Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Rola i zakres interwencjonizmu państwowego w koncepcji członków klubu Gospodarki Narodowej
Źródło:
Spór o etatyzm w polskiej myśli ekonomicznej w okresie Dwudziestolecia Międzywojennego. [3] / kierownik tematu: Aleksandra LITYŃSKA2009, s. 21-27 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1151/[3]/Magazyn
Nr:
2168222390
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Rola państwa w gospodarce w poglądach Aleksandra Ivanki
Źródło:
Spór o etatyzm w polskiej myśli ekonomicznej w okresie Dwudziestolecia Międzywojennego. [2] / kierownik tematu: Aleksandra LITYŃSKA2008, s. 23-32 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1151/[2]/Magazyn
Nr:
2168222380
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Koncepcje zwolenników etatyzmu w okresie międzywojennym w świetle teorii stadiów wzrostu gospodarczego W. W. Rostowa - próba interpretacji
Źródło:
Spór o etatyzm w polskiej myśli ekonomicznej w okresie Dwudziestolecia Międzywojennego. [1] / kierownik tematu: Aleksandra LITYŃSKA2007, s. 25-38 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1151/[1]/Magazyn
Nr:
2168222074
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Ekonomia polityczna kapitalizmu Michała Kaleckiego - wybrane zagadnienie
Źródło:
Warszawski ośrodek ekonomiczny 1918-1939 / kierownik projektu: Aleksandra LITYŃSKA2004, s. 27-35 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-991/Magazyn
Nr:
2168251804
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Stanisław Grabski - ekonomista i polityk
Źródło:
Polska myśl ekonomiczna dwudziestolecia międzywojennego / kierownik projektu: Aleksandra LITYŃSKA2002, s. 25-34 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-831/Magazyn
Nr:
2168251780
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
1
Rola i zakres interwencjonizmu państwowego w koncepcji członków klubu Gospodarki Narodowej / Tomasz SKRZYŃSKI // W: Spór o etatyzm w polskiej myśli ekonomicznej w okresie Dwudziestolecia Międzywojennego. [3] / kierownik tematu: Aleksandra LITYŃSKA. - (2009), s. 21-27. - Bibliogr.
2
Rola państwa w gospodarce w poglądach Aleksandra Ivanki / Tomasz SKRZYŃSKI // W: Spór o etatyzm w polskiej myśli ekonomicznej w okresie Dwudziestolecia Międzywojennego. [2] / kierownik tematu: Aleksandra LITYŃSKA. - (2008), s. 23-32. - Bibliogr.
3
Koncepcje zwolenników etatyzmu w okresie międzywojennym w świetle teorii stadiów wzrostu gospodarczego W. W. Rostowa - próba interpretacji / Tomasz SKRZYŃSKI // W: Spór o etatyzm w polskiej myśli ekonomicznej w okresie Dwudziestolecia Międzywojennego. [1] / kierownik tematu: Aleksandra LITYŃSKA. - (2007), s. 25-38. - Bibliogr.
4
Ekonomia polityczna kapitalizmu Michała Kaleckiego - wybrane zagadnienie / Tomasz SKRZYŃSKI // W: Warszawski ośrodek ekonomiczny 1918-1939 / kierownik projektu: Aleksandra LITYŃSKA. - (2004), s. 27-35. - Bibliogr.
5
Stanisław Grabski - ekonomista i polityk / Tomasz SKRZYŃSKI // W: Polska myśl ekonomiczna dwudziestolecia międzywojennego / kierownik projektu: Aleksandra LITYŃSKA. - (2002), s. 25-34. - Bibliogr.
1
Skrzyński T., (2009), Rola i zakres interwencjonizmu państwowego w koncepcji członków klubu Gospodarki Narodowej. [W:] Lityńska A. (kierownik tematu), Spór o etatyzm w polskiej myśli ekonomicznej w okresie Dwudziestolecia Międzywojennego. [3], s. 21-27.
2
Skrzyński T., (2008), Rola państwa w gospodarce w poglądach Aleksandra Ivanki. [W:] Lityńska A. (kierownik tematu), Spór o etatyzm w polskiej myśli ekonomicznej w okresie Dwudziestolecia Międzywojennego. [2], s. 23-32.
3
Skrzyński T., (2007), Koncepcje zwolenników etatyzmu w okresie międzywojennym w świetle teorii stadiów wzrostu gospodarczego W. W. Rostowa - próba interpretacji. [W:] Lityńska A. (kierownik tematu), Spór o etatyzm w polskiej myśli ekonomicznej w okresie Dwudziestolecia Międzywojennego. [1], s. 25-38.
4
Skrzyński T., (2004), Ekonomia polityczna kapitalizmu Michała Kaleckiego - wybrane zagadnienie. [W:] Lityńska A. (kierownik tematu), Warszawski ośrodek ekonomiczny 1918-1939, s. 27-35.
5
Skrzyński T., (2002), Stanisław Grabski - ekonomista i polityk. [W:] Lityńska A. (kierownik tematu), Polska myśl ekonomiczna dwudziestolecia międzywojennego, s. 25-34.
1
@unpublished{fnpUEK:2168222390,
author = "Tomasz Skrzyński",
title = "Rola i zakres interwencjonizmu państwowego w koncepcji członków klubu Gospodarki Narodowej",
booktitle = "Spór o etatyzm w polskiej myśli ekonomicznej w okresie Dwudziestolecia Międzywojennego. [3]",
pages = "21-27",
year = "2009",
}
2
@unpublished{fnpUEK:2168222380,
author = "Tomasz Skrzyński",
title = "Rola państwa w gospodarce w poglądach Aleksandra Ivanki",
booktitle = "Spór o etatyzm w polskiej myśli ekonomicznej w okresie Dwudziestolecia Międzywojennego. [2]",
pages = "23-32",
year = "2008",
}
3
@unpublished{fnpUEK:2168222074,
author = "Tomasz Skrzyński",
title = "Koncepcje zwolenników etatyzmu w okresie międzywojennym w świetle teorii stadiów wzrostu gospodarczego W. W. Rostowa - próba interpretacji",
booktitle = "Spór o etatyzm w polskiej myśli ekonomicznej w okresie Dwudziestolecia Międzywojennego. [1]",
pages = "25-38",
year = "2007",
}
4
@unpublished{fnpUEK:2168251804,
author = "Tomasz Skrzyński",
title = "Ekonomia polityczna kapitalizmu Michała Kaleckiego - wybrane zagadnienie",
booktitle = "Warszawski ośrodek ekonomiczny 1918-1939",
pages = "27-35",
year = "2004",
}
5
@unpublished{fnpUEK:2168251780,
author = "Tomasz Skrzyński",
title = "Stanisław Grabski - ekonomista i polityk",
booktitle = "Polska myśl ekonomiczna dwudziestolecia międzywojennego",
pages = "25-34",
year = "2002",
}