Publikacje wybranego autora

Sarnek Maciej ORCID

Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem, Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej

1

Autor:
Maciej Sarnek , Ewa Dryzek
Konferencja:
NICA Days 2019 and IV MPD Collaboration Meeting, Warszawa, Polska, od 2019-10-21 do 2019-10-25
Tytuł:
Estimation of Dislocation Density for AISI 304 Steel After Plastic Deformation Using Non-destructive Methods
Źródło:
Acta Physica Polonica B Proceedings Supplement. - vol. 14, no. 3 (2021) , s. 591-601. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168356726
artykuł w czasopiśmie
2

Konferencja:
38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Sewilla, Hiszpania, od 2021-11-23 do 2021-11-24
Tytuł:
Technological and Economic Aspects Essential in the Mining of Raw Materials and Their Use in the Production of New Grades of Molybdenum-based Steels
Źródło:
Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / ed. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 611-620. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 38)
ISBN:
978-0-9998551-7-1
Lista 2019 (Konferencja):
70.00 pkt
Nr:
2168358176
rozdział w materiałach konferencyjnych
3

Tytuł:
The Economic and Technological Premises of Modification Austenitic Stainless Steels used in Technology Industries
Źródło:
Jakość produktów przemysłowych - wybrane aspekty = Quality of Non-food Products - Selected Aspects / red. nauk. Jerzy SZAKIEL, Paweł TUREK - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 174-183 - Bibliogr.
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-7789-595-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168339853
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Konferencja:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Tytuł:
The Economic and Technological Premises of Modification Austenitic Stainless Steels Used in Technology Industries
Źródło:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 93. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168340319
varia
5

Autor:
Ewa Dryzek , Maciej Sarnek , Mirosław Wróbel
Tytuł:
Thermal Stability of Rolled Metastable Austenitic Stainless Steel 1.4307 Studied Using Positron Annihilation
Źródło:
Metallurgical and Materials Transactions A. - vol. 50A, iss. 2 (2019) , s. 581-589. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
200.00 pkt
:
:
Nr:
2168329841
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
Maciej Sarnek , Ewa Dryzek , Mirosław Wróbel
Konferencja:
II International Scientific and Engineering Conference Associated with the II Slow Control (II NICA Days 2017), Warszawa, Polska, od 2017-11-06 do 2017-11-10
Tytuł:
Long-term Isothermal Annealing of an Austenitic Stainless Steel 1.4301 Studied Using Positron Annihilation Spectroscopy
Źródło:
Acta Physica Polonica B Proceedings Supplement. - vol. 11, no. 4 (2018) , s. 787-794. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168329811
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Maciej Sarnek , Ewa Dryzek , Paweł Horodek , Wacław Pachla
Konferencja:
12th International Workshop on Positron and Positronium Chemistry, Lublin, Polska, od 2017-08-28 do 2017-09-01
Tytuł:
Estimate of the Crystallite Size for Nanocrystalline AISI 316L Stainless Steel and Armco Iron Processed by Hydrostatic Extrusion Using Variable Energy Positron Beam
Źródło:
Acta Physica Polonica A. - vol. 132, no. 5 (2017) , s. 1598-1601. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
:
:
Nr:
2168321169
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Wpływ promieniowania gamma na kondycję roślin zimozielonych na przykładzie żywotnika zachodniego (Thuja occidentalis = The Influence of Gamma Radiation on the Condition of Evergreen Plants in the Case of Thuja Occidentalis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (956) (2016) , s. 107-115. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168309805
artykuł w czasopiśmie
9

Autor:
M. Sarnek , E. Dryzek , M. Wróbel
Konferencja:
Konferencja Naukowa XLIV Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków-Rytro, Polska, od 2016-09-27 do 2016-09-30
Tytuł:
Przemiany martenzytyczne wywołane odkształceniem stali Fe-21Mn-0,7C = Martensite Transformations in Fe-21Mn-0,7C Steel
Źródło:
XLIV Szkoła Inżynierii Materiałowej / red. Jerzy Pacyna - Kraków: Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2016, s. 469-472. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
ISBN:
978-83-63663-73-5
Nr:
2168309803
rozdział w materiałach konferencyjnych
10

Autor:
Ewa Dryzek , Maciej Sarnek , Mirosław Wróbel
Konferencja:
42nd Polish Seminar on Positron Annihilation, Lublin, Polska, od 2015-06-29 do 2015-07-01
Tytuł:
Positron Annihilation Studies of High-manganese Steel Deformed by Rolling
Źródło:
Nukleonika. - vol. 60, nr 4 (2015) , s. 709-712. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168309797
artykuł w czasopiśmie
11

Autor:
E. Dryzek , M. Sarnek , M. Wróbel
Tytuł:
Reverse Transformation of Deformation-Induced Martensite in Austenitic Stainless Steel Studied by Positron Annihilation
Źródło:
Journal of Materials Science. - vol. 49, iss. 24 (2014) , s. 8449-8458. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny także w wersji on-line
Lista MNiSW:
a 30.00 pkt
Nr:
2168294791
artykuł w czasopiśmie
12

Autor:
E. Dryzek , M. Sarnek
Konferencja:
41st Polish Seminar on Positron Annihilation, Lublin, Polska, od 2013-09-09 do 2013-09-13
Tytuł:
Reverse Transformation of Deformation Induced Martensite in Austenitic Stainless Steel
Źródło:
Acta Physica Polonica A. - vol. 125, no. 3 (2014) , s. 710-713. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny także w wersji on-line
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
:
:
Nr:
2168294879
artykuł w czasopiśmie
13

Autor:
Tytuł:
Zmiany udziału defektów sieci krystalicznej dla austenitycznej stali nierdzewnej = Changes Observed in the Amount of Defects for Austenitic Stainless Steel
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 924 (2013) , s. 47-58. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168285299
artykuł w czasopiśmie
14

Autor:
Tytuł:
Szacowanie wielkości krystalitów i udziału faz w austenitycznej stali nierdzewnej 1.4307 po walcowaniu za pomocą dyfrakcji promieni X = The Determination of Grain Size and Volume Fraction of Austenite in 1.4307 Stainless Steel after Cold Rolling
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 924 (2013) , s. 33-45. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168285297
artykuł w czasopiśmie
15

Autor:
Ewa Dryzek , Maciej Sarnek , Krzysztof Siemek
Konferencja:
40th Polish Seminar on Positron Annihilation PSPA'2012, Kazimierz Dolny, Polska, od 2012-06-13 do 2012-06-13
Tytuł:
Annealing Behaviour of Plastically Deformed Stainless Steel 1.4307 Studied by Positron Annihilation Methods
Źródło:
Nukleonika. - vol. 58, nr 1 (2013) , s. 215-219. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168294821
artykuł w czasopiśmie
1
Estimation of Dislocation Density for AISI 304 Steel After Plastic Deformation Using Non-destructive Methods / Maciej SARNEK, Ewa Dryzek // Acta Physica Polonica B Proceedings Supplement. - vol. 14, no. 3 (2021), s. 591-601. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.actaphys.uj.edu.pl/S/14/3/591/pdf. - ISSN 1899-2358
2
Technological and Economic Aspects Essential in the Mining of Raw Materials and Their Use in the Production of New Grades of Molybdenum-based Steels / Przemysław SZOPA, Maciej SARNEK // W: Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 38). - S. 611-620. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-7-1. - Pełny tekst: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid ; Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/technological-and-economic-aspects-essential-in-the-mining-of-raw-materials-and-their-use-in-the-production-of-new-grades-of-molybdenum-based-steels/Wstęp:
3
The Economic and Technological Premises of Modification Austenitic Stainless Steels used in Technology Industries / Maciej SARNEK, Przemysław SZOPA, Andrzej CHOCHÓŁ // W: Jakość produktów przemysłowych - wybrane aspekty = Quality of Non-food Products - Selected Aspects / red. nauk. Jerzy SZAKIEL, Paweł TUREK. - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 174-183. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-595-5
4
The Economic and Technological Premises of Modification Austenitic Stainless Steels Used in Technology Industries / Maciej SARNEK, Przemysław SZOPA, Andrzej CHOCHÓŁ // W: Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 93. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-8-4. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf
5
Thermal Stability of Rolled Metastable Austenitic Stainless Steel 1.4307 Studied Using Positron Annihilation / E. Dryzek, M. SARNEK, M. Wróbel // Metallurgical and Materials Transactions A. - vol. 50A, iss. 2 (2019), s. 581-589. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://link.springer.com/article/10.1007/s11661-018-5053-x. - ISSN 1073-5623
6
Long-term Isothermal Annealing of an Austenitic Stainless Steel 1.4301 Studied Using Positron Annihilation Spectroscopy / M. SARNEK, E. Dryzek, M. Wróbel // Acta Physica Polonica B Proceedings Supplement. - vol. 11, no. 4 (2018), s. 787-794. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.actaphys.uj.edu.pl/fulltext?series=Sup&vol=11&page=787. - ISSN 1899-2358
7
Estimate of the Crystallite Size for Nanocrystalline AISI 316L Stainless Steel and Armco Iron Processed by Hydrostatic Extrusion Using Variable Energy Positron Beam / M. SARNEK, E. Dryzek, P. Horodek, W. Pachla // Acta Physica Polonica A. - vol. 132, no. 5 (2017), s. 1598-1601. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/132/app132z5p36.pdf. - ISSN 0587-4246
8
Wpływ promieniowania gamma na kondycję roślin zimozielonych na przykładzie żywotnika zachodniego (Thuja occidentalis = The Influence of Gamma Radiation on the Condition of Evergreen Plants in the Case of Thuja Occidentalis / Maciej SARNEK, Przemysław SZOPA, Jacek CZERNIAK, Andrzej GAJEWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (956) (2016), s. 107-115. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/871/890. - ISSN 1898-6447
9
Przemiany martenzytyczne wywołane odkształceniem stali Fe-21Mn-0,7C = Martensite Transformations in Fe-21Mn-0,7C Steel / M. SARNEK, E. Dryzek, M. Wróbel // W: XLIV Szkoła Inżynierii Materiałowej / red. Jerzy Pacyna. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2016. - S. 469-472. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63663-73-5
10
Positron Annihilation Studies of High-manganese Steel Deformed by Rolling / Ewa Dryzek, Maciej SARNEK, Mirosław Wróbel // Nukleonika. - vol. 60, nr 4 (2015), s. 709-712. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.nukleonika.pl/www/back/full/vol60_2015/v60n4p709f.pdf. - ISSN 0029-5922
11
Reverse Transformation of Deformation-Induced Martensite in Austenitic Stainless Steel Studied by Positron Annihilation / E. Dryzek, M. SARNEK, M. Wróbel // Journal of Materials Science. - vol. 49, iss. 24 (2014), s. 8449-8458. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10853-014-8555-y.pdf. - ISSN 0022-2461
12
Reverse Transformation of Deformation Induced Martensite in Austenitic Stainless Steel / E. Dryzek, M. SARNEK // Acta Physica Polonica A. - vol. 125, no. 3 (2014), s. 710-713. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/125/a125z3p08.pdf. - ISSN 0587-4246
13
Zmiany udziału defektów sieci krystalicznej dla austenitycznej stali nierdzewnej = Changes Observed in the Amount of Defects for Austenitic Stainless Steel / Maciej SARNEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 924 (2013), s. 47-58. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/682. - ISSN 1898-6447
14
Szacowanie wielkości krystalitów i udziału faz w austenitycznej stali nierdzewnej 1.4307 po walcowaniu za pomocą dyfrakcji promieni X = The Determination of Grain Size and Volume Fraction of Austenite in 1.4307 Stainless Steel after Cold Rolling / Maciej SARNEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 924 (2013), s. 33-45. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/681. - ISSN 1898-6447
15
Annealing Behaviour of Plastically Deformed Stainless Steel 1.4307 Studied by Positron Annihilation Methods / Ewa Dryzek, Maciej SARNEK, Krzysztof Siemek // Nukleonika. - vol. 58, nr 1 (2013), s. 215-219. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://www.nukleonika.pl/www/back/full/vol58_2013/v58n1p215f.pdf. - ISSN 0029-5922
1
Sarnek M., Dryzek E., (2021), Estimation of Dislocation Density for AISI 304 Steel After Plastic Deformation Using Non-destructive Methods, "Acta Physica Polonica B Proceedings Supplement", vol. 14, no. 3, s. 591-601; https://www.actaphys.uj.edu.pl/S/14/3/591/pdf
2
Szopa P., Sarnek M., (2021), Technological and Economic Aspects Essential in the Mining of Raw Materials and Their Use in the Production of New Grades of Molybdenum-based Steels. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 38), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 611-620.
3
Sarnek M., Szopa P., Chochół A., (2019), The Economic and Technological Premises of Modification Austenitic Stainless Steels used in Technology Industries. [W:] SZAKIEL J., TUREK P. (red.), Jakość produktów przemysłowych - wybrane aspekty, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 174-183.
4
Sarnek M., Szopa P., Chochół A., (2019), The Economic and Technological Premises of Modification Austenitic Stainless Steels Used in Technology Industries. [W:] Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts, Cracow : Polish Society of Commodity Science, s. 93.
5
Dryzek E., Sarnek M., Wróbel M., (2019), Thermal Stability of Rolled Metastable Austenitic Stainless Steel 1.4307 Studied Using Positron Annihilation, "Metallurgical and Materials Transactions A", vol. 50A, iss. 2, s. 581-589; https://link.springer.com/article/10.1007/s11661-018-5053-x
6
Sarnek M., Dryzek E., Wróbel M., (2018), Long-term Isothermal Annealing of an Austenitic Stainless Steel 1.4301 Studied Using Positron Annihilation Spectroscopy, "Acta Physica Polonica B Proceedings Supplement", vol. 11, no. 4, s. 787-794; http://www.actaphys.uj.edu.pl/fulltext?series=Sup&vol=11&page=787
7
Sarnek M., Dryzek E., Horodek P., Pachla W., (2017), Estimate of the Crystallite Size for Nanocrystalline AISI 316L Stainless Steel and Armco Iron Processed by Hydrostatic Extrusion Using Variable Energy Positron Beam, "Acta Physica Polonica A", vol. 132, no. 5, s. 1598-1601; http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/132/app132z5p36.pdf
8
Sarnek M., Szopa P., Czerniak J., Gajewski A., (2016), Wpływ promieniowania gamma na kondycję roślin zimozielonych na przykładzie żywotnika zachodniego (Thuja occidentalis, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 8 (956), s. 107-115; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/871/890
9
Sarnek M., Dryzek E., Wróbel M., (2016), Przemiany martenzytyczne wywołane odkształceniem stali Fe-21Mn-0,7C. [W:] Pacyna J. (red.), XLIV Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, s. 469-472.
10
Dryzek E., Sarnek M., Wróbel M., (2015), Positron Annihilation Studies of High-manganese Steel Deformed by Rolling, "Nukleonika", vol. 60, nr 4, s. 709-712; http://www.nukleonika.pl/www/back/full/vol60_2015/v60n4p709f.pdf
11
Dryzek E., Sarnek M., Wróbel M., (2014), Reverse Transformation of Deformation-Induced Martensite in Austenitic Stainless Steel Studied by Positron Annihilation, "Journal of Materials Science", vol. 49, iss. 24, s. 8449-8458; http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10853-014-8555-y.pdf
12
Dryzek E., Sarnek M., (2014), Reverse Transformation of Deformation Induced Martensite in Austenitic Stainless Steel, "Acta Physica Polonica A", vol. 125, no. 3, s. 710-713; http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/125/a125z3p08.pdf
13
Sarnek M., (2013), Zmiany udziału defektów sieci krystalicznej dla austenitycznej stali nierdzewnej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 924, s. 47-58; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/682
14
Sarnek M., (2013), Szacowanie wielkości krystalitów i udziału faz w austenitycznej stali nierdzewnej 1.4307 po walcowaniu za pomocą dyfrakcji promieni X, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 924, s. 33-45; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/681
15
Dryzek E., Sarnek M., Siemek K., (2013), Annealing Behaviour of Plastically Deformed Stainless Steel 1.4307 Studied by Positron Annihilation Methods, "Nukleonika", vol. 58, nr 1, s. 215-219; http://www.nukleonika.pl/www/back/full/vol58_2013/v58n1p215f.pdf
1
@article{UEK:2168356726,
author = "Maciej Sarnek and Ewa Dryzek",
title = "Estimation of Dislocation Density for AISI 304 Steel After Plastic Deformation Using Non-destructive Methods",
journal = "Acta Physica Polonica B Proceedings Supplement",
number = "vol. 14, no. 3",
pages = "591-601",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.5506/APhysPolBSupp.14.591},
url = {https://www.actaphys.uj.edu.pl/S/14/3/591/pdf},
}
2
@inbook{UEK:2168358176,
author = "Przemysław Szopa and Maciej Sarnek",
title = "Technological and Economic Aspects Essential in the Mining of Raw Materials and Their Use in the Production of New Grades of Molybdenum-based Steels",
booktitle = "Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain",
pages = "611-620",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-7-1",
}
3
@inbook{UEK:2168339853,
author = "Maciej Sarnek and Przemysław Szopa and Andrzej Chochół",
title = "The Economic and Technological Premises of Modification Austenitic Stainless Steels used in Technology Industries",
booktitle = "Jakość produktów przemysłowych - wybrane aspekty",
pages = "174-183",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-595-5",
}
4
@misc{UEK:2168340319,
author = "Maciej Sarnek and Przemysław Szopa and Andrzej Chochół",
title = "The Economic and Technological Premises of Modification Austenitic Stainless Steels Used in Technology Industries",
booktitle = "Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts",
pages = "93",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science",
year = "2019",
url = {https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-949535-8-4",
}
5
@article{UEK:2168329841,
author = "Ewa Dryzek and Maciej Sarnek and Mirosław Wróbel",
title = "Thermal Stability of Rolled Metastable Austenitic Stainless Steel 1.4307 Studied Using Positron Annihilation",
journal = "Metallurgical and Materials Transactions A",
number = "vol. 50A, iss. 2",
pages = "581-589",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/s11661-018-5053-x},
url = {https://link.springer.com/article/10.1007/s11661-018-5053-x},
}
6
@article{UEK:2168329811,
author = "Maciej Sarnek and Ewa Dryzek and Mirosław Wróbel",
title = "Long-term Isothermal Annealing of an Austenitic Stainless Steel 1.4301 Studied Using Positron Annihilation Spectroscopy",
journal = "Acta Physica Polonica B Proceedings Supplement",
number = "vol. 11, no. 4",
pages = "787-794",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.5506/APhysPolBSupp.11.787},
url = {http://www.actaphys.uj.edu.pl/fulltext?series=Sup&vol=11&page=787},
}
7
@article{UEK:2168321169,
author = "Maciej Sarnek and Ewa Dryzek and Paweł Horodek and Wacław Pachla",
title = "Estimate of the Crystallite Size for Nanocrystalline AISI 316L Stainless Steel and Armco Iron Processed by Hydrostatic Extrusion Using Variable Energy Positron Beam",
journal = "Acta Physica Polonica A",
number = "vol. 132, no. 5",
pages = "1598-1601",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.12693/APhysPolA.132.1598},
url = {http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/132/app132z5p36.pdf},
}
8
@article{UEK:2168309805,
author = "Maciej Sarnek and Przemysław Szopa and Jacek Czerniak and Andrzej Gajewski",
title = "Wpływ promieniowania gamma na kondycję roślin zimozielonych na przykładzie żywotnika zachodniego (Thuja occidentalis",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "8 (956)",
pages = "107-115",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0956.0807},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/871/890},
}
9
@inbook{UEK:2168309803,
author = "M. Sarnek and E. Dryzek and M. Wróbel",
title = "Przemiany martenzytyczne wywołane odkształceniem stali Fe-21Mn-0,7C",
booktitle = "XLIV Szkoła Inżynierii Materiałowej",
pages = "469-472",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe AKAPIT",
year = "2016",
isbn = "978-83-63663-73-5",
}
10
@article{UEK:2168309797,
author = "Ewa Dryzek and Maciej Sarnek and Mirosław Wróbel",
title = "Positron Annihilation Studies of High-manganese Steel Deformed by Rolling",
journal = "Nukleonika",
number = "vol. 60, 4",
pages = "709-712",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.1515/nuka-2015-0126},
url = {http://www.nukleonika.pl/www/back/full/vol60_2015/v60n4p709f.pdf},
}
11
@article{UEK:2168294791,
author = "E. Dryzek and M. Sarnek and M. Wróbel",
title = "Reverse Transformation of Deformation-Induced Martensite in Austenitic Stainless Steel Studied by Positron Annihilation",
journal = "Journal of Materials Science",
number = "vol. 49, iss. 24",
pages = "8449-8458",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/s10853-014-8555-y},
url = {http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10853-014-8555-y.pdf},
}
12
@article{UEK:2168294879,
author = "E. Dryzek and M. Sarnek",
title = "Reverse Transformation of Deformation Induced Martensite in Austenitic Stainless Steel",
journal = "Acta Physica Polonica A",
number = "vol. 125, no. 3",
pages = "710-713",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.12693/APhysPolA.125.710},
url = {http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/125/a125z3p08.pdf},
}
13
@article{UEK:2168285299,
author = "Maciej Sarnek",
title = "Zmiany udziału defektów sieci krystalicznej dla austenitycznej stali nierdzewnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "924",
pages = "47-58",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2013.0924.04},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/682},
}
14
@article{UEK:2168285297,
author = "Maciej Sarnek",
title = "Szacowanie wielkości krystalitów i udziału faz w austenitycznej stali nierdzewnej 1.4307 po walcowaniu za pomocą dyfrakcji promieni X",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "924",
pages = "33-45",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2013.0924.03},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/681},
}
15
@article{UEK:2168294821,
author = "Ewa Dryzek and Maciej Sarnek and Krzysztof Siemek",
title = "Annealing Behaviour of Plastically Deformed Stainless Steel 1.4307 Studied by Positron Annihilation Methods",
journal = "Nukleonika",
number = "vol. 58, 1",
pages = "215-219",
year = "2013",
url = {http://www.nukleonika.pl/www/back/full/vol58_2013/v58n1p215f.pdf},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID