Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Turystyka wśród form czasu wolnego młodzieży szkolnej pokolenia Z
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2020
Opis fizyczny:
207 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-051-4
Poziom I:
100.00 pkt
Nr:
2168345726
monografia
2

Autor:
Agata Niemczyk , Renata Seweryn , Agnieszka Smalec
Konferencja:
38th International Scientific Conference on Economic and Social Development, Rabat, Maroko, od 2019-03-21 do 2019-03-22
Tytuł:
Z Generation in the International Tourism Market
Źródło:
Economic and Social Development. - 38 (2019) , s. 123-132. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168334317
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Renata Seweryn , Agata Niemczyk , Agnieszka Smalec
Konferencja:
38th International Scientific Conference on Economic and Social Development, Rabat, Maroko, od 2019-03-21 do 2019-03-22
Tytuł:
Gender as a Determinant of Tourism Activity of the Inhabitants of European Countries
Źródło:
Economic and Social Development. - 38 (2019) , s. 431-440. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168334319
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
System preferencji polskiej młodzieży w ocenie atrakcyjności turystycznej destynacji = System of Preferences of Polish Youth in the Evaluation of Tourist Attractiveness of a Destination
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 20, z. 2, cz. 2 (2019) , s. 121-135. - Tytuł numeru: Produkt turystyczny Innowacje - Marketing - Zarządzanie - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Nr:
2168335267
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Branża spotkań w Krakowie 2018 = The Meetings Industry in Krakow 2018
Kierownik zespołu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2019
Opis fizyczny:
80 s.: il.; 30 cm
Tryb dostępu:
Nr:
2168344134
raport/sprawozdanie
6

Tytuł:
Assessment of the Economic Impact of the Meetings Industry on the City of Krakow
Źródło:
Argumenta Oeconomica. - nr 2 (43) (2019) , s. 191-211. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168341723
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Agnieszka Smalec , Agata Niemczyk , Renata Seweryn
Konferencja:
42nd International Scientific Conference on Economic and Social Development, Londyn, Wielka Brytania, od 2019-06-12 do 2019-06-13
Tytuł:
Cooperation between Local Government and Non-governmental Organizations as a Platform for the Development of Social Dialogue
Źródło:
Economic and Social Development. - 42 (2019) , s. 358-364. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168336727
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Przedstawiciele pokolenia Z jako uczestnicy ruchu turystycznego : potrzeby - motywacje - zachowania
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2019
Opis fizyczny:
140 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-797-1
Tryb dostępu:
Poziom I:
100.00 pkt
Nr:
2168334075
monografia
9

Tytuł:
Podsumowanie
Źródło:
Wizerunek miasta w aspekcie wielkich wydarzeń religijnych / red. nauk. Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 153-157
Seria:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-812-8553-7 ; 978-83-812-8554-4
Nr:
2168323729
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Turystyka religijna w Krakowie w latach 2012-2016
Źródło:
Wizerunek miasta w aspekcie wielkich wydarzeń religijnych / red. nauk. Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 81-97
Seria:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-812-8553-7 ; 978-83-812-8554-4
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168323721
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Kto poleca obszary recepcji, czyli socjodemograficzne determinanty charakteru komunikacji WoM w turystyce (na przykładzie Krakowa) = Who Recommends the Reception Areas, or Socio-Demographic Determinants of Nature of Wom Communication in the Tourism (on the Example of Krakow)
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 350 (2018) , s. 54-64. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Ekonomia ; 13)
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168325641
artykuł w czasopiśmie
12

Autor:
Krzysztof Borkowski , Tadeusz Grabiński , Renata Seweryn , Leszek Mazanek , Ewa Grabińska
Tytuł:
Ruch turystyczny w Krakowie w 2018 roku. T. 4, Analiza porównawcza ruchu turystycznego w Krakowie w pierwszym kwartale 2018 roku na podstawie danych GUS i badań ankietowych w relacji do danych rocznych z lat 2014-2017
Kierownik projektu:
Borkowski Krzysztof
Koordynator:
Mierniczak Paweł
, Wieczorkowski Jan
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna, 2018
Opis fizyczny:
627 s.: il.; 30 cm
Seria:
(Ruch Turystyczny w Krakowie ; nr 4/2018)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-65249-93-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168342247
monografia
13

Autor:
Krzysztof Borkowski , Tadeusz Grabiński , Renata Seweryn , Leszek Mazanek , Ewa Grabińska
Tytuł:
Problem infotopii informacji na przykładzie danych GUS pochodzących ze sprawozdań o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego KT-1 z lat 2003-2017 dla miasta Krakowa = The Problem of Information Infotopia Presented on the Example of GUS Data Extracted from the Reports Regarding Tourism Usage of KT-1 Accommodation Facility for the City of Krakow in the Period of 2003-2017
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. - R. 7, t. 13, nr 1 (2018) , s. 5-28. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168331855
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Motywacje wolontariuszy i ich rola w promocji turystycznej miejsca organizacji ŚDM (na przykładzie Krakowa) = Motivations of Volunteers and their Role in the Tourist Promotion of the Location of World Youth Day (On the Example of Krakow)
Źródło:
Ekonomiczne Problemy Turystyki = Economic Problems of Tourism. - nr 1(41) (2018) , s. 139-147. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168327207
artykuł w czasopiśmie
15

Autor:
Krzysztof Borkowski , Tadeusz Grabiński , Renata Seweryn , Anna Wilkońska , Leszek Mazanek , Ewa Grabińska
Tytuł:
Ruch turystyczny w Krakowie w 2017 roku : monografia. T. 1
Redaktor:
Borkowski Krzysztof
Koordynator:
Mierniczak Paweł
, Wieczorkowski Jan
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna, 2018
Opis fizyczny:
341 s.: il.; 30 cm
Seria:
(Ruch Turystyczny w Krakowie ; nr 1/2018)
Uwagi:
Dostępny w World Wide Web
ISBN:
978-83-65249-93-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168330131
monografia
16

Tytuł:
Dochody i wydatki państwa : o dochodach i wydatkach państwa związanych z rozwojem turystyki i rekreacji
Źródło:
Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej / red. nauk. Bartosz Szczechowicz - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 517-572. - Streszcz.
ISBN:
978-83-01-19809-1
Nr:
2168324185
rozdział w podręczniku
17

Tytuł:
Branża spotkań w Krakowie 2017 = The Meetings Industry in Krakow 2017
Kierownik zespołu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2018
Opis fizyczny:
80 s.: il.; 30 cm
Tryb dostępu:
Nr:
2168344136
raport/sprawozdanie
18

Tytuł:
Turystyka miejska mieszkańców wsi : (na przykładzie turystów odwiedzających Kraków) = Rural Citizen, Urban Tourist - the Example of Tourists from Rural Areas Visiting Kraków
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 4 (976) (2018) , s. 39-58. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168329697
artykuł w czasopiśmie
19

Autor:
Agata Niemczyk , Renata Seweryn , Agnieszka Smalec
Tytuł:
Sustainable Tourism in the Activities of City Authorities : Poland - Case Study
Źródło:
European Journal of Service Management. - vol. 28, no. 4, t. 2 (2018) , s. 283-297. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168334163
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Rynek pieniądza : o roli pieniądza w kształtowaniu podaży i popytu na usługi turystyczne i rekreacyjne
Źródło:
Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej / red. nauk. Bartosz Szczechowicz - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 363-403. - Streszcz.
ISBN:
978-83-01-19809-1
Nr:
2168324183
rozdział w podręczniku
21

Tytuł:
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Dilemmas of the Changing Economy
Adres wydawniczy:
Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018
Opis fizyczny:
192 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-65907-36-3 ; 978-83-65907-37-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168331765
monografia
22

Konferencja:
24th Biennial International Congress TOURISM & HOSPITALITY INDUSTRY 2018, Opatija, Chorwacja, od 2018-04-26 do 2018-04-27
Tytuł:
Tourism and Employment - a Comparative Analysis of Poland and Croatia
Źródło:
Congress Tourism & Hospitality Industry (2018) , s. 396-406. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168327165
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
Polskie "sieciaki" na rynku turystycznym na przykładzie odwiedzających Kraków = Polish "Net Generation" on the Tourism Market on the Example of the Visitors of Kraków
Źródło:
Marketing i Zarządzanie. - nr 2 (52) (2018) , s. 175-187. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : ewolucja i nowe obszary - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168329053
artykuł w czasopiśmie
24

Konferencja:
24th Biennial International Congress TOURISM & HOSPITALITY INDUSTRY 2018, Opatija, Chorwacja, od 2018-04-26 do 2018-04-27
Tytuł:
The Image of the City in Terms of Religious Megaevents (by the Example of WYD 2016)
Źródło:
Congress Tourism & Hospitality Industry (2018) , s. 299-309. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168327163
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
Wizerunek miasta w aspekcie wielkich wydarzeń religijnych
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018
Opis fizyczny:
180 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-812-8553-7 ; 978-83-812-8554-4
Poziom I:
Nr:
2168323703
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
26

Tytuł:
Wpływ ekonomiczny turystyki na gospodarkę Krakowa
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna, 2017
Opis fizyczny:
83 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Badania zrealizowane przez Małopolską Organizację Turystyczną dla Urzędu Miasta Krakowa
Tryb dostępu:
Nr:
2168338493
raport/sprawozdanie
27

Autor:
Krzysztof Borkowski , Tadeusz Grabiński , Renata Seweryn , Anna Wilkońska , Leszek Mazanek , Ewa Grabińska
Tytuł:
Ruch turystyczny w Krakowie w 2016 roku : monografia
Redaktor:
Borkowski Krzysztof
Koordynator:
Mierniczak Paweł
, Wieczorkowski Jan
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna, 2017
Opis fizyczny:
274 s.: il.; 30 cm
Seria:
(Ruch Turystyczny w Krakowie ; nr 1/2017)
Uwagi:
Dostępny w World Wide Web
ISBN:
978-83-65249-27-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168319147
monografia
28

Tytuł:
Technologie informacyjne i komunikacyjne - wprowadzenie w problematykę
Źródło:
Technologie informacyjne i komunikacyjne na rynku turystycznym / red. nauk. Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 11-29
Seria:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-9252-3 ; 978-83-255-9253-0
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168314519
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Religious Tourism in the Cities (by the Case of Krakow)
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Selected Problems of Dynamically Developing Areas of the Economy / ed. by Renata SEWERYN, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 289-300 - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the statutory research funds of the Department of Management of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-83-65907-13-4 ; 978-83-65907-14-1
Nr:
2168322359
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Pokolenie Baby Boomers na rynku turystycznym na przykładzie odwiedzających Kraków = Generation of Baby Boomers in the Tourism Market (on the Example of Tourists Visiting Kraków)
Źródło:
Marketing i Zarządzanie. - nr 2 (48) (2017) , s. 105-116. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : orientacja na klienta we współczesnym świecie - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168322475
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Wydział Zarządzania UEK po 25 latach działalności
Źródło:
Kurier UEK. - nr 1 (71) (2017) , s. 50-51. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168322511
artykuł nierecenzowany
32

Tytuł:
The Role of Social Media in an Assessment of the Factors of a Tourist Destinations Success : a Case Study of Cracow
Źródło:
Economics & Sociology. - vol. 10, nr 2 (2017) , s. 252-266. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 15.00 pkt
Nr:
2168318117
artykuł w czasopiśmie
33

Autor:
Krzysztof Borkowski , Renata Seweryn , Ewa Grabińska
Konferencja:
12th International Conference on Topical Issues of Tourism, Jihlava, Czechy, od 2017-02-22 do 2017-02-23
Tytuł:
The Significance of Genius Loci in Tourism : (on the Example of Krakow in the Years 2012-2016)
Źródło:
Aktuální problémy cestovního ruchu : cestovní ruch jako křižovatka poznatků : recenzovaný sborník z mezinárodní konference = Topical Issues of Tourism : Tourism as a Crossroads of Knowledge : Peer-reviewed Conference Proceedings of the International Conference / ed. Stanislava Pachrová, Ivica Linderová, Martina Doležalová - Jihlavě: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2017, s. 29-39. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-88064-30-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168322167
rozdział w materiałach konferencyjnych
34

Tytuł:
Wkład turystyki w PKB Polski na tle innych krajów Unii Europejskiej = The Contribution of Tourism to GDP of Poland and Other European Union Countries
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 63, nr 4 (369), t. 2 (2017) , s. 220-232. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168319637
artykuł w czasopiśmie
35

Tytuł:
Branża spotkań w Krakowie 2016 = The Meetings Industry in Krakow 2016
Kierownik zespołu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017
Opis fizyczny:
71 s.: il.; 30 cm
Tryb dostępu:
Nr:
2168325057
raport/sprawozdanie
36

Tytuł:
Uczestnicy megawydarzenia - światowych dni młodzieży. (Nie)typowa grupa turystów w Krakowie w 2016 r. = Participants of Mega Event - World Youth Days. A (Non)Typical Group Of Tourists In Cracow In 2016
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 473 (2017) , s. 519-528. - Tytuł numeru: Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168317023
artykuł w czasopiśmie
37

Tytuł:
Ekonomiczny wpływ Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 na gospodarkę miasta [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna, 2017
Opis fizyczny:
73 s.: il.
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168325371
raport/sprawozdanie
38

Tytuł:
Knowledge, Economy, Society : Selected Problems of Dynamically Developing Areas of the Economy
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017
Opis fizyczny:
343 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
Wydanie publikacji zostało sfinansowane z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie
ISBN:
978-83-65907-13-4 ; 978-83-65907-14-1
Nr:
2168320791
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
39

Tytuł:
Demograficzno-geograficzne determinanty oceny bezpieczeństwa w turystyce : (na przykładzie badań uczestników ŚDM Kraków 2016) = Geo-demographic Determinants of Safety Assessment in Tourism : (Example of Participants of WYD Krakow 2016)
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 18, z. 8, cz. 3 (2017) , s. 29-44. - Tytuł numeru: Region turystyczny - zarządzanie i rozwój: narzędzia, metody, szanse, wyzwania, perspektywy - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168322161
artykuł w czasopiśmie
40

Konferencja:
Globalìzacìjnì vikliki rozvitku nacìonalʹnih ekonomìk / Global challenges of national economies development, Kijów, Ukraina, od 2016-10-19 do 2016-10-19
Tytuł:
Tourist Activity of Four Generations of Contemporary Europeans
Źródło:
Global Challenges of National Economies Development. Part 3 = Globalìzacìjnì vikliki rozvitku nacìonalʹnih ekonomìk / red. A.A. Mazarakì - Kiïv: Kiïvsʹkij nacìonalʹnij torgovelʹno-ekonomìčnij unìversitet, 2016, s. 587-600 - Bibliogr.
ISBN:
978-966-629-794-8 ; 978-966-629-797-9
Nr:
2168308815
rozdział w materiałach konferencyjnych
41

Autor:
Krzysztof Borkowski , Ewa Grabińska , Renata Seweryn
Konferencja:
11th International Conference on Topical Issues of Tourism, Jihlava, Czechy, od 2016-02-24 do 2016-02-24
Tytuł:
Implementation of Tourist Mobility Research Model in an Integrated Study of Tourist Traffic in Polish Metropolitan Cities
Źródło:
Aktuální problémy cestovního ruchu : místní bohatství a cestovní ruch = Topical Issues of Tourism : Local Heritage and Tourism / ed. Stanislava Pachrová, Martina Doležalová - Jihlavě: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2016, s. 41-50. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-88064-21-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168312573
rozdział w materiałach konferencyjnych
42

Tytuł:
Zakończenie
Źródło:
Zmiany zachowań turystycznych Polaków i ich uwarunkowań w latach 2006-2015 / red. nauk. Jadwiga BERBEKA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 184-189
ISBN:
978-83-65173-43-0 ; 978-83-65173-44-7
Nr:
2168303881
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
43

Autor:
Krzysztof Borkowski , Tadeusz Grabiński , Antoni Jackowski , Maciej Ostrowski , Renata Seweryn , Roman Bogacz , Elżbieta Bilska-Wodecka , Izabela Sołjan , Marek Łabaj , Bożena Alejziak , Ewa Grabińska , Franciszek Mróz , Jadwiga Sobczuk , Justyna Liro , Leszek Mazanek
Tytuł:
Ruch turystyczny w Krakowie 2016 : uczestnicy Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku : monografia
Redaktor:
Borkowski Krzysztof
Koordynator:
Mierniczak Paweł
, Wieczorkowski Jan
, Gądek Katarzyna
, Perłowski Rafał
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna, 2016
Opis fizyczny:
188 s.: il.; 30 cm
Seria:
(Ruch Turystyczny w Krakowie ; nr 2/2017)
Uwagi:
Dostępny w World Wide Web
ISBN:
978-83-65249-94-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168338491
monografia
44

Tytuł:
Tourism Aspects of the Healthy Lifestyle of the Poles : (Based on the Results of a Questionnaire Survey)
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management / ed. by Renata OCZKOWSKA, Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 381-390 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168310805
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
The Importance of Internal Marketing for Market Success in Tourism
Źródło:
Management and Marketing Trends in Theory and Practice / ed. Štefan Hittmár - Zilina: University Publishing Centre, University of Zilina, 2016, s. 43-46. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-554-1297-9
Nr:
2168313707
rozdział w monografii
46

Tytuł:
Determinanty zachowań turystycznych Polaków w latach 2006, 2009 i 2015 : (na podstawie wyników badań własnych)
Źródło:
Zmiany zachowań turystycznych Polaków i ich uwarunkowań w latach 2006-2015 / red. nauk. Jadwiga BERBEKA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 125-166
ISBN:
978-83-65173-43-0 ; 978-83-65173-44-7
Nr:
2168303877
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Internet czynnikiem dywergencji w zachowaniach turystycznych Polaków : (w świetle wyników badań) = Internet as a Divergence Factor in Tourist Behaviors of Poles : (on the Basis of Survey Results)
Źródło:
Marketing i Zarządzanie. - nr 3 (44) (2016) , s. 177-187. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : konsument i przedsiębiorstwo w kontekście zmian w otoczeniu - handel i usługi - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168310019
artykuł w czasopiśmie
48

Tytuł:
Branża spotkań w Krakowie 2015 = The Meetings Industry in Krakow 2015
Kierownik zespołu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2016
Opis fizyczny:
53 s.: il.; 30 cm
Tryb dostępu:
Nr:
2168325053
raport/sprawozdanie
49

Tytuł:
Podsumowanie
Źródło:
Turystyka muzealna : przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie / red. Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN - Kraków: Proksenia, 2015, s. 187-195
Seria:
(Monografie o Tematyce Turystycznej ; 22)
ISBN:
978-83-60789-58-2
Nr:
2168299415
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
50

Konferencja:
Mezhdunarodna nauchna konferentsiya "Turizmat v epohata na transformatsiya", Varna, Bułgaria, od 2015-11-06 do 2015-11-07
Tytuł:
Generations X and Y as Participants of Tourist Movement : (by the Case of the Visitors to Krakow)
Źródło:
Turizmat v epohata na transformatsiya / red. Tanya Dabeva - Varna: Izdatelstvo "Nauka i ikonomika" , 2015, s. 73-81. - Summ.
ISBN:
978-954-21-0864-1
Nr:
2168299327
rozdział w materiałach konferencyjnych
51

Tytuł:
Wkład turystyki w tworzenie miejsc pracy w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej po 1989 roku = The Contribution of Tourism to Create Jobs in Poland Against the Background of the Selected Countries of the European Union After 1989
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 1 (41) (2015) , s. 390-399. - Tytuł numeru: Gospodarka Polski 1990-2014 : nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168295403
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
52

Tytuł:
Innowacje w przedsiębiorstwach turystycznych w opinii klientów (na przykładzie Kopalni Soli w Wieliczce) = Innovations in Tourist Enterprises in the Opinion of Customers (on the Example of the Wieliczka Salt Mine)
Źródło:
Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. - Nr 50 (2015) , s. 136-145. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168297675
artykuł w czasopiśmie
53

Tytuł:
The Role of Local Tourism Attractions in the Forming of the Tourism Destination Image (on the Example of Cracow)
Źródło:
Theory of Management 8 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers / ed. Štefan Hittmár - Zilina: University of Zilina, 2015, s. 117-120. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-554-1127-9
Nr:
2168298519
rozdział w monografii
54

Konferencja:
Mezhdunarodna nauchna konferentsiya "Turizmat v epohata na transformatsiya", Varna, Bułgaria, od 2015-11-06 do 2015-11-07
Tytuł:
Information Society and Its Participation in Tourism
Źródło:
Turizmat v epohata na transformatsiya / red. Tanya Dabeva - Varna: Izdatelstvo "Nauka i ikonomika" , 2015, s. 30-38. - Summ.
ISBN:
978-954-21-0864-1
Nr:
2168299325
rozdział w materiałach konferencyjnych
55

Autor:
Krzysztof Borkowski , Tadeusz Grabiński , Renata Seweryn , Anna Wilkońska , Leszek Mazanek , Ewa Grabińska
Tytuł:
Ruch turystyczny w Krakowie w 2015 roku : monografia
Redaktor:
Borkowski Krzysztof
Koordynator:
Mierniczak Paweł
, Wieczorkowski Jan
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna, 2015
Opis fizyczny:
269 s.: il.; 30 cm
Seria:
(Ruch Turystyczny w Krakowie ; nr 1/2015)
Uwagi:
Dostępny w World Wide Web
ISBN:
978-83-65249-27-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168299423
monografia
56

Tytuł:
Rozpoznawalność i atrakcyjność Muzeum Narodowego w Krakowie w opinii turystów odwiedzających miasto
Źródło:
Turystyka muzealna : przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie / red. Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN - Kraków: Proksenia, 2015, s. 131-186
Seria:
(Monografie o Tematyce Turystycznej ; 22)
ISBN:
978-83-60789-58-2
Nr:
2168298957
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
Podróżujące rodziny, czyli jak towarzystwo dzieci różnicuje zachowania konsumentów turystów = Travelling Families, or How the Company of Children Differentiates the Consumers Tourists Behaviors
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - nr 38 (2015) , s. 149-159. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty. Konsument na tle zmian zachodzących w otoczeniu - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 865)
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297695
artykuł w czasopiśmie
58

Tytuł:
Zwiedzanie muzeów głównym motywem przyjazdu do Krakowa
Źródło:
Turystyka muzealna : przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie / red. Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN - Kraków: Proksenia, 2015, s. 59-75
Seria:
(Monografie o Tematyce Turystycznej ; 22)
ISBN:
978-83-60789-58-2
Nr:
2168298953
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
59

Tytuł:
Profil turysty pozyskującego informacje o destynacji z mediów społecznościowych (na przykładzie odwiedzających Kraków) = Profile of a Tourist Acquiring Information on the Destination from Social Media (on the Example of Tourists Visiting Cracow)
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 379 (2015) , s. 439-447. - Tytuł numeru: Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168298029
artykuł w czasopiśmie
60

Tytuł:
Turystyka muzealna : przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Proksenia, 2015
Opis fizyczny:
211 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Monografie o Tematyce Turystycznej ; 22)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-60789-58-2
Nr:
2168296629
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
61

Tytuł:
Metodyka badań własnych
Źródło:
Turystyka muzealna : przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie / red. Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN - Kraków: Proksenia, 2015, s. 77-84
Seria:
(Monografie o Tematyce Turystycznej ; 22)
ISBN:
978-83-60789-58-2
Nr:
2168296643
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
62

Tytuł:
Branża spotkań w Krakowie 2014 = The Meetings Industry in Krakow 2014
Kierownik zespołu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2015
Opis fizyczny:
43 s.: il.; 30 cm
Tryb dostępu:
Nr:
2168299429
raport/sprawozdanie
63

Tytuł:
3.0 Marketing in Museum Tourism?
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 485-493 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7
Nr:
2168304143
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
64

Tytuł:
Consumption of Specific Tourist Products - the Value of Participation in Mega-event and Its Influence in Shaping Visitor Loyalty to a Destination
Źródło:
Journal of International Studies. - Vol. 7, No 1 (2014) , s. 109-121. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168279137
artykuł w czasopiśmie
65

Tytuł:
Korzystanie z usług przewodnickich w dobie rozwoju nowoczesnych technologii na przykładzie Krakowa = Using the Guide Services in the Time of High Technology Developments on the Example of Krakow
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - nr 35 (2014) , s. 61-73. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty. Wieloaspektowość problemów marketingu w jednostkach samorządu terytorialnego i instytucjach publicznych - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 824)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168286895
artykuł w czasopiśmie
66

Autor:
Krzysztof Borkowski , Tadeusz Grabiński , Renata Seweryn , Anna Wilkońska , Leszek Mazanek , Ewa Grabińska
Tytuł:
Ruch turystyczny w Krakowie w 2014 roku : monografia : (badania triangulacyjne)
Kierownik tematu:
Borkowski Krzysztof
Koordynator:
Mierniczak Paweł
, Wieczorkowski Jan
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna, 2014
Opis fizyczny:
359 s.: il.; 30 cm
Seria:
(Ruch Turystyczny w Krakowie)
Uwagi:
Projekt zrealizowany przez Małopolską Organizację Turystyczną na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa, Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168288383
monografia
67

Konferencja:
VII Gremium Ekspertów Turystyki, Kraków-Sucha Beskidzka, Polska, od 2014-12-10 do 2014-12-12
Tytuł:
Wyższe wykształcenie jako determinanta zachowań konsumentów turystów = Higher Level of Education as a Determinant of Tourist Behaviour
Źródło:
Ewolucja podaży i popytu w turystyce : monografia naukowa wieloautorska / red. nauk. Bartłomiej Walas, Jadwiga Sobczuk] - Sucha Beskidzka: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii, 2014, s. 31-48. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Monografia Nukowa - Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej)
ISBN:
978-83-926999-2-7
Nr:
2168288357
rozdział w materiałach konferencyjnych
68

Tytuł:
Dochód jako determinanta uczestnictwa w turystyce mieszkańców wybranych krajów Unii Europejskiej = Income as a Determinant of the Participation in Tourism of the Inhabitants of Selected Countries of the European Union
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki. - nr 3 (27) (2014) , s. 277-293. - Tytuł numeru: Krajowy i międzynarodowy rynek turystyczny - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 807)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168288365
artykuł w czasopiśmie
69

Tytuł:
Wpływ płci na zachowania turystyczne : (na podstawie wyników badań ruchu turystycznego w Krakowie)
Źródło:
Turystyka wobec zmian współczesnego świata / red. nauk. Agnieszka Niezgoda, Grzegorz Gołembski - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2014, s. 209-223 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-807-5
Nr:
2168284923
rozdział w monografii
70

Tytuł:
Motives for Tourist Trips to Urban Areas and City Management
Źródło:
Theory of Management 7 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers / ed. Štefan Hittmár - Zilina: University of Zilina, 2014, s. 260-262. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-554-0954-2
Nr:
2168288273
rozdział w monografii
71

Tytuł:
Podsumowanie
Źródło:
Muzea jako atrakcje turystyczne (w opinii odwiedzających Kraków) / kierownik tematu: Jadwiga BERBEKA2014, s. 255-264
Sygnatura:
NP-1502/Magazyn
Nr:
2168303663
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
72

Tytuł:
Funkcjonowanie i ocena programu "Moje boisko Orlik 2012" : (na terenie województwa małopolskiego)
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: UKiP J&D Gębka, 2014
Opis fizyczny:
230 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-60837-78-8
Nr:
2168285575
monografia
73

Tytuł:
Wpływ ekonomiczny przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa : Raport z realizacji projektu pt. "Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie: ocena i monitorowanie wpływu ekonomicznego przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa przy wykorzystaniu dobrych praktyk ze Szwajcarii"
Adres wydawniczy:
Kraków: Krakowskie Biuro Festiwalowe, 2014
Opis fizyczny:
68 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Dostępny w World Wide Web
ISBN:
978-83-61816-67-6
Tryb dostępu:
Uwaga o innym dok.:
Dostępne również w języku angielskim: Borodako K., Berbeka J., Niemczyk A., Seweryn R., (2014), Influence of the Meetings Industry on the Economy of Kraków : a Report on the Implementation of a Project Steering the Meetings Industry in Kraków: Appraisal and Monitoring of the Economic Influence of the Meetings Industry on Kraków Economy, Using Good Practice from Switzerland, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 68 s.
Nr:
2168288609
raport/sprawozdanie
74

Tytuł:
Rola innowacyjnych produktów turystycznych w kreowaniu wizerunku obszaru recepcji (na przykładzie Podziemi Rynku Głównego w Krakowie) = The Role of lnnovative Tourist Products in Creating the Image of Reception Area (on the Example of the Main Square Underground in Cracow)
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 6 (353) (2014) , s. 299-312. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168292805
artykuł w czasopiśmie
75

Tytuł:
Podobieństwa i różnice w wizerunku marki "Kraków" wśród turystów zagranicznych = Similarities and Differences in the Brand Image of "Kraków" among Foreign Tourists
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej : studia i materiały. - nr 5 (2014) , s. 56-70. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168293077
artykuł w czasopiśmie
76

Tytuł:
Zwiedzanie głównym motywem przyjazdu do Krakowa
Źródło:
Muzea jako atrakcje turystyczne (w opinii odwiedzających Kraków) / kierownik tematu: Jadwiga BERBEKA2014, s. 92-113
Sygnatura:
NP-1502/Magazyn
Nr:
2168303657
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
77

Tytuł:
Turystyka miejska Francuzów na przykładzie Krakowa = Urban Tourism of Frenchmen on the Example of Cracow
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 147 (2013) , s. 117-132. - Tytuł numeru: Turystyka miejska : prawidłowości i determinanty rozwoju
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168279027
artykuł w czasopiśmie
78

Tytuł:
Orientacja na kluczowych klientów - paradygmat w zarządzaniu obszarem recepcji turystycznej we współczesnych warunkach rynkowych
Źródło:
Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki / red. Robert Pawlusiński - Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2013, s. 207-214 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88424-96-0
Nr:
2168286777
rozdział w monografii
79

Tytuł:
Targi jako platforma bezpośredniej komunikacji branżowej (w świetle opinii zwiedzających Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro 2012) = Fairs as a Platform of the Trade Direct Communication (on the Basis of the Opinions of Visitors of International Food Service Trade Fair EuroGastro 2012)
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 304 (2013) , s. 283-290. - Tytuł numeru: Gospodarka turystyczna w regionie : rynek turystyczny - współczesne trendy, problemy i perspektywy jego rozwoju - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168279085
artykuł w czasopiśmie
80

Autor:
Krzysztof Borkowski , Tadeusz Grabiński , Renata Seweryn , Anna Wilkońska , Leszek Mazanek
Tytuł:
Ruch turystyczny w Krakowie w 2013 roku : raport końcowy : (opracowanie autorskie)
Koordynator:
Mierniczak Paweł
, Wieczorkowski Jan
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna, 2013
Opis fizyczny:
208 s.: il.; 30 cm
Seria:
(Ruch Turystyczny w Krakowie)
Uwagi:
Projekt zrealizowany przez Małopolską Organizację Turystyczną na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa, Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168288379
raport/sprawozdanie
81

Tytuł:
A Visit to the Museum Auschwitz-Birkenau as an Element of Tourist Stay in Krakow (in the Years 2008-2011)
Źródło:
Martyrology Tourism - Polish Perspective / ed. Jadwiga BERBEKA - Kraków: Wydawnictwo Proksenia, 2013, s. 101-114
Seria:
(Monografie o Tematyce Turystycznej ; 16)
ISBN:
978-83-60789-45-2
Nr:
2168252288
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
82

Tytuł:
Długość pobytu na obszarze recepcji jako wyznacznik zachowań konsumentów - turystów (na przykładzie badań ruchu turystycznego w Krakowie) = Duration of Stay in the Area of Reception as a Determinant of Consumer Tourists' Behaviour (on the Example of Surveys of Tourist Movement in Krakow)
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 4A, t. 1 (2013) , s. 143-154. - Tytuł numeru: Temporalne aspekty zachowań konsumentów - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168272446
artykuł w czasopiśmie
83

Tytuł:
Przemysł spotkań w Krakowie oraz Małopolsce w 2012 r.
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2013
Opis fizyczny:
73 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Raport przygotowany na zlecenie Biura Kongresów Urzędu Miasta Krakowa. Zleceniobiorcą projektu badawczego jest Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
Tryb dostępu:
Nr:
2168303785
raport/sprawozdanie
84

Tytuł:
Próba oceny programu "Moje boisko Orlik 2012" w Małopolsce
Źródło:
Funkcjonowanie i ocena programu "Moje boisko Orlik 2012" : na terenie województwa małopolskiego / kierownik tematu: Jadwiga BERBEKA2013, s. 155-187
Sygnatura:
NP-1444/Magazyn
Nr:
2168306549
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
85

Tytuł:
Rola lokalnych społeczności w kształtowaniu zadowolenia i lojalności turystów na przykładzie Krakowa = The Role of Local Communities in Tourists' Satisfaction and Loyalty Forming on the Example Cracow
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - nr 30 (2013) , s. 515-530. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : orientacja marketingowa jednostek samorządu terytorialnego i instytucji publicznych
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 775)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168262936
artykuł w czasopiśmie
86

Tytuł:
Kraków jako destynacja turystyczna
Źródło:
Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie / red. Jadwiga BERBEKA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013, s. 85-146
ISBN:
978-83-62511-67-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168298937
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
87

Tytuł:
Skutki Euro 2012 dla turystyki w Krakowie
Źródło:
Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie / red. Jadwiga BERBEKA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013, s. 201-239
ISBN:
978-83-62511-67-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168298941
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
88

Tytuł:
Managing a Customer's Expectations in Tourism as a Determinant of their Satisfaction
Źródło:
Marketing Trends in Theory and Practice / ed. Štefan Hittmár - Zilina: Faculty of Management Science and Informatics, University of Zilina; Institute of Management by Univeristy of Zilina, 2013, s. 140-143. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-554-0737-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168262366
rozdział w monografii
89

Konferencja:
The 2nd International Conference ICTIC 2013 - International Scientific Committee and Reviewers Committee, Žilina, Słowacja, od 2013-03-25 do 2013-03-29
Tytuł:
Socio-demographic Determinants of Tourists' Susceptibility to Word-of-mouth Marketing (on the Example of Tourists Visiting Cracow)
Źródło:
The 2nd International Conference ICTIC 2013 / ed. Karol Matiaško, Anton Lieskovský, Michal Mokryš - Žilina, Slovak Republic: EDIS-Publishing Institution of the University of Zilina, 2013, s. 119-124. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Proceedings in Conference of Informatics and Management Sciences ; Vol. 2, nr 1)
ISBN:
978-80-554-0648-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168288581
rozdział w materiałach konferencyjnych
90

Tytuł:
Kryzys gospodarczy a ewolucja marki Kraków w opinii hiszpańskich turystów
Źródło:
Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 1 (2013) , s. 51-61. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168254618
artykuł w czasopiśmie
91

Tytuł:
Europejska młodzież jako konsumenci na współczesnym rynku turystycznym = European Youths as Consumers in the Contemporary Tourist Market
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - Maj-czerwiec [nr spec.] : zachowania konsumenckie - badania, uwarunkowania, różnice, T. 1 (2012) , s. 453-463. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168237540
artykuł w czasopiśmie
92

Tytuł:
Lojalność odwiedzających wyzwaniem dla obszaru recepcji turystycznej w obecnych warunkach rynkowych = The Loyalty of Visitors as a Challenge for the Tourist Destination Area in Current Market Conditions
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 258 (2012) , s. 24-34. - Tytuł numeru: Wyzwania współczesnej polityki turystycznej : problemy funkcjonowania rynku turystycznego - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168238498
artykuł w czasopiśmie
93

Tytuł:
Wartość usług turystycznych dla klienta jako instrument budowania jego lojalności wobec obszaru recepcji turystycznej (na przykładzie Krakowa) = Customer Value from Tourist Services as the Instrument of Building the Loyalty to the Destination Area (on the Example of Krakow)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - nr 23 (2012) , s. 201-216. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : strategie marketingowe miast i regionów
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 709)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168237054
artykuł w czasopiśmie
94

Tytuł:
An Analysis of Incentive Travel in Krakow in 2008-2009 = Analiza podróży motywacyjnych zorganizowanych w Krakowie w latach 2008-2009
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 890 (2012) , s. 105-122. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168256534
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
95

Tytuł:
Muzeum Auschwitz-Birkenau jako komponent wartości pobytu turystycznego w Krakowie (w latach 2008-2010)
Źródło:
Turystyka martyrologiczna w Polsce : na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau / red. nauk. Jadwiga BERBEKA - Kraków: Wydawnictwo Proksenia, 2012, s. 85-105
Seria:
(Monografie o Tematyce Turystycznej ; 15)
ISBN:
978-83-60789-43-8
Nr:
2168236224
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
96

Tytuł:
Kreowanie wartości dla klienta przez obszar recepcji turystycznej = The Creation of Customer Value by Tourism Areas
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
269 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 220)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-602-1
Nr:
2168246504
monografia
97

Tytuł:
Kraków jako destynacja turystyczna
Źródło:
Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie / kierownik tematu: Jadwiga BERBEKA2012, s. 73-128
Sygnatura:
NP-1397/Magazyn
Nr:
2168306559
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
98

Tytuł:
Kryzys XXI wieku a zmiany w popycie na usługi turystyczne (na przykładzie Krakowa) = The 21st Century Crisis and the Changes in Demand for Tourist Services (the Case of Krakow)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej. - nr 35 (2012) , s. 92-105. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168272502
artykuł w czasopiśmie
99

Tytuł:
Partnership in the Management of Tourism Destination Area Through Customer Value - Concept, Types and Rules of Operation
Źródło:
Regional Management : Theory, Practice and Development / ed. Štefan Hittmár - Zilina: Faculty of Management Science and Informatics, University of Zilina; Institute of Management by Univeristy of Zilina, 2012, s. 215-219. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-554-0558-2
Nr:
2168284375
rozdział w monografii
100

Tytuł:
Tendencies in the Meeting Industry in Krakow in the Years 2008-2011
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 107-123 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-07-5
Nr:
2168242676
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
101

Tytuł:
Ruch turystyczny w Krakowie generatorem popytu na wycieczki do Oświęcimia-Brzezinki = The Tourist Movement in Cracow as a Generator of the Demand for Excursions to Auschwitz-Birkenau
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 83 (2012) , s. 237-250. - Tytuł numeru: Popyt turystyczny : uwarunkowania
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 698)
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168230610
artykuł w czasopiśmie
102

Autor:
Tadeusz Grabiński , Krzysztof Borkowski , Renata Seweryn , Anna Wilkońska , Leszek Mazanek
Tytuł:
Ruch turystyczny w Krakowie w 2012 roku : raport końcowy : (opracowanie autorskie)
Koordynator:
Mierniczak Paweł
, Wieczorkowski Jan
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna, 2012
Opis fizyczny:
237 s.: il.; 30 cm
Seria:
(Ruch Turystyczny w Krakowie)
Uwagi:
Projekt zrealizowany przez Małopolską Organizację Turystyczną na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa, Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168284929
raport/sprawozdanie
103

Tytuł:
Organizacja wydarzeń kulturalnych jako wyraz przedsiębiorczości władz lokalnych w dziedzinie turystyki = Organization Of Cultural Events as Enterprising Task of Local Authorities in the Field of Tourism
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 97 (2012) , s. 183-198. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. T. 1, Polityka wsparcia i kreowania przedsiębiorczości - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 724)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168288537
artykuł w czasopiśmie
104

Tytuł:
Znaczenie targów dla polskiej branży gastronomicznej na początku XXI stulecia = The Importance of the Fair for the Catering Trade in Early 21st Century
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 236 (2012) , s. 98-109. - Tytuł numeru: Nowe trendy w dystrybucji produktów żywnościowych : gastronomia i zachowania nabywców - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168263966
artykuł w czasopiśmie
105

Tytuł:
Raport z badania pilotażowego przemysłu spotkań w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
24 s.: il.; 30 cm
Nr:
2168274090
raport/sprawozdanie
106

Tytuł:
Skutki Euro 2012 dla turystyki w Krakowie
Źródło:
Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie / kierownik tematu: Jadwiga BERBEKA2012, s. 180-214
Sygnatura:
NP-1397/Magazyn
Nr:
2168306571
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
107

Tytuł:
Podróże turystyczne Polek (na podstawie wyników badania ankietowego) = Tourist Travels of Polish Women (Based on the Results of Survey)
Źródło:
Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. - nr 50 (2011) , s. 103-115. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168222662
artykuł w czasopiśmie
108

Tytuł:
Kraków miastem kongresów : stan obecny i perspektywy rozwoju : na przykładzie badań turystyki MICE w 2008 roku = Krakow as the City of Congresses : a Present State and Prospects of Development : (on the Basis of Results of MICE Tourism Research in 2008)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki. - nr 15 (2011) , s. 7-19. - Tytuł numeru: Instruments, Strategies and Challenges for Bringing Congresses and Events to Second-tier Cities
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 626)
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2166032259
artykuł w czasopiśmie
109

Tytuł:
Aktywność rekreacyjno-sportowa odwiedzających Małopolskę : wyniki badań empirycznych = Sports and Recreation Activity of the Tourists Visiting Małopolska : Empirical Research
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 78 (2011) , s. 459-485. - Tytuł numeru: Sport i rekreacja a wyzwania współczesnej cywilizacji - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 689)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168229658
artykuł w czasopiśmie
110

Tytuł:
The Changes of the Meeting Industry in Krakow in the Context of the Global Crisis
Źródło:
Tourism & Management Studies. - no. 7 (2011) , s. 149-157. - Summ., res. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC BY-NC-ND
Nr:
2168229726
artykuł w czasopiśmie
111

Tytuł:
Muzeum Auschwitz-Birkenau jako komponent wartości pobytu turystycznego w Krakowie : (w latach 2008-2009)
Źródło:
Turystyka martyrologiczna w Polsce : (na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau) / kier. tematu: Józef SALA, Jadwiga BERBEKA2011, s. 107-130
Sygnatura:
NP-1352/Magazyn
Nr:
2168262720
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
112

Tytuł:
Dywersyfikacja wykorzystania Internetu przez polskich turystów
Źródło:
Społeczeństwo informacyjne : gospodarka, technologie, procesy / red. Colin Hales, Bogusz MIKUŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 255-266
ISBN:
978-83-7252-555-0
Nr:
2168228080
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
113

Tytuł:
Targi turystyczne jako nośnik korzyści dla klienta-turysty : (na przykładzie opinii zwiedzających Krakowski Salon Turystyczny) = The Tourist Fair as a Carrier of the Benefits for Customer-Tourist : (on the Example of Opinions of Visitors the Krakow Tourism Salon)
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 157 (2011) , s. 937-948. - Tytuł numeru: Gospodarka turystyczna w regionie : przedsiębiorstwo, samorząd, współpraca - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221746
artykuł w czasopiśmie
114

Autor:
Krzysztof Borkowski , Leszek Mazanek , Anna Wilkońska , Tadeusz Grabiński , Renata Seweryn
Tytuł:
Monitoring zjawisk turystycznych jako branżowe narzędzie diagnostyczne na przykładzie badań ruchu turystycznego w Krakowie w latach 2003-2009
Źródło:
Turystyka w Polsce w okresie kryzysu / [red. nauk. Alicja Gotowt-Jeziorska, Krzysztof Łopaciński] - Warszawa: Polskie Stowarzyszenie Turystyki, 2011, s. 93-115
ISBN:
978-83-62644-10-0
Nr:
2168225778
rozdział w monografii
115

Tytuł:
Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 r. : profesjonalni organizatorzy konferencji i kongresów (PCO) : raport końcowy
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2011
Opis fizyczny:
67 s.: il.; 30 cm
Tryb dostępu:
Nr:
2168226459
raport/sprawozdanie
116

Tytuł:
Kraków miastem spotkań - w opinii europejskich ekspertów turystyki
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2011
Opis fizyczny:
25 s.: il.; 30 cm
Tryb dostępu:
Nr:
2168226555
raport/sprawozdanie
117

Tytuł:
The Role of Buzz Marketing in the Management of Tourism Destination
Źródło:
Theory of Management 3 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers / ed. Štefan Hittmár - Zilina: University of Zilina, 2011, s. 175-179. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-554-0419-6
Nr:
2168221338
rozdział w monografii
118

Tytuł:
Turystyka polskich seniorów na tle wybranych krajów Europy Zachodniej = Tourism of Polish Seniors on the Background of Selected Countries of Western Europe
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 72 (2011) , s. 627-641. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : zachowania konsumentów - trendy i kierunki zmian
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 660)
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168229418
artykuł w czasopiśmie
119

Tytuł:
Przyjazdy turystów amerykańskich do Krakowa w obliczu kryzysu gospodarczego
Źródło:
Turystyka w Polsce w okresie kryzysu / [red. nauk. Alicja Gotowt-Jeziorska, Krzysztof Łopaciński] - Warszawa: Polskie Stowarzyszenie Turystyki, 2011, s. 143-158
ISBN:
978-83-62644-10-0
Nr:
2168225782
rozdział w monografii
120

Tytuł:
The Significance of Workshops for Meeting Industry in Krakow in Years 2008-2010
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World / ed. by Renata OCZKOWSKA & Bogusz MIKUŁA - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2011, s. 35-53 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-36-5
Nr:
2168228102
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
121

Tytuł:
The Role of Congress Tourism in Cracow in the Years 2008-2009 = The Role of Congress Tourism in Cracow in the Years 2008-2009
Źródło:
Book of Proceedings of the International Conference on Tourism & Management Studies - Algarve 2011 / Jose Antonio C. Santos, Filipa Perdigao, Paulo Aguas, Kate Torkington - Algarve: Escola Superior de Gastao, Hotelaria e Turismo, Universidade do Algarve, 2011, s. 12-22. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-989-8472-14-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168236132
rozdział w materiałach konferencyjnych
122

Tytuł:
Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 r. : streszczenie
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2011
Opis fizyczny:
17 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168228724
raport/sprawozdanie
123

Tytuł:
Dwór polski w nowej odsłonie : na przykładzie Kombornia Hotel & SPA = Polish Manor House in New Scene (on the Example of Kombornia Hotel & SPA)
Źródło:
Dziedzictwo kulturowe Polski i jego znaczenie w turystyce / [red. nauk. Joanna Wyleżałek, Dominik Orłowski] - Warszawa: Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, 2011, s. 103-124. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-933284-1-3
Nr:
2168229450
rozdział w monografii
124

Tytuł:
Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 r. : raport końcowy
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2011
Opis fizyczny:
120 s.: il.; 30 cm
Tryb dostępu:
Nr:
2168226447
raport/sprawozdanie
125

Tytuł:
Metody analizy wartości klienta dla obszaru recepcji turystycznej = Methods Tourist Areas Can Use to Analyse the Value of Client-tourists
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 857 (2011) , s. 5-21. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227548
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
126

Autor:
Tadeusz Grabiński , Krzysztof Borkowski , Renata Seweryn , Anna Wilkońska , Leszek Mazanek
Tytuł:
Ruch turystyczny w Krakowie w 2011 roku : raport końcowy : (opracowanie autorskie)
Koordynator:
Mierniczak Paweł
, Wieczorkowski Jan
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna, 2011
Opis fizyczny:
244 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Projekt zrealizowany przez Małopolską Organizację Turystyczną na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa, Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168228734
raport/sprawozdanie
127

Tytuł:
Rola wydawnictw promocyjnych jako źródła informacji w turystyce wczoraj i dziś = The Role of the Promotional Publications as a Source of Information in the Tourism, Yesterday and Today
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 23 (2011) , s. 243-256. - Tytuł numeru: Społeczeństwo informacyjne - regionalne aspekty rozwoju - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168229428
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
128

Tytuł:
Preferencje kulturowe turystów włoskich w przejazdach do Krakowa - sacrum czy profanum? = Cultural Preferences of Italian Tourists Coming to Krakow - Sacrum or Profane?
Źródło:
Wielokulturowość w turystyce / red. nauk. Elżbieta Puchnarewicz ; Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych - Warszawa; Kraków: Wydawnictwo LIBRON, 2010, s. 185-201 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62196-06-7
Nr:
2165892170
rozdział w monografii
129

Tytuł:
Uczestnictwo w targach turystycznych jako czynnik aktywizacji obszarów recepcji = Participation in Tourist Fairs as a Factor of Destination Areas' Activation
Źródło:
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia = Acta Scientiarum Polonorum. Ekonomia. - 9(4) (2010) , s. 345-355. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165899181
artykuł w czasopiśmie
130

Tytuł:
Konkurencyjność Krakowa na rynku turystycznym w okresie kryzysu (na podstawie wyników badań ruchu turystycznego) = Competitiveness of Krakow on the Tourist Market During the Economic Crisis (Based on Results of Research of Tourist Traffic)
Źródło:
Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym / red. nauk. Józef SALA - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010, s. 272-292. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1912-0
Nr:
2165692767
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
131

Tytuł:
Turystyka MICE w Krakowie w 2010 roku : streszczenie raportu końcowego
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2010
Opis fizyczny:
12 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Raport przygotowany na zlecenie Biura Marketingu Turystycznego Urzędu Miasta Krakowa, Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168228726
raport/sprawozdanie
132

Tytuł:
Specyfika zachowań młodych Polaków na rynku turystycznym : na podstawie wyników badań własnych = The Specificity of Behaviours of Young Poles in the Market : Based on Results of Own Research
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - nr 16 (2010) , s. 171-182. - Tytuł numeru: Tendencje zachowań konsumenckich na regionalnym rynku
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 609)
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2165910340
artykuł w czasopiśmie
133

Tytuł:
Economic Results of Tourism Development in the Małopolska Region
Źródło:
Rozvoj marketingu v teorii a praxi = Marketing Development in Theory and Practice / Jozef Strišš a kolektív - Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, 2010, s. 249-254. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Vedecký Monografický Zborník)
ISBN:
978-80-554-0292-5
Nr:
2165911440
rozdział w monografii
134

Tytuł:
Innowacyjne wykorzystanie obiektów poprzemysłowych elementem konkurencyjności obszarów recepcji : (na przykładzie Łodzi) = Innovative Use of the Postindustrial Buildings as a Component of the Reception Areas' Competitiveness (on the Example of Łódź)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 56 (2010) , s. 75-87. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : partnerstwo i komunikacja w regionie
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 596)
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165689444
artykuł w czasopiśmie
135

Tytuł:
Lojalność turystów wobec obszaru recepcji (na przykładzie wyników badań ruchu turystycznego w Krakowie) = Tourist Loyalty in Response to the Receptivity of Service Providers-Research on Tourism in Cracow
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 825 (2010) , s. 21-37. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165932766
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
136

Tytuł:
Turystyka MICE w Krakowie w 2010 roku : raport końcowy
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2010
Opis fizyczny:
119 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Raport przygotowany na zlecenie Biura Marketingu Turystycznego Urzędu Miasta Krakowa,
Tryb dostępu:
Nr:
2166032185
raport/sprawozdanie
137

Autor:
Krzysztof Borkowski , Renata Seweryn
Tytuł:
Metodologia zintegrowanych badań ruchu turystycznego w Polsce
Źródło:
Regionalne badania konsumentów usług turystycznych / red. nauk. Ewa Dziedzic - Warszawa: Polska Organizacja Turystyczna, 2010, s. 108-117. - Publikacja zawiera zbiór opracowań przygotowanych w związku z konferencją "Regionalne badania konsumentów usług turystycznych", która odbyła się w Warszawie 24-25 listopada 2009r.
Tryb dostępu:
Nr:
2165878131
fragment raportu/sprawozdania
138

Tytuł:
Obiekty sakralne jako elementy dziedzictwa kulturowego i ich związek z ruchem turystycznym : (na przykładzie Kalwarii Zebrzydowskiej) = The Sacral Objects as a Component of Cultural Heritage and Their Relationship with Tourist Movements (on the Example of Kalwaria Zebrzydowska)
Źródło:
Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. T. 7, Aspekty społeczne : ruch turystyczny, turystyka osób niepełnosprawnych, turystyka zdrowotna, przestrzeń turystyczna w świadomości społecznej / red. Zygmunt Młynarczyk i Alina Zajadacz - Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2010, s. 67-77. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Seria Turystyka i Rekreacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia i Prace ; T. 7)
ISBN:
978-83-62662-48-7
Nr:
2168230848
rozdział w monografii
139

Tytuł:
Aktywność turystyczna Polaków w zakresie wyjazdów zagranicznych w latach 2006 i 2009 : analiza porównawcza = Poles' Touristic Activity in Range of Foreign Departures in Summers 2006 and 2009 : the Comparative Analysis
Źródło:
Stan i rozwój regionalnej turystyki, rekreacji i rehabilitacji = The Status and the Development of Regional Tourism, Recreation and Rehabilitation / red. nauk. Walery Żukow, Radosław Muszkieta, Marek Napierała, Mariusz Barczak - Bydgoszcz: Ośrodek Rekreacji, Sportu i Edukacji w Poznaniu, 2010, s. 161-182. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Monografie - Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy ; nr 08/10)
ISBN:
978-83-929551-7-7
Tryb dostępu:
Nr:
2166122242
rozdział w monografii
140

Tytuł:
Turystyka konferencyjna w Krakowie - stan obecny i perspektywy rozwoju = Conference Tourism in Krakow - the Current State and Perspectives of Development
Źródło:
Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym / red. nauk. Józef SALA - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010, s. 421-441. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1912-0
Nr:
2165695232
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
141

Tytuł:
Znaczenie turystyki motywacyjnej dla gestorów bazy turystycznej w Krakowie
Źródło:
Rola podróży motywacyjnych w ofercie turystycznej miast i regionów (na przykładzie aglomeracji krakowskiej) / kier. Józef SALA2010, s. 81-115
Sygnatura:
NP-1175/Magazyn
Nr:
2168278163
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
142

Tytuł:
Demograficzno-ekonomiczne determinanty uczestnictwa w turystyce religijnej na przykładzie Krakowa
Źródło:
Turystyka religijna / red. Zdzisław Kroplewski, Aleksander Panasiuk - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010, s. 356-365
Seria:
(Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński ; t. (839) 765)
ISBN:
978-83-7241-771-8
Nr:
2165897229
rozdział w monografii
143

Autor:
Tadeusz Grabiński , Krzysztof Borkowski , Renata Seweryn , Anna Wilkońska , Leszek Mazanek
Tytuł:
Ruch turystyczny w Krakowie w 2010 roku : raport końcowy : (opracowanie autorskie)
Koordynator:
Mierniczak Paweł
, Wieczorkowski Jan
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna, 2010
Opis fizyczny:
182 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Projekt zrealizowany przez Małopolską Organizację Turystyczną na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa, Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168228738
raport/sprawozdanie
144

Tytuł:
Potencjał turystyczny Krakowa w zakresie przemysłu grupowych spotkań biznesowych = Tourist Potential of Cracow within the Scope of the Industry of Group Business Meetings
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 53 (2010) , s. 625-636. - Tytuł numeru: Potencjał turystyczny : zagadnienia ekonomiczne
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 591)
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165910610
artykuł w czasopiśmie
145

Autor:
Krzysztof Borkowski , Renata Seweryn
Tytuł:
Doświadczenia wynikające z realizacji badań ruchu turystycznego w Krakowie i Małopolsce w latach 2003-2009
Źródło:
Regionalne badania konsumentów usług turystycznych / red. nauk. Ewa Dziedzic - Warszawa: Polska Organizacja Turystyczna, 2010, s. 68-85. - Publikacja zawiera zbiór opracowań przygotowanych w związku z konferencją "Regionalne badania konsumentów usług turystycznych", która odbyła się w Warszawie 24-25 listopada 2009r.
Tryb dostępu:
Nr:
2165878105
fragment raportu/sprawozdania
146

Tytuł:
Partnerstwo w kreowaniu wartości produktu turystycznego obszaru recepcji = Partnership in the Creating the Value of Reception Area Tourism Product
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 41 (2009) , s. 555-562. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : partnerstwo w marketingu
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 558)
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2161796240
artykuł w czasopiśmie
147

Autor:
Tadeusz Grabiński , Krzysztof Borkowski , Renata Seweryn , Anna Wilkońska , Leszek Mazanek
Tytuł:
Ruch turystyczny w województwie łódzkim w 2008 roku : raport końcowy
Kierownik tematu:
Borkowski Krzysztof
Adres wydawniczy:
Kraków: [Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego], 2009
Opis fizyczny:
156 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Projekt finansowany ze środków budżetu Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi,
Tryb dostępu:
Nr:
2165713565
raport/sprawozdanie
148

Tytuł:
Wykorzystanie IT w zarządzaniu obszarem recepcji turystycznej przez wartość dla klienta
Źródło:
Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2009, s. 37-54. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
978-83-7571-078-6
Nr:
2162096093
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
149

Tytuł:
Znaczenie kultury w strategii rozwoju obszaru recepcji turystycznej
Źródło:
Dziedzictwo i turystyka w Europie XXI wieku - dystanse i przenikanie kultur : zbiór studiów / red. Tomasz Studzieniecki - Gdynia; Lubieszynek: Academia Europa Nostra, 2009, s. 25-32 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927537-0-4
Nr:
2165890812
rozdział w monografii
150

Autor:
Tadeusz Grabiński , Krzysztof Borkowski , Renata Seweryn , Anna Wilkońska , Leszek Mazanek
Tytuł:
Ruch turystyczny w Małopolsce w 2009 roku : raport końcowy
Kierownik tematu:
Borkowski Krzysztof
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna, 2009
Opis fizyczny:
217 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Badanie zrealizowane przez Małopolską Organizację Turystyczną na zamówienie Województwa Małopolskiego,
Tryb dostępu:
Nr:
2165706862
raport/sprawozdanie
151

Tytuł:
Analiza turystyki biznesowej w Krakowie w latach 2004-2006
Źródło:
Podróże biznesowe a infrastruktura turystyczna : (na przykładzie Krakowa) / red. nauk. Jadwiga BERBEKA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009, s. 127-156
ISBN:
978-83-929699-0-7
Nr:
2165698814
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
152

Autor:
Tadeusz Grabiński , Krzysztof Borkowski , Renata Seweryn , Anna Wilkońska , Leszek Mazanek
Tytuł:
Ruch turystyczny w Krakowie w 2009 roku : raport końcowy
Koordynator:
Mierniczak Paweł
, Wieczorkowski Jan
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna, 2009
Opis fizyczny:
170 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Projekt zrealizowany przez Małopolską Organizację Turystyczną na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa,
Tryb dostępu:
Nr:
2165707820
raport/sprawozdanie
153

Tytuł:
Wyzwania dla rynku usług turystycznych wobec zmian postrzegania ich jakości (na przykładzie Krakowa) = Challenges for the Tourist Service Market in the Face of Changes in Perception of Their Quality (on the Example of the City of Cracow)
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - maj nr specjalny (2009) , s. 90-102. - Summ.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2165900302
artykuł w czasopiśmie
154

Tytuł:
Turystyka biznesowa a rozwój infrastruktury
Źródło:
Podróże biznesowe a infrastruktura turystyczna : (na przykładzie Krakowa) / red. nauk. Jadwiga BERBEKA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009, s. 41-73
ISBN:
978-83-929699-0-7
Nr:
2165698505
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
155

Autor:
Krzysztof Borkowski , Leszek Mazanek , Anna Wilkońska , Tadeusz Grabiński , Renata Seweryn
Tytuł:
Szacowanie wielkości ruchu turystycznego w m. Krakowie w latach 2006-2007 : (na podstawie badań ankietowych) = Assessment of the Tourist Traffic on the Basis of the Population Surveys in the City of Cracow Between 2006-2007 (On the Example of Questionnaire's Research)
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - Listopad [nr spec.] : Turystyka szansą wypoczynku i rozwoju regionów (2009) , s. 57-69. - Summ.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2162185163
artykuł w czasopiśmie
156

Tytuł:
Lojalność Niemców w przyjazdach turystycznych do Krakowa : mit czy rzeczywistość = Loyalty of the German Tourists in Krakow - Myth or Reality
Źródło:
Kontrowersje wokół marketingu w Polsce / red. nauk. Lechosław Garbarski, Jolanta Tkaczyk. - Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne; Akademia Leona Koźmińskiego, 2009, s. 612-624. - Summ.
ISBN:
978-83-61408-36-9 ; 978-83-89437-24-2
Nr:
2161874875
rozdział w monografii
157

Tytuł:
Wartość produktu turystycznego Krakowa dla gości biznesowych : (na podstawie wyników badań ruchu turystycznego) = Customer Value of the Krakow's Tourist Product for Business Visitors (Based on the Results of Tourism Research)
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - Listopad [nr spec.] : Turystyka szansą wypoczynku i rozwoju regionów (2009) , s. 115-123. - Summ.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2162184641
artykuł w czasopiśmie
158

Autor:
Tadeusz Grabiński , Krzysztof Borkowski , Renata Seweryn , Anna Wilkońska , Leszek Mazanek
Tytuł:
Ruch turystyczny w Łodzi w 2008 roku : raport końcowy
Kierownik tematu:
Borkowski Krzysztof
Adres wydawniczy:
Kraków: [Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego], 2009
Opis fizyczny:
145 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Projekt finansowany ze środków budżetu Urzędu Miasta Łodzi,
Tryb dostępu:
Nr:
2165712684
raport/sprawozdanie
159

Tytuł:
Marka produktów regionalnych narzędziem promocji turystycznej obszarów wiejskich
Źródło:
Marka wiejskiego produktu turystycznego : monografia / red. Piotr Palich - Gdynia: Wydawnictwo Akademii Morskiej, 2009, s. 107-115. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7421-077-5
Nr:
2165872266
rozdział w monografii
160

Tytuł:
Promocja szeptana jako realne i potencjalne źródło informacji o obszarze recepcji turystycznej (na przykładzie Krakowa) = Word-of-Mouth Promotion as a Real and Potential Source of Information about the Tourist Reception Area (On the Example of Cracow)
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 50 (2009) , s. 246-252. - Tytuł numeru: Gospodarka turystyczna w regionie : przedsiębiorstwo, samorząd, współpraca - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51265
artykuł w czasopiśmie
161

Tytuł:
Strategia marketingowa dla sektora turystyki szansą rozwoju społeczno-gospodarczego regionu w dobie globalizacji = Marketing Strategy for the Sector of Tourism as a Chance of Social-Economic Development of the Region in Globalization
Źródło:
Społeczno-gospodarcze aspekty turystyki regionów przygranicznych / red. Jerzy Rut, Anna Nizioł - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski; KORAW Dorota Kocząb, 2009, s. 155-163. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-926640-4-8
Nr:
2165871013
rozdział w monografii
162

Tytuł:
Turystyka MICE w Krakowie w latach 2008-2009 : gestorzy turystyki MICE : raport końcowy
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2009
Opis fizyczny:
160 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Raport przygotowany na zlecenie Biura Marketingu Turystycznego Urzędu Miasta Krakowa,
Tryb dostępu:
Nr:
2165718325
raport/sprawozdanie
163

Tytuł:
Dziedzictwo kulturowe magnesem przyciągającym turystów do wielkich miast : na przykładzie Krakowa = Cultural Heritage as a Magnet Attracting the Tourists to Great Cities : on Example of Krakow
Źródło:
Marketing w rozwoju turystyki / red. Jacek Chotkowski - Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2009, s. 91-104. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Monografia Wydziału Ekonomii i Zarządzania - Politechnika Koszalińska ; 161)
Nr:
2165890363
rozdział w monografii
164

Tytuł:
Turystyka MICE w Krakowie w latach 2008-2009 : profesjonalni organizatorzy konferencji i kongresów (PCO) : raport końcowy
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2009
Opis fizyczny:
118 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Raport przygotowany na zlecenie Biura Marketingu Turystycznego Urzędu Miasta Krakowa,
Tryb dostępu:
Nr:
2165707920
raport/sprawozdanie
165

Tytuł:
Współczesne tendencje w turystyce zdrowotnej (na przykładzie Małopolski)
Źródło:
Turystyka uzdrowiskowa : stan i perspektywy / red. Mirosław Boruszczak - Gdańsk: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, s. 325-336 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89081-23-0 ; 978-83-7531-073-3
Nr:
2165904783
rozdział w monografii
166

Tytuł:
Jakość usług tworzących produkt turystyczny obszaru w opinii klientów : na przykładzie Krakowa = Quality of Services Contributing to a Tourist Product as Perceived by the Customers : an Example of Krakow
Źródło:
Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na usługach / red. nauk. Iga Rudawska, Magdalena Soboń - Warszawa: Difin SA, 2009, s. 353-361. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-031-9
Nr:
2165889976
rozdział w monografii
167

Tytuł:
Uczestnictwo w kulturze jako motyw zachowań turystycznych : studium teoretyczno-empiryczne
Źródło:
W kręgu humanistycznej refleksji nad turystyką kulturową / red. Marek Kazimierczak - Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, 2008, s. 159-169. - Streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Monografie - Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu ; nr 388)
ISBN:
978-83-61414-09-4
Nr:
2165899864
rozdział w monografii
168

Tytuł:
Satysfakcja turysty a jego lojalność wobec obszaru recepcji turystycznej : na podstawie wyników badań ruchu turystycznego w Krakowie = Satisfaction of Tourist and His Loyalty to the Area of Tourist Reception : on the Basis of Results of the Survey of Tourist Movement to Krakow
Źródło:
Współczesny marketing : trendy, działania / red. nauk. Genowefa Sobczyk - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 524-530. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-208-1802-4
Nr:
2165900462
rozdział w monografii
169

Autor:
Tadeusz Grabiński , Krzysztof Borkowski , Renata Seweryn , Anna Wilkońska , Leszek Mazanek
Tytuł:
Ruch turystyczny w Krakowie w 2008 roku : raport końcowy
Koordynator:
Mierniczak Paweł
, Wieczorkowski Jan
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna, 2008
Opis fizyczny:
158 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Projekt zrealizowany przez Małopolską Organizację Turystyczną na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa,
Tryb dostępu:
Nr:
2165712443
raport/sprawozdanie
170

Tytuł:
Rozpoznawalność marki wyrobów regionalnych i tradycyjnych a ich nabywalność : na przykładzie przysmaków z Małopolski wpisanych na polską Listę Produktów Tradycyjnych
Źródło:
Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji w Warszawie. - t. 7 (2008) , s. 248-264 - Bibliogr.
Nr:
2165892249
artykuł w czasopiśmie
171

Tytuł:
Customer Value as a Prerequisite for the Competitive Advantage of the Area of Tourist Reception in Globalisation
Źródło:
Problems of Marketing Management in Globalisation : Proceedings of the Papers from the 6th International Scientific Symposium / [ed. by: Jaroslav Ďaďo, Janka Petrovičova] - Banská Bystrica: 2008, s. 228-233. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-89382-00-2
Nr:
2165900858
rozdział w materiałach konferencyjnych
172

Tytuł:
Analiza turystyki religijnej w Krakowie w latach 2003-2006
Źródło:
Kraków jako ośrodek turystyki religijnej / kierownik tematu: Józef SALA2008, s. 113-157
Sygnatura:
NP-1254/Magazyn
Nr:
2168276877
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
173

Tytuł:
Turystyka aktywna w przyjazdach do małopolski
Źródło:
Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia / red. W. Włodzimierz Gaworecki, Zbigniew Mroczyński - Gdańsk: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa; na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki, 2008, s. 181-190 - Bibliogr.
ISBN:
978-8389081-17-9 ; 978-83-7531-072-6
Nr:
2165891236
rozdział w materiałach konferencyjnych
174

Tytuł:
Warunki rozwoju turystyki etnicznej w Krakowie = Conditions for the Development of Ethnic Tourism in Krakow
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 788 (2008) , s. 57-74. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50366
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
175

Tytuł:
Wizerunek marki "Kraków" wśród brytyjskich turystów = Brand Image "Krakow" Amongst British Tourists
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 26 (2008) , s. 335-342. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : specyfika marki we współczesnej gospodarce
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 511)
Nr:
2165872037
artykuł w czasopiśmie
176

Tytuł:
Internet jako źródło informacji dla turystów (w oparciu o wyniki badań ruchu turystycznego w Krakowie)
Źródło:
Turystyka i rekreacja szansą rozwoju aktywności społecznej / red. Renata Grzywacz - Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2008, s. 55-73. - Streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka)
ISBN:
978-83-60583-25-8
Nr:
2162111099
rozdział w monografii
177

Tytuł:
Media w strukturze źródeł informacji o miejscu docelowym podróży : na przykładzie badań ruchu turystycznego w Krakowie
Źródło:
Gospodarka turystyczna w XXI wieku : problemy i perspektywy rozwoju w skali regionalnej i lokalnej / red. Stefan Bosiacki - Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, 2008, s. 135-143 - Bibliogr.
Seria:
(Monografie - Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu ; nr 386)
ISBN:
978-83-61414-04-9
Nr:
2165900126
rozdział w monografii
178

Tytuł:
Mnożnik turystyczny w Polsce jako regionie zjednoczonej Europy : próba pomiaru
Źródło:
Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji / red. nauk. Grzegorz Gołembski - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2008, s. 257-268
ISBN:
978-83-7417-363-6
Nr:
2165897201
rozdział w monografii
179

Tytuł:
Zastosowanie marketingu mix na rynku turystycznym
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
84 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-392-1
Nr:
51290
monografia
180

Tytuł:
Wykorzystanie koncepcji marketingu partnerskiego przez obszar recepcji turystycznej = The Usage of Relationship Marketing Concept by the Area of Tourist Reception
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 12 (2007) , s. 200-207. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : w kierunku zintegrowanej komunikacji marketingowej. T. 2
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 473)
Nr:
2166209881
artykuł w czasopiśmie
181

Tytuł:
Preferencje turystów przyjeżdżających do Krakowa w zakresie wyboru środka transportu = Tourist Preferences in the Selection of Means of Transportation upon Arrival in Kraków
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 761 (2007) , s. 25-44. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50775
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
182

Tytuł:
Wartość usług dla turysty i możliwości jej budowania w obszarze recepcji turystycznej
Źródło:
Usługi w rozwoju społeczno-gospodarczym Unii Europejskiej / [red. nauk. Kazimierz A. Kłosiński] - Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2007, s. 165-173
ISBN:
83-60028-21-4
Nr:
2166196988
rozdział w monografii
183

Tytuł:
Konsumpcja turystycznych usług noclegowych w Krakowie w 2004 roku = Consumption of Tourist Accommodation Services in Kraków in 2004
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 742 (2007) , s. 81-98. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51053
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
184

Tytuł:
Analiza turystyki biznesowej w Krakowie w latach 2004-2006
Źródło:
Podróże biznesowe a infrastruktura turystyczna : na przykładzie Krakowa / kierownik tematu: Józef SALA2007, s. 143-172
Sygnatura:
NP-1200/Magazyn
Nr:
2168275897
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
185

Tytuł:
Turystyka kulturowa w przyjazdach do Krakowa : (w oparciu o wyniki badań ruchu turystycznego)
Źródło:
Turystyka w badaniach naukowych : prace ekonomiczne / red. Anna Nowakowska, Marta Przydział - Rzeszów; Kraków: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania; Akademia Wychowania Fizycznego, 2006, s. 549-566. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87658-84-7
Nr:
2166099218
rozdział w monografii
186

Tytuł:
Zachowania uczestników turystyki kongresowej (na podstawie wyników badań ruchu turystycznego w Krakowie) = Behaviour of the Participants of Congress Tourism (Based on the Results of Tourism Research in Kraków)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 704 (2006) , s. 37-55. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52932
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
187

Autor:
Krzysztof Borkowski , Tadeusz Grabiński , Renata Seweryn , Andrzej Gut-Mostowy , Leszek Mazanek , Anna Wilkońska
Tytuł:
Badanie ruchu turystycznego w Małopolsce w roku 2006 : raport końcowy [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna, 2006
Opis fizyczny:
116 s.: il.
Uwagi:
Badanie wykonane przez Małopolską Organizację Turystyczną na zlecenie Województwa Małopolskiego,
Tryb dostępu:
Nr:
2165745644
raport/sprawozdanie
188

Tytuł:
Segmentacja rynku polskich turystów z punktu widzenia przesłanek wyboru destynacji w kraju : na podstawie wyników badań ankietowych = Segmentation of the Polish Tourism Market in Terms of the Reasons for Selecting a Given Destination : on the Basis of Survey Results
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 716 (2006) , s. 75-92. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52308
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
189

Tytuł:
Turystyka rozrywkowa w Krakowie i warunki jej rozwoju
Źródło:
Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym / red. nauk. Grzegorz Gołembski - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 95-109
ISBN:
978-83-7417-209-7
Nr:
2166558180
rozdział w monografii
190

Autor:
Krzysztof Borkowski , Tadeusz Grabiński , Renata Seweryn , Andrzej Gut-Mostowy , Leszek Mazanek , Anna Wilkońska
Tytuł:
Ruch turystyczny w Krakowie w 2006 roku : raport końcowy
Koordynator:
Kobus Jolanta
, Wieczorkowski Jan
Konsultacja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna, 2006
Opis fizyczny:
111 s.: il.
Uwagi:
Projekt finansowany ze środków budżetu Miasta Krakowa zrealizowany przez Małopolska Organizacje Turystyczna,
Tryb dostępu:
Nr:
2165745414
raport/sprawozdanie
191

Autor:
Krzysztof Borkowski , Tadeusz Grabiński , Renata Seweryn , Andrzej Gut-Mostowy , Leszek Mazanek , Anna Wilkońska
Tytuł:
Determinanty przyjazdowego ruchu turystycznego do Krakowa na podstawie badań w latach 2003-2004
Źródło:
Turystyka w badaniach naukowych : prace ekonomiczne / red. Anna Nowakowska, Marta Przydział - Rzeszów; Kraków: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania; Akademia Wychowania Fizycznego, 2006, s. 533-548. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-87658-84-7
Nr:
2166099123
rozdział w monografii
192

Tytuł:
Stosunek cen do jakości oferty krakowskiej bazy noclegowej w opinii odwiedzających = Relation between Prices and Quality of Cracow Accommodation Offer in Visitors' Opinions
Źródło:
Gospodarka turystyczna a grupy interesu / red. nauk. Stanisław Wodejko - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2006, s. 219-229. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-256-3
Nr:
2166098999
rozdział w monografii
193

Tytuł:
Uczestnicy turystyki religijno-pielgrzymkowej w Krakowie (w oparciu o wyniki badań ruchu turystycznego)
Źródło:
Turystyka religijno-pielgrzymkowa - Gdańsk: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa; Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2005, s. 299-311 - Bibliogr.
ISBN:
83-89081-10-5 ; 83-89786-45-1
Nr:
2166593676
rozdział w materiałach konferencyjnych
194

Autor:
Krzysztof Borkowski , Tadeusz Grabiński , Renata Seweryn , Andrzej Gut-Mostowy , Leszek Mazanek , Anna Wilkońska , Jolanta Kobus
Tytuł:
Badanie ruchu turystycznego w Krakowie w roku 2005 : raport końcowy [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna, 2005
Opis fizyczny:
174 s.: il.
Uwagi:
Projekt finansowany ze środków budżetu Miasta Krakowa oraz Małopolskiej Organizacji Turystycznej,
Tryb dostępu:
Nr:
2165744672
raport/sprawozdanie
195

Autor:
Krzysztof Borkowski , Tadeusz Grabiński , Renata Seweryn , Andrzej Gut-Mostowy , Leszek Mazanek , Anna Wilkońska
Tytuł:
Badanie ruchu turystycznego w Małopolsce w roku 2005 : raport końcowy [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna, 2005
Opis fizyczny:
157 s.: il.
Uwagi:
Projekt finansowany ze środków Województwa Małopolskiego oraz Małopolskiej Organizacji Turystycznej,
Tryb dostępu:
Nr:
2165745201
raport/sprawozdanie
196

Tytuł:
Produkt turystyczny i wyznaczniki jego atrakcyjności = The Tourist Product and Determinants of its Attractiveness
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 697 (2005) , s. 71-84. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52303
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
197

Tytuł:
Unijne zasady polityki regionalnej a wykorzystanie koncepcji marketingu terytorialnego do rozwoju turystyki w regionie (gminie)
Źródło:
Ekonomiczne i organizacyjne aspekty rozwoju turystyki / red. Jan Krupa, Tomasz Soliński - Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania , 2004, s. 85-102 - Bibliogr.
ISBN:
83-87658-60-X
Nr:
2168277761
rozdział w monografii
198

Tytuł:
Rozwój społeczno-gospodarczy poprzez zatrudnienie w turystyce a zadania samorządu terytorialnego
Źródło:
Rola i zadania samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki turystycznej / red. nauk. Ryszard Gałecki - Łowicz: Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna, 2004, s. 131-145
ISBN:
83-87222-30-5
Nr:
2168240666
rozdział w materiałach konferencyjnych
199

Tytuł:
Turystyka w oczach współczesnych Polaków : (na podstawie wyników badań ankietowych)
Źródło:
Gospodarka turystyczna w XXI wieku : szanse i bariery rozwoju w warunkach integracji międzynarodowej / red. Stefan Bosiacki, Janusz Grell - Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, 2004, s. 89-104 - Bibliogr.
ISBN:
83-88923-37-4
Nr:
2168240690
rozdział w monografii
200

Konferencja:
Międzynarodowa konferencja naukowa "Polskie hotelarstwo i gastronomia w Unii Europejskiej", Gdańsk, Polska, od 2004-09-09 do 2004-09-10
Tytuł:
Preferencje Polaków w zakresie wyboru obiektów turystycznej bazy noclegowej przy wyjazdach krajowych i zagranicznych
Źródło:
Polskie hotelarstwo i gastronomia w Unii Europejskiej - Gdańsk: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, 2004, s. 169-181. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-89786-31-1 ; 8389081-05-9
Nr:
2168314059
rozdział w materiałach konferencyjnych
201

Autor:
Tadeusz Grabiński , Renata Seweryn , Andrzej Gut-Mostowy , Leszek Mazanek , Anna Wilkońska , Aneta Chuchrowska-Tupta
Tytuł:
Badanie ruchu turystycznego w Małopolsce w roku 2004 : raport końcowy [dokument elektroniczny]
Kierownik tematu:
Borkowski Krzysztof
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna, 2004
Opis fizyczny:
122 s.: il.
Uwagi:
Projekt finansowany ze środków Kontraktu Wojewódzkiego, budżetu Miasta Krakowa oraz Małopolskiej Organizacji Turystycznej,
Tryb dostępu:
Nr:
2165744311
raport/sprawozdanie
202

Tytuł:
Społeczno-ekonomiczne aspekty podróży turystycznych Polaków w świetle własnych badań ankietowych = Social-and-Economic Aspects of Tourist Travels of Poles in the Light of the Author's own Inquiry
Źródło:
Turystyka międzynarodowa w procesie integracji Europy / red. Anna Nowakowska - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2004, s. 41-52. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-915693-2-2
Nr:
2166236899
rozdział w monografii
203

Autor:
Krzysztof Borkowski , Tadeusz Grabiński , Renata Seweryn , Andrzej Gut-Mostowy , Leszek Mazanek , Anna Wilkońska
Tytuł:
Badanie ruchu turystycznego w Krakowie w roku 2004 : raport końcowy [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna, 2004
Opis fizyczny:
105 s.: il.
Uwagi:
Projekt finansowany ze środków Kontraktu Wojewódzkiego, budżetu Miasta Krakowa oraz Małopolskiej Organizacji Turystycznej,
Tryb dostępu:
Nr:
2165744217
raport/sprawozdanie
204

Tytuł:
Wewnętrzne wyznaczniki aktywności turystycznej Polaków
Źródło:
Problemy Turystyki. - vol. 27, 3-4 (2004) , s. 15-32. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168240702
artykuł w czasopiśmie
205

Autor:
Krzysztof Borkowski , Renata Seweryn , Marta Pociecha , Leszek Mazanek , Anna Wilkońska , Michał Grzywa
Tytuł:
Badanie ruchu turystycznego w Krakowie w roku 2003 : raport końcowy [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna, 2003
Opis fizyczny:
106 s.: il.
Program badawczy:
Projekt finansowany ze środków Kontraktu Wojewódzkiego, budżetu Miasta Krakowa oraz Małopolskiej Organizacji Turystycznej
Tryb dostępu:
Nr:
2165743598
raport/sprawozdanie
206

Tytuł:
Walory turystyczne - istota i funkcje : próba klasyfikacji = Tourist Values - Its Essence and Functions : a Classification Attempt
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 621 (2003) , s. 73-87. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52277
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
207

Tytuł:
Agroturystyka szansą rozwoju polskiej wsi w aspekcie integracji z UE
Źródło:
Unia Europejska a przyszłość polskiej turystyki - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Katedra Turystyki, 2003, s. 343-357 - Bibliogr.
ISBN:
83-7378-060-2
Nr:
2168277111
rozdział w monografii
208

Tytuł:
Zróżnicowanie atrakcyjności turystycznej Polski w układzie przestrzennym : próba pomiaru
Źródło:
Problemy Turystyki. - vol. 26, 1-4 (2003) , s. 31-48. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168240698
artykuł w czasopiśmie
209

Autor:
Renata Seweryn , Marta Pociecha , Andrzej Gut-Mostowy , Leszek Mazanek , Michał Grzywa
Tytuł:
Badanie ruchu turystycznego w Małopolsce w roku 2003 : raport końcowy [dokument elektroniczny]
Kierownik tematu:
Borkowski Krzysztof
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna, 2003
Opis fizyczny:
72, [24] s.: il.
Uwagi:
Projekt finansowany ze środków Kontraktu Wojewódzkiego oraz Małopolskiej Organizacji Turystycznej,
Tryb dostępu:
Nr:
2165744009
raport/sprawozdanie
210

Tytuł:
Potencjalne negatywne konsekwencje rozwoju międzynarodowego ruchu turystycznego = Possible Negative Consequences of the International Tourist Traffic Development
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 579 (2002) , s. 87-104. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52297
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
211

Tytuł:
Przyczyny wyboru miejsc docelowych a marketing w turystyce : (w oparciu o wyniki badań ankietowych) = Reasons for Selecting Destinations vs. Marketing in Tourism : (on the Basis of Surveys)
Źródło:
Kierunki rozwoju marketingu usług : teoria i praktyka / red. nauk. Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2002, s. 251-264. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-915693-0-6
Nr:
2168237478
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
212

Tytuł:
Atrakcyjność turystyczna obszaru jako kategoria ekonomiczna : istota, struktura i metody pomiaru = Tourist Attractiveness of a Region as an Economic Category : Essence, Structure and Methods of Measuring It
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 612 (2002) , s. 61-76. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168224418
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
213

Tytuł:
Uwarunkowania rozwoju zagranicznej turystyki przyjazdowej do Polski
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2000
Opis fizyczny:
225 k.: il.; 30 cm + Aneks: 72 k.; autoreferat: 12 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/565
Nr:
2168311085
doktorat
214

Tytuł:
Potrzeby i motywy jako przesłanki wewnętrzne warunkujące uprawianie turystyki = Needs and Motives as Internal Premises Conditioning Participation in Tourism
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 541 (2000) , s. 31-48. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168248344
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
215

Konferencja:
Ogólnopolska konferencja naukowa - Gospodarka turystyczna u progu XXI wieku, Poznań, Polska, od 1999-10-14 do 1999-10-15
Tytuł:
Segmentacja przestrzenna zagranicznego rynku turystycznego Polski z punktu widzenia celów i motywów podróży
Źródło:
Gospodarka turystyczna u progu XXI wieku / red. Stefan Bosiacki - Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego, 2000, s. 289-306 - Bibliogr.
ISBN:
83-86336-78-1
Nr:
2168314057
rozdział w materiałach konferencyjnych
216

Tytuł:
Determinanty rozwoju turystyki międzynarodowej = International Tourism Development Determinants
Źródło:
Folia Turistica. - nr 9 (2000) , s. 39-68. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168253510
artykuł w czasopiśmie
217

Tytuł:
Ocena dostępności komunikacyjnej Polski dla turystów zagranicznych
Źródło:
Problemy Turystyki. - vol. 22, 2 (1999) , s. 67-90. - Streszcz.
Tryb dostępu:
Nr:
2168240710
artykuł w czasopiśmie
218

Tytuł:
Informacja o jakości kształcenia dla turystyki w polskich uczelniach : Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Źródło:
Jakość w turystyce - jakość kształcenia kadr dla turystyki - Kraków: Akademia Wychowania Fizycznego, 1999, s. 80-87
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; nr 78)
Nr:
2165903116
rozdział w monografii
219

Tytuł:
Wydatki turystów zagranicznych w Polsce w latach 1991-1994
Źródło:
Turystyka w środowisku społecznym i gospodarczym / red. nauk. Anna Nowakowska - Kraków: Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 1998, s. 141-156 - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; nr 75)
Nr:
2168288819
rozdział w materiałach konferencyjnych
220

Tytuł:
Kultura jako motyw konsumpcji turystycznej i warunki jej wykorzystania w polskiej ofercie dla cudzoziemców = Culture as a Main Component of Tourist Consumption
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 497 (1997) , s. 69-80. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237760
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
221

Tytuł:
Ekonomiczne aspekty turystyki osób o specjalnych potrzebach
Źródło:
Postęp w turystyce na rzecz osób o specjalnych potrzebach = Progress in Tourism of People with Special Needs / red. nauk. Jan Ślężyński, Wacław Petryński - Kraków: Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, 1995, s. 196-198. - Dostępne też w wersji angielskiej "Progress in Tourism of People with Special Needs" s. 391-392 - Bibliogr.
ISBN:
83-901147-4-7
Nr:
2165902263
rozdział w monografii
222

Tytuł:
Wykorzystanie bazy noclegowej i jego determinanty na przykładzie Oddziału "Orbis" S.A. w Krakowie w latach 1986-1992 = The Utilization of the Accommodation Basis and its Determinants : on the Example of PP "Orbis" Hotels in Cracow in the Years 1986-1992
Źródło:
Folia Turistica. - nr 5 (1995) , s. 77-96. - Summ.
Nr:
2165903211
artykuł w czasopiśmie
223

Tytuł:
Economics Aspects of Tourism of People with Special Needs
Źródło:
Progress in Tourism of People with Special Needs = Postęp w turystyce na rzecz osób o specjalnych potrzebach / By Jan Ślężyński and Wacław Petryński - Kraków: Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, 1995, s. 391-392. - Dostępne też w wersji polskiej "Postęp w turystyce na rzecz osób o specjalnych potrzebach" s. 196-198
ISBN:
83-901147-4-7
Nr:
2165902496
rozdział w monografii
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Społeczno-ekonomiczne determinanty uczestnictwa społeczeństwa polskiego w turystyce
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Opis fizyczny:
304 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
28/KT/2/09/S/492
Sygnatura:
NP-1296/Magazyn
Nr:
2168251470
naukowo-badawcze
2

Autor:
Renata Seweryn , Katarzyna Klimek , Krzysztof Borodako , Małgorzata Kryczka-Habina
Tytuł:
Rozwój ruchu turystycznego a potencjał obsługowy przemysłu turystycznego Regionu Małopolski w latach 2000-2005
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Opis fizyczny:
207 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
87/KT/1/2006/S/345
Sygnatura:
NP-1146/Magazyn
Nr:
2166601434
naukowo-badawcze
3

Autor:
Renata Seweryn , Małgorzata Kryczka-Habina , Krzysztof Borodako
Tytuł:
Ruch turystyczny a tendencje rozwojowe bazy noclegowej w Krakowie w latach 1995-2004
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Opis fizyczny:
128 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
90/KT/1/2005/2005/S/262
Sygnatura:
NP-1086/Magazyn
Nr:
2168275499
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Postawy i zachowania konsumentów na rynku turystycznym - czynniki determinujące aktywność turystyczną : raport z badań
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
35 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
79/KT/1/2003/S/085
Sygnatura:
NP-909/Magazyn
Nr:
2168276493
naukowo-badawcze
1
Turystyka wśród form czasu wolnego młodzieży szkolnej pokolenia Z / Renata SEWERYN, Agata NIEMCZYK, Katarzyna KLIMEK. - Warszawa : Difin, 2020. - 207 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-051-4
2
Z Generation in the International Tourism Market / Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN, Agnieszka Smalec // Economic and Social Development. - 38 (2019), s. 123-132. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.esd-conference.com/upload/book_of_proceedings/Book_of_Proceedings_esdRabat2019_Online.pdf. - ISSN 1849-6903
3
Gender as a Determinant of Tourism Activity of the Inhabitants of European Countries / Renata SEWERYN, Agata NIEMCZYK, Agnieszka Smalec // Economic and Social Development. - 38 (2019), s. 431-440. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.esd-conference.com/upload/book_of_proceedings/Book_of_Proceedings_esdRabat2019_Online.pdf. - ISSN 1849-6903
4
System preferencji polskiej młodzieży w ocenie atrakcyjności turystycznej destynacji = System of Preferences of Polish Youth in the Evaluation of Tourist Attractiveness of a Destination / Renata SEWERYN // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 20, z. 2, cz. 2 (2019), s. 121-135. - Summ.. - Tytuł numeru: Produkt turystyczny Innowacje - Marketing - Zarządzanie. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XX_2_2.pdf. - ISSN 1733-2486
5
Branża spotkań w Krakowie 2018 = The Meetings Industry in Krakow 2018 / zespół autorski: Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO (kierownik zespołu), Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2019. - 80 s. : il. ; 30 cm. - Pełny tekst: https://convention.krakow.pl/zalacznik/338911
6
Assessment of the Economic Impact of the Meetings Industry on the City of Krakow / Krzysztof BORODAKO, Renata SEWERYN, Jadwiga BERBEKA, Agata NIEMCZYK, Rob Davidson, Krzysztof JAKÓBIK // Argumenta Oeconomica. - nr 2 (43) (2019), s. 191-211. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/141942. - ISSN 1233-5835
7
Cooperation between Local Government and Non-governmental Organizations as a Platform for the Development of Social Dialogue / Agnieszka Smalec, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN // Economic and Social Development. - 42 (2019), s. 358-364. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.esd-conference.com/upload/book_of_proceedings/Book_of_Proceedings_esdLondon2019_Online.pdf. - ISSN 1849-6903
8
Przedstawiciele pokolenia Z jako uczestnicy ruchu turystycznego : potrzeby - motywacje - zachowania / Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN, Katarzyna KLIMEK. - Warszawa : Difin, 2019. - 140 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-797-1
9
Podsumowanie / Renata SEWERYN // W: Wizerunek miasta w aspekcie wielkich wydarzeń religijnych / red. nauk. Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Seria: Zarządzanie - Turystyka - Rekreacja - Sport). - S. 153-157. - ISBN 978-83-812-8553-7 ; 978-83-812-8554-4
10
Turystyka religijna w Krakowie w latach 2012-2016 / Renata SEWERYN // W: Wizerunek miasta w aspekcie wielkich wydarzeń religijnych / red. nauk. Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Seria: Zarządzanie - Turystyka - Rekreacja - Sport). - S. 81-97. - ISBN 978-83-812-8553-7 ; 978-83-812-8554-4
11
Kto poleca obszary recepcji, czyli socjodemograficzne determinanty charakteru komunikacji WoM w turystyce (na przykładzie Krakowa) = Who Recommends the Reception Areas, or Socio-Demographic Determinants of Nature of Wom Communication in the Tourism (on the Example of Krakow) / Renata SEWERYN // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - (Ekonomia ; 13). - nr 350 (2018), s. 54-64. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/333506/edition/315184/content?ref=desc. - ISSN 2083-8611
12
Ruch turystyczny w Krakowie w 2018 roku. T. 4, Analiza porównawcza ruchu turystycznego w Krakowie w pierwszym kwartale 2018 roku na podstawie danych GUS i badań ankietowych w relacji do danych rocznych z lat 2014-2017 / autorzy: Krzysztof Borkowski - kier. projektu, Tadeusz GRABIŃSKI, Renata SEWERYN, Leszek Mazanek, Ewa Grabińska ; koordynator MOT: Paweł Mierniczak, Jan Wieczorkowski. - Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2018. - 627 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - (Ruch Turystyczny w Krakowie, ISSN 2299-2863 ; nr 4/2018). - ISBN 978-83-65249-93-7. - Pełny tekst: http://www.mot.krakow.pl/media/badanie-ruchu-turystycznego/brtkrk-i_kwartal_2018_kb_628.pdf
13
Problem infotopii informacji na przykładzie danych GUS pochodzących ze sprawozdań o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego KT-1 z lat 2003-2017 dla miasta Krakowa = The Problem of Information Infotopia Presented on the Example of GUS Data Extracted from the Reports Regarding Tourism Usage of KT-1 Accommodation Facility for the City of Krakow in the Period of 2003-2017 / Krzysztof Borkowski, Tadeusz GRABIŃSKI, Renata SEWERYN, Leszek Mazanek, Ewa Grabińska // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. - R. 7, t. 13, nr 1 (2018), s. 5-28. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wste.edu.pl/materialyII/ZESZ_NAUK/zn13.pdf. - ISSN 2084-8722
14
Motywacje wolontariuszy i ich rola w promocji turystycznej miejsca organizacji ŚDM (na przykładzie Krakowa) = Motivations of Volunteers and their Role in the Tourist Promotion of the Location of World Youth Day (On the Example of Krakow) / Renata SEWERYN // Ekonomiczne Problemy Turystyki = Economic Problems of Tourism. - nr 1(41) (2018), s. 139-147. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/ept/pl/issue/871/article/14596/. - ISSN 1644-0501
15
Ruch turystyczny w Krakowie w 2017 roku : monografia. T. 1 / autorzy: Krzysztof Borkowski - red. nauk., Tadeusz GRABIŃSKI, Renata SEWERYN, Leszek Mazanek, Ewa Grabińska ; koordynator MOT: Paweł Mierniczak, Jan Wieczorkowski. - Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2018. - 341 s. : il. ; 30 cm. - Dostępny w World Wide Web. - (Ruch Turystyczny w Krakowie, ISSN 2299-2863 ; nr 1/2018). - ISBN 978-83-65249-93-7. - Pełny tekst: http://www.mot.krakow.pl/media/badanie-ruchu-turystycznego/raport-brt-17_tom_1.pdf
16
Dochody i wydatki państwa : o dochodach i wydatkach państwa związanych z rozwojem turystyki i rekreacji / Renata SEWERYN // W: Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej / red. nauk. Bartosz Szczechowicz. - Warszawa : PWN, 2018. - S. 517-572. - Streszcz. - ISBN 978-83-01-19809-1
17
Branża spotkań w Krakowie 2017 = The Meetings Industry in Krakow 2017 / zespół autorski: Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO (kierownik zespołu), Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2018. - 80 s. : il. ; 30 cm. - Pełny tekst: https://convention.krakow.pl/zalacznik/311238
18
Turystyka miejska mieszkańców wsi : (na przykładzie turystów odwiedzających Kraków) = Rural Citizen, Urban Tourist - the Example of Tourists from Rural Areas Visiting Kraków / Renata SEWERYN, Agata NIEMCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 4 (976) (2018), s. 39-58. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1632/1169. - ISSN 1898-6447
19
Sustainable Tourism in the Activities of City Authorities : Poland - Case Study / Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN, Agnieszka Smalec // European Journal of Service Management. - vol. 28, no. 4, t. 2 (2018), s. 283-297. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2450-8535
20
Rynek pieniądza : o roli pieniądza w kształtowaniu podaży i popytu na usługi turystyczne i rekreacyjne / Renata SEWERYN // W: Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej / red. nauk. Bartosz Szczechowicz. - Warszawa : PWN, 2018. - S. 363-403. - Streszcz. - ISBN 978-83-01-19809-1
21
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Dilemmas of the Changing Economy / ed. by Renata OCZKOWSKA, Renata SEWERYN. - Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - 192 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-65907-36-3 ; 978-83-65907-37-0. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/3f/6a/CFM%20stud_2018_PDF%20ONLINE.pdf
22
Tourism and Employment - a Comparative Analysis of Poland and Croatia / Renata SEWERYN, Agata NIEMCZYK // Congress Tourism & Hospitality Industry. - (2018), s. 396-406. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://thi.fthm.hr/congress-proceedings/category/5-2018?start=20. - ISSN 1848-4581
23
Polskie "sieciaki" na rynku turystycznym na przykładzie odwiedzających Kraków = Polish "Net Generation" on the Tourism Market on the Example of the Visitors of Kraków / Renata SEWERYN // Marketing i Zarządzanie. - nr 2 (52) (2018), s. 175-187. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : ewolucja i nowe obszary. - Bibliogr. - ISSN 2450-775X
24
The Image of the City in Terms of Religious Megaevents (by the Example of WYD 2016) / Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN // Congress Tourism & Hospitality Industry. - (2018), s. 299-309. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://thi.fthm.hr/congress-proceedings/category/5-2018?start=20. - ISSN 1848-4581
25
Wizerunek miasta w aspekcie wielkich wydarzeń religijnych / red. nauk. Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - 180 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Seria: Zarządzanie - Turystyka - Rekreacja - Sport). - ISBN 978-83-812-8553-7 ; 978-83-812-8554-4
26
Wpływ ekonomiczny turystyki na gospodarkę Krakowa / Renata SEWERYN, Jadwiga BERBEKA, Agata NIEMCZYK, Krzysztof BORODAKO. - Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2017. - 83 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.mot.krakow.pl/media/badanie-ruchu-turystycznego/wplyw-ekonomiczny-turystyki-na-gospodarke-krakowa-2016.pdf
27
Ruch turystyczny w Krakowie w 2016 roku : monografia / autorzy: Krzysztof Borkowski - red. nauk., Tadeusz GRABIŃSKI, Renata SEWERYN, Leszek Mazanek, Ewa Grabińska ; koordynator MOT: Paweł Mierniczak, Jan Wieczorkowski. - Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2017. - 274 s. : il. ; 30 cm. - Dostępny w World Wide Web. - (Ruch Turystyczny w Krakowie, ISSN 2299-2863 ; nr 1/2017). - ISBN 978-83-65249-27-2. - Pełny tekst: https://www.bip.krakow.pl/plik.php?zid=185106&wer=0&new=t&mode=shw
28
Technologie informacyjne i komunikacyjne - wprowadzenie w problematykę / Renata SEWERYN // W: Technologie informacyjne i komunikacyjne na rynku turystycznym / red. nauk. Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Seria: Zarządzanie - Turystyka - Rekreacja - Sport). - S. 11-29. - ISBN 978-83-255-9252-3 ; 978-83-255-9253-0
29
Religious Tourism in the Cities (by the Case of Krakow) / Renata SEWERYN, Agata NIEMCZYK // W: Knowledge, Economy, Society : Selected Problems of Dynamically Developing Areas of the Economy / ed. by Renata SEWERYN, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 289-300. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-13-4 ; 978-83-65907-14-1
30
Pokolenie Baby Boomers na rynku turystycznym na przykładzie odwiedzających Kraków = Generation of Baby Boomers in the Tourism Market (on the Example of Tourists Visiting Kraków) / Renata SEWERYN // Marketing i Zarządzanie. - nr 2 (48) (2017), s. 105-116. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : orientacja na klienta we współczesnym świecie. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/miz/file/article/download/11353/45937.pdf. - ISSN 2450-775X
31
Wydział Zarządzania UEK po 25 latach działalności / Renata SEWERYN // Kurier UEK. - nr 1 (71) (2017), s. 50-51. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71. - ISSN 1689-7757
32
The Role of Social Media in an Assessment of the Factors of a Tourist Destinations Success : a Case Study of Cracow / Renata SEWERYN, Agata NIEMCZYK, Krzysztof FIRLEJ // Economics & Sociology. - vol. 10, nr 2 (2017), s. 252-266. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.economics-sociology.eu/files/23_396_Seweryn_Niemczyk_Firlej.pdf. - ISSN 2071-789X
33
The Significance of Genius Loci in Tourism : (on the Example of Krakow in the Years 2012-2016) / Krzysztof Borkowski, Renata SEWERYN, Ewa Grabińska // W: Aktuální problémy cestovního ruchu : cestovní ruch jako křižovatka poznatků : recenzovaný sborník z mezinárodní konference = Topical Issues of Tourism : Tourism as a Crossroads of Knowledge : Peer-reviewed Conference Proceedings of the International Conference / ed. Stanislava Pachrová, Ivica Linderová, Martina Doležalová. - Jihlavě : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2017. - S. 29-39. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-88064-30-5. - Pełny tekst: https://www.vspj.cz/soubory/download/id/6444
34
Wkład turystyki w PKB Polski na tle innych krajów Unii Europejskiej = The Contribution of Tourism to GDP of Poland and Other European Union Countries / Renata SEWERYN // Handel Wewnętrzny. - R. 63, nr 4 (369), t. 2 (2017), s. 220-232. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_4-2017-t-2.pdf. - ISSN 0438-5403
35
Branża spotkań w Krakowie 2016 = The Meetings Industry in Krakow 2016 / zespół autorski: Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO (kierownik zespołu), Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017. - 71 s. : il. ; 30 cm. - Pełny tekst: https://convention.krakow.pl/zalacznik/301056
36
Uczestnicy megawydarzenia - światowych dni młodzieży. (Nie)typowa grupa turystów w Krakowie w 2016 r. = Participants of Mega Event - World Youth Days. A (Non)Typical Group Of Tourists In Cracow In 2016 / Renata SEWERYN // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 473 (2017), s. 519-528. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/37552/Seweryn_Uczestnicy_Megawydarzenia_Swiatowych_Dni_Mlodziezy_2017.pdf. - ISSN 1899-3192
37
Ekonomiczny wpływ Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 na gospodarkę miasta [on-line] / Renata SEWERYN, Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO, Agata NIEMCZYK. - Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2017. - 73 s. : il. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.mot.krakow.pl/media/badanie-ruchu-turystycznego/ekonomiczny-wplyw-sdm-na-gospodarke-miasta-2016.pdf
38
Knowledge, Economy, Society : Selected Problems of Dynamically Developing Areas of the Economy / ed. by Renata SEWERYN, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - 343 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-65907-13-4 ; 978-83-65907-14-1
39
Demograficzno-geograficzne determinanty oceny bezpieczeństwa w turystyce : (na przykładzie badań uczestników ŚDM Kraków 2016) = Geo-demographic Determinants of Safety Assessment in Tourism : (Example of Participants of WYD Krakow 2016) / Renata SEWERYN // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 18, z. 8, cz. 3 (2017), s. 29-44. - Summ.. - Tytuł numeru: Region turystyczny - zarządzanie i rozwój: narzędzia, metody, szanse, wyzwania, perspektywy. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-8-3.pdf. - ISSN 1733-2486
40
Tourist Activity of Four Generations of Contemporary Europeans / Renata SEWERYN // W: Global Challenges of National Economies Development. Part 3 = Globalìzacìjnì vikliki rozvitku nacìonalʹnih ekonomìk / red. A.A. Mazarakì. - Kiïv : Kiïvsʹkij nacìonalʹnij torgovelʹno-ekonomìčnij unìversitet, 2016. - S. 587-600. - Bibliogr. - ISBN 978-966-629-794-8 ; 978-966-629-797-9
41
Implementation of Tourist Mobility Research Model in an Integrated Study of Tourist Traffic in Polish Metropolitan Cities / Krzysztof Borkowski, Ewa Grabińska, Renata SEWERYN // W: Aktuální problémy cestovního ruchu : místní bohatství a cestovní ruch = Topical Issues of Tourism : Local Heritage and Tourism / ed. Stanislava Pachrová, Martina Doležalová. - Jihlavě : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2016. - S. 41-50. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-88064-21-3. - Pełny tekst: http://www.vspj.cz/soubory/download/id/5649
42
Zakończenie / Jadwiga BERBEKA, Renata SEWERYN // W: Zmiany zachowań turystycznych Polaków i ich uwarunkowań w latach 2006-2015 / red. nauk. Jadwiga BERBEKA. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 184-189. - ISBN 978-83-65173-43-0 ; 978-83-65173-44-7
43
Ruch turystyczny w Krakowie 2016 : uczestnicy Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku : monografia / autorzy: Krzysztof Borkowski - red. nauk., Tadeusz GRABIŃSKI, Antoni Jackowski, Maciej Ostrowski, Renata SEWERYN, Roman Bogacz, Elżbieta Bilska-Wodecka, Izabela Sołjan, Marek Łabaj, Bożena Alejziak, Ewa Grabińska, Franciszek Mróz, Jadwiga Sobczuk, Justyna Liro, Leszek Mazanek ; koordynator MOT: Paweł Mierniczak, Jan Wieczorkowski ; Koordynator UM Krakowa: Katarzyna Gądek, Rafał Perłowski. - Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2016-2017. - 188 s. : il. ; 30 cm. - Dostępny w World Wide Web. - (Ruch Turystyczny w Krakowie, ISSN 2299-2863 ; nr 2/2017). - ISBN 978-83-65249-94-4. - Pełny tekst: http://www.mot.krakow.pl/media/badanie-ruchu-turystycznego/uczestnicy-swiatowych-dni-mlodziezy-2016.pdf
44
Tourism Aspects of the Healthy Lifestyle of the Poles : (Based on the Results of a Questionnaire Survey) / Renata SEWERYN, Agata NIEMCZYK // W: Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management / ed. by Renata OCZKOWSKA, Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 381-390. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/8b/2e/CFM_2016_02_online.pdf
45
The Importance of Internal Marketing for Market Success in Tourism / Renata SEWERYN // W: Management and Marketing Trends in Theory and Practice / ed. Štefan Hittmár. - Zilina : University Publishing Centre, University of Zilina, 2016. - S. 43-46. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-554-1297-9
46
Determinanty zachowań turystycznych Polaków w latach 2006, 2009 i 2015 : (na podstawie wyników badań własnych) / Renata SEWERYN // W: Zmiany zachowań turystycznych Polaków i ich uwarunkowań w latach 2006-2015 / red. nauk. Jadwiga BERBEKA. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 125-166. - ISBN 978-83-65173-43-0 ; 978-83-65173-44-7
47
Internet czynnikiem dywergencji w zachowaniach turystycznych Polaków : (w świetle wyników badań) = Internet as a Divergence Factor in Tourist Behaviors of Poles : (on the Basis of Survey Results) / Renata SEWERYN // Marketing i Zarządzanie. - nr 3 (44) (2016), s. 177-187. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : konsument i przedsiębiorstwo w kontekście zmian w otoczeniu - handel i usługi. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/miz/es/issue/155/article/2365/. - ISSN 2450-775X
48
Branża spotkań w Krakowie 2015 = The Meetings Industry in Krakow 2015 / zespół autorski: Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO (kierownik zespołu), Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN, Piotr Zmyślony. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2016. - 53 s. : il. ; 30 cm. - Pełny tekst: http://convention.krakow.pl/zalacznik/271600
49
Podsumowanie / Renata SEWERYN // W: Turystyka muzealna : przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie / red. Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków : Proksenia, 2015. - (Monografie o Tematyce Turystycznej ; 22). - S. 187-195. - ISBN 978-83-60789-58-2
50
Generations X and Y as Participants of Tourist Movement : (by the Case of the Visitors to Krakow) / Renata SEWERYN, Agata NIEMCZYK // W: Turizmat v epohata na transformatsiya : sbornik s dokladi ot yubileyna mezhdunarodna nauchna konferentsiya, posvetena na 50-godishninata ot sazdavaneto na spetsialnost "Turizam" v Ikonomicheski universitet - Varna / red. Tanya Dabeva. - Varna : Izdatelstvo "Nauka i ikonomika", 2015. - S. 73-81. - Summ. - ISBN 978-954-21-0864-1
51
Wkład turystyki w tworzenie miejsc pracy w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej po 1989 roku = The Contribution of Tourism to Create Jobs in Poland Against the Background of the Selected Countries of the European Union After 1989 / Renata SEWERYN // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 1 (41) (2015), s. 390-399. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Gospodarka Polski 1990-2014 : nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/85925/27%20Seweryn%20R..pdf. - ISSN 1898-5084
52
Innowacje w przedsiębiorstwach turystycznych w opinii klientów (na przykładzie Kopalni Soli w Wieliczce) = Innovations in Tourist Enterprises in the Opinion of Customers (on the Example of the Wieliczka Salt Mine) / Renata SEWERYN, Agata NIEMCZYK // Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu : kwartalnik. - Nr 50 (2015), s. 136-145. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.awf.wroc.pl/files_mce/INNE%20JEDNOSTKI/Rozprawy%20Naukowe/2015/rozprawy_naukowe_50.pdf. - ISSN 0239-4375
53
The Role of Local Tourism Attractions in the Forming of the Tourism Destination Image (on the Example of Cracow) / Renata SEWERYN // W: Theory of Management 8 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers / ed. Štefan Hittmár. - Zilina : University of Zilina, 2015. - S. 117-120. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-554-1127-9
54
Information Society and Its Participation in Tourism / Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN // W: Turizmat v epohata na transformatsiya : sbornik s dokladi ot yubileyna mezhdunarodna nauchna konferentsiya, posvetena na 50-godishninata ot sazdavaneto na spetsialnost "Turizam" v Ikonomicheski universitet - Varna / red. Tanya Dabeva. - Varna : Izdatelstvo "Nauka i ikonomika", 2015. - S. 30-38. - Summ. - ISBN 978-954-21-0864-1
55
Ruch turystyczny w Krakowie w 2015 roku : monografia / autorzy: Krzysztof Borkowski - red. nauk., Tadeusz GRABIŃSKI, Renata SEWERYN, Anna Wilkońska, Leszek Mazanek, Ewa Grabińska ; koordynator MOT: Paweł Mierniczak, Jan Wieczorkowski. - Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2015. - 269 s. : il. ; 30 cm. - Dostępny w World Wide Web. - (Ruch Turystyczny w Krakowie, ISSN 2299-2863 ; nr 1/2015). - ISBN 978-83-65249-27-2. - Pełny tekst: https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/149573/karta
56
Rozpoznawalność i atrakcyjność Muzeum Narodowego w Krakowie w opinii turystów odwiedzających miasto / Michał RUDNICKI, Jadwiga BERBEKA, Renata SEWERYN // W: Turystyka muzealna : przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie / red. Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków : Proksenia, 2015. - (Monografie o Tematyce Turystycznej ; 22). - S. 131-186. - ISBN 978-83-60789-58-2
57
Podróżujące rodziny, czyli jak towarzystwo dzieci różnicuje zachowania konsumentów turystów = Travelling Families, or How the Company of Children Differentiates the Consumers Tourists Behaviors / Renata SEWERYN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 865). - nr 38 (2015), s. 149-159. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty. Konsument na tle zmian zachodzących w otoczeniu. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/865/ZN_865.pdf#page=149&view=Fit. - ISSN 1509-0507
58
Zwiedzanie muzeów głównym motywem przyjazdu do Krakowa / Jadwiga BERBEKA, Dominik ZIARKOWSKI, Renata SEWERYN // W: Turystyka muzealna : przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie / red. Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków : Proksenia, 2015. - (Monografie o Tematyce Turystycznej ; 22). - S. 59-75. - ISBN 978-83-60789-58-2
59
Profil turysty pozyskującego informacje o destynacji z mediów społecznościowych (na przykładzie odwiedzających Kraków) = Profile of a Tourist Acquiring Information on the Destination from Social Media (on the Example of Tourists Visiting Cracow) / Renata SEWERYN // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 379 (2015), s. 439-447. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
60
Turystyka muzealna : przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie / red. Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków : Proksenia, 2015. - 211 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Monografie o Tematyce Turystycznej ; 22). - ISBN 978-83-60789-58-2
61
Metodyka badań własnych / Krzysztof BORODAKO, Renata SEWERYN // W: Turystyka muzealna : przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie / red. Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków : Proksenia, 2015. - (Monografie o Tematyce Turystycznej ; 22). - S. 77-84. - ISBN 978-83-60789-58-2
62
Branża spotkań w Krakowie 2014 = The Meetings Industry in Krakow 2014 / zespół autorski: Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO (kierownik zespołu), Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2015. - 43 s. : il. ; 30 cm. - Pełny tekst: http://www.icekrakow.pl/raport-przemysl-spotkan-w-krakowie-2014.pdf
63
3.0 Marketing in Museum Tourism? / Renata SEWERYN, Agata NIEMCZYK // W: Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 485-493. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7
64
Consumption of Specific Tourist Products - the Value of Participation in Mega-event and Its Influence in Shaping Visitor Loyalty to a Destination / Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN // Journal of International Studies. - Vol. 7, No 1 (2014), s. 109-121. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://149.156.208.58/bibl_ae_zasoby/gospodarka/pdf/171310979.pdf. - ISSN 2071-8330
65
Korzystanie z usług przewodnickich w dobie rozwoju nowoczesnych technologii na przykładzie Krakowa = Using the Guide Services in the Time of High Technology Developments on the Example of Krakow / Renata SEWERYN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 824). - nr 35 (2014), s. 61-73. - Summ.. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty. Wieloaspektowość problemów marketingu w jednostkach samorządu terytorialnego i instytucjach publicznych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/824/ZN_824.pdf. - ISSN 1509-0507
66
Ruch turystyczny w Krakowie w 2014 roku : monografia : (badania triangulacyjne) / kier. projektu: Krzysztof Borkowski ; zespół: Tadeusz GRABIŃSKI, Krzysztof Borkowski, Renata SEWERYN, Anna Wilkońska, Leszek Mazanek, Ewa Grabińska ; koordynator MOT: Paweł Mierniczak, Jan Wieczorkowski. - Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2014. - 359 s. : il. ; 30 cm. - Projekt zrealizowany przez Małopolską Organizację Turystyczną na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa. - Dostępny w World Wide Web. - (Ruch Turystyczny w Krakowie, ISSN 2299-2863). - Pełny tekst: https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/129953/karta
67
Wyższe wykształcenie jako determinanta zachowań konsumentów turystów = Higher Level of Education as a Determinant of Tourist Behaviour / Renata SEWERYN // W: Ewolucja podaży i popytu w turystyce : monografia naukowa wieloautorska : [VII Gremium Ekspertów Turystyki, 10-12 grudnia 2014 r. Kraków-Sucha Beskidzka / red. nauk. Bartłomiej Walas, Jadwiga Sobczuk]. - Sucha Beskidzka : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii, 2014. - (Monografia Nukowa / Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej). - S. 31-48. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-926999-2-7
68
Dochód jako determinanta uczestnictwa w turystyce mieszkańców wybranych krajów Unii Europejskiej = Income as a Determinant of the Participation in Tourism of the Inhabitants of Selected Countries of the European Union / Renata SEWERYN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 807). - nr 3 (27) (2014), s. 277-293. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Krajowy i międzynarodowy rynek turystyczny. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/807/ZN_807.pdf. - ISSN 1644-0501
69
Wpływ płci na zachowania turystyczne : (na podstawie wyników badań ruchu turystycznego w Krakowie) / Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN // W: Turystyka wobec zmian współczesnego świata : strategie, marketing, programowanie / red. nauk. Agnieszka Niezgoda, Grzegorz Gołembski. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 209-223. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-807-5
70
Motives for Tourist Trips to Urban Areas and City Management / Renata SEWERYN // W: Theory of Management 7 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers / ed. Štefan Hittmár. - Zilina : University of Zilina, 2014. - S. 260-262. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-554-0954-2
71
Podsumowanie / Renata SEWERYN // W: Muzea jako atrakcje turystyczne (w opinii odwiedzających Kraków) / kierownik tematu: Jadwiga BERBEKA. - (2014), s. 255-264
72
Funkcjonowanie i ocena programu "Moje boisko Orlik 2012" : (na terenie województwa małopolskiego) / red. Jadwiga BERBEKA ; zespół aut.: Jadwiga BERBEKA, Zbigniew BOREK, Krzysztof BORODAKO, Karol GÖRNER, Krzysztof LIPECKI, Agata NIEMCZYK, Michał RUDNICKI, Józef SALA, Renata SEWERYN, Dominik ZIARKOWSKI. - Kraków : UKiP J&D Gębka, 2014. - 230 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60837-78-8
73
Wpływ ekonomiczny przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa : Raport z realizacji projektu pt. "Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie: ocena i monitorowanie wpływu ekonomicznego przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa przy wykorzystaniu dobrych praktyk ze Szwajcarii" / Krzysztof BORODAKO, Jadwiga BERBEKA, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków : Krakowskie Biuro Festiwalowe, 2014. - 68 s. : il. ; 30 cm. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 978-83-61816-67-6. - Pełny tekst: https://convention.krakow.pl/zalacznik/172183#http://convention.krakow.pl/zalacznik/238664
74
Rola innowacyjnych produktów turystycznych w kreowaniu wizerunku obszaru recepcji (na przykładzie Podziemi Rynku Głównego w Krakowie) = The Role of lnnovative Tourist Products in Creating the Image of Reception Area (on the Example of the Main Square Underground in Cracow) / Renata SEWERYN // Handel Wewnętrzny. - nr 6 (353) (2014), s. 299-312. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0438-5403
75
Podobieństwa i różnice w wizerunku marki "Kraków" wśród turystów zagranicznych = Similarities and Differences in the Brand Image of "Kraków" among Foreign Tourists / Renata SEWERYN // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej : studia i materiały. - nr 5 (2014), s. 56-70. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wste.edu.pl/materialyII/ZESZ_NAUK/ZN_nr_5.pdf. - ISSN 2084-8722
76
Zwiedzanie głównym motywem przyjazdu do Krakowa / Renata SEWERYN // W: Muzea jako atrakcje turystyczne (w opinii odwiedzających Kraków) / kierownik tematu: Jadwiga BERBEKA. - (2014), s. 92-113
77
Turystyka miejska Francuzów na przykładzie Krakowa = Urban Tourism of Frenchmen on the Example of Cracow / Renata SEWERYN // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 147 (2013), s. 117-132. - Summ.. - Tytuł numeru: Turystyka miejska : prawidłowości i determinanty rozwoju. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=82424&from=publication. - ISSN 2083-8611
78
Orientacja na kluczowych klientów - paradygmat w zarządzaniu obszarem recepcji turystycznej we współczesnych warunkach rynkowych / Renata SEWERYN // W: Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki / red. Robert Pawlusiński. - Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2013. - S. 207-214. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88424-96-0
79
Targi jako platforma bezpośredniej komunikacji branżowej (w świetle opinii zwiedzających Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro 2012) = Fairs as a Platform of the Trade Direct Communication (on the Basis of the Opinions of Visitors of International Food Service Trade Fair EuroGastro 2012) / Renata SEWERYN, Agata NIEMCZYK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 304 (2013), s. 283-290. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka turystyczna w regionie : rynek turystyczny - współczesne trendy, problemy i perspektywy jego rozwoju. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
80
Ruch turystyczny w Krakowie w 2013 roku : raport końcowy : (opracowanie autorskie) / Tadeusz GRABIŃSKI, Krzysztof Borkowski (kier. projektu), Renata SEWERYN, Anna Wilkońska, Leszek Mazanek ; koordynator MOT: Paweł Mierniczak, Jan Wieczorkowski. - Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2013. - 208 s. : il. ; 30 cm. - Projekt zrealizowany przez Małopolską Organizację Turystyczną na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa. - Dostępny w World Wide Web. - (Ruch Turystyczny w Krakowie, ISSN 2299-2863). - Pełny tekst: https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/115093/karta
81
A Visit to the Museum Auschwitz-Birkenau as an Element of Tourist Stay in Krakow (in the Years 2008-2011) / Renata SEWERYN // W: Martyrology Tourism - Polish Perspective / ed. Jadwiga BERBEKA. - Kraków : Wydawnictwo Proksenia, 2013. - (Monografie o Tematyce Turystycznej ; 16). - S. 101-114. - ISBN 978-83-60789-45-2
82
Długość pobytu na obszarze recepcji jako wyznacznik zachowań konsumentów - turystów (na przykładzie badań ruchu turystycznego w Krakowie) = Duration of Stay in the Area of Reception as a Determinant of Consumer Tourists' Behaviour (on the Example of Surveys of Tourist Movement in Krakow) / Renata SEWERYN // Handel Wewnętrzny. - nr 4A, t. 1 (2013), s. 143-154. - Summ., streszcz., rez.. - Tytuł numeru: Temporalne aspekty zachowań konsumentów. - Bibliogr. - ISSN 0438-5403
83
Przemysł spotkań w Krakowie oraz Małopolsce w 2012 r. / zespół autorski: Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO (kier. zespołu), Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2013. - 73 s. : il. ; 30 cm. - Raport przygotowany na zlecenie Biura Kongresów Urzędu Miasta Krakowa. Zleceniobiorcą projektu badawczego jest Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - Pełny tekst: http://convention.krakow.pl/zalacznik/24563
84
Próba oceny programu "Moje boisko Orlik 2012" w Małopolsce / Michał RUDNICKI, Karol GÖRNER, Jadwiga BERBEKA, Renata SEWERYN // W: Funkcjonowanie i ocena programu "Moje boisko Orlik 2012" : na terenie województwa małopolskiego / kierownik tematu: Jadwiga BERBEKA. - (2013), s. 155-187
85
Rola lokalnych społeczności w kształtowaniu zadowolenia i lojalności turystów na przykładzie Krakowa = The Role of Local Communities in Tourists' Satisfaction and Loyalty Forming on the Example Cracow / Renata SEWERYN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 775). - nr 30 (2013), s. 515-530. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : orientacja marketingowa jednostek samorządu terytorialnego i instytucji publicznych. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/775/ZN_775.pdf. - ISSN 1509-0507
86
Kraków jako destynacja turystyczna / Krzysztof BORODAKO, Dominik ZIARKOWSKI, Renata SEWERYN, Krzysztof LIPECKI // W: Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie / red. Jadwiga BERBEKA. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 85-146. - ISBN 978-83-62511-67-9. - Pełny tekst: http://fundacjauek.krakow.pl/raport_euro2012/index.html#/84/
87
Skutki Euro 2012 dla turystyki w Krakowie / Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN // W: Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie / red. Jadwiga BERBEKA. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 201-239. - ISBN 978-83-62511-67-9. - Pełny tekst: http://fundacjauek.krakow.pl/raport_euro2012/index.html#/200/
88
Managing a Customer's Expectations in Tourism as a Determinant of their Satisfaction / Renata SEWERYN // W: Marketing Trends in Theory and Practice / ed. Štefan Hittmár. - Zilina : Faculty of Management Science and Informatics, University of Zilina; Institute of Management by Univeristy of Zilina, 2013. - S. 140-143. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-554-0737-1. - Pełny tekst: http://rseweryn.com/web/pdf/Seweryn_Exp_EN.pdf
89
Socio-demographic Determinants of Tourists' Susceptibility to Word-of-mouth Marketing (on the Example of Tourists Visiting Cracow) / Renata SEWERYN // W: The 2nd International Conference ICTIC 2013 : Proceedings in Conference of Informatics and Management Sciences : 25-29. March 2013 / ed. Karol Matiaško, Anton Lieskovský, Michal Mokryš. - Žilina, Slovak Republic : EDIS-Publishing Institution of the University of Zilina, 2013. - (Proceedings in Conference of Informatics and Management Sciences, ISSN 1339-231X ; Vol. 2, nr 1). - S. 119-124. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-554-0648-0. - Pełny tekst: http://www.ictic.sk/archive/?vid=1&aid=31&kid=50201-73&q=f1&s=bcaea105
90
Kryzys gospodarczy a ewolucja marki Kraków w opinii hiszpańskich turystów // Współczesne Zarządzanie : kwartalnik środowisk naukowych i liderów biznesu = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 1 (2013), s. 51-61. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=171252577. - ISSN 1643-5494
91
Europejska młodzież jako konsumenci na współczesnym rynku turystycznym = European Youths as Consumers in the Contemporary Tourist Market / Renata SEWERYN // Handel Wewnętrzny. - Maj-czerwiec [nr spec.] : zachowania konsumenckie - badania, uwarunkowania, różnice, T. 1 (2012), s. 453-463. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0438-5403
92
Lojalność odwiedzających wyzwaniem dla obszaru recepcji turystycznej w obecnych warunkach rynkowych = The Loyalty of Visitors as a Challenge for the Tourist Destination Area in Current Market Conditions / Renata SEWERYN // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 258 (2012), s. 24-34. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Wyzwania współczesnej polityki turystycznej : problemy funkcjonowania rynku turystycznego. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
93
Wartość usług turystycznych dla klienta jako instrument budowania jego lojalności wobec obszaru recepcji turystycznej (na przykładzie Krakowa) = Customer Value from Tourist Services as the Instrument of Building the Loyalty to the Destination Area (on the Example of Krakow) / Renata SEWERYN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 709). - nr 23 (2012), s. 201-216. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : strategie marketingowe miast i regionów. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/709/ZN_709.pdf. - ISSN 1509-0507
94
An Analysis of Incentive Travel in Krakow in 2008-2009 = Analiza podróży motywacyjnych zorganizowanych w Krakowie w latach 2008-2009 / Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO, Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 890 (2012), s. 105-122. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
95
Muzeum Auschwitz-Birkenau jako komponent wartości pobytu turystycznego w Krakowie (w latach 2008-2010) / Renata SEWERYN // W: Turystyka martyrologiczna w Polsce : na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau / red. nauk. Jadwiga BERBEKA. - Kraków : Wydawnictwo Proksenia, 2012. - (Monografie o Tematyce Turystycznej ; 15). - S. 85-105. - ISBN 978-83-60789-43-8
96
Kreowanie wartości dla klienta przez obszar recepcji turystycznej = The Creation of Customer Value by Tourism Areas / Renata SEWERYN. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - 269 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 220). - ISBN 978-83-7252-602-1
97
Kraków jako destynacja turystyczna / [Krzysztof BORODAKO], [Dominik ZIARKOWSKI], [Renata SEWERYN], [Krzysztof LIPECKI] // W: Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie / kierownik tematu: Jadwiga BERBEKA. - (2012), s. 73-128
98
Kryzys XXI wieku a zmiany w popycie na usługi turystyczne (na przykładzie Krakowa) = The 21st Century Crisis and the Changes in Demand for Tourist Services (the Case of Krakow) / Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN // Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej. - nr 35 (2012), s. 92-105. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1428-1457
99
Partnership in the Management of Tourism Destination Area Through Customer Value - Concept, Types and Rules of Operation / Renata SEWERYN // W: Regional Management : Theory, Practice and Development / ed. Štefan Hittmár. - Zilina : Faculty of Management Science and Informatics, University of Zilina; Institute of Management by Univeristy of Zilina, 2012. - S. 215-219. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-554-0558-2
100
Tendencies in the Meeting Industry in Krakow in the Years 2008-2011 / Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO, Renata SEWERYN, Agnieszka NIEMCZYK, Katarzyna KLIMEK // W: Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK. - Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2012. - S. 107-123. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-07-5
101
Ruch turystyczny w Krakowie generatorem popytu na wycieczki do Oświęcimia-Brzezinki = The Tourist Movement in Cracow as a Generator of the Demand for Excursions to Auschwitz-Birkenau / Renata SEWERYN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 698). - nr 83 (2012), s. 237-250. - Summ.. - Tytuł numeru: Popyt turystyczny : uwarunkowania. - ISSN 1896-382X
102
Ruch turystyczny w Krakowie w 2012 roku : raport końcowy : (opracowanie autorskie) / Tadeusz GRABIŃSKI, Krzysztof Borkowski (kier. projektu), Renata SEWERYN, Anna Wilkońska, Leszek Mazanek ; koordynator MOT: Paweł Mierniczak, Jan Wieczorkowski. - Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2012. - 237 s. : il. ; 30 cm. - Projekt zrealizowany przez Małopolską Organizację Turystyczną na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa. - Dostępny w World Wide Web. - (Ruch Turystyczny w Krakowie, ISSN 2299-2863). - Pełny tekst: http://www.bip.krakow.pl/plik.php?zid=102090&wer=0&new=t&mode=shw
103
Organizacja wydarzeń kulturalnych jako wyraz przedsiębiorczości władz lokalnych w dziedzinie turystyki = Organization Of Cultural Events as Enterprising Task of Local Authorities in the Field of Tourism / Renata SEWERYN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 724). - nr 97 (2012), s. 183-198. - Summ.. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. T. 1, Polityka wsparcia i kreowania przedsiębiorczości. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/724/ZN_724.pdf. - ISSN 1896-382X
104
Znaczenie targów dla polskiej branży gastronomicznej na początku XXI stulecia = The Importance of the Fair for the Catering Trade in Early 21st Century / Renata SEWERYN, Agata NIEMCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 236 (2012), s. 98-109. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Nowe trendy w dystrybucji produktów żywnościowych : gastronomia i zachowania nabywców. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
105
Raport z badania pilotażowego przemysłu spotkań w Krakowie / Krzysztof BORODAKO, Jadwiga BERBEKA, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2012. - 24 s. : il. ; 30 cm
106
Skutki Euro 2012 dla turystyki w Krakowie / [Agata NIEMCZYK], [Renata SEWERYN] // W: Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie / kierownik tematu: Jadwiga BERBEKA. - (2012), s. 180-214
107
Podróże turystyczne Polek (na podstawie wyników badania ankietowego) = Tourist Travels of Polish Women (Based on the Results of Survey) / Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN // Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. - nr 50 (2011), s. 103-115. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1732-324X
108
Kraków miastem kongresów : stan obecny i perspektywy rozwoju : na przykładzie badań turystyki MICE w 2008 roku = Krakow as the City of Congresses : a Present State and Prospects of Development : (on the Basis of Results of MICE Tourism Research in 2008) / Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO, Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 626). - nr 15 (2011), s. 7-19. - Summ.. - Tytuł numeru: Instruments, Strategies and Challenges for Bringing Congresses and Events to Second-tier Cities. - ISSN 1644-0501
109
Aktywność rekreacyjno-sportowa odwiedzających Małopolskę : wyniki badań empirycznych = Sports and Recreation Activity of the Tourists Visiting Małopolska : Empirical Research / Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 689). - nr 78 (2011), s. 459-485. - Summ.. - Tytuł numeru: Sport i rekreacja a wyzwania współczesnej cywilizacji. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/689/ZN_689.pdf. - ISSN 1896-382X
110
The Changes of the Meeting Industry in Krakow in the Context of the Global Crisis / Krzysztof BORODAKO, Jadwiga BERBEKA, Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN // Tourism & Management Studies : International English Edition. - no. 7 (2011), s. 149-157. - Summ., res. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://tmstudies.net/index.php/ectms/article/view/344/570. - ISSN 2182-8458
111
Muzeum Auschwitz-Birkenau jako komponent wartości pobytu turystycznego w Krakowie : (w latach 2008-2009) / Renata SEWERYN // W: Turystyka martyrologiczna w Polsce : (na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau) / kier. tematu: Józef SALA, Jadwiga BERBEKA. - (2011), s. 107-130
112
Dywersyfikacja wykorzystania Internetu przez polskich turystów / Renata SEWERYN // W: Społeczeństwo informacyjne : gospodarka, technologie, procesy / red. Colin Hales, Bogusz MIKUŁA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 255-266. - ISBN 978-83-7252-555-0
113
Targi turystyczne jako nośnik korzyści dla klienta-turysty : (na przykładzie opinii zwiedzających Krakowski Salon Turystyczny) = The Tourist Fair as a Carrier of the Benefits for Customer-Tourist : (on the Example of Opinions of Visitors the Krakow Tourism Salon) / Renata SEWERYN // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 157 (2011), s. 937-948. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka turystyczna w regionie : przedsiębiorstwo, samorząd, współpraca. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
114
Monitoring zjawisk turystycznych jako branżowe narzędzie diagnostyczne na przykładzie badań ruchu turystycznego w Krakowie w latach 2003-2009 / Krzysztof Borkowski, Leszek Mazanek, Anna Wilkońska, Tadeusz GRABIŃSKI, Renata SEWERYN // W: Turystyka w Polsce w okresie kryzysu / [red. nauk. Alicja Gotowt-Jeziorska, Krzysztof Łopaciński]. - Warszawa : Polskie Stowarzyszenie Turystyki, 2011. - S. 93-115. - ISBN 978-83-62644-10-0
115
Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 r. : profesjonalni organizatorzy konferencji i kongresów (PCO) : raport końcowy / zespół autorski: Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO (kier. zespołu), Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2011. - 67 s. : il. ; 30 cm. - Pełny tekst: http://www.krakow.pl/biuro_kongresow/pliki/20927
116
Kraków miastem spotkań - w opinii europejskich ekspertów turystyki / zespół autorski: Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO, Agata NIEMCZYK (kier. zespołu), Renata SEWERYN. - Kraków : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], [2011]. - 25 s. : il. ; 30 cm. - Pełny tekst: http://www.krakow.pl/biuro_kongresow/pliki/21386
117
The Role of Buzz Marketing in the Management of Tourism Destination / Renata SEWERYN // W: Theory of Management 3 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers / ed. Štefan Hittmár. - Zilina : University of Zilina, 2011. - S. 175-179. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-554-0419-6
118
Turystyka polskich seniorów na tle wybranych krajów Europy Zachodniej = Tourism of Polish Seniors on the Background of Selected Countries of Western Europe / Renata SEWERYN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 660). - nr 72 (2011), s. 627-641. - streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : zachowania konsumentów - trendy i kierunki zmian. - ISSN 1896-382X
119
Przyjazdy turystów amerykańskich do Krakowa w obliczu kryzysu gospodarczego / Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN // W: Turystyka w Polsce w okresie kryzysu / [red. nauk. Alicja Gotowt-Jeziorska, Krzysztof Łopaciński]. - Warszawa : Polskie Stowarzyszenie Turystyki, 2011. - S. 143-158. - ISBN 978-83-62644-10-0
120
The Significance of Workshops for Meeting Industry in Krakow in Years 2008-2010 / Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO, Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World / ed. by Renata OCZKOWSKA & Bogusz MIKUŁA. - Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2011. - S. 35-53. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-36-5
121
The Role of Congress Tourism in Cracow in the Years 2008-2009 = The Role of Congress Tourism in Cracow in the Years 2008-2009 / Jadwiga BERBEKA,Krzysztof BORODAKO, Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN // W: Book of Proceedings of the International Conference on Tourism & Management Studies - Algarve 2011 / Jose Antonio C. Santos, Filipa Perdigao, Paulo Aguas, Kate Torkington. - Algarve : Escola Superior de Gastao, Hotelaria e Turismo, Universidade do Algarve, 2011. - S. 12-22. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-989-8472-14-4. - Pełny tekst: http://tmstudies.net/index.php/ectms/article/view/172/210
122
Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 r. : streszczenie / zespół autorski: Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO (kier. zespołu), Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2011. - 17 s. : il. ; 30 cm. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.krakow.pl/biuro_kongresow/pliki/20931
123
Dwór polski w nowej odsłonie : na przykładzie Kombornia Hotel & SPA = Polish Manor House in New Scene (on the Example of Kombornia Hotel & SPA) / Renata SEWERYN // W: Dziedzictwo kulturowe Polski i jego znaczenie w turystyce / [red. nauk. Joanna Wyleżałek, Dominik Orłowski]. - Warszawa : Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, 2011. - S. 103-124. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-933284-1-3
124
Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 r. : raport końcowy / zespół autorski: Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO (kier. zespołu), Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2011. - 120 s. : il. ; 30 cm. - Pełny tekst: http://www.slideshare.net/borodako/raport-przemysl-spotkan-krakow-2011
125
Metody analizy wartości klienta dla obszaru recepcji turystycznej = Methods Tourist Areas Can Use to Analyse the Value of Client-tourists / Renata SEWERYN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 857 (2011), s. 5-21. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
126
Ruch turystyczny w Krakowie w 2011 roku : raport końcowy : (opracowanie autorskie) / Tadeusz GRABIŃSKI, Krzysztof Borkowski (kier. projektu), Renata SEWERYN, Anna Wilkońska, Leszek Mazanek ; koordynator MOT: Paweł Mierniczak, Jan Wieczorkowski. - Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2011. - 244 s. : il. ; 30 cm. - Projekt zrealizowany przez Małopolską Organizację Turystyczną na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/83623/karta
127
Rola wydawnictw promocyjnych jako źródła informacji w turystyce wczoraj i dziś = The Role of the Promotional Publications as a Source of Information in the Tourism, Yesterday and Today / Renata SEWERYN // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 23 (2011), s. 243-256. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Społeczeństwo informacyjne - regionalne aspekty rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/15851/020.pdf. - ISSN 1898-5084
128
Preferencje kulturowe turystów włoskich w przejazdach do Krakowa - sacrum czy profanum? = Cultural Preferences of Italian Tourists Coming to Krakow - Sacrum or Profane? / Renata SEWERYN // W: Wielokulturowość w turystyce / red. nauk. Elżbieta Puchnarewicz ; Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych. - Warszawa; Kraków : Wydawnictwo LIBRON, 2010. - S. 185-201. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62196-06-7
129
Uczestnictwo w targach turystycznych jako czynnik aktywizacji obszarów recepcji = Participation in Tourist Fairs as a Factor of Destination Areas' Activation / Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN // Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia = Acta Scientiarum Polonorum. Ekonomia. - 9(4) (2010), s. 345-355. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1644-0757
130
Konkurencyjność Krakowa na rynku turystycznym w okresie kryzysu (na podstawie wyników badań ruchu turystycznego) = Competitiveness of Krakow on the Tourist Market During the Economic Crisis (Based on Results of Research of Tourist Traffic) / Renata SEWERYN // W: Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym / red. nauk. Józef SALA. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010. - S. 272-292. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1912-0
131
Turystyka MICE w Krakowie w 2010 roku : streszczenie raportu końcowego / autorzy: Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO (kier. zespołu), Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2010. - 12 s. : il. ; 30 cm. - Raport przygotowany na zlecenie Biura Marketingu Turystycznego Urzędu Miasta Krakowa. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.krakow.pl/biuro_kongresow/pliki/9588
132
Specyfika zachowań młodych Polaków na rynku turystycznym : na podstawie wyników badań własnych = The Specificity of Behaviours of Young Poles in the Market : Based on Results of Own Research / Renata SEWERYN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 609). - nr 16 (2010), s. 171-182. - Summ.. - Tytuł numeru: Tendencje zachowań konsumenckich na regionalnym rynku. - ISSN 1509-0507
133
Economic Results of Tourism Development in the Małopolska Region / Renata SEWERYN // W: Rozvoj marketingu v teorii a praxi = Marketing Development in Theory and Practice / Jozef Strišš a kolektív. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, 2010. - (Vedecký Monografický Zborník). - S. 249-254. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-554-0292-5
134
Innowacyjne wykorzystanie obiektów poprzemysłowych elementem konkurencyjności obszarów recepcji : (na przykładzie Łodzi) = Innovative Use of the Postindustrial Buildings as a Component of the Reception Areas' Competitiveness (on the Example of Łódź) / Renata SEWERYN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 596). - nr 56 (2010), s. 75-87. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : partnerstwo i komunikacja w regionie. - ISSN 1896-382X
135
Lojalność turystów wobec obszaru recepcji (na przykładzie wyników badań ruchu turystycznego w Krakowie) = Tourist Loyalty in Response to the Receptivity of Service Providers-Research on Tourism in Cracow / Renata SEWERYN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 825 (2010), s. 21-37. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/50028. - ISSN 1898-6447
136
Turystyka MICE w Krakowie w 2010 roku : raport końcowy / autorzy: Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO (kier. zespołu), Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2010. - 119 s. : il. ; 30 cm. - Raport przygotowany na zlecenie Biura Marketingu Turystycznego Urzędu Miasta Krakowa. - Pełny tekst: http://www.krakow.pl/biuro_kongresow/pliki/9587
137
Metodologia zintegrowanych badań ruchu turystycznego w Polsce / Krzysztof Borkowski, Renata SEWERYN // W: Regionalne badania konsumentów usług turystycznych / red. nauk. Ewa Dziedzic. - Warszawa : Polska Organizacja Turystyczna, 2010. - S. 108-117. - Publikacja zawiera zbiór opracowań przygotowanych w związku z konferencją "Regionalne badania konsumentów usług turystycznych", która odbyła się w Warszawie 24-25 listopada 2009r. - Pełny tekst: http://www.rotwl.pl/raport_regionalne_badania_konsumentow_uslug_turystycznych,1143,0,0.html
138
Obiekty sakralne jako elementy dziedzictwa kulturowego i ich związek z ruchem turystycznym : (na przykładzie Kalwarii Zebrzydowskiej) = The Sacral Objects as a Component of Cultural Heritage and Their Relationship with Tourist Movements (on the Example of Kalwaria Zebrzydowska) / Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN // W: Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. T. 7, Aspekty społeczne : ruch turystyczny, turystyka osób niepełnosprawnych, turystyka zdrowotna, przestrzeń turystyczna w świadomości społecznej / red. Zygmunt Młynarczyk i Alina Zajadacz. - Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2010. - (Seria Turystyka i Rekreacja / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia i Prace, ISSN 2080-6795 ; T. 7). - S. 67-77. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62662-48-7
139
Aktywność turystyczna Polaków w zakresie wyjazdów zagranicznych w latach 2006 i 2009 : analiza porównawcza = Poles' Touristic Activity in Range of Foreign Departures in Summers 2006 and 2009 : the Comparative Analysis / Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN // W: Stan i rozwój regionalnej turystyki, rekreacji i rehabilitacji = The Status and the Development of Regional Tourism, Recreation and Rehabilitation / red. nauk. Walery Żukow, Radosław Muszkieta, Marek Napierała, Mariusz Barczak. - Bydgoszcz : Ośrodek Rekreacji, Sportu i Edukacji w Poznaniu, 2010. - (Seria Monografie / Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy ; nr 08/10). - S. 161-182. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929551-7-7. - Pełny tekst: http://books.google.pl/books?id=D2ojTIFxz5kC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0
140
Turystyka konferencyjna w Krakowie - stan obecny i perspektywy rozwoju = Conference Tourism in Krakow - the Current State and Perspectives of Development / Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO, Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN // W: Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym / red. nauk. Józef SALA. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010. - S. 421-441. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1912-0
141
Znaczenie turystyki motywacyjnej dla gestorów bazy turystycznej w Krakowie / Jadwiga BERBEKA, Renata SEWERYN, Katarzyna KLIMEK // W: Rola podróży motywacyjnych w ofercie turystycznej miast i regionów (na przykładzie aglomeracji krakowskiej) / kier. Józef SALA. - (2010), s. 81-115
142
Demograficzno-ekonomiczne determinanty uczestnictwa w turystyce religijnej na przykładzie Krakowa / Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN // W: Turystyka religijna / red. Zdzisław Kroplewski, Aleksander Panasiuk. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010. - (Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński, ISSN 0860-2751 ; t. (839) 765). - S. 356-365. - ISBN 978-83-7241-771-8
143
Ruch turystyczny w Krakowie w 2010 roku : raport końcowy : (opracowanie autorskie) / Tadeusz GRABIŃSKI, Krzysztof Borkowski (kier. projektu), Renata SEWERYN, Anna Wilkońska, Leszek Mazanek ; koordynator MOT: Paweł Mierniczak, Jan Wieczorkowski. - Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2010. - 182 s. : il. ; 30 cm. - Projekt zrealizowany przez Małopolską Organizację Turystyczną na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.mot.krakow.pl/media/badanie-ruchu-turystycznego/badania_ruch_tur_2010.pdf
144
Potencjał turystyczny Krakowa w zakresie przemysłu grupowych spotkań biznesowych = Tourist Potential of Cracow within the Scope of the Industry of Group Business Meetings / Renata SEWERYN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 591). - nr 53 (2010), s. 625-636. - Summ.. - Tytuł numeru: Potencjał turystyczny : zagadnienia ekonomiczne. - ISSN 1896-382X
145
Doświadczenia wynikające z realizacji badań ruchu turystycznego w Krakowie i Małopolsce w latach 2003-2009 / Krzysztof Borkowski, Renata SEWERYN // W: Regionalne badania konsumentów usług turystycznych / red. nauk. Ewa Dziedzic. - Warszawa : Polska Organizacja Turystyczna, 2010. - S. 68-85. - Publikacja zawiera zbiór opracowań przygotowanych w związku z konferencją "Regionalne badania konsumentów usług turystycznych", która odbyła się w Warszawie 24-25 listopada 2009r. - Pełny tekst: http://www.rotwl.pl/raport_regionalne_badania_konsumentow_uslug_turystycznych,1143,0,0.html
146
Partnerstwo w kreowaniu wartości produktu turystycznego obszaru recepcji = Partnership in the Creating the Value of Reception Area Tourism Product / Renata SEWERYN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 558). - nr 41 (2009), s. 555-562. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : partnerstwo w marketingu. - ISSN 1896-382X
147
Ruch turystyczny w województwie łódzkim w 2008 roku : raport końcowy / kier. projektu: Krzysztof Borkowski ; zespół: Tadeusz GRABIŃSKI, Krzysztof Borkowski, Renata SEWERYN, Anna Wilkońska, Leszek Mazanek ; koordynator ROT województwa łódzkiego: Tomasz Koralewski. - Kraków : [Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego], 2009. - 156 s. : il. ; 30 cm. - Projekt finansowany ze środków budżetu Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. - Pełny tekst: http://www.rotwl.pl/resources/dokumenty_pdf/raport_ruch_turystyczny_lodzkie_2008.pdf
148
Wykorzystanie IT w zarządzaniu obszarem recepcji turystycznej przez wartość dla klienta / Renata SEWERYN // W: Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2009. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 37-54. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-078-6
149
Znaczenie kultury w strategii rozwoju obszaru recepcji turystycznej / Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN // W: Dziedzictwo i turystyka w Europie XXI wieku - dystanse i przenikanie kultur : zbiór studiów / red. Tomasz Studzieniecki. - Gdynia; Lubieszynek : Academia Europa Nostra, 2009. - S. 25-32. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927537-0-4
150
Ruch turystyczny w Małopolsce w 2009 roku : raport końcowy / kier. projektu: Krzysztof Borkowski ; zespół: Tadeusz GRABIŃSKI, Krzysztof Borkowski, Renata SEWERYN, Anna Wilkońska, Leszek Mazanek ; koordynator MOT: Paweł Mierniczak, Jan Wieczorkowski. - Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2009. - 217 s. : il. ; 30 cm. - Badanie zrealizowane przez Małopolską Organizację Turystyczną na zamówienie Województwa Małopolskiego. - Pełny tekst: http://www.malopolskie.pl/Pliki/2010/Ruch_tur_w_Malop2010.pdf
151
Analiza turystyki biznesowej w Krakowie w latach 2004-2006 / Renata SEWERYN // W: Podróże biznesowe a infrastruktura turystyczna : (na przykładzie Krakowa) / red. nauk. Jadwiga BERBEKA. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - S. 127-156. - ISBN 978-83-929699-0-7
152
Ruch turystyczny w Krakowie w 2009 roku : raport końcowy / Tadeusz GRABIŃSKI, Krzysztof Borkowski (kier. projektu), Renata SEWERYN, Anna Wilkońska, Leszek Mazanek ; koordynator MOT: Paweł Mierniczak, Jan Wieczorkowski. - Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2009. - 170 s. : il. ; 30 cm. - Projekt zrealizowany przez Małopolską Organizację Turystyczną na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa. - Pełny tekst: http://www.bip.krakow.pl/zalacznik.php?zid=70884&wer=0&new=t&mode=shw
153
Wyzwania dla rynku usług turystycznych wobec zmian postrzegania ich jakości (na przykładzie Krakowa) = Challenges for the Tourist Service Market in the Face of Changes in Perception of Their Quality (on the Example of the City of Cracow) / Renata SEWERYN // Handel Wewnętrzny. - maj nr specjalny (2009), s. 90-102. - Summ. - ISSN 0438-5403
154
Turystyka biznesowa a rozwój infrastruktury / Jadwiga BERBEKA, Agata NIEMCZYK, Józef SALA, Renata SEWERYN // W: Podróże biznesowe a infrastruktura turystyczna : (na przykładzie Krakowa) / red. nauk. Jadwiga BERBEKA. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - S. 41-73. - ISBN 978-83-929699-0-7
155
Szacowanie wielkości ruchu turystycznego w m. Krakowie w latach 2006-2007 : (na podstawie badań ankietowych) = Assessment of the Tourist Traffic on the Basis of the Population Surveys in the City of Cracow Between 2006-2007 (On the Example of Questionnaire's Research) / Krzysztof Borkowski, Leszek Mazanek, Anna Wilkońska, Tadeusz GRABIŃSKI, Renata SEWERYN // Handel Wewnętrzny. - Listopad [nr spec.] : Turystyka szansą wypoczynku i rozwoju regionów (2009), s. 57-69. - Summ. - ISSN 0438-5403
156
Lojalność Niemców w przyjazdach turystycznych do Krakowa : mit czy rzeczywistość = Loyalty of the German Tourists in Krakow - Myth or Reality / Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN // W: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce : niepewność i zaufanie a zachowania nabywców / red. nauk. Lechosław Garbarski, Jolanta Tkaczyk. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne; Akademia Leona Koźmińskiego, 2009. - S. 612-624. - Summ. - ISBN 978-83-61408-36-9 ; 978-83-89437-24-2
157
Wartość produktu turystycznego Krakowa dla gości biznesowych : (na podstawie wyników badań ruchu turystycznego) = Customer Value of the Krakow's Tourist Product for Business Visitors (Based on the Results of Tourism Research) / Renata SEWERYN // Handel Wewnętrzny. - Listopad [nr spec.] : Turystyka szansą wypoczynku i rozwoju regionów (2009), s. 115-123. - Summ. - ISSN 0438-5403
158
Ruch turystyczny w Łodzi w 2008 roku : raport końcowy / kier. projektu: Krzysztof Borkowski ; zespół: Tadeusz GRABIŃSKI, Krzysztof Borkowski, Renata SEWERYN, Anna Wilkońska, Leszek Mazanek ; koordynator ROT województwa łódzkiego: Tomasz Koralewski. - Kraków : [Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego], 2009. - 145 s. : il. ; 30 cm. - Projekt finansowany ze środków budżetu Urzędu Miasta Łodzi. - Pełny tekst: http://www.rotwl.pl/resources/dokumenty_pdf/raport_ruch_turystyczny_lodz_2008.pdf
159
Marka produktów regionalnych narzędziem promocji turystycznej obszarów wiejskich / Renata SEWERYN // W: Marka wiejskiego produktu turystycznego : monografia / red. Piotr Palich. - Gdynia : Wydawnictwo Akademii Morskiej, 2009. - S. 107-115. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7421-077-5
160
Promocja szeptana jako realne i potencjalne źródło informacji o obszarze recepcji turystycznej (na przykładzie Krakowa) = Word-of-Mouth Promotion as a Real and Potential Source of Information about the Tourist Reception Area (On the Example of Cracow) / Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 50 (2009), s. 246-252. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka turystyczna w regionie : przedsiębiorstwo, samorząd, współpraca. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
161
Strategia marketingowa dla sektora turystyki szansą rozwoju społeczno-gospodarczego regionu w dobie globalizacji = Marketing Strategy for the Sector of Tourism as a Chance of Social-Economic Development of the Region in Globalization / Renata SEWERYN // W: Społeczno-gospodarcze aspekty turystyki regionów przygranicznych / red. Jerzy Rut, Anna Nizioł. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski; KORAW Dorota Kocząb, 2009. - S. 155-163. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-926640-4-8
162
Turystyka MICE w Krakowie w latach 2008-2009 : gestorzy turystyki MICE : raport końcowy / zespół autorski: Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO (kier. zespołu), Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2009. - 160 s. : il. ; 30 cm. - Raport przygotowany na zlecenie Biura Marketingu Turystycznego Urzędu Miasta Krakowa. - Pełny tekst: http://www.krakow.pl/biuro_kongresow/pliki/9585
163
Dziedzictwo kulturowe magnesem przyciągającym turystów do wielkich miast : na przykładzie Krakowa = Cultural Heritage as a Magnet Attracting the Tourists to Great Cities : on Example of Krakow / Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN // W: Marketing w rozwoju turystyki / red. Jacek Chotkowski. - Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2009. - (Monografia / Instytut Ekonomii i Zarządzania, ISSN 0239-7129 ; 161). - S. 91-104. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
164
Turystyka MICE w Krakowie w latach 2008-2009 : profesjonalni organizatorzy konferencji i kongresów (PCO) : raport końcowy / zespół autorski: Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO (kier. zespołu), Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2009. - 118 s. : il. ; 30 cm. - Raport przygotowany na zlecenie Biura Marketingu Turystycznego Urzędu Miasta Krakowa. - Pełny tekst: http://www.krakow.pl/biuro_kongresow/pliki/9586
165
Współczesne tendencje w turystyce zdrowotnej (na przykładzie Małopolski) / Krzysztof BORODAKO, Renata SEWERYN // W: Turystyka uzdrowiskowa : stan i perspektywy / red. Mirosław Boruszczak. - Gdańsk : Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2009. - S. 325-336. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89081-23-0 ; 978-83-7531-073-3
166
Jakość usług tworzących produkt turystyczny obszaru w opinii klientów : na przykładzie Krakowa = Quality of Services Contributing to a Tourist Product as Perceived by the Customers : an Example of Krakow / Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN // W: Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na usługach / red. nauk. Iga Rudawska, Magdalena Soboń. - Warszawa : Difin SA, 2009. - S. 353-361. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-031-9
167
Uczestnictwo w kulturze jako motyw zachowań turystycznych : studium teoretyczno-empiryczne / Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN // W: W kręgu humanistycznej refleksji nad turystyką kulturową / red. Marek Kazimierczak. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, 2008. - (Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, ISSN 0239-7161 ; nr 388). - S. 159-169. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61414-09-4
168
Satysfakcja turysty a jego lojalność wobec obszaru recepcji turystycznej : na podstawie wyników badań ruchu turystycznego w Krakowie = Satisfaction of Tourist and His Loyalty to the Area of Tourist Reception : on the Basis of Results of the Survey of Tourist Movement to Krakow / Renata SEWERYN // W: Współczesny marketing : trendy, działania / red. nauk. Genowefa Sobczyk. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. - S. 524-530. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-208-1802-4
169
Ruch turystyczny w Krakowie w 2008 roku : raport końcowy / Tadeusz GRABIŃSKI, Krzysztof Borkowski (kier. projektu), Renata SEWERYN, Anna Wilkońska, Leszek Mazanek ; koordynator MOT: Paweł Mierniczak, Jan Wieczorkowski. - Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2008. - 158 s. : il. ; 30 cm. - Projekt zrealizowany przez Małopolską Organizację Turystyczną na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa. - Pełny tekst: http://www.mot.krakow.pl/media/badanie-ruchu-turystycznego/badania_ruch_tur_2008.pdf
170
Rozpoznawalność marki wyrobów regionalnych i tradycyjnych a ich nabywalność : na przykładzie przysmaków z Małopolski wpisanych na polską Listę Produktów Tradycyjnych / Renata SEWERYN // Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji w Warszawie. - t. 7 (2008), s. 248-264. - Bibliogr. - ISSN 1731-6626
171
Customer Value as a Prerequisite for the Competitive Advantage of the Area of Tourist Reception in Globalisation / Renata SEWERYN // W: Problems of Marketing Management in Globalisation : Proceedings of the Papers from the 6th International Scientific Symposium / [ed. by: Jaroslav Ďaďo, Janka Petrovičova]. - Banská Bystrica, 2008. - S. 228-233. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-89382-00-2
172
Analiza turystyki religijnej w Krakowie w latach 2003-2006 / R. SEWERYN // W: Kraków jako ośrodek turystyki religijnej / kierownik tematu: Józef SALA. - (2008), s. 113-157
173
Turystyka aktywna w przyjazdach do małopolski / Renata SEWERYN // W: Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia / red. W. Włodzimierz Gaworecki, Zbigniew Mroczyński. - Gdańsk : Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa; na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki, 2008. - S. 181-190. - Bibliogr. - ISBN 978-8389081-17-9 ; 978-83-7531-072-6
174
Warunki rozwoju turystyki etnicznej w Krakowie = Conditions for the Development of Ethnic Tourism in Krakow / Renata SEWERYN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 788 (2008), s. 57-74. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=162611531. - ISSN 1898-6447
175
Wizerunek marki "Kraków" wśród brytyjskich turystów = Brand Image "Krakow" Amongst British Tourists / Renata SEWERYN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 511). - nr 26 (2008), s. 335-342. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : specyfika marki we współczesnej gospodarce. - ISSN 1896-382X
176
Internet jako źródło informacji dla turystów (w oparciu o wyniki badań ruchu turystycznego w Krakowie) / Renata SEWERYN // W: Turystyka i rekreacja szansą rozwoju aktywności społecznej / red. Renata Grzywacz. - Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2008. - (Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka). - S. 55-73. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60583-25-8
177
Media w strukturze źródeł informacji o miejscu docelowym podróży : na przykładzie badań ruchu turystycznego w Krakowie / Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN // W: Gospodarka turystyczna w XXI wieku : problemy i perspektywy rozwoju w skali regionalnej i lokalnej / red. Stefan Bosiacki. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, 2008. - (Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, ISSN 0239-7161 ; nr 386). - S. 135-143. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61414-04-9
178
Mnożnik turystyczny w Polsce jako regionie zjednoczonej Europy : próba pomiaru / Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN // W: Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji / red. nauk. Grzegorz Gołembski. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2008. - S. 257-268. - ISBN 978-83-7417-363-6
179
Zastosowanie marketingu mix na rynku turystycznym / Renata SEWERYN. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - 84 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-392-1
180
Wykorzystanie koncepcji marketingu partnerskiego przez obszar recepcji turystycznej = The Usage of Relationship Marketing Concept by the Area of Tourist Reception / Renata SEWERYN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 473). - nr 12 (2007), s. 200-207. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : w kierunku zintegrowanej komunikacji marketingowej. T. 2. - ISSN 1896-382X
181
Preferencje turystów przyjeżdżających do Krakowa w zakresie wyboru środka transportu = Tourist Preferences in the Selection of Means of Transportation upon Arrival in Kraków / Renata SEWERYN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 761 (2007), s. 25-44. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=151142044. - ISSN 1898-6447
182
Wartość usług dla turysty i możliwości jej budowania w obszarze recepcji turystycznej / Renata SEWERYN // W: Usługi w rozwoju społeczno-gospodarczym Unii Europejskiej / [red. nauk. Kazimierz A. Kłosiński]. - Warszawa : Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2007. - S. 165-173. - ISBN 83-60028-21-4
183
Konsumpcja turystycznych usług noclegowych w Krakowie w 2004 roku = Consumption of Tourist Accommodation Services in Kraków in 2004 / Renata SEWERYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 742 (2007), s. 81-98. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=153271798. - ISSN 0208-7944
184
Analiza turystyki biznesowej w Krakowie w latach 2004-2006 / Renata SEWERYN // W: Podróże biznesowe a infrastruktura turystyczna : na przykładzie Krakowa / kierownik tematu: Józef SALA. - (2007), s. 143-172
185
Turystyka kulturowa w przyjazdach do Krakowa : (w oparciu o wyniki badań ruchu turystycznego) / Renata SEWERYN // W: Turystyka w badaniach naukowych : prace ekonomiczne / red. Anna Nowakowska, Marta Przydział. - Rzeszów; Kraków : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania; Akademia Wychowania Fizycznego, 2006. - S. 549-566. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87658-84-7
186
Zachowania uczestników turystyki kongresowej (na podstawie wyników badań ruchu turystycznego w Krakowie) = Behaviour of the Participants of Congress Tourism (Based on the Results of Tourism Research in Kraków) / Renata SEWERYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 704 (2006), s. 37-55. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=110777771. - ISSN 0208-7944
187
Badanie ruchu turystycznego w Małopolsce w roku 2006 : raport końcowy [on-line] / Krzysztof Borkowski (kier. projektu), Tadeusz GRABIŃSKI, Renata SEWERYN, Andrzej Gut-Mostowy, Leszek Mazanek, Anna Wilkońska ; koordynator MOT Jan Wieczorkowski, Jolanta Kobus ; konsultacja naukowa projektu Anna Nowakowska. - Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2006. - 116 s. : il. - Badanie wykonane przez Małopolską Organizację Turystyczną na zlecenie Województwa Małopolskiego. - Pełny tekst: http://www.mot.krakow.pl/f_menager/index.php?f_menager_do=download&f_menager_id=157
188
Segmentacja rynku polskich turystów z punktu widzenia przesłanek wyboru destynacji w kraju : na podstawie wyników badań ankietowych = Segmentation of the Polish Tourism Market in Terms of the Reasons for Selecting a Given Destination : on the Basis of Survey Results / Renata SEWERYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 716 (2006), s. 75-92. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=121284190. - ISSN 0208-7944
189
Turystyka rozrywkowa w Krakowie i warunki jej rozwoju / Renata SEWERYN // W: Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym : człowiek - przestrzeń - przedsiębiorstwo / red. nauk. Grzegorz Gołembski. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 95-109. - ISBN 978-83-7417-209-7
190
Ruch turystyczny w Krakowie w 2006 roku : raport końcowy / Krzysztof Borkowski (kier. projektu), Tadeusz GRABIŃSKI, Renata SEWERYN, Andrzej Gut-Mostowy, Leszek Mazanek, Anna Wilkońska ; koordynator MOT: Jolanta Kobus, Jan Wieczorkowski ; konsultacja naukowa projektu Anna Nowakowska. - Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2006. - 111 s. : il. - Projekt finansowany ze środków budżetu Miasta Krakowa zrealizowany przez Małopolska Organizacje Turystyczna. - Pełny tekst: www.mot.krakow.pl/media/badanie-ruchu-turystycznego/badania_ruch_tur_2006.pdf
191
Determinanty przyjazdowego ruchu turystycznego do Krakowa na podstawie badań w latach 2003-2004 / Krzysztof Borkowski, Tadeusz GRABIŃSKI, Renata SEWERYN, Andrzej Gut-Mostowy, Leszek Mazanek, Anna Wilkońska // W: Turystyka w badaniach naukowych : prace ekonomiczne / red. Anna Nowakowska, Marta Przydział. - Rzeszów; Kraków : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania; Akademia Wychowania Fizycznego, 2006. - S. 533-548. - Streszcz., summ. - ISBN 83-87658-84-7
192
Stosunek cen do jakości oferty krakowskiej bazy noclegowej w opinii odwiedzających = Relation between Prices and Quality of Cracow Accommodation Offer in Visitors' Opinions / Renata SEWERYN // W: Gospodarka turystyczna a grupy interesu / red. nauk. Stanisław Wodejko. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2006. - S. 219-229. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-256-3
193
Uczestnicy turystyki religijno-pielgrzymkowej w Krakowie (w oparciu o wyniki badań ruchu turystycznego) / Renata SEWERYN // W: Turystyka religijno-pielgrzymkowa : zbiór materiałów pokonferencyjnych, Gdańsk, 8-9 września 2005. - Gdańsk : Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa; Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2005. - S. 299-311. - Bibliogr. - ISBN 83-89081-10-5 ; 83-89786-45-1
194
Badanie ruchu turystycznego w Krakowie w roku 2005 : raport końcowy [on-line] / Krzysztof Borkowski (kier. projektu), Tadeusz GRABIŃSKI, Renata SEWERYN, Andrzej Gut-Mostowy, Leszek Mazanek, Anna Wilkońska, Michał Grzywa, Kobus Jolanta ; konsultacja naukowa projektu Anna Nowakowska. - Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2005. - 174 s. : il. - Projekt finansowany ze środków budżetu Miasta Krakowa oraz Małopolskiej Organizacji Turystycznej. - Pełny tekst: http://www.mot.krakow.pl/f_menager/index.php?f_menager_do=download&f_menager_id=27
195
Badanie ruchu turystycznego w Małopolsce w roku 2005 : raport końcowy [on-line] / Krzysztof Borkowski (kier. projektu ), Tadeusz GRABIŃSKI, Renata SEWERYN, Andrzej Gut-Mostowy, Leszek Mazanek, Anna Wilkońska ; koordynator MOT Jolanta Kobus ; konsultacja naukowa projektu Anna Nowakowska. - Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2005. - 157 s. : il. - Projekt finansowany ze środków Województwa Małopolskiego oraz Małopolskiej Organizacji Turystycznej. - Pełny tekst: https://www.malopolska.pl/_userfiles/uploads/RuchMOT2005.pdf
196
Produkt turystyczny i wyznaczniki jego atrakcyjności = The Tourist Product and Determinants of its Attractiveness / Renata SEWERYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 697 (2005), s. 71-84. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=96499593. - ISSN 0208-7944
197
Unijne zasady polityki regionalnej a wykorzystanie koncepcji marketingu terytorialnego do rozwoju turystyki w regionie (gminie) / Renata SEWERYN // W: Ekonomiczne i organizacyjne aspekty rozwoju turystyki / red. Jan Krupa, Tomasz Soliński. - Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004. - S. 85-102. - Bibliogr. - ISBN 83-87658-60-X
198
Rozwój społeczno-gospodarczy poprzez zatrudnienie w turystyce a zadania samorządu terytorialnego / Renata SEWERYN // W: Rola i zadania samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki turystycznej / red. nauk. Ryszard Gałecki. - Łowicz : Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna, 2004. - S. 131-145. - ISBN 83-87222-30-5
199
Turystyka w oczach współczesnych Polaków : (na podstawie wyników badań ankietowych) / Renata SEWERYN // W: Gospodarka turystyczna w XXI wieku : szanse i bariery rozwoju w warunkach integracji międzynarodowej / red. Stefan Bosiacki, Janusz Grell. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, 2004. - S. 89-104. - Bibliogr. - ISBN 83-88923-37-4
200
Preferencje Polaków w zakresie wyboru obiektów turystycznej bazy noclegowej przy wyjazdach krajowych i zagranicznych / Renata SEWERYN // W: Polskie hotelarstwo i gastronomia w Unii Europejskiej. - Gdańsk : Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, 2004. - S. 169-181. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-89786-31-1 ; 8389081-05-9
201
Badanie ruchu turystycznego w Małopolsce w roku 2004 : raport końcowy [on-line] / kier. projektu : Krzysztof Borkowski ; zespół : Tadeusz GRABIŃSKI, Renata SEWERYN, Andrzej Gut-Mostowy, Leszek Mazanek, Anna Wilkońska, Aneta Chuchrowska-Tupta - koordynator MOT ; konsultacja naukowa projektu Anna Nowakowska. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2004. - 122 s. : il. - Projekt finansowany ze środków Kontraktu Wojewódzkiego, budżetu Miasta Krakowa oraz Małopolskiej Organizacji Turystycznej. - Pełny tekst: http://www.mot.krakow.pl/f_menager/index.php?f_menager_do=download&f_menager_id=18
202
Społeczno-ekonomiczne aspekty podróży turystycznych Polaków w świetle własnych badań ankietowych = Social-and-Economic Aspects of Tourist Travels of Poles in the Light of the Author's own Inquiry / Renata SEWERYN // W: Turystyka międzynarodowa w procesie integracji Europy / red. Anna Nowakowska. - Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2004. - S. 41-52. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-915693-2-2
203
Badanie ruchu turystycznego w Krakowie w roku 2004 : raport końcowy [on-line] / Krzysztof Borkowski (kier. projektu), Tadeusz GRABIŃSKI, Renata SEWERYN, Andrzej Gut-Mostowy, Leszek Mazanek, Anna Wilkońska, Michał Grzywa ; konsultacja naukowa projektu Anna Nowakowska. - Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2004. - 105 s. : il. - Projekt finansowany ze środków Kontraktu Wojewódzkiego, budżetu Miasta Krakowa oraz Małopolskiej Organizacji Turystycznej. - Pełny tekst: http://www.mot.krakow.pl/f_menager/index.php?f_menager_do=download&f_menager_id=17
204
Wewnętrzne wyznaczniki aktywności turystycznej Polaków / Renata SEWERYN // Problemy Turystyki. - vol. 27, 3-4 (2004), s. 15-32. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0138-0478
205
Badanie ruchu turystycznego w Krakowie w roku 2003 : raport końcowy [on-line] / Krzysztof Borkowski (kier. projektu), Renata SEWERYN, Marta Pociecha, Leszek Mazanek, Anna Wilkońska, Michał Grzywa ; konsultacja naukowa projektu Anna Nowakowska. - Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2003. - 106 s. : il. - Pełny tekst: http://www.mot.krakow.pl/f_menager/index.php?f_menager_do=download&f_menager_id=15
206
Walory turystyczne - istota i funkcje : próba klasyfikacji = Tourist Values - Its Essence and Functions : a Classification Attempt / Renata SEWERYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 621 (2003), s. 73-87. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=16235. - ISSN 0208-7944
207
Agroturystyka szansą rozwoju polskiej wsi w aspekcie integracji z UE / Renata SEWERYN // W: Unia Europejska a przyszłość polskiej turystyki. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Katedra Turystyki, 2003. - S. 343-357. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-060-2
208
Zróżnicowanie atrakcyjności turystycznej Polski w układzie przestrzennym : próba pomiaru / Renata SEWERYN // Problemy Turystyki. - vol. 26, 1-4 (2003), s. 31-48. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0138-0478
209
Badanie ruchu turystycznego w Małopolsce w roku 2003 : raport końcowy [on-line] / kier. projektu : Krzysztof Borkowski ; zespół : Renata SEWERYN, Marta Pociecha, Andrzej Gut-Mostowy, Leszek Mazanek, Michał Grzywa ; konsultacja naukowa projektu Anna Nowakowska. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2003. - 72, [24] s. : il. - Projekt finansowany ze środków Kontraktu Wojewódzkiego oraz Małopolskiej Organizacji Turystycznej. - Pełny tekst: http://www.mot.krakow.pl/f_menager/index.php?f_menager_do=download&f_menager_id=16
210
Potencjalne negatywne konsekwencje rozwoju międzynarodowego ruchu turystycznego = Possible Negative Consequences of the International Tourist Traffic Development / Renata SEWERYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 579 (2002), s. 87-104. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=12548. - ISSN 0208-7944
211
Przyczyny wyboru miejsc docelowych a marketing w turystyce : (w oparciu o wyniki badań ankietowych) = Reasons for Selecting Destinations vs. Marketing in Tourism : (on the Basis of Surveys) / Renata SEWERYN // W: Kierunki rozwoju marketingu usług / red. nauk. Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR. - Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2002. - S. 251-264. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-915693-0-6
212
Atrakcyjność turystyczna obszaru jako kategoria ekonomiczna : istota, struktura i metody pomiaru = Tourist Attractiveness of a Region as an Economic Category : Essence, Structure and Methods of Measuring It / Renata SEWERYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 612 (2002), s. 61-76. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=13696. - ISSN 0208-7944
213
Uwarunkowania rozwoju zagranicznej turystyki przyjazdowej do Polski / Renata SEWERYN ; Promotor: Anna NOWAKOWSKA. - Kraków, 2000. - 225 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 72 k.; autoreferat: 12 k. - Bibliogr.
214
Potrzeby i motywy jako przesłanki wewnętrzne warunkujące uprawianie turystyki = Needs and Motives as Internal Premises Conditioning Participation in Tourism / Renata SEWERYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 541 (2000), s. 31-48. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
215
Segmentacja przestrzenna zagranicznego rynku turystycznego Polski z punktu widzenia celów i motywów podróży / Renata SEWERYN // W: Gospodarka turystyczna u progu XXI wieku / red. Stefan Bosiacki. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, 2000. - S. 289-306. - Bibliogr. - ISBN 83-86336-78-1
216
Determinanty rozwoju turystyki międzynarodowej = International Tourism Development Determinants / Renata SEWERYN // Folia Turistica. - nr 9 (2000), s. 39-68. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0867-3888
217
Ocena dostępności komunikacyjnej Polski dla turystów zagranicznych / Renata SEWERYN // Problemy Turystyki. - vol. 22, 2 (1999), s. 67-90. - Streszcz. - ISSN 0138-0478
218
Informacja o jakości kształcenia dla turystyki w polskich uczelniach : Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Renata SEWERYN // W: Jakość w turystyce - jakość kształcenia kadr dla turystyki : materiały seminarium, Sucha Beskidzka 7-8 grudnia 1998 roku. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego, 1999. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-4839 ; nr 78). - S. 80-87
219
Wydatki turystów zagranicznych w Polsce w latach 1991-1994 / Renata SEWERYN // W: Turystyka w środowisku społecznym i gospodarczym : konferencja poświęcona pamięci Profesora Romana Peretiatkowicza : Kraków-Sucha Beskidzka, 20-22 maja 1996 / red. nauk. Anna Nowakowska. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 1998. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-4839 ; nr 75). - S. 141-156. - Bibliogr.
220
Kultura jako motyw konsumpcji turystycznej i warunki jej wykorzystania w polskiej ofercie dla cudzoziemców = Culture as a Main Component of Tourist Consumption / Renata SEWERYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 497 (1997), s. 69-80. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
221
Ekonomiczne aspekty turystyki osób o specjalnych potrzebach / Renata SEWERYN // W: Postęp w turystyce na rzecz osób o specjalnych potrzebach = Progress in Tourism of People with Special Needs / red. nauk. Jan Ślężyński, Wacław Petryński. - Kraków : Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, 1995. - S. 196-198. - Dostępne też w wersji angielskiej "Progress in Tourism of People with Special Needs" s. 391-392. - Bibliogr. - ISBN 83-901147-4-7
222
Wykorzystanie bazy noclegowej i jego determinanty na przykładzie Oddziału "Orbis" S.A. w Krakowie w latach 1986-1992 = The Utilization of the Accommodation Basis and its Determinants : on the Example of PP "Orbis" Hotels in Cracow in the Years 1986-1992 / Renata SEWERYN // Folia Turistica. - nr 5 (1995), s. 77-96. - Summ. - ISSN 0867-3888
223
Economics Aspects of Tourism of People with Special Needs / Renata SEWERYN // W: Progress in Tourism of People with Special Needs = Postęp w turystyce na rzecz osób o specjalnych potrzebach / By Jan Ślężyński and Wacław Petryński. - Kraków : Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, 1995. - S. 391-392. - Dostępne też w wersji polskiej "Postęp w turystyce na rzecz osób o specjalnych potrzebach" s. 196-198. - ISBN 83-901147-4-7
224
Społeczno-ekonomiczne determinanty uczestnictwa społeczeństwa polskiego w turystyce / kier. tematu: Józef SALA ; zesp. aut.: Józef SALA, Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO, Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN, Michał RUDNICKI, Dominik ZIARKOWSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 304 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
225
Rozwój ruchu turystycznego a potencjał obsługowy przemysłu turystycznego Regionu Małopolski w latach 2000-2005 / kierownik tematu: Józef SALA ; współautorzy: Renata SEWERYN, Katarzyna KLIMEK, Krzysztof BORODAKO, Małgorzata Kryczka-Habina. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 207 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
226
Ruch turystyczny a tendencje rozwojowe bazy noclegowej w Krakowie w latach 1995-2004 / kier. Józef SALA ; współautorzy: Renata SEWERYN, Małgorzata Kryczka-Habina, Krzysztof BORODAKO. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 128 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
227
Postawy i zachowania konsumentów na rynku turystycznym - czynniki determinujące aktywność turystyczną : raport z badań / Józef SALA, Renata SEWERYN. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 35 k. : il. ; 30 cm
1
Seweryn R., Niemczyk A., Klimek K., (2020), Turystyka wśród form czasu wolnego młodzieży szkolnej pokolenia Z, Warszawa : Difin, 207 s.
2
Niemczyk A., Seweryn R., Smalec A., (2019), Z Generation in the International Tourism Market, "Economic and Social Development", 38, s. 123-132; http://www.esd-conference.com/upload/book_of_proceedings/Book_of_Proceedings_esdRabat2019_Online.pdf
3
Seweryn R., Niemczyk A., Smalec A., (2019), Gender as a Determinant of Tourism Activity of the Inhabitants of European Countries, "Economic and Social Development", 38, s. 431-440; http://www.esd-conference.com/upload/book_of_proceedings/Book_of_Proceedings_esdRabat2019_Online.pdf
4
Seweryn R., (2019), System preferencji polskiej młodzieży w ocenie atrakcyjności turystycznej destynacji, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 20, z. 2, cz. 2, s. 121-135; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XX_2_2.pdf
5
Berbeka J., Borodako K., Niemczyk A., Seweryn R., (2019), Branża spotkań w Krakowie 2018, Borodako K. (kier. zesp.), Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 80 s.
6
Borodako K., Seweryn R., Berbeka J., Niemczyk A., Davidson R., Jakóbik K., (2019), Assessment of the Economic Impact of the Meetings Industry on the City of Krakow, "Argumenta Oeconomica", nr 2 (43), s. 191-211; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/141942
7
Smalec A., Niemczyk A., Seweryn R., (2019), Cooperation between Local Government and Non-governmental Organizations as a Platform for the Development of Social Dialogue, "Economic and Social Development", 42, s. 358-364; http://www.esd-conference.com/upload/book_of_proceedings/Book_of_Proceedings_esdLondon2019_Online.pdf
8
Niemczyk A., Seweryn R., Klimek K., (2019), Przedstawiciele pokolenia Z jako uczestnicy ruchu turystycznego: potrzeby - motywacje - zachowania, Warszawa : Difin, 140 s.
9
Seweryn R., (2018), Podsumowanie. [W:] Niemczyk A., Seweryn R. (red.), Wizerunek miasta w aspekcie wielkich wydarzeń religijnych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 153-157.
10
Seweryn R., (2018), Turystyka religijna w Krakowie w latach 2012-2016. [W:] Niemczyk A., Seweryn R. (red.), Wizerunek miasta w aspekcie wielkich wydarzeń religijnych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 81-97.
11
Seweryn R., (2018), Kto poleca obszary recepcji, czyli socjodemograficzne determinanty charakteru komunikacji WoM w turystyce (na przykładzie Krakowa), "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 350, s. 54-64; https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/333506/edition/315184/content?ref=desc
12
Borkowski K., Grabiński T., Seweryn R., Mazanek L., Grabińska E., (2018), Ruch turystyczny w Krakowie w 2018 roku. T. 4, Analiza porównawcza ruchu turystycznego w Krakowie w pierwszym kwartale 2018 roku na podstawie danych GUS i badań ankietowych w relacji do danych rocznych z lat 2014-2017, Borkowski K. (kier. pr), (Ruch Turystyczny w Krakowie, nr 4/2018), Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 627 s.
13
Borkowski K., Grabiński T., Seweryn R., Mazanek L., Grabińska E., (2018), Problem infotopii informacji na przykładzie danych GUS pochodzących ze sprawozdań o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego KT-1 z lat 2003-2017 dla miasta Krakowa, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej", R. 7, t. 13, nr 1, s. 5-28; http://www.wste.edu.pl/materialyII/ZESZ_NAUK/zn13.pdf
14
Seweryn R., (2018), Motywacje wolontariuszy i ich rola w promocji turystycznej miejsca organizacji ŚDM (na przykładzie Krakowa), "Ekonomiczne Problemy Turystyki", nr 1(41), s. 139-147; https://wnus.edu.pl/ept/pl/issue/871/article/14596/
15
Borkowski K., Grabiński T., Seweryn R., Wilkońska A., Mazanek L., Grabińska E., (2018), Ruch turystyczny w Krakowie w 2017 roku: monografia. T. 1, Borkowski K. (red. nauk.), (Ruch Turystyczny w Krakowie, nr 1/2018), Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 341 s.
16
Seweryn R., (2018), Dochody i wydatki państwa : o dochodach i wydatkach państwa związanych z rozwojem turystyki i rekreacji. [W:] Szczechowicz B. (red.), Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej, Warszawa : PWN, s. 517-572.
17
Berbeka J., Borodako K., Niemczyk A., Seweryn R., (2018), Branża spotkań w Krakowie 2017, Borodako K. (kier. zesp.), Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 80 s.
18
Seweryn R., Niemczyk A., (2018), Turystyka miejska mieszkańców wsi (na przykładzie turystów odwiedzających Kraków), "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 4 (976), s. 39-58; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1632/1169
19
Niemczyk A., Seweryn R., Smalec A., (2018), Sustainable Tourism in the Activities of City Authorities : Poland - Case Study, "European Journal of Service Management", vol. 28, no. 4, t. 2, s. 283-297.
20
Seweryn R., (2018), Rynek pieniądza : o roli pieniądza w kształtowaniu podaży i popytu na usługi turystyczne i rekreacyjne. [W:] Szczechowicz B. (red.), Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej, Warszawa : PWN, s. 363-403.
21
Oczkowska R., Seweryn R. (red.), (2018), Knowledge, Economy, Society: Challenges and Dilemmas of the Changing Economy, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 192 s.
22
Seweryn R., Niemczyk A., (2018), Tourism and Employment - a Comparative Analysis of Poland and Croatia, "Congress Tourism & Hospitality Industry", s. 396-406; https://thi.fthm.hr/congress-proceedings/category/5-2018?start=20
23
Seweryn R., (2018), Polskie "sieciaki" na rynku turystycznym na przykładzie odwiedzających Kraków, "Marketing i Zarządzanie", nr 2 (52), s. 175-187.
24
Niemczyk A., Seweryn R., (2018), The Image of the City in Terms of Religious Megaevents (by the Example of WYD 2016), "Congress Tourism & Hospitality Industry", s. 299-309; https://thi.fthm.hr/congress-proceedings/category/5-2018?start=20
25
Niemczyk A., Seweryn R. (red.), (2018), Wizerunek miasta w aspekcie wielkich wydarzeń religijnych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 180 s.
26
Seweryn R., Berbeka J., Niemczyk A., Borodako K., (2017), Wpływ ekonomiczny turystyki na gospodarkę Krakowa, Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 83 s.
27
Borkowski K., Grabiński T., Seweryn R., Wilkońska A., Mazanek L., Grabińska E., (2017), Ruch turystyczny w Krakowie w 2016 roku: monografia, Borkowski K. (red. nauk.), (Ruch Turystyczny w Krakowie, nr 1/2017), Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 274 s.
28
Seweryn R., (2017), Technologie informacyjne i komunikacyjne - wprowadzenie w problematykę. [W:] Berbeka J., Borodako K. (red.), Technologie informacyjne i komunikacyjne na rynku turystycznym, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 11-29.
29
Seweryn R., Niemczyk A., (2017), Religious Tourism in the Cities (by the Case of Krakow). [W:] Seweryn R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Selected Problems of Dynamically Developing Areas of the Economy, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 289-300.
30
Seweryn R., (2017), Pokolenie Baby Boomers na rynku turystycznym na przykładzie odwiedzających Kraków, "Marketing i Zarządzanie", nr 2 (48), s. 105-116; https://wnus.edu.pl/miz/file/article/download/11353/45937.pdf
31
Seweryn R., (2017), Wydział Zarządzania UEK po 25 latach działalności, "Kurier UEK", nr 1 (71), s. 50-51; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71
32
Seweryn R., Niemczyk A., Firlej K., (2017), The Role of Social Media in an Assessment of the Factors of a Tourist Destinations Success : a Case Study of Cracow, "Economics & Sociology", vol. 10, nr 2, s. 252-266; http://www.economics-sociology.eu/files/23_396_Seweryn_Niemczyk_Firlej.pdf
33
Borkowski K., Seweryn R., Grabińska E., (2017), The Significance of Genius Loci in Tourism : (on the Example of Krakow in the Years 2012-2016). [W:] Pachrová S., Linderová I., Doležalová M. (red.), Aktuální problémy cestovního ruchu : cestovní ruch jako křižovatka poznatků : recenzovaný sborník z mezinárodní konference, Jihlavě : Vysoká škola polytechnická Jihlava, s. 29-39.
34
Seweryn R., (2017), Wkład turystyki w PKB Polski na tle innych krajów Unii Europejskiej, "Handel Wewnętrzny", R. 63, nr 4 (369), t. 2 , s. 220-232; http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_4-2017-t-2.pdf
35
Berbeka J., Borodako K., Niemczyk A., Seweryn R., (2017), Branża spotkań w Krakowie 2016, Borodako K. (kier. zesp.), Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 71 s.
36
Seweryn R., (2017), Uczestnicy megawydarzenia - światowych dni młodzieży. (Nie)typowa grupa turystów w Krakowie w 2016 r., "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 473, s. 519-528; http://www.dbc.wroc.pl/Content/37552/Seweryn_Uczestnicy_Megawydarzenia_Swiatowych_Dni_Mlodziezy_2017.pdf
37
Seweryn R., Berbeka J., Borodako K., Niemczyk A., (2017), Ekonomiczny wpływ Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 na gospodarkę miasta, [on-line], Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 73 s.
38
Seweryn R., Rojek T. (red.), (2017), Knowledge, Economy, Society: Selected Problems of Dynamically Developing Areas of the Economy, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 343 s.
39
Seweryn R., (2017), Demograficzno-geograficzne determinanty oceny bezpieczeństwa w turystyce (na przykładzie badań uczestników ŚDM Kraków 2016), "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 18, z. 8, cz. 3, s. 29-44; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-8-3.pdf
40
Seweryn R., (2016), Tourist Activity of Four Generations of Contemporary Europeans. [W:] Mazarakì A. (red.), Global Challenges of National Economies Development. Part 3, Kiïv : Kiïvsʹkij nacìonalʹnij torgovelʹno-ekonomìčnij unìversitet, s. 587-600.
41
Borkowski K., Grabińska E., Seweryn R., (2016), Implementation of Tourist Mobility Research Model in an Integrated Study of Tourist Traffic in Polish Metropolitan Cities. [W:] Pachrová S., Doležalová M. (red.), Aktuální problémy cestovního ruchu : místní bohatství a cestovní ruch, Jihlavě : Vysoká škola polytechnická Jihlava, s. 41-50.
42
Berbeka J., Seweryn R., (2016), Zakończenie. [W:] Berbeka J. (red.), Zmiany zachowań turystycznych Polaków i ich uwarunkowań w latach 2006-2015, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 184-189.
43
Borkowski K., Grabiński T., Jackowski A., Ostrowski M., Seweryn R., Bogacz R., Bilska-Wodecka E., Sołjan I., Łabaj M., Alejziak B., Grabińska E., Mróz F., Sobczuk J., Liro J., Mazanek L., (2016), Ruch turystyczny w Krakowie 2016: uczestnicy Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku: monografia, Borkowski K. (red. nauk.), (Ruch Turystyczny w Krakowie, nr 2/2017), Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 188 s.
44
Seweryn R., Niemczyk A., (2016), Tourism Aspects of the Healthy Lifestyle of the Poles : (Based on the Results of a Questionnaire Survey). [W:] Oczkowska R., Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 381-390.
45
Seweryn R., (2016), The Importance of Internal Marketing for Market Success in Tourism. [W:] Hittmár Š. (red.), Management and Marketing Trends in Theory and Practice, Zilina : University Publishing Centre, University of Zilina, s. 43-46.
46
Seweryn R., (2016), Determinanty zachowań turystycznych Polaków w latach 2006, 2009 i 2015 : (na podstawie wyników badań własnych). [W:] Berbeka J. (red.), Zmiany zachowań turystycznych Polaków i ich uwarunkowań w latach 2006-2015, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 125-166.
47
Seweryn R., (2016), Internet czynnikiem dywergencji w zachowaniach turystycznych Polaków (w świetle wyników badań), "Marketing i Zarządzanie", nr 3 (44), s. 177-187; https://wnus.edu.pl/miz/es/issue/155/article/2365/
48
Berbeka J., Borodako K., Niemczyk A., Seweryn R., Zmyślony P., (2016), Branża spotkań w Krakowie 2015, Borodako K. (kier. zesp.), Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 53 s.
49
Seweryn R., (2015), Podsumowanie. [W:] Niemczyk A., Seweryn R. (red.), Turystyka muzealna : przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie, Kraków : Proksenia, s. 187-195.
50
Seweryn R., Niemczyk A., (2015), Generations X and Y as Participants of Tourist Movement : (by the Case of the Visitors to Krakow). [W:] Dabeva T. (red.), Turizmat v epohata na transformatsiya: sbornik s dokladi ot yubileyna mezhdunarodna nauchna konferentsiya, posvetena na 50-godishninata ot sazdavaneto na spetsialnost "Turizam" v Ikonomicheski universitet - Varna, Varna : Izdatelstvo "Nauka i ikonomika", s. 73-81.
51
Seweryn R., (2015), Wkład turystyki w tworzenie miejsc pracy w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej po 1989 roku, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 1 (41), s. 390-399; http://www.ur.edu.pl/file/85925/27%20Seweryn%20R..pdf
52
Seweryn R., Niemczyk A., (2015), Innowacje w przedsiębiorstwach turystycznych w opinii klientów (na przykładzie Kopalni Soli w Wieliczce), "Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu", Nr 50, s. 136-145; http://www.awf.wroc.pl/files_mce/INNE%20JEDNOSTKI/Rozprawy%20Naukowe/2015/rozprawy_naukowe_50.pdf
53
Seweryn R., (2015), The Role of Local Tourism Attractions in the Forming of the Tourism Destination Image (on the Example of Cracow). [W:] Hittmár Š. (red.), Theory of Management 8 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers, Zilina : University of Zilina, s. 117-120.
54
Niemczyk A., Seweryn R., (2015), Information Society and Its Participation in Tourism. [W:] Dabeva T. (red.), Turizmat v epohata na transformatsiya: sbornik s dokladi ot yubileyna mezhdunarodna nauchna konferentsiya, posvetena na 50-godishninata ot sazdavaneto na spetsialnost "Turizam" v Ikonomicheski universitet - Varna, Varna : Izdatelstvo "Nauka i ikonomika", s. 30-38.
55
Borkowski K., Grabiński T., Seweryn R., Wilkońska A., Mazanek L., Grabińska E., (2015), Ruch turystyczny w Krakowie w 2015 roku: monografia, Borkowski K. (red. nauk.), (Ruch Turystyczny w Krakowie, nr 1/2015), Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 269 s.
56
Rudnicki M., Berbeka J., Seweryn R., (2015), Rozpoznawalność i atrakcyjność Muzeum Narodowego w Krakowie w opinii turystów odwiedzających miasto. [W:] Niemczyk A., Seweryn R. (red.), Turystyka muzealna : przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie, Kraków : Proksenia, s. 131-186.
57
Seweryn R., (2015), Podróżujące rodziny, czyli jak towarzystwo dzieci różnicuje zachowania konsumentów turystów, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 38, s. 149-159; http://www.wzieu.pl/zn/865/ZN_865.pdf#page=149&view=Fit
58
Berbeka J., Ziarkowski D., Seweryn R., (2015), Zwiedzanie muzeów głównym motywem przyjazdu do Krakowa. [W:] Niemczyk A., Seweryn R. (red.), Turystyka muzealna : przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie, Kraków : Proksenia, s. 59-75.
59
Seweryn R., (2015), Profil turysty pozyskującego informacje o destynacji z mediów społecznościowych (na przykładzie odwiedzających Kraków), "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 379, s. 439-447.
60
Niemczyk A., Seweryn R. (red.), (2015), Turystyka muzealna: przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie, Kraków : Proksenia, 211 s.
61
Borodako K., Seweryn R., (2015), Metodyka badań własnych. [W:] Niemczyk A., Seweryn R. (red.), Turystyka muzealna : przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie, Kraków : Proksenia, s. 77-84.
62
Berbeka J., Borodako K., Niemczyk A., Seweryn R., (2015), Branża spotkań w Krakowie 2014, Borodako K. (kier. zesp.), Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 43 s.
63
Seweryn R., Niemczyk A., (2015), 3.0 Marketing in Museum Tourism?. [W:] Mikuła B., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 485-493.
64
Niemczyk A., Seweryn R., (2014), Consumption of Specific Tourist Products - the Value of Participation in Mega-event and Its Influence in Shaping Visitor Loyalty to a Destination, "Journal of International Studies", Vol. 7, No 1, s. 109-121; https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171310979
65
Seweryn R., (2014), Korzystanie z usług przewodnickich w dobie rozwoju nowoczesnych technologii na przykładzie Krakowa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 35, s. 61-73; http://www.wzieu.pl/zn/824/ZN_824.pdf
66
Borkowski K., Grabiński T., Seweryn R., Wilkońska A., Mazanek L., Grabińska E., (2014), Ruch turystyczny w Krakowie w 2014 roku: monografia: (badania triangulacyjne), Borkowski K. (kier.), (Ruch Turystyczny w Krakowie), Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 359 s.
67
Seweryn R., (2014), Wyższe wykształcenie jako determinanta zachowań konsumentów turystów. [W:] Walas B., Sobczuk J. (red.), Ewolucja podaży i popytu w turystyce : monografia naukowa wieloautorska: [VII Gremium Ekspertów Turystyki, 10-12 grudnia 2014 r. Kraków-Sucha Beskidzka, Sucha Beskidzka : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii, s. 31-48.
68
Seweryn R., (2014), Dochód jako determinanta uczestnictwa w turystyce mieszkańców wybranych krajów Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki", nr 3 (27), s. 277-293; http://www.wzieu.pl/zn/807/ZN_807.pdf
69
Niemczyk A., Seweryn R., (2014), Wpływ płci na zachowania turystyczne : (na podstawie wyników badań ruchu turystycznego w Krakowie). [W:] Niezgoda A., Gołembski G. (red.), Turystyka wobec zmian współczesnego świata: strategie, marketing, programowanie, Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 209-223.
70
Seweryn R., (2014), Motives for Tourist Trips to Urban Areas and City Management. [W:] Hittmár Š. (red.), Theory of Management 7 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers, Zilina : University of Zilina, s. 260-262.
71
Seweryn R., (2014), Podsumowanie. [W:] Berbeka J. (red.), Muzea jako atrakcje turystyczne (w opinii odwiedzających Kraków), s. 255-264.
72
Berbeka J., Borek Z., Borodako K., Görner K., Lipecki K., Niemczyk A., Rudnicki M., Sala J., Seweryn R., Ziarkowski D., (2014), Funkcjonowanie i ocena programu "Moje boisko Orlik 2012": (na terenie województwa małopolskiego), Berbeka J. (red.), Kraków : UKiP J&D Gębka, 230 s.
73
Borodako K., Berbeka J., Niemczyk A., Seweryn R., (2014), Wpływ ekonomiczny przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa: Raport z realizacji projektu pt. "Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie: ocena i monitorowanie wpływu ekonomicznego przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa przy wykorzystaniu dobrych praktyk ze Szwajcarii", Kraków : Krakowskie Biuro Festiwalowe, 68 s.
74
Seweryn R., (2014), Rola innowacyjnych produktów turystycznych w kreowaniu wizerunku obszaru recepcji (na przykładzie Podziemi Rynku Głównego w Krakowie), "Handel Wewnętrzny", nr 6 (353), s. 299-312.
75
Seweryn R., (2014), Podobieństwa i różnice w wizerunku marki "Kraków" wśród turystów zagranicznych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej : studia i materiały", nr 5, s. 56-70; http://www.wste.edu.pl/materialyII/ZESZ_NAUK/ZN_nr_5.pdf
76
Seweryn R., (2014), Zwiedzanie głównym motywem przyjazdu do Krakowa. [W:] Berbeka J. (kierownik tematu), Muzea jako atrakcje turystyczne (w opinii odwiedzających Kraków), s. 92-113.
77
Seweryn R., (2013), Turystyka miejska Francuzów na przykładzie Krakowa, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 147, s. 117-132; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=82424&from=publication
78
Seweryn R., (2013), Orientacja na kluczowych klientów - paradygmat w zarządzaniu obszarem recepcji turystycznej we współczesnych warunkach rynkowych. [W:] Pawlusiński R. (red.), Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki, Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, s. 207-214.
79
Seweryn R., Niemczyk A., (2013), Targi jako platforma bezpośredniej komunikacji branżowej (w świetle opinii zwiedzających Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro 2012), "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 304, s. 283-290.
80
Borkowski K., Grabiński T., Seweryn R., Wilkońska A., Mazanek L., (2013), Ruch turystyczny w Krakowie w 2013 roku: raport końcowy: (opracowanie autorskie), (Ruch Turystyczny w Krakowie), Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 208 s.
81
Seweryn R., (2013), A Visit to the Museum Auschwitz-Birkenau as an Element of Tourist Stay in Krakow (in the Years 2008-2011). [W:] Berbeka J. (red.), Martyrology Tourism - Polish Perspective, Kraków : Wydawnictwo Proksenia, s. 101-114.
82
Seweryn R., (2013), Długość pobytu na obszarze recepcji jako wyznacznik zachowań konsumentów - turystów (na przykładzie badań ruchu turystycznego w Krakowie), "Handel Wewnętrzny", nr 4A, t. 1, s. 143-154.
83
Berbeka J., Borodako K., Niemczyk A., Seweryn R., (2013), Przemysł spotkań w Krakowie oraz Małopolsce w 2012 r., Borodako K. (kier.), Kraków : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 73 s.
84
Rudnicki M., Görner K., Berbeka J., Seweryn R., (2013), Próba oceny programu "Moje boisko Orlik 2012" w Małopolsce. [W:] Berbeka J. (kierownik tematu), Funkcjonowanie i ocena programu "Moje boisko Orlik 2012" : na terenie województwa małopolskiego, s. 155-187.
85
Seweryn R., (2013), Rola lokalnych społeczności w kształtowaniu zadowolenia i lojalności turystów na przykładzie Krakowa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 30, s. 515-530; http://www.wzieu.pl/zn/775/ZN_775.pdf
86
Borodako K., Ziarkowski D., Seweryn R., Lipecki K., (2013), Kraków jako destynacja turystyczna. [W:] Berbeka J. (red.), Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 85-146.
87
Niemczyk A., Seweryn R., (2013), Skutki Euro 2012 dla turystyki w Krakowie. [W:] Berbeka J. (red.), Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 201-239.
88
Seweryn R., (2013), Managing a Customer's Expectations in Tourism as a Determinant of their Satisfaction. [W:] Hittmár Š. (red.), Marketing Trends in Theory and Practice, Zilina : Faculty of Management Science and Informatics, University of Zilina : Institute of Management by Univeristy of Zilina, s. 140-143.
89
Seweryn R., (2013), Socio-demographic Determinants of Tourists' Susceptibility to Word-of-mouth Marketing (on the Example of Tourists Visiting Cracow). [W:] Matiaško K., Lieskovský A., Mokryš M. (red.), The 2nd International Conference ICTIC 2013: Proceedings in Conference of Informatics and Management Sciences : 25-29. March 2013 (Proceedings in Conference of Informatics and Management Sciences; Vol. 2, nr 1), Žilina, Slovak Republic : EDIS-Publishing Institution of the University of Zilina, s. 119-124.
90
Seweryn R., (2013), Kryzys gospodarczy a ewolucja marki Kraków w opinii hiszpańskich turystów, "Współczesne Zarządzanie ", nr 1, s. 51-61; https://bazekon.uek.krakow.pl/171252577
91
Seweryn R., (2012), Europejska młodzież jako konsumenci na współczesnym rynku turystycznym, "Handel Wewnętrzny", Maj-czerwiec [nr spec.] : zachowania konsumenckie - badania, uwarunkowania, różnice, T. 1, s. 453-463.
92
Seweryn R., (2012), Lojalność odwiedzających wyzwaniem dla obszaru recepcji turystycznej w obecnych warunkach rynkowych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 258, s. 24-34.
93
Seweryn R., (2012), Wartość usług turystycznych dla klienta jako instrument budowania jego lojalności wobec obszaru recepcji turystycznej (na przykładzie Krakowa), "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 23, s. 201-216; http://www.wzieu.pl/zn/709/ZN_709.pdf
94
Berbeka J., Borodako K., Klimek K., Niemczyk A., Seweryn R., (2012), An Analysis of Incentive Travel in Krakow in 2008-2009, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 890, s. 105-122.
95
Seweryn R., (2012), Muzeum Auschwitz-Birkenau jako komponent wartości pobytu turystycznego w Krakowie (w latach 2008-2010). [W:] Berbeka J. (red.), Turystyka martyrologiczna w Polsce : na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, Kraków : Wydawnictwo Proksenia, s. 85-105.
96
Seweryn R., (2012), Kreowanie wartości dla klienta przez obszar recepcji turystycznej, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 220), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 269 s.
97
Borodako K., Ziarkowski D., Seweryn R., Lipecki K., (2012), Kraków jako destynacja turystyczna. [W:] Jadwiga BERBEKA (kierownik tematu), Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie, s. 73-128.
98
Niemczyk A., Seweryn R., (2012), Kryzys XXI wieku a zmiany w popycie na usługi turystyczne (na przykładzie Krakowa), "Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej", nr 35, s. 92-105.
99
Seweryn R., (2012), Partnership in the Management of Tourism Destination Area Through Customer Value - Concept, Types and Rules of Operation. [W:] Hittmár Š. (red.), Regional Management : Theory, Practice and Development, Zilina : Faculty of Management Science and Informatics, University of Zilina : Institute of Management by Univeristy of Zilina, s. 215-219.
100
Berbeka J., Borodako K., Seweryn R., Niemczyk A., Klimek K., (2012), Tendencies in the Meeting Industry in Krakow in the Years 2008-2011. [W:] Malina A., Oczkowska R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 107-123.
101
Seweryn R., (2012), Ruch turystyczny w Krakowie generatorem popytu na wycieczki do Oświęcimia-Brzezinki, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 83, s. 237-250.
102
Grabiński T., Borkowski K., Seweryn R., Wilkońska A., Mazanek L., (2012), Ruch turystyczny w Krakowie w 2012 roku: raport końcowy: (opracowanie autorskie), (Ruch Turystyczny w Krakowie), Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 237 s.
103
Seweryn R., (2012), Organizacja wydarzeń kulturalnych jako wyraz przedsiębiorczości władz lokalnych w dziedzinie turystyki, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 97, s. 183-198; http://www.wzieu.pl/zn/724/ZN_724.pdf
104
Seweryn R., Niemczyk A., (2012), Znaczenie targów dla polskiej branży gastronomicznej na początku XXI stulecia, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 236, s. 98-109.
105
Borodako K., Berbeka J., Niemczyk A., Seweryn R., (2012), Raport z badania pilotażowego przemysłu spotkań w Krakowie, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 24 s.
106
Niemczyk A., Seweryn R., (2012), Skutki Euro 2012 dla turystyki w Krakowie. [W:] Jadwiga BERBEKA (kierownik tematu), Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie, s. 180-214.
107
Niemczyk A., Seweryn R., (2011), Podróże turystyczne Polek (na podstawie wyników badania ankietowego), "Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą", nr 50, s. 103-115.
108
Berbeka J., Borodako K., Klimek K., Niemczyk A., Seweryn R., (2011), Kraków miastem kongresów : stan obecny i perspektywy rozwoju : na przykładzie badań turystyki MICE w 2008 roku, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki", nr 15, s. 7-19.
109
Niemczyk A., Seweryn R., (2011), Aktywność rekreacyjno-sportowa odwiedzających Małopolskę : wyniki badań empirycznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 78, s. 459-485; http://www.wzieu.pl/zn/689/ZN_689.pdf
110
Borodako K., Berbeka J., Klimek K., Niemczyk A., Seweryn R., (2011), The Changes of the Meeting Industry in Krakow in the Context of the Global Crisis, "Tourism & Management Studies", no. 7, s. 149-157; http://tmstudies.net/index.php/ectms/article/view/344/570
111
Seweryn R., (2011), Muzeum Auschwitz-Birkenau jako komponent wartości pobytu turystycznego w Krakowie : (w latach 2008-2009). [W:] Sala J., Berbeka J. (kierownik tematu), Turystyka martyrologiczna w Polsce : (na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau), s. 107-130.
112
Seweryn R., (2011), Dywersyfikacja wykorzystania Internetu przez polskich turystów. [W:] Hales C., Mikuła B. (red.), Społeczeństwo informacyjne : gospodarka, technologie, procesy, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 255-266.
113
Seweryn R., (2011), Targi turystyczne jako nośnik korzyści dla klienta-turysty (na przykładzie opinii zwiedzających Krakowski Salon Turystyczny), "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 157, s. 937-948.
114
Borkowski K., Mazanek L., Wilkońska A., Grabiński T., Seweryn R., (2011), Monitoring zjawisk turystycznych jako branżowe narzędzie diagnostyczne na przykładzie badań ruchu turystycznego w Krakowie w latach 2003-2009. [W:] Gotowt-Jeziorska A., Łopaciński K. (red.), Turystyka w Polsce w okresie kryzysu, Warszawa : Polskie Stowarzyszenie Turystyki, s. 93-115.
115
Berbeka J., Borodako K., Klimek K., Niemczyk A., Seweryn R., (2011), Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 r.: profesjonalni organizatorzy konferencji i kongresów (PCO): raport końcowy, Borodako K. (kier.), Kraków : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 67 s.
116
Berbeka J., Borodako K., Niemczyk A., Seweryn R., (2011), Kraków miastem spotkań - w opinii europejskich ekspertów turystyki, Niemczyk A. (kier.), Kraków : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 25 s.
117
Seweryn R., (2011), The Role of Buzz Marketing in the Management of Tourism Destination. [W:] Hittmár Š. (red.), Theory of Management 3 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers, Zilina : University of Zilina, s. 175-179.
118
Seweryn R., (2011), Turystyka polskich seniorów na tle wybranych krajów Europy Zachodniej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 72, s. 627-641.
119
Niemczyk A., Seweryn R., (2011), Przyjazdy turystów amerykańskich do Krakowa w obliczu kryzysu gospodarczego. [W:] Gotowt-Jeziorska A., Łopaciński K. (red.), Turystyka w Polsce w okresie kryzysu, Warszawa : Polskie Stowarzyszenie Turystyki, s. 143-158.
120
Berbeka J., Borodako K., Klimek K., Niemczyk A., Seweryn R., (2011), The Significance of Workshops for Meeting Industry in Krakow in Years 2008-2010. [W:] Oczkowska R., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 35-53.
121
Berbeka J., Borodako K., Klimek K., Niemczyk A., Seweryn R., (2011), The Role of Congress Tourism in Cracow in the Years 2008-2009. [W:] C. Santos , Perdigao F., Aguas P., Torkington K. (red.), Book of Proceedings of the International Conference on Tourism & Management Studies - Algarve 2011, Algarve : Escola Superior de Gastao, Hotelaria e Turismo, Universidade do Algarve, s. 12-22.
122
Berbeka J., Borodako K., Klimek K., Niemczyk A., Seweryn R., (2011), Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 r.: streszczenie, Borodako K. (kier.), Kraków : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 17 s.
123
Seweryn R., (2011), Dwór polski w nowej odsłonie : na przykładzie Kombornia Hotel & SPA. [W:] Wyleżałek J., Orłowski D. (red.), Dziedzictwo kulturowe Polski i jego znaczenie w turystyce, Warszawa : Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, s. 103-124.
124
Berbeka J., Borodako K., Klimek K., Niemczyk A., Seweryn R., (2011), Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 r.: raport końcowy, Borodako K. (kier.), Kraków : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 120 s.
125
Seweryn R., (2011), Metody analizy wartości klienta dla obszaru recepcji turystycznej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 857, s. 5-21.
126
Grabiński T., Borkowski K., Seweryn R., Wilkońska A., Mazanek L., (2011), Ruch turystyczny w Krakowie w 2011 roku: raport końcowy: (opracowanie autorskie), Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 244 s.
127
Seweryn R., (2011), Rola wydawnictw promocyjnych jako źródła informacji w turystyce wczoraj i dziś, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 23, s. 243-256; http://www.ur.edu.pl/file/15851/020.pdf
128
Seweryn R., (2010), Preferencje kulturowe turystów włoskich w przejazdach do Krakowa - sacrum czy profanum?. [W:] Puchnarewicz E., Turystyki , Obcych J. (red.), Wielokulturowość w turystyce, Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo LIBRON, s. 185-201.
129
Niemczyk A., Seweryn R., (2010), Uczestnictwo w targach turystycznych jako czynnik aktywizacji obszarów recepcji, "Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia", 9(4), s. 345-355.
130
Seweryn R., (2010), Konkurencyjność Krakowa na rynku turystycznym w okresie kryzysu (na podstawie wyników badań ruchu turystycznego). [W:] Sala J. (red.), Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym, Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 272-292.
131
Berbeka J., Borodako K., Klimek K., Niemczyk A., Seweryn R., (2010), Turystyka MICE w Krakowie w 2010 roku: streszczenie raportu końcowego, Borodako K. (kier.), Kraków : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 12 s.
132
Seweryn R., (2010), Specyfika zachowań młodych Polaków na rynku turystycznym : na podstawie wyników badań własnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 16, s. 171-182.
133
Seweryn R., (2010), Economic Results of Tourism Development in the Małopolska Region. [W:] Strišš J. (red.), Rozvoj marketingu v teorii a praxi, Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, s. 249-254.
134
Seweryn R., (2010), Innowacyjne wykorzystanie obiektów poprzemysłowych elementem konkurencyjności obszarów recepcji (na przykładzie Łodzi), "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 56, s. 75-87.
135
Seweryn R., (2010), Lojalność turystów wobec obszaru recepcji (na przykładzie wyników badań ruchu turystycznego w Krakowie), "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 825, s. 21-37; https://bazekon.uek.krakow.pl/50028
136
Berbeka J., Borodako K., Klimek K., Niemczyk A., Seweryn R., (2010), Turystyka MICE w Krakowie w 2010 roku: raport końcowy, Borodako K. (kier.), Kraków : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 119 s.
137
Borkowski K., Seweryn R., (2010), Metodologia zintegrowanych badań ruchu turystycznego w Polsce. [W:] Dziedzic E. (red.), Regionalne badania konsumentów usług turystycznych, Warszawa : Polska Organizacja Turystyczna, s. 108-117.
138
Niemczyk A., Seweryn R., (2010), Obiekty sakralne jako elementy dziedzictwa kulturowego i ich związek z ruchem turystycznym : (na przykładzie Kalwarii Zebrzydowskiej). [W:] Młynarczyk Z., Zajadacz A. (red.), Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, T. 7, Aspekty społeczne : ruch turystyczny, turystyka osób niepełnosprawnych, turystyka zdrowotna, przestrzeń turystyczna w świadomości społecznej (Seria Turystyka i Rekreacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia i Prace; T. 7), Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s. 67-77.
139
Niemczyk A., Seweryn R., (2010), Aktywność turystyczna Polaków w zakresie wyjazdów zagranicznych w latach 2006 i 2009 : analiza porównawcza. [W:] Żukow W., Muszkieta R., Napierała M., Barczak M. (red.), Stan i rozwój regionalnej turystyki, rekreacji i rehabilitacji, Bydgoszcz : Ośrodek Rekreacji, Sportu i Edukacji w Poznaniu, s. 161-182.
140
Berbeka J., Borodako K., Klimek K., Niemczyk A., Seweryn R., (2010), Turystyka konferencyjna w Krakowie - stan obecny i perspektywy rozwoju. [W:] Sala J. (red.), Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym, Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 421-441.
141
Berbeka J., Seweryn R., Klimek K., (2010), Znaczenie turystyki motywacyjnej dla gestorów bazy turystycznej w Krakowie. [W:] Sala J. (kierownik tematu), Rola podróży motywacyjnych w ofercie turystycznej miast i regionów (na przykładzie aglomeracji krakowskiej), s. 81-115.
142
Niemczyk A., Seweryn R., (2010), Demograficzno-ekonomiczne determinanty uczestnictwa w turystyce religijnej na przykładzie Krakowa. [W:] Kroplewski Z., Panasiuk A. (red.), Turystyka religijna (Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński; t. (839) 765), Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 356-365.
143
Grabiński T., Borkowski K., Seweryn R., Wilkońska A., Mazanek L., (2010), Ruch turystyczny w Krakowie w 2010 roku: raport końcowy: (opracowanie autorskie), Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 182 s.
144
Seweryn R., (2010), Potencjał turystyczny Krakowa w zakresie przemysłu grupowych spotkań biznesowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 53, s. 625-636.
145
Borkowski K., Seweryn R., (2010), Doświadczenia wynikające z realizacji badań ruchu turystycznego w Krakowie i Małopolsce w latach 2003-2009. [W:] Dziedzic E. (red.), Regionalne badania konsumentów usług turystycznych, Warszawa : Polska Organizacja Turystyczna, s. 68-85.
146
Seweryn R., (2009), Partnerstwo w kreowaniu wartości produktu turystycznego obszaru recepcji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 41, s. 555-562.
147
Grabiński T., Borkowski K., Seweryn R., Wilkońska A., Mazanek L., (2009), Ruch turystyczny w województwie łódzkim w 2008 roku: raport końcowy, Borkowski K. (kier.), Kraków : [Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego], 156 s.
148
Seweryn R., (2009), Wykorzystanie IT w zarządzaniu obszarem recepcji turystycznej przez wartość dla klienta. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Marketing, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Oficyna Wydawnicza AFM, s. 37-54.
149
Niemczyk A., Seweryn R., (2009), Znaczenie kultury w strategii rozwoju obszaru recepcji turystycznej. [W:] Studzieniecki T. (red.), Dziedzictwo i turystyka w Europie XXI wieku - dystanse i przenikanie kultur : zbiór studiów, Gdynia ; Lubieszynek : Academia Europa Nostra, s. 25-32.
150
Grabiński T., Borkowski K., Seweryn R., Wilkońska A., Mazanek L., (2009), Ruch turystyczny w Małopolsce w 2009 roku: raport końcowy, Borkowski K. (kier.), Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 217 s.
151
Seweryn R., (2009), Analiza turystyki biznesowej w Krakowie w latach 2004-2006. [W:] Berbeka J. (red.), Podróże biznesowe a infrastruktura turystyczna : (na przykładzie Krakowa), Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 127-156.
152
Grabiński T., Borkowski K., Seweryn R., Wilkońska A., Mazanek L., (2009), Ruch turystyczny w Krakowie w 2009 roku: raport końcowy, Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 170 s.
153
Seweryn R., (2009), Wyzwania dla rynku usług turystycznych wobec zmian postrzegania ich jakości (na przykładzie Krakowa), "Handel Wewnętrzny", maj nr specjalny, s. 90-102.
154
Berbeka J., Niemczyk A., Sala J., Seweryn R., (2009), Turystyka biznesowa a rozwój infrastruktury. [W:] Berbeka J. (red.), Podróże biznesowe a infrastruktura turystyczna : (na przykładzie Krakowa), Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 41-73.
155
Borkowski K., Mazanek L., Wilkońska A., Grabiński T., Seweryn R., (2009), Szacowanie wielkości ruchu turystycznego w m. Krakowie w latach 2006-2007 (na podstawie badań ankietowych), "Handel Wewnętrzny", Listopad [nr spec.] : Turystyka szansą wypoczynku i rozwoju regionów, s. 57-69.
156
Niemczyk A., Seweryn R., (2009), Lojalność Niemców w przyjazdach turystycznych do Krakowa : mit czy rzeczywistość. [W:] Garbarski L., Tkaczyk. J. (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce: niepewność i zaufanie a zachowania nabywców, Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne : Akademia Leona Koźmińskiego, s. 612-624.
157
Seweryn R., (2009), Wartość produktu turystycznego Krakowa dla gości biznesowych (na podstawie wyników badań ruchu turystycznego), "Handel Wewnętrzny", Listopad [nr spec.] : Turystyka szansą wypoczynku i rozwoju regionów, s. 115-123.
158
Grabiński T., Borkowski K., Seweryn R., Wilkońska A., Mazanek L., (2009), Ruch turystyczny w Łodzi w 2008 roku: raport końcowy, Borkowski K. (kier.), Kraków : [Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego], 145 s.
159
Seweryn R., (2009), Marka produktów regionalnych narzędziem promocji turystycznej obszarów wiejskich. [W:] Palich P. (red.), Marka wiejskiego produktu turystycznego : monografia, Gdynia : Wydawnictwo Akademii Morskiej, s. 107-115.
160
Niemczyk A., Seweryn R., (2009), Promocja szeptana jako realne i potencjalne źródło informacji o obszarze recepcji turystycznej (na przykładzie Krakowa), "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 50, s. 246-252.
161
Seweryn R., (2009), Strategia marketingowa dla sektora turystyki szansą rozwoju społeczno-gospodarczego regionu w dobie globalizacji. [W:] Rut J., Nizioł A. (red.), Społeczno-gospodarcze aspekty turystyki regionów przygranicznych, Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski : KORAW Dorota Kocząb, s. 155-163.
162
Berbeka J., Borodako K., Klimek K., Niemczyk A., Seweryn R., (2009), Turystyka MICE w Krakowie w latach 2008-2009: gestorzy turystyki MICE: raport końcowy, Borodako K. (kier.), Kraków : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 160 s.
163
Niemczyk A., Seweryn R., (2009), Dziedzictwo kulturowe magnesem przyciągającym turystów do wielkich miast : na przykładzie Krakowa. [W:] Chotkowski J. (red.), Marketing w rozwoju turystyki (Monografia Wydziału Ekonomii i Zarządzania - Politechnika Koszalińska; 161), Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, s. 91-104.
164
Berbeka J., Borodako K., Klimek K., Niemczyk A., Seweryn R., (2009), Turystyka MICE w Krakowie w latach 2008-2009: profesjonalni organizatorzy konferencji i kongresów (PCO): raport końcowy, Borodako K. (kier.), Kraków : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 118 s.
165
Borodako K., Seweryn R., (2009), Współczesne tendencje w turystyce zdrowotnej (na przykładzie Małopolski). [W:] Boruszczak M. (red.), Turystyka uzdrowiskowa : stan i perspektywy, Gdańsk : Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 325-336.
166
Niemczyk A., Seweryn R., (2009), Jakość usług tworzących produkt turystyczny obszaru w opinii klientów : na przykładzie Krakowa. [W:] Rudawska I., Soboń M. (red.), Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na usługach, Warszawa : Difin SA, s. 353-361.
167
Niemczyk A., Seweryn R., (2008), Uczestnictwo w kulturze jako motyw zachowań turystycznych : studium teoretyczno-empiryczne. [W:] Kazimierczak M. (red.), W kręgu humanistycznej refleksji nad turystyką kulturową (Monografie - Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu; nr 388), Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, s. 159-169.
168
Seweryn R., (2008), Satysfakcja turysty a jego lojalność wobec obszaru recepcji turystycznej : na podstawie wyników badań ruchu turystycznego w Krakowie. [W:] Sobczyk G. (red.), Współczesny marketing : trendy, działania, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 524-530.
169
Grabiński T., Borkowski K., Seweryn R., Wilkońska A., Mazanek L., (2008), Ruch turystyczny w Krakowie w 2008 roku: raport końcowy, Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 158 s.
170
Seweryn R., (2008), Rozpoznawalność marki wyrobów regionalnych i tradycyjnych a ich nabywalność : na przykładzie przysmaków z Małopolski wpisanych na polską Listę Produktów Tradycyjnych, "Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji w Warszawie", t. 7, s. 248-264.
171
Seweryn R., (2008), Customer Value as a Prerequisite for the Competitive Advantage of the Area of Tourist Reception in Globalisation. [W:] Ďaďo J., Petrovičova J. (red.), Problems of Marketing Management in Globalisation : Proceedings of the Papers from the 6th International Scientific Symposium, Banská Bystrica :, s. 228-233.
172
Seweryn R., (2008), Analiza turystyki religijnej w Krakowie w latach 2003-2006. [W:] Sala J. (kierownik tematu), Kraków jako ośrodek turystyki religijnej, s. 113-157.
173
Seweryn R., (2008), Turystyka aktywna w przyjazdach do małopolski. [W:] Gaworecki , Mroczyński Z. (red.), Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia, Gdańsk : Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa : na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki, s. 181-190.
174
Seweryn R., (2008), Warunki rozwoju turystyki etnicznej w Krakowie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 788, s. 57-74; https://bazekon.uek.krakow.pl/162611531
175
Seweryn R., (2008), Wizerunek marki "Kraków" wśród brytyjskich turystów, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 26, s. 335-342.
176
Seweryn R., (2008), Internet jako źródło informacji dla turystów (w oparciu o wyniki badań ruchu turystycznego w Krakowie). [W:] Grzywacz R. (red.), Turystyka i rekreacja szansą rozwoju aktywności społecznej, Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, s. 55-73.
177
Niemczyk A., Seweryn R., (2008), Media w strukturze źródeł informacji o miejscu docelowym podróży : na przykładzie badań ruchu turystycznego w Krakowie. [W:] Bosiacki S. (red.), Gospodarka turystyczna w XXI wieku : problemy i perspektywy rozwoju w skali regionalnej i lokalnej (Monografie - Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu; nr 386), Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, s. 135-143.
178
Niemczyk A., Seweryn R., (2008), Mnożnik turystyczny w Polsce jako regionie zjednoczonej Europy : próba pomiaru. [W:] Gołembski G. (red.), Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 257-268.
179
Seweryn R., (2008), Zastosowanie marketingu mix na rynku turystycznym, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 84 s.
180
Seweryn R., (2007), Wykorzystanie koncepcji marketingu partnerskiego przez obszar recepcji turystycznej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 12, s. 200-207.
181
Seweryn R., (2007), Preferencje turystów przyjeżdżających do Krakowa w zakresie wyboru środka transportu, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 761, s. 25-44; https://bazekon.uek.krakow.pl/151142044
182
Seweryn R., (2007), Wartość usług dla turysty i możliwości jej budowania w obszarze recepcji turystycznej. [W:] Kłosiński (red.), Usługi w rozwoju społeczno-gospodarczym Unii Europejskiej, Warszawa : Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, s. 165-173.
183
Seweryn R., (2007), Konsumpcja turystycznych usług noclegowych w Krakowie w 2004 roku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 742, s. 81-98; https://bazekon.uek.krakow.pl/153271798
184
Seweryn R., (2007), Analiza turystyki biznesowej w Krakowie w latach 2004-2006. [W:] Sala J. (kierownik tematu), Podróże biznesowe a infrastruktura turystyczna : na przykładzie Krakowa, s. 143-172.
185
Seweryn R., (2006), Turystyka kulturowa w przyjazdach do Krakowa : (w oparciu o wyniki badań ruchu turystycznego). [W:] Nowakowska A., Przydział M. (red.), Turystyka w badaniach naukowych : prace ekonomiczne, Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania ; Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego, s. 549-566.
186
Seweryn R., (2006), Zachowania uczestników turystyki kongresowej (na podstawie wyników badań ruchu turystycznego w Krakowie), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 704, s. 37-55; https://bazekon.uek.krakow.pl/110777771
187
Borkowski K., Grabiński T., Seweryn R., Gut-Mostowy A., Mazanek L., Wilkońska A., (2006), Badanie ruchu turystycznego w Małopolsce w roku 2006: raport końcowy, [on-line], Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 116 s.
188
Seweryn R., (2006), Segmentacja rynku polskich turystów z punktu widzenia przesłanek wyboru destynacji w kraju : na podstawie wyników badań ankietowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 716, s. 75-92; https://bazekon.uek.krakow.pl/121284190
189
Seweryn R., (2006), Turystyka rozrywkowa w Krakowie i warunki jej rozwoju. [W:] Gołembski G. (red.), Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym: człowiek - przestrzeń - przedsiębiorstwo, Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 95-109.
190
Borkowski K., Grabiński T., Seweryn R., Gut-Mostowy A., Mazanek L., Wilkońska A., (2006), Ruch turystyczny w Krakowie w 2006 roku: raport końcowy, Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 111 s.
191
Borkowski K., Grabiński T., Seweryn R., Gut-Mostowy A., Mazanek L., Wilkońska A., (2006), Determinanty przyjazdowego ruchu turystycznego do Krakowa na podstawie badań w latach 2003-2004. [W:] Nowakowska A., Przydział M. (red.), Turystyka w badaniach naukowych : prace ekonomiczne, Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania ; Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego, s. 533-548.
192
Seweryn R., (2006), Stosunek cen do jakości oferty krakowskiej bazy noclegowej w opinii odwiedzających. [W:] Wodejko S. (red.), Gospodarka turystyczna a grupy interesu, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 219-229.
193
Seweryn R., (2005), Uczestnicy turystyki religijno-pielgrzymkowej w Krakowie (w oparciu o wyniki badań ruchu turystycznego). [W:] Turystyka religijno-pielgrzymkowa: zbiór materiałów pokonferencyjnych, Gdańsk, 8-9 września 2005, Gdańsk : Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 299-311.
194
Borkowski K., Grabiński T., Seweryn R., Gut-Mostowy A., Mazanek L., Wilkońska A., Kobus J., (2005), Badanie ruchu turystycznego w Krakowie w roku 2005: raport końcowy, [on-line], Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 174 s.
195
Borkowski K., Grabiński T., Seweryn R., Gut-Mostowy A., Mazanek L., Wilkońska A., (2005), Badanie ruchu turystycznego w Małopolsce w roku 2005: raport końcowy, [on-line], Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 157 s.
196
Seweryn R., (2005), Produkt turystyczny i wyznaczniki jego atrakcyjności, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 697, s. 71-84; https://bazekon.uek.krakow.pl/96499593
197
Seweryn R., (2004), Unijne zasady polityki regionalnej a wykorzystanie koncepcji marketingu terytorialnego do rozwoju turystyki w regionie (gminie). [W:] Krupa J., Soliński T. (red.), Ekonomiczne i organizacyjne aspekty rozwoju turystyki, Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, s. 85-102.
198
Seweryn R., (2004), Rozwój społeczno-gospodarczy poprzez zatrudnienie w turystyce a zadania samorządu terytorialnego. [W:] Gałecki R. (red.), Rola i zadania samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki turystycznej, Łowicz : Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna, s. 131-145.
199
Seweryn R., (2004), Turystyka w oczach współczesnych Polaków : (na podstawie wyników badań ankietowych). [W:] Bosiacki S., Grell J. (red.), Gospodarka turystyczna w XXI wieku : szanse i bariery rozwoju w warunkach integracji międzynarodowej, Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, s. 89-104.
200
Seweryn R., (2004), Preferencje Polaków w zakresie wyboru obiektów turystycznej bazy noclegowej przy wyjazdach krajowych i zagranicznych. [W:] Polskie hotelarstwo i gastronomia w Unii Europejskiej, Gdańsk : Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, s. 169-181.
201
Grabiński T., Seweryn R., Gut-Mostowy A., Mazanek L., Wilkońska A., Chuchrowska-Tupta A., (2004), Badanie ruchu turystycznego w Małopolsce w roku 2004: raport końcowy, [on-line], Borkowski K. (kier.), Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 122 s.
202
Seweryn R., (2004), Społeczno-ekonomiczne aspekty podróży turystycznych Polaków w świetle własnych badań ankietowych. [W:] Nowakowska A. (red.), Turystyka międzynarodowa w procesie integracji Europy, Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, s. 41-52.
203
Borkowski K., Grabiński T., Seweryn R., Gut-Mostowy A., Mazanek L., Wilkońska A., (2004), Badanie ruchu turystycznego w Krakowie w roku 2004: raport końcowy, [on-line], Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 105 s.
204
Seweryn R., (2004), Wewnętrzne wyznaczniki aktywności turystycznej Polaków, "Problemy Turystyki", vol. 27, 3-4, s. 15-32.
205
Borkowski K., Seweryn R., Pociecha M., Mazanek L., Wilkońska A., Grzywa M., (2003), Badanie ruchu turystycznego w Krakowie w roku 2003: raport końcowy, [on-line], Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 106 s.
206
Seweryn R., (2003), Walory turystyczne - istota i funkcje : próba klasyfikacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 621, s. 73-87; https://bazekon.uek.krakow.pl/16235
207
Seweryn R., (2003), Agroturystyka szansą rozwoju polskiej wsi w aspekcie integracji z UE. [W:] Unia Europejska a przyszłość polskiej turystyki, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Katedra Turystyki, s. 343-357.
208
Seweryn R., (2003), Zróżnicowanie atrakcyjności turystycznej Polski w układzie przestrzennym : próba pomiaru, "Problemy Turystyki", vol. 26, 1-4, s. 31-48.
209
Seweryn R., Pociecha M., Gut-Mostowy A., Mazanek L., Grzywa M., (2003), Badanie ruchu turystycznego w Małopolsce w roku 2003: raport końcowy, [on-line], Borkowski K. (kier.), Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 72, [24] s.
210
Seweryn R., (2002), Potencjalne negatywne konsekwencje rozwoju międzynarodowego ruchu turystycznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 579, s. 87-104; https://bazekon.uek.krakow.pl/12548
211
Seweryn R., (2002), Przyczyny wyboru miejsc docelowych a marketing w turystyce : (w oparciu o wyniki badań ankietowych). [W:] Czubała A., Wiktor J. (red.), Kierunki rozwoju marketingu usług : teoria i praktyka, Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, s. 251-264.
212
Seweryn R., (2002), Atrakcyjność turystyczna obszaru jako kategoria ekonomiczna : istota, struktura i metody pomiaru, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 612, s. 61-76; https://bazekon.uek.krakow.pl/13696
213
Seweryn R., (2000), Uwarunkowania rozwoju zagranicznej turystyki przyjazdowej do Polski, Prom. Nowakowska A., Kraków : , 225 k.
214
Seweryn R., (2000), Potrzeby i motywy jako przesłanki wewnętrzne warunkujące uprawianie turystyki, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 541, s. 31-48.
215
Seweryn R., (2000), Segmentacja przestrzenna zagranicznego rynku turystycznego Polski z punktu widzenia celów i motywów podróży. [W:] Bosiacki S. (red.), Gospodarka turystyczna u progu XXI wieku, Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, s. 289-306.
216
Seweryn R., (2000), Determinanty rozwoju turystyki międzynarodowej, "Folia Turistica", nr 9, s. 39-68.
217
Seweryn R., (1999), Ocena dostępności komunikacyjnej Polski dla turystów zagranicznych, "Problemy Turystyki", vol. 22, 2, s. 67-90.
218
Seweryn R., (1999), Informacja o jakości kształcenia dla turystyki w polskich uczelniach : Akademia Ekonomiczna w Krakowie. [W:] Jakość w turystyce - jakość kształcenia kadr dla turystyki: materiały seminarium, Sucha Beskidzka 7-8 grudnia 1998 roku (Zeszyty Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie; nr 78), Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego, s. 80-87.
219
Seweryn R., (1998), Wydatki turystów zagranicznych w Polsce w latach 1991-1994. [W:] Nowakowska A. (red.), Turystyka w środowisku społecznym i gospodarczym: konferencja poświęcona pamięci Profesora Romana Peretiatkowicza : Kraków-Sucha Beskidzka, 20-22 maja 1996 (Zeszyty Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie; nr 75), Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, s. 141-156.
220
Seweryn R., (1997), Kultura jako motyw konsumpcji turystycznej i warunki jej wykorzystania w polskiej ofercie dla cudzoziemców, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 497, s. 69-80.
221
Seweryn R., (1995), Ekonomiczne aspekty turystyki osób o specjalnych potrzebach. [W:] Ślężyński J., Petryński W. (red.), Postęp w turystyce na rzecz osób o specjalnych potrzebach, Kraków : Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, s. 196-198.
222
Seweryn R., (1995), Wykorzystanie bazy noclegowej i jego determinanty na przykładzie Oddziału "Orbis" S.A. w Krakowie w latach 1986-1992, "Folia Turistica", nr 5, s. 77-96.
223
Seweryn R., (1995), Economics Aspects of Tourism of People with Special Needs. [W:] Ślężyński , Petryński W. (red.), Progress in Tourism of People with Special Needs, Kraków : Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, s. 391-392.
224
Sala J., Berbeka J., Borodako K., Klimek K., Niemczyk A., Seweryn R., Rudnicki M., Ziarkowski D., (2009), Społeczno-ekonomiczne determinanty uczestnictwa społeczeństwa polskiego w turystyce, Sala J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 304 k.
225
Seweryn R., Klimek K., Borodako K., Kryczka-Habina M., (2006), Rozwój ruchu turystycznego a potencjał obsługowy przemysłu turystycznego Regionu Małopolski w latach 2000-2005, Sala J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 207 s.
226
Seweryn R., Kryczka-Habina M., Borodako K., (2005), Ruch turystyczny a tendencje rozwojowe bazy noclegowej w Krakowie w latach 1995-2004, Sala J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 128 k.
227
Sala J., Seweryn R., (2003), Postawy i zachowania konsumentów na rynku turystycznym - czynniki determinujące aktywność turystyczną: raport z badań, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 35 k.
1
@book{UEK:2168345726,
author = "Renata Seweryn and Agata Niemczyk and Katarzyna Klimek",
title = "Turystyka wśród form czasu wolnego młodzieży szkolnej pokolenia Z",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2020",
isbn = "978-83-8085-051-4",
}
2
@article{UEK:2168334317,
author = "Agata Niemczyk and Renata Seweryn and Agnieszka Smalec",
title = "Z Generation in the International Tourism Market",
journal = "Economic and Social Development",
number = "38",
pages = "123-132",
year = "2019",
url = {http://www.esd-conference.com/upload/book_of_proceedings/Book_of_Proceedings_esdRabat2019_Online.pdf},
}
3
@article{UEK:2168334319,
author = "Renata Seweryn and Agata Niemczyk and Agnieszka Smalec",
title = "Gender as a Determinant of Tourism Activity of the Inhabitants of European Countries",
journal = "Economic and Social Development",
number = "38",
pages = "431-440",
adress = "",
year = "2019",
url = {http://www.esd-conference.com/upload/book_of_proceedings/Book_of_Proceedings_esdRabat2019_Online.pdf},
}
4
@article{UEK:2168335267,
author = "Renata Seweryn",
title = "System preferencji polskiej młodzieży w ocenie atrakcyjności turystycznej destynacji",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 20, z. 2, cz. 2",
pages = "121-135",
year = "2019",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XX_2_2.pdf},
}
5
@misc{UEK:2168344134,
author = "Jadwiga Berbeka and Krzysztof Borodako and Agata Niemczyk and Renata Seweryn",
title = "Branża spotkań w Krakowie 2018",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2019",
url = {https://convention.krakow.pl/zalacznik/338911},
}
6
@article{UEK:2168341723,
author = "Krzysztof Borodako and Renata Seweryn and Jadwiga Berbeka and Agata Niemczyk and Rob Davidson and Krzysztof Jakóbik",
title = "Assessment of the Economic Impact of the Meetings Industry on the City of Krakow",
journal = "Argumenta Oeconomica",
number = "2 (43)",
pages = "191-211",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/aoe.2019.2.08},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/141942},
}
7
@article{UEK:2168336727,
author = "Agnieszka Smalec and Agata Niemczyk and Renata Seweryn",
title = "Cooperation between Local Government and Non-governmental Organizations as a Platform for the Development of Social Dialogue",
journal = "Economic and Social Development",
number = "42",
pages = "358-364",
year = "2019",
url = {http://www.esd-conference.com/upload/book_of_proceedings/Book_of_Proceedings_esdLondon2019_Online.pdf},
}
8
@book{UEK:2168334075,
author = "Agata Niemczyk and Renata Seweryn and Katarzyna Klimek",
title = "Przedstawiciele pokolenia Z jako uczestnicy ruchu turystycznego : potrzeby - motywacje - zachowania",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2019",
url = {},
isbn = "978-83-8085-797-1",
}
9
@misc{UEK:2168323729,
author = "Renata Seweryn",
title = "Podsumowanie",
booktitle = "Wizerunek miasta w aspekcie wielkich wydarzeń religijnych",
pages = "153-157",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8553-7 ; 978-83-812-8554-4",
}
10
@inbook{UEK:2168323721,
author = "Renata Seweryn",
title = "Turystyka religijna w Krakowie w latach 2012-2016",
booktitle = "Wizerunek miasta w aspekcie wielkich wydarzeń religijnych",
pages = "81-97",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8553-7 ; 978-83-812-8554-4",
}
11
@article{UEK:2168325641,
author = "Renata Seweryn",
title = "Kto poleca obszary recepcji, czyli socjodemograficzne determinanty charakteru komunikacji WoM w turystyce (na przykładzie Krakowa)",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "350",
pages = "54-64",
year = "2018",
url = {https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/333506/edition/315184/content?ref=desc},
issn = "",
}
12
@book{UEK:2168342247,
author = "Krzysztof Borkowski and Tadeusz Grabiński and Renata Seweryn and Leszek Mazanek and Ewa Grabińska",
title = "Ruch turystyczny w Krakowie w 2018 roku",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Organizacja Turystyczna",
year = "2018",
url = {http://www.mot.krakow.pl/media/badanie-ruchu-turystycznego/brtkrk-i_kwartal_2018_kb_628.pdf},
issn = "2299-2863",
isbn = "978-83-65249-93-7",
}
13
@article{UEK:2168331855,
author = "Krzysztof Borkowski and Tadeusz Grabiński and Renata Seweryn and Leszek Mazanek and Ewa Grabińska",
title = "Problem infotopii informacji na przykładzie danych GUS pochodzących ze sprawozdań o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego KT-1 z lat 2003-2017 dla miasta Krakowa",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej",
number = "R. 7, t. 13, 1",
pages = "5-28",
year = "2018",
url = {http://www.wste.edu.pl/materialyII/ZESZ_NAUK/zn13.pdf},
}
14
@article{UEK:2168327207,
author = "Renata Seweryn",
title = "Motywacje wolontariuszy i ich rola w promocji turystycznej miejsca organizacji ŚDM (na przykładzie Krakowa)",
journal = "Ekonomiczne Problemy Turystyki",
number = "1(41)",
pages = "139-147",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/ept.2018.1.41-15},
url = {https://wnus.edu.pl/ept/pl/issue/871/article/14596/},
}
15
@book{UEK:2168330131,
author = "Krzysztof Borkowski and Tadeusz Grabiński and Renata Seweryn and Anna Wilkońska and Leszek Mazanek and Ewa Grabińska",
title = "Ruch turystyczny w Krakowie w 2017 roku : monografia",
editor = Borkowski Krzysztof,
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Organizacja Turystyczna",
year = "2018",
url = {http://www.mot.krakow.pl/media/badanie-ruchu-turystycznego/raport-brt-17_tom_1.pdf},
issn = "2299-2863",
isbn = "978-83-65249-93-7",
}
16
@inbook{UEK:2168324185,
author = "Renata Seweryn",
title = "Dochody i wydatki państwa : o dochodach i wydatkach państwa związanych z rozwojem turystyki i rekreacji",
booktitle = "Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej",
pages = "517-572",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2018",
isbn = "978-83-01-19809-1",
}
17
@misc{UEK:2168344136,
author = "Jadwiga Berbeka and Krzysztof Borodako and Agata Niemczyk and Renata Seweryn",
title = "Branża spotkań w Krakowie 2017",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2018",
url = {https://convention.krakow.pl/zalacznik/311238},
}
18
@article{UEK:2168329697,
author = "Renata Seweryn and Agata Niemczyk",
title = "Turystyka miejska mieszkańców wsi : (na przykładzie turystów odwiedzających Kraków)",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "4 (976)",
pages = "39-58",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0976.0403},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1632/1169},
}
19
@article{UEK:2168334163,
author = "Agata Niemczyk and Renata Seweryn and Agnieszka Smalec",
title = "Sustainable Tourism in the Activities of City Authorities : Poland - Case Study",
journal = "European Journal of Service Management",
number = "vol. 28, no. 4, t. 2",
pages = "283-297",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/ejsm.2018.28/2-35},
url = {},
}
20
@inbook{UEK:2168324183,
author = "Renata Seweryn",
title = "Rynek pieniądza : o roli pieniądza w kształtowaniu podaży i popytu na usługi turystyczne i rekreacyjne",
booktitle = "Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej",
pages = "363-403",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2018",
isbn = "978-83-01-19809-1",
}
21
@book{UEK:2168331765,
title = "Knowledge, Economy, Society : Challenges and Dilemmas of the Changing Economy",
editor = Oczkowska Renata,
editor = Seweryn Renata,
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/3f/6a/CFM%20stud_2018_PDF%20ONLINE.pdf},
isbn = "978-83-65907-36-3 ; 978-83-65907-37-0",
}
22
@article{UEK:2168327165,
author = "Renata Seweryn and Agata Niemczyk",
title = "Tourism and Employment - a Comparative Analysis of Poland and Croatia",
journal = "Congress Tourism & Hospitality Industry",
pages = "396-406",
adress = "",
year = "2018",
url = {https://thi.fthm.hr/congress-proceedings/category/5-2018?start=20},
}
23
@article{UEK:2168329053,
author = "Renata Seweryn",
title = "Polskie sieciaki na rynku turystycznym na przykładzie odwiedzających Kraków",
journal = "Marketing i Zarządzanie",
number = "2 (52)",
pages = "175-187",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/miz.2018.52-17},
url = {https://wnus.edu.pl/miz/pl/issue/895/article/15216/},
}
24
@article{UEK:2168327163,
author = "Agata Niemczyk and Renata Seweryn",
title = "The Image of the City in Terms of Religious Megaevents (by the Example of WYD 2016)",
journal = "Congress Tourism & Hospitality Industry",
pages = "299-309",
adress = "",
year = "2018",
url = {https://thi.fthm.hr/congress-proceedings/category/5-2018?start=20},
}
25
@book{UEK:2168323703,
title = "Wizerunek miasta w aspekcie wielkich wydarzeń religijnych",
editor = Niemczyk Agata,
editor = Seweryn Renata,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8553-7 ; 978-83-812-8554-4",
}
26
@misc{UEK:2168338493,
author = "Renata Seweryn and Jadwiga Berbeka and Agata Niemczyk and Krzysztof Borodako",
title = "Wpływ ekonomiczny turystyki na gospodarkę Krakowa",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Organizacja Turystyczna",
year = "2017",
url = {http://www.mot.krakow.pl/media/badanie-ruchu-turystycznego/wplyw-ekonomiczny-turystyki-na-gospodarke-krakowa-2016.pdf},
}
27
@book{UEK:2168319147,
author = "Krzysztof Borkowski and Tadeusz Grabiński and Renata Seweryn and Anna Wilkońska and Leszek Mazanek and Ewa Grabińska",
title = "Ruch turystyczny w Krakowie w 2016 roku : monografia",
editor = Borkowski Krzysztof,
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Organizacja Turystyczna",
year = "2017",
url = {https://www.bip.krakow.pl/plik.php?zid=185106&wer=0&new=t&mode=shw},
issn = "2299-2863",
isbn = "978-83-65249-27-2",
}
28
@inbook{UEK:2168314519,
author = "Renata Seweryn",
title = "Technologie informacyjne i komunikacyjne - wprowadzenie w problematykę",
booktitle = "Technologie informacyjne i komunikacyjne na rynku turystycznym",
pages = "11-29",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-255-9252-3 ; 978-83-255-9253-0",
}
29
@inbook{UEK:2168322359,
author = "Renata Seweryn and Agata Niemczyk",
title = "Religious Tourism in the Cities (by the Case of Krakow)",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Selected Problems of Dynamically Developing Areas of the Economy",
pages = "289-300",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
isbn = "978-83-65907-13-4 ; 978-83-65907-14-1",
}
30
@article{UEK:2168322475,
author = "Renata Seweryn",
title = "Pokolenie Baby Boomers na rynku turystycznym na przykładzie odwiedzających Kraków",
journal = "Marketing i Zarządzanie",
number = "2 (48)",
pages = "105-116",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/miz.2017.48-10},
url = {https://wnus.edu.pl/miz/file/article/download/11353/45937.pdf},
}
31
@article{UEK:2168322511,
author = "Renata Seweryn",
title = "Wydział Zarządzania UEK po 25 latach działalności",
journal = "Kurier UEK",
number = "1 (71)",
pages = "50-51",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71},
}
32
@article{UEK:2168318117,
author = "Renata Seweryn and Agata Niemczyk and Krzysztof Firlej",
title = "The Role of Social Media in an Assessment of the Factors of a Tourist Destinations Success : a Case Study of Cracow",
journal = "Economics & Sociology",
number = "vol. 10, 2",
pages = "252-266",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.14254/2071-789X.2017/10-2/19},
url = {http://www.economics-sociology.eu/files/23_396_Seweryn_Niemczyk_Firlej.pdf},
}
33
@inbook{UEK:2168322167,
author = "Krzysztof Borkowski and Renata Seweryn and Ewa Grabińska",
title = "The Significance of Genius Loci in Tourism : (on the Example of Krakow in the Years 2012-2016)",
booktitle = "Aktuální problémy cestovního ruchu : cestovní ruch jako křižovatka poznatků : recenzovaný sborník z mezinárodní konference",
pages = "29-39",
adress = "Jihlavě",
publisher = "Vysoká škola polytechnická Jihlava",
year = "2017",
url = {https://www.vspj.cz/soubory/download/id/6444},
isbn = "978-80-88064-30-5",
}
34
@article{UEK:2168319637,
author = "Renata Seweryn",
title = "Wkład turystyki w PKB Polski na tle innych krajów Unii Europejskiej",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 63, 4 (369), t. 2 ",
pages = "220-232",
year = "2017",
url = {http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_4-2017-t-2.pdf},
}
35
@misc{UEK:2168325057,
author = "Jadwiga Berbeka and Krzysztof Borodako and Agata Niemczyk and Renata Seweryn",
title = "Branża spotkań w Krakowie 2016",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2017",
url = {https://convention.krakow.pl/zalacznik/301056},
}
36
@article{UEK:2168317023,
author = "Renata Seweryn",
title = "Uczestnicy megawydarzenia - światowych dni młodzieży. (Nie)typowa grupa turystów w Krakowie w 2016 r.",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "473",
pages = "519-528",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.473.48},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/37552/Seweryn_Uczestnicy_Megawydarzenia_Swiatowych_Dni_Mlodziezy_2017.pdf},
}
37
@misc{UEK:2168325371,
author = "Renata Seweryn and Jadwiga Berbeka and Krzysztof Borodako and Agata Niemczyk",
title = "Ekonomiczny wpływ Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 na gospodarkę miasta",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Organizacja Turystyczna",
year = "2017",
url = {http://www.mot.krakow.pl/media/badanie-ruchu-turystycznego/ekonomiczny-wplyw-sdm-na-gospodarke-miasta-2016.pdf},
}
38
@book{UEK:2168320791,
title = "Knowledge, Economy, Society : Selected Problems of Dynamically Developing Areas of the Economy",
editor = Seweryn Renata,
editor = Rojek Tomasz,
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
isbn = "978-83-65907-13-4 ; 978-83-65907-14-1",
}
39
@article{UEK:2168322161,
author = "Renata Seweryn",
title = "Demograficzno-geograficzne determinanty oceny bezpieczeństwa w turystyce : (na przykładzie badań uczestników ŚDM Kraków 2016)",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 18, z. 8, cz. 3",
pages = "29-44",
year = "2017",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-8-3.pdf},
}
40
@inbook{UEK:2168308815,
author = "Renata Seweryn",
title = "Tourist Activity of Four Generations of Contemporary Europeans",
booktitle = "Global Challenges of National Economies Development. Part 3",
pages = "587-600",
adress = "Kiïv",
publisher = "Kiïvsʹkij nacìonalʹnij torgovelʹno-ekonomìčnij unìversitet",
year = "2016",
isbn = "978-966-629-794-8 ; 978-966-629-797-9",
}
41
@inbook{UEK:2168312573,
author = "Krzysztof Borkowski and Ewa Grabińska and Renata Seweryn",
title = "Implementation of Tourist Mobility Research Model in an Integrated Study of Tourist Traffic in Polish Metropolitan Cities",
booktitle = "Aktuální problémy cestovního ruchu : místní bohatství a cestovní ruch",
pages = "41-50",
adress = "Jihlavě",
publisher = "Vysoká škola polytechnická Jihlava",
year = "2016",
url = {http://www.vspj.cz/soubory/download/id/5649},
isbn = "978-80-88064-21-3",
}
42
@misc{UEK:2168303881,
author = "Jadwiga Berbeka and Renata Seweryn",
title = "Zakończenie",
booktitle = "Zmiany zachowań turystycznych Polaków i ich uwarunkowań w latach 2006-2015",
pages = "184-189",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-43-0 ; 978-83-65173-44-7",
}
43
@book{UEK:2168338491,
author = "Krzysztof Borkowski and Tadeusz Grabiński and Antoni Jackowski and Maciej Ostrowski and Renata Seweryn and Roman Bogacz and Elżbieta Bilska-Wodecka and Izabela Sołjan and Marek Łabaj and Bożena Alejziak and Ewa Grabińska and Franciszek Mróz and Jadwiga Sobczuk and Justyna Liro and Leszek Mazanek",
title = "Ruch turystyczny w Krakowie 2016 : uczestnicy Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku : monografia",
editor = Borkowski Krzysztof,
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Organizacja Turystyczna",
year = "2016",
url = {http://www.mot.krakow.pl/media/badanie-ruchu-turystycznego/uczestnicy-swiatowych-dni-mlodziezy-2016.pdf},
issn = "2299-2863",
isbn = "978-83-65249-94-4",
}
44
@inbook{UEK:2168310805,
author = "Renata Seweryn and Agata Niemczyk",
title = "Tourism Aspects of the Healthy Lifestyle of the Poles : (Based on the Results of a Questionnaire Survey)",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management",
pages = "381-390",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/8b/2e/CFM_2016_02_online.pdf},
isbn = "978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7",
}
45
@inbook{UEK:2168313707,
author = "Renata Seweryn",
title = "The Importance of Internal Marketing for Market Success in Tourism",
booktitle = "Management and Marketing Trends in Theory and Practice",
pages = "43-46",
adress = "Zilina",
publisher = "University Publishing Centre, University of Zilina",
year = "2016",
isbn = "978-80-554-1297-9",
}
46
@inbook{UEK:2168303877,
author = "Renata Seweryn",
title = "Determinanty zachowań turystycznych Polaków w latach 2006, 2009 i 2015 : (na podstawie wyników badań własnych)",
booktitle = "Zmiany zachowań turystycznych Polaków i ich uwarunkowań w latach 2006-2015",
pages = "125-166",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-43-0 ; 978-83-65173-44-7",
}
47
@article{UEK:2168310019,
author = "Renata Seweryn",
title = "Internet czynnikiem dywergencji w zachowaniach turystycznych Polaków : (w świetle wyników badań)",
journal = "Marketing i Zarządzanie",
number = "3 (44)",
pages = "177-187",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/miz.2016.44-16},
url = {https://wnus.edu.pl/miz/es/issue/155/article/2365/},
}
48
@misc{UEK:2168325053,
author = "Jadwiga Berbeka and Krzysztof Borodako and Agata Niemczyk and Renata Seweryn and Piotr Zmyślony",
title = "Branża spotkań w Krakowie 2015",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2016",
url = {http://convention.krakow.pl/zalacznik/271600},
}
49
@misc{UEK:2168299415,
author = "Renata Seweryn",
title = "Podsumowanie",
booktitle = "Turystyka muzealna : przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie",
pages = "187-195",
adress = "Kraków",
publisher = "Proksenia",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-60789-58-2",
}
50
@inbook{UEK:2168299327,
author = "Renata Seweryn and Agata Niemczyk",
title = "Generations X and Y as Participants of Tourist Movement : (by the Case of the Visitors to Krakow)",
booktitle = "Turizmat v epohata na transformatsiya",
pages = "73-81",
adress = "Varna",
publisher = "Izdatelstvo Nauka i ikonomika ",
year = "2015",
isbn = "978-954-21-0864-1",
}
51
@article{UEK:2168295403,
author = "Renata Seweryn",
title = "Wkład turystyki w tworzenie miejsc pracy w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej po 1989 roku",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 1 (41)",
pages = "390-399",
adress = "",
year = "2015",
url = {http://www.ur.edu.pl/file/85925/27%20Seweryn%20R..pdf},
}
52
@article{UEK:2168297675,
author = "Renata Seweryn and Agata Niemczyk",
title = "Innowacje w przedsiębiorstwach turystycznych w opinii klientów (na przykładzie Kopalni Soli w Wieliczce)",
journal = "Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu",
number = "Nr 50",
pages = "136-145",
year = "2015",
url = {http://www.awf.wroc.pl/files_mce/INNE%20JEDNOSTKI/Rozprawy%20Naukowe/2015/rozprawy_naukowe_50.pdf},
}
53
@inbook{UEK:2168298519,
author = "Renata Seweryn",
title = "The Role of Local Tourism Attractions in the Forming of the Tourism Destination Image (on the Example of Cracow)",
booktitle = "Theory of Management 8 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers",
pages = "117-120",
adress = "Zilina",
publisher = "University of Zilina",
year = "2015",
isbn = "978-80-554-1127-9",
}
54
@inbook{UEK:2168299325,
author = "Agata Niemczyk and Renata Seweryn",
title = "Information Society and Its Participation in Tourism",
booktitle = "Turizmat v epohata na transformatsiya",
pages = "30-38",
adress = "Varna",
publisher = "Izdatelstvo Nauka i ikonomika ",
year = "2015",
isbn = "978-954-21-0864-1",
}
55
@book{UEK:2168299423,
author = "Krzysztof Borkowski and Tadeusz Grabiński and Renata Seweryn and Anna Wilkońska and Leszek Mazanek and Ewa Grabińska",
title = "Ruch turystyczny w Krakowie w 2015 roku : monografia",
editor = Borkowski Krzysztof,
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Organizacja Turystyczna",
year = "2015",
url = {https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/149573/karta},
issn = "2299-2863",
isbn = "978-83-65249-27-2",
}
56
@inbook{UEK:2168298957,
author = "Michał Rudnicki and Jadwiga Berbeka and Renata Seweryn",
title = "Rozpoznawalność i atrakcyjność Muzeum Narodowego w Krakowie w opinii turystów odwiedzających miasto",
booktitle = "Turystyka muzealna : przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie",
pages = "131-186",
adress = "Kraków",
publisher = "Proksenia",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-60789-58-2",
}
57
@article{UEK:2168297695,
author = "Renata Seweryn",
title = "Podróżujące rodziny, czyli jak towarzystwo dzieci różnicuje zachowania konsumentów turystów",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu",
number = "38",
pages = "149-159",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/pzfm.2015.38-14},
url = {http://www.wzieu.pl/zn/865/ZN_865.pdf#page=149&view=Fit},
issn = "1640-6818",
}
58
@inbook{UEK:2168298953,
author = "Jadwiga Berbeka and Dominik Ziarkowski and Renata Seweryn",
title = "Zwiedzanie muzeów głównym motywem przyjazdu do Krakowa",
booktitle = "Turystyka muzealna : przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie",
pages = "59-75",
adress = "Kraków",
publisher = "Proksenia",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-60789-58-2",
}
59
@article{UEK:2168298029,
author = "Renata Seweryn",
title = "Profil turysty pozyskującego informacje o destynacji z mediów społecznościowych (na przykładzie odwiedzających Kraków)",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "379",
pages = "439-447",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.379.42},
url = {},
}
60
@book{UEK:2168296629,
title = "Turystyka muzealna : przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie",
editor = Niemczyk Agata,
editor = Seweryn Renata,
adress = "Kraków",
publisher = "Proksenia",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-60789-58-2",
}
61
@inbook{UEK:2168296643,
author = "Krzysztof Borodako and Renata Seweryn",
title = "Metodyka badań własnych",
booktitle = "Turystyka muzealna : przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie",
pages = "77-84",
adress = "Kraków",
publisher = "Proksenia",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-60789-58-2",
}
62
@misc{UEK:2168299429,
author = "Jadwiga Berbeka and Krzysztof Borodako and Agata Niemczyk and Renata Seweryn",
title = "Branża spotkań w Krakowie 2014",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2015",
url = {http://www.icekrakow.pl/raport-przemysl-spotkan-w-krakowie-2014.pdf},
}
63
@inbook{UEK:2168304143,
author = "Renata Seweryn and Agata Niemczyk",
title = "3.0 Marketing in Museum Tourism?",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy",
pages = "485-493",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7",
}
64
@article{UEK:2168279137,
author = "Agata Niemczyk and Renata Seweryn",
title = "Consumption of Specific Tourist Products - the Value of Participation in Mega-event and Its Influence in Shaping Visitor Loyalty to a Destination",
journal = "Journal of International Studies",
number = "Vol. 7, No 1",
pages = "109-121",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.14254/2071-8330.2014/7-1/10},
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171310979},
}
65
@article{UEK:2168286895,
author = "Renata Seweryn",
title = "Korzystanie z usług przewodnickich w dobie rozwoju nowoczesnych technologii na przykładzie Krakowa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu",
number = "35",
pages = "61-73",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://www.wzieu.pl/zn/824/ZN_824.pdf},
issn = "1640-6818",
}
66
@book{UEK:2168288383,
author = "Krzysztof Borkowski and Tadeusz Grabiński and Renata Seweryn and Anna Wilkońska and Leszek Mazanek and Ewa Grabińska",
title = "Ruch turystyczny w Krakowie w 2014 roku : monografia : (badania triangulacyjne)",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Organizacja Turystyczna",
year = "2014",
url = {https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/129953/karta},
issn = "2299-2863",
}
67
@inbook{UEK:2168288357,
author = "Renata Seweryn",
title = "Wyższe wykształcenie jako determinanta zachowań konsumentów turystów",
booktitle = "Ewolucja podaży i popytu w turystyce : monografia naukowa wieloautorska",
pages = "31-48",
adress = "Sucha Beskidzka",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-926999-2-7",
}
68
@article{UEK:2168288365,
author = "Renata Seweryn",
title = "Dochód jako determinanta uczestnictwa w turystyce mieszkańców wybranych krajów Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki",
number = "3 (27)",
pages = "277-293",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://www.wzieu.pl/zn/807/ZN_807.pdf},
issn = "1640-6818",
}
69
@inbook{UEK:2168284923,
author = "Agata Niemczyk and Renata Seweryn",
title = "Wpływ płci na zachowania turystyczne : (na podstawie wyników badań ruchu turystycznego w Krakowie)",
booktitle = "Turystyka wobec zmian współczesnego świata",
pages = "209-223",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu",
year = "2014",
isbn = "978-83-7417-807-5",
}
70
@inbook{UEK:2168288273,
author = "Renata Seweryn",
title = "Motives for Tourist Trips to Urban Areas and City Management",
booktitle = "Theory of Management 7 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers",
pages = "260-262",
adress = "Zilina",
publisher = "University of Zilina",
year = "2014",
isbn = "978-80-554-0954-2",
}
71
@misc{UEK:2168303663,
author = "Renata Seweryn",
title = "Podsumowanie",
booktitle = "Muzea jako atrakcje turystyczne (w opinii odwiedzających Kraków)",
pages = "255-264",
year = "2014",
}
72
@book{UEK:2168285575,
author = "Jadwiga Berbeka and Zbigniew Borek and Krzysztof Borodako and Karol Görner and Krzysztof Lipecki and Agata Niemczyk and Michał Rudnicki and Józef Sala and Renata Seweryn and Dominik Ziarkowski",
title = "Funkcjonowanie i ocena programu Moje boisko Orlik 2012 : (na terenie województwa małopolskiego)",
editor = Berbeka Jadwiga,
adress = "Kraków",
publisher = "UKiP J&D Gębka",
year = "2014",
isbn = "978-83-60837-78-8",
}
73
@misc{UEK:2168288609,
author = "Krzysztof Borodako and Jadwiga Berbeka and Agata Niemczyk and Renata Seweryn",
title = "Wpływ ekonomiczny przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa : Raport z realizacji projektu pt. Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie: ocena i monitorowanie wpływu ekonomicznego przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa przy wykorzystaniu dobrych praktyk ze Szwajcarii",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Biuro Festiwalowe",
year = "2014",
url = {https://convention.krakow.pl/zalacznik/172183#http://convention.krakow.pl/zalacznik/238664},
isbn = "978-83-61816-67-6",
}
74
@article{UEK:2168292805,
author = "Renata Seweryn",
title = "Rola innowacyjnych produktów turystycznych w kreowaniu wizerunku obszaru recepcji (na przykładzie Podziemi Rynku Głównego w Krakowie)",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "6 (353)",
pages = "299-312",
year = "2014",
}
75
@article{UEK:2168293077,
author = "Renata Seweryn",
title = "Podobieństwa i różnice w wizerunku marki Kraków wśród turystów zagranicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej : studia i materiały",
number = "5",
pages = "56-70",
year = "2014",
url = {http://www.wste.edu.pl/materialyII/ZESZ_NAUK/ZN_nr_5.pdf},
}
76
@unpublished{UEK:2168303657,
author = "Renata Seweryn",
title = "Zwiedzanie głównym motywem przyjazdu do Krakowa",
booktitle = "Muzea jako atrakcje turystyczne (w opinii odwiedzających Kraków)",
pages = "92-113",
year = "2014",
}
77
@article{UEK:2168279027,
author = "Renata Seweryn",
title = "Turystyka miejska Francuzów na przykładzie Krakowa",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "147",
pages = "117-132",
adress = "",
year = "2013",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=82424&from=publication},
}
78
@inbook{UEK:2168286777,
author = "Renata Seweryn",
title = "Orientacja na kluczowych klientów - paradygmat w zarządzaniu obszarem recepcji turystycznej we współczesnych warunkach rynkowych",
booktitle = "Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki",
pages = "207-214",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ",
year = "2013",
isbn = "978-83-88424-96-0",
}
79
@article{UEK:2168279085,
author = "Renata Seweryn and Agata Niemczyk",
title = "Targi jako platforma bezpośredniej komunikacji branżowej (w świetle opinii zwiedzających Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro 2012)",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "304",
pages = "283-290",
adress = "",
year = "2013",
}
80
@misc{UEK:2168288379,
author = "Krzysztof Borkowski and Tadeusz Grabiński and Renata Seweryn and Anna Wilkońska and Leszek Mazanek",
title = "Ruch turystyczny w Krakowie w 2013 roku : raport końcowy : (opracowanie autorskie)",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Organizacja Turystyczna",
year = "2013",
url = {https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/115093/karta},
issn = "2299-2863",
}
81
@inbook{UEK:2168252288,
author = "Renata Seweryn",
title = "A Visit to the Museum Auschwitz-Birkenau as an Element of Tourist Stay in Krakow (in the Years 2008-2011)",
booktitle = "Martyrology Tourism - Polish Perspective",
pages = "101-114",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Proksenia",
year = "2013",
issn = "",
isbn = "978-83-60789-45-2",
}
82
@article{UEK:2168272446,
author = "Renata Seweryn",
title = "Długość pobytu na obszarze recepcji jako wyznacznik zachowań konsumentów - turystów (na przykładzie badań ruchu turystycznego w Krakowie)",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "4A, t. 1",
pages = "143-154",
year = "2013",
}
83
@misc{UEK:2168303785,
author = "Jadwiga Berbeka and Krzysztof Borodako and Agata Niemczyk and Renata Seweryn",
title = "Przemysł spotkań w Krakowie oraz Małopolsce w 2012 r.",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
url = {http://convention.krakow.pl/zalacznik/24563},
}
84
@unpublished{UEK:2168306549,
author = "Michał Rudnicki and Karol Görner and Jadwiga Berbeka and Renata Seweryn",
title = "Próba oceny programu Moje boisko Orlik 2012 w Małopolsce",
booktitle = "Funkcjonowanie i ocena programu "Moje boisko Orlik 2012" : na terenie województwa małopolskiego",
pages = "155-187",
year = "2013",
}
85
@article{UEK:2168262936,
author = "Renata Seweryn",
title = "Rola lokalnych społeczności w kształtowaniu zadowolenia i lojalności turystów na przykładzie Krakowa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu",
number = "30",
pages = "515-530",
adress = "",
year = "2013",
url = {http://www.wzieu.pl/zn/775/ZN_775.pdf},
issn = "1640-6818",
}
86
@inbook{UEK:2168298937,
author = "Krzysztof Borodako and Dominik Ziarkowski and Renata Seweryn and Krzysztof Lipecki",
title = "Kraków jako destynacja turystyczna",
booktitle = "Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie",
pages = "85-146",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
url = {http://fundacjauek.krakow.pl/raport_euro2012/index.html#/84/},
isbn = "978-83-62511-67-9",
}
87
@inbook{UEK:2168298941,
author = "Agata Niemczyk and Renata Seweryn",
title = "Skutki Euro 2012 dla turystyki w Krakowie",
booktitle = "Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie",
pages = "201-239",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
url = {http://fundacjauek.krakow.pl/raport_euro2012/index.html#/200/},
isbn = "978-83-62511-67-9",
}
88
@inbook{UEK:2168262366,
author = "Renata Seweryn",
title = "Managing a Customer's Expectations in Tourism as a Determinant of their Satisfaction",
booktitle = "Marketing Trends in Theory and Practice",
pages = "140-143",
adress = "Zilina",
publisher = "Faculty of Management Science and Informatics, University of Zilina; Institute of Management by Univeristy of Zilina",
year = "2013",
url = {http://rseweryn.com/web/pdf/Seweryn_Exp_EN.pdf},
isbn = "978-80-554-0737-1",
}
89
@inbook{UEK:2168288581,
author = "Renata Seweryn",
title = "Socio-demographic Determinants of Tourists' Susceptibility to Word-of-mouth Marketing (on the Example of Tourists Visiting Cracow)",
booktitle = "The 2nd International Conference ICTIC 2013",
pages = "119-124",
adress = "Žilina, Slovak Republic",
publisher = "EDIS-Publishing Institution of the University of Zilina",
year = "2013",
url = {http://www.ictic.sk/archive/?vid=1&aid=31&kid=50201-73&q=f1&s=bcaea105},
issn = "1339-231X",
isbn = "978-80-554-0648-0",
}
90
@article{UEK:2168254618,
author = "Renata Seweryn",
title = "Kryzys gospodarczy a ewolucja marki Kraków w opinii hiszpańskich turystów",
journal = "Współczesne Zarządzanie ",
number = "1",
pages = "51-61",
year = "2013",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171252577},
}
91
@article{UEK:2168237540,
author = "Renata Seweryn",
title = "Europejska młodzież jako konsumenci na współczesnym rynku turystycznym",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "Maj-czerwiec [spec.] : zachowania konsumenckie - badania, uwarunkowania, różnice, T. 1",
pages = "453-463",
year = "2012",
}
92
@article{UEK:2168238498,
author = "Renata Seweryn",
title = "Lojalność odwiedzających wyzwaniem dla obszaru recepcji turystycznej w obecnych warunkach rynkowych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "258",
pages = "24-34",
adress = "",
year = "2012",
}
93
@article{UEK:2168237054,
author = "Renata Seweryn",
title = "Wartość usług turystycznych dla klienta jako instrument budowania jego lojalności wobec obszaru recepcji turystycznej (na przykładzie Krakowa)",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu",
number = "23",
pages = "201-216",
adress = "",
year = "2012",
url = {http://www.wzieu.pl/zn/709/ZN_709.pdf},
issn = "1640-6818",
}
94
@article{UEK:2168256534,
author = "Jadwiga Berbeka and Krzysztof Borodako and Katarzyna Klimek and Agata Niemczyk and Renata Seweryn",
title = "An Analysis of Incentive Travel in Krakow in 2008-2009",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "890",
pages = "105-122",
year = "2012",
}
95
@inbook{UEK:2168236224,
author = "Renata Seweryn",
title = "Muzeum Auschwitz-Birkenau jako komponent wartości pobytu turystycznego w Krakowie (w latach 2008-2010)",
booktitle = "Turystyka martyrologiczna w Polsce : na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau",
pages = "85-105",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Proksenia",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-60789-43-8",
}
96
@book{UEK:2168246504,
author = "Renata Seweryn",
title = "Kreowanie wartości dla klienta przez obszar recepcji turystycznej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-602-1",
}
97
@unpublished{UEK:2168306559,
author = "Krzysztof Borodako and Dominik Ziarkowski and Renata Seweryn and Krzysztof Lipecki",
title = "Kraków jako destynacja turystyczna",
booktitle = "Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie",
pages = "73-128",
year = "2012",
}
98
@article{UEK:2168272502,
author = "Agata Niemczyk and Renata Seweryn",
title = "Kryzys XXI wieku a zmiany w popycie na usługi turystyczne (na przykładzie Krakowa)",
journal = "Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej",
number = "35",
pages = "92-105",
year = "2012",
}
99
@inbook{UEK:2168284375,
author = "Renata Seweryn",
title = "Partnership in the Management of Tourism Destination Area Through Customer Value - Concept, Types and Rules of Operation",
booktitle = "Regional Management : Theory, Practice and Development",
pages = "215-219",
adress = "Zilina",
publisher = "Faculty of Management Science and Informatics, University of Zilina; Institute of Management by Univeristy of Zilina",
year = "2012",
isbn = "978-80-554-0558-2",
}
100
@inbook{UEK:2168242676,
author = "Jadwiga Berbeka and Krzysztof Borodako and Renata Seweryn and Agata Niemczyk and Katarzyna Klimek",
title = "Tendencies in the Meeting Industry in Krakow in the Years 2008-2011",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management",
pages = "107-123",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-07-5",
}
101
@article{UEK:2168230610,
author = "Renata Seweryn",
title = "Ruch turystyczny w Krakowie generatorem popytu na wycieczki do Oświęcimia-Brzezