Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Protection of Human Rights in Poland in the National and International Aspects, on Examples of Social Policies, Family Support and Housing = Proteção dos direitos humanos na Polônia nos aspectos nacionais e internacionais, sobre exemplos de políticas sociais, apoio à família e habitação
Źródło:
Revista Reflexões de Filosofia. - Ano 9, no. 17 (2020) , s. 12-25. - Summ., res. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168348962
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Tytuł:
Protection of Client and Consumer of Financial Services in European Union and Polish Law = Proteção do cliente e consumidor de serviços financeiros na União Europeia e lei polaca
Źródło:
Revista Brasileira de Direito. - vol. 15, n. 1 (2019) , s. 7-24. - Summ., res. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168338445
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Tytuł:
Przymusowy wykup akcji jako forma restrukturyzacji spółki publicznej
Źródło:
Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa / red. Michał Kuźnik, Aleksander Jerzy Witosz - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 241-255
ISBN:
978-83-812-8902-3 ; 978-83-812-8987-0
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168330459
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Proces regulacji i deregulacji na rynku ubezpieczeniowym, płatniczym i kapitałowym w aspekcie obowiązku implementacji prawa unijnego
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2018
Opis fizyczny:
197 s.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Wydanie publikacji dofinansowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ISBN:
978-83-8085-807-7
Poziom I:
120.00 pkt
Nr:
2168332673
monografia
5

Konferencja:
27th Conference Medicine, Law and Society: "Contemporary Medical, Legal and Ethical Challenges and Dilemmas", Maribor, Słowenia, od 2018-03-23 do 2018-03-24
Tytuł:
Patients' Genetic Data Protection in Polish Law and EU Law - Selected Issues
Źródło:
Medicine, Law & Society. - vol. 11, no. 1 (2018) , s. 29-46. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
u 15.00 pkt
Nr:
2168324905
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
Tytuł:
Ochrona klienta usług finansowych w świetle ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym - zagadnienia wybrane = Protection of Financial Services Clients in the Act on Handling of Complaints by Financial Market Entities and on the Financial Ombudsman : Selected Issues
Źródło:
Ochrona klienta na rynku usług finansowych w świetle aktualnych problemów i regulacji prawnych / red. Edyta Rutkowska-Tomaszewska - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 115-139. - Streszcz., summ.
Seria:
(Monografie Prawnicze)
ISBN:
978-83-812-8085-3 ; 978-83-812-8086-0
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168340357
rozdział w monografii
7

Tytuł:
Islam w międzynarodowej i krajowej przestrzeni prawnej
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Stowarzyszenie Ryza, 2017
Opis fizyczny:
192 s.; 23 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy tekstach, Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja sfinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ISBN:
978-83-948146-3-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168321995
Zobacz powiązane rozdziały
8

Autor:
Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Tytuł:
Definition of the Inside Information and Principles for Delaying Its Publication under the MAR Regulation (Market Abuse Regulation) = Definicja informacji poufnej oraz zasady opóźniania jej publikacji w świetle rozporządzenia MAR (Market Abuse Regulation)
Źródło:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 84-85. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336323
varia
9

Autor:
Tytuł:
Implementation of the Directive 2013/11/EU on Alternative Dispute Resolution for Consumer Disputes - Historical Background and Legal Consequences of a Failure to Transpose the Directive within the Prescribed Time = Implementacja dyrektywy 2013/11/UE w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich - rys historyczny oraz konsekwencje prawne braku transpozycji w terminie
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (967) (2017) , s. 91-106. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168323101
artykuł w czasopiśmie
10

Autor:
Tytuł:
Instytucja wakufa w prawie i praktyce polskiej = Wakuf in Polish Law and Practice
Źródło:
Islam w międzynarodowej i krajowej przestrzeni prawnej / red. Paweł CZUBIK i Karol MAGOŃ - Kraków: Stowarzyszenie Ryza, 2017, s. 173-184. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-948146-3-2
Nr:
2168322009
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
11

Autor:
Tytuł:
Ochrona konsumenta w świetle ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym = Consumer Protection in the Light of the Act Concerning the Complaint Handling Procedure by Financial Service Providers and Financial Ombudsman
Źródło:
Europa Regionum. - t. 29 (2016) , s. 185-195. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168315109
artykuł w czasopiśmie
12

