Publikacje wybranego autora
1

Autor:
Helena Tendera-Właszczuk , Ewa Kamarad , Hanna Kelm , Mirosław Natanek
Tytuł:
European Union : Ten Years after the Lisbon Treaty
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2020
Opis fizyczny:
98 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Wydanie publikacji dofinansowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie z subwencji przeznaczonej na działalność naukowo-badawczą.
ISBN:
978-83-8085-246-4
Poziom I:
120.00 pkt
Nr:
2168346762
monografia
2

Tytuł:
Wybrane polityki Unii Europejskiej
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2020
Opis fizyczny:
226 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Wydanie publikacji dofinansowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ze środków dotacji projakościowej Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych.
ISBN:
978-83-8085-081-1
Poziom I:
120.00 pkt
Nr:
2168344138
monografia
3

Tytuł:
Kulturowe uwarunkowania zarządzania i komunikowania w organizacjach publicznych
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2019
Opis fizyczny:
210 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7875-572-2 ; 978-83-7875-573-9
Poziom I:
40.00 pkt
Nr:
2168342153
4

Tytuł:
The Determinants of Economic Integration of Immigrants in the Nordic Countries
Źródło:
Human Migration in the Arctic : the Past, Present, and Future / ed. Satu Uusiautti, Nafisa Yeasmin - Singapore: Palgrave Macmillan, 2019, s. 173-212. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-981-13-6560-7 ; 978-981-13-6561-4
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168335941
rozdział w monografii
5

Autor:
Marek Ćwiklicki , Hanna Kelm , Jarosław Waśniewski
Tytuł:
Zarządzanie Publiczne - spotkanie ekspertów
Źródło:
Kurier UEK2019. - nr 1 (83), s. 36-37
Tryb dostępu:
Nr:
2168344522
varia
6

Autor:
Tytuł:
Are Women in Family Business Supported Enough by the Polish Family Policy?
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 19, z. 7, cz. 2 (2018) , s. 483-498. - Tytuł numeru: Firmy rodzinne - zarządzanie, rozwój, przedsiębiorczość. Cz. 2 - Bibliogr.
Program badawczy:
This article is a part of FAME (Family Business Sustainability and Growth) Project. ERASMUS+ KA2 Strategic Partnership 2016-1-HU01-KA203-022930.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168325937
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Jan Brzozowski , Hanna Kelm , Sára Csillag , Péter Csizmadia , Anna Laura Hidegh , Karina Ágnes Szászvári , Nick Beech
Tytuł:
FAME-Family Business Sustainability and Growth. Module 3, Family Business Governance, Human Resources, Immigrant's Integration
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2018
Opis fizyczny:
205 s.: il.; 28 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-615-5607-55-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168330445
podręcznik
8

Autor:
Tytuł:
Skuteczność polityki rodzinnej w warunkach regresu demograficznego w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018
Opis fizyczny:
216 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 34)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-777-6
Poziom I:
120.00 pkt
Nr:
2168341153
monografia
9

Autor:
Tytuł:
Skuteczność polityki rodzinnej w warunkach regresu demograficznego w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2017
Opis fizyczny:
293 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-382
Nr:
2168321711
doktorat
10

Autor:
Tytuł:
Ochrona zdrowia matek oraz dzieci jako globalne dobro publiczne na przykładzie działań ONZ = Protecting the Health of Mothers and Children as a Global Public Good in the Example of the United Nations' Actions
Źródło:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics. - vol. 8, nr 24 (2017) , s. 79-98. - Tytuł numeru: Globalne dobra publiczne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168319933
artykuł w czasopiśmie
11

Autor:
Tytuł:
Relacja z szóstej edycji wymiany międzynarodowej z Universita Politecnica delle Marche (UNIVPM) w Ankonie
Źródło:
Kurier UEK2017. - nr 1 (71), s. 8-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168322481
varia
12

Autor:
Tytuł:
Współczesne wyzwania dla polityki prorodzinnej w krajach Unii Europejskiej
Źródło:
Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości : aspekty społeczne, gospodarcze i środowiskowe / red. nauk. Ewa Małuszyńska, Piotr Idczak, Grzegorz Mazur - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2015, s. 62-73
ISBN:
978-83-7417-859-4
Nr:
2168296575
rozdział w monografii
13

Autor:
Tytuł:
Relacja z piątej edycji wymiany międzynarodowej z Universita Politecnica delle Marche (UNIVPM) w Ankonie
Źródło:
Kurier UEK2015. - nr 5 (66), s. 64-65
Tryb dostępu:
Nr:
2168344552
varia
14

Autor:
Tytuł:
Kryzys demograficzny w Unii Europejskiej
Źródło:
Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK - Warszawa: Difin SA, 2014, s. 243-266 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-462-2
Nr:
2168289165
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
15

Autor:
Tytuł:
Kryzys demograficzny w Unii Europejskiej
Źródło:
Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2013, s. 241-264 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1371/Magazyn
Nr:
2168290167
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Analiza sytuacji uchodźców w Polsce w aspekcie realizacji wspólnej polityki azylowej Unii Europejskiej = An Analysis of the Situation of Refugees in Poland and the Execution of the European Union Common Asylum Policy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 852 (2011) , s. 63-80. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53294
artykuł w czasopiśmie
17

Autor:
Tytuł:
Czy niebieska karta UE może stać się skutecznym instrumentem wsparcia dla gospodarek państw członkowskich?
Źródło:
Zeszyty Naukowe Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach. - nr 23 (2011) , s. 49-54. - Tytuł numeru: Uwarunkowania rozwoju Unii Europejskiej - Bibliogr.
Nr:
2168293875
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Wybrane polityki Unii Europejskiej
Adres wydawniczy:
Katowice: Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, 2011
Opis fizyczny:
102 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-88789-44-1
Nr:
2168293851
monografia
19

Tytuł:
Bariery asymilacji imigrantów w wybranych krajach Unii Europejskiej = Barriers to the Assimilation of Immigrants in Selected Countries of the European Union
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 832 (2010) , s. 5-40. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53196
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Dystans społeczno-ekonomiczny Polski na tle krajów UE-15
Adres wydawniczy:
Katowice: Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania, 2009
Opis fizyczny:
237 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8789-28-1
Nr:
2165644096
monografia
21

Tytuł:
Polityka Unii Europejskiej wobec imigrantów = European Union Immigration Policy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 787 (2008) , s. 63-84. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168219270
artykuł w czasopiśmie
22

Autor:
Tytuł:
Mobilność nauczycieli akademickich w ramach Programu Socrates - Erasmus = ewaluacja i proponowane zmiany
Źródło:
Tożsamość : reminescencje / red. Elżbieta Gaweł-Luty, Jerzy Kojkoł - Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2008, s. 59-67 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7134-297-4
Nr:
2168293871
rozdział w monografii
23

Autor:
Tytuł:
Integracja cudzoziemców posiadających w Polsce status uchodźcy lub zgodę na pobyt tolerowany
Źródło:
Zeszyty Naukowe Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach. - nr 17 (2008) , s. 52-59. - Tytuł numeru: Unia Europejska - nowe wyzwania integracji - Bibliogr.
Nr:
2168293873
artykuł w czasopiśmie
24

Autor:
Tytuł:
Sytuacja uchodźców w Polsce = Refugee situation in Poland
Źródło:
Studia i szkice / red. nauk. Adam Rosół, Romuald Derbis - Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza, 2007, s. 357-367. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Tolerancja ; t. 13-14)
ISBN:
978-83-7455-093-2
Nr:
2168293859
rozdział w monografii
25

Tytuł:
Sytuacja osób niepełnosprawnych w krajach Unii Europejskiej
Źródło:
Problemy integracji i globalizacji gospodarki światowej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK - Katowice: Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, 2006, s. 89-100 - Bibliogr.
ISBN:
83-88789-02-3
Nr:
2165723773
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Zmiana pozycji Chin w gospodarce światowej na przykładzie stosunków Unia Europejska - Chiny = China's Changing Position in the World Economy on the Example of Relations between the EU and China
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 734 (2006) , s. 79-99. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
51160
artykuł w czasopiśmie
27

Autor:
Tytuł:
Ocena realizacji celów programu SOCRATES = Realisation Assessment of the Socrates Programme Objectives
Źródło:
Zeszyty Naukowe Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach. - nr 12 (2005) , s. 33-42. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168293877
artykuł w czasopiśmie
1
European Union : Ten Years after the Lisbon Treaty / Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Ewa Kamarad, Hanna Kelm, Mirosław Natanek. - Warszawa : Difin, 2020. - 98 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-246-4
2
Wybrane polityki Unii Europejskiej / Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Hanna Kelm, Katarzyna CYMBRANOWICZ. - Warszawa : Difin, 2020. - 226 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-081-1
3
Kulturowe uwarunkowania zarządzania i komunikowania w organizacjach publicznych / red. nauk. Hanna Kelm, Marek ĆWIKLICKI. - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2019. - 210 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - ISBN 978-83-7875-572-2 ; 978-83-7875-573-9
4
The Determinants of Economic Integration of Immigrants in the Nordic Countries / Hanna Kelm, Anke Lasek, Jan BRZOZOWSKI // W: Human Migration in the Arctic : the Past, Present, and Future / ed. Satu Uusiautti, Nafisa Yeasmin. - Singapore: Palgrave Macmillan, 2019. - S. 173-212. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-981-13-6560-7 ; 978-981-13-6561-4
5
Zarządzanie Publiczne - spotkanie ekspertów / Marek ĆWIKLICKI, Hanna Kelm, Jarosław Waśniewski // Kurier UEK. - nr 1 (83) (2019), s. 36-37. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_83_12_2019/36. - ISSN 1689-7757
6
Are Women in Family Business Supported Enough by the Polish Family Policy? / Hanna KELM // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 19, z. 7, cz. 2 (2018), s. 483-498. - Summ.. - Tytuł numeru: Firmy rodzinne - zarządzanie, rozwój, przedsiębiorczość. Cz. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-7-2.pdf. - ISSN 1733-2486
7
FAME-Family Business Sustainability and Growth. Module 3, Family Business Governance, Human Resources, Immigrant's Integration / Jan BRZOZOWSKI, Hanna KELM, Sára Csillag, Péter Csizmadia, Anna Laura Hidegh, Karina Ágnes Szászvári, Nick Beech. - Kraków : , 2018. - 205 s. : il. ; 28 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-615-5607-55-4. - Pełny tekst: https://www.fame-programme.eu/attachments/article/210/FAME_IO4_Module%203_Module%20Handbook.pdf
8
Skuteczność polityki rodzinnej w warunkach regresu demograficznego w Polsce / Hanna KELM. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - 216 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Monografie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6439 ; nr 34). - ISBN 978-83-7252-777-6
9
Skuteczność polityki rodzinnej w warunkach regresu demograficznego w Polsce / Hanna KELM ; Promotor: Aleksander SURDEJ. - Kraków, 2017. - 293 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003294
10
Ochrona zdrowia matek oraz dzieci jako globalne dobro publiczne na przykładzie działań ONZ = Protecting the Health of Mothers and Children as a Global Public Good in the Example of the United Nations' Actions / Hanna KELM // Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / red. Marcin KĘDZIERSKI. - vol. 8, nr 24 (2017), s. 79-98. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Globalne dobra publiczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/download/1092/1275. - ISSN 2082-5897
11
Relacja z szóstej edycji wymiany międzynarodowej z Universita Politecnica delle Marche (UNIVPM) w Ankonie / Hanna KELM // Kurier UEK. - nr 1 (71) (2017), s. 8-9. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71. - ISSN 1689-7757
12
Współczesne wyzwania dla polityki prorodzinnej w krajach Unii Europejskiej / Hanna KELM // W: Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości : aspekty społeczne, gospodarcze i środowiskowe / red. nauk. Ewa Małuszyńska, Piotr Idczak, Grzegorz Mazur. - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2015. - S. 62-73. - ISBN 978-83-7417-859-4
13
Relacja z piątej edycji wymiany międzynarodowej z Universita Politecnica delle Marche (UNIVPM) w Ankonie / Hanna KELM // Kurier UEK. - nr 5 (66) (2015), s. 64-65. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_66_final_small/64. - ISSN 1689-7757
14
Kryzys demograficzny w Unii Europejskiej / Hanna KELM // W: Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Warszawa: Difin SA, 2014. - S. 243-266. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7930-462-2
15
Kryzys demograficzny w Unii Europejskiej / Hanna KELM // W: Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - (2013), s. 241-264. - Bibliogr.
16
Analiza sytuacji uchodźców w Polsce w aspekcie realizacji wspólnej polityki azylowej Unii Europejskiej = An Analysis of the Situation of Refugees in Poland and the Execution of the European Union Common Asylum Policy / Hanna Kelm, Helena TENDERA-WŁASZCZUK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 852 (2011), s. 63-80. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171035045. - ISSN 1898-6447
17
Czy niebieska karta UE może stać się skutecznym instrumentem wsparcia dla gospodarek państw członkowskich? / Hanna Kelm // Zeszyty Naukowe Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - nr 23 (2011), s. 49-54. - Tytuł numeru: Uwarunkowania rozwoju Unii Europejskiej. - Bibliogr. - ISSN 1644-8502
18
Wybrane polityki Unii Europejskiej / Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Hanna Kelm, Magdalena ZAJĄC-FRĄS. - Katowice: Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, 2011. - 102 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-88789-44-1
19
Bariery asymilacji imigrantów w wybranych krajach Unii Europejskiej = Barriers to the Assimilation of Immigrants in Selected Countries of the European Union / Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Hanna Kelm // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 832 (2010), s. 5-40. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170647289. - ISSN 1898-6447
20
Dystans społeczno-ekonomiczny Polski na tle krajów UE-15 / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK ; Wojciech BĄBA, Hanna Kelm, Remigiusz Łuc, Barbara Serda, Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Magdelena ZAJĄC-FRĄS, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA. - Katowice: Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania, 2009. - 237 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8789-28-1
21
Polityka Unii Europejskiej wobec imigrantów = European Union Immigration Policy / Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Hanna Kelm // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 787 (2008), s. 63-84. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171189215. - ISSN 1898-6447
22
Mobilność nauczycieli akademickich w ramach Programu Socrates - Erasmus = ewaluacja i proponowane zmiany / Hanna Kelm // W: Tożsamość : reminescencje / red. Elżbieta Gaweł-Luty, Jerzy Kojkoł. - Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2008. - S. 59-67. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7134-297-4
23
Integracja cudzoziemców posiadających w Polsce status uchodźcy lub zgodę na pobyt tolerowany / Hanna Kelm // Zeszyty Naukowe Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - nr 17 (2008), s. 52-59. - Streszcz.. - Tytuł numeru: Unia Europejska - nowe wyzwania integracji. - Bibliogr. - ISSN 1644-8502
24
Sytuacja uchodźców w Polsce = Refugee situation in Poland / Hanna Kelm // W: Studia i szkice / red. nauk. Adam Rosół, Romuald Derbis. - Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza, 2007-2008. - (Tolerancja, ISSN 1734-2155 ; t. 13-14). - S. 357-367. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7455-093-2
25
Sytuacja osób niepełnosprawnych w krajach Unii Europejskiej / Wojciech BĄBA, Hanna Kelm // W: Problemy integracji i globalizacji gospodarki światowej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Katowice: Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, 2006. - S. 89-100. - Bibliogr. - ISBN 83-88789-02-3
26
Zmiana pozycji Chin w gospodarce światowej na przykładzie stosunków Unia Europejska - Chiny = China's Changing Position in the World Economy on the Example of Relations between the EU and China / Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Hanna Kelm // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 734 (2006), s. 79-99. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/140208669. - ISSN 0208-7944
27
Ocena realizacji celów programu SOCRATES = Realisation Assessment of the Socrates Programme Objectives / Hanna Kelm // Zeszyty Naukowe Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach. - nr 12 (2005), s. 33-42. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1644-8502
1
Tendera-Właszczuk H., Kamarad E., Kelm H., Natanek M., (2020), European Union: Ten Years after the Lisbon Treaty, Warszawa : Difin, 98 s.
2
Tendera-Właszczuk H., Kelm H., Cymbranowicz K., (2020), Wybrane polityki Unii Europejskiej, Warszawa : Difin, 226 s.
3
Kelm H., Ćwiklicki M. (red.), (2019), Kulturowe uwarunkowania zarządzania i komunikowania w organizacjach publicznych, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 210 s.
4
Kelm H., Lasek A., Brzozowski J., (2019), The Determinants of Economic Integration of Immigrants in the Nordic Countries. [W:] Uusiautti S., Yeasmin N. (red.), Human Migration in the Arctic : the Past, Present, and Future, Singapore : Palgrave Macmillan, s. 173-212.
5
Ćwiklicki M., Kelm H., Waśniewski J., (2019), Zarządzanie Publiczne - spotkanie ekspertów, "Kurier UEK", nr 1 (83), s. 36-37; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_83_12_2019/36
6
Kelm H., (2018), Are Women in Family Business Supported Enough by the Polish Family Policy?, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 19, z. 7, cz. 2, s. 483-498; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-7-2.pdf
7
Brzozowski J., Kelm H., Csillag S., Csizmadia P., Hidegh A., Szászvári K., Beech N., (2018), FAME-Family Business Sustainability and Growth. Module 3, Family Business Governance, Human Resources, Immigrant's Integration, Kraków : , 205 s.
8
Kelm H., (2018), Skuteczność polityki rodzinnej w warunkach regresu demograficznego w Polsce, (Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 34), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 216 s.
9
Kelm H., (2017), Skuteczność polityki rodzinnej w warunkach regresu demograficznego w Polsce, Prom. Surdej A., Kraków : , 293 k.
10
Kelm H., (2017), Ochrona zdrowia matek oraz dzieci jako globalne dobro publiczne na przykładzie działań ONZ, "Horyzonty Polityki", vol. 8, nr 24, s. 79-98; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/download/1092/1275
11
Kelm H., (2017), Relacja z szóstej edycji wymiany międzynarodowej z Universita Politecnica delle Marche (UNIVPM) w Ankonie, "Kurier UEK", nr 1 (71), s. 8-9; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71
12
Kelm H., (2015), Współczesne wyzwania dla polityki prorodzinnej w krajach Unii Europejskiej. [W:] Małuszyńska E., Idczak P., Mazur G. (red.), Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości : aspekty społeczne, gospodarcze i środowiskowe, Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, s. 62-73.
13
Kelm H., (2015), Relacja z piątej edycji wymiany międzynarodowej z Universita Politecnica delle Marche (UNIVPM) w Ankonie, "Kurier UEK", nr 5 (66), s. 64-65; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_66_final_small/64
14
Kelm H., (2014), Kryzys demograficzny w Unii Europejskiej. [W:] Tendera-Właszczuk H. (red.), Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej, Warszawa : Difin SA, s. 243-266.
15
Kelm H., (2013), Kryzys demograficzny w Unii Europejskiej. [W:] Tendera-Właszczuk H. (kierownik tematu), Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej, s. 241-264.
16
Kelm H., Tendera-Właszczuk H., (2011), Analiza sytuacji uchodźców w Polsce w aspekcie realizacji wspólnej polityki azylowej Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 852, s. 63-80; https://bazekon.uek.krakow.pl/171035045
17
Kelm H., (2011), Czy niebieska karta UE może stać się skutecznym instrumentem wsparcia dla gospodarek państw członkowskich?, "Zeszyty Naukowe Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach", nr 23, s. 49-54.
18
Tendera-Właszczuk H., Kelm H., Zając-Frąs M., (2011), Wybrane polityki Unii Europejskiej, Katowice : Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, 102 s.
19
Tendera-Właszczuk H., Kelm H., (2010), Bariery asymilacji imigrantów w wybranych krajach Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 832, s. 5-40; https://bazekon.uek.krakow.pl/170647289
20
Bąba W., Kelm H., Łuc R., Serda B., Tendera-Właszczuk H., Zając-Frąs M., Zajączkowska M., (2009), Dystans społeczno-ekonomiczny Polski na tle krajów UE-15, Tendera-Właszczuk H. (red.), Katowice : Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania, 237 s.
21
Tendera-Właszczuk H., Kelm H., (2008), Polityka Unii Europejskiej wobec imigrantów, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 787, s. 63-84; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189215
22
Kelm H., (2008), Mobilność nauczycieli akademickich w ramach Programu Socrates - Erasmus. [W:] Gaweł-Luty E., Kojkoł J. (red.), Tożsamość : reminescencje, Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, s. 59-67.
23
Kelm H., (2008), Integracja cudzoziemców posiadających w Polsce status uchodźcy lub zgodę na pobyt tolerowany, "Zeszyty Naukowe Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach", nr 17, s. 52-59.
24
Kelm H., (2007), Sytuacja uchodźców w Polsce. [W:] Rosół A., Derbis R. (red.), Studia i szkice (Tolerancja; t. 13-14), Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza, s. 357-367.
25
Bąba W., Kelm H., (2006), Sytuacja osób niepełnosprawnych w krajach Unii Europejskiej. [W:] Tendera-Właszczuk H. (red.), Problemy integracji i globalizacji gospodarki światowej, Katowice : Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, s. 89-100.
26
Tendera-Właszczuk H., Kelm H., (2006), Zmiana pozycji Chin w gospodarce światowej na przykładzie stosunków Unia Europejska - Chiny, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 734, s. 79-99; https://bazekon.uek.krakow.pl/140208669
27
Kelm H., (2005), Ocena realizacji celów programu SOCRATES, "Zeszyty Naukowe Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach", nr 12, s. 33-42.
1
@book{UEK:2168346762,
author = "Helena Tendera-Właszczuk and Ewa Kamarad and Hanna Kelm and Mirosław Natanek",
title = "European Union : Ten Years after the Lisbon Treaty",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2020",
isbn = "978-83-8085-246-4",
}
2
@book{UEK:2168344138,
author = "Helena Tendera-Właszczuk and Hanna Kelm and Katarzyna Cymbranowicz",
title = "Wybrane polityki Unii Europejskiej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2020",
isbn = "978-83-8085-081-1",
}
3
@book{UEK:2168342153,
title = "Kulturowe uwarunkowania zarządzania i komunikowania w organizacjach publicznych",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-7875-572-2 ; 978-83-7875-573-9",
}
4
@inbook{UEK:2168335941,
author = "Hanna Kelm and Anke Lasek and Jan Brzozowski",
title = "The Determinants of Economic Integration of Immigrants in the Nordic Countries",
booktitle = "Human Migration in the Arctic : the Past, Present, and Future",
pages = "173-212",
adress = "Singapore",
publisher = "Palgrave Macmillan",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-981-13-6561-4_8},
url = {},
isbn = "978-981-13-6560-7 ; 978-981-13-6561-4",
}
5
@misc{UEK:2168344522,
author = "Marek Ćwiklicki and Hanna Kelm and Jarosław Waśniewski",
title = "Zarządzanie Publiczne - spotkanie ekspertów",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (83)",
pages = "36-37",
year = "2019",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_83_12_2019/36},
}
6
@article{UEK:2168325937,
author = "Hanna Kelm",
title = "Are Women in Family Business Supported Enough by the Polish Family Policy?",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 19, z. 7, cz. 2",
pages = "483-498",
year = "2018",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-7-2.pdf},
}
7
@book{UEK:2168330445,
author = "Jan Brzozowski and Hanna Kelm and Sára Csillag and Péter Csizmadia and Anna Laura Hidegh and Karina Ágnes Szászvári and Nick Beech",
title = "FAME-Family Business Sustainability and Growth. Module 3, Family Business Governance, Human Resources, Immigrant's Integration",
adress = "Kraków",
year = "2018",
url = {https://www.fame-programme.eu/attachments/article/210/FAME_IO4_Module%203_Module%20Handbook.pdf},
isbn = "978-615-5607-55-4",
}
8
@book{UEK:2168341153,
author = "Hanna Kelm",
title = "Skuteczność polityki rodzinnej w warunkach regresu demograficznego w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
issn = "1898-6439",
isbn = "978-83-7252-777-6",
}
9
@unpublished{UEK:2168321711,
author = "Hanna Kelm",
title = "Skuteczność polityki rodzinnej w warunkach regresu demograficznego w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2017",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003294},
}
10
@article{UEK:2168319933,
author = "Hanna Kelm",
title = "Ochrona zdrowia matek oraz dzieci jako globalne dobro publiczne na przykładzie działań ONZ",
journal = "Horyzonty Polityki",
number = "vol. 8, 24",
pages = "79-98",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.17399/HP.2017.082404},
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/download/1092/1275},
}
11
@misc{UEK:2168322481,
author = "Hanna Kelm",
title = "Relacja z szóstej edycji wymiany międzynarodowej z Universita Politecnica delle Marche (UNIVPM) w Ankonie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (71)",
pages = "8-9",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71},
}
12
@inbook{UEK:2168296575,
author = "Hanna Kelm",
title = "Współczesne wyzwania dla polityki prorodzinnej w krajach Unii Europejskiej",
booktitle = "Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości : aspekty społeczne, gospodarcze i środowiskowe",
pages = "62-73",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu",
year = "2015",
isbn = "978-83-7417-859-4",
}
13
@misc{UEK:2168344552,
author = "Hanna Kelm",
title = "Relacja z piątej edycji wymiany międzynarodowej z Universita Politecnica delle Marche (UNIVPM) w Ankonie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (66)",
pages = "64-65",
year = "2015",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_66_final_small/64},
}
14
@inbook{UEK:2168289165,
author = "Hanna Kelm",
title = "Kryzys demograficzny w Unii Europejskiej",
booktitle = "Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej",
pages = "243-266",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-462-2",
}
15
@unpublished{UEK:2168290167,
author = "Hanna Kelm",
title = "Kryzys demograficzny w Unii Europejskiej",
booktitle = "Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej",
pages = "241-264",
year = "2013",
}
16
@article{UEK:53294,
author = "Hanna Kelm and Helena Tendera-Właszczuk",
title = "Analiza sytuacji uchodźców w Polsce w aspekcie realizacji wspólnej polityki azylowej Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "852",
pages = "63-80",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171035045},
}
17
@article{UEK:2168293875,
author = "Hanna Kelm",
title = "Czy niebieska karta UE może stać się skutecznym instrumentem wsparcia dla gospodarek państw członkowskich?",
journal = "Zeszyty Naukowe Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach",
number = "23",
pages = "49-54",
adress = "",
year = "2011",
}
18
@book{UEK:2168293851,
author = "Helena Tendera-Właszczuk and Hanna Kelm and Magdalena Zając-Frąs",
title = "Wybrane polityki Unii Europejskiej",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka",
year = "2011",
isbn = "978-83-88789-44-1",
}
19
@article{UEK:53196,
author = "Helena Tendera-Właszczuk and Hanna Kelm",
title = "Bariery asymilacji imigrantów w wybranych krajach Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "832",
pages = "5-40",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170647289},
}
20
@book{UEK:2165644096,
author = "Wojciech Bąba and Hanna Kelm and Remigiusz Łuc and Barbara Serda and Helena Tendera-Właszczuk and Magdalena Zając-Frąs and Magdalena Zajączkowska",
title = "Dystans społeczno-ekonomiczny Polski na tle krajów UE-15",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania",
year = "2009",
isbn = "978-83-8789-28-1",
}
21
@article{UEK:2168219270,
author = "Helena Tendera-Właszczuk and Hanna Kelm",
title = "Polityka Unii Europejskiej wobec imigrantów",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "787",
pages = "63-84",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171189215},
}
22
@inbook{UEK:2168293871,
author = "Hanna Kelm",
title = "Mobilność nauczycieli akademickich w ramach Programu Socrates - Erasmus",
booktitle = "Tożsamość : reminescencje",
pages = "59-67",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Wydawnictwo Harmonia",
year = "2008",
isbn = "978-83-7134-297-4",
}
23
@article{UEK:2168293873,
author = "Hanna Kelm",
title = "Integracja cudzoziemców posiadających w Polsce status uchodźcy lub zgodę na pobyt tolerowany",
journal = "Zeszyty Naukowe Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach",
number = "17",
pages = "52-59",
adress = "",
year = "2008",
}
24
@inbook{UEK:2168293859,
author = "Hanna Kelm",
title = "Sytuacja uchodźców w Polsce",
booktitle = "Studia i szkice",
pages = "357-367",
adress = "Częstochowa",
publisher = "Akademia im. Jana Długosza",
year = "2007",
issn = "1734-2155",
isbn = "978-83-7455-093-2",
}
25
@inbook{UEK:2165723773,
author = "Wojciech Bąba and Hanna Kelm",
title = "Sytuacja osób niepełnosprawnych w krajach Unii Europejskiej",
booktitle = "Problemy integracji i globalizacji gospodarki światowej",
pages = "89-100",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka",
year = "2006",
isbn = "83-88789-02-3",
}
26
@article{UEK:51160,
author = "Helena Tendera-Właszczuk and Hanna Kelm",
title = "Zmiana pozycji Chin w gospodarce światowej na przykładzie stosunków Unia Europejska - Chiny",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "734",
pages = "79-99",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/140208669},
}
27
@article{UEK:2168293877,
author = "Hanna Kelm",
title = "Ocena realizacji celów programu SOCRATES",
journal = "Zeszyty Naukowe Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach",
number = "12",
pages = "33-42",
year = "2005",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID