Publikacje wybranego autora
1

Autor:
Tytuł:
Rozwój psychiczny człowieka w okresie wczesnej dorosłości
Źródło:
Aktywność fizyczna z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych / red. Jadwiga BERBEKA, Krzysztof LIPECKI - Warszawa: Difin, 2019, s. 88-101
ISBN:
978-83-8085-832-9
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168334991
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Autor:
Mária Gregáňová , Karol Görner
Tytuł:
Turistika a športovo pohybové aktivity v prírode v spȏsobe života vysokoškolskej populácie
Źródło:
Nordic Walking - wybrane aspekty / red. Rafał Gotowski, Jana Juříková, Radosław Muszkieta - Bydgoszcz-Toruń: Ośrodek Rekreacji, Sportu i Edukacji w Poznaniu ; Akademia Sportu i Nauki w Bydgoszczy, 2018, s. 21-33. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Monografia ; nr 33/18)
ISBN:
978-83-62750-26-9
Nr:
2168323161
rozdział w monografii
3

Autor:
Ladislav Pysny , Jana Pysna , Dominika Petru , Karol Görner
Tytuł:
University Education for Physical Education Students at Pedagogical Faculties in the Czech Republic - New Findings about First Aid for Spinal Injury
Źródło:
Asian Journal of Education and Training. - vol. 3, no. 2 (2017) , s. 131-134. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168326629
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Cezary Kusnierz , Wojciech J. Cynarski , Karol Görner
Tytuł:
Social Reception and Understanding of Combat Sports and Martial Arts by Both School Students and Adults = Odbiór społeczny i rozumienie sportów i sztuk walki w opiniach młodzieży szkolnej i osób dorosłych
Źródło:
Ido Movement for Culture = Journal of Martial Arts Anthropology. - vol. 17, no. 1 (2017) , s. 30-37. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168312633
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
Karol Görner , Miroslava Rošková , Vladimíra Sýkorová
Tytuł:
Personality Characteristics and the Quality of Basketball Referee Performance
Adres wydawniczy:
Hradec Králové: Gaudeamus, University of Hradec Králové, 2017
Opis fizyczny:
119 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-80-7435-689-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168320605
monografia
6

Autor:
Tytuł:
Vplyv športovo-pohybových aktivit a životného štýlu na kvalitu života vysokoškolskiej populácie
Źródło:
Pohybový aparát a zdraví / red. Marie Blahutková - Brno: Paido, 2017, s. 83-91 - Bibliogr.
ISBN:
978-80-7315-265-9
Nr:
2168319057
rozdział w monografii
7

Autor:
Mariusz Ozimek , Robert Rokowski , Paweł Draga , Vladimir Ljakh , Tadeusz Ambroży , Marcin Krawczyk , Tomasz Ręgwelski , Arkadiusz Stanula , Karol Görner , Adam Jurczak , Dariusz Mucha
Tytuł:
The Role of Physique, Strength and Endurance in the Achievements of Elite Climbers
Źródło:
PLoS ONE. - vol. 12, iss. 8, art. no. e0182026 (2017) , s. 1-11. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 40.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168321763
artykuł w czasopiśmie
8

Autor:
Zhanneta Kozina , Krzysztof Prusik , Karol Görner , Irina Sobko , Olena Repko , Tatyana Bazilyuk , Viktor Kostiukevych , Volodymyr Goncharenko , Yaroslav Galan , Olga Goncharenko , Serhii Korol , Svitlana Korol
Tytuł:
Comparative Characteristics of Psychophysiological Indicators in the Representatives of Cyclic and Game Sports
Źródło:
Journal of Physical Education and Sport (JPES). - vol. 17, iss. 2 (2017) , s. 648-655. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
u 15.00 pkt
Nr:
2168317927
artykuł w czasopiśmie
9

Autor:
Stanislava Straňavská , Karol Görner
Tytuł:
Vzťah adolescentov k outdoorovým aktivitám = Relationship of Adolescents with Outdoor Activities
Adres wydawniczy:
Banská Bystrica: Belianum, 2017
Opis fizyczny:
136 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-80-557-1330-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168326645
monografia
10

Autor:
Paweł Fryderyk Nowak , Cezary Kuśnierz , Karol Görner , Pavol Bartik
Tytuł:
Determinants of Health-related Behaviours of Judo Athletes
Źródło:
Archives of Budo. - vol. 13, iss. 1 (2017) , s. 335-342. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
a 20.00 pkt
Nr:
2168321759
artykuł w czasopiśmie
11

Autor:
Stanislava Straňavská , Karol Görner
Tytuł:
Outdoorové aktivity vo voľnom čase stredoškolskej mládeže = Outdoor Activities in Non-time Central Youth
Źródło:
Šport a rekreácia 2017 : zborník vedeckých prác - Wyd. 7. - Nitra: KTVŠ PF UKF, 2017, s. 109-118. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-558-1179-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168319061
rozdział w podręczniku
12

Autor:
Tytuł:
Slovak Housing Estates and the Accessibility of the Key Amenities. Case Study Banská Bystrica = Słowackie mieszkalnictwo blokowe a dostępność do podstawowych wygód. Przykład Bańskiej Bystrzycy
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica. - nr 30 (2017) , s. 51-63. - Tytuł numeru: Życie między blokami - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168325087
artykuł w czasopiśmie
13

Autor:
Mária Gregáňová , Karol Görner
Tytuł:
Teoretické východiská prejavov agresívneho správania vo vybraných kolektívnych športoch
Źródło:
Telesná výchova a šport v živote človeka : recenzovaný zborník vedeckých prác / red. Karina Baisová, Martin Kružliak - Zvolen: Vydavateľstvo Technickej univerzity, 2016, s. 199-220. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-228-2922-9
Nr:
2168313143
rozdział w monografii
14

Autor:
Elena Bendíková , Karol Görner , Božena Paugshová
Tytuł:
Exercise Programme for Schoolgirl with Poor Posture
Źródło:
Journal of Education, Health and Sport. - vol. 6, no. 13 (2016) , s. 54-64. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168312933
artykuł w czasopiśmie
15

Autor:
Karol Görner , Tomáš Kolofík
Tytuł:
The Primary Pupils' Knowledge Level about the Winter Olympic Games
Źródło:
Central European Journal of Sport Sciences and Medicine. - vol. 16, no. 4 (2016) , s. 33-41. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168326619
artykuł w czasopiśmie
16

Autor:
Ladislav Kručanica , Karol Görner
Tytuł:
Level of Water Rescue Skills of University Students
Źródło:
Journal of Outdoor Activities. - vol. 10, no. 1 (2016) , s. 6-10. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168326617
artykuł w czasopiśmie
17

Autor:
Karol Görner , Janusz Zieliński , Adam Jurczak
Tytuł:
The Hostility Syndrome as a Profile Differentiating Football Spectators
Źródło:
Baltic Journal of Health and Physical Activity. - vol. 8, iss. 1 (2016) , s. 51-57. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168307899
artykuł w czasopiśmie
18

Autor:
Beáta Dobay , Karol Görner , Elena Bendíková
Konferencja:
Medzinárodná vedecká konferencia Univerzity J. Selyeho - 2016 "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania", Komárno, Słowacja, od 2016-09-13 do 2016-09-14
Tytuł:
A Selye János egyetem úszótanfolyamának elemzése = Analysis of Swimming Course of J. Selye University
Źródło:
Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016 : "Súčasne aspekty vedy a vzdelávania" : sekcie pedagogických vied = A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" : nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete : pedagógiai szekciók - Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, s. 290-301. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-8122-187-3
Nr:
2168313273
rozdział w materiałach konferencyjnych
19

Autor:
Andrzej Jopkiewicz , Stanisław Nowak , Karol Görner
Tytuł:
Sprawność fizyczna ukierunkowana na zdrowie (H-RF) mężczyzn z populacji kieleckiej = Physical Fitness from the Perspective of Health (H-RF) of Men from the Kielce Area
Źródło:
Auksologia a promocja zdrowia. T. 6 / red. Andrzej Jopkiewicz, Stanisław Nowak, Agata M. Jopkiewicz - Kielce: Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2016, s. 159-169. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60777-64-0
Nr:
2168326623
rozdział w monografii
20

Autor:
Marcin Bochenek , Przemysław Kędra , Karol Görner
Tytuł:
Obozy wędrowne we współczesnej turystyce : teoria i praktyka : podręcznik dla studentów
Adres wydawniczy:
Zamość: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica, 2016
Opis fizyczny:
110 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Podręczniki ; nr 15)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-61893-69-1
Nr:
2168307897
podręcznik
21

Autor:
Štefan Adamčak , Karol Görner , Miroslav Nemec
Tytuł:
The Knowledge of Male and Female Pupils from Primary Schools on the Global Positioning System and Playful Activities Associated with It
Źródło:
Journal of Outdoor Activities. - vol. 9, no. 2 (2015) , s. 22-30. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168308819
artykuł w czasopiśmie
22

Autor:
Štefan Adamčak , Karol Görner , Jiří Michal , Miroslav Nemec
Tytuł:
Pohybové hry 3 - hry v letnej prírode : zásobnik hier pre učitel'ov telesnej a športovej výchovy
Adres wydawniczy:
Žilina: EDIS - vydavatel'stvo Žilinskej univerzity pre Inštitút priemyselnej výchovy, 2015
Opis fizyczny:
103, [1] s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-80-554-1121-7
Nr:
2168299791
książka
23

Autor:
Karol Görner , Adam Jurczak , Janusz Zieliński
Tytuł:
Wpływ postawy młodzieży wobec kultury fizycznej na jej poziom aktywności fizycznej w czasie wolnym = The Influence of Youth Attitude Towards Physical Culture wt Theier Physical Activity in Leisure Time
Źródło:
Osoba - sport, wychowanie, zdrowie / red. Halina Żukowska, Alicja Kostencka, Mariusz Klimczyk, Krzysztof Buśko, Radosław Muszkieta - Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2015, s. 219-232. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Monografia ; 29/15)
ISBN:
978-83-62750-20-7
Nr:
2168297703
rozdział w monografii
24

Autor:
Andrzej Hadzik , Zygmunt Sawicki , Pavol Bartik , Karol Görner
Tytuł:
Sporttourismus : theoretische und praktische Aspekte
Adres wydawniczy:
Schmalkalden: FH Schmalkalden, Hochschule für Angewandte Wissenschaften, 2015
Opis fizyczny:
86 s.: il.; 21 cm
Seria:
(FhS-Prints ; 1/2015)
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168326639
monografia
25

Autor:
Karol Görner , Mariusz Ozimek , Adam Jurczak , Janusz Zieliński
Konferencja:
Vědecké konference "Kinesis, salus, educatio 2014", Uście nad Łabą, Czechy, od 2014-12-17 do 2014-12-17
Tytuł:
System przygotowania sportowców wysokiej klasy
Źródło:
Kinesis, salus, educatio 2014 : sborník vědecké konference / red. Martin Škopek, David Cihlář - Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2015, s. 6-12. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-7414-928-3
Nr:
2168299805
rozdział w materiałach konferencyjnych
26

Autor:
Karol Görner , Michał Spieszny , Sylwia Kop
Tytuł:
Place the Handball in the Context of Sports and Recreational Activities at the Secondary School Population
Źródło:
University Review. - vol. 9, no. 2-3 (2015) , s. 59-66. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168298853
artykuł w czasopiśmie
27

Autor:
Karol Görner , Jaromír Šimonek
Tytuł:
Places of Most Frequent Out-door Leisure Activities in Central Slovakia
Źródło:
International Leisure Review. - vol 4, iss. 1 (2015) , s. 185-207. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168297701
artykuł w czasopiśmie
28

Autor:
Tytuł:
Miesto turistiky a športovo pohybových aktivít v prírode v spôsobe života vysokoškolskej populácie stredoslovenského regiónu = The Place of Tourism and Sport-Physical Activities in Nature in The High-Educated Population Life Style in Central Slovakia
Adres wydawniczy:
Banská Bystrica: Belianum, 2014
Opis fizyczny:
132 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-80-557-0805-8
Nr:
2168297777
monografia
29

Tytuł:
Funkcjonowanie i ocena programu "Moje boisko Orlik 2012" : (na terenie województwa małopolskiego)
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: UKiP J&D Gębka, 2014
Opis fizyczny:
230 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-60837-78-8
Nr:
2168285575
monografia
30

Autor:
Jaromír Šimonek , Karol Görner
Tytuł:
Tourism and Outdoor Physical Activities in the Lifestyle of the Young Generation in Slovakia. Part 2
Źródło:
Recreation. - no. 4(1) (2014) , s. 11-13. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168326501
artykuł w czasopiśmie
31

Autor:
Krzysztof Prusik , Mirosława Cieślicka , Karol Görner , Karol Nowakowski , Walery Zukow
Tytuł:
Analiza obciążeń treningowych zrealizowanych przez biegaczkę na średnich dystansach = Analysis of the Training Burden by Runner at Medium Distances
Źródło:
Journal of Health Sciences. - t. 3, z. 10 (2013) , s. 447-470. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168326649
artykuł w czasopiśmie
32

Autor:
Andrzej Jopkiewicz , Stanisław Nowak , Karol Görner
Tytuł:
Aktywność fizyczna i sposoby spędzania czasu wolnego młodzieży gimnazjalnej = Physical Activity of Middle School-aged Adolescents and the Ways they Spend Their Free Time
Źródło:
Uwarunkowania zdrowia i rozwoju dzieci i młodzieży : implikacje badawcze i rekomendacje praktyczne / red. Andrzej Jopkiewicz, Stanisław Nowak - Gdańsk-Bydgoszcz: Wydawnictwo Athenae Gedanenses Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2013, s. 87-97. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7789-253-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168326615
rozdział w monografii
33

Autor:
Dariusz Mucha , Karol Görner , Robert Makuch , Adam Jurczak , Jože Štihec
Tytuł:
Polish System of Children and Young People's Football Training in the Opinion of the Coaches
Źródło:
Sport - Scientific and Practical Aspects. - vol. 10, iss. 1 (2013) , s. 51-53. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168326607
artykuł w czasopiśmie
34

Autor:
Karol Görner , Janusz Zieliński , Adam Jurczak
Tytuł:
Relacje pomiędzy grupami osób o zachowaniach ryzykownych a sportowcami wybranych dyscyplin ekstremalnych = Interpersonal Functioning in Individuals Who Practise Extreme Sports and Those Who Prefer Hazardous Behaviour
Źródło:
Zdrowie, sprawność i edukacja w krajach Grupy Wyszehradzkiej / red. Monika Żmudzka-Brodnicka, Adam Szulc, Bartłomiej Niespodziński, Walery Żukow - Gdańsk-Bydgoszcz: Wydawnictwo Athenae Gedanenses Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2013, s. 99-109. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937869-4-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168326609
rozdział w monografii
35

Autor:
Karol Görner , Adam Jurczak , Michał Spieszny , Dariusz Mucha , Robert Makuch
Tytuł:
Chosen Individual Factors of Adolescents' Physical Development in Their Leisure Time
Źródło:
Central European Journal of Sport Sciences and Medicine. - vol. 1, no. 1 (2013) , s. 31-37. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168326503
artykuł w czasopiśmie
36

Autor:
Jaromír Šimonek , Karol Görner
Tytuł:
Tourism and Outdoor Physical Activities in the Lifestyle of the Young Generation in Slovakia. Part 1
Źródło:
Recreation. - no. 3(4) (2013) , s. 10-13. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168326499
artykuł w czasopiśmie
37

Tytuł:
Społeczne aspekty wspólnego spędzania czasu wolnego
Źródło:
Funkcjonowanie i ocena programu "Moje boisko Orlik 2012" : na terenie województwa małopolskiego / kierownik tematu: Jadwiga BERBEKA2013, s. 27-51
Sygnatura:
NP-1444/Magazyn
Nr:
2168306537
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
38

Autor:
Katarzyna Prusik , Karol Görner
Tytuł:
Diagnostičeskaâ nadëžnostʹ rezulʹtatov v norvežskoj hodʹbe na 2000 m kak pokazatelʹ pozitivnogo zdorovʹâ ženŝin 60-80 let = Diagnostic Reliability of Results in Nordic Walking at Altitude of 2000 m as an Index of Health of Women Aged 60-80
Źródło:
Teoriâ i praktika fizičeskoj kul'tury = Theory and Practice of Physical Culture. - no. 5 (2013) - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168326605
artykuł w czasopiśmie
39

Tytuł:
Próba oceny programu "Moje boisko Orlik 2012" w Małopolsce
Źródło:
Funkcjonowanie i ocena programu "Moje boisko Orlik 2012" : na terenie województwa małopolskiego / kierownik tematu: Jadwiga BERBEKA2013, s. 155-187
Sygnatura:
NP-1444/Magazyn
Nr:
2168306549
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
40

Autor:
T. Gabryś , M. Ozimek , Zbigniew Borek , T. Rutkowski , K. Görner
Tytuł:
Ukazovatele účinnosti hry pol'skej reprezentácie u 18 v l'adovom hokeji v čase prípravy a počas majstrovstiev sveta 2003 roku
Źródło:
Herná príprava v športových hrách / red. Pavol Glesk - Bratislava: Vydavatel'stvo STU, 2003, s. 21-27 - Bibliogr.
ISBN:
80-227-1948-X
Nr:
2168254822
rozdział w monografii
1
Rozwój psychiczny człowieka w okresie wczesnej dorosłości / Karol GÖRNER // W: Aktywność fizyczna z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych / red. nauk. Jadwiga BERBEKA, Krzysztof LIPECKI. - Warszawa: Difin, 2019. - S. 88-101. - ISBN 978-83-8085-832-9
2
Turistika a športovo pohybové aktivity v prírode v spȏsobe života vysokoškolskej populácie / Mária Gregáňová, Karol GÖRNER // W: Nordic Walking - wybrane aspekty / red. nauk. Rafał Gotowski, Jana Juříková, Radosław Muszkieta. - Bydgoszcz-Toruń: Ośrodek Rekreacji, Sportu i Edukacji w Poznaniu ; Akademia Sportu i Nauki w Bydgoszczy, 2018. - (Monografie / Ośrodek Rekreacji, Sportu i Edukacji w Poznaniu ; nr 33/18). - S. 21-33. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62750-26-9
3
University Education for Physical Education Students at Pedagogical Faculties in the Czech Republic - New Findings about First Aid for Spinal Injury / Ladislav Pysny, Jana Pysna, Dominika Petru, Karol GÖRNER // Asian Journal of Education and Training. - vol. 3, no. 2 (2017), s. 131-134. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.asianonlinejournals.com/index.php/EDU/article/view/1207. - ISSN 2519-5387
4
Social Reception and Understanding of Combat Sports and Martial Arts by Both School Students and Adults = Odbiór społeczny i rozumienie sportów i sztuk walki w opiniach młodzieży szkolnej i osób dorosłych / Cezary Kusnierz, Wojciech J. Cynarski, Karol GORNER // Ido Movement for Culture = Journal of Martial Arts Anthropology. - vol. 17, no. 1 (2017), s. 30-37. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://imcjournal.com/index.php/en/component/phocadownload/category/39-17-1?download=443:social-reception-and-understanding-of-combat-sports-and-martial-arts-by-both-school-students-and-adults. - ISSN 1730-2064
5
Personality Characteristics and the Quality of Basketball Referee Performance / Karol GÖRNER, Miroslava Rošková, Vladimíra Sýkorová. - Hradec Králové: Gaudeamus, University of Hradec Králové, 2017. - 119 s. : il. ; 21 cm. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-7435-689-6. - Spis treści: http://ffold.webcreators.sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy-a-sportu/veda-a-vyskum/publikacie/book-18972/personality-characteristics-and-the-quality-of-basketball-referee-performance.html?photo=5919?print=1Wstęp:
6
Vplyv športovo-pohybových aktivit a životného štýlu na kvalitu života vysokoškolskiej populácie / Karel GÖRNER // W: Pohybový aparát a zdraví / ed. Marie Blahutková. - Brno: Paido, 2017. - S. 83-91. - Bibliogr. - ISBN 978-80-7315-265-9
7
The Role of Physique, Strength and Endurance in the Achievements of Elite Climbers / Mariusz Ozimek, Robert Rokowski, Paweł Draga, Vladimir Ljakh, Tadeusz Ambroży, Marcin Krawczyk, Tomasz Ręgwelski, Arkadiusz Stanula, Karol GÖRNER, Adam Jurczak, Dariusz Mucha // PLoS ONE. - vol. 12, iss. 8 (2017), s. 1-11. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0182026&type=printable
8
Comparative Characteristics of Psychophysiological Indicators in the Representatives of Cyclic and Game Sports / Zhanneta Kozina, Krzysztof Prusik, Karol GÖRNER, Irina Sobko, Olena Repko, Tatyana Bazilyuk, Viktor Kostiukevych, Volodymyr Goncharenko, Yaroslav Galan, Olga Goncharenko, Serhii Korol, Svitlana Korol // Journal of Physical Education and Sport (JPES). - vol. 17, iss. 2 (2017), s. 648-655. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://efsupit.ro/images/stories/2iunie2017/art97.pdf. - ISSN 2247-8051
9
Vzťah adolescentov k outdoorovým aktivitám = Relationship of Adolescents with Outdoor Activities / Stanislava Straňavská, Karol GÖRNER. - Banská Bystrica: Belianum, 2017. - 136 s. : il. ; 21 cm. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-557-1330-4. - Spis treści: https://www.library.sk/arl-umb/sk/detail-umb_un_cat-0253211-Vztah-adolescentov-k-outdoorovym-aktivitamWstęp:
10
Determinants of Health-related Behaviours of Judo Athletes / Paweł Fryderyk Nowak, Cezary Kuśnierz, Karol GÖRNER, Pavol Bartik // Archives of Budo. - vol. 13, iss. 1 (2017), s. 335-342. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://files.4medicine.pl/download.php?cfs_id=2424. - ISSN 1643-8698
11
Outdoorové aktivity vo voľnom čase stredoškolskej mládeže = Outdoor Activities in Non-time Central Youth / Stanislava Straňavská, Karol GÖRNER // W: Šport a rekreácia 2017 : zborník vedeckých prác. - Wyd. 7. - Nitra: KTVŠ PF UKF, 2017. - S. 109-118. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-558-1179-6. - Pełny tekst: http://www.ktvs.pf.ukf.sk/images/%C5%A0port%20a%20rekre%C3%A1cia/Zbornik%20Sport%20a%20rekreacia%202017.pdf
12
Slovak Housing Estates and the Accessibility of the Key Amenities. Case Study Banská Bystrica = Słowackie mieszkalnictwo blokowe a dostępność do podstawowych wygód. Przykład Bańskiej Bystrzycy / Karol GÖRNER // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica. - nr 30 (2017), s. 51-63. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Życie między blokami. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://hdl.handle.net/11089/24842. - ISSN 1508-1117
13
Teoretické východiská prejavov agresívneho správania vo vybraných kolektívnych športoch / Mária Gregáňová, Karol GÖRNER // W: Telesná výchova a šport v živote človeka : recenzovaný zborník vedeckých prác / ed. Karina Baisová, Martin Kružliak. - Zvolen: Vydavateľstvo Technickej univerzity, 2016. - S. 199-220. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-228-2922-9
14
Exercise Programme for Schoolgirl with Poor Posture / Elena Bendíková, Karol GÖRNER, Božena Paugshová // Journal of Education, Health and Sport. - vol. 6, no. 13 (2016), s. 54-64. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4151/pdf. - ISSN 2391-8306
15
The Primary Pupils' Knowledge Level about the Winter Olympic Games / Karol GÖRNER, Tomáš Kolofík // Central European Journal of Sport Sciences and Medicine. - vol. 16, no. 4 (2016), s. 33-41. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/cejssm/pl/issue/289/article/4603/. - ISSN 2300-9705
16
Level of Water Rescue Skills of University Students / Ladislav Kručanica, Karol GÖRNER // Journal of Outdoor Activities. - vol. 10, no. 1 (2016), s. 6-10. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://issuu.com/ujep/docs/joa201601. - ISSN 1802-3908
17
The Hostility Syndrome as a Profile Differentiating Football Spectators / Karol GÖRNER, Janusz Zieliński, Adam Jurczak // Baltic Journal of Health and Physical Activity. - vol. 8, iss. 1 (2016), s. 51-57. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://files.4medicine.pl/download.php?cfs_id=1487. - ISSN 2080-1297
18
A Selye János egyetem úszótanfolyamának elemzése = Analysis of Swimming Course of J. Selye University / Beáta Dobay, Karol GÖRNER, Elena Bendíková // W: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016 : "Súčasne aspekty vedy a vzdelávania" : sekcie pedagogických vied = A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" : nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete : pedagógiai szekciók. - Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. - S. 290-301. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-8122-187-3
19
Sprawność fizyczna ukierunkowana na zdrowie (H-RF) mężczyzn z populacji kieleckiej = Physical Fitness from the Perspective of Health (H-RF) of Men from the Kielce Area / Andrzej Jopkiewicz, Stanisław Nowak, Karol GÖRNER // W: Auksologia a promocja zdrowia. T. 6 / red. Andrzej Jopkiewicz, Stanisław Nowak, Agata M. Jopkiewicz. - Kielce: Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2016. - S. 159-169. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60777-64-0
20
Obozy wędrowne we współczesnej turystyce : teoria i praktyka : podręcznik dla studentów / Marcin Bochenek, Przemysław Kędra, Karol GÖRNER. - Zamość: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica, 2016. - 110 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Podręczniki ; nr 15). - ISBN 978-83-61893-69-1
21
The Knowledge of Male and Female Pupils from Primary Schools on the Global Positioning System and Playful Activities Associated with It / Stefan Adamćak, Karol GÖRNER, Miroslav Nemec // Journal of Outdoor Activities. - vol. 9, no. 2 (2015), s. 22-30. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1802-3908
22
Pohybové hry 3 - hry v letnej prírode : zásobnik hier pre učitel'ov telesnej a športovej výchovy / Štefan Adamčak, Karol GÖRNER, Jiří Michal, Miroslav Nemec. - Žilina: EDIS - vydavatel'stvo Žilinskej univerzity pre Inštitút priemyselnej výchovy, 2015. - 103, [1] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-80-554-1121-7
23
Wpływ postawy młodzieży wobec kultury fizycznej na jej poziom aktywności fizycznej w czasie wolnym = The Influence of Youth Attitude Towards Physical Culture wt Theier Physical Activity in Leisure Time / Karol GÖRNER, Adam Jurczak, Janusz Zieliński // W: Osoba - sport, wychowanie, zdrowie / red. nauk. Halina Żukowska, Alicja Kostencka, Mariusz Klimczyk, Krzysztof Buśko, Radosław Muszkieta. - Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2015. - (Monografia ; 29/15). - S. 219-232. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62750-20-7. - Pełny tekst: http://www.researchgate.net/publication/277004187_OSOBA__SPORT_WYCHOWANIE_ZDROWIE
24
Sporttourismus : theoretische und praktische Aspekte / Andrzej Hadzik, Zygmunt Sawicki, Pavol Bartik; Karol GÖRNER. - Schmalkalden: FH Schmalkalden, Hochschule für Angewandte Wissenschaften, 2015. - 86 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - (FhS-Prints, ISSN 0949-1767 ; 1/2015)
25
System przygotowania sportowców wysokiej klasy / Karol GÖRNER, Mariusz Ozimek, Adam Jurczak, Janusz Zieliński // W: Kinesis, salus, educatio 2014 : sborník vědecké konference / [ed. Martin Škopek, David Cihlář]. - Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2015. - S. 6-12. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-7414-928-3
26
Place the Handball in the Context of Sports and Recreational Activities at the Secondary School Population / Karol GÖRNER, Michał Spieszny, Sylwia Kop // University Review. - vol. 9, no. 2-3 (2015), s. 59-66. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ur.tnuni.sk/fileadmin/dokumenty/UR_V9_ISS2-3_59to66.pdf. - ISSN 1337-6047
27
Places of Most Frequent Out-door Leisure Activities in Central Slovakia / Karol GÖRNER, Jaromír Šimonek // International Leisure Review. - vol 4, iss. 1 (2015), s. 185-207. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2222-775X
28
Miesto turistiky a športovo pohybových aktivít v prírode v spôsobe života vysokoškolskej populácie stredoslovenského regiónu = The Place of Tourism and Sport-Physical Activities in Nature in The High-Educated Population Life Style in Central Slovakia / Karol GÖRNER. - Banská Bystrica: Belianum, 2014. - 132 s. : il. ; 21 cm. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-557-0805-8
29
Funkcjonowanie i ocena programu "Moje boisko Orlik 2012" : (na terenie województwa małopolskiego) / red. Jadwiga BERBEKA ; zespół aut.: Jadwiga BERBEKA, Zbigniew BOREK, Krzysztof BORODAKO, Karol GÖRNER, Krzysztof LIPECKI, Agata NIEMCZYK, Michał RUDNICKI, Józef SALA, Renata SEWERYN, Dominik ZIARKOWSKI. - Kraków: UKiP J&D Gębka, 2014. - 230 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60837-78-8
30
Tourism and Outdoor Physical Activities in the Lifestyle of the Young Generation in Slovakia. Part 2 / Jaromír Šimonek, Karol GÖRNER // Recreation. - no. 4(1) (2014), s. 11-13. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2064-4981
31
Analiza obciążeń treningowych zrealizowanych przez biegaczkę na średnich dystansach = Analysis of the Training Burden by Runner at Medium Distances / Krzysztof Prusik, Mirosława Cieślicka, Karol GÖRNER, Karol Nowakowski, Walery Zukow // Journal of Health Sciences. - t. 3, z. 10 (2013), s. 447-470. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/1192/Analiza%20obciazen%20treningowych%20zrealizowanych%20przez%20biegaczke%20na%20srednich%20dystansach.pdf?sequence=1&isAllowed=y. - ISSN 2300-665X
32
Aktywność fizyczna i sposoby spędzania czasu wolnego młodzieży gimnazjalnej = Physical Activity of Middle School-aged Adolescents and the Ways they Spend Their Free Time / Andrzej Jopkiewicz, Stanisław Nowak, Karol GÖRNER // W: Uwarunkowania zdrowia i rozwoju dzieci i młodzieży : implikacje badawcze i rekomendacje praktyczne / red. Andrzej Jopkiewicz, Stanisław Nowak. - Gdańsk-Bydgoszcz: Wydawnictwo Athenae Gedanenses Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2013. - S. 87-97. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-253-4
33
Polish System of Children and Young People's Football Training in the Opinion of the Coaches / Dariusz Mucha, Karol GÖRNER, Robert Makuch, Adam Jurczak, Jože Štihec // Sport - Scientific and Practical Aspects. - vol. 10, iss. 1 (2013), s. 51-53. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sportspa.com.ba/images/june2013/full/rad7.pdf. - ISSN 1840-4413
34
Relacje pomiędzy grupami osób o zachowaniach ryzykownych a sportowcami wybranych dyscyplin ekstremalnych = Interpersonal Functioning in Individuals Who Practise Extreme Sports and Those Who Prefer Hazardous Behaviour / Karol GÖRNER, Janusz Zieliński, Adam Jurczak // W: Zdrowie, sprawność i edukacja w krajach Grupy Wyszehradzkiej / red. nauk. Monika Żmudzka-Brodnicka, Adam Szulc, Bartłomiej Niespodziński, Walery Żukow. - Gdańsk-Bydgoszcz: Wydawnictwo Athenae Gedanenses Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2013. - S. 99-109. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937869-4-7. - Pełny tekst: http://www.zdrowie-i-sprawnosc.ukw.edu.pl/new/doc/Konferencja/Monografia.pdf
35
Chosen Individual Factors of Adolescents' Physical Development in Their Leisure Time / Karol GÖRNER, Adam Jurczak, Michał Spieszny, Dariusz Mucha, Robert Makuch // Central European Journal of Sport Sciences and Medicine. - vol. 1, no. 1 (2013), s. 31-37. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/cejssm/pl/issue/29/article/169/. - ISSN 2300-9705
36
Tourism and Outdoor Physical Activities in the Lifestyle of the Young Generation in Slovakia. Part 1 / Jaromír Šimonek, Karol GÖRNER // Recreation. - no. 3(4) (2013), s. 10-13. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2064-4981
37
Społeczne aspekty wspólnego spędzania czasu wolnego / Jadwiga BERBEKA, Karol GÖRNER // W: Funkcjonowanie i ocena programu "Moje boisko Orlik 2012" : na terenie województwa małopolskiego / kierownik tematu: Jadwiga BERBEKA. - (2013), s. 27-51
38
Diagnostičeskaâ nadëžnostʹ rezulʹtatov v norvežskoj hodʹbe na 2000 m kak pokazatelʹ pozitivnogo zdorovʹâ ženŝin 60-80 let = Diagnostic Reliability of Results in Nordic Walking at Altitude of 2000 m as an Index of Health of Women Aged 60-80 / Katažina Prusik, Karolʹ GORNER // Teoriâ i praktika fizičeskoj kul'tury [on-line] = Theory and Practice of Physical Culture. - no. 5 (2013)1 ekran. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://teoriya.ru/ru/node/579##http://teoriya.ru/en/node/606. - ISSN 0040-3601
39
Próba oceny programu "Moje boisko Orlik 2012" w Małopolsce / Michał RUDNICKI, Karol GÖRNER, Jadwiga BERBEKA, Renata SEWERYN // W: Funkcjonowanie i ocena programu "Moje boisko Orlik 2012" : na terenie województwa małopolskiego / kierownik tematu: Jadwiga BERBEKA. - (2013), s. 155-187
40
Ukazovatele účinnosti hry pol'skej reprezentácie u 18 v l'adovom hokeji v čase prípravy a počas majstrovstiev sveta 2003 roku / Gabryś T., Ozimek M., Borek Z., Rutkowski T., Görner K. // W: Herná príprava v športových hrách / red. Pavol Glesk. - Bratislava: Vydavatel'stvo STU, 2003. - S. 21-27. - Bibliogr. - ISBN 80-227-1948-X
1
Görner K., (2019), Rozwój psychiczny człowieka w okresie wczesnej dorosłości. [W:] Berbeka J., Lipecki K. (red.), Aktywność fizyczna z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, Warszawa : Difin, s. 88-101.
2
Gregáňová M., Görner K., (2018), Turistika a športovo pohybové aktivity v prírode v spȏsobe života vysokoškolskej populácie. [W:] Gotowski R., Juříková J., Muszkieta R. (red.), Nordic Walking - wybrane aspekty, Bydgoszcz-Toruń : Ośrodek Rekreacji, Sportu i Edukacji w Poznaniu : Akademia Sportu i Nauki w Bydgoszczy, s. 21-33.
3
Pysny L., Pysna J., Petru D., Görner K., (2017), University Education for Physical Education Students at Pedagogical Faculties in the Czech Republic - New Findings about First Aid for Spinal Injury, "Asian Journal of Education and Training", vol. 3, no. 2, s. 131-134; http://www.asianonlinejournals.com/index.php/EDU/article/view/1207
4
Kusnierz C., Cynarski W., Görner K., (2017), Social Reception and Understanding of Combat Sports and Martial Arts by Both School Students and Adults, "Ido Movement for Culture", vol. 17, no. 1, s. 30-37; http://imcjournal.com/index.php/en/component/phocadownload/category/39-17-1?download=443:social-reception-and-understanding-of-combat-sports-and-martial-arts-by-both-school-students-and-adults
5
Görner K., Rošková M., Sýkorová V., (2017), Personality Characteristics and the Quality of Basketball Referee Performance, Hradec Králové : Gaudeamus, University of Hradec Králové, 119 s.
6
Görner K., (2017), Vplyv športovo-pohybových aktivit a životného štýlu na kvalitu života vysokoškolskiej populácie. [W:] Blahutková M. (red.), Pohybový aparát a zdraví, Brno : Paido, s. 83-91.
7
Ozimek M., Rokowski R., Draga P., Ljakh V., Ambroży T., Krawczyk M., Ręgwelski T., Stanula A., Görner K., Jurczak A., Mucha D., (2017), The Role of Physique, Strength and Endurance in the Achievements of Elite Climbers, "PLoS ONE", vol. 12, iss. 8, s. 1-11; http://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0182026&type=printable
8
Kozina Z., Prusik K., Görner K., Sobko I., Repko O., Bazilyuk T., Kostiukevych V., Goncharenko V., Galan Y., Goncharenko O., Korol S., Korol S., (2017), Comparative Characteristics of Psychophysiological Indicators in the Representatives of Cyclic and Game Sports, "Journal of Physical Education and Sport (JPES)", vol. 17, iss. 2, s. 648-655; http://efsupit.ro/images/stories/2iunie2017/art97.pdf
9
Straňavská S., Görner K., (2017), Vzťah adolescentov k outdoorovým aktivitám, Banská Bystrica : Belianum, 136 s.
10
Nowak P., Kuśnierz C., Görner K., Bartik P., (2017), Determinants of Health-related Behaviours of Judo Athletes, "Archives of Budo", vol. 13, iss. 1, s. 335-342; http://files.4medicine.pl/download.php?cfs_id=2424
11
Straňavská S., Görner K., (2017), Outdoorové aktivity vo voľnom čase stredoškolskej mládeže. [W:] Šport a rekreácia 2017 : zborník vedeckých prác, Nitra : KTVŠ PF UKF, s. 109-118.
12
Görner K., (2017), Slovak Housing Estates and the Accessibility of the Key Amenities. Case Study Banská Bystrica, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica", nr 30, s. 51-63; http://hdl.handle.net/11089/24842
13
Gregáňová M., Görner K., (2016), Teoretické východiská prejavov agresívneho správania vo vybraných kolektívnych športoch. [W:] Baisová K., Kružliak M. (red.), Telesná výchova a šport v živote človeka : recenzovaný zborník vedeckých prác, Zvolen : Vydavateľstvo Technickej univerzity, s. 199-220.
14
Bendíková E., Görner K., Paugshová B., (2016), Exercise Programme for Schoolgirl with Poor Posture, "Journal of Education, Health and Sport", vol. 6, no. 13, s. 54-64; http://www.ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4151/pdf
15
Görner K., Kolofík T., (2016), The Primary Pupils' Knowledge Level about the Winter Olympic Games, "Central European Journal of Sport Sciences and Medicine", vol. 16, no. 4, s. 33-41; https://wnus.edu.pl/cejssm/pl/issue/289/article/4603/
16
Kručanica L., Görner K., (2016), Level of Water Rescue Skills of University Students, "Journal of Outdoor Activities", vol. 10, no. 1, s. 6-10; https://issuu.com/ujep/docs/joa201601
17
Görner K., Zieliński J., Jurczak A., (2016), The Hostility Syndrome as a Profile Differentiating Football Spectators, "Baltic Journal of Health and Physical Activity", vol. 8, iss. 1, s. 51-57; http://files.4medicine.pl/download.php?cfs_id=1487
18
Dobay B., Görner K., Bendíková E., (2016), A Selye János egyetem úszótanfolyamának elemzése. [W:] Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016 : "Súčasne aspekty vedy a vzdelávania" : sekcie pedagogických vied, Komárno : Univerzita J. Selyeho, s. 290-301.
19
Jopkiewicz A., Nowak S., Görner K., (2016), Sprawność fizyczna ukierunkowana na zdrowie (H-RF) mężczyzn z populacji kieleckiej. [W:] Jopkiewicz A., Nowak S., Jopkiewicz (red.), Auksologia a promocja zdrowia, T. 6, Kielce : Kieleckie Towarzystwo Naukowe, s. 159-169.
20
Bochenek M., Kędra P., Görner K., (2016), Obozy wędrowne we współczesnej turystyce: teoria i praktyka: podręcznik dla studentów, Zamość : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica, 110 s.
21
Adamčak Š., Görner K., Nemec M., (2015), The Knowledge of Male and Female Pupils from Primary Schools on the Global Positioning System and Playful Activities Associated with It, "Journal of Outdoor Activities", vol. 9, no. 2, s. 22-30.
22
Adamčak Š., Görner K., Michal J., Nemec M., (2015), Pohybové hry 3 - hry v letnej prírode: zásobnik hier pre učitel'ov telesnej a športovej výchovy, Žilina : EDIS - vydavatel'stvo Žilinskej univerzity pre Inštitút priemyselnej výchovy, 103, [1] s.
23
Görner K., Jurczak A., Zieliński J., (2015), Wpływ postawy młodzieży wobec kultury fizycznej na jej poziom aktywności fizycznej w czasie wolnym. [W:] Żukowska H., Kostencka A., Klimczyk M., Buśko K., Muszkieta R. (red.), Osoba - sport, wychowanie, zdrowie, Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, s. 219-232.
24
Hadzik A., Sawicki Z., Bartik P., Görner K., (2015), Sporttourismus: theoretische und praktische Aspekte, (FhS-Prints, 1/2015), Schmalkalden : FH Schmalkalden, Hochschule für Angewandte Wissenschaften, 86 s.
25
Görner K., Ozimek M., Jurczak A., Zieliński J., (2015), System przygotowania sportowców wysokiej klasy. [W:] Škopek M., Cihlář D. (red.), Kinesis, salus, educatio 2014 : sborník vědecké konference, Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, s. 6-12.
26
Görner K., Spieszny M., Kop S., (2015), Place the Handball in the Context of Sports and Recreational Activities at the Secondary School Population, "University Review", vol. 9, no. 2-3, s. 59-66; http://ur.tnuni.sk/fileadmin/dokumenty/UR_V9_ISS2-3_59to66.pdf
27
Görner K., Šimonek J., (2015), Places of Most Frequent Out-door Leisure Activities in Central Slovakia, "International Leisure Review", vol 4, iss. 1, s. 185-207.
28
Görner K., (2014), Miesto turistiky a športovo pohybových aktivít v prírode v spôsobe života vysokoškolskej populácie stredoslovenského regiónu, Banská Bystrica : Belianum, 132 s.
29
Berbeka J., Borek Z., Borodako K., Görner K., Lipecki K., Niemczyk A., Rudnicki M., Sala J., Seweryn R., Ziarkowski D., (2014), Funkcjonowanie i ocena programu "Moje boisko Orlik 2012": (na terenie województwa małopolskiego), Berbeka J. (red.), Kraków : UKiP J&D Gębka, 230 s.
30
Šimonek J., Görner K., (2014), Tourism and Outdoor Physical Activities in the Lifestyle of the Young Generation in Slovakia. Part 2, "Recreation", no. 4(1), s. 11-13.
31
Prusik K., Cieślicka M., Görner K., Nowakowski K., Zukow W., (2013), Analiza obciążeń treningowych zrealizowanych przez biegaczkę na średnich dystansach, "Journal of Health Sciences", t. 3, z. 10, s. 447-470; https://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/1192/Analiza%20obciazen%20treningowych%20zrealizowanych%20przez%20biegaczke%20na%20srednich%20dystansach.pdf?sequence=1&isAllowed=y
32
Jopkiewicz A., Nowak S., Görner K., (2013), Aktywność fizyczna i sposoby spędzania czasu wolnego młodzieży gimnazjalnej. [W:] Jopkiewicz A., Nowak S. (red.), Uwarunkowania zdrowia i rozwoju dzieci i młodzieży : implikacje badawcze i rekomendacje praktyczne, Gdańsk-Bydgoszcz : Wydawnictwo Athenae Gedanenses Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, s. 87-97.
33
Mucha D., Görner K., Makuch R., Jurczak A., Štihec J., (2013), Polish System of Children and Young People's Football Training in the Opinion of the Coaches, "Sport - Scientific and Practical Aspects", vol. 10, iss. 1, s. 51-53; http://www.sportspa.com.ba/images/june2013/full/rad7.pdf
34
Görner K., Zieliński J., Jurczak A., (2013), Relacje pomiędzy grupami osób o zachowaniach ryzykownych a sportowcami wybranych dyscyplin ekstremalnych. [W:] Żmudzka-Brodnicka M., Szulc A., Niespodziński B., Żukow W. (red.), Zdrowie, sprawność i edukacja w krajach Grupy Wyszehradzkiej, Gdańsk-Bydgoszcz : Wydawnictwo Athenae Gedanenses Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, s. 99-109.
35
Görner K., Jurczak A., Spieszny M., Mucha D., Makuch R., (2013), Chosen Individual Factors of Adolescents' Physical Development in Their Leisure Time, "Central European Journal of Sport Sciences and Medicine", vol. 1, no. 1, s. 31-37; https://wnus.edu.pl/cejssm/pl/issue/29/article/169/
36
Šimonek J., Görner K., (2013), Tourism and Outdoor Physical Activities in the Lifestyle of the Young Generation in Slovakia. Part 1, "Recreation", no. 3(4), s. 10-13.
37
Berbeka J., Görner K., (2013), Społeczne aspekty wspólnego spędzania czasu wolnego. [W:] Berbeka J. (kierownik tematu), Funkcjonowanie i ocena programu "Moje boisko Orlik 2012" : na terenie województwa małopolskiego, s. 27-51.
38
Prusik K., Görner K., (2013), Diagnostičeskaâ nadëžnostʹ rezulʹtatov v norvežskoj hodʹbe na 2000 m kak pokazatelʹ pozitivnogo zdorovʹâ ženŝin 60-80 let, "Teoriâ i praktika fizičeskoj kul'tury" [on-line], no. 5; http://teoriya.ru/ru/node/579##http://teoriya.ru/en/node/606
39
Rudnicki M., Görner K., Berbeka J., Seweryn R., (2013), Próba oceny programu "Moje boisko Orlik 2012" w Małopolsce. [W:] Berbeka J. (kierownik tematu), Funkcjonowanie i ocena programu "Moje boisko Orlik 2012" : na terenie województwa małopolskiego, s. 155-187.
40
Gabryś T., Ozimek M., Borek Z., Rutkowski T., Görner K., (2003), Ukazovatele účinnosti hry pol'skej reprezentácie u 18 v l'adovom hokeji v čase prípravy a počas majstrovstiev sveta 2003 roku. [W:] Glesk P. (red.), Herná príprava v športových hrách, Bratislava : Vydavatel'stvo STU, s. 21-27.
1
@inbook{UEK:2168334991,
author = "Karol Görner",
title = "Rozwój psychiczny człowieka w okresie wczesnej dorosłości",
booktitle = "Aktywność fizyczna z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych",
pages = "88-101",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2019",
isbn = "978-83-8085-832-9",
}
2
@inbook{UEK:2168323161,
author = "Mária Gregáňová and Karol Görner",
title = "Turistika a športovo pohybové aktivity v prírode v spȏsobe života vysokoškolskej populácie",
booktitle = "Nordic Walking - wybrane aspekty",
pages = "21-33",
adress = "Bydgoszcz-Toruń",
publisher = "Ośrodek Rekreacji, Sportu i Edukacji w Poznaniu ; Akademia Sportu i Nauki w Bydgoszczy",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-62750-26-9",
}
3
@article{UEK:2168326629,
author = "Ladislav Pysny and Jana Pysna and Dominika Petru and Karol Görner",
title = "University Education for Physical Education Students at Pedagogical Faculties in the Czech Republic - New Findings about First Aid for Spinal Injury",
journal = "Asian Journal of Education and Training",
number = "vol. 3, no. 2",
pages = "131-134",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.20448/journal.522.2017.32.131.134},
url = {http://www.asianonlinejournals.com/index.php/EDU/article/view/1207},
}
4
@article{UEK:2168312633,
author = "Cezary Kusnierz and Wojciech J. Cynarski and Karol Görner",
title = "Social Reception and Understanding of Combat Sports and Martial Arts by Both School Students and Adults",
journal = "Ido Movement for Culture",
number = "vol. 17, no. 1",
pages = "30-37",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.14589/ido.17.1.5},
url = {http://imcjournal.com/index.php/en/component/phocadownload/category/39-17-1?download=443:social-reception-and-understanding-of-combat-sports-and-martial-arts-by-both-school-students-and-adults},
}
5
@book{UEK:2168320605,
author = "Karol Görner and Miroslava Rošková and Vladimíra Sýkorová",
title = "Personality Characteristics and the Quality of Basketball Referee Performance",
adress = "Hradec Králové",
publisher = "Gaudeamus, University of Hradec Králové",
year = "2017",
url = {},
isbn = "978-80-7435-689-6",
}
6
@inbook{UEK:2168319057,
author = "Karol Görner",
title = "Vplyv športovo-pohybových aktivit a životného štýlu na kvalitu života vysokoškolskiej populácie",
booktitle = "Pohybový aparát a zdraví",
pages = "83-91",
adress = "Brno",
publisher = "Paido",
year = "2017",
isbn = "978-80-7315-265-9",
}
7
@article{UEK:2168321763,
author = "Mariusz Ozimek and Robert Rokowski and Paweł Draga and Vladimir Ljakh and Tadeusz Ambroży and Marcin Krawczyk and Tomasz Ręgwelski and Arkadiusz Stanula and Karol Görner and Adam Jurczak and Dariusz Mucha",
title = "The Role of Physique, Strength and Endurance in the Achievements of Elite Climbers",
journal = "PLoS ONE",
number = "vol. 12, iss. 8",
pages = "1-11",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0182026},
url = {http://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0182026&type=printable},
}
8
@article{UEK:2168317927,
author = "Zhanneta Kozina and Krzysztof Prusik and Karol Görner and Irina Sobko and Olena Repko and Tatyana Bazilyuk and Viktor Kostiukevych and Volodymyr Goncharenko and Yaroslav Galan and Olga Goncharenko and Serhii Korol and Svitlana Korol",
title = "Comparative Characteristics of Psychophysiological Indicators in the Representatives of Cyclic and Game Sports",
journal = "Journal of Physical Education and Sport (JPES)",
number = "vol. 17, iss. 2",
pages = "648-655",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.7752/jpes.2017.02097},
url = {http://efsupit.ro/images/stories/2iunie2017/art97.pdf},
}
9
@book{UEK:2168326645,
author = "Stanislava Straňavská and Karol Görner",
title = "Vzťah adolescentov k outdoorovým aktivitám",
adress = "Banská Bystrica",
publisher = "Belianum",
year = "2017",
url = {},
isbn = "978-80-557-1330-4",
}
10
@article{UEK:2168321759,
author = "Paweł Fryderyk Nowak and Cezary Kuśnierz and Karol Görner and Pavol Bartik",
title = "Determinants of Health-related Behaviours of Judo Athletes",
journal = "Archives of Budo",
number = "vol. 13, iss. 1",
pages = "335-342",
year = "2017",
url = {http://files.4medicine.pl/download.php?cfs_id=2424},
}
11
@inbook{UEK:2168319061,
author = "Stanislava Straňavská and Karol Görner",
title = "Outdoorové aktivity vo voľnom čase stredoškolskej mládeže",
booktitle = "Šport a rekreácia 2017 : zborník vedeckých prác",
pages = "109-118",
adress = "Nitra",
publisher = "KTVŠ PF UKF",
year = "2017",
url = {http://www.ktvs.pf.ukf.sk/images/%C5%A0port%20a%20rekre%C3%A1cia/Zbornik%20Sport%20a%20rekreacia%202017.pdf},
edition = "Wyd. 7",
isbn = "978-80-558-1179-6",
}
12
@article{UEK:2168325087,
author = "Karol Görner",
title = "Slovak Housing Estates and the Accessibility of the Key Amenities. Case Study Banská Bystrica",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica",
number = "30",
pages = "51-63",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.18778/1508-1117.30.04},
url = {http://hdl.handle.net/11089/24842},
}
13
@inbook{UEK:2168313143,
author = "Mária Gregáňová and Karol Görner",
title = "Teoretické východiská prejavov agresívneho správania vo vybraných kolektívnych športoch",
booktitle = "Telesná výchova a šport v živote človeka : recenzovaný zborník vedeckých prác",
pages = "199-220",
adress = "Zvolen",
publisher = "Vydavateľstvo Technickej univerzity",
year = "2016",
isbn = "978-80-228-2922-9",
}
14
@article{UEK:2168312933,
author = "Elena Bendíková and Karol Görner and Božena Paugshová",
title = "Exercise Programme for Schoolgirl with Poor Posture",
journal = "Journal of Education, Health and Sport",
number = "vol. 6, no. 13",
pages = "54-64",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.232974},
url = {http://www.ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4151/pdf},
}
15
@article{UEK:2168326619,
author = "Karol Görner and Tomáš Kolofík",
title = "The Primary Pupils' Knowledge Level about the Winter Olympic Games",
journal = "Central European Journal of Sport Sciences and Medicine",
number = "vol. 16, no. 4",
pages = "33-41",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/cej.2016.4-04},
url = {https://wnus.edu.pl/cejssm/pl/issue/289/article/4603/},
}
16
@article{UEK:2168326617,
author = "Ladislav Kručanica and Karol Görner",
title = "Level of Water Rescue Skills of University Students",
journal = "Journal of Outdoor Activities",
number = "vol. 10, no. 1",
pages = "6-10",
year = "2016",
url = {https://issuu.com/ujep/docs/joa201601},
}
17
@article{UEK:2168307899,
author = "Karol Görner and Janusz Zieliński and Adam Jurczak",
title = "The Hostility Syndrome as a Profile Differentiating Football Spectators",
journal = "Baltic Journal of Health and Physical Activity",
number = "vol. 8, iss. 1",
pages = "51-57",
year = "2016",
url = {http://files.4medicine.pl/download.php?cfs_id=1487},
}
18
@inbook{UEK:2168313273,
author = "Beáta Dobay and Karol Görner and Elena Bendíková",
title = "A Selye János egyetem úszótanfolyamának elemzése",
booktitle = "Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016 : "Súčasne aspekty vedy a vzdelávania" : sekcie pedagogických vied",
pages = "290-301",
adress = "Komárno",
publisher = "Univerzita J. Selyeho",
year = "2016",
isbn = "978-80-8122-187-3",
}
19
@inbook{UEK:2168326623,
author = "Andrzej Jopkiewicz and Stanisław Nowak and Karol Görner",
title = "Sprawność fizyczna ukierunkowana na zdrowie (H-RF) mężczyzn z populacji kieleckiej",
booktitle = "Auksologia a promocja zdrowia. T. 6",
pages = "159-169",
adress = "Kielce",
publisher = "Kieleckie Towarzystwo Naukowe",
year = "2016",
isbn = "978-83-60777-64-0",
}
20
@book{UEK:2168307897,
author = "Marcin Bochenek and Przemysław Kędra and Karol Görner",
title = "Obozy wędrowne we współczesnej turystyce : teoria i praktyka : podręcznik dla studentów",
adress = "Zamość",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-61893-69-1",
}
21
@article{UEK:2168308819,
author = "Štefan Adamčak and Karol Görner and Miroslav Nemec",
title = "The Knowledge of Male and Female Pupils from Primary Schools on the Global Positioning System and Playful Activities Associated with It",
journal = "Journal of Outdoor Activities",
number = "vol. 9, no. 2",
pages = "22-30",
year = "2015",
}
22
@book{UEK:2168299791,
author = "Štefan Adamčak and Karol Görner and Jiří Michal and Miroslav Nemec",
title = "Pohybové hry 3 - hry v letnej prírode : zásobnik hier pre učitel'ov telesnej a športovej výchovy",
adress = "Žilina",
publisher = "EDIS - vydavatel'stvo Žilinskej univerzity pre Inštitút priemyselnej výchovy",
year = "2015",
isbn = "978-80-554-1121-7",
}
23
@inbook{UEK:2168297703,
author = "Karol Görner and Adam Jurczak and Janusz Zieliński",
title = "Wpływ postawy młodzieży wobec kultury fizycznej na jej poziom aktywności fizycznej w czasie wolnym",
booktitle = "Osoba - sport, wychowanie, zdrowie",
pages = "219-232",
adress = "Bydgoszcz",
publisher = "Uniwersytet Kazimierza Wielkiego",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.4982.1607},
url = {http://www.researchgate.net/publication/277004187_OSOBA__SPORT_WYCHOWANIE_ZDROWIE},
issn = "",
isbn = "978-83-62750-20-7",
}
24
@book{UEK:2168326639,
author = "Andrzej Hadzik and Zygmunt Sawicki and Pavol Bartik and Karol Görner",
title = "Sporttourismus : theoretische und praktische Aspekte",
adress = "Schmalkalden",
publisher = "FH Schmalkalden, Hochschule für Angewandte Wissenschaften",
year = "2015",
issn = "0949-1767",
}
25
@inbook{UEK:2168299805,
author = "Karol Görner and Mariusz Ozimek and Adam Jurczak and Janusz Zieliński",
title = "System przygotowania sportowców wysokiej klasy",
booktitle = "Kinesis, salus, educatio 2014 : sborník vědecké konference",
pages = "6-12",
adress = "Ústí nad Labem",
publisher = "Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem",
year = "2015",
isbn = "978-80-7414-928-3",
}
26
@article{UEK:2168298853,
author = "Karol Görner and Michał Spieszny and Sylwia Kop",
title = "Place the Handball in the Context of Sports and Recreational Activities at the Secondary School Population",
journal = "University Review",
number = "vol. 9, no. 2-3",
pages = "59-66",
year = "2015",
url = {http://ur.tnuni.sk/fileadmin/dokumenty/UR_V9_ISS2-3_59to66.pdf},
}
27
@article{UEK:2168297701,
author = "Karol Görner and Jaromír Šimonek",
title = "Places of Most Frequent Out-door Leisure Activities in Central Slovakia",
journal = "International Leisure Review",
number = "vol 4, iss. 1",
pages = "185-207",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.6298/ILR.2015.6.13},
url = {},
}
28
@book{UEK:2168297777,
author = "Karol Görner",
title = "Miesto turistiky a športovo pohybových aktivít v prírode v spôsobe života vysokoškolskej populácie stredoslovenského regiónu",
adress = "Banská Bystrica",
publisher = "Belianum",
year = "2014",
isbn = "978-80-557-0805-8",
}
29
@book{UEK:2168285575,
author = "Jadwiga Berbeka and Zbigniew Borek and Krzysztof Borodako and Karol Görner and Krzysztof Lipecki and Agata Niemczyk and Michał Rudnicki and Józef Sala and Renata Seweryn and Dominik Ziarkowski",
title = "Funkcjonowanie i ocena programu Moje boisko Orlik 2012 : (na terenie województwa małopolskiego)",
adress = "Kraków",
publisher = "UKiP J&D Gębka",
year = "2014",
isbn = "978-83-60837-78-8",
}
30
@article{UEK:2168326501,
author = "Jaromír Šimonek and Karol Görner",
title = "Tourism and Outdoor Physical Activities in the Lifestyle of the Young Generation in Slovakia. Part 2",
journal = "Recreation",
number = "no. 4(1)",
pages = "11-13",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.21486/recreation.2014.4.1.1},
url = {},
}
31
@article{UEK:2168326649,
author = "Krzysztof Prusik and Mirosława Cieślicka and Karol Görner and Karol Nowakowski and Walery Zukow",
title = "Analiza obciążeń treningowych zrealizowanych przez biegaczkę na średnich dystansach",
journal = "Journal of Health Sciences",
number = "t. 3, z. 10",
pages = "447-470",
year = "2013",
url = {https://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/1192/Analiza%20obciazen%20treningowych%20zrealizowanych%20przez%20biegaczke%20na%20srednich%20dystansach.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
}
32
@inbook{UEK:2168326615,
author = "Andrzej Jopkiewicz and Stanisław Nowak and Karol Görner",
title = "Aktywność fizyczna i sposoby spędzania czasu wolnego młodzieży gimnazjalnej",
booktitle = "Uwarunkowania zdrowia i rozwoju dzieci i młodzieży : implikacje badawcze i rekomendacje praktyczne",
pages = "87-97",
adress = "Gdańsk-Bydgoszcz",
publisher = "Wydawnictwo Athenae Gedanenses Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy",
year = "2013",
url = {},
isbn = "978-83-7789-253-4",
}
33
@article{UEK:2168326607,
author = "Dariusz Mucha and Karol Görner and Robert Makuch and Adam Jurczak and Jože Štihec",
title = "Polish System of Children and Young People's Football Training in the Opinion of the Coaches",
journal = "Sport - Scientific and Practical Aspects",
number = "vol. 10, iss. 1",
pages = "51-53",
year = "2013",
url = {http://www.sportspa.com.ba/images/june2013/full/rad7.pdf},
}
34
@inbook{UEK:2168326609,
author = "Karol Görner and Janusz Zieliński and Adam Jurczak",
title = "Relacje pomiędzy grupami osób o zachowaniach ryzykownych a sportowcami wybranych dyscyplin ekstremalnych",
booktitle = "Zdrowie, sprawność i edukacja w krajach Grupy Wyszehradzkiej",
pages = "99-109",
adress = "Gdańsk-Bydgoszcz",
publisher = "Wydawnictwo Athenae Gedanenses Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy",
year = "2013",
url = {http://www.zdrowie-i-sprawnosc.ukw.edu.pl/new/doc/Konferencja/Monografia.pdf},
isbn = "978-83-937869-4-7",
}
35
@article{UEK:2168326503,
author = "Karol Görner and Adam Jurczak and Michał Spieszny and Dariusz Mucha and Robert Makuch",
title = "Chosen Individual Factors of Adolescents' Physical Development in Their Leisure Time",
journal = "Central European Journal of Sport Sciences and Medicine",
number = "vol. 1, no. 1",
pages = "31-37",
year = "2013",
url = {https://wnus.edu.pl/cejssm/pl/issue/29/article/169/},
}
36
@article{UEK:2168326499,
author = "Jaromír Šimonek and Karol Görner",
title = "Tourism and Outdoor Physical Activities in the Lifestyle of the Young Generation in Slovakia. Part 1",
journal = "Recreation",
number = "no. 3(4)",
pages = "10-13",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.21486/recreation.2013.3.4.1},
url = {},
}
37
@unpublished{UEK:2168306537,
author = "Jadwiga Berbeka and Karol Görner",
title = "Społeczne aspekty wspólnego spędzania czasu wolnego",
booktitle = "Funkcjonowanie i ocena programu "Moje boisko Orlik 2012" : na terenie województwa małopolskiego",
pages = "27-51",
year = "2013",
}
38
@article{UEK:2168326605,
author = "Katarzyna Prusik and Karol Görner",
title = "Diagnostičeskaâ nadëžnostʹ rezulʹtatov v norvežskoj hodʹbe na 2000 m kak pokazatelʹ pozitivnogo zdorovʹâ ženŝin 60-80 let",
journal = "Teoriâ i praktika fizičeskoj kul'tury",
number = "no. 5",
pages = "",
year = "2013",
url = {http://teoriya.ru/ru/node/579##http://teoriya.ru/en/node/606},
}
39
@unpublished{UEK:2168306549,
author = "Michał Rudnicki and Karol Görner and Jadwiga Berbeka and Renata Seweryn",
title = "Próba oceny programu Moje boisko Orlik 2012 w Małopolsce",
booktitle = "Funkcjonowanie i ocena programu "Moje boisko Orlik 2012" : na terenie województwa małopolskiego",
pages = "155-187",
year = "2013",
}
40
@inbook{UEK:2168254822,
author = "T. Gabryś and M. Ozimek and Zbigniew Borek and T. Rutkowski and K. Görner",
title = "Ukazovatele účinnosti hry pol'skej reprezentácie u 18 v l'adovom hokeji v čase prípravy a počas majstrovstiev sveta 2003 roku",
booktitle = "Herná príprava v športových hrách",
pages = "21-27",
adress = "Bratislava",
publisher = "Vydavatel'stvo STU",
year = "2003",
isbn = "80-227-1948-X",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID