Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Recenzja książki Agnieszki Górki-Chowaniec Zachowania konsumentów aktywizujące działania przedsiębiorstw świadczących usługi gastronomiczne w turbulentnym i niepewnym otoczeniu = Book Review: Agnieszka Górka-Chowaniec Consumer Behaviour Activating Measures/Initiatives of the Enterprises Providing Catering Services in Turbulent and Uncertain Environment/Surrounding
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 7 (2022) , s. 39-40
Lista 2019:
40.00 pkt
Uwaga o innym dok.:
Także: Sikora T., (2022), Recenzja monografii "Zachowania konsumentów...", "Przegląd Gastronomiczny", nr 9, s. 18.
Także: Sikora T., (2022), Recenzja monografii: Agnieszka Górka-Chowaniec: Zachowania konsumentów aktywizujące działania przedsiębiorstw świadczących usługi gastronomiczne w turbulentnym i niepewnym otoczeniu, PWE, Warszawa 2022, ss. 1-304: ISBN 978-83-208-2480-3, "Żywność: Nauka - Technologia - Jakość", R. 29, nr 1 (130), s. 114-115
Nr:
2168368276
recenzja
2

Tytuł:
Wykład inauguracyjny : zapewnienie jakości : od Biblii do ISO 22000
Źródło:
Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Sikory / oprac. Mariusz GIEMZA - Kraków: Mariusz Giemza, 2022, s. 57-62
ISBN:
978-83-954179-4-8
Nr:
2168368200
rozdział w książce
Zobacz opis całości
3

Konferencja:
Sympozjum naukowe "Żywność w XXI wieku - innowacje czy powrót do tradycji", Lublin, Polska, od 2022-05-11 do 2022-05-11
Tytuł:
Zarządzanie i zapewnianie bezpieczeństwa i jakości żywności - współczesne wyzwania
Źródło:
Żywność w XXI wieku - innowacje czy powrót do tradycji : sympozjum naukowe - Lublin: Katedra Oceny Jakości i Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ; Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, 2022, s. 31-33 - Bibliogr.
Nr:
2168365144
rozdział w materiałach konferencyjnych
4

Autor:
Agnieszka Katarzyna Górka-Chowaniec , Tadeusz Sikora
Tytuł:
Determinants for Food Service Market Segmentation and Contemporary Consumers' Behaviours Amid the Covid-19 Pandemic
Źródło:
British Food Journal (2022) . - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
70.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168368362
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Development of Recommendations on the Hierarchy of Activities Regarding the Implementation of the BRC Standard in Relation to the Safety of Packaging Using the AHP Method
Źródło:
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. - vol. 5, no. 11 (113) (2021) , s. 13-19. - Tytuł numeru: Technology and Equipment of Food Production - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the subsidy granted to the Cracow University of Economics. The research was conducted in the frame of Potential Program No. 68/ZJO/2020/POT, grant title: "Managing the safety and quality of food and its packaging in the system aspect".
Lista 2019:
40.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168359534
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Systemy zapewnienia i zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności
Źródło:
Stan i perspektywy rozwoju jakości w XXI wieku : rozwiązania i dylematy : księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej Profesor Elżbiety Skrzypek / red. Stanisław Tkaczyk, Tadeusz Wawak - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2021, s. 347-357 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-227-9468-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168356566
rozdział w monografii
7

Konferencja:
38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Sewilla, Hiszpania, od 2021-11-23 do 2021-11-24
Tytuł:
The Influence of the Covid-19 Pandemic on the Food Sector - Various Aspects
Źródło:
Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 3594-3598. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 38)
Program badawczy:
The publication was financed from the subsidy granted to the Cracow University of Economics.
ISBN:
978-0-9998551-7-1
Lista 2019 (Konferencja):
70.00 pkt
Nr:
2168359486
rozdział w materiałach konferencyjnych
8

Tytuł:
Evaluation of Risk Perception of Selected Food Hazards Using Perceived Food Risk Index (PFRI) = Ocena postrzegania ryzyka wybranych zagrożeń w żywności przy wykorzystaniu wskaźnika ryzyka żywnościowego (PFRI)
Źródło:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 27, nr 2 (123) (2020) , s. 156-169. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168353080
artykuł w czasopiśmie
9

Autor:
Danuta Święs
Tytuł:
Czynniki determinujące skuteczność audytów systemów zarządzania jakością = The Factors Determining the Efficiency of the Audits of Quality Management Systems
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2020
Opis fizyczny:
292 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-482
Nr:
2168351914
doktorat
10

Tytuł:
Jakość wyrobu medycznego jako determinanta jego wyboru : stenty naczyniowe do tętnicy udowej powierzchniowej
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2020
Opis fizyczny:
204 s.: il. kolor.; 23 cm
Uwagi:
Summ., streszcz., Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
ISBN:
978-83-8085-876-3
Poziom I:
120.00 pkt
Nr:
2168351786
monografia
11

Konferencja:
13th International Quality Conference Quality Festival 2019, Kragujevac, Serbia, od 2019-05-29 do 2019-06-01
Tytuł:
Academic Entrepreneurship and the EU Funds in Poland 2014-2020
Źródło:
Proceedings on Engineering Sciences. - vol. 1, no. 2 (2019) , s. 901-910. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168336681
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Zapewnianie jakości żywności na początku XXI wieku : wykład wygłoszony 9 listopada 2019 r.
Źródło:
Aktualności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. - R. 23, nr 6 (96) (2019) , s. 21-23 - Bibliogr.
Nr:
2168358762
artykuł nierecenzowany
13

Konferencja:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Tytuł:
Polish Consumers of Bottled Water - Selected Purchase Decisions
Źródło:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 16. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168340193
varia
14

Autor:
Danuta Święs , Tadeusz Sikora
Tytuł:
Alergeny - zamierzona i niezamierzona obecność w kontekście wymagań prawa i standardów GFSI = Allergens : Intended and Unintended Presence in the Context of Law and GFSI Standard Requirements
Źródło:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 26, nr 1 (118) (2019) , s. 30-44. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista 2019:
20.00 pkt
Uwaga o innym dok.:
Także: Święs D., Sikora T., Alergeny - zamierzona i niezamierzona obecność w kontekście wymagań prawa i standardów GFSI. Wyroby Medyczne nr 3 (11) 2019, dodatek tematyczny - Dla Alergika, nr 3 (1) 2019, s. XVI-XXII
Nr:
2168337017
artykuł w czasopiśmie
15

Konferencja:
13th International Quality Conference Quality Festival 2019, Kragujevac, Serbia, od 2019-05-29 do 2019-06-01
Tytuł:
Food Risk Analysis
Źródło:
Proceedings on Engineering Sciences. - vol. 1, no. 2 (2019) , s. 261-272. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168336679
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Znaczenie systemu zarządzania jakością w ewaluacji wybranych usług społecznych = Importance of Quality Management System in Evaluation of Selected Social Services
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2019
Opis fizyczny:
355 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-474
Nr:
2168343622
doktorat
17

Autor:
Rafał Nawrat
Tytuł:
Stosowanie wybranych narzędzi systemu zarządzania jakością a ryzyko wystąpienia niezgodności w wyrobach płaskich ze stali węglowych
Promotor:
Promotor pomocniczy:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2019
Opis fizyczny:
244 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-432
Nr:
2168338053
doktorat
18

Tytuł:
Jakość wyrobu medycznego jako determinanta jego wyboru
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2019
Opis fizyczny:
266 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-458
Nr:
2168340809
doktorat
19

Autor:
Katarzyna Gamracy
Tytuł:
Czynniki satysfakcji i motywacji klienta wewnętrznego w organizacjach zarządzanych projakościowo
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2019
Opis fizyczny:
240 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-433
Nr:
2168337403
doktorat
20

Konferencja:
13th International Quality Conference Quality Festival 2019, Kragujevac, Serbia, od 2019-05-29 do 2019-06-01
Tytuł:
Ethics and Trust While Food Safety Crisis
Źródło:
Proceedings on Engineering Sciences. - vol. 1, no. 2 (2019) , s. 257-260. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168336677
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Wybrane decyzje zakupowe polskich konsumentów wód butelkowanych
Źródło:
Konsument na rynku żywności - preferencje, opinie, trendy = Consumer in the Food Market - Preferences, Opinions, Trends / red. Michał HALAGARDA - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 30-42 - Bibliogr.
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7789-593-1
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168340149
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Analiza zagrożeń w rozlewniach wód mineralnych
Źródło:
Rynek butelkowanych wód mineralnych : jakość z punktu widzenia konsumenta i organizacji / red. Urszula BALON, Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2018, s. 45-62
ISBN:
978-83-65955-35-7
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168338679
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Wody butelkowane - charakterystyka, klasyfikacja
Źródło:
Rynek butelkowanych wód mineralnych : jakość z punktu widzenia konsumenta i organizacji / red. Urszula BALON, Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2018, s. 27-37
ISBN:
978-83-65955-35-7
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168338675
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Wymagania prawne dotyczące materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością = Legal Requirements on Food Contact Materials
Źródło:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 25, nr 3 (116) (2018) , s. 163-171. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168330267
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
Rynek butelkowanych wód mineralnych : jakość z punktu widzenia konsumenta i organizacji
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2018
Opis fizyczny:
197 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-65955-35-7
Poziom I:
40.00 pkt
Nr:
2168338667
Zobacz powiązane rozdziały
26

Tytuł:
Zachowania konsumentów na rynku soków i ich wybrane uwarunkowania = Consumer Behaviours in the Market for Juices and the Selected Determinants Thereof = Povedenie potrebitelej na rynke sokov i ih izbrannye obuslovlennosti
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 2 (2017) , s. 28-44. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168315091
artykuł w czasopiśmie
27

Konferencja:
2nd International Conference on Quality of Life, Kragujevac, Serbia, od 2017-06-08 do 2017-06-10
Tytuł:
The Application of the Analytic Hierarchy Process in Assessing the Quality of Life [dokument elektroniczny]
Źródło:
2. International Conference on Quality of Life / red. Slavko Arsovski, Danijela Tadić, Miladin Stefanović - Kragujevac: Faculty of Engineering, Center for Quality, University of Kragujevac, 2017, s. 113-119. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-86-6335-043-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168323735
rozdział w materiałach konferencyjnych
28

Konferencja:
2nd International Conference on Quality of Life, Kragujevac, Serbia, od 2017-06-08 do 2017-06-10
Tytuł:
Food Quality and Safety as Important Aspects of Quality of Life [dokument elektroniczny]
Źródło:
2. International Conference on Quality of Life / red. Slavko Arsovski, Danijela Tadić, Miladin Stefanović - Kragujevac: Faculty of Engineering, Center for Quality, University of Kragujevac, 2017, s. 287-292. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-86-6335-043-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168323737
rozdział w materiałach konferencyjnych
29

Tytuł:
Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2017
Opis fizyczny:
517 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-942362-7-4
Tryb dostępu:
Poziom I:
40.00 pkt
Nr:
2168314953
30

Tytuł:
Jakość z punktu widzenia konsumenta i organizacji : rynek soków, nektarów i napojów
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2016
Opis fizyczny:
156 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych wydziałowi Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w 2015 r.
ISBN:
978-83-63663-70-4
Nr:
2168309003
Zobacz powiązane rozdziały
31

Tytuł:
Cechy jakości żywności a decyzje zakupowe polskich konsumentów soków owocowych = Food Quality Characteristics and their Impact on Customers' Decisions to Purchase Fruit Juices Marketed in Poland
Źródło:
Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. - t. 49 (XLIX), nr 4 (2016) , s. 788-794. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja powstała w wyniku realizacji projektu badawczego pt. Jakość z punktu widzenia organizacji i konsumenta, finansowanego z grantu na rozwój potencjału badawczego nr 079/WT-KZJ/01/2015/S5079
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168312567
artykuł w czasopiśmie
32

Tytuł:
Bezpieczeństwo produktów spożywczych z uwzględnieniem soków
Źródło:
Jakość z punktu widzenia konsumenta i organizacji : rynek soków, nektarów i napojów / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2016, s. 13-29
ISBN:
978-83-63663-70-4
Nr:
2168309007
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Funkcjonowanie i doskonalenie zarządzania : aspekty społeczne = The Functioning and Improvement of Management : Social Aspects
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2015
Opis fizyczny:
231 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-942362-2-9
Nr:
2168293769
34

Tytuł:
Interdisciplinary Approach to Quality
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2015
Opis fizyczny:
177 s.: rys.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-942362-5-0
Nr:
2168293809
35

Tytuł:
Wybrane aspekty zarządzania jakością usług = Selected Aspects of Service Quality Management
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2015
Opis fizyczny:
278 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-942362-3-6
Nr:
2168293937
36

Tytuł:
Rzetelność narzędzia FRL (Food Related Lifestyles) w polskim środowisku kulturowym = Reliability of FRL (Food Related Lifestyles) Instrument in Polish Cultural Environmen
Źródło:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 22, nr 2 (99) (2015) , s. 182-196. - Summ., streszcz.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168295029
artykuł w czasopiśmie
37

Tytuł:
Wielowymiarowość systemów zarządzania = Multidimensionality of Management Systems
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2015
Opis fizyczny:
358 s.: il.; 24 cm.
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz.,
ISBN:
978-83-942362-1-2
Nr:
2168293845
38

Tytuł:
Zarządzanie jakością : osiągnięcia i wyzwania = Quality Management : Achievements and Challenges
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2015
Opis fizyczny:
240 s.: il.; 24 cm.
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-942362-4-3
Nr:
2168293137
39

Tytuł:
Żywność genetycznie zmodyfikowana (żywność GM) - analiza publikacji w Gazecie Wyborczej w latach 1995 ÷ 2012 = Genetically Modified Food (GM Food) - Analysis of Publications in Gazeta Wyborcza in 1995 - 2012
Źródło:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 22, nr 5 (102) (2015) , s. 198-212. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168299433
artykuł w czasopiśmie
40

Tytuł:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality
Numer:
R. 22, nr 1 (98), 2 (99), 3 (100), 4 (101), 5 (102)
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: PTTŻ Oddział Malopolski, 2015
Nr:
2168298803
redakcja czasopisma/serii
41

Tytuł:
Food Safety Versus other Characteristics of Food by Consumers = Bezpieczeństwo a inne cechy żywności w opinii konsumentów
Źródło:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 2 (2015) , s. 11-23. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168295249
artykuł w czasopiśmie
42

Autor:
Grażyna Morkis , Tadeusz Sikora
Tytuł:
Systemy zapewnienia i zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności oraz stan ich wdrożenia w przemyśle spożywczym = The State of Implementation of the Food Quality Assurance and Management Systems in Food Industry
Źródło:
Przemysł spożywczy - makrootoczenie, inwestycje, ekspansja zagraniczna / red. Iwona Szczepaniak, Krzysztof FIRLEJ - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 145-157. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-06-5 ; 978-83-65173-07-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168297507
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
Towards Quality - Management Systems and Solutions
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014
Opis fizyczny:
204 s.: il.; 23 cm
Seria:
(Commodity Science in Research and Practice)
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-938909-5-8
Nr:
2168283197
Zobacz powiązane rozdziały
44

Autor:
Anna Obal
Tytuł:
Systemy zarządzania oraz standardy branżowe a proces wdrażania innowacji produktowych i organizacyjnych w przemyśle spożywczym
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2014
Opis fizyczny:
182 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-311
Nr:
2168302691
doktorat
45

Tytuł:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality
Numer:
R. 21, nr 1 (92), 2 (93), 3 (94), 4 (95), 5 (96), 6 (97)
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: PTTŻ Oddział Malopolski, 2014
Nr:
2168298727
redakcja czasopisma/serii
46

Konferencja:
8th International Conference ICQME 2014 (Quality, Management, Environment, Education, Engineering), Tivat, Czarnogóra, od 2014-09-24 do 2014-09-26
Tytuł:
Analysis of Experiences on Quality Management in Poland
Źródło:
8th International Conference ICQME 2014 (Quality, Management, Environment, Education, Engineering) - Montenegro: Faculty of Mechanical Engineering - Center for Quality in Podgorica University of Montenegro, 2014, s. 183-192 - Bibliogr.
ISBN:
978-9940-527-39-6
Nr:
2168283371
rozdział w materiałach konferencyjnych
47

Konferencja:
8th International Conference ICQME 2014 (Quality, Management, Environment, Education, Engineering), Tivat, Czarnogóra, od 2014-09-24 do 2014-09-26
Tytuł:
Analysis of Training Programs in the Field of QMS in Poland
Źródło:
8th International Conference ICQME 2014 (Quality, Management, Environment, Education, Engineering) - Montenegro: Faculty of Mechanical Engineering - Center for Quality in Podgorica University of Montenegro, 2014, s. 175-181 - Bibliogr.
ISBN:
978-9940-527-39-6
Nr:
2168283365
rozdział w materiałach konferencyjnych
48

Autor:
Tytuł:
Dobrowolna certyfikacja i znakowanie żywności
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
115 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-681-6
Nr:
2168288403
monografia
49

Tytuł:
FRL Instrument - Polish Sample
Źródło:
Consumer Protection and Satisfaction / red. Andrzej CHOCHÓŁ - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014, s. 7-16 - Bibliogr.
Seria:
(Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-938909-8-9
Nr:
2168283441
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Jest dobrze, ale...
Źródło:
Bezpieczeństwo i Higiena Żywności. - nr 1, s. 58
Nr:
2168283415
varia
51

Autor:
Tadeusz Sikora , Grażyna Morkis
Tytuł:
Systemowe zapewnianie bezpieczeństwa żywności - dwadzieścia lat doświadczeń
Źródło:
Żywność a bezpieczeństwo zdrowotne : XI Konferencja Naukowa z cyklu "Żywność XXI wieku" Kraków, 18-19 września 2014 r. : komunikaty / red. Tomasz Tarko, Aleksandra Duda-Chodak, Mariusz Witczak, Dorota Najgebauer-Lejko - Kraków: Oddział Małopolski Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, 2014, s. 13
ISBN:
978-83-937001-1-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168283413
varia
52

Tytuł:
Foreword
Źródło:
Towards Quality - Management Systems and Solutions / red. Tadeusz SIKORA, Joanna DZIADKOWIEC - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014, s. 5
Seria:
(Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-938909-5-8
Nr:
2168295565
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
53

Tytuł:
Food Safety by Consumers - Selected Aspects
Źródło:
Proceedings of the 6th International Conference on Quality and Safety in Food Production Chain : Wrocław 26 -27 June 2014 - Wrocław: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2014, s. 139. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168283383
varia
54

Tytuł:
Good Manufacuring Practice (GMP) in the Production of Dietary Supplements
Źródło:
Dietary Supplements : Safety, Efficacy and Quality / red. K. Berginc, S. Kreft - Waltham, MA: Woodhead Pub., 2014, s. 25-36 - Bibliogr.
Seria:
(Woodhead Publishing Series in Food science, Technology and Nutrition ; no. 267)
ISBN:
978-1-78242-076-7
Nr:
2168288421
rozdział w monografii
55

Tytuł:
The FRL Instrument - Outline of the Polish Study
Źródło:
Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014, s. 26. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168283481
varia
56

Tytuł:
The Level of Management Maturity in the Polish Food Sector and Its Relation to Financial Performance
Źródło:
Total Quality Management & Business Excellence. - vol. 25, iss. 5-6 (2014) , s. 650-663. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168272856
artykuł w czasopiśmie
57

Tytuł:
Badanie zwyczajów żywieniowych Polaków - wybrane wnioski z badań FRL 2013 [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
17 s: il.
Tryb dostępu:
Nr:
2168295245
raport/sprawozdanie
58

Tytuł:
Doc. dr Mieczysław Skrzypek (1925-2013)
Źródło:
Kurier UEK. - nr 4 (56), s. 38-39
Tryb dostępu:
Nr:
2168280073
varia
59

Tytuł:
Food Safety Systems' Functioning in Polish Networks of Grocery Stores = Funkcjonowanie systemów zapewnienia bezpieczeństwa żywności w polskich sieciach handlu detalicznego
Źródło:
Management Systems in Production Engineering. - no 2 (10) (2013) , s. 5-7. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168259910
artykuł w czasopiśmie
60

Autor:
Tadeusz Sikora , Danuta Kołożyn-Krajewska
Tytuł:
Elastyczność w systemie HACCP : analiza rozporządzenia (WE) nr 852/2004
Źródło:
Bezpieczeństwo i Higiena Żywności. - nr 2 (2013) , s. 74-75
Nr:
2168280229
artykuł w czasopiśmie
61

Autor:
Małgorzata Schlegel-Zawadzka , Anna Prusak , Tadeusz Sikora
Konferencja:
57th European Organization for Quality Congress (EOQ Congress 2013), Tallinn, Estonia, od 2013-06-17 do 2013-06-20
Tytuł:
Food and Nutritional Globalization vs. Trends of Protection of Traditional Food Products in Poland
Źródło:
Quality Renaissance - Co-creating a Viable Future - Estonia: Estonian Association for Quality, 2013, s. 1-8. - [odczyt: 05.11.2013] - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168263668
rozdział w materiałach konferencyjnych
62

Autor:
Tomasz Hermaniuk , Tadeusz Sikora
Tytuł:
Doświadczenia z wdrażania systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach sektora górnictwa naftowego
Źródło:
Zarządzanie Jakością. - nr 2 (2013) , s. 22-27 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168280179
artykuł w czasopiśmie
63

Tytuł:
Wymagania dotyczące dostawców wybranych sieci spożywczych
Źródło:
Zarządzanie Jakością. - nr 1 (31) (2013) , s. 17-20 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168266976
artykuł w czasopiśmie
64

Autor:
Tomasz Hermaniuk , Tadeusz Sikora
Tytuł:
Przywództwo jako czynnik warunkujący skuteczne funkcjonowanie systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie
Źródło:
Zarządzanie Jakością. - nr 1 (2013) , s. 34-39 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168280215
artykuł w czasopiśmie
65

Autor:
Tadeusz Sikora , Grażyna Morkis
Konferencja:
Konferencja: Przemysł spożywczy - otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja zagraniczna, Kraków, Polska, od 2013-10-25 do 2013-10-25
Tytuł:
Systemy zapewnienia i zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności oraz stopień ich wdrożenia w przemyśle spożywczym
Źródło:
Przemysł spożywczy - otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja zagraniczna - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Zarządzania Jakością, 2013, s. 1-21
Tryb dostępu:
Nr:
2168280159
varia
66

Konferencja:
Konferencja "Wyzwania w Zarządzaniu Jakością", Chorzów, Polska, od 2013-06-10 do 2013-06-10
Tytuł:
Uwarunkowania wdrożenia w organizacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji [dokument elektroniczny]
Źródło:
Wyzwania w zarządzaniu jakością : konferencja w ramach VII edycji Ogólnopolskiego Programu Najwyższa Jakość Quality International 2013, Chorzów 10 czerwca
Nr:
2168280207
varia
67

Tytuł:
Powiązanie sposobu definiowania jakości i poziomu dojrzałości systemów zarządzania w polskich przedsiębiorstwach = Quality Defining and Maturity Level of Management System Connections in Polish Companies
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 1 (2013) , s. 8-12. - Summ., streszcz.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168249458
artykuł w czasopiśmie
68

Konferencja:
57th European Organization for Quality Congress (EOQ Congress 2013), Tallinn, Estonia, od 2013-06-17 do 2013-06-20
Tytuł:
Ethics and Trust in Quality Assurance
Źródło:
Quality Renaissance - Co-creating a Viable Future - Estonia: Estonian Association for Quality, 2013, s. 1-8. - [odczyt: 05.11.2013] - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168263670
rozdział w materiałach konferencyjnych
69

Tytuł:
Produkty wysokiej jakości w polskich sieciach handlowych = High-Quality Products in Polish Trade Chains
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 5 (2013) , s. 68-79. - Streszcz., summ., rez.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168267072
artykuł w czasopiśmie
70

Autor:
Urszula Sulowska-Banaś
Tytuł:
Model rachunku kosztów jakości w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2013
Opis fizyczny:
374 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-251
Nr:
2168290659
doktorat
71

Tytuł:
Wykorzystanie metod i narzędzi zarządzania jakością w przedsiębiorstwach branży spożywczej = Utilisation of Quality Management Methods and Tools in Food Sector Organizations
Źródło:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 20, nr 1 (86) (2013) , s. 204-216. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168255162
artykuł w czasopiśmie
72

Tytuł:
40 lat funkcjonowania Katedry Zarządzania Jakością
Źródło:
Kurier UEK. - nr 1 (53), s. 6-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168280199
varia
73

Autor:
Piotr Wojciechowski
Tytuł:
Model oceny wyrobów medycznych
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2013
Opis fizyczny:
316 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-288
Nr:
2168290647
doktorat
74

Tytuł:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality
Numer:
R. 20, nr 1 (86), 2 (87), 3 (88), 4 (89), 5 (90), 6 (91)
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: PTTŻ Oddział Malopolski, 2013
Nr:
2168298739
redakcja czasopisma/serii
75

Tytuł:
Food Safety Management - Fulfillment of Selected Hygienic and Sanitary Requirements in Polish Grocery Stores Network
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 14, z. 7 (2013) , s. 105-112. - Tytuł numeru: Logistics Management - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168274519
artykuł w czasopiśmie
76

Autor:
Dominik Zimon , Tadeusz Sikora
Tytuł:
Czynniki decydujące o wdrożeniu systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 w małych i średnich organizacjach handlowych = Factors Determining the Quality Management System According to ISO 9001 in Small and Medium Trade Organizations
Źródło:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 4 (37) (2013) , s. 47-52. - Streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168274841
artykuł w czasopiśmie
77

Tytuł:
Zasady zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach - studium przypadków = Quality Management Principles in Polish Companies - Case Studies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 918 (2013) , s. 71-81. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168287363
artykuł w czasopiśmie
78

Tytuł:
Selected Requirements of Integrated Management Systems Based on PAS 99 Specification
Źródło:
International Journal for Quality Research. - vol. 7, no. 1 (2013) , s. 97-106. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168254794
artykuł w czasopiśmie
79

Tytuł:
Planowanie w integrowaniu systemów zarządzania w przedsiębiorstwach branży spożywczej = Planning in Integration of Management Systems in Food Sector Enterprises
Źródło:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 20, nr 2 (87) (2013) , s. 173-184. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168255158
artykuł w czasopiśmie
80

Autor:
Anna Obal , Tadeusz Sikora
Konferencja:
XLI Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk, Kraków, Polska, od 2013-07-02 do 2013-07-03
Tytuł:
Innowacyjność sektora przekąsek
Źródło:
Innowacyjność w nauce o żywności i żywieniu : XLI Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN Kraków, 2-3 lipca 2013 r. : Materiały Konferencji Naukowej - Kraków: Oddział Małopolski Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, 2013, s. 199. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-937001-0-3
Nr:
2168265362
varia
81

Tytuł:
System zarządzania jakością w przedsiębiorstwach po rezygnacji z jego certyfikacji
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 10 (2013) , s. 17-20. - Summ., streszcz.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168266314
artykuł w czasopiśmie
82

Autor:
Konferencja:
57th European Organization for Quality Congress (EOQ Congress 2013), Tallinn, Estonia, od 2013-06-17 do 2013-06-20
Tytuł:
Application of the AHP in Evaluation and Selection of Suppliers
Źródło:
Quality Renaissance - Co-creating a Viable Future - Estonia: Estonian Association for Quality, 2013. - [odczyt: 04.11.2013] - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168263656
rozdział w materiałach konferencyjnych
83

Konferencja:
XLI Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk, Kraków, Polska, od 2013-07-02 do 2013-07-03
Tytuł:
Zachowanie konsumentów w sytuacji zagrożenia dla zdrowia, którego źródłem jest żywność
Źródło:
Innowacyjność w nauce o żywności i żywieniu : XLI Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN Kraków, 2-3 lipca 2013 r. : Materiały Konferencji Naukowej - Kraków: Oddział Małopolski Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, 2013, s. 212. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-937001-0-3
Nr:
2168265364
varia
84

Tytuł:
Opinie klientów sieci barów bistro na temat higieny i jakości serwowanych potraw = Bistro Bars Customers Opinion on Hygiene and Quality of Offered Food Products
Źródło:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - nr 2 (81) (2012) , s. 198-214. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168244708
artykuł w czasopiśmie
85

Tytuł:
HACCP System Documentation Process According to the Opinion of the Employees of Bistro Bars
Źródło:
Challenges of Quality Management / red. Tadeusz SIKORA and Paweł NOWICKI - Cracow: PTTŻ Publishing House, 2012, s. 77-89. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-935421-0-9
Nr:
2168232882
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
86

Tytuł:
Quality Management Systems Benefits and Their Influence on Financial Performance
Źródło:
6. International Quality Conference : Conference Manual : June 8th 2012, Kragujevac / red. Slavko Arsovski, Miodrag Lazić, Miladin Stefanović - Kragujevac: Faculty of Engineering, University of Kragujevac ; Center for Quality, 2012, s. 299-304. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-86-86663-82-5
Nr:
2168245072
rozdział w materiałach konferencyjnych
87

Tytuł:
Szkolenia a poziom wiedzy pracowników sieci barów bistro odnośnie do systemów GMP/GHP I HACCP = Trainings vs Knowledge Level of Bistro Bars Employees on GHP/GMP AND HACCP Systems
Źródło:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 2 (31) (2012) , s. 20-36. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168243012
artykuł w czasopiśmie
88

Tytuł:
Postrzeganie funkcjonowania systemów GMP/GHP i HACCP przez pracowników barów bistro = Employee Perception of the GMP/GHP and HACCP Systems at Bistro Bars
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 886 (2012) , s. 109-127. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168237156
artykuł w czasopiśmie
89

Tytuł:
Challenges of Quality Management
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Cracow: PTTŻ Publishing House, 2012
Opis fizyczny:
215 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art. ; This book is issued on the occasion of 40th anniversary of the Department of Quality Management of Cracow University of Economics. 1972 - 2012, Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-935421-0-9
Nr:
2168232852
Zobacz powiązane rozdziały
90

Tytuł:
Doskonalenie organizacji zarządzanej projakościowo z wykorzystaniem modeli samooceny = Improvement of an Organisation Managed in a Pro-Qualitative Way with the Use of Self-Assessment Methods
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2012
Opis fizyczny:
282 s.: il.; 24 cm.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-63663-11-7
Nr:
2168246770
monografia
91

Tytuł:
Wierzchołek góry lodowej
Źródło:
Bezpieczeństwo i Higiena Żywności. - nr 3, s. 11
Nr:
2168280675
varia
92

Autor:
Dominik Zimon , Tadeusz Sikora
Tytuł:
Ocena funkcjonowania systemu zarządzania jakością w małych i średnich organizacjach handlowych = Assessment of Operation of the Quality Management System in Small and Medium Trade Organisations
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 2 (2012) , s. s. 21-32. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168229644
artykuł w czasopiśmie
93

Tytuł:
Uwarunkowania wdrożenia w organizacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji = Conditions for Implementing Information Security Management System in Organisation
Źródło:
Praktyka zarządzania jakością w XXI wieku = The Practice of Quality Management in the XXI Century / red. Tadeusz SIKORA, Mariusz GIEMZA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2012, s. 191-222. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929209-7-7
Nr:
2168232840
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
94

Tytuł:
Consumer Behaviour at the Food Market
Źródło:
Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings / red. Roberto Merli - Rome: Enea, 2012. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-88-8286-269-5
Nr:
2168245482
rozdział w materiałach konferencyjnych
95

Tytuł:
Bezpieczeństwo żywności w opinii konsumentów
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2012
Opis fizyczny:
231 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-223
Nr:
2168238782
doktorat
96

Tytuł:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality
Numer:
R. 19, nr 1 (80), 2 (81), 3 (82), 4 (83), 5 (84), 6 (85)
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: PTTŻ Oddział Malopolski, 2012
Nr:
2168298751
redakcja czasopisma/serii
97

Tytuł:
Realizacja założeń zasad GMP/GHP i systemu HACCP oraz samoocena poziomu wiedzy pracowników barów bistro = Realization of GMP/GHP and HACCP System Principles and the Bistro Employees Self-Assessment on Theirs Knowledge on Food Safety
Źródło:
Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies. - nr 1 (4) (2012) , s. 33-43. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168243838
artykuł w czasopiśmie
98

Tytuł:
Obligatory and Voluntary Food Safety Management Systems - the Up to Date Review
Źródło:
6. International Quality Conference : Conference Manual : June 8th 2012, Kragujevac / red. Slavko Arsovski, Miodrag Lazić, Miladin Stefanović - Kragujevac: Faculty of Engineering, University of Kragujevac ; Center for Quality, 2012, s. 723-734. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-86-86663-82-5
Nr:
2168245086
rozdział w materiałach konferencyjnych
99

Tytuł:
Financial Performance of Polish Small and Medium Enterprises in Food Sector [dokument elektroniczny]
Źródło:
Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings / red. Roberto Merli - Rome: Enea, 2012. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-88-8286-269-5
Nr:
2168245160
rozdział w materiałach konferencyjnych
100

Tytuł:
Ocena polityki zintegrowanego systemu zarządzania = Assessment of Integrated Management System Policy
Źródło:
Ekonomia i Zarządzanie = Economy and Management. - t. 1, nr 1 (2012) , s. 105-112. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168242662
artykuł w czasopiśmie
101

Autor:
Janusz Ząbek , Tadeusz Sikora
Tytuł:
Komunikacja organizacji z klientem zgodnie z wymaganiami ISO 9001:2008 a jakość usługi : wybrane dylematy w warunkach niejednoznacznych zależności
Źródło:
Zarządzanie Jakością. - nr 3-4 (2012) , s. 74-89 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168280673
artykuł w czasopiśmie
102

Tytuł:
Praktyka zarządzania jakością w XXI wieku = The Practice of Quality Management in the XXI Century
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2012
Opis fizyczny:
727 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-929209-7-7
Nr:
2168232814
Zobacz powiązane rozdziały
103

Autor:
Danuta Kołożyn-Krajewska , Tadeusz Sikora
Tytuł:
Towaroznawstwo żywności
Wydanie:
Wyd. 10
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2012
Opis fizyczny:
267, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-02-09150-6
Nr:
2168269958
podręcznik
104

Tytuł:
Determinanty zarządzania jakością życia : usługi i żywność = Quality of Life Management Determinants : the Services and Food
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2012
Opis fizyczny:
526 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-929209-6-0
Nr:
2168232802
105

Tytuł:
Funkcjonowanie systemów zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach i ich wpływ na modernizację produktową = Quality Management Systems in Polish Enterprises and Their Influence on Product Modernisation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 859 (2011) , s. 161-173. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218840
artykuł w czasopiśmie
106

Autor:
Janusz Ząbek , Tadeusz Sikora
Tytuł:
Refleksje nad jakością w odniesieniu do wybranych aspektów praktycznych
Źródło:
Zarządzanie Jakością. - nr 4 (2011) , s. 21-29. - Streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2168279953
artykuł w czasopiśmie
107

Autor:
Dominik Zimon
Tytuł:
Uwarunkowania wdrożenia i funkcjonowania systemu zarządzania jakością w wybranych organizacjach handlowych
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2011
Opis fizyczny:
216 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-191
Nr:
2168219566
doktorat
108

Tytuł:
Zachowania konsumentów na rynku barów bistro = Consumers' Behaviour in the Market for Bistro
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 5 (2011) , s. 39-49. - Summ., rez.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227464
artykuł w czasopiśmie
109

Tytuł:
Kategorie i atrybuty informacji oraz jej ochrona = Categories and Attributes of Information Determining Effective Protection of Information in Organization
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 12 (2011) , s. 25-30. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2168223008
artykuł w czasopiśmie
110

Konferencja:
5th International Quality Conference, Center for Quality, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, Kragujevac, Serbia, od 2011-05-20 do 2011-05-20
Tytuł:
Benefits of Implementation and Certification of Management Systems in the Food Industry Enterprises
Źródło:
5. International Quality Conference (IQC) : Conference Manual, May 20 2011, Kragujevac / red. Slavko Arsovski, Miodrag Lazić, Miladin Stefanović - Kragujevac: Faculty of Mechanical Engineering, 2011, s. 625-629. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-86-86663-68-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168228616
rozdział w materiałach konferencyjnych
111

Konferencja:
5th International Quality Conference, Center for Quality, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, Kragujevac, Serbia, od 2011-05-20 do 2011-05-20
Tytuł:
Customer Satisfaction of Food Quality and Safety Based on the Example of Bistro Bars in Poland
Źródło:
5. International Quality Conference (IQC) : Conference Manual, May 20 2011, Kragujevac / red. Slavko Arsovski, Miodrag Lazić, Miladin Stefanović - Kragujevac: Faculty of Mechanical Engineering, 2011, s. 619-623. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-86-86663-68-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168228618
rozdział w materiałach konferencyjnych
112

Autor:
Janusz Ząbek
Tytuł:
Badania satysfakcji klientów organizacji usługowej zarządzanej projakościowo
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2011
Opis fizyczny:
210 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-194
Nr:
2168221640
doktorat
113

Tytuł:
Wpływ procesu rebrandingu na funkcjonowanie systemu HACCP w przedsiębiorstwie
Źródło:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2011, s. 204-213 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929209-2-2
Nr:
2166659857
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
114

Autor:
Patrycja Reiss-Fizia , Tadeusz Sikora
Tytuł:
Rola kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie zarządzanym projakościowo
Źródło:
Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 269-314
ISBN:
978-83-7252-551-2
Nr:
2168226144
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
115

Tytuł:
HACCP System Functioning Evaluation Model Based on Bistro Bars in Poland
Źródło:
Safety in Food Production Chain / red. Grażyna Krasnowska, Anna Salejda - Wrocław: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2011, s. 69-80 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7717-071-7
Nr:
2168233248
rozdział w monografii
116

Tytuł:
Zapewnianie jakości : od Biblii do ISO 22000
Źródło:
Teraźniejszość i przyszłość polskiego sektora rolno-spożywczego : konferencja - Kraków: [b.w.], 2011, s. [61-81]
Nr:
2168268732
rozdział w materiałach konferencyjnych
117

Autor:
Danuta Kołożyn-Krajewska , Tadeusz Sikora
Tytuł:
Analiza ryzyka jako fundament zarządzania ryzykiem na poziomie państwowym, gospodarczym i konsumenckim
Źródło:
Innowacyjność gospodarki mięsnej w Polsce : monografia naukowa / red. Stanisław Tyszkiewicz, Halina Witkowska - Warszawa: Zarząd Główny Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, 2011, s. 82-94. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7151-062-5
Nr:
2168262116
rozdział w monografii
118

Tytuł:
Zagrożenia w produkcji i obrocie żywnością w opinii pracowników barów bistro = Hazards in Food Production and Trade in the Opinion of Bistro Bars Employees
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - nr 22 (2011) , s. 177-187. - Tytuł numeru: Konsument na rynku usług
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 694)
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168245036
artykuł w czasopiśmie
119

Tytuł:
Refleksje wiosenne
Źródło:
Bezpieczeństwo i Higiena Żywności. - nr 3, s. 26
Nr:
2168280039
varia
120

Autor:
Grażyna Krasnowska , Tadeusz Sikora
Tytuł:
Suplementy diety a bezpieczeństwo konsumenta = Dietary Supplements vs Consumer Safety
Źródło:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - nr 4 (77) (2011) , s. 5-23. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168255080
artykuł w czasopiśmie
121

Tytuł:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality
Numer:
R. 18, nr 1 (74), 2 (75), 3 (76), 4 (77), 5 (78), 6 (79)
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: PTTŻ Oddział Malopolski, 2011
Nr:
2168298763
redakcja czasopisma/serii
122

Tytuł:
HACCP System Fuctioning Evaluation Model Based on Bistro Bars in Poland
Źródło:
Proceedings of the 5th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain - Wrocław: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2011, s. 113. - [odczyt: 15.05.2012]
ISBN:
978-83-7717-070-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168228602
varia
123

Autor:
Janusz Ząbek , Tadeusz Sikora
Tytuł:
Satysfakcja i lojalność : istota i trendy percepcji klientów w zmieniającym się otoczeniu organizacji = Satisfaction and Loyalty : the Role and Trends of Customers Perception in a Changing Environment of Organizations
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 8 (2011) , s. 2-9. - Summ.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218078
artykuł w czasopiśmie
124

Tytuł:
Znaczenie informacji í konieczność jej ochrony : geneza zarządzania bezpieczeństwem informacji
Źródło:
Zarządzanie Jakością. - nr 1 (23) (2011) , s. 23-34 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2168253440
artykuł w czasopiśmie
125

Tytuł:
Customer Satisfaction of Food Quality and Safety Based on the Example of Bistro Bars in Poland
Źródło:
International Journal for Quality Research. - vol. 10, no. 10 (2011) , s. 619-623. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168228610
artykuł w czasopiśmie
126

Tytuł:
Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
322 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-551-2
Nr:
2168226032
Zobacz powiązane rozdziały
127

Tytuł:
Wymagania prawa a rzeczywistość
Źródło:
Bezpieczeństwo i Higiena Żywności. - nr 10, s. 17
Tryb dostępu:
Nr:
2168280037
varia
128

Autor:
Danuta Kołożyn-Krajewska , Tadeusz Sikora
Tytuł:
Towaroznawstwo żywności
Wydanie:
Wyd. 9
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2011
Opis fizyczny:
267, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-02-09150-6
Nr:
2168272926
podręcznik
129

Tytuł:
Integracja systemów zarządzania = Integration of Management Systems - Literature Review
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 8 (2011) , s. 2-6. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2168245134
artykuł w czasopiśmie
130

Tytuł:
Bariery wdrażania i funkcjonowania systemu zarządzania jakością
Źródło:
Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 253-268
ISBN:
978-83-7252-551-2
Nr:
2168226142
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
131

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Numer:
nr 851
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Nr:
2168221608
redakcja czasopisma/serii
132

Tytuł:
Składniki kosztów wdrożenia i certyfikacji systemu zarządzania jakością w małych i średnich przedsiębiorstwach branży spożywczej = Implementation and Certification Costs Components of a Quality Management System in Small and Medium Enterprises in the Food Industry
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 874 (2011) , s. 37-43. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221604
artykuł w czasopiśmie
133

Tytuł:
Postrzeganie procesu certyfikacji przez organizacje zajmujące się przetwórstwem i obrotem produktów rolnictwa ekologicznego = Perception of the Certification Process of Processors and Traders of Organic Food Products
Źródło:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 4 (25) (2010) , s. 27-32. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168229038
artykuł w czasopiśmie
134

Tytuł:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality
Numer:
R. 17, nr 1 (68), 2 (69), 3 (70), 4 (71), 5 (72), 6 (73)
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: PTTŻ Oddział Malopolski, 2010
Nr:
2168298785
redakcja czasopisma/serii
135

Tytuł:
Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji. T. 2
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2010
Opis fizyczny:
618 s.: il.; 26 cm
Uwagi:
Spis treści i streszcz. w jęz. ang., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-929209-4-6
Nr:
2163001050
136

Tytuł:
Nowy podręcznik akademicki : "Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności"
Źródło:
Bezpieczeństwo i Higiena Żywności. - nr 10 (87) (2010) , s. 19
Nr:
2168279813
recenzja
137

Tytuł:
Zapewnianie jakości : od biblii do ISO 22000 : wykład inauguracyjny
Źródło:
Inauguracja Roku Akademickiego : 2009/2010 - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 47-54
ISBN:
978-83-7252-475-1
Nr:
2168279925
rozdział w książce
138

Konferencja:
17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce, Bukareszt, Rumunia, od 2010-08-21 do 2010-08-25
Tytuł:
The Influence of Self-evaluation Concerning Food Safety Knowledge on Food Hygiene Perception of Bistro Bars Employees
Źródło:
Quality - Access to Success = Calitatea - acces la success. - Special Issue Y. 11, no. 116 (2010) , s. 499-504. - Tytuł numeru: Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2 - Bibliogr.
Nr:
2165785474
artykuł w czasopiśmie
139

Tytuł:
Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 11 (2010) , s. 52
Nr:
2168279819
recenzja
140

Tytuł:
Spełnienie wybranych wymagań rolnictwa ekologicznego w organizacjach prowadzących produkcję ekologiczną = Fulfillment of Selected Requirements of Organic Production in Enterprises where the Organic Food is Being Processed
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2/1 (2010) , s. 313-318. - Tytuł numeru: Jakość i bezpieczeństwo produktu oraz ochrona środowiska w sektorze rolno-spożywczym - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2166362015
artykuł w czasopiśmie
141

Tytuł:
Jakość i bezpieczeństwo żywności wyzwaniem XXI wieku
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2010
Opis fizyczny:
220 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-929209-8-4
Nr:
2168262566
142

Autor:
Łukasz Ekiert , Tadeusz Sikora , Andrzej Świderski , Paweł Nowicki , Anna Jakubas
Tytuł:
Branżowe systemy zarządzania
Źródło:
Wybrane koncepcje i systemy zarządzania jakością / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 201-317
ISBN:
978-83-7252-483-6
Nr:
2168306709
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
143

Tytuł:
Integrated Management Systems Certification - Survey Results
Źródło:
Economics and Organization of Enterprise. - 01 (2010) , s. 45-53. - [odczyt: 27.06.2013] - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168254802
artykuł w czasopiśmie
144

Tytuł:
Rola stron internetowych w komunikacji z klientem na przykładzie certyfikowanych organizacji rolnictwa ekologicznego
Źródło:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2010, s. 160-165 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7464-305-4
Nr:
2162157817
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
145

Tytuł:
Wybrane koncepcje i systemy zarządzania jakością
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
368 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-483-6
Nr:
51625
Zobacz powiązane rozdziały
146

Tytuł:
Wymagania prawa i rynku dotyczące bezpieczeństwa i jakości owoców
Źródło:
Jakość owoców : wymagania, prawa i rynkowa konieczność : XIII Ogólnopolska Konferencja pod honorowym patronatem Mariana Wesołowskiego, Lublin 10 grudnia 2010 / red. Eugenia Czernyszewicz - Lublin: Zakład Ekonomiki Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego, 2010, s. 17-26 - Bibliogr.
Nr:
2168265592
rozdział w materiałach konferencyjnych
147

Tytuł:
Systemy zapewnienia jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności
Źródło:
Komunikacja i jakość w zarządzaniu. T. 1 / red. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010, s. 359-367 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-233-2935-0
Nr:
2166028139
rozdział w monografii
148

Tytuł:
Czynniki kształtujące preferencje nabywców usług gastronomicznych : przegląd badań
Źródło:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2010, s. 222-225 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7464-305-4
Nr:
2162158810
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
149

Tytuł:
Wpływ "Kryterium zasoby i partnerstwo" Modelu Doskonalenia Zarządzania Polskiej Nagrody Jakości na proces kształtowania rozwoju przedsiębiorstwa = The Influence of Resource and Partnership Criterion of the Polish Quality Award's Management Improvement Model on Enterprise Development Process
Źródło:
Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 4 (2010) , s. 149-158. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168237086
artykuł w czasopiśmie
150

Tytuł:
Identyfikowalność w łańcuchu żywnościowym
Źródło:
Doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności 2 : materiały seminaryjne : Zakopane, 11-13 kwietnia 2010 - [Warszawa]: [Klub Polskie Forum ISO 9000], 2010, s. 47-55. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168268980
rozdział w materiałach konferencyjnych
151

Autor:
Marianna Wolańska , Tadeusz Sikora
Tytuł:
Rola jakości i wdrażania systemów zarządzania jakością w przemyśle mleczarskim Ukrainy = The Role of Quality and Implementation of Quality Management Systems in the Ukrainian Dairy Industry
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 815 (2010) , s. 159-170. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165698647
artykuł w czasopiśmie
152

Tytuł:
Czynniki kształtujące satysfakcję klienta oraz korzyści z pomiaru satysfakcji klienta w procesie doskonalenia jakości = Factors Determining Customer Satisfaction and Benefits Caused by Customer Satisfaction Evaluation in Quality Improvement Process
Źródło:
Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji. T. 1 / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2010, s. 171-181. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929209-4-6
Nr:
2162991260
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
153

Tytuł:
Katedra jakości
Źródło:
Kurier UEK. - nr 6 (38) (2010) , s. 50-51
Tryb dostępu:
Nr:
2168279829
artykuł nierecenzowany
154

Tytuł:
Przedmowa kierownika Katedry Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Źródło:
Forum Bibliotek Medycznych = Medical Library Forum. - R. 3, nr 2 (6), s. 7
Nr:
2168265412
varia
155

Tytuł:
Zasada elastyczności w stosowaniu systemu HACCP na przykładzie przedsiębiorstw przetwarzających produkty rolnictwa ekologicznego
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 7-8 (2010) , s. 65-66. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
51626
artykuł w czasopiśmie
156

Tytuł:
Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji. T. 1
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2010
Opis fizyczny:
625 s.: il.; 26 cm
Uwagi:
Spis treści i streszcz. w jęz. ang., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-929209-4-6
Nr:
2162236242
Zobacz powiązane rozdziały
157

Autor:
Tomasz Hermaniuk , Tadeusz Sikora
Tytuł:
Wdrażania systemów zarządzania jakością : korzyści i trudności = Quality Management Systems Implementation - Adventages and Difficulties
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 5 (2010) , s. 7-11. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
51577
artykuł w czasopiśmie
158

Tytuł:
Świadomość pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny produkcji żywności a satysfakcja klientów firmy
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2010
Opis fizyczny:
203 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2008-2010 jako projekt badawczy nr N N112 054034, Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-150
Nr:
51664
doktorat
159

Autor:
Danuta Kołożyn-Krajewska , Tadeusz Sikora
Tytuł:
Zarządzanie bezpieczeństwem żywności : teoria i praktyka
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2010
Opis fizyczny:
387 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-255-0238-6
Nr:
51693
monografia
160

Tytuł:
Gastronomia : czym kierują się klienci?
Źródło:
Bezpieczeństwo i Higiena Żywności. - nr 4 (81) (2010) , s. 48-50
Nr:
2168244702
artykuł w czasopiśmie
161

Tytuł:
Chronić żywność i konsumenta
Źródło:
Bezpieczeństwo i Higiena Żywności. - nr 6 (2010) , s. 44-45
Tryb dostępu:
Nr:
2168279927
artykuł w czasopiśmie
162

Tytuł:
Zagrożenia występujące w produkcji wód mineralnych oraz miejsca monitorowania tych zagrożeń = Hazards and their Monitoring in Production of Mineral Waters
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2/1 (2010) , s. 185-195. - Tytuł numeru: Jakość i bezpieczeństwo produktu oraz ochrona środowiska w sektorze rolno-spożywczym - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2166333043
artykuł w czasopiśmie
163

Tytuł:
Szanse i zagrożenia wdrażania Systemów Bezpieczeństwa Żywności
Źródło:
Jak efektywnie funkcjonować na rynku produktów żywnościowych: prawo, bezpieczeństwo, jakość : materiały konferencyjne - Kraków-Tyniec: [s.n.], 2009, s. [12 k.]
Nr:
2168269008
poster
164

Tytuł:
Strategia a rozwój przedsiębiorstwa = Strategy and Enterprise Development
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 8 (2009) , s. 3-11. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50192
artykuł w czasopiśmie
165

Tytuł:
Effective Risk Communication at the Food Market
Źródło:
New Concepts in Food Evaluation : Nutraceuticals - Analyses - Consumer / red. Tadeusz Trziszka, Maciej Oziembłowski - Wrocław: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2009, s. 349-357 - Bibliogr.
Seria:
(Monografie - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ; 74)
ISBN:
978-83-60574-68-3
Nr:
2168271078
rozdział w monografii
166

Autor:
Marianna Wolańska
Tytuł:
Uwarunkowania wdrażania systemów zarządzania jakością w ukraińskich przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego w perspektywie integracji z Unią Europejską
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2009
Opis fizyczny:
171 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-120
Nr:
51485
doktorat
167

Autor:
Tadeusz Sikora , Janusz Ząbek
Tytuł:
Wskaźniki jakości usług jako determinanty funkcjonowania i rozwoju serwisu samochodowego : analiza przypadku
Źródło:
Zarządzanie Jakością. - nr 2 (16) (2009) , s. 70-79 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2165070758
artykuł w czasopiśmie
168

Tytuł:
Kalendarium Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności
Źródło:
Geneza i pierwsze 15 lat działalności Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności (1990-2005) / [oprac. Tadeusz SIKORA] - Kraków: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2009, s. 181-207
ISBN:
978-83-924646-8-6
Nr:
2168265334
rozdział w książce
Zobacz opis całości
169

Tytuł:
Wpływ Modelu Doskonalenia Zarządzania Polskiej Nagrody Jakości na proces kształtowania kultury organizacyjnej
Źródło:
Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym myśleniu i działaniu. T.2 / red. Elżbieta Skrzypek - Lublin: Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2009, s. 465-476. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924547-5-5
Nr:
2165661022
rozdział w monografii
170

Autor:
Tadeusz Sikora , Janusz Ząbek
Tytuł:
Zarządzanie a wzrost konkurencyjności autoryzowanych dealerów samochodowych
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 3 (2009) , s. 27-32 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
50164
artykuł w czasopiśmie
171

Tytuł:
Znaczenie szkoleń i doskonalenia personelu w systemie zarządzania jakością
Źródło:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Portal www.outsourcing.edu.pl, 2009, s. 223-226 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927079-4-3
Nr:
2162149565
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
172

Tytuł:
Zapewnianie jakości : od Biblii do ISO 22000
Źródło:
Kurier UEK. - nr 7 (31) (2009) , s. 12-13
Tryb dostępu:
Nr:
2168274451
artykuł nierecenzowany
173

Tytuł:
Kultura jakości w organizacji zarządzanej projakościowo
Źródło:
Zarządzanie jakością i personelem / red. Stanisław Minta - Wrocław: Studenckie Koło Naukowe Analiz Rynkowych, 2009, s. 109-117. - Artykuł wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 8 - 9 maja 2009 r. - Bibliogr.
ISBN:
63-555-5522543
Nr:
2168263118
rozdział w monografii
174

Tytuł:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality
Numer:
R. 16, nr 1 (62), 2 (63), 3 (64), 4 (65), 5 (66), 6 (67)
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: PTTŻ Oddział Malopolski, 2009
Nr:
2168298787
redakcja czasopisma/serii
175

Tytuł:
Effective Risk Communication at the Food Market
Źródło:
4th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain : Wrocław 24-25 September 2009 / red. Tadeusz Trziszka - Wrocław: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2009, s. 213. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-60574-65-2
Nr:
2168279719
varia
176

Tytuł:
Działalność Zarządu Głównego
Źródło:
Geneza i pierwsze 15 lat działalności Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności (1990-2005) / [oprac. Tadeusz SIKORA] - Kraków: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2009, s. 28-41
ISBN:
978-83-924646-8-6
Nr:
2168265338
rozdział w książce
Zobacz opis całości
177

Tytuł:
Przywództwo - jeden z filarów zarządzania jakością = Leadership - One of the Quality Management Pillars
Źródło:
Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 3 (2009) , s. 47-57. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2164990875
artykuł w czasopiśmie
178

Autor:
Danuta Kołożyn-Krajewska , Tadeusz Sikora
Tytuł:
Towaroznawstwo żywności
Wydanie:
Wyd. 8
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2009
Opis fizyczny:
267, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-02-09150-6
Nr:
2168269968
podręcznik
179

Tytuł:
Ciągłe doskonalenie - praktyczna realizacja zasady ISO 9001 = Constant improvement - practical implementation of ISO 9001 rule
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 10 (2009) , s. 34-38. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
50168
artykuł w czasopiśmie
180

Tytuł:
Kultura jakości w organizacji zarządzanej projakościowo
Źródło:
VIII Ogólnopolskie Sympozjum "Jakość w Opiece Zdrowotnej - Mazowieckie Forum Dyskusyjne" Maków Mazowiecki/Kaszewiec 8-9 czerwca 2009 r. - [s.n]: [s.n.], 2009, s. 47-57 - Bibliogr.
Nr:
2168265020
rozdział w materiałach konferencyjnych
181

Tytuł:
Bistro Cafeterias' Consumers' Satisfaction of Service and Awareness on Food Safety = Świadomość klientów sieci barów bistro w zakresie bezpieczeństwa żywności i poziom ich satysfakcji z usługi gastronomicznej
Źródło:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 2 (19) (2009) , s. 40-47. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
50057
artykuł w czasopiśmie
182

Tytuł:
Model doskonalący i korygujący działanie organizacji = Improving and Correctional Company Operating Model
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (135) (2009) , s. 87-100. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50148
artykuł w czasopiśmie
183

Tytuł:
Wpływ certyfikacji systemu zarządzania jakością na syntetyczny wskaźnik rozwoju przedsiębiorstwa na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw branży spożywczej
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 2 (2009) , s. 42-44. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50046
artykuł w czasopiśmie
184

Tytuł:
Bezpieczeństwo i higiena żywności w opinii pracowników wybranej sieci barów bistro = Food Hygiene and Safety in the Opinion of Employees of One Selected Chain of Bistro Bars
Źródło:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - nr 3 (64) (2009) , s. 145-153. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2166700873
artykuł w czasopiśmie
185

Tytuł:
Geneza i pierwsze 15 lat działalności Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności (1990-2005)
Opracowanie:
Adres wydawniczy:
Kraków: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2009
Opis fizyczny:
[2], 229 s.: il.; 24 cm.
ISBN:
978-83-924646-8-6
Nr:
2168265330
Zobacz powiązane rozdziały
186

Tytuł:
Efekty wdrożenia systemów jakości = The Effects of TQM Implementation
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 12 (2009) , s. 87-93. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50356
artykuł w czasopiśmie
187

Tytuł:
Zarządzanie procesem produkcji
Adres wydawniczy:
[s.n.]: [s.n.], 2009
Opis fizyczny:
66 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Projekt "Żywność i żywienie w XXI wieku - wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Bibliogr.
Nr:
2168279147
raport/sprawozdanie
188

Tytuł:
Specyfikacja techniczna = Technical Specification
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 413
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289215
hasło w leksykonie
189

Tytuł:
Dyrektywa = Directive
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 109
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168286435
hasło w leksykonie
190

Tytuł:
Magazynowanie = Storage
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 245
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168288965
hasło w leksykonie
191

Tytuł:
Wymaganie = Requirement
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 495
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289571
hasło w leksykonie
192

Tytuł:
Wyrób = Product
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 498
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289575
hasło w leksykonie
193

Tytuł:
Konsens = Consensus
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 203
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168288145
hasło w leksykonie
194

Tytuł:
Kompetencje = Competences
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 200
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168288143
hasło w leksykonie
195

Tytuł:
Certyfikacja = Certification
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 69
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168285941
hasło w leksykonie
196

Tytuł:
Reklamacja = Complaint
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 377
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289197
hasło w leksykonie
197

Tytuł:
Cechy ekonomiczne = Economical Characteristics
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 67
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168285917
hasło w leksykonie
198

Tytuł:
Ciągłe doskonalenie = Continuous Improvement
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 81
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168285953
hasło w leksykonie
199

Tytuł:
Dostawca = Supplier
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 104
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168286431
hasło w leksykonie
200

Tytuł:
Norma wyrobu = Product Standard
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 292
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289009
hasło w leksykonie
201

Tytuł:
Biznes żywnościowy = Food Business
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 57
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168285903
hasło w leksykonie
202

Tytuł:
Zapewnienie jakości = Quality Assurance
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 507
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289595
hasło w leksykonie
203

Tytuł:
Sterowanie jakością = Quality Control
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 415
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289221
hasło w leksykonie
204

Autor:
Tytuł:
Wpływ funkcjonowania systemu zarządzania jakością i filozofii TQM na efektywność małych i średnich przedsiębiorstw
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2008
Opis fizyczny:
155 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-79
Nr:
51611
doktorat
205

Tytuł:
Cechy logistyczne = Logistic Characteristics
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 68
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168285933
hasło w leksykonie
206

Tytuł:
Norma = Standard
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 291
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168288981
hasło w leksykonie
207

Tytuł:
Żywność = Food
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 521
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289655
hasło w leksykonie
208

Tytuł:
Żywność gwarantowanej jakości = Quality Assurance Food
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 521
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289657
hasło w leksykonie
209

Tytuł:
Doskonalenie jakości = Quality Improvement
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 104
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168286429
hasło w leksykonie
210

Tytuł:
Przedsiębiorstwo spożywcze = Food Enterprise
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 363
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289183
hasło w leksykonie
211

Tytuł:
Rola kultury w organizacji zarządzanej projakościowo = Quality Culture in a Pro-quality Managed Organization
Źródło:
Jakość w biznesie : Sympozjum Klubu Polskie Forum ISO 9000, 28 - 31.03.2008 - Warszawa: Klub Polskie Forum ISO 9000, 2008, s. 19-28. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168279729
rozdział w materiałach konferencyjnych
212

Tytuł:
Ocena zgodności = Conformity Assessment
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 297
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289073
hasło w leksykonie
213

Konferencja:
16th Symposium of International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), Suwon, Korea Południowa, od 2008-08-18 do 2008-08-22
Tytuł:
Obligatory and Non-Obligatory Quality and Food Safety Management Systems in United Europe
Źródło:
Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1 / red. Yong-Hak Lee, Hojung Shin - Suwon: University of Suwon, 2008, s. 331-336. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165821506
rozdział w materiałach konferencyjnych
214

Tytuł:
Jednostka certyfikująca = Certification Body
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 175
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168287891
hasło w leksykonie
215

Tytuł:
Zakład = Factory
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 502-503
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289581
hasło w leksykonie
216

Tytuł:
Rozporządzenie = Regulation
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 383
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289199
hasło w leksykonie
217

Tytuł:
Cechy ergonomiczne = Ergonomic Characteristics
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 67
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168285919
hasło w leksykonie
218

Tytuł:
Higiena żywności = Food Hygiene
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 159
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168286453
hasło w leksykonie
219

Tytuł:
Certyfikat zgodności = Certificate of Conformity
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 69
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168285945
hasło w leksykonie
220

Tytuł:
Jednostka akredytująca = Accreditation Body
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 175
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168287889
hasło w leksykonie
221

Tytuł:
Europejski Komitet Normalizacyjny do spraw Elektrotechniki
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 122-123
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168286447
hasło w leksykonie
222

Tytuł:
Dywersyfikacja = Diversification
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 110
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168286437
hasło w leksykonie
223

Tytuł:
Decyzja = Decision
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 94
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168285965
hasło w leksykonie
224

Tytuł:
Weryfikacja = Verification
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 473
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289563
hasło w leksykonie
225

Tytuł:
Norma danych = Standard on Data to be Provided
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 291
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168288997
hasło w leksykonie
226

Tytuł:
Sortyment = Assortment
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 412
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289203
hasło w leksykonie
227

Tytuł:
50 lat PCBC : współpraca z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie
Źródło:
ABC Jakości = Quality Review. - nr 3-4 (55-56), s. 48-49
Nr:
2168279749
varia
228

Tytuł:
Data minimalnej trwałości = Best Before, Date of Minimum Durability
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 93
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168285963
hasło w leksykonie
229

Tytuł:
Normalizacja = Standardization
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 292
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289053
hasło w leksykonie
230

Tytuł:
Nowa żywność = Novel Food
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 292-293
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289055
hasło w leksykonie
231

Tytuł:
Księga jakości = Quality Manual
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 217
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168288919
hasło w leksykonie
232

Tytuł:
System jakości = Quality System
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 429
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289241
hasło w leksykonie
233

Autor:
Danuta Kołożyn-Krajewska , Tadeusz Sikora
Tytuł:
System HACCP jako narzędzie sterowania bezpieczeństwem żywności
Źródło:
Mikrobiologia techniczna. T. 2, Mikroorganizmy w biotechnologii, ochronie środowiska i produkcji żywności / red. Zdzisława Libudzisz, Krystyna Kowal, Zofia Żakowska - Warszawa: Wydaw. PWN, 2008, s. 379-389
ISBN:
978-83-01-15223-0
Nr:
2168262482
rozdział w monografii
234

Tytuł:
Produkcja pierwotna = Basic Production
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 354
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289129
hasło w leksykonie
235

Tytuł:
Analiza ryzyka = Risk Analysis
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 26
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168283225
hasło w leksykonie
236

Tytuł:
Obiekt = Object
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 294
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289063
hasło w leksykonie
237

Tytuł:
Jakość żywności = Food Quality
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 175
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168287885
hasło w leksykonie
238

Tytuł:
Działania korygujące = Corrective Actions
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 110
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168286439
hasło w leksykonie
239

Tytuł:
Metoda badania = Test Method
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 259
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168288967
hasło w leksykonie
240

Tytuł:
Wpływ Modelu Doskonalenia Zarządzania PNJ na jakość funkcjonowania organizacji
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 4 (2008) , s. 35-38 - Bibliogr.
Nr:
50188
artykuł w czasopiśmie
241

Tytuł:
Kryterium = Criterion
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 215
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168288157
hasło w leksykonie
242

Tytuł:
Kwalitologia = Quality Theory
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 220
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168288925
hasło w leksykonie
243

Tytuł:
Konsument finalny = Final consumer
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 205
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168288149
hasło w leksykonie
244

Tytuł:
Cechy estetyczne = Aesthetics Characteristics
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 67
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168285921
hasło w leksykonie
245

Tytuł:
Audytor = Auditor
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 33
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168285893
hasło w leksykonie
246

Tytuł:
Urzędowa kontrola żywności = Official Food Control
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 465
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289349
hasło w leksykonie
247

Tytuł:
Produkty przetworzone = Processed Products
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 355
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289137
hasło w leksykonie
248

Tytuł:
Niezawodność = Dependability
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 289-290
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168288979
hasło w leksykonie
249

Tytuł:
Badanie = Test
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 38
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168285899
hasło w leksykonie
250

Tytuł:
Zapis = Record
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 507
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289597
hasło w leksykonie
251

Tytuł:
Badanie biegłości labolatorium = Laboratory Proficiency Testing
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 38
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168285901
hasło w leksykonie
252

Tytuł:
Wpływ certyfikacji systemu zarządzania jakością na wyniki finansowe małych i średnich przedsiębiorstw branży spożywczej
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 6 (2008) , s. 30-32
Nr:
50190
artykuł w czasopiśmie
253

Tytuł:
Cechy krytyczne = Critical Characteristics
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 67
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168285931
hasło w leksykonie
254

Tytuł:
Logistyka = Logistics
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 242
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168288963
hasło w leksykonie
255

Tytuł:
System analizy zagrożeń i krytycznego punktu kontroli = Hazard Analysis and Critical Control Point, HACCP
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 429
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289239
hasło w leksykonie
256

Tytuł:
Obrót żywnością = Food Trade
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 296
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289067
hasło w leksykonie
257

Tytuł:
Kwestionariusz = Form, Questionnaire, Inquiry Sheet
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 230
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168288931
hasło w leksykonie
258

Tytuł:
Cykl życia produktu na rynku = Product Life Cycle
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 86
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168285961
hasło w leksykonie
259

Tytuł:
Dokument = Document
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 103
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168286417
hasło w leksykonie
260

Tytuł:
Liczebność próbki = Sample Size
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 238
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168288955
hasło w leksykonie
261

Tytuł:
Filozofia TQM szansą na skuteczne zarządzanie organizacją
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 11 (2008) , s. 16-21 - Bibliogr.
Nr:
50184
artykuł w czasopiśmie
262

Tytuł:
Cechy jakościowe = Quality Characteristics
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 67
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168285925
hasło w leksykonie
263

Tytuł:
Konsument = Consumer
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 205
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168288147
hasło w leksykonie
264

Tytuł:
Specyfikacja = Specification
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 413
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289211
hasło w leksykonie
265

Tytuł:
Dowód obiektywny = Objective Evidence
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 104
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168286433
hasło w leksykonie
266

Tytuł:
Norma badań = Testing Standard
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 291
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168288983
hasło w leksykonie
267

Tytuł:
Proces = Process
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 354
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289127
hasło w leksykonie
268

Autor:
Tomasz Hermaniuk
Tytuł:
System zarządzania jakością jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa na przykładzie wybranych organizacji sektora górnictwa naftowego
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2008
Opis fizyczny:
184 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-76
Nr:
51610
doktorat
269

Tytuł:
Produkty pierwotne = Basic Products
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 355
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289133
hasło w leksykonie
270

Konferencja:
V Ogólnopolska Sesja Naukowa Zarządzania Jakością, Kraków, Polska, od 2008-05-15 do 2008-05-16
Tytuł:
Zarządzanie bezpieczeństwem żywności
Źródło:
Wyzwania zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Portal www.outsourcing.edu.pl, 2008, s. 177-181 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927079-0-5
Nr:
2168218674
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
271

Tytuł:
Norma usługi = Service Standard
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 291-292
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289007
hasło w leksykonie
272

Tytuł:
Weryfikacja systemu HACCP = HACCP Verification
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 473
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289565
hasło w leksykonie
273

Tytuł:
Etykieta = Label
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 122
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168286443
hasło w leksykonie
274

Tytuł:
Krok = Step
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 212
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168288153
hasło w leksykonie
275

Tytuł:
Krytyczny punkt kontrolny = Critical Control Point (CCP)
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 215
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168288917
hasło w leksykonie
276

Tytuł:
Klasa = Class
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 193
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168287895
hasło w leksykonie
277

Tytuł:
System akredytacji = Accreditation System
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 429
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289237
hasło w leksykonie
278

Tytuł:
Prawo żywnościowe = Food Law
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 351-352
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289123
hasło w leksykonie
279

Tytuł:
Legalizacja = Attestation
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 233
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168288943
hasło w leksykonie
280

Tytuł:
Atest = Atest
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 32
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168285889
hasło w leksykonie
281

Tytuł:
Kwantyfikacja = Quantyfication
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 221
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168288927
hasło w leksykonie
282

Tytuł:
Kwalimetria = Quality Metrology
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 220
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168288923
hasło w leksykonie
283

Tytuł:
Norma podstawowa = Basic Standard
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 291
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289001
hasło w leksykonie
284

Tytuł:
Ocena ryzyka = Risk Evaluation
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 297
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289071
hasło w leksykonie
285

Tytuł:
Model zapewnienia jakości = Quality Assurance Model
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 280
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168288973
hasło w leksykonie
286

Tytuł:
Produkcja środków spożywczych = Food Production
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 355
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289131
hasło w leksykonie
287

Tytuł:
Produkty nieprzetworzone = Non Processed Products
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 355
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289139
hasło w leksykonie
288

Tytuł:
Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2008
Opis fizyczny:
716 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-924646-6-2
Nr:
51852
289

Tytuł:
Środek spożywczy zepsuty = Bad Food
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 439
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289345
hasło w leksykonie
290

Tytuł:
Zarządzanie jakością = Quality Management
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 508
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289651
hasło w leksykonie
291

Tytuł:
Norma terminologiczna = Terminology Standard
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 291
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289005
hasło w leksykonie
292

Tytuł:
Asortyment = Assortment
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 32
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168285887
hasło w leksykonie
293

Tytuł:
Badania wypływu systemu ISO 9001 na wybrane wskaźniki finansowe przedsiębiorstw branży spożywczej z wykorzystaniem metody Du Ponta
Źródło:
Zarządzanie Jakością. - nr 4 (14) (2008) , s. 38-41 - Bibliogr.
Nr:
2165694683
artykuł w czasopiśmie
294

Tytuł:
Cechy ekologiczne = Ecological Characteristics
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 67
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168285913
hasło w leksykonie
295

Tytuł:
Europejski Komitet Normalizacyjny
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 122
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168286445
hasło w leksykonie
296

Tytuł:
Jakość eksploatacji = Exploitation Quality
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 174
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168286463
hasło w leksykonie
297

Tytuł:
Plan jakości = Quality Plan
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 336
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289085
hasło w leksykonie
298

Tytuł:
Zanieczyszczenie = Contamination
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 506
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289591
hasło w leksykonie
299

Tytuł:
Zarządzanie = Management
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 508
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289599
hasło w leksykonie
300

Tytuł:
System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Paszach, RASFF = Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 429
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289247
hasło w leksykonie
301

Tytuł:
Zarządzanie ryzykiem = Risk Management
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 508
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289653
hasło w leksykonie
302

Tytuł:
Wprowadzenie na rynek = Launching into the Market
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 489
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289569
hasło w leksykonie
303

Tytuł:
System = System
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 429
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289225
hasło w leksykonie
304

Tytuł:
System zarządzania = Management System
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 429
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289299
hasło w leksykonie
305

Tytuł:
Identyfikowalność = Tracebility
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 165
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168286455
hasło w leksykonie
306

Tytuł:
Polityka jakości = Quality Policy
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 344
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289091
hasło w leksykonie
307

Tytuł:
Jakość = Quality
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 174
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168286459
hasło w leksykonie
308

Tytuł:
Funkcjonalność = Ergonomics, Functionality
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 138
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168286451
hasło w leksykonie
309

Konferencja:
V Ogólnopolska Sesja Naukowa Zarządzania Jakością, Kraków, Polska, od 2008-05-15 do 2008-05-16
Tytuł:
Przesłanki wdrożenia rachunku kosztów jakości w przedsiębiorstwach przemysłu motoryzacyjnego
Źródło:
Wyzwania zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Portal www.outsourcing.edu.pl, 2008, s. 19-24. - [odczyt: 30.09.2011] - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927079-0-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168218658
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
310

Tytuł:
Środek spożywczy o niewłaściwej jakości zdrowotnej = Wrong Health Quality Food
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 439
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289303
hasło w leksykonie
311

Tytuł:
Geneza systemów zarządzania jakością
Źródło:
Zarządzanie jakością i personelem / red. Stanisław Minta - Wrocław: Uniwersytet Przyrodniczy, 2008, s. 6-8 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927086-0-5
Nr:
2168279717
rozdział w materiałach konferencyjnych
312

Tytuł:
Zakład żywienia zbiorowego typu zamkniętego = Mass Feeding Closed Place
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 503
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289585
hasło w leksykonie
313

Konferencja:
16th Symposium of International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), Suwon, Korea Południowa, od 2008-08-18 do 2008-08-22
Tytuł:
Polish Consumers' Awareness and Satisfaction on Food Safety
Źródło:
Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 2 / red. Yong-Hak Lee, Hojung Shin - Suwon: University of Suwon, 2008, s. 991-996. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233962
rozdział w materiałach konferencyjnych
314

Tytuł:
System oceny zgodności = Conformity Assessment System
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 429
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289245
hasło w leksykonie
315

Tytuł:
Bezpieczeństwo i higiena żywności w opinii pracowników wybranej sieci barów bistro
Źródło:
I Sympozjum Inżynierii Żywności : organizowane z okazji XXX-lecia powołania specjalizacji Inżynieria Żywności na Wydziale Nauk o Żywności SGGW, Warszawa, 5-6 czerwca 2008 / red. Ewa Jakubczyk - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 80. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7244-966-5
Nr:
2168279747
rozdział w materiałach konferencyjnych
316

Tytuł:
Planowanie jakości = Quality Planning
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 337
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289087
hasło w leksykonie
317

Tytuł:
Jednostka akredytowana = Accredited Body
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 175
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168287887
hasło w leksykonie
318

Tytuł:
Metrologia = Metrology
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 262
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168288969
hasło w leksykonie
319

Tytuł:
Charakteryzacja zagrożeń = Hazard Description
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 69
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168285949
hasło w leksykonie
320

Tytuł:
Legalizacja narzędzi pomiarowych = Survey Tools Attestation
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 233
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168288947
hasło w leksykonie
321

Tytuł:
Działania zapobiegawcze = Preventative Measures
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 110
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168286441
hasło w leksykonie
322

Tytuł:
Surowiec = Raw Material
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 424
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289223
hasło w leksykonie
323

Tytuł:
Zagrożenie = Hazard
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 502
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289579
hasło w leksykonie
324

Tytuł:
Kodeks postępowania = Code of pracice
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 197
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168288135
hasło w leksykonie
325

Tytuł:
Walidacja = Validation
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 468
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289561
hasło w leksykonie
326

Tytuł:
Norma procesu = Process Standard
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 291
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289003
hasło w leksykonie
327

Tytuł:
Plan audytu = Audit Plan
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 336
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289081
hasło w leksykonie
328

Tytuł:
Najwyższe kierownictwo = Top Management
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 285
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168288977
hasło w leksykonie
329

Tytuł:
System zarządzania jakością = Quality Management System
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 429-430
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289301
hasło w leksykonie
330

Tytuł:
Klient wewnętrzny - praktyczna realizacja zasady ISO 9001 = Inner Client - Practical Realisation of the ISO 9001 Rule
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (134) (2008) , s. 83-96. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50213
artykuł w czasopiśmie
331

Tytuł:
Termin przydatności do spożycia = Best Berore, Use-by ..., Last Date of Use
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 444
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289347
hasło w leksykonie
332

Tytuł:
Podmiot działający na ryku spożywczym = Transactor of Food Market
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 340
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289089
hasło w leksykonie
333

Tytuł:
Właściwość = Chatacteristics
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 485
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289567
hasło w leksykonie
334

Tytuł:
Środek spożywczy zafałszowany = Falsified Food
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 439
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289307
hasło w leksykonie
335

Tytuł:
Zalecenia i opinie = Recommendations and Opinions
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 504
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289587
hasło w leksykonie
336

Tytuł:
Norma interfejsu = Interface Standard
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 291
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168288999
hasło w leksykonie
337

Tytuł:
Przegląd systemu HACCP = HACCP System Check
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 363
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289185
hasło w leksykonie
338

Tytuł:
Laboratorium badawcze = Testing Laboratory
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 230
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168288941
hasło w leksykonie
339

Tytuł:
Kompatybilność = Compatybility
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 200
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168288141
hasło w leksykonie
340

Tytuł:
Monitoring = Monitoring
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 280
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168288975
hasło w leksykonie
341

Tytuł:
Cechy klasyfikujące = Rating Characteristics
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 67
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168285929
hasło w leksykonie
342

Tytuł:
Obsługa klienta : elementy towaroznawstwa : podręcznik - liceum o profilu usługowo-gospodarczym
Wydanie:
Wyd. 3
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008
Opis fizyczny:
156 [2] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-02-08781-3
Nr:
2168272934
podręcznik
343

Tytuł:
Cechy techniczne = Technical Characteristics
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 68
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168285935
hasło w leksykonie
344

Tytuł:
Kryteria akredytacji = Accreditation Criteria
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 215
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168288155
hasło w leksykonie
345

Tytuł:
Pętla jakości = Quality Circle
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 330
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289077
hasło w leksykonie
346

Tytuł:
Procedura = Procedure
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 353
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289125
hasło w leksykonie
347

Tytuł:
Dobra praktyka higieniczna = Good Hygiene Practice
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 99
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168286413
hasło w leksykonie
348

Tytuł:
Informowanie o ryzyku = Risk Communication
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 167
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168286457
hasło w leksykonie
349

Tytuł:
Kontrola = Inspection
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 206
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168288151
hasło w leksykonie
350

Tytuł:
Zadowolenie klienta = Customer Satisfaction
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 502
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289577
hasło w leksykonie
351

Tytuł:
Organizacja = Organization
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 311
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289075
hasło w leksykonie
352

Tytuł:
Środek spożywczy szkodliwy dla zdrowia lub życia człowieka = Harmful Food for Health or Humans Life
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 439
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289305
hasło w leksykonie
353

Tytuł:
Akredytacja = Accreditation
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 15
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168280031
hasło w leksykonie
354

Tytuł:
Zakład żywienia zbiorowego = Mass Feeding Place
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 503
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289583
hasło w leksykonie
355

Tytuł:
Limit krytyczny = Critical Limit
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 239
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168288957
hasło w leksykonie
356

Tytuł:
Jakość projektu = Quality of Design
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 174-175
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168286467
hasło w leksykonie
357

Tytuł:
Cechy użytkowe = Usable Characteristics
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 68
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168285939
hasło w leksykonie
358

Tytuł:
Akceptacja konsumencka = Consumer Acceptance
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 14
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168280027
hasło w leksykonie
359

Tytuł:
Obligatory and Non-Obligatory Quality and Food Safety Management Systems in United Europe = Obligatoryjne i dobrowolne systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności w Unii Europejskiej
Źródło:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 4 (17) (2008) , s. 18-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2166507736
artykuł w czasopiśmie
360

Tytuł:
Jakość wykonania = Realization Quality
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 175
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168286469
hasło w leksykonie
361

Tytuł:
Jakość optymalna = Optimal Quality
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 174
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168286465
hasło w leksykonie
362

Tytuł:
Diagram przepływu = Flow Diagram
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 98
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168285971
hasło w leksykonie
363

Tytuł:
Plan HACCP = HACCP Plan
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 336
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289083
hasło w leksykonie
364

Tytuł:
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 123
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168286449
hasło w leksykonie
365

Tytuł:
Ankieta = Questionnaire
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 27
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168283231
hasło w leksykonie
366

Tytuł:
System klasyfikacyjny = Classification System
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 429
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168289243
hasło w leksykonie
367

Tytuł:
Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w łańcuchu żywnościowym
Źródło:
Doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności : materiały seminaryjne : Zakopane, 16-18.11.2008 r. - [Warszawa]: [Klub Polskie Forum ISO 9000], 2008, s. 21-30. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168269048
rozdział w materiałach konferencyjnych
368

Tytuł:
Audyt systemu HACCP = HACCP System Audit
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 33
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168285891
hasło w leksykonie
369

Tytuł:
Klient = Customer
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 195
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168287901
hasło w leksykonie
370

Tytuł:
Cecha = Characteristics
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 67
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168285905
hasło w leksykonie
371

Tytuł:
Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna = International Organization for Standardization (ISO)
Źródło:
Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / red. Piotr P. Lewicki - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2008, s. 265
ISBN:
978-83-7244-988-7
Nr:
2168288971
hasło w leksykonie
372

Autor:
Grażyna Krasnowska , Tadeusz Sikora
Tytuł:
Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne dotyczące żywności
Źródło:
Magazyn Przemysłu Mięsnego. - 7 (2007) , s. 8, 10
Nr:
2168279793
artykuł w czasopiśmie
373

Autor:
Danuta Kołożyn-Krajewska , Tadeusz Sikora , Katarzyna Godlewska
Tytuł:
System HACCP w handlu detalicznym
Adres wydawniczy:
Warszawa: SITSpoż, 2007
Opis fizyczny:
48 s.
Nr:
2168279801
książka
374

Tytuł:
Food Quality and Safety Assurance Systems
Źródło:
Laboralim 2007 : zborník prednáškových a posterových príspevkov zo XVI. Medzinárodnej konferencie o analytických metódach v potravinárstve v súlade s harmonizáciou legislatívy EÚ v dňoch 7. a 8. februára 2007 v Banskej Bystrici / red. Ladislav Starúch, Helena Morávková - Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2007, s. 22-32 - Bibliogr.
ISBN:
80-227-2222-7
Nr:
2168279797
rozdział w materiałach konferencyjnych
375

Autor:
Danuta Kołożyn-Krajewska , Tadeusz Sikora , Mieczysław Skrzypek
Tytuł:
Towaroznawstwo : podręcznik dla liceum ekonomicznego i szkoły policealnej
Wydanie:
Wyd. 4
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2007
Opis fizyczny:
157, [3] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-02-07246-8
Nr:
2168272942
podręcznik
376

Tytuł:
Food Safety Assurance According to Codex Alimentarius and ISO 22000 Standard = Zapewnienie bezpieczeństwa żywności według Kodeksu Żywnościowego i Normy ISO 22000:2005
Źródło:
3rd International Conference on Quality and Safety in Food Production Chain / red. Józefa Chrzanowska - Wrocław: [Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego], 2007, s. 23-24
ISBN:
978-83-60574-08-9
Nr:
2168218952
varia
377

Tytuł:
Opracowanie produktów spożywczych : podejście marketingowe
Źródło:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - 1 (50) (2007) , s. 187-188
Nr:
2168279771
recenzja
378

Tytuł:
Motywy i bariery wdrożenia systemu HACCP w opinii kadry wybranego przedsiębiorstwa (2) = Motives and Obstacles for the HACCP System Introduction in Opinion of Selected Company Management (2)
Źródło:
Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny. - nr 12 (2007) , s. 38-40. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165766247
artykuł w czasopiśmie
379

Autor:
Grażyna Krasnowska , Tadeusz Sikora
Tytuł:
Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne dotyczące żywności. Cz. 2
Źródło:
Magazyn Przemysłu Mięsnego. - 8-9 (2007) , s. 14, 16, 18
Nr:
2168279799
artykuł w czasopiśmie
380

Tytuł:
Kryteria samooceny w doskonaleniu jakości zarządzania organizacją
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2007
Opis fizyczny:
323 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
eDr-46
Nr:
52369
doktorat
381

Autor:
Danuta Kołożyn-Krajewska , Tadeusz Sikora
Tytuł:
Towaroznawstwo żywności
Wydanie:
Wyd. 7
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2007
Opis fizyczny:
267, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-02-09150-6
Nr:
2168269940
podręcznik
382

Tytuł:
Motywy i bariery wdrożenia systemu HACCP w opinii kadry wybranego przedsiębiorstwa (1) = Motives and Obstacles for the HACCP System Introduction in Opinion of Selected Company Management (1)
Źródło:
Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny. - nr 9 (2007) , s. 28-30. - Summ.
Nr:
2165766168
artykuł w czasopiśmie
383

Tytuł:
Food Safety Assurance According to Codex Alimentarius and ISO 22000 Standard = Zapewnienie bezpieczeństwa żywności według Kodeksu Żywnościowego i Normy ISO 22000:2005
Źródło:
Polish Journal of Food and Nutrition Sciences. - Vol. 57, no. 4 (C) (2007) , s. 489-493. - Summ., streszcz. [odczyt: 23.01.2013] - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168243468
artykuł w czasopiśmie
384

Autor:
Grażyna Krasnowska , Wojciech Sołtysik , Tadeusz Sikora
Tytuł:
Funkcjonowanie systemów GMP i GHP w wybranych zakładach mięsnych
Źródło:
Gospodarka Mięsna. - nr 2 (59) (2007) , s. 12-17
Nr:
2168279791
artykuł w czasopiśmie
385

Autor:
Tadeusz Sikora , Patrycja Reiss
Tytuł:
Kultura jakości w organizacji zarządzanej projakościowo = Quality Culture in a Pro-quality Management Organization
Źródło:
Piwowarstwo polskie w Unii Europejskiej : XII Szkoła Technologii Fermentacji, Wrocław-Kliczków, 21-24 marca 2007 = Polish Brewering in European Union - Worcław: Uniwersytet Przyrodniczy, 2007, s. 188-199. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-923549-0-7
Nr:
2168274837
rozdział w materiałach konferencyjnych
386

Tytuł:
Opracowanie produktów spożywczych : podejście marketingowe
Źródło:
Przemysł Spożywczy = Food Industry, Lebensmittelindustrie. - T. 61, nr 4 (2007) , s. 51
Nr:
2168279777
recenzja
387

Autor:
Tadeusz Sikora , Agnieszka Bałaga
Tytuł:
Ocena funkcjonowania systemu zarządzania jakością według norm ISO serii 9000 na przykładzie przedsiębiorstw usługowych = Evaluation of the Functioning of the ISO 9000 Quality Management System Exemplified by Service Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 717 (2006) , s. 111-131. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52118
artykuł w czasopiśmie
388

Konferencja:
V Konferencja Naukowa "Klient w organizacji zarządzanej przez jakość", Kraków, Polska, od 2006-09-21 do 2006-09-22
Tytuł:
Klient w organizacji zarządzanej przez jakość : materiały V Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 21 i 22 IX 2006 r.)
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Opis fizyczny:
405 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-922067-4-6
Nr:
52165
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
389

Autor:
Marianna Wolańska , Tadeusz Sikora
Tytuł:
Ukraina wobec członkostwa w WTO i UE
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 10 (2006) , s. 32-35 - Bibliogr.
Nr:
51968
artykuł w czasopiśmie
390

Tytuł:
Preface
Źródło:
The Food Industry in Europe : Tradition and Innovation : Erasmus Intensive Programme in Agri-business Management with Emphasis in Food Industry Enterprises / red. Tadeusz SIKORA, Anna Strada - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006, s. 5-6
ISBN:
83-922067-7-0
Nr:
2168279615
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
391

Autor:
Tadeusz Sikora , Patrycja Reiss
Tytuł:
Kapitał ludzki w kształtowaniu i doskonaleniu kultury jakości
Źródło:
Sposoby osiągania doskonałości organizacji w warunkach zmienności otoczenia : wyzwania teorii i praktyki. T. 2 / red. Elżbieta Skrzypek - Lublin: Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2006, s. 75-82. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-914730-9-0; 978-83-914730-9-2
Nr:
2168264082
rozdział w monografii
392

Tytuł:
Systemy jakości w organizacjach turystycznych
Źródło:
Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług / red. Jerzy Żuchowski - Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB, 2006, s. 431-438 - Bibliogr.
ISBN:
83-7351-296-9
Nr:
2165775477
rozdział w monografii
393

Tytuł:
Rozporządzenie Parlamentu i Rady UE w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności - wprowadzenie do problematyki
Źródło:
Europejskie i krajowe zmiany prawa żywnościowego : [Konferencja Naukowa Krajowej Izby Gospodarczej "Przemysł Spożywczy", Wrocław 5 i 6 grudnia 2006 r.. - Referat wygłoszony - nieopublikowany
Nr:
2168279655
varia
394

Tytuł:
Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności a cele i wskaźniki jakości
Źródło:
Zarządzanie celami i wskaźnikami jakości : materiały seminaryjne : Zakopane, 26-28 luty 2006 r. - Warszawa: Klub Polskie Forum ISO 9000, 2006, s. 85-97 - Bibliogr.
Nr:
2168279641
rozdział w materiałach konferencyjnych
395

Tytuł:
Jak przygotować artykuł naukowy do publikacji
Źródło:
XI Sesja Młodej Kadry PTTŻ "Jakość i prozdrowotne cechy żywności", Warszawa 24-25.05.2006 r. : materiały konferencyjne. - Referat wygłoszony - nieopublikowany
Nr:
2168279647
varia
396

Tytuł:
Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności a cele i wskaźniki jakości
Źródło:
Zarządzanie celami i wskaźnikami jakości : materiały seminaryjne : Jurata, 14-16 maja 2006 r. - Warszawa: Klub Polskie Forum ISO 9000, 2006, s. 59-71 - Bibliogr.
ISBN:
83-906365-6-5
Nr:
2168269050
rozdział w materiałach konferencyjnych
397

Autor:
Anna Strada , Tadeusz Sikora , Wiktor Adamus
Tytuł:
Czynniki kształtujące poziom świadomości konsumentów w zakresie bezpieczeństwa żywności
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr specjalny (czerwiec) (2006) , s. 427-432
Nr:
2168271212
artykuł w czasopiśmie
398

Tytuł:
New Food Product Development (NFPD as a Competitive Advantage
Źródło:
The Food Industry in Europe : Tradition and Innovation : Erasmus Intensive Programme in Agri-business Management with Emphasis in Food Industry Enterprises / red. Tadeusz SIKORA, Anna Strada - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006, s. 15-25 - Bibliogr.
ISBN:
83-922067-7-0
Nr:
2167710859
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
399

Tytuł:
Komputerowe wspomaganie zarządzania jakością w małych i średnich przedsiębiorstwach - wyniki badań
Źródło:
Zarządzanie Jakością. - nr 2 (4) (2006) , s. 77-79
Nr:
2168279611
artykuł w czasopiśmie
400

Tytuł:
Wykorzystanie tradycyjnych narzędzi wspomagających zarządzanie jakością
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 3 (2006) , s. 31-34 - Bibliogr.
Nr:
51786
artykuł w czasopiśmie
401

Tytuł:
Quality Systems in Travel Offices
Źródło:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : III International Conference, Technical University of Radom, October 12-13, 2006, Radom, Poland : Innovativeness in Product and Service Quality Development : Abstracts - Radom: Publishing Office - Technical University, 2006, s. 30. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-7351-167-9
Nr:
2168279623
varia
402

Tytuł:
Badania satysfakcji klientów w przedsiębiorstwach : [komunikat naukowy]
Źródło:
Klient w organizacji zarządzanej przez jakość : materiały V Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 21 i 22 IX 2006 r.) / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, s. 218-223 - Bibliogr.
ISBN:
83-922067-4-6
Nr:
2166375690
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
403

Tytuł:
Aktualny stan prac nad rozporządzeniem Parlamentu i Rady Unii Europejskiej w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych
Źródło:
Aktualne zmiany prawa żywnościowego : [Konferencja Naukowa Krajowej Izby Gospodarczej "Przemysł Spożywczy", Warszawa 24-25.10.2006 r.. - Referat wygłoszony - nieopublikowany
Nr:
2168279651
varia
404

Tytuł:
The Food Industry in Europe : Tradition and Innovation : Erasmus Intensive Programme in Agri-business Management with Emphasis in Food Industry Enterprises
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Opis fizyczny:
300 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy tekstach
ISBN:
83-922067-7-0
Nr:
2167711692
Zobacz powiązane rozdziały
405

Tytuł:
Żywność bezpieczna
Źródło:
Kurier AE. - lipiec, s. 20-21
Nr:
2168279617
varia
406

Konferencja:
III Ogólnopolska Sesja Naukowa Zarządzania Jakością, Kraków, Polska, od 2006-05-18 do 2006-05-19
Tytuł:
Identyfikowalność w łańcuchu żywnościowym
Źródło:
Wyzwania zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 125-128 - Bibliogr.
ISBN:
83-922067-2-X
Nr:
2168218654
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
407

Tytuł:
Zagrożenia występujące w produkcji wód mineralnych oraz miejsca monitorowania tych zagrożeń : [komunikat naukowy]
Źródło:
Konferencja Naukowa nt. "Woda dla zdrowia" : Kraków, 12-13 maja 2006 r. - Kraków: Polskie Towarzystwo Magnezologiczne, 2006, s. 1
Nr:
2168279627
varia
408

Autor:
Tadeusz Sikora , Patrycja Reiss
Tytuł:
Rola kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie zarządzanym przez jakość
Źródło:
Klient w organizacji zarządzanej przez jakość : materiały V Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 21 i 22 IX 2006 r.) / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, s. 77-89 - Bibliogr.
ISBN:
83-922067-4-6
Nr:
2166348445
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
409

Tytuł:
Zakres badań satysfakcji klienta w przedsiębiorstwach turystycznych - wyniki badań : [komunikat naukowy]
Źródło:
Klient w organizacji zarządzanej przez jakość : materiały V Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 21 i 22 IX 2006 r.) / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, s. 144-151 - Bibliogr.
ISBN:
83-922067-4-6
Nr:
2166373742
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
410

Tytuł:
Food and Agricultural Industry in Poland after European Union Accession
Źródło:
The Food Industry in Europe : Erasmus Intensive Programme in Agri-Business Management with Emphasis in Food Industry Enterprises / red. Petros Soldatos, Stelios Rozakis - Athens: Agricultural University, 2005, s. 75-84 - Bibliogr.
ISBN:
960-85847-9-5
Nr:
2167713066
rozdział w monografii
411

Konferencja:
Ogólnopolska Konferencja "Nowe prądy w oceanie systemów zarządzania jakością", Wrocław, Polska, od 2005-03-17 do 2005-03-18
Tytuł:
Zapewnienia bezpieczeństwa żywności na początku XXI wieku
Źródło:
Nowe prądy w oceanie systemów zarządzania jakością = New Trends in Quality Management Systems - Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2005, s. 171-185. - Streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Studentów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje ; 6)
Nr:
2168269058
rozdział w materiałach konferencyjnych
412

Autor:
Maria Musiał , Tadeusz Sikora
Tytuł:
Standardy BRC i IFS
Źródło:
Agro Przemysł. - nr 5 (2005) , s. 37-39
Nr:
2168248930
artykuł w czasopiśmie
413

Autor:
Joanna Dziadkowiec , Izabela Rebelka , Tadeusz Sikora
Tytuł:
Badanie zadowolenia klientów w biurze podróży
Źródło:
Jakość w dokonaniach współczesnej ekonomii i techniki : monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości" / red. Stefan Doroszewicz, Anna Zbierzchowska - Warszawa: SGH - Oficyna Wydawnicza, 2005, s. 424-431. - Streszcz.
ISBN:
83-7378-204-4
Nr:
2168263974
rozdział w monografii
414

Autor:
Tadeusz Sikora , Patrycja Reiss
Tytuł:
Rola kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie zarządzanym przez jakość
Źródło:
Jakość w dokonaniach współczesnej ekonomii i techniki : monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości" / red. Stefan Doroszewicz, Anna Zbierzchowska - Warszawa: SGH - Oficyna Wydawnicza, 2005, s. 152-161. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-7378-204-4
Nr:
2168263978
rozdział w monografii
415

Tytuł:
Systemowe zarządzanie jakością
Źródło:
Zarządzanie jakością według norm ISO serii 9000:2000 / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 7-11
ISBN:
83-7252-260-X
Nr:
2166497472
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
416

Konferencja:
II Ogólnopolska Sesja Naukowa Zarządzania Jakością, Kraków, Polska, od 2005-05-19 do 2005-05-20
Tytuł:
Uwarunkowania wdrażania systemów zapewnienia bezpieczeństwa żywności
Źródło:
Wyzwania zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 136-139 - Bibliogr.
ISBN:
83-918932-9-4
Nr:
2168218706
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
417

Tytuł:
Metody i systemy zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego = Methods and Systems to Ensure the animal food Quality and Safety
Źródło:
Jakość i bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego : II międzynarodowa konferencja - Wrocław: Akademia Rolnicza, 2005, s. 10-11. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168279683
varia
418

Autor:
Tytuł:
Koszty jakości w systemie zarządzania jakością na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2005
Opis fizyczny:
210 k.: il. kolor.; 30 cm + Autoreferat: 23 k
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/284
Nr:
2168221238
doktorat
419

Tytuł:
Badania satysfakcji klientów w świetle normy ISO 9001:2000
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 6 (2005) , s. 41-42 - Bibliogr.
Nr:
2168237044
artykuł w czasopiśmie
420

Tytuł:
Systemy zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach = Quality Management Systems in Polish Enterprises
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 56, nr 3 (2005) , s. 44-51. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
52440
artykuł w czasopiśmie
421

Tytuł:
Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności a cele i wskaźniki jakości
Źródło:
Zarządzanie celami i wskaźnikami jakości : materiały seminaryjne : Kazimierz Dolny, 3-5 lipca 2005 r. - Warszawa: Klub Polskie Forum ISO 9000, 2005, s. 79-91 - Bibliogr.
Nr:
2168279681
rozdział w materiałach konferencyjnych
422

Tytuł:
Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności - system HACCP
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Inżyniera, 2005
Opis fizyczny:
31 k.
Uwagi:
Materiały szkoleniowe "Audyt wewnętrzny systemów zarządzania HACCP" (Projekt Akademii Inżyniera),
Nr:
2168279687
książka
423

Tytuł:
Owcze produkty spożywcze : aspekty towaroznawcze
Źródło:
Przemysł Spożywczy = Food Industry, Lebensmittelindustrie. - T. 59, nr 12 (2005) , s. 41
Nr:
2168279685
recenzja
424

Tytuł:
Zarządzanie jakością według norm ISO serii 9000:2000
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Opis fizyczny:
141 s.: wykr.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-260-X
Nr:
52531
Zobacz powiązane rozdziały
425

Tytuł:
Methods and Systems of Food Quality and Safety Assurance = Metody i systemy zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności
Źródło:
Polish Journal of Food and Nutrition Sciences. - Vol. 14/55, no. 1(S) (2005) , s. 41-48. - Summ., streszcz. [odczyt: 06.03.2013] - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168248672
artykuł w czasopiśmie
426

Tytuł:
Tożsamość paczki flaków
Źródło:
Bezpieczeństwo i Higiena Żywności. - nr 6 (2005) , s. 10, 12-13
Nr:
2168279679
artykuł w czasopiśmie
427

Tytuł:
Podstawowe pojęcia i definicje
Źródło:
Zarządzanie jakością według norm ISO serii 9000:2000 / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 12-21
ISBN:
83-7252-260-X
Nr:
2166497473
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
428

Tytuł:
Obsługa klienta : elementy towaroznawstwa : podręcznik - liceum o profilu usługowo-gospodarczym
Wydanie:
Wyd. 2
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2005
Opis fizyczny:
149 [2] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-02-08781-5
Nr:
2168272930
podręcznik
429

Tytuł:
Safety and Quality Assurance and Management Systems in Food Industry : an Overview
Źródło:
The Food Industry in Europe : Erasmus Intensive Programme in Agri-Business Management with Emphasis in Food Industry Enterprises / red. Petros Soldatos, Stelios Rozakis - Athens: Agricultural University, 2005, s. 85-95 - Bibliogr.
ISBN:
960-85847-9-5
Nr:
2167713689
rozdział w monografii
430

Tytuł:
Badania satysfakcji klientów w przedsiębiorstwach z funkcjonującym systemem zarządzania jakością
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 8 (2004) , s. 27-29
Nr:
2168220254
artykuł w czasopiśmie
431

Tytuł:
Bariery wdrażania systemu zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach = Barriers of Implementation Quality Management System in Polish Companies
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (118) (2004) , s. 103-113. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168218168
artykuł w czasopiśmie
432

Autor:
Danuta Kołożyn-Krajewska , Tadeusz Sikora
Konferencja:
I Ogólnopolska Sesja Naukowa Zarządzania Jakością, Kraków, Polska, od 2004-05-06 do 2004-05-07
Tytuł:
Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego i jakości żywności
Źródło:
Wyzwania zarządzania jakością / [red. Marek SALERNO-KOCHAN] - Kraków: [Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej], 2004, s. 46-52 - Bibliogr.
ISBN:
83-918932-4-3
Nr:
2168247062
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
433

Autor:
Danuta Kołożyn-Krajewska , Tadeusz Sikora , Joanna Trafiałek
Tytuł:
HACCP in the Polish Meat Industry
Źródło:
Farm to Fork Food Safety : a Call for Common Sense : [EU-RAIN] Conference, Athens, Greece 12th - 14th May 2004 - Athens: European Union Risk Analysis Information Network, 2004. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168279805
varia
434

Tytuł:
Systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywienia konsumenta na rynku turystycznym - GMP/GHP i HACCP
Źródło:
Konsument na rynku turystycznym : podstawowe standardy jakości i innowacje : materiały konferencyjne, Katowice, 30 listopada - 1 grudnia 2004 roku - Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, 2004, s. [1-21]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-88402-70-6
Nr:
2168279711
rozdział w materiałach konferencyjnych
435

Autor:
Tadeusz Sikora , Łukasz Serwiński
Tytuł:
Ocena systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie zarządzanym przez jakość
Źródło:
SUCCESS 2004 : uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy : materiały z konferencji naukowej, Kazimierz Dolny, 26-28. XI. 2004. T. 1 / red. Elżbieta Skrzypek - Lublin: Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2004, s. 317-329. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-914730-6-6
Nr:
2168244306
rozdział w materiałach konferencyjnych
436

Tytuł:
Systemy zapewnienia jakości i zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie żywności
Źródło:
Interdydaktyka 2004 "Wszystko dla szkoły": X Międzynarodowe Targi Edukacyjne : V Międzynarodowe Forum "Priorytet: wychowanie - uczyć się, aby żyć" : materiały konferencyjne : Szczecin, 22-24 kwietnia 2004 / red. Czesław Plewka - Szczecin: Oficyna Wydawnicza Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli, 2004, s. 103-105
ISBN:
83-915798-6-7
Nr:
2168265040
rozdział w materiałach konferencyjnych
437

Autor:
Danuta Kołożyn-Krajewska , Tadeusz Sikora
Tytuł:
Dokumentacja HACCP. Cz. 10
Źródło:
Bezpieczeństwo i Higiena Żywności. - nr 2/13 (2004) , s. 24-25
Nr:
2168264120
artykuł w czasopiśmie
438

Autor:
Ewa Czarniecka-Skubina , Danuta Kołożyn-Krajewska , Tadeusz Sikora
Tytuł:
Poradnik wdrażania systemu HACCP w gastronomii hotelowej
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polskie Zrzeszenie Hoteli, 2004
Opis fizyczny:
212 s.; 24 cm
Seria:
(Biblioteka Hotelarza)
Uwagi:
Przykładowa dokumentacja HACCP, Bibliogr.
ISBN:
83-921564-0-4
Nr:
2168262594
monografia
439

Tytuł:
A Study of Motivation of Implementation and Certification of Quality Management Systaem
Źródło:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts - Radom: Office Publishing - Technical University, 2004, s. 25. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-7351-024-9
Nr:
2168228372
varia
440

Tytuł:
Zapewnienie bezpieczeństwa żywności na wspólnym rynku europejskim
Źródło:
Polska żywność i napoje na rynkach Unii Europejskiej - szanse i zagrożenia : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 30-lecia Oddziału i Wydziału Technologii Żywności : Kraków, 15 października 2004 - Kraków: Akademia Rolnicza, 2004, s. 15
Nr:
2168279703
rozdział w materiałach konferencyjnych
441

Autor:
Danuta Kołożyn-Krajewska , Katarzyna Godlewska , Tadeusz Sikora
Tytuł:
HACCP w sklepie spożywczym
Adres wydawniczy:
Warszawa: Infor, 2004
Opis fizyczny:
85 s.; 29 cm
Seria:
(O Co Pytają Właściciele Małych Firm ; 6/2004)
Uwagi:
Przykładowa dokumentacja HACCP, Bibliogr.
ISBN:
83-89385-80-5
Nr:
2168262878
monografia
442

Tytuł:
Bezpieczeństwo żywności, komunikowanie ryzyka konsumpcji żywności a zaufanie konsumenta
Źródło:
Metody zapewnienia jakości i bezpieczeństwa w przetwórstwie żywności / red. Dorota Witrowa-Rajchert, Dorota Nowak - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2004, s. 39-50 - Bibliogr.
ISBN:
83-7244-548-6
Nr:
2168262144
rozdział w monografii
443

Tytuł:
Narzędzia jakości w doskonaleniu i zarządzaniu jakością : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 16 i 17 IX 2004 r.)
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004
Opis fizyczny:
440 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-7252-233-2
Nr:
2168220298
materiały konferencyjne
444

Autor:
Danuta Kołożyn-Krajewska , Tadeusz Sikora
Tytuł:
Towaroznawstwo żywności
Wydanie:
Wyd. 6 uaktual. i uzup.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004
Opis fizyczny:
267, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-02-06471-8
Nr:
2168245382
podręcznik
445

Autor:
Danuta Kołożyn-Krajewska , Tadeusz Sikora
Tytuł:
Weryfikacja systemu HACCP. Cz. 9
Źródło:
Bezpieczeństwo i Higiena Żywności. - nr 1/12 (2004) , s. 26-27
Nr:
2168263796
artykuł w czasopiśmie
446

Tytuł:
Przetwórstwo surowców pochodzenia morskiego
Źródło:
Technologia żywności : podręcznik dla technikum. Cz. 4 / red. Mieczysław Dłużewski - Wyd. 2 uaktual.. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2004], s. 99-135 - Bibliogr.
Prace pomocnicze:
Dłużewski Mieczysław
ISBN:
83-02-07978-2
Nr:
2168273540
rozdział w podręczniku
447

Tytuł:
Uwarunkowania wdrażania systemu zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach = Circumstances Influencing the Implementation of the Quality Management System in Polish Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 653 (2004) , s. 45-57. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168220442
artykuł w czasopiśmie
448

Tytuł:
Systemy zarządzania jakością w produkcji żywności - GMP/GHP i HACCP = materiały szkoleniowe
Opracowanie:
, Kołożyn-Krajewska Danuta
Adres wydawniczy:
Szczecin: Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne, 2004
Opis fizyczny:
19 s.
Uwagi:
Materiały szkoleniowe przygotowane na seminarium "Systemy zapewnienia jakości i zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie żywności. Jak uczyć zarządzania jakością" 24 kwietnia 2004 r. w Szczecinie.,
Nr:
2168279697
449

Tytuł:
Praktyczne aspekty wdrażania systemów zapewnienia bezpieczeństwa żywności
Źródło:
Bezpieczeństwo surowców i produktów mięsnych : od pola do stołu - łańcuch bezpiecznej żywności - Wrocław: Politechnika Wrocławska, 2004, s. 19-22 - Bibliogr.
Nr:
2168262782
rozdział w materiałach konferencyjnych
450

Autor:
Barbara Lenart , Tadeusz Sikora
Tytuł:
Jakość kawy a preferencje i zachowania konsumenckie = The Quality of Coffee vs. Consumer Preference and Behaviour
Źródło:
Nowoczesne zarządzanie i marketing w rozwoju przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego / red. Barbara Kowrygo - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2004, s. 64-73. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7244-552-4
Nr:
2168279705
rozdział w monografii
451

Tytuł:
Badanie motywów wdrażania i certyfikacji systemu zarządzania jakością
Źródło:
Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską / red. Jerzy Żuchowski - Radom: Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, 2004, s. 300-303 - Bibliogr.
ISBN:
83-7351-024-9
Nr:
2168160391
rozdział w monografii
452

Tytuł:
System zarządzania jakością ISO 9001 - początek drogi do TQM
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 3 (2004) , s. 37-40 - Bibliogr.
Nr:
52910
artykuł w czasopiśmie
453

Autor:
Danuta Kołożyn-Krajewska , Tadeusz Sikora
Tytuł:
Zakończenie wdrażania systemu HACCP. Cz. 11
Źródło:
Bezpieczeństwo i Higiena Żywności. - nr 3/14 (2004) , s. 24-25
Nr:
2168264118
artykuł w czasopiśmie
454

Autor:
Danuta Kołożyn-Krajewska , Tadeusz Sikora
Tytuł:
Integracja systemów zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym i jakością żywności w łańcuchu żywnościowym
Źródło:
Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności : integracja i informatyzacja systemów / red. Jacek Kijowski i Tadeusz SIKORA - Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003, s. 115-130. - Streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Żywność, Jakość, Technologia)
ISBN:
83-204-2858-0
Nr:
2168234742
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
455

Autor:
Danuta Kołożyn-Krajewska , Tadeusz Sikora
Tytuł:
HACCP - identyfikacja Krytycznych Punktów Kontrolnych. Cz. 6
Źródło:
Bezpieczeństwo i Higiena Żywności. - nr 4/9 (2003) , s. 26-27
Nr:
2168264112
artykuł w czasopiśmie
456

Autor:
Jacek Kijowski , Danuta Kołożyn-Krajewska , Tadeusz Sikora
Tytuł:
Jakość żywności i czynniki ją kształtujące
Źródło:
Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności : integracja i informatyzacja systemów / red. Jacek Kijowski i Tadeusz SIKORA - Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003, s. 1-7. - Streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Żywność, Jakość, Technologia)
ISBN:
83-204-2858-0
Nr:
2168234732
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
457

Autor:
Danuta Kołożyn-Krajewska , Tadeusz Sikora , Mieczysław Skrzypek
Tytuł:
Towaroznawstwo : podręcznik dla liceum ekonomicznego i szkoły policealnej
Wydanie:
Wyd. 3
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2003
Opis fizyczny:
159, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-02-07246-X
Nr:
2168272954
podręcznik
458

Autor:
Tadeusz Sikora , Danuta Kołożyn-Krajewska
Tytuł:
Jakość i bezpieczeństwo w produkcji i w obrocie żywnością. Cz. 1, Jak zapewnić jakość zdrowotną żywności?
Źródło:
Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny. - nr 6 (2003) , s. 33
Nr:
2168279487
artykuł w czasopiśmie
459

Autor:
Jacek Kijowski , Tadeusz Sikora
Tytuł:
Ustawodawstwo żywnościowe dotyczące bezpieczeństwa zdrowotnego i systemów jego zapewniania
Źródło:
Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności : integracja i informatyzacja systemów / red. Jacek Kijowski i Tadeusz SIKORA - Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003, s. 9-17. - Streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Żywność, Jakość, Technologia)
ISBN:
83-204-2858-0
Nr:
2168234738
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
460

Konferencja:
13th International Symposium: Alternative Economic Strategies, Braszów, Rumunia, od 2003-11-29 do 2003-11-29
Tytuł:
Conditions of Implementation of Quality Menagement Systems in Polish Companies
Źródło:
Alternative Economic Strategies : the 13th International Symposium, November 29, 2003, Braşov, Romania - Bucharest: Editura ERA, 2003, s. 426-431 - Bibliogr.
ISBN:
973-8153-43-3
Nr:
2168254442
rozdział w materiałach konferencyjnych
461

Autor:
Danuta Kołożyn-Krajewska , Tadeusz Sikora
Tytuł:
Zasady HACCP
Źródło:
Bezpieczeństwo i Higiena Żywności. - nr 1/6 (2003) , s. 26-27
Nr:
2168264116
artykuł w czasopiśmie
462

Tytuł:
Obsługa klienta : elementy towaroznawstwa : podręcznik - liceum o profilu usługowo-gospodarczym
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2003
Opis fizyczny:
149 [2] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-02-08781-5
Nr:
2168253452
podręcznik
463

Autor:
Tadeusz Sikora , Danuta Kołożyn-Krajewska
Tytuł:
Jakość i bezpieczeństwo w produkcji i w obrocie żywnością. Cz. 2, Prawne przesłanki wdrażania systemu HACCP (2)
Źródło:
Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny. - nr 9 (2003) , s. 32 - Bibliogr.
Nr:
2168279523
artykuł w czasopiśmie
464

Autor:
Tadeusz Sikora , Danuta Kołożyn-Krajewska
Tytuł:
Jakość i bezpieczeństwo w produkcji i w obrocie żywnością. Cz. 2, Prawne przesłanki wdrażania systemu HACCP
Źródło:
Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny. - nr 7-8 (2003) , s. 78-79
Nr:
2168279507
artykuł w czasopiśmie
465

Autor:
Tadeusz Sikora , Danuta Kołożyn-Krajewska
Tytuł:
Czy bać się systemu HACCP?
Źródło:
Mięsno i Wędliny. - nr 7 (2003) , s. 18-20
Nr:
2168279473
artykuł w czasopiśmie
466

Autor:
Danuta Kołożyn-Krajewska , Tadeusz Sikora
Tytuł:
HACCP - działania korekcyjne. Cz. 8
Źródło:
Bezpieczeństwo i Higiena Żywności. - nr 6/11 (2003) , s. 32-34
Nr:
2168264122
artykuł w czasopiśmie
467

Autor:
Danuta Kołożyn-Krajewska , Tadeusz Sikora
Tytuł:
HACCP - etapy wdrażania systemu
Źródło:
Bezpieczeństwo i Higiena Żywności. - nr 2/7 (2003) , s. 24-25
Nr:
2168264114
artykuł w czasopiśmie
468

Autor:
Danuta Kołożyn-Krajewska , Tadeusz Sikora
Tytuł:
HACCP - limity krytyczne parametrów. Cz. 7
Źródło:
Bezpieczeństwo i Higiena Żywności. - nr 5/10 (2003) , s. 18-20
Nr:
2168264124
artykuł w czasopiśmie
469

Tytuł:
Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności : integracja i informatyzacja systemów
Redakcja:
Kijowski Jacek
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003
Opis fizyczny:
X, [2], 218 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Żywność, Jakość, Technologia)
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-204-2858-0
Nr:
2168234634
Zobacz powiązane rozdziały
470

Autor:
Tadeusz Sikora , Danuta Kołożyn-Krajewska
Tytuł:
Jakość i bezpieczeństwo w produkcji i w obrocie żywnością. Cz. 3, Prawne przesłanki wdrażania systemu HACCP - wymagania prawa polskiego
Źródło:
Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny. - nr 10 (2003) , s. 33-34 - Bibliogr.
Nr:
2168279525
artykuł w czasopiśmie
471

Autor:
Danuta Kołożyn-Krajewska , Tadeusz Sikora
Tytuł:
HACCP - etapy wdrażania systemu. Cz. 5
Źródło:
Bezpieczeństwo i Higiena Żywności. - nr 3/8 (2003) , s. 26-29
Nr:
2168264128
artykuł w czasopiśmie
472

Tytuł:
Uwarunkowania zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności
Źródło:
Metody statystyczne, ekonometryczne i programowania matematycznego : materiały z XXII Konferencji Ekonometryków, Metody zapewnienia jakości i bezpieczeństwa w przetwórstwie żywności : czwarta konferencja naukowa z cyklu "Jakość i bezpieczeństwo żywności" Warszawa 18-19 listopada 2003 r. : [streszczenia referatów] - Warszawa: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności, Wydział Technologii Żywności SGGW, 2003, s. 26-27
Nr:
2168279451
varia
473

Autor:
Tadeusz Sikora , Danuta Kołożyn-Krajewska
Tytuł:
Stan wdrożenia systemu HACCP w polskich przedsiębiorstwach
Źródło:
Jakość polskiej żywności w przededniu integracji Polski z Unią Europejską : XXXIV Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN, Wrocław 10-11 września 2003 : streszczenia wykładów i komunikatów - [Wrocław]: [Wydział Nauk o Żywności Akademii Rolniczej we Wrocławiu], [2003], s. 315. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-913594-6-8
Nr:
2168264474
varia
474

Tytuł:
Wdrażanie systemów zapewnienia i zarządzania jakością w przetwórstwie żywności
Źródło:
Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy : materiały z krajowej konferencji, Radom, październik 2002 / red. Jerzy Żuchowski - Radom: Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, 2002, s. 383-387 - Bibliogr.
ISBN:
83-7351-145-8
Nr:
2168243994
rozdział w materiałach konferencyjnych
475

Autor:
Tadeusz Sikora , Danuta Kołożyn-Krajewska
Tytuł:
Aspekty środowiskowe związane z produkcją i konsumpcją żywności
Źródło:
Ekologiczne problemy jakości wyrobów / red. Wacław ADAMCZYK - Kraków: Wydaw. Naukowe PTTŻ, 2002, s. 67-105 - Bibliogr.
ISBN:
83-7108-105-7
Nr:
2168218844
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
476

Autor:
Danuta Kołożyn-Krajewska , Tadeusz Sikora
Tytuł:
Wdrażać HACCP czy nie?
Źródło:
Bezpieczeństwo i Higiena Żywności. - nr 1 (2002) , s. 30-32
Nr:
2168264130
artykuł w czasopiśmie
477

Konferencja:
XXXIII Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN "Nauka o żywności : osiągnięcia i perspektywy", Lublin, Polska, od 2002-09-10 do 2002-09-11
Tytuł:
Funkcjonowanie systemu HACCP w wybranych zakładach mięsnych
Źródło:
Nauka o żywności : osiągnięcia i perspektywy : XXXIII Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Lublin, 10-11 września 2002 : [streszczenia wykładów i komunikatów] - Lublin: Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 2002, s. 143. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-917658-0-6
Nr:
2168279547
varia
478

Tytuł:
Obligatoryjne systemy zapewnienia jakości zdrowotnej żywności : (wybrane przepisy z Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. "O warunkach zdrowotnych żywności i żywienia" Dz.U.01.63.634