Autor:
Tytuł:
Wpływ dyrektywy ADR oraz rozporządzenia ODR na pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem usług finansowych
Źródło:
Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego / red. Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 301-313
ISBN:
978-83-255-7855-8 ; 978-83-255-7856-5
Nr:
2168303531
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
13

Autor:
Tytuł:
Kierunek Prawo w UEK
Źródło:
Kurier UEK. - nr 2 (63) (2015) , s. 15
Tryb dostępu:
Nr:
2168291567
artykuł nierecenzowany
14

Autor:
Tytuł:
Konstrukcja normatywna przedawnienia w nowym Kodeksie cywilnym
Źródło:
Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 2, Uwagi na temat I części projektu Kodeksu cywilnego / kierownik tematu: Bogusława GNELA ; koordynator tematu: Błażej BUGAJSKI2014, s. 129-141
Sygnatura:
NP-1276/2/Magazyn
Nr:
2168301363
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
15

Autor:
Konferencja:
International conference of PhD students and young researchers: The Interaction of National Legal Systems : Convergence or Divergence?, Wilno, Litwa, od 2013-04-25 do 2013-04-26
Tytuł:
Energy Policy of the European Union and its in Fluence on EU Economic Competitiveness
Źródło:
The Interaction of National Legal Systems : Convergence or Divergence? - Vilnius: Vilnius University, 2013, s. 178-185
ISBN:
978-609-459-201-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168323059
rozdział w materiałach konferencyjnych
16

Autor:
Tytuł:
Ochrona poszkodowanego w konstrukcji regresu nietypowego (szczególnego) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego
Źródło:
Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne / red. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC - Warszawa: Difin SA, 2013, s. 297-307
ISBN:
978-83-7930-012-9
Nr:
2168274323
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
17

Autor:
Tytuł:
Anioł w Krakowie
Źródło:
Kurier UEK2013. - nr 5 (57), s. 44-45
Tryb dostępu:
Nr:
2168281931
varia
1
Protection of Human Rights in Poland in the National and International Aspects, on Examples of Social Policies, Family Support and Housing = Proteção dos direitos humanos na Polônia nos aspectos nacionais e internacionais, sobre exemplos de políticas sociais, apoio à família e habitação / Karol RYSZKOWSKI, Karol MAGOŃ // Revista Reflexões de Filosofia. - Ano 9, no. 17 (2020), s. 12-25. - Summ., res. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://revistareflexoes.com.br/wp-content/uploads/2020/07/2.2.2-Karol.pdf
2
Protection of Client and Consumer of Financial Services in European Union and Polish Law = Proteção do cliente e consumidor de serviços financeiros na União Europeia e lei polaca / Karol MAGOŃ // Revista Brasileira de Direito. - vol. 15, n. 1 (2019), s. 7-24. - Summ., res. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://seer.imed.edu.br/index.php/revistadedireito/article/download/3213/2327. - ISSN 1807-1228
3
Przymusowy wykup akcji jako forma restrukturyzacji spółki publicznej / Karol MAGOŃ // W: Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa / red. nauk. Michał Kuźnik, Aleksander Jerzy Witosz. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - S. 241-255. - ISBN 978-83-812-8902-3 ; 978-83-812-8987-0
4
Proces regulacji i deregulacji na rynku ubezpieczeniowym, płatniczym i kapitałowym w aspekcie obowiązku implementacji prawa unijnego / Monika SZARANIEC, Jan BYRSKI, Karol MAGOŃ. - Warszawa: Difin, 2018. - 197 s. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-807-7
5
Patients' Genetic Data Protection in Polish Law and EU Law - Selected Issues / Kinga MICHAŁOWSKA, Karol MAGOŃ // Medicine, Law & Society. - vol. 11, no. 1 (2018), s. 29-46. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.um.si/index.php/medicine/article/download/89/74. - ISSN 2463-7955
6
Ochrona klienta usług finansowych w świetle ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym - zagadnienia wybrane = Protection of Financial Services Clients in the Act on Handling of Complaints by Financial Market Entities and on the Financial Ombudsman : Selected Issues / Karol MAGOŃ // W: Ochrona klienta na rynku usług finansowych w świetle aktualnych problemów i regulacji prawnych / red. Edyta Rutkowska-Tomaszewska. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Monografie Prawnicze). - S. 115-139. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-812-8085-3 ; 978-83-812-8086-0
7
Islam w międzynarodowej i krajowej przestrzeni prawnej / red. nauk. Paweł CZUBIK i Karol MAGOŃ. - Kraków: Stowarzyszenie Ryza, 2017. - 192 s. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy tekstach. - Bibliogr. - ISBN 978-83-948146-3-2. - Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4229943&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp:
8
Definition of the Inside Information and Principles for Delaying Its Publication under the MAR Regulation (Market Abuse Regulation) = Definicja informacji poufnej oraz zasady opóźniania jej publikacji w świetle rozporządzenia MAR (Market Abuse Regulation) / Karol MAGOŃ // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 84-85. - Dostępne tylko streszczenia
9
Implementation of the Directive 2013/11/EU on Alternative Dispute Resolution for Consumer Disputes - Historical Background and Legal Consequences of a Failure to Transpose the Directive within the Prescribed Time = Implementacja dyrektywy 2013/11/UE w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich - rys historyczny oraz konsekwencje prawne braku transpozycji w terminie / Karol MAGOŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (967) (2017), s. 91-106. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1285/1019. - ISSN 1898-6447
10
Instytucja wakufa w prawie i praktyce polskiej = Wakuf in Polish Law and Practice / Karol MAGOŃ // W: Islam w międzynarodowej i krajowej przestrzeni prawnej / red. nauk. Paweł CZUBIK i Karol MAGOŃ. - Kraków: Stowarzyszenie Ryza, 2017. - S. 173-184. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-948146-3-2
11
Ochrona konsumenta w świetle ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym = Consumer Protection in the Light of the Act Concerning the Complaint Handling Procedure by Financial Service Providers and Financial Ombudsman / Karol MAGOŃ // Europa Regionum. - t. 29 (2016), s. 185-195. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/er/file/article/download/6121/23029.pdf. - ISSN 1428-278X
12
Wpływ dyrektywy ADR oraz rozporządzenia ODR na pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem usług finansowych / Karol MAGOŃ // W: Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego / red. nauk. Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - S. 301-313. - ISBN 978-83-255-7855-8 ; 978-83-255-7856-5
13
Kierunek Prawo w UEK / Karol MAGOŃ // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 2 (63) (2015), s. 15. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_02_63_2015_na_stron___pop_po. - ISSN 1689-7757
14
Konstrukcja normatywna przedawnienia w nowym Kodeksie cywilnym / Karol MAGOŃ // W: Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 2, Uwagi na temat I części projektu Kodeksu cywilnego / kierownik tematu: Bogusława GNELA ; koordynator tematu: Błażej BUGAJSKI. - (2014), s. 129-141
15
Energy Policy of the European Union and its in Fluence on EU Economic Competitiveness / Karol MAGOŃ // W: The Interaction of National Legal Systems : Convergence or Divergence?. - Vilnius: Vilnius University, 2013. - S. 178-185. - ISBN 978-609-459-201-0. - Pełny tekst: http://www.tf.vu.lt/wp-content/uploads/2013/04/THE-INTERACTION-OF-NATIONAL-LEGAL-SYSTEMS_-convergence-or-divergence_2013.pdf
16
Ochrona poszkodowanego w konstrukcji regresu nietypowego (szczególnego) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego / Karol MAGOŃ // W: Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa: Difin SA, 2013. - S. 297-307. - ISBN 978-83-7930-012-9
17
Anioł w Krakowie / Karol MAGOŃ // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 5 (57) (2013), s. 44-45. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_57_www. - ISSN 1689-7757
1
Ryszkowski K., Magoń K., (2020), Protection of Human Rights in Poland in the National and International Aspects, on Examples of Social Policies, Family Support and Housing, "Revista Reflexões de Filosofia", Ano 9, no. 17, s. 12-25; https://revistareflexoes.com.br/wp-content/uploads/2020/07/2.2.2-Karol.pdf
2
Magoń K., (2019), Protection of Client and Consumer of Financial Services in European Union and Polish Law, "Revista Brasileira de Direito", vol. 15, n. 1, s. 7-24; https://seer.imed.edu.br/index.php/revistadedireito/article/download/3213/2327
3
Magoń K., (2018), Przymusowy wykup akcji jako forma restrukturyzacji spółki publicznej. [W:] Kuźnik M., Witosz (red.), Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 241-255.
4
Szaraniec M., Byrski J., Magoń K., (2018), Proces regulacji i deregulacji na rynku ubezpieczeniowym, płatniczym i kapitałowym w aspekcie obowiązku implementacji prawa unijnego, Warszawa : Difin, 197 s.
5
Michałowska K., Magoń K., (2018), Patients' Genetic Data Protection in Polish Law and EU Law - Selected Issues, "Medicine, Law & Society", vol. 11, no. 1, s. 29-46; http://journals.um.si/index.php/medicine/article/download/89/74
6
Magoń K., (2017), Ochrona klienta usług finansowych w świetle ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym - zagadnienia wybrane. [W:] Rutkowska-Tomaszewska E. (red.), Ochrona klienta na rynku usług finansowych w świetle aktualnych problemów i regulacji prawnych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 115-139.
7
Czubik P., Magoń K. (red.), (2017), Islam w międzynarodowej i krajowej przestrzeni prawnej, Kraków : Stowarzyszenie Ryza, 192 s.
8
Magoń K., (2017), Definition of the Inside Information and Principles for Delaying Its Publication under the MAR Regulation (Market Abuse Regulation). [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 84-85.
9
Magoń K., (2017), Implementation of the Directive 2013/11/EU on Alternative Dispute Resolution for Consumer Disputes - Historical Background and Legal Consequences of a Failure to Transpose the Directive within the Prescribed Time, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 8 (967), s. 91-106; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1285/1019
10
Magoń K., (2017), Instytucja wakufa w prawie i praktyce polskiej. [W:] Czubik P., Magoń K. (red.), Islam w międzynarodowej i krajowej przestrzeni prawnej, Kraków : Stowarzyszenie Ryza, s. 173-184.
11
Magoń K., (2016), Ochrona konsumenta w świetle ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, "Europa Regionum", t. 29, s. 185-195; https://wnus.edu.pl/er/file/article/download/6121/23029.pdf
12
Magoń K., (2015), Wpływ dyrektywy ADR oraz rozporządzenia ODR na pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem usług finansowych. [W:] Gnela B., Michałowska K. (red.), Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 301-313.
13
Magoń K., (2015), Kierunek Prawo w UEK, "Kurier UEK", nr 2 (63), s. 15; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_02_63_2015_na_stron___pop_po
14
Magoń K., (2014), Konstrukcja normatywna przedawnienia w nowym Kodeksie cywilnym. [W:] Gnela B., Bugajski B. (kierownik tematu), Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 2, Uwagi na temat I części projektu Kodeksu cywilnego, s. 129-141.
15
Magoń K., (2013), Energy Policy of the European Union and its in Fluence on EU Economic Competitiveness. [W:] The Interaction of National Legal Systems : Convergence or Divergence?, Vilnius : Vilnius University, s. 178-185.
16
Magoń K., (2013), Ochrona poszkodowanego w konstrukcji regresu nietypowego (szczególnego) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego. [W:] Gnela B., Szaraniec M. (red.), Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne, Warszawa : Difin SA, s. 297-307.
17
Magoń K., (2013), Anioł w Krakowie, "Kurier UEK", nr 5 (57), s. 44-45; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_57_www
1
@article{UEK:2168348962,
author = "Karol Ryszkowski and Karol Magoń",
title = "Protection of Human Rights in Poland in the National and International Aspects, on Examples of Social Policies, Family Support and Housing",
journal = "Revista Reflexões de Filosofia",
number = "Ano 9, no. 17",
pages = "12-25",
year = "2020",
url = {https://revistareflexoes.com.br/wp-content/uploads/2020/07/2.2.2-Karol.pdf},
}
2
@article{UEK:2168338445,
author = "Karol Magoń",
title = "Protection of Client and Consumer of Financial Services in European Union and Polish Law",
journal = "Revista Brasileira de Direito",
number = "vol. 15, n. 1",
pages = "7-24",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.18256/2238-0604.2019.v15i1.3213},
url = {https://seer.imed.edu.br/index.php/revistadedireito/article/download/3213/2327},
}
3
@inbook{UEK:2168330459,
author = "Karol Magoń",
title = "Przymusowy wykup akcji jako forma restrukturyzacji spółki publicznej",
booktitle = "Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa",
pages = "241-255",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
isbn = "978-83-812-8902-3 ; 978-83-812-8987-0",
}
4
@book{UEK:2168332673,
author = "Monika Szaraniec and Jan Byrski and Karol Magoń",
title = "Proces regulacji i deregulacji na rynku ubezpieczeniowym, płatniczym i kapitałowym w aspekcie obowiązku implementacji prawa unijnego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2018",
isbn = "978-83-8085-807-7",
}
5
@article{UEK:2168324905,
author = "Kinga Michałowska and Karol Magoń",
title = "Patients' Genetic Data Protection in Polish Law and EU Law - Selected Issues",
journal = "Medicine, Law & Society",
number = "vol. 11, no. 1",
pages = "29-46",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.18690/2463-7955.11.1.29-46.(2018)},
url = {http://journals.um.si/index.php/medicine/article/download/89/74},
}
6
@inbook{UEK:2168340357,
author = "Karol Magoń",
title = "Ochrona klienta usług finansowych w świetle ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym - zagadnienia wybrane",
booktitle = "Ochrona klienta na rynku usług finansowych w świetle aktualnych problemów i regulacji prawnych",
pages = "115-139",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8085-3 ; 978-83-812-8086-0",
}
7
@book{UEK:2168321995,
title = "Islam w międzynarodowej i krajowej przestrzeni prawnej",
adress = "Kraków",
publisher = "Stowarzyszenie Ryza",
year = "2017",
url = {},
isbn = "978-83-948146-3-2",
}
8
@misc{UEK:2168336323,
author = "Karol Magoń",
title = "Definition of the Inside Information and Principles for Delaying Its Publication under the MAR Regulation (Market Abuse Regulation)",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "84-85",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
9
@article{UEK:2168323101,
author = "Karol Magoń",
title = "Implementation of the Directive 2013/11/EU on Alternative Dispute Resolution for Consumer Disputes - Historical Background and Legal Consequences of a Failure to Transpose the Directive within the Prescribed Time",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "8 (967)",
pages = "91-106",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0968.0806},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1285/1019},
}
10
@inbook{UEK:2168322009,
author = "Karol Magoń",
title = "Instytucja wakufa w prawie i praktyce polskiej",
booktitle = "Islam w międzynarodowej i krajowej przestrzeni prawnej",
pages = "173-184",
adress = "Kraków",
publisher = "Stowarzyszenie Ryza",
year = "2017",
isbn = "978-83-948146-3-2",
}
11
@article{UEK:2168315109,
author = "Karol Magoń",
title = "Ochrona konsumenta w świetle ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym",
journal = "Europa Regionum",
number = "t. 29",
pages = "185-195",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/er.2016.29-12},
url = {https://wnus.edu.pl/er/file/article/download/6121/23029.pdf},
}
12
@inbook{UEK:2168303531,
author = "Karol Magoń",
title = "Wpływ dyrektywy ADR oraz rozporządzenia ODR na pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem usług finansowych",
booktitle = "Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego",
pages = "301-313",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
isbn = "978-83-255-7855-8 ; 978-83-255-7856-5",
}
13
@article{UEK:2168291567,
author = "Karol Magoń",
title = "Kierunek Prawo w UEK",
journal = "Kurier UEK",
number = "2 (63)",
pages = "15",
year = "2015",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_02_63_2015_na_stron___pop_po},
}
14
@unpublished{UEK:2168301363,
author = "Karol Magoń",
title = "Konstrukcja normatywna przedawnienia w nowym Kodeksie cywilnym",
booktitle = "Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 2, Uwagi na temat I części projektu Kodeksu cywilnego ",
pages = "129-141",
year = "2014",
}
15
@inbook{UEK:2168323059,
author = "Karol Magoń",
title = "Energy Policy of the European Union and its in Fluence on EU Economic Competitiveness",
booktitle = "The Interaction of National Legal Systems : Convergence or Divergence?",
pages = "178-185",
adress = "Vilnius",
publisher = "Vilnius University",
year = "2013",
url = {http://www.tf.vu.lt/wp-content/uploads/2013/04/THE-INTERACTION-OF-NATIONAL-LEGAL-SYSTEMS_-convergence-or-divergence_2013.pdf},
isbn = "978-609-459-201-0",
}
16
@inbook{UEK:2168274323,
author = "Karol Magoń",
title = "Ochrona poszkodowanego w konstrukcji regresu nietypowego (szczególnego) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego",
booktitle = "Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne",
pages = "297-307",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2013",
isbn = "978-83-7930-012-9",
}
17
@misc{UEK:2168281931,
author = "Karol Magoń",
title = "Anioł w Krakowie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (57)",
pages = "44-45",
year = "2013",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_57_www},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID