Publikacje wybranego autora

1

Autor:
Maria Sierpińska , Małgorzata Kowalik , Agata Sierpińska-Sawicz , Michał Zubek
Tytuł:
Obligacje korporacyjne w finansowaniu rozwoju przedsiębiorstw
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020
Opis fizyczny:
216 s.: il.; 23,5 cm
Seria:
(PPP. Przedsiębiorstwo)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-21053-3
Poziom I:
100.00 pkt
Nr:
2168347334
monografia
2

Autor:
Maria Sierpińska , Agata Sierpińska-Sawicz , Ryszard Węgrzyn
Tytuł:
Controlling finansowy w przedsiębiorstwie
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019
Opis fizyczny:
366 s.: il.; 24 cm
Seria:
(CCC Controlling)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-20121-0
Tryb dostępu:
Poziom I:
100.00 pkt
Nr:
2168333907
monografia
3

Tytuł:
Koszty finansowania dłużnego w świetle nowych rozwiązań podatkowych = Costs of Debt Financing in the Light of New Tax Solutions
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 514 (2018) , s. 404-415. - Tytuł numeru: Zarządzanie kosztami i dokonaniami - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168329859
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Directions of Change in Corporate Fringe Benefits = Kierunki zmian w systemie benefitów w przedsiębiorstwach
Źródło:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 1 (91) (2018) , s. 219-229. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168323903
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Growth of Exports as a Precondition for Reindustrialisation of the Polish Economy = Rozwój eksportu jako warunek reindustrializacji gospodarki polskiej
Źródło:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 5 (89) cz. 1 (2017) , s. 377-387. - Tytuł numeru: Finanse publiczne i gospodarka - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168322811
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Nowa rola komitetów audytu w spółkach zainteresowania publicznego = A New Role of Audit Committees Public Interest Companies
Źródło:
Studia i Prace WNEiZ US. - nr 50, t. 3 (2017) , s. 131-142. - Tytuł numeru: Metody ilościowe w ekonomii : zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. T. 3 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168323433
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
Wydanie:
Wyd. 1, 11 dodr.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017
Opis fizyczny:
276 s.: il.; 24 cm
Seria:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-15136-2
Tryb dostępu:
Poziom I:
100.00 pkt
Nr:
2168314991
monografia
8

Autor:
Tytuł:
Koncepcja controllingu w urzędzie administracji samorządowej szczebla gminnego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2017
Opis fizyczny:
409 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-410
Nr:
2168335007
doktorat
9

Tytuł:
Wzrost gospodarczy a płace minimalne w Polsce = Economic Growth and Minimum Wages in Poland
Źródło:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 4 (82), cz. 1 (2016) , s. 759-768. - Tytuł numeru: Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168312925
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
The Level of Minimum Wages in Poland as Compared to Other Countries
Źródło:
Expectations and Challenges of Modern Economy and Enterprises : Problems, Concepts, Activities / ed. by Jarosław KACZMAREK, Katarzyna ŻMIJA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 43-55. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-51-5 ; 978-83-65173-52-2
Nr:
2168307903
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Kierunki zmian w obszarze płacy minimalnej oraz ich skutki = Directions of Changes in the Area of Minimum Wages as well as their Effects
Źródło:
Zarządzanie przedsiębiorstwem : analiza współczesnych uwarunkowań, koncepcji i determinant / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 173-184. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-62-1 ; 978-83-65173-63-8
Nr:
2168309149
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
12

Autor:
Maria Sierpińska , Janusz Czapiński , Agata Sierpińska-Sawicz
Tytuł:
Dyskryminacja płacowa kobiet w jednostkach organizacyjnych w Polsce = Women Wage Discrimination in Organizational Units in Poland
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 1 (2015) , s. 41-54. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168288767
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Obce źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce = External Sources of Financing Small and Medium Enterprises in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 116 (2015) , s. 433-441. - Tytuł numeru: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2015 - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 848)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168297523
artykuł w czasopiśmie
14

Autor:
Maria Sierpińska , Elżbieta Królikowska
Tytuł:
Pożyczki jako źródło finansowania spółek powiązanych kapitałowo = Intern-Company Loans as a Financing Source in the Equity Related Entity
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 74, t.2 (2015) , s. 393-402. - Tytuł numeru: Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 855)
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168303895
artykuł w czasopiśmie
15

Autor:
Arkadiusz Kustra , Maria Sierpińska
Konferencja:
15. Międzynarodowa Konferencja Zarządzanie Finansami, Kołobrzeg, Polska, od 2014-04-02 do 2014-04-04
Tytuł:
Ewolucja funkcji dyrektora finansowego w przedsiębiorstwie = Evolution of CFO Functions in the Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 66 (2014) , s. 757-766. - Tytuł numeru: Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 803)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168290461
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Terminy płatności faktur w obrocie gospodarczym w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej = Invoices Due Dates in Poland in Comparison with Other European Union Countries
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 198, cz. 2 (2014) , s. 131-140. - Tytuł numeru: Finanse - problemy - decyzje 2014. Cz. 2 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168292047
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Zastosowanie nettingu w rozliczeniach wewnątrzkorporacyjnych = The Use of Netting in Accounts Settlements Within the Corporation
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 326 (2014) , s. 222-231. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168281989
artykuł w czasopiśmie
18

Autor:
Alina Dyduch , Maria Sierpińska , Zofia Wilimowska
Tytuł:
Finanse i rachunkowość
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013
Opis fizyczny:
388, [4] s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zarządzanie i Inżynieria Produkcji)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2062-1
Nr:
2168246226
monografia
19

Autor:
Maria Sierpińska , Bogusław Niedbała
Tytuł:
Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie : centra odpowiedzialności w teorii i praktyce
Wydanie:
Wyd. 1, dodr. 5
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013
Opis fizyczny:
420, [2] s.: il.; 24 cm.
Seria:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-13893-6
Nr:
2168278465
monografia
20

Tytuł:
Efektywność zarządzania kapitałem obcym w polskich przedsiębiorstwach
Źródło:
Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI2012, s. 182-204
Sygnatura:
NP-1386/Magazyn
Nr:
2168271880
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
21

Autor:
Anna Szewczyk
Tytuł:
Przyczyny nieudanych fuzji i przejęć w fazie Post Merger Integration (PMI)
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2012
Opis fizyczny:
315 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-225
Nr:
2168238780
doktorat
22

Tytuł:
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych
Wydanie:
Wyd. 3 zm. i uaktualnione, dodr. 7
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
Opis fizyczny:
406, [1] s.: il.; 24 cm
Seria:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Uwagi:
Data wyd. ustalona z wydaw. (rozmowa tel. 12.11.2012).Na s. red.: Cop. 2004. Podstawowy podręcznik do przedmiotu "Analiza finansowa przedsiębiorstwa" oraz pomocniczy do innych przedmiotów dotyczących finansów przedsiębiorstw dla studentów wszystkich uczelni na kierunkach: zarządzanie i marketing, finanse i bankowość, ekonomia, dla studentów studiów podyplomowych i dla praktyków, Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-14987-1
Nr:
2168261648
monografia
23

Autor:
Piotr Rzeszowski , Maria Sierpińska
Tytuł:
Financing Structure of Enterprises in the Metal Industry in Poland Between 2000 and 2010 = Financing Structure of Enterprises in the Metal Industry in Poland Between 2000 and 2010
Źródło:
Contemporary Economics. - vol. 6, nr 3 (2012) , s. 66-75. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168275591
artykuł w czasopiśmie
24

Autor:
Maria Sierpińska , Piotr Rzeszowski
Tytuł:
Krótkoterminowa równowaga kapitałowa w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego = Short Term Capital Balance in the Metal Steel Industry
Źródło:
Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 517-532. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-81-5
Nr:
2168247580
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
25

Autor:
Maria Sierpińska , Patrycja Bąk
Tytuł:
Financial Structure of Mining Sector Companies During an Economic Slowdown = Struktura finansowania przedsiębiorstw w sektorze górniczym i wydobywczym w okresie spowolnienia gospodarczego
Źródło:
Archives of Mining Sciences. - vol. 57, no 4 (2012) , s. 1089-1100. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Scientific project financed with funds for science in 2010-2013 as research project no. N N524 360438
Lista MNiSW:
a
Nr:
2168303125
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Determinanty płynności finansowej w przemyśle metalurgicznym = Determinants of Financial Liquidity in the Metallurgical Industry
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 50 (2012) , s. 197-208. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : upowszechnianie i transfer wyników badań - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 689)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168259384
artykuł w czasopiśmie
27

Tytuł:
Struktura finansowania przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego
Źródło:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Etap 6, Uwarunkowania restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw w warunkach transformacji / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI2011, s. 149-182
Sygnatura:
NP-1341/Magazyn
Nr:
2168260636
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych
Wydanie:
Wyd. 3 zm. i uaktual., dodr. 5
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011
Opis fizyczny:
406, [2] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-14987-1
Nr:
2168289823
monografia
29

Autor:
Maria Sierpińska , Agnieszka Woś
Tytuł:
Wpływ programów lojalnościowych na wielkość przychodów ze sprzedaży w aptekach = The Influence of Implementing Loyalty Programs on Incomes in Pharmacies
Źródło:
Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 865-880. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-95-2
Nr:
2168220132
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Sources for Obtaining Contractor Data by Business in Poland
Źródło:
Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy : Studies from Economics and Management / ed. by Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: [Foundation of the Cracow University of Economics], 2011, s. 211-224 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-35-8
Nr:
2166536569
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
31

Autor:
Agnieszka Woś
Tytuł:
Wpływ programów lojalnościowych na wyniki finansowe aptek
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2010
Opis fizyczny:
453 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.Dostępna także na CD
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-145
Nr:
51017
doktorat
32

Autor:
Maria Sierpińska , Jerzy Różański
Tytuł:
Zarządzanie kredytem kupieckim w warunkach kryzysu finansowego
Źródło:
Dylematy zarządzania organizacjami we współczesnej gospodarce / red. nauk. Anna Adamik i Stefan Lachiewicz - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2010, s. 360-374 - Bibliogr.
Seria:
(Monografie - Politechnika Łódzka)
ISBN:
978-83-7283-354-9
Nr:
2165994732
rozdział w monografii
33

Autor:
Elżbieta Królikowska
Tytuł:
Należności trudne jako przyczyna upadłości przedsiębiorstw w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2010
Opis fizyczny:
404 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.Dostępna także na CD
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-169
Nr:
52059
doktorat
34

Tytuł:
Contemporary trends in management and finance : theory and practice
, Szczepankowski Piotr
Adres wydawniczy:
Warsaw: Vizja Press & IT, 2010
Opis fizyczny:
240, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
4th edition of the Economic International Conference "Contemporary trends in management and finance : theory and practice"., Bibliogr. przy pracach
ISBN:
978-83-61086-78-9
Nr:
52348
materiały konferencyjne
35

Tytuł:
Sposoby odzyskiwania należności przez przedsiębiorstwa = Methods of Account Receivables Recover
Źródło:
Współczesna Ekonomia = Contemporary Economics. - vol. 4, nr 4 (2010) , s. 187-202. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168275593
artykuł w czasopiśmie
36

Tytuł:
Methods of Customers' Credit Risk Assessment
Źródło:
Enterprise in the Face of Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Ryszard BOROWIECKI - Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2010, s. 453-468. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-509-1
Nr:
2161911369
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
37

Autor:
Maria Sierpińska , Agata Sierpińska
Tytuł:
Rozwój alternatywnych systemów obrotu w Europie = Development of Alternative Stock Exchange Markets in Europe
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 48 (2009) , s. 717-726. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50450
artykuł w czasopiśmie
38

Tytuł:
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych
Wydanie:
Wyd. 3 zm. i uaktual., dodr. 4
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009
Opis fizyczny:
406, [2] s.: il.; 24 cm
Seria:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Uwagi:
Na okł.: "Nowe wydanie!", Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-14987-1
Nr:
2168237124
monografia
39

Autor:
Maria Sierpińska , Arkadiusz Kustra
Tytuł:
Future Developments of Remuneration Systems in the Coal Mining Industry
Źródło:
Global and Regional Challenges for the 21st Century Economies / sci. ed.: Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2009, s. 227-237. - Summ.
ISBN:
978-83-927790-4-9
Nr:
2162108287
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
Wydanie:
Wyd. 1, 10 dodr.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009
Opis fizyczny:
276, [1] s.: il.; 24 cm
Seria:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-15136-2
Nr:
2168218440
monografia
41

Tytuł:
Zarządzanie finansami we współczesnych przedsiębiorstwach. T. 1, Controlling i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw
Adres wydawniczy:
Warszawa: Vizja Press & IT, 2009
Opis fizyczny:
236 s.: il.; 25 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-61086-48-2
Nr:
51381
monografia
42

Autor:
Agata Sierpińska , Maria Sierpińska
Tytuł:
Analiza porównawcza alternatywnych systemów obrotu giełdowego = Alternative Trading Systems Comparison Analysis
Źródło:
Zarządzanie finansami we współczesnych przedsiębiorstwach T. 2, Finansowanie i działalność inwestycyjna przedsiębiorstw / red. Piotr Szczepankowski - Warszawa: Vizja Press & IT, 2009, s. 67-93. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61086-49-9
Nr:
2168231108
rozdział w monografii
43

Autor:
Robert Bąk
Tytuł:
Synergia operacyjna jako efekt przejęcia kontroli nad przedsiębiorstwem przez inwestora strategicznego (na przykładzie polskich spółek przemysłu oponiarskiego)
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2009
Opis fizyczny:
363 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-119
Nr:
51484
doktorat
44

Autor:
Aneta Madyda
Tytuł:
Szacowanie ryzyka przedsięwzięć budowlanych przez wykonawcę na etapie przygotowania oferty
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2008
Opis fizyczny:
309 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-72
Nr:
51609
doktorat
45

Autor:
Robert Bąk , Maria Sierpińska
Tytuł:
Przesłanki powodzenia fuzji i przejęć przedsiębiorstw = Conditions for the Success of Mergers and Acquisitions of Companies
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1200 (2008) , s. 28-38. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50856
artykuł w czasopiśmie
46

Autor:
Maria Sierpińska , Piotr Szczepankowski
Tytuł:
Badanie koniunktury spółek rynku New Connect : metodologia i próbna weryfikacja proponowanych modeli = Research of the New Connect Market Enterprises Economic Situation : Methodology and Test Revision of Suggesting Models
Źródło:
Badania Operacyjne i Decyzje = Operations Research and Decisions. - nr 3 (2008) , s. 89-105. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
50224
artykuł w czasopiśmie
47

Tytuł:
Raporty wewnętrzne jako źródło informacji analitycznej = Internal Reports as a Source of the Analytical Information
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 9 (1209) (2008) , s. 225-236. - Tytuł numeru: Współczesne problemy analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50870
artykuł w czasopiśmie
48

Tytuł:
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
Wydanie:
Wyd. 1, 9 dodr.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
Opis fizyczny:
276, [1] s.: il.; 24 cm
Seria:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-15136-2
Nr:
2168288193
monografia
49

Autor:
Maria Sierpińska , Agata Sierpińska
Tytuł:
Raportowanie realizacji zadań w controllingu
Źródło:
System raportowania wyników w controllingu operacyjnym / red. Maria SIERPIŃSKA - Warszawa: VIZJA PRESS&IT, 2007, s. 47-94
Seria:
(Finanse Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie)
ISBN:
83-60283-45-1
Nr:
2166587784
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Próba weryfikacji teorii kredytu kupieckiego w branży odzieżowej w Polsce = An Attempt to Verify the Trade Credit in Cloth Industry in Poland
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1152 (2007) , s. 480-490. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51023
artykuł w czasopiśmie
51

Autor:
Arkadiusz Kustra , Maria Sierpińska
Tytuł:
Raporty controllingowe jako źródło informacji menedżerskiej = Controlling Reports as a Managerial Information Source
Źródło:
Narzędzia controllingu w przedsiębiorstwie / red. Maria SIERPIŃSKA, Arkadiusz Kustra - Warszawa: Vizja Press&It, 2007, s. 247-262. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Finanse Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie)
ISBN:
83-60283-91-5 ; 978-83-60283-91-2
Nr:
2165687689
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
52

Tytuł:
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
Wydanie:
Wyd. 1, 8 dodr.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
Opis fizyczny:
274, [3] s.: il.; 24 cm
Seria:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-15136-2
Nr:
52091
monografia
53

Autor:
Maria Sierpińska , Bogusław Niedbała
Tytuł:
Systemy premiowania w controllingu operacyjnym = Operating Controlling Bonus Systems
Źródło:
Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007, s. 307-319. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-3-8
Nr:
2166095423
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
54

Autor:
Agata Sierpińska , Maria Sierpińska
Tytuł:
NewConnect jako źródło pozyskiwania kapitału dla małych podmiotów gospodarczych = NewConnect as a Source of Capital for Small Enterprises
Źródło:
Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu / red. Elżbieta Weiss, Marzena Godlewska - Warszawa: Vizja Press&It, 2007, s. 89-102. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60283-98-1
Nr:
2168229528
rozdział w monografii
55

Tytuł:
System raportowania wyników w controllingu operacyjnym
Adres wydawniczy:
Warszawa: VIZJA PRESS&IT, 2007
Opis fizyczny:
295 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Finanse Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie)
Uwagi:
Na s. red. błędny ISBN-13., Bibliogr.
ISBN:
83-60283-45-1
Nr:
52007
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
56

Autor:
Agnieszka Długosz
Tytuł:
Koncepcja systemu controllingu kosztów w zintegrowanym cyklu życia produktu
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2007
Opis fizyczny:
418 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-44
Nr:
52368
doktorat
57

Tytuł:
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych
Wydanie:
Wyd. 3 zm. i uaktual., dodr. 3
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
Opis fizyczny:
406, [2] s.: il.; 24 cm
Seria:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Uwagi:
Na okł.: "Nowe wydanie!", Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-14987-1
Nr:
51956
monografia
58

Tytuł:
Metody podejmowania decyzji finansowych : analiza przykładów i przypadków
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
Opis fizyczny:
604, [2] s.: il.; 24 cm
Seria:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-15013-6
Nr:
51884
monografia
59

Tytuł:
Narzędzia controllingu w przedsiębiorstwie
, Kustra Arkadiusz
Adres wydawniczy:
Warszawa: Vizja Press&It, 2007
Opis fizyczny:
289 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Finanse Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie)
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-60283-91-5 ; 978-83-60283-91-2
Nr:
51955
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
60

Autor:
Maria Sierpińska , Robert Bąk
Tytuł:
Determinanty powodzenia fuzji i przejęć przedsiębiorstw = Success Factors of the Companies Mergers and Acquisitions
Źródło:
Współczesna Ekonomia = Contemporary Economics. - vol. 1, nr 1 (2007) , s. 53-70. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168295943
artykuł w czasopiśmie
61

Tytuł:
Strategia zarządzania kapitałem obrotowym brutto jako czynnik kreowania wartości dla akcjonariuszy
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2006
Opis fizyczny:
338 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-19
Nr:
52587
doktorat
62

Tytuł:
An Attempt to Veryfy the Trade Credit in Clothindustry in Poland Trade Credit in Poland and Trade Credit Theories : a Cloth Industry Case = Próba weryfikacji teorii kredytu handlowego na przykładzie przemysłu odzieżowego w Polsce
Źródło:
Enterprises, Entrepreneurship in the Face of Globalization and European Integration - Economic, Legislative and Social Challenges / ed. by Ryszard BOROWIECKI - Cracow: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2006, s. 117-126. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-89726-04-1
Nr:
2166384450
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
63

Autor:
Maria Sierpińska , Michał Dróżdż
Tytuł:
Narzędzia controllingu strategicznego w przedsiębiorstwie - analiza porównawcza = Tools of Strategic Controlling in Enterprise - Comparative Analysis
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1125 (2006) , s. 103-115. - Tytuł numeru: Controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach - Bibliogr.
Nr:
51875
artykuł w czasopiśmie
64

Tytuł:
Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój
Adres wydawniczy:
Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2006
Opis fizyczny:
640 s.: il.; 25 cm
Uwagi:
Na s. tyt.: Księga Jubileuszowa dla uczczenia 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Profsora Ryszarda Borowieckiego, Bibliogr. przy art.
ISBN:
83-89726-02-5
Nr:
2165760206
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
65

Tytuł:
Kształtowanie się płynności finansowej w przemyśle chemicznym = Financial Liquidity in the Chemicals Industry
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 731 (2006) , s. 259-271. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
51155
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
66

Autor:
Maria Sierpińska , Arkadiusz Kustra
Tytuł:
Organizacja controllingu finansowego w przedsiębiorstwie = The Financial Controlling Organization in an Enterprise
Źródło:
Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem / red. Maria SIERPIŃSKA - Warszawa: Vizja Press&It, 2006, s. 158-165. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Finanse Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie)
ISBN:
83-60283-13-3
Nr:
2166220122
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
67

Tytuł:
Raportowanie controllingowe w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa = Controlling Reports in Information System of Companies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. - nr 48 (2006) , s. 789-799. - Tytuł numeru: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa : teoria i praktyka. T. 2
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 434)
Nr:
2165898566
artykuł w czasopiśmie
68

Tytuł:
Kierunki zmian rentowności przedsiębiorstw w przemyśle lekkim = Profitability Trends in Light Industry Sector Companies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 731 (2006) , s. 273-292. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
51154
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
69

Autor:
Maria Sierpińska , Arkadiusz Kustra
Tytuł:
Efekty synergii w procesach fuzji i przejęć w branży górnieczej = The Effects of Synergies in Mergers and Acquisitions Transactions in Mining Sector
Źródło:
Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój / red. nauk. Maria SIERPIŃSKA, Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 587-596. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89726-02-5
Nr:
2165770046
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
70

Tytuł:
Efekty restrukturyzacji oraz kierunki rozwoju górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1990-2015
Źródło:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany poziomu uprzemysłowienia i struktury przemysłu a rozwój pozaprzemysłowy dziedzin gospodarki Polski w latach 1994-2004 / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; kierownik podtematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI2006, s. 85-135
Sygnatura:
NP-1129/Magazyn
Nr:
2168286505
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
71

Tytuł:
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych
Wydanie:
Wyd. 3 zm. i uaktual., 2 dodr.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006
Opis fizyczny:
406, [2] s.: il.; 24 cm
Seria:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Uwagi:
Na okł.: "Nowe wydanie!", Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-14987-1 ; 83-01-14987-6
Nr:
2168221266
monografia
72

Autor:
Maria Sierpińska , Arkadiusz Kustra
Tytuł:
Evaluation of the Value of Enterprises Formed in the Process of Vertical Merger
Źródło:
Contemporary Aspects of Management and Restructuring = Aspetti contemporanei della gestione e ristrutturazione / ed. by Alessandro Anastasi, Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Warsaw ; Cracow: Oficyna Wydawnicza "Abrys", 2006, s. 169-189 - Bibliogr.
ISBN:
83-85827-95-1
Nr:
2165735404
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
73

Tytuł:
Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Adres wydawniczy:
Warszawa: Vizja Press&It, 2006
Opis fizyczny:
300, [1] s.: il.; 24 cm
Seria:
(Finanse Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie)
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-60283-13-3
Nr:
52134
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
74

Tytuł:
Funkcja menedżera finansowego i controllera w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa = Financial Manager and Controller Funkctions in Corporate Financial Management
Źródło:
Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem / red. Maria SIERPIŃSKA - Warszawa: Vizja Press&It, 2006, s. 147-157. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Finanse Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie)
ISBN:
83-60283-13-3
Nr:
2166219727
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
75

Autor:
Robert Bąk , Maria Sierpińska
Tytuł:
Metoda kwantyfikacji efektu synergii finansowej jako konsekwencji łączenia się i podziału przedsiębiorstw w modelu Z. Fluck i A.W. Lyncha = Quantification of Synergy Effect in Mergers, Acquisitions and Divestitures - Fluck and Lynch Model
Źródło:
Problemy zarządzania finansami we współczesnych przedsiębiorstwach / red. Piotr Szczepankowski - Warszawa: Vizja Press & IT, 2006, s. 117-133. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Finanse Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie)
ISBN:
978-83-60283-40-0 ; 83-60283-40-0
Nr:
2165914975
rozdział w monografii
76

Tytuł:
Wielowymiarowość celów przedsiębiorstwa a zadania controllingu finansowego
Źródło:
Controlling i Rachunkowość Zarządcza. - nr 2 (2006) , s. 25-28
Nr:
2168229588
artykuł w czasopiśmie
77

Autor:
Bogusław Niedbała
Tytuł:
System controllingu w przedsiębiorstwie zarządzanym przez projekty
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2006
Opis fizyczny:
390 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-33
Nr:
52588
doktorat
78

Tytuł:
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych
Wydanie:
Wyd. 3 zm. i uaktual., dodr.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005
Opis fizyczny:
406, [2] s.: il.; 24 cm
Seria:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Uwagi:
Na okł.: "Nowe wydanie!", Bibliogr.
ISBN:
83-01-14563-3
Nr:
2168221236
monografia
79

Tytuł:
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
Wydanie:
Wyd. 1, dodr. 7.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005
Opis fizyczny:
276 s.: wykr.; 24 cm
Seria:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-14441-6
Nr:
2168221290
monografia
80

Tytuł:
Kompensaty i netting jako formy rozliczeń między podmiotami gospodarczymi = Compensation and Netting as Commitments Settling Forms
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. - nr 43 (2005) , s. 665-674. - Tytuł numeru: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa : teoria i praktyka. T. 2
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 406)
Nr:
2166372275
artykuł w czasopiśmie
81

Tytuł:
Teoretyczne podstawy informacji i raportowania
Źródło:
System raportowania wyników w controllingu operacyjnym / kierownik badań: Maria SIERPIŃSKA2005, s. 5-75
Sygnatura:
NP-1062/Magazyn
Nr:
2168306467
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
82

Autor:
Sylwia Potocka-Lewicka
Tytuł:
Finansowe instrumenty kreowania wartości dla akcjonariuszy w grupie kapitałowej
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2005
Opis fizyczny:
356 k., [8] k. tabl. złoż.: il.; 30 cm + Autoreferat : 19 s.
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/262
Nr:
2168221234
doktorat
83

Tytuł:
Czynniki kształtujące rentowność kapitału własnego w przemyśle chemicznym = Formative Factors Profitability of Equity Capital in Chemical Industry
Źródło:
Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki = Management of the Enterprises' Restructuring in the Process of Globalization of the Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Warszawa ; Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 448-457. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-907047-4-9
Nr:
2166038051
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
84

Tytuł:
Skutki braku spójności polityki zarządzania wierzytelnościami = The Consequences of an Inconsistent Accounts' Receivable Policy
Źródło:
Unowocześnianie przemysłu i usług - organizacja i finansowanie = Service and Industry Modernization - Organization and Financing / red. Jan Pyka - Katowice: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2005, s. 268-279. - Streszcz., summ.
Seria:
(Nowoczesność przemysłu i usług)
ISBN:
83-85587-16-0
Nr:
2166503837
rozdział w monografii
85

Autor:
Paweł Tomala
Tytuł:
Zarządzanie długiem w grupie kapitałowej
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2004
Opis fizyczny:
266, [13] k.: il.; 30 cm + Autoreferat : 21 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/394
Nr:
2168221666
doktorat
86

Tytuł:
Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie
Adres wydawniczy:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
332 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Indeks, Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-89355-43-4
Nr:
2168221568
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
87

Tytuł:
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych
Wydanie:
Wyd. 3 zm. i uaktualnione
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004
Opis fizyczny:
406, [2] s.: il.; 24 cm
Seria:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Uwagi:
Na okł.: "Nowe wydanie!", Bibliogr.
ISBN:
83-01-14206-5
Nr:
2168231368
monografia
88

Tytuł:
Metodyka oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw
Źródło:
Kondycja finansowa polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji z Unią Europejską / kier. tematu: Maria SIERPIŃSKA2004, s. 24-87
Sygnatura:
NP-938/Magazyn
Nr:
2168252416
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
89

Autor:
Arkadiusz Kustra , Maria Sierpińska
Tytuł:
Idea i rodzaje controllingu w przedsiębiorstwie
Źródło:
Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie / red. Maria SIERPIŃSKA - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004, s. 11-36 - Bibliogr.
ISBN:
83-89355-43-4
Nr:
2168222236
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
90

Tytuł:
Zawartość informacyjna rachunku przepływów pieniężnych = The Informative Content of Cash Flow Statement
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1042 (2004) , s. 181-191. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka. T. 2 - Bibliogr.
Nr:
2168222866
artykuł w czasopiśmie
91

Tytuł:
Controlling finansowy
Źródło:
Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie / red. Maria SIERPIŃSKA - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004, s. 265-304 - Bibliogr.
ISBN:
83-89355-43-4
Nr:
2168222244
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
92

Tytuł:
Determinanty płynności finansowej przedsiębiorstw
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. - nr 43 (2004) , s. 851-860. - Tytuł numeru: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa : teoria i praktyka gospodarcza. T. 2
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 378)
Nr:
2168244928
artykuł w czasopiśmie
93

Tytuł:
Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie : materiały konferencyjne
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2003
Opis fizyczny:
229 s.: il.; 25 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
03-88953-99-0
Nr:
2168277333
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
94

Autor:
Maria Sierpińska , Bogusław Niedbała
Tytuł:
Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie : centra odpowiedzialności w teorii i praktyce
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003
Opis fizyczny:
420 s.: il.; 24 cm
Seria:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-13893-9
Nr:
2168225188
monografia
95

Tytuł:
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych
Wydanie:
Wyd. 2, dodr. 12
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003
Opis fizyczny:
277 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-11187-9
Nr:
2168237122
monografia
96

Autor:
Maria Sierpińska , Arkadiusz Kustra
Tytuł:
Ekonomiczno-finansowe skutki postępowań układowych w przedsiębiorstwach = Economic and Financial Effects of Court Settlements for Companies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 631 (2003) , s. 151-160. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168223386
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
97

Tytuł:
System ocen ośrodków odpowiedzialności za koszty w controllingowej strukturze przedsiębiorstwa
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 993 (2003) , s. 187-199. - Tytuł numeru: Informatyczne wspomaganie controllingu - Bibliogr.
Nr:
2168231106
artykuł w czasopiśmie
98

Tytuł:
Problemy pomiaru płynności finansowej w przedsiębiorstwie w świetle znowelizowanej ustawy o rachunkowości = Problems of Measuring Financial Liquidity of a Company Due to Amended Act of Accountancy
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 974 (2003) , s. 172-183. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka. T. 2
Nr:
2168223052
artykuł w czasopiśmie
99

Autor:
Maria Sierpińska , Bogusław Niedbała
Tytuł:
Wady i zalety tradycyjnych mierników oceny centrów inwestycji = Advantage and Disadvantage of Traditional Measures of Performance for Investment Centres
Źródło:
Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój = Enterprise in the Process of Transformation : Effectiveness - Restructurung - Development / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Warszawa ; Kraków: [s. n.], 2003, s. 95-103. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-907047-3-0
Nr:
2168223848
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
100

Tytuł:
Commercial Papers as a Source of Company Financing
Źródło:
Ekonomika a management 2003 - bez hranic - Praha: Vysoká Škola Ekonomická v Praze, Fakulta podnikovohospodářská, 2003, s. 10. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
80-239-1538-X
Nr:
2168245514
varia
101

Tytuł:
Controlling finansowy w przedsiębiorstwie = Financial Controlling in a Company
Źródło:
Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie : materiały konferencyjne / red. Maria SIERPIŃSKA - Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2003, s. 159-182. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
03-88953-99-0
Nr:
2168277307
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
102

Tytuł:
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych
Wydanie:
Wyd. 2, dodr. 11
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002
Opis fizyczny:
277, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-11187-9
Nr:
2168237120
monografia
103

Tytuł:
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
Wydanie:
Wyd. 1, dodr. 6
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2002
Opis fizyczny:
274, [3] s.: tab.; 25 cm
Seria:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-12193-9
Nr:
2168237126
monografia
104

Tytuł:
Rozwój instrumentów pochodnych w Polsce = The Development of Derivatives in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 560 (2002) , s. 169-187. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168224094
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
105

Tytuł:
Restrukturyzacja własności jako metoda generowania wartości dla akcjonariuszy
Źródło:
Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 9 (2002) , s. 113-116. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168229988
artykuł w czasopiśmie
106

Tytuł:
Methods of Ownership Restructurization
Źródło:
Ekonomika Firiem 2002 - Košice: Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Ekonomická Univerzita v Bratislave, 2002, s. 363-367. - Summ.
ISBN:
80-225-1583-3
Nr:
2168239108
rozdział w materiałach konferencyjnych
107

Tytuł:
System oceny centrów zysku w controllingowym rachunku odpowiedzialności
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 956 (2002) , s. 118-135. - Tytuł numeru: Controlling - koncepcje, wdrożenia
Nr:
2168231090
artykuł w czasopiśmie
108

Tytuł:
Role of Banks in Securitization of the Enterprise Financial Assets
Źródło:
Future of the Banking : after the Year 2000 in the World and in the Czech Republic : Proceeding from the International Conference. 8, Comparision of the Banking Sectors in Transition Economies - Karviná: Silesian University in Opava ; School of Business Administration in Karviná, 2002, s. 224-229 - Bibliogr.
ISBN:
80-7248-174-6
Nr:
2168239404
rozdział w materiałach konferencyjnych
109

Tytuł:
Debt Circulation Agencies in Poland
Źródło:
Acta academica karviniensia. - 1 (2002) , s. 249-255. - Summ., streszcz.
Nr:
2168239378
artykuł w czasopiśmie
110

Tytuł:
Techniki restrukturyzacji własności podmiotów gospodarczych = Techniques for Restructuring the Assets of Economic Units
Źródło:
Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 273-281. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-132-8
Nr:
2168225174
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
111

Tytuł:
Determinanty obniżki kosztów w hutnictwie polskim = Determinants of Costs Reducing in the Polish Metallurgy
Źródło:
Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw = Restructuring and Development Processes of Enterprises and Their Value Creation / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Warszawa ; Kraków: KEiOP AE, 2002, s. 532-539
ISBN:
83-907047-1-4
Nr:
2168224972
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
112

Autor:
Maria Sierpińska , Arkadiusz Kustra
Tytuł:
Istota krótkoterminowej równowagi finansowej
Źródło:
Równowaga finansowa w przedsiębiorstwie / kier. pracy: Maria SIERPIŃSKA2002, s. 5-21
Sygnatura:
NP-844/Magazyn
Nr:
2168253426
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
113

Autor:
Tytuł:
Sposoby podnoszenia krótkoterminowych źródeł finansowania
Źródło:
Równowaga finansowa w przedsiębiorstwie / kier. pracy: Maria SIERPIŃSKA2002, s. 80-168
Sygnatura:
NP-844/Magazyn
Nr:
2168253430
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
114

Tytuł:
Dlaczego należy oddłużyć polskie przedsiębiorstwa?
Źródło:
Nasz Rynek Kapitałowy2002. - nr 11, s. 4
Nr:
2168230252
varia
115

Autor:
Artur Rudnicki
Tytuł:
Model controllingu operacyjnego w przedsiębiorstwach miejskiej komunikacji zbiorowej
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2002
Opis fizyczny:
302 k., tabl. złoż.: il.; 30 cm + Autoreferat : 14 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/531
Nr:
2168262150
doktorat
116

Tytuł:
Sposoby zmniejszenia poziomu aktywów obrotowych
Źródło:
Równowaga finansowa w przedsiębiorstwie / kier. pracy: Maria SIERPIŃSKA2002, s. 22-79
Sygnatura:
NP-844/Magazyn
Nr:
2168253428
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
117

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 562
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
104 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168224236
redakcja czasopisma/serii
118

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 557
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
116 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168233698
redakcja czasopisma/serii
119

Tytuł:
Rodzaje i formy wypłat dywidend w spółkach kapitałowych
Źródło:
Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 4 (2001) , s. 78-84. - Streszcz.
Nr:
2168229876
artykuł w czasopiśmie
120

Tytuł:
An Attempted Comparison of Performance of Companies Listed on the Polish Stock Exchange in the Years 1995-98, Measured on the Basis of the EVA and MVA Indicators = An Attempted Comparison of Performance of Companies Listed on the Polish Stock Exchange in the Years 1995-98, Measured on the Basis of the EVA and MVA Indicators
Źródło:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Adam STABRYŁA]. - no 1 (2001) , s. 45-61 - Bibliogr.
Nr:
2168248848
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
121

Tytuł:
Rola kompensat w regulowaniu należności przedsiębiorstw
Źródło:
Funkcjonowanie i rozwój organizacji w zmiennym otoczeniu : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez WSM w Legnicy oraz PP-H "Manager" S. A. w Warszawie, Legnica 11 września 2001 r. T. 1 / red. nauk. Jerzy Czupiał - Legnica: Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, 2001, s. 31-44. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-913465-3-6
Nr:
2168246848
rozdział w materiałach konferencyjnych
122

Tytuł:
System oceny ośrodków odpowiedzialości za wyniki w controllingu operacyjnym
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2001
Opis fizyczny:
334 k.: il.; 30 cm + Autoreferat : 18 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/602
Nr:
2168248142
doktorat
123

Autor:
Maria Sierpińska , Paweł Tomala
Tytuł:
Wykorzystanie cash pooling'u w zarządzaniu płynnością finansową
Źródło:
Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 9 (2001) , s. 99-102
Nr:
2168230256
artykuł w czasopiśmie
124

Tytuł:
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
Wydanie:
Wyd. 1, dodr. 4
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2001
Opis fizyczny:
274 s.: tab.; 25 cm
Seria:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-12193-9
Nr:
2168231026
monografia
125

Tytuł:
Podaż pieniądza a poziom inflacji w Polsce
Źródło:
Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 12 (2001) , s. 110-114. - Streszcz.
Nr:
2168229872
artykuł w czasopiśmie
126

Autor:
Tomasz Bogacz
Tytuł:
Konkurencyjność hutnictwa polskiego w warunkach integracji z Unią Europejską
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2001
Opis fizyczny:
378 k.: il.; 30 cm + Autoreferat : 18 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/598
Nr:
2168274829
doktorat
127

Tytuł:
Obrót wierzytelnościami w Polsce = Claims Turnover in Poland
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 909 (2001) , s. 114-122. - Tytuł numeru: Wyznaczniki rozwoju przedsiębiorstwa - wartość, koszty, płynność - Bibliogr.
Nr:
2168265654
artykuł w czasopiśmie
128

Tytuł:
Skutki utrzymywania wysokich stóp procentowych w gospodarce
Źródło:
Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 9 (2001) , s. 15-18 - Bibliogr.
Nr:
2168230254
artykuł w czasopiśmie
129

Konferencja:
VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, Krynica Zdrój, Polska, od 2000-10-26 do 2000-10-28
Tytuł:
Cash flow a zdolność rozwojowa spółek akcyjnych = Cash Flow and Joint-Stock Companies' Growth Capacity
Źródło:
Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku = Knowledge Management and Processes of Restructuring and Development of Enterprises : Papers form the International Scientific Conference, Krynica, October, 26-28th 2000 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: KEiOP AE, 2000, s. 664-668. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-911295-1-9
Nr:
2168223706
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
130

Autor:
Maria Sierpińska , Bogusław Niedbała
Tytuł:
System controllingu operacyjnego w przedsiębiorstwie
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
326 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168345332
monografia
131

Tytuł:
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych
Wydanie:
Wyd. 2, dodr. 10
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000
Opis fizyczny:
277, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-11187-9
Nr:
2168237118
monografia
132

Tytuł:
Wpływ podatku dochodowego na poziom zysku netto w spółkach publicznych
Źródło:
Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 1 (2000) , s. 52-58
Nr:
2168229874
artykuł w czasopiśmie
133

Tytuł:
Poziom gotówki operacyjnej a możliwości rozwoju spółek notowanych na GPW
Źródło:
Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 10 (2000) , s. 45-48. - Streszcz.
Nr:
2168230258
artykuł w czasopiśmie
134

Tytuł:
Przyczyny fuzji i przejęć przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych
Źródło:
Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 1 (1999) , s. 51-54. - Streszcz.
Nr:
2168229878
artykuł w czasopiśmie
135

Tytuł:
Próba modelowego ujęcia polityki dywidend w spółkach kapitałowych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1999
Opis fizyczny:
228 k.: il.; 30 cm + Autoreferat : 11 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/732
Nr:
2168273992
doktorat
136

Tytuł:
EVA - as a Measure of Enterprise Restructuring Effects
Źródło:
Restructuring of the National Economy under the Systemic Transformation / sci. ed. Ryszard BOROWIECKI - Warsaw; Cracow: Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 1999, s. 247-263. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-88114-42-5
Nr:
2168235364
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
137

Tytuł:
Polityka dywidend w spółkach kapitałowych
Adres wydawniczy:
Warszawa ; Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999
Opis fizyczny:
212, [4] s., [1] k. tabl.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-12962-X
Nr:
2168229526
monografia
138

Tytuł:
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
Wydanie:
Wyd. 1, dodr. 3
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1999
Opis fizyczny:
276 s.: rys.; 24 cm
Seria:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-12193-9
Nr:
2168231092
monografia
139

Tytuł:
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych
Wydanie:
Wyd. 2, dodr. 8
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1999
Opis fizyczny:
277 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-11187-9
Nr:
2168237116
monografia
140

Autor:
Jarosław Jamka
Tytuł:
Kryteria i sposoby pozyskiwania kapitału w polskich spółkach publicznych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1999
Opis fizyczny:
338 k.: il.; 30 cm + Autoreferat : 14 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/895
Nr:
2168274831
doktorat
141

Konferencja:
Rachunkowość zarządcza - budżetowanie jako narzędzie współczesnego menedżera, Szklarska Poręba, Polska, od 1999-09-23 do 1999-09-25
Tytuł:
Polityka kredytowa wobec kontrahentów kluczem do utrzymania płynności finansowej
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 834 (1999) , s. 76-86. - Tytuł numeru: Rachunkowość zarządcza - budżetowanie jako narzędzie współczesnego menedżera: materiały na konferencję naukową - Bibliogr.
Nr:
2168265664
artykuł w czasopiśmie
142

Autor:
Tomasz Reiter , Maria Sierpińska
Tytuł:
Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych funkcjonujących na światowych rynkach kapitałowych = Classification of Investment Funds Operating in World Capital Markets
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 507 (1998) , s. 121-142. - Summ.
Nr:
2168234070
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
143

Konferencja:
V Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie, Zakopane, Polska, od 1998-11-07 do 1998-11-10
Tytuł:
Zysk ekonomiczny jako miernik stopnia realizacji celów spółki = Economic Profit as a Measure of the Degree of Aims Realization in Company
Źródło:
Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane-Kościelisko, 7-10 listopada 1998 roku = Restructuring and Improvement of Economic Effectiveness in Enterprise : Papers from the International Scientific Conference, Zakopane-Kościelisko, November, 7-10th 1998 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie, 1998, s. 362-368. - Streszcz.
ISBN:
83-901550-8-7
Nr:
2168234352
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
144

Autor:
Maria Sierpińska , Tomasz Bogacz
Tytuł:
Zakres subwencjonowania procesów restrukturyzacji i przedsięwzięć ochronnych w hutnictwie
Źródło:
Nakłady gospodarcze na ochronę środowiska i źródła ich finansowania w hutnictwie żelaza i stali / [red. Kazimierz Górka] - Częstochowa: [s.n.], 1998, s. 64-77
Nr:
2168277483
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
145

Tytuł:
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych
Wydanie:
Wyd. 2, dodr. 6
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1998
Opis fizyczny:
277, [1] s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-11187-9
Nr:
2168231034
monografia
146

Tytuł:
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych
Wydanie:
Wyd. 2, dodr. 7
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998
Opis fizyczny:
277 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-11187-9
Nr:
2168231032
monografia
147

Autor:
Maria Sierpińska , Irena Bielińska , Tomasz Bogacz , Grażyna Paliwoda , Barbara Stolarz
Tytuł:
Źródła finansowania procesów restrukturyzacji i ich wpływ na zmiany struktury kapitałowej przedsiębiorstw
Źródło:
Zmiany struktury majątkowo-kapitałowej przedsiębiorstw w procesie ich przekształceń. [Cz. 1] / kier. Ryszard BOROWIECKI1998, s. 80-174
Sygnatura:
NP-491/[1]/Magazyn
Nr:
2168253444
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
148

Tytuł:
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
Wydanie:
Wyd. 1, dodr. 2
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1998
Opis fizyczny:
274, [3] s.: wykr.; 24 cm
Seria:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-12193-9
Nr:
2168231024
monografia
149

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 514
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Opis fizyczny:
80 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168259568
redakcja czasopisma/serii
150

Tytuł:
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997
Opis fizyczny:
274, [2] s.: il.; 24 cm
Seria:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-12193-9
Nr:
2168231022
monografia
151

Autor:
Maria Sierpińska , Tomasz Bogacz
Tytuł:
Koszty i korzyści fuzji spółek kapitałowych
Źródło:
Penetrator : wiadomości gospodarcze. - nr 5 (1997) , s. 33-36 - Bibliogr.
Nr:
2168230594
artykuł w czasopiśmie
152

Autor:
Maria Sierpińska , Tomasz Reiter
Tytuł:
Gwarantowanie emisji papierów wartościowych na świecie i w Polsce
Źródło:
Penetrator : wiadomości gospodarcze. - nr 2 (1997) , s. 43-48. - Streszcz.
Nr:
2168230526
artykuł w czasopiśmie
153

Tytuł:
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych
Wydanie:
Wyd. 2., dodr. 4
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1997
Opis fizyczny:
277, [1] s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-11187-9
Nr:
2168231030
monografia
154

Autor:
Maria Sierpińska , Tomasz Reiter
Tytuł:
Przejęcie LBO i MBO
Źródło:
Penetrator : wiadomości gospodarcze. - nr 9 (1997) , s. 46-48
Nr:
2168230592
artykuł w czasopiśmie
155

Autor:
Maria Sierpińska , Tomasz Bogacz
Tytuł:
Polskie hutnictwo w drodze do Unii... : przedsięwzięcia poprawiające konkurencyjność sektora hutniczego i źródła ich finansowania
Źródło:
Penetrator : wiadomości gospodarcze. - nr 12 (1997) , s. 60-65 - Bibliogr.
Nr:
2168230356
artykuł w czasopiśmie
156

Autor:
Maria Sierpińska , Tomasz Bogacz
Konferencja:
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw, Zakopane, Polska, od 1997-11-27 do 1997-11-30
Tytuł:
Motywy fuzji i przejęć w układzie międzynarodowym : (na przykładzie hutnictwa żelaza) = The Motives of Mergers and Aquisitions of the Enterprises on the International Scale : (Exampled on Metallurgy of Iron and Steel)
Źródło:
Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 324-333. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-901550-6-0
Nr:
2168239920
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
157

Tytuł:
Rozmiary szarej strefy w gospodarce oraz sposoby jej ograniczania = The Size of Black Economy and Ways of Reducing Its Volume
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 489 (1997) , s. 61-74. - Summ.
Nr:
2168245068
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
158

Tytuł:
Obligacje komunalne na rynku kapitałowym
Źródło:
Penetrator : wiadomości gospodarcze. - nr 3 (1997) , s. 40-42 - Bibliogr.
Nr:
2168230532
artykuł w czasopiśmie
159

Tytuł:
Krótkoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstw
Źródło:
Rozważania o gospodarce : teoria i praktyka : [wykłady poświęcone zagadnieniom współczesnej ekonomii wygłoszone podczas Spotkań Akademii Ekonomicznej i Wydawnictwa Naukowego PWN z okazji 70-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz 45-lecia Wydawnictwa Naukowego PWN w dniach 3.10-21.11.1995 r.] / [red. nauk. Zbigniew PASZEK] - Warszawa ; Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996, s. 146-168
ISBN:
83-01-12164-5
Nr:
2168226986
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
160

Autor:
Tomasz Reiter , Maria Sierpińska
Tytuł:
Jak oceniać działalność funduszy inwestycyjnych
Źródło:
Penetrator : wiadomości gospodarcze. - nr 10 (1996) , s. 24-33
Nr:
2168230788
artykuł w czasopiśmie
161

Tytuł:
Kierunki doskonalenia przeglądów analitycznych w raportach biegłych rewidentów = Directions of Improvement of Analytical Reviews in Reports of Certified Auditors
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 477 (1996) , s. 53-69. - Summ.
Nr:
2168244628
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
162

Autor:
Maria Sierpińska , Krzysztof Łukaszewski
Tytuł:
Strategie podziału zysku w spółkach kapitałowych
Źródło:
Penetrator : wiadomości gospodarcze. - nr 9 (1996) , s. 51-57. - Streszcz.
Nr:
2168230908
artykuł w czasopiśmie
163

Tytuł:
Polityka upustów cenowych w przedsiębiorstwie
Źródło:
Gospodarka Materiałowa i Logistyka. - nr 1 (1996) , s. 8-11
Nr:
2168229734
artykuł w czasopiśmie
164

Tytuł:
Modele wypłat dywident w spółkach kapitałowych
Źródło:
Penetrator : wiadomości gospodarcze. - nr 11 (1996) , s. 26-30
Nr:
2168230794
artykuł w czasopiśmie
165

Tytuł:
Restrukturyzacja przemysłu ciężkiego na przykładzie hutnictwa żelaza i stali
Źródło:
Rola mezoekonomii w rynkowym systemie zarządzania gospodarką : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Józefa Gajdy / [mater. zebrał i przygot. do druku Kazimierz GÓRKA] - Kraków: AE Wydawnictwo Uczelniane, 1996, s. 69-77
ISBN:
83-86439-80-7
Nr:
2168238838
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
166

Konferencja:
III Ogólnopolska Konferencja: Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, Kraków, Polska, od 1996-11-22 do 1996-11-24
Tytuł:
Kierunki restrukturyzacji zakładów dystrybucji gazu : (na przykładzie Zakładu Gazowniczego Kraków) = Directions of Restructuring the Gas Distribution Plant : (on the Base of the Gas Plant Kraków)
Źródło:
Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 22-24 listopada 1996 roku = Restructuring in the Process of Enterprises Transformation and Development : Papers from Scientific Conference, Cracow, November, 22-24th 1996 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI] - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1996, s. 541-547. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-901550-2-8
Nr:
2168243498
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
167

Tytuł:
Metody prognozowania należności oraz wpływów gotówkowych w przedsiębiorstwie
Źródło:
Ekspert : rachunkowość i finanse. - nr 1 (1996) , s. 92-97
Nr:
2168230294
artykuł w czasopiśmie
168

Tytuł:
Metody zarządzania kapitałem obrotowym brutto w przedsiębiorstwie : (propozycje rozwiązań w warunkach gospodarki polskiej)
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1996
Opis fizyczny:
353 k.: il.; 30 cm + Autoreferat : 15 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/701
Nr:
2168274833
doktorat
169

Tytuł:
Nadzór nad należnościami przedsiębiorstwa
Źródło:
Rachunkowość. - nr 5 (1996) , s. 229-233
Nr:
2168229700
artykuł w czasopiśmie
170

Tytuł:
Determinanty polityki dywidendowej firm
Źródło:
Penetrator : wiadomości gospodarcze. - nr 8 (1996) , s. 19-21. - Streszcz.
Nr:
2168230902
artykuł w czasopiśmie
171

Tytuł:
Strategie finansowania majątku obrotowego przedsiębiorstw = Strategies of Current Assets Financing in Enterprises
Źródło:
Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym : konferencja naukowa, Łódź - Bukowina Tatrzańska, czerwiec 1996 / [kier. nauk. Jan Duraj] - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 1996, s. 197-206. - Streszcz., Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7016-961-9
Nr:
2168236026
rozdział w materiałach konferencyjnych
172

Tytuł:
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych
Wydanie:
Wyd. 2, (dodruk 3)
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1996
Opis fizyczny:
277 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.,
ISBN:
83-01-11187-9
Nr:
2168231028
monografia
173

Tytuł:
Krótkoterminowe papiery dłużne
Źródło:
Penetrator : wiadomości gospodarcze. - nr 6 (1996) , s. 38-41
Nr:
2168233510
artykuł w czasopiśmie
174

Tytuł:
Sterowanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie
Źródło:
Penetrator : wiadomości gospodarcze. - nr 3 (1995) , s. 19-22
Nr:
2168233566
artykuł w czasopiśmie
175

Tytuł:
Dane średniobranżowe jako baza porównań w ocenie efektywności spółek giełdowych
Źródło:
Wykorzystanie analizy branżowej w ocenie kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw / kier. tematu: Maria SIERPIŃSKA1995, s. 109-119
Sygnatura:
NP-364/Magazyn
Nr:
2168245352
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
176

Tytuł:
Optymalizacja stanu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie
Źródło:
Rachunkowość. - nr 5 (1995) , s. 241-244
Nr:
2168277345
artykuł w czasopiśmie
177

Autor:
Tytuł:
Analiza branżowa - przemysł. Cz. 1
Źródło:
Penetrator - (dodatek) - Serwis i Analizy DAI. - nr 1 (1995) , s. 43-63
Nr:
2168246798
artykuł w czasopiśmie
178

Tytuł:
Wpływ dywidend na ceny akcji i obligacji
Źródło:
Penetrator : wiadomości gospodarcze. - nr 1 (1995) , s. 39-41
Nr:
2168233558
artykuł w czasopiśmie
179

Tytuł:
Ocena zobowiązań krótkoterminowych przedsiębiorstwa
Źródło:
Rachunkowość. - nr 7 (1995) , s. 349-352
Nr:
2168229712
artykuł w czasopiśmie
180

Tytuł:
Metodyka oceny kondycji finansowej spółek i branż
Źródło:
Wykorzystanie analizy branżowej w ocenie kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw / kier. tematu: Maria SIERPIŃSKA1995, s. 8-29
Sygnatura:
NP-364/Magazyn
Nr:
2168245350
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
181

Tytuł:
Uwarunkowania polityki dywident w spółkach akcyjnych = Condition of Dividend Policy in Public Limited Companies
Źródło:
Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym : konferencja naukowa, Łódź-Bukowina Tatrzańska, wrzesień 1995 / [kier. nauk. Jan Duraj] - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 1995, s. 95-107. - Streszcz., Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7016-869-8
Nr:
2168235940
rozdział w materiałach konferencyjnych
182

Tytuł:
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych
Wydanie:
Wyd. 2, dodr. 2
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995
Opis fizyczny:
277 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-11187-9
Nr:
2168237114
monografia
183

Tytuł:
Zarządzanie gotówką w przedsiębiorstwie jako podstawa maksymalizacji jego dochodów = Cash Management in Enterprises as a Basis for Income Maximizing
Źródło:
Bank i Kredyt. - nr 7-8 (1995) , s. 42-50. - Summ.
Nr:
2168230286
artykuł w czasopiśmie
184

Autor:
Maria Sierpińska , Krzysztof Łukaszewski
Tytuł:
Problem podziału zysku w spółkach giełdowych
Źródło:
Penetrator : wiadomości gospodarcze. - nr 10 (1995) , s. 24-29 - Bibliogr.
Nr:
2168233506
artykuł w czasopiśmie
185

Tytuł:
Charakterystyka branż do których należą spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Źródło:
Wykorzystanie analizy branżowej w ocenie kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw / kier. tematu: Maria SIERPIŃSKA1995, s. 30-108
Sygnatura:
NP-364/Magazyn
Nr:
2168245348
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
186

Tytuł:
Wykorzystanie wskaźników rentowności w zarządzaniu przedsiębiorstwem = The Use of Profitability Indices in Business Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 451 (1995) , s. 75-85. - Summ.
Nr:
2168244856
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
187

Tytuł:
Poziom kapitału obrotowego w branżach notowanych na GPW
Źródło:
Penetrator : wiadomości gospodarcze. - nr 6 (1995) , s. 27-31
Nr:
2168230782
artykuł w czasopiśmie
188

Tytuł:
Sposoby łączenia spółek i ich ekonomiczne skutki
Źródło:
Bank. - nr 11 (1995) , s. 25-32
Nr:
2168229736
artykuł w czasopiśmie
189

Autor:
Tytuł:
Analiza branżowa - przemysł. Cz. 2
Źródło:
Penetrator - (dodatek) - Serwis i Analizy DAI. - nr 2 (1995) , s. 49-68
Nr:
2168246800
artykuł w czasopiśmie
190

Tytuł:
Postępowanie układowe i ugodowe w gospodarce przedsiębiorstw
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 46, nr 2 (541) (1995) , s. 13-15
Nr:
2168230432
artykuł w czasopiśmie
191

Tytuł:
Poziom dywident w spółkach notowanych na GPW w Warszawie
Źródło:
Penetrator : wiadomości gospodarcze. - nr 9 (1995) , s. 21-26
Nr:
2168233602
artykuł w czasopiśmie
192

Tytuł:
Determinanty optymalnej polityki dywidend w spółkach
Źródło:
Penetrator : wiadomości gospodarcze. - nr 6 (1994) , s. 17-19
Nr:
2168233634
artykuł w czasopiśmie
193

Tytuł:
Kontrowersje wokół dywidend
Źródło:
Penetrator : wiadomości gospodarcze. - nr 5 (1994) , s. 8-9
Nr:
2168233626
artykuł w czasopiśmie
194

Tytuł:
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych
Wydanie:
Wyd. 2
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994
Opis fizyczny:
277, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-11187-9
Nr:
2168231018
monografia
195

Autor:
Maria Sierpińska , Artur Szczepaniak
Tytuł:
Przemysł odzieżowy na giełdzie
Źródło:
Penetrator : wiadomości gospodarcze. - nr 12 (1994) , s. 55-56
Nr:
2168233662
artykuł w czasopiśmie
196

Tytuł:
Utilization of Wastes from Heavy Industry in Poland : Exemplified by the "T.Sendzimir" Steel Mill and Cracow Heat & Power Plant
Źródło:
Industrial and Environmental Policy in Poland : Selected Papers - Cracow: European Association of Environmental and Resource Economists. Polish Division, 1994, s. 97-106. - Summ.
Seria:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 15)
ISBN:
83-86286-16-4
Nr:
2168259872
rozdział w monografii
197

Tytuł:
Kierunki wykorzystania informacji o przepływach gotówkowych w spółkach
Źródło:
Penetrator : wiadomości gospodarcze. - nr 12 (1994) , s. 49-54
Nr:
2168233660
artykuł w czasopiśmie
198

Tytuł:
Problemy pomiaru płynności finansowej i ich implikacje w praktyce spółek giełdowych
Źródło:
Penetrator : wiadomości gospodarcze. - nr 7-8 (1994) , s. 7-10
Nr:
2168233638
artykuł w czasopiśmie
199

Tytuł:
Dane średniobranżowe jako baza porównań w ocenie efektywności spółek giełdowych
Źródło:
Penetrator : wiadomości gospodarcze. - nr 11 (1994) , s. 38-42
Nr:
2168233658
artykuł w czasopiśmie
200

Tytuł:
O rentowności spółek giełdowych
Źródło:
Penetrator : wiadomości gospodarcze. - nr 10 (1994) , s. 10-14
Nr:
2168233648
artykuł w czasopiśmie
201

Tytuł:
Funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw w warunkach transformacji rynkowej
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 12 (1994) , s. 17-21
Nr:
2168229760
artykuł w czasopiśmie
202

Tytuł:
Environmental Aspects of Restructuring the Sendzimir Steelworks at Cracow - Nowa Huta
Źródło:
Industrial and Environmental Policy in Poland = Selected Papers - Cracow: European Association of Environmental and Resource Economists. Polish Division, 1994, s. 107-123 - Bibliogr.
Seria:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 15)
ISBN:
83-86286-16-4
Nr:
2168259870
rozdział w monografii
203

Konferencja:
I Ogólnopolska Konferencja: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji systemowej, Krynica Zdrój, Polska, od 1994-09-30 do 1994-10-01
Tytuł:
Skutki restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw w gospodarce polskiej = The Effects of Restructuring Enterprises in the Polish Economy
Źródło:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Krynica, 30.IX i 1.X.1994 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1994, s. 161-166. - Summ.
ISBN:
83-85719-09-1
Nr:
2168242924
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
204

Tytuł:
Ocena wdrażania i realizacji wybranych instrumentów polityki przemysłowej w Polsce
Źródło:
Ocena skuteczności funkcjonowania wybranych instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej / kier. tematu: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Piotr MAŁECKI, Dariusz Sławiński, Adam Górnicki1994, s. 37-79
Sygnatura:
NP-304/Magazyn
Nr:
2168306547
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
205

Tytuł:
Podstawy i formy wypłat dywidend w spółkach akcyjnych
Źródło:
Penetrator : wiadomości gospodarcze. - nr 4 (1994) , s. 8-9
Nr:
2168342925
artykuł w czasopiśmie
206

Tytuł:
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993
Opis fizyczny:
277, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-11187-9
Nr:
2168231016
monografia
207

Tytuł:
Ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa = Evaluation of Financial Liquidity of the Enterprise
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 44, nr 8 (523) (1993) , s. 18-20
Nr:
2168248816
artykuł w czasopiśmie
208

Tytuł:
Wykorzystanie przedsięwzięć oszczędnościowych w procesie równoważenia rynku surowcowo-materiałowego = Potential Savings of Raw Materials, Power, and Other Materials for Production in the Polish Economy and the Role in Balancing the Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 408 (1993) , s. 71-85. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168245308
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
209

Tytuł:
Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy w przedsiębiorstwie
Adres wydawniczy:
Kraków: TEPRAGO, 1992
Opis fizyczny:
79 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168288995
monografia
210

Tytuł:
Potrzeba kształtowania procesów wyczerpywania się zasobów surowców mineralnych w Polsce = The Need for Shaping the Processes of the Exhaustion of Mineral Ran Materials Resources
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 364 (1992) , s. 39-50. - Summ., rez.
Nr:
2168245336
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
211

Tytuł:
The Necessity of Introducing Raw-Material Saving and Energy-Saving Projects to Polish Industry
Źródło:
Environmental and Economic Aspects of the Industrial Development in Poland : Selected Papers / ed. by Kazimierz GÓRKA - Kraków: The Cracow Academy of Economics, 1991, s. 69-80 - Bibliogr.
Nr:
2166081617
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
212

Tytuł:
Prywatyzacja działalności socjalno-bytowej przedsiębiorstw budowlano-montażowych
Źródło:
Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991, s. 239-267. - Bibliogr.
Nr:
2168256316
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
213

Tytuł:
Nakłady i koszty pozyskania węgla jako podstawa oceny przedsięwzięć oszczędnościowych w zakresie energii = Inputs and Costs of Coal Extraction as a Basis for the Choice of Means Satisfying Power Needs of the Country
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 335 (1991) , s. 99-114. - Summ., rez.
Nr:
2168259090
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
214

Tytuł:
Przedsięwzięcia oszczędnościowe w procesie równoważenia rynku surowcowo-materiałowego : (na przykładzie paliw, energii i wyrobów hutniczych) = Economical Moves in the Process of Balancing the Raw Material and Materials Markets : (Exemplified by Fuels, Energy, and Metallurgical Industry Products)
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1991
Opis fizyczny:
192 s.: wykr., il.; 25 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 103)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Nr:
2168261956
monografia
215

Tytuł:
Znaczenie przedsięwzięć w dziedzinie oszczędzania stali dla restrukturyzacji produkcji przemysłowej = Importance of the Steel Saving Undertakings for the Restructuring of Industrial Production
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 371 (1991) , s. 107-118. - Rez., summ.
Nr:
2168235246
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
216

Tytuł:
Ocena bieżącej i rozwojowej działalności firmy
Adres wydawniczy:
Kraków: Stabill, 1991
Opis fizyczny:
131 s.: il.; 20 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168229730
monografia
217

Tytuł:
Ekologiczne skutki rozwoju przemysłu surowcowego w Polsce i sposoby ich ograniczania = Ecological Effects of Raw Material Industry Development in Poland and the Methods of Limiting Them
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 336 (1991) , s. 37-51. - Rez., summ.
Nr:
2168245906
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
218

Tytuł:
Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa : pomocnicze materiały dydaktyczne
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Opis fizyczny:
40 s.: il.; 24 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168278497
skrypt
219

Tytuł:
Prywatyzacja działalności socjalno-bytowej przedsiębiorstw budowlano-montażowych
Źródło:
Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 239-267. - Bibliogr.
Nr:
2168256292
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
220

Tytuł:
Potrzeba i kierunki prywatyzacji działalności socjalno-bytowej przedsiębiorstw
Źródło:
Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : cele - formy - procedury - dylematy : materiały konferencyjne / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990, s. 115-123
Nr:
2168263492
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
221

Tytuł:
Ekonomiczno-finansowe stymulatory oszczędzania surowców i materiałów w przedsiębiorstwach = Economic and Financial Instruments Stimulating Thrifty Use of Raw Materials and Materials in Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 322 (1990) , s. 33-44. - Summ.
Nr:
2168259720
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
222

Tytuł:
Powiązania zaopatrzeniowo-produkcyjne między przedsiębiorstwami przemysłowymi w województwie krakowskim = Supply and Production Connections Between Industrial Enterprises in the District of Cracow
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław Wacławowicz]. - nr 320 (1990) , s. 101-120. - Rez., summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168244976
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
223

Tytuł:
Programy oszczędnościowe jako element ochrony środowiska naturalnego
Źródło:
Instrumenty ekonomiczne i prawne ochrony środowiska naturalnego w gospodarce rynkowej : materiały konferencyjne / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 65-74
Nr:
2168277267
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
224

Tytuł:
Fakty są inne
Źródło:
Przegląd Techniczny. - nr 15 (1989) , s. 9-10
Nr:
2168275537
artykuł w czasopiśmie
225

Tytuł:
Badanie rozmiarów i struktury kosztów ochrony środowiska naturalnego w wybranych przedsiębiorstwach przemysłowych = Research Into the Volume and Structure of Costa of Environmental Protection In Selected Industrial Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 292 (1989) , s. 107-121. - Rez., summ.
Nr:
2168235114
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
226

Tytuł:
Środki ograniczania niedoboru wyrobów hutniczych w gospodarce narodowej = Means Limiting Shortage in Metallurgic Goods in National Economy
Źródło:
Gospodarka Materiałowa. - R. 41, nr 1 (905) (1989) , s. 1-5
Nr:
2168269030
artykuł w czasopiśmie
227

Tytuł:
Liczmy straty - będą zyski
Źródło:
Przegląd Techniczny. - nr 27 (1989) , s. 7-8
Nr:
2168275541
artykuł w czasopiśmie
228

Tytuł:
Międzyzakładowe porównanie kosztów pracy na przykładzie wybranych hut polskich = Comparative Analysis of Labour Cost in Selected Polish Foundries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander MYSIŃSKI]. - nr 266 (1988) , s. 53-68. - Rez., summ.
Nr:
2168269630
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
229

Tytuł:
Kształtowanie relacji między nakładami na rozwój bazy surowcowej i na przedsięwzięcia przynoszące oszczędności materiałowe
Źródło:
Czynniki wzrostu efektywności gospodarowania w przemyśle polskim : (materiały konferencyjne) / [red. nauk. Władysław Janasz] - Szczecin: Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1988, s. 195-201
Nr:
2168272344
rozdział w materiałach konferencyjnych
230

Tytuł:
Źródła finansowania ochrony środowiska na przykładzie kombinatu metalurgicznego Huta im. Lenina = Sources of Financing Environmental Protection as Exemplified by Metallurgical Foundry of Huta im. Lenina
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 261 (1988) , s. 191-208. - Rez., summ.
Nr:
2168234996
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
231

Tytuł:
Przyczyny i skutki niedoboru wyrobów hutniczych w gospodarce narodowej = Causes and Consequences of Metallurgical Products Shortages in National Economy
Źródło:
Gospodarka Materiałowa. - R. 39, nr 23-24 (879-880) (1987) , s. 560-563
Nr:
2168269266
artykuł w czasopiśmie
232

Tytuł:
Program inwestycyjny a stopień przetwórstwa w hutnictwie żelaza i stali w Polsce = Investment Program and Degree of Processing in Poland's Ferrous Metallurgy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 230 (1986) , s. 99-110. - Rez., summ.
Nr:
2168246096
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
233

Tytuł:
Przetargi jako forma wyboru wykonawców zamówień rządowych = Tenders as a Form Selection of Government Orders Executors
Źródło:
Gospodarka Materiałowa. - R. 38, nr 4 (836) (1986) , s. 92-94
Nr:
2168269268
artykuł w czasopiśmie
234

Tytuł:
Drogi obniżki stalochłonności produkcji przemysłowej = Methods of Lowering Steel - Consumption of the industrial Production
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 220 (1986) , s. 57-72. - Summ., rez.
Nr:
2168231346
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
235

Tytuł:
Relacje cen zbytu wyrobów hutniczych o zróżnicowanym stopniu uszlachetniania = Selling Prices' Relations of Iron Goods of Varied Degree of Processing
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 209 (1985) , s. 27-41. - Rez., summ.
Nr:
2168278681
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
236

Tytuł:
Zmiany struktury produkcji hutniczej jako kierunek modernizacji polskiego hutnictwa = Change in Metallurgy Production Structure as a Direction Towards Modernization of the Polish Metallurgy
Źródło:
Gospodarka Planowa. - R. 40, 10 (474) (1985) , s. 527-531
Nr:
2168241306
artykuł w czasopiśmie
237

Tytuł:
Sposoby pomiaru poziomu przetwórstwa : (na przykładzie hutnictwa żelaza) = Measurement Methods of the Level of Manufacturing (On Example of the Metallurgy)
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 34, nr 5 (400) (1983) , s. 18-21
Nr:
2168244642
artykuł w czasopiśmie
238

Tytuł:
Wzrost stopnia przetwórstwa a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw hutniczych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1982
Opis fizyczny:
[4] k., 283 k.: il.; 30 cm + Tablice : 49 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/869
Nr:
2168278671
doktorat
239

Tytuł:
Planowanie i analiza produkcji
Źródło:
Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa / red. Kazimierz JANIK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979, s. 77-96 - Bibliogr.
Nr:
2168273878
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
240

Tytuł:
Budowa i eksploatacja Huty im. Lenina : (niektóre aspekty gospodarcze i społeczne) = Construction and Operation of the Lenin Steeelworks
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - R. 18, nr 3/71 (1979) , s. 19-33
Nr:
2168228126
artykuł w czasopiśmie
241

Tytuł:
Kierunki zmian struktury produkcji w hutnictwie żelaza w Polsce = Directive Tendency of Changes in the Structure of the Polish Iron and Steel Industry
Źródło:
Wiadomości Hutnicze. - R. 34, nr 11-12 (1978) , s. 384-388. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168279031
artykuł w czasopiśmie
242

Tytuł:
Kierunki zmian w systemie finansowym przemysłu kluczowego po 1971 roku : (na przykładzie Huty im. Lenina) = The Trends of the Changes in the Financial System of the Key Industry after 1971 : (Illustrated with the Example, of Lenin Steelworks)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 95 (1978) , s. 45-61. - Summ., rez.
Nr:
2168249910
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
243

Tytuł:
Koszty pracy w przemyśle na przykładzie hutnictwa żelaza = The Work-Costs in the Industry Exemplified by the Case of the Iron and Steel Industry
Źródło:
Wiadomości Hutnicze. - R. 34, nr 1 (1978) , s. 28-32. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168277009
artykuł w czasopiśmie
244

Tytuł:
Problemy funkcjonowania mierników produkcji w warunkach kombinatu hutniczego = On the Problems Connected with the Functioning of Measures of Production in a Metallurgical Combine
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 106 (1978) , s. 127-146. - Rez., summ.
Nr:
2168233608
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
245

Tytuł:
Raport z przebiegu konferencji naukowej nt. "Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych" = The Account from the Scientific Conference "Adaptation of Administration System to Outward Conditions of Industrial and Architectural Organizations"
Źródło:
Problemy Ekonomiczne1977. - nr 2/62, s. 15-19
Nr:
2168227026
varia
246

Tytuł:
Wnioski z konferencji naukowej n.t.: "Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych" = Conclusions from Scientific Conference: "Adaptation of Administration System to Outward Conditions of Industrial and Architectural Organizations"
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - R. 16, nr 2/62 (1977) , s. 90-94
Nr:
2168227228
artykuł w czasopiśmie
247

Autor:
Tytuł:
Procesy innowacyjne w hutnictwie na przykładzie huty im. Lenina = Introduction of Novel Processes Shown (by Example of Lenin Steelworks in Cracow)
Źródło:
Hutnik. - R. 42, nr 3 (1975) , s. 137-141
Nr:
2168279063
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Fuzje i przejęcia w warunkach kryzysu gospodarczego
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
149 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
19/KEiOP/3/2010/S/539
Sygnatura:
NP-1074/Magazyn
Nr:
2168252970
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Strategiczna karta wyników jako narzędzie controllingu strategicznego w przedsiębiorstwie
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Opis fizyczny:
163 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
19/KEiOP/1/09/S/483
Sygnatura:
NP-1286/Magazyn
Nr:
2168243614
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Fuzje jako przejaw procesów globalizacji w gospodarce
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
164 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
3/KEiOP/2/08/S/420
Sygnatura:
NP-1243/Magazyn
Nr:
2165600949
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Determinanty kreowania wartości dla akcjonariuszy
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Opis fizyczny:
133 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
46/KEiOP/1/07/S/407
Sygnatura:
NP-1280/Magazyn
Nr:
2165341732
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
System raportowania wyników w controllingu operacyjnym
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Opis fizyczny:
241 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
66/KEiOP/3/2005/S/238
Sygnatura:
NP-1062/Magazyn
Nr:
2168264846
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
6

Tytuł:
Kondycja finansowa polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji z Unią Europejską
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
253 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
51/KEiOP/3/04/S/161
Sygnatura:
NP-938/Magazyn
Nr:
2168252410
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
7

Tytuł:
Wielopoziomowy system ocen przedsiębiorstw
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
132 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
52/KEiOP/3/2003/S/057
Sygnatura:
NP-918/Magazyn
Nr:
2168259110
naukowo-badawcze
8

Autor:
Maria Sierpińska , Janusz Nesterak , Arkadiusz Kustra
Tytuł:
System kontrolingu kompleksowego w przedsiębiorstwie : aneks
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
58 k.: il.; 30 cm.
Program badawczy:
38/KEiOP/2/2001/S
Sygnatura:
NP-782/[2]/Magazyn
Nr:
2168253408
naukowo-badawcze
9

Tytuł:
Równowaga finansowa w przedsiębiorstwie
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
171 k.: il.; 30 cm.
Program badawczy:
36/KEiOP/2/2002/S
Sygnatura:
NP-844/Magazyn
Nr:
2168253410
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
10

Autor:
Maria Sierpińska , Janusz Nesterak , Arkadiusz Kustra
Tytuł:
System kontrolingu kompleksowego w przedsiębiorstwie
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
121 k.: il.; 30 cm.
Program badawczy:
38/KEiOP/2/2001/S
Sygnatura:
NP-782/[1]/Magazyn
Nr:
2168253406
naukowo-badawcze
11

Tytuł:
Procesy fuzji i przejęć w gospodarce polskiej
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Opis fizyczny:
58 k.: il.; 30 cm.
Program badawczy:
76/KEiOP/7/99/S
Sygnatura:
NP-653/Magazyn
Nr:
2168272610
naukowo-badawcze
12

Autor:
Maria Sierpińska , Tomasz Reiter
Tytuł:
Instytucje inwestycyjne na rynku kapitałowym
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
127 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
77/KEiOP/2/96/S
Sygnatura:
NP-415/Magazyn
Nr:
2168272606
naukowo-badawcze
13

Tytuł:
Wykorzystanie analizy branżowej w ocenie kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Opis fizyczny:
120 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-364/Magazyn
Nr:
2168245344
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
1
Obligacje korporacyjne w finansowaniu rozwoju przedsiębiorstw / Maria SIERPIŃSKA, Małgorzata KOWALIK, Agata Sierpińska-Sawicz, Michał Zubek. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020. - 216 s. : il. ; 23,5 cm. - Bibliogr. - (PPP - Wydawnictwo Naukowe PWN. Przedsiębiorstwo). - ISBN 978-83-01-21053-3
2
Controlling finansowy w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA, Agata Sierpińska-Sawicz, Ryszard WĘGRZYN. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. - 366 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (CCC - Wydawnictwo Naukowe PWN). - ISBN 978-83-01-20121-0
3
Koszty finansowania dłużnego w świetle nowych rozwiązań podatkowych = Costs of Debt Financing in the Light of New Tax Solutions / Maria Sierpińska, Beata KULISA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 514 (2018), s. 404-415. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie kosztami i dokonaniami. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/publication/74507. - ISSN 1899-3192
4
Directions of Change in Corporate Fringe Benefits = Kierunki zmian w systemie benefitów w przedsiębiorstwach / Maria SIERPIŃSKA, Beata KULISA // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 1 (91) (2018), s. 219-229. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/730/article/9328/. - ISSN 2450-7741
5
Growth of Exports as a Precondition for Reindustrialisation of the Polish Economy = Rozwój eksportu jako warunek reindustrializacji gospodarki polskiej / Maria SIERPIŃSKA, Małgorzata KOWALIK // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 5 (89) cz. 1 (2017), s. 377-387. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Finanse publiczne i gospodarka. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/view/11263/45001.pdf. - ISSN 2450-7741
6
Nowa rola komitetów audytu w spółkach zainteresowania publicznego = A New Role of Audit Committees Public Interest Companies / Beata KULISA, Maria SIERPIŃSKA // Studia i Prace WNEiZ US. - nr 50, t. 3 (2017), s. 131-142. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Metody ilościowe w ekonomii : zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. T. 3. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/12043/48073.pdf. - ISSN 2450-7733
7
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie / Maria Sierpińska, Dariusz WĘDZKI. - Wyd. 1, 11 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - 276 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 978-83-01-15136-2
8
Koncepcja controllingu w urzędzie administracji samorządowej szczebla gminnego / Michał Zubek ; Promotor: Maria SIERPIŃSKA. - Kraków, 2017. - 409 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003346
9
Wzrost gospodarczy a płace minimalne w Polsce = Economic Growth and Minimum Wages in Poland / Beata KULISA, Maria Sierpińska // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 4 (82), cz. 1 (2016), s. 759-768. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/82-2016/FRFU-82-cz1-759.pdf. - ISSN 2450-7741
10
The Level of Minimum Wages in Poland as Compared to Other Countries / Maria Sierpińska, Beata KULISA // W: Expectations and Challenges of Modern Economy and Enterprises : Problems, Concepts, Activities / ed. by Jarosław KACZMAREK, Katarzyna ŻMIJA. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 43-55. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-51-5 ; 978-83-65173-52-2
11
Kierunki zmian w obszarze płacy minimalnej oraz ich skutki = Directions of Changes in the Area of Minimum Wages as well as their Effects / Beata KULISA, Maria Sierpińska // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : analiza współczesnych uwarunkowań, koncepcji i determinant / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 173-184. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-62-1 ; 978-83-65173-63-8
12
Dyskryminacja płacowa kobiet w jednostkach organizacyjnych w Polsce = Women Wage Discrimination in Organizational Units in Poland / Maria SIERPIŃSKA, Janusz Czapiński, Agata Sierpińska-Sawicz // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 1 (2015), s. 41-54. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
13
Obce źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce = External Sources of Financing Small and Medium Enterprises in Poland // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 848). - nr 116 (2015), s. 433-441. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2015. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/848/ZN_848.pdf. - ISSN 1896-382X
14
Pożyczki jako źródło finansowania spółek powiązanych kapitałowo = Intern-Company Loans as a Financing Source in the Equity Related Entity / Maria SIERPIŃSKA, Elżbieta Królikowska // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 855). - nr 74, t.2 (2015), s. 393-402. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/74-2015/FRFU-74-t2-393.pdf. - ISSN 1733-2842
15
Ewolucja funkcji dyrektora finansowego w przedsiębiorstwie = Evolution of CFO Functions in the Enterprise / Arkadiusz Kustra, Maria SIERPIŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 803). - nr 66 (2014), s. 757-766. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wneiz.pl/frfu/numery/rok2014/frfu-nr-66-2014/4933-ewolucja-funkcji-dyrektora-finansowego-w-przedsiebiorstwie. - ISSN 1733-2842
16
Terminy płatności faktur w obrocie gospodarczym w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej = Invoices Due Dates in Poland in Comparison with Other European Union Countries / Maria SIERPIŃSKA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 198, cz. 2 (2014), s. 131-140. - Summ.. - Tytuł numeru: Finanse - problemy - decyzje 2014. Cz. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=144748&from=publication. - ISSN 2083-8611
17
Zastosowanie nettingu w rozliczeniach wewnątrzkorporacyjnych = The Use of Netting in Accounts Settlements Within the Corporation / Maria SIERPIŃSKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 326 (2014), s. 222-231. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
18
Finanse i rachunkowość / Alina Dyduch, Maria SIERPIŃSKA, Zofia Wilimowska. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013. - 388, [4] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Zarządzanie i Inżynieria Produkcji). - ISBN 978-83-208-2062-1
19
Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie : centra odpowiedzialności w teorii i praktyce / Maria SIERPIŃSKA, Bogusław Niedbała. - Wyd. 1, dodr. 5. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. - 420, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 978-83-01-13893-6
20
Efektywność zarządzania kapitałem obcym w polskich przedsiębiorstwach / Maria SIERPIŃSKA, Małgorzata KOWALIK // W: Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI. - (2012), s. 182-204
21
Przyczyny nieudanych fuzji i przejęć w fazie Post Merger Integration (PMI) / Anna Szewczyk ; Promotor: Maria SIERPIŃSKA. - Kraków, 2012. - 315 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002575
22
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych / Maria SIERPIŃSKA, Tomasz Jachna. - Wyd. 3 zm. i uaktualnione, dodr. 7. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - 406, [1] s. : il. ; 24 cm. - Data wyd. ustalona z wydaw. (rozmowa tel. 12.11.2012).Na s. red.: Cop. 2004. Podstawowy podręcznik do przedmiotu "Analiza finansowa przedsiębiorstwa" oraz pomocniczy do innych przedmiotów dotyczących finansów przedsiębiorstw dla studentów wszystkich uczelni na kierunkach: zarządzanie i marketing, finanse i bankowość, ekonomia, dla studentów studiów podyplomowych i dla praktyków. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 978-83-01-14987-1
23
Financing Structure of Enterprises in the Metal Industry in Poland Between 2000 and 2010 = Financing Structure of Enterprises in the Metal Industry in Poland Between 2000 and 2010 / Piotr Rzeszowski, Maria SIERPIŃSKA // Contemporary Economics. - vol. 6, nr 3 (2012), s. 66-75. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://we.vizja.pl/en/download-pdf/volume/6/issue/3/id/252. - ISSN 2084-0845
24
Krótkoterminowa równowaga kapitałowa w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego = Short Term Capital Balance in the Metal Steel Industry / Maria SIERPIŃSKA, Piotr Rzeszowski // W: Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 517-532. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-81-5
25
Financial Structure of Mining Sector Companies During an Economic Slowdown = Struktura finansowania przedsiębiorstw w sektorze górniczym i wydobywczym w okresie spowolnienia gospodarczego / Maria SIERPIŃSKA, Patrycja Bąk // Archives of Mining Sciences. - vol. 57, no 4 (2012), s. 1089-1100. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.degruyter.com/view/j/amsc.2012.57.issue-4/v10267-012-0072-8/v10267-012-0072-8.xml. - ISSN 0860-7001
26
Determinanty płynności finansowej w przemyśle metalurgicznym = Determinants of Financial Liquidity in the Metallurgical Industry / Maria SIERPIŃSKA , Piotr RZESZOWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 689). - nr 50 (2012), s. 197-208. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : upowszechnianie i transfer wyników badań. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/50-2012/FRFU-50-197.pdf. - ISSN 1733-2842
27
Struktura finansowania przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego / Maria SIERPIŃSKA // W: Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Etap 6, Uwarunkowania restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw w warunkach transformacji / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI. - (2011), s. 149-182
28
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych / Maria SIERPIŃSKA, Tomasz Jachna. - Wyd. 3 zm. i uaktual., dodr. 5. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. - 406, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-14987-1
29
Wpływ programów lojalnościowych na wielkość przychodów ze sprzedaży w aptekach = The Influence of Implementing Loyalty Programs on Incomes in Pharmacies / Maria SIERPIŃSKA, Agnieszka Woś // W: Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 865-880. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-95-2
30
Sources for Obtaining Contractor Data by Business in Poland / Maria SIERPIŃSKA // W: Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy : Studies from Economics and Management / ed. by Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow : [Foundation of the Cracow University of Economics], 2011. - S. 211-224. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-35-8
31
Wpływ programów lojalnościowych na wyniki finansowe aptek / Agnieszka Woś ; Promotor: Maria SIERPIŃSKA. - Kraków, 2010. - 453 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Dostępna także na CD. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200001808
32
Zarządzanie kredytem kupieckim w warunkach kryzysu finansowego / Maria SIERPIŃSKA, Jerzy Różański // W: Dylematy zarządzania organizacjami we współczesnej gospodarce / red. nauk. Anna Adamik i Stefan Lachiewicz. - Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2010. - (Monografie Politechniki Łódzkiej). - S. 360-374. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7283-354-9
33
Należności trudne jako przyczyna upadłości przedsiębiorstw w Polsce / Elżbieta Królikowska ; Promotor: Maria SIERPIŃSKA. - Kraków, 2010. - 404 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Dostępna także na CD. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200001863
34
Contemporary trends in management and finance : theory and practice / ed. by Maria SIERPIŃSKA & Piotr Szczepankowski. - Warsaw : Vizja Press & IT, 2010. - 240, [1] s. : il. ; 24 cm. - 4th edition of the Economic International Conference "Contemporary trends in management and finance : theory and practice". - Bibliogr. przy pracach. - ISBN 978-83-61086-78-9
35
Sposoby odzyskiwania należności przez przedsiębiorstwa = Methods of Account Receivables Recover / Maria SIERPIŃSKA // Współczesna Ekonomia = Contemporary Economics. - vol. 4, nr 4 (2010), s. 187-202. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://we.vizja.pl/en/download-pdf/volume/4/issue/4/id/193. - ISSN 1897-9254
36
Methods of Customers' Credit Risk Assessment / Maria SIERPIŃSKA // W: Enterprise in the Face of Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Ryszard BOROWIECKI. - Toruń : Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2010. - S. 453-468. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-509-1
37
Rozwój alternatywnych systemów obrotu w Europie = Development of Alternative Stock Exchange Markets in Europe / Maria SIERPIŃSKA, Agata Sierpińska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 48 (2009), s. 717-726. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
38
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych / Maria SIERPIŃSKA, Tomasz Jachna. - Wyd. 3 zm. i uaktual., dodr. 4. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - 406, [2] s. : il. ; 24 cm. - Na okł.: "Nowe wydanie!". - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 978-83-01-14987-1
39
Future Developments of Remuneration Systems in the Coal Mining Industry / Maria SIERPIŃSKA, Arkadiusz Kustra // W: Global and Regional Challenges for the 21st Century Economies / sci. ed.: Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2009. - S. 227-237. - Summ. - ISBN 978-83-927790-4-9
40
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA, Dariusz WĘDZKI. - Wyd. 1, 10 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - 276, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 978-83-01-15136-2
41
Zarządzanie finansami we współczesnych przedsiębiorstwach. T. 1, Controlling i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw / red. Mari SIERPIŃSKA. - Warszawa : Vizja Press & IT, 2009. - 236 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-61086-48-2
42
Analiza porównawcza alternatywnych systemów obrotu giełdowego = Alternative Trading Systems Comparison Analysis / Agata Sierpińska, Maria SIERPIŃSKA // W: Zarządzanie finansami we współczesnych przedsiębiorstwach T. 2, Finansowanie i działalność inwestycyjna przedsiębiorstw / red. Piotr Szczepankowski. - Warszawa : Vizja Press & IT, 2009. - S. 67-93. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61086-49-9
43
Synergia operacyjna jako efekt przejęcia kontroli nad przedsiębiorstwem przez inwestora strategicznego (na przykładzie polskich spółek przemysłu oponiarskiego) / Robert Bąk ; Promotor: Maria SIERPIŃSKA. - Kraków, 2009. - 363 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001613a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001613b
44
Szacowanie ryzyka przedsięwzięć budowlanych przez wykonawcę na etapie przygotowania oferty / Aneta Madyda ; Promotor: Maria SIERPIŃSKA. - Kraków, 2008. - 309 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001360a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001360b
45
Przesłanki powodzenia fuzji i przejęć przedsiębiorstw = Conditions for the Success of Mergers and Acquisitions of Companies / Robert Bąk, Maria SIERPIŃSKA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1200 (2008), s. 28-38. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka. - Bibliogr. - ISSN nr 1200
46
Badanie koniunktury spółek rynku New Connect : metodologia i próbna weryfikacja proponowanych modeli = Research of the New Connect Market Enterprises Economic Situation : Methodology and Test Revision of Suggesting Models / Maria SIERPIŃSKA, Piotr Szczepankowski // Badania Operacyjne i Decyzje = Operations Research and Decisions. - nr 3 (2008), s. 89-105. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1230-1868
47
Raporty wewnętrzne jako źródło informacji analitycznej = Internal Reports as a Source of the Analytical Information / Maria SIERPIŃSKA, Piotr LITWA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 9 (1209) (2008), s. 225-236. - Summ.. - Tytuł numeru: Współczesne problemy analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
48
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA, Dariusz WĘDZKI. - Wyd. 1, 9 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - 276, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 978-83-01-15136-2
49
Raportowanie realizacji zadań w controllingu / Maria SIERPIŃSKA, Agata Sierpińska // W: System raportowania wyników w controllingu operacyjnym / red. Maria SIERPIŃSKA. - Warszawa : VIZJA PRESS&IT, 2007. - (Finanse / Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie). - S. 47-94. - ISBN 83-60283-45-1
50
Próba weryfikacji teorii kredytu kupieckiego w branży odzieżowej w Polsce = An Attempt to Verify the Trade Credit in Cloth Industry in Poland / Maria SIERPIŃSKA, Paweł Młodkowski // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1152 (2007), s. 480-490. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
51
Raporty controllingowe jako źródło informacji menedżerskiej = Controlling Reports as a Managerial Information Source / Arkadiusz Kustra, Maria SIERPIŃSKA // W: Narzędzia controllingu w przedsiębiorstwie / red. Maria SIERPIŃSKA, Arkadiusz Kustra. - Warszawa : Vizja Press&It, 2007. - (Finanse / Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie). - S. 247-262. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-60283-91-5 ; 978-83-60283-91-2
52
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA, Dariusz WĘDZKI. - Wyd. 1, 8 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - 274, [3] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 978-83-01-15136-2
53
Systemy premiowania w controllingu operacyjnym = Operating Controlling Bonus Systems / Maria SIERPIŃSKA, Bogusław Niedbała // W: Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - S. 307-319. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-3-8
54
NewConnect jako źródło pozyskiwania kapitału dla małych podmiotów gospodarczych = NewConnect as a Source of Capital for Small Enterprises / Agata Sierpińska, Maria SIERPIŃSKA // W: Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu / red. Elżbieta Weiss, Marzena Godlewska. - Warszawa : Vizja Press&It, 2007. - S. 89-102. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60283-98-1
55
System raportowania wyników w controllingu operacyjnym / red. Maria SIERPIŃSKA. - Warszawa : VIZJA PRESS&IT, 2007. - 295 s. : il. ; 24 cm. - Na s. red. błędny ISBN-13. - Bibliogr. - (Finanse / Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie). - ISBN 83-60283-45-1
56
Koncepcja systemu controllingu kosztów w zintegrowanym cyklu życia produktu / Agnieszka Długosz ; Promotor: Maria SIERPIŃSKA. - Kraków, 2007. - 418 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001152a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001152b
57
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych / Maria SIERPIŃSKA, Tomasz Jachna. - Wyd. 3 zm. i uaktual., dodr. 3. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - 406, [2] s. : il. ; 24 cm. - Na okł.: "Nowe wydanie!". - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 978-83-01-14987-1
58
Metody podejmowania decyzji finansowych : analiza przykładów i przypadków / Maria SIERPIŃSKA, Tomasz Jachna. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - 604, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (FFF. Przedsiębiorstwo). - ISBN 978-83-01-15013-6
59
Narzędzia controllingu w przedsiębiorstwie / red. Maria SIERPIŃSKA, Arkadiusz Kustra. - Warszawa : Vizja Press&It, 2007. - 289 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - (Finanse / Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie). - ISBN 83-60283-91-5 ; 978-83-60283-91-2
60
Determinanty powodzenia fuzji i przejęć przedsiębiorstw = Success Factors of the Companies Mergers and Acquisitions / Maria SIERPIŃSKA, Robert Bąk // Współczesna Ekonomia = Contemporary Economics. - vol. 1, nr 1 (2007), s. 53-70. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://we.vizja.pl/en/download-pdf/volume/1/issue/1/id/5. - ISSN 1897-9254
61
Strategia zarządzania kapitałem obrotowym brutto jako czynnik kreowania wartości dla akcjonariuszy / Małgorzata KOWALIK ; Promotor: Maria SIERPIŃSKA. - Kraków, 2006. - 338 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001038a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001038b
62
An Attempt to Veryfy the Trade Credit in Clothindustry in Poland Trade Credit in Poland and Trade Credit Theories : a Cloth Industry Case = Próba weryfikacji teorii kredytu handlowego na przykładzie przemysłu odzieżowego w Polsce / Maria SIERPIŃSKA, Paweł Młodkowski // W: Enterprises, Entrepreneurship in the Face of Globalization and European Integration - Economic, Legislative and Social Challenges / ed. by Ryszard BOROWIECKI. - Cracow : Oficyna Wydawnicza Abrys, 2006. - S. 117-126. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-89726-04-1
63
Narzędzia controllingu strategicznego w przedsiębiorstwie - analiza porównawcza = Tools of Strategic Controlling in Enterprise - Comparative Analysis / Maria SIERPIŃSKA, Michał Dróżdż // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1125 (2006), s. 103-115. - Summ.. - Tytuł numeru: Controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
64
Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój / red. nauk. Maria SIERPIŃSKA, Andrzej JAKI. - Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2006. - 640 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz., summ.. - Na s. tyt.: Księga Jubileuszowa dla uczczenia 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Profsora Ryszarda Borowieckiego. - Bibliogr. przy art. - ISBN 83-89726-02-5
65
Kształtowanie się płynności finansowej w przemyśle chemicznym = Financial Liquidity in the Chemicals Industry / Maria SIERPIŃSKA, Małgorzata KOWALIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 731 (2006), s. 259-271. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=131414546. - ISSN 0208-7944
66
Organizacja controllingu finansowego w przedsiębiorstwie = The Financial Controlling Organization in an Enterprise / Maria SIERPIŃSKA, Arkadiusz Kustra // W: Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem / red. Maria SIERPIŃSKA. - Warszawa : Vizja Press&It, 2006. - (Finanse / Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie). - S. 158-165. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-60283-13-3
67
Raportowanie controllingowe w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa = Controlling Reports in Information System of Companies / Maria SIERPIŃSKA, Piotr LITWA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 434). - nr 48 (2006), s. 789-799. - Summ.. - Tytuł numeru: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa : teoria i praktyka. T. 2. - ISSN 1232-5821
68
Kierunki zmian rentowności przedsiębiorstw w przemyśle lekkim = Profitability Trends in Light Industry Sector Companies / Maria SIERPIŃSKA, Małgorzata KOWALIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 731 (2006), s. 273-292. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=131448357. - ISSN 0208-7944
69
Efekty synergii w procesach fuzji i przejęć w branży górnieczej = The Effects of Synergies in Mergers and Acquisitions Transactions in Mining Sector / Maria SIERPIŃSKA, Arkadiusz Kustra // W: Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój / red. nauk. Maria SIERPIŃSKA, Andrzej JAKI. - Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 587-596. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89726-02-5
70
Efekty restrukturyzacji oraz kierunki rozwoju górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1990-2015 / Maria SIERPIŃSKA, Małgorzata KOWALIK, Piotr LITWA // W: Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. ^Zmiany poziomu uprzemysłowienia i struktury przemysłu a rozwój pozaprzemysłowy dziedzin gospodarki Polski w latach 1994-2004 / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; kierownik podtematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI. - (2006), s. 85-135
71
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych / Maria SIERPIŃSKA, Tomasz Jachna. - Wyd. 3 zm. i uaktual., 2 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - 406, [2] s. : il. ; 24 cm. - Na okł.: "Nowe wydanie!". - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 978-83-01-14987-1 ; 83-01-14987-6
72
Evaluation of the Value of Enterprises Formed in the Process of Vertical Merger / Maria SIERPIŃSKA, Arkadiusz Kustra // W: Contemporary Aspects of Management and Restructuring = Aspetti contemporanei della gestione e ristrutturazione / ed. by Alessandro Anastasi, Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Warsaw ; Cracow : Oficyna Wydawnicza "Abrys", 2006. - S. 169-189. - Bibliogr. - ISBN 83-85827-95-1
73
Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem / red. Maria SIERPIŃSKA. - Warszawa : Vizja Press&It, 2006. - 300, [1] s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - (Finanse / Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie). - ISBN 83-60283-13-3
74
Funkcja menedżera finansowego i controllera w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa = Financial Manager and Controller Funkctions in Corporate Financial Management / Maria SIERPIŃSKA // W: Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem / red. Maria SIERPIŃSKA. - Warszawa : Vizja Press&It, 2006. - (Finanse / Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie). - S. 147-157. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-60283-13-3
75
Metoda kwantyfikacji efektu synergii finansowej jako konsekwencji łączenia się i podziału przedsiębiorstw w modelu Z. Fluck i A.W. Lyncha = Quantification of Synergy Effect in Mergers, Acquisitions and Divestitures - Fluck and Lynch Model / Robert Bąk, Maria SIERPIŃSKA // W: Problemy zarządzania finansami we współczesnych przedsiębiorstwach / red. Piotr Szczepankowski. - Warszawa : Vizja Press & IT, 2006. - (Finanse / Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie). - S. 117-133. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60283-40-0 ; 83-60283-40-0
76
Wielowymiarowość celów przedsiębiorstwa a zadania controllingu finansowego / Maria SIERPIŃSKA // Controlling i Rachunkowość Zarządcza. - nr 2 (2006), s. 25-28. - ISSN 1644-4841
77
System controllingu w przedsiębiorstwie zarządzanym przez projekty / Bogusław Niedbała ; Promotor: Maria SIERPIŃSKA. - Kraków, 2006. - 390 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001130a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001130b
78
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych / Maria SIERPIŃSKA, Tomasz Jachna. - Wyd. 3 zm. i uaktual., dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - 406, [2] s. : il. ; 24 cm. - Na okł.: "Nowe wydanie!". - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 83-01-14563-3
79
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA, Dariusz WĘDZKI. - Wyd. 1, dodr. 7. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - 276 s. : wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 83-01-14441-6
80
Kompensaty i netting jako formy rozliczeń między podmiotami gospodarczymi = Compensation and Netting as Commitments Settling Forms / Maria SIERPIŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 406). - nr 43 (2005), s. 665-674. - Summ.. - Tytuł numeru: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa : teoria i praktyka. T. 2. - ISSN 1232-5821
81
Teoretyczne podstawy informacji i raportowania / Piotr LITWA, Maria SIERPIŃSKA // W: System raportowania wyników w controllingu operacyjnym / kierownik badań: Maria SIERPIŃSKA. - (2005), s. 5-75
82
Finansowe instrumenty kreowania wartości dla akcjonariuszy w grupie kapitałowej / Sylwia Potocka-Lewicka ; Promotor: Maria SIERPIŃSKA. - Kraków, 2005. - 356 k., [8] k. tabl. złoż. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 19 s. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000662a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000662b
83
Czynniki kształtujące rentowność kapitału własnego w przemyśle chemicznym = Formative Factors Profitability of Equity Capital in Chemical Industry / Maria SIERPIŃSKA, Małgorzata KOWALIK // W: Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki = Management of the Enterprises' Restructuring in the Process of Globalization of the Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Warszawa ; Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 448-457. - Streszcz., summ. - ISBN 83-907047-4-9
84
Skutki braku spójności polityki zarządzania wierzytelnościami = The Consequences of an Inconsistent Accounts' Receivable Policy / Maria SIERPIŃSKA // W: Unowocześnianie przemysłu i usług - organizacja i finansowanie = Service and Industry Modernization - Organization and Financing / red. Jan Pyka. - Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2005. - (Nowoczesność przemysłu i usług). - S. 268-279. - Streszcz., summ. - ISBN 83-85587-16-0
85
Zarządzanie długiem w grupie kapitałowej / Paweł Tomala ; Promotor: Maria SIERPIŃSKA. - Kraków, 2004. - 266, [13] k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 21 k. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000483a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000483b
86
Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie / red. Maria SIERPIŃSKA. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. - 332 s. : il. ; 24 cm. - Indeks. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-89355-43-4
87
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych / Maria SIERPIŃSKA, Tomasz Jachna. - Wyd. 3 zm. i uaktualnione. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. - 406, [2] s. : il. ; 24 cm. - Na okł.: "Nowe wydanie!". - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 83-01-14206-5
88
Metodyka oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw / Maria SIERPIŃSKA // W: Kondycja finansowa polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji z Unią Europejską / kier. tematu: Maria SIERPIŃSKA. - (2004), s. 24-87
89
Idea i rodzaje controllingu w przedsiębiorstwie / Arkadiusz Kustra, Maria SIERPIŃSKA // W: Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie / red. Maria SIERPIŃSKA. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. - S. 11-36. - Bibliogr. - ISBN 83-89355-43-4
90
Zawartość informacyjna rachunku przepływów pieniężnych = The Informative Content of Cash Flow Statement / Maria SIERPIŃSKA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1042 (2004), s. 181-191. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
91
Controlling finansowy / Maria SIERPIŃSKA // W: Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie / red. Maria SIERPIŃSKA. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. - S. 265-304. - Bibliogr. - ISBN 83-89355-43-4
92
Determinanty płynności finansowej przedsiębiorstw / Maria SIERPIŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 378). - nr 43 (2004), s. 851-860. - Summ.. - Tytuł numeru: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa : teoria i praktyka gospodarcza. T. 2. - ISSN 1232-5821
93
Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie : materiały konferencyjne / red. Maria SIERPIŃSKA. - Warszawa : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2003. - 229 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISBN 03-88953-99-0
94
Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie : centra odpowiedzialności w teorii i praktyce / Maria SIERPIŃSKA, Bogusław Niedbała. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003. - 420 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 83-01-13893-9
95
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych / Maria SIERPIŃSKA, Tomasz Jachna. - Wyd. 2, dodr. 12. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003. - 277 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-11187-9
96
Ekonomiczno-finansowe skutki postępowań układowych w przedsiębiorstwach = Economic and Financial Effects of Court Settlements for Companies / Maria SIERPIŃSKA, Arkadiusz Kustra // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 631 (2003), s. 151-160. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
97
System ocen ośrodków odpowiedzialności za koszty w controllingowej strukturze przedsiębiorstwa / Maria SIERPIŃSKA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 993 (2003), s. 187-199. - Tytuł numeru: Informatyczne wspomaganie controllingu. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
98
Problemy pomiaru płynności finansowej w przedsiębiorstwie w świetle znowelizowanej ustawy o rachunkowości = Problems of Measuring Financial Liquidity of a Company Due to Amended Act of Accountancy / Maria SIERPIŃSKA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 974 (2003), s. 172-183. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka. T. 2. - ISSN 0324-8445
99
Wady i zalety tradycyjnych mierników oceny centrów inwestycji = Advantage and Disadvantage of Traditional Measures of Performance for Investment Centres / Maria SIERPIŃSKA, Bogusław Niedbała // W: Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój = Enterprise in the Process of Transformation : Effectiveness - Restructurung - Development / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Warszawa ; Kraków : [s. n.], 2003. - S. 95-103. - Streszcz., summ. - ISBN 83-907047-3-0
100
Commercial Papers as a Source of Company Financing / Maria SIERPIŃSKA // W: Ekonomika a management 2003 - bez hranic : 10.-12. září 2003 v Praze. - Praha : Vysoká Škola Ekonomická v Praze, Fakulta podnikovohospodářská, [2003]. - S. 10. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 80-239-1538-X
101
Controlling finansowy w przedsiębiorstwie = Financial Controlling in a Company / Maria SIERPIŃSKA // W: Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie : materiały konferencyjne / red. Maria SIERPIŃSKA. - Warszawa : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2003. - S. 159-182. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 03-88953-99-0
102
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych / Maria SIERPIŃSKA, Tomasz Jachna. - Wyd. 2, dodr. 11. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. - 277, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-11187-9
103
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA, Dariusz WĘDZKI. - Wyd. 1, dodr. 6. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. - 274, [3] s. : tab. ; 25 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 83-01-12193-9
104
Rozwój instrumentów pochodnych w Polsce = The Development of Derivatives in Poland / Maria SIERPIŃSKA, Robert WŁODARCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 560 (2002), s. 169-187. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
105
Restrukturyzacja własności jako metoda generowania wartości dla akcjonariuszy / Maria SIERPIŃSKA // Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 9 (2002), s. 113-116. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1508-9711
106
Methods of Ownership Restructurization / Maria SIERPIŃSKA // W: Ekonomika Firiem 2002 : (Zbornik z medzinárodnej konferencie) : Košice 11.-12.9.2002. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Ekonomická Univerzita v Bratislave, 2002. - S. 363-367. - Summ. - ISBN 80-225-1583-3
107
System oceny centrów zysku w controllingowym rachunku odpowiedzialności / Maria SIERPIŃSKA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 956 (2002), s. 118-135. - Tytuł numeru: Controlling - koncepcje, wdrożenia. - ISSN 0324-8445
108
Role of Banks in Securitization of the Enterprise Financial Assets / Maria SIERPIŃSKA // W: Future of the Banking : after the Year 2000 in the World and in the Czech Republic : Proceeding from the International Conference. 8, Comparision of the Banking Sectors in Transition Economies. - Karviná : Silesian University in Opava ; School of Business Administration in Karviná, 2002. - S. 224-229. - Bibliogr. - ISBN 80-7248-174-6
109
Debt Circulation Agencies in Poland / Maria SIERPIŃSKA // Acta academica karviniensia. - 1 (2002), s. 249-255. - Summ., streszcz. - ISSN 1212-415X
110
Techniki restrukturyzacji własności podmiotów gospodarczych = Techniques for Restructuring the Assets of Economic Units / Maria SIERPIŃSKA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - S. 273-281. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-132-8
111
Determinanty obniżki kosztów w hutnictwie polskim = Determinants of Costs Reducing in the Polish Metallurgy / Maria SIERPIŃSKA // W: Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw = Restructuring and Development Processes of Enterprises and Their Value Creation / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Warszawa ; Kraków : KEiOP AE, 2002. - S. 532-539. - ISBN 83-907047-1-4
112
Istota krótkoterminowej równowagi finansowej / Maria SIERPIŃSKA, Arkadiusz Kustra // W: Równowaga finansowa w przedsiębiorstwie / kier. pracy: Maria SIERPIŃSKA. - (2002), s. 5-21
113
Sposoby podnoszenia krótkoterminowych źródeł finansowania / Maria SIERPIŃSKA, Beata KULISA, Janusz NESTERAK, Paweł Tomala // W: Równowaga finansowa w przedsiębiorstwie / kier. pracy: Maria SIERPIŃSKA. - (2002), s. 80-168
114
Dlaczego należy oddłużyć polskie przedsiębiorstwa? / Maria SIERPIŃSKA // Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 11 (2002), s. 4. - ISSN 1508-9711
115
Model controllingu operacyjnego w przedsiębiorstwach miejskiej komunikacji zbiorowej / Artur Rudnicki ; Promotor: Maria SIERPIŃSKA. - Kraków, 2002. - 302 k., tabl. złoż. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 14 k. - Bibliogr.
116
Sposoby zmniejszenia poziomu aktywów obrotowych / Maria SIERPIŃSKA, Małgorzata WÓJCIK // W: Równowaga finansowa w przedsiębiorstwie / kier. pracy: Maria SIERPIŃSKA. - (2002), s. 22-79
117
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria SIERPIŃSKA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - nr 562. - 104 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
118
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria SIERPIŃSKA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - nr 557. - 116 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
119
Rodzaje i formy wypłat dywidend w spółkach kapitałowych / Maria SIERPIŃSKA, Grażyna PALIWODA // Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 4 (2001), s. 78-84. - Streszcz. - ISSN 1508-9711
120
An Attempted Comparison of Performance of Companies Listed on the Polish Stock Exchange in the Years 1995-98, Measured on the Basis of the EVA and MVA Indicators = An Attempted Comparison of Performance of Companies Listed on the Polish Stock Exchange in the Years 1995-98, Measured on the Basis of the EVA and MVA Indicators / Maria SIERPIŃSKA, Grażyna PALIWODA // Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Adam STABRYŁA]. - no 1 (2001), s. 45-61. - Bibliogr. - ISSN 1642-168X
121
Rola kompensat w regulowaniu należności przedsiębiorstw / Maria SIERPIŃSKA // W: Funkcjonowanie i rozwój organizacji w zmiennym otoczeniu : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez WSM w Legnicy oraz PP-H "Manager" S. A. w Warszawie, Legnica 11 września 2001 r. T. 1 / red. nauk. Jerzy Czupiał. - Legnica : Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, 2001. - S. 31-44. - Streszcz., summ. - ISBN 83-913465-3-6
122
System oceny ośrodków odpowiedzialości za wyniki w controllingu operacyjnym / Janusz NESTERAK ; Promotor: Maria SIERPIŃSKA. - Kraków, 2001. - 334 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 18 k. - Bibliogr.
123
Wykorzystanie cash pooling'u w zarządzaniu płynnością finansową / Maria SIERPIŃSKA, Paweł Tomala // Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 9 (2001), s. 99-102. - ISSN 1508-9711
124
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA, Dariusz WĘDZKI. - Wyd. 1, dodr. 4. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001. - 274 s. : tab. ; 25 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 83-01-12193-9
125
Podaż pieniądza a poziom inflacji w Polsce / Maria SIERPIŃSKA, Paweł Młodkowski // Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 12 (2001), s. 110-114. - Streszcz. - ISSN 1508-9711
126
Konkurencyjność hutnictwa polskiego w warunkach integracji z Unią Europejską / Tomasz Bogacz ; Promotor: Maria SIERPIŃSKA. - Kraków, 2001. - 378 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 18 k. - Bibliogr.
127
Obrót wierzytelnościami w Polsce = Claims Turnover in Poland / Maria SIERPIŃSKA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 909 (2001), s. 114-122. - Tytuł numeru: Wyznaczniki rozwoju przedsiębiorstwa - wartość, koszty, płynność. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
128
Skutki utrzymywania wysokich stóp procentowych w gospodarce / Maria SIERPIŃSKA // Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 9 (2001), s. 15-18. - Bibliogr. - ISSN 1508-9711
129
Cash flow a zdolność rozwojowa spółek akcyjnych = Cash Flow and Joint-Stock Companies' Growth Capacity / Maria SIERPIŃSKA // W: Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku = Knowledge Management and Processes of Restructuring and Development of Enterprises : Papers form the International Scientific Conference, Krynica, October, 26-28th 2000 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków : KEiOP AE, 2000. - S. 664-668. - Streszcz., summ. - ISBN 83-911295-1-9
130
System controllingu operacyjnego w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA, Bogusław Niedbała. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 326 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr.
131
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych / Maria Sierpińska, Tomasz Jachna. - Wyd. 2, dodr. 10. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. - 277, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-11187-9
132
Wpływ podatku dochodowego na poziom zysku netto w spółkach publicznych / Maria SIERPIŃSKA, Grażyna PALIWODA // Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 1 (2000), s. 52-58. - ISSN 1508-9711
133
Poziom gotówki operacyjnej a możliwości rozwoju spółek notowanych na GPW / Maria SIERPIŃSKA, Grażyna PALIWODA // Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 10 (2000), s. 45-48. - Streszcz. - ISSN 1508-9711
134
Przyczyny fuzji i przejęć przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych / Maria SIERPIŃSKA // Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 1 (1999), s. 51-54. - Streszcz. - ISSN 1505-2842
135
Próba modelowego ujęcia polityki dywidend w spółkach kapitałowych / Grażyna PALIWODA ; Promotor: Maria SIERPIŃSKA. - Kraków, 1999. - 228 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 11 k. - Bibliogr.
136
EVA - as a Measure of Enterprise Restructuring Effects / Maria SIERPIŃSKA // W: Restructuring of the National Economy under the Systemic Transformation : Papers from International Scientific Conference and CECIOS Assembly, Cracow, October 21-23th 1999 / sci. ed. Ryszard BOROWIECKI. - Warsaw; Cracow : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 1999. - S. 247-263. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88114-42-5
137
Polityka dywidend w spółkach kapitałowych / Maria SIERPIŃSKA. - Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - 212, [4] s., [1] k. tabl. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-12962-X
138
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA, Dariusz WĘDZKI. - Wyd. 1, dodr. 3. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1999. - 276 s. : rys. ; 24 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 83-01-12193-9
139
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych / Maria SIERPIŃSKA, Tomasz JACHNA. - Wyd. 2, dodr. 8. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1999. - 277 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-11187-9
140
Kryteria i sposoby pozyskiwania kapitału w polskich spółkach publicznych / Jarosław Jamka ; Promotor: Maria SIERPIŃSKA. - Kraków, 1999. - 338 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 14 k. - Bibliogr.
141
Polityka kredytowa wobec kontrahentów kluczem do utrzymania płynności finansowej / Maria SIERPIŃSKA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 834 (1999), s. 76-86. - Tytuł numeru: Rachunkowość zarządcza - budżetowanie jako narzędzie współczesnego menedżera: materiały na konferencję naukową. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
142
Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych funkcjonujących na światowych rynkach kapitałowych = Classification of Investment Funds Operating in World Capital Markets / Tomasz Reiter, Maria SIERPIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 507 (1998), s. 121-142. - Summ. - ISSN 0208-7944
143
Zysk ekonomiczny jako miernik stopnia realizacji celów spółki = Economic Profit as a Measure of the Degree of Aims Realization in Company / Maria SIERPIŃSKA // W: Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane-Kościelisko, 7-10 listopada 1998 roku = Restructuring and Improvement of Economic Effectiveness in Enterprise : Papers from the International Scientific Conference, Zakopane-Kościelisko, November, 7-10th 1998 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków : Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie, 1998. - S. 362-368. - Streszcz. - ISBN 83-901550-8-7
144
Zakres subwencjonowania procesów restrukturyzacji i przedsięwzięć ochronnych w hutnictwie / Maria SIERPIŃSKA, Tomasz Bogacz // W: Nakłady gospodarcze na ochronę środowiska i źródła ich finansowania w hutnictwie żelaza i stali : materiały konferencji naukowej w Poraju koło Częstochowy, 14-15 maj 1998 / [red. Kazimierz Górka]. - Częstochowa : [s.n.], 1998. - S. 64-77
145
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych / Maria SIERPIŃSKA, Tomasz JACHNA. - Wyd. 2, dodr. 6. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1998. - 277, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-11187-9
146
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych / Maria SIERPIŃSKA, Tomasz JACHNA. - Wyd. 2, dodr. 7. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998. - 277 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-11187-9
147
Źródła finansowania procesów restrukturyzacji i ich wpływ na zmiany struktury kapitałowej przedsiębiorstw / Maria SIERPIŃSKA, Irena Bielińska, Tomasz Bogacz, Grażyna PALIWODA, Barbara STOLARZ // W: Zmiany struktury majątkowo-kapitałowej przedsiębiorstw w procesie ich przekształceń. [Cz. 1] / kier. Ryszard BOROWIECKI. - (1998), s. 80-174
148
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA, Dariusz WĘDZKI. - Wyd. 1, dodr. 2. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1998. - 274, [3] s. : wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 83-01-12193-9
149
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria SIERPIŃSKA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - nr 514. - 80 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
150
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA, Dariusz WĘDZKI. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. - 274, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 83-01-12193-9
151
Koszty i korzyści fuzji spółek kapitałowych / Maria SIERPIŃSKA, Tomasz Bogacz // Penetrator : wiadomości gospodarcze. - nr 5 (1997), s. 33-36. - Bibliogr. - ISSN 1233-3050
152
Gwarantowanie emisji papierów wartościowych na świecie i w Polsce / Maria SIERPIŃSKA, Tomasz Reiter // Penetrator : wiadomości gospodarcze. - nr 2 (1997), s. 43-48. - Streszcz. - ISSN 1233-3050
153
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych / Maria SIERPIŃSKA, Tomasz JACHNA. - Wyd. 2., dodr. 4. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1997. - 277, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-11187-9
154
Przejęcie LBO i MBO / Maria SIERPIŃSKA, Tomasz Reiter // Penetrator : wiadomości gospodarcze. - nr 9 (1997), s. 46-48. - ISSN 1233-3050
155
Polskie hutnictwo w drodze do Unii... : przedsięwzięcia poprawiające konkurencyjność sektora hutniczego i źródła ich finansowania / Maria SIERPIŃSKA, Tomasz Bogacz // Penetrator : wiadomości gospodarcze. - nr 12 (1997), s. 60-65. - Bibliogr. - ISSN 1233-3050
156
Motywy fuzji i przejęć w układzie międzynarodowym : (na przykładzie hutnictwa żelaza) = The Motives of Mergers and Aquisitions of the Enterprises on the International Scale : (Exampled on Metallurgy of Iron and Steel) / Maria SIERPIŃSKA, Tomasz Bogacz // W: Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - S. 324-333. - Streszcz., summ. - ISBN 83-901550-6-0
157
Rozmiary szarej strefy w gospodarce oraz sposoby jej ograniczania = The Size of Black Economy and Ways of Reducing Its Volume / Maria SIERPIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 489 (1997), s. 61-74. - Summ. - ISSN 0208-7944
158
Obligacje komunalne na rynku kapitałowym / Maria SIERPIŃSKA // Penetrator : wiadomości gospodarcze. - nr 3 (1997), s. 40-42. - Bibliogr. - ISSN 1233-3050
159
Krótkoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstw / Maria SIERPIŃSKA // W: Rozważania o gospodarce : teoria i praktyka : [wykłady poświęcone zagadnieniom współczesnej ekonomii wygłoszone podczas Spotkań Akademii Ekonomicznej i Wydawnictwa Naukowego PWN z okazji 70-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz 45-lecia Wydawnictwa Naukowego PWN w dniach 3.10-21.11.1995 r.] / [red. nauk. Zbigniew PASZEK]. - Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996. - S. 146-168. - ISBN 83-01-12164-5
160
Jak oceniać działalność funduszy inwestycyjnych / Tomasz Reiter, Maria SIERPIŃSKA // Penetrator : wiadomości gospodarcze. - nr 10 (1996), s. 24-33. - ISSN 1233-3050
161
Kierunki doskonalenia przeglądów analitycznych w raportach biegłych rewidentów = Directions of Improvement of Analytical Reviews in Reports of Certified Auditors / Maria SIERPIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 477 (1996), s. 53-69. - Summ. - ISSN 0208-7944
162
Strategie podziału zysku w spółkach kapitałowych / Maria SIERPIŃSKA, Krzysztof Łukaszewski // Penetrator : wiadomości gospodarcze. - nr 9 (1996), s. 51-57. - Streszcz. - ISSN 1233-3050
163
Polityka upustów cenowych w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA, Dariusz WĘDZKI // Gospodarka Materiałowa i Logistyka. - nr 1 (1996), s. 8-11. - ISSN 1231-2037
164
Modele wypłat dywident w spółkach kapitałowych / Grażyna PALIWODA, Maria SIERPIŃSKA // Penetrator : wiadomości gospodarcze. - nr 11 (1996), s. 26-30. - ISSN 1233-3050
165
Restrukturyzacja przemysłu ciężkiego na przykładzie hutnictwa żelaza i stali / Maria SIERPIŃSKA // W: Rola mezoekonomii w rynkowym systemie zarządzania gospodarką : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Józefa Gajdy / [mater. zebrał i przygot. do druku Kazimierz GÓRKA]. - Kraków : AE Wydawnictwo Uczelniane, 1996. - S. 69-77. - ISBN 83-86439-80-7
166
Kierunki restrukturyzacji zakładów dystrybucji gazu : (na przykładzie Zakładu Gazowniczego Kraków) = Directions of Restructuring the Gas Distribution Plant : (on the Base of the Gas Plant Kraków) / Maria SIERPIŃSKA, Janusz NESTERAK // W: Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 22-24 listopada 1996 roku = Restructuring in the Process of Enterprises Transformation and Development : Papers from Scientific Conference, Cracow, November, 22-24th 1996 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI]. - Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1996. - S. 541-547. - Streszcz., summ. - ISBN 83-901550-2-8
167
Metody prognozowania należności oraz wpływów gotówkowych w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA // Ekspert : rachunkowość i finanse. - nr 1 (1996), s. 92-97. - ISSN 1230-9850
168
Metody zarządzania kapitałem obrotowym brutto w przedsiębiorstwie : (propozycje rozwiązań w warunkach gospodarki polskiej) / Dariusz WĘDZKI ; Promotor: Maria SIERPIŃSKA. - Kraków, 1996. - 353 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 15 k. - Bibliogr.
169
Nadzór nad należnościami przedsiębiorstwa / Maria SIERPIŃSKA // Rachunkowość. - nr 5 (1996), s. 229-233. - ISSN 0481-5475
170
Determinanty polityki dywidendowej firm / Maria SIERPIŃSKA // Penetrator : wiadomości gospodarcze. - nr 8 (1996), s. 19-21. - Streszcz. - ISSN 1233-3050
171
Strategie finansowania majątku obrotowego przedsiębiorstw = Strategies of Current Assets Financing in Enterprises / Maria SIERPIŃSKA, Janusz NESTERAK // W: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym : konferencja naukowa, Łódź - Bukowina Tatrzańska, czerwiec 1996 / [kier. nauk. Jan Duraj]. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 1996. - S. 197-206. - Streszcz., Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7016-961-9
172
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych / Maria SIERPIŃSKA, Tomasz JACHNA. - Wyd. 2, (dodruk 3). - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1996. - 277 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-11187-9
173
Krótkoterminowe papiery dłużne / Maria SIERPIŃSKA // Penetrator : wiadomości gospodarcze. - nr 6 (1996), s. 38-41. - ISSN 1233-3050
174
Sterowanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA, Dariusz WĘDZKI // Penetrator : wiadomości gospodarcze. - nr 3 (1995), s. 19-22. - ISSN 1233-3050
175
Dane średniobranżowe jako baza porównań w ocenie efektywności spółek giełdowych / Maria SIERPIŃSKA // W: Wykorzystanie analizy branżowej w ocenie kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw / kier. tematu: Maria SIERPIŃSKA. - (1995), s. 109-119
176
Optymalizacja stanu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA, Dariusz WĘDZKI // Rachunkowość. - nr 5 (1995), s. 241-244. - ISSN 0481-5475
177
Analiza branżowa - przemysł. Cz. 1 / Maria SIERPIŃSKA, Konrad HERNIK, Janusz NESTERAK, Artur Szczepaniak // Penetrator - (dodatek) - Serwis i Analizy DAI. - nr 1 (1995), s. 43-63. - ISSN 1233-3050
178
Wpływ dywidend na ceny akcji i obligacji / Maria SIERPIŃSKA, Grażyna PALIWODA // Penetrator : wiadomości gospodarcze. - nr 1 (1995), s. 39-41. - ISSN 1233-3050
179
Ocena zobowiązań krótkoterminowych przedsiębiorstwa / Maria SIERPIŃSKA // Rachunkowość. - nr 7 (1995), s. 349-352. - ISSN 0481-5475
180
Metodyka oceny kondycji finansowej spółek i branż / Maria SIERPIŃSKA // W: Wykorzystanie analizy branżowej w ocenie kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw / kier. tematu: Maria SIERPIŃSKA. - (1995), s. 8-29
181
Uwarunkowania polityki dywident w spółkach akcyjnych = Condition of Dividend Policy in Public Limited Companies / Maria SIERPIŃSKA // W: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym : konferencja naukowa, Łódź-Bukowina Tatrzańska, wrzesień 1995 / [kier. nauk. Jan Duraj]. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995. - S. 95-107. - Streszcz., Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7016-869-8
182
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych / Maria SIERPIŃSKA, Tomasz JACHNA. - Wyd. 2, dodr. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995. - 277 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-11187-9
183
Zarządzanie gotówką w przedsiębiorstwie jako podstawa maksymalizacji jego dochodów = Cash Management in Enterprises as a Basis for Income Maximizing / Maria SIERPIŃSKA, Dariusz WĘDZKI // Bank i Kredyt. - nr 7-8 (1995), s. 42-50. - Summ. - ISSN 0137-5520
184
Problem podziału zysku w spółkach giełdowych / Maria SIERPIŃSKA, Krzysztof Łukaszewski // Penetrator : wiadomości gospodarcze. - nr 10 (1995), s. 24-29. - Bibliogr. - ISSN 1233-3050
185
Charakterystyka branż do których należą spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie / Janusz NESTERAK, Maria SIERPIŃSKA // W: Wykorzystanie analizy branżowej w ocenie kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw / kier. tematu: Maria SIERPIŃSKA. - (1995), s. 30-108
186
Wykorzystanie wskaźników rentowności w zarządzaniu przedsiębiorstwem = The Use of Profitability Indices in Business Management / Maria SIERPIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 451 (1995), s. 75-85. - Summ. - ISSN 0208-7944
187
Poziom kapitału obrotowego w branżach notowanych na GPW / Maria SIERPIŃSKA // Penetrator : wiadomości gospodarcze. - nr 6 (1995), s. 27-31. - ISSN 1233-3050
188
Sposoby łączenia spółek i ich ekonomiczne skutki / Maria SIERPIŃSKA // Bank. - nr 11 (1995), s. 25-32. - ISSN 1230-9125
189
Analiza branżowa - przemysł. Cz. 2 / Maria SIERPIŃSKA, Konrad HERNIK, Janusz NESTERAK, Artur Szczepaniak // Penetrator - (dodatek) - Serwis i Analizy DAI. - nr 2 (1995), s. 49-68. - ISSN 1233-3050
190
Postępowanie układowe i ugodowe w gospodarce przedsiębiorstw / Maria SIERPIŃSKA // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 46, nr 2 (541) (1995), s. 13-15. - ISSN 0860-6846
191
Poziom dywident w spółkach notowanych na GPW w Warszawie / Maria SIERPIŃSKA // Penetrator : wiadomości gospodarcze. - nr 9 (1995), s. 21-26. - ISSN 1233-3050
192
Determinanty optymalnej polityki dywidend w spółkach / Maria SIERPIŃSKA // Penetrator : wiadomości gospodarcze. - nr 6 (1994), s. 17-19. - ISSN 1233-3050
193
Kontrowersje wokół dywidend / Maria SIERPIŃSKA // Penetrator : wiadomości gospodarcze. - nr 5 (1994), s. 8-9. - ISSN 1233-3050
194
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych / Maria SIERPIŃSKA, Tomasz JACHNA. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994. - 277, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-11187-9
195
Przemysł odzieżowy na giełdzie / Maria SIERPIŃSKA, Artur Szczepaniak // Penetrator : wiadomości gospodarcze. - nr 12 (1994), s. 55-56. - ISSN 1233-3050
196
Utilization of Wastes from Heavy Industry in Poland : Exemplified by the "T.Sendzimir" Steel Mill and Cracow Heat & Power Plant / Kazimierz GÓRKA, Maria SIERPIŃSKA // W: Industrial and Environmental Policy in Poland : Selected Papers. - Cracow : European Association of Environmental and Resource Economists. Polish Division, 1994. - (Biblioteka Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment, ISSN 1506-5618 ; nr 15). - S. 97-106. - Summ. - ISBN 83-86286-16-4
197
Kierunki wykorzystania informacji o przepływach gotówkowych w spółkach / Maria SIERPIŃSKA, Janusz NESTERAK // Penetrator : wiadomości gospodarcze. - nr 12 (1994), s. 49-54. - ISSN 1233-3050
198
Problemy pomiaru płynności finansowej i ich implikacje w praktyce spółek giełdowych / Maria SIERPIŃSKA, Janusz NESTERAK // Penetrator : wiadomości gospodarcze. - nr 7-8 (1994), s. 7-10. - ISSN 1233-3050
199
Dane średniobranżowe jako baza porównań w ocenie efektywności spółek giełdowych / Maria SIERPIŃSKA, Janusz NESTERAK // Penetrator : wiadomości gospodarcze. - nr 11 (1994), s. 38-42. - ISSN 1233-3050
200
O rentowności spółek giełdowych / Maria SIERPIŃSKA, Grażyna PALIWODA // Penetrator : wiadomości gospodarcze. - nr 10 (1994), s. 10-14. - ISSN 1233-3050
201
Funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw w warunkach transformacji rynkowej / Maria SIERPIŃSKA // Przegląd Organizacji. - nr 12 (1994), s. 17-21. - ISSN 0137-7221
202
Environmental Aspects of Restructuring the Sendzimir Steelworks at Cracow - Nowa Huta / Kazimierz GÓRKA, Maria SIERPIŃSKA // W: Industrial and Environmental Policy in Poland = Selected Papers. - Cracow : European Association of Environmental and Resource Economists. Polish Division, 1994. - (Biblioteka Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment, ISSN 1506-5618 ; nr 15). - S. 107-123. - Bibliogr. - ISBN 83-86286-16-4
203
Skutki restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw w gospodarce polskiej = The Effects of Restructuring Enterprises in the Polish Economy / Maria SIERPIŃSKA // W: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Krynica, 30.IX i 1.X.1994 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1994. - S. 161-166. - Summ. - ISBN 83-85719-09-1
204
Ocena wdrażania i realizacji wybranych instrumentów polityki przemysłowej w Polsce / Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH, Maria SIERPIŃSKA // W: Ocena skuteczności funkcjonowania wybranych instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej / kier. tematu: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Piotr MAŁECKI, Dariusz Sławiński, Adam Górnicki. - (1994), s. 37-79
205
Podstawy i formy wypłat dywidend w spółkach akcyjnych / Maria SIERPIŃSKA // Penetrator : wiadomości gospodarcze. - nr 4 (1994), s. 8-9. - ISSN 1233-3050
206
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych / Maria SIERPIŃSKA, Tomasz JACHNA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993. - 277, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-11187-9
207
Ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa = Evaluation of Financial Liquidity of the Enterprise / Maria SIERPIŃSKA // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 44, nr 8 (523) (1993), s. 18-20. - ISSN 0860-6846
208
Wykorzystanie przedsięwzięć oszczędnościowych w procesie równoważenia rynku surowcowo-materiałowego = Potential Savings of Raw Materials, Power, and Other Materials for Production in the Polish Economy and the Role in Balancing the Market / Maria SIERPIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 408 (1993), s. 71-85. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
209
Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA, Tomasz JACHNA. - Kraków : TEPRAGO, 1992. - 79 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr.
210
Potrzeba kształtowania procesów wyczerpywania się zasobów surowców mineralnych w Polsce = The Need for Shaping the Processes of the Exhaustion of Mineral Ran Materials Resources / Maria SIERPIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 364 (1992), s. 39-50. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
211
The Necessity of Introducing Raw-Material Saving and Energy-Saving Projects to Polish Industry / Maria SIERPIŃSKA // W: Environmental and Economic Aspects of the Industrial Development in Poland : Selected Papers / ed. by Kazimierz GÓRKA. - Kraków : The Cracow Academy of Economics, 1991. - S. 69-80. - Bibliogr.
212
Prywatyzacja działalności socjalno-bytowej przedsiębiorstw budowlano-montażowych / Tomasz JACHNA, Janusz KOT, Anna NEHRING, Maria SIERPIŃSKA // W: Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI. - Wyd. 2. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - S. 239-267. - Bibliogr.
213
Nakłady i koszty pozyskania węgla jako podstawa oceny przedsięwzięć oszczędnościowych w zakresie energii = Inputs and Costs of Coal Extraction as a Basis for the Choice of Means Satisfying Power Needs of the Country / Maria SIERPIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 335 (1991), s. 99-114. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
214
Przedsięwzięcia oszczędnościowe w procesie równoważenia rynku surowcowo-materiałowego : (na przykładzie paliw, energii i wyrobów hutniczych) = Economical Moves in the Process of Balancing the Raw Material and Materials Markets : (Exemplified by Fuels, Energy, and Metallurgical Industry Products) / Maria SIERPIŃSKA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1991. - 192 s. : wykr., il. ; 25 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 103)
215
Znaczenie przedsięwzięć w dziedzinie oszczędzania stali dla restrukturyzacji produkcji przemysłowej = Importance of the Steel Saving Undertakings for the Restructuring of Industrial Production / Maria SIERPIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 371 (1991), s. 107-118. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
216
Ocena bieżącej i rozwojowej działalności firmy / Tomasz JACHNA, Maria SIERPIŃSKA. - Kraków : Stabill, 1991. - 131 s. : il. ; 20 cm. - Bibliogr.
217
Ekologiczne skutki rozwoju przemysłu surowcowego w Polsce i sposoby ich ograniczania = Ecological Effects of Raw Material Industry Development in Poland and the Methods of Limiting Them / Maria SIERPIŃSKA, Andrzej DĄBROWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 336 (1991), s. 37-51. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
218
Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa : pomocnicze materiały dydaktyczne / Maria SIERPIŃSKA, Tomasz JACHNA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - 40 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
219
Prywatyzacja działalności socjalno-bytowej przedsiębiorstw budowlano-montażowych / Tomasz JACHNA, Janusz KOT, Anna NEHRING, Maria SIERPIŃSKA // W: Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - S. 239-267. - Bibliogr.
220
Potrzeba i kierunki prywatyzacji działalności socjalno-bytowej przedsiębiorstw / Tomasz JACHNA, Janusz KOT, Anna NEHRING, Maria SIERPIŃSKA // W: Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : cele - formy - procedury - dylematy : materiały konferencyjne / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990. - S. 115-123
221
Ekonomiczno-finansowe stymulatory oszczędzania surowców i materiałów w przedsiębiorstwach = Economic and Financial Instruments Stimulating Thrifty Use of Raw Materials and Materials in Enterprises / Maria SIERPIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 322 (1990), s. 33-44. - Summ. - ISSN 0208-7944
222
Powiązania zaopatrzeniowo-produkcyjne między przedsiębiorstwami przemysłowymi w województwie krakowskim = Supply and Production Connections Between Industrial Enterprises in the District of Cracow / Józefa FAMIELEC, Maria SIERPIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław Wacławowicz]. - nr 320 (1990), s. 101-120. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
223
Programy oszczędnościowe jako element ochrony środowiska naturalnego / Maria SIERPIŃSKA // W: Instrumenty ekonomiczne i prawne ochrony środowiska naturalnego w gospodarce rynkowej : materiały konferencyjne / red. Kazimierz GÓRKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - S. 65-74
224
Fakty są inne / Maria SIERPIŃSKA // Przegląd Techniczny. - nr 15 (1989), s. 9-10. - ISSN 0137-8783
225
Badanie rozmiarów i struktury kosztów ochrony środowiska naturalnego w wybranych przedsiębiorstwach przemysłowych = Research Into the Volume and Structure of Costa of Environmental Protection In Selected Industrial Enterprises / Marek DZIURA, Maria SIERPIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 292 (1989), s. 107-121. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
226
Środki ograniczania niedoboru wyrobów hutniczych w gospodarce narodowej = Means Limiting Shortage in Metallurgic Goods in National Economy / Maria SIERPIŃSKA // Gospodarka Materiałowa. - R. 41, nr 1 (905) (1989), s. 1-5. - ISSN 0017-2405
227
Liczmy straty - będą zyski / Andrzej DĄBROWSKI, Maria SIERPIŃSKA // Przegląd Techniczny. - nr 27 (1989), s. 7-8. - ISSN 0137-8783
228
Międzyzakładowe porównanie kosztów pracy na przykładzie wybranych hut polskich = Comparative Analysis of Labour Cost in Selected Polish Foundries / Maria SIERPIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander MYSIŃSKI]. - nr 266 (1988), s. 53-68. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
229
Kształtowanie relacji między nakładami na rozwój bazy surowcowej i na przedsięwzięcia przynoszące oszczędności materiałowe / Maria SIERPIŃSKA // W: Czynniki wzrostu efektywności gospodarowania w przemyśle polskim : (materiały konferencyjne) / [red. nauk. Władysław Janasz]. - Szczecin : Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1988. - S. 195-201
230
Źródła finansowania ochrony środowiska na przykładzie kombinatu metalurgicznego Huta im. Lenina = Sources of Financing Environmental Protection as Exemplified by Metallurgical Foundry of Huta im. Lenina / Kazimierz GÓRKA, Maria SIERPIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 261 (1988), s. 191-208. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
231
Przyczyny i skutki niedoboru wyrobów hutniczych w gospodarce narodowej = Causes and Consequences of Metallurgical Products Shortages in National Economy / Maria SIERPIŃSKA // Gospodarka Materiałowa. - R. 39, nr 23-24 (879-880) (1987), s. 560-563. - ISSN 0017-2405
232
Program inwestycyjny a stopień przetwórstwa w hutnictwie żelaza i stali w Polsce = Investment Program and Degree of Processing in Poland's Ferrous Metallurgy / Maria SIERPIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 230 (1986), s. 99-110. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
233
Przetargi jako forma wyboru wykonawców zamówień rządowych = Tenders as a Form Selection of Government Orders Executors / Maria SIERPIŃSKA // Gospodarka Materiałowa. - R. 38, nr 4 (836) (1986), s. 92-94. - ISSN 0017-2405
234
Drogi obniżki stalochłonności produkcji przemysłowej = Methods of Lowering Steel - Consumption of the industrial Production / Maria SIERPIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 220 (1986), s. 57-72. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
235
Relacje cen zbytu wyrobów hutniczych o zróżnicowanym stopniu uszlachetniania = Selling Prices' Relations of Iron Goods of Varied Degree of Processing / Maria SIERPIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 209 (1985), s. 27-41. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
236
Zmiany struktury produkcji hutniczej jako kierunek modernizacji polskiego hutnictwa = Change in Metallurgy Production Structure as a Direction Towards Modernization of the Polish Metallurgy / Maria SIERPIŃSKA // Gospodarka Planowa. - R. 40, 10 (474) (1985), s. 527-531. - ISSN 0017-2421
237
Sposoby pomiaru poziomu przetwórstwa : (na przykładzie hutnictwa żelaza) = Measurement Methods of the Level of Manufacturing (On Example of the Metallurgy) / Maria SIERPIŃSKA // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 34, nr 5 (400) (1983), s. 18-21. - ISSN 0013-3043
238
Wzrost stopnia przetwórstwa a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw hutniczych / Maria SIERPIŃSKA ; Promotor: Bronisław BYRSKI. - Kraków, 1982. - [4] k., 283 k. : il. ; 30 cm + Tablice : 49 k. - Bibliogr.
239
Planowanie i analiza produkcji / Maria SIERPIŃSKA, Stanisław RUDA // W: Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa / red. Kazimierz JANIK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1979. - S. 77-96. - Bibliogr.
240
Budowa i eksploatacja Huty im. Lenina : (niektóre aspekty gospodarcze i społeczne) = Construction and Operation of the Lenin Steeelworks / Władysław WINIARSKI, Maria SIERPIŃSKA // Problemy Ekonomiczne. - R. 18, nr 3/71 (1979), s. 19-33. - ISSN 0079-578X
241
Kierunki zmian struktury produkcji w hutnictwie żelaza w Polsce = Directive Tendency of Changes in the Structure of the Polish Iron and Steel Industry / Maria SIERPIŃSKA // Wiadomości Hutnicze. - R. 34, nr 11-12 (1978), s. 384-388. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr.
242
Kierunki zmian w systemie finansowym przemysłu kluczowego po 1971 roku : (na przykładzie Huty im. Lenina) = The Trends of the Changes in the Financial System of the Key Industry after 1971 : (Illustrated with the Example, of Lenin Steelworks) / Maria SIERPIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 95 (1978), s. 45-61. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
243
Koszty pracy w przemyśle na przykładzie hutnictwa żelaza = The Work-Costs in the Industry Exemplified by the Case of the Iron and Steel Industry / Kazimierz GÓRKA, Maria LEGUTKO // Wiadomości Hutnicze. - R. 34, nr 1 (1978), s. 28-32. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr.
244
Problemy funkcjonowania mierników produkcji w warunkach kombinatu hutniczego = On the Problems Connected with the Functioning of Measures of Production in a Metallurgical Combine / Maria SIERPIŃSKA, Małgorzata REJMER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 106 (1978), s. 127-146. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
245
Raport z przebiegu konferencji naukowej nt. "Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych" = The Account from the Scientific Conference "Adaptation of Administration System to Outward Conditions of Industrial and Architectural Organizations" / Ryszard BOROWIECKI, Maria LEGUTKO // Problemy Ekonomiczne. - nr 2/62 (1977), s. 15-19. - ISSN 0079-578X
246
Wnioski z konferencji naukowej n.t.: "Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych" = Conclusions from Scientific Conference: "Adaptation of Administration System to Outward Conditions of Industrial and Architectural Organizations" / Ryszard BOROWIECKI, Maria LEGUTKO, Józefa TOTON-FAMIELEC, Wacław WAJDA // Problemy Ekonomiczne. - R. 16, nr 2/62 (1977), s. 90-94. - ISSN 0079-578X
247
Procesy innowacyjne w hutnictwie na przykładzie huty im. Lenina = Introduction of Novel Processes Shown (by Example of Lenin Steelworks in Cracow) / Maria LEGUTKO // Hutnik. - R. 42, nr 3 (1975), s. 137-141. - ISSN 0018-8077
248
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Fuzje i przejęcia w warunkach kryzysu gospodarczego / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI ; zespół aut. Maria SIERPIŃSKA - kierownik [podtematu], Małgorzata KOWALIK, Piotr LITWA, Anna Szewczyk. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2010. - 149 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
249
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Strategiczna karta wyników jako narzędzie controllingu strategicznego w przedsiębiorstwie / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI ; zespół aut. Maria SIERPIŃSKA - kierownik [podtematu], Małgorzata KOWALIK, Piotr LITWA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 163 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
250
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Fuzje jako przejaw procesów globalizacji w gospodarce / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; zespół autorski: Maria SIERPIŃSKA - kierownik podtematu, Małgorzata KOWALIK, Piotr LITWA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2008. - 164 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
251
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Determinanty kreowania wartości dla akcjonariuszy / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; zespół autorski: Maria SIERPIŃSKA - kierownik podtematu, Małgorzata KOWALIK, Piotr LITWA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2007. - 133 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
252
System raportowania wyników w controllingu operacyjnym / kierownik badań: Maria SIERPIŃSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 241 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
253
Kondycja finansowa polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji z Unią Europejską / kier. tematu: Maria SIERPIŃSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 253 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
254
Wielopoziomowy system ocen przedsiębiorstw / Maria SIERPIŃSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 132 k. : il. ; 30 cm
255
System kontrolingu kompleksowego w przedsiębiorstwie : aneks / Maria SIERPIŃSKA, Janusz NESTERAK, Arkadiusz Kustra. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 58 k. : il. ; 30 cm
256
Równowaga finansowa w przedsiębiorstwie / kier. pracy: Maria SIERPIŃSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 171 k. : il. ; 30 cm
257
System kontrolingu kompleksowego w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA (kierownik projektu), Janusz NESTERAK, Arkadiusz Kustra. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 121 k. : il. ; 30 cm
258
Procesy fuzji i przejęć w gospodarce polskiej / Maria SIERPIŃSKA, Grażyna PALIWODA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, [1999]. - 58 k. : il. ; 30 cm
259
Instytucje inwestycyjne na rynku kapitałowym / Maria SIERPIŃSKA, Tomasz Reiter. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - 127 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
260
Wykorzystanie analizy branżowej w ocenie kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw / kier. tematu: Maria SIERPIŃSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - 120 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Sierpińska M., Kowalik M., Sierpińska-Sawicz A., Zubek M., (2020), Obligacje korporacyjne w finansowaniu rozwoju przedsiębiorstw, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 216 s.
2
Sierpińska M., Sierpińska-Sawicz A., Węgrzyn R., (2019), Controlling finansowy w przedsiębiorstwie, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 366 s.
3
Sierpińska M., Kulisa B., (2018), Koszty finansowania dłużnego w świetle nowych rozwiązań podatkowych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 514, s. 404-415; http://www.dbc.wroc.pl/publication/74507
4
Sierpińska M., Kulisa B., (2018), Directions of Change in Corporate Fringe Benefits, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 1 (91), s. 219-229; https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/730/article/9328/
5
Sierpińska M., Kowalik M., (2017), Growth of Exports as a Precondition for Reindustrialisation of the Polish Economy, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 5 (89) cz. 1, s. 377-387; https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/view/11263/45001.pdf
6
Kulisa B., Sierpińska M., (2017), Nowa rola komitetów audytu w spółkach zainteresowania publicznego, "Studia i Prace WNEiZ US", nr 50, t. 3, s. 131-142; https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/12043/48073.pdf
7
Sierpińska M., Wędzki D., (2017), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wyd. 1, 11 dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 276 s.
8
Zubek M., (2017), Koncepcja controllingu w urzędzie administracji samorządowej szczebla gminnego, Prom. Sierpińska M., Kraków : , 409 k.
9
Kulisa B., Sierpińska M., (2016), Wzrost gospodarczy a płace minimalne w Polsce, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 4 (82), cz. 1, s. 759-768; http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/82-2016/FRFU-82-cz1-759.pdf
10
Sierpińska M., Kulisa B., (2016), The Level of Minimum Wages in Poland as Compared to Other Countries. [W:] Kaczmarek J., Żmija K. (red.), Expectations and Challenges of Modern Economy and Enterprises : Problems, Concepts, Activities, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 43-55.
11
Kulisa B., Sierpińska M., (2016), Kierunki zmian w obszarze płacy minimalnej oraz ich skutki. [W:] Borowiecki R., Rojek T. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem : analiza współczesnych uwarunkowań, koncepcji i determinant, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 173-184.
12
Sierpińska M., Czapiński J., Sierpińska-Sawicz A., (2015), Dyskryminacja płacowa kobiet w jednostkach organizacyjnych w Polsce, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 1, s. 41-54.
13
Sierpińska M., Gajda-Kantorowska M., (2015), Obce źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 116, s. 433-441; http://www.wzieu.pl/zn/848/ZN_848.pdf
14
Sierpińska M., Królikowska E., (2015), Pożyczki jako źródło finansowania spółek powiązanych kapitałowo, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 74, t.2, s. 393-402; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/74-2015/FRFU-74-t2-393.pdf
15
Kustra A., Sierpińska M., (2014), Ewolucja funkcji dyrektora finansowego w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 66, s. 757-766; http://www.wneiz.pl/frfu/numery/rok2014/frfu-nr-66-2014/4933-ewolucja-funkcji-dyrektora-finansowego-w-przedsiebiorstwie
16
Sierpińska M., (2014), Terminy płatności faktur w obrocie gospodarczym w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 198, cz. 2, s. 131-140; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=144748&from=publication
17
Sierpińska M., (2014), Zastosowanie nettingu w rozliczeniach wewnątrzkorporacyjnych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 326, s. 222-231.
18
Dyduch A., Sierpińska M., Wilimowska Z., (2013), Finanse i rachunkowość, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 388, [4] s.
19
Sierpińska M., Niedbała B., (2013), Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie: centra odpowiedzialności w teorii i praktyce, Wyd. 1, dodr. 5Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 420, [2] s.
20
Sierpińska M., Kowalik M., (2012), Efektywność zarządzania kapitałem obcym w polskich przedsiębiorstwach. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa, s. 182-204.
21
Szewczyk A., (2012), Przyczyny nieudanych fuzji i przejęć w fazie Post Merger Integration (PMI), Prom. Sierpińska M., Kraków : , 315 k.
22
Sierpińska M., Jachna T., (2012), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd. 3 zm. i uaktualnione, dodr. 7Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 406, [1] s.
23
Rzeszowski P., Sierpińska M., (2012), Financing Structure of Enterprises in the Metal Industry in Poland Between 2000 and 2010, "Contemporary Economics", vol. 6, nr 3, s. 66-75; http://we.vizja.pl/en/download-pdf/volume/6/issue/3/id/252
24
Sierpińska M., Rzeszowski P., (2012), Krótkoterminowa równowaga kapitałowa w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 517-532.
25
Sierpińska M., Bąk P., (2012), Financial Structure of Mining Sector Companies During an Economic Slowdown, "Archives of Mining Sciences", vol. 57, no 4, s. 1089-1100; http://www.degruyter.com/view/j/amsc.2012.57.issue-4/v10267-012-0072-8/v10267-012-0072-8.xml
26
Sierpińska M., Rzeszowski P., (2012), Determinanty płynności finansowej w przemyśle metalurgicznym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 50, s. 197-208; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/50-2012/FRFU-50-197.pdf
27
Sierpińska M., (2011), Struktura finansowania przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Etap 6, Uwarunkowania restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw w warunkach transformacji, s. 149-182.
28
Sierpińska M., Jachna T., (2011), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd. 3 zm. i uaktual., dodr. 5Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 406, [2] s.
29
Sierpińska M., Woś A., (2011), Wpływ programów lojalnościowych na wielkość przychodów ze sprzedaży w aptekach. [W:] Jaki A., Kaczmarek J., Rojek T. (red.), Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 865-880.
30
Sierpińska M., (2011), Sources for Obtaining Contractor Data by Business in Poland. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy : Studies from Economics and Management, Cracow : [Foundation of the Cracow University of Economics], s. 211-224.
31
Woś A., (2010), Wpływ programów lojalnościowych na wyniki finansowe aptek, Prom. Sierpińska M., Kraków : , 453 k.
32
Sierpińska M., Różański J., (2010), Zarządzanie kredytem kupieckim w warunkach kryzysu finansowego. [W:] Adamik A., Lachiewicz S. (red.), Dylematy zarządzania organizacjami we współczesnej gospodarce, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 360-374.
33
Królikowska E., (2010), Należności trudne jako przyczyna upadłości przedsiębiorstw w Polsce, Prom. Sierpińska M., Kraków : , 404 k.
34
Sierpińska M., Szczepankowski P. (red.), (2010), Contemporary trends in management and finance: theory and practice, Warsaw : Vizja Press & IT, 240, [1] s.
35
Sierpińska M., (2010), Sposoby odzyskiwania należności przez przedsiębiorstwa, "Współczesna Ekonomia", vol. 4, nr 4, s. 187-202; http://we.vizja.pl/en/download-pdf/volume/4/issue/4/id/193
36
Sierpińska M., (2010), Methods of Customers' Credit Risk Assessment. [W:] Borowiecki R. (red.), Enterprise in the Face of Challenges of the 21st Century Economy, Toruń : Wydawnictwo "Dom Organizatora", s. 453-468.
37
Sierpińska M., Sierpińska A., (2009), Rozwój alternatywnych systemów obrotu w Europie, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 48, s. 717-726.
38
Sierpińska M., Jachna T., (2009), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd. 3 zm. i uaktual., dodr. 4Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 406, [2] s.
39
Sierpińska M., Kustra A., (2009), Future Developments of Remuneration Systems in the Coal Mining Industry. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Global and Regional Challenges for the 21st Century Economies, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 227-237.
40
Sierpińska M., Wędzki D., (2009), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wyd. 1, 10 dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 276, [1] s.
41
Sierpińska M. (red.), (2009), Zarządzanie finansami we współczesnych przedsiębiorstwach. T. 1, Controlling i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw, Warszawa : Vizja Press & IT, 236 s.
42
Sierpińska A., Sierpińska M., (2009), Analiza porównawcza alternatywnych systemów obrotu giełdowego. [W:] Szczepankowski P. (red.), Zarządzanie finansami we współczesnych przedsiębiorstwach T. 2, Finansowanie i działalność inwestycyjna przedsiębiorstw, Warszawa : Vizja Press & IT, s. 67-93.
43
Bąk R., (2009), Synergia operacyjna jako efekt przejęcia kontroli nad przedsiębiorstwem przez inwestora strategicznego (na przykładzie polskich spółek przemysłu oponiarskiego), Prom. Sierpińska M., Kraków : , 363 k.
44
Madyda A., (2008), Szacowanie ryzyka przedsięwzięć budowlanych przez wykonawcę na etapie przygotowania oferty, Prom. Sierpińska M., Kraków : , 309 k.
45
Bąk R., Sierpińska M., (2008), Przesłanki powodzenia fuzji i przejęć przedsiębiorstw, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1200, s. 28-38.
46
Sierpińska M., Szczepankowski P., (2008), Badanie koniunktury spółek rynku New Connect : metodologia i próbna weryfikacja proponowanych modeli, "Badania Operacyjne i Decyzje", nr 3, s. 89-105.
47
Sierpińska M., Litwa P., (2008), Raporty wewnętrzne jako źródło informacji analitycznej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 9 (1209), s. 225-236.
48
Sierpińska M., Wędzki D., (2008), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wyd. 1, 9 dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 276, [1] s.
49
Sierpińska M., Sierpińska A., (2007), Raportowanie realizacji zadań w controllingu. [W:] Sierpińska M. (red.), System raportowania wyników w controllingu operacyjnym, Warszawa : VIZJA PRESS&IT, s. 47-94.
50
Sierpińska M., Młodkowski P., (2007), Próba weryfikacji teorii kredytu kupieckiego w branży odzieżowej w Polsce, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1152, s. 480-490.
51
Kustra A., Sierpińska M., (2007), Raporty controllingowe jako źródło informacji menedżerskiej. [W:] Sierpińska M., Kustra A. (red.), Narzędzia controllingu w przedsiębiorstwie, Warszawa : Vizja Press&It, s. 247-262.
52
Sierpińska M., Wędzki D., (2007), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wyd. 1, 8 dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 274, [3] s.
53
Sierpińska M., Niedbała B., (2007), Systemy premiowania w controllingu operacyjnym. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 307-319.
54
Sierpińska A., Sierpińska M., (2007), NewConnect jako źródło pozyskiwania kapitału dla małych podmiotów gospodarczych. [W:] Weiss E., Godlewska M. (red.), Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu, Warszawa : Vizja Press&It, s. 89-102.
55
Sierpińska M. (red.), (2007), System raportowania wyników w controllingu operacyjnym, Warszawa : VIZJA PRESS&IT, 295 s.
56
Długosz A., (2007), Koncepcja systemu controllingu kosztów w zintegrowanym cyklu życia produktu, Prom. Sierpińska M., Kraków : , 418 k.
57
Sierpińska M., Jachna T., (2007), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd. 3 zm. i uaktual., dodr. 3Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 406, [2] s.
58
Sierpińska M., Jachna T., (2007), Metody podejmowania decyzji finansowych: analiza przykładów i przypadków, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 604, [2] s.
59
Sierpińska M., Kustra A. (red.), (2007), Narzędzia controllingu w przedsiębiorstwie, Warszawa : Vizja Press&It, 289 s.
60
Sierpińska M., Bąk R., (2007), Determinanty powodzenia fuzji i przejęć przedsiębiorstw, "Współczesna Ekonomia", vol. 1, nr 1, s. 53-70; http://we.vizja.pl/en/download-pdf/volume/1/issue/1/id/5
61
Kowalik M., (2006), Strategia zarządzania kapitałem obrotowym brutto jako czynnik kreowania wartości dla akcjonariuszy, Prom. Sierpińska M., Kraków : , 338 k.
62
Sierpińska M., Młodkowski P., (2006), An Attempt to Veryfy the Trade Credit in Clothindustry in Poland Trade Credit in Poland and Trade Credit Theories : a Cloth Industry Case. [W:] Borowiecki R. (red.), Enterprises, Entrepreneurship in the Face of Globalization and European Integration - Economic, Legislative and Social Challenges, Cracow : Oficyna Wydawnicza Abrys, s. 117-126.
63
Sierpińska M., Dróżdż M., (2006), Narzędzia controllingu strategicznego w przedsiębiorstwie - analiza porównawcza, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1125, s. 103-115.
64
Sierpińska M., Jaki A. (red.), (2006), Przedsiębiorstwo na przełomie wieków: zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 640 s.
65
Sierpińska M., Kowalik M., (2006), Kształtowanie się płynności finansowej w przemyśle chemicznym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 731, s. 259-271; https://bazekon.uek.krakow.pl/131414546
66
Sierpińska M., Kustra A., (2006), Organizacja controllingu finansowego w przedsiębiorstwie. [W:] Sierpińska M. (red.), Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Warszawa : Vizja Press&It, s. 158-165.
67
Sierpińska M., Litwa P., (2006), Raportowanie controllingowe w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw", nr 48, s. 789-799.
68
Sierpińska M., Kowalik M., (2006), Kierunki zmian rentowności przedsiębiorstw w przemyśle lekkim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 731, s. 273-292; https://bazekon.uek.krakow.pl/131448357
69
Sierpińska M., Kustra A., (2006), Efekty synergii w procesach fuzji i przejęć w branży górnieczej. [W:] Sierpińska M., Jaki A. (red.), Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, s. 587-596.
70
Sierpińska M., Kowalik M., Litwa P., (2006), Efekty restrukturyzacji oraz kierunki rozwoju górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1990-2015. [W:] Borowiecki R., Chomątowski S. (kierownik tematu), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany poziomu uprzemysłowienia i struktury przemysłu a rozwój pozaprzemysłowy dziedzin gospodarki Polski w latach 1994-2004, s. 85-135.
71
Sierpińska M., Jachna T., (2006), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd. 3 zm. i uaktual., 2 dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 406, [2] s.
72
Sierpińska M., Kustra A., (2006), Evaluation of the Value of Enterprises Formed in the Process of Vertical Merger. [W:] Anastasi A., Borowiecki R., Jaki A. (red.), Contemporary Aspects of Management and Restructuring, Warsaw ; Cracow : Oficyna Wydawnicza "Abrys", s. 169-189.
73
Sierpińska M. (red.), (2006), Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Warszawa : Vizja Press&It, 300, [1] s.
74
Sierpińska M., (2006), Funkcja menedżera finansowego i controllera w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa. [W:] Sierpińska M. (red.), Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Warszawa : Vizja Press&It, s. 147-157.
75
Bąk R., Sierpińska M., (2006), Metoda kwantyfikacji efektu synergii finansowej jako konsekwencji łączenia się i podziału przedsiębiorstw w modelu Z. Fluck i A.W. Lyncha. [W:] Szczepankowski P. (red.), Problemy zarządzania finansami we współczesnych przedsiębiorstwach, Warszawa : Vizja Press & IT, s. 117-133.
76
Sierpińska M., (2006), Wielowymiarowość celów przedsiębiorstwa a zadania controllingu finansowego, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", nr 2, s. 25-28.
77
Niedbała B., (2006), System controllingu w przedsiębiorstwie zarządzanym przez projekty, Prom. Sierpińska M., Kraków : , 390 k.
78
Sierpińska M., Jachna T., (2005), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd. 3 zm. i uaktual., dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 406, [2] s.
79
Sierpińska M., Wędzki D., (2005), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wyd. 1, dodr. 7.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 276 s.
80
Sierpińska M., (2005), Kompensaty i netting jako formy rozliczeń między podmiotami gospodarczymi, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw", nr 43, s. 665-674.
81
Litwa P., Sierpińska M., (2005), Teoretyczne podstawy informacji i raportowania. [W:] Sierpińska M. (kierownik tematu), System raportowania wyników w controllingu operacyjnym, s. 5-75.
82
Potocka-Lewicka S., (2005), Finansowe instrumenty kreowania wartości dla akcjonariuszy w grupie kapitałowej, Prom. Sierpińska M., Kraków : , 356 k., [8] k. tabl. złoż.
83
Sierpińska M., Kowalik M., (2005), Czynniki kształtujące rentowność kapitału własnego w przemyśle chemicznym. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki, Warszawa ; Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, s. 448-457.
84
Sierpińska M., (2005), Skutki braku spójności polityki zarządzania wierzytelnościami. [W:] Pyka J. (red.), Unowocześnianie przemysłu i usług - organizacja i finansowanie, Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, s. 268-279.
85
Tomala P., (2004), Zarządzanie długiem w grupie kapitałowej, Prom. Sierpińska M., Kraków : , 266, [13] k.
86
Sierpińska M. (red.), (2004), Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 332 s.
87
Sierpińska M., Jachna T., (2004), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd. 3 zm. i uaktualnioneWarszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 406, [2] s.
88
Sierpińska M., (2004), Metodyka oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw. [W:] Sierpińska M. (kierownik tematu), Kondycja finansowa polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji z Unią Europejską, s. 24-87.
89
Kustra A., Sierpińska M., (2004), Idea i rodzaje controllingu w przedsiębiorstwie. [W:] Sierpińska M. (red.), Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 11-36.
90
Sierpińska M., (2004), Zawartość informacyjna rachunku przepływów pieniężnych, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1042, s. 181-191.
91
Sierpińska M., (2004), Controlling finansowy. [W:] Sierpińska M. (red.), Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 265-304.
92
Sierpińska M., (2004), Determinanty płynności finansowej przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw", nr 43, s. 851-860.
93
Sierpińska M. (red.), (2003), Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie: materiały konferencyjne, Warszawa : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 229 s.
94
Sierpińska M., Niedbała B., (2003), Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie: centra odpowiedzialności w teorii i praktyce, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 420 s.
95
Sierpińska M., Jachna T., (2003), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd. 2, dodr. 12Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 277 s.
96
Sierpińska M., Kustra A., (2003), Ekonomiczno-finansowe skutki postępowań układowych w przedsiębiorstwach, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 631, s. 151-160.
97
Sierpińska M., (2003), System ocen ośrodków odpowiedzialności za koszty w controllingowej strukturze przedsiębiorstwa, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 993, s. 187-199.
98
Sierpińska M., (2003), Problemy pomiaru płynności finansowej w przedsiębiorstwie w świetle znowelizowanej ustawy o rachunkowości, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 974, s. 172-183.
99
Sierpińska M., Niedbała B., (2003), Wady i zalety tradycyjnych mierników oceny centrów inwestycji. [W:] Borowiecki R. (red.), Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój, Warszawa ; Kraków : [s. n.], s. 95-103.
100
Sierpińska M., (2003), Commercial Papers as a Source of Company Financing. [W:] Ekonomika a management 2003 - bez hranic: 10.-12. září 2003 v Praze, Praha : Vysoká Škola Ekonomická v Praze, Fakulta podnikovohospodářská, s. 10.
101
Sierpińska M., (2003), Controlling finansowy w przedsiębiorstwie. [W:] Sierpińska M. (red.), Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie : materiały konferencyjne, Warszawa : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, s. 159-182.
102
Sierpińska M., Jachna T., (2002), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd. 2, dodr. 11Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 277, [1] s.
103
Sierpińska M., Wędzki D., (2002), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wyd. 1, dodr. 6Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 274, [3] s.
104
Sierpińska M., Włodarczyk R., (2002), Rozwój instrumentów pochodnych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 560, s. 169-187.
105
Sierpińska M., (2002), Restrukturyzacja własności jako metoda generowania wartości dla akcjonariuszy, "Nasz Rynek Kapitałowy", nr 9, s. 113-116.
106
Sierpińska M., (2002), Methods of Ownership Restructurization. [W:] Ekonomika Firiem 2002: (Zbornik z medzinárodnej konferencie) : Košice 11.-12.9.2002, Košice : Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Ekonomická Univerzita v Bratislave, s. 363-367.
107
Sierpińska M., (2002), System oceny centrów zysku w controllingowym rachunku odpowiedzialności, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 956, s. 118-135.
108
Sierpińska M., (2002), Role of Banks in Securitization of the Enterprise Financial Assets. [W:] Future of the Banking : after the Year 2000 in the World and in the Czech Republic : Proceeding from the International Conference. 8, Comparision of the Banking Sectors in Transition Economies, Karviná : Silesian University in Opava : School of Business Administration in Karviná, s. 224-229.
109
Sierpińska M., (2002), Debt Circulation Agencies in Poland, "Acta academica karviniensia", 1, s. 249-255.
110
Sierpińska M., (2002), Techniki restrukturyzacji własności podmiotów gospodarczych. [W:] Niestrój R. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 273-281.
111
Sierpińska M., (2002), Determinanty obniżki kosztów w hutnictwie polskim. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw, Warszawa ; Kraków : KEiOP AE, s. 532-539.
112
Sierpińska M., Kustra A., (2002), Istota krótkoterminowej równowagi finansowej. [W:] Sierpińska M. (kierownik tematu), Równowaga finansowa w przedsiębiorstwie, s. 5-21.
113
Sierpińska M., Kulisa B., Nesterak J., Tomala P., (2002), Sposoby podnoszenia krótkoterminowych źródeł finansowania. [W:] Sierpińska M. (kierownik tematu), Równowaga finansowa w przedsiębiorstwie, s. 80-168.
114
Sierpińska M., (2002), Dlaczego należy oddłużyć polskie przedsiębiorstwa?, "Nasz Rynek Kapitałowy", nr 11, s. 4.
115
Rudnicki A., (2002), Model controllingu operacyjnego w przedsiębiorstwach miejskiej komunikacji zbiorowej, Prom. Sierpińska M., Kraków : , 302 k., tabl. złoż.
116
Sierpińska M., Wójcik M., (2002), Sposoby zmniejszenia poziomu aktywów obrotowych. [W:] Sierpińska M. (kierownik tematu), Równowaga finansowa w przedsiębiorstwie, s. 22-79.
117
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria SIERPIŃSKA] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - nr 562. - 104 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
118
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria SIERPIŃSKA] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - nr 557. - 116 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
119
Sierpińska M., Paliwoda G., (2001), Rodzaje i formy wypłat dywidend w spółkach kapitałowych, "Nasz Rynek Kapitałowy", nr 4, s. 78-84.
120
Sierpińska M., Paliwoda-Pękosz G., (2001), An Attempted Comparison of Performance of Companies Listed on the Polish Stock Exchange in the Years 1995-98, Measured on the Basis of the EVA and MVA Indicators, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", no 1, s. 45-61.
121
Sierpińska M., (2001), Rola kompensat w regulowaniu należności przedsiębiorstw. [W:] Czupiał J. (red.), Funkcjonowanie i rozwój organizacji w zmiennym otoczeniu : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez WSM w Legnicy oraz PP-H "Manager" S. A. w Warszawie, Legnica 11 września 2001 r, T. 1, Legnica : Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, s. 31-44.
122
Nesterak J., (2001), System oceny ośrodków odpowiedzialości za wyniki w controllingu operacyjnym, Prom. Sierpińska M., Kraków : , 334 k.
123
Sierpińska M., Tomala P., (2001), Wykorzystanie cash pooling'u w zarządzaniu płynnością finansową, "Nasz Rynek Kapitałowy", nr 9, s. 99-102.
124
Sierpińska M., Wędzki D., (2001), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wyd. 1, dodr. 4Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 274 s.
125
Sierpińska M., Młodkowski P., (2001), Podaż pieniądza a poziom inflacji w Polsce, "Nasz Rynek Kapitałowy", nr 12, s. 110-114.
126
Bogacz T., (2001), Konkurencyjność hutnictwa polskiego w warunkach integracji z Unią Europejską, Prom. Sierpińska M., Kraków : , 378 k.
127
Sierpińska M., (2001), Obrót wierzytelnościami w Polsce, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 909, s. 114-122.
128
Sierpińska M., (2001), Skutki utrzymywania wysokich stóp procentowych w gospodarce, "Nasz Rynek Kapitałowy", nr 9, s. 15-18.
129
Sierpińska M., (2000), Cash flow a zdolność rozwojowa spółek akcyjnych. [W:] Borowiecki R. (red.), Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku, Kraków : KEiOP AE, s. 664-668.
130
Sierpińska M., Niedbała B., (2000), System controllingu operacyjnego w przedsiębiorstwie, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 326 s.
131
Sierpińska M., Jachna T., (2000), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd. 2, dodr. 10Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 277, [1] s.
132
Sierpińska M., Paliwoda G., (2000), Wpływ podatku dochodowego na poziom zysku netto w spółkach publicznych, "Nasz Rynek Kapitałowy", nr 1, s. 52-58.
133
Sierpińska M., Paliwoda G., (2000), Poziom gotówki operacyjnej a możliwości rozwoju spółek notowanych na GPW, "Nasz Rynek Kapitałowy", nr 10, s. 45-48.
134
Sierpińska M., (1999), Przyczyny fuzji i przejęć przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych, "Nasz Rynek Kapitałowy", nr 1, s. 51-54.
135
Paliwoda G., (1999), Próba modelowego ujęcia polityki dywidend w spółkach kapitałowych, Prom. Sierpińska M., Kraków : , 228 k.
136
Sierpińska M., (1999), EVA - as a Measure of Enterprise Restructuring Effects. [W:] Borowiecki R. (red.), Restructuring of the National Economy under the Systemic Transformation: Papers from International Scientific Conference and CECIOS Assembly, Cracow, October 21-23th 1999, Warsaw ; Cracow : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", s. 247-263.
137
Sierpińska M., (1999), Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 212, [4] s., [1] k. tabl.
138
Sierpińska M., Wędzki D., (1999), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wyd. 1, dodr. 3Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 276 s.
139
Sierpińska M., Jachna T., (1999), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd. 2, dodr. 8Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 277 s.
140
Jamka J., (1999), Kryteria i sposoby pozyskiwania kapitału w polskich spółkach publicznych, Prom. Sierpińska M., Kraków : , 338 k.
141
Sierpińska M., (1999), Polityka kredytowa wobec kontrahentów kluczem do utrzymania płynności finansowej, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 834, s. 76-86.
142
Reiter T., Sierpińska M., (1998), Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych funkcjonujących na światowych rynkach kapitałowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 507, s. 121-142.
143
Sierpińska M., (1998), Zysk ekonomiczny jako miernik stopnia realizacji celów spółki. [W:] Borowiecki R. (red.), Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane-Kościelisko, 7-10 listopada 1998 roku, Kraków : Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie, s. 362-368.
144
Sierpińska M., Bogacz T., (1998), Zakres subwencjonowania procesów restrukturyzacji i przedsięwzięć ochronnych w hutnictwie. [W:] Górka K. (red.), Nakłady gospodarcze na ochronę środowiska i źródła ich finansowania w hutnictwie żelaza i stali: materiały konferencji naukowej w Poraju koło Częstochowy, 14-15 maj 1998, Częstochowa : [s.n.], s. 64-77.
145
Sierpińska M., Jachna T., (1998), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd. 2, dodr. 6Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 277, [1] s.
146
Sierpińska M., Jachna T., (1998), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd. 2, dodr. 7Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 277 s.
147
Sierpińska M., Bielińska I., Bogacz T., Paliwoda G., Stolarz B., (1998), Źródła finansowania procesów restrukturyzacji i ich wpływ na zmiany struktury kapitałowej przedsiębiorstw. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Zmiany struktury majątkowo-kapitałowej przedsiębiorstw w procesie ich przekształceń. [Cz. 1], s. 80-174.
148
Sierpińska M., Wędzki D., (1998), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wyd. 1, dodr. 2Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 274, [3] s.
149
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria SIERPIŃSKA] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - nr 514. - 80 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
150
Sierpińska M., Wędzki D., (1997), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 274, [2] s.
151
Sierpińska M., Bogacz T., (1997), Koszty i korzyści fuzji spółek kapitałowych, "Penetrator : wiadomości gospodarcze", nr 5, s. 33-36.
152
Sierpińska M., Reiter T., (1997), Gwarantowanie emisji papierów wartościowych na świecie i w Polsce, "Penetrator : wiadomości gospodarcze", nr 2, s. 43-48.
153
Sierpińska M., Jachna T., (1997), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd. 2., dodr. 4Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 277, [1] s.
154
Sierpińska M., Reiter T., (1997), Przejęcie LBO i MBO, "Penetrator : wiadomości gospodarcze", nr 9, s. 46-48.
155
Sierpińska M., Bogacz T., (1997), Polskie hutnictwo w drodze do Unii... : przedsięwzięcia poprawiające konkurencyjność sektora hutniczego i źródła ich finansowania, "Penetrator : wiadomości gospodarcze", nr 12, s. 60-65.
156
Sierpińska M., Bogacz T., (1997), Motywy fuzji i przejęć w układzie międzynarodowym : (na przykładzie hutnictwa żelaza). [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 324-333.
157
Sierpińska M., (1997), Rozmiary szarej strefy w gospodarce oraz sposoby jej ograniczania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 489, s. 61-74.
158
Sierpińska M., (1997), Obligacje komunalne na rynku kapitałowym, "Penetrator : wiadomości gospodarcze", nr 3, s. 40-42.
159
Sierpińska M., (1996), Krótkoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstw. [W:] Paszek Z. (red.), Rozważania o gospodarce : teoria i praktyka : [wykłady poświęcone zagadnieniom współczesnej ekonomii wygłoszone podczas Spotkań Akademii Ekonomicznej i Wydawnictwa Naukowego PWN z okazji 70-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz 45-lecia Wydawnictwa Naukowego PWN w dniach 3.10-21.11.1995 r.], Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 146-168.
160
Reiter T., Sierpińska M., (1996), Jak oceniać działalność funduszy inwestycyjnych, "Penetrator : wiadomości gospodarcze", nr 10, s. 24-33.
161
Sierpińska M., (1996), Kierunki doskonalenia przeglądów analitycznych w raportach biegłych rewidentów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 477, s. 53-69.
162
Sierpińska M., Łukaszewski K., (1996), Strategie podziału zysku w spółkach kapitałowych, "Penetrator : wiadomości gospodarcze", nr 9, s. 51-57.
163
Sierpińska M., Wędzki D., (1996), Polityka upustów cenowych w przedsiębiorstwie, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 1, s. 8-11.
164
Sierpińska M., Paliwoda G., (1996), Modele wypłat dywident w spółkach kapitałowych, "Penetrator : wiadomości gospodarcze", nr 11, s. 26-30.
165
Sierpińska M., (1996), Restrukturyzacja przemysłu ciężkiego na przykładzie hutnictwa żelaza i stali. [W:] Górka K. (red.), Rola mezoekonomii w rynkowym systemie zarządzania gospodarką : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Józefa Gajdy, Kraków : AE Wydawnictwo Uczelniane, s. 69-77.
166
Sierpińska M., Nesterak J., (1996), Kierunki restrukturyzacji zakładów dystrybucji gazu : (na przykładzie Zakładu Gazowniczego Kraków). [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 22-24 listopada 1996 roku, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, s. 541-547.
167
Sierpińska M., (1996), Metody prognozowania należności oraz wpływów gotówkowych w przedsiębiorstwie, "Ekspert : rachunkowość i finanse", nr 1, s. 92-97.
168
Wędzki D., (1996), Metody zarządzania kapitałem obrotowym brutto w przedsiębiorstwie: (propozycje rozwiązań w warunkach gospodarki polskiej), Prom. Sierpińska M., Kraków : , 353 k.
169
Sierpińska M., (1996), Nadzór nad należnościami przedsiębiorstwa, "Rachunkowość", nr 5, s. 229-233.
170
Sierpińska M., (1996), Determinanty polityki dywidendowej firm, "Penetrator : wiadomości gospodarcze", nr 8, s. 19-21.
171
Sierpińska M., Nesterak J., (1996), Strategie finansowania majątku obrotowego przedsiębiorstw. [W:] Jan Duraj (red.), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym : konferencja naukowa, Łódź - Bukowina Tatrzańska, czerwiec 1996, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 197-206.
172
Sierpińska M., Jachna T., (1996), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd. 2, (dodruk 3)Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 277 s.
173
Sierpińska M., (1996), Krótkoterminowe papiery dłużne, "Penetrator : wiadomości gospodarcze", nr 6, s. 38-41.
174
Sierpińska M., Wędzki D., (1995), Sterowanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie, "Penetrator : wiadomości gospodarcze", nr 3, s. 19-22.
175
Sierpińska M., (1995), Dane średniobranżowe jako baza porównań w ocenie efektywności spółek giełdowych. [W:] Sierpińska M. (kierownik tematu), Wykorzystanie analizy branżowej w ocenie kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw, s. 109-119.
176
Sierpińska M., Wędzki D., (1995), Optymalizacja stanu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie, "Rachunkowość", nr 5, s. 241-244.
177
Sierpińska M., Hernik K., Nesterak J., Szczepaniak A., (1995), Analiza branżowa - przemysł. Cz. 1, "Penetrator - (dodatek) - Serwis i Analizy DAI", nr 1, s. 43-63.
178
Sierpińska M., Paliwoda G., (1995), Wpływ dywidend na ceny akcji i obligacji, "Penetrator : wiadomości gospodarcze", nr 1, s. 39-41.
179
Sierpińska M., (1995), Ocena zobowiązań krótkoterminowych przedsiębiorstwa, "Rachunkowość", nr 7, s. 349-352.
180
Sierpińska M., (1995), Metodyka oceny kondycji finansowej spółek i branż. [W:] Sierpińska M. (kierownik tematu), Wykorzystanie analizy branżowej w ocenie kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw, s. 8-29.
181
Sierpińska M., (1995), Uwarunkowania polityki dywident w spółkach akcyjnych. [W:] Jan Duraj (red.), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym : konferencja naukowa, Łódź-Bukowina Tatrzańska, wrzesień 1995, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 95-107.
182
Sierpińska M., Jachna T., (1995), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd. 2, dodr. 2Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 277 s.
183
Sierpińska M., Wędzki D., (1995), Zarządzanie gotówką w przedsiębiorstwie jako podstawa maksymalizacji jego dochodów, "Bank i Kredyt", nr 7-8, s. 42-50.
184
Sierpińska M., Łukaszewski K., (1995), Problem podziału zysku w spółkach giełdowych, "Penetrator : wiadomości gospodarcze", nr 10, s. 24-29.
185
Nesterak J., Sierpińska M., (1995), Charakterystyka branż do których należą spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. [W:] Sierpińska M. (kierownik tematu), Wykorzystanie analizy branżowej w ocenie kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw, s. 30-108.
186
Sierpińska M., (1995), Wykorzystanie wskaźników rentowności w zarządzaniu przedsiębiorstwem, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 451, s. 75-85.
187
Sierpińska M., (1995), Poziom kapitału obrotowego w branżach notowanych na GPW, "Penetrator : wiadomości gospodarcze", nr 6, s. 27-31.
188
Sierpińska M., (1995), Sposoby łączenia spółek i ich ekonomiczne skutki, "Bank", nr 11, s. 25-32.
189
Sierpińska M., Hernik K., Nesterak J., Szczepaniak A., (1995), Analiza branżowa - przemysł. Cz. 2, "Penetrator - (dodatek) - Serwis i Analizy DAI", nr 2, s. 49-68.
190
Sierpińska M., (1995), Postępowanie układowe i ugodowe w gospodarce przedsiębiorstw, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 46, nr 2 (541), s. 13-15.
191
Sierpińska M., (1995), Poziom dywident w spółkach notowanych na GPW w Warszawie, "Penetrator : wiadomości gospodarcze", nr 9, s. 21-26.
192
Sierpińska M., (1994), Determinanty optymalnej polityki dywidend w spółkach, "Penetrator : wiadomości gospodarcze", nr 6, s. 17-19.
193
Sierpińska M., (1994), Kontrowersje wokół dywidend, "Penetrator : wiadomości gospodarcze", nr 5, s. 8-9.
194
Sierpińska M., Jachna T., (1994), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd. 2Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 277, [1] s.
195
Sierpińska M., Szczepaniak A., (1994), Przemysł odzieżowy na giełdzie, "Penetrator : wiadomości gospodarcze", nr 12, s. 55-56.
196
Górka K., Sierpińska M., (1994), Utilization of Wastes from Heavy Industry in Poland : Exemplified by the "T.Sendzimir" Steel Mill and Cracow Heat & Power Plant. [W:] Industrial and Environmental Policy in Poland : Selected Papers (Biblioteka Ekonomia i Środowisko; nr 15), Cracow : European Association of Environmental and Resource Economists. Polish Division, s. 97-106.
197
Sierpińska M., Nesterak J., (1994), Kierunki wykorzystania informacji o przepływach gotówkowych w spółkach, "Penetrator : wiadomości gospodarcze", nr 12, s. 49-54.
198
Sierpińska M., Nesterak J., (1994), Problemy pomiaru płynności finansowej i ich implikacje w praktyce spółek giełdowych, "Penetrator : wiadomości gospodarcze", nr 7-8, s. 7-10.
199
Sierpińska M., Nesterak J., (1994), Dane średniobranżowe jako baza porównań w ocenie efektywności spółek giełdowych, "Penetrator : wiadomości gospodarcze", nr 11, s. 38-42.
200
Sierpińska M., Paliwoda G., (1994), O rentowności spółek giełdowych, "Penetrator : wiadomości gospodarcze", nr 10, s. 10-14.
201
Sierpińska M., (1994), Funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw w warunkach transformacji rynkowej, "Przegląd Organizacji", nr 12, s. 17-21.
202
Górka K., Sierpińska M., (1994), Environmental Aspects of Restructuring the Sendzimir Steelworks at Cracow - Nowa Huta. [W:] Industrial and Environmental Policy in Poland (Biblioteka Ekonomia i Środowisko; nr 15), Cracow : European Association of Environmental and Resource Economists. Polish Division, s. 107-123.
203
Sierpińska M., (1994), Skutki restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw w gospodarce polskiej. [W:] Borowiecki R. (red.), Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Krynica, 30.IX i 1.X.1994, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, s. 161-166.
204
Famielec J., Kożuch M., Sierpińska M., (1994), Ocena wdrażania i realizacji wybranych instrumentów polityki przemysłowej w Polsce. [W:] Famielec J., Małecki P., Sławiński D., Górnicki A. (kierownik tematu), Ocena skuteczności funkcjonowania wybranych instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej, s. 37-79.
205
Sierpińska M., (1994), Podstawy i formy wypłat dywidend w spółkach akcyjnych, "Penetrator : wiadomości gospodarcze", nr 4, s. 8-9.
206
Sierpińska M., Jachna T., (1993), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 277, [1] s.
207
Sierpińska M., (1993), Ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 44, nr 8 (523), s. 18-20.
208
Sierpińska M., (1993), Wykorzystanie przedsięwzięć oszczędnościowych w procesie równoważenia rynku surowcowo-materiałowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 408, s. 71-85.
209
Sierpińska M., Jachna T., (1992), Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy w przedsiębiorstwie, Kraków : TEPRAGO, 79 s.
210
Sierpińska M., (1992), Potrzeba kształtowania procesów wyczerpywania się zasobów surowców mineralnych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 364, s. 39-50.
211
Sierpińska M., (1991), The Necessity of Introducing Raw-Material Saving and Energy-Saving Projects to Polish Industry. [W:] Górka K. (red.), Environmental and Economic Aspects of the Industrial Development in Poland : Selected Papers, Kraków : The Cracow Academy of Economics, s. 69-80.
212
Jachna T., Kot J., Nehring A., Sierpińska M., (1991), Prywatyzacja działalności socjalno-bytowej przedsiębiorstw budowlano-montażowych. [W:] Borowiecki R. (red.), Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 239-267.
213
Sierpińska M., (1991), Nakłady i koszty pozyskania węgla jako podstawa oceny przedsięwzięć oszczędnościowych w zakresie energii, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 335, s. 99-114.
214
Sierpińska M., (1991), Przedsięwzięcia oszczędnościowe w procesie równoważenia rynku surowcowo-materiałowego: (na przykładzie paliw, energii i wyrobów hutniczych), (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 103), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 192 s.
215
Sierpińska M., (1991), Znaczenie przedsięwzięć w dziedzinie oszczędzania stali dla restrukturyzacji produkcji przemysłowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 371, s. 107-118.
216
Jachna T., Sierpińska M., (1991), Ocena bieżącej i rozwojowej działalności firmy, Kraków : Stabill, 131 s.
217
Sierpińska M., Dąbrowski A., (1991), Ekologiczne skutki rozwoju przemysłu surowcowego w Polsce i sposoby ich ograniczania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 336, s. 37-51.
218
Sierpińska M., Jachna T., (1991), Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 40 s.
219
Jachna T., Kot J., Nehring A., Sierpińska M., (1990), Prywatyzacja działalności socjalno-bytowej przedsiębiorstw budowlano-montażowych. [W:] Borowiecki R. (red.), Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 239-267.
220
Jachna T., Kot J., Nehring A., Sierpińska M., (1990), Potrzeba i kierunki prywatyzacji działalności socjalno-bytowej przedsiębiorstw. [W:] Górka K. (red.), Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : cele - formy - procedury - dylematy : materiały konferencyjne, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 115-123.
221
Sierpińska M., (1990), Ekonomiczno-finansowe stymulatory oszczędzania surowców i materiałów w przedsiębiorstwach, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 322, s. 33-44.
222
Famielec J., Sierpińska M., (1990), Powiązania zaopatrzeniowo-produkcyjne między przedsiębiorstwami przemysłowymi w województwie krakowskim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 320, s. 101-120.
223
Sierpińska M., (1990), Programy oszczędnościowe jako element ochrony środowiska naturalnego. [W:] Górka K. (red.), Instrumenty ekonomiczne i prawne ochrony środowiska naturalnego w gospodarce rynkowej : materiały konferencyjne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 65-74.
224
Sierpińska M., (1989), Fakty są inne, "Przegląd Techniczny", nr 15, s. 9-10.
225
Dziura M., Sierpińska M., (1989), Badanie rozmiarów i struktury kosztów ochrony środowiska naturalnego w wybranych przedsiębiorstwach przemysłowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 292, s. 107-121.
226
Sierpińska M., (1989), Środki ograniczania niedoboru wyrobów hutniczych w gospodarce narodowej, "Gospodarka Materiałowa", R. 41, nr 1 (905), s. 1-5.
227
Dąbrowski A., Sierpińska M., (1989), Liczmy straty - będą zyski, "Przegląd Techniczny", nr 27, s. 7-8.
228
Sierpińska M., (1988), Międzyzakładowe porównanie kosztów pracy na przykładzie wybranych hut polskich, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 266, s. 53-68.
229
Sierpińska M., (1988), Kształtowanie relacji między nakładami na rozwój bazy surowcowej i na przedsięwzięcia przynoszące oszczędności materiałowe. [W:] Janasz W. (red.), Czynniki wzrostu efektywności gospodarowania w przemyśle polskim : (materiały konferencyjne), Szczecin : Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 195-201.
230
Górka K., Sierpińska M., (1988), Źródła finansowania ochrony środowiska na przykładzie kombinatu metalurgicznego Huta im. Lenina, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 261, s. 191-208.
231
Sierpińska M., (1987), Przyczyny i skutki niedoboru wyrobów hutniczych w gospodarce narodowej, "Gospodarka Materiałowa", R. 39, nr 23-24 (879-880), s. 560-563.
232
Sierpińska M., (1986), Program inwestycyjny a stopień przetwórstwa w hutnictwie żelaza i stali w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 230, s. 99-110.
233
Sierpińska M., (1986), Przetargi jako forma wyboru wykonawców zamówień rządowych, "Gospodarka Materiałowa", R. 38, nr 4 (836), s. 92-94.
234
Sierpińska M., (1986), Drogi obniżki stalochłonności produkcji przemysłowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 220, s. 57-72.
235
Sierpińska M., (1985), Relacje cen zbytu wyrobów hutniczych o zróżnicowanym stopniu uszlachetniania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 209, s. 27-41.
236
Sierpińska M., (1985), Zmiany struktury produkcji hutniczej jako kierunek modernizacji polskiego hutnictwa, "Gospodarka Planowa", R. 40, 10 (474), s. 527-531.
237
Sierpińska M., (1983), Sposoby pomiaru poziomu przetwórstwa (na przykładzie hutnictwa żelaza), "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 34, nr 5 (400), s. 18-21.
238
Sierpińska M., (1982), Wzrost stopnia przetwórstwa a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw hutniczych, Prom. Byrski B., Kraków : , [4] k., 283 k.
239
Sierpińska M., Ruda S., (1979), Planowanie i analiza produkcji. [W:] Janik K. (red.), Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 77-96.
240
Winiarski W., Sierpińska M., (1979), Budowa i eksploatacja Huty im. Lenina (niektóre aspekty gospodarcze i społeczne), "Problemy Ekonomiczne", R. 18, nr 3/71, s. 19-33.
241
Sierpińska M., (1978), Kierunki zmian struktury produkcji w hutnictwie żelaza w Polsce, "Wiadomości Hutnicze", R. 34, nr 11-12, s. 384-388.
242
Sierpińska M., (1978), Kierunki zmian w systemie finansowym przemysłu kluczowego po 1971 roku (na przykładzie Huty im. Lenina), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 95, s. 45-61.
243
Górka K., Legutko M., (1978), Koszty pracy w przemyśle na przykładzie hutnictwa żelaza, "Wiadomości Hutnicze", R. 34, nr 1, s. 28-32.
244
Sierpińska M., Rejmer M., (1978), Problemy funkcjonowania mierników produkcji w warunkach kombinatu hutniczego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 106, s. 127-146.
245
Borowiecki R., Legutko M., (1977), Raport z przebiegu konferencji naukowej nt. "Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych", "Problemy Ekonomiczne", nr 2/62, s. 15-19.
246
Borowiecki R., Legutko M., Toton-Famielec J., Wajda W., (1977), Wnioski z konferencji naukowej n.t.: "Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych", "Problemy Ekonomiczne", R. 16, nr 2/62, s. 90-94.
247
Legutko M., (1975), Procesy innowacyjne w hutnictwie na przykładzie huty im. Lenina, "Hutnik", R. 42, nr 3, s. 137-141.
248
Sierpińska M., Kowalik M., Litwa P., Szewczyk A., (2010), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji,, Sierpińska M. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 149 k.
249
Kowalik M., Litwa P., Sierpińska M., (2009), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji,, Sierpińska M. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 163 k.
250
Sierpińska M., Kowalik M., Litwa P., (2008), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji,, Sierpińska M. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 164 s.
251
Sierpińska M., Kowalik M., Litwa P., (2007), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji,, Sierpińska M. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 133 s.
252
System raportowania wyników w controllingu operacyjnym, (2005), Sierpińska M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 241 k.
253
Kondycja finansowa polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji z Unią Europejską, (2004), Sierpińska M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 253 k.
254
Sierpińska M., (2003), Wielopoziomowy system ocen przedsiębiorstw, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 132 k.
255
Sierpińska M., Nesterak J., Kustra A., (2002), System kontrolingu kompleksowego w przedsiębiorstwie: aneks, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 58 k.
256
Równowaga finansowa w przedsiębiorstwie, (2002), Sierpińska M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 171 k.
257
Sierpińska M., Nesterak J., Kustra A., (2001), System kontrolingu kompleksowego w przedsiębiorstwie, Sierpińska M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 121 k.
258
Sierpińska M., Paliwoda G., (1999), Procesy fuzji i przejęć w gospodarce polskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 58 k.
259
Sierpińska M., Reiter T., (1996), Instytucje inwestycyjne na rynku kapitałowym, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 127 k.
260
Wykorzystanie analizy branżowej w ocenie kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw, (1995), Sierpińska M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 120 k.
1
@book{UEK:2168347334,
author = "Maria Sierpińska and Małgorzata Kowalik and Agata Sierpińska-Sawicz and Michał Zubek",
title = "Obligacje korporacyjne w finansowaniu rozwoju przedsiębiorstw",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2020",
issn = "",
isbn = "978-83-01-21053-3",
}
2
@book{UEK:2168333907,
author = "Maria Sierpińska and Agata Sierpińska-Sawicz and Ryszard Węgrzyn",
title = "Controlling finansowy w przedsiębiorstwie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2019",
url = {},
issn = "",
isbn = "978-83-01-20121-0",
}
3
@article{UEK:2168329859,
author = "Maria Sierpińska and Beata Kulisa",
title = "Koszty finansowania dłużnego w świetle nowych rozwiązań podatkowych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "514",
pages = "404-415",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2018.514.37},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/publication/74507},
}
4
@article{UEK:2168323903,
author = "Maria Sierpińska and Beata Kulisa",
title = "Directions of Change in Corporate Fringe Benefits",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "1 (91)",
pages = "219-229",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.91-18},
url = {https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/730/article/9328/},
}
5
@article{UEK:2168322811,
author = "Maria Sierpińska and Małgorzata Kowalik",
title = "Growth of Exports as a Precondition for Reindustrialisation of the Polish Economy",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "5 (89) cz. 1",
pages = "377-387",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/1-31},
url = {https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/view/11263/45001.pdf},
}
6
@article{UEK:2168323433,
author = "Beata Kulisa and Maria Sierpińska",
title = "Nowa rola komitetów audytu w spółkach zainteresowania publicznego",
journal = "Studia i Prace WNEiZ US",
number = "50, t. 3",
pages = "131-142",
adress = "",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.50/3-11},
url = {https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/12043/48073.pdf},
}
7
@book{UEK:2168314991,
author = "Maria Sierpińska and Dariusz Wędzki",
title = "Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
url = {},
edition = "Wyd. 1, 11 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15136-2",
}
8
@unpublished{UEK:2168335007,
author = "Michał Zubek",
title = "Koncepcja controllingu w urzędzie administracji samorządowej szczebla gminnego",
adress = "Kraków",
year = "2017",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003346},
}
9
@article{UEK:2168312925,
author = "Beata Kulisa and Maria Sierpińska",
title = "Wzrost gospodarczy a płace minimalne w Polsce",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "4 (82), cz. 1",
pages = "759-768",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/1-63},
url = {http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/82-2016/FRFU-82-cz1-759.pdf},
}
10
@inbook{UEK:2168307903,
author = "Maria Sierpińska and Beata Kulisa",
title = "The Level of Minimum Wages in Poland as Compared to Other Countries",
booktitle = "Expectations and Challenges of Modern Economy and Enterprises : Problems, Concepts, Activities",
pages = "43-55",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-51-5 ; 978-83-65173-52-2",
}
11
@inbook{UEK:2168309149,
author = "Beata Kulisa and Maria Sierpińska",
title = "Kierunki zmian w obszarze płacy minimalnej oraz ich skutki",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem : analiza współczesnych uwarunkowań, koncepcji i determinant",
pages = "173-184",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-62-1 ; 978-83-65173-63-8",
}
12
@article{UEK:2168288767,
author = "Maria Sierpińska and Janusz Czapiński and Agata Sierpińska-Sawicz",
title = "Dyskryminacja płacowa kobiet w jednostkach organizacyjnych w Polsce",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "1",
pages = "41-54",
year = "2015",
}
13
@article{UEK:2168297523,
author = "Maria Sierpińska and Małgorzata Gajda-Kantorowska",
title = "Obce źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "116",
pages = "433-441",
year = "2015",
url = {http://www.wzieu.pl/zn/848/ZN_848.pdf},
issn = "1640-6818",
}
14
@article{UEK:2168303895,
author = "Maria Sierpińska and Elżbieta Królikowska",
title = "Pożyczki jako źródło finansowania spółek powiązanych kapitałowo",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "74, t.2",
pages = "393-402",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/2-35},
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/74-2015/FRFU-74-t2-393.pdf},
issn = "1640-6818",
}
15
@article{UEK:2168290461,
author = "Arkadiusz Kustra and Maria Sierpińska",
title = "Ewolucja funkcji dyrektora finansowego w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "66",
pages = "757-766",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://www.wneiz.pl/frfu/numery/rok2014/frfu-nr-66-2014/4933-ewolucja-funkcji-dyrektora-finansowego-w-przedsiebiorstwie},
issn = "1640-6818",
}
16
@article{UEK:2168292047,
author = "Maria Sierpińska",
title = "Terminy płatności faktur w obrocie gospodarczym w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "198, cz. 2",
pages = "131-140",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=144748&from=publication},
}
17
@article{UEK:2168281989,
author = "Maria Sierpińska",
title = "Zastosowanie nettingu w rozliczeniach wewnątrzkorporacyjnych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "326",
pages = "222-231",
adress = "",
year = "2014",
}
18
@book{UEK:2168246226,
author = "Alina Dyduch and Maria Sierpińska and Zofia Wilimowska",
title = "Finanse i rachunkowość",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2013",
issn = "",
isbn = "978-83-208-2062-1",
}
19
@book{UEK:2168278465,
author = "Maria Sierpińska and Bogusław Niedbała",
title = "Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie : centra odpowiedzialności w teorii i praktyce",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2013",
edition = "Wyd. 1, dodr. 5",
issn = "",
isbn = "978-83-01-13893-6",
}
20
@unpublished{UEK:2168271880,
author = "Maria Sierpińska and Małgorzata Kowalik",
title = "Efektywność zarządzania kapitałem obcym w polskich przedsiębiorstwach",
booktitle = "Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa",
pages = "182-204",
year = "2012",
}
21
@unpublished{UEK:2168238780,
author = "Anna Szewczyk",
title = "Przyczyny nieudanych fuzji i przejęć w fazie Post Merger Integration (PMI)",
adress = "Kraków",
year = "2012",
url = {http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002575},
}
22
@book{UEK:2168261648,
author = "Maria Sierpińska and Tomasz Jachna",
title = "Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
edition = "Wyd. 3 zm. i uaktualnione, dodr. 7",
issn = "",
isbn = "978-83-01-14987-1",
}
23
@article{UEK:2168275591,
author = "Piotr Rzeszowski and Maria Sierpińska",
title = "Financing Structure of Enterprises in the Metal Industry in Poland Between 2000 and 2010",
journal = "Contemporary Economics",
number = "vol. 6, 3",
pages = "66-75",
year = "2012",
doi = {http://dx.doi.org/10.5709/ce.1897-9254.51},
url = {http://we.vizja.pl/en/download-pdf/volume/6/issue/3/id/252},
}
24
@inbook{UEK:2168247580,
author = "Maria Sierpińska and Piotr Rzeszowski",
title = "Krótkoterminowa równowaga kapitałowa w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego",
booktitle = "Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza",
pages = "517-532",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-81-5",
}
25
@article{UEK:2168303125,
author = "Maria Sierpińska and Patrycja Bąk",
title = "Financial Structure of Mining Sector Companies During an Economic Slowdown",
journal = "Archives of Mining Sciences",
number = "vol. 57, no 4",
pages = "1089-1100",
year = "2012",
doi = {http://dx.doi.org/10.2478/v10267-012-0072-8},
url = {http://www.degruyter.com/view/j/amsc.2012.57.issue-4/v10267-012-0072-8/v10267-012-0072-8.xml},
}
26
@article{UEK:2168259384,
author = "Maria Sierpińska and Piotr Rzeszowski",
title = "Determinanty płynności finansowej w przemyśle metalurgicznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "50",
pages = "197-208",
adress = "",
year = "2012",
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/50-2012/FRFU-50-197.pdf},
issn = "1640-6818",
}
27
@unpublished{UEK:2168260636,
author = "Maria Sierpińska",
title = "Struktura finansowania przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego",
booktitle = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Etap 6, Uwarunkowania restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw w warunkach transformacji",
pages = "149-182",
year = "2011",
}
28
@book{UEK:2168289823,
author = "Maria Sierpińska and Tomasz Jachna",
title = "Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2011",
edition = "Wyd. 3 zm. i uaktual., dodr. 5",
isbn = "978-83-01-14987-1",
}
29
@inbook{UEK:2168220132,
author = "Maria Sierpińska and Agnieszka Woś",
title = "Wpływ programów lojalnościowych na wielkość przychodów ze sprzedaży w aptekach",
booktitle = "Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego",
pages = "865-880",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-95-2",
}
30
@inbook{UEK:2166536569,
author = "Maria Sierpińska",
title = "Sources for Obtaining Contractor Data by Business in Poland",
booktitle = "Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy : Studies from Economics and Management",
pages = "211-224",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-35-8",
}
31
@unpublished{UEK:51017,
author = "Agnieszka Woś",
title = "Wpływ programów lojalnościowych na wyniki finansowe aptek",
adress = "Kraków",
year = "2010",
url = {http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200001808},
}
32
@inbook{UEK:2165994732,
author = "Maria Sierpińska and Jerzy Różański",
title = "Zarządzanie kredytem kupieckim w warunkach kryzysu finansowego",
booktitle = "Dylematy zarządzania organizacjami we współczesnej gospodarce",
pages = "360-374",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-7283-354-9",
}
33
@unpublished{UEK:52059,
author = "Elżbieta Królikowska",
title = "Należności trudne jako przyczyna upadłości przedsiębiorstw w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2010",
url = {http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200001863},
}
34
@book{UEK:52348,
title = "Contemporary trends in management and finance : theory and practice",
editor = Sierpińska Maria,
editor = Szczepankowski Piotr,
adress = "Warsaw",
publisher = "Vizja Press & IT",
year = "2010",
isbn = "978-83-61086-78-9",
}
35
@article{UEK:2168275593,
author = "Maria Sierpińska",
title = "Sposoby odzyskiwania należności przez przedsiębiorstwa",
journal = "Współczesna Ekonomia",
number = "vol. 4, 4",
pages = "187-202",
year = "2010",
url = {http://we.vizja.pl/en/download-pdf/volume/4/issue/4/id/193},
}
36
@inbook{UEK:2161911369,
author = "Maria Sierpińska",
title = "Methods of Customers' Credit Risk Assessment",
booktitle = "Enterprise in the Face of Challenges of the 21st Century Economy",
pages = "453-468",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Dom Organizatora",
year = "2010",
isbn = "978-83-7285-509-1",
}
37
@article{UEK:50450,
author = "Maria Sierpińska and Agata Sierpińska",
title = "Rozwój alternatywnych systemów obrotu w Europie",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "48",
pages = "717-726",
adress = "",
year = "2009",
}
38
@book{UEK:2168237124,
author = "Maria Sierpińska and Tomasz Jachna",
title = "Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2009",
edition = "Wyd. 3 zm. i uaktual., dodr. 4",
issn = "",
isbn = "978-83-01-14987-1",
}
39
@inbook{UEK:2162108287,
author = "Maria Sierpińska and Arkadiusz Kustra",
title = "Future Developments of Remuneration Systems in the Coal Mining Industry",
booktitle = "Global and Regional Challenges for the 21st Century Economies",
pages = "227-237",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2009",
isbn = "978-83-927790-4-9",
}
40
@book{UEK:2168218440,
author = "Maria Sierpińska and Dariusz Wędzki",
title = "Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2009",
edition = "Wyd. 1, 10 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15136-2",
}
41
@book{UEK:51381,
title = "Zarządzanie finansami we współczesnych przedsiębiorstwach",
editor = Sierpińska Maria,
adress = "Warszawa",
publisher = "Vizja Press & IT",
year = "2009",
isbn = "978-83-61086-48-2",
}
42
@inbook{UEK:2168231108,
author = "Agata Sierpińska and Maria Sierpińska",
title = "Analiza porównawcza alternatywnych systemów obrotu giełdowego",
booktitle = "Zarządzanie finansami we współczesnych przedsiębiorstwach T. 2, Finansowanie i działalność inwestycyjna przedsiębiorstw",
pages = "67-93",
adress = "Warszawa",
publisher = "Vizja Press & IT",
year = "2009",
isbn = "978-83-61086-49-9",
}
43
@unpublished{UEK:51484,
author = "Robert Bąk",
title = "Synergia operacyjna jako efekt przejęcia kontroli nad przedsiębiorstwem przez inwestora strategicznego (na przykładzie polskich spółek przemysłu oponiarskiego)",
adress = "Kraków",
year = "2009",
url = {},
}
44
@unpublished{UEK:51609,
author = "Aneta Madyda",
title = "Szacowanie ryzyka przedsięwzięć budowlanych przez wykonawcę na etapie przygotowania oferty",
adress = "Kraków",
year = "2008",
url = {},
}
45
@article{UEK:50856,
author = "Robert Bąk and Maria Sierpińska",
title = "Przesłanki powodzenia fuzji i przejęć przedsiębiorstw",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1200",
pages = "28-38",
adress = "",
year = "2008",
}
46
@article{UEK:50224,
author = "Maria Sierpińska and Piotr Szczepankowski",
title = "Badanie koniunktury spółek rynku New Connect : metodologia i próbna weryfikacja proponowanych modeli",
journal = "Badania Operacyjne i Decyzje",
number = "3",
pages = "89-105",
year = "2008",
}
47
@article{UEK:50870,
author = "Maria Sierpińska and Piotr Litwa",
title = "Raporty wewnętrzne jako źródło informacji analitycznej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "9 (1209)",
pages = "225-236",
year = "2008",
}
48
@book{UEK:2168288193,
author = "Maria Sierpińska and Dariusz Wędzki",
title = "Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2008",
edition = "Wyd. 1, 9 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15136-2",
}
49
@inbook{UEK:2166587784,
author = "Maria Sierpińska and Agata Sierpińska",
title = "Raportowanie realizacji zadań w controllingu",
booktitle = "System raportowania wyników w controllingu operacyjnym",
pages = "47-94",
adress = "Warszawa",
publisher = "VIZJA PRESS&IT",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "83-60283-45-1",
}
50
@article{UEK:51023,
author = "Maria Sierpińska and Paweł Młodkowski",
title = "Próba weryfikacji teorii kredytu kupieckiego w branży odzieżowej w Polsce",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1152",
pages = "480-490",
adress = "",
year = "2007",
}
51
@inbook{UEK:2165687689,
author = "Arkadiusz Kustra and Maria Sierpińska",
title = "Raporty controllingowe jako źródło informacji menedżerskiej",
booktitle = "Narzędzia controllingu w przedsiębiorstwie",
pages = "247-262",
adress = "Warszawa",
publisher = "Vizja Press&It",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "83-60283-91-5 ; 978-83-60283-91-2",
}
52
@book{UEK:52091,
author = "Maria Sierpińska and Dariusz Wędzki",
title = "Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2007",
edition = "Wyd. 1, 8 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15136-2",
}
53
@inbook{UEK:2166095423,
author = "Maria Sierpińska and Bogusław Niedbała",
title = "Systemy premiowania w controllingu operacyjnym",
booktitle = "Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki",
pages = "307-319",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2007",
isbn = "978-83-924656-3-8",
}
54
@inbook{UEK:2168229528,
author = "Agata Sierpińska and Maria Sierpińska",
title = "NewConnect jako źródło pozyskiwania kapitału dla małych podmiotów gospodarczych",
booktitle = "Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu",
pages = "89-102",
adress = "Warszawa",
publisher = "Vizja Press&It",
year = "2007",
isbn = "978-83-60283-98-1",
}
55
@book{UEK:52007,
title = "System raportowania wyników w controllingu operacyjnym",
editor = Sierpińska Maria,
adress = "Warszawa",
publisher = "VIZJA PRESS&IT",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "83-60283-45-1",
}
56
@unpublished{UEK:52368,
author = "Agnieszka Długosz",
title = "Koncepcja systemu controllingu kosztów w zintegrowanym cyklu życia produktu",
adress = "Kraków",
year = "2007",
url = {},
}
57
@book{UEK:51956,
author = "Maria Sierpińska and Tomasz Jachna",
title = "Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2007",
edition = "Wyd. 3 zm. i uaktual., dodr. 3",
issn = "",
isbn = "978-83-01-14987-1",
}
58
@book{UEK:51884,
author = "Maria Sierpińska and Tomasz Jachna",
title = "Metody podejmowania decyzji finansowych : analiza przykładów i przypadków",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15013-6",
}
59
@book{UEK:51955,
title = "Narzędzia controllingu w przedsiębiorstwie",
editor = Sierpińska Maria,
editor = Kustra Arkadiusz,
adress = "Warszawa",
publisher = "Vizja Press&It",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "83-60283-91-5 ; 978-83-60283-91-2",
}
60
@article{UEK:2168295943,
author = "Maria Sierpińska and Robert Bąk",
title = "Determinanty powodzenia fuzji i przejęć przedsiębiorstw",
journal = "Współczesna Ekonomia",
number = "vol. 1, 1",
pages = "53-70",
year = "2007",
url = {http://we.vizja.pl/en/download-pdf/volume/1/issue/1/id/5},
}
61
@unpublished{UEK:52587,
author = "Małgorzata Kowalik",
title = "Strategia zarządzania kapitałem obrotowym brutto jako czynnik kreowania wartości dla akcjonariuszy",
adress = "Kraków",
year = "2006",
url = {},
}
62
@inbook{UEK:2166384450,
author = "Maria Sierpińska and Paweł Młodkowski",
title = "An Attempt to Veryfy the Trade Credit in Clothindustry in Poland Trade Credit in Poland and Trade Credit Theories : a Cloth Industry Case",
booktitle = "Enterprises, Entrepreneurship in the Face of Globalization and European Integration - Economic, Legislative and Social Challenges",
pages = "117-126",
adress = "Cracow",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Abrys",
year = "2006",
isbn = "83-89726-04-1",
}
63
@article{UEK:51875,
author = "Maria Sierpińska and Michał Dróżdż",
title = "Narzędzia controllingu strategicznego w przedsiębiorstwie - analiza porównawcza",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1125",
pages = "103-115",
adress = "",
year = "2006",
}
64
@book{UEK:2165760206,
title = "Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój",
editor = Sierpińska Maria,
editor = Jaki Andrzej,
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-89726-02-5",
}
65
@article{UEK:51155,
author = "Maria Sierpińska and Małgorzata Kowalik",
title = "Kształtowanie się płynności finansowej w przemyśle chemicznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "731",
pages = "259-271",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/131414546},
}
66
@inbook{UEK:2166220122,
author = "Maria Sierpińska and Arkadiusz Kustra",
title = "Organizacja controllingu finansowego w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem",
pages = "158-165",
adress = "Warszawa",
publisher = "Vizja Press&It",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-60283-13-3",
}
67
@article{UEK:2165898566,
author = "Maria Sierpińska and Piotr Litwa",
title = "Raportowanie controllingowe w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw",
number = "48",
pages = "789-799",
adress = "",
year = "2006",
issn = "1640-6818",
}
68
@article{UEK:51154,
author = "Maria Sierpińska and Małgorzata Kowalik",
title = "Kierunki zmian rentowności przedsiębiorstw w przemyśle lekkim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "731",
pages = "273-292",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/131448357},
}
69
@inbook{UEK:2165770046,
author = "Maria Sierpińska and Arkadiusz Kustra",
title = "Efekty synergii w procesach fuzji i przejęć w branży górnieczej",
booktitle = "Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój",
pages = "587-596",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-89726-02-5",
}
70
@unpublished{UEK:2168286505,
author = "Maria Sierpińska and Małgorzata Kowalik and Piotr Litwa",
title = "Efekty restrukturyzacji oraz kierunki rozwoju górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1990-2015",
booktitle = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany poziomu uprzemysłowienia i struktury przemysłu a rozwój pozaprzemysłowy dziedzin gospodarki Polski w latach 1994-2004",
pages = "85-135",
year = "2006",
}
71
@book{UEK:2168221266,
author = "Maria Sierpińska and Tomasz Jachna",
title = "Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2006",
edition = "Wyd. 3 zm. i uaktual., 2 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-14987-1 ; 83-01-14987-6",
}
72
@inbook{UEK:2165735404,
author = "Maria Sierpińska and Arkadiusz Kustra",
title = "Evaluation of the Value of Enterprises Formed in the Process of Vertical Merger",
booktitle = "Contemporary Aspects of Management and Restructuring",
pages = "169-189",
adress = "Warsaw ; Cracow",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Abrys",
year = "2006",
isbn = "83-85827-95-1",
}
73
@book{UEK:52134,
title = "Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem",
editor = Sierpińska Maria,
adress = "Warszawa",
publisher = "Vizja Press&It",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-60283-13-3",
}
74
@inbook{UEK:2166219727,
author = "Maria Sierpińska",
title = "Funkcja menedżera finansowego i controllera w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa",
booktitle = "Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem",
pages = "147-157",
adress = "Warszawa",
publisher = "Vizja Press&It",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-60283-13-3",
}
75
@inbook{UEK:2165914975,
author = "Robert Bąk and Maria Sierpińska",
title = "Metoda kwantyfikacji efektu synergii finansowej jako konsekwencji łączenia się i podziału przedsiębiorstw w modelu Z. Fluck i A.W. Lyncha",
booktitle = "Problemy zarządzania finansami we współczesnych przedsiębiorstwach",
pages = "117-133",
adress = "Warszawa",
publisher = "Vizja Press & IT",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "978-83-60283-40-0 ; 83-60283-40-0",
}
76
@article{UEK:2168229588,
author = "Maria Sierpińska",
title = "Wielowymiarowość celów przedsiębiorstwa a zadania controllingu finansowego",
journal = "Controlling i Rachunkowość Zarządcza",
number = "2",
pages = "25-28",
year = "2006",
}
77
@unpublished{UEK:52588,
author = "Bogusław Niedbała",
title = "System controllingu w przedsiębiorstwie zarządzanym przez projekty",
adress = "Kraków",
year = "2006",
url = {},
}
78
@book{UEK:2168221236,
author = "Maria Sierpińska and Tomasz Jachna",
title = "Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2005",
edition = "Wyd. 3 zm. i uaktual., dodr.",
issn = "",
isbn = "83-01-14563-3",
}
79
@book{UEK:2168221290,
author = "Maria Sierpińska and Dariusz Wędzki",
title = "Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2005",
edition = "Wyd. 1, dodr. 7.",
issn = "",
isbn = "83-01-14441-6",
}
80
@article{UEK:2166372275,
author = "Maria Sierpińska",
title = "Kompensaty i netting jako formy rozliczeń między podmiotami gospodarczymi",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw",
number = "43",
pages = "665-674",
adress = "",
year = "2005",
issn = "1640-6818",
}
81
@unpublished{UEK:2168306467,
author = "Piotr Litwa and Maria Sierpińska",
title = "Teoretyczne podstawy informacji i raportowania",
booktitle = "System raportowania wyników w controllingu operacyjnym",
pages = "5-75",
year = "2005",
}
82
@unpublished{UEK:2168221234,
author = "Sylwia Potocka-Lewicka",
title = "Finansowe instrumenty kreowania wartości dla akcjonariuszy w grupie kapitałowej",
adress = "Kraków",
year = "2005",
url = {},
}
83
@inbook{UEK:2166038051,
author = "Maria Sierpińska and Małgorzata Kowalik",
title = "Czynniki kształtujące rentowność kapitału własnego w przemyśle chemicznym",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki",
pages = "448-457",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-907047-4-9",
}
84
@inbook{UEK:2166503837,
author = "Maria Sierpińska",
title = "Skutki braku spójności polityki zarządzania wierzytelnościami",
booktitle = "Unowocześnianie przemysłu i usług - organizacja i finansowanie",
pages = "268-279",
adress = "Katowice",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-85587-16-0",
}
85
@unpublished{UEK:2168221666,
author = "Paweł Tomala",
title = "Zarządzanie długiem w grupie kapitałowej",
adress = "Kraków",
year = "2004",
url = {},
}
86
@book{UEK:2168221568,
title = "Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie",
editor = Sierpińska Maria,
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2004",
isbn = "83-89355-43-4",
}
87
@book{UEK:2168231368,
author = "Maria Sierpińska and Tomasz Jachna",
title = "Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2004",
edition = "Wyd. 3 zm. i uaktualnione",
issn = "",
isbn = "83-01-14206-5",
}
88
@unpublished{UEK:2168252416,
author = "Maria Sierpińska",
title = "Metodyka oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw",
booktitle = "Kondycja finansowa polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji z Unią Europejską",
pages = "24-87",
year = "2004",
}
89
@inbook{UEK:2168222236,
author = "Arkadiusz Kustra and Maria Sierpińska",
title = "Idea i rodzaje controllingu w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie",
pages = "11-36",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2004",
isbn = "83-89355-43-4",
}
90
@article{UEK:2168222866,
author = "Maria Sierpińska",
title = "Zawartość informacyjna rachunku przepływów pieniężnych",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1042",
pages = "181-191",
adress = "",
year = "2004",
}
91
@inbook{UEK:2168222244,
author = "Maria Sierpińska",
title = "Controlling finansowy",
booktitle = "Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie",
pages = "265-304",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2004",
isbn = "83-89355-43-4",
}
92
@article{UEK:2168244928,
author = "Maria Sierpińska",
title = "Determinanty płynności finansowej przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw",
number = "43",
pages = "851-860",
adress = "",
year = "2004",
issn = "1640-6818",
}
93
@book{UEK:2168277333,
title = "Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie : materiały konferencyjne",
editor = Sierpińska Maria,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania",
year = "2003",
isbn = "03-88953-99-0",
}
94
@book{UEK:2168225188,
author = "Maria Sierpińska and Bogusław Niedbała",
title = "Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie : centra odpowiedzialności w teorii i praktyce",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-01-13893-9",
}
95
@book{UEK:2168237122,
author = "Maria Sierpińska and Tomasz Jachna",
title = "Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2003",
edition = "Wyd. 2, dodr. 12",
isbn = "83-01-11187-9",
}
96
@article{UEK:2168223386,
author = "Maria Sierpińska and Arkadiusz Kustra",
title = "Ekonomiczno-finansowe skutki postępowań układowych w przedsiębiorstwach",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "631",
pages = "151-160",
year = "2003",
}
97
@article{UEK:2168231106,
author = "Maria Sierpińska",
title = "System ocen ośrodków odpowiedzialności za koszty w controllingowej strukturze przedsiębiorstwa",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "993",
pages = "187-199",
adress = "",
year = "2003",
}
98
@article{UEK:2168223052,
author = "Maria Sierpińska",
title = "Problemy pomiaru płynności finansowej w przedsiębiorstwie w świetle znowelizowanej ustawy o rachunkowości",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "974",
pages = "172-183",
adress = "",
year = "2003",
}
99
@inbook{UEK:2168223848,
author = "Maria Sierpińska and Bogusław Niedbała",
title = "Wady i zalety tradycyjnych mierników oceny centrów inwestycji",
booktitle = "Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój",
pages = "95-103",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "s. n.",
year = "2003",
isbn = "83-907047-3-0",
}
100
@misc{UEK:2168245514,
author = "Maria Sierpińska",
title = "Commercial Papers as a Source of Company Financing",
booktitle = "Ekonomika a management 2003 - bez hranic",
pages = "10",
adress = "Praha",
publisher = "Vysoká Škola Ekonomická v Praze, Fakulta podnikovohospodářská",
year = "2003",
isbn = "80-239-1538-X",
}
101
@inbook{UEK:2168277307,
author = "Maria Sierpińska",
title = "Controlling finansowy w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie : materiały konferencyjne",
pages = "159-182",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania",
year = "2003",
isbn = "03-88953-99-0",
}
102
@book{UEK:2168237120,
author = "Maria Sierpińska and Tomasz Jachna",
title = "Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2002",
edition = "Wyd. 2, dodr. 11",
isbn = "83-01-11187-9",
}
103
@book{UEK:2168237126,
author = "Maria Sierpińska and Dariusz Wędzki",
title = "Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
year = "2002",
edition = "Wyd. 1, dodr. 6",
issn = "",
isbn = "83-01-12193-9",
}
104
@article{UEK:2168224094,
author = "Maria Sierpińska and Robert Włodarczyk",
title = "Rozwój instrumentów pochodnych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "560",
pages = "169-187",
year = "2002",
}
105
@article{UEK:2168229988,
author = "Maria Sierpińska",
title = "Restrukturyzacja własności jako metoda generowania wartości dla akcjonariuszy",
journal = "Nasz Rynek Kapitałowy",
number = "9",
pages = "113-116",
year = "2002",
}
106
@inbook{UEK:2168239108,
author = "Maria Sierpińska",
title = "Methods of Ownership Restructurization",
booktitle = "Ekonomika Firiem 2002",
pages = "363-367",
adress = "Košice",
publisher = "Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Ekonomická Univerzita v Bratislave",
year = "2002",
isbn = "80-225-1583-3",
}
107
@article{UEK:2168231090,
author = "Maria Sierpińska",
title = "System oceny centrów zysku w controllingowym rachunku odpowiedzialności",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "956",
pages = "118-135",
adress = "",
year = "2002",
}
108
@inbook{UEK:2168239404,
author = "Maria Sierpińska",
title = "Role of Banks in Securitization of the Enterprise Financial Assets",
booktitle = "Future of the Banking : after the Year 2000 in the World and in the Czech Republic : Proceeding from the International Conference. 8, Comparision of the Banking Sectors in Transition Economies",
pages = "224-229",
adress = "Karviná",
publisher = "Silesian University in Opava ; School of Business Administration in Karviná",
year = "2002",
isbn = "80-7248-174-6",
}
109
@article{UEK:2168239378,
author = "Maria Sierpińska",
title = "Debt Circulation Agencies in Poland",
journal = "Acta academica karviniensia",
number = "1",
pages = "249-255",
year = "2002",
}
110
@inbook{UEK:2168225174,
author = "Maria Sierpińska",
title = "Techniki restrukturyzacji własności podmiotów gospodarczych",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.)",
pages = "273-281",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
isbn = "83-7252-132-8",
}
111
@inbook{UEK:2168224972,
author = "Maria Sierpińska",
title = "Determinanty obniżki kosztów w hutnictwie polskim",
booktitle = "Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw",
pages = "532-539",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "KEiOP AE",
year = "2002",
isbn = "83-907047-1-4",
}
112
@unpublished{UEK:2168253426,
author = "Maria Sierpińska and Arkadiusz Kustra",
title = "Istota krótkoterminowej równowagi finansowej",
booktitle = "Równowaga finansowa w przedsiębiorstwie",
pages = "5-21",
year = "2002",
}
113
@unpublished{UEK:2168253430,
author = "Maria Sierpińska and Beata Kulisa and Janusz Nesterak and Paweł Tomala",
title = "Sposoby podnoszenia krótkoterminowych źródeł finansowania",
booktitle = "Równowaga finansowa w przedsiębiorstwie",
pages = "80-168",
year = "2002",
}
114
@misc{UEK:2168230252,
author = "Maria Sierpińska",
title = "Dlaczego należy oddłużyć polskie przedsiębiorstwa?",
booktitle = "Nasz Rynek Kapitałowy",
number = "11",
pages = "4",
year = "2002",
}
115
@unpublished{UEK:2168262150,
author = "Artur Rudnicki",
title = "Model controllingu operacyjnego w przedsiębiorstwach miejskiej komunikacji zbiorowej",
adress = "Kraków",
year = "2002",
}
116
@unpublished{UEK:2168253428,
author = "Maria Sierpińska and Małgorzata Wójcik",
title = "Sposoby zmniejszenia poziomu aktywów obrotowych",
booktitle = "Równowaga finansowa w przedsiębiorstwie",
pages = "22-79",
year = "2002",
}
117
@misc{UEK:2168224236,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Sierpińska Maria,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
118
@misc{UEK:2168233698,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Sierpińska Maria,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
119
@article{UEK:2168229876,
author = "Maria Sierpińska and Grażyna Paliwoda",
title = "Rodzaje i formy wypłat dywidend w spółkach kapitałowych",
journal = "Nasz Rynek Kapitałowy",
number = "4",
pages = "78-84",
year = "2001",
}
120
@article{UEK:2168248848,
author = "Maria Sierpińska and Grażyna Paliwoda-Pękosz",
title = "An Attempted Comparison of Performance of Companies Listed on the Polish Stock Exchange in the Years 1995-98, Measured on the Basis of the EVA and MVA Indicators",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "no 1",
pages = "45-61",
year = "2001",
}
121
@inbook{UEK:2168246848,
author = "Maria Sierpińska",
title = "Rola kompensat w regulowaniu należności przedsiębiorstw",
booktitle = "Funkcjonowanie i rozwój organizacji w zmiennym otoczeniu : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez WSM w Legnicy oraz PP-H "Manager" S. A. w Warszawie, Legnica 11 września 2001 r. T. 1",
pages = "31-44",
adress = "Legnica",
publisher = "Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy",
year = "2001",
isbn = "83-913465-3-6",
}
122
@unpublished{UEK:2168248142,
author = "Janusz Nesterak",
title = "System oceny ośrodków odpowiedzialości za wyniki w controllingu operacyjnym",
adress = "Kraków",
year = "2001",
}
123
@article{UEK:2168230256,
author = "Maria Sierpińska and Paweł Tomala",
title = "Wykorzystanie cash pooling'u w zarządzaniu płynnością finansową",
journal = "Nasz Rynek Kapitałowy",
number = "9",
pages = "99-102",
year = "2001",
}
124
@book{UEK:2168231026,
author = "Maria Sierpińska and Dariusz Wędzki",
title = "Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
year = "2001",
edition = "Wyd. 1, dodr. 4",
issn = "",
isbn = "83-01-12193-9",
}
125
@article{UEK:2168229872,
author = "Maria Sierpińska and Paweł Młodkowski",
title = "Podaż pieniądza a poziom inflacji w Polsce",
journal = "Nasz Rynek Kapitałowy",
number = "12",
pages = "110-114",
year = "2001",
}
126
@unpublished{UEK:2168274829,
author = "Tomasz Bogacz",
title = "Konkurencyjność hutnictwa polskiego w warunkach integracji z Unią Europejską",
adress = "Kraków",
year = "2001",
}
127
@article{UEK:2168265654,
author = "Maria Sierpińska",
title = "Obrót wierzytelnościami w Polsce",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "909",
pages = "114-122",
adress = "",
year = "2001",
}
128
@article{UEK:2168230254,
author = "Maria Sierpińska",
title = "Skutki utrzymywania wysokich stóp procentowych w gospodarce",
journal = "Nasz Rynek Kapitałowy",
number = "9",
pages = "15-18",
year = "2001",
}
129
@inbook{UEK:2168223706,
author = "Maria Sierpińska",
title = "Cash flow a zdolność rozwojowa spółek akcyjnych",
booktitle = "Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku",
pages = "664-668",
adress = "Kraków",
publisher = "KEiOP AE",
year = "2000",
isbn = "83-911295-1-9",
}
130
@book{UEK:2168345332,
author = "Maria Sierpińska and Bogusław Niedbała",
title = "System controllingu operacyjnego w przedsiębiorstwie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
131
@book{UEK:2168237118,
author = "Maria Sierpińska and Tomasz Jachna",
title = "Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2000",
edition = "Wyd. 2, dodr. 10",
isbn = "83-01-11187-9",
}
132
@article{UEK:2168229874,
author = "Maria Sierpińska and Grażyna Paliwoda",
title = "Wpływ podatku dochodowego na poziom zysku netto w spółkach publicznych",
journal = "Nasz Rynek Kapitałowy",
number = "1",
pages = "52-58",
year = "2000",
}
133
@article{UEK:2168230258,
author = "Maria Sierpińska and Grażyna Paliwoda",
title = "Poziom gotówki operacyjnej a możliwości rozwoju spółek notowanych na GPW",
journal = "Nasz Rynek Kapitałowy",
number = "10",
pages = "45-48",
year = "2000",
}
134
@article{UEK:2168229878,
author = "Maria Sierpińska",
title = "Przyczyny fuzji i przejęć przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych",
journal = "Nasz Rynek Kapitałowy",
number = "1",
pages = "51-54",
year = "1999",
}
135
@unpublished{UEK:2168273992,
author = "Grażyna Paliwoda",
title = "Próba modelowego ujęcia polityki dywidend w spółkach kapitałowych",
adress = "Kraków",
year = "1999",
}
136
@inbook{UEK:2168235364,
author = "Maria Sierpińska",
title = "EVA - as a Measure of Enterprise Restructuring Effects",
booktitle = "Restructuring of the National Economy under the Systemic Transformation",
pages = "247-263",
adress = "Warsaw; Cracow",
publisher = "Kantor Wydawniczy Zakamycze",
year = "1999",
isbn = "83-88114-42-5",
}
137
@book{UEK:2168229526,
author = "Maria Sierpińska",
title = "Polityka dywidend w spółkach kapitałowych",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1999",
isbn = "83-01-12962-X",
}
138
@book{UEK:2168231092,
author = "Maria Sierpińska and Dariusz Wędzki",
title = "Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
year = "1999",
edition = "Wyd. 1, dodr. 3",
issn = "",
isbn = "83-01-12193-9",
}
139
@book{UEK:2168237116,
author = "Maria Sierpińska and Tomasz Jachna",
title = "Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
year = "1999",
edition = "Wyd. 2, dodr. 8",
isbn = "83-01-11187-9",
}
140
@unpublished{UEK:2168274831,
author = "Jarosław Jamka",
title = "Kryteria i sposoby pozyskiwania kapitału w polskich spółkach publicznych",
adress = "Kraków",
year = "1999",
}
141
@article{UEK:2168265664,
author = "Maria Sierpińska",
title = "Polityka kredytowa wobec kontrahentów kluczem do utrzymania płynności finansowej",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "834",
pages = "76-86",
year = "1999",
}
142
@article{UEK:2168234070,
author = "Tomasz Reiter and Maria Sierpińska",
title = "Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych funkcjonujących na światowych rynkach kapitałowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "507",
pages = "121-142",
year = "1998",
}
143
@inbook{UEK:2168234352,
author = "Maria Sierpińska",
title = "Zysk ekonomiczny jako miernik stopnia realizacji celów spółki",
booktitle = "Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane-Kościelisko, 7-10 listopada 1998 roku",
pages = "362-368",
adress = "Kraków",
publisher = "Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie",
year = "1998",
isbn = "83-901550-8-7",
}
144
@inbook{UEK:2168277483,
author = "Maria Sierpińska and Tomasz Bogacz",
title = "Zakres subwencjonowania procesów restrukturyzacji i przedsięwzięć ochronnych w hutnictwie",
booktitle = "Nakłady gospodarcze na ochronę środowiska i źródła ich finansowania w hutnictwie żelaza i stali",
pages = "64-77",
adress = "Częstochowa",
publisher = "s.n.",
year = "1998",
}
145
@book{UEK:2168231034,
author = "Maria Sierpińska and Tomasz Jachna",
title = "Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
year = "1998",
edition = "Wyd. 2, dodr. 6",
isbn = "83-01-11187-9",
}
146
@book{UEK:2168231032,
author = "Maria Sierpińska and Tomasz Jachna",
title = "Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1998",
edition = "Wyd. 2, dodr. 7",
isbn = "83-01-11187-9",
}
147
@unpublished{UEK:2168253444,
author = "Maria Sierpińska and Irena Bielińska and Tomasz Bogacz and Grażyna Paliwoda and Barbara Stolarz",
title = "Źródła finansowania procesów restrukturyzacji i ich wpływ na zmiany struktury kapitałowej przedsiębiorstw",
booktitle = "Zmiany struktury majątkowo-kapitałowej przedsiębiorstw w procesie ich przekształceń. [Cz. 1]",
pages = "80-174",
year = "1998",
}
148
@book{UEK:2168231024,
author = "Maria Sierpińska and Dariusz Wędzki",
title = "Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
year = "1998",
edition = "Wyd. 1, dodr. 2",
issn = "",
isbn = "83-01-12193-9",
}
149
@misc{UEK:2168259568,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Sierpińska Maria,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}
150
@book{UEK:2168231022,
author = "Maria Sierpińska and Dariusz Wędzki",
title = "Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1997",
issn = "",
isbn = "83-01-12193-9",
}
151
@article{UEK:2168230594,
author = "Maria Sierpińska and Tomasz Bogacz",
title = "Koszty i korzyści fuzji spółek kapitałowych",
journal = "Penetrator : wiadomości gospodarcze",
number = "5",
pages = "33-36",
year = "1997",
}
152
@article{UEK:2168230526,
author = "Maria Sierpińska and Tomasz Reiter",
title = "Gwarantowanie emisji papierów wartościowych na świecie i w Polsce",
journal = "Penetrator : wiadomości gospodarcze",
number = "2",
pages = "43-48",
year = "1997",
}
153
@book{UEK:2168231030,
author = "Maria Sierpińska and Tomasz Jachna",
title = "Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
year = "1997",
edition = "Wyd. 2., dodr. 4",
isbn = "83-01-11187-9",
}
154
@article{UEK:2168230592,
author = "Maria Sierpińska and Tomasz Reiter",
title = "Przejęcie LBO i MBO",
journal = "Penetrator : wiadomości gospodarcze",
number = "9",
pages = "46-48",
year = "1997",
}
155
@article{UEK:2168230356,
author = "Maria Sierpińska and Tomasz Bogacz",
title = "Polskie hutnictwo w drodze do Unii... : przedsięwzięcia poprawiające konkurencyjność sektora hutniczego i źródła ich finansowania",
journal = "Penetrator : wiadomości gospodarcze",
number = "12",
pages = "60-65",
year = "1997",
}
156
@inbook{UEK:2168239920,
author = "Maria Sierpińska and Tomasz Bogacz",
title = "Motywy fuzji i przejęć w układzie międzynarodowym : (na przykładzie hutnictwa żelaza)",
booktitle = "Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku",
pages = "324-333",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
isbn = "83-901550-6-0",
}
157
@article{UEK:2168245068,
author = "Maria Sierpińska",
title = "Rozmiary szarej strefy w gospodarce oraz sposoby jej ograniczania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "489",
pages = "61-74",
year = "1997",
}
158
@article{UEK:2168230532,
author = "Maria Sierpińska",
title = "Obligacje komunalne na rynku kapitałowym",
journal = "Penetrator : wiadomości gospodarcze",
number = "3",
pages = "40-42",
year = "1997",
}
159
@inbook{UEK:2168226986,
author = "Maria Sierpińska",
title = "Krótkoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstw",
booktitle = "Rozważania o gospodarce : teoria i praktyka : [wykłady poświęcone zagadnieniom współczesnej ekonomii wygłoszone podczas Spotkań Akademii Ekonomicznej i Wydawnictwa Naukowego PWN z okazji 70-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz 45-lecia Wydawnictwa Naukowego PWN w dniach 3.10-21.11.1995 r.]",
pages = "146-168",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1996",
isbn = "83-01-12164-5",
}
160
@article{UEK:2168230788,
author = "Tomasz Reiter and Maria Sierpińska",
title = "Jak oceniać działalność funduszy inwestycyjnych",
journal = "Penetrator : wiadomości gospodarcze",
number = "10",
pages = "24-33",
year = "1996",
}
161
@article{UEK:2168244628,
author = "Maria Sierpińska",
title = "Kierunki doskonalenia przeglądów analitycznych w raportach biegłych rewidentów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "477",
pages = "53-69",
year = "1996",
}
162
@article{UEK:2168230908,
author = "Maria Sierpińska and Krzysztof Łukaszewski",
title = "Strategie podziału zysku w spółkach kapitałowych",
journal = "Penetrator : wiadomości gospodarcze",
number = "9",
pages = "51-57",
year = "1996",
}
163
@article{UEK:2168229734,
author = "Maria Sierpińska and Dariusz Wędzki",
title = "Polityka upustów cenowych w przedsiębiorstwie",
journal = "Gospodarka Materiałowa i Logistyka",
number = "1",
pages = "8-11",
year = "1996",
}
164
@article{UEK:2168230794,
author = "Maria Sierpińska and Grażyna Paliwoda",
title = "Modele wypłat dywident w spółkach kapitałowych",
journal = "Penetrator : wiadomości gospodarcze",
number = "11",
pages = "26-30",
year = "1996",
}
165
@inbook{UEK:2168238838,
author = "Maria Sierpińska",
title = "Restrukturyzacja przemysłu ciężkiego na przykładzie hutnictwa żelaza i stali",
booktitle = "Rola mezoekonomii w rynkowym systemie zarządzania gospodarką : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Józefa Gajdy",
pages = "69-77",
adress = "Kraków",
publisher = "AE Wydawnictwo Uczelniane",
year = "1996",
isbn = "83-86439-80-7",
}
166
@inbook{UEK:2168243498,
author = "Maria Sierpińska and Janusz Nesterak",
title = "Kierunki restrukturyzacji zakładów dystrybucji gazu : (na przykładzie Zakładu Gazowniczego Kraków)",
booktitle = "Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 22-24 listopada 1996 roku",
pages = "541-547",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej",
year = "1996",
isbn = "83-901550-2-8",
}
167
@article{UEK:2168230294,
author = "Maria Sierpińska",
title = "Metody prognozowania należności oraz wpływów gotówkowych w przedsiębiorstwie",
journal = "Ekspert : rachunkowość i finanse",
number = "1",
pages = "92-97",
year = "1996",
}
168
@unpublished{UEK:2168274833,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Metody zarządzania kapitałem obrotowym brutto w przedsiębiorstwie : (propozycje rozwiązań w warunkach gospodarki polskiej)",
adress = "Kraków",
year = "1996",
}
169
@article{UEK:2168229700,
author = "Maria Sierpińska",
title = "Nadzór nad należnościami przedsiębiorstwa",
journal = "Rachunkowość",
number = "5",
pages = "229-233",
year = "1996",
}
170
@article{UEK:2168230902,
author = "Maria Sierpińska",
title = "Determinanty polityki dywidendowej firm",
journal = "Penetrator : wiadomości gospodarcze",
number = "8",
pages = "19-21",
year = "1996",
}
171
@inbook{UEK:2168236026,
author = "Maria Sierpińska and Janusz Nesterak",
title = "Strategie finansowania majątku obrotowego przedsiębiorstw",
booktitle = "Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym : konferencja naukowa, Łódź - Bukowina Tatrzańska, czerwiec 1996",
pages = "197-206",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "1996",
isbn = "83-7016-961-9",
}
172
@book{UEK:2168231028,
author = "Maria Sierpińska and Tomasz Jachna",
title = "Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
year = "1996",
edition = "Wyd. 2, (dodruk 3)",
isbn = "83-01-11187-9",
}
173
@article{UEK:2168233510,
author = "Maria Sierpińska",
title = "Krótkoterminowe papiery dłużne",
journal = "Penetrator : wiadomości gospodarcze",
number = "6",
pages = "38-41",
year = "1996",
}
174
@article{UEK:2168233566,
author = "Maria Sierpińska and Dariusz Wędzki",
title = "Sterowanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie",
journal = "Penetrator : wiadomości gospodarcze",
number = "3",
pages = "19-22",
year = "1995",
}
175
@unpublished{UEK:2168245352,
author = "Maria Sierpińska",
title = "Dane średniobranżowe jako baza porównań w ocenie efektywności spółek giełdowych",
booktitle = "Wykorzystanie analizy branżowej w ocenie kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw",
pages = "109-119",
year = "1995",
}
176
@article{UEK:2168277345,
author = "Maria Sierpińska and Dariusz Wędzki",
title = "Optymalizacja stanu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie",
journal = "Rachunkowość",
number = "5",
pages = "241-244",
year = "1995",
}
177
@article{UEK:2168246798,
author = "Maria Sierpińska and Konrad Hernik and Janusz Nesterak and Artur Szczepaniak",
title = "Analiza branżowa - przemysł. Cz. 1",
journal = "Penetrator - (dodatek) - Serwis i Analizy DAI",
number = "1",
pages = "43-63",
year = "1995",
}
178
@article{UEK:2168233558,
author = "Maria Sierpińska and Grażyna Paliwoda",
title = "Wpływ dywidend na ceny akcji i obligacji",
journal = "Penetrator : wiadomości gospodarcze",
number = "1",
pages = "39-41",
year = "1995",
}
179
@article{UEK:2168229712,
author = "Maria Sierpińska",
title = "Ocena zobowiązań krótkoterminowych przedsiębiorstwa",
journal = "Rachunkowość",
number = "7",
pages = "349-352",
year = "1995",
}
180
@unpublished{UEK:2168245350,
author = "Maria Sierpińska",
title = "Metodyka oceny kondycji finansowej spółek i branż",
booktitle = "Wykorzystanie analizy branżowej w ocenie kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw",
pages = "8-29",
year = "1995",
}
181
@inbook{UEK:2168235940,
author = "Maria Sierpińska",
title = "Uwarunkowania polityki dywident w spółkach akcyjnych",
booktitle = "Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym : konferencja naukowa, Łódź-Bukowina Tatrzańska, wrzesień 1995",
pages = "95-107",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "1995",
isbn = "83-7016-869-8",
}
182
@book{UEK:2168237114,
author = "Maria Sierpińska and Tomasz Jachna",
title = "Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2, dodr. 2",
isbn = "83-01-11187-9",
}
183
@article{UEK:2168230286,
author = "Maria Sierpińska and Dariusz Wędzki",
title = "Zarządzanie gotówką w przedsiębiorstwie jako podstawa maksymalizacji jego dochodów",
journal = "Bank i Kredyt",
number = "7-8",
pages = "42-50",
year = "1995",
}
184
@article{UEK:2168233506,
author = "Maria Sierpińska and Krzysztof Łukaszewski",
title = "Problem podziału zysku w spółkach giełdowych",
journal = "Penetrator : wiadomości gospodarcze",
number = "10",
pages = "24-29",
year = "1995",
}
185
@unpublished{UEK:2168245348,
author = "Janusz Nesterak and Maria Sierpińska",
title = "Charakterystyka branż do których należą spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie",
booktitle = "Wykorzystanie analizy branżowej w ocenie kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw",
pages = "30-108",
year = "1995",
}
186
@article{UEK:2168244856,
author = "Maria Sierpińska",
title = "Wykorzystanie wskaźników rentowności w zarządzaniu przedsiębiorstwem",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "451",
pages = "75-85",
year = "1995",
}
187
@article{UEK:2168230782,
author = "Maria Sierpińska",
title = "Poziom kapitału obrotowego w branżach notowanych na GPW",
journal = "Penetrator : wiadomości gospodarcze",
number = "6",
pages = "27-31",
year = "1995",
}
188
@article{UEK:2168229736,
author = "Maria Sierpińska",
title = "Sposoby łączenia spółek i ich ekonomiczne skutki",
journal = "Bank",
number = "11",
pages = "25-32",
year = "1995",
}
189
@article{UEK:2168246800,
author = "Maria Sierpińska and Konrad Hernik and Janusz Nesterak and Artur Szczepaniak",
title = "Analiza branżowa - przemysł. Cz. 2",
journal = "Penetrator - (dodatek) - Serwis i Analizy DAI",
number = "2",
pages = "49-68",
year = "1995",
}
190
@article{UEK:2168230432,
author = "Maria Sierpińska",
title = "Postępowanie układowe i ugodowe w gospodarce przedsiębiorstw",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 46, 2 (541)",
pages = "13-15",
year = "1995",
}
191
@article{UEK:2168233602,
author = "Maria Sierpińska",
title = "Poziom dywident w spółkach notowanych na GPW w Warszawie",
journal = "Penetrator : wiadomości gospodarcze",
number = "9",
pages = "21-26",
year = "1995",
}
192
@article{UEK:2168233634,
author = "Maria Sierpińska",
title = "Determinanty optymalnej polityki dywidend w spółkach",
journal = "Penetrator : wiadomości gospodarcze",
number = "6",
pages = "17-19",
year = "1994",
}
193
@article{UEK:2168233626,
author = "Maria Sierpińska",
title = "Kontrowersje wokół dywidend",
journal = "Penetrator : wiadomości gospodarcze",
number = "5",
pages = "8-9",
year = "1994",
}
194
@book{UEK:2168231018,
author = "Maria Sierpińska and Tomasz Jachna",
title = "Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1994",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-01-11187-9",
}
195
@article{UEK:2168233662,
author = "Maria Sierpińska and Artur Szczepaniak",
title = "Przemysł odzieżowy na giełdzie",
journal = "Penetrator : wiadomości gospodarcze",
number = "12",
pages = "55-56",
year = "1994",
}
196
@inbook{UEK:2168259872,
author = "Kazimierz Górka and Maria Sierpińska",
title = "Utilization of Wastes from Heavy Industry in Poland : Exemplified by the T.Sendzimir Steel Mill and Cracow Heat & Power Plant",
booktitle = "Industrial and Environmental Policy in Poland : Selected Papers",
pages = "97-106",
adress = "Cracow",
publisher = "European Association of Environmental and Resource Economists. Polish Division",
year = "1994",
issn = "1506-5618",
isbn = "83-86286-16-4",
}
197
@article{UEK:2168233660,
author = "Maria Sierpińska and Janusz Nesterak",
title = "Kierunki wykorzystania informacji o przepływach gotówkowych w spółkach",
journal = "Penetrator : wiadomości gospodarcze",
number = "12",
pages = "49-54",
year = "1994",
}
198
@article{UEK:2168233638,
author = "Maria Sierpińska and Janusz Nesterak",
title = "Problemy pomiaru płynności finansowej i ich implikacje w praktyce spółek giełdowych",
journal = "Penetrator : wiadomości gospodarcze",
number = "7-8",
pages = "7-10",
year = "1994",
}
199
@article{UEK:2168233658,
author = "Maria Sierpińska and Janusz Nesterak",
title = "Dane średniobranżowe jako baza porównań w ocenie efektywności spółek giełdowych",
journal = "Penetrator : wiadomości gospodarcze",
number = "11",
pages = "38-42",
year = "1994",
}
200
@article{UEK:2168233648,
author = "Maria Sierpińska and Grażyna Paliwoda",
title = "O rentowności spółek giełdowych",
journal = "Penetrator : wiadomości gospodarcze",
number = "10",
pages = "10-14",
year = "1994",
}
201
@article{UEK:2168229760,
author = "Maria Sierpińska",
title = "Funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw w warunkach transformacji rynkowej",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "12",
pages = "17-21",
year = "1994",
}
202
@inbook{UEK:2168259870,
author = "Kazimierz Górka and Maria Sierpińska",
title = "Environmental Aspects of Restructuring the Sendzimir Steelworks at Cracow - Nowa Huta",
booktitle = "Industrial and Environmental Policy in Poland",
pages = "107-123",
adress = "Cracow",
publisher = "European Association of Environmental and Resource Economists. Polish Division",
year = "1994",
issn = "1506-5618",
isbn = "83-86286-16-4",
}
203
@inbook{UEK:2168242924,
author = "Maria Sierpińska",
title = "Skutki restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw w gospodarce polskiej",
booktitle = "Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Krynica, 30.IX i 1.X.1994",
pages = "161-166",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej",
year = "1994",
isbn = "83-85719-09-1",
}
204
@unpublished{UEK:2168306547,
author = "Józefa Famielec and Małgorzata Kożuch and Maria Sierpińska",
title = "Ocena wdrażania i realizacji wybranych instrumentów polityki przemysłowej w Polsce",
booktitle = "Ocena skuteczności funkcjonowania wybranych instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej",
pages = "37-79",
year = "1994",
}
205
@article{UEK:2168342925,
author = "Maria Sierpińska",
title = "Podstawy i formy wypłat dywidend w spółkach akcyjnych",
journal = "Penetrator : wiadomości gospodarcze",
number = "4",
pages = "8-9",
year = "1994",
}
206
@book{UEK:2168231016,
author = "Maria Sierpińska and Tomasz Jachna",
title = "Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1993",
isbn = "83-01-11187-9",
}
207
@article{UEK:2168248816,
author = "Maria Sierpińska",
title = "Ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 44, 8 (523)",
pages = "18-20",
year = "1993",
}
208
@article{UEK:2168245308,
author = "Maria Sierpińska",
title = "Wykorzystanie przedsięwzięć oszczędnościowych w procesie równoważenia rynku surowcowo-materiałowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "408",
pages = "71-85",
year = "1993",
}
209
@book{UEK:2168288995,
author = "Maria Sierpińska and Tomasz Jachna",
title = "Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy w przedsiębiorstwie",
adress = "Kraków",
publisher = "TEPRAGO",
year = "1992",
}
210
@article{UEK:2168245336,
author = "Maria Sierpińska",
title = "Potrzeba kształtowania procesów wyczerpywania się zasobów surowców mineralnych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "364",
pages = "39-50",
year = "1992",
}
211
@inbook{UEK:2166081617,
author = "Maria Sierpińska",
title = "The Necessity of Introducing Raw-Material Saving and Energy-Saving Projects to Polish Industry",
booktitle = "Environmental and Economic Aspects of the Industrial Development in Poland : Selected Papers",
pages = "69-80",
adress = "Kraków",
publisher = "The Cracow Academy of Economics",
year = "1991",
}
212
@inbook{UEK:2168256316,
author = "Tomasz Jachna and Janusz Kot and Anna Nehring and Maria Sierpińska",
title = "Prywatyzacja działalności socjalno-bytowej przedsiębiorstw budowlano-montażowych",
booktitle = "Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny",
pages = "239-267",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
edition = "Wyd. 2",
}
213
@article{UEK:2168259090,
author = "Maria Sierpińska",
title = "Nakłady i koszty pozyskania węgla jako podstawa oceny przedsięwzięć oszczędnościowych w zakresie energii",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "335",
pages = "99-114",
year = "1991",
}
214
@book{UEK:2168261956,
author = "Maria Sierpińska",
title = "Przedsięwzięcia oszczędnościowe w procesie równoważenia rynku surowcowo-materiałowego : (na przykładzie paliw, energii i wyrobów hutniczych)",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1991",
issn = "0209-1674",
}
215
@article{UEK:2168235246,
author = "Maria Sierpińska",
title = "Znaczenie przedsięwzięć w dziedzinie oszczędzania stali dla restrukturyzacji produkcji przemysłowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "371",
pages = "107-118",
year = "1991",
}
216
@book{UEK:2168229730,
author = "Tomasz Jachna and Maria Sierpińska",
title = "Ocena bieżącej i rozwojowej działalności firmy",
adress = "Kraków",
publisher = "Stabill",
year = "1991",
}
217
@article{UEK:2168245906,
author = "Maria Sierpińska and Andrzej Dąbrowski",
title = "Ekologiczne skutki rozwoju przemysłu surowcowego w Polsce i sposoby ich ograniczania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "336",
pages = "37-51",
year = "1991",
}
218
@book{UEK:2168278497,
author = "Maria Sierpińska and Tomasz Jachna",
title = "Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
219
@inbook{UEK:2168256292,
author = "Tomasz Jachna and Janusz Kot and Anna Nehring and Maria Sierpińska",
title = "Prywatyzacja działalności socjalno-bytowej przedsiębiorstw budowlano-montażowych",
booktitle = "Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny",
pages = "239-267",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
220
@inbook{UEK:2168263492,
author = "Tomasz Jachna and Janusz Kot and Anna Nehring and Maria Sierpińska",
title = "Potrzeba i kierunki prywatyzacji działalności socjalno-bytowej przedsiębiorstw",
booktitle = "Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : cele - formy - procedury - dylematy : materiały konferencyjne",
pages = "115-123",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1990",
}
221
@article{UEK:2168259720,
author = "Maria Sierpińska",
title = "Ekonomiczno-finansowe stymulatory oszczędzania surowców i materiałów w przedsiębiorstwach",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "322",
pages = "33-44",
year = "1990",
}
222
@article{UEK:2168244976,
author = "Józefa Famielec and Maria Sierpińska",
title = "Powiązania zaopatrzeniowo-produkcyjne między przedsiębiorstwami przemysłowymi w województwie krakowskim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "320",
pages = "101-120",
year = "1990",
url = {},
}
223
@inbook{UEK:2168277267,
author = "Maria Sierpińska",
title = "Programy oszczędnościowe jako element ochrony środowiska naturalnego",
booktitle = "Instrumenty ekonomiczne i prawne ochrony środowiska naturalnego w gospodarce rynkowej : materiały konferencyjne",
pages = "65-74",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
224
@article{UEK:2168275537,
author = "Maria Sierpińska",
title = "Fakty są inne",
journal = "Przegląd Techniczny",
number = "15",
pages = "9-10",
year = "1989",
}
225
@article{UEK:2168235114,
author = "Marek Dziura and Maria Sierpińska",
title = "Badanie rozmiarów i struktury kosztów ochrony środowiska naturalnego w wybranych przedsiębiorstwach przemysłowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "292",
pages = "107-121",
year = "1989",
}
226
@article{UEK:2168269030,
author = "Maria Sierpińska",
title = "Środki ograniczania niedoboru wyrobów hutniczych w gospodarce narodowej",
journal = "Gospodarka Materiałowa",
number = "R. 41, 1 (905)",
pages = "1-5",
year = "1989",
}
227
@article{UEK:2168275541,
author = "Andrzej Dąbrowski and Maria Sierpińska",
title = "Liczmy straty - będą zyski",
journal = "Przegląd Techniczny",
number = "27",
pages = "7-8",
year = "1989",
}
228
@article{UEK:2168269630,
author = "Maria Sierpińska",
title = "Międzyzakładowe porównanie kosztów pracy na przykładzie wybranych hut polskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "266",
pages = "53-68",
year = "1988",
}
229
@inbook{UEK:2168272344,
author = "Maria Sierpińska",
title = "Kształtowanie relacji między nakładami na rozwój bazy surowcowej i na przedsięwzięcia przynoszące oszczędności materiałowe",
booktitle = "Czynniki wzrostu efektywności gospodarowania w przemyśle polskim : (materiały konferencyjne)",
pages = "195-201",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "1988",
}
230
@article{UEK:2168234996,
author = "Kazimierz Górka and Maria Sierpińska",
title = "Źródła finansowania ochrony środowiska na przykładzie kombinatu metalurgicznego Huta im. Lenina",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "261",
pages = "191-208",
year = "1988",
}
231
@article{UEK:2168269266,
author = "Maria Sierpińska",
title = "Przyczyny i skutki niedoboru wyrobów hutniczych w gospodarce narodowej",
journal = "Gospodarka Materiałowa",
number = "R. 39, 23-24 (879-880)",
pages = "560-563",
year = "1987",
}
232
@article{UEK:2168246096,
author = "Maria Sierpińska",
title = "Program inwestycyjny a stopień przetwórstwa w hutnictwie żelaza i stali w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "230",
pages = "99-110",
year = "1986",
}
233
@article{UEK:2168269268,
author = "Maria Sierpińska",
title = "Przetargi jako forma wyboru wykonawców zamówień rządowych",
journal = "Gospodarka Materiałowa",
number = "R. 38, 4 (836)",
pages = "92-94",
year = "1986",
}
234
@article{UEK:2168231346,
author = "Maria Sierpińska",
title = "Drogi obniżki stalochłonności produkcji przemysłowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "220",
pages = "57-72",
year = "1986",
}
235
@article{UEK:2168278681,
author = "Maria Sierpińska",
title = "Relacje cen zbytu wyrobów hutniczych o zróżnicowanym stopniu uszlachetniania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "209",
pages = "27-41",
year = "1985",
}
236
@article{UEK:2168241306,
author = "Maria Sierpińska",
title = "Zmiany struktury produkcji hutniczej jako kierunek modernizacji polskiego hutnictwa",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 40, 10 (474)",
pages = "527-531",
year = "1985",
}
237
@article{UEK:2168244642,
author = "Maria Sierpińska",
title = "Sposoby pomiaru poziomu przetwórstwa : (na przykładzie hutnictwa żelaza)",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 34, 5 (400)",
pages = "18-21",
year = "1983",
}
238
@unpublished{UEK:2168278671,
author = "Maria Sierpińska",
title = "Wzrost stopnia przetwórstwa a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw hutniczych",
adress = "Kraków",
year = "1982",
}
239
@inbook{UEK:2168273878,
author = "Maria Sierpińska and Stanisław Ruda",
title = "Planowanie i analiza produkcji",
booktitle = "Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa",
pages = "77-96",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
}
240
@article{UEK:2168228126,
author = "Władysław Winiarski and Maria Sierpińska",
title = "Budowa i eksploatacja Huty im. Lenina : (niektóre aspekty gospodarcze i społeczne)",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 18, 3/71",
pages = "19-33",
year = "1979",
}
241
@article{UEK:2168279031,
author = "Maria Sierpińska",
title = "Kierunki zmian struktury produkcji w hutnictwie żelaza w Polsce",
journal = "Wiadomości Hutnicze",
number = "R. 34, 11-12",
pages = "384-388",
year = "1978",
}
242
@article{UEK:2168249910,
author = "Maria Sierpińska",
title = "Kierunki zmian w systemie finansowym przemysłu kluczowego po 1971 roku : (na przykładzie Huty im. Lenina)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "95",
pages = "45-61",
year = "1978",
}
243
@article{UEK:2168277009,
author = "Kazimierz Górka and Maria Legutk