Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Ewolucja keynesistowskich poglądów na temat przyczyn i przebiegu wielkiego kryzysu w USA
Źródło:
Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - keynesizm wobec współczesnych problemów gospodarczych i społecznych / red. Urszula Zagóra-Jonszta - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2008, s. 183-193
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-416-3
Nr:
2168256140
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Rola państwa w gospodarce w poglądach Aleksandra Ivanki
Źródło:
Spór o etatyzm w polskiej myśli ekonomicznej w okresie Dwudziestolecia Międzywojennego. [2] / kierownik tematu: Aleksandra LITYŃSKA2008, s. 23-32 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1151/[2]/Magazyn
Nr:
2168222380
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Walka z inflacją w Polsce w latach 1918-1927 : rola Władysława Grabskiego = Poland's Fight against Inflation in 1918-1927
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 733 (2007) , s. 217-228. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50708
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Koncepcje zwolenników etatyzmu w okresie międzywojennym w świetle teorii stadiów wzrostu gospodarczego W. W. Rostowa - próba interpretacji
Źródło:
Spór o etatyzm w polskiej myśli ekonomicznej w okresie Dwudziestolecia Międzywojennego. [1] / kierownik tematu: Aleksandra LITYŃSKA2007, s. 25-38 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1151/[1]/Magazyn
Nr:
2168222074
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Ekonomia polityczna kapitalizmu Michała Kaleckiego : wybrane zagadnienia = Michał Kalecki's Political Economy of Capitalism : Selected Issues
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia Dach]. - nr 728 (2006) , s. 149-155. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
51300
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
1
Ewolucja keynesistowskich poglądów na temat przyczyn i przebiegu wielkiego kryzysu w USA / Tomasz SKRZYŃSKI // W: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - keynesizm wobec współczesnych problemów gospodarczych i społecznych / red. Urszula Zagóra-Jonszta. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2008. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 183-193. - ISBN 978-83-7246-416-3
2
Rola państwa w gospodarce w poglądach Aleksandra Ivanki / Tomasz SKRZYŃSKI // W: Spór o etatyzm w polskiej myśli ekonomicznej w okresie Dwudziestolecia Międzywojennego. [2] / kierownik tematu: Aleksandra LITYŃSKA. - (2008), s. 23-32. - Bibliogr.
3
Walka z inflacją w Polsce w latach 1918-1927 : rola Władysława Grabskiego = Poland's Fight against Inflation in 1918-1927 / Tomasz SKRZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 733 (2007), s. 217-228. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=136107655. - ISSN 0208-7944
4
Koncepcje zwolenników etatyzmu w okresie międzywojennym w świetle teorii stadiów wzrostu gospodarczego W. W. Rostowa - próba interpretacji / Tomasz SKRZYŃSKI // W: Spór o etatyzm w polskiej myśli ekonomicznej w okresie Dwudziestolecia Międzywojennego. [1] / kierownik tematu: Aleksandra LITYŃSKA. - (2007), s. 25-38. - Bibliogr.
5
Ekonomia polityczna kapitalizmu Michała Kaleckiego : wybrane zagadnienia = Michał Kalecki's Political Economy of Capitalism : Selected Issues / Tomasz SKRZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia Dach]. - nr 728 (2006), s. 149-155. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=134275877. - ISSN 0208-7944
1
Skrzyński T., (2008), Ewolucja keynesistowskich poglądów na temat przyczyn i przebiegu wielkiego kryzysu w USA. [W:] Zagóra-Jonszta U. (red.), Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - keynesizm wobec współczesnych problemów gospodarczych i społecznych, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 183-193.
2
Skrzyński T., (2008), Rola państwa w gospodarce w poglądach Aleksandra Ivanki. [W:] Lityńska A. (kierownik tematu), Spór o etatyzm w polskiej myśli ekonomicznej w okresie Dwudziestolecia Międzywojennego. [2], s. 23-32.
3
Skrzyński T., (2007), Walka z inflacją w Polsce w latach 1918-1927 : rola Władysława Grabskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 733, s. 217-228; https://bazekon.uek.krakow.pl/136107655
4
Skrzyński T., (2007), Koncepcje zwolenników etatyzmu w okresie międzywojennym w świetle teorii stadiów wzrostu gospodarczego W. W. Rostowa - próba interpretacji. [W:] Lityńska A. (kierownik tematu), Spór o etatyzm w polskiej myśli ekonomicznej w okresie Dwudziestolecia Międzywojennego. [1], s. 25-38.
5
Skrzyński T., (2006), Ekonomia polityczna kapitalizmu Michała Kaleckiego : wybrane zagadnienia, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 728, s. 149-155; https://bazekon.uek.krakow.pl/134275877
1
@inbook{fmUEK:2168256140,
author = "Tomasz Skrzyński",
title = "Ewolucja keynesistowskich poglądów na temat przyczyn i przebiegu wielkiego kryzysu w USA",
booktitle = "Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - keynesizm wobec współczesnych problemów gospodarczych i społecznych",
pages = "183-193",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-416-3",
}
2
@unpublished{fnpUEK:2168222380,
author = "Tomasz Skrzyński",
title = "Rola państwa w gospodarce w poglądach Aleksandra Ivanki",
booktitle = "Spór o etatyzm w polskiej myśli ekonomicznej w okresie Dwudziestolecia Międzywojennego. [2]",
pages = "23-32",
year = "2008",
}
3
@article{artUEK:50708,
author = "Tomasz Skrzyński",
title = "Walka z inflacją w Polsce w latach 1918-1927 : rola Władysława Grabskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "733",
pages = "217-228",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/136107655},
}
4
@unpublished{fnpUEK:2168222074,
author = "Tomasz Skrzyński",
title = "Koncepcje zwolenników etatyzmu w okresie międzywojennym w świetle teorii stadiów wzrostu gospodarczego W. W. Rostowa - próba interpretacji",
booktitle = "Spór o etatyzm w polskiej myśli ekonomicznej w okresie Dwudziestolecia Międzywojennego. [1]",
pages = "25-38",
year = "2007",
}
5
@article{artUEK:51300,
author = "Tomasz Skrzyński",
title = "Ekonomia polityczna kapitalizmu Michała Kaleckiego : wybrane zagadnienia",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "728",
pages = "149-155",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/134275877},
}