Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Diagnoza efektywności gospodarki komunalnej w polskich miastach
Źródło:
Miasto przyszłości : wyzwania dla gospodarki komunalnej i innych obszarów w obliczu kryzysu klimatycznego / red. Piotr P. MAŁECKI, Agnieszka MAZUREK-CZARNECKA - Kraków: Wydawnictwo Attyka, 2022, s. 49-69 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65644-91-6 ; 978-83-65644-92-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168364442
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Local Public Goods and Public Utility Services in Municipalities (Urbanized Areas)
Źródło:
Public Goods and the Fourth Industrial Revolution Inclusive Models of Finance, Distribution and Production / red. Maria PŁONKA - Abingdon ; New York: Routledge, 2022, s. 143-187. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Routledge Studies in Public Economics and Finance)
Program badawczy:
The Open Access Content (Chapters 4, 5 and 6) has been financed by the Ministry of Science and Higher Education within the "Regional Initiative of Excellence" Program for 2019-2022. Project "Socio-economic consequences of the fourth industrial revolution" no.: 021 / RID / 2018/19
ISBN:
978-1-032-22899-0 ; 978-1-003-27468-1
Poziom II:
75.00 pkt
Nr:
2168366140
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Study on Support Mechanisms for Renewable Energy Sources in Poland
Źródło:
Energies. - vol. 15, iss. 12, art. no. 4196 (2022) , s. 1-38. - Tytuł numeru: Managing Energy Sector Enterprises: Challenges, Methods and Research Trends - Bibliogr.
Program badawczy:
This publication was financed by the subsidy granted to the Cracow University of Economics - Contract nr 23/EFE/2021/POT
Lista 2019:
140.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168365830
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
The Impact of Megatrends on the Evolution of Public Goods
Źródło:
Public Goods and the Fourth Industrial Revolution Inclusive Models of Finance, Distribution and Production / red. Maria PŁONKA - Abingdon ; New York: Routledge, 2022, s. 70-108. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Routledge Studies in Public Economics and Finance)
ISBN:
978-1-032-22899-0 ; 978-1-003-27468-1
Poziom II:
75.00 pkt
Nr:
2168366134
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Konferencja:
39th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Granada, Hiszpania, od 2022-05-30 do 2022-05-31
Tytuł:
The Operation Models of Local Public Transport : an Economic and Legal Perspective
Źródło:
Business Excellence and Innovation Management : a 2025 Vision to Sustain Economic Development in the Era of Pandemic : Proceedings of the 39th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2022, Granada, Spain / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2022, s. 3622-3630. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 39)
Program badawczy:
This project has been financed by the Ministry of Science and Higher Education within the "Potencjał". Project no.: 23/EFE/2021/POT.
ISBN:
978-0-9998551-8-8
Tryb dostępu:
Lista 2019 (Konferencja):
70.00 pkt
Nr:
2168366246
rozdział w materiałach konferencyjnych
6

Tytuł:
Efektywności przedsiębiorstw gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem in house
Źródło:
Zarządzanie finansami : narzędzia i kluczowe wyzwania / red. Dariusz Zarzecki - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2021, s. 88-104 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7972-446-8
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168356332
rozdział w monografii
7

Tytuł:
The Relationship between Efficiency and Quality of Municipally Owned Corporations : Evidence from Local Public Transport and Waste Management in Poland
Źródło:
Sustainability. - vol. 13, iss. 17, art. no. 9804 (2021) , s. 1-30. - Tytuł numeru: Public Services and Environmental Sustainability - Bibliogr.
Program badawczy:
This project has been financed by the Ministry of Science and Higher Education within the 'Regional Initiative of Excellence' Program for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11 897 131.40 PLN.
Lista 2019:
100.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168357650
artykuł w czasopiśmie
8

Konferencja:
38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Sewilla, Hiszpania, od 2021-11-23 do 2021-11-24
Tytuł:
Greening in the Process of Providing Municipal Services of Local Collective Transport as a Challenge to Climate Change
Źródło:
Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 5576-5584. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 38)
Program badawczy:
This project has been financed by the Ministry of Science and Higher Education within the "Potencjał". Project no.: 23/EFE/2021/POT.
ISBN:
978-0-9998551-7-1
Lista 2019 (Konferencja):
70.00 pkt
Nr:
2168359872
rozdział w materiałach konferencyjnych
9

Autor:
Krzysztof Wąsowicz , Stanisław Famielec , Marcin Chełkowski
Tytuł:
Municipal Waste Management in Modern Cities
Adres wydawniczy:
Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020
Opis fizyczny:
176 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
This book is sponsored by the Cracow University of Economics.
ISBN:
978-83-7285-953-2 ; 978-83-7285-954-9
Tryb dostępu:
Poziom I:
120.00 pkt
Nr:
2168351824
monografia
10

Konferencja:
36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Granada, Hiszpania, od 2020-11-04 do 2020-11-05
Tytuł:
Restructuring of a Municipal Company
Źródło:
Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2020, s. 7098-7111. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This project has been financed by the Ministry of Science and Higher Education within the "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11 897 131,40 PLN.
ISBN:
978-0-9998551-5-7
Tryb dostępu:
Lista 2019 (Konferencja):
70.00 pkt
Nr:
2168351450
rozdział w materiałach konferencyjnych
11

Tytuł:
Zarządzanie przedsiębiorstwem komunalnym w warunkach kryzysowych = Management of a Municipal Enterprise in Crisis Conditions
Źródło:
Destruktory i kreatory wartości na poziomie sektora, przedsiębiorstwa, produktu i usługi / red. Paweł Antonowicz, Ewa Malinowska, Jędrzej Siciński, Ulyana Zaremba - Rzeszów-Londyn-Szczecin: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie : Naukowe Wydawnictwo IVG z siedzibą w Szczecinie : Scientific Publishing House IVG LTD z siedzibą w Londynie, 2020, s. 149-165. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019-2022, nr projektu: 021/RID/2018/19, kwota finansowania: 11 897 131,40 zł.
ISBN:
978-83-66551-09-1 ; 978-83-62062-00-0
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168354084
rozdział w monografii
12

Konferencja:
36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Granada, Hiszpania, od 2020-11-04 do 2020-11-05
Tytuł:
Reengineering in the Process of Company Restructuring
Źródło:
Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2020, s. 9872-9880. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-0-9998551-5-7
Tryb dostępu:
Lista 2019 (Konferencja):
70.00 pkt
Nr:
2168351816
rozdział w materiałach konferencyjnych
13

Autor:
Tytuł:
Informacyjne uwarunkowania gospodarki odpadami komunalnymi w gminie : studium przypadku = Informational Determinants of Municipal Waste Management in the Commune - a Case Study
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 2 (58) (2019) , s. 301-311. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja artykułu sfinansowana została ze środków na badania statutowe Katedry Polityki Przemysłowej i Ekologicznej.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168338093
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej
Adres wydawniczy:
Warszawa: CeDeWu, 2019
Opis fizyczny:
155 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została częściowo dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badwczego (umowa nr 013/WFP-KPPE/01/2018/S/8013)
ISBN:
978-83-8102-253-8
Poziom I:
120.00 pkt
Nr:
2168338253
monografia
15

Tytuł:
The Effectiveness of Municipal Waste Management in Polish Cities
Źródło:
Zarządzanie Publiczne = Public Governance. - nr 4 (50) (2019) , s. 23-38. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This project has been financed by the Ministry of Science and Higher Education within the "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11 897 131,40 PLN.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168348152
artykuł w czasopiśmie
16

Autor:
Krzysztof Wąsowicz , Stanisław Famielec , Marcin Chełkowski
Tytuł:
Gospodarka odpadami komunalnymi we współczesnych miastach
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018
Opis fizyczny:
196 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (umowa nr 154/WFP-KPPE/03/2018/M/8154)
ISBN:
978-83-65907-44-8 ; 978-83-65907-45-5
Nr:
2168332229
monografia
17

Tytuł:
Assessment of the Efficiency of Municipal Companies Based on Local Collective Transport
Źródło:
Zarządzanie Publiczne = Public Governance. - nr 2 (44) (2018) , s. 56-70. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168327875
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Restrukturyzacja organizacyjna i zarządcza przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej w sytuacji kryzysowej
Źródło:
Restrukturyzacja sektorów gospodarki i przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia / red. Józef FAMIELEC i Małgorzata KOŻUCH - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018, s. 159-179 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65907-17-2 ; 978-83-65907-18-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168325537
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Efektywność przedsiębiorstw użyteczności publicznej lokalnego transportu zbiorowego
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018
Opis fizyczny:
282 s.: il.; 25 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego (umowa nr 012/WFiP-KPPE/01/2017/S/7012) oraz środków Dziekana (Studia Podyplomowe ACCA)
ISBN:
978-83-65907-21-9 ; 978-83-65907-22-6
Tryb dostępu:
Ocena KEN:
120.00 pkt
Nr:
2168328111
monografia
20

Tytuł:
Efektywność przedsiębiorstw użyteczności publicznej na przykładzie lokalnego transportu zbiorowego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2017
Opis fizyczny:
421 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-385
Nr:
2168324113
doktorat
21

Tytuł:
Pomoc publiczna w sektorze usług użyteczności publicznej świadczonych przez przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej
Źródło:
Pomoc publiczna : doświadczenia wybranych sektorów gospodarki / red. Małgorzata KOŻUCH - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 173-200 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-80-5 ; 978-83-65173-79-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168314569
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Greening of Local Public Transport
Źródło:
Greening of Economy : Selected Issues / red. Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 47-60
ISBN:
978-83-65173-49-2 ; 978-83-65173-50-8
Nr:
2168307053
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Ekologizacja lokalnego transportu zbiorowego
Źródło:
Ekologizacja gospodarki / red. Małgorzata KOŻUCH - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 103-122 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-14-0 ; 978-83-65173-15-7
Nr:
2168297863
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
24

Konferencja:
IX Kongres Ekonomistów Polskich "Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych", Warszawa, Polska, od 2013-11-28 do 2013-11-29
Tytuł:
Modele organizacji i funkcjonowania komunalnych przedsiębiorstw użyteczności publicznej na przykładzie lokalnego transportu zbiorowego = Models and Roles for the Operation of Public Utilities on the Example of Local Public Transport
Źródło:
Determinanty rozwoju Polski : finanse publiczne / red. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015, s. 333-346. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65269-02-7
Nr:
2168299193
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
25

Konferencja:
14th Conference Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competitions and Growing Customers' Demands, Muszyna, Polska, od 2015-10-05 do 2015-10-06
Tytuł:
The Operation Models of Municipal Companies of Local Public Transport
Źródło:
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / red. Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, cop. 2015, s. 135-147. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands ; vol. 14)
Program badawczy:
Project was finance by: Formy upowszechniania i popularyzacji wyników przeprowadzonych badań z grantu uczelnianego dla Młodych Naukowców (BMN) oraz Uczestników Studiów Doktoranckich (na podstawie umowy nr 166/WF-KPPE/05/2015/M/5166).
ISBN:
978-83-65196-17-0 ; 978-83-65196-21-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168306985
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Zadania i odpowiedzialność przedsiębiorstw użyteczności publicznej w zakresie ekologizacji gospodarki na przykładzie lokalnego transportu zbiorowego
Źródło:
Ekologizacja gospodarki dla potrzeb rozwoju zrównoważonego : raport z badań / kierownik: Józefa FAMIELEC, red. nauk. Małgorzata KOŻUCH, s. 115-131
Sygnatura:
NP-1457/Magazyn
Nr:
2168301951
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Reengineering w programach naprawczych przedsiębiorstw
Źródło:
Kierunki rozwoju oraz nowe instrumenty polityki przemysłowej i ekologicznej : raport z badań / kier.: Józefa FAMIELEC ; red. nauk.: Małgorzata KOŻUCH, Piotr P. MAŁECKI, s. 156-168
Sygnatura:
NP-1265/Magazyn
Nr:
2168289625
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
28

Konferencja:
IX Kongres Ekonomistów Polskich "Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych", Warszawa, Polska, od 2013-11-28 do 2013-11-29
Tytuł:
Modele organizacji i funkcjonowania komunalnych przedsiębiorstw użyteczności publicznej na przykładzie lokalnego transportu zbiorowego [dokument elektroniczny]
Źródło:
Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych : referaty nadesłane - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013, s. 1-9. - W wersji drukowanej dostępne tylko streszcz. w języku polskim - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88700-71-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168278655
rozdział w materiałach konferencyjnych
29

Tytuł:
Własność wspólna w teorii noblistki Elinor Ostrom
Źródło:
Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego / red. Piotr P. MAŁECKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 59-70 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-12-9
Nr:
2168286923
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Rozwój komunalnych przedsiębiorstw użyteczności publicznej na przykładzie lokalnego transportu zbiorowego
Źródło:
Ekonomiczne, finansowe oraz ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw : raport z badań / red. Józefa FAMIELEC, Krzysztof Wąsowicz , s. 223-238 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1378/Magazyn
Nr:
2168276673
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Regionalne strategie rozwojowe
Źródło:
Polska gospodarka i polskie społeczeństwo w okresie kryzysu / red. Marek Reichel - Nowy Sącz: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2012, s. 52-60. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63196-24-0
Nr:
2168287477
rozdział w monografii
32

Tytuł:
Własność wspólna w teorii noblistki Elinor Ostrom
Źródło:
Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego / red. Józefa FAMIELEC, Piotr P. MAŁECKI , s. 50-60 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1203/Magazyn
Nr:
2168260578
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Kierunki urynkowienia komunalnych usług użyteczności publicznej
Źródło:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 11 (2010) , s. 54-59
Nr:
2168286981
artykuł w czasopiśmie
34

Tytuł:
Motywowanie w centrum odpowiedzialności = Motivation in a Responsibility Center
Źródło:
Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych. - nr 1 (4) (2010) , s. 53-60. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168286915
artykuł w czasopiśmie
35

Tytuł:
Reengineering w programach naprawczych przedsiębiorstw = Reengineering in Corporate Recovery Programmes Synopsis
Źródło:
Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych. - nr 2(2) (2009) , s. 55-62. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168286913
artykuł w czasopiśmie
36

Konferencja:
VIII Konferencja Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Czorsztyn, Polska, od 2009-06-22 do 2009-06-23
Tytuł:
Zasady funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego = Rules for the Operation of Local Public Transport
Źródło:
Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów / red. Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, cop. 2009, s. 170-181. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów ; vol. 8)
ISBN:
978-83-88421-62-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168286919
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
37

Autor:
Krzysztof Wąsowicz , Tomasz Ostrowski
Tytuł:
Przedsiębiorczość komunalna
Adres wydawniczy:
Kraków ; Warszawa: Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, 2003
Opis fizyczny:
364 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-914205-8-2
Nr:
2168328929
monografia
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Ekonomiczne, finansowe oraz ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw : raport z badań
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
387 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy tekstach
Program badawczy:
26/KPPiE/1/2012/S/026
Sygnatura:
NP-1378/Magazyn
Nr:
2168276577
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
1
Diagnoza efektywności gospodarki komunalnej w polskich miastach / Krzysztof WĄSOWICZ // W: Miasto przyszłości : wyzwania dla gospodarki komunalnej i innych obszarów w obliczu kryzysu klimatycznego / red. nauk. Piotr P. MAŁECKI, Agnieszka MAZUREK-CZARNECKA. - Kraków: Wydawnictwo Attyka, 2022. - S. 49-69. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65644-91-6 ; 978-83-65644-92-3
2
Local Public Goods and Public Utility Services in Municipalities (Urbanized Areas) / Małgorzata KOŻUCH, Krzysztof WĄSOWICZ, Ksymena ROSIEK // W: Public Goods and the Fourth Industrial Revolution Inclusive Models of Finance, Distribution and Production / red. Maria PŁONKA . - Abingdon ; New York: Routledge, 2022. - (Routledge Studies in Public Economics and Finance). - S. 143-187. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-1-032-22899-0 ; 978-1-003-27468-1. - Pełny tekst: https://tandfbis.s3.us-west-2.amazonaws.com/rt-files/docs/Open+Access+Chapters/9781003274681_10.4324_9781003274681-6.pdf
3
Study on Support Mechanisms for Renewable Energy Sources in Poland / Agnieszka MAZUREK-CZARNECKA, Ksymena ROSIEK, Marcin SALAMAGA, Krzysztof WĄSOWICZ, Renata ŻABA-NIERODNA // Energies. - vol. 15, iss. 12 (2022), s. 1-38. - Summ.. - Tytuł numeru: Managing Energy Sector Enterprises: Challenges, Methods and Research Trends. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/15/12/4196/htm. - ISSN 1996-1073
4
The Impact of Megatrends on the Evolution of Public Goods / Tomasz JEDYNAK, Katarzyna MAJ-WAŚNIOWSKA, Krzysztof WĄSOWICZ // W: Public Goods and the Fourth Industrial Revolution Inclusive Models of Finance, Distribution and Production / red. Maria PŁONKA . - Abingdon ; New York: Routledge, 2022. - (Routledge Studies in Public Economics and Finance). - S. 70-108. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-1-032-22899-0 ; 978-1-003-27468-1. - Spis treści: https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003274681-3/public-goods-economics-social-sciences-joanna-wyrobek-ksymena-rosiek-joanna-ni%C5%BCnik?context=ubx&refId=b9584e6e-5ad8-4324-b4ae-af3cb3fcb72aWstęp:
5
The Operation Models of Local Public Transport : an Economic and Legal Perspective / Krzysztof WĄSOWICZ // W: Business Excellence and Innovation Management : a 2025 Vision to Sustain Economic Development in the Era of Pandemic : Proceedings of the 39th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2022, Granada, Spain / red. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2022. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 39). - S. 3622-3630. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-8-8. - Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/the-operation-models-of-local-public-transport/Wstęp:
6
Efektywności przedsiębiorstw gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem in house / Krzysztof WĄSOWICZ // W: Zarządzanie finansami : narzędzia i kluczowe wyzwania / red. nauk. Dariusz Zarzecki. - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2021. - S. 88-104. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7972-446-8
7
The Relationship between Efficiency and Quality of Municipally Owned Corporations : Evidence from Local Public Transport and Waste Management in Poland / Tomasz JEDYNAK, Krzysztof WĄSOWICZ // Sustainability. - vol. 13, iss. 17 (2021), s. 1-30. - Summ.. - Tytuł numeru: Public Services and Environmental Sustainability. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/13/17/9804. - ISSN 2071-1050
8
Greening in the Process of Providing Municipal Services of Local Collective Transport as a Challenge to Climate Change / Krzysztof WĄSOWICZ // W: Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / red. Khalid S. Soliman . - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 38). - S. 5576-5584. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-7-1. - Pełny tekst: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid ; Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/greening-in-the-process-of-providing-municipal-services-of-local-collective-transport-as-a-challenge-to-climate-change/Wstęp:
9
Municipal Waste Management in Modern Cities / Krzysztof WĄSOWICZ, Stanisław Famielec, Marcin Chełkowski. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020. - 176 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-953-2 ; 978-83-7285-954-9. - Pełny tekst: https://r.uek.krakow.pl/bitstream/123456789/3735/1/Municipal...%20pdf%20online.pdf
10
Restructuring of a Municipal Company / Krzysztof WĄSOWICZ // W: Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2020. - S. 7098-7111. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-5-7. - Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/restructuring-of-a-municipal-company/Wstęp:
11
Zarządzanie przedsiębiorstwem komunalnym w warunkach kryzysowych = Management of a Municipal Enterprise in Crisis Conditions / Krzysztof WĄSOWICZ // W: Destruktory i kreatory wartości na poziomie sektora, przedsiębiorstwa, produktu i usługi / red. nauk. Paweł Antonowicz, Ewa Malinowska, Jędrzej Siciński, Ulyana Zaremba. - Rzeszów-Londyn-Szczecin: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie : Naukowe Wydawnictwo IVG z siedzibą w Szczecinie : Scientific Publishing House IVG LTD z siedzibą w Londynie, 2020. - S. 149-165. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-66551-09-1 ; 978-83-62062-00-0
12
Reengineering in the Process of Company Restructuring / Krzysztof WĄSOWICZ, Renata ŻABA-NIERODA // W: Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain / red. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2020. - S. 9872-9880. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-5-7. - Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/reengineering-in-the-process-of-company-restructuring/Wstęp:
13
Informacyjne uwarunkowania gospodarki odpadami komunalnymi w gminie : studium przypadku = Informational Determinants of Municipal Waste Management in the Commune - a Case Study / Józefa FAMIELEC, Krzysztof WĄSOWICZ, Renata ŻABA-NIERODA, Stanisław Famielec // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 2 (58) (2019), s. 301-311. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4865. - ISSN 1898-5084
14
Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej / Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH, Krzysztof WĄSOWICZ. - Warszawa: CeDeWu, 2019. - 155 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8102-253-8
15
The Effectiveness of Municipal Waste Management in Polish Cities / Krzysztof WĄSOWICZ // Zarządzanie Publiczne = Public Governance. - nr 4 (50) (2019), s. 23-38. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/533. - ISSN 1898-3529
16
Gospodarka odpadami komunalnymi we współczesnych miastach / Krzysztof WĄSOWICZ, Stanisław Famielec, Marcin Chełkowski. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - 196 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-44-8 ; 978-83-65907-45-5
17
Assessment of the Efficiency of Municipal Companies Based on Local Collective Transport / Krzysztof WĄSOWICZ // Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 2 (44) (2018), s. 56-70. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/459. - ISSN 1898-3529
18
Restrukturyzacja organizacyjna i zarządcza przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej w sytuacji kryzysowej / Krzysztof WĄSOWICZ // W: Restrukturyzacja sektorów gospodarki i przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia / red. nauk. Józef FAMIELEC i Małgorzata KOŻUCH. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 159-179. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-17-2 ; 978-83-65907-18-9. - Pełny tekst: https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/mod/resource/view.php?id=254436
19
Efektywność przedsiębiorstw użyteczności publicznej lokalnego transportu zbiorowego / Krzysztof WĄSOWICZ. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - 282 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-21-9 ; 978-83-65907-22-6. - Pełny tekst: https://r.uek.krakow.pl/bitstream/123456789/3729/1/Krzysztof%20W%c4%85sowicz%20-Efektywno%c5%9b%c4%87%20przedsi%c4%99biorstw%20u%c5%bcyteczno%c5%9bci%20publicznej%20lokalnego%20transportu%20zbiorowego.pdf
20
Efektywność przedsiębiorstw użyteczności publicznej na przykładzie lokalnego transportu zbiorowego / Krzysztof WĄSOWICZ ; Promotor: Józefa FAMIELEC. - Kraków, 2017. - 421 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003302
21
Pomoc publiczna w sektorze usług użyteczności publicznej świadczonych przez przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej / Krzysztof WĄSOWICZ // W: Pomoc publiczna : doświadczenia wybranych sektorów gospodarki / red. nauk. Małgorzata KOŻUCH. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 173-200. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-80-5 ; 978-83-65173-79-9. - Pełny tekst: https://if.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/11/1-tekst-pdf.pdf
22
Greening of Local Public Transport / Krzysztof WĄSOWICZ // W: Greening of Economy : Selected Issues / eds. Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 47-60. - ISBN 978-83-65173-49-2 ; 978-83-65173-50-8
23
Ekologizacja lokalnego transportu zbiorowego / Krzysztof WĄSOWICZ // W: Ekologizacja gospodarki / red. nauk. Małgorzata KOŻUCH. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 103-122. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-14-0 ; 978-83-65173-15-7
24
Modele organizacji i funkcjonowania komunalnych przedsiębiorstw użyteczności publicznej na przykładzie lokalnego transportu zbiorowego = Models and Roles for the Operation of Public Utilities on the Example of Local Public Transport / Krzysztof WĄSOWICZ // W: Determinanty rozwoju Polski : finanse publiczne / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015. - S. 333-346. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65269-02-7
25
The Operation Models of Municipal Companies of Local Public Transport / Krzysztof WĄSOWICZ // W: Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil. - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, cop. 2015. - (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, ISSN 2543-540X ; vol. 14). - S. 135-147. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65196-17-0 ; 978-83-65196-21-7. - Pełny tekst: http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol14.pdf
26
Zadania i odpowiedzialność przedsiębiorstw użyteczności publicznej w zakresie ekologizacji gospodarki na przykładzie lokalnego transportu zbiorowego / Krzysztof Wąsowicz // W: Ekologizacja gospodarki dla potrzeb rozwoju zrównoważonego : raport z badań / kierownik: Józefa FAMIELEC, red. nauk. Małgorzata KOŻUCH. - (2014), s. 115-131
27
Reengineering w programach naprawczych przedsiębiorstw / Krzysztof WĄSOWICZ // W: Kierunki rozwoju oraz nowe instrumenty polityki przemysłowej i ekologicznej : raport z badań / kier.: Józefa FAMIELEC ; red. nauk.: Małgorzata KOŻUCH, Piotr P. MAŁECKI. - (2013), s. 156-168
28
Modele organizacji i funkcjonowania komunalnych przedsiębiorstw użyteczności publicznej na przykładzie lokalnego transportu zbiorowego / Krzysztof WĄSOWICZ // W: Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych : referaty nadesłane [Dokument elektroniczny]. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013. - S. 1-9. - Streszcz., summ.. - W wersji drukowanej dostępne tylko streszcz. w języku polskim. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88700-71-2. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/kongres/referaty/W%C4%85sowicz%20Krzysztof/W%C4%85sowicz%20Krzysztof%20-%20MODELE%20ORGANIZACJI%20I%20FUNKCJONOWANIA%20KOMUNALNYCH%20PRZEDSI%C4%98BIORSTW%20U%C5%BBYTECZNO%C5%9ACI%20PUBLICZNEJ%20NA%20PRZYK%C5%81ADZIE%20.pdf
29
Własność wspólna w teorii noblistki Elinor Ostrom / Krzysztof Wąsowicz // W: Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego / red. nauk. Piotr P. MAŁECKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 59-70. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-12-9
30
Rozwój komunalnych przedsiębiorstw użyteczności publicznej na przykładzie lokalnego transportu zbiorowego / Krzysztof Wąsowicz // W: Ekonomiczne, finansowe oraz ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw : raport z badań / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Krzysztof Wąsowicz. - (2012), s. 223-238. - Bibliogr.
31
Regionalne strategie rozwojowe / Krzysztof Wąsowicz, Marcin SURÓWKA // W: Polska gospodarka i polskie społeczeństwo w okresie kryzysu / red. Marek Reichel. - Nowy Sącz: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2012. - S. 52-60. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63196-24-0
32
Własność wspólna w teorii noblistki Elinor Ostrom / Krzysztof Wąsowicz // W: Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego / red. Józefa FAMIELEC, Piotr P. MAŁECKI . - (2011), s. 50-60. - Bibliogr.
33
Kierunki urynkowienia komunalnych usług użyteczności publicznej / Marcin SURÓWKA, Krzysztof Wąsowicz // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 11 (2010), s. 54-59. - ISSN 1428-3530
34
Motywowanie w centrum odpowiedzialności = Motivation in a Responsibility Center / Krzysztof Wąsowicz // Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych / [red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI]. - nr 1 (4) (2010), s. 53-60. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2080-1092
35
Reengineering w programach naprawczych przedsiębiorstw = Reengineering in Corporate Recovery Programmes Synopsis / Krzysztof Wąsowicz // Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych / [red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI]. - nr 2(2) (2009), s. 55-62. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2080-1092
36
Zasady funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego = Rules for the Operation of Local Public Transport / Krzysztof Wąsowicz // W: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów / red. Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil. - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, cop. 2009. - (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów, ISSN 2543-5396 ; vol. 8). - S. 170-181. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88421-62-4. - Pełny tekst: http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol8.pdf
37
Przedsiębiorczość komunalna / Krzysztof Wąsowicz, Tomasz Ostrowski. - Kraków ; Warszawa: Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, 2003. - 364 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-914205-8-2
38
Ekonomiczne, finansowe oraz ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw : raport z badań / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Krzysztof Wąsowicz. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - 387 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy tekstach
1
Wąsowicz K., (2022), Diagnoza efektywności gospodarki komunalnej w polskich miastach. [W:] MAŁECKI , MAZUREK-CZARNECKA A. (red.), Miasto przyszłości : wyzwania dla gospodarki komunalnej i innych obszarów w obliczu kryzysu klimatycznego, Kraków : Wydawnictwo Attyka, s. 49-69.
2
Kożuch M., Wąsowicz K., Rosiek K., (2022), Local Public Goods and Public Utility Services in Municipalities (Urbanized Areas). [W:] PŁONKA M. (red.), Public Goods and the Fourth Industrial Revolution Inclusive Models of Finance, Distribution and Production, Abingdon ; New York : Routledge, s. 143-187.
3
Mazurek-Czarnecka A., Rosiek K., Salamaga M., Wąsowicz K., Żaba-Nieroda R., (2022), Study on Support Mechanisms for Renewable Energy Sources in Poland, "Energies", vol. 15, iss. 12, s. 1-38; https://www.mdpi.com/1996-1073/15/12/4196/htm
4
Jedynak T., Maj-Waśniowska K., Wąsowicz K., (2022), The Impact of Megatrends on the Evolution of Public Goods. [W:] PŁONKA M. (red.), Public Goods and the Fourth Industrial Revolution Inclusive Models of Finance, Distribution and Production, Abingdon ; New York : Routledge, s. 70-108.
5
Wąsowicz K., (2022), The Operation Models of Local Public Transport : an Economic and Legal Perspective. [W:] Soliman (red.), Business Excellence and Innovation Management : a 2025 Vision to Sustain Economic Development in the Era of Pandemic : Proceedings of the 39th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2022, Granada, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 39), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 3622-3630.
6
Wąsowicz K., (2021), Efektywności przedsiębiorstw gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem in house. [W:] Zarzecki D. (red.), Zarządzanie finansami : narzędzia i kluczowe wyzwania, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, s. 88-104.
7
Jedynak T., Wąsowicz K., (2021), The Relationship between Efficiency and Quality of Municipally Owned Corporations : Evidence from Local Public Transport and Waste Management in Poland, "Sustainability", vol. 13, iss. 17, s. 1-30; https://www.mdpi.com/2071-1050/13/17/9804
8
Wąsowicz K., (2021), Greening in the Process of Providing Municipal Services of Local Collective Transport as a Challenge to Climate Change. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 38), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 5576-5584.
9
Wąsowicz K., Famielec S., Chełkowski M., (2020), Municipal Waste Management in Modern Cities, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 176 s.
10
Wąsowicz K., (2020), Restructuring of a Municipal Company. [W:] Soliman (red.), Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain, King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 7098-7111.
11
Wąsowicz K., (2020), Zarządzanie przedsiębiorstwem komunalnym w warunkach kryzysowych. [W:] Antonowicz P., Malinowska E., Siciński J., Zaremba U. (red.), Destruktory i kreatory wartości na poziomie sektora, przedsiębiorstwa, produktu i usługi, Rzeszów-Londyn-Szczecin : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie : Naukowe Wydawnictwo IVG z siedzibą w Szczecinie : Scientific Publishing House IVG LTD z siedzibą w Londynie, s. 149-165.
12
Wąsowicz K., Żaba-Nieroda R., (2020), Reengineering in the Process of Company Restructuring. [W:] Soliman (red.), Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain, King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 9872-9880.
13
Famielec J., Wąsowicz K., Żaba-Nieroda R., Famielec S., (2019), Informacyjne uwarunkowania gospodarki odpadami komunalnymi w gminie : studium przypadku, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 2 (58), s. 301-311; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4865
14
Famielec J., Kożuch M., Wąsowicz K., (2019), Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, Warszawa : CeDeWu, 155 s.
15
Wąsowicz K., (2019), The Effectiveness of Municipal Waste Management in Polish Cities, "Zarządzanie Publiczne", nr 4 (50), s. 23-38; http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/533
16
Wąsowicz K., Famielec S., Chełkowski M., (2018), Gospodarka odpadami komunalnymi we współczesnych miastach, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 196 s.
17
Wąsowicz K., (2018), Assessment of the Efficiency of Municipal Companies Based on Local Collective Transport, "Zarządzanie Publiczne", nr 2 (44), s. 56-70; http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/459
18
Wąsowicz K., (2018), Restrukturyzacja organizacyjna i zarządcza przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej w sytuacji kryzysowej. [W:] Famielec J., Kożuch M. (red.), Restrukturyzacja sektorów gospodarki i przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 159-179.
19
Wąsowicz K., (2018), Efektywność przedsiębiorstw użyteczności publicznej lokalnego transportu zbiorowego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 282 s.
20
Wąsowicz K., (2017), Efektywność przedsiębiorstw użyteczności publicznej na przykładzie lokalnego transportu zbiorowego, Prom. Famielec J., Kraków : , 421 k.
21
Wąsowicz K., (2017), Pomoc publiczna w sektorze usług użyteczności publicznej świadczonych przez przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej. [W:] Kożuch M. (red.), Pomoc publiczna : doświadczenia wybranych sektorów gospodarki, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 173-200.
22
Wąsowicz K., (2016), Greening of Local Public Transport. [W:] Famielec J., Kożuch M. (red.), Greening of Economy : Selected Issues, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 47-60.
23
Wąsowicz K., (2015), Ekologizacja lokalnego transportu zbiorowego. [W:] Kożuch M. (red.), Ekologizacja gospodarki, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 103-122.
24
Wąsowicz K., (2015), Modele organizacji i funkcjonowania komunalnych przedsiębiorstw użyteczności publicznej na przykładzie lokalnego transportu zbiorowego. [W:] Owsiak S. (red.), Determinanty rozwoju Polski : finanse publiczne, Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 333-346.
25
Wąsowicz K., (2015), The Operation Models of Municipal Companies of Local Public Transport. [W:] Nalepka A., Ujwary-Gil A. (red.), Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands; vol. 14), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 135-147.
26
Wąsowicz K., (2014), Zadania i odpowiedzialność przedsiębiorstw użyteczności publicznej w zakresie ekologizacji gospodarki na przykładzie lokalnego transportu zbiorowego. [W:] Famielec J., Kożuch M. (kierownik tematu), Ekologizacja gospodarki dla potrzeb rozwoju zrównoważonego : raport z badań, s. 115-131.
27
Wąsowicz K., (2013), Reengineering w programach naprawczych przedsiębiorstw. [W:] Famielec J., Kożuch M., Małecki P. (kierownik tematu), Kierunki rozwoju oraz nowe instrumenty polityki przemysłowej i ekologicznej : raport z badań, s. 156-168.
28
Wąsowicz K., (2013), Modele organizacji i funkcjonowania komunalnych przedsiębiorstw użyteczności publicznej na przykładzie lokalnego transportu zbiorowego. [W:] Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych : referaty nadesłane [Dokument elektroniczny], Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 1-9.
29
Wąsowicz K., (2012), Własność wspólna w teorii noblistki Elinor Ostrom. [W:] Małecki P. (red.), Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 59-70.
30
Wąsowicz K., (2012), Rozwój komunalnych przedsiębiorstw użyteczności publicznej na przykładzie lokalnego transportu zbiorowego. [W:] Famielec J., Wąsowicz K. (kierownik tematu), Ekonomiczne, finansowe oraz ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw : raport z badań, s. 223-238.
31
Wąsowicz K., Surówka M., (2012), Regionalne strategie rozwojowe. [W:] Reichel M. (red.), Polska gospodarka i polskie społeczeństwo w okresie kryzysu, Nowy Sącz : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, s. 52-60.
32
Wąsowicz K., (2011), Własność wspólna w teorii noblistki Elinor Ostrom. [W:] FAMIELEC J., MAŁECKI (kierownik tematu), Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego, s. 50-60.
33
Surówka M., Wąsowicz K., (2010), Kierunki urynkowienia komunalnych usług użyteczności publicznej, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 11, s. 54-59.
34
Wąsowicz K., (2010), Motywowanie w centrum odpowiedzialności, "Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych", nr 1 (4), s. 53-60.
35
Wąsowicz K., (2009), Reengineering w programach naprawczych przedsiębiorstw, "Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych", nr 2(2), s. 55-62.
36
Wąsowicz K., (2009), Zasady funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego. [W:] Nalepka A., Ujwary-Gil A. (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów; vol. 8), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 170-181.
37
Wąsowicz K., Ostrowski T., (2003), Przedsiębiorczość komunalna, Kraków ; Warszawa : Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, 364 s.
38
Ekonomiczne, finansowe oraz ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw: raport z badań, (2012),, Wąsowicz K. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 387 s.
1
@inbook{UEK:2168364442,
author = "Krzysztof Wąsowicz",
title = "Diagnoza efektywności gospodarki komunalnej w polskich miastach",
booktitle = "Miasto przyszłości : wyzwania dla gospodarki komunalnej i innych obszarów w obliczu kryzysu klimatycznego",
pages = "49-69",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Attyka",
year = "2022",
isbn = "978-83-65644-91-6 ; 978-83-65644-92-3",
}
2
@inbook{UEK:2168366140,
author = "Małgorzata Kożuch and Krzysztof Wąsowicz and Ksymena Rosiek",
title = "Local Public Goods and Public Utility Services in Municipalities (Urbanized Areas)",
booktitle = "Public Goods and the Fourth Industrial Revolution Inclusive Models of Finance, Distribution and Production",
pages = "143-187",
adress = "Abingdon ; New York",
publisher = "Routledge",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.4324/9781003274681-6},
url = {https://tandfbis.s3.us-west-2.amazonaws.com/rt-files/docs/Open+Access+Chapters/9781003274681_10.4324_9781003274681-6.pdf},
issn = "",
isbn = "978-1-032-22899-0 ; 978-1-003-27468-1",
}
3
@article{UEK:2168365830,
author = "Agnieszka Mazurek-Czarnecka and Ksymena Rosiek and Marcin Salamaga and Krzysztof Wąsowicz and Renata Żaba-Nieroda",
title = "Study on Support Mechanisms for Renewable Energy Sources in Poland",
journal = "Energies",
number = "vol. 15, iss. 12",
pages = "1-38",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/en15124196},
url = {https://www.mdpi.com/1996-1073/15/12/4196/htm},
}
4
@inbook{UEK:2168366134,
author = "Tomasz Jedynak and Katarzyna Maj-Waśniowska and Krzysztof Wąsowicz",
title = "The Impact of Megatrends on the Evolution of Public Goods",
booktitle = "Public Goods and the Fourth Industrial Revolution Inclusive Models of Finance, Distribution and Production",
pages = "70-108",
adress = "Abingdon ; New York",
publisher = "Routledge",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.4324/9781003274681-4},
url = {},
issn = "",
isbn = "978-1-032-22899-0 ; 978-1-003-27468-1",
}
5
@inbook{UEK:2168366246,
author = "Krzysztof Wąsowicz",
title = "The Operation Models of Local Public Transport : an Economic and Legal Perspective",
booktitle = "Business Excellence and Innovation Management : a 2025 Vision to Sustain Economic Development in the Era of Pandemic : Proceedings of the 39th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2022, Granada, Spain",
pages = "3622-3630",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2022",
url = {},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-8-8",
}
6
@inbook{UEK:2168356332,
author = "Krzysztof Wąsowicz",
title = "Efektywności przedsiębiorstw gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem in house",
booktitle = "Zarządzanie finansami : narzędzia i kluczowe wyzwania",
pages = "88-104",
adress = "Szczecin",
publisher = "Uniwersytet Szczeciński",
year = "2021",
isbn = "978-83-7972-446-8",
}
7
@article{UEK:2168357650,
author = "Tomasz Jedynak and Krzysztof Wąsowicz",
title = "The Relationship between Efficiency and Quality of Municipally Owned Corporations : Evidence from Local Public Transport and Waste Management in Poland",
journal = "Sustainability",
number = "vol. 13, iss. 17",
pages = "1-30",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/su13179804},
url = {https://www.mdpi.com/2071-1050/13/17/9804},
}
8
@inbook{UEK:2168359872,
author = "Krzysztof Wąsowicz",
title = "Greening in the Process of Providing Municipal Services of Local Collective Transport as a Challenge to Climate Change",
booktitle = "Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain",
pages = "5576-5584",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-7-1",
}
9
@book{UEK:2168351824,
author = "Krzysztof Wąsowicz and Stanisław Famielec and Marcin Chełkowski",
title = "Municipal Waste Management in Modern Cities",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2020",
url = {https://r.uek.krakow.pl/bitstream/123456789/3735/1/Municipal...%20pdf%20online.pdf},
isbn = "978-83-7285-953-2 ; 978-83-7285-954-9",
}
10
@inbook{UEK:2168351450,
author = "Krzysztof Wąsowicz",
title = "Restructuring of a Municipal Company",
booktitle = "Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain",
pages = "7098-7111",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2020",
url = {},
isbn = "978-0-9998551-5-7",
}
11
@inbook{UEK:2168354084,
author = "Krzysztof Wąsowicz",
title = "Zarządzanie przedsiębiorstwem komunalnym w warunkach kryzysowych",
booktitle = "Destruktory i kreatory wartości na poziomie sektora, przedsiębiorstwa, produktu i usługi",
pages = "149-165",
adress = "Rzeszów-Londyn-Szczecin",
publisher = "Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie : Naukowe Wydawnictwo IVG z siedzibą w Szczecinie : Scientific Publishing House IVG LTD z siedzibą w Londynie",
year = "2020",
isbn = "978-83-66551-09-1 ; 978-83-62062-00-0",
}
12
@inbook{UEK:2168351816,
author = "Krzysztof Wąsowicz and Renata Żaba-Nieroda",
title = "Reengineering in the Process of Company Restructuring",
booktitle = "Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain",
pages = "9872-9880",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2020",
url = {},
isbn = "978-0-9998551-5-7",
}
13
@article{UEK:2168338093,
author = "Józefa Famielec and Krzysztof Wąsowicz and Renata Żaba-Nieroda and Stanisław Famielec",
title = "Informacyjne uwarunkowania gospodarki odpadami komunalnymi w gminie : studium przypadku",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 2 (58)",
pages = "301-311",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2019.2.24},
url = {https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4865},
}
14
@book{UEK:2168338253,
author = "Józefa Famielec and Małgorzata Kożuch and Krzysztof Wąsowicz",
title = "Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2019",
isbn = "978-83-8102-253-8",
}
15
@article{UEK:2168348152,
author = "Krzysztof Wąsowicz",
title = "The Effectiveness of Municipal Waste Management in Polish Cities",
journal = "Zarządzanie Publiczne",
number = "4 (50)",
pages = "23-38",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZP.2019.50.4.03},
url = {http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/533},
}
16
@book{UEK:2168332229,
author = "Krzysztof Wąsowicz and Stanisław Famielec and Marcin Chełkowski",
title = "Gospodarka odpadami komunalnymi we współczesnych miastach",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2018",
isbn = "978-83-65907-44-8 ; 978-83-65907-45-5",
}
17
@article{UEK:2168327875,
author = "Krzysztof Wąsowicz",
title = "Assessment of the Efficiency of Municipal Companies Based on Local Collective Transport",
journal = "Zarządzanie Publiczne",
number = "2 (44)",
pages = "56-70",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZP.2018.44.2.04},
url = {http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/459},
}
18
@inbook{UEK:2168325537,
author = "Krzysztof Wąsowicz",
title = "Restrukturyzacja organizacyjna i zarządcza przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej w sytuacji kryzysowej",
booktitle = "Restrukturyzacja sektorów gospodarki i przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia",
pages = "159-179",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2018",
url = {https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/mod/resource/view.php?id=254436},
isbn = "978-83-65907-17-2 ; 978-83-65907-18-9",
}
19
@book{UEK:2168328111,
author = "Krzysztof Wąsowicz",
title = "Efektywność przedsiębiorstw użyteczności publicznej lokalnego transportu zbiorowego",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2018",
url = {https://r.uek.krakow.pl/bitstream/123456789/3729/1/Krzysztof%20W%c4%85sowicz%20-Efektywno%c5%9b%c4%87%20przedsi%c4%99biorstw%20u%c5%bcyteczno%c5%9bci%20publicznej%20lokalnego%20transportu%20zbiorowego.pdf},
isbn = "978-83-65907-21-9 ; 978-83-65907-22-6",
}
20
@unpublished{UEK:2168324113,
author = "Krzysztof Wąsowicz",
title = "Efektywność przedsiębiorstw użyteczności publicznej na przykładzie lokalnego transportu zbiorowego",
adress = "Kraków",
year = "2017",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003302},
}
21
@inbook{UEK:2168314569,
author = "Krzysztof Wąsowicz",
title = "Pomoc publiczna w sektorze usług użyteczności publicznej świadczonych przez przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej",
booktitle = "Pomoc publiczna : doświadczenia wybranych sektorów gospodarki",
pages = "173-200",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
url = {https://if.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/11/1-tekst-pdf.pdf},
isbn = "978-83-65173-80-5 ; 978-83-65173-79-9",
}
22
@inbook{UEK:2168307053,
author = "Krzysztof Wąsowicz",
title = "Greening of Local Public Transport",
booktitle = "Greening of Economy : Selected Issues",
pages = "47-60",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-49-2 ; 978-83-65173-50-8",
}
23
@inbook{UEK:2168297863,
author = "Krzysztof Wąsowicz",
title = "Ekologizacja lokalnego transportu zbiorowego",
booktitle = "Ekologizacja gospodarki",
pages = "103-122",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-14-0 ; 978-83-65173-15-7",
}
24
@inbook{UEK:2168299193,
author = "Krzysztof Wąsowicz",
title = "Modele organizacji i funkcjonowania komunalnych przedsiębiorstw użyteczności publicznej na przykładzie lokalnego transportu zbiorowego",
booktitle = "Determinanty rozwoju Polski : finanse publiczne",
pages = "333-346",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2015",
isbn = "978-83-65269-02-7",
}
25
@inbook{UEK:2168306985,
author = "Krzysztof Wąsowicz",
title = "The Operation Models of Municipal Companies of Local Public Transport",
booktitle = "Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands",
pages = "135-147",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University",
year = "2015",
url = {http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol14.pdf},
issn = "2543-540X",
isbn = "978-83-65196-17-0 ; 978-83-65196-21-7",
}
26
@unpublished{UEK:2168301951,
author = "Krzysztof Wąsowicz",
title = "Zadania i odpowiedzialność przedsiębiorstw użyteczności publicznej w zakresie ekologizacji gospodarki na przykładzie lokalnego transportu zbiorowego",
booktitle = "Ekologizacja gospodarki dla potrzeb rozwoju zrównoważonego : raport z badań",
pages = "115-131",
year = "2014",
}
27
@unpublished{UEK:2168289625,
author = "Krzysztof Wąsowicz",
title = "Reengineering w programach naprawczych przedsiębiorstw",
booktitle = "Kierunki rozwoju oraz nowe instrumenty polityki przemysłowej i ekologicznej : raport z badań",
pages = "156-168",
year = "2013",
}
28
@inbook{UEK:2168278655,
author = "Krzysztof Wąsowicz",
title = "Modele organizacji i funkcjonowania komunalnych przedsiębiorstw użyteczności publicznej na przykładzie lokalnego transportu zbiorowego",
booktitle = "Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych : referaty nadesłane",
pages = "1-9",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2013",
url = {http://www.pte.pl/kongres/referaty/W%C4%85sowicz%20Krzysztof/W%C4%85sowicz%20Krzysztof%20-%20MODELE%20ORGANIZACJI%20I%20FUNKCJONOWANIA%20KOMUNALNYCH%20PRZEDSI%C4%98BIORSTW%20U%C5%BBYTECZNO%C5%9ACI%20PUBLICZNEJ%20NA%20PRZYK%C5%81ADZIE%20.pdf},
isbn = "978-83-88700-71-2",
}
29
@inbook{UEK:2168286923,
author = "Krzysztof Wąsowicz",
title = "Własność wspólna w teorii noblistki Elinor Ostrom",
booktitle = "Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego",
pages = "59-70",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-12-9",
}
30
@unpublished{UEK:2168276673,
author = "Krzysztof Wąsowicz",
title = "Rozwój komunalnych przedsiębiorstw użyteczności publicznej na przykładzie lokalnego transportu zbiorowego",
booktitle = "Ekonomiczne, finansowe oraz ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw : raport z badań",
pages = "223-238",
year = "2012",
}
31
@inbook{UEK:2168287477,
author = "Krzysztof Wąsowicz and Marcin Surówka",
title = "Regionalne strategie rozwojowe",
booktitle = "Polska gospodarka i polskie społeczeństwo w okresie kryzysu",
pages = "52-60",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej",
year = "2012",
isbn = "978-83-63196-24-0",
}
32
@unpublished{UEK:2168260578,
author = "Krzysztof Wąsowicz",
title = "Własność wspólna w teorii noblistki Elinor Ostrom",
booktitle = "Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego",
pages = "50-60",
year = "2011",
}
33
@article{UEK:2168286981,
author = "Marcin Surówka and Krzysztof Wąsowicz",
title = "Kierunki urynkowienia komunalnych usług użyteczności publicznej",
journal = "Zamówienia Publiczne. Doradca",
number = "11",
pages = "54-59",
year = "2010",
}
34
@article{UEK:2168286915,
author = "Krzysztof Wąsowicz",
title = "Motywowanie w centrum odpowiedzialności",
journal = "Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych",
number = "1 (4)",
pages = "53-60",
year = "2010",
}
35
@article{UEK:2168286913,
author = "Krzysztof Wąsowicz",
title = "Reengineering w programach naprawczych przedsiębiorstw",
journal = "Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych",
number = "2(2)",
pages = "55-62",
year = "2009",
}
36
@inbook{UEK:2168286919,
author = "Krzysztof Wąsowicz",
title = "Zasady funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego",
booktitle = "Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów",
pages = "170-181",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University",
year = "2009",
url = {http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol8.pdf},
issn = "2543-5396",
isbn = "978-83-88421-62-4",
}
37
@book{UEK:2168328929,
author = "Krzysztof Wąsowicz and Tomasz Ostrowski",
title = "Przedsiębiorczość komunalna",
adress = "Kraków ; Warszawa",
publisher = "Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej",
year = "2003",
isbn = "83-914205-8-2",
}
38
@unpublished{UEK:2168276577,
title = "Ekonomiczne, finansowe oraz ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw : raport z badań",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID