Publikacje wybranego autora

1

Autor:
Olga Bobrzyńska , Katarzyna Bogdziewicz , Edyta Figura-Góralczyk , Anna Juryk , Anna Sapota , Anna Wysocka-Bar
Tytuł:
[Recenzja] : "Yearbook of Private International Law", vol. XX - 2018/2019
Źródło:
Kwartalnik Prawa Prywatnego. - R. 29, z. 4 (2020) , s. 783-812
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168352380
recenzja
2

Tytuł:
Reklamacje dotyczące transgranicznych umów sprzedaży konsumenckiej
Źródło:
Dochodzenie roszczeń konsumenckich : nowy ład dla konsumentów / red. Monika Jagielska, Elżbieta Sługocka-Krupa, Krzysztof Podgórski - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 51-73. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-8198-263-4 ; 978-83-8198-264-1
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168344112
rozdział w monografii
3

Tytuł:
O potrzebie utworzenia wyspecjalizowanych sądów do rozstrzygania międzynarodowych spraw handlowych - doświadczenia Niemiec oraz innych wybranych państw członkowskich UE = On the Need to Establish Specialized Courts for Cross-border Commercial Cases : Experiences of Germany and Other Selected EU Member States
Źródło:
Prawo w Działaniu. - t. 42 (2020) , s. 189-206. - Tytuł numeru: Sprawy cywilne - Bibliogr.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168349814
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Remarks about Judgement of Bundesgerichtshof of 20 March 2019 (XII ZB 530/17)
Źródło:
Fundamental Legal Problems of Surrogate Motherhood : Global Perspective / ed. Piotr Mostowik - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2019, s. 857-866
ISBN:
978-83-66344-06-8
Poziom I:
20.00 pkt
Uwaga o innym dok.:
Dostępne również w języku polskim: Figura-Góralczyk E., (2019), Uwagi dotyczące orzeczenia Niemieckiego Sądu Związkowego z 20 marca 2019 (BGH XII ZB 530/17). [W:] Mostowik P. (red.), Fundamentalne prawne problemy surrogate motherhood : perspektywa krajowa, Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, s. 521-530. ISBN 978-83-66344-05-1
Nr:
2168336659
rozdział w monografii
5

Autor:
Piotr Mostowik , Edyta Figura-Góralczyk
Tytuł:
Odmowa wykonania polskiego orzeczenia z powodu obcego ordre public : glosa do wyroku niemieckiego Federalnego Sądu Najwyższego (Bundesgerichtshof) z 19 lipca 2018 r. (IX ZB 10/18) = The Refusal to Declare the Enforcement of the Judgment and the Public Policy (ordre public) - Comments on the Judgment of the German Supreme Court (Bundesgerichtshof) of 19 July 2018 (IX ZB 10/18)
Źródło:
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 17 (2019) , s. 294-307. - Streszcz., summ.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168344336
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
Olga Bobrzyńska , Edyta Figura-Góralczyk , Anna Juryk , Katarzyna Mikša , Anna Sapota , Anna Wysocka-Bar
Tytuł:
[Recenzja] : "Yearbook of Private International Law", vol. XIX - 2017/2018
Źródło:
Kwartalnik Prawa Prywatnego. - R. 28, z. 4 (2019) , s. 1027-1056
Tryb dostępu:
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168352382
recenzja
7

Tytuł:
Rozwód i obowiązek alimentacyjny między rozwiedzionymi małżonkami
Źródło:
Kwartalnik Prawa Prywatnego. - R. 27, z. 2 (2018) , s. 543-553
, Wysocka-Bar Anna
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168330177
artykuł w czasopiśmie
8

Autor:
Olga Bobrzyńska , Edyta Figura-Góralczyk , Katarzyna Mikša , Anna Juryk , Anna Sapota , Anna Wysocka-Bar
Tytuł:
[Recenzja] : "Yearbook of Private International Law", vol. XVIII - 2016/2017
Źródło:
Kwartalnik Prawa Prywatnego. - R. 27, z. 4 (2018) , s. 1035-1068
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168330417
recenzja
9

Tytuł:
Prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji w świetle poglądów Fryderyka Zolla (1865-1948)
Źródło:
Kwartalnik Prawa Prywatnego. - R. 27, z. 4 (2018) , s. 835-873
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168330421
artykuł w czasopiśmie
10

Autor:
Maksymilian Pazdan , Agata Kozioł , Katarzyna Sznajder-Peroń , Piotr Mostowik , Edyta Figura-Góralczyk
Tytuł:
Osoby fizyczne
Źródło:
Prawo prywatne międzynarodowe : komentarz / red. Maksymilian Pazdan - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 177-231 - Bibliogr.
Seria:
(Duże Komentarze Becka)
ISBN:
978-83-812-8507-0
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168328423
rozdział w monografii
11

Tytuł:
Odpowiedzialność rodzicielska
Źródło:
Kwartalnik Prawa Prywatnego. - R. 27, z. 3 (2018) , s. 789-807
, Wysocka-Bar Anna
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168330183
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Recenzja: Vormundschaft in Europa, Anatol Dutta, Dieter Schwab, Dieter Henrich, Peter Gottwald, Martin Löhnig (Hrsg.), Beiträge zum europäischen Familien- und Erbrecht, Band 17, Verlag Ernst und Werner Gieseking, Bielefeld 2015, VIII + 326 + 1 nlb
Źródło:
Kwartalnik Prawa Prywatnego. - R. 27, z. 3 (2018) , s. 809-829
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168330175
recenzja
13

Tytuł:
Majątkowe prawo małżeńskie
Źródło:
Kwartalnik Prawa Prywatnego. - R. 27, z. 4 (2018) , s. 1005-1033
, Wysocka-Bar Anna
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168330413
artykuł w czasopiśmie
14

Autor:
Wojciech Klyta , Grzegorz Żmij , Piotr Mostowik , Edyta Figura-Góralczyk
Tytuł:
Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne
Źródło:
Prawo prywatne międzynarodowe : komentarz / red. Maksymilian Pazdan - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 232-272 - Bibliogr.
Seria:
(Duże Komentarze Becka)
ISBN:
978-83-812-8507-0
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168328433
rozdział w monografii
15

Tytuł:
Nieuczciwa konkurencja w nauce ekonomii, w unormowaniach konwencyjnych oraz w wybranych prawach obcych = Unfair Competition in Economics, in International Agreements and in Some Foreign Laws
Źródło:
Kwartalnik Prawa Prywatnego. - R. 26, z. 1 (2017) , s. 109-160
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168319485
artykuł w czasopiśmie
16

Autor:
Olga Bobrzyńska , Edyta Figura-Góralczyk , Katarzyna Mikša , Anna Juryk , Anna Sapota , Anna Wysocka-Bar
Tytuł:
[Recenzja] : "Yearbook of Private International Law", vol. XVII - 2015/2016
Źródło:
Kwartalnik Prawa Prywatnego. - R. 26, z. 4 (2017) , s. 999-1034
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168320849
recenzja
17

Tytuł:
Nieuczciwa konkurencja w prawie prywatnym międzynarodowym
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017
Opis fizyczny:
426 s.; 21 cm
Seria:
(Monografie)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8107-641-8
Poziom I:
100.00 pkt
Nr:
2168319151
monografia
18

Tytuł:
Unormowanie nieuczciwej konkurencji w prawie polskim = Regulation of Unfair Competition in Polish Law
Źródło:
Kwartalnik Prawa Prywatnego. - R. 26, z. 2 (2017) , s. 399-462
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168318587
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Ochrona osób trzecich w międzynarodowym prawie ubezpieczeń
Źródło:
Dystrybucja usług ubezpieczeniowych : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC - Warszawa: Difin, 2017, s. 189-197 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-523-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168320553
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
The Significance of the Country of Origin Principle for the Conflict of Laws Issue of Unfair Commercial Practices = Znaczenie zasady państwa pochodzenia dla kolizyjnoprawnej problematyki nieuczciwych praktyk rynkowych
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (972) (2017) , s. 21-37. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168324815
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Jurysdykcja w sprawach nieuczciwej konkurencji
Źródło:
Kwartalnik Prawa Prywatnego. - R. 25, z. 4 (2016) , s. 821-877. - Summ.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168312221
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Uznanie orzeczenia sądu austriackiego dotyczącego ustanowienia opiekuna dla osoby pełnoletniej - analiza przypadku = Recognition of Austrian Court Decision on the Establishment of a Guardian for and Adult Person - Case Study
Źródło:
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 14 (2016) , s. 110-119. - Summ.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168307757
artykuł w czasopiśmie
23

Autor:
Olga Bobrzyńska , Edyta Figura-Góralczyk , Katarzyna Mikša , Anna Juryk , Anna Sapota , Anna Wysocka-Bar
Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
Kwartalnik Prawa Prywatnego. - R. 25, z. 4 (2016) , s. 941-979
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168312223
recenzja
24

Tytuł:
Nieuczciwe praktyki rynkowe w prawie prywatnym międzynarodowym
Źródło:
Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego / red. nauk. Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 39-51
ISBN:
978-83-255-7855-8 ; 978-83-255-7856-5
Nr:
2168303509
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Zmiany w zakresie ujawniania informacji dotyczących wynagrodzenia agentów w projekcie IMD2
Źródło:
Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2015, s. 363-375
Seria:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-9470-3
Nr:
2168300785
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
26

Konferencja:
V Ogólnopolski Zjazd Cywilistów, Poznań, Polska, od 2014-09-26 do 2014-09-27
Tytuł:
Prawo właściwe dla "wielomiejscowych" czynów nieuczciwej konkurencji
Źródło:
Współczesne problemy prawa zobowiązań / red. nauk. Adam Olejniczak, Joanna Haberko, Agnieszka Pyrzyńska, Dorota Sokołowska - Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business, 2015, s. 170-185 - Bibliogr.
Seria:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-8052-2
Nr:
2168303691
rozdział w materiałach konferencyjnych
27

Tytuł:
Pełnomocnictwo handlowe w projekcie pierwszej księgi Kodeksu cywilnego
Źródło:
Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 2, Uwagi na temat I części projektu Kodeksu cywilnego / kierownik tematu: Bogusława GNELA ; koordynator tematu: Błażej BUGAJSKI2014, s. 114-128
Sygnatura:
NP-1276/2/Magazyn
Nr:
2168301317
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
28

Autor:
Olga Bobrzyńska , Edyta Figura-Góralczyk , Katarzyna Mikša , Anna Juryk , Anna Sapota , Anna Wysocka-Bar
Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
Kwartalnik Prawa Prywatnego. - R. 23, z. 4 (2014) , s. 1039-1076
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168304411
recenzja
29

Tytuł:
Prawo właściwe w sprawach z zakresu własności intelektualnej
Źródło:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - Warszawa: Difin, 2014, s. 195-208
ISBN:
978-83-7930-233-8
Nr:
2168298899
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
30

Konferencja:
Ogólnopolska konferencja "Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego", Warszawa, Polska, od 2012-04-19 do 2012-04-20
Tytuł:
Wybór prawa dla czynów nieuczciwej konkurencji na tle rozporządzenia rzymskiego II
Źródło:
Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego / red. nauk. Jerzy Poczobut - Warszawa: Wolters Kluwer business, 2013, s. 53-68. - Summ.
Seria:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-4160-8
Nr:
2168304051
rozdział w materiałach konferencyjnych
31

Tytuł:
Z problematyki podwykonawstwa w zamówieniach publicznych na tle prawno-porównawczym
Źródło:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 1 (36) (2013) , s. 20-40
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168304639
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Ochrona ubezpieczającego w prawie prywatnym międzynarodowym
Źródło:
Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC - Warszawa: Difin SA, 2013, s. 85-96
ISBN:
978-83-7930-012-9
Nr:
2168274301
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
33

Autor:
Łukasz Dyrda , Edyta Figura-Góralczyk , Anna Juryk , Anna Sapota , Anna Wysocka-Bar
Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
Kwartalnik Prawa Prywatnego. - R. 22, z. 4 (2013) , s. 1009-1057
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168304415
recenzja
34

Tytuł:
Umowa w sprawie zamówienia publicznego - wybrane zagadnienia kolizyjno-prawne i arbitrażowe
Źródło:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 4 (35) (2012) , s. 41-63
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2168306977
artykuł w czasopiśmie
1
[Recenzja] : "Yearbook of Private International Law", vol. XX - 2018/2019 / Olga Bobrzyńska, Katarzyna Bogdziewicz, Edyta FIGURA-GÓRALCZYK, Anna JURYK, Anna Sapota, Anna Wysocka-Bar[Recenzja] : "Yearbook of Private International Law", vol. XX - 2018/2019 / Olga Bobrzyńska, Katarzyna Bogdziewicz, Edyta FIGURA-GÓRALCZYK, Anna JURYK, Anna Sapota, Anna Wysocka-Bar[Recenzja] : "Yearbook of Private International Law", vol. XX - 2018/2019 / Olga Bobrzyńska, Katarzyna Bogdziewicz, Edyta FIGURA-GÓRALCZYK, Anna JURYK, Anna Sapota, Anna Wysocka-Bar[Recenzja] : "Yearbook of Private International Law", vol. XX - 2018/2019 / Olga Bobrzyńska, Katarzyna Bogdziewicz, Edyta FIGURA-GÓRALCZYK, Anna JURYK, Anna Sapota, Anna Wysocka-Bar[Recenzja] : "Yearbook of Private International Law", vol. XX - 2018/2019 / Olga Bobrzyńska, Katarzyna Bogdziewicz, Edyta FIGURA-GÓRALCZYK, Anna JURYK, Anna Sapota, Anna Wysocka-Bar[Recenzja] : "Yearbook of Private International Law", vol. XX - 2018/2019 / Olga Bobrzyńska, Katarzyna Bogdziewicz, Edyta FIGURA-GÓRALCZYK, Anna JURYK, Anna Sapota, Anna Wysocka-Bar // Kwartalnik Prawa PrywatnegoKwartalnik Prawa PrywatnegoKwartalnik Prawa PrywatnegoKwartalnik Prawa PrywatnegoKwartalnik Prawa PrywatnegoKwartalnik Prawa Prywatnego. - R. 29, z. 4 (2020), s. 783-812R. 29, z. 4 (2020), s. 783-812R. 29, z. 4 (2020), s. 783-812R. 29, z. 4 (2020), s. 783-812R. 29, z. 4 (2020), s. 783-812R. 29, z. 4 (2020), s. 783-812. - ISSN 1230-71731230-71731230-71731230-71731230-71731230-7173
2
Reklamacje dotyczące transgranicznych umów sprzedaży konsumenckiej / Edyta FIGURA-GÓRALCZYK // W: Dochodzenie roszczeń konsumenckich : nowy ład dla konsumentów / red. Monika Jagielska, Elżbieta Sługocka-Krupa, Krzysztof Podgórski. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 51-73. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-8198-263-4 ; 978-83-8198-264-1
3
O potrzebie utworzenia wyspecjalizowanych sądów do rozstrzygania międzynarodowych spraw handlowych - doświadczenia Niemiec oraz innych wybranych państw członkowskich UE = On the Need to Establish Specialized Courts for Cross-border Commercial Cases : Experiences of Germany and Other Selected EU Member States / Edyta FIGURA-GÓRALCZYK // Prawo w Działaniu [on-line]. - t. 42 (2020), s. 189-206. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Sprawy cywilne. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://pwd.iws.gov.pl/wp-content/uploads/2020/07/Edyta-Figura-G%C3%B3ralczyk.pdf. - ISSN 2084-1906
4
Remarks about Judgement of Bundesgerichtshof of 20 March 2019 (XII ZB 530/17) / Edyta FIGURA-GÓRALCZYK // W: Fundamental Legal Problems of Surrogate Motherhood : Global Perspective / ed. Piotr Mostowik. - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2019. - S. 857-866. - ISBN 978-83-66344-06-8
5
Odmowa wykonania polskiego orzeczenia z powodu obcego ordre public : glosa do wyroku niemieckiego Federalnego Sądu Najwyższego (Bundesgerichtshof) z 19 lipca 2018 r. (IX ZB 10/18) = The Refusal to Declare the Enforcement of the Judgment and the Public Policy (ordre public) - Comments on the Judgment of the German Supreme Court (Bundesgerichtshof) of 19 July 2018 (IX ZB 10/18) / Piotr Mostowik, Edyta FIGURA-GÓRALCZYK // Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 17 (2019), s. 294-307. - Streszcz., summ. - Pełny tekst: https://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/143239918/P.Mostowik%26E.Figura_PWPM+2019.pdf/ce680499-b167-4193-a278-cfad87c5f741. - ISSN 1730-4504
6
[Recenzja] : "Yearbook of Private International Law", vol. XIX - 2017/2018 / Olga Bobrzyńska, Edyta FIGURA-GÓRALCZYK, Anna Juryk, Mikša Katarzyna, Anna Sapota, Anna Wysocka-Bar[Recenzja] : "Yearbook of Private International Law", vol. XIX - 2017/2018 / Olga Bobrzyńska, Edyta FIGURA-GÓRALCZYK, Anna Juryk, Mikša Katarzyna, Anna Sapota, Anna Wysocka-Bar[Recenzja] : "Yearbook of Private International Law", vol. XIX - 2017/2018 / Olga Bobrzyńska, Edyta FIGURA-GÓRALCZYK, Anna Juryk, Mikša Katarzyna, Anna Sapota, Anna Wysocka-Bar[Recenzja] : "Yearbook of Private International Law", vol. XIX - 2017/2018 / Olga Bobrzyńska, Edyta FIGURA-GÓRALCZYK, Anna Juryk, Mikša Katarzyna, Anna Sapota, Anna Wysocka-Bar[Recenzja] : "Yearbook of Private International Law", vol. XIX - 2017/2018 / Olga Bobrzyńska, Edyta FIGURA-GÓRALCZYK, Anna Juryk, Mikša Katarzyna, Anna Sapota, Anna Wysocka-Bar[Recenzja] : "Yearbook of Private International Law", vol. XIX - 2017/2018 / Olga Bobrzyńska, Edyta FIGURA-GÓRALCZYK, Anna Juryk, Mikša Katarzyna, Anna Sapota, Anna Wysocka-Bar // Kwartalnik Prawa PrywatnegoKwartalnik Prawa PrywatnegoKwartalnik Prawa PrywatnegoKwartalnik Prawa PrywatnegoKwartalnik Prawa PrywatnegoKwartalnik Prawa Prywatnego. - R. 28, z. 4 (2019), s. 1027-1056R. 28, z. 4 (2019), s. 1027-1056R. 28, z. 4 (2019), s. 1027-1056R. 28, z. 4 (2019), s. 1027-1056R. 28, z. 4 (2019), s. 1027-1056R. 28, z. 4 (2019), s. 1027-1056. - Spis treści: http://pau.krakow.pl/kpp/numery/4_19.pdfWstęp: Spis treści: http://pau.krakow.pl/kpp/numery/4_19.pdfWstęp: Spis treści: http://pau.krakow.pl/kpp/numery/4_19.pdfWstęp: Spis treści: http://pau.krakow.pl/kpp/numery/4_19.pdfWstęp: Spis treści: http://pau.krakow.pl/kpp/numery/4_19.pdfWstęp: Spis treści: http://pau.krakow.pl/kpp/numery/4_19.pdfWstęp: . - ISSN 1230-71731230-71731230-71731230-71731230-71731230-7173
7
Rozwód i obowiązek alimentacyjny między rozwiedzionymi małżonkami / tłum. Edyta FIGURA-GÓRALCZYK, Anna Wysocka-Bar // Kwartalnik Prawa Prywatnego. - R. 27, z. 2 (2018), s. 543-553. - ISSN 1230-7173
8
[Recenzja] : "Yearbook of Private International Law", vol. XVIII - 2016/2017 / Olga Bobrzyńska, Edyta FIGURA-GÓRALCZYK, Anna Juryk, Katarzyna Mikša, Anna Sapota, Anna Wysocka-Bar[Recenzja] : "Yearbook of Private International Law", vol. XVIII - 2016/2017 / Olga Bobrzyńska, Edyta FIGURA-GÓRALCZYK, Anna Juryk, Katarzyna Mikša, Anna Sapota, Anna Wysocka-Bar[Recenzja] : "Yearbook of Private International Law", vol. XVIII - 2016/2017 / Olga Bobrzyńska, Edyta FIGURA-GÓRALCZYK, Anna Juryk, Katarzyna Mikša, Anna Sapota, Anna Wysocka-Bar[Recenzja] : "Yearbook of Private International Law", vol. XVIII - 2016/2017 / Olga Bobrzyńska, Edyta FIGURA-GÓRALCZYK, Anna Juryk, Katarzyna Mikša, Anna Sapota, Anna Wysocka-Bar[Recenzja] : "Yearbook of Private International Law", vol. XVIII - 2016/2017 / Olga Bobrzyńska, Edyta FIGURA-GÓRALCZYK, Anna Juryk, Katarzyna Mikša, Anna Sapota, Anna Wysocka-Bar[Recenzja] : "Yearbook of Private International Law", vol. XVIII - 2016/2017 / Olga Bobrzyńska, Edyta FIGURA-GÓRALCZYK, Anna Juryk, Katarzyna Mikša, Anna Sapota, Anna Wysocka-Bar // Kwartalnik Prawa PrywatnegoKwartalnik Prawa PrywatnegoKwartalnik Prawa PrywatnegoKwartalnik Prawa PrywatnegoKwartalnik Prawa PrywatnegoKwartalnik Prawa Prywatnego. - R. 27, z. 4 (2018), s. 1035-1068R. 27, z. 4 (2018), s. 1035-1068R. 27, z. 4 (2018), s. 1035-1068R. 27, z. 4 (2018), s. 1035-1068R. 27, z. 4 (2018), s. 1035-1068R. 27, z. 4 (2018), s. 1035-1068. - ISSN 1230-71731230-71731230-71731230-71731230-71731230-7173
9
Prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji w świetle poglądów Fryderyka Zolla (1865-1948) / Edyta FIGURA-GÓRALCZYK // Kwartalnik Prawa Prywatnego. - R. 27, z. 4 (2018), s. 835-873. - ISSN 1230-7173
10
Osoby fizyczne / Maksymilian Pazdan, Agata Kozioł, Piotr Mostowik, Katarzyna Sznajder-Peroń, Edyta FIGURA-GÓRALCZYK // W: Prawo prywatne międzynarodowe : komentarz / red. Maksymilian Pazdan. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Duże Komentarze Becka). - S. 177-231. - Bibliogr. - ISBN 978-83-812-8507-0
11
Odpowiedzialność rodzicielska / tłum. Edyta FIGURA-GÓRALCZYK, Anna Wysocka-Bar // Kwartalnik Prawa Prywatnego. - R. 27, z. 3 (2018), s. 789-807. - ISSN 1230-7173
12
Recenzja: Vormundschaft in Europa, Anatol Dutta, Dieter Schwab, Dieter Henrich, Peter Gottwald, Martin Löhnig (Hrsg.), Beiträge zum europäischen Familien- und Erbrecht, Band 17, Verlag Ernst und Werner Gieseking, Bielefeld 2015, VIII + 326 + 1 nlb / Edyta FIGURA-GÓRALCZYK // Kwartalnik Prawa Prywatnego. - R. 27, z. 3 (2018), s. 809-829. - ISSN 1230-7173
13
Majątkowe prawo małżeńskie / tłum. Edyta FIGURA-GÓRALCZYK, Anna Wysocka-Bar // Kwartalnik Prawa Prywatnego. - R. 27, z. 4 (2018), s. 1005-1033. - ISSN 1230-7173
14
Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne / Wojciech Klyta, Grzegorz Żmij, Piotr Mostowik, Edyta FIGURA-GÓRALCZYK // W: Prawo prywatne międzynarodowe : komentarz / red. Maksymilian Pazdan. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Duże Komentarze Becka). - S. 232-272. - Bibliogr. - ISBN 978-83-812-8507-0
15
Nieuczciwa konkurencja w nauce ekonomii, w unormowaniach konwencyjnych oraz w wybranych prawach obcych = Unfair Competition in Economics, in International Agreements and in Some Foreign Laws / Edyta FIGURA-GÓRALCZYK // Kwartalnik Prawa Prywatnego. - R. 26, z. 1 (2017), s. 109-160. - Spis treści: http://pau.krakow.pl/kpp/numery/1_17.pdfWstęp: . - ISSN 1230-7173
16
[Recenzja] : "Yearbook of Private International Law", vol. XVII - 2015/2016 / Olga Bobrzyńska, Edyta FIGURA-GÓRALCZYK, Anna Juryk, Katarzyna Mikša, Anna Sapota, Anna Wysocka-Bar[Recenzja] : "Yearbook of Private International Law", vol. XVII - 2015/2016 / Olga Bobrzyńska, Edyta FIGURA-GÓRALCZYK, Anna Juryk, Katarzyna Mikša, Anna Sapota, Anna Wysocka-Bar[Recenzja] : "Yearbook of Private International Law", vol. XVII - 2015/2016 / Olga Bobrzyńska, Edyta FIGURA-GÓRALCZYK, Anna Juryk, Katarzyna Mikša, Anna Sapota, Anna Wysocka-Bar[Recenzja] : "Yearbook of Private International Law", vol. XVII - 2015/2016 / Olga Bobrzyńska, Edyta FIGURA-GÓRALCZYK, Anna Juryk, Katarzyna Mikša, Anna Sapota, Anna Wysocka-Bar[Recenzja] : "Yearbook of Private International Law", vol. XVII - 2015/2016 / Olga Bobrzyńska, Edyta FIGURA-GÓRALCZYK, Anna Juryk, Katarzyna Mikša, Anna Sapota, Anna Wysocka-Bar[Recenzja] : "Yearbook of Private International Law", vol. XVII - 2015/2016 / Olga Bobrzyńska, Edyta FIGURA-GÓRALCZYK, Anna Juryk, Katarzyna Mikša, Anna Sapota, Anna Wysocka-Bar // Kwartalnik Prawa PrywatnegoKwartalnik Prawa PrywatnegoKwartalnik Prawa PrywatnegoKwartalnik Prawa PrywatnegoKwartalnik Prawa PrywatnegoKwartalnik Prawa Prywatnego. - R. 26, z. 4 (2017), s. 999-1034R. 26, z. 4 (2017), s. 999-1034R. 26, z. 4 (2017), s. 999-1034R. 26, z. 4 (2017), s. 999-1034R. 26, z. 4 (2017), s. 999-1034R. 26, z. 4 (2017), s. 999-1034. - ISSN 1230-71731230-71731230-71731230-71731230-71731230-7173
17
Nieuczciwa konkurencja w prawie prywatnym międzynarodowym / Edyta FIGURA-GÓRALCZYK. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. - 426 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - ISBN 978-83-8107-641-8
18
Unormowanie nieuczciwej konkurencji w prawie polskim = Regulation of Unfair Competition in Polish Law / Edyta FIGURA-GÓRALCZYK // Kwartalnik Prawa Prywatnego. - R. 26, z. 2 (2017), s. 399-462. - Spis treści: http://pau.krakow.pl/kpp/numery/2_17.pdfWstęp: . - ISSN 1230-7173
19
Ochrona osób trzecich w międzynarodowym prawie ubezpieczeń / Edyta FIGURA-GÓRALCZYK // W: Dystrybucja usług ubezpieczeniowych : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa: Difin, 2017. - S. 189-197. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-523-6
20
The Significance of the Country of Origin Principle for the Conflict of Laws Issue of Unfair Commercial Practices = Znaczenie zasady państwa pochodzenia dla kolizyjnoprawnej problematyki nieuczciwych praktyk rynkowych / Edyta FIGURA-GÓRALCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (972) (2017), s. 21-37. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1282/1069. - ISSN 1898-6447
21
Jurysdykcja w sprawach nieuczciwej konkurencji / Edyta FIGURA-GÓRALCZYK // Kwartalnik Prawa Prywatnego. - R. 25, z. 4 (2016), s. 821-877. - Summ. - ISSN 1230-7173
22
Uznanie orzeczenia sądu austriackiego dotyczącego ustanowienia opiekuna dla osoby pełnoletniej - analiza przypadku = Recognition of Austrian Court Decision on the Establishment of a Guardian for and Adult Person - Case Study / Edyta FIGURA-GÓRALCZYK // Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 14 (2016), s. 110-119. - Summ. - ISSN 1730-4504
23
[Recenzja] / Olga Bobrzyńska, Edyta FIGURA-GÓRALCZYK, Katarzyna Mikša, Anna Juryk, Anna Sapota, Anna Wysocka-Bar // Kwartalnik Prawa Prywatnego. - R. 25, z. 4 (2016), s. 941-979. - Rec. pracy: "Yearbook of Private International Law", vol. XVI - 2014/2015, Founding Editors: Petar Šarčević, Paul Volken, Editors: Andrea Bonomi, Gian Paolo Romano, Published in Association with Swiss Institute of Comparative Law, Lausanne, Switzerland, Verlag Dr. Otto Schmidt KG, Köln 2016. - ISSN 1230-7173
24
Nieuczciwe praktyki rynkowe w prawie prywatnym międzynarodowym / Edyta FIGURA-GÓRALCZYK // W: Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego / red. nauk. Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - S. 39-51. - ISBN 978-83-255-7855-8 ; 978-83-255-7856-5
25
Zmiany w zakresie ujawniania informacji dotyczących wynagrodzenia agentów w projekcie IMD2 / Edyta FIGÓRA-GÓRALCZYK // W: Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2015. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 363-375. - ISBN 978-83-264-9470-3
26
Prawo właściwe dla "wielomiejscowych" czynów nieuczciwej konkurencji / Edyta FIGURA-GÓRALCZYK // W: Współczesne problemy prawa zobowiązań / red. nauk. Adam Olejniczak, Joanna Haberko, Agnieszka Pyrzyńska, Dorota Sokołowska. - Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business, 2015. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 170-185. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-8052-2
27
Pełnomocnictwo handlowe w projekcie pierwszej księgi Kodeksu cywilnego / Edyta FIGURA-GÓRALCZYK // W: Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 2, Uwagi na temat I części projektu Kodeksu cywilnego / kierownik tematu: Bogusława GNELA ; koordynator tematu: Błażej BUGAJSKI. - (2014), s. 114-128
28
[Recenzja] / Olga Bobrzyńska, Edyta FIGURA-GÓRALCZYK, Katarzyna Mikša, Anna Juryk, Anna Sapota, Anna Wysocka-Bar // Kwartalnik Prawa Prywatnego. - R. 23, z. 4 (2014), s. 1039-1076. - Rec. pracy: "Yearbook of Private International Law", vol. XV - 2013/2014, Founding Editors: Petar Šarčević, Paul Volken, Editors: Andrea Вonomi, Gian Paolo Romano, Published in Association with Swiss Institute of Comparative Law, Lausanne, Switzerland, Sellier European Law Publishers, Munich 2014, xiii, 616 s. - ISSN 1230-7173
29
Prawo właściwe w sprawach z zakresu własności intelektualnej / Bogusława GNELA, Edyta FIGURA-GÓRALCZYK // W: Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Difin, 2014. - S. 195-208. - ISBN 978-83-7930-233-8
30
Wybór prawa dla czynów nieuczciwej konkurencji na tle rozporządzenia rzymskiego II / Edyta Figura-Góralczyk // W: Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego / red. nauk. Jerzy Poczobut. - Warszawa: Wolters Kluwer business, 2013. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 53-68. - Summ. - ISBN 978-83-264-4160-8
31
Z problematyki podwykonawstwa w zamówieniach publicznych na tle prawno-porównawczym / Edyta FIGURA-GÓRALCZYK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 1 (36) (2013), s. 20-40. - ISSN 1733-0777
32
Ochrona ubezpieczającego w prawie prywatnym międzynarodowym / Edyta FIGURA-GÓRALCZYK // W: Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa: Difin SA, 2013. - S. 85-96. - ISBN 978-83-7930-012-9
33
[Recenzja] / Łukasz Dyrda, Edyta FIGURA-GÓRALCZYK, Anna Juryk, Anna Sapota, Anna Wysocka-Bar // Kwartalnik Prawa Prywatnego. - R. 22, z. 4 (2013), s. 1009-1057. - Rec. pracy: "Yearbook of Private International Law", vol. XIV - 2012/2013, Founding Editors: Petar Šarčević, Paul Volken, Editors: Andrea Вonomi, Gian Paolo Romano, Published in Association with Swiss Institute of Comparative Law, Lausanne, Switzerland, Sellier European Law Publishers, Munich. xii, 564 s. - ISSN 1230-7173
34
Umowa w sprawie zamówienia publicznego - wybrane zagadnienia kolizyjno-prawne i arbitrażowe / Edyta FIGURA-GÓRALCZYK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 4 (35) (2012), s. 41-63. - ISSN 1733-0777
1
Bobrzyńska O., Bogdziewicz K., Figura-Góralczyk E., Juryk A., Sapota A., Wysocka-Bar A., (2020), [Recenzja] : "Yearbook of Private International Law", vol. XX - 2018/2019, "Kwartalnik Prawa Prywatnego", R. 29, z. 4, s. 783-812.
2
Figura-Góralczyk E., (2020), Reklamacje dotyczące transgranicznych umów sprzedaży konsumenckiej. [W:] Jagielska M., Sługocka-Krupa E., Podgórski K. (red.), Dochodzenie roszczeń konsumenckich : nowy ład dla konsumentów, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 51-73.
3
Figura-Góralczyk E., (2020), O potrzebie utworzenia wyspecjalizowanych sądów do rozstrzygania międzynarodowych spraw handlowych - doświadczenia Niemiec oraz innych wybranych państw członkowskich UE, "Prawo w Działaniu" [on-line], t. 42, s. 189-206; https://pwd.iws.gov.pl/wp-content/uploads/2020/07/Edyta-Figura-G%C3%B3ralczyk.pdf
4
Figura-Góralczyk E., (2019), Remarks about Judgement of Bundesgerichtshof of 20 March 2019 (XII ZB 530/17). [W:] Mostowik P. (red.), Fundamental Legal Problems of Surrogate Motherhood : Global Perspective, Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, s. 857-866.
5
Mostowik P., Figura-Góralczyk E., (2019), Odmowa wykonania polskiego orzeczenia z powodu obcego ordre public : glosa do wyroku niemieckiego Federalnego Sądu Najwyższego (Bundesgerichtshof) z 19 lipca 2018 r. (IX ZB 10/18), "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego", vol. 17, s. 294-307; https://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/143239918/P.Mostowik%26E.Figura_PWPM+2019.pdf/ce680499-b167-4193-a278-cfad87c5f741
6
Bobrzyńska O., Figura-Góralczyk E., Juryk A., Mikša K., Sapota A., Wysocka-Bar A., (2019), [Recenzja] : "Yearbook of Private International Law", vol. XIX - 2017/2018, "Kwartalnik Prawa Prywatnego", R. 28, z. 4, s. 1027-1056.
7
Rozwód i obowiązek alimentacyjny między rozwiedzionymi małżonkami, tł. A. Wysocka-Bartł. E. Figura-Góralczyk, (2018) "Kwartalnik Prawa Prywatnego", R. 27, z. 2, s. 543-553.
8
Bobrzyńska O., Figura-Góralczyk E., Mikša K., Juryk A., Sapota A., Wysocka-Bar A., (2018), [Recenzja] : "Yearbook of Private International Law", vol. XVIII - 2016/2017, "Kwartalnik Prawa Prywatnego", R. 27, z. 4, s. 1035-1068.
9
Figura-Góralczyk E., (2018), Prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji w świetle poglądów Fryderyka Zolla (1865-1948), "Kwartalnik Prawa Prywatnego", R. 27, z. 4, s. 835-873.
10
Pazdan M., Kozioł A., Sznajder-Peroń K., Mostowik P., Figura-Góralczyk E., (2018), Osoby fizyczne. [W:] Pazdan M. (red.), Prawo prywatne międzynarodowe : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 177-231.
11
Odpowiedzialność rodzicielska, tł. A. Wysocka-Bartł. E. Figura-Góralczyk, (2018) "Kwartalnik Prawa Prywatnego", R. 27, z. 3, s. 789-807.
12
Figura-Góralczyk E., (2018), Recenzja: Vormundschaft in Europa, Anatol Dutta, Dieter Schwab, Dieter Henrich, Peter Gottwald, Martin Löhnig (Hrsg.), Beiträge zum europäischen Familien- und Erbrecht, Band 17, Verlag Ernst und Werner Gieseking, Bielefeld 2015, VIII + 326 + 1 nlb, "Kwartalnik Prawa Prywatnego", R. 27, z. 3, s. 809-829.
13
Majątkowe prawo małżeńskie, tł. A. Wysocka-Bartł. E. Figura-Góralczyk, (2018) "Kwartalnik Prawa Prywatnego", R. 27, z. 4, s. 1005-1033.
14
Klyta W., Żmij G., Mostowik P., Figura-Góralczyk E., (2018), Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne. [W:] Pazdan M. (red.), Prawo prywatne międzynarodowe : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 232-272.
15
Figura-Góralczyk E., (2017), Nieuczciwa konkurencja w nauce ekonomii, w unormowaniach konwencyjnych oraz w wybranych prawach obcych, "Kwartalnik Prawa Prywatnego", R. 26, z. 1, s. 109-160.
16
Bobrzyńska O., Figura-Góralczyk E., Mikša K., Juryk A., Sapota A., Wysocka-Bar A., (2017), [Recenzja] : "Yearbook of Private International Law", vol. XVII - 2015/2016, "Kwartalnik Prawa Prywatnego", R. 26, z. 4, s. 999-1034.
17
Figura-Góralczyk E., (2017), Nieuczciwa konkurencja w prawie prywatnym międzynarodowym, (Monografie - Wolters Kluwer Polska), Warszawa : Wolters Kluwer Polska SA, 426 s.
18
Figura-Góralczyk E., (2017), Unormowanie nieuczciwej konkurencji w prawie polskim, "Kwartalnik Prawa Prywatnego", R. 26, z. 2, s. 399-462.
19
Figura-Góralczyk E., (2017), Ochrona osób trzecich w międzynarodowym prawie ubezpieczeń. [W:] Gnela B., Szaraniec M. (red.), Dystrybucja usług ubezpieczeniowych : wybrane zagadnienia prawne, Warszawa : Difin, s. 189-197.
20
Figura-Góralczyk E., (2017), The Significance of the Country of Origin Principle for the Conflict of Laws Issue of Unfair Commercial Practices, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 12 (972), s. 21-37; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1282/1069
21
Figura-Góralczyk E., (2016), Jurysdykcja w sprawach nieuczciwej konkurencji, "Kwartalnik Prawa Prywatnego", R. 25, z. 4, s. 821-877.
22
Figura-Góralczyk E., (2016), Uznanie orzeczenia sądu austriackiego dotyczącego ustanowienia opiekuna dla osoby pełnoletniej - analiza przypadku, "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego", vol. 14, s. 110-119.
23
Bobrzyńska O., Figura-Góralczyk E., Mikša K., Juryk A., Sapota A., Wysocka-Bar A., (2016), [Recenzja], "Kwartalnik Prawa Prywatnego", R. 25, z. 4, s. 941-979.
24
Figura-Góralczyk E., (2015), Nieuczciwe praktyki rynkowe w prawie prywatnym międzynarodowym. [W:] Gnela B., Michałowska K. (red.), Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 39-51.
25
Figura-Góralczyk E., (2015), Zmiany w zakresie ujawniania informacji dotyczących wynagrodzenia agentów w projekcie IMD2. [W:] Gnela B., Szaraniec M. (red.), Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych (Monografie), Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 363-375.
26
Figura-Góralczyk E., (2015), Prawo właściwe dla "wielomiejscowych" czynów nieuczciwej konkurencji. [W:] Olejniczak A., Haberko J., Pyrzyńska A., Sokołowska D. (red.), Współczesne problemy prawa zobowiązań (Monografie), Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, s. 170-185.
27
Figura-Góralczyk E., (2014), Pełnomocnictwo handlowe w projekcie pierwszej księgi Kodeksu cywilnego. [W:] Gnela B., Bugajski B. (kierownik tematu), Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 2, Uwagi na temat I części projektu Kodeksu cywilnego, s. 114-128.
28
Bobrzyńska O., Figura-Góralczyk E., Mikša K., Juryk A., Sapota A., Wysocka-Bar A., (2014), [Recenzja], "Kwartalnik Prawa Prywatnego", R. 23, z. 4, s. 1039-1076.
29
Gnela B., Figura-Góralczyk E., (2014), Prawo właściwe w sprawach z zakresu własności intelektualnej. [W:] Gnela B. (red.), Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów, Warszawa : Difin, s. 195-208.
30
Figura-Góralczyk E., (2013), Wybór prawa dla czynów nieuczciwej konkurencji na tle rozporządzenia rzymskiego II. [W:] Poczobut J. (red.), Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer business, s. 53-68.
31
Figura-Góralczyk E., (2013), Z problematyki podwykonawstwa w zamówieniach publicznych na tle prawno-porównawczym, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 1 (36), s. 20-40.
32
Figura-Góralczyk E., (2013), Ochrona ubezpieczającego w prawie prywatnym międzynarodowym. [W:] Gnela B., Szaraniec M. (red.), Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne, Warszawa : Difin SA, s. 85-96.
33
Dyrda Ł., Figura-Góralczyk E., Juryk A., Sapota A., Wysocka-Bar A., (2013), [Recenzja], "Kwartalnik Prawa Prywatnego", R. 22, z. 4, s. 1009-1057.
34
Figura-Góralczyk E., (2012), Umowa w sprawie zamówienia publicznego - wybrane zagadnienia kolizyjno-prawne i arbitrażowe, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 4 (35), s. 41-63.
1
@article{recUEK:2168352380,
author = "Olga Bobrzyńska and Katarzyna Bogdziewicz and Edyta Figura-Góralczyk and Anna Juryk and Anna Sapota and Anna Wysocka-Bar",
title = "[Recenzja] : Yearbook of Private International Law, vol. XX - 2018/2019",
journal = "Kwartalnik Prawa Prywatnego",
number = "R. 29, z. 4",
pages = "783-812",
year = "2020",
}
2
@inbook{fmUEK:2168344112,
author = "Edyta Figura-Góralczyk",
title = "Reklamacje dotyczące transgranicznych umów sprzedaży konsumenckiej",
booktitle = "Dochodzenie roszczeń konsumenckich : nowy ład dla konsumentów",
pages = "51-73",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
isbn = "978-83-8198-263-4 ; 978-83-8198-264-1",
}
3
@article{artUEK:2168349814,
author = "Edyta Figura-Góralczyk",
title = "O potrzebie utworzenia wyspecjalizowanych sądów do rozstrzygania międzynarodowych spraw handlowych - doświadczenia Niemiec oraz innych wybranych państw członkowskich UE",
journal = "Prawo w Działaniu",
number = "t. 42",
pages = "189-206",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.32041/pwd.4208},
url = {https://pwd.iws.gov.pl/wp-content/uploads/2020/07/Edyta-Figura-G%C3%B3ralczyk.pdf},
}
4
@inbook{fmUEK:2168336659,
author = "Edyta Figura-Góralczyk",
title = "Remarks about Judgement of Bundesgerichtshof of 20 March 2019 (XII ZB 530/17)",
booktitle = "Fundamental Legal Problems of Surrogate Motherhood : Global Perspective",
pages = "857-866",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Wymiaru Sprawiedliwości",
year = "2019",
isbn = "978-83-66344-06-8",
}
5
@article{artUEK:2168344336,
author = "Piotr Mostowik and Edyta Figura-Góralczyk",
title = "Odmowa wykonania polskiego orzeczenia z powodu obcego ordre public : glosa do wyroku niemieckiego Federalnego Sądu Najwyższego (Bundesgerichtshof) z 19 lipca 2018 r. (IX ZB 10/18)",
journal = "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego",
number = "vol. 17",
pages = "294-307",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.26106/yws3-zt09},
url = {https://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/143239918/P.Mostowik%26E.Figura_PWPM+2019.pdf/ce680499-b167-4193-a278-cfad87c5f741},
}
6
@article{recUEK:2168352382,
author = "Olga Bobrzyńska and Edyta Figura-Góralczyk and Anna Juryk and Katarzyna Mikša and Anna Sapota and Anna Wysocka-Bar",
title = "[Recenzja] : Yearbook of Private International Law, vol. XIX - 2017/2018",
journal = "Kwartalnik Prawa Prywatnego",
number = "R. 28, z. 4",
pages = "1027-1056",
year = "2019",
url = {},
}
7
@article{artUEK:2168330177,
title = "Rozwód i obowiązek alimentacyjny między rozwiedzionymi małżonkami",
journal = "Kwartalnik Prawa Prywatnego",
number = "R. 27, z. 2",
pages = "543-553",
year = "2018",
}
8
@article{recUEK:2168330417,
author = "Olga Bobrzyńska and Edyta Figura-Góralczyk and Katarzyna Mikša and Anna Juryk and Anna Sapota and Anna Wysocka-Bar",
title = "[Recenzja] : Yearbook of Private International Law, vol. XVIII - 2016/2017",
journal = "Kwartalnik Prawa Prywatnego",
number = "R. 27, z. 4",
pages = "1035-1068",
year = "2018",
}
9
@article{artUEK:2168330421,
author = "Edyta Figura-Góralczyk",
title = "Prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji w świetle poglądów Fryderyka Zolla (1865-1948)",
journal = "Kwartalnik Prawa Prywatnego",
number = "R. 27, z. 4",
pages = "835-873",
year = "2018",
}
10
@inbook{fmUEK:2168328423,
author = "Maksymilian Pazdan and Agata Kozioł and Katarzyna Sznajder-Peroń and Piotr Mostowik and Edyta Figura-Góralczyk",
title = "Osoby fizyczne",
booktitle = "Prawo prywatne międzynarodowe : komentarz",
pages = "177-231",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8507-0",
}
11
@article{artUEK:2168330183,
title = "Odpowiedzialność rodzicielska",
journal = "Kwartalnik Prawa Prywatnego",
number = "R. 27, z. 3",
pages = "789-807",
year = "2018",
}
12
@article{recUEK:2168330175,
author = "Edyta Figura-Góralczyk",
title = "Recenzja: Vormundschaft in Europa, Anatol Dutta, Dieter Schwab, Dieter Henrich, Peter Gottwald, Martin Löhnig (Hrsg.), Beiträge zum europäischen Familien- und Erbrecht, Band 17, Verlag Ernst und Werner Gieseking, Bielefeld 2015, VIII + 326 + 1 nlb",
journal = "Kwartalnik Prawa Prywatnego",
number = "R. 27, z. 3",
pages = "809-829",
year = "2018",
}
13
@article{artUEK:2168330413,
title = "Majątkowe prawo małżeńskie",
journal = "Kwartalnik Prawa Prywatnego",
number = "R. 27, z. 4",
pages = "1005-1033",
year = "2018",
}
14
@inbook{fmUEK:2168328433,
author = "Wojciech Klyta and Grzegorz Żmij and Piotr Mostowik and Edyta Figura-Góralczyk",
title = "Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne",
booktitle = "Prawo prywatne międzynarodowe : komentarz",
pages = "232-272",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8507-0",
}
15
@article{artUEK:2168319485,
author = "Edyta Figura-Góralczyk",
title = "Nieuczciwa konkurencja w nauce ekonomii, w unormowaniach konwencyjnych oraz w wybranych prawach obcych",
journal = "Kwartalnik Prawa Prywatnego",
number = "R. 26, z. 1",
pages = "109-160",
year = "2017",
url = {},
}
16
@article{recUEK:2168320849,
author = "Olga Bobrzyńska and Edyta Figura-Góralczyk and Katarzyna Mikša and Anna Juryk and Anna Sapota and Anna Wysocka-Bar",
title = "[Recenzja] : Yearbook of Private International Law, vol. XVII - 2015/2016",
journal = "Kwartalnik Prawa Prywatnego",
number = "R. 26, z. 4",
pages = "999-1034",
year = "2017",
}
17
@book{monUEK:2168319151,
author = "Edyta Figura-Góralczyk",
title = "Nieuczciwa konkurencja w prawie prywatnym międzynarodowym",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2017",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-8107-641-8",
}
18
@article{artUEK:2168318587,
author = "Edyta Figura-Góralczyk",
title = "Unormowanie nieuczciwej konkurencji w prawie polskim",
journal = "Kwartalnik Prawa Prywatnego",
number = "R. 26, z. 2",
pages = "399-462",
year = "2017",
url = {},
}
19
@inbook{fmUEK:2168320553,
author = "Edyta Figura-Góralczyk",
title = "Ochrona osób trzecich w międzynarodowym prawie ubezpieczeń",
booktitle = "Dystrybucja usług ubezpieczeniowych : wybrane zagadnienia prawne",
pages = "189-197",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2017",
isbn = "978-83-8085-523-6",
}
20
@article{artUEK:2168324815,
author = "Edyta Figura-Góralczyk",
title = "The Significance of the Country of Origin Principle for the Conflict of Laws Issue of Unfair Commercial Practices",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "12 (972)",
pages = "21-37",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0972.1202},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1282/1069},
}
21
@article{artUEK:2168312221,
author = "Edyta Figura-Góralczyk",
title = "Jurysdykcja w sprawach nieuczciwej konkurencji",
journal = "Kwartalnik Prawa Prywatnego",
number = "R. 25, z. 4",
pages = "821-877",
year = "2016",
}
22
@article{artUEK:2168307757,
author = "Edyta Figura-Góralczyk",
title = "Uznanie orzeczenia sądu austriackiego dotyczącego ustanowienia opiekuna dla osoby pełnoletniej - analiza przypadku",
journal = "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego",
number = "vol. 14",
pages = "110-119",
year = "2016",
}
23
@article{recUEK:2168312223,
author = "Olga Bobrzyńska and Edyta Figura-Góralczyk and Katarzyna Mikša and Anna Juryk and Anna Sapota and Anna Wysocka-Bar",
title = "[Recenzja]",
journal = "Kwartalnik Prawa Prywatnego",
number = "R. 25, z. 4",
pages = "941-979",
year = "2016",
}
24
@inbook{fmUEK:2168303509,
author = "Edyta Figura-Góralczyk",
title = "Nieuczciwe praktyki rynkowe w prawie prywatnym międzynarodowym",
booktitle = "Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego",
pages = "39-51",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
isbn = "978-83-255-7855-8 ; 978-83-255-7856-5",
}
25
@inbook{fmUEK:2168300785,
author = "Edyta Figura-Góralczyk",
title = "Zmiany w zakresie ujawniania informacji dotyczących wynagrodzenia agentów w projekcie IMD2",
booktitle = "Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych",
pages = "363-375",
adress = "Warszawa",
publisher = "Lex a Wolters Kluwer business",
year = "2015",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-9470-3",
}
26
@inbook{mkaUEK:2168303691,
author = "Edyta Figura-Góralczyk",
title = "Prawo właściwe dla wielomiejscowych czynów nieuczciwej konkurencji",
booktitle = "Współczesne problemy prawa zobowiązań",
pages = "170-185",
adress = "Warszawa",
publisher = "LEX a Wolters Kluwer business",
year = "2015",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-8052-2",
}
27
@unpublished{fnpUEK:2168301317,
author = "Edyta Figura-Góralczyk",
title = "Pełnomocnictwo handlowe w projekcie pierwszej księgi Kodeksu cywilnego",
booktitle = "Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 2, Uwagi na temat I części projektu Kodeksu cywilnego",
pages = "114-128",
year = "2014",
}
28
@article{recUEK:2168304411,
author = "Olga Bobrzyńska and Edyta Figura-Góralczyk and Katarzyna Mikša and Anna Juryk and Anna Sapota and Anna Wysocka-Bar",
title = "[Recenzja]",
journal = "Kwartalnik Prawa Prywatnego",
number = "R. 23, z. 4",
pages = "1039-1076",
year = "2014",
}
29
@inbook{fpUEK:2168298899,
author = "Bogusława Gnela and Edyta Figura-Góralczyk",
title = "Prawo właściwe w sprawach z zakresu własności intelektualnej",
booktitle = "Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów",
pages = "195-208",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-233-8",
}
30
@inbook{mkaUEK:2168304051,
author = "Edyta Figura-Góralczyk",
title = "Wybór prawa dla czynów nieuczciwej konkurencji na tle rozporządzenia rzymskiego II",
booktitle = "Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego",
pages = "53-68",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer business",
year = "2013",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-4160-8",
}
31
@article{artUEK:2168304639,
author = "Edyta Figura-Góralczyk",
title = "Z problematyki podwykonawstwa w zamówieniach publicznych na tle prawno-porównawczym",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "1 (36)",
pages = "20-40",
year = "2013",
}
32
@inbook{fmUEK:2168274301,
author = "Edyta Figura-Góralczyk",
title = "Ochrona ubezpieczającego w prawie prywatnym międzynarodowym",
booktitle = "Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne",
pages = "85-96",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2013",
isbn = "978-83-7930-012-9",
}
33
@article{recUEK:2168304415,
author = "Łukasz Dyrda and Edyta Figura-Góralczyk and Anna Juryk and Anna Sapota and Anna Wysocka-Bar",
title = "[Recenzja]",
journal = "Kwartalnik Prawa Prywatnego",
number = "R. 22, z. 4",
pages = "1009-1057",
year = "2013",
}
34
@article{artUEK:2168306977,
author = "Edyta Figura-Góralczyk",
title = "Umowa w sprawie zamówienia publicznego - wybrane zagadnienia kolizyjno-prawne i arbitrażowe",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "4 (35)",
pages = "41-63",
year = "2012",
}