Publikacje wybranego autora

Jachimowski Artur ORCID

Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów

1

Konferencja:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Tytuł:
Effect of Innovative Disinfection Technology on Sensory Properties of Potable Water
Źródło:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 42. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168340249
varia
2

Tytuł:
Comparative Analysis of Selected Water Disinfection Technologies with the Use of Life Cycle Assessment = Porównawcza analiza wybranych technologii dezynfekcji wody przy wykorzystaniu środowiskowej analizy cyklu życia
Źródło:
Archives of Environmental Protection. - vol. 45, no. 3 (2019) , s. 3-10. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publication supported by the Polish Ministry of Science and Higher Education as part of the program of activities disseminating science from the project "Organization of the First International Science Conference - Ecological and Environmental Engineering", 26-29 June 2018, Kraków
Lista 2019:
100.00 pkt
Nr:
2168338573
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Effect of Different Disinfection Methods on Quality of Tap Water = Wpływ różnych metod dezynfekcji na jakość wody wodociągowej
Źródło:
Geomatics and Environmental Engineering. - vol. 13, nr 3 (2019) , s. 47-57. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
The paper was financed with funds earmarked for the statutory activity and funds provided to the Faculty of Commodity Science of the Krakow University of Economics by the Ministry of Science and Higher Education for research by young scientists and participants of doctoral studies
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168338655
artykuł w czasopiśmie
4

Konferencja:
1st International Scientific Conference on Ecological and Environmental Engineering, EEE 2018, Kraków, Polska, od 2018-06-26 do 2018-06-29
Tytuł:
Efficiency of Pollutant Removal from Surface Water in a Conventional Water Treatment System
Źródło:
E3S Web of Conferences. - vol. 86 (2019) , s. 1-8. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publication supported by the Polish Ministry of Science and Higher Education as a part of the program of activities disseminating science from the project "Organization of the First International Science Conference - Ecological and Environmental Engineering", 26-29 June 2018, Kraków
Nr:
2168333951
artykuł w czasopiśmie
5

Konferencja:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Tytuł:
Risk and Uncertainty Management in Innovative Activity of Enterprises
Źródło:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 41. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168340247
varia
6

Tytuł:
Zarządzanie ryzykiem i niepewnością w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw
Źródło:
Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości = Innovation as a Tool for Creating Quality / red. nauk. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 220-231 - Bibliogr.
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-7789-596-2
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168340131
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Wpływ innowacyjnej technologii dezynfekcji na właściwości sensoryczne wody pitnej
Źródło:
Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości = Innovation as a Tool for Creating Quality / red. nauk. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 200-210 - Bibliogr.
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-7789-596-2
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168340129
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Ocena korozyjności wody pitnej miasta Krakowa = Assessment of Drinking Water Corrosivity of Krakow
Źródło:
Gaz, Woda i Technika Sanitarna. - t. 93, nr 9 (2019) , s. 303-305. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168338659
artykuł w czasopiśmie
9

Konferencja:
10th Conference on Interdisciplinary Problems in Environmental Protection and Engineering, EKO-DOK 2018, Polanica-Zdrój, Polska, od 2018-04-16 do 2018-04-18
Tytuł:
Tackling Air Pollution in Krakow
Źródło:
E3S Web of Conferences. - vol. 44 (2018) , s. 1-8. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168327209
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Evaluation of the Quality of Water in the Water Supply Network of the City of Krakow = Ocena jakości wody w sieci wodociągowej miasta Krakowa
Źródło:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 1 (54) (2018) , s. 20-36. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168325939
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Zastosowanie metody analizy sensorycznej w ocenie jakości wody = Application of the Sensory Analysis Method in Assessment of Water Quality
Źródło:
Gaz, Woda i Technika Sanitarna. - t. 92, nr 4 (2018) , s. 155-159. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168324349
artykuł w czasopiśmie
12

Konferencja:
10th Conference on Interdisciplinary Problems in Environmental Protection and Engineering, EKO-DOK 2018, Polanica-Zdrój, Polska, od 2018-04-16 do 2018-04-18
Tytuł:
Effects of a New Water Disinfection Technology on Water Quality
Źródło:
E3S Web of Conferences. - vol. 44 (2018) , s. 1-8. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168327213
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Efektywność usuwania związków biogennych w procesie uzdatniania wody = Efficiency of Biogenic Compounds Removal in Water Treatment
Źródło:
Inżynieria Ekologiczna = Ecological Engineering. - vol. 18, z. 4 (2017) , s. 97-106. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168324331
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Czynniki kształtujące jakość wody przed procesem jej uzdatniania = Factors Affecting Water Quality Before Treatment
Źródło:
Inżynieria Ekologiczna = Ecological Engineering. - vol. 18, z. 1 (2017) , s. 118-125. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168324335
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Factors Affecting Water Quality in a Water Supply Network
Źródło:
Journal of Ecological Engineering. - vol. 18, iss. 4 (2017) , s. 110-117. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168318823
artykuł w czasopiśmie
16

Konferencja:
Konferencja naukowa "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce", Kraków, Polska, od 2017-11-08 do 2017-11-10
Tytuł:
Ocena jakości wody w sieci wodociągowej miasta Krakowa
Źródło:
Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017, s. 33. - Dostępne tylko streszczenie
Program badawczy:
Projekt został sfinansowany ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
ISBN:
978-83-949236-5-5
Nr:
2168319561
varia
17

Tytuł:
Wpływ procesów dezynfekcji na jakość wody pitnej = The Effects of Disinfection Processes on Drinking Water Quality
Źródło:
Dezynfekcja wody : zagrożenia, wyzwania, nowe technologie / red. nauk. Tomasz Bergier, Agnieszka Włodyka-Bergier - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2017, s. 113-121. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7464-946-9
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168324337
rozdział w monografii
18

Tytuł:
Wpływ modernizacji chlorowni na jakość wody uzdatnionej = Impact on the Quality of Modernization Chlorination of Treated Water
Źródło:
Gaz, Woda i Technika Sanitarna. - t. 90, nr 2 (2016) , s. 58-61. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168310553
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Najlepiej uzdatniona
Źródło:
Kierunek Wod-Kan. - nr 2 (636) (2016) , s. 8-11. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168326443
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Skuteczność usuwania zanieczyszczeń wód powierzchniowych w złożu infiltracyjnym = Effectiveness of Removal Pollution of Surface Water in the Infiltration Bed
Źródło:
Gaz, Woda i Technika Sanitarna. - t. 90, nr 3 (2016) , s. 86-91. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168310597
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Czynniki kształtujące jakość wody pitnej miasta Krakowa
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2015
Opis fizyczny:
257 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-340
Nr:
2168315521
doktorat
22

Tytuł:
Z butelki czy z kranu
Źródło:
Kierunek Wod-Kan. - nr 4 (617) (2015) , s. 40-44
Nr:
2168301483
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
An Effect of the Treatment Process on Drinking Water Quality in Cracow
Źródło:
Achievements and Challenges of Commodity Science in the Age of Globalization / ed. by Andrzej CHOCHÓŁ and Jerzy SZAKIEL - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014, s. 7-19 - Bibliogr.
Seria:
(Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-938909-0-3
Nr:
2168283891
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
An Effect of the Treatment Process on Drinking Water Quality in Cracow
Źródło:
Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014, s. 21. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168283477
varia
25

Tytuł:
Wpływ składników biogennych na jakość i eutrofizację powierzchniowych wód płynących, stanowiących źródło wody pitnej Krakowa = Impact of Biogenic Components on Quality and Eutrophication of Flowing Surface Waters Constituting the Source of Drinking Water for the City of Kraków
Źródło:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 20, nr 6 (91) (2013) , s. 175-190. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168283077
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Drinking Water Quality in the City of Kraków in the Years 2007-2010
Źródło:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, 2012, s. 17. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w XXI w.)
ISBN:
978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6
Nr:
2168294465
varia
27

Tytuł:
Drinking Water Quality in the City of Kraków in the Years 2007-2010
Źródło:
Role of Innovativity in Quality Creation = Rola innowacyjności w kształtowaniu jakości / eds.: Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB; Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, 2012, s. 188-199 - Bibliogr.
Seria:
(Towaroznawstwo w XXI w.)
ISBN:
978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-115-5
Nr:
2168289703
rozdział w monografii
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Metody interpretacji oceny cyklu życia obiektów
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
74 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
071/WT-KTEW/01/2014/S/4267
Sygnatura:
NP-1464/Magazyn
Nr:
2168301759
naukowo-badawcze
1
Effect of Innovative Disinfection Technology on Sensory Properties of Potable Water / Artur JACHIMOWSKI, Paweł TUREK // W: Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 42. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-8-4. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf
2
Comparative Analysis of Selected Water Disinfection Technologies with the Use of Life Cycle Assessment = Porównawcza analiza wybranych technologii dezynfekcji wody przy wykorzystaniu środowiskowej analizy cyklu życia / Artur JACHIMOWSKI, Tomasz Nitkiewicz // Archives of Environmental Protection. - vol. 45, no. 3 (2019), s. 3-10. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128635/edition/112222/content. - ISSN 2083-4772
3
Effect of Different Disinfection Methods on Quality of Tap Water = Wpływ różnych metod dezynfekcji na jakość wody wodociągowej / Artur JACHIMOWSKI // Geomatics and Environmental Engineering. - vol. 13, nr 3 (2019), s. 47-57. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2019.13.3/geom.2019.13.3.47.pdf. - ISSN 1898-1135
4
Efficiency of Pollutant Removal from Surface Water in a Conventional Water Treatment System / Artur JACHIMOWSKI // E3S Web of Conferences [on-line]. - vol. 86 (2019), s. 1-8. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2019/12/e3sconf_eee2019_00030.pdf. - ISSN 2555-0403
5
Risk and Uncertainty Management in Innovative Activity of Enterprises / Artur JACHIMOWSKI // W: Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 41. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-8-4. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf
6
Zarządzanie ryzykiem i niepewnością w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw / Artur JACHIMOWSKI // W: Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości = Innovation as a Tool for Creating Quality / red. nauk. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 220-231. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-596-2
7
Wpływ innowacyjnej technologii dezynfekcji na właściwości sensoryczne wody pitnej / Artur JACHIMOWSKI, Paweł TUREK // W: Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości = Innovation as a Tool for Creating Quality / red. nauk. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 200-210. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-596-2
8
Ocena korozyjności wody pitnej miasta Krakowa = Assessment of Drinking Water Corrosivity of Krakow / Artur JACHIMOWSKI // Gaz, Woda i Technika Sanitarna. - t. 93, nr 9 (2019), s. 303-305. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0016-5352
9
Tackling Air Pollution in Krakow / Artur JACHIMOWSKI, Marcin PAPROCKI, Magdalena WOJNAROWSKA // E3S Web of Conferences [on-line]. - vol. 44 (2018), s. 1-8. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2018/19/e3sconf_eko-dok2018_00053.pdf. - ISSN 2555-0403
10
Evaluation of the Quality of Water in the Water Supply Network of the City of Krakow = Ocena jakości wody w sieci wodociągowej miasta Krakowa / Artur JACHIMOWSKI // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 1 (54) (2018), s. 20-36. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1733-747X
11
Zastosowanie metody analizy sensorycznej w ocenie jakości wody = Application of the Sensory Analysis Method in Assessment of Water Quality / Paweł TUREK, Artur JACHIMOWSKI // Gaz, Woda i Technika Sanitarna. - t. 92, nr 4 (2018), s. 155-159. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0016-5352
12
Effects of a New Water Disinfection Technology on Water Quality / Artur JACHIMOWSKI // E3S Web of Conferences [on-line]. - vol. 44 (2018), s. 1-8. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2018/19/e3sconf_eko-dok2018_00052.pdf. - ISSN 2555-0403
13
Efektywność usuwania związków biogennych w procesie uzdatniania wody = Efficiency of Biogenic Compounds Removal in Water Treatment / Artur JACHIMOWSKI // Inżynieria Ekologiczna = Ecological Engineering. - vol. 18, z. 4 (2017), s. 97-106. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ineko.net.pl/pdf-74966-12722?filename=EFEKTYWNOSC%20USUWANIA.pdf. - ISSN 2081-139X
14
Czynniki kształtujące jakość wody przed procesem jej uzdatniania = Factors Affecting Water Quality Before Treatment / Artur JACHIMOWSKI // Inżynieria Ekologiczna = Ecological Engineering. - vol. 18, z. 1 (2017), s. 118-125. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ineko.net.pl/pdf-67003-7010?filename=CZYNNIKI%20KSZTALTUJACE.pdf. - ISSN 2081-139X
15
Factors Affecting Water Quality in a Water Supply Network / Artur JACHIMOWSKI // Journal of Ecological Engineering. - vol. 18, iss. 4 (2017), s. 110-117. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.jeeng.net/pdf-74288-12237?filename=FACTORS%20AFFECTING%20WATER.pdf. - ISSN 2299-8993
16
Ocena jakości wody w sieci wodociągowej miasta Krakowa / Artur JACHIMOWSKI // W: Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty. - Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017. - S. 33. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949236-5-5
17
Wpływ procesów dezynfekcji na jakość wody pitnej = The Effects of Disinfection Processes on Drinking Water Quality / Artur JACHIMOWSKI // W: Dezynfekcja wody : zagrożenia, wyzwania, nowe technologie / red. nauk. Tomasz Bergier, Agnieszka Włodyka-Bergier. - Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. - S. 113-121. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7464-946-9
18
Wpływ modernizacji chlorowni na jakość wody uzdatnionej = Impact on the Quality of Modernization Chlorination of Treated Water / Wacław ADAMCZYK, Artur JACHIMOWSKI // Gaz, Woda i Technika Sanitarna. - t. 90, nr 2 (2016), s. 58-61. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0016-5352
19
Najlepiej uzdatniona / Artur JACHIMOWSKI // Kierunek Wod-Kan. - nr 2 (636) (2016), s. 8-11. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 2391-6044
20
Skuteczność usuwania zanieczyszczeń wód powierzchniowych w złożu infiltracyjnym = Effectiveness of Removal Pollution of Surface Water in the Infiltration Bed / Artur JACHIMOWSKI, Wacław ADAMCZYK // Gaz, Woda i Technika Sanitarna. - t. 90, nr 3 (2016), s. 86-91. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0016-5352
21
Czynniki kształtujące jakość wody pitnej miasta Krakowa / Artur JACHIMOWSKI ; Promotor: Wacław ADAMCZYK. - Kraków, 2015. - 257 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003226
22
Z butelki czy z kranu / Artur JACHIMOWSKI // Kierunek Wod-Kan. - nr 4 (617) (2015), s. 40-44. - ISSN 2391-6044
23
An Effect of the Treatment Process on Drinking Water Quality in Cracow / Wacław ADAMCZYK, Artur JACHIMOWSKI // W: Achievements and Challenges of Commodity Science in the Age of Globalization / ed. by Andrzej CHOCHÓŁ and Jerzy SZAKIEL. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014. - (Commodity Science in Research and Practice). - S. 7-19. - Bibliogr. - ISBN 978-83-938909-0-3
24
An Effect of the Treatment Process on Drinking Water Quality in Cracow / Wacław ADAMCZYK, Artur JACHIMOWSKI // W: Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014. - S. 21. - Dostępne tylko streszczenie
25
Wpływ składników biogennych na jakość i eutrofizację powierzchniowych wód płynących, stanowiących źródło wody pitnej Krakowa = Impact of Biogenic Components on Quality and Eutrophication of Flowing Surface Waters Constituting the Source of Drinking Water for the City of Kraków / Wacław ADAMCZYK, Artur JACHIMOWSKI // Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 20, nr 6 (91) (2013), s. 175-190. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pttz.org/zyw/wyd/czas/2013,%206(91)/15_Adamczyk.pdf. - ISSN 2451-0769
26
Drinking Water Quality in the City of Kraków in the Years 2007-2010 / Wacław ADAMCZYK, Artur JACHIMOWSKI // W: Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts. - Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, 2012. - (Towaroznawstwo w XXI w. : rozwój i bariery). - S. 17. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6
27
Drinking Water Quality in the City of Kraków in the Years 2007-2010 / Wacław ADAMCZYK, Artur JACHIMOWSKI // W: Role of Innovativity in Quality Creation = Rola innowacyjności w kształtowaniu jakości / eds.: Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński. - Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB; Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, 2012. - (Towaroznawstwo w XXI w. : rozwój i bariery). - S. 188-199. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-115-5
28
Metody interpretacji oceny cyklu życia obiektów / kierownik tematu: Wacław ADAMCZYK ; Artur JACHIMOWSKI, Tomasz NITKIEWICZ, Marcin RYCHWALSKI, Magdalena WOJNAROWSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - 74 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Jachimowski A., Turek P., (2019), Effect of Innovative Disinfection Technology on Sensory Properties of Potable Water. [W:] Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts, Cracow : Polish Society of Commodity Science, s. 42.
2
Jachimowski A., Nitkiewicz T., (2019), Comparative Analysis of Selected Water Disinfection Technologies with the Use of Life Cycle Assessment, "Archives of Environmental Protection", vol. 45, no. 3, s. 3-10; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128635/edition/112222/content
3
Jachimowski A., (2019), Effect of Different Disinfection Methods on Quality of Tap Water, "Geomatics and Environmental Engineering", vol. 13, nr 3, s. 47-57; http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2019.13.3/geom.2019.13.3.47.pdf
4
Jachimowski A., (2019), Efficiency of Pollutant Removal from Surface Water in a Conventional Water Treatment System, "E3S Web of Conferences" [on-line], vol. 86, s. 1-8; https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2019/12/e3sconf_eee2019_00030.pdf
5
Jachimowski A., (2019), Risk and Uncertainty Management in Innovative Activity of Enterprises. [W:] Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts, Cracow : Polish Society of Commodity Science, s. 41.
6
Jachimowski A., (2019), Zarządzanie ryzykiem i niepewnością w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. [W:] Cholewa-Wójcik A., Kawecka A. (red.), Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 220-231.
7
Jachimowski A., Turek P., (2019), Wpływ innowacyjnej technologii dezynfekcji na właściwości sensoryczne wody pitnej. [W:] Cholewa-Wójcik A., Kawecka A. (red.), Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 200-210.
8
Jachimowski A., (2019), Ocena korozyjności wody pitnej miasta Krakowa, "Gaz, Woda i Technika Sanitarna", t. 93, nr 9, s. 303-305.
9
Jachimowski A., Paprocki M., Wojnarowska M., (2018), Tackling Air Pollution in Krakow, "E3S Web of Conferences" [on-line], vol. 44, s. 1-8; https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2018/19/e3sconf_eko-dok2018_00053.pdf
10
Jachimowski A., (2018), Evaluation of the Quality of Water in the Water Supply Network of the City of Krakow, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 1 (54), s. 20-36.
11
Turek P., Jachimowski A., (2018), Zastosowanie metody analizy sensorycznej w ocenie jakości wody, "Gaz, Woda i Technika Sanitarna", t. 92, nr 4, s. 155-159.
12
Jachimowski A., (2018), Effects of a New Water Disinfection Technology on Water Quality, "E3S Web of Conferences" [on-line], vol. 44, s. 1-8; https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2018/19/e3sconf_eko-dok2018_00052.pdf
13
Jachimowski A., (2017), Efektywność usuwania związków biogennych w procesie uzdatniania wody, "Inżynieria Ekologiczna", vol. 18, z. 4, s. 97-106; http://www.ineko.net.pl/pdf-74966-12722?filename=EFEKTYWNOSC%20USUWANIA.pdf
14
Jachimowski A., (2017), Czynniki kształtujące jakość wody przed procesem jej uzdatniania, "Inżynieria Ekologiczna", vol. 18, z. 1, s. 118-125; http://www.ineko.net.pl/pdf-67003-7010?filename=CZYNNIKI%20KSZTALTUJACE.pdf
15
Jachimowski A., (2017), Factors Affecting Water Quality in a Water Supply Network, "Journal of Ecological Engineering", vol. 18, iss. 4, s. 110-117; http://www.jeeng.net/pdf-74288-12237?filename=FACTORS%20AFFECTING%20WATER.pdf
16
Jachimowski A., (2017), Ocena jakości wody w sieci wodociągowej miasta Krakowa. [W:] Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 33.
17
Jachimowski A., (2017), Wpływ procesów dezynfekcji na jakość wody pitnej. [W:] Bergier T., Włodyka-Bergier A. (red.), Dezynfekcja wody : zagrożenia, wyzwania, nowe technologie, Kraków : Wydawnictwa AGH, s. 113-121.
18
Adamczyk W., Jachimowski A., (2016), Wpływ modernizacji chlorowni na jakość wody uzdatnionej, "Gaz, Woda i Technika Sanitarna", t. 90, nr 2, s. 58-61.
19
Jachimowski A., (2016), Najlepiej uzdatniona, "Kierunek Wod-Kan", nr 2 (636), s. 8-11.
20
Jachimowski A., Adamczyk W., (2016), Skuteczność usuwania zanieczyszczeń wód powierzchniowych w złożu infiltracyjnym, "Gaz, Woda i Technika Sanitarna", t. 90, nr 3, s. 86-91.
21
Jachimowski A., (2015), Czynniki kształtujące jakość wody pitnej miasta Krakowa, Prom. Adamczyk W., Kraków : , 257 k.
22
Jachimowski A., (2015), Z butelki czy z kranu, "Kierunek Wod-Kan", nr 4 (617), s. 40-44.
23
Adamczyk W., Jachimowski A., (2014), An Effect of the Treatment Process on Drinking Water Quality in Cracow. [W:] Chochół A., Szakiel J. (red.), Achievements and Challenges of Commodity Science in the Age of Globalization, Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, s. 7-19.
24
Adamczyk W., Jachimowski A., (2014), An Effect of the Treatment Process on Drinking Water Quality in Cracow. [W:] Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts, Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, s. 21.
25
Adamczyk W., Jachimowski A., (2013), Wpływ składników biogennych na jakość i eutrofizację powierzchniowych wód płynących, stanowiących źródło wody pitnej Krakowa, "Żywność : nauka - technologia - jakość", R. 20, nr 6 (91), s. 175-190; http://www.pttz.org/zyw/wyd/czas/2013,%206(91)/15_Adamczyk.pdf
26
Adamczyk W., Jachimowski A., (2012), Drinking Water Quality in the City of Kraków in the Years 2007-2010. [W:] Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts, Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, s. 17.
27
Adamczyk W., Jachimowski A., (2012), Drinking Water Quality in the City of Kraków in the Years 2007-2010. [W:] Żuchowski J., Zieliński R. (red.), Role of Innovativity in Quality Creation, Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, s. 188-199.
28
Jachimowski A., Nitkiewicz T., Rychwalski M., Wojnarowska M., (2014), Metody interpretacji oceny cyklu życia obiektów, Adamczyk W. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 74 k.
1
@misc{varUEK:2168340249,
author = "Artur Jachimowski and Paweł Turek",
title = "Effect of Innovative Disinfection Technology on Sensory Properties of Potable Water",
booktitle = "Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts",
pages = "42",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science",
year = "2019",
url = {https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-949535-8-4",
}
2
@article{artUEK:2168338573,
author = "Artur Jachimowski and Tomasz Nitkiewicz",
title = "Comparative Analysis of Selected Water Disinfection Technologies with the Use of Life Cycle Assessment",
journal = "Archives of Environmental Protection",
number = "vol. 45, no. 3",
pages = "3-10",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.24425/aep.2019.128635},
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128635/edition/112222/content},
}
3
@article{artUEK:2168338655,
author = "Artur Jachimowski",
title = "Effect of Different Disinfection Methods on Quality of Tap Water",
journal = "Geomatics and Environmental Engineering",
number = "vol. 13, 3",
pages = "47-57",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.7494/geom.2019.13.3.47},
url = {http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2019.13.3/geom.2019.13.3.47.pdf},
}
4
@article{artUEK:2168333951,
author = "Artur Jachimowski",
title = "Efficiency of Pollutant Removal from Surface Water in a Conventional Water Treatment System",
journal = "E3S Web of Conferences",
number = "vol. 86",
pages = "1-8",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/20198600030},
url = {https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2019/12/e3sconf_eee2019_00030.pdf},
}
5
@misc{varUEK:2168340247,
author = "Artur Jachimowski",
title = "Risk and Uncertainty Management in Innovative Activity of Enterprises",
booktitle = "Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts",
pages = "41",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science",
year = "2019",
url = {https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-949535-8-4",
}
6
@inbook{fmUEK:2168340131,
author = "Artur Jachimowski",
title = "Zarządzanie ryzykiem i niepewnością w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw",
booktitle = "Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości",
pages = "220-231",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-596-2",
}
7
@inbook{fmUEK:2168340129,
author = "Artur Jachimowski and Paweł Turek",
title = "Wpływ innowacyjnej technologii dezynfekcji na właściwości sensoryczne wody pitnej",
booktitle = "Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości",
pages = "200-210",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-596-2",
}
8
@article{artUEK:2168338659,
author = "Artur Jachimowski",
title = "Ocena korozyjności wody pitnej miasta Krakowa",
journal = "Gaz, Woda i Technika Sanitarna",
number = "t. 93, 9",
pages = "303-305",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15199/17.2019.9.5},
url = {},
}
9
@article{artUEK:2168327209,
author = "Artur Jachimowski and Marcin Paprocki and Magdalena Wojnarowska",
title = "Tackling Air Pollution in Krakow",
journal = "E3S Web of Conferences",
number = "vol. 44",
pages = "1-8",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/20184400053},
url = {https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2018/19/e3sconf_eko-dok2018_00053.pdf},
}
10
@article{artUEK:2168325939,
author = "Artur Jachimowski",
title = "Evaluation of the Quality of Water in the Water Supply Network of the City of Krakow",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "1 (54)",
pages = "20-36",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.19202/j.cs.2018.01.02},
url = {},
}
11
@article{artUEK:2168324349,
author = "Paweł Turek and Artur Jachimowski",
title = "Zastosowanie metody analizy sensorycznej w ocenie jakości wody",
journal = "Gaz, Woda i Technika Sanitarna",
number = "t. 92, 4",
pages = "155-159",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15199/17.2018.4.7},
url = {},
}
12
@article{artUEK:2168327213,
author = "Artur Jachimowski",
title = "Effects of a New Water Disinfection Technology on Water Quality",
journal = "E3S Web of Conferences",
number = "vol. 44",
pages = "1-8",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/20184400052},
url = {https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2018/19/e3sconf_eko-dok2018_00052.pdf},
}
13
@article{artUEK:2168324331,
author = "Artur Jachimowski",
title = "Efektywność usuwania związków biogennych w procesie uzdatniania wody",
journal = "Inżynieria Ekologiczna",
number = "vol. 18, z. 4",
pages = "97-106",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.12912/23920629/74966},
url = {http://www.ineko.net.pl/pdf-74966-12722?filename=EFEKTYWNOSC%20USUWANIA.pdf},
}
14
@article{artUEK:2168324335,
author = "Artur Jachimowski",
title = "Czynniki kształtujące jakość wody przed procesem jej uzdatniania",
journal = "Inżynieria Ekologiczna",
number = "vol. 18, z. 1",
pages = "118-125",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.12912/23920629/67003},
url = {http://www.ineko.net.pl/pdf-67003-7010?filename=CZYNNIKI%20KSZTALTUJACE.pdf},
}
15
@article{artUEK:2168318823,
author = "Artur Jachimowski",
title = "Factors Affecting Water Quality in a Water Supply Network",
journal = "Journal of Ecological Engineering",
number = "vol. 18, iss. 4",
pages = "110-117",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.12911/22998993/74288},
url = {http://www.jeeng.net/pdf-74288-12237?filename=FACTORS%20AFFECTING%20WATER.pdf},
}
16
@misc{varUEK:2168319561,
author = "Artur Jachimowski",
title = "Ocena jakości wody w sieci wodociągowej miasta Krakowa",
booktitle = "Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty",
pages = "33",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2017",
isbn = "978-83-949236-5-5",
}
17
@inbook{fmUEK:2168324337,
author = "Artur Jachimowski",
title = "Wpływ procesów dezynfekcji na jakość wody pitnej",
booktitle = "Dezynfekcja wody : zagrożenia, wyzwania, nowe technologie",
pages = "113-121",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-7464-946-9",
}
18
@article{artUEK:2168310553,
author = "Wacław Adamczyk and Artur Jachimowski",
title = "Wpływ modernizacji chlorowni na jakość wody uzdatnionej",
journal = "Gaz, Woda i Technika Sanitarna",
number = "t. 90, 2",
pages = "58-61",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15199/17.2016.2.4},
url = {},
}
19
@article{artUEK:2168326443,
author = "Artur Jachimowski",
title = "Najlepiej uzdatniona",
journal = "Kierunek Wod-Kan",
number = "2 (636)",
pages = "8-11",
year = "2016",
}
20
@article{artUEK:2168310597,
author = "Artur Jachimowski and Wacław Adamczyk",
title = "Skuteczność usuwania zanieczyszczeń wód powierzchniowych w złożu infiltracyjnym",
journal = "Gaz, Woda i Technika Sanitarna",
number = "t. 90, 3",
pages = "86-91",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15199/17.2016.3.2},
url = {},
}
21
@unpublished{drUEK:2168315521,
author = "Artur Jachimowski",
title = "Czynniki kształtujące jakość wody pitnej miasta Krakowa",
adress = "Kraków",
year = "2015",
url = {http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003226},
}
22
@article{artUEK:2168301483,
author = "Artur Jachimowski",
title = "Z butelki czy z kranu",
journal = "Kierunek Wod-Kan",
number = "4 (617)",
pages = "40-44",
year = "2015",
}
23
@inbook{fmUEK:2168283891,
author = "Wacław Adamczyk and Artur Jachimowski",
title = "An Effect of the Treatment Process on Drinking Water Quality in Cracow",
booktitle = "Achievements and Challenges of Commodity Science in the Age of Globalization",
pages = "7-19",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-938909-0-3",
}
24
@misc{varUEK:2168283477,
author = "Waclaw Adamczyk and Artur Jachimowski",
title = "An Effect of the Treatment Process on Drinking Water Quality in Cracow",
booktitle = "Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts",
pages = "21",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics",
year = "2014",
}
25
@article{artUEK:2168283077,
author = "Wacław Adamczyk and Artur Jachimowski",
title = "Wpływ składników biogennych na jakość i eutrofizację powierzchniowych wód płynących, stanowiących źródło wody pitnej Krakowa",
journal = "Żywność : nauka - technologia - jakość",
number = "R. 20, 6 (91)",
pages = "175-190",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.15193/zntj/2013/91/175-190},
url = {http://www.pttz.org/zyw/wyd/czas/2013,%206(91)/15_Adamczyk.pdf},
}
26
@misc{varUEK:2168294465,
author = "Wacław Adamczyk and Artur Jachimowski",
title = "Drinking Water Quality in the City of Kraków in the Years 2007-2010",
booktitle = "Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts",
pages = "17",
adress = "Radom",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6",
}
27
@inbook{fmUEK:2168289703,
author = "Wacław Adamczyk and Artur Jachimowski",
title = "Drinking Water Quality in the City of Kraków in the Years 2007-2010",
booktitle = "Role of Innovativity in Quality Creation",
pages = "188-199",
adress = "Radom",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB; Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-115-5",
}
28
@unpublished{UEK:2168301759,
author = "Artur Jachimowski and Tomasz Nitkiewicz and Marcin Rychwalski and Magdalena Wojnarowska",
title = "Metody interpretacji oceny cyklu życia obiektów",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}