Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Uwarunkowania doskonalenia czasu pracy w przedsiębiorstwie = Conditionings for Improving Work Time in the Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 39, nr 3 (2018) , s. 25-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168337537
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Usługi turystyczne jako forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich = Tourist Services as a Form of Enterprise in Rural Areas
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - 3(14) (2009) , s. 153-164. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168336045
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Konferencja:
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Determinanty rozwoju gospodarczego: aspekty mikro i makroekonomiczne, Tarnów, Polska, od 2009-10-01 do 2009-10-02
Tytuł:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie
Numer:
nr 2(13)
Redaktor:
Redaktor tomu:
Adres wydawniczy:
Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2009
Opis fizyczny:
359 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Tytuł numeru: Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 1, Gospodarka, Finanse, Pedagogika, Bibliogr. przy ref.
Nr:
2166083358
redakcja czasopisma/serii
4

Tytuł:
Scenariusze zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich = Balanced Development Scenarios of Rural Areas
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - nr 1(11) (2008) , s. 243-255. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168312823
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
5

Konferencja:
International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", Jelgava, Łotwa, od 2006-04-26 do 2006-04-27
Tytuł:
Globalisation Processes in Polish Agrobusiness = Procesy globalizacyjne w polskim agrobiznesie
Źródło:
Economic Science for Rural Development : Agriculture Regional Development : Proccedings / ed. Kazimirs Špoģis - Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2006, s. 123-129. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Economic Science for Rural Development ; no. 10)
ISBN:
9984-784-05-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168312653
rozdział w materiałach konferencyjnych
6

Autor:
Zuzek-Dominik Dagmara
Tytuł:
Ewolucja rynku napojów alkoholowych w Polsce w latach 1990-2001
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2003
Opis fizyczny:
239 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/371
Nr:
2168308277
doktorat
7

Tytuł:
Kontrowersje wokół programu SAPARD (Special Acession Programme for Agriculture and Rural Development) = Controversy Concerning the SAPARD Programme (Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development)
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 941, t. 2 (2002) , s. 310-314. - Tytuł numeru: Agrobiznes 2002 : przemiany w agrobiznesie i obszarach wiejskich oraz ich następstwa. T. 2 - Bibliogr.
Nr:
2168223122
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Liberalizacja handlu polskimi artykułami rolno-spożywczymi w procesie integracji gospodarczej = Liberalisation of Trade in Polish Agricultural and Food Products in the Process of Economic Integration
Źródło:
Gospodarka Polski na przełomie wieków : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy powstania Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / red. Zofia DACH - Kraków: PTE. Oddział, 2002, s. 263-277. - Summ.
ISBN:
83-908535-4-X ; 83-908535-5-8
Nr:
2168224516
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
9

Autor:
Koreleski Dariusz
Tytuł:
Wiejskie obszary problemowe województwa małopolskiego w kontekście integracji z Unią Europejską
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2001
Opis fizyczny:
204 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/599
Nr:
2168311273
doktorat
10

Tytuł:
Rola specjalnych stref ekonomicznych w przezwyciężaniu bezrobocia (na przykładzie SSE "Euro-Park" Mielec) = The Role of the Special Economic Zone in the Fight with Unemployment (Example of the SSE "Euro-Park" Mielec)
Źródło:
Dylematy transformacji : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu sześćdziesięciolecia urodzin - Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2001, s. 143-151. - Summ.
ISBN:
83-909445-6-1
Nr:
2168327747
rozdział w monografii
11

Tytuł:
Wybór koncepcji marketingowej w przemyśle spożywczym na przykładzie wybranych przedsiębiorstw = Selection of the Marketing Concept in the Food Industry on the Example of the Chosen Companies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Józefa FAMIELEC. - nr 4 (2001) , s. 73-80. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168242858
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
12

Autor:
Siekierski Jan , Piecuch Jakub
Tytuł:
Rozwój obszarów wiejskich Małopolski w aspekcie wykorzystania funduszu przedakcesyjnego Unii Europejskiej - SAPARD = The SAPARD Pre-accession Fund Resource Allocation and the Development of Rural Areas of the Małopolska Region
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 865 (2000) , s. 215-227. - Tytuł numeru: Agrobiznes a rozwój wsi i rolnictwa w warunkach przygotowań do przystąpienia Polski do Unii Europejskiej : materiały na konferencję naukową zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Lądek Zdrój, 11-13 lipca 2000 r. - Bibliogr.
Nr:
2168277317
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Rolnictwo polskie wobec współczesnych wyzwań rozwojowych i integracyjnych = The Polish Agriculture towards Contemporary Development and Integration Challenges
Źródło:
Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław LIS - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000, s. 157-169. - Summ.
ISBN:
83-909445-3-7
Nr:
2168249402
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie
Numer:
z. 1
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1999
Opis fizyczny:
154 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. ang., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168281583
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
15

Tytuł:
Przemiany lokalnych rynków pracy na przykładzie województwa tarnowskiego = Transformation of Local Labour Markets - the Case of Tarnów
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Jan SIEKIERSKI. - nr 1 (1999) , s. 13-32. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168281593
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Koszty i korzyści integracji polskiego rolnictwa z Unią Europejską = Benefits and Costs of the Integration of Polish Agriculture with the European Union
Źródło:
Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską / red. Zofia DACH - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 1999, s. 127-142. - Summ.
ISBN:
83-907648-2-2
Nr:
2168249420
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Marketing bezpośredni w Polsce (na przykładzie korporacji Amway) = Direct Marketing in Poland (Example of "Amway" Company)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nauk. Józefa FAMIELEC]. - z. 2 (1999) , s. 201-207. - Summ.
Nr:
2168257672
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Sektor rolno-żywnościowy krajów CEFTA w procesie przemian integracyjnych = Agricultural and Food-Producing Sectors of the CEFTA Countries and the Integration Processes
Źródło:
Problemy transformacji systemowej krajów Europy Środkowo-Wschodniej = Problems of Transformation in Central and Eastern Europe / red. Stanisław LIS - Tarnów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 1998, s. 117-136 - Summ.
ISBN:
83-909445-0-2
Nr:
2168252184
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
19

Autor:
Siekierski Jan , Dudek Paweł
Tytuł:
Polityka podatkowa i system podatkowy w rolnictwie polskim = Taxing Policy and Tax System in Polish Agriculture
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 465 (1996) , s. 43-52. - Summ.
Nr:
2168238184
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Sektor rolno-żywnościowy krajów CEFTA w procesie przemian rynkowych
Źródło:
Dylematy transformacji systemu gospodarczego krajów Europy Środkowo-Wschodniej / kierownik tematu: Stanisław LIS1996, s. 1[78]-41[119] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-366/Magazyn
Nr:
2168276571
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Sektor rolno-żywnościowy w procesie przemian rynkowych
Źródło:
Transformacja gospodarki polskiej : doświadczenia i wyzwania / red. Stanisław LIS - Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia "Secjesja", 1996, s. 151-168 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie ; nr 22)
ISBN:
83-86077-913
Nr:
2168226182
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Restrukturyzacja polskiego rolnictwa w okresie transformacji systemowej = The Restructuring of Polish Agriculture in the Period of System Transformations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - nr 434 (1994) , s. 19-28. - Summ.
Nr:
2168251162
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
23

Konferencja:
XII Sympozjum Polsko-Słowackiego, Kraków, Polska, od 1992-09-22 do 1992-09-24
Tytuł:
Przekształcenia własnościowe w rolnictwie polskim w okresie transformacji systemowej
Źródło:
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego Polski i Czecho-Słowacji : materiały z XII Sympozjum Polsko-Słowackiego (Kraków, 22-24 IX 1992 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Stanisław LIS] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 61-71
Nr:
2168254234
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
24

Autor:
Jeleń Bogusław
Tytuł:
Intensyfikacja produkcji rolniczej w Kombinacie Rolno-Przemysłowym "IGLOOPOL" i w regionach jego oddziaływania
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1989
Opis fizyczny:
299 k.: il.; 30 cm + Aneks: 28 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/413
Nr:
2168310005
doktorat
25

Tytuł:
Konferencja nt: "Czynników aktywizacji rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego w województwie krakowskim"
Źródło:
Problemy Ekonomiczne1988. - R. 27, nr 4/88, s. 119-120. - Konferencja zorganizowana w dniu 17 marca 1988 r.
Nr:
2168255716
varia
26

Tytuł:
System finansowy w II etapie reformy gospodarczej
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - R. 27, nr 2/88 (1988) , s. 101-106
Nr:
2168255792
artykuł w czasopiśmie
27

Tytuł:
System cen w II etapie reformy gospodarczej
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - R. 27, nr 4/88 (1988) , s. 99-102
Nr:
2168255730
artykuł w czasopiśmie
28

Tytuł:
Integracja rolnictwa z przemysłem rolno-spożywczym
Źródło:
Problemy Ekonomiczne1988. - R. 27, nr 3/88, s. 107-108. - Konferencja zorganizowana w dniu 23.09.1987 r.
Nr:
2168255734
varia
29

Autor:
Żiżka Zenon , Żywioł Henryk , Siekierski Jan
Tytuł:
Ważniejsze tendencje i kierunki zmian w dochodach i wydatkach ludności regionu tarnobrzeskiego = The more important trends in the changes in income and expenditures of the inhabitants of the Tarnobrzeg region
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 2, z. 2-3 (1964) , s. 37-62. - Summ., rez.
Nr:
2168258736
artykuł w czasopiśmie
1
Uwarunkowania doskonalenia czasu pracy w przedsiębiorstwie = Conditionings for Improving Work Time in the Enterprise / Leszek KOZIOŁ, Michał Woźniak, Jan Siekiersk // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 39, nr 3 (2018), s. 25-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/39/25-35.pdf. - ISSN 1506-2635
2
Usługi turystyczne jako forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich = Tourist Services as a Form of Enterprise in Rural Areas / Jan Siekierski, Łukasz Popławski // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - 3(14) (2009), s. 153-164. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-2635
3
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ, red. t. Jan Siekierski]. - Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2009. - nr 2(13). - 359 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy ref.. - Tytuł numeru: Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 1, Gospodarka, Finanse, Pedagogika. - Bibliogr. przy ref. - ISSN 1506-2635
4
Scenariusze zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich = Balanced Development Scenarios of Rural Areas / Jan Siekierski, Łukasz Popławski // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - nr 1(11) (2008), s. 243-255. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/wp-content/uploads/2011/04/zeszyty_naukowe_11.pdf. - ISSN 1506-2635
5
Globalisation Processes in Polish Agrobusiness = Procesy globalizacyjne w polskim agrobiznesie / Jan Siekierski, Lukasz Poplawski // W: Economic Science for Rural Development : Agriculture Regional Development : Proccedings / ed. Kazimirs Špoģis. - Jelgava : Latvia University of Agriculture, 2006. - (Economic Science for Rural Development, ISSN 1691-3078 ; no. 10). - S. 123-129. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 9984-784-05-3. - Pełny tekst: http://www.esaf.llu.lv/getfile.php?id=367
6
Ewolucja rynku napojów alkoholowych w Polsce w latach 1990-2001 / Dagmara Zuzek-Dominik ; Promotor: Jan SIEKIERSKI. - Kraków, 2003. - 239 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
7
Kontrowersje wokół programu SAPARD (Special Acession Programme for Agriculture and Rural Development) = Controversy Concerning the SAPARD Programme (Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development) / Jan SIEKIERSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 941, t. 2 (2002), s. 310-314. - Summ.. - Tytuł numeru: Agrobiznes 2002 : przemiany w agrobiznesie i obszarach wiejskich oraz ich następstwa. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
8
Liberalizacja handlu polskimi artykułami rolno-spożywczymi w procesie integracji gospodarczej = Liberalisation of Trade in Polish Agricultural and Food Products in the Process of Economic Integration / Jan SIEKIERSKI // W: Gospodarka Polski na przełomie wieków : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy powstania Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / red. Zofia DACH. - Kraków : PTE. Oddział, 2002. - S. 263-277. - Summ. - ISBN 83-908535-4-X ; 83-908535-5-8
9
Wiejskie obszary problemowe województwa małopolskiego w kontekście integracji z Unią Europejską / Dariusz Koreleski ; Promotor: Jan SIEKIERSKI. - Kraków, 2001. - 204 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
10
Rola specjalnych stref ekonomicznych w przezwyciężaniu bezrobocia (na przykładzie SSE "Euro-Park" Mielec) = The Role of the Special Economic Zone in the Fight with Unemployment (Example of the SSE "Euro-Park" Mielec) / Jan SIEKIERSKI // W: Dylematy transformacji : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu sześćdziesięciolecia urodzin. - Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2001. - S. 143-151. - Summ. - ISBN 83-909445-6-1
11
Wybór koncepcji marketingowej w przemyśle spożywczym na przykładzie wybranych przedsiębiorstw = Selection of the Marketing Concept in the Food Industry on the Example of the Chosen Companies / Jan SIEKIERSKI // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Józefa FAMIELEC. - nr 4 (2001), s. 73-80. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-2635
12
Rozwój obszarów wiejskich Małopolski w aspekcie wykorzystania funduszu przedakcesyjnego Unii Europejskiej - SAPARD = The SAPARD Pre-accession Fund Resource Allocation and the Development of Rural Areas of the Małopolska Region / Jan SIEKIERSKI, Jakub Piecuch // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 865 (2000), s. 215-227. - Streszcz., summ. - Tytuł numeru: Agrobiznes a rozwój wsi i rolnictwa w warunkach przygotowań do przystąpienia Polski do Unii Europejskiej : materiały na konferencję naukową zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Lądek Zdrój, 11-13 lipca 2000 r. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
13
Rolnictwo polskie wobec współczesnych wyzwań rozwojowych i integracyjnych = The Polish Agriculture towards Contemporary Development and Integration Challenges / Jan SIEKIERSKI // W: Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław LIS. - Kraków; Tarnów : Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000. - S. 157-169. - Summ. - ISBN 83-909445-3-7
14
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Jan SIEKIERSKI. - Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1999. - z. 1. - 154 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1506-2635
15
Przemiany lokalnych rynków pracy na przykładzie województwa tarnowskiego = Transformation of Local Labour Markets - the Case of Tarnów / Jan SIEKIESKI // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Jan SIEKIERSKI. - nr 1 (1999), s. 13-32. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-2635
16
Koszty i korzyści integracji polskiego rolnictwa z Unią Europejską = Benefits and Costs of the Integration of Polish Agriculture with the European Union / Jan SIEKIERSKI // W: Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską / red. Zofia DACH. - Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 1999. - S. 127-142. - Summ. - ISBN 83-907648-2-2
17
Marketing bezpośredni w Polsce (na przykładzie korporacji Amway) = Direct Marketing in Poland (Example of "Amway" Company) / Jan SIEKIERSKI // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nauk. Józefa FAMIELEC]. - z. 2 (1999), s. 201-207. - Summ. - ISSN 1506-2635
18
Sektor rolno-żywnościowy krajów CEFTA w procesie przemian integracyjnych = Agricultural and Food-Producing Sectors of the CEFTA Countries and the Integration Processes / Jan SIEKIERSKI // W: Problemy transformacji systemowej krajów Europy Środkowo-Wschodniej = Problems of Transformation in Central and Eastern Europe / red. Stanisław LIS. - Tarnów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 1998. - S. 117-136. - Summ. - ISBN 83-909445-0-2
19
Polityka podatkowa i system podatkowy w rolnictwie polskim = Taxing Policy and Tax System in Polish Agriculture / Jan SIEKIERSKI, Paweł Dudek // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 465 (1996), s. 43-52. - Summ. - ISSN 0208-7944
20
Sektor rolno-żywnościowy krajów CEFTA w procesie przemian rynkowych / Jan SIEKIERSKI // W: Dylematy transformacji systemu gospodarczego krajów Europy Środkowo-Wschodniej / kierownik tematu: Stanisław LIS. - (1996), s. 1[78]-41[119]. - Bibliogr.
21
Sektor rolno-żywnościowy w procesie przemian rynkowych / Jan SIEKIERSKI // W: Transformacja gospodarki polskiej : doświadczenia i wyzwania / red. Stanisław LIS. - Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia "Secjesja", 1996. - (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3353 ; nr 22). - S. 151-168. - Bibliogr. - ISBN 83-86077-913
22
Restrukturyzacja polskiego rolnictwa w okresie transformacji systemowej = The Restructuring of Polish Agriculture in the Period of System Transformations / Jan SIEKIERSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - nr 434 (1994), s. 19-28. - Summ. - ISSN 0208-7944
23
Przekształcenia własnościowe w rolnictwie polskim w okresie transformacji systemowej / Jan SIEKIERSKI // W: Transformacja systemu społeczno-gospodarczego Polski i Czecho-Słowacji : materiały z XII Sympozjum Polsko-Słowackiego (Kraków, 22-24 IX 1992 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Stanisław LIS]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 61-71
24
Intensyfikacja produkcji rolniczej w Kombinacie Rolno-Przemysłowym "IGLOOPOL" i w regionach jego oddziaływania / Bogusław Jeleń ; Promotor: Jan Siekierski. - Kraków, 1989. - 299 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 28 k. - Bibliogr.
25
Konferencja nt: "Czynników aktywizacji rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego w województwie krakowskim" / Jan SIEKIERSKI // Problemy Ekonomiczne. - R. 27, nr 4/88 (1988), s. 119-120. - Konferencja zorganizowana w dniu 17 marca 1988 r. - ISSN 0079-578X
26
System finansowy w II etapie reformy gospodarczej / Jan SIEKIERSKI // Problemy Ekonomiczne. - R. 27, nr 2/88 (1988), s. 101-106. - ISSN 0079-578X
27
System cen w II etapie reformy gospodarczej / Jan SIEKIERSKI // Problemy Ekonomiczne. - R. 27, nr 4/88 (1988), s. 99-102. - ISSN 0079-578X
28
Integracja rolnictwa z przemysłem rolno-spożywczym / Jan SIEKIERSKI // Problemy Ekonomiczne. - R. 27, nr 3/88 (1988), s. 107-108. - Konferencja zorganizowana w dniu 23.09.1987 r. - ISSN 0079-578X
29
Ważniejsze tendencje i kierunki zmian w dochodach i wydatkach ludności regionu tarnobrzeskiego = The more important trends in the changes in income and expenditures of the inhabitants of the Tarnobrzeg region / Zenon Żiżka, Henryk Żywioł, Jan SIEKIERSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 2, z. 2-3 (1964), s. 37-62. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
1
Kozioł L., Woźniak M., Siekierski J., (2018), Uwarunkowania doskonalenia czasu pracy w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 39, nr 3, s. 25-35; http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/39/25-35.pdf
2
Siekierski J., Popławski Ł., (2009), Usługi turystyczne jako forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", 3(14), s. 153-164.
3
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ, red. t. Jan Siekierski] Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2009. - nr 2(13). - 359 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy ref. - 1506-2635
4
Siekierski J., Popławski Ł., (2008), Scenariusze zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 1(11), s. 243-255; http://zn.mwse.edu.pl/wp-content/uploads/2011/04/zeszyty_naukowe_11.pdf
5
Siekierski J., Poplawski L., (2006), Globalisation Processes in Polish Agrobusiness. [W:] Špoģis K. (red.), Economic Science for Rural Development : Agriculture Regional Development : Proccedings (Economic Science for Rural Development; no. 10), Jelgava : Latvia University of Agriculture, s. 123-129.
6
Zuzek-Dominik D., (2003), Ewolucja rynku napojów alkoholowych w Polsce w latach 1990-2001, Prom. Siekierski J., Kraków : , 239 k.
7
Siekierski J., (2002), Kontrowersje wokół programu SAPARD (Special Acession Programme for Agriculture and Rural Development), "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 941, t. 2, s. 310-314.
8
Siekierski J., (2002), Liberalizacja handlu polskimi artykułami rolno-spożywczymi w procesie integracji gospodarczej. [W:] Dach Z. (red.), Gospodarka Polski na przełomie wieków : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy powstania Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : PTE. Oddział, s. 263-277.
9
Koreleski D., (2001), Wiejskie obszary problemowe województwa małopolskiego w kontekście integracji z Unią Europejską, Prom. Siekierski J., Kraków : , 204 k.
10
Siekierski J., (2001), Rola specjalnych stref ekonomicznych w przezwyciężaniu bezrobocia (na przykładzie SSE "Euro-Park" Mielec). [W:] Dylematy transformacji : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu sześćdziesięciolecia urodzin, Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, s. 143-151.
11
Siekierski J., (2001), Wybór koncepcji marketingowej w przemyśle spożywczym na przykładzie wybranych przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 4, s. 73-80.
12
Siekierski J., Piecuch J., (2000), Rozwój obszarów wiejskich Małopolski w aspekcie wykorzystania funduszu przedakcesyjnego Unii Europejskiej - SAPARD, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 865, s. 215-227.
13
Siekierski J., (2000), Rolnictwo polskie wobec współczesnych wyzwań rozwojowych i integracyjnych. [W:] Lis S. (red.), Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna ; Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, s. 157-169.
14
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Jan SIEKIERSKI Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1999. - z. 1. - 154 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1506-2635
15
Siekierski J., (1999), Przemiany lokalnych rynków pracy na przykładzie województwa tarnowskiego, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 1, s. 13-32.
16
Siekierski J., (1999), Koszty i korzyści integracji polskiego rolnictwa z Unią Europejską. [W:] Dach Z. (red.), Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską, Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, s. 127-142.
17
Siekierski J., (1999), Marketing bezpośredni w Polsce (na przykładzie korporacji Amway), "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", z. 2, s. 201-207.
18
Siekierski J., (1998), Sektor rolno-żywnościowy krajów CEFTA w procesie przemian integracyjnych. [W:] Lis S. (red.), Problemy transformacji systemowej krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Tarnów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, s. 117-136.
19
Siekierski J., Dudek P., (1996), Polityka podatkowa i system podatkowy w rolnictwie polskim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 465, s. 43-52.
20
Siekierski J., (1996), Sektor rolno-żywnościowy krajów CEFTA w procesie przemian rynkowych. [W:] Lis S. (kierownik tematu), Dylematy transformacji systemu gospodarczego krajów Europy Środkowo-Wschodniej, s. 1[78]-41[119].
21
Siekierski J., (1996), Sektor rolno-żywnościowy w procesie przemian rynkowych. [W:] Lis S. (red.), Transformacja gospodarki polskiej : doświadczenia i wyzwania (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie; nr 22), Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia "Secjesja", s. 151-168.
22
Siekierski J., (1994), Restrukturyzacja polskiego rolnictwa w okresie transformacji systemowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 434, s. 19-28.
23
Siekierski J., (1993), Przekształcenia własnościowe w rolnictwie polskim w okresie transformacji systemowej. [W:] Lis S. (red.), Transformacja systemu społeczno-gospodarczego Polski i Czecho-Słowacji : materiały z XII Sympozjum Polsko-Słowackiego (Kraków, 22-24 IX 1992 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 61-71.
24
Jeleń B., (1989), Intensyfikacja produkcji rolniczej w Kombinacie Rolno-Przemysłowym "IGLOOPOL" i w regionach jego oddziaływania, Prom. Siekierski J., Kraków : , 299 k.
25
Siekierski J., (1988), Konferencja nt: "Czynników aktywizacji rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego w województwie krakowskim", "Problemy Ekonomiczne", R. 27, nr 4/88, s. 119-120.
26
Siekierski J., (1988), System finansowy w II etapie reformy gospodarczej, "Problemy Ekonomiczne", R. 27, nr 2/88, s. 101-106.
27
Siekierski J., (1988), System cen w II etapie reformy gospodarczej, "Problemy Ekonomiczne", R. 27, nr 4/88, s. 99-102.
28
Siekierski J., (1988), Integracja rolnictwa z przemysłem rolno-spożywczym, "Problemy Ekonomiczne", R. 27, nr 3/88, s. 107-108.
29
Żiżka Z., Żywioł H., Siekierski J., (1964), Ważniejsze tendencje i kierunki zmian w dochodach i wydatkach ludności regionu tarnobrzeskiego, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 2, z. 2-3, s. 37-62.
1
@article{UEK:2168337537,
author = "Kozioł Leszek and Woźniak Michał and Siekierski Jan",
title = "Uwarunkowania doskonalenia czasu pracy w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "t. 39, 3",
pages = "25-35",
year = "2018",
}
2
@article{UEK:2168336045,
author = "Siekierski Jan and Popławski Łukasz",
title = "Usługi turystyczne jako forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "3(14)",
pages = "153-164",
year = "2009",
}
3
@misc{UEK:2166083358,
title = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
editor = Kozioł Leszek,
adress = "Tarnów",
publisher = "Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "2009",
}
4
@article{UEK:2168312823,
author = "Siekierski Jan and Popławski Łukasz",
title = "Scenariusze zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "1(11)",
pages = "243-255",
year = "2008",
}
5
@inbook{UEK:2168312653,
author = "Siekierski Jan and Poplawski Lukasz",
title = "Globalisation Processes in Polish Agrobusiness",
booktitle = "Economic Science for Rural Development : Agriculture Regional Development : Proccedings",
pages = "123-129",
adress = "Jelgava",
publisher = "Latvia University of Agriculture",
year = "2006",
issn = "1691-3078",
isbn = "9984-784-05-3",
}
6
@unpublished{UEK:2168308277,
author = "Zuzek-Dominik Dagmara",
title = "Ewolucja rynku napojów alkoholowych w Polsce w latach 1990-2001",
adress = "Kraków",
year = "2003",
}
7
@article{UEK:2168223122,
author = "Siekierski Jan",
title = "Kontrowersje wokół programu SAPARD (Special Acession Programme for Agriculture and Rural Development)",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "941, t. 2",
pages = "310-314",
adress = "",
year = "2002",
}
8
@inbook{UEK:2168224516,
author = "Siekierski Jan",
title = "Liberalizacja handlu polskimi artykułami rolno-spożywczymi w procesie integracji gospodarczej",
booktitle = "Gospodarka Polski na przełomie wieków : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy powstania Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie",
pages = "263-277",
adress = "Kraków",
publisher = "PTE. Oddział",
year = "2002",
isbn = "83-908535-4-X ; 83-908535-5-8",
}
9
@unpublished{UEK:2168311273,
author = "Koreleski Dariusz",
title = "Wiejskie obszary problemowe województwa małopolskiego w kontekście integracji z Unią Europejską",
adress = "Kraków",
year = "2001",
}
10
@inbook{UEK:2168327747,
author = "Siekierski Jan",
title = "Rola specjalnych stref ekonomicznych w przezwyciężaniu bezrobocia (na przykładzie SSE Euro-Park Mielec)",
booktitle = "Dylematy transformacji : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu sześćdziesięciolecia urodzin",
pages = "143-151",
adress = "Tarnów",
publisher = "Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "2001",
isbn = "83-909445-6-1",
}
11
@article{UEK:2168242858,
author = "Siekierski Jan",
title = "Wybór koncepcji marketingowej w przemyśle spożywczym na przykładzie wybranych przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "4",
pages = "73-80",
year = "2001",
}
12
@article{UEK:2168277317,
author = "Siekierski Jan and Piecuch Jakub",
title = "Rozwój obszarów wiejskich Małopolski w aspekcie wykorzystania funduszu przedakcesyjnego Unii Europejskiej - SAPARD",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "865",
pages = "215-227",
adress = "",
year = "2000",
}
13
@inbook{UEK:2168249402,
author = "Siekierski Jan",
title = "Rolnictwo polskie wobec współczesnych wyzwań rozwojowych i integracyjnych",
booktitle = "Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej",
pages = "157-169",
adress = "Kraków; Tarnów",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "2000",
isbn = "83-909445-3-7",
}
14
@misc{UEK:2168281583,
title = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
editor = Siekierski Jan,
adress = "Tarnów",
publisher = "Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1999",
}
15
@article{UEK:2168281593,
author = "Siekierski Jan",
title = "Przemiany lokalnych rynków pracy na przykładzie województwa tarnowskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "1",
pages = "13-32",
year = "1999",
}
16
@inbook{UEK:2168249420,
author = "Siekierski Jan",
title = "Koszty i korzyści integracji polskiego rolnictwa z Unią Europejską",
booktitle = "Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską",
pages = "127-142",
adress = "Chrzanów",
publisher = "Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu",
year = "1999",
isbn = "83-907648-2-2",
}
17
@article{UEK:2168257672,
author = "Siekierski Jan",
title = "Marketing bezpośredni w Polsce (na przykładzie korporacji Amway)",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "z. 2",
pages = "201-207",
year = "1999",
}
18
@inbook{UEK:2168252184,
author = "Siekierski Jan",
title = "Sektor rolno-żywnościowy krajów CEFTA w procesie przemian integracyjnych",
booktitle = "Problemy transformacji systemowej krajów Europy Środkowo-Wschodniej",
pages = "117-136",
adress = "Tarnów",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-909445-0-2",
}
19
@article{UEK:2168238184,
author = "Siekierski Jan and Dudek Paweł",
title = "Polityka podatkowa i system podatkowy w rolnictwie polskim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "465",
pages = "43-52",
year = "1996",
}
20
@unpublished{UEK:2168276571,
author = "Siekierski Jan",
title = "Sektor rolno-żywnościowy krajów CEFTA w procesie przemian rynkowych",
booktitle = "Dylematy transformacji systemu gospodarczego krajów Europy Środkowo-Wschodniej",
pages = "1[78]-41[119]",
year = "1996",
}
21
@inbook{UEK:2168226182,
author = "Siekierski Jan",
title = "Sektor rolno-żywnościowy w procesie przemian rynkowych",
booktitle = "Transformacja gospodarki polskiej : doświadczenia i wyzwania",
pages = "151-168",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo i Drukarnia Secjesja",
year = "1996",
issn = "0079-3353",
isbn = "83-86077-913",
}
22
@article{UEK:2168251162,
author = "Siekierski Jan",
title = "Restrukturyzacja polskiego rolnictwa w okresie transformacji systemowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "434",
pages = "19-28",
year = "1994",
}
23
@inbook{UEK:2168254234,
author = "Siekierski Jan",
title = "Przekształcenia własnościowe w rolnictwie polskim w okresie transformacji systemowej",
booktitle = "Transformacja systemu społeczno-gospodarczego Polski i Czecho-Słowacji : materiały z XII Sympozjum Polsko-Słowackiego (Kraków, 22-24 IX 1992 r.)",
pages = "61-71",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
24
@unpublished{UEK:2168310005,
author = "Jeleń Bogusław",
title = "Intensyfikacja produkcji rolniczej w Kombinacie Rolno-Przemysłowym IGLOOPOL i w regionach jego oddziaływania",
adress = "Kraków",
year = "1989",
}
25
@misc{UEK:2168255716,
author = "Siekierski Jan",
title = "Konferencja nt: Czynników aktywizacji rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego w województwie krakowskim",
booktitle = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 27, 4/88",
pages = "119-120",
year = "1988",
}
26
@article{UEK:2168255792,
author = "Siekierski Jan",
title = "System finansowy w II etapie reformy gospodarczej",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 27, 2/88",
pages = "101-106",
year = "1988",
}
27
@article{UEK:2168255730,
author = "Siekierski Jan",
title = "System cen w II etapie reformy gospodarczej",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 27, 4/88",
pages = "99-102",
year = "1988",
}
28
@misc{UEK:2168255734,
author = "Siekierski Jan",
title = "Integracja rolnictwa z przemysłem rolno-spożywczym",
booktitle = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 27, 3/88",
pages = "107-108",
year = "1988",
}
29
@article{UEK:2168258736,
author = "Żiżka Zenon and Żywioł Henryk and Siekierski Jan",
title = "Ważniejsze tendencje i kierunki zmian w dochodach i wydatkach ludności regionu tarnobrzeskiego",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 2, z. 2-3",
pages = "37-62",
year = "1964",
}