Publikacje wybranego autora

Piwowarczyk Anna ORCID

Jednostka Międzywydziałowa, Studium Języków Obcych, Zespół Języka Niemieckiego

1

Tytuł:
Doświadczenia w zakresie realizacji studiów dualnych uczelni krajowych i zagranicznych
Źródło:
Uniwersytet przyszłości : metodyka tworzenia studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego) / red. Joanna KUDEŁKO, Dariusz ŻMIJA - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2022, s. 252-283 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja finansowana w ramach programu pod nazwą "DIALOG" realizowanego w latach 2020-2022, umowa Nr 0054/DLG/2019/10.
ISBN:
978-83-61597-83-4 ; 978-83-61597-84-1
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168366364
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Rola studiów dualnych w kształtowaniu zasobów rynku pracy na przykładzie modelu niemieckiego = The Role of Dual Studies in Shaping Labour Market Resources Based on the Example of the German Model
Źródło:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 18, no. 1 (2022) , s. 146-158. - Tytuł numeru: Zachowania przedsiębiorcze w wybranych sektorach gospodarki i edukacji = Entrepreneurial Behaviour in Selected Sectors of Economy and Education - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "DIALOG" realizowanego w latach 2020-2021, umowa nr 0054/DLG/2019/10.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168366420
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Kompetencje komunikacji międzykulturowej : rozwój kompetencji przyszłych ekonomistów i menedżerów
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020
Opis fizyczny:
144 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Seria: Zarządzanie)
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków subwencji przyznanych Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie.
ISBN:
978-83-8198-619-9 ; 978-83-8198-624-3
Poziom I:
120.00 pkt
Nr:
2168349762
monografia
4

Tytuł:
Jakość kształcenia na lektoratach w uniwersytecie ekonomicznym a rozwój kompetencji komunikacji międzykulturowej = Quality of Education on Language Courses in the Economic University and the Development of Intercultural Communication Competences
Źródło:
Jakość w kształceniu językowym : rozważania teoretyczne i praktyczne rozwiązania / red. Danuta Gabryś-Barker, Ryszard Kalamarz - Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2019, s. 123-138. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 3925)
ISBN:
978-83-226-3829-3 ; 978-83-226-3830-9
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168349796
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Kształcenie języków obcych a rozwój kompetencji komunikacji międzykulturowej studentów uczelni ekonomicznej
Promotor:
Promotor pomocniczy:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2017
Opis fizyczny:
306 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-405
Nr:
2168328565
doktorat
6

Tytuł:
Inteligencja kulturowa jako kompetencja kluczowa przedsiębiorczego studenta = Cultural Intelligence as Key Competence of Entrepreneurial Student
Źródło:
Przedsiębiorczość a źródła przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy / red. Marek MAKOWIEC, Anna PIETRUSZKA-ORTYL - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 365-377. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-946633-4-6 ; 978-83-946633-5-3
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168320845
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Wybrane narzędzia do oceny kompetencji komunikacji międzykulturowej
Źródło:
Zarządzanie różnorodnością w teorii i praktyce / red. Katarzyna Wojtaszczyk - Łódź: Wydawnictwo SIZ, 2017, s. 135-150 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65766-09-0
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168318551
rozdział w monografii
8

Konferencja:
Doroczna Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego "Wielojęzyczność i międzykulturowość w glottodydaktyce", Warszawa, Polska, od 2015-09-07 do 2015-09-09
Tytuł:
Kultura w podręcznikach do nauki języków obcych jako czynnik wpływający na rozwój międzykulturowej kompetencji komunikacyjnej = Culture in Foreign Language Textbooks as a Factor Influencing the Development of Intercultural Communication Competence
Źródło:
Neofilolog. - nr 47/1 (2016) , s. 67-80. - Tytuł numeru: Interdyscyplinarne ujęcia wielojęzyczności i międzykulturowości - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168312807
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Tertiary Education of Potential Economists and Managers : Implications for Academic Education on the Basis of the Hofstede Model
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations / red. Paweł LULA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 237-244 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-70-6 ; 978-83-65173-71-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168310703
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Kompetencja interkulturowa brokerów innowacji
Źródło:
Uniwersytet przedsiębiorczy - perspektywy i wyzwania gospodarki innowacyjnej / red. Marek MAKOWIEC, Michał Adamczyk - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016, s. 215-226. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-946633-0-8 ; 978-83-946633-1-5
Nr:
2168310227
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Istota i znaczenie inteligencji kulturowej w kontekście kształcenia uniwersyteckiego = The Nature and Importance of Cultural Intelligence in the Context of Higher Education process
Źródło:
e-mentor. - nr 1 (2016) , s. 4-13. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 15.00 pkt
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168305301
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Cultural Intelligence or Entrepreneurship in Higher Education Language Courses
Źródło:
Management of Entrepreneurship in a Knowledge Based Economy : the Issue of Knowledge and Intellectual Capital Management / red. Marek MAKOWIEC, Tomasz KUSIO - Cracow: Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics, 2015, s. 171-180. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941580-6-4 ; 978-83-941580-7-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168302707
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Oczekiwania pracodawców a kształcenie kompetencji międzykulturowych przyszłych ekonomistów i menedżerów = Employers' Expectations as to Intercultural Competence Training of Potential Economists and Managers
Źródło:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - t. 37, nr 3 (2015) , s. 111-129. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168302243
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Rozwój inteligencji kulturowej na lektoracie w uczelni ekonomicznej = The Development of Cultural Intelligence on Language Classes at the Univesity of Economics
Źródło:
Nauczanie języków obcych na potrzeby rynku pracy / red. Magdalena Sowa, Maria Mocarz-Kleindienst, Urszula Czyżewska - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2015, s. 304-316. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8061-063-7
Nr:
2168302215
rozdział w monografii
15

Tytuł:
Lektorat jako płaszczyzna rozwoju kompetencji komunikacji międzykulturowej studentów : możliwości i uwarunkowania
Źródło:
Przyszłość nauczania języków obcych na uczelniach wyższych / red. Monika SREBRO, Elżbieta TYPEK, Lidia ZIELIŃSKA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 41-52. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-12-6 ; 978-83-65173-13-3
Nr:
2168302319
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Zakres egzaminu standaryzowanego z języka niemieckiego
Wydanie:
Wyd. 2 popr.
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015
Opis fizyczny:
111 s.; 24 cm
ISBN:
978-83-7252-704-2
Nr:
2168302479
skrypt
17

Tytuł:
Przesłanki i sposoby kształcenia kompetencji międzykulturowej
Źródło:
Współczesne tendencje w zachowaniach organizacyjnych / red. Bogusz MIKUŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 129-136 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941580-0-2 ; 978-83-941580-1-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168297793
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Rozwijanie kompetencji społecznych na lektoracie w szkole wyższej = Methods of social skills training for foreign language teacher in higher education
Źródło:
e-mentor. - nr 1 (2015) , s. 12-21. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 15.00 pkt
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168302247
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Sambor Grucza, Justyna Alnajjar (red.), Kommunikation in multikulturellen Projektteams. Warschauer Studien zur Germanistik und zur Angewandten Linguistik, Peter Lang, Frankfurt a. M., 2015, 251 str.
Źródło:
Lingwistyka Stosowana. - nr 13 (2015) , s. 120-127
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC
Nr:
2168302481
recenzja
20

Tytuł:
The Development of Intercultural Competence of Managers in the Twenty-first Century
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / red. Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 295-303 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168304119
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Sukces w glottodydaktyce czyli nauczanie wspomagane nauczycielem
Źródło:
Kurier UEK. - nr 1 (58), s. 42-43
Tryb dostępu:
Nr:
2168275335
varia
22

Tytuł:
Social Competences and Cross-Cultural Differences from a Perspective of Glottodidactics
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications / red. Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 247-253 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-19-8 ; 978-83-62511-54-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168302487
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Stypendium Instytutu Goethego w Zespole Języka Niemieckiego SJO UEK
Źródło:
Kurier UEK. - nr 4 (56), s. 91-92
Tryb dostępu:
Nr:
2168280797
varia
24

Tytuł:
Pracownicy UEK na letnim seminarium we Vlotho (Niemcy)
Źródło:
Kurier UEK. - nr 4 (56), s. 90
Tryb dostępu:
Nr:
2168280795
varia
25

Konferencja:
Konferencja pt. "Z uniwersytetu do pracy", Kraków, Polska, od 2011-06-17 do 2011-06-17
Tytuł:
Rola LdL w nauczaniun LSP jako kompetencji kluczowej a konkurencyjność absolwentów wyższych uczelni na rynku pracy
Źródło:
Zeszyty Glottodydaktyczne Jagiellońskiego Centrum Językowego. - 4 (2012) , s. 105-115 - Bibliogr.
Nr:
2168302267
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Rok 2012 u germanistów z SJO UEK
Źródło:
Kurier UEK. - nr 7 (52), s. 27
Tryb dostępu:
Nr:
2168346330
varia
27

Tytuł:
Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus - dobra znajomość niemieckiego atutem na rynku pracy
Źródło:
Kurier UEK. - nr 1 (46), s. 42-43
Tryb dostępu:
Nr:
2168344774
varia
28

skrypt
29

Tytuł:
Lektoraty to nie tylko nauka gramatyki, słownictwa i wymowy
Źródło:
Kurier UEK. - nr 5 (44), s. 42-43
Tryb dostępu:
Nr:
2168345312
varia
30

Tytuł:
Nowe technologie komputerowe w AE - spostrzeżenia lektora
Źródło:
Kurier AE. - nr 4 (12), s. 17
Nr:
2168346718
varia
1
Doświadczenia w zakresie realizacji studiów dualnych uczelni krajowych i zagranicznych / Jadwiga STOBIECKA, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA, Anna PIWOWARCZYK // W: Uniwersytet przyszłości : metodyka tworzenia studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego) / red. Joanna KUDEŁKO, Dariusz ŻMIJA . - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2022. - S. 252-283. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61597-83-4 ; 978-83-61597-84-1
2
Rola studiów dualnych w kształtowaniu zasobów rynku pracy na przykładzie modelu niemieckiego = The Role of Dual Studies in Shaping Labour Market Resources Based on the Example of the German Model / Anna PIWOWARCZYK // Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 18, no. 1 (2022), s. 146-158. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zachowania przedsiębiorcze w wybranych sektorach gospodarki i edukacji = Entrepreneurial Behaviour in Selected Sectors of Economy and Education. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://p-e.up.krakow.pl/article/view/8641. - ISSN 2083-3296
3
Kompetencje komunikacji międzykulturowej : rozwój kompetencji przyszłych ekonomistów i menedżerów / Anna PIWOWARCZYK. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - 144 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - Zarządzanie - C. H. Beck. - ISBN 978-83-8198-619-9 ; 978-83-8198-624-3
4
Jakość kształcenia na lektoratach w uniwersytecie ekonomicznym a rozwój kompetencji komunikacji międzykulturowej = Quality of Education on Language Courses in the Economic University and the Development of Intercultural Communication Competences / Anna J. PIWOWARCZYK // W: Jakość w kształceniu językowym : rozważania teoretyczne i praktyczne rozwiązania / red. Danuta Gabryś-Barker, Ryszard Kalamarz. - Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2019. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 3925). - S. 123-138. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-226-3829-3 ; 978-83-226-3830-9. - Spis treści: https://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/jakosc_w_ksztalceniu_jezykowym_czw_st.pdfWstęp:
5
Kształcenie języków obcych a rozwój kompetencji komunikacji międzykulturowej studentów uczelni ekonomicznej / Anna Jadwiga PIWOWARCZYK ; . - Kraków : , 2017. - 306 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Jan W. WIKTOR ; Promotor pomocniczy: Agata JONAS. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003341
6
Inteligencja kulturowa jako kompetencja kluczowa przedsiębiorczego studenta = Cultural Intelligence as Key Competence of Entrepreneurial Student / Anna PIWOWARCZYK // W: Przedsiębiorczość a źródła przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Marek MAKOWIEC, Anna PIETRUSZKA-ORTYL. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - S. 365-377. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-946633-4-6 ; 978-83-946633-5-3. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna_Piwowar-Sulej/publication/324647466_Kompetencje_projektowe_jako_determinanta_skutecznosci_zawodowej/links/5ad9ae3c0f7e9b28593cee9e/Kompetencje-projektowe-jako-determinanta-skutecznosci-zawodowej.pdf?origin=publication_detail
7
Wybrane narzędzia do oceny kompetencji komunikacji międzykulturowej / Anna J. PIWOWARCZYK // W: Zarządzanie różnorodnością w teorii i praktyce / red. Katarzyna Wojtaszczyk. - Łódź: Wydawnictwo SIZ, 2017. - S. 135-150. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65766-09-0
8
Kultura w podręcznikach do nauki języków obcych jako czynnik wpływający na rozwój międzykulturowej kompetencji komunikacyjnej = Culture in Foreign Language Textbooks as a Factor Influencing the Development of Intercultural Communication Competence / Anna Jadwiga PIWOWARCZYK // Neofilolog. - nr 47/1 (2016), s. 67-80. - Summ.. - Tytuł numeru: Interdyscyplinarne ujęcia wielojęzyczności i międzykulturowości. - Bibliogr. - ISSN 1429-2173
9
Tertiary Education of Potential Economists and Managers : Implications for Academic Education on the Basis of the Hofstede Model / Anna Jadwiga PIWOWARCZYK // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations / red. Paweł LULA, Tomasz ROJEK . - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 237-244. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-70-6 ; 978-83-65173-71-3. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/fe/50/CFM_2016_01_online.pdf
10
Kompetencja interkulturowa brokerów innowacji / Anna Jadwiga PIWOWARCZYK // W: Uniwersytet przedsiębiorczy - perspektywy i wyzwania gospodarki innowacyjnej / red. Marek MAKOWIEC, Michał Adamczyk . - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - S. 215-226. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-946633-0-8 ; 978-83-946633-1-5
11
Istota i znaczenie inteligencji kulturowej w kontekście kształcenia uniwersyteckiego = The Nature and Importance of Cultural Intelligence in the Context of Higher Education process / Anna J. PIWOWARCZYK // e-mentor. - nr 1 (2016), s. 4-13. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/63/id/1225. - ISSN 1731-6758
12
Cultural Intelligence or Entrepreneurship in Higher Education Language Courses / Anna J. PIWOWARCZYK // W: Management of Entrepreneurship in a Knowledge Based Economy : the Issue of Knowledge and Intellectual Capital Management / red. Marek MAKOWIEC, Tomasz KUSIO . - Cracow: Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics, 2015. - S. 171-180. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941580-6-4 ; 978-83-941580-7-1. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/MM2.pdf
13
Oczekiwania pracodawców a kształcenie kompetencji międzykulturowych przyszłych ekonomistów i menedżerów = Employers' Expectations as to Intercultural Competence Training of Potential Economists and Managers / Anna J. PIWOWARCZYK // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - t. 37, nr 3 (2015), s. 111-129. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1741. - ISSN 1734-087X
14
Rozwój inteligencji kulturowej na lektoracie w uczelni ekonomicznej = The Development of Cultural Intelligence on Language Classes at the Univesity of Economics / Anna PIWOWARCZYK // W: Nauczanie języków obcych na potrzeby rynku pracy / red. Magdalena Sowa, Maria Mocarz-Kleindienst, Urszula Czyżewska. - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2015. - S. 304-316. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8061-063-7
15
Lektorat jako płaszczyzna rozwoju kompetencji komunikacji międzykulturowej studentów : możliwości i uwarunkowania / Anna J. PIWOWARCZYK // W: Przyszłość nauczania języków obcych na uczelniach wyższych / red. Monika SREBRO, Elżbieta TYPEK, Lidia ZIELIŃSKA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 41-52. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-12-6 ; 978-83-65173-13-3
16
Zakres egzaminu standaryzowanego z języka niemieckiego / [Maria Adamska, Beata BUDZYŃSKA, Ewa FISCHER, Marta GŁĘBECKA, Stanisław GÓRECKI, Beata HADASZ, Elżbieta JAŁOSZEWSKA-WROŃSKA, Janusz KAWKA, Agnieszka KĄDZIOŁKA-ZARĘBA, Anna KULTYS, Bożena LASOŃ, Agata PIEKARZ, Grażyna PIETRUSZEWSKA, Anna PIWOWARCZYK, Maria SROKA-OZIMEK, Halina STRZESZYŃSKA, Adriana SZAFAROWICZ, Sylwia ŚLUSARCZYK, Kornelia TOMASZEWSKA, Barbara TRUSZKOWSKA, Janina URBAŃSKA-MAZOŃ, Dorota WILK, Magdalena WISIECKA, Dorota ZAWADZKA, Danuta ŻUPNIK]. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - 111 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7252-704-2
17
Przesłanki i sposoby kształcenia kompetencji międzykulturowej / Anna J. PIWOWARCZYK // W: Współczesne tendencje w zachowaniach organizacyjnych / red. Bogusz MIKUŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 129-136. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941580-0-2 ; 978-83-941580-1-9. - Pełny tekst: http://boguszmikula.pl/pdf/WSP%C3%93%C5%81CZESNETENDENCJEWZACHOWANIACHORGANIZACYJNYCH.pdf
18
Rozwijanie kompetencji społecznych na lektoracie w szkole wyższej = Methods of social skills training for foreign language teacher in higher education / Anna J. PIWOWARCZYK // e-mentor. - nr 1 (2015), s. 12-21. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.e-mentor.edu.pl/_pdf/58/art_12-21_Piwowarczyk.pdf. - ISSN 1731-6758
19
Sambor Grucza, Justyna Alnajjar (red.), Kommunikation in multikulturellen Projektteams. Warschauer Studien zur Germanistik und zur Angewandten Linguistik, Peter Lang, Frankfurt a. M., 2015, 251 str. / Anna J. PIWOWARCZYK // Lingwistyka Stosowana [on-line]. - nr 13 (2015), s. 120-127. - Pełny tekst: http://www.ls.uw.edu.pl/documents/7276721/13183548/11+Lingwistyka+Stosowana+13+Anna+J.+Piwowarczyk.pdf
20
The Development of Intercultural Competence of Managers in the Twenty-first Century / Anna J. PIWOWARCZYK // W: Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / red. Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK . - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 295-303. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7. - Pełny tekst: https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/Book-II-2015.pdf
21
Sukces w glottodydaktyce czyli nauczanie wspomagane nauczycielem / Anna PIWOWARCZYK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 1 (58) (2014), s. 42-43. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small. - ISSN 1689-7757
22
Social Competences and Cross-Cultural Differences from a Perspective of Glottodidactics / Anna PIWOWARCZYK // W: Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 247-253. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-19-8 ; 978-83-62511-54-9. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/0b/25/CFM_2014_ksiazka_2.pdf
23
Stypendium Instytutu Goethego w Zespole Języka Niemieckiego SJO UEK / Anna PIWOWARCZYK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 4 (56) (2013), s. 91-92. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk. - ISSN 1689-7757
24
Pracownicy UEK na letnim seminarium we Vlotho (Niemcy) / Anna PIWOWARCZYK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 4 (56) (2013), s. 90. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk. - ISSN 1689-7757
25
Rola LdL w nauczaniun LSP jako kompetencji kluczowej a konkurencyjność absolwentów wyższych uczelni na rynku pracy / Dorota ZAWADZKA, Anna PIWOWARCZYK // Zeszyty Glottodydaktyczne Jagiellońskiego Centrum Językowego. - 4 (2012), s. 105-115. - Bibliogr. - ISSN 2080-2358
26
Rok 2012 u germanistów z SJO UEK / Anna PIWOWARCZYK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 7 (52) (2012), s. 27. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_12_2012. - ISSN 1689-7757
27
Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus - dobra znajomość niemieckiego atutem na rynku pracy / Anna PIWOWARCZYK, Dorota ZAWADZKA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 1 (46) (2011-2012), s. 42-43. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_01. - ISSN 1689-7757
28
Zakres egzaminu standaryzowanego z języka niemieckiego / [aut. Maria ADAMSKA, Beata BUDZYŃSKA, Ewa FISCHER, Marta GŁĘBECKA, Stanisław GÓRECKI, Beata HADASZ, Elżbieta JAŁOSZEWSKA-WROŃSKA, Janusz KAWKA, Agnieszka KĄDZIOŁKA-ZARĘBA, Anna KULTYS, Bożena LASOŃ, Agata PIEKARZ, Grażyna PIETRUSZEWSKA, Anna PIWOWARCZYK, Maria SROKA-OZIMEK, Halina STRZESZYŃSKA, Adriana SZAFAROWICZ, Sylwia ŚLUSARCZYK, Kornelia TOMASZEWSKA, Barbara TRUSZKOWSKA, Janina URBAŃSKA-MAZOŃ, Dorota WILK, Magdalena WISIECKA, Dorota ZAWADZKA, Danuta ŻUPNIK] ; [rec. i red. nauk. Jan Kandzia]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - 111 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7252-540-6
29
Lektoraty to nie tylko nauka gramatyki, słownictwa i wymowy / Anna PIWOWARCZYK // Kurier UEK. - nr 5 (44) (2011), s. 42-43. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_nr5-small/22. - ISSN 1689-7757
30
Nowe technologie komputerowe w AE - spostrzeżenia lektora / Anna PIWOWARCZYK // Kurier AE / [red. Monika Marszycka, Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Magda Tytuła]. - nr 4 (12) (2007), s. 17. - ISSN 1689-7749
1
Stobiecka J., Piwowarczyk A., Sanak-Kosmowska K., (2022), Doświadczenia w zakresie realizacji studiów dualnych uczelni krajowych i zagranicznych. [W:] KUDEŁKO J., ŻMIJA D. (red.), Uniwersytet przyszłości : metodyka tworzenia studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego), Warszawa : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, s. 252-283.
2
Piwowarczyk A., (2022), Rola studiów dualnych w kształtowaniu zasobów rynku pracy na przykładzie modelu niemieckiego, "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 18, no. 1, s. 146-158; https://p-e.up.krakow.pl/article/view/8641
3
Piwowarczyk A., (2020), Kompetencje komunikacji międzykulturowej: rozwój kompetencji przyszłych ekonomistów i menedżerów, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 144 s.
4
Piwowarczyk A., (2019), Jakość kształcenia na lektoratach w uniwersytecie ekonomicznym a rozwój kompetencji komunikacji międzykulturowej. [W:] Gabryś-Barker D., Kalamarz R. (red.), Jakość w kształceniu językowym : rozważania teoretyczne i praktyczne rozwiązania (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; nr 3925), Katowice : Uniwersytet Śląski w Katowicach, s. 123-138.
5
Piwowarczyk A., (2017), Kształcenie języków obcych a rozwój kompetencji komunikacji międzykulturowej studentów uczelni ekonomicznej, Prom. Wiktor J., Kraków : , 306 k.
6
Piwowarczyk A., (2017), Inteligencja kulturowa jako kompetencja kluczowa przedsiębiorczego studenta. [W:] MAKOWIEC M., PIETRUSZKA-ORTYL A. (red.), Przedsiębiorczość a źródła przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 365-377.
7
Piwowarczyk A., (2017), Wybrane narzędzia do oceny kompetencji komunikacji międzykulturowej. [W:] Wojtaszczyk K. (red.), Zarządzanie różnorodnością w teorii i praktyce, Łódź : Wydawnictwo SIZ, s. 135-150.
8
Piwowarczyk A., (2016), Kultura w podręcznikach do nauki języków obcych jako czynnik wpływający na rozwój międzykulturowej kompetencji komunikacyjnej, "Neofilolog", nr 47/1, s. 67-80.
9
Piwowarczyk A., (2016), Tertiary Education of Potential Economists and Managers : Implications for Academic Education on the Basis of the Hofstede Model. [W:] LULA P., ROJEK T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 237-244.
10
Piwowarczyk A., (2016), Kompetencja interkulturowa brokerów innowacji. [W:] MAKOWIEC M., Adamczyk M. (red.), Uniwersytet przedsiębiorczy - perspektywy i wyzwania gospodarki innowacyjnej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 215-226.
11
Piwowarczyk A., (2016), Istota i znaczenie inteligencji kulturowej w kontekście kształcenia uniwersyteckiego, "e-mentor", nr 1, s. 4-13; http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/63/id/1225
12
Piwowarczyk A., (2015), Cultural Intelligence or Entrepreneurship in Higher Education Language Courses. [W:] MAKOWIEC M., KUSIO T. (red.), Management of Entrepreneurship in a Knowledge Based Economy : the Issue of Knowledge and Intellectual Capital Management, Cracow : Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics, s. 171-180.
13
Piwowarczyk A., (2015), Oczekiwania pracodawców a kształcenie kompetencji międzykulturowych przyszłych ekonomistów i menedżerów, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty", t. 37, nr 3, s. 111-129; https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1741
14
Piwowarczyk A., (2015), Rozwój inteligencji kulturowej na lektoracie w uczelni ekonomicznej. [W:] Sowa M., Mocarz-Kleindienst M., Czyżewska U. (red.), Nauczanie języków obcych na potrzeby rynku pracy, Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, s. 304-316.
15
Piwowarczyk A., (2015), Lektorat jako płaszczyzna rozwoju kompetencji komunikacji międzykulturowej studentów : możliwości i uwarunkowania. [W:] SREBRO M., TYPEK E., ZIELIŃSKA L. (red.), Przyszłość nauczania języków obcych na uczelniach wyższych, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 41-52.
16
Adamska M., Budzyńska B., Fischer E., Głębecka M., Górecki S., Hadasz B., Jałoszewska-Wrońska E., Kawka J., Kądziołka-Zaręba A., Kultys A., Lasoń B., Piekarz A., Pietruszewska G., Piwowarczyk A., Sroka-Ozimek M., Strzeszyńska H., Szafarowicz A., Ślusarczyk S., Tomaszewska K., Truszkowska B., Urbańska-Mazoń J., Wilk D., Wisiecka M., Zawadzka D., Żupnik D., (2015), Zakres egzaminu standaryzowanego z języka niemieckiego, Wyd. 2 popr.Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 111 s.
17
Piwowarczyk A., (2015), Przesłanki i sposoby kształcenia kompetencji międzykulturowej. [W:] MIKUŁA B. (red.), Współczesne tendencje w zachowaniach organizacyjnych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 129-136.
18
Piwowarczyk A., (2015), Rozwijanie kompetencji społecznych na lektoracie w szkole wyższej, "e-mentor", nr 1, s. 12-21; http://www.e-mentor.edu.pl/_pdf/58/art_12-21_Piwowarczyk.pdf
19
Piwowarczyk A., (2015), Sambor Grucza, Justyna Alnajjar (red.), Kommunikation in multikulturellen Projektteams. Warschauer Studien zur Germanistik und zur Angewandten Linguistik, Peter Lang, Frankfurt a. M., 2015, 251 str., "Lingwistyka Stosowana" [on-line], nr 13, s. 120-127; http://www.ls.uw.edu.pl/documents/7276721/13183548/11+Lingwistyka+Stosowana+13+Anna+J.+Piwowarczyk.pdf
20
Piwowarczyk A., (2015), The Development of Intercultural Competence of Managers in the Twenty-first Century. [W:] MIKUŁA B., ROJEK T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 295-303.
21
Piwowarczyk A., (2014), Sukces w glottodydaktyce czyli nauczanie wspomagane nauczycielem, "Kurier UEK", nr 1 (58), s. 42-43; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small
22
Piwowarczyk A., (2014), Social Competences and Cross-Cultural Differences from a Perspective of Glottodidactics. [W:] Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 247-253.
23
Piwowarczyk A., (2013), Stypendium Instytutu Goethego w Zespole Języka Niemieckiego SJO UEK, "Kurier UEK", nr 4 (56), s. 91-92; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk
24
Piwowarczyk A., (2013), Pracownicy UEK na letnim seminarium we Vlotho (Niemcy), "Kurier UEK", nr 4 (56), s. 90; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk
25
Zawadzka D., Piwowarczyk A., (2012), Rola LdL w nauczaniun LSP jako kompetencji kluczowej a konkurencyjność absolwentów wyższych uczelni na rynku pracy, "Zeszyty Glottodydaktyczne Jagiellońskiego Centrum Językowego", 4, s. 105-115.
26
Piwowarczyk A., (2012), Rok 2012 u germanistów z SJO UEK, "Kurier UEK", nr 7 (52), s. 27; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_12_2012
27
Piwowarczyk A., Zawadzka D., (2011), Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus - dobra znajomość niemieckiego atutem na rynku pracy, "Kurier UEK", nr 1 (46), s. 42-43; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_01
28
Adamska M., Budzyńska B., Fischer E., Głębecka M., Górecki S., Hadasz B., Jałoszewska-Wrońska E., Kawka J., Kądziołka-Zaręba A., Kultys A., Lasoń B., Piekarz A., Pietruszewska G., Piwowarczyk A., Sroka-Ozimek M., Strzeszyńska H., Szafarowicz A., Ślusarczyk S., Tomaszewska K., Truszkowska B., Urbańska-Mazoń J., Wilk D., Wisiecka M., Zawadzka D., Żupnik D., (2011), Zakres egzaminu standaryzowanego z języka niemieckiego, Kandzia J. (red.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 111 s.
29
Piwowarczyk A., (2011), Lektoraty to nie tylko nauka gramatyki, słownictwa i wymowy, "Kurier UEK", nr 5 (44), s. 42-43; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_nr5-small/22
30
Piwowarczyk A., (2007), Nowe technologie komputerowe w AE - spostrzeżenia lektora, "Kurier AE", nr 4 (12), s. 17.
1
@inbook{UEK:2168366364,
author = "Jadwiga Stobiecka and Katarzyna Sanak-Kosmowska and Anna Piwowarczyk",
title = "Doświadczenia w zakresie realizacji studiów dualnych uczelni krajowych i zagranicznych",
booktitle = "Uniwersytet przyszłości : metodyka tworzenia studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego)",
pages = "252-283",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk",
year = "2022",
isbn = "978-83-61597-83-4 ; 978-83-61597-84-1",
}
2
@article{UEK:2168366420,
author = "Anna Piwowarczyk",
title = "Rola studiów dualnych w kształtowaniu zasobów rynku pracy na przykładzie modelu niemieckiego",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "vol. 18, no. 1",
pages = "146-158",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20833296.181.12},
url = {https://p-e.up.krakow.pl/article/view/8641},
}
3
@book{UEK:2168349762,
author = "Anna Piwowarczyk",
title = "Kompetencje komunikacji międzykulturowej : rozwój kompetencji przyszłych ekonomistów i menedżerów",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
issn = "",
isbn = "978-83-8198-619-9 ; 978-83-8198-624-3",
}
4
@inbook{UEK:2168349796,
author = "Anna Piwowarczyk",
title = "Jakość kształcenia na lektoratach w uniwersytecie ekonomicznym a rozwój kompetencji komunikacji międzykulturowej",
booktitle = "Jakość w kształceniu językowym : rozważania teoretyczne i praktyczne rozwiązania",
pages = "123-138",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Śląski w Katowicach",
year = "2019",
url = {},
issn = "0208-6336",
isbn = "978-83-226-3829-3 ; 978-83-226-3830-9",
}
5
@unpublished{UEK:2168328565,
author = "Anna Piwowarczyk",
title = "Kształcenie języków obcych a rozwój kompetencji komunikacji międzykulturowej studentów uczelni ekonomicznej",
adress = "Kraków",
year = "2017",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003341},
}
6
@inbook{UEK:2168320845,
author = "Anna Piwowarczyk",
title = "Inteligencja kulturowa jako kompetencja kluczowa przedsiębiorczego studenta",
booktitle = "Przedsiębiorczość a źródła przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "365-377",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna_Piwowar-Sulej/publication/324647466_Kompetencje_projektowe_jako_determinanta_skutecznosci_zawodowej/links/5ad9ae3c0f7e9b28593cee9e/Kompetencje-projektowe-jako-determinanta-skutecznosci-zawodowej.pdf?origin=publication_detail},
isbn = "978-83-946633-4-6 ; 978-83-946633-5-3",
}
7
@inbook{UEK:2168318551,
author = "Anna Piwowarczyk",
title = "Wybrane narzędzia do oceny kompetencji komunikacji międzykulturowej",
booktitle = "Zarządzanie różnorodnością w teorii i praktyce",
pages = "135-150",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo SIZ",
year = "2017",
isbn = "978-83-65766-09-0",
}
8
@article{UEK:2168312807,
author = "Anna Piwowarczyk",
title = "Kultura w podręcznikach do nauki języków obcych jako czynnik wpływający na rozwój międzykulturowej kompetencji komunikacyjnej",
journal = "Neofilolog",
number = "47/1",
pages = "67-80",
year = "2016",
}
9
@inbook{UEK:2168310703,
author = "Anna Piwowarczyk",
title = "Tertiary Education of Potential Economists and Managers : Implications for Academic Education on the Basis of the Hofstede Model",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations",
pages = "237-244",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/fe/50/CFM_2016_01_online.pdf},
isbn = "978-83-65173-70-6 ; 978-83-65173-71-3",
}
10
@inbook{UEK:2168310227,
author = "Anna Piwowarczyk",
title = "Kompetencja interkulturowa brokerów innowacji",
booktitle = "Uniwersytet przedsiębiorczy - perspektywy i wyzwania gospodarki innowacyjnej",
pages = "215-226",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-946633-0-8 ; 978-83-946633-1-5",
}
11
@article{UEK:2168305301,
author = "Anna Piwowarczyk",
title = "Istota i znaczenie inteligencji kulturowej w kontekście kształcenia uniwersyteckiego",
journal = "e-mentor",
number = "1",
pages = "4-13",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15219/em63.1225},
url = {http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/63/id/1225},
}
12
@inbook{UEK:2168302707,
author = "Anna Piwowarczyk",
title = "Cultural Intelligence or Entrepreneurship in Higher Education Language Courses",
booktitle = "Management of Entrepreneurship in a Knowledge Based Economy : the Issue of Knowledge and Intellectual Capital Management",
pages = "171-180",
adress = "Cracow",
publisher = "Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics",
year = "2015",
url = {http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/MM2.pdf},
isbn = "978-83-941580-6-4 ; 978-83-941580-7-1",
}
13
@article{UEK:2168302243,
author = "Anna Piwowarczyk",
title = "Oczekiwania pracodawców a kształcenie kompetencji międzykulturowych przyszłych ekonomistów i menedżerów",
journal = "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty",
number = "t. 37, 3",
pages = "111-129",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.4652},
url = {https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1741},
}
14
@inbook{UEK:2168302215,
author = "Anna Piwowarczyk",
title = "Rozwój inteligencji kulturowej na lektoracie w uczelni ekonomicznej",
booktitle = "Nauczanie języków obcych na potrzeby rynku pracy",
pages = "304-316",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2015",
isbn = "978-83-8061-063-7",
}
15
@inbook{UEK:2168302319,
author = "Anna Piwowarczyk",
title = "Lektorat jako płaszczyzna rozwoju kompetencji komunikacji międzykulturowej studentów : możliwości i uwarunkowania",
booktitle = "Przyszłość nauczania języków obcych na uczelniach wyższych",
pages = "41-52",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-12-6 ; 978-83-65173-13-3",
}
16
@book{UEK:2168302479,
author = "Maria Adamska and Beata Budzyńska and Ewa Fischer and Marta Głębecka and Stanisław Górecki and Beata Hadasz and Elżbieta Jałoszewska-Wrońska and Janusz Kawka and Agnieszka Kądziołka-Zaręba and Anna Kultys and Bożena Lasoń and Agata Piekarz and Grażyna Pietruszewska and Anna Piwowarczyk and Maria Sroka-Ozimek and Halina Strzeszyńska and Adriana Szafarowicz and Sylwia Ślusarczyk and Kornelia Tomaszewska and Barbara Truszkowska and Janina Urbańska-Mazoń and Dorota Wilk and Magdalena Wisiecka and Dorota Zawadzka and Danuta Żupnik",
title = "Zakres egzaminu standaryzowanego z języka niemieckiego",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
edition = "Wyd. 2 popr.",
isbn = "978-83-7252-704-2",
}
17
@inbook{UEK:2168297793,
author = "Anna Piwowarczyk",
title = "Przesłanki i sposoby kształcenia kompetencji międzykulturowej",
booktitle = "Współczesne tendencje w zachowaniach organizacyjnych",
pages = "129-136",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
url = {http://boguszmikula.pl/pdf/WSP%C3%93%C5%81CZESNETENDENCJEWZACHOWANIACHORGANIZACYJNYCH.pdf},
isbn = "978-83-941580-0-2 ; 978-83-941580-1-9",
}
18
@article{UEK:2168302247,
author = "Anna Piwowarczyk",
title = "Rozwijanie kompetencji społecznych na lektoracie w szkole wyższej",
journal = "e-mentor",
number = "1",
pages = "12-21",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15219/em58.1152},
url = {http://www.e-mentor.edu.pl/_pdf/58/art_12-21_Piwowarczyk.pdf},
}
19
@article{UEK:2168302481,
author = "Anna Piwowarczyk",
title = "Sambor Grucza, Justyna Alnajjar (red.), Kommunikation in multikulturellen Projektteams. Warschauer Studien zur Germanistik und zur Angewandten Linguistik, Peter Lang, Frankfurt a. M., 2015, 251 str.",
journal = "Lingwistyka Stosowana",
number = "13",
pages = "120-127",
year = "2015",
url = {http://www.ls.uw.edu.pl/documents/7276721/13183548/11+Lingwistyka+Stosowana+13+Anna+J.+Piwowarczyk.pdf},
}
20
@inbook{UEK:2168304119,
author = "Anna Piwowarczyk",
title = "The Development of Intercultural Competence of Managers in the Twenty-first Century",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy",
pages = "295-303",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
url = {https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/Book-II-2015.pdf},
isbn = "978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7",
}
21
@misc{UEK:2168275335,
author = "Anna Piwowarczyk",
title = "Sukces w glottodydaktyce czyli nauczanie wspomagane nauczycielem",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (58)",
pages = "42-43",
year = "2014",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small},
}
22
@inbook{UEK:2168302487,
author = "Anna Piwowarczyk",
title = "Social Competences and Cross-Cultural Differences from a Perspective of Glottodidactics",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications",
pages = "247-253",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/0b/25/CFM_2014_ksiazka_2.pdf},
isbn = "978-83-62511-19-8 ; 978-83-62511-54-9",
}
23
@misc{UEK:2168280797,
author = "Anna Piwowarczyk",
title = "Stypendium Instytutu Goethego w Zespole Języka Niemieckiego SJO UEK",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (56)",
pages = "91-92",
year = "2013",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk},
}
24
@misc{UEK:2168280795,
author = "Anna Piwowarczyk",
title = "Pracownicy UEK na letnim seminarium we Vlotho (Niemcy)",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (56)",
pages = "90",
year = "2013",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk},
}
25
@article{UEK:2168302267,
author = "Dorota Zawadzka and Anna Piwowarczyk",
title = "Rola LdL w nauczaniun LSP jako kompetencji kluczowej a konkurencyjność absolwentów wyższych uczelni na rynku pracy",
journal = "Zeszyty Glottodydaktyczne Jagiellońskiego Centrum Językowego",
number = "4",
pages = "105-115",
year = "2012",
}
26
@misc{UEK:2168346330,
author = "Anna Piwowarczyk",
title = "Rok 2012 u germanistów z SJO UEK",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "7 (52)",
pages = "27",
year = "2012",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_12_2012},
}
27
@misc{UEK:2168344774,
author = "Anna Piwowarczyk and Dorota Zawadzka",
title = "Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus - dobra znajomość niemieckiego atutem na rynku pracy",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (46)",
pages = "42-43",
year = "2011",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_01},
}
28
@book{UEK:2168302469,
author = "Maria Adamska and Beata Budzyńska and Ewa Fischer and Marta Głębecka and Stanisław Górecki and Beata Hadasz and Elżbieta Jałoszewska-Wrońska and Janusz Kawka and Agnieszka Kądziołka-Zaręba and Anna Kultys and Bożena Lasoń and Agata Piekarz and Grażyna Pietruszewska and Anna Piwowarczyk and Maria Sroka-Ozimek and Halina Strzeszyńska and Adriana Szafarowicz and Sylwia Ślusarczyk and Kornelia Tomaszewska and Barbara Truszkowska and Janina Urbańska-Mazoń and Dorota Wilk and Magdalena Wisiecka and Dorota Zawadzka and Danuta Żupnik",
title = "Zakres egzaminu standaryzowanego z języka niemieckiego",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-540-6",
}
29
@misc{UEK:2168345312,
author = "Anna Piwowarczyk",
title = "Lektoraty to nie tylko nauka gramatyki, słownictwa i wymowy",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (44)",
pages = "42-43",
year = "2011",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_nr5-small/22},
}
30
@misc{UEK:2168346718,
author = "Anna Piwowarczyk",
title = "Nowe technologie komputerowe w AE - spostrzeżenia lektora",
booktitle = "Kurier AE",
number = "4 (12)",
pages = "17",
year = "2007",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID