Publikacje wybranego autora

1

Autor:
Sierpińska Maria , Sierpińska-Sawicz Agata , Węgrzyn Ryszard
Tytuł:
Controlling finansowy w przedsiębiorstwie
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019
Opis fizyczny:
366 s.: il.; 24 cm
Seria:
(CCC Controlling)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-20121-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168333907
monografia
2

Tytuł:
Koszty finansowania dłużnego w świetle nowych rozwiązań podatkowych = Costs of Debt Financing in the Light of New Tax Solutions
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 514 (2018) , s. 404-415. - Tytuł numeru: Zarządzanie kosztami i dokonaniami - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168329859
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Directions of Change in Corporate Fringe Benefits = Kierunki zmian w systemie benefitów w przedsiębiorstwach
Źródło:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 1 (91) (2018) , s. 219-229. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168323903
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Tytuł:
Koncepcja controllingu w urzędzie administracji samorządowej szczebla gminnego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2017
Opis fizyczny:
409 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-410
Nr:
2168335007
doktorat
5

Tytuł:
Nowa rola komitetów audytu w spółkach zainteresowania publicznego = A New Role of Audit Committees Public Interest Companies
Źródło:
Studia i Prace WNEiZ US. - nr 50, t. 3 (2017) , s. 131-142. - Tytuł numeru: Metody ilościowe w ekonomii : zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. T. 3 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168323433
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
Wydanie:
Wyd. 1, 11 dodr.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017
Opis fizyczny:
276 s.: il.; 24 cm
Seria:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-15136-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168314991
monografia
7

Tytuł:
Growth of Exports as a Precondition for Reindustrialisation of the Polish Economy = Rozwój eksportu jako warunek reindustrializacji gospodarki polskiej
Źródło:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 5 (89) cz. 1 (2017) , s. 377-387. - Tytuł numeru: Finanse publiczne i gospodarka - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168322811
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Kierunki zmian w obszarze płacy minimalnej oraz ich skutki = Directions of Changes in the Area of Minimum Wages as well as their Effects
Źródło:
Zarządzanie przedsiębiorstwem : analiza współczesnych uwarunkowań, koncepcji i determinant / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 173-184. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-62-1 ; 978-83-65173-63-8
Nr:
2168309149
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Wzrost gospodarczy a płace minimalne w Polsce = Economic Growth and Minimum Wages in Poland
Źródło:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 4 (82), cz. 1 (2016) , s. 759-768. - Tytuł numeru: Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168312925
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
The Level of Minimum Wages in Poland as Compared to Other Countries
Źródło:
Expectations and Challenges of Modern Economy and Enterprises : Problems, Concepts, Activities / ed. by Jarosław KACZMAREK, Katarzyna ŻMIJA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 43-55. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-51-5 ; 978-83-65173-52-2
Nr:
2168307903
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Obce źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce = External Sources of Financing Small and Medium Enterprises in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 116 (2015) , s. 433-441. - Tytuł numeru: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2015 - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 848)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168297523
artykuł w czasopiśmie
12

Autor:
Sierpińska Maria , Królikowska Elżbieta
Tytuł:
Pożyczki jako źródło finansowania spółek powiązanych kapitałowo = Intern-Company Loans as a Financing Source in the Equity Related Entity
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 74, t.2 (2015) , s. 393-402. - Tytuł numeru: Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 855)
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168303895
artykuł w czasopiśmie
13

Autor:
Sierpińska Maria , Czapiński Janusz , Sierpińska-Sawicz Agata
Tytuł:
Dyskryminacja płacowa kobiet w jednostkach organizacyjnych w Polsce = Women Wage Discrimination in Organizational Units in Poland
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 1 (2015) , s. 41-54. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168288767
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Zastosowanie nettingu w rozliczeniach wewnątrzkorporacyjnych = The Use of Netting in Accounts Settlements Within the Corporation
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 326 (2014) , s. 222-231. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168281989
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Terminy płatności faktur w obrocie gospodarczym w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej = Invoices Due Dates in Poland in Comparison with Other European Union Countries
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 198, cz. 2 (2014) , s. 131-140. - Tytuł numeru: Finanse - problemy - decyzje 2014. Cz. 2 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168292047
artykuł w czasopiśmie
16

Autor:
Kustra Arkadiusz , Sierpińska Maria
Konferencja:
15. Międzynarodowa Konferencja Zarządzanie Finansami, Kołobrzeg, Polska, od 2014-04-02 do 2014-04-04
Tytuł:
Ewolucja funkcji dyrektora finansowego w przedsiębiorstwie = Evolution of CFO Functions in the Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 66 (2014) , s. 757-766. - Tytuł numeru: Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 803)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168290461
artykuł w czasopiśmie
17

Autor:
Sierpińska Maria , Niedbała Bogusław
Tytuł:
Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie : centra odpowiedzialności w teorii i praktyce
Wydanie:
Wyd. 1, dodr. 5
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013
Opis fizyczny:
420, [2] s.: il.; 24 cm.
Seria:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-13893-6
Nr:
2168278465
monografia
18

Autor:
Dyduch Alina , Sierpińska Maria , Wilimowska Zofia
Tytuł:
Finanse i rachunkowość
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013
Opis fizyczny:
388, [4] s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zarządzanie i Inżynieria Produkcji)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2062-1
Nr:
2168246226
monografia
19

Autor:
Sierpińska Maria , Bąk Patrycja
Tytuł:
Financial Structure of Mining Sector Companies During an Economic Slowdown = Struktura finansowania przedsiębiorstw w sektorze górniczym i wydobywczym w okresie spowolnienia gospodarczego
Źródło:
Archives of Mining Sciences. - vol. 57, no 4 (2012) , s. 1089-1100. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Scientific project financed with funds for science in 2010-2013 as research project no. N N524 360438
Lista MNiSW:
a
Nr:
2168303125
artykuł w czasopiśmie
20

Autor:
Sierpińska Maria , Rzeszowski Piotr
Tytuł:
Krótkoterminowa równowaga kapitałowa w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego = Short Term Capital Balance in the Metal Steel Industry
Źródło:
Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 517-532. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-81-5
Nr:
2168247580
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Efektywność zarządzania kapitałem obcym w polskich przedsiębiorstwach
Źródło:
Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI2012, s. 182-204
Sygnatura:
NP-1386/Magazyn
Nr:
2168271880
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych
Wydanie:
Wyd. 3 zm. i uaktualnione, dodr. 7
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
Opis fizyczny:
406, [1] s.: il.; 24 cm
Seria:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Uwagi:
Data wyd. ustalona z wydaw. (rozmowa tel. 12.11.2012).Na s. red.: Cop. 2004. Podstawowy podręcznik do przedmiotu "Analiza finansowa przedsiębiorstwa" oraz pomocniczy do innych przedmiotów dotyczących finansów przedsiębiorstw dla studentów wszystkich uczelni na kierunkach: zarządzanie i marketing, finanse i bankowość, ekonomia, dla studentów studiów podyplomowych i dla praktyków, Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-14987-1
Nr:
2168261648
monografia
23

Autor:
Szewczyk Anna
Tytuł:
Przyczyny nieudanych fuzji i przejęć w fazie Post Merger Integration (PMI)
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2012
Opis fizyczny:
315 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-225
Nr:
2168238780
doktorat
24

Tytuł:
Determinanty płynności finansowej w przemyśle metalurgicznym = Determinants of Financial Liquidity in the Metallurgical Industry
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 50 (2012) , s. 197-208. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : upowszechnianie i transfer wyników badań - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 689)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168259384
artykuł w czasopiśmie
25

Autor:
Rzeszowski Piotr , Sierpińska Maria
Tytuł:
Financing Structure of Enterprises in the Metal Industry in Poland Between 2000 and 2010 = Financing Structure of Enterprises in the Metal Industry in Poland Between 2000 and 2010
Źródło:
Contemporary Economics. - vol. 6, nr 3 (2012) , s. 66-75. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168275591
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych
Wydanie:
Wyd. 3 zm. i uaktual., dodr. 5
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011
Opis fizyczny:
406, [2] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-14987-1
Nr:
2168289823
monografia
27

Tytuł:
Sources for Obtaining Contractor Data by Business in Poland
Źródło:
Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy : Studies from Economics and Management / ed. by Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: [Foundation of the Cracow University of Economics], 2011, s. 211-224 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-35-8
Nr:
2166536569
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
28

Autor:
Sierpińska Maria , Woś Agnieszka
Tytuł:
Wpływ programów lojalnościowych na wielkość przychodów ze sprzedaży w aptekach = The Influence of Implementing Loyalty Programs on Incomes in Pharmacies
Źródło:
Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 865-880. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-95-2
Nr:
2168220132
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Struktura finansowania przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego
Źródło:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Etap 6, Uwarunkowania restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw w warunkach transformacji / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI2011, s. 149-182
Sygnatura:
NP-1341/Magazyn
Nr:
2168260636
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Contemporary trends in management and finance : theory and practice
, Szczepankowski Piotr
Adres wydawniczy:
Warsaw: Vizja Press & IT, 2010
Opis fizyczny:
240, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
4th edition of the Economic International Conference "Contemporary trends in management and finance : theory and practice"., Bibliogr. przy pracach
ISBN:
978-83-61086-78-9
Nr:
52348
materiały konferencyjne
31

Autor:
Królikowska Elżbieta
Tytuł:
Należności trudne jako przyczyna upadłości przedsiębiorstw w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2010
Opis fizyczny:
404 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.Dostępna także na CD
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-169
Nr:
52059
doktorat
32

Tytuł:
Methods of Customers' Credit Risk Assessment
Źródło:
Enterprise in the Face of Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Ryszard BOROWIECKI - Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2010, s. 453-468. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-509-1
Nr:
2161911369
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
33

Autor:
Woś Agnieszka
Tytuł:
Wpływ programów lojalnościowych na wyniki finansowe aptek
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2010
Opis fizyczny:
453 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.Dostępna także na CD
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-145
Nr:
51017
doktorat
34

Tytuł:
Sposoby odzyskiwania należności przez przedsiębiorstwa = Methods of Account Receivables Recover
Źródło:
Współczesna Ekonomia = Contemporary Economics. - vol. 4, nr 4 (2010) , s. 187-202. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168275593
artykuł w czasopiśmie
35

Autor:
Sierpińska Maria , Różański Jerzy
Tytuł:
Zarządzanie kredytem kupieckim w warunkach kryzysu finansowego
Źródło:
Dylematy zarządzania organizacjami we współczesnej gospodarce / red. nauk. Anna Adamik i Stefan Lachiewicz - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2010, s. 360-374 - Bibliogr.
Seria:
(Monografie - Politechnika Łódzka)
ISBN:
978-83-7283-354-9
Nr:
2165994732
rozdział w monografii
36

Tytuł:
Zarządzanie finansami we współczesnych przedsiębiorstwach. T. 1, Controlling i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw
Adres wydawniczy:
Warszawa: Vizja Press & IT, 2009
Opis fizyczny:
236 s.: il.; 25 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-61086-48-2
Nr:
51381
monografia
37

Autor:
Sierpińska Maria , Kustra Arkadiusz
Tytuł:
Future Developments of Remuneration Systems in the Coal Mining Industry
Źródło:
Global and Regional Challenges for the 21st Century Economies / sci. ed.: Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2009, s. 227-237. - Summ.
ISBN:
978-83-927790-4-9
Nr:
2162108287
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
Wydanie:
Wyd. 1, 10 dodr.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009
Opis fizyczny:
276, [1] s.: il.; 24 cm
Seria:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-15136-2
Nr:
2168218440
monografia
39

Tytuł:
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych
Wydanie:
Wyd. 3 zm. i uaktual., dodr. 4
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009
Opis fizyczny:
406, [2] s.: il.; 24 cm
Seria:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Uwagi:
Na okł.: "Nowe wydanie!", Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-14987-1
Nr:
2168237124
monografia
40

Autor:
Bąk Robert
Tytuł:
Synergia operacyjna jako efekt przejęcia kontroli nad przedsiębiorstwem przez inwestora strategicznego (na przykładzie polskich spółek przemysłu oponiarskiego)
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2009
Opis fizyczny:
363 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-119
Nr:
51484
doktorat
41

Autor:
Sierpińska Maria , Sierpińska Agata
Tytuł:
Rozwój alternatywnych systemów obrotu w Europie = Development of Alternative Stock Exchange Markets in Europe
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 48 (2009) , s. 717-726. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50450
artykuł w czasopiśmie
42

Autor:
Sierpińska Agata , Sierpińska Maria
Tytuł:
Analiza porównawcza alternatywnych systemów obrotu giełdowego = Alternative Trading Systems Comparison Analysis
Źródło:
Zarządzanie finansami we współczesnych przedsiębiorstwach T. 2, Finansowanie i działalność inwestycyjna przedsiębiorstw / red. Piotr Szczepankowski - Warszawa: Vizja Press & IT, 2009, s. 67-93. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61086-49-9
Nr:
2168231108
rozdział w monografii
43

Autor:
Sierpińska Maria , Szczepankowski Piotr
Tytuł:
Badanie koniunktury spółek rynku New Connect : metodologia i próbna weryfikacja proponowanych modeli = Research of the New Connect Market Enterprises Economic Situation : Methodology and Test Revision of Suggesting Models
Źródło:
Badania Operacyjne i Decyzje = Operations Research and Decisions. - nr 3 (2008) , s. 89-105. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
50224
artykuł w czasopiśmie
44

Tytuł:
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
Wydanie:
Wyd. 1, 9 dodr.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
Opis fizyczny:
276, [1] s.: il.; 24 cm
Seria:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-15136-2
Nr:
2168288193
monografia
45

Autor:
Madyda Aneta
Tytuł:
Szacowanie ryzyka przedsięwzięć budowlanych przez wykonawcę na etapie przygotowania oferty
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2008
Opis fizyczny:
309 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-72
Nr:
51609
doktorat
46

Tytuł:
Raporty wewnętrzne jako źródło informacji analitycznej = Internal Reports as a Source of the Analytical Information
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 9 (1209) (2008) , s. 225-236. - Tytuł numeru: Współczesne problemy analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50870
artykuł w czasopiśmie
47

Autor:
Bąk Robert , Sierpińska Maria
Tytuł:
Przesłanki powodzenia fuzji i przejęć przedsiębiorstw = Conditions for the Success of Mergers and Acquisitions of Companies
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1200 (2008) , s. 28-38. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50856
artykuł w czasopiśmie
48

Tytuł:
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
Wydanie:
Wyd. 1, 8 dodr.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
Opis fizyczny:
274, [3] s.: il.; 24 cm
Seria:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-15136-2
Nr:
52091
monografia
49

Autor:
Sierpińska Agata , Sierpińska Maria
Tytuł:
NewConnect jako źródło pozyskiwania kapitału dla małych podmiotów gospodarczych = NewConnect as a Source of Capital for Small Enterprises
Źródło:
Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu / red. Elżbieta Weiss, Marzena Godlewska - Warszawa: Vizja Press&It, 2007, s. 89-102. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60283-98-1
Nr:
2168229528
rozdział w monografii
50

Autor:
Sierpińska Maria , Bąk Robert
Tytuł:
Determinanty powodzenia fuzji i przejęć przedsiębiorstw = Success Factors of the Companies Mergers and Acquisitions
Źródło:
Współczesna Ekonomia = Contemporary Economics. - vol. 1, nr 1 (2007) , s. 53-70. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168295943
artykuł w czasopiśmie
51

Tytuł:
Metody podejmowania decyzji finansowych : analiza przykładów i przypadków
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
Opis fizyczny:
604, [2] s.: il.; 24 cm
Seria:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-15013-6
Nr:
51884
monografia
52

Autor:
Kustra Arkadiusz , Sierpińska Maria
Tytuł:
Raporty controllingowe jako źródło informacji menedżerskiej = Controlling Reports as a Managerial Information Source
Źródło:
Narzędzia controllingu w przedsiębiorstwie / red. Maria SIERPIŃSKA, Arkadiusz Kustra - Warszawa: Vizja Press&It, 2007, s. 247-262. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Finanse Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie)
ISBN:
83-60283-91-5 ; 978-83-60283-91-2
Nr:
2165687689
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
53

Autor:
Sierpińska Maria , Sierpińska Agata
Tytuł:
Raportowanie realizacji zadań w controllingu
Źródło:
System raportowania wyników w controllingu operacyjnym / red. Maria SIERPIŃSKA - Warszawa: VIZJA PRESS&IT, 2007, s. 47-94
Seria:
(Finanse Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie)
ISBN:
83-60283-45-1
Nr:
2166587784
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
54

Tytuł:
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych
Wydanie:
Wyd. 3 zm. i uaktual., dodr. 3
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
Opis fizyczny:
406, [2] s.: il.; 24 cm
Seria:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Uwagi:
Na okł.: "Nowe wydanie!", Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-14987-1
Nr:
51956
monografia
55

Tytuł:
Próba weryfikacji teorii kredytu kupieckiego w branży odzieżowej w Polsce = An Attempt to Verify the Trade Credit in Cloth Industry in Poland
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1152 (2007) , s. 480-490. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51023
artykuł w czasopiśmie
56

Autor:
Sierpińska Maria , Niedbała Bogusław
Tytuł:
Systemy premiowania w controllingu operacyjnym = Operating Controlling Bonus Systems
Źródło:
Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007, s. 307-319. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-3-8
Nr:
2166095423
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
57

Autor:
Długosz Agnieszka
Tytuł:
Koncepcja systemu controllingu kosztów w zintegrowanym cyklu życia produktu
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2007
Opis fizyczny:
418 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-44
Nr:
52368
doktorat
58

Tytuł:
Narzędzia controllingu w przedsiębiorstwie
, Kustra Arkadiusz
Adres wydawniczy:
Warszawa: Vizja Press&It, 2007
Opis fizyczny:
289 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Finanse Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie)
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-60283-91-5 ; 978-83-60283-91-2
Nr:
51955
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
59

Tytuł:
System raportowania wyników w controllingu operacyjnym
Adres wydawniczy:
Warszawa: VIZJA PRESS&IT, 2007
Opis fizyczny:
295 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Finanse Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie)
Uwagi:
Na s. red. błędny ISBN-13., Bibliogr.
ISBN:
83-60283-45-1
Nr:
52007
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
60

Tytuł:
Efekty restrukturyzacji oraz kierunki rozwoju górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1990-2015
Źródło:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany poziomu uprzemysłowienia i struktury przemysłu a rozwój pozaprzemysłowy dziedzin gospodarki Polski w latach 1994-2004 / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; kierownik podtematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI2006, s. 85-135
Sygnatura:
NP-1129/Magazyn
Nr:
2168286505
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
61

Autor:
Sierpińska Maria , Dróżdż Michał
Tytuł:
Narzędzia controllingu strategicznego w przedsiębiorstwie - analiza porównawcza = Tools of Strategic Controlling in Enterprise - Comparative Analysis
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1125 (2006) , s. 103-115. - Tytuł numeru: Controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach - Bibliogr.
Nr:
51875
artykuł w czasopiśmie
62

Tytuł:
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych
Wydanie:
Wyd. 3 zm. i uaktual., 2 dodr.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006
Opis fizyczny:
406, [2] s.: il.; 24 cm
Seria:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Uwagi:
Na okł.: "Nowe wydanie!", Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-14987-1 ; 83-01-14987-6
Nr:
2168221266
monografia
63

Tytuł:
Strategia zarządzania kapitałem obrotowym brutto jako czynnik kreowania wartości dla akcjonariuszy
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2006
Opis fizyczny:
338 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-19
Nr:
52587
doktorat
64

Tytuł:
Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój
Adres wydawniczy:
Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2006
Opis fizyczny:
640 s.: il.; 25 cm
Uwagi:
Na s. tyt.: Księga Jubileuszowa dla uczczenia 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Profsora Ryszarda Borowieckiego, Bibliogr. przy art.
ISBN:
83-89726-02-5
Nr:
2165760206
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
65

Tytuł:
Kształtowanie się płynności finansowej w przemyśle chemicznym = Financial Liquidity in the Chemicals Industry
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 731 (2006) , s. 259-271. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
51155
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
66

Tytuł:
Wielowymiarowość celów przedsiębiorstwa a zadania controllingu finansowego
Źródło:
Controlling i Rachunkowość Zarządcza. - nr 2 (2006) , s. 25-28
Nr:
2168229588
artykuł w czasopiśmie
67

Autor:
Bąk Robert , Sierpińska Maria
Tytuł:
Metoda kwantyfikacji efektu synergii finansowej jako konsekwencji łączenia się i podziału przedsiębiorstw w modelu Z. Fluck i A.W. Lyncha = Quantification of Synergy Effect in Mergers, Acquisitions and Divestitures - Fluck and Lynch Model
Źródło:
Problemy zarządzania finansami we współczesnych przedsiębiorstwach / red. Piotr Szczepankowski - Warszawa: Vizja Press & IT, 2006, s. 117-133. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Finanse Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie)
ISBN:
978-83-60283-40-0 ; 83-60283-40-0
Nr:
2165914975
rozdział w monografii
68

Tytuł:
Kierunki zmian rentowności przedsiębiorstw w przemyśle lekkim = Profitability Trends in Light Industry Sector Companies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 731 (2006) , s. 273-292. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
51154
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
69

Tytuł:
Raportowanie controllingowe w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa = Controlling Reports in Information System of Companies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. - nr 48 (2006) , s. 789-799. - Tytuł numeru: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa : teoria i praktyka. T. 2
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 434)
Nr:
2165898566
artykuł w czasopiśmie
70

Autor:
Sierpińska Maria , Kustra Arkadiusz
Tytuł:
Organizacja controllingu finansowego w przedsiębiorstwie = The Financial Controlling Organization in an Enterprise
Źródło:
Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem / red. Maria SIERPIŃSKA - Warszawa: Vizja Press&It, 2006, s. 158-165. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Finanse Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie)
ISBN:
83-60283-13-3
Nr:
2166220122
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
71

Autor:
Sierpińska Maria , Kustra Arkadiusz
Tytuł:
Evaluation of the Value of Enterprises Formed in the Process of Vertical Merger
Źródło:
Contemporary Aspects of Management and Restructuring = Aspetti contemporanei della gestione e ristrutturazione / ed. by Alessandro Anastasi, Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Warsaw ; Cracow: Oficyna Wydawnicza "Abrys", 2006, s. 169-189 - Bibliogr.
ISBN:
83-85827-95-1
Nr:
2165735404
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
72

Tytuł:
Funkcja menedżera finansowego i controllera w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa = Financial Manager and Controller Funkctions in Corporate Financial Management
Źródło:
Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem / red. Maria SIERPIŃSKA - Warszawa: Vizja Press&It, 2006, s. 147-157. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Finanse Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie)
ISBN:
83-60283-13-3
Nr:
2166219727
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
73

Autor:
Sierpińska Maria , Kustra Arkadiusz
Tytuł:
Efekty synergii w procesach fuzji i przejęć w branży górnieczej = The Effects of Synergies in Mergers and Acquisitions Transactions in Mining Sector
Źródło:
Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój / red. nauk. Maria SIERPIŃSKA, Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 587-596. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89726-02-5
Nr:
2165770046
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
74

Tytuł:
An Attempt to Veryfy the Trade Credit in Clothindustry in Poland Trade Credit in Poland and Trade Credit Theories : a Cloth Industry Case = Próba weryfikacji teorii kredytu handlowego na przykładzie przemysłu odzieżowego w Polsce
Źródło:
Enterprises, Entrepreneurship in the Face of Globalization and European Integration - Economic, Legislative and Social Challenges / ed. by Ryszard BOROWIECKI - Cracow: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2006, s. 117-126. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-89726-04-1
Nr:
2166384450
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
75

Autor:
Niedbała Bogusław
Tytuł:
System controllingu w przedsiębiorstwie zarządzanym przez projekty
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2006
Opis fizyczny:
390 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-33
Nr:
52588
doktorat
76

Tytuł:
Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Adres wydawniczy:
Warszawa: Vizja Press&It, 2006
Opis fizyczny:
300, [1] s.: il.; 24 cm
Seria:
(Finanse Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie)
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-60283-13-3
Nr:
52134
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
77

Tytuł:
Czynniki kształtujące rentowność kapitału własnego w przemyśle chemicznym = Formative Factors Profitability of Equity Capital in Chemical Industry
Źródło:
Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki = Management of the Enterprises' Restructuring in the Process of Globalization of the Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Warszawa ; Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 448-457. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-907047-4-9
Nr:
2166038051
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
78

Tytuł:
Skutki braku spójności polityki zarządzania wierzytelnościami = The Consequences of an Inconsistent Accounts' Receivable Policy
Źródło:
Unowocześnianie przemysłu i usług - organizacja i finansowanie = Service and Industry Modernization - Organization and Financing / red. Jan Pyka - Katowice: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2005, s. 268-279. - Streszcz., summ.
Seria:
(Nowoczesność przemysłu i usług)
ISBN:
83-85587-16-0
Nr:
2166503837
rozdział w monografii
79

Tytuł:
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
Wydanie:
Wyd. 1, dodr. 7.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005
Opis fizyczny:
276 s.: wykr.; 24 cm
Seria:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-14441-6
Nr:
2168221290
monografia
80

Autor:
Potocka-Lewicka Sylwia
Tytuł:
Finansowe instrumenty kreowania wartości dla akcjonariuszy w grupie kapitałowej
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2005
Opis fizyczny:
356 k., [8] k. tabl. złoż.: il.; 30 cm + Autoreferat : 19 s.
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/262
Nr:
2168221234
doktorat
81

Tytuł:
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych
Wydanie:
Wyd. 3 zm. i uaktual., dodr.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005
Opis fizyczny:
406, [2] s.: il.; 24 cm
Seria:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Uwagi:
Na okł.: "Nowe wydanie!", Bibliogr.
ISBN:
83-01-14563-3
Nr:
2168221236
monografia
82

Tytuł:
Kompensaty i netting jako formy rozliczeń między podmiotami gospodarczymi = Compensation and Netting as Commitments Settling Forms
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. - nr 43 (2005) , s. 665-674. - Tytuł numeru: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa : teoria i praktyka. T. 2
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 406)
Nr:
2166372275
artykuł w czasopiśmie
83

Tytuł:
Teoretyczne podstawy informacji i raportowania
Źródło:
System raportowania wyników w controllingu operacyjnym / kierownik badań: Maria SIERPIŃSKA2005, s. 5-75
Sygnatura:
NP-1062/Magazyn
Nr:
2168306467
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
84

Tytuł:
Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie
Adres wydawniczy:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
332 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Indeks, Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-89355-43-4
Nr:
2168221568
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
85

Tytuł:
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych
Wydanie:
Wyd. 3 zm. i uaktualnione
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004
Opis fizyczny:
406, [2] s.: il.; 24 cm
Seria:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Uwagi:
Na okł.: "Nowe wydanie!", Bibliogr.
ISBN:
83-01-14206-5
Nr:
2168231368
monografia
86

Tytuł:
Determinanty płynności finansowej przedsiębiorstw
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. - nr 43 (2004) , s. 851-860. - Tytuł numeru: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa : teoria i praktyka gospodarcza. T. 2
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 378)
Nr:
2168244928
artykuł w czasopiśmie
87

Autor:
Kustra Arkadiusz , Sierpińska Maria
Tytuł:
Idea i rodzaje controllingu w przedsiębiorstwie
Źródło:
Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie / red. Maria SIERPIŃSKA - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004, s. 11-36 - Bibliogr.
ISBN:
83-89355-43-4
Nr:
2168222236
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
88

Tytuł:
Metodyka oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw
Źródło:
Kondycja finansowa polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji z Unią Europejską / kier. tematu: Maria SIERPIŃSKA2004, s. 24-87
Sygnatura:
NP-938/Magazyn
Nr:
2168252416
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
89

Autor:
Tomala Paweł
Tytuł:
Zarządzanie długiem w grupie kapitałowej
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2004
Opis fizyczny:
266, [13] k.: il.; 30 cm + Autoreferat : 21 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/394
Nr:
2168221666
doktorat
90

Tytuł:
Controlling finansowy
Źródło:
Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie / red. Maria SIERPIŃSKA - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004, s. 265-304 - Bibliogr.
ISBN:
83-89355-43-4
Nr:
2168222244
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
91

Tytuł:
Zawartość informacyjna rachunku przepływów pieniężnych = The Informative Content of Cash Flow Statement
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1042 (2004) , s. 181-191. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka. T. 2 - Bibliogr.
Nr:
2168222866
artykuł w czasopiśmie
92

Autor:
Sierpińska Maria , Niedbała Bogusław
Tytuł:
Wady i zalety tradycyjnych mierników oceny centrów inwestycji = Advantage and Disadvantage of Traditional Measures of Performance for Investment Centres
Źródło:
Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój = Enterprise in the Process of Transformation : Effectiveness - Restructurung - Development / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Warszawa ; Kraków: [s. n.], 2003, s. 95-103. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-907047-3-0
Nr:
2168223848
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
93

Tytuł:
Problemy pomiaru płynności finansowej w przedsiębiorstwie w świetle znowelizowanej ustawy o rachunkowości = Problems of Measuring Financial Liquidity of a Company Due to Amended Act of Accountancy
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 974 (2003) , s. 172-183. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka. T. 2
Nr:
2168223052
artykuł w czasopiśmie
94

Tytuł:
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych
Wydanie:
Wyd. 2, dodr. 12
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003
Opis fizyczny:
277 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-11187-9
Nr:
2168237122
monografia
95

Autor:
Sierpińska Maria , Niedbała Bogusław
Tytuł:
Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie : centra odpowiedzialności w teorii i praktyce
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003
Opis fizyczny:
420 s.: il.; 24 cm
Seria:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-13893-9
Nr:
2168225188
monografia
96

Tytuł:
Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie : materiały konferencyjne
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2003
Opis fizyczny:
229 s.: il.; 25 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
03-88953-99-0
Nr:
2168277333
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
97

Tytuł:
System ocen ośrodków odpowiedzialności za koszty w controllingowej strukturze przedsiębiorstwa
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 993 (2003) , s. 187-199. - Tytuł numeru: Informatyczne wspomaganie controllingu - Bibliogr.
Nr:
2168231106
artykuł w czasopiśmie
98

Autor:
Sierpińska Maria , Kustra Arkadiusz
Tytuł:
Ekonomiczno-finansowe skutki postępowań układowych w przedsiębiorstwach = Economic and Financial Effects of Court Settlements for Companies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 631 (2003) , s. 151-160. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168223386
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
99

Tytuł:
Commercial Papers as a Source of Company Financing
Źródło:
Ekonomika a management 2003 - bez hranic - Praha: Vysoká Škola Ekonomická v Praze, Fakulta podnikovohospodářská, 2003, s. 10. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
80-239-1538-X
Nr:
2168245514
varia
100

Tytuł:
Controlling finansowy w przedsiębiorstwie = Financial Controlling in a Company
Źródło:
Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie : materiały konferencyjne / red. Maria SIERPIŃSKA - Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2003, s. 159-182. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
03-88953-99-0
Nr:
2168277307
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
101

Tytuł:
Sposoby zmniejszenia poziomu aktywów obrotowych
Źródło:
Równowaga finansowa w przedsiębiorstwie / kier. pracy: Maria SIERPIŃSKA2002, s. 22-79
Sygnatura:
NP-844/Magazyn
Nr:
2168253428
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
102

Autor:
Rudnicki Artur
Tytuł:
Model controllingu operacyjnego w przedsiębiorstwach miejskiej komunikacji zbiorowej
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2002
Opis fizyczny:
302 k., tabl. złoż.: il.; 30 cm + Autoreferat : 14 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/531
Nr:
2168262150
doktorat
103

Tytuł:
Determinanty obniżki kosztów w hutnictwie polskim = Determinants of Costs Reducing in the Polish Metallurgy
Źródło:
Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw = Restructuring and Development Processes of Enterprises and Their Value Creation / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Warszawa ; Kraków: KEiOP AE, 2002, s. 532-539
ISBN:
83-907047-1-4
Nr:
2168224972
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
104

Tytuł:
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych
Wydanie:
Wyd. 2, dodr. 11
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002
Opis fizyczny:
277, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-11187-9
Nr:
2168237120
monografia
105

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 562
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
104 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168224236
redakcja czasopisma/serii
106

Tytuł:
Rozwój instrumentów pochodnych w Polsce = The Development of Derivatives in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 560 (2002) , s. 169-187. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168224094
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
107

Tytuł:
Methods of Ownership Restructurization
Źródło:
Ekonomika Firiem 2002 - Košice: Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Ekonomická Univerzita v Bratislave, 2002, s. 363-367. - Summ.
ISBN:
80-225-1583-3
Nr:
2168239108
rozdział w materiałach konferencyjnych
108

Tytuł:
Debt Circulation Agencies in Poland
Źródło:
Acta academica karviniensia. - 1 (2002) , s. 249-255. - Summ., streszcz.
Nr:
2168239378
artykuł w czasopiśmie
109

Autor:
Tytuł:
Sposoby podnoszenia krótkoterminowych źródeł finansowania
Źródło:
Równowaga finansowa w przedsiębiorstwie / kier. pracy: Maria SIERPIŃSKA2002, s. 80-168
Sygnatura:
NP-844/Magazyn
Nr:
2168253430
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
110

Tytuł:
Dlaczego należy oddłużyć polskie przedsiębiorstwa?
Źródło:
Nasz Rynek Kapitałowy2002. - nr 11, s. 4
Nr:
2168230252
varia
111

Tytuł:
Restrukturyzacja własności jako metoda generowania wartości dla akcjonariuszy
Źródło:
Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 9 (2002) , s. 113-116. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168229988
artykuł w czasopiśmie
112

Autor:
Sierpińska Maria , Kustra Arkadiusz
Tytuł:
Istota krótkoterminowej równowagi finansowej
Źródło:
Równowaga finansowa w przedsiębiorstwie / kier. pracy: Maria SIERPIŃSKA2002, s. 5-21
Sygnatura:
NP-844/Magazyn
Nr:
2168253426
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
113

Tytuł:
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
Wydanie:
Wyd. 1, dodr. 6
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2002
Opis fizyczny:
274, [3] s.: tab.; 25 cm
Seria:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-12193-9
Nr:
2168237126
monografia
114

Tytuł:
Role of Banks in Securitization of the Enterprise Financial Assets
Źródło:
Future of the Banking : after the Year 2000 in the World and in the Czech Republic : Proceeding from the International Conference. 8, Comparision of the Banking Sectors in Transition Economies - Karviná: Silesian University in Opava ; School of Business Administration in Karviná, 2002, s. 224-229 - Bibliogr.
ISBN:
80-7248-174-6
Nr:
2168239404
rozdział w materiałach konferencyjnych
115

Tytuł:
System oceny centrów zysku w controllingowym rachunku odpowiedzialności
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 956 (2002) , s. 118-135. - Tytuł numeru: Controlling - koncepcje, wdrożenia
Nr:
2168231090
artykuł w czasopiśmie
116

Tytuł:
Techniki restrukturyzacji własności podmiotów gospodarczych = Techniques for Restructuring the Assets of Economic Units
Źródło:
Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 273-281. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-132-8
Nr:
2168225174
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
117

Autor:
Sierpińska Maria , Tomala Paweł
Tytuł:
Wykorzystanie cash pooling'u w zarządzaniu płynnością finansową
Źródło:
Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 9 (2001) , s. 99-102
Nr:
2168230256
artykuł w czasopiśmie
118

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 557
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
116 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168233698
redakcja czasopisma/serii
119

Autor:
Bogacz Tomasz
Tytuł:
Konkurencyjność hutnictwa polskiego w warunkach integracji z Unią Europejską
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2001
Opis fizyczny:
378 k.: il.; 30 cm + Autoreferat : 18 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/598
Nr:
2168274829
doktorat
120

Tytuł:
Rodzaje i formy wypłat dywidend w spółkach kapitałowych
Źródło:
Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 4 (2001) , s. 78-84. - Streszcz.
Nr:
2168229876
artykuł w czasopiśmie
121

Tytuł:
Skutki utrzymywania wysokich stóp procentowych w gospodarce
Źródło:
Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 9 (2001) , s. 15-18 - Bibliogr.
Nr:
2168230254
artykuł w czasopiśmie
122

Tytuł:
Obrót wierzytelnościami w Polsce = Claims Turnover in Poland
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 909 (2001) , s. 114-122. - Tytuł numeru: Wyznaczniki rozwoju przedsiębiorstwa - wartość, koszty, płynność - Bibliogr.
Nr:
2168265654
artykuł w czasopiśmie
123

Tytuł:
An Attempted Comparison of Performance of Companies Listed on the Polish Stock Exchange in the Years 1995-98, Measured on the Basis of the EVA and MVA Indicators = An Attempted Comparison of Performance of Companies Listed on the Polish Stock Exchange in the Years 1995-98, Measured on the Basis of the EVA and MVA Indicators
Źródło:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Adam STABRYŁA]. - no 1 (2001) , s. 45-61 - Bibliogr.
Nr:
2168248848
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
124

Tytuł:
Rola kompensat w regulowaniu należności przedsiębiorstw
Źródło:
Funkcjonowanie i rozwój organizacji w zmiennym otoczeniu : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez WSM w Legnicy oraz PP-H "Manager" S. A. w Warszawie, Legnica 11 września 2001 r. T. 1 / red. nauk. Jerzy Czupiał - Legnica: Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, 2001, s. 31-44. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-913465-3-6
Nr:
2168246848
rozdział w materiałach konferencyjnych
125

Tytuł:
System oceny ośrodków odpowiedzialości za wyniki w controllingu operacyjnym
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2001
Opis fizyczny:
334 k.: il.; 30 cm + Autoreferat : 18 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/602
Nr:
2168248142
doktorat
126

Tytuł:
Podaż pieniądza a poziom inflacji w Polsce
Źródło:
Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 12 (2001) , s. 110-114. - Streszcz.
Nr:
2168229872
artykuł w czasopiśmie
127

Tytuł:
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
Wydanie:
Wyd. 1, dodr. 4
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2001
Opis fizyczny:
274 s.: tab.; 25 cm
Seria:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-12193-9
Nr:
2168231026
monografia
128

Tytuł:
Poziom gotówki operacyjnej a możliwości rozwoju spółek notowanych na GPW
Źródło:
Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 10 (2000) , s. 45-48. - Streszcz.
Nr:
2168230258
artykuł w czasopiśmie
129

Konferencja:
VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, Krynica Zdrój, Polska, od 2000-10-26 do 2000-10-28
Tytuł:
Cash flow a zdolność rozwojowa spółek akcyjnych = Cash Flow and Joint-Stock Companies' Growth Capacity
Źródło:
Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku = Knowledge Management and Processes of Restructuring and Development of Enterprises : Papers form the International Scientific Conference, Krynica, October, 26-28th 2000 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: KEiOP AE, 2000, s. 664-668. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-911295-1-9
Nr:
2168223706
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
130

Tytuł:
Wpływ podatku dochodowego na poziom zysku netto w spółkach publicznych
Źródło:
Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 1 (2000) , s. 52-58
Nr:
2168229874
artykuł w czasopiśmie
131

Tytuł:
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych
Wydanie:
Wyd. 2, dodr. 10
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000
Opis fizyczny:
277, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-11187-9
Nr:
2168237118
monografia
132

Tytuł:
EVA - as a Measure of Enterprise Restructuring Effects
Źródło:
Restructuring of the National Economy under the Systemic Transformation / sci. ed. Ryszard BOROWIECKI - Warsaw; Cracow: Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 1999, s. 247-263. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-88114-42-5
Nr:
2168235364
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
133

Konferencja:
Rachunkowość zarządcza - budżetowanie jako narzędzie współczesnego menedżera, Szklarska Poręba, Polska, od 1999-09-23 do 1999-09-25
Tytuł:
Polityka kredytowa wobec kontrahentów kluczem do utrzymania płynności finansowej
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 834 (1999) , s. 76-86. - Tytuł numru: Rachunkowość zarządcza - budżetowanie jako narzędzie współczesnego menedżera: materiały na konferencję naukową - Bibliogr.
Nr:
2168265664
artykuł w czasopiśmie
134

Tytuł:
Przyczyny fuzji i przejęć przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych
Źródło:
Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 1 (1999) , s. 51-54. - Streszcz.
Nr:
2168229878
artykuł w czasopiśmie
135

Tytuł:
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych
Wydanie:
Wyd. 2, dodr. 8
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1999
Opis fizyczny:
277 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-11187-9
Nr:
2168237116
monografia
136

Tytuł:
Polityka dywidend w spółkach kapitałowych
Adres wydawniczy:
Warszawa ; Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999
Opis fizyczny:
212, [4] s., [1] k. tabl.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-12962-X
Nr:
2168229526
monografia
137

Autor:
Jamka Jarosław
Tytuł:
Kryteria i sposoby pozyskiwania kapitału w polskich spółkach publicznych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1999
Opis fizyczny:
338 k.: il.; 30 cm + Autoreferat : 14 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/895
Nr:
2168274831
doktorat
138

Tytuł:
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
Wydanie:
Wyd. 1, dodr. 3
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1999
Opis fizyczny:
276 s.: rys.; 24 cm
Seria:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-12193-9
Nr:
2168231092
monografia
139

Tytuł:
Próba modelowego ujęcia polityki dywidend w spółkach kapitałowych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1999
Opis fizyczny:
228 k.: il.; 30 cm + Autoreferat : 11 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/732
Nr:
2168273992
doktorat
140

Tytuł:
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych
Wydanie:
Wyd. 2, dodr. 7
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998
Opis fizyczny:
277 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-11187-9
Nr:
2168231032
monografia
141

Autor:
Reiter Tomasz , Sierpińska Maria
Tytuł:
Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych funkcjonujących na światowych rynkach kapitałowych = Classification of Investment Funds Operating in World Capital Markets
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 507 (1998) , s. 121-142. - Summ.
Nr:
2168234070
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
142

Tytuł:
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
Wydanie:
Wyd. 1, dodr. 2
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1998
Opis fizyczny:
274, [3] s.: wykr.; 24 cm
Seria:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-12193-9
Nr:
2168231024
monografia
143

Autor:
Sierpińska Maria , Bogacz Tomasz
Tytuł:
Zakres subwencjonowania procesów restrukturyzacji i przedsięwzięć ochronnych w hutnictwie
Źródło:
Nakłady gospodarcze na ochronę środowiska i źródła ich finansowania w hutnictwie żelaza i stali / [red. Kazimierz Górka] - Częstochowa: [s.n.], 1998, s. 64-77
Nr:
2168277483
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
144

Autor:
Sierpińska Maria , Bielińska Irena , Bogacz Tomasz , Paliwoda Grażyna , Stolarz Barbara
Tytuł:
Źródła finansowania procesów restrukturyzacji i ich wpływ na zmiany struktury kapitałowej przedsiębiorstw
Źródło:
Zmiany struktury majątkowo-kapitałowej przedsiębiorstw w procesie ich przekształceń. [Cz. 1] / kier. Ryszard BOROWIECKI1998, s. 80-174
Sygnatura:
NP-491/[1]/Magazyn
Nr:
2168253444
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
145

Tytuł:
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych
Wydanie:
Wyd. 2, dodr. 6
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1998
Opis fizyczny:
277, [1] s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-11187-9
Nr:
2168231034
monografia
146

Konferencja:
V Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie, Zakopane, Polska, od 1998-11-07 do 1998-11-10
Tytuł:
Zysk ekonomiczny jako miernik stopnia realizacji celów spółki = Economic Profit as a Measure of the Degree of Aims Realization in Company
Źródło:
Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane-Kościelisko, 7-10 listopada 1998 roku = Restructuring and Improvement of Economic Effectiveness in Enterprise : Papers from the International Scientific Conference, Zakopane-Kościelisko, November, 7-10th 1998 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie, 1998, s. 362-368. - Streszcz.
ISBN:
83-901550-8-7
Nr:
2168234352
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
147

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 514
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Opis fizyczny:
80 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168259568
redakcja czasopisma/serii
148

Autor:
Sierpińska Maria , Bogacz Tomasz
Tytuł:
Koszty i korzyści fuzji spółek kapitałowych
Źródło:
Penetrator. - nr 5 (1997) , s. 33-36 - Bibliogr.
Nr:
2168230594
artykuł w czasopiśmie
149

Tytuł:
Obligacje komunalne na rynku kapitałowym
Źródło:
Penetrator. - nr 3 (1997) , s. 40-42 - Bibliogr.
Nr:
2168230532
artykuł w czasopiśmie
150

Tytuł:
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych
Wydanie:
Wyd. 2., dodr. 4
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1997
Opis fizyczny:
277, [1] s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-11187-9
Nr:
2168231030
monografia
151

Tytuł:
Rozmiary szarej strefy w gospodarce oraz sposoby jej ograniczania = The Size of Black Economy and Ways of Reducing Its Volume
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 489 (1997) , s. 61-74. - Summ.
Nr:
2168245068
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
152

Autor:
Sierpińska Maria , Reiter Tomasz
Tytuł:
Przejęcie LBO i MBO
Źródło:
Penetrator. - nr 9 (1997) , s. 46-48
Nr:
2168230592
artykuł w czasopiśmie
153

Autor:
Sierpińska Maria , Bogacz Tomasz
Tytuł:
Polskie hutnictwo w drodze do Unii... : przedsięwzięcia poprawiające konkurencyjność sektora hutniczego i źródła ich finansowania
Źródło:
Penetrator. - nr 12 (1997) , s. 60-65 - Bibliogr.
Nr:
2168230356
artykuł w czasopiśmie
154

Autor:
Sierpińska Maria , Reiter Tomasz
Tytuł:
Gwarantowanie emisji papierów wartościowych na świecie i w Polsce
Źródło:
Penetrator. - nr 2 (1997) , s. 43-48. - Streszcz.
Nr:
2168230526
artykuł w czasopiśmie
155

Tytuł:
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997
Opis fizyczny:
274, [2] s.: il.; 24 cm
Seria:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-12193-9
Nr:
2168231022
monografia
156

Autor:
Sierpińska Maria , Bogacz Tomasz
Konferencja:
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw, Zakopane, Polska, od 1997-11-27 do 1997-11-30
Tytuł:
Motywy fuzji i przejęć w układzie międzynarodowym : (na przykładzie hutnictwa żelaza) = The Motives of Mergers and Aquisitions of the Enterprises on the International Scale : (Exampled on Metallurgy of Iron and Steel)
Źródło:
Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 324-333. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-901550-6-0
Nr:
2168239920
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
157

Tytuł:
Krótkoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstw
Źródło:
Rozważania o gospodarce : teoria i praktyka : [wykłady poświęcone zagadnieniom współczesnej ekonomii wygłoszone podczas Spotkań Akademii Ekonomicznej i Wydawnictwa Naukowego PWN z okazji 70-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz 45-lecia Wydawnictwa Naukowego PWN w dniach 3.10-21.11.1995 r.] / [red. nauk. Zbigniew PASZEK] - Warszawa ; Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996, s. 146-168
ISBN:
83-01-12164-5
Nr:
2168226986
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
158

Tytuł:
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych
Wydanie:
Wyd. 2, (dodruk 3)
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1996
Opis fizyczny:
277 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.,
ISBN:
83-01-11187-9
Nr:
2168231028
monografia
159

Autor:
Reiter Tomasz , Sierpińska Maria
Tytuł:
Jak oceniać działalność funduszy inwestycyjnych
Źródło:
Penetrator. - nr 10 (1996) , s. 24-33
Nr:
2168230788
artykuł w czasopiśmie
160

Tytuł:
Krótkoterminowe papiery dłużne
Źródło:
Penetrator. - nr 6 (1996) , s. 38-41
Nr:
2168233510
artykuł w czasopiśmie
161

Tytuł:
Kierunki doskonalenia przeglądów analitycznych w raportach biegłych rewidentów = Directions of Improvement of Analytical Reviews in Reports of Certified Auditors
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 477 (1996) , s. 53-69. - Summ.
Nr:
2168244628
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
162

Tytuł:
Metody prognozowania należności oraz wpływów gotówkowych w przedsiębiorstwie
Źródło:
Ekspert : rachunkowość i finanse. - nr 1 (1996) , s. 92-97
Nr:
2168230294
artykuł w czasopiśmie
163

Autor:
Sierpińska Maria , Łukaszewski Krzysztof
Tytuł:
Strategie podziału zysku w spółkach kapitałowych
Źródło:
Penetrator. - nr 9 (1996) , s. 51-57. - Streszcz.
Nr:
2168230908
artykuł w czasopiśmie
164

Tytuł:
Polityka upustów cenowych w przedsiębiorstwie
Źródło:
Gospodarka Materiałowa i Logistyka. - nr 1 (1996) , s. 8-11
Nr:
2168229734
artykuł w czasopiśmie
165

Tytuł:
Metody zarządzania kapitałem obrotowym brutto w przedsiębiorstwie : (propozycje rozwiązań w warunkach gospodarki polskiej)
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1996
Opis fizyczny:
353 k.: il.; 30 cm + Autoreferat : 15 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/701
Nr:
2168274833
doktorat
166

Tytuł:
Determinanty polityki dywidendowej firm
Źródło:
Penetrator. - nr 8 (1996) , s. 19-21. - Streszcz.
Nr:
2168230902
artykuł w czasopiśmie
167

Konferencja:
III Ogólnopolska Konferencja: Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, Kraków, Polska, od 1996-11-22 do 1996-11-24
Tytuł:
Kierunki restrukturyzacji zakładów dystrybucji gazu : (na przykładzie Zakładu Gazowniczego Kraków) = Directions of Restructuring the Gas Distribution Plant : (on the Base of the Gas Plant Kraków)
Źródło:
Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 22-24 listopada 1996 roku = Restructuring in the Process of Enterprises Transformation and Development : Papers from Scientific Conference, Cracow, November, 22-24th 1996 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI] - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1996, s. 541-547. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-901550-2-8
Nr:
2168243498
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
168

Tytuł:
Strategie finansowania majątku obrotowego przedsiębiorstw = Strategies of Current Assets Financing in Enterprises
Źródło:
Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym : konferencja naukowa, Łódź - Bukowina Tatrzańska, czerwiec 1996 / [kier. nauk. Jan Duraj] - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 1996, s. 197-206. - Streszcz., Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7016-961-9
Nr:
2168236026
rozdział w materiałach konferencyjnych
169

Tytuł:
Modele wypłat dywident w spółkach kapitałowych
Źródło:
Penetrator. - nr 11 (1996) , s. 26-30
Nr:
2168230794
artykuł w czasopiśmie
170

Tytuł:
Nadzór nad należnościami przedsiębiorstwa
Źródło:
Rachunkowość. - nr 5 (1996) , s. 229-233
Nr:
2168229700
artykuł w czasopiśmie
171

Tytuł:
Restrukturyzacja przemysłu ciężkiego na przykładzie hutnictwa żelaza i stali
Źródło:
Rola mezoekonomii w rynkowym systemie zarządzania gospodarką : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Józefa Gajdy / [mater. zebrał i przygot. do druku Kazimierz GÓRKA] - Kraków: AE Wydawnictwo Uczelniane, 1996, s. 69-77
ISBN:
83-86439-80-7
Nr:
2168238838
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
172

Tytuł:
Optymalizacja stanu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie
Źródło:
Rachunkowość. - nr 5 (1995) , s. 241-244
Nr:
2168277345
artykuł w czasopiśmie
173

Tytuł:
Ocena zobowiązań krótkoterminowych przedsiębiorstwa
Źródło:
Rachunkowość. - nr 7 (1995) , s. 349-352
Nr:
2168229712
artykuł w czasopiśmie
174

Tytuł:
Metodyka oceny kondycji finansowej spółek i branż
Źródło:
Wykorzystanie analizy branżowej w ocenie kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw / kier. tematu: Maria SIERPIŃSKA1995, s. 8-29
Sygnatura:
NP-364/Magazyn
Nr:
2168245350
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
175

Tytuł:
Uwarunkowania polityki dywident w spółkach akcyjnych = Condition of Dividend Policy in Public Limited Companies
Źródło:
Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym : konferencja naukowa, Łódź-Bukowina Tatrzańska, wrzesień 1995 / [kier. nauk. Jan Duraj] - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 1995, s. 95-107. - Streszcz., Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7016-869-8
Nr:
2168235940
rozdział w materiałach konferencyjnych
176

Autor:
Tytuł:
Analiza branżowa - przemysł. Cz. 1
Źródło:
Penetrator - (dodatek) - Serwis i Analizy DAI. - nr 1 (1995) , s. 43-63
Nr:
2168246798
artykuł w czasopiśmie
177

Tytuł:
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych
Wydanie:
Wyd. 2, dodr. 2
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995
Opis fizyczny:
277 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-11187-9
Nr:
2168237114
monografia
178

Tytuł:
Dane średniobranżowe jako baza porównań w ocenie efektywności spółek giełdowych
Źródło:
Wykorzystanie analizy branżowej w ocenie kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw / kier. tematu: Maria SIERPIŃSKA1995, s. 109-119
Sygnatura:
NP-364/Magazyn
Nr:
2168245352
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
179

Tytuł:
Sterowanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie
Źródło:
Penetrator. - nr 3 (1995) , s. 19-22
Nr:
2168233566
artykuł w czasopiśmie
180

Tytuł:
Zarządzanie gotówką w przedsiębiorstwie jako podstawa maksymalizacji jego dochodów = Cash Management in Enterprises as a Basis for Income Maximizing
Źródło:
Bank i Kredyt. - nr 7-8 (1995) , s. 42-50. - Summ.
Nr:
2168230286
artykuł w czasopiśmie
181

Tytuł:
Poziom kapitału obrotowego w branżach notowanych na GPW
Źródło:
Penetrator. - nr 6 (1995) , s. 27-31
Nr:
2168230782
artykuł w czasopiśmie
182

Tytuł:
Charakterystyka branż do których należą spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Źródło:
Wykorzystanie analizy branżowej w ocenie kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw / kier. tematu: Maria SIERPIŃSKA1995, s. 30-108
Sygnatura:
NP-364/Magazyn
Nr:
2168245348
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
183

Tytuł:
Sposoby łączenia spółek i ich ekonomiczne skutki
Źródło:
Bank. - nr 11 (1995) , s. 25-32
Nr:
2168229736
artykuł w czasopiśmie
184

Tytuł:
Poziom dywident w spółkach notowanych na GPW w Warszawie
Źródło:
Penetrator. - nr 9 (1995) , s. 21-26
Nr:
2168233602
artykuł w czasopiśmie
185

Tytuł:
Wpływ dywidend na ceny akcji i obligacji
Źródło:
Penetrator. - nr 1 (1995) , s. 39-41
Nr:
2168233558
artykuł w czasopiśmie
186

Autor:
Tytuł:
Analiza branżowa - przemysł. Cz. 2
Źródło:
Penetrator - (dodatek) - Serwis i Analizy DAI. - nr 2 (1995) , s. 49-68
Nr:
2168246800
artykuł w czasopiśmie
187

Autor:
Sierpińska Maria , Łukaszewski Krzysztof
Tytuł:
Problem podziału zysku w spółkach giełdowych
Źródło:
Penetrator. - nr 10 (1995) , s. 24-29 - Bibliogr.
Nr:
2168233506
artykuł w czasopiśmie
188

Tytuł:
Wykorzystanie wskaźników rentowności w zarządzaniu przedsiębiorstwem = The Use of Profitability Indices in Business Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 451 (1995) , s. 75-85. - Summ.
Nr:
2168244856
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
189

Tytuł:
Postępowanie układowe i ugodowe w gospodarce przedsiębiorstw
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 46, nr 2 (541) (1995) , s. 13-15
Nr:
2168230432
artykuł w czasopiśmie
190

Tytuł:
Determinanty optymalnej polityki dywidend w spółkach
Źródło:
Penetrator. - nr 6 (1994) , s. 17-19
Nr:
2168233634
artykuł w czasopiśmie
191

Tytuł:
Environmental Aspects of Restructuring the Sendzimir Steelworks at Cracow - Nowa Huta
Źródło:
Industrial and Environmental Policy in Poland = Selected Papers - Cracow: European Association of Environmental and Resource Economists. Polish Division, 1994, s. 107-123 - Bibliogr.
Seria:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 15)
ISBN:
83-86286-16-4
Nr:
2168259870
rozdział w monografii
192

Autor:
Sierpińska Maria , Szczepaniak Artur
Tytuł:
Przemysł odzieżowy na giełdzie
Źródło:
Penetrator. - nr 12 (1994) , s. 55-56
Nr:
2168233662
artykuł w czasopiśmie
193

Konferencja:
I Ogólnopolska Konferencja: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji systemowej, Krynica Zdrój, Polska, od 1994-09-30 do 1994-10-01
Tytuł:
Skutki restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw w gospodarce polskiej = The Effects of Restructuring Enterprises in the Polish Economy
Źródło:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Krynica, 30.IX i 1.X.1994 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1994, s. 161-166. - Summ.
ISBN:
83-85719-09-1
Nr:
2168242924
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
194

Tytuł:
Dane średniobranżowe jako baza porównań w ocenie efektywności spółek giełdowych
Źródło:
Penetrator. - nr 11 (1994) , s. 38-42
Nr:
2168233658
artykuł w czasopiśmie
195

Tytuł:
Ocena wdrażania i realizacji wybranych instrumentów polityki przemysłowej w Polsce
Źródło:
Ocena skuteczności funkcjonowania wybranych instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej / kier. tematu: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Piotr MAŁECKI, Dariusz Sławiński, Adam Górnicki1994, s. 37-79
Sygnatura:
NP-304/Magazyn
Nr:
2168306547
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
196

Tytuł:
Kontrowersje wokół dywidend
Źródło:
Penetrator. - nr 5 (1994) , s. 8-9
Nr:
2168233626
artykuł w czasopiśmie
197

Tytuł:
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych
Wydanie:
Wyd. 2
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994
Opis fizyczny:
277, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-11187-9
Nr:
2168231018
monografia
198

Tytuł:
Problemy pomiaru płynności finansowej i ich implikacje w praktyce spółek giełdowych
Źródło:
Penetrator. - nr 7-8 (1994) , s. 7-10
Nr:
2168233638
artykuł w czasopiśmie
199

Tytuł:
Kierunki wykorzystania informacji o przepływach gotówkowych w spółkach
Źródło:
Penetrator. - nr 12 (1994) , s. 49-54
Nr:
2168233660
artykuł w czasopiśmie
200

Tytuł:
Utilization of Wastes from Heavy Industry in Poland : Exemplified by the "T.Sendzimir" Steel Mill and Cracow Heat & Power Plant
Źródło:
Industrial and Environmental Policy in Poland : Selected Papers - Cracow: European Association of Environmental and Resource Economists. Polish Division, 1994, s. 97-106. - Summ.
Seria:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 15)
ISBN:
83-86286-16-4
Nr:
2168259872
rozdział w monografii
201

Tytuł:
Funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw w warunkach transformacji rynkowej
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 12 (1994) , s. 17-21
Nr:
2168229760
artykuł w czasopiśmie
202

Tytuł:
O rentowności spółek giełdowych
Źródło:
Penetrator. - nr 10 (1994) , s. 10-14
Nr:
2168233648
artykuł w czasopiśmie
203

Tytuł:
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993
Opis fizyczny:
277, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-11187-9
Nr:
2168231016
monografia
204

Tytuł:
Ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa = Evaluation of Financial Liquidity of the Enterprise
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 44, nr 8 (523) (1993) , s. 18-20
Nr:
2168248816
artykuł w czasopiśmie
205

Tytuł:
Wykorzystanie przedsięwzięć oszczędnościowych w procesie równoważenia rynku surowcowo-materiałowego = Potential Savings of Raw Materials, Power, and Other Materials for Production in the Polish Economy and the Role in Balancing the Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 408 (1993) , s. 71-85. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168245308
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
206

Tytuł:
Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy w przedsiębiorstwie
Adres wydawniczy:
Kraków: TEPRAGO, 1992
Opis fizyczny:
79 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168288995
monografia
207

Tytuł:
Potrzeba kształtowania procesów wyczerpywania się zasobów surowców mineralnych w Polsce = The Need for Shaping the Processes of the Exhaustion of Mineral Ran Materials Resources
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 364 (1992) , s. 39-50. - Summ., rez.
Nr:
2168245336
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
208

Tytuł:
Znaczenie przedsięwzięć w dziedzinie oszczędzania stali dla restrukturyzacji produkcji przemysłowej = Importance of the Steel Saving Undertakings for the Restructuring of Industrial Production
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 371 (1991) , s. 107-118. - Rez., summ.
Nr:
2168235246
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
209

Tytuł:
Prywatyzacja działalności socjalno-bytowej przedsiębiorstw budowlano-montażowych
Źródło:
Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991, s. 239-267. - Bibliogr.
Nr:
2168256316
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
210

Tytuł:
Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa : pomocnicze materiały dydaktyczne
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Opis fizyczny:
40 s.: il.; 24 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168278497
skrypt
211

Tytuł:
The Necessity of Introducing Raw-Material Saving and Energy-Saving Projects to Polish Industry
Źródło:
Environmental and Economic Aspects of the Industrial Development in Poland : Selected Papers / ed. by Kazimierz GÓRKA - Kraków: The Cracow Academy of Economics, 1991, s. 69-80 - Bibliogr.
Nr:
2166081617
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
212

Tytuł:
Przedsięwzięcia oszczędnościowe w procesie równoważenia rynku surowcowo-materiałowego : (na przykładzie paliw, energii i wyrobów hutniczych) = Economical Moves in the Process of Balancing the Raw Material and Materials Markets : (Exemplified by Fuels, Energy, and Metallurgical Industry Products)
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1991
Opis fizyczny:
192 s.: wykr., il.; 25 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 103)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Nr:
2168261956
monografia
213

Tytuł:
Nakłady i koszty pozyskania węgla jako podstawa oceny przedsięwzięć oszczędnościowych w zakresie energii = Inputs and Costs of Coal Extraction as a Basis for the Choice of Means Satisfying Power Needs of the Country
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 335 (1991) , s. 99-114. - Summ., rez.
Nr:
2168259090
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
214

Tytuł:
Ekologiczne skutki rozwoju przemysłu surowcowego w Polsce i sposoby ich ograniczania = Ecological Effects of Raw Material Industry Development in Poland and the Methods of Limiting Them
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 336 (1991) , s. 37-51. - Rez., summ.
Nr:
2168245906
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
215

Tytuł:
Ocena bieżącej i rozwojowej działalności firmy
Adres wydawniczy:
Kraków: Stabill, 1991
Opis fizyczny:
131 s.: il.; 20 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168229730
monografia
216

Tytuł:
Programy oszczędnościowe jako element ochrony środowiska naturalnego
Źródło:
Instrumenty ekonomiczne i prawne ochrony środowiska naturalnego w gospodarce rynkowej : materiały konferencyjne / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 65-74
Nr:
2168277267
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
217

Tytuł:
Powiązania zaopatrzeniowo-produkcyjne między przedsiębiorstwami przemysłowymi w województwie krakowskim = Supply and Production Connections Between Industrial Enterprises in the District of Cracow
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław Wacławowicz]. - nr 320 (1990) , s. 101-120. - Rez., summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168244976
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
218

Tytuł:
Ekonomiczno-finansowe stymulatory oszczędzania surowców i materiałów w przedsiębiorstwach = Economic and Financial Instruments Stimulating Thrifty Use of Raw Materials and Materials in Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 322 (1990) , s. 33-44. - Summ.
Nr:
2168259720
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
219

Tytuł:
Prywatyzacja działalności socjalno-bytowej przedsiębiorstw budowlano-montażowych
Źródło:
Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 239-267. - Bibliogr.
Nr:
2168256292
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
220

Tytuł:
Potrzeba i kierunki prywatyzacji działalności socjalno-bytowej przedsiębiorstw
Źródło:
Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : cele - formy - procedury - dylematy : materiały konferencyjne / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990, s. 115-123
Nr:
2168263492
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
221

Tytuł:
Liczmy straty - będą zyski
Źródło:
Przegląd Techniczny. - nr 27 (1989) , s. 7-8
Nr:
2168275541
artykuł w czasopiśmie
222

Tytuł:
Środki ograniczania niedoboru wyrobów hutniczych w gospodarce narodowej = Means Limiting Shortage in Metallurgic Goods in National Economy
Źródło:
Gospodarka Materiałowa. - R. 41, nr 1 (905) (1989) , s. 1-5
Nr:
2168269030
artykuł w czasopiśmie
223

Tytuł:
Badanie rozmiarów i struktury kosztów ochrony środowiska naturalnego w wybranych przedsiębiorstwach przemysłowych = Research Into the Volume and Structure of Costa of Environmental Protection In Selected Industrial Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 292 (1989) , s. 107-121. - Rez., summ.
Nr:
2168235114
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
224

Tytuł:
Fakty są inne
Źródło:
Przegląd Techniczny. - nr 15 (1989) , s. 9-10
Nr:
2168275537
artykuł w czasopiśmie
225

Tytuł:
Źródła finansowania ochrony środowiska na przykładzie kombinatu metalurgicznego Huta im. Lenina = Sources of Financing Environmental Protection as Exemplified by Metallurgical Foundry of Huta im. Lenina
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 261 (1988) , s. 191-208. - Rez., summ.
Nr:
2168234996
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
226

Tytuł:
Międzyzakładowe porównanie kosztów pracy na przykładzie wybranych hut polskich = Comparative Analysis of Labour Cost in Selected Polish Foundries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander MYSIŃSKI]. - nr 266 (1988) , s. 53-68. - Rez., summ.
Nr:
2168269630
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
227

Tytuł:
Kształtowanie relacji między nakładami na rozwój bazy surowcowej i na przedsięwzięcia przynoszące oszczędności materiałowe
Źródło:
Czynniki wzrostu efektywności gospodarowania w przemyśle polskim : (materiały konferencyjne) / [red. nauk. Władysław Janasz] - Szczecin: Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1988, s. 195-201
Nr:
2168272344
rozdział w materiałach konferencyjnych
228

Tytuł:
Przyczyny i skutki niedoboru wyrobów hutniczych w gospodarce narodowej = Causes and Consequences of Metallurgical Products Shortages in National Economy
Źródło:
Gospodarka Materiałowa. - R. 39, nr 23-24 (879-880) (1987) , s. 560-563
Nr:
2168269266
artykuł w czasopiśmie
229

Tytuł:
Program inwestycyjny a stopień przetwórstwa w hutnictwie żelaza i stali w Polsce = Investment Program and Degree of Processing in Poland's Ferrous Metallurgy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 230 (1986) , s. 99-110. - Rez., summ.
Nr:
2168246096
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
230

Tytuł:
Przetargi jako forma wyboru wykonawców zamówień rządowych = Tenders as a Form Selection of Government Orders Executors
Źródło:
Gospodarka Materiałowa. - R. 38, nr 4 (836) (1986) , s. 92-94
Nr:
2168269268
artykuł w czasopiśmie
231

Tytuł:
Drogi obniżki stalochłonności produkcji przemysłowej = Methods of Lowering Steel - Consumption of the industrial Production
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 220 (1986) , s. 57-72. - Summ., rez.
Nr:
2168231346
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
232

Tytuł:
Zmiany struktury produkcji hutniczej jako kierunek modernizacji polskiego hutnictwa = Change in Metallurgy Production Structure as a Direction Towards Modernization of the Polish Metallurgy
Źródło:
Gospodarka Planowa. - R. 40, 10 (474) (1985) , s. 527-531
Nr:
2168241306
artykuł w czasopiśmie
233

Tytuł:
Relacje cen zbytu wyrobów hutniczych o zróżnicowanym stopniu uszlachetniania = Selling Prices' Relations of Iron Goods of Varied Degree of Processing
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 209 (1985) , s. 27-41. - Rez., summ.
Nr:
2168278681
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
234

Tytuł:
Sposoby pomiaru poziomu przetwórstwa : (na przykładzie hutnictwa żelaza) = Measurement Methods of the Level of Manufacturing (On Example of the Metallurgy)
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 34, nr 5 (400) (1983) , s. 18-21
Nr:
2168244642
artykuł w czasopiśmie
235

Tytuł:
Wzrost stopnia przetwórstwa a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw hutniczych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1982
Opis fizyczny:
[4] k., 283 k.: il.; 30 cm + Tablice : 49 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/869
Nr:
2168278671
doktorat
236

Tytuł:
Budowa i eksploatacja Huty im. Lenina : (niektóre aspekty gospodarcze i społeczne) = Construction and Operation of the Lenin Steeelworks
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - R. 18, nr 3/71 (1979) , s. 19-33
Nr:
2168228126
artykuł w czasopiśmie
237

Tytuł:
Planowanie i analiza produkcji
Źródło:
Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa / red. Kazimierz JANIK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979, s. 77-96 - Bibliogr.
Nr:
2168273878
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
238

Tytuł:
Kierunki zmian struktury produkcji w hutnictwie żelaza w Polsce = Directive Tendency of Changes in the Structure of the Polish Iron and Steel Industry
Źródło:
Wiadomości Hutnicze. - R. 34, nr 11-12 (1978) , s. 384-388. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168279031
artykuł w czasopiśmie
239

Tytuł:
Problemy funkcjonowania mierników produkcji w warunkach kombinatu hutniczego = On the Problems Connected with the Functioning of Measures of Production in a Metallurgical Combine
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 106 (1978) , s. 127-146. - Rez., summ.
Nr:
2168233608
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
240

Tytuł:
Kierunki zmian w systemie finansowym przemysłu kluczowego po 1971 roku : (na przykładzie Huty im. Lenina) = The Trends of the Changes in the Financial System of the Key Industry after 1971 : (Illustrated with the Example, of Lenin Steelworks)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 95 (1978) , s. 45-61. - Summ., rez.
Nr:
2168249910
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
241

Tytuł:
Koszty pracy w przemyśle na przykładzie hutnictwa żelaza = The Work-Costs in the Industry Exemplified by the Case of the Iron and Steel Industry
Źródło:
Wiadomości Hutnicze. - R. 34, nr 1 (1978) , s. 28-32. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168277009
artykuł w czasopiśmie
242

Tytuł:
Wnioski z konferencji naukowej n.t.: "Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych" = Conclusions from Scientific Conference: "Adaptation of Administration System to Outward Conditions of Industrial and Architectural Organizations"
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - R. 16, nr 2/62 (1977) , s. 90-94
Nr:
2168227228
artykuł w czasopiśmie
243

Tytuł:
Raport z przebiegu konferencji naukowej nt. "Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych" = The Account from the Scientific Conference "Adaptation of Administration System to Outward Conditions of Industrial and Architectural Organizations"
Źródło:
Problemy Ekonomiczne1977. - nr 2/62, s. 15-19
Nr:
2168227026
varia
244

Autor:
Tytuł:
Procesy innowacyjne w hutnictwie na przykładzie huty im. Lenina = Introduction of Novel Processes Shown (by Example of Lenin Steelworks in Cracow)
Źródło:
Hutnik. - R. 42, nr 3 (1975) , s. 137-141
Nr:
2168279063
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Fuzje i przejęcia w warunkach kryzysu gospodarczego
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
149 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
19/KEiOP/3/2010/S/539
Sygnatura:
NP-1074/Magazyn
Nr:
2168252970
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Strategiczna karta wyników jako narzędzie controllingu strategicznego w przedsiębiorstwie
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Opis fizyczny:
163 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
19/KEiOP/1/09/S/483
Sygnatura:
NP-1286/Magazyn
Nr:
2168243614
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Fuzje jako przejaw procesów globalizacji w gospodarce
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
164 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
3/KEiOP/2/08/S/420
Sygnatura:
NP-1243/Magazyn
Nr:
2165600949
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Determinanty kreowania wartości dla akcjonariuszy
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Opis fizyczny:
133 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
46/KEiOP/1/07/S/407
Sygnatura:
NP-1280/Magazyn
Nr:
2165341732
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
System raportowania wyników w controllingu operacyjnym
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Opis fizyczny:
241 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
66/KEiOP/3/2005/S/238
Sygnatura:
NP-1062/Magazyn
Nr:
2168264846
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
6

Tytuł:
Kondycja finansowa polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji z Unią Europejską
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
253 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
51/KEiOP/3/04/S/161
Sygnatura:
NP-938/Magazyn
Nr:
2168252410
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
7

Tytuł:
Wielopoziomowy system ocen przedsiębiorstw
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
132 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
52/KEiOP/3/2003/S/057
Sygnatura:
NP-918/Magazyn
Nr:
2168259110
naukowo-badawcze
8

Tytuł:
Równowaga finansowa w przedsiębiorstwie
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
171 k.: il.; 30 cm.
Program badawczy:
36/KEiOP/2/2002/S
Sygnatura:
NP-844/Magazyn
Nr:
2168253410
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
9

Autor:
Sierpińska Maria , Nesterak Janusz , Kustra Arkadiusz
Tytuł:
System kontrolingu kompleksowego w przedsiębiorstwie : aneks
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
58 k.: il.; 30 cm.
Program badawczy:
38/KEiOP/2/2001/S
Sygnatura:
NP-782/[2]/Magazyn
Nr:
2168253408
naukowo-badawcze
10

Autor:
Sierpińska Maria , Nesterak Janusz , Kustra Arkadiusz
Tytuł:
System kontrolingu kompleksowego w przedsiębiorstwie
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
121 k.: il.; 30 cm.
Program badawczy:
38/KEiOP/2/2001/S
Sygnatura:
NP-782/[1]/Magazyn
Nr:
2168253406
naukowo-badawcze
11

Tytuł:
Procesy fuzji i przejęć w gospodarce polskiej
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Opis fizyczny:
58 k.: il.; 30 cm.
Program badawczy:
76/KEiOP/7/99/S
Sygnatura:
NP-653/Magazyn
Nr:
2168272610
naukowo-badawcze
12

Autor:
Sierpińska Maria , Reiter Tomasz
Tytuł:
Instytucje inwestycyjne na rynku kapitałowym
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
127 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
77/KEiOP/2/96/S
Sygnatura:
NP-415/Magazyn
Nr:
2168272606
naukowo-badawcze
13

Tytuł:
Wykorzystanie analizy branżowej w ocenie kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Opis fizyczny:
120 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-364/Magazyn
Nr:
2168245344
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
1
Controlling finansowy w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA, Agata Sierpińska-Sawicz, Ryszard WĘGRZYN. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. - 366 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (CCC - Wydawnictwo Naukowe PWN). - ISBN 978-83-01-20121-0
2
Koszty finansowania dłużnego w świetle nowych rozwiązań podatkowych = Costs of Debt Financing in the Light of New Tax Solutions / Maria Sierpińska, Beata KULISA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 514 (2018), s. 404-415. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie kosztami i dokonaniami. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/publication/74507. - ISSN 1899-3192
3
Directions of Change in Corporate Fringe Benefits = Kierunki zmian w systemie benefitów w przedsiębiorstwach / Maria SIERPIŃSKA, Beata KULISA // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 1 (91) (2018), s. 219-229. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/730/article/9328/. - ISSN 2450-7741
4
Koncepcja controllingu w urzędzie administracji samorządowej szczebla gminnego / Michał Zubek ; Promotor: Maria Sierpińska. - Kraków, 2017. - 409 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003346
5
Nowa rola komitetów audytu w spółkach zainteresowania publicznego = A New Role of Audit Committees Public Interest Companies / Beata KULISA, Maria SIERPIŃSKA // Studia i Prace WNEiZ US. - nr 50, t. 3 (2017), s. 131-142. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Metody ilościowe w ekonomii : zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. T. 3. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/12043/48073.pdf. - ISSN 2450-7733
6
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie / Maria Sierpińska, Dariusz WĘDZKI. - Wyd. 1, 11 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - 276 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 978-83-01-15136-2
7
Growth of Exports as a Precondition for Reindustrialisation of the Polish Economy = Rozwój eksportu jako warunek reindustrializacji gospodarki polskiej / Maria SIERPIŃSKA, Małgorzata KOWALIK // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 5 (89) cz. 1 (2017), s. 377-387. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Finanse publiczne i gospodarka. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/view/11263/45001.pdf. - ISSN 2450-7741
8
Kierunki zmian w obszarze płacy minimalnej oraz ich skutki = Directions of Changes in the Area of Minimum Wages as well as their Effects / Beata KULISA, Maria Sierpińska // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : analiza współczesnych uwarunkowań, koncepcji i determinant / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 173-184. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-62-1 ; 978-83-65173-63-8
9
Wzrost gospodarczy a płace minimalne w Polsce = Economic Growth and Minimum Wages in Poland / Beata KULISA, Maria Sierpińska // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 4 (82), cz. 1 (2016), s. 759-768. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/82-2016/FRFU-82-cz1-759.pdf. - ISSN 2450-7741
10
The Level of Minimum Wages in Poland as Compared to Other Countries / Maria Sierpińska, Beata KULISA // W: Expectations and Challenges of Modern Economy and Enterprises : Problems, Concepts, Activities / ed. by Jarosław KACZMAREK, Katarzyna ŻMIJA. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 43-55. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-51-5 ; 978-83-65173-52-2
11
Obce źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce = External Sources of Financing Small and Medium Enterprises in Poland // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 848). - nr 116 (2015), s. 433-441. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2015. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/848/ZN_848.pdf. - ISSN 1896-382X
12
Pożyczki jako źródło finansowania spółek powiązanych kapitałowo = Intern-Company Loans as a Financing Source in the Equity Related Entity / Maria SIERPIŃSKA, Elżbieta Królikowska // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 855). - nr 74, t.2 (2015), s. 393-402. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/74-2015/FRFU-74-t2-393.pdf. - ISSN 1733-2842
13
Dyskryminacja płacowa kobiet w jednostkach organizacyjnych w Polsce = Women Wage Discrimination in Organizational Units in Poland / Maria SIERPIŃSKA, Janusz Czapiński, Agata Sierpińska-Sawicz // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 1 (2015), s. 41-54. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
14
Zastosowanie nettingu w rozliczeniach wewnątrzkorporacyjnych = The Use of Netting in Accounts Settlements Within the Corporation / Maria SIERPIŃSKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 326 (2014), s. 222-231. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
15
Terminy płatności faktur w obrocie gospodarczym w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej = Invoices Due Dates in Poland in Comparison with Other European Union Countries / Maria SIERPIŃSKA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 198, cz. 2 (2014), s. 131-140. - Summ.. - Tytuł numeru: Finanse - problemy - decyzje 2014. Cz. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=144748&from=publication. - ISSN 2083-8611
16
Ewolucja funkcji dyrektora finansowego w przedsiębiorstwie = Evolution of CFO Functions in the Enterprise / Arkadiusz Kustra, Maria SIERPIŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 803). - nr 66 (2014), s. 757-766. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wneiz.pl/frfu/numery/rok2014/frfu-nr-66-2014/4933-ewolucja-funkcji-dyrektora-finansowego-w-przedsiebiorstwie. - ISSN 1733-2842
17
Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie : centra odpowiedzialności w teorii i praktyce / Maria SIERPIŃSKA, Bogusław Niedbała. - Wyd. 1, dodr. 5. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. - 420, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 978-83-01-13893-6
18
Finanse i rachunkowość / Alina Dyduch, Maria SIERPIŃSKA, Zofia Wilimowska. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013. - 388, [4] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Zarządzanie i Inżynieria Produkcji). - ISBN 978-83-208-2062-1
19
Financial Structure of Mining Sector Companies During an Economic Slowdown = Struktura finansowania przedsiębiorstw w sektorze górniczym i wydobywczym w okresie spowolnienia gospodarczego / Maria SIERPIŃSKA, Patrycja Bąk // Archives of Mining Sciences. - vol. 57, no 4 (2012), s. 1089-1100. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.degruyter.com/view/j/amsc.2012.57.issue-4/v10267-012-0072-8/v10267-012-0072-8.xml. - ISSN 0860-7001
20
Krótkoterminowa równowaga kapitałowa w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego = Short Term Capital Balance in the Metal Steel Industry / Maria SIERPIŃSKA, Piotr Rzeszowski // W: Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 517-532. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-81-5
21
Efektywność zarządzania kapitałem obcym w polskich przedsiębiorstwach / Maria SIERPIŃSKA, Małgorzata KOWALIK // W: Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI. - (2012), s. 182-204
22
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych / Maria SIERPIŃSKA, Tomasz Jachna. - Wyd. 3 zm. i uaktualnione, dodr. 7. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - 406, [1] s. : il. ; 24 cm. - Data wyd. ustalona z wydaw. (rozmowa tel. 12.11.2012).Na s. red.: Cop. 2004. Podstawowy podręcznik do przedmiotu "Analiza finansowa przedsiębiorstwa" oraz pomocniczy do innych przedmiotów dotyczących finansów przedsiębiorstw dla studentów wszystkich uczelni na kierunkach: zarządzanie i marketing, finanse i bankowość, ekonomia, dla studentów studiów podyplomowych i dla praktyków. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 978-83-01-14987-1
23
Przyczyny nieudanych fuzji i przejęć w fazie Post Merger Integration (PMI) / Anna Szewczyk ; Promotor: Maria SIERPIŃSKA. - Kraków, 2012. - 315 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002575
24
Determinanty płynności finansowej w przemyśle metalurgicznym = Determinants of Financial Liquidity in the Metallurgical Industry / Maria SIERPIŃSKA , Piotr RZESZOWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 689). - nr 50 (2012), s. 197-208. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : upowszechnianie i transfer wyników badań. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/50-2012/FRFU-50-197.pdf. - ISSN 1733-2842
25
Financing Structure of Enterprises in the Metal Industry in Poland Between 2000 and 2010 = Financing Structure of Enterprises in the Metal Industry in Poland Between 2000 and 2010 / Piotr Rzeszowski, Maria SIERPIŃSKA // Contemporary Economics. - vol. 6, nr 3 (2012), s. 66-75. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://we.vizja.pl/en/download-pdf/volume/6/issue/3/id/252. - ISSN 2084-0845
26
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych / Maria SIERPIŃSKA, Tomasz Jachna. - Wyd. 3 zm. i uaktual., dodr. 5. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. - 406, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-14987-1
27
Sources for Obtaining Contractor Data by Business in Poland / Maria SIERPIŃSKA // W: Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy : Studies from Economics and Management / ed. by Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow : [Foundation of the Cracow University of Economics], 2011. - S. 211-224. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-35-8
28
Wpływ programów lojalnościowych na wielkość przychodów ze sprzedaży w aptekach = The Influence of Implementing Loyalty Programs on Incomes in Pharmacies / Maria SIERPIŃSKA, Agnieszka Woś // W: Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 865-880. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-95-2
29
Struktura finansowania przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego / Maria SIERPIŃSKA // W: Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Etap 6, Uwarunkowania restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw w warunkach transformacji / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI. - (2011), s. 149-182
30
Contemporary trends in management and finance : theory and practice / ed. by Maria SIERPIŃSKA & Piotr Szczepankowski. - Warsaw : Vizja Press & IT, 2010. - 240, [1] s. : il. ; 24 cm. - 4th edition of the Economic International Conference "Contemporary trends in management and finance : theory and practice". - Bibliogr. przy pracach. - ISBN 978-83-61086-78-9
31
Należności trudne jako przyczyna upadłości przedsiębiorstw w Polsce / Elżbieta Królikowska ; Promotor: Maria SIERPIŃSKA. - Kraków, 2010. - 404 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Dostępna także na CD. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200001863
32
Methods of Customers' Credit Risk Assessment / Maria SIERPIŃSKA // W: Enterprise in the Face of Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Ryszard BOROWIECKI. - Toruń : Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2010. - S. 453-468. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-509-1
33
Wpływ programów lojalnościowych na wyniki finansowe aptek / Agnieszka Woś ; Promotor: Maria SIERPIŃSKA. - Kraków, 2010. - 453 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Dostępna także na CD. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200001808
34
Sposoby odzyskiwania należności przez przedsiębiorstwa = Methods of Account Receivables Recover / Maria SIERPIŃSKA // Współczesna Ekonomia = Contemporary Economics. - vol. 4, nr 4 (2010), s. 187-202. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://we.vizja.pl/en/download-pdf/volume/4/issue/4/id/193. - ISSN 1897-9254
35
Zarządzanie kredytem kupieckim w warunkach kryzysu finansowego / Maria SIERPIŃSKA, Jerzy Różański // W: Dylematy zarządzania organizacjami we współczesnej gospodarce / red. nauk. Anna Adamik i Stefan Lachiewicz. - Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2010. - (Monografie Politechniki Łódzkiej). - S. 360-374. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7283-354-9
36
Zarządzanie finansami we współczesnych przedsiębiorstwach. T. 1, Controlling i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw / red. Mari SIERPIŃSKA. - Warszawa : Vizja Press & IT, 2009. - 236 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-61086-48-2
37
Future Developments of Remuneration Systems in the Coal Mining Industry / Maria SIERPIŃSKA, Arkadiusz Kustra // W: Global and Regional Challenges for the 21st Century Economies / sci. ed.: Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2009. - S. 227-237. - Summ. - ISBN 978-83-927790-4-9
38
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA, Dariusz WĘDZKI. - Wyd. 1, 10 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - 276, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 978-83-01-15136-2
39
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych / Maria SIERPIŃSKA, Tomasz Jachna. - Wyd. 3 zm. i uaktual., dodr. 4. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - 406, [2] s. : il. ; 24 cm. - Na okł.: "Nowe wydanie!". - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 978-83-01-14987-1
40
Synergia operacyjna jako efekt przejęcia kontroli nad przedsiębiorstwem przez inwestora strategicznego (na przykładzie polskich spółek przemysłu oponiarskiego) / Robert Bąk ; Promotor: Maria SIERPIŃSKA. - Kraków, 2009. - 363 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001613a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001613b
41
Rozwój alternatywnych systemów obrotu w Europie = Development of Alternative Stock Exchange Markets in Europe / Maria SIERPIŃSKA, Agata Sierpińska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 48 (2009), s. 717-726. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
42
Analiza porównawcza alternatywnych systemów obrotu giełdowego = Alternative Trading Systems Comparison Analysis / Agata Sierpińska, Maria SIERPIŃSKA // W: Zarządzanie finansami we współczesnych przedsiębiorstwach T. 2, Finansowanie i działalność inwestycyjna przedsiębiorstw / red. Piotr Szczepankowski. - Warszawa : Vizja Press & IT, 2009. - S. 67-93. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61086-49-9
43
Badanie koniunktury spółek rynku New Connect : metodologia i próbna weryfikacja proponowanych modeli = Research of the New Connect Market Enterprises Economic Situation : Methodology and Test Revision of Suggesting Models / Maria SIERPIŃSKA, Piotr Szczepankowski // Badania Operacyjne i Decyzje = Operations Research and Decisions. - nr 3 (2008), s. 89-105. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1230-1868
44
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA, Dariusz WĘDZKI. - Wyd. 1, 9 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - 276, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 978-83-01-15136-2
45
Szacowanie ryzyka przedsięwzięć budowlanych przez wykonawcę na etapie przygotowania oferty / Aneta Madyda ; Promotor: Maria SIERPIŃSKA. - Kraków, 2008. - 309 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001360a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001360b
46
Raporty wewnętrzne jako źródło informacji analitycznej = Internal Reports as a Source of the Analytical Information / Maria SIERPIŃSKA, Piotr LITWA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 9 (1209) (2008), s. 225-236. - Summ.. - Tytuł numeru: Współczesne problemy analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
47
Przesłanki powodzenia fuzji i przejęć przedsiębiorstw = Conditions for the Success of Mergers and Acquisitions of Companies / Robert Bąk, Maria SIERPIŃSKA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1200 (2008), s. 28-38. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka. - Bibliogr. - ISSN nr 1200
48
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA, Dariusz WĘDZKI. - Wyd. 1, 8 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - 274, [3] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 978-83-01-15136-2
49
NewConnect jako źródło pozyskiwania kapitału dla małych podmiotów gospodarczych = NewConnect as a Source of Capital for Small Enterprises / Agata Sierpińska, Maria SIERPIŃSKA // W: Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu / red. Elżbieta Weiss, Marzena Godlewska. - Warszawa : Vizja Press&It, 2007. - S. 89-102. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60283-98-1
50
Determinanty powodzenia fuzji i przejęć przedsiębiorstw = Success Factors of the Companies Mergers and Acquisitions / Maria SIERPIŃSKA, Robert Bąk // Współczesna Ekonomia = Contemporary Economics. - vol. 1, nr 1 (2007), s. 53-70. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://we.vizja.pl/en/download-pdf/volume/1/issue/1/id/5. - ISSN 1897-9254
51
Metody podejmowania decyzji finansowych : analiza przykładów i przypadków / Maria SIERPIŃSKA, Tomasz Jachna. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - 604, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (FFF. Przedsiębiorstwo). - ISBN 978-83-01-15013-6
52
Raporty controllingowe jako źródło informacji menedżerskiej = Controlling Reports as a Managerial Information Source / Arkadiusz Kustra, Maria SIERPIŃSKA // W: Narzędzia controllingu w przedsiębiorstwie / red. Maria SIERPIŃSKA, Arkadiusz Kustra. - Warszawa : Vizja Press&It, 2007. - (Finanse / Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie). - S. 247-262. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-60283-91-5 ; 978-83-60283-91-2
53
Raportowanie realizacji zadań w controllingu / Maria SIERPIŃSKA, Agata Sierpińska // W: System raportowania wyników w controllingu operacyjnym / red. Maria SIERPIŃSKA. - Warszawa : VIZJA PRESS&IT, 2007. - (Finanse / Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie). - S. 47-94. - ISBN 83-60283-45-1
54
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych / Maria SIERPIŃSKA, Tomasz Jachna. - Wyd. 3 zm. i uaktual., dodr. 3. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - 406, [2] s. : il. ; 24 cm. - Na okł.: "Nowe wydanie!". - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 978-83-01-14987-1
55
Próba weryfikacji teorii kredytu kupieckiego w branży odzieżowej w Polsce = An Attempt to Verify the Trade Credit in Cloth Industry in Poland / Maria SIERPIŃSKA, Paweł Młodkowski // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1152 (2007), s. 480-490. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
56
Systemy premiowania w controllingu operacyjnym = Operating Controlling Bonus Systems / Maria SIERPIŃSKA, Bogusław Niedbała // W: Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - S. 307-319. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-3-8
57
Koncepcja systemu controllingu kosztów w zintegrowanym cyklu życia produktu / Agnieszka Długosz ; Promotor: Maria SIERPIŃSKA. - Kraków, 2007. - 418 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001152a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001152b
58
Narzędzia controllingu w przedsiębiorstwie / red. Maria SIERPIŃSKA, Arkadiusz Kustra. - Warszawa : Vizja Press&It, 2007. - 289 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - (Finanse / Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie). - ISBN 83-60283-91-5 ; 978-83-60283-91-2
59
System raportowania wyników w controllingu operacyjnym / red. Maria SIERPIŃSKA. - Warszawa : VIZJA PRESS&IT, 2007. - 295 s. : il. ; 24 cm. - Na s. red. błędny ISBN-13. - Bibliogr. - (Finanse / Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie). - ISBN 83-60283-45-1
60
Efekty restrukturyzacji oraz kierunki rozwoju górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1990-2015 / Maria SIERPIŃSKA, Małgorzata KOWALIK, Piotr LITWA // W: Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. ^Zmiany poziomu uprzemysłowienia i struktury przemysłu a rozwój pozaprzemysłowy dziedzin gospodarki Polski w latach 1994-2004 / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; kierownik podtematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI. - (2006), s. 85-135
61
Narzędzia controllingu strategicznego w przedsiębiorstwie - analiza porównawcza = Tools of Strategic Controlling in Enterprise - Comparative Analysis / Maria SIERPIŃSKA, Michał Dróżdż // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1125 (2006), s. 103-115. - Summ.. - Tytuł numeru: Controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
62
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych / Maria SIERPIŃSKA, Tomasz Jachna. - Wyd. 3 zm. i uaktual., 2 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - 406, [2] s. : il. ; 24 cm. - Na okł.: "Nowe wydanie!". - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 978-83-01-14987-1 ; 83-01-14987-6
63
Strategia zarządzania kapitałem obrotowym brutto jako czynnik kreowania wartości dla akcjonariuszy / Małgorzata KOWALIK ; Promotor: Maria SIERPIŃSKA. - Kraków, 2006. - 338 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001038a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001038b
64
Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój / red. nauk. Maria SIERPIŃSKA, Andrzej JAKI. - Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2006. - 640 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz., summ.. - Na s. tyt.: Księga Jubileuszowa dla uczczenia 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Profsora Ryszarda Borowieckiego. - Bibliogr. przy art. - ISBN 83-89726-02-5
65
Kształtowanie się płynności finansowej w przemyśle chemicznym = Financial Liquidity in the Chemicals Industry / Maria SIERPIŃSKA, Małgorzata KOWALIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 731 (2006), s. 259-271. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=131414546. - ISSN 0208-7944
66
Wielowymiarowość celów przedsiębiorstwa a zadania controllingu finansowego / Maria SIERPIŃSKA // Controlling i Rachunkowość Zarządcza. - nr 2 (2006), s. 25-28. - ISSN 1644-4841
67
Metoda kwantyfikacji efektu synergii finansowej jako konsekwencji łączenia się i podziału przedsiębiorstw w modelu Z. Fluck i A.W. Lyncha = Quantification of Synergy Effect in Mergers, Acquisitions and Divestitures - Fluck and Lynch Model / Robert Bąk, Maria SIERPIŃSKA // W: Problemy zarządzania finansami we współczesnych przedsiębiorstwach / red. Piotr Szczepankowski. - Warszawa : Vizja Press & IT, 2006. - (Finanse / Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie). - S. 117-133. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60283-40-0 ; 83-60283-40-0
68
Kierunki zmian rentowności przedsiębiorstw w przemyśle lekkim = Profitability Trends in Light Industry Sector Companies / Maria SIERPIŃSKA, Małgorzata KOWALIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 731 (2006), s. 273-292. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=131448357. - ISSN 0208-7944
69
Raportowanie controllingowe w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa = Controlling Reports in Information System of Companies / Maria SIERPIŃSKA, Piotr LITWA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 434). - nr 48 (2006), s. 789-799. - Summ.. - Tytuł numeru: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa : teoria i praktyka. T. 2. - ISSN 1232-5821
70
Organizacja controllingu finansowego w przedsiębiorstwie = The Financial Controlling Organization in an Enterprise / Maria SIERPIŃSKA, Arkadiusz Kustra // W: Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem / red. Maria SIERPIŃSKA. - Warszawa : Vizja Press&It, 2006. - (Finanse / Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie). - S. 158-165. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-60283-13-3
71
Evaluation of the Value of Enterprises Formed in the Process of Vertical Merger / Maria SIERPIŃSKA, Arkadiusz Kustra // W: Contemporary Aspects of Management and Restructuring = Aspetti contemporanei della gestione e ristrutturazione / ed. by Alessandro Anastasi, Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Warsaw ; Cracow : Oficyna Wydawnicza "Abrys", 2006. - S. 169-189. - Bibliogr. - ISBN 83-85827-95-1
72
Funkcja menedżera finansowego i controllera w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa = Financial Manager and Controller Funkctions in Corporate Financial Management / Maria SIERPIŃSKA // W: Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem / red. Maria SIERPIŃSKA. - Warszawa : Vizja Press&It, 2006. - (Finanse / Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie). - S. 147-157. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-60283-13-3
73
Efekty synergii w procesach fuzji i przejęć w branży górnieczej = The Effects of Synergies in Mergers and Acquisitions Transactions in Mining Sector / Maria SIERPIŃSKA, Arkadiusz Kustra // W: Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój / red. nauk. Maria SIERPIŃSKA, Andrzej JAKI. - Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 587-596. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89726-02-5
74
An Attempt to Veryfy the Trade Credit in Clothindustry in Poland Trade Credit in Poland and Trade Credit Theories : a Cloth Industry Case = Próba weryfikacji teorii kredytu handlowego na przykładzie przemysłu odzieżowego w Polsce / Maria SIERPIŃSKA, Paweł Młodkowski // W: Enterprises, Entrepreneurship in the Face of Globalization and European Integration - Economic, Legislative and Social Challenges / ed. by Ryszard BOROWIECKI. - Cracow : Oficyna Wydawnicza Abrys, 2006. - S. 117-126. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-89726-04-1
75
System controllingu w przedsiębiorstwie zarządzanym przez projekty / Bogusław Niedbała ; Promotor: Maria SIERPIŃSKA. - Kraków, 2006. - 390 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001130a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001130b
76
Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem / red. Maria SIERPIŃSKA. - Warszawa : Vizja Press&It, 2006. - 300, [1] s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - (Finanse / Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie). - ISBN 83-60283-13-3
77
Czynniki kształtujące rentowność kapitału własnego w przemyśle chemicznym = Formative Factors Profitability of Equity Capital in Chemical Industry / Maria SIERPIŃSKA, Małgorzata KOWALIK // W: Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki = Management of the Enterprises' Restructuring in the Process of Globalization of the Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Warszawa ; Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 448-457. - Streszcz., summ. - ISBN 83-907047-4-9
78
Skutki braku spójności polityki zarządzania wierzytelnościami = The Consequences of an Inconsistent Accounts' Receivable Policy / Maria SIERPIŃSKA // W: Unowocześnianie przemysłu i usług - organizacja i finansowanie = Service and Industry Modernization - Organization and Financing / red. Jan Pyka. - Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2005. - (Nowoczesność przemysłu i usług). - S. 268-279. - Streszcz., summ. - ISBN 83-85587-16-0
79
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA, Dariusz WĘDZKI. - Wyd. 1, dodr. 7. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - 276 s. : wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 83-01-14441-6
80
Finansowe instrumenty kreowania wartości dla akcjonariuszy w grupie kapitałowej / Sylwia Potocka-Lewicka ; Promotor: Maria SIERPIŃSKA. - Kraków, 2005. - 356 k., [8] k. tabl. złoż. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 19 s. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000662a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000662b
81
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych / Maria SIERPIŃSKA, Tomasz Jachna. - Wyd. 3 zm. i uaktual., dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - 406, [2] s. : il. ; 24 cm. - Na okł.: "Nowe wydanie!". - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 83-01-14563-3
82
Kompensaty i netting jako formy rozliczeń między podmiotami gospodarczymi = Compensation and Netting as Commitments Settling Forms / Maria SIERPIŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 406). - nr 43 (2005), s. 665-674. - Summ.. - Tytuł numeru: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa : teoria i praktyka. T. 2. - ISSN 1232-5821
83
Teoretyczne podstawy informacji i raportowania / Piotr LITWA, Maria SIERPIŃSKA // W: System raportowania wyników w controllingu operacyjnym / kierownik badań: Maria SIERPIŃSKA. - (2005), s. 5-75
84
Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie / red. Maria SIERPIŃSKA. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. - 332 s. : il. ; 24 cm. - Indeks. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-89355-43-4
85
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych / Maria SIERPIŃSKA, Tomasz Jachna. - Wyd. 3 zm. i uaktualnione. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. - 406, [2] s. : il. ; 24 cm. - Na okł.: "Nowe wydanie!". - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 83-01-14206-5
86
Determinanty płynności finansowej przedsiębiorstw / Maria SIERPIŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 378). - nr 43 (2004), s. 851-860. - Summ.. - Tytuł numeru: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa : teoria i praktyka gospodarcza. T. 2. - ISSN 1232-5821
87
Idea i rodzaje controllingu w przedsiębiorstwie / Arkadiusz Kustra, Maria SIERPIŃSKA // W: Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie / red. Maria SIERPIŃSKA. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. - S. 11-36. - Bibliogr. - ISBN 83-89355-43-4
88
Metodyka oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw / Maria SIERPIŃSKA // W: Kondycja finansowa polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji z Unią Europejską / kier. tematu: Maria SIERPIŃSKA. - (2004), s. 24-87
89
Zarządzanie długiem w grupie kapitałowej / Paweł Tomala ; Promotor: Maria SIERPIŃSKA. - Kraków, 2004. - 266, [13] k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 21 k. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000483a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000483b
90
Controlling finansowy / Maria SIERPIŃSKA // W: Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie / red. Maria SIERPIŃSKA. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. - S. 265-304. - Bibliogr. - ISBN 83-89355-43-4
91
Zawartość informacyjna rachunku przepływów pieniężnych = The Informative Content of Cash Flow Statement / Maria SIERPIŃSKA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1042 (2004), s. 181-191. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
92
Wady i zalety tradycyjnych mierników oceny centrów inwestycji = Advantage and Disadvantage of Traditional Measures of Performance for Investment Centres / Maria SIERPIŃSKA, Bogusław Niedbała // W: Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój = Enterprise in the Process of Transformation : Effectiveness - Restructurung - Development / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Warszawa ; Kraków : [s. n.], 2003. - S. 95-103. - Streszcz., summ. - ISBN 83-907047-3-0
93
Problemy pomiaru płynności finansowej w przedsiębiorstwie w świetle znowelizowanej ustawy o rachunkowości = Problems of Measuring Financial Liquidity of a Company Due to Amended Act of Accountancy / Maria SIERPIŃSKA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 974 (2003), s. 172-183. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka. T. 2. - ISSN 0324-8445
94
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych / Maria SIERPIŃSKA, Tomasz Jachna. - Wyd. 2, dodr. 12. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003. - 277 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-11187-9
95
Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie : centra odpowiedzialności w teorii i praktyce / Maria SIERPIŃSKA, Bogusław Niedbała. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003. - 420 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 83-01-13893-9
96
Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie : materiały konferencyjne / red. Maria SIERPIŃSKA. - Warszawa : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2003. - 229 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISBN 03-88953-99-0
97
System ocen ośrodków odpowiedzialności za koszty w controllingowej strukturze przedsiębiorstwa / Maria SIERPIŃSKA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 993 (2003), s. 187-199. - Tytuł numeru: Informatyczne wspomaganie controllingu. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
98
Ekonomiczno-finansowe skutki postępowań układowych w przedsiębiorstwach = Economic and Financial Effects of Court Settlements for Companies / Maria SIERPIŃSKA, Arkadiusz Kustra // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 631 (2003), s. 151-160. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
99
Commercial Papers as a Source of Company Financing / Maria SIERPIŃSKA // W: Ekonomika a management 2003 - bez hranic : 10.-12. září 2003 v Praze. - Praha : Vysoká Škola Ekonomická v Praze, Fakulta podnikovohospodářská, [2003]. - S. 10. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 80-239-1538-X
100
Controlling finansowy w przedsiębiorstwie = Financial Controlling in a Company / Maria SIERPIŃSKA // W: Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie : materiały konferencyjne / red. Maria SIERPIŃSKA. - Warszawa : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2003. - S. 159-182. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 03-88953-99-0
101
Sposoby zmniejszenia poziomu aktywów obrotowych / Maria SIERPIŃSKA, Małgorzata WÓJCIK // W: Równowaga finansowa w przedsiębiorstwie / kier. pracy: Maria SIERPIŃSKA. - (2002), s. 22-79
102
Model controllingu operacyjnego w przedsiębiorstwach miejskiej komunikacji zbiorowej / Artur Rudnicki ; Promotor: Maria SIERPIŃSKA. - Kraków, 2002. - 302 k., tabl. złoż. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 14 k. - Bibliogr.
103
Determinanty obniżki kosztów w hutnictwie polskim = Determinants of Costs Reducing in the Polish Metallurgy / Maria SIERPIŃSKA // W: Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw = Restructuring and Development Processes of Enterprises and Their Value Creation / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Warszawa ; Kraków : KEiOP AE, 2002. - S. 532-539. - ISBN 83-907047-1-4
104
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych / Maria SIERPIŃSKA, Tomasz Jachna. - Wyd. 2, dodr. 11. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. - 277, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-11187-9
105
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria SIERPIŃSKA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - nr 562. - 104 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
106
Rozwój instrumentów pochodnych w Polsce = The Development of Derivatives in Poland / Maria SIERPIŃSKA, Robert WŁODARCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 560 (2002), s. 169-187. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
107
Methods of Ownership Restructurization / Maria SIERPIŃSKA // W: Ekonomika Firiem 2002 : (Zbornik z medzinárodnej konferencie) : Košice 11.-12.9.2002. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Ekonomická Univerzita v Bratislave, 2002. - S. 363-367. - Summ. - ISBN 80-225-1583-3
108
Debt Circulation Agencies in Poland / Maria SIERPIŃSKA // Acta academica karviniensia. - 1 (2002), s. 249-255. - Summ., streszcz. - ISSN 1212-415X
109
Sposoby podnoszenia krótkoterminowych źródeł finansowania / Maria SIERPIŃSKA, Beata KULISA, Janusz NESTERAK, Paweł Tomala // W: Równowaga finansowa w przedsiębiorstwie / kier. pracy: Maria SIERPIŃSKA. - (2002), s. 80-168
110
Dlaczego należy oddłużyć polskie przedsiębiorstwa? / Maria SIERPIŃSKA // Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 11 (2002), s. 4. - ISSN 1508-9711
111
Restrukturyzacja własności jako metoda generowania wartości dla akcjonariuszy / Maria SIERPIŃSKA // Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 9 (2002), s. 113-116. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1508-9711
112
Istota krótkoterminowej równowagi finansowej / Maria SIERPIŃSKA, Arkadiusz Kustra // W: Równowaga finansowa w przedsiębiorstwie / kier. pracy: Maria SIERPIŃSKA. - (2002), s. 5-21
113
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA, Dariusz WĘDZKI. - Wyd. 1, dodr. 6. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. - 274, [3] s. : tab. ; 25 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 83-01-12193-9
114
Role of Banks in Securitization of the Enterprise Financial Assets / Maria SIERPIŃSKA // W: Future of the Banking : after the Year 2000 in the World and in the Czech Republic : Proceeding from the International Conference. 8, Comparision of the Banking Sectors in Transition Economies. - Karviná : Silesian University in Opava ; School of Business Administration in Karviná, 2002. - S. 224-229. - Bibliogr. - ISBN 80-7248-174-6
115
System oceny centrów zysku w controllingowym rachunku odpowiedzialności / Maria SIERPIŃSKA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 956 (2002), s. 118-135. - Tytuł numeru: Controlling - koncepcje, wdrożenia. - ISSN 0324-8445
116
Techniki restrukturyzacji własności podmiotów gospodarczych = Techniques for Restructuring the Assets of Economic Units / Maria SIERPIŃSKA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - S. 273-281. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-132-8
117
Wykorzystanie cash pooling'u w zarządzaniu płynnością finansową / Maria SIERPIŃSKA, Paweł Tomala // Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 9 (2001), s. 99-102. - ISSN 1508-9711
118
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria SIERPIŃSKA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - nr 557. - 116 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
119
Konkurencyjność hutnictwa polskiego w warunkach integracji z Unią Europejską / Tomasz Bogacz ; Promotor: Maria SIERPIŃSKA. - Kraków, 2001. - 378 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 18 k. - Bibliogr.
120
Rodzaje i formy wypłat dywidend w spółkach kapitałowych / Maria SIERPIŃSKA, Grażyna PALIWODA // Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 4 (2001), s. 78-84. - Streszcz. - ISSN 1508-9711
121
Skutki utrzymywania wysokich stóp procentowych w gospodarce / Maria SIERPIŃSKA // Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 9 (2001), s. 15-18. - Bibliogr. - ISSN 1508-9711
122
Obrót wierzytelnościami w Polsce = Claims Turnover in Poland / Maria SIERPIŃSKA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 909 (2001), s. 114-122. - Tytuł numeru: Wyznaczniki rozwoju przedsiębiorstwa - wartość, koszty, płynność. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
123
An Attempted Comparison of Performance of Companies Listed on the Polish Stock Exchange in the Years 1995-98, Measured on the Basis of the EVA and MVA Indicators = An Attempted Comparison of Performance of Companies Listed on the Polish Stock Exchange in the Years 1995-98, Measured on the Basis of the EVA and MVA Indicators / Maria SIERPIŃSKA, Grażyna PALIWODA // Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Adam STABRYŁA]. - no 1 (2001), s. 45-61. - Bibliogr. - ISSN 1642-168X
124
Rola kompensat w regulowaniu należności przedsiębiorstw / Maria SIERPIŃSKA // W: Funkcjonowanie i rozwój organizacji w zmiennym otoczeniu : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez WSM w Legnicy oraz PP-H "Manager" S. A. w Warszawie, Legnica 11 września 2001 r. T. 1 / red. nauk. Jerzy Czupiał. - Legnica : Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, 2001. - S. 31-44. - Streszcz., summ. - ISBN 83-913465-3-6
125
System oceny ośrodków odpowiedzialości za wyniki w controllingu operacyjnym / Janusz NESTERAK ; Promotor: Maria SIERPIŃSKA. - Kraków, 2001. - 334 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 18 k. - Bibliogr.
126
Podaż pieniądza a poziom inflacji w Polsce / Maria SIERPIŃSKA, Paweł Młodkowski // Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 12 (2001), s. 110-114. - Streszcz. - ISSN 1508-9711
127
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA, Dariusz WĘDZKI. - Wyd. 1, dodr. 4. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001. - 274 s. : tab. ; 25 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 83-01-12193-9
128
Poziom gotówki operacyjnej a możliwości rozwoju spółek notowanych na GPW / Maria SIERPIŃSKA, Grażyna PALIWODA // Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 10 (2000), s. 45-48. - Streszcz. - ISSN 1508-9711
129
Cash flow a zdolność rozwojowa spółek akcyjnych = Cash Flow and Joint-Stock Companies' Growth Capacity / Maria SIERPIŃSKA // W: Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku = Knowledge Management and Processes of Restructuring and Development of Enterprises : Papers form the International Scientific Conference, Krynica, October, 26-28th 2000 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków : KEiOP AE, 2000. - S. 664-668. - Streszcz., summ. - ISBN 83-911295-1-9
130
Wpływ podatku dochodowego na poziom zysku netto w spółkach publicznych / Maria SIERPIŃSKA, Grażyna PALIWODA // Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 1 (2000), s. 52-58. - ISSN 1508-9711
131
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych / Maria Sierpińska, Tomasz Jachna. - Wyd. 2, dodr. 10. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. - 277, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-11187-9
132
EVA - as a Measure of Enterprise Restructuring Effects / Maria SIERPIŃSKA // W: Restructuring of the National Economy under the Systemic Transformation : Papers from International Scientific Conference and CECIOS Assembly, Cracow, October 21-23th 1999 / sci. ed. Ryszard BOROWIECKI. - Warsaw; Cracow : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 1999. - S. 247-263. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88114-42-5
133
Polityka kredytowa wobec kontrahentów kluczem do utrzymania płynności finansowej / Maria SIERPIŃSKA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 834 (1999), s. 76-86. - Tytuł numru: Rachunkowość zarządcza - budżetowanie jako narzędzie współczesnego menedżera: materiały na konferencję naukową. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
134
Przyczyny fuzji i przejęć przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych / Maria SIERPIŃSKA // Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 1 (1999), s. 51-54. - Streszcz. - ISSN 1505-2842
135
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych / Maria SIERPIŃSKA, Tomasz JACHNA. - Wyd. 2, dodr. 8. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1999. - 277 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-11187-9
136
Polityka dywidend w spółkach kapitałowych / Maria SIERPIŃSKA. - Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - 212, [4] s., [1] k. tabl. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-12962-X
137
Kryteria i sposoby pozyskiwania kapitału w polskich spółkach publicznych / Jarosław Jamka ; Promotor: Maria SIERPIŃSKA. - Kraków, 1999. - 338 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 14 k. - Bibliogr.
138
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA, Dariusz WĘDZKI. - Wyd. 1, dodr. 3. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1999. - 276 s. : rys. ; 24 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 83-01-12193-9
139
Próba modelowego ujęcia polityki dywidend w spółkach kapitałowych / Grażyna PALIWODA ; Promotor: Maria SIERPIŃSKA. - Kraków, 1999. - 228 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 11 k. - Bibliogr.
140
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych / Maria SIERPIŃSKA, Tomasz JACHNA. - Wyd. 2, dodr. 7. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998. - 277 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-11187-9
141
Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych funkcjonujących na światowych rynkach kapitałowych = Classification of Investment Funds Operating in World Capital Markets / Tomasz Reiter, Maria SIERPIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 507 (1998), s. 121-142. - Summ. - ISSN 0208-7944
142
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA, Dariusz WĘDZKI. - Wyd. 1, dodr. 2. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1998. - 274, [3] s. : wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 83-01-12193-9
143
Zakres subwencjonowania procesów restrukturyzacji i przedsięwzięć ochronnych w hutnictwie / Maria SIERPIŃSKA, Tomasz Bogacz // W: Nakłady gospodarcze na ochronę środowiska i źródła ich finansowania w hutnictwie żelaza i stali : materiały konferencji naukowej w Poraju koło Częstochowy, 14-15 maj 1998 / [red. Kazimierz Górka]. - Częstochowa : [s.n.], 1998. - S. 64-77
144
Źródła finansowania procesów restrukturyzacji i ich wpływ na zmiany struktury kapitałowej przedsiębiorstw / Maria SIERPIŃSKA, Irena Bielińska, Tomasz Bogacz, Grażyna PALIWODA, Barbara STOLARZ // W: Zmiany struktury majątkowo-kapitałowej przedsiębiorstw w procesie ich przekształceń. [Cz. 1] / kier. Ryszard BOROWIECKI. - (1998), s. 80-174
145
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych / Maria SIERPIŃSKA, Tomasz JACHNA. - Wyd. 2, dodr. 6. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1998. - 277, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-11187-9
146
Zysk ekonomiczny jako miernik stopnia realizacji celów spółki = Economic Profit as a Measure of the Degree of Aims Realization in Company / Maria SIERPIŃSKA // W: Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane-Kościelisko, 7-10 listopada 1998 roku = Restructuring and Improvement of Economic Effectiveness in Enterprise : Papers from the International Scientific Conference, Zakopane-Kościelisko, November, 7-10th 1998 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków : Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie, 1998. - S. 362-368. - Streszcz. - ISBN 83-901550-8-7
147
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria SIERPIŃSKA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - nr 514. - 80 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
148
Koszty i korzyści fuzji spółek kapitałowych / Maria SIERPIŃSKA, Tomasz Bogacz // Penetrator. - nr 5 (1997), s. 33-36. - Bibliogr. - ISSN 1233-3050
149
Obligacje komunalne na rynku kapitałowym / Maria SIERPIŃSKA // Penetrator. - nr 3 (1997), s. 40-42. - Bibliogr. - ISSN 1233-3050
150
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych / Maria SIERPIŃSKA, Tomasz JACHNA. - Wyd. 2., dodr. 4. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1997. - 277, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-11187-9
151
Rozmiary szarej strefy w gospodarce oraz sposoby jej ograniczania = The Size of Black Economy and Ways of Reducing Its Volume / Maria SIERPIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 489 (1997), s. 61-74. - Summ. - ISSN 0208-7944
152
Przejęcie LBO i MBO / Maria SIERPIŃSKA, Tomasz Reiter // Penetrator. - nr 9 (1997), s. 46-48. - ISSN 1233-3050
153
Polskie hutnictwo w drodze do Unii... : przedsięwzięcia poprawiające konkurencyjność sektora hutniczego i źródła ich finansowania / Maria SIERPIŃSKA, Tomasz Bogacz // Penetrator. - nr 12 (1997), s. 60-65. - Bibliogr. - ISSN 1233-3050
154
Gwarantowanie emisji papierów wartościowych na świecie i w Polsce / Maria SIERPIŃSKA, Tomasz Reiter // Penetrator. - nr 2 (1997), s. 43-48. - Streszcz. - ISSN 1233-3050
155
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA, Dariusz WĘDZKI. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. - 274, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 83-01-12193-9
156
Motywy fuzji i przejęć w układzie międzynarodowym : (na przykładzie hutnictwa żelaza) = The Motives of Mergers and Aquisitions of the Enterprises on the International Scale : (Exampled on Metallurgy of Iron and Steel) / Maria SIERPIŃSKA, Tomasz Bogacz // W: Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - S. 324-333. - Streszcz., summ. - ISBN 83-901550-6-0
157
Krótkoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstw / Maria SIERPIŃSKA // W: Rozważania o gospodarce : teoria i praktyka : [wykłady poświęcone zagadnieniom współczesnej ekonomii wygłoszone podczas Spotkań Akademii Ekonomicznej i Wydawnictwa Naukowego PWN z okazji 70-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz 45-lecia Wydawnictwa Naukowego PWN w dniach 3.10-21.11.1995 r.] / [red. nauk. Zbigniew PASZEK]. - Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996. - S. 146-168. - ISBN 83-01-12164-5
158
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych / Maria SIERPIŃSKA, Tomasz JACHNA. - Wyd. 2, (dodruk 3). - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1996. - 277 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-11187-9
159
Jak oceniać działalność funduszy inwestycyjnych / Tomasz Reiter, Maria SIERPIŃSKA // Penetrator. - nr 10 (1996), s. 24-33. - ISSN 1233-3050
160
Krótkoterminowe papiery dłużne / Maria SIERPIŃSKA // Penetrator. - nr 6 (1996), s. 38-41. - ISSN 1233-3050
161
Kierunki doskonalenia przeglądów analitycznych w raportach biegłych rewidentów = Directions of Improvement of Analytical Reviews in Reports of Certified Auditors / Maria SIERPIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 477 (1996), s. 53-69. - Summ. - ISSN 0208-7944
162
Metody prognozowania należności oraz wpływów gotówkowych w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA // Ekspert : rachunkowość i finanse. - nr 1 (1996), s. 92-97. - ISSN 1230-9850
163
Strategie podziału zysku w spółkach kapitałowych / Maria SIERPIŃSKA, Krzysztof Łukaszewski // Penetrator. - nr 9 (1996), s. 51-57. - Streszcz. - ISSN 1233-3050
164
Polityka upustów cenowych w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA, Dariusz WĘDZKI // Gospodarka Materiałowa i Logistyka. - nr 1 (1996), s. 8-11. - ISSN 1231-2037
165
Metody zarządzania kapitałem obrotowym brutto w przedsiębiorstwie : (propozycje rozwiązań w warunkach gospodarki polskiej) / Dariusz WĘDZKI ; Promotor: Maria SIERPIŃSKA. - Kraków, 1996. - 353 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 15 k. - Bibliogr.
166
Determinanty polityki dywidendowej firm / Maria SIERPIŃSKA // Penetrator. - nr 8 (1996), s. 19-21. - Streszcz. - ISSN 1233-3050
167
Kierunki restrukturyzacji zakładów dystrybucji gazu : (na przykładzie Zakładu Gazowniczego Kraków) = Directions of Restructuring the Gas Distribution Plant : (on the Base of the Gas Plant Kraków) / Maria SIERPIŃSKA, Janusz NESTERAK // W: Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 22-24 listopada 1996 roku = Restructuring in the Process of Enterprises Transformation and Development : Papers from Scientific Conference, Cracow, November, 22-24th 1996 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI]. - Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1996. - S. 541-547. - Streszcz., summ. - ISBN 83-901550-2-8
168
Strategie finansowania majątku obrotowego przedsiębiorstw = Strategies of Current Assets Financing in Enterprises / Maria SIERPIŃSKA, Janusz NESTERAK // W: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym : konferencja naukowa, Łódź - Bukowina Tatrzańska, czerwiec 1996 / [kier. nauk. Jan Duraj]. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 1996. - S. 197-206. - Streszcz., Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7016-961-9
169
Modele wypłat dywident w spółkach kapitałowych / Grażyna PALIWODA, Maria SIERPIŃSKA // Penetrator. - nr 11 (1996), s. 26-30. - ISSN 1233-3050
170
Nadzór nad należnościami przedsiębiorstwa / Maria SIERPIŃSKA // Rachunkowość. - nr 5 (1996), s. 229-233. - ISSN 0481-5475
171
Restrukturyzacja przemysłu ciężkiego na przykładzie hutnictwa żelaza i stali / Maria SIERPIŃSKA // W: Rola mezoekonomii w rynkowym systemie zarządzania gospodarką : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Józefa Gajdy / [mater. zebrał i przygot. do druku Kazimierz GÓRKA]. - Kraków : AE Wydawnictwo Uczelniane, 1996. - S. 69-77. - ISBN 83-86439-80-7
172
Optymalizacja stanu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA, Dariusz WĘDZKI // Rachunkowość. - nr 5 (1995), s. 241-244. - ISSN 0481-5475
173
Ocena zobowiązań krótkoterminowych przedsiębiorstwa / Maria SIERPIŃSKA // Rachunkowość. - nr 7 (1995), s. 349-352. - ISSN 0481-5475
174
Metodyka oceny kondycji finansowej spółek i branż / Maria SIERPIŃSKA // W: Wykorzystanie analizy branżowej w ocenie kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw / kier. tematu: Maria SIERPIŃSKA. - (1995), s. 8-29
175
Uwarunkowania polityki dywident w spółkach akcyjnych = Condition of Dividend Policy in Public Limited Companies / Maria SIERPIŃSKA // W: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym : konferencja naukowa, Łódź-Bukowina Tatrzańska, wrzesień 1995 / [kier. nauk. Jan Duraj]. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995. - S. 95-107. - Streszcz., Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7016-869-8
176
Analiza branżowa - przemysł. Cz. 1 / Maria SIERPIŃSKA, Konrad HERNIK, Janusz NESTERAK, Artur Szczepaniak // Penetrator - (dodatek) - Serwis i Analizy DAI. - nr 1 (1995), s. 43-63. - ISSN 1233-3050
177
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych / Maria SIERPIŃSKA, Tomasz JACHNA. - Wyd. 2, dodr. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995. - 277 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-11187-9
178
Dane średniobranżowe jako baza porównań w ocenie efektywności spółek giełdowych / Maria SIERPIŃSKA // W: Wykorzystanie analizy branżowej w ocenie kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw / kier. tematu: Maria SIERPIŃSKA. - (1995), s. 109-119
179
Sterowanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA, Dariusz WĘDZKI // Penetrator. - nr 3 (1995), s. 19-22. - ISSN 1233-3050
180
Zarządzanie gotówką w przedsiębiorstwie jako podstawa maksymalizacji jego dochodów = Cash Management in Enterprises as a Basis for Income Maximizing / Maria SIERPIŃSKA, Dariusz WĘDZKI // Bank i Kredyt. - nr 7-8 (1995), s. 42-50. - Summ. - ISSN 0137-5520
181
Poziom kapitału obrotowego w branżach notowanych na GPW / Maria SIERPIŃSKA // Penetrator. - nr 6 (1995), s. 27-31. - ISSN 1233-3050
182
Charakterystyka branż do których należą spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie / Janusz NESTERAK, Maria SIERPIŃSKA // W: Wykorzystanie analizy branżowej w ocenie kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw / kier. tematu: Maria SIERPIŃSKA. - (1995), s. 30-108
183
Sposoby łączenia spółek i ich ekonomiczne skutki / Maria SIERPIŃSKA // Bank. - nr 11 (1995), s. 25-32. - ISSN 1230-9125
184
Poziom dywident w spółkach notowanych na GPW w Warszawie / Maria SIERPIŃSKA // Penetrator. - nr 9 (1995), s. 21-26. - ISSN 1233-3050
185
Wpływ dywidend na ceny akcji i obligacji / Maria SIERPIŃSKA, Grażyna PALIWODA // Penetrator. - nr 1 (1995), s. 39-41. - ISSN 1233-3050
186
Analiza branżowa - przemysł. Cz. 2 / Maria SIERPIŃSKA, Konrad HERNIK, Janusz NESTERAK, Artur Szczepaniak // Penetrator - (dodatek) - Serwis i Analizy DAI. - nr 2 (1995), s. 49-68. - ISSN 1233-3050
187
Problem podziału zysku w spółkach giełdowych / Maria SIERPIŃSKA, Krzysztof Łukaszewski // Penetrator. - nr 10 (1995), s. 24-29. - Bibliogr. - ISSN 1233-3050
188
Wykorzystanie wskaźników rentowności w zarządzaniu przedsiębiorstwem = The Use of Profitability Indices in Business Management / Maria SIERPIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 451 (1995), s. 75-85. - Summ. - ISSN 0208-7944
189
Postępowanie układowe i ugodowe w gospodarce przedsiębiorstw / Maria SIERPIŃSKA // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 46, nr 2 (541) (1995), s. 13-15. - ISSN 0860-6846
190
Determinanty optymalnej polityki dywidend w spółkach / Maria SIERPIŃSKA // Penetrator. - nr 6 (1994), s. 17-19. - ISSN 1233-3050
191
Environmental Aspects of Restructuring the Sendzimir Steelworks at Cracow - Nowa Huta / Kazimierz GÓRKA, Maria SIERPIŃSKA // W: Industrial and Environmental Policy in Poland = Selected Papers. - Cracow : European Association of Environmental and Resource Economists. Polish Division, 1994. - (Biblioteka Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment, ISSN 1506-5618 ; nr 15). - S. 107-123. - Bibliogr. - ISBN 83-86286-16-4
192
Przemysł odzieżowy na giełdzie / Maria SIERPIŃSKA, Artur Szczepaniak // Penetrator. - nr 12 (1994), s. 55-56. - ISSN 1233-3050
193
Skutki restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw w gospodarce polskiej = The Effects of Restructuring Enterprises in the Polish Economy / Maria SIERPIŃSKA // W: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Krynica, 30.IX i 1.X.1994 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1994. - S. 161-166. - Summ. - ISBN 83-85719-09-1
194
Dane średniobranżowe jako baza porównań w ocenie efektywności spółek giełdowych / Maria SIERPIŃSKA, Janusz NESTERAK // Penetrator. - nr 11 (1994), s. 38-42. - ISSN 1233-3050
195
Ocena wdrażania i realizacji wybranych instrumentów polityki przemysłowej w Polsce / Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH, Maria SIERPIŃSKA // W: Ocena skuteczności funkcjonowania wybranych instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej / kier. tematu: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Piotr MAŁECKI, Dariusz Sławiński, Adam Górnicki. - (1994), s. 37-79
196
Kontrowersje wokół dywidend / Maria SIERPIŃSKA // Penetrator. - nr 5 (1994), s. 8-9. - ISSN 1233-3050
197
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych / Maria SIERPIŃSKA, Tomasz JACHNA. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994. - 277, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-11187-9
198
Problemy pomiaru płynności finansowej i ich implikacje w praktyce spółek giełdowych / Maria SIERPIŃSKA, Janusz NESTERAK // Penetrator. - nr 7-8 (1994), s. 7-10. - ISSN 1233-3050
199
Kierunki wykorzystania informacji o przepływach gotówkowych w spółkach / Maria SIERPIŃSKA, Janusz NESTERAK // Penetrator. - nr 12 (1994), s. 49-54. - ISSN 1233-3050
200
Utilization of Wastes from Heavy Industry in Poland : Exemplified by the "T.Sendzimir" Steel Mill and Cracow Heat & Power Plant / Kazimierz GÓRKA, Maria SIERPIŃSKA // W: Industrial and Environmental Policy in Poland : Selected Papers. - Cracow : European Association of Environmental and Resource Economists. Polish Division, 1994. - (Biblioteka Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment, ISSN 1506-5618 ; nr 15). - S. 97-106. - Summ. - ISBN 83-86286-16-4
201
Funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw w warunkach transformacji rynkowej / Maria SIERPIŃSKA // Przegląd Organizacji. - nr 12 (1994), s. 17-21. - ISSN 0137-7221
202
O rentowności spółek giełdowych / Maria SIERPIŃSKA, Grażyna PALIWODA // Penetrator. - nr 10 (1994), s. 10-14. - ISSN 1233-3050
203
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych / Maria SIERPIŃSKA, Tomasz JACHNA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993. - 277, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-11187-9
204
Ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa = Evaluation of Financial Liquidity of the Enterprise / Maria SIERPIŃSKA // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 44, nr 8 (523) (1993), s. 18-20. - ISSN 0860-6846
205
Wykorzystanie przedsięwzięć oszczędnościowych w procesie równoważenia rynku surowcowo-materiałowego = Potential Savings of Raw Materials, Power, and Other Materials for Production in the Polish Economy and the Role in Balancing the Market / Maria SIERPIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 408 (1993), s. 71-85. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
206
Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA, Tomasz JACHNA. - Kraków : TEPRAGO, 1992. - 79 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr.
207
Potrzeba kształtowania procesów wyczerpywania się zasobów surowców mineralnych w Polsce = The Need for Shaping the Processes of the Exhaustion of Mineral Ran Materials Resources / Maria SIERPIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 364 (1992), s. 39-50. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
208
Znaczenie przedsięwzięć w dziedzinie oszczędzania stali dla restrukturyzacji produkcji przemysłowej = Importance of the Steel Saving Undertakings for the Restructuring of Industrial Production / Maria SIERPIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 371 (1991), s. 107-118. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
209
Prywatyzacja działalności socjalno-bytowej przedsiębiorstw budowlano-montażowych / Tomasz JACHNA, Janusz KOT, Anna NEHRING, Maria SIERPIŃSKA // W: Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI. - Wyd. 2. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - S. 239-267. - Bibliogr.
210
Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa : pomocnicze materiały dydaktyczne / Maria SIERPIŃSKA, Tomasz JACHNA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - 40 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
211
The Necessity of Introducing Raw-Material Saving and Energy-Saving Projects to Polish Industry / Maria SIERPIŃSKA // W: Environmental and Economic Aspects of the Industrial Development in Poland : Selected Papers / ed. by Kazimierz GÓRKA. - Kraków : The Cracow Academy of Economics, 1991. - S. 69-80. - Bibliogr.
212
Przedsięwzięcia oszczędnościowe w procesie równoważenia rynku surowcowo-materiałowego : (na przykładzie paliw, energii i wyrobów hutniczych) = Economical Moves in the Process of Balancing the Raw Material and Materials Markets : (Exemplified by Fuels, Energy, and Metallurgical Industry Products) / Maria SIERPIŃSKA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1991. - 192 s. : wykr., il. ; 25 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 103)
213
Nakłady i koszty pozyskania węgla jako podstawa oceny przedsięwzięć oszczędnościowych w zakresie energii = Inputs and Costs of Coal Extraction as a Basis for the Choice of Means Satisfying Power Needs of the Country / Maria SIERPIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 335 (1991), s. 99-114. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
214
Ekologiczne skutki rozwoju przemysłu surowcowego w Polsce i sposoby ich ograniczania = Ecological Effects of Raw Material Industry Development in Poland and the Methods of Limiting Them / Maria SIERPIŃSKA, Andrzej DĄBROWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 336 (1991), s. 37-51. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
215
Ocena bieżącej i rozwojowej działalności firmy / Tomasz JACHNA, Maria SIERPIŃSKA. - Kraków : Stabill, 1991. - 131 s. : il. ; 20 cm. - Bibliogr.
216
Programy oszczędnościowe jako element ochrony środowiska naturalnego / Maria SIERPIŃSKA // W: Instrumenty ekonomiczne i prawne ochrony środowiska naturalnego w gospodarce rynkowej : materiały konferencyjne / red. Kazimierz GÓRKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - S. 65-74
217
Powiązania zaopatrzeniowo-produkcyjne między przedsiębiorstwami przemysłowymi w województwie krakowskim = Supply and Production Connections Between Industrial Enterprises in the District of Cracow / Józefa FAMIELEC, Maria SIERPIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław Wacławowicz]. - nr 320 (1990), s. 101-120. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
218
Ekonomiczno-finansowe stymulatory oszczędzania surowców i materiałów w przedsiębiorstwach = Economic and Financial Instruments Stimulating Thrifty Use of Raw Materials and Materials in Enterprises / Maria SIERPIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 322 (1990), s. 33-44. - Summ. - ISSN 0208-7944
219
Prywatyzacja działalności socjalno-bytowej przedsiębiorstw budowlano-montażowych / Tomasz JACHNA, Janusz KOT, Anna NEHRING, Maria SIERPIŃSKA // W: Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - S. 239-267. - Bibliogr.
220
Potrzeba i kierunki prywatyzacji działalności socjalno-bytowej przedsiębiorstw / Tomasz JACHNA, Janusz KOT, Anna NEHRING, Maria SIERPIŃSKA // W: Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : cele - formy - procedury - dylematy : materiały konferencyjne / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990. - S. 115-123
221
Liczmy straty - będą zyski / Andrzej DĄBROWSKI, Maria SIERPIŃSKA // Przegląd Techniczny. - nr 27 (1989), s. 7-8. - ISSN 0137-8783
222
Środki ograniczania niedoboru wyrobów hutniczych w gospodarce narodowej = Means Limiting Shortage in Metallurgic Goods in National Economy / Maria SIERPIŃSKA // Gospodarka Materiałowa. - R. 41, nr 1 (905) (1989), s. 1-5. - ISSN 0017-2405
223
Badanie rozmiarów i struktury kosztów ochrony środowiska naturalnego w wybranych przedsiębiorstwach przemysłowych = Research Into the Volume and Structure of Costa of Environmental Protection In Selected Industrial Enterprises / Marek DZIURA, Maria SIERPIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 292 (1989), s. 107-121. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
224
Fakty są inne / Maria SIERPIŃSKA // Przegląd Techniczny. - nr 15 (1989), s. 9-10. - ISSN 0137-8783
225
Źródła finansowania ochrony środowiska na przykładzie kombinatu metalurgicznego Huta im. Lenina = Sources of Financing Environmental Protection as Exemplified by Metallurgical Foundry of Huta im. Lenina / Kazimierz GÓRKA, Maria SIERPIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 261 (1988), s. 191-208. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
226
Międzyzakładowe porównanie kosztów pracy na przykładzie wybranych hut polskich = Comparative Analysis of Labour Cost in Selected Polish Foundries / Maria SIERPIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander MYSIŃSKI]. - nr 266 (1988), s. 53-68. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
227
Kształtowanie relacji między nakładami na rozwój bazy surowcowej i na przedsięwzięcia przynoszące oszczędności materiałowe / Maria SIERPIŃSKA // W: Czynniki wzrostu efektywności gospodarowania w przemyśle polskim : (materiały konferencyjne) / [red. nauk. Władysław Janasz]. - Szczecin : Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1988. - S. 195-201
228
Przyczyny i skutki niedoboru wyrobów hutniczych w gospodarce narodowej = Causes and Consequences of Metallurgical Products Shortages in National Economy / Maria SIERPIŃSKA // Gospodarka Materiałowa. - R. 39, nr 23-24 (879-880) (1987), s. 560-563. - ISSN 0017-2405
229
Program inwestycyjny a stopień przetwórstwa w hutnictwie żelaza i stali w Polsce = Investment Program and Degree of Processing in Poland's Ferrous Metallurgy / Maria SIERPIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 230 (1986), s. 99-110. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
230
Przetargi jako forma wyboru wykonawców zamówień rządowych = Tenders as a Form Selection of Government Orders Executors / Maria SIERPIŃSKA // Gospodarka Materiałowa. - R. 38, nr 4 (836) (1986), s. 92-94. - ISSN 0017-2405
231
Drogi obniżki stalochłonności produkcji przemysłowej = Methods of Lowering Steel - Consumption of the industrial Production / Maria SIERPIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 220 (1986), s. 57-72. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
232
Zmiany struktury produkcji hutniczej jako kierunek modernizacji polskiego hutnictwa = Change in Metallurgy Production Structure as a Direction Towards Modernization of the Polish Metallurgy / Maria SIERPIŃSKA // Gospodarka Planowa. - R. 40, 10 (474) (1985), s. 527-531. - ISSN 0017-2421
233
Relacje cen zbytu wyrobów hutniczych o zróżnicowanym stopniu uszlachetniania = Selling Prices' Relations of Iron Goods of Varied Degree of Processing / Maria SIERPIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 209 (1985), s. 27-41. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
234
Sposoby pomiaru poziomu przetwórstwa : (na przykładzie hutnictwa żelaza) = Measurement Methods of the Level of Manufacturing (On Example of the Metallurgy) / Maria SIERPIŃSKA // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 34, nr 5 (400) (1983), s. 18-21. - ISSN 0013-3043
235
Wzrost stopnia przetwórstwa a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw hutniczych / Maria SIERPIŃSKA ; Promotor: Bronisław BYRSKI. - Kraków, 1982. - [4] k., 283 k. : il. ; 30 cm + Tablice : 49 k. - Bibliogr.
236
Budowa i eksploatacja Huty im. Lenina : (niektóre aspekty gospodarcze i społeczne) = Construction and Operation of the Lenin Steeelworks / Władysław WINIARSKI, Maria SIERPIŃSKA // Problemy Ekonomiczne. - R. 18, nr 3/71 (1979), s. 19-33. - ISSN 0079-578X
237
Planowanie i analiza produkcji / Maria SIERPIŃSKA, Stanisław RUDA // W: Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa / red. Kazimierz JANIK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1979. - S. 77-96. - Bibliogr.
238
Kierunki zmian struktury produkcji w hutnictwie żelaza w Polsce = Directive Tendency of Changes in the Structure of the Polish Iron and Steel Industry / Maria SIERPIŃSKA // Wiadomości Hutnicze. - R. 34, nr 11-12 (1978), s. 384-388. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr.
239
Problemy funkcjonowania mierników produkcji w warunkach kombinatu hutniczego = On the Problems Connected with the Functioning of Measures of Production in a Metallurgical Combine / Maria SIERPIŃSKA, Małgorzata REJMER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 106 (1978), s. 127-146. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
240
Kierunki zmian w systemie finansowym przemysłu kluczowego po 1971 roku : (na przykładzie Huty im. Lenina) = The Trends of the Changes in the Financial System of the Key Industry after 1971 : (Illustrated with the Example, of Lenin Steelworks) / Maria SIERPIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 95 (1978), s. 45-61. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
241
Koszty pracy w przemyśle na przykładzie hutnictwa żelaza = The Work-Costs in the Industry Exemplified by the Case of the Iron and Steel Industry / Kazimierz GÓRKA, Maria LEGUTKO // Wiadomości Hutnicze. - R. 34, nr 1 (1978), s. 28-32. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr.
242
Wnioski z konferencji naukowej n.t.: "Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych" = Conclusions from Scientific Conference: "Adaptation of Administration System to Outward Conditions of Industrial and Architectural Organizations" / Ryszard BOROWIECKI, Maria LEGUTKO, Józefa TOTON-FAMIELEC, Wacław WAJDA // Problemy Ekonomiczne. - R. 16, nr 2/62 (1977), s. 90-94. - ISSN 0079-578X
243
Raport z przebiegu konferencji naukowej nt. "Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych" = The Account from the Scientific Conference "Adaptation of Administration System to Outward Conditions of Industrial and Architectural Organizations" / Ryszard BOROWIECKI, Maria LEGUTKO // Problemy Ekonomiczne. - nr 2/62 (1977), s. 15-19. - ISSN 0079-578X
244
Procesy innowacyjne w hutnictwie na przykładzie huty im. Lenina = Introduction of Novel Processes Shown (by Example of Lenin Steelworks in Cracow) / Maria LEGUTKO // Hutnik. - R. 42, nr 3 (1975), s. 137-141. - ISSN 0018-8077
245
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Fuzje i przejęcia w warunkach kryzysu gospodarczego / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI ; zespół aut. Maria SIERPIŃSKA - kierownik [podtematu], Małgorzata KOWALIK, Piotr LITWA, Anna Szewczyk. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2010. - 149 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
246
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Strategiczna karta wyników jako narzędzie controllingu strategicznego w przedsiębiorstwie / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI ; zespół aut. Maria SIERPIŃSKA - kierownik [podtematu], Małgorzata KOWALIK, Piotr LITWA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 163 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
247
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Fuzje jako przejaw procesów globalizacji w gospodarce / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; zespół autorski: Maria SIERPIŃSKA - kierownik podtematu, Małgorzata KOWALIK, Piotr LITWA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2008. - 164 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
248
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Determinanty kreowania wartości dla akcjonariuszy / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; zespół autorski: Maria SIERPIŃSKA - kierownik podtematu, Małgorzata KOWALIK, Piotr LITWA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2007. - 133 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
249
System raportowania wyników w controllingu operacyjnym / kierownik badań: Maria SIERPIŃSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 241 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
250
Kondycja finansowa polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji z Unią Europejską / kier. tematu: Maria SIERPIŃSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 253 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
251
Wielopoziomowy system ocen przedsiębiorstw / Maria SIERPIŃSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 132 k. : il. ; 30 cm
252
Równowaga finansowa w przedsiębiorstwie / kier. pracy: Maria SIERPIŃSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 171 k. : il. ; 30 cm
253
System kontrolingu kompleksowego w przedsiębiorstwie : aneks / Maria SIERPIŃSKA, Janusz NESTERAK, Arkadiusz Kustra. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 58 k. : il. ; 30 cm
254
System kontrolingu kompleksowego w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA (kierownik projektu), Janusz NESTERAK, Arkadiusz Kustra. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 121 k. : il. ; 30 cm
255
Procesy fuzji i przejęć w gospodarce polskiej / Maria SIERPIŃSKA, Grażyna PALIWODA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, [1999]. - 58 k. : il. ; 30 cm
256
Instytucje inwestycyjne na rynku kapitałowym / Maria SIERPIŃSKA, Tomasz Reiter. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - 127 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
257
Wykorzystanie analizy branżowej w ocenie kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw / kier. tematu: Maria SIERPIŃSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - 120 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Sierpińska M., Sierpińska-Sawicz A., Węgrzyn R., (2019), Controlling finansowy w przedsiębiorstwie, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 366 s.
2
Sierpińska M., Kulisa B., (2018), Koszty finansowania dłużnego w świetle nowych rozwiązań podatkowych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 514, s. 404-415; http://www.dbc.wroc.pl/publication/74507
3
Sierpińska M., Kulisa B., (2018), Directions of Change in Corporate Fringe Benefits, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 1 (91), s. 219-229; https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/730/article/9328/
4
Zubek M., (2017), Koncepcja controllingu w urzędzie administracji samorządowej szczebla gminnego, Prom. Sierpińska M., Kraków : , 409 k.
5
Kulisa B., Sierpińska M., (2017), Nowa rola komitetów audytu w spółkach zainteresowania publicznego, "Studia i Prace WNEiZ US", nr 50, t. 3, s. 131-142; https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/12043/48073.pdf
6
Sierpińska M., Wędzki D., (2017), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wyd. 1, 11 dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 276 s.
7
Sierpińska M., Kowalik M., (2017), Growth of Exports as a Precondition for Reindustrialisation of the Polish Economy, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 5 (89) cz. 1, s. 377-387; https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/view/11263/45001.pdf
8
Kulisa B., Sierpińska M., (2016), Kierunki zmian w obszarze płacy minimalnej oraz ich skutki. [W:] Borowiecki R., Rojek T. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem : analiza współczesnych uwarunkowań, koncepcji i determinant, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 173-184.
9
Kulisa B., Sierpińska M., (2016), Wzrost gospodarczy a płace minimalne w Polsce, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 4 (82), cz. 1, s. 759-768; http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/82-2016/FRFU-82-cz1-759.pdf
10
Sierpińska M., Kulisa B., (2016), The Level of Minimum Wages in Poland as Compared to Other Countries. [W:] Kaczmarek J., Żmija K. (red.), Expectations and Challenges of Modern Economy and Enterprises : Problems, Concepts, Activities, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 43-55.
11
Sierpińska M., Gajda-Kantorowska M., (2015), Obce źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 116, s. 433-441; http://www.wzieu.pl/zn/848/ZN_848.pdf
12
Sierpińska M., Królikowska E., (2015), Pożyczki jako źródło finansowania spółek powiązanych kapitałowo, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 74, t.2, s. 393-402; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/74-2015/FRFU-74-t2-393.pdf
13
Sierpińska M., Czapiński J., Sierpińska-Sawicz A., (2015), Dyskryminacja płacowa kobiet w jednostkach organizacyjnych w Polsce, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 1, s. 41-54.
14
Sierpińska M., (2014), Zastosowanie nettingu w rozliczeniach wewnątrzkorporacyjnych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 326, s. 222-231.
15
Sierpińska M., (2014), Terminy płatności faktur w obrocie gospodarczym w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 198, cz. 2, s. 131-140; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=144748&from=publication
16
Kustra A., Sierpińska M., (2014), Ewolucja funkcji dyrektora finansowego w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 66, s. 757-766; http://www.wneiz.pl/frfu/numery/rok2014/frfu-nr-66-2014/4933-ewolucja-funkcji-dyrektora-finansowego-w-przedsiebiorstwie
17
Sierpińska M., Niedbała B., (2013), Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie: centra odpowiedzialności w teorii i praktyce, Wyd. 1, dodr. 5Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 420, [2] s.
18
Dyduch A., Sierpińska M., Wilimowska Z., (2013), Finanse i rachunkowość, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 388, [4] s.
19
Sierpińska M., Bąk P., (2012), Financial Structure of Mining Sector Companies During an Economic Slowdown, "Archives of Mining Sciences", vol. 57, no 4, s. 1089-1100; http://www.degruyter.com/view/j/amsc.2012.57.issue-4/v10267-012-0072-8/v10267-012-0072-8.xml
20
Sierpińska M., Rzeszowski P., (2012), Krótkoterminowa równowaga kapitałowa w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 517-532.
21
Sierpińska M., Kowalik M., (2012), Efektywność zarządzania kapitałem obcym w polskich przedsiębiorstwach. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa, s. 182-204.
22
Sierpińska M., Jachna T., (2012), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd. 3 zm. i uaktualnione, dodr. 7Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 406, [1] s.
23
Szewczyk A., (2012), Przyczyny nieudanych fuzji i przejęć w fazie Post Merger Integration (PMI), Prom. Sierpińska M., Kraków : , 315 k.
24
Sierpińska M., Rzeszowski P., (2012), Determinanty płynności finansowej w przemyśle metalurgicznym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 50, s. 197-208; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/50-2012/FRFU-50-197.pdf
25
Rzeszowski P., Sierpińska M., (2012), Financing Structure of Enterprises in the Metal Industry in Poland Between 2000 and 2010, "Contemporary Economics", vol. 6, nr 3, s. 66-75; http://we.vizja.pl/en/download-pdf/volume/6/issue/3/id/252
26
Sierpińska M., Jachna T., (2011), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd. 3 zm. i uaktual., dodr. 5Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 406, [2] s.
27
Sierpińska M., (2011), Sources for Obtaining Contractor Data by Business in Poland. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy : Studies from Economics and Management, Cracow : [Foundation of the Cracow University of Economics], s. 211-224.
28
Sierpińska M., Woś A., (2011), Wpływ programów lojalnościowych na wielkość przychodów ze sprzedaży w aptekach. [W:] Jaki A., Kaczmarek J., Rojek T. (red.), Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 865-880.
29
Sierpińska M., (2011), Struktura finansowania przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Etap 6, Uwarunkowania restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw w warunkach transformacji, s. 149-182.
30
Sierpińska M., Szczepankowski P. (red.), (2010), Contemporary trends in management and finance: theory and practice, Warsaw : Vizja Press & IT, 240, [1] s.
31
Królikowska E., (2010), Należności trudne jako przyczyna upadłości przedsiębiorstw w Polsce, Prom. Sierpińska M., Kraków : , 404 k.
32
Sierpińska M., (2010), Methods of Customers' Credit Risk Assessment. [W:] Borowiecki R. (red.), Enterprise in the Face of Challenges of the 21st Century Economy, Toruń : Wydawnictwo "Dom Organizatora", s. 453-468.
33
Woś A., (2010), Wpływ programów lojalnościowych na wyniki finansowe aptek, Prom. Sierpińska M., Kraków : , 453 k.
34
Sierpińska M., (2010), Sposoby odzyskiwania należności przez przedsiębiorstwa, "Współczesna Ekonomia", vol. 4, nr 4, s. 187-202; http://we.vizja.pl/en/download-pdf/volume/4/issue/4/id/193
35
Sierpińska M., Różański J., (2010), Zarządzanie kredytem kupieckim w warunkach kryzysu finansowego. [W:] Adamik A., Lachiewicz S. (red.), Dylematy zarządzania organizacjami we współczesnej gospodarce, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 360-374.
36
Sierpińska M. (red.), (2009), Zarządzanie finansami we współczesnych przedsiębiorstwach. T. 1, Controlling i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw, Warszawa : Vizja Press & IT, 236 s.
37
Sierpińska M., Kustra A., (2009), Future Developments of Remuneration Systems in the Coal Mining Industry. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Global and Regional Challenges for the 21st Century Economies, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 227-237.
38
Sierpińska M., Wędzki D., (2009), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wyd. 1, 10 dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 276, [1] s.
39
Sierpińska M., Jachna T., (2009), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd. 3 zm. i uaktual., dodr. 4Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 406, [2] s.
40
Bąk R., (2009), Synergia operacyjna jako efekt przejęcia kontroli nad przedsiębiorstwem przez inwestora strategicznego (na przykładzie polskich spółek przemysłu oponiarskiego), Prom. Sierpińska M., Kraków : , 363 k.
41
Sierpińska M., Sierpińska A., (2009), Rozwój alternatywnych systemów obrotu w Europie, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 48, s. 717-726.
42
Sierpińska A., Sierpińska M., (2009), Analiza porównawcza alternatywnych systemów obrotu giełdowego. [W:] Szczepankowski P. (red.), Zarządzanie finansami we współczesnych przedsiębiorstwach T. 2, Finansowanie i działalność inwestycyjna przedsiębiorstw, Warszawa : Vizja Press & IT, s. 67-93.
43
Sierpińska M., Szczepankowski P., (2008), Badanie koniunktury spółek rynku New Connect : metodologia i próbna weryfikacja proponowanych modeli, "Badania Operacyjne i Decyzje", nr 3, s. 89-105.
44
Sierpińska M., Wędzki D., (2008), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wyd. 1, 9 dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 276, [1] s.
45
Madyda A., (2008), Szacowanie ryzyka przedsięwzięć budowlanych przez wykonawcę na etapie przygotowania oferty, Prom. Sierpińska M., Kraków : , 309 k.
46
Sierpińska M., Litwa P., (2008), Raporty wewnętrzne jako źródło informacji analitycznej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 9 (1209), s. 225-236.
47
Bąk R., Sierpińska M., (2008), Przesłanki powodzenia fuzji i przejęć przedsiębiorstw, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1200, s. 28-38.
48
Sierpińska M., Wędzki D., (2007), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wyd. 1, 8 dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 274, [3] s.
49
Sierpińska A., Sierpińska M., (2007), NewConnect jako źródło pozyskiwania kapitału dla małych podmiotów gospodarczych. [W:] Weiss E., Godlewska M. (red.), Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu, Warszawa : Vizja Press&It, s. 89-102.
50
Sierpińska M., Bąk R., (2007), Determinanty powodzenia fuzji i przejęć przedsiębiorstw, "Współczesna Ekonomia", vol. 1, nr 1, s. 53-70; http://we.vizja.pl/en/download-pdf/volume/1/issue/1/id/5
51
Sierpińska M., Jachna T., (2007), Metody podejmowania decyzji finansowych: analiza przykładów i przypadków, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 604, [2] s.
52
Kustra A., Sierpińska M., (2007), Raporty controllingowe jako źródło informacji menedżerskiej. [W:] Sierpińska M., Kustra A. (red.), Narzędzia controllingu w przedsiębiorstwie, Warszawa : Vizja Press&It, s. 247-262.
53
Sierpińska M., Sierpińska A., (2007), Raportowanie realizacji zadań w controllingu. [W:] Sierpińska M. (red.), System raportowania wyników w controllingu operacyjnym, Warszawa : VIZJA PRESS&IT, s. 47-94.
54
Sierpińska M., Jachna T., (2007), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd. 3 zm. i uaktual., dodr. 3Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 406, [2] s.
55
Sierpińska M., Młodkowski P., (2007), Próba weryfikacji teorii kredytu kupieckiego w branży odzieżowej w Polsce, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1152, s. 480-490.
56
Sierpińska M., Niedbała B., (2007), Systemy premiowania w controllingu operacyjnym. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 307-319.
57
Długosz A., (2007), Koncepcja systemu controllingu kosztów w zintegrowanym cyklu życia produktu, Prom. Sierpińska M., Kraków : , 418 k.
58
Sierpińska M., Kustra A. (red.), (2007), Narzędzia controllingu w przedsiębiorstwie, Warszawa : Vizja Press&It, 289 s.
59
Sierpińska M. (red.), (2007), System raportowania wyników w controllingu operacyjnym, Warszawa : VIZJA PRESS&IT, 295 s.
60
Sierpińska M., Kowalik M., Litwa P., (2006), Efekty restrukturyzacji oraz kierunki rozwoju górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1990-2015. [W:] Borowiecki R., Chomątowski S. (kierownik tematu), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany poziomu uprzemysłowienia i struktury przemysłu a rozwój pozaprzemysłowy dziedzin gospodarki Polski w latach 1994-2004, s. 85-135.
61
Sierpińska M., Dróżdż M., (2006), Narzędzia controllingu strategicznego w przedsiębiorstwie - analiza porównawcza, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1125, s. 103-115.
62
Sierpińska M., Jachna T., (2006), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd. 3 zm. i uaktual., 2 dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 406, [2] s.
63
Kowalik M., (2006), Strategia zarządzania kapitałem obrotowym brutto jako czynnik kreowania wartości dla akcjonariuszy, Prom. Sierpińska M., Kraków : , 338 k.
64
Sierpińska M., Jaki A. (red.), (2006), Przedsiębiorstwo na przełomie wieków: zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 640 s.
65
Sierpińska M., Kowalik M., (2006), Kształtowanie się płynności finansowej w przemyśle chemicznym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 731, s. 259-271; https://bazekon.uek.krakow.pl/131414546
66
Sierpińska M., (2006), Wielowymiarowość celów przedsiębiorstwa a zadania controllingu finansowego, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", nr 2, s. 25-28.
67
Bąk R., Sierpińska M., (2006), Metoda kwantyfikacji efektu synergii finansowej jako konsekwencji łączenia się i podziału przedsiębiorstw w modelu Z. Fluck i A.W. Lyncha. [W:] Szczepankowski P. (red.), Problemy zarządzania finansami we współczesnych przedsiębiorstwach, Warszawa : Vizja Press & IT, s. 117-133.
68
Sierpińska M., Kowalik M., (2006), Kierunki zmian rentowności przedsiębiorstw w przemyśle lekkim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 731, s. 273-292; https://bazekon.uek.krakow.pl/131448357
69
Sierpińska M., Litwa P., (2006), Raportowanie controllingowe w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw", nr 48, s. 789-799.
70
Sierpińska M., Kustra A., (2006), Organizacja controllingu finansowego w przedsiębiorstwie. [W:] Sierpińska M. (red.), Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Warszawa : Vizja Press&It, s. 158-165.
71
Sierpińska M., Kustra A., (2006), Evaluation of the Value of Enterprises Formed in the Process of Vertical Merger. [W:] Anastasi A., Borowiecki R., Jaki A. (red.), Contemporary Aspects of Management and Restructuring, Warsaw ; Cracow : Oficyna Wydawnicza "Abrys", s. 169-189.
72
Sierpińska M., (2006), Funkcja menedżera finansowego i controllera w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa. [W:] Sierpińska M. (red.), Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Warszawa : Vizja Press&It, s. 147-157.
73
Sierpińska M., Kustra A., (2006), Efekty synergii w procesach fuzji i przejęć w branży górnieczej. [W:] Sierpińska M., Jaki A. (red.), Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, s. 587-596.
74
Sierpińska M., Młodkowski P., (2006), An Attempt to Veryfy the Trade Credit in Clothindustry in Poland Trade Credit in Poland and Trade Credit Theories : a Cloth Industry Case. [W:] Borowiecki R. (red.), Enterprises, Entrepreneurship in the Face of Globalization and European Integration - Economic, Legislative and Social Challenges, Cracow : Oficyna Wydawnicza Abrys, s. 117-126.
75
Niedbała B., (2006), System controllingu w przedsiębiorstwie zarządzanym przez projekty, Prom. Sierpińska M., Kraków : , 390 k.
76
Sierpińska M. (red.), (2006), Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Warszawa : Vizja Press&It, 300, [1] s.
77
Sierpińska M., Kowalik M., (2005), Czynniki kształtujące rentowność kapitału własnego w przemyśle chemicznym. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki, Warszawa ; Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, s. 448-457.
78
Sierpińska M., (2005), Skutki braku spójności polityki zarządzania wierzytelnościami. [W:] Pyka J. (red.), Unowocześnianie przemysłu i usług - organizacja i finansowanie, Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, s. 268-279.
79
Sierpińska M., Wędzki D., (2005), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wyd. 1, dodr. 7.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 276 s.
80
Potocka-Lewicka S., (2005), Finansowe instrumenty kreowania wartości dla akcjonariuszy w grupie kapitałowej, Prom. Sierpińska M., Kraków : , 356 k., [8] k. tabl. złoż.
81
Sierpińska M., Jachna T., (2005), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd. 3 zm. i uaktual., dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 406, [2] s.
82
Sierpińska M., (2005), Kompensaty i netting jako formy rozliczeń między podmiotami gospodarczymi, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw", nr 43, s. 665-674.
83
Litwa P., Sierpińska M., (2005), Teoretyczne podstawy informacji i raportowania. [W:] Sierpińska M. (kierownik tematu), System raportowania wyników w controllingu operacyjnym, s. 5-75.
84
Sierpińska M. (red.), (2004), Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 332 s.
85
Sierpińska M., Jachna T., (2004), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd. 3 zm. i uaktualnioneWarszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 406, [2] s.
86
Sierpińska M., (2004), Determinanty płynności finansowej przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw", nr 43, s. 851-860.
87
Kustra A., Sierpińska M., (2004), Idea i rodzaje controllingu w przedsiębiorstwie. [W:] Sierpińska M. (red.), Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 11-36.
88
Sierpińska M., (2004), Metodyka oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw. [W:] Sierpińska M. (kierownik tematu), Kondycja finansowa polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji z Unią Europejską, s. 24-87.
89
Tomala P., (2004), Zarządzanie długiem w grupie kapitałowej, Prom. Sierpińska M., Kraków : , 266, [13] k.
90
Sierpińska M., (2004), Controlling finansowy. [W:] Sierpińska M. (red.), Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 265-304.
91
Sierpińska M., (2004), Zawartość informacyjna rachunku przepływów pieniężnych, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1042, s. 181-191.
92
Sierpińska M., Niedbała B., (2003), Wady i zalety tradycyjnych mierników oceny centrów inwestycji. [W:] Borowiecki R. (red.), Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój, Warszawa ; Kraków : [s. n.], s. 95-103.
93
Sierpińska M., (2003), Problemy pomiaru płynności finansowej w przedsiębiorstwie w świetle znowelizowanej ustawy o rachunkowości, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 974, s. 172-183.
94
Sierpińska M., Jachna T., (2003), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd. 2, dodr. 12Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 277 s.
95
Sierpińska M., Niedbała B., (2003), Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie: centra odpowiedzialności w teorii i praktyce, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 420 s.
96
Sierpińska M. (red.), (2003), Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie: materiały konferencyjne, Warszawa : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 229 s.
97
Sierpińska M., (2003), System ocen ośrodków odpowiedzialności za koszty w controllingowej strukturze przedsiębiorstwa, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 993, s. 187-199.
98
Sierpińska M., Kustra A., (2003), Ekonomiczno-finansowe skutki postępowań układowych w przedsiębiorstwach, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 631, s. 151-160.
99
Sierpińska M., (2003), Commercial Papers as a Source of Company Financing. [W:] Ekonomika a management 2003 - bez hranic: 10.-12. září 2003 v Praze, Praha : Vysoká Škola Ekonomická v Praze, Fakulta podnikovohospodářská, s. 10.
100
Sierpińska M., (2003), Controlling finansowy w przedsiębiorstwie. [W:] Sierpińska M. (red.), Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie : materiały konferencyjne, Warszawa : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, s. 159-182.
101
Sierpińska M., Wójcik M., (2002), Sposoby zmniejszenia poziomu aktywów obrotowych. [W:] Sierpińska M. (kierownik tematu), Równowaga finansowa w przedsiębiorstwie, s. 22-79.
102
Rudnicki A., (2002), Model controllingu operacyjnego w przedsiębiorstwach miejskiej komunikacji zbiorowej, Prom. Sierpińska M., Kraków : , 302 k., tabl. złoż.
103
Sierpińska M., (2002), Determinanty obniżki kosztów w hutnictwie polskim. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw, Warszawa ; Kraków : KEiOP AE, s. 532-539.
104
Sierpińska M., Jachna T., (2002), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd. 2, dodr. 11Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 277, [1] s.
105
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria SIERPIŃSKA] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - nr 562. - 104 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
106
Sierpińska M., Włodarczyk R., (2002), Rozwój instrumentów pochodnych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 560, s. 169-187.
107
Sierpińska M., (2002), Methods of Ownership Restructurization. [W:] Ekonomika Firiem 2002: (Zbornik z medzinárodnej konferencie) : Košice 11.-12.9.2002, Košice : Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Ekonomická Univerzita v Bratislave, s. 363-367.
108
Sierpińska M., (2002), Debt Circulation Agencies in Poland, "Acta academica karviniensia", 1, s. 249-255.
109
Sierpińska M., Kulisa B., Nesterak J., Tomala P., (2002), Sposoby podnoszenia krótkoterminowych źródeł finansowania. [W:] Sierpińska M. (kierownik tematu), Równowaga finansowa w przedsiębiorstwie, s. 80-168.
110
Sierpińska M., (2002), Dlaczego należy oddłużyć polskie przedsiębiorstwa?, "Nasz Rynek Kapitałowy", nr 11, s. 4.
111
Sierpińska M., (2002), Restrukturyzacja własności jako metoda generowania wartości dla akcjonariuszy, "Nasz Rynek Kapitałowy", nr 9, s. 113-116.
112
Sierpińska M., Kustra A., (2002), Istota krótkoterminowej równowagi finansowej. [W:] Sierpińska M. (kierownik tematu), Równowaga finansowa w przedsiębiorstwie, s. 5-21.
113
Sierpińska M., Wędzki D., (2002), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wyd. 1, dodr. 6Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 274, [3] s.
114
Sierpińska M., (2002), Role of Banks in Securitization of the Enterprise Financial Assets. [W:] Future of the Banking : after the Year 2000 in the World and in the Czech Republic : Proceeding from the International Conference. 8, Comparision of the Banking Sectors in Transition Economies, Karviná : Silesian University in Opava : School of Business Administration in Karviná, s. 224-229.
115
Sierpińska M., (2002), System oceny centrów zysku w controllingowym rachunku odpowiedzialności, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 956, s. 118-135.
116
Sierpińska M., (2002), Techniki restrukturyzacji własności podmiotów gospodarczych. [W:] Niestrój R. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 273-281.
117
Sierpińska M., Tomala P., (2001), Wykorzystanie cash pooling'u w zarządzaniu płynnością finansową, "Nasz Rynek Kapitałowy", nr 9, s. 99-102.
118
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria SIERPIŃSKA] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - nr 557. - 116 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
119
Bogacz T., (2001), Konkurencyjność hutnictwa polskiego w warunkach integracji z Unią Europejską, Prom. Sierpińska M., Kraków : , 378 k.
120
Sierpińska M., Paliwoda G., (2001), Rodzaje i formy wypłat dywidend w spółkach kapitałowych, "Nasz Rynek Kapitałowy", nr 4, s. 78-84.
121
Sierpińska M., (2001), Skutki utrzymywania wysokich stóp procentowych w gospodarce, "Nasz Rynek Kapitałowy", nr 9, s. 15-18.
122
Sierpińska M., (2001), Obrót wierzytelnościami w Polsce, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 909, s. 114-122.
123
Sierpińska M., Paliwoda-Pękosz G., (2001), An Attempted Comparison of Performance of Companies Listed on the Polish Stock Exchange in the Years 1995-98, Measured on the Basis of the EVA and MVA Indicators, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", no 1, s. 45-61.
124
Sierpińska M., (2001), Rola kompensat w regulowaniu należności przedsiębiorstw. [W:] Czupiał J. (red.), Funkcjonowanie i rozwój organizacji w zmiennym otoczeniu : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez WSM w Legnicy oraz PP-H "Manager" S. A. w Warszawie, Legnica 11 września 2001 r, T. 1, Legnica : Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, s. 31-44.
125
Nesterak J., (2001), System oceny ośrodków odpowiedzialości za wyniki w controllingu operacyjnym, Prom. Sierpińska M., Kraków : , 334 k.
126
Sierpińska M., Młodkowski P., (2001), Podaż pieniądza a poziom inflacji w Polsce, "Nasz Rynek Kapitałowy", nr 12, s. 110-114.
127
Sierpińska M., Wędzki D., (2001), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wyd. 1, dodr. 4Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 274 s.
128
Sierpińska M., Paliwoda G., (2000), Poziom gotówki operacyjnej a możliwości rozwoju spółek notowanych na GPW, "Nasz Rynek Kapitałowy", nr 10, s. 45-48.
129
Sierpińska M., (2000), Cash flow a zdolność rozwojowa spółek akcyjnych. [W:] Borowiecki R. (red.), Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku, Kraków : KEiOP AE, s. 664-668.
130
Sierpińska M., Paliwoda G., (2000), Wpływ podatku dochodowego na poziom zysku netto w spółkach publicznych, "Nasz Rynek Kapitałowy", nr 1, s. 52-58.
131
Sierpińska M., Jachna T., (2000), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd. 2, dodr. 10Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 277, [1] s.
132
Sierpińska M., (1999), EVA - as a Measure of Enterprise Restructuring Effects. [W:] Borowiecki R. (red.), Restructuring of the National Economy under the Systemic Transformation: Papers from International Scientific Conference and CECIOS Assembly, Cracow, October 21-23th 1999, Warsaw ; Cracow : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", s. 247-263.
133
Sierpińska M., (1999), Polityka kredytowa wobec kontrahentów kluczem do utrzymania płynności finansowej, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 834, s. 76-86.
134
Sierpińska M., (1999), Przyczyny fuzji i przejęć przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych, "Nasz Rynek Kapitałowy", nr 1, s. 51-54.
135
Sierpińska M., Jachna T., (1999), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd. 2, dodr. 8Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 277 s.
136
Sierpińska M., (1999), Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 212, [4] s., [1] k. tabl.
137
Jamka J., (1999), Kryteria i sposoby pozyskiwania kapitału w polskich spółkach publicznych, Prom. Sierpińska M., Kraków : , 338 k.
138
Sierpińska M., Wędzki D., (1999), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wyd. 1, dodr. 3Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 276 s.
139
Paliwoda G., (1999), Próba modelowego ujęcia polityki dywidend w spółkach kapitałowych, Prom. Sierpińska M., Kraków : , 228 k.
140
Sierpińska M., Jachna T., (1998), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd. 2, dodr. 7Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 277 s.
141
Reiter T., Sierpińska M., (1998), Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych funkcjonujących na światowych rynkach kapitałowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 507, s. 121-142.
142
Sierpińska M., Wędzki D., (1998), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wyd. 1, dodr. 2Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 274, [3] s.
143
Sierpińska M., Bogacz T., (1998), Zakres subwencjonowania procesów restrukturyzacji i przedsięwzięć ochronnych w hutnictwie. [W:] Górka K. (red.), Nakłady gospodarcze na ochronę środowiska i źródła ich finansowania w hutnictwie żelaza i stali: materiały konferencji naukowej w Poraju koło Częstochowy, 14-15 maj 1998, Częstochowa : [s.n.], s. 64-77.
144
Sierpińska M., Bielińska I., Bogacz T., Paliwoda G., Stolarz B., (1998), Źródła finansowania procesów restrukturyzacji i ich wpływ na zmiany struktury kapitałowej przedsiębiorstw. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Zmiany struktury majątkowo-kapitałowej przedsiębiorstw w procesie ich przekształceń. [Cz. 1], s. 80-174.
145
Sierpińska M., Jachna T., (1998), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd. 2, dodr. 6Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 277, [1] s.
146
Sierpińska M., (1998), Zysk ekonomiczny jako miernik stopnia realizacji celów spółki. [W:] Borowiecki R. (red.), Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane-Kościelisko, 7-10 listopada 1998 roku, Kraków : Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie, s. 362-368.
147
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria SIERPIŃSKA] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - nr 514. - 80 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
148
Sierpińska M., Bogacz T., (1997), Koszty i korzyści fuzji spółek kapitałowych, "Penetrator", nr 5, s. 33-36.
149
Sierpińska M., (1997), Obligacje komunalne na rynku kapitałowym, "Penetrator", nr 3, s. 40-42.
150
Sierpińska M., Jachna T., (1997), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd. 2., dodr. 4Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 277, [1] s.
151
Sierpińska M., (1997), Rozmiary szarej strefy w gospodarce oraz sposoby jej ograniczania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 489, s. 61-74.
152
Sierpińska M., Reiter T., (1997), Przejęcie LBO i MBO, "Penetrator", nr 9, s. 46-48.
153
Sierpińska M., Bogacz T., (1997), Polskie hutnictwo w drodze do Unii... : przedsięwzięcia poprawiające konkurencyjność sektora hutniczego i źródła ich finansowania, "Penetrator", nr 12, s. 60-65.
154
Sierpińska M., Reiter T., (1997), Gwarantowanie emisji papierów wartościowych na świecie i w Polsce, "Penetrator", nr 2, s. 43-48.
155
Sierpińska M., Wędzki D., (1997), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 274, [2] s.
156
Sierpińska M., Bogacz T., (1997), Motywy fuzji i przejęć w układzie międzynarodowym : (na przykładzie hutnictwa żelaza). [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 324-333.
157
Sierpińska M., (1996), Krótkoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstw. [W:] Paszek Z. (red.), Rozważania o gospodarce : teoria i praktyka : [wykłady poświęcone zagadnieniom współczesnej ekonomii wygłoszone podczas Spotkań Akademii Ekonomicznej i Wydawnictwa Naukowego PWN z okazji 70-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz 45-lecia Wydawnictwa Naukowego PWN w dniach 3.10-21.11.1995 r.], Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 146-168.
158
Sierpińska M., Jachna T., (1996), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd. 2, (dodruk 3)Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 277 s.
159
Reiter T., Sierpińska M., (1996), Jak oceniać działalność funduszy inwestycyjnych, "Penetrator", nr 10, s. 24-33.
160
Sierpińska M., (1996), Krótkoterminowe papiery dłużne, "Penetrator", nr 6, s. 38-41.
161
Sierpińska M., (1996), Kierunki doskonalenia przeglądów analitycznych w raportach biegłych rewidentów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 477, s. 53-69.
162
Sierpińska M., (1996), Metody prognozowania należności oraz wpływów gotówkowych w przedsiębiorstwie, "Ekspert : rachunkowość i finanse", nr 1, s. 92-97.
163
Sierpińska M., Łukaszewski K., (1996), Strategie podziału zysku w spółkach kapitałowych, "Penetrator", nr 9, s. 51-57.
164
Sierpińska M., Wędzki D., (1996), Polityka upustów cenowych w przedsiębiorstwie, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 1, s. 8-11.
165
Wędzki D., (1996), Metody zarządzania kapitałem obrotowym brutto w przedsiębiorstwie: (propozycje rozwiązań w warunkach gospodarki polskiej), Prom. Sierpińska M., Kraków : , 353 k.
166
Sierpińska M., (1996), Determinanty polityki dywidendowej firm, "Penetrator", nr 8, s. 19-21.
167
Sierpińska M., Nesterak J., (1996), Kierunki restrukturyzacji zakładów dystrybucji gazu : (na przykładzie Zakładu Gazowniczego Kraków). [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 22-24 listopada 1996 roku, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, s. 541-547.
168
Sierpińska M., Nesterak J., (1996), Strategie finansowania majątku obrotowego przedsiębiorstw. [W:] Jan Duraj (red.), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym : konferencja naukowa, Łódź - Bukowina Tatrzańska, czerwiec 1996, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 197-206.
169
Sierpińska M., Paliwoda G., (1996), Modele wypłat dywident w spółkach kapitałowych, "Penetrator", nr 11, s. 26-30.
170
Sierpińska M., (1996), Nadzór nad należnościami przedsiębiorstwa, "Rachunkowość", nr 5, s. 229-233.
171
Sierpińska M., (1996), Restrukturyzacja przemysłu ciężkiego na przykładzie hutnictwa żelaza i stali. [W:] Górka K. (red.), Rola mezoekonomii w rynkowym systemie zarządzania gospodarką : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Józefa Gajdy, Kraków : AE Wydawnictwo Uczelniane, s. 69-77.
172
Sierpińska M., Wędzki D., (1995), Optymalizacja stanu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie, "Rachunkowość", nr 5, s. 241-244.
173
Sierpińska M., (1995), Ocena zobowiązań krótkoterminowych przedsiębiorstwa, "Rachunkowość", nr 7, s. 349-352.
174
Sierpińska M., (1995), Metodyka oceny kondycji finansowej spółek i branż. [W:] Sierpińska M. (kierownik tematu), Wykorzystanie analizy branżowej w ocenie kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw, s. 8-29.
175
Sierpińska M., (1995), Uwarunkowania polityki dywident w spółkach akcyjnych. [W:] Jan Duraj (red.), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym : konferencja naukowa, Łódź-Bukowina Tatrzańska, wrzesień 1995, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 95-107.
176
Sierpińska M., Hernik K., Nesterak J., Szczepaniak A., (1995), Analiza branżowa - przemysł. Cz. 1, "Penetrator - (dodatek) - Serwis i Analizy DAI", nr 1, s. 43-63.
177
Sierpińska M., Jachna T., (1995), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd. 2, dodr. 2Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 277 s.
178
Sierpińska M., (1995), Dane średniobranżowe jako baza porównań w ocenie efektywności spółek giełdowych. [W:] Sierpińska M. (kierownik tematu), Wykorzystanie analizy branżowej w ocenie kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw, s. 109-119.
179
Sierpińska M., Wędzki D., (1995), Sterowanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie, "Penetrator", nr 3, s. 19-22.
180
Sierpińska M., Wędzki D., (1995), Zarządzanie gotówką w przedsiębiorstwie jako podstawa maksymalizacji jego dochodów, "Bank i Kredyt", nr 7-8, s. 42-50.
181
Sierpińska M., (1995), Poziom kapitału obrotowego w branżach notowanych na GPW, "Penetrator", nr 6, s. 27-31.
182
Nesterak J., Sierpińska M., (1995), Charakterystyka branż do których należą spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. [W:] Sierpińska M. (kierownik tematu), Wykorzystanie analizy branżowej w ocenie kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw, s. 30-108.
183
Sierpińska M., (1995), Sposoby łączenia spółek i ich ekonomiczne skutki, "Bank", nr 11, s. 25-32.
184
Sierpińska M., (1995), Poziom dywident w spółkach notowanych na GPW w Warszawie, "Penetrator", nr 9, s. 21-26.
185
Sierpińska M., Paliwoda G., (1995), Wpływ dywidend na ceny akcji i obligacji, "Penetrator", nr 1, s. 39-41.
186
Sierpińska M., Hernik K., Nesterak J., Szczepaniak A., (1995), Analiza branżowa - przemysł. Cz. 2, "Penetrator - (dodatek) - Serwis i Analizy DAI", nr 2, s. 49-68.
187
Sierpińska M., Łukaszewski K., (1995), Problem podziału zysku w spółkach giełdowych, "Penetrator", nr 10, s. 24-29.
188
Sierpińska M., (1995), Wykorzystanie wskaźników rentowności w zarządzaniu przedsiębiorstwem, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 451, s. 75-85.
189
Sierpińska M., (1995), Postępowanie układowe i ugodowe w gospodarce przedsiębiorstw, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 46, nr 2 (541), s. 13-15.
190
Sierpińska M., (1994), Determinanty optymalnej polityki dywidend w spółkach, "Penetrator", nr 6, s. 17-19.
191
Górka K., Sierpińska M., (1994), Environmental Aspects of Restructuring the Sendzimir Steelworks at Cracow - Nowa Huta. [W:] Industrial and Environmental Policy in Poland (Biblioteka Ekonomia i Środowisko; nr 15), Cracow : European Association of Environmental and Resource Economists. Polish Division, s. 107-123.
192
Sierpińska M., Szczepaniak A., (1994), Przemysł odzieżowy na giełdzie, "Penetrator", nr 12, s. 55-56.
193
Sierpińska M., (1994), Skutki restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw w gospodarce polskiej. [W:] Borowiecki R. (red.), Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Krynica, 30.IX i 1.X.1994, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, s. 161-166.
194
Sierpińska M., Nesterak J., (1994), Dane średniobranżowe jako baza porównań w ocenie efektywności spółek giełdowych, "Penetrator", nr 11, s. 38-42.
195
Famielec J., Kożuch M., Sierpińska M., (1994), Ocena wdrażania i realizacji wybranych instrumentów polityki przemysłowej w Polsce. [W:] Famielec J., Małecki P., Sławiński D., Górnicki A. (kierownik tematu), Ocena skuteczności funkcjonowania wybranych instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej, s. 37-79.
196
Sierpińska M., (1994), Kontrowersje wokół dywidend, "Penetrator", nr 5, s. 8-9.
197
Sierpińska M., Jachna T., (1994), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd. 2Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 277, [1] s.
198
Sierpińska M., Nesterak J., (1994), Problemy pomiaru płynności finansowej i ich implikacje w praktyce spółek giełdowych, "Penetrator", nr 7-8, s. 7-10.
199
Sierpińska M., Nesterak J., (1994), Kierunki wykorzystania informacji o przepływach gotówkowych w spółkach, "Penetrator", nr 12, s. 49-54.
200
Górka K., Sierpińska M., (1994), Utilization of Wastes from Heavy Industry in Poland : Exemplified by the "T.Sendzimir" Steel Mill and Cracow Heat & Power Plant. [W:] Industrial and Environmental Policy in Poland : Selected Papers (Biblioteka Ekonomia i Środowisko; nr 15), Cracow : European Association of Environmental and Resource Economists. Polish Division, s. 97-106.
201
Sierpińska M., (1994), Funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw w warunkach transformacji rynkowej, "Przegląd Organizacji", nr 12, s. 17-21.
202
Sierpińska M., Paliwoda G., (1994), O rentowności spółek giełdowych, "Penetrator", nr 10, s. 10-14.
203
Sierpińska M., Jachna T., (1993), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 277, [1] s.
204
Sierpińska M., (1993), Ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 44, nr 8 (523), s. 18-20.
205
Sierpińska M., (1993), Wykorzystanie przedsięwzięć oszczędnościowych w procesie równoważenia rynku surowcowo-materiałowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 408, s. 71-85.
206
Sierpińska M., Jachna T., (1992), Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy w przedsiębiorstwie, Kraków : TEPRAGO, 79 s.
207
Sierpińska M., (1992), Potrzeba kształtowania procesów wyczerpywania się zasobów surowców mineralnych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 364, s. 39-50.
208
Sierpińska M., (1991), Znaczenie przedsięwzięć w dziedzinie oszczędzania stali dla restrukturyzacji produkcji przemysłowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 371, s. 107-118.
209
Jachna T., Kot J., Nehring A., Sierpińska M., (1991), Prywatyzacja działalności socjalno-bytowej przedsiębiorstw budowlano-montażowych. [W:] Borowiecki R. (red.), Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 239-267.
210
Sierpińska M., Jachna T., (1991), Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 40 s.
211
Sierpińska M., (1991), The Necessity of Introducing Raw-Material Saving and Energy-Saving Projects to Polish Industry. [W:] Górka K. (red.), Environmental and Economic Aspects of the Industrial Development in Poland : Selected Papers, Kraków : The Cracow Academy of Economics, s. 69-80.
212
Sierpińska M., (1991), Przedsięwzięcia oszczędnościowe w procesie równoważenia rynku surowcowo-materiałowego: (na przykładzie paliw, energii i wyrobów hutniczych), (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 103), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 192 s.
213
Sierpińska M., (1991), Nakłady i koszty pozyskania węgla jako podstawa oceny przedsięwzięć oszczędnościowych w zakresie energii, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 335, s. 99-114.
214
Sierpińska M., Dąbrowski A., (1991), Ekologiczne skutki rozwoju przemysłu surowcowego w Polsce i sposoby ich ograniczania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 336, s. 37-51.
215
Jachna T., Sierpińska M., (1991), Ocena bieżącej i rozwojowej działalności firmy, Kraków : Stabill, 131 s.
216
Sierpińska M., (1990), Programy oszczędnościowe jako element ochrony środowiska naturalnego. [W:] Górka K. (red.), Instrumenty ekonomiczne i prawne ochrony środowiska naturalnego w gospodarce rynkowej : materiały konferencyjne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 65-74.
217
Famielec J., Sierpińska M., (1990), Powiązania zaopatrzeniowo-produkcyjne między przedsiębiorstwami przemysłowymi w województwie krakowskim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 320, s. 101-120.
218
Sierpińska M., (1990), Ekonomiczno-finansowe stymulatory oszczędzania surowców i materiałów w przedsiębiorstwach, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 322, s. 33-44.
219
Jachna T., Kot J., Nehring A., Sierpińska M., (1990), Prywatyzacja działalności socjalno-bytowej przedsiębiorstw budowlano-montażowych. [W:] Borowiecki R. (red.), Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 239-267.
220
Jachna T., Kot J., Nehring A., Sierpińska M., (1990), Potrzeba i kierunki prywatyzacji działalności socjalno-bytowej przedsiębiorstw. [W:] Górka K. (red.), Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : cele - formy - procedury - dylematy : materiały konferencyjne, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 115-123.
221
Dąbrowski A., Sierpińska M., (1989), Liczmy straty - będą zyski, "Przegląd Techniczny", nr 27, s. 7-8.
222
Sierpińska M., (1989), Środki ograniczania niedoboru wyrobów hutniczych w gospodarce narodowej, "Gospodarka Materiałowa", R. 41, nr 1 (905), s. 1-5.
223
Dziura M., Sierpińska M., (1989), Badanie rozmiarów i struktury kosztów ochrony środowiska naturalnego w wybranych przedsiębiorstwach przemysłowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 292, s. 107-121.
224
Sierpińska M., (1989), Fakty są inne, "Przegląd Techniczny", nr 15, s. 9-10.
225
Górka K., Sierpińska M., (1988), Źródła finansowania ochrony środowiska na przykładzie kombinatu metalurgicznego Huta im. Lenina, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 261, s. 191-208.
226
Sierpińska M., (1988), Międzyzakładowe porównanie kosztów pracy na przykładzie wybranych hut polskich, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 266, s. 53-68.
227
Sierpińska M., (1988), Kształtowanie relacji między nakładami na rozwój bazy surowcowej i na przedsięwzięcia przynoszące oszczędności materiałowe. [W:] Janasz W. (red.), Czynniki wzrostu efektywności gospodarowania w przemyśle polskim : (materiały konferencyjne), Szczecin : Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 195-201.
228
Sierpińska M., (1987), Przyczyny i skutki niedoboru wyrobów hutniczych w gospodarce narodowej, "Gospodarka Materiałowa", R. 39, nr 23-24 (879-880), s. 560-563.
229
Sierpińska M., (1986), Program inwestycyjny a stopień przetwórstwa w hutnictwie żelaza i stali w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 230, s. 99-110.
230
Sierpińska M., (1986), Przetargi jako forma wyboru wykonawców zamówień rządowych, "Gospodarka Materiałowa", R. 38, nr 4 (836), s. 92-94.
231
Sierpińska M., (1986), Drogi obniżki stalochłonności produkcji przemysłowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 220, s. 57-72.
232
Sierpińska M., (1985), Zmiany struktury produkcji hutniczej jako kierunek modernizacji polskiego hutnictwa, "Gospodarka Planowa", R. 40, 10 (474), s. 527-531.
233
Sierpińska M., (1985), Relacje cen zbytu wyrobów hutniczych o zróżnicowanym stopniu uszlachetniania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 209, s. 27-41.
234
Sierpińska M., (1983), Sposoby pomiaru poziomu przetwórstwa (na przykładzie hutnictwa żelaza), "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 34, nr 5 (400), s. 18-21.
235
Sierpińska M., (1982), Wzrost stopnia przetwórstwa a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw hutniczych, Prom. Byrski B., Kraków : , [4] k., 283 k.
236
Winiarski W., Sierpińska M., (1979), Budowa i eksploatacja Huty im. Lenina (niektóre aspekty gospodarcze i społeczne), "Problemy Ekonomiczne", R. 18, nr 3/71, s. 19-33.
237
Sierpińska M., Ruda S., (1979), Planowanie i analiza produkcji. [W:] Janik K. (red.), Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 77-96.
238
Sierpińska M., (1978), Kierunki zmian struktury produkcji w hutnictwie żelaza w Polsce, "Wiadomości Hutnicze", R. 34, nr 11-12, s. 384-388.
239
Sierpińska M., Rejmer M., (1978), Problemy funkcjonowania mierników produkcji w warunkach kombinatu hutniczego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 106, s. 127-146.
240
Sierpińska M., (1978), Kierunki zmian w systemie finansowym przemysłu kluczowego po 1971 roku (na przykładzie Huty im. Lenina), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 95, s. 45-61.
241
Górka K., Legutko M., (1978), Koszty pracy w przemyśle na przykładzie hutnictwa żelaza, "Wiadomości Hutnicze", R. 34, nr 1, s. 28-32.
242
Borowiecki R., Legutko M., Toton-Famielec J., Wajda W., (1977), Wnioski z konferencji naukowej n.t.: "Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych", "Problemy Ekonomiczne", R. 16, nr 2/62, s. 90-94.
243
Borowiecki R., Legutko M., (1977), Raport z przebiegu konferencji naukowej nt. "Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych", "Problemy Ekonomiczne", nr 2/62, s. 15-19.
244
Legutko M., (1975), Procesy innowacyjne w hutnictwie na przykładzie huty im. Lenina, "Hutnik", R. 42, nr 3, s. 137-141.
245
Sierpińska M., Kowalik M., Litwa P., Szewczyk A., (2010), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji,, Sierpińska M. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 149 k.
246
Kowalik M., Litwa P., Sierpińska M., (2009), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji,, Sierpińska M. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 163 k.
247
Sierpińska M., Kowalik M., Litwa P., (2008), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji,, Sierpińska M. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 164 s.
248
Sierpińska M., Kowalik M., Litwa P., (2007), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji,, Sierpińska M. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 133 s.
249
System raportowania wyników w controllingu operacyjnym, (2005), Sierpińska M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 241 k.
250
Kondycja finansowa polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji z Unią Europejską, (2004), Sierpińska M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 253 k.
251
Sierpińska M., (2003), Wielopoziomowy system ocen przedsiębiorstw, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 132 k.
252
Równowaga finansowa w przedsiębiorstwie, (2002), Sierpińska M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 171 k.
253
Sierpińska M., Nesterak J., Kustra A., (2002), System kontrolingu kompleksowego w przedsiębiorstwie: aneks, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 58 k.
254
Sierpińska M., Nesterak J., Kustra A., (2001), System kontrolingu kompleksowego w przedsiębiorstwie, Sierpińska M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 121 k.
255
Sierpińska M., Paliwoda G., (1999), Procesy fuzji i przejęć w gospodarce polskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 58 k.
256
Sierpińska M., Reiter T., (1996), Instytucje inwestycyjne na rynku kapitałowym, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 127 k.
257
Wykorzystanie analizy branżowej w ocenie kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw, (1995), Sierpińska M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 120 k.
1
@book{UEK:2168333907,
author = "Sierpińska Maria and Sierpińska-Sawicz Agata and Węgrzyn Ryszard",
title = "Controlling finansowy w przedsiębiorstwie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-01-20121-0",
}
2
@article{UEK:2168329859,
author = "Sierpińska Maria and Kulisa Beata",
title = "Koszty finansowania dłużnego w świetle nowych rozwiązań podatkowych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "514",
pages = "404-415",
year = "2018",
}
3
@article{UEK:2168323903,
author = "Sierpińska Maria and Kulisa Beata",
title = "Directions of Change in Corporate Fringe Benefits",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "1 (91)",
pages = "219-229",
year = "2018",
}
4
@unpublished{UEK:2168335007,
author = "Zubek Michał",
title = "Koncepcja controllingu w urzędzie administracji samorządowej szczebla gminnego",
adress = "Kraków",
year = "2017",
}
5
@article{UEK:2168323433,
author = "Kulisa Beata and Sierpińska Maria",
title = "Nowa rola komitetów audytu w spółkach zainteresowania publicznego",
journal = "Studia i Prace WNEiZ US",
number = "50, t. 3",
pages = "131-142",
adress = "",
year = "2017",
}
6
@book{UEK:2168314991,
author = "Sierpińska Maria and Wędzki Dariusz",
title = "Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
edition = "Wyd. 1, 11 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15136-2",
}
7
@article{UEK:2168322811,
author = "Sierpińska Maria and Kowalik Małgorzata",
title = "Growth of Exports as a Precondition for Reindustrialisation of the Polish Economy",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "5 (89) cz. 1",
pages = "377-387",
year = "2017",
}
8
@inbook{UEK:2168309149,
author = "Kulisa Beata and Sierpińska Maria",
title = "Kierunki zmian w obszarze płacy minimalnej oraz ich skutki",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem : analiza współczesnych uwarunkowań, koncepcji i determinant",
pages = "173-184",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-62-1 ; 978-83-65173-63-8",
}
9
@article{UEK:2168312925,
author = "Kulisa Beata and Sierpińska Maria",
title = "Wzrost gospodarczy a płace minimalne w Polsce",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "4 (82), cz. 1",
pages = "759-768",
adress = "",
year = "2016",
}
10
@inbook{UEK:2168307903,
author = "Sierpińska Maria and Kulisa Beata",
title = "The Level of Minimum Wages in Poland as Compared to Other Countries",
booktitle = "Expectations and Challenges of Modern Economy and Enterprises : Problems, Concepts, Activities",
pages = "43-55",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-51-5 ; 978-83-65173-52-2",
}
11
@article{UEK:2168297523,
author = "Sierpińska Maria and Gajda-Kantorowska Małgorzata",
title = "Obce źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "116",
pages = "433-441",
year = "2015",
issn = "1640-6818",
}
12
@article{UEK:2168303895,
author = "Sierpińska Maria and Królikowska Elżbieta",
title = "Pożyczki jako źródło finansowania spółek powiązanych kapitałowo",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "74, t.2",
pages = "393-402",
adress = "",
year = "2015",
issn = "1640-6818",
}
13
@article{UEK:2168288767,
author = "Sierpińska Maria and Czapiński Janusz and Sierpińska-Sawicz Agata",
title = "Dyskryminacja płacowa kobiet w jednostkach organizacyjnych w Polsce",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "1",
pages = "41-54",
year = "2015",
}
14
@article{UEK:2168281989,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Zastosowanie nettingu w rozliczeniach wewnątrzkorporacyjnych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "326",
pages = "222-231",
adress = "",
year = "2014",
}
15
@article{UEK:2168292047,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Terminy płatności faktur w obrocie gospodarczym w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "198, cz. 2",
pages = "131-140",
adress = "",
year = "2014",
}
16
@article{UEK:2168290461,
author = "Kustra Arkadiusz and Sierpińska Maria",
title = "Ewolucja funkcji dyrektora finansowego w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "66",
pages = "757-766",
adress = "",
year = "2014",
issn = "1640-6818",
}
17
@book{UEK:2168278465,
author = "Sierpińska Maria and Niedbała Bogusław",
title = "Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie : centra odpowiedzialności w teorii i praktyce",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2013",
edition = "Wyd. 1, dodr. 5",
issn = "",
isbn = "978-83-01-13893-6",
}
18
@book{UEK:2168246226,
author = "Dyduch Alina and Sierpińska Maria and Wilimowska Zofia",
title = "Finanse i rachunkowość",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2013",
issn = "",
isbn = "978-83-208-2062-1",
}
19
@article{UEK:2168303125,
author = "Sierpińska Maria and Bąk Patrycja",
title = "Financial Structure of Mining Sector Companies During an Economic Slowdown",
journal = "Archives of Mining Sciences",
number = "vol. 57, no 4",
pages = "1089-1100",
year = "2012",
}
20
@inbook{UEK:2168247580,
author = "Sierpińska Maria and Rzeszowski Piotr",
title = "Krótkoterminowa równowaga kapitałowa w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego",
booktitle = "Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza",
pages = "517-532",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-81-5",
}
21
@unpublished{UEK:2168271880,
author = "Sierpińska Maria and Kowalik Małgorzata",
title = "Efektywność zarządzania kapitałem obcym w polskich przedsiębiorstwach",
booktitle = "Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa",
pages = "182-204",
year = "2012",
}
22
@book{UEK:2168261648,
author = "Sierpińska Maria and Jachna Tomasz",
title = "Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
edition = "Wyd. 3 zm. i uaktualnione, dodr. 7",
issn = "",
isbn = "978-83-01-14987-1",
}
23
@unpublished{UEK:2168238780,
author = "Szewczyk Anna",
title = "Przyczyny nieudanych fuzji i przejęć w fazie Post Merger Integration (PMI)",
adress = "Kraków",
year = "2012",
}
24
@article{UEK:2168259384,
author = "Sierpińska Maria and Rzeszowski Piotr",
title = "Determinanty płynności finansowej w przemyśle metalurgicznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "50",
pages = "197-208",
adress = "",
year = "2012",
issn = "1640-6818",
}
25
@article{UEK:2168275591,
author = "Rzeszowski Piotr and Sierpińska Maria",
title = "Financing Structure of Enterprises in the Metal Industry in Poland Between 2000 and 2010",
journal = "Contemporary Economics",
number = "vol. 6, 3",
pages = "66-75",
year = "2012",
}
26
@book{UEK:2168289823,
author = "Sierpińska Maria and Jachna Tomasz",
title = "Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2011",
edition = "Wyd. 3 zm. i uaktual., dodr. 5",
isbn = "978-83-01-14987-1",
}
27
@inbook{UEK:2166536569,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Sources for Obtaining Contractor Data by Business in Poland",
booktitle = "Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy : Studies from Economics and Management",
pages = "211-224",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-35-8",
}
28
@inbook{UEK:2168220132,
author = "Sierpińska Maria and Woś Agnieszka",
title = "Wpływ programów lojalnościowych na wielkość przychodów ze sprzedaży w aptekach",
booktitle = "Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego",
pages = "865-880",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-95-2",
}
29
@unpublished{UEK:2168260636,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Struktura finansowania przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego",
booktitle = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Etap 6, Uwarunkowania restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw w warunkach transformacji",
pages = "149-182",
year = "2011",
}
30
@book{UEK:52348,
title = "Contemporary trends in management and finance : theory and practice",
editor = Sierpińska Maria,
editor = Szczepankowski Piotr,
adress = "Warsaw",
publisher = "Vizja Press & IT",
year = "2010",
isbn = "978-83-61086-78-9",
}
31
@unpublished{UEK:52059,
author = "Królikowska Elżbieta",
title = "Należności trudne jako przyczyna upadłości przedsiębiorstw w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2010",
}
32
@inbook{UEK:2161911369,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Methods of Customers' Credit Risk Assessment",
booktitle = "Enterprise in the Face of Challenges of the 21st Century Economy",
pages = "453-468",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Dom Organizatora",
year = "2010",
isbn = "978-83-7285-509-1",
}
33
@unpublished{UEK:51017,
author = "Woś Agnieszka",
title = "Wpływ programów lojalnościowych na wyniki finansowe aptek",
adress = "Kraków",
year = "2010",
}
34
@article{UEK:2168275593,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Sposoby odzyskiwania należności przez przedsiębiorstwa",
journal = "Współczesna Ekonomia",
number = "vol. 4, 4",
pages = "187-202",
year = "2010",
}
35
@inbook{UEK:2165994732,
author = "Sierpińska Maria and Różański Jerzy",
title = "Zarządzanie kredytem kupieckim w warunkach kryzysu finansowego",
booktitle = "Dylematy zarządzania organizacjami we współczesnej gospodarce",
pages = "360-374",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-7283-354-9",
}
36
@book{UEK:51381,
title = "Zarządzanie finansami we współczesnych przedsiębiorstwach",
editor = Sierpińska Maria,
adress = "Warszawa",
publisher = "Vizja Press & IT",
year = "2009",
isbn = "978-83-61086-48-2",
}
37
@inbook{UEK:2162108287,
author = "Sierpińska Maria and Kustra Arkadiusz",
title = "Future Developments of Remuneration Systems in the Coal Mining Industry",
booktitle = "Global and Regional Challenges for the 21st Century Economies",
pages = "227-237",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2009",
isbn = "978-83-927790-4-9",
}
38
@book{UEK:2168218440,
author = "Sierpińska Maria and Wędzki Dariusz",
title = "Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2009",
edition = "Wyd. 1, 10 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15136-2",
}
39
@book{UEK:2168237124,
author = "Sierpińska Maria and Jachna Tomasz",
title = "Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2009",
edition = "Wyd. 3 zm. i uaktual., dodr. 4",
issn = "",
isbn = "978-83-01-14987-1",
}
40
@unpublished{UEK:51484,
author = "Bąk Robert",
title = "Synergia operacyjna jako efekt przejęcia kontroli nad przedsiębiorstwem przez inwestora strategicznego (na przykładzie polskich spółek przemysłu oponiarskiego)",
adress = "Kraków",
year = "2009",
}
41
@article{UEK:50450,
author = "Sierpińska Maria and Sierpińska Agata",
title = "Rozwój alternatywnych systemów obrotu w Europie",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "48",
pages = "717-726",
adress = "",
year = "2009",
}
42
@inbook{UEK:2168231108,
author = "Sierpińska Agata and Sierpińska Maria",
title = "Analiza porównawcza alternatywnych systemów obrotu giełdowego",
booktitle = "Zarządzanie finansami we współczesnych przedsiębiorstwach T. 2, Finansowanie i działalność inwestycyjna przedsiębiorstw",
pages = "67-93",
adress = "Warszawa",
publisher = "Vizja Press & IT",
year = "2009",
isbn = "978-83-61086-49-9",
}
43
@article{UEK:50224,
author = "Sierpińska Maria and Szczepankowski Piotr",
title = "Badanie koniunktury spółek rynku New Connect : metodologia i próbna weryfikacja proponowanych modeli",
journal = "Badania Operacyjne i Decyzje",
number = "3",
pages = "89-105",
year = "2008",
}
44
@book{UEK:2168288193,
author = "Sierpińska Maria and Wędzki Dariusz",
title = "Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2008",
edition = "Wyd. 1, 9 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15136-2",
}
45
@unpublished{UEK:51609,
author = "Madyda Aneta",
title = "Szacowanie ryzyka przedsięwzięć budowlanych przez wykonawcę na etapie przygotowania oferty",
adress = "Kraków",
year = "2008",
}
46
@article{UEK:50870,
author = "Sierpińska Maria and Litwa Piotr",
title = "Raporty wewnętrzne jako źródło informacji analitycznej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "9 (1209)",
pages = "225-236",
year = "2008",
}
47
@article{UEK:50856,
author = "Bąk Robert and Sierpińska Maria",
title = "Przesłanki powodzenia fuzji i przejęć przedsiębiorstw",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1200",
pages = "28-38",
adress = "",
year = "2008",
}
48
@book{UEK:52091,
author = "Sierpińska Maria and Wędzki Dariusz",
title = "Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2007",
edition = "Wyd. 1, 8 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15136-2",
}
49
@inbook{UEK:2168229528,
author = "Sierpińska Agata and Sierpińska Maria",
title = "NewConnect jako źródło pozyskiwania kapitału dla małych podmiotów gospodarczych",
booktitle = "Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu",
pages = "89-102",
adress = "Warszawa",
publisher = "Vizja Press&It",
year = "2007",
isbn = "978-83-60283-98-1",
}
50
@article{UEK:2168295943,
author = "Sierpińska Maria and Bąk Robert",
title = "Determinanty powodzenia fuzji i przejęć przedsiębiorstw",
journal = "Współczesna Ekonomia",
number = "vol. 1, 1",
pages = "53-70",
year = "2007",
}
51
@book{UEK:51884,
author = "Sierpińska Maria and Jachna Tomasz",
title = "Metody podejmowania decyzji finansowych : analiza przykładów i przypadków",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15013-6",
}
52
@inbook{UEK:2165687689,
author = "Kustra Arkadiusz and Sierpińska Maria",
title = "Raporty controllingowe jako źródło informacji menedżerskiej",
booktitle = "Narzędzia controllingu w przedsiębiorstwie",
pages = "247-262",
adress = "Warszawa",
publisher = "Vizja Press&It",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "83-60283-91-5 ; 978-83-60283-91-2",
}
53
@inbook{UEK:2166587784,
author = "Sierpińska Maria and Sierpińska Agata",
title = "Raportowanie realizacji zadań w controllingu",
booktitle = "System raportowania wyników w controllingu operacyjnym",
pages = "47-94",
adress = "Warszawa",
publisher = "VIZJA PRESS&IT",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "83-60283-45-1",
}
54
@book{UEK:51956,
author = "Sierpińska Maria and Jachna Tomasz",
title = "Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2007",
edition = "Wyd. 3 zm. i uaktual., dodr. 3",
issn = "",
isbn = "978-83-01-14987-1",
}
55
@article{UEK:51023,
author = "Sierpińska Maria and Młodkowski Paweł",
title = "Próba weryfikacji teorii kredytu kupieckiego w branży odzieżowej w Polsce",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1152",
pages = "480-490",
adress = "",
year = "2007",
}
56
@inbook{UEK:2166095423,
author = "Sierpińska Maria and Niedbała Bogusław",
title = "Systemy premiowania w controllingu operacyjnym",
booktitle = "Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki",
pages = "307-319",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2007",
isbn = "978-83-924656-3-8",
}
57
@unpublished{UEK:52368,
author = "Długosz Agnieszka",
title = "Koncepcja systemu controllingu kosztów w zintegrowanym cyklu życia produktu",
adress = "Kraków",
year = "2007",
}
58
@book{UEK:51955,
title = "Narzędzia controllingu w przedsiębiorstwie",
editor = Sierpińska Maria,
editor = Kustra Arkadiusz,
adress = "Warszawa",
publisher = "Vizja Press&It",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "83-60283-91-5 ; 978-83-60283-91-2",
}
59
@book{UEK:52007,
title = "System raportowania wyników w controllingu operacyjnym",
editor = Sierpińska Maria,
adress = "Warszawa",
publisher = "VIZJA PRESS&IT",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "83-60283-45-1",
}
60
@unpublished{UEK:2168286505,
author = "Sierpińska Maria and Kowalik Małgorzata and Litwa Piotr",
title = "Efekty restrukturyzacji oraz kierunki rozwoju górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1990-2015",
booktitle = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany poziomu uprzemysłowienia i struktury przemysłu a rozwój pozaprzemysłowy dziedzin gospodarki Polski w latach 1994-2004",
pages = "85-135",
year = "2006",
}
61
@article{UEK:51875,
author = "Sierpińska Maria and Dróżdż Michał",
title = "Narzędzia controllingu strategicznego w przedsiębiorstwie - analiza porównawcza",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1125",
pages = "103-115",
adress = "",
year = "2006",
}
62
@book{UEK:2168221266,
author = "Sierpińska Maria and Jachna Tomasz",
title = "Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2006",
edition = "Wyd. 3 zm. i uaktual., 2 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-14987-1 ; 83-01-14987-6",
}
63
@unpublished{UEK:52587,
author = "Kowalik Małgorzata",
title = "Strategia zarządzania kapitałem obrotowym brutto jako czynnik kreowania wartości dla akcjonariuszy",
adress = "Kraków",
year = "2006",
}
64
@book{UEK:2165760206,
title = "Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój",
editor = Sierpińska Maria,
editor = Jaki Andrzej,
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-89726-02-5",
}
65
@article{UEK:51155,
author = "Sierpińska Maria and Kowalik Małgorzata",
title = "Kształtowanie się płynności finansowej w przemyśle chemicznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "731",
pages = "259-271",
year = "2006",
}
66
@article{UEK:2168229588,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Wielowymiarowość celów przedsiębiorstwa a zadania controllingu finansowego",
journal = "Controlling i Rachunkowość Zarządcza",
number = "2",
pages = "25-28",
year = "2006",
}
67
@inbook{UEK:2165914975,
author = "Bąk Robert and Sierpińska Maria",
title = "Metoda kwantyfikacji efektu synergii finansowej jako konsekwencji łączenia się i podziału przedsiębiorstw w modelu Z. Fluck i A.W. Lyncha",
booktitle = "Problemy zarządzania finansami we współczesnych przedsiębiorstwach",
pages = "117-133",
adress = "Warszawa",
publisher = "Vizja Press & IT",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "978-83-60283-40-0 ; 83-60283-40-0",
}
68
@article{UEK:51154,
author = "Sierpińska Maria and Kowalik Małgorzata",
title = "Kierunki zmian rentowności przedsiębiorstw w przemyśle lekkim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "731",
pages = "273-292",
year = "2006",
}
69
@article{UEK:2165898566,
author = "Sierpińska Maria and Litwa Piotr",
title = "Raportowanie controllingowe w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw",
number = "48",
pages = "789-799",
adress = "",
year = "2006",
issn = "1640-6818",
}
70
@inbook{UEK:2166220122,
author = "Sierpińska Maria and Kustra Arkadiusz",
title = "Organizacja controllingu finansowego w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem",
pages = "158-165",
adress = "Warszawa",
publisher = "Vizja Press&It",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-60283-13-3",
}
71
@inbook{UEK:2165735404,
author = "Sierpińska Maria and Kustra Arkadiusz",
title = "Evaluation of the Value of Enterprises Formed in the Process of Vertical Merger",
booktitle = "Contemporary Aspects of Management and Restructuring",
pages = "169-189",
adress = "Warsaw ; Cracow",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Abrys",
year = "2006",
isbn = "83-85827-95-1",
}
72
@inbook{UEK:2166219727,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Funkcja menedżera finansowego i controllera w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa",
booktitle = "Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem",
pages = "147-157",
adress = "Warszawa",
publisher = "Vizja Press&It",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-60283-13-3",
}
73
@inbook{UEK:2165770046,
author = "Sierpińska Maria and Kustra Arkadiusz",
title = "Efekty synergii w procesach fuzji i przejęć w branży górnieczej",
booktitle = "Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój",
pages = "587-596",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-89726-02-5",
}
74
@inbook{UEK:2166384450,
author = "Sierpińska Maria and Młodkowski Paweł",
title = "An Attempt to Veryfy the Trade Credit in Clothindustry in Poland Trade Credit in Poland and Trade Credit Theories : a Cloth Industry Case",
booktitle = "Enterprises, Entrepreneurship in the Face of Globalization and European Integration - Economic, Legislative and Social Challenges",
pages = "117-126",
adress = "Cracow",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Abrys",
year = "2006",
isbn = "83-89726-04-1",
}
75
@unpublished{UEK:52588,
author = "Niedbała Bogusław",
title = "System controllingu w przedsiębiorstwie zarządzanym przez projekty",
adress = "Kraków",
year = "2006",
}
76
@book{UEK:52134,
title = "Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem",
editor = Sierpińska Maria,
adress = "Warszawa",
publisher = "Vizja Press&It",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-60283-13-3",
}
77
@inbook{UEK:2166038051,
author = "Sierpińska Maria and Kowalik Małgorzata",
title = "Czynniki kształtujące rentowność kapitału własnego w przemyśle chemicznym",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki",
pages = "448-457",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-907047-4-9",
}
78
@inbook{UEK:2166503837,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Skutki braku spójności polityki zarządzania wierzytelnościami",
booktitle = "Unowocześnianie przemysłu i usług - organizacja i finansowanie",
pages = "268-279",
adress = "Katowice",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-85587-16-0",
}
79
@book{UEK:2168221290,
author = "Sierpińska Maria and Wędzki Dariusz",
title = "Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2005",
edition = "Wyd. 1, dodr. 7.",
issn = "",
isbn = "83-01-14441-6",
}
80
@unpublished{UEK:2168221234,
author = "Potocka-Lewicka Sylwia",
title = "Finansowe instrumenty kreowania wartości dla akcjonariuszy w grupie kapitałowej",
adress = "Kraków",
year = "2005",
}
81
@book{UEK:2168221236,
author = "Sierpińska Maria and Jachna Tomasz",
title = "Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2005",
edition = "Wyd. 3 zm. i uaktual., dodr.",
issn = "",
isbn = "83-01-14563-3",
}
82
@article{UEK:2166372275,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Kompensaty i netting jako formy rozliczeń między podmiotami gospodarczymi",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw",
number = "43",
pages = "665-674",
adress = "",
year = "2005",
issn = "1640-6818",
}
83
@unpublished{UEK:2168306467,
author = "Litwa Piotr and Sierpińska Maria",
title = "Teoretyczne podstawy informacji i raportowania",
booktitle = "System raportowania wyników w controllingu operacyjnym",
pages = "5-75",
year = "2005",
}
84
@book{UEK:2168221568,
title = "Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie",
editor = Sierpińska Maria,
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2004",
isbn = "83-89355-43-4",
}
85
@book{UEK:2168231368,
author = "Sierpińska Maria and Jachna Tomasz",
title = "Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2004",
edition = "Wyd. 3 zm. i uaktualnione",
issn = "",
isbn = "83-01-14206-5",
}
86
@article{UEK:2168244928,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Determinanty płynności finansowej przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw",
number = "43",
pages = "851-860",
adress = "",
year = "2004",
issn = "1640-6818",
}
87
@inbook{UEK:2168222236,
author = "Kustra Arkadiusz and Sierpińska Maria",
title = "Idea i rodzaje controllingu w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie",
pages = "11-36",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2004",
isbn = "83-89355-43-4",
}
88
@unpublished{UEK:2168252416,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Metodyka oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw",
booktitle = "Kondycja finansowa polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji z Unią Europejską",
pages = "24-87",
year = "2004",
}
89
@unpublished{UEK:2168221666,
author = "Tomala Paweł",
title = "Zarządzanie długiem w grupie kapitałowej",
adress = "Kraków",
year = "2004",
}
90
@inbook{UEK:2168222244,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Controlling finansowy",
booktitle = "Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie",
pages = "265-304",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2004",
isbn = "83-89355-43-4",
}
91
@article{UEK:2168222866,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Zawartość informacyjna rachunku przepływów pieniężnych",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1042",
pages = "181-191",
adress = "",
year = "2004",
}
92
@inbook{UEK:2168223848,
author = "Sierpińska Maria and Niedbała Bogusław",
title = "Wady i zalety tradycyjnych mierników oceny centrów inwestycji",
booktitle = "Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój",
pages = "95-103",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "s. n.",
year = "2003",
isbn = "83-907047-3-0",
}
93
@article{UEK:2168223052,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Problemy pomiaru płynności finansowej w przedsiębiorstwie w świetle znowelizowanej ustawy o rachunkowości",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "974",
pages = "172-183",
adress = "",
year = "2003",
}
94
@book{UEK:2168237122,
author = "Sierpińska Maria and Jachna Tomasz",
title = "Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2003",
edition = "Wyd. 2, dodr. 12",
isbn = "83-01-11187-9",
}
95
@book{UEK:2168225188,
author = "Sierpińska Maria and Niedbała Bogusław",
title = "Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie : centra odpowiedzialności w teorii i praktyce",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-01-13893-9",
}
96
@book{UEK:2168277333,
title = "Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie : materiały konferencyjne",
editor = Sierpińska Maria,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania",
year = "2003",
isbn = "03-88953-99-0",
}
97
@article{UEK:2168231106,
author = "Sierpińska Maria",
title = "System ocen ośrodków odpowiedzialności za koszty w controllingowej strukturze przedsiębiorstwa",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "993",
pages = "187-199",
adress = "",
year = "2003",
}
98
@article{UEK:2168223386,
author = "Sierpińska Maria and Kustra Arkadiusz",
title = "Ekonomiczno-finansowe skutki postępowań układowych w przedsiębiorstwach",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "631",
pages = "151-160",
year = "2003",
}
99
@misc{UEK:2168245514,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Commercial Papers as a Source of Company Financing",
booktitle = "Ekonomika a management 2003 - bez hranic",
pages = "10",
adress = "Praha",
publisher = "Vysoká Škola Ekonomická v Praze, Fakulta podnikovohospodářská",
year = "2003",
isbn = "80-239-1538-X",
}
100
@inbook{UEK:2168277307,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Controlling finansowy w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie : materiały konferencyjne",
pages = "159-182",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania",
year = "2003",
isbn = "03-88953-99-0",
}
101
@unpublished{UEK:2168253428,
author = "Sierpińska Maria and Wójcik Małgorzata",
title = "Sposoby zmniejszenia poziomu aktywów obrotowych",
booktitle = "Równowaga finansowa w przedsiębiorstwie",
pages = "22-79",
year = "2002",
}
102
@unpublished{UEK:2168262150,
author = "Rudnicki Artur",
title = "Model controllingu operacyjnego w przedsiębiorstwach miejskiej komunikacji zbiorowej",
adress = "Kraków",
year = "2002",
}
103
@inbook{UEK:2168224972,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Determinanty obniżki kosztów w hutnictwie polskim",
booktitle = "Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw",
pages = "532-539",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "KEiOP AE",
year = "2002",
isbn = "83-907047-1-4",
}
104
@book{UEK:2168237120,
author = "Sierpińska Maria and Jachna Tomasz",
title = "Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2002",
edition = "Wyd. 2, dodr. 11",
isbn = "83-01-11187-9",
}
105
@misc{UEK:2168224236,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Sierpińska Maria,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
106
@article{UEK:2168224094,
author = "Sierpińska Maria and Włodarczyk Robert",
title = "Rozwój instrumentów pochodnych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "560",
pages = "169-187",
year = "2002",
}
107
@inbook{UEK:2168239108,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Methods of Ownership Restructurization",
booktitle = "Ekonomika Firiem 2002",
pages = "363-367",
adress = "Košice",
publisher = "Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Ekonomická Univerzita v Bratislave",
year = "2002",
isbn = "80-225-1583-3",
}
108
@article{UEK:2168239378,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Debt Circulation Agencies in Poland",
journal = "Acta academica karviniensia",
number = "1",
pages = "249-255",
year = "2002",
}
109
@unpublished{UEK:2168253430,
author = "Sierpińska Maria and Kulisa Beata and Nesterak Janusz and Tomala Paweł",
title = "Sposoby podnoszenia krótkoterminowych źródeł finansowania",
booktitle = "Równowaga finansowa w przedsiębiorstwie",
pages = "80-168",
year = "2002",
}
110
@misc{UEK:2168230252,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Dlaczego należy oddłużyć polskie przedsiębiorstwa?",
booktitle = "Nasz Rynek Kapitałowy",
number = "11",
pages = "4",
year = "2002",
}
111
@article{UEK:2168229988,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Restrukturyzacja własności jako metoda generowania wartości dla akcjonariuszy",
journal = "Nasz Rynek Kapitałowy",
number = "9",
pages = "113-116",
year = "2002",
}
112
@unpublished{UEK:2168253426,
author = "Sierpińska Maria and Kustra Arkadiusz",
title = "Istota krótkoterminowej równowagi finansowej",
booktitle = "Równowaga finansowa w przedsiębiorstwie",
pages = "5-21",
year = "2002",
}
113
@book{UEK:2168237126,
author = "Sierpińska Maria and Wędzki Dariusz",
title = "Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
year = "2002",
edition = "Wyd. 1, dodr. 6",
issn = "",
isbn = "83-01-12193-9",
}
114
@inbook{UEK:2168239404,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Role of Banks in Securitization of the Enterprise Financial Assets",
booktitle = "Future of the Banking : after the Year 2000 in the World and in the Czech Republic : Proceeding from the International Conference. 8, Comparision of the Banking Sectors in Transition Economies",
pages = "224-229",
adress = "Karviná",
publisher = "Silesian University in Opava ; School of Business Administration in Karviná",
year = "2002",
isbn = "80-7248-174-6",
}
115
@article{UEK:2168231090,
author = "Sierpińska Maria",
title = "System oceny centrów zysku w controllingowym rachunku odpowiedzialności",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "956",
pages = "118-135",
adress = "",
year = "2002",
}
116
@inbook{UEK:2168225174,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Techniki restrukturyzacji własności podmiotów gospodarczych",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.)",
pages = "273-281",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
isbn = "83-7252-132-8",
}
117
@article{UEK:2168230256,
author = "Sierpińska Maria and Tomala Paweł",
title = "Wykorzystanie cash pooling'u w zarządzaniu płynnością finansową",
journal = "Nasz Rynek Kapitałowy",
number = "9",
pages = "99-102",
year = "2001",
}
118
@misc{UEK:2168233698,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Sierpińska Maria,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
119
@unpublished{UEK:2168274829,
author = "Bogacz Tomasz",
title = "Konkurencyjność hutnictwa polskiego w warunkach integracji z Unią Europejską",
adress = "Kraków",
year = "2001",
}
120
@article{UEK:2168229876,
author = "Sierpińska Maria and Paliwoda Grażyna",
title = "Rodzaje i formy wypłat dywidend w spółkach kapitałowych",
journal = "Nasz Rynek Kapitałowy",
number = "4",
pages = "78-84",
year = "2001",
}
121
@article{UEK:2168230254,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Skutki utrzymywania wysokich stóp procentowych w gospodarce",
journal = "Nasz Rynek Kapitałowy",
number = "9",
pages = "15-18",
year = "2001",
}
122
@article{UEK:2168265654,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Obrót wierzytelnościami w Polsce",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "909",
pages = "114-122",
adress = "",
year = "2001",
}
123
@article{UEK:2168248848,
author = "Sierpińska Maria and Paliwoda-Pękosz Grażyna",
title = "An Attempted Comparison of Performance of Companies Listed on the Polish Stock Exchange in the Years 1995-98, Measured on the Basis of the EVA and MVA Indicators",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "no 1",
pages = "45-61",
year = "2001",
}
124
@inbook{UEK:2168246848,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Rola kompensat w regulowaniu należności przedsiębiorstw",
booktitle = "Funkcjonowanie i rozwój organizacji w zmiennym otoczeniu : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez WSM w Legnicy oraz PP-H "Manager" S. A. w Warszawie, Legnica 11 września 2001 r. T. 1",
pages = "31-44",
adress = "Legnica",
publisher = "Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy",
year = "2001",
isbn = "83-913465-3-6",
}
125
@unpublished{UEK:2168248142,
author = "Nesterak Janusz",
title = "System oceny ośrodków odpowiedzialości za wyniki w controllingu operacyjnym",
adress = "Kraków",
year = "2001",
}
126
@article{UEK:2168229872,
author = "Sierpińska Maria and Młodkowski Paweł",
title = "Podaż pieniądza a poziom inflacji w Polsce",
journal = "Nasz Rynek Kapitałowy",
number = "12",
pages = "110-114",
year = "2001",
}
127
@book{UEK:2168231026,
author = "Sierpińska Maria and Wędzki Dariusz",
title = "Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
year = "2001",
edition = "Wyd. 1, dodr. 4",
issn = "",
isbn = "83-01-12193-9",
}
128
@article{UEK:2168230258,
author = "Sierpińska Maria and Paliwoda Grażyna",
title = "Poziom gotówki operacyjnej a możliwości rozwoju spółek notowanych na GPW",
journal = "Nasz Rynek Kapitałowy",
number = "10",
pages = "45-48",
year = "2000",
}
129
@inbook{UEK:2168223706,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Cash flow a zdolność rozwojowa spółek akcyjnych",
booktitle = "Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku",
pages = "664-668",
adress = "Kraków",
publisher = "KEiOP AE",
year = "2000",
isbn = "83-911295-1-9",
}
130
@article{UEK:2168229874,
author = "Sierpińska Maria and Paliwoda Grażyna",
title = "Wpływ podatku dochodowego na poziom zysku netto w spółkach publicznych",
journal = "Nasz Rynek Kapitałowy",
number = "1",
pages = "52-58",
year = "2000",
}
131
@book{UEK:2168237118,
author = "Sierpińska Maria and Jachna Tomasz",
title = "Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2000",
edition = "Wyd. 2, dodr. 10",
isbn = "83-01-11187-9",
}
132
@inbook{UEK:2168235364,
author = "Sierpińska Maria",
title = "EVA - as a Measure of Enterprise Restructuring Effects",
booktitle = "Restructuring of the National Economy under the Systemic Transformation",
pages = "247-263",
adress = "Warsaw; Cracow",
publisher = "Kantor Wydawniczy Zakamycze",
year = "1999",
isbn = "83-88114-42-5",
}
133
@article{UEK:2168265664,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Polityka kredytowa wobec kontrahentów kluczem do utrzymania płynności finansowej",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "834",
pages = "76-86",
year = "1999",
}
134
@article{UEK:2168229878,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Przyczyny fuzji i przejęć przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych",
journal = "Nasz Rynek Kapitałowy",
number = "1",
pages = "51-54",
year = "1999",
}
135
@book{UEK:2168237116,
author = "Sierpińska Maria and Jachna Tomasz",
title = "Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
year = "1999",
edition = "Wyd. 2, dodr. 8",
isbn = "83-01-11187-9",
}
136
@book{UEK:2168229526,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Polityka dywidend w spółkach kapitałowych",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1999",
isbn = "83-01-12962-X",
}
137
@unpublished{UEK:2168274831,
author = "Jamka Jarosław",
title = "Kryteria i sposoby pozyskiwania kapitału w polskich spółkach publicznych",
adress = "Kraków",
year = "1999",
}
138
@book{UEK:2168231092,
author = "Sierpińska Maria and Wędzki Dariusz",
title = "Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
year = "1999",
edition = "Wyd. 1, dodr. 3",
issn = "",
isbn = "83-01-12193-9",
}
139
@unpublished{UEK:2168273992,
author = "Paliwoda Grażyna",
title = "Próba modelowego ujęcia polityki dywidend w spółkach kapitałowych",
adress = "Kraków",
year = "1999",
}
140
@book{UEK:2168231032,
author = "Sierpińska Maria and Jachna Tomasz",
title = "Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1998",
edition = "Wyd. 2, dodr. 7",
isbn = "83-01-11187-9",
}
141
@article{UEK:2168234070,
author = "Reiter Tomasz and Sierpińska Maria",
title = "Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych funkcjonujących na światowych rynkach kapitałowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "507",
pages = "121-142",
year = "1998",
}
142
@book{UEK:2168231024,
author = "Sierpińska Maria and Wędzki Dariusz",
title = "Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
year = "1998",
edition = "Wyd. 1, dodr. 2",
issn = "",
isbn = "83-01-12193-9",
}
143
@inbook{UEK:2168277483,
author = "Sierpińska Maria and Bogacz Tomasz",
title = "Zakres subwencjonowania procesów restrukturyzacji i przedsięwzięć ochronnych w hutnictwie",
booktitle = "Nakłady gospodarcze na ochronę środowiska i źródła ich finansowania w hutnictwie żelaza i stali",
pages = "64-77",
adress = "Częstochowa",
publisher = "s.n.",
year = "1998",
}
144
@unpublished{UEK:2168253444,
author = "Sierpińska Maria and Bielińska Irena and Bogacz Tomasz and Paliwoda Grażyna and Stolarz Barbara",
title = "Źródła finansowania procesów restrukturyzacji i ich wpływ na zmiany struktury kapitałowej przedsiębiorstw",
booktitle = "Zmiany struktury majątkowo-kapitałowej przedsiębiorstw w procesie ich przekształceń. [Cz. 1]",
pages = "80-174",
year = "1998",
}
145
@book{UEK:2168231034,
author = "Sierpińska Maria and Jachna Tomasz",
title = "Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
year = "1998",
edition = "Wyd. 2, dodr. 6",
isbn = "83-01-11187-9",
}
146
@inbook{UEK:2168234352,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Zysk ekonomiczny jako miernik stopnia realizacji celów spółki",
booktitle = "Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane-Kościelisko, 7-10 listopada 1998 roku",
pages = "362-368",
adress = "Kraków",
publisher = "Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie",
year = "1998",
isbn = "83-901550-8-7",
}
147
@misc{UEK:2168259568,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Sierpińska Maria,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}
148
@article{UEK:2168230594,
author = "Sierpińska Maria and Bogacz Tomasz",
title = "Koszty i korzyści fuzji spółek kapitałowych",
journal = "Penetrator",
number = "5",
pages = "33-36",
year = "1997",
}
149
@article{UEK:2168230532,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Obligacje komunalne na rynku kapitałowym",
journal = "Penetrator",
number = "3",
pages = "40-42",
year = "1997",
}
150
@book{UEK:2168231030,
author = "Sierpińska Maria and Jachna Tomasz",
title = "Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
year = "1997",
edition = "Wyd. 2., dodr. 4",
isbn = "83-01-11187-9",
}
151
@article{UEK:2168245068,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Rozmiary szarej strefy w gospodarce oraz sposoby jej ograniczania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "489",
pages = "61-74",
year = "1997",
}
152
@article{UEK:2168230592,
author = "Sierpińska Maria and Reiter Tomasz",
title = "Przejęcie LBO i MBO",
journal = "Penetrator",
number = "9",
pages = "46-48",
year = "1997",
}
153
@article{UEK:2168230356,
author = "Sierpińska Maria and Bogacz Tomasz",
title = "Polskie hutnictwo w drodze do Unii... : przedsięwzięcia poprawiające konkurencyjność sektora hutniczego i źródła ich finansowania",
journal = "Penetrator",
number = "12",
pages = "60-65",
year = "1997",
}
154
@article{UEK:2168230526,
author = "Sierpińska Maria and Reiter Tomasz",
title = "Gwarantowanie emisji papierów wartościowych na świecie i w Polsce",
journal = "Penetrator",
number = "2",
pages = "43-48",
year = "1997",
}
155
@book{UEK:2168231022,
author = "Sierpińska Maria and Wędzki Dariusz",
title = "Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1997",
issn = "",
isbn = "83-01-12193-9",
}
156
@inbook{UEK:2168239920,
author = "Sierpińska Maria and Bogacz Tomasz",
title = "Motywy fuzji i przejęć w układzie międzynarodowym : (na przykładzie hutnictwa żelaza)",
booktitle = "Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku",
pages = "324-333",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
isbn = "83-901550-6-0",
}
157
@inbook{UEK:2168226986,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Krótkoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstw",
booktitle = "Rozważania o gospodarce : teoria i praktyka : [wykłady poświęcone zagadnieniom współczesnej ekonomii wygłoszone podczas Spotkań Akademii Ekonomicznej i Wydawnictwa Naukowego PWN z okazji 70-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz 45-lecia Wydawnictwa Naukowego PWN w dniach 3.10-21.11.1995 r.]",
pages = "146-168",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1996",
isbn = "83-01-12164-5",
}
158
@book{UEK:2168231028,
author = "Sierpińska Maria and Jachna Tomasz",
title = "Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
year = "1996",
edition = "Wyd. 2, (dodruk 3)",
isbn = "83-01-11187-9",
}
159
@article{UEK:2168230788,
author = "Reiter Tomasz and Sierpińska Maria",
title = "Jak oceniać działalność funduszy inwestycyjnych",
journal = "Penetrator",
number = "10",
pages = "24-33",
year = "1996",
}
160
@article{UEK:2168233510,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Krótkoterminowe papiery dłużne",
journal = "Penetrator",
number = "6",
pages = "38-41",
year = "1996",
}
161
@article{UEK:2168244628,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Kierunki doskonalenia przeglądów analitycznych w raportach biegłych rewidentów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "477",
pages = "53-69",
year = "1996",
}
162
@article{UEK:2168230294,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Metody prognozowania należności oraz wpływów gotówkowych w przedsiębiorstwie",
journal = "Ekspert : rachunkowość i finanse",
number = "1",
pages = "92-97",
year = "1996",
}
163
@article{UEK:2168230908,
author = "Sierpińska Maria and Łukaszewski Krzysztof",
title = "Strategie podziału zysku w spółkach kapitałowych",
journal = "Penetrator",
number = "9",
pages = "51-57",
year = "1996",
}
164
@article{UEK:2168229734,
author = "Sierpińska Maria and Wędzki Dariusz",
title = "Polityka upustów cenowych w przedsiębiorstwie",
journal = "Gospodarka Materiałowa i Logistyka",
number = "1",
pages = "8-11",
year = "1996",
}
165
@unpublished{UEK:2168274833,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Metody zarządzania kapitałem obrotowym brutto w przedsiębiorstwie : (propozycje rozwiązań w warunkach gospodarki polskiej)",
adress = "Kraków",
year = "1996",
}
166
@article{UEK:2168230902,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Determinanty polityki dywidendowej firm",
journal = "Penetrator",
number = "8",
pages = "19-21",
year = "1996",
}
167
@inbook{UEK:2168243498,
author = "Sierpińska Maria and Nesterak Janusz",
title = "Kierunki restrukturyzacji zakładów dystrybucji gazu : (na przykładzie Zakładu Gazowniczego Kraków)",
booktitle = "Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 22-24 listopada 1996 roku",
pages = "541-547",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej",
year = "1996",
isbn = "83-901550-2-8",
}
168
@inbook{UEK:2168236026,
author = "Sierpińska Maria and Nesterak Janusz",
title = "Strategie finansowania majątku obrotowego przedsiębiorstw",
booktitle = "Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym : konferencja naukowa, Łódź - Bukowina Tatrzańska, czerwiec 1996",
pages = "197-206",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "1996",
isbn = "83-7016-961-9",
}
169
@article{UEK:2168230794,
author = "Sierpińska Maria and Paliwoda Grażyna",
title = "Modele wypłat dywident w spółkach kapitałowych",
journal = "Penetrator",
number = "11",
pages = "26-30",
year = "1996",
}
170
@article{UEK:2168229700,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Nadzór nad należnościami przedsiębiorstwa",
journal = "Rachunkowość",
number = "5",
pages = "229-233",
year = "1996",
}
171
@inbook{UEK:2168238838,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Restrukturyzacja przemysłu ciężkiego na przykładzie hutnictwa żelaza i stali",
booktitle = "Rola mezoekonomii w rynkowym systemie zarządzania gospodarką : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Józefa Gajdy",
pages = "69-77",
adress = "Kraków",
publisher = "AE Wydawnictwo Uczelniane",
year = "1996",
isbn = "83-86439-80-7",
}
172
@article{UEK:2168277345,
author = "Sierpińska Maria and Wędzki Dariusz",
title = "Optymalizacja stanu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie",
journal = "Rachunkowość",
number = "5",
pages = "241-244",
year = "1995",
}
173
@article{UEK:2168229712,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Ocena zobowiązań krótkoterminowych przedsiębiorstwa",
journal = "Rachunkowość",
number = "7",
pages = "349-352",
year = "1995",
}
174
@unpublished{UEK:2168245350,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Metodyka oceny kondycji finansowej spółek i branż",
booktitle = "Wykorzystanie analizy branżowej w ocenie kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw",
pages = "8-29",
year = "1995",
}
175
@inbook{UEK:2168235940,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Uwarunkowania polityki dywident w spółkach akcyjnych",
booktitle = "Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym : konferencja naukowa, Łódź-Bukowina Tatrzańska, wrzesień 1995",
pages = "95-107",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "1995",
isbn = "83-7016-869-8",
}
176
@article{UEK:2168246798,
author = "Sierpińska Maria and Hernik Konrad and Nesterak Janusz and Szczepaniak Artur",
title = "Analiza branżowa - przemysł. Cz. 1",
journal = "Penetrator - (dodatek) - Serwis i Analizy DAI",
number = "1",
pages = "43-63",
year = "1995",
}
177
@book{UEK:2168237114,
author = "Sierpińska Maria and Jachna Tomasz",
title = "Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2, dodr. 2",
isbn = "83-01-11187-9",
}
178
@unpublished{UEK:2168245352,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Dane średniobranżowe jako baza porównań w ocenie efektywności spółek giełdowych",
booktitle = "Wykorzystanie analizy branżowej w ocenie kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw",
pages = "109-119",
year = "1995",
}
179
@article{UEK:2168233566,
author = "Sierpińska Maria and Wędzki Dariusz",
title = "Sterowanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie",
journal = "Penetrator",
number = "3",
pages = "19-22",
year = "1995",
}
180
@article{UEK:2168230286,
author = "Sierpińska Maria and Wędzki Dariusz",
title = "Zarządzanie gotówką w przedsiębiorstwie jako podstawa maksymalizacji jego dochodów",
journal = "Bank i Kredyt",
number = "7-8",
pages = "42-50",
year = "1995",
}
181
@article{UEK:2168230782,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Poziom kapitału obrotowego w branżach notowanych na GPW",
journal = "Penetrator",
number = "6",
pages = "27-31",
year = "1995",
}
182
@unpublished{UEK:2168245348,
author = "Nesterak Janusz and Sierpińska Maria",
title = "Charakterystyka branż do których należą spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie",
booktitle = "Wykorzystanie analizy branżowej w ocenie kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw",
pages = "30-108",
year = "1995",
}
183
@article{UEK:2168229736,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Sposoby łączenia spółek i ich ekonomiczne skutki",
journal = "Bank",
number = "11",
pages = "25-32",
year = "1995",
}
184
@article{UEK:2168233602,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Poziom dywident w spółkach notowanych na GPW w Warszawie",
journal = "Penetrator",
number = "9",
pages = "21-26",
year = "1995",
}
185
@article{UEK:2168233558,
author = "Sierpińska Maria and Paliwoda Grażyna",
title = "Wpływ dywidend na ceny akcji i obligacji",
journal = "Penetrator",
number = "1",
pages = "39-41",
year = "1995",
}
186
@article{UEK:2168246800,
author = "Sierpińska Maria and Hernik Konrad and Nesterak Janusz and Szczepaniak Artur",
title = "Analiza branżowa - przemysł. Cz. 2",
journal = "Penetrator - (dodatek) - Serwis i Analizy DAI",
number = "2",
pages = "49-68",
year = "1995",
}
187
@article{UEK:2168233506,
author = "Sierpińska Maria and Łukaszewski Krzysztof",
title = "Problem podziału zysku w spółkach giełdowych",
journal = "Penetrator",
number = "10",
pages = "24-29",
year = "1995",
}
188
@article{UEK:2168244856,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Wykorzystanie wskaźników rentowności w zarządzaniu przedsiębiorstwem",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "451",
pages = "75-85",
year = "1995",
}
189
@article{UEK:2168230432,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Postępowanie układowe i ugodowe w gospodarce przedsiębiorstw",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 46, 2 (541)",
pages = "13-15",
year = "1995",
}
190
@article{UEK:2168233634,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Determinanty optymalnej polityki dywidend w spółkach",
journal = "Penetrator",
number = "6",
pages = "17-19",
year = "1994",
}
191
@inbook{UEK:2168259870,
author = "Górka Kazimierz and Sierpińska Maria",
title = "Environmental Aspects of Restructuring the Sendzimir Steelworks at Cracow - Nowa Huta",
booktitle = "Industrial and Environmental Policy in Poland",
pages = "107-123",
adress = "Cracow",
publisher = "European Association of Environmental and Resource Economists. Polish Division",
year = "1994",
issn = "1506-5618",
isbn = "83-86286-16-4",
}
192
@article{UEK:2168233662,
author = "Sierpińska Maria and Szczepaniak Artur",
title = "Przemysł odzieżowy na giełdzie",
journal = "Penetrator",
number = "12",
pages = "55-56",
year = "1994",
}
193
@inbook{UEK:2168242924,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Skutki restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw w gospodarce polskiej",
booktitle = "Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Krynica, 30.IX i 1.X.1994",
pages = "161-166",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej",
year = "1994",
isbn = "83-85719-09-1",
}
194
@article{UEK:2168233658,
author = "Sierpińska Maria and Nesterak Janusz",
title = "Dane średniobranżowe jako baza porównań w ocenie efektywności spółek giełdowych",
journal = "Penetrator",
number = "11",
pages = "38-42",
year = "1994",
}
195
@unpublished{UEK:2168306547,
author = "Famielec Józefa and Kożuch Małgorzata and Sierpińska Maria",
title = "Ocena wdrażania i realizacji wybranych instrumentów polityki przemysłowej w Polsce",
booktitle = "Ocena skuteczności funkcjonowania wybranych instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej",
pages = "37-79",
year = "1994",
}
196
@article{UEK:2168233626,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Kontrowersje wokół dywidend",
journal = "Penetrator",
number = "5",
pages = "8-9",
year = "1994",
}
197
@book{UEK:2168231018,
author = "Sierpińska Maria and Jachna Tomasz",
title = "Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1994",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-01-11187-9",
}
198
@article{UEK:2168233638,
author = "Sierpińska Maria and Nesterak Janusz",
title = "Problemy pomiaru płynności finansowej i ich implikacje w praktyce spółek giełdowych",
journal = "Penetrator",
number = "7-8",
pages = "7-10",
year = "1994",
}
199
@article{UEK:2168233660,
author = "Sierpińska Maria and Nesterak Janusz",
title = "Kierunki wykorzystania informacji o przepływach gotówkowych w spółkach",
journal = "Penetrator",
number = "12",
pages = "49-54",
year = "1994",
}
200
@inbook{UEK:2168259872,
author = "Górka Kazimierz and Sierpińska Maria",
title = "Utilization of Wastes from Heavy Industry in Poland : Exemplified by the T.Sendzimir Steel Mill and Cracow Heat & Power Plant",
booktitle = "Industrial and Environmental Policy in Poland : Selected Papers",
pages = "97-106",
adress = "Cracow",
publisher = "European Association of Environmental and Resource Economists. Polish Division",
year = "1994",
issn = "1506-5618",
isbn = "83-86286-16-4",
}
201
@article{UEK:2168229760,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw w warunkach transformacji rynkowej",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "12",
pages = "17-21",
year = "1994",
}
202
@article{UEK:2168233648,
author = "Sierpińska Maria and Paliwoda Grażyna",
title = "O rentowności spółek giełdowych",
journal = "Penetrator",
number = "10",
pages = "10-14",
year = "1994",
}
203
@book{UEK:2168231016,
author = "Sierpińska Maria and Jachna Tomasz",
title = "Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1993",
isbn = "83-01-11187-9",
}
204
@article{UEK:2168248816,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 44, 8 (523)",
pages = "18-20",
year = "1993",
}
205
@article{UEK:2168245308,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Wykorzystanie przedsięwzięć oszczędnościowych w procesie równoważenia rynku surowcowo-materiałowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "408",
pages = "71-85",
year = "1993",
}
206
@book{UEK:2168288995,
author = "Sierpińska Maria and Jachna Tomasz",
title = "Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy w przedsiębiorstwie",
adress = "Kraków",
publisher = "TEPRAGO",
year = "1992",
}
207
@article{UEK:2168245336,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Potrzeba kształtowania procesów wyczerpywania się zasobów surowców mineralnych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "364",
pages = "39-50",
year = "1992",
}
208
@article{UEK:2168235246,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Znaczenie przedsięwzięć w dziedzinie oszczędzania stali dla restrukturyzacji produkcji przemysłowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "371",
pages = "107-118",
year = "1991",
}
209
@inbook{UEK:2168256316,
author = "Jachna Tomasz and Kot Janusz and Nehring Anna and Sierpińska Maria",
title = "Prywatyzacja działalności socjalno-bytowej przedsiębiorstw budowlano-montażowych",
booktitle = "Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny",
pages = "239-267",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
edition = "Wyd. 2",
}
210
@book{UEK:2168278497,
author = "Sierpińska Maria and Jachna Tomasz",
title = "Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
211
@inbook{UEK:2166081617,
author = "Sierpińska Maria",
title = "The Necessity of Introducing Raw-Material Saving and Energy-Saving Projects to Polish Industry",
booktitle = "Environmental and Economic Aspects of the Industrial Development in Poland : Selected Papers",
pages = "69-80",
adress = "Kraków",
publisher = "The Cracow Academy of Economics",
year = "1991",
}
212
@book{UEK:2168261956,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Przedsięwzięcia oszczędnościowe w procesie równoważenia rynku surowcowo-materiałowego : (na przykładzie paliw, energii i wyrobów hutniczych)",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1991",
issn = "0209-1674",
}
213
@article{UEK:2168259090,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Nakłady i koszty pozyskania węgla jako podstawa oceny przedsięwzięć oszczędnościowych w zakresie energii",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "335",
pages = "99-114",
year = "1991",
}
214
@article{UEK:2168245906,
author = "Sierpińska Maria and Dąbrowski Andrzej",
title = "Ekologiczne skutki rozwoju przemysłu surowcowego w Polsce i sposoby ich ograniczania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "336",
pages = "37-51",
year = "1991",
}
215
@book{UEK:2168229730,
author = "Jachna Tomasz and Sierpińska Maria",
title = "Ocena bieżącej i rozwojowej działalności firmy",
adress = "Kraków",
publisher = "Stabill",
year = "1991",
}
216
@inbook{UEK:2168277267,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Programy oszczędnościowe jako element ochrony środowiska naturalnego",
booktitle = "Instrumenty ekonomiczne i prawne ochrony środowiska naturalnego w gospodarce rynkowej : materiały konferencyjne",
pages = "65-74",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
217
@article{UEK:2168244976,
author = "Famielec Józefa and Sierpińska Maria",
title = "Powiązania zaopatrzeniowo-produkcyjne między przedsiębiorstwami przemysłowymi w województwie krakowskim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "320",
pages = "101-120",
year = "1990",
}
218
@article{UEK:2168259720,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Ekonomiczno-finansowe stymulatory oszczędzania surowców i materiałów w przedsiębiorstwach",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "322",
pages = "33-44",
year = "1990",
}
219
@inbook{UEK:2168256292,
author = "Jachna Tomasz and Kot Janusz and Nehring Anna and Sierpińska Maria",
title = "Prywatyzacja działalności socjalno-bytowej przedsiębiorstw budowlano-montażowych",
booktitle = "Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny",
pages = "239-267",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
220
@inbook{UEK:2168263492,
author = "Jachna Tomasz and Kot Janusz and Nehring Anna and Sierpińska Maria",
title = "Potrzeba i kierunki prywatyzacji działalności socjalno-bytowej przedsiębiorstw",
booktitle = "Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : cele - formy - procedury - dylematy : materiały konferencyjne",
pages = "115-123",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1990",
}
221
@article{UEK:2168275541,
author = "Dąbrowski Andrzej and Sierpińska Maria",
title = "Liczmy straty - będą zyski",
journal = "Przegląd Techniczny",
number = "27",
pages = "7-8",
year = "1989",
}
222
@article{UEK:2168269030,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Środki ograniczania niedoboru wyrobów hutniczych w gospodarce narodowej",
journal = "Gospodarka Materiałowa",
number = "R. 41, 1 (905)",
pages = "1-5",
year = "1989",
}
223
@article{UEK:2168235114,
author = "Dziura Marek and Sierpińska Maria",
title = "Badanie rozmiarów i struktury kosztów ochrony środowiska naturalnego w wybranych przedsiębiorstwach przemysłowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "292",
pages = "107-121",
year = "1989",
}
224
@article{UEK:2168275537,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Fakty są inne",
journal = "Przegląd Techniczny",
number = "15",
pages = "9-10",
year = "1989",
}
225
@article{UEK:2168234996,
author = "Górka Kazimierz and Sierpińska Maria",
title = "Źródła finansowania ochrony środowiska na przykładzie kombinatu metalurgicznego Huta im. Lenina",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "261",
pages = "191-208",
year = "1988",
}
226
@article{UEK:2168269630,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Międzyzakładowe porównanie kosztów pracy na przykładzie wybranych hut polskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "266",
pages = "53-68",
year = "1988",
}
227
@inbook{UEK:2168272344,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Kształtowanie relacji między nakładami na rozwój bazy surowcowej i na przedsięwzięcia przynoszące oszczędności materiałowe",
booktitle = "Czynniki wzrostu efektywności gospodarowania w przemyśle polskim : (materiały konferencyjne)",
pages = "195-201",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "1988",
}
228
@article{UEK:2168269266,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Przyczyny i skutki niedoboru wyrobów hutniczych w gospodarce narodowej",
journal = "Gospodarka Materiałowa",
number = "R. 39, 23-24 (879-880)",
pages = "560-563",
year = "1987",
}
229
@article{UEK:2168246096,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Program inwestycyjny a stopień przetwórstwa w hutnictwie żelaza i stali w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "230",
pages = "99-110",
year = "1986",
}
230
@article{UEK:2168269268,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Przetargi jako forma wyboru wykonawców zamówień rządowych",
journal = "Gospodarka Materiałowa",
number = "R. 38, 4 (836)",
pages = "92-94",
year = "1986",
}
231
@article{UEK:2168231346,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Drogi obniżki stalochłonności produkcji przemysłowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "220",
pages = "57-72",
year = "1986",
}
232
@article{UEK:2168241306,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Zmiany struktury produkcji hutniczej jako kierunek modernizacji polskiego hutnictwa",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 40, 10 (474)",
pages = "527-531",
year = "1985",
}
233
@article{UEK:2168278681,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Relacje cen zbytu wyrobów hutniczych o zróżnicowanym stopniu uszlachetniania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "209",
pages = "27-41",
year = "1985",
}
234
@article{UEK:2168244642,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Sposoby pomiaru poziomu przetwórstwa : (na przykładzie hutnictwa żelaza)",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 34, 5 (400)",
pages = "18-21",
year = "1983",
}
235
@unpublished{UEK:2168278671,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Wzrost stopnia przetwórstwa a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw hutniczych",
adress = "Kraków",
year = "1982",
}
236
@article{UEK:2168228126,
author = "Winiarski Władysław and Sierpińska Maria",
title = "Budowa i eksploatacja Huty im. Lenina : (niektóre aspekty gospodarcze i społeczne)",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 18, 3/71",
pages = "19-33",
year = "1979",
}
237
@inbook{UEK:2168273878,
author = "Sierpińska Maria and Ruda Stanisław",
title = "Planowanie i analiza produkcji",
booktitle = "Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa",
pages = "77-96",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
}
238
@article{UEK:2168279031,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Kierunki zmian struktury produkcji w hutnictwie żelaza w Polsce",
journal = "Wiadomości Hutnicze",
number = "R. 34, 11-12",
pages = "384-388",
year = "1978",
}
239
@article{UEK:2168233608,
author = "Sierpińska Maria and Rejmer Małgorzata",
title = "Problemy funkcjonowania mierników produkcji w warunkach kombinatu hutniczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "106",
pages = "127-146",
year = "1978",
}
240
@article{UEK:2168249910,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Kierunki zmian w systemie finansowym przemysłu kluczowego po 1971 roku : (na przykładzie Huty im. Lenina)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "95",
pages = "45-61",
year = "1978",
}
241
@article{UEK:2168277009,
author = "Górka Kazimierz and Legutko Maria",
title = "Koszty pracy w przemyśle na przykładzie hutnictwa żelaza",
journal = "Wiadomości Hutnicze",
number = "R. 34, 1",
pages = "28-32",
year = "1978",
}
242
@article{UEK:2168227228,
author = "Borowiecki Ryszard and Legutko Maria and Toton-Famielec Józefa and Wajda Wacław",
title = "Wnioski z konferencji naukowej n.t.: Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 16, 2/62",
pages = "90-94",
year = "1977",
}
243
@misc{UEK:2168227026,
author = "Borowiecki Ryszard and Legutko Maria",
title = "Raport z przebiegu konferencji naukowej nt. Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych",
booktitle = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2/62",
pages = "15-19",
year = "1977",
}
244
@article{UEK:2168279063,
author = "Legutko Maria",
title = "Procesy innowacyjne w hutnictwie na przykładzie huty im. Lenina",
journal = "Hutnik",
number = "R. 42, 3",
pages = "137-141",
year = "1975",
}
245
@unpublished{UEK:2168252970,
author = "Sierpińska Maria and Kowalik Małgorzata and Litwa Piotr and Szewczyk Anna",
title = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
246
@unpublished{UEK:2168243614,
author = "Kowalik Małgorzata and Litwa Piotr and Sierpińska Maria",
title = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
247
@unpublished{UEK:2165600949,
author = "Sierpińska Maria and Kowalik Małgorzata and Litwa Piotr",
title = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
248
@unpublished{UEK:2165341732,
author = "Sierpińska Maria and Kowalik Małgorzata and Litwa Piotr",
title = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
249
@unpublished{UEK:2168264846,
title = "System raportowania wyników w controllingu operacyjnym",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
250
@unpublished{UEK:2168252410,
title = "Kondycja finansowa polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji z Unią Europejską",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
251
@unpublished{UEK:2168259110,
author = "Sierpińska Maria",
title = "Wielopoziomowy system ocen przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
252
@unpublished{UEK:2168253410,
title = "Równowaga finansowa w przedsiębiorstwie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
253
@unpublished{UEK:2168253408,
author = "Sierpińska Maria and Nesterak Janusz and Kustra Arkadiusz",
title = "System kontrolingu kompleksowego w przedsiębiorstwie : aneks",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
254
@unpublished{UEK:2168253406,
author = "Sierpińska Maria and Nesterak Janusz and Kustra Arkadiusz",
title = "System kontrolingu kompleksowego w przedsiębiorstwie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
255
@unpublished{UEK:2168272610,
author = "Sierpińska Maria and Paliwoda Grażyna",
title = "Procesy fuzji i przejęć w gospodarce polskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
256
@unpublished{UEK:2168272606,
author = "Sierpińska Maria and Reiter Tomasz",
title = "Instytucje inwestycyjne na rynku kapitałowym",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
257
@unpublished{UEK:2168245344,
title = "Wykorzystanie analizy branżowej w ocenie kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}