Publikacje wybranego autora

Rygiel Agnieszka ORCID

Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa, Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych, Katedra Matematyki

1

Tytuł:
Super-replication on Illiquid Markets - Semistatic Approach
Źródło:
Banach Center Publications. - vol. 122 (2020) , s. 207-218. - Tytuł numeru: Stochastic Modeling and Control - Bibliogr.
Program badawczy:
Research was partially supported by National Science Centre,Poland, grant No. 2018/02/X/HS4/01676.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168353900
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Małgorzata Markowska , Andrzej Sokołowski , Agnieszka Rygiel
Tytuł:
Women in EU as Seen by Dynamic Principal Component Analysis (PCA)
Źródło:
Archives of Data Science, Series A. - vol. 4, no. 1 (2018) , s. 1-18. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The study carried out within the framework of the project no. 2015/17/B/HS4/01021, entitled "Smart Growth vs. Sectoral Transformations in the European Regional Space - Measurement Methods", financed by the National Science Centre, and research funds granted to the Facultyof Management at the Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential..
Nr:
2168350424
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Małgorzata Markowska , Andrzej Sokołowski , Agnieszka Rygiel , Danuta Strahl
Konferencja:
XXVI Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXXI Konferencja Taksonomiczna) nt. "Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania", Kraków, Polska, od 2017-10-23 do 2017-10-25
Tytuł:
Aproksymacja wyników dynamicznego skalowania wielowymiarowego trendami nieliniowymi = Nonlinear Trend Approximation of the Results of Dynamic Multidimensional Scaling
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 507 (2018) , s. 161-168. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; z. 30)
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego ; Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168327295
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Super-replication of European Options with Convex Payoff under Proportional Transaction Costs = Superreplikacja opcji europejskich o wypukłej funkcji wypłaty przy proporcjonalnych kosztach transakcji
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 10 (970) (2017) , s. 91-99. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168324431
artykuł w czasopiśmie
5

Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Tytuł:
Super-Replication of European Options with Convex Payoff under Proportional Transaction Costs = Super-replikacja opcji europejskich o wypukłej funkcji wypłaty przy proporcjonalnych kosztach transakcji
Źródło:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 120-121. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336713
varia
6

Autor:
Agnieszka Rygiel , Łukasz Stettner
Tytuł:
Remarks on Simple Arbitrage on Markets with Bid and Ask Prices
Źródło:
Applicationes Mathematicae. - t. 44, z. 1 (2017) , s. 33-55. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The research of A. Rygiel was financed from the funds granted to the Faculty of Finance and Law at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential. The research of Ł. Stettner was supported by NCN grant DEC-2012/07/B/ST1/03298
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168311741
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Brak arbitrażu na rynkach z proporcjonalnymi kosztami transakcji = Absence of Arbitrage in Markets with Proportional Transaction Costs
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (937) (2015) , s. 127-139. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168292703
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Arbitraż z proporcjonalnymi kosztami transakcji - wyniki i problemy
Źródło:
Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 111. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-62511-09-9
Nr:
2168291517
varia
9

Autor:
Agnieszka Rygiel , Łukasz Stettner
Tytuł:
Arbitrage for Simple Strategies
Źródło:
Applicationes Mathematicae. - t. 39, z. 4 (2012) , s. 379-412. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The research of Ł. Stettner was supported by MNiSzW (grant NN 201371836)
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168306143
artykuł w czasopiśmie
1
Super-replication on Illiquid Markets - Semistatic Approach / Agnieszka RYGIEL // Banach Center Publications. - vol. 122 (2020), s. 207-218. - Summ.. - Tytuł numeru: Stochastic Modeling and Control. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.impan.pl/en/publishing-house/banach-center-publications/all/122/0/114100/super-replication-on-illiquid-markets-semistatic-approach. - ISSN 0137-6934
2
Women in EU as Seen by Dynamic Principal Component Analysis (PCA) / Małgorzata Markowska, Andrzej SOKOŁOWSKI, Agnieszka RYGIEL // Archives of Data Science, Series A [on-line]. - vol. 4, no. 1 (2018), s. 1-18. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://publikationen.bibliothek.kit.edu/1000118864. - ISSN 2363-9881
3
Aproksymacja wyników dynamicznego skalowania wielowymiarowego trendami nieliniowymi = Nonlinear Trend Approximation of the Results of Dynamic Multidimensional Scaling / Małgorzata Markowska, Andrzej SOKOŁOWSKI, Agnieszka RYGIEL, Danuta Strahl // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 30). - nr 507 (2018), s. 161-168. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=44501&from=publication. - ISSN 1899-3192
4
Super-replication of European Options with Convex Payoff under Proportional Transaction Costs = Superreplikacja opcji europejskich o wypukłej funkcji wypłaty przy proporcjonalnych kosztach transakcji / Agnieszka RYGIEL // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 10 (970) (2017), s. 91-99. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1472/1058. - ISSN 1898-6447
5
Super-Replication of European Options with Convex Payoff under Proportional Transaction Costs = Super-replikacja opcji europejskich o wypukłej funkcji wypłaty przy proporcjonalnych kosztach transakcji / Agnieszka RYGIEL // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 120-121. - Dostępne tylko streszczenia
6
Remarks on Simple Arbitrage on Markets with Bid and Ask Prices / Agnieszka RYGIEL, Łukasz Stettner // Applicationes Mathematicae. - t. 44, z. 1 (2017), s. 33-55. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1233-7234
7
Brak arbitrażu na rynkach z proporcjonalnymi kosztami transakcji = Absence of Arbitrage in Markets with Proportional Transaction Costs / Agnieszka RYGIEL // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (937) (2015), s. 127-139. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/469/360. - ISSN 1898-6447
8
Arbitraż z proporcjonalnymi kosztami transakcji - wyniki i problemy / Agnieszka RYGIEL // W: Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 111. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-62511-09-9
9
Arbitrage for Simple Strategies / Agnieszka Rygiel, Łukasz Stettner // Applicationes Mathematicae. - t. 39, z. 4 (2012), s. 379-412. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1233-7234
1
Rygiel A., (2020), Super-replication on Illiquid Markets - Semistatic Approach, "Banach Center Publications", vol. 122, s. 207-218; https://www.impan.pl/en/publishing-house/banach-center-publications/all/122/0/114100/super-replication-on-illiquid-markets-semistatic-approach
2
Markowska M., Sokołowski A., Rygiel A., (2018), Women in EU as Seen by Dynamic Principal Component Analysis (PCA), "Archives of Data Science, Series A" [on-line], vol. 4, no. 1, s. 1-18; https://publikationen.bibliothek.kit.edu/1000118864
3
Markowska M., Sokołowski A., Rygiel A., Strahl D., (2018), Aproksymacja wyników dynamicznego skalowania wielowymiarowego trendami nieliniowymi, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 507, s. 161-168; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=44501&from=publication
4
Rygiel A., (2017), Super-replication of European Options with Convex Payoff under Proportional Transaction Costs, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 10 (970), s. 91-99; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1472/1058
5
Rygiel A., (2017), Super-Replication of European Options with Convex Payoff under Proportional Transaction Costs. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 120-121.
6
Rygiel A., Stettner Ł., (2017), Remarks on Simple Arbitrage on Markets with Bid and Ask Prices, "Applicationes Mathematicae", t. 44, z. 1, s. 33-55.
7
Rygiel A., (2015), Brak arbitrażu na rynkach z proporcjonalnymi kosztami transakcji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1 (937), s. 127-139; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/469/360
8
Rygiel A., (2014), Arbitraż z proporcjonalnymi kosztami transakcji - wyniki i problemy. [W:] Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 111.
9
Rygiel A., Stettner Ł., (2012), Arbitrage for Simple Strategies, "Applicationes Mathematicae", t. 39, z. 4, s. 379-412.
1
@article{UEK:2168353900,
author = "Agnieszka Rygiel",
title = "Super-replication on Illiquid Markets - Semistatic Approach",
journal = "Banach Center Publications",
number = "vol. 122",
pages = "207-218",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.4064/bc122-12},
url = {https://www.impan.pl/en/publishing-house/banach-center-publications/all/122/0/114100/super-replication-on-illiquid-markets-semistatic-approach},
}
2
@article{UEK:2168350424,
author = "Małgorzata Markowska and Andrzej Sokołowski and Agnieszka Rygiel",
title = "Women in EU as Seen by Dynamic Principal Component Analysis (PCA)",
journal = "Archives of Data Science, Series A",
number = "vol. 4, no. 1",
pages = "1-18",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.5445/KSP/1000085951/18},
url = {https://publikationen.bibliothek.kit.edu/1000118864},
}
3
@article{UEK:2168327295,
author = "Małgorzata Markowska and Andrzej Sokołowski and Agnieszka Rygiel and Danuta Strahl",
title = "Aproksymacja wyników dynamicznego skalowania wielowymiarowego trendami nieliniowymi",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "507",
pages = "161-168",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2018.507.16},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=44501&from=publication},
issn = "1505-9332",
}
4
@article{UEK:2168324431,
author = "Agnieszka Rygiel",
title = "Super-replication of European Options with Convex Payoff under Proportional Transaction Costs",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "10 (970)",
pages = "91-99",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0970.1007},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1472/1058},
}
5
@misc{UEK:2168336713,
author = "Agnieszka Rygiel",
title = "Super-Replication of European Options with Convex Payoff under Proportional Transaction Costs",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "120-121",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
6
@article{UEK:2168311741,
author = "Agnieszka Rygiel and Łukasz Stettner",
title = "Remarks on Simple Arbitrage on Markets with Bid and Ask Prices",
journal = "Applicationes Mathematicae",
number = "t. 44, z. 1",
pages = "33-55",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.4064/am2310-11-2016},
url = {},
}
7
@article{UEK:2168292703,
author = "Agnieszka Rygiel",
title = "Brak arbitrażu na rynkach z proporcjonalnymi kosztami transakcji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (937)",
pages = "127-139",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0937.0109},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/469/360},
}
8
@misc{UEK:2168291517,
author = "Agnieszka Rygiel",
title = "Arbitraż z proporcjonalnymi kosztami transakcji - wyniki i problemy",
booktitle = "Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów",
pages = "111",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-09-9",
}
9
@article{UEK:2168306143,
author = "Agnieszka Rygiel and Łukasz Stettner",
title = "Arbitrage for Simple Strategies",
journal = "Applicationes Mathematicae",
number = "t. 39, z. 4",
pages = "379-412",
year = "2012",
doi = {http://dx.doi.org/10.4064/am39-4-1},
url = {},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID