pages = "151-162",
adress = "Kraków",
publisher = "AE",
year = "2000",
isbn = "83-7252-047-X",
}
76
@inbook{UEK:2168302987,
author = "Andrzej Słaboń",
title = "Konflikt społeczny w kontekście zmian kulturowych : problem konfliktów irracjonalnych",
booktitle = "Konflikty społeczne w Polsce w okresie zmian systemowych : studia, komunikaty, eseje. T. 2",
pages = "169-183",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej",
year = "2000",
isbn = "83-7262-033-4",
}
77
@inbook{UEK:2168242096,
author = "Andrzej Słaboń",
title = "Przemiany obyczajowości w obrębie klasy średniej",
booktitle = "Wizerunek współczesnego człowieka gospodarującego",
pages = "223-232",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
isbn = "83-86957-42-5",
}
78
@inbook{UEK:2168303561,
author = "Andrzej Słaboń",
title = "Antynomie roli zawodowej pracownika socjalnego a ideologia profesjonalizmu",
booktitle = "Pracownik socjalny jako profesjonalista : VII Ogólnopolska Konferencja Stowarzyszenia Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej FORUM : materiały konferencji",
pages = "186-194",
adress = "Katowice",
publisher = "Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej",
year = "1998",
}
79
@inbook{UEK:2168301905,
author = "Andrzej Słaboń",
title = "Model pracy socjalnej z rodziną bezrobotnego",
booktitle = "Rodzina w województwie katowickim : opracowania i raporty",
pages = "67-82",
adress = "Katowice",
publisher = "Societas Scientiis Favendis Silesiae Superioris - Instytut Górnośląski",
year = "1998",
isbn = "83-86053-25-9",
}
80
@book{UEK:2168303577,
title = "Pracownik socjalny jako profesjonalista : VII Ogólnopolska Konferencja Stowarzyszenia Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej FORUM : materiały konferencji",
adress = "Katowice",
publisher = "Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej",
year = "1998",
}
81
@inbook{UEK:2168302991,
author = "Andrzej Słaboń",
title = "Bezrobotni w systemie pomocy społecznej : model pomocy bezrobotnemu",
booktitle = "Bezrobocie : strategie zaradcze i wzorce pomocy psychologicznej",
pages = "242-249",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego",
year = "1998",
issn = "0208-6336",
}
82
@book{UEK:2168239942,
author = "Maksymilian Pacholski and Andrzej Słaboń",
title = "Słownik pojęć socjologicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane",
year = "1997",
isbn = "83-87239-28-3",
}
83
@book{UEK:2168239940,
author = "Ryszard Dyoniziak and Andrzej Słaboń",
title = "Patologia życia gospodarczego : aspekty socjologiczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
isbn = "83-86439-92-0",
}
84
@book{UEK:2168240084,
author = "Andrzej Słaboń",
title = "Konflikt społeczny i negocjacje",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
isbn = "83-86439-53-X",
}
85
@article{UEK:2168303589,
author = "Andrzej Słaboń",
title = "Dwa modele pomocy",
journal = "Gość Niedzielny",
number = "R. 72, 13",
pages = "7",
year = "1995",
url = {http://fbc.pionier.net.pl/id/oai:www.sbc.org.pl:80118},
}
86
@inbook{UEK:2168303551,
author = "Andrzej Słaboń",
title = "Pomoc społeczna w Katowicach : instytucje i problemy społeczne",
booktitle = "Katowice : miasto i jego mieszkańcy",
pages = "73-82",
adress = "Katowice",
publisher = "Societas Scientiis Favendis Silesiae Superioris - Instytut Górnośląski",
year = "1995",
isbn = "83-86053-10-0",
}
87
@article{UEK:2168240202,
author = "Andrzej Słaboń",
title = "Towards a General Theory of Transformation",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "454",
pages = "17-26",
year = "1995",
}
88
@inbook{UEK:2168303553,
author = "Andrzej Słaboń",
title = "Pomoc społeczna a problem bezrobocia w Katowicach",
booktitle = "Katowice : miasto i jego mieszkańcy",
pages = "84-93",
adress = "Katowice",
publisher = "Societas Scientiis Favendis Silesiae Superioris - Instytut Górnośląski",
year = "1995",
isbn = "83-86053-10-0",
}
89
@article{UEK:2168303559,
author = "Andrzej Słaboń",
title = "System pomocy społecznej w województwie katowickim. Cz. 2",
journal = "Sejmik Samorządowy",
number = "47",
pages = "20-23",
year = "1994",
}
90
@article{UEK:2168303555,
author = "Andrzej Słaboń",
title = "System pomocy społecznej w województwie katowickim. Cz. 1",
journal = "Sejmik Samorządowy",
number = "46",
pages = "4-9",
year = "1994",
}
91
@article{UEK:2168249242,
author = "Andrzej Słaboń",
title = "Kadra kierownicza o systemie pomocy społecznej",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "8",
pages = "13-15",
year = "1994",
}
92
@book{UEK:2168240080,
author = "Maksymilian Pacholski and Andrzej Słaboń",
title = "Słownik pojęć socjologicznych dla ekonomistów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
93
@article{UEK:2168241144,
author = "Andrzej Słaboń",
title = "System pomocy społecznej w ocenie terenowych opiekunów społecznych",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "8",
pages = "15-17",
year = "1992",
}
94
@article{UEK:2168244514,
author = "Andrzej Słaboń",
title = "Patologia instytucji usługowych : studium relacji interpersonalnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "384",
pages = "51-62",
year = "1992",
url = {},
}
95
@article{UEK:2168244460,
author = "Andrzej Słaboń",
title = "O demaskatorskiej funkcji socjologii",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "354",
pages = "37-52",
year = "1991",
}
96
@article{UEK:2168244386,
author = "Andrzej Słaboń",
title = "Ład społeczny i typy społecznego bezładu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "331",
pages = "5-25",
year = "1991",
url = {},
}
97
@article{UEK:2168243462,
author = "Andrzej Słaboń",
title = "Pojęcie rozwój społeczny : uwagi i wątpliwości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "244",
pages = "45-60",
year = "1987",
}
98
@article{UEK:2168254992,
author = "Andrzej Słaboń",
title = "Chaos, poznanie i wartości",
journal = "Prace z Nauk Społecznych. Folia Philosophica",
number = "4",
pages = "107-121",
year = "1987",
issn = "0208-5437",
}
99
@unpublished{UEK:2168228274,
author = "Anna Karwińska and Andrzej Słaboń and Przemysław Kisiel and Ewa Cierniak-Szóstak and Anna Pawlina",
title = "Charakterystyka problemów społecznych w Polsce. Etap 2, Problemy społeczne w środowisku wielkomiejskim",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
100
@unpublished{UEK:2168278125,
author = "Anna Karwińska and Ewa Cierniak-Szóstak and Przemysław Kisiel and Andrzej Słaboń",
title = "Przemiany mentalności uczestników życia gospodarczego : przedsiębiorcy dzielnicy Podgórze w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny",
year = "2007",
}
101
@unpublished{UEK:2168220720,
author = "Ewa Cierniak-Szóstak and Anna Karwińska and Przemysław Kisiel and Andrzej Słaboń",
title = "Przemiany mentalności uczestników życia gospodarczego : przedsiębiorcy dzielnicy Nowa Huta w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
102
@unpublished{UEK:2168266802,
author = "Ewa Cierniak-Szóstak and Przemysław Kisiel and Andrzej Słaboń",
title = "Przemiany mentalności uczestników życia gospodarczego : przedsiębiorcy dzielnicy Kazimierz",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2005",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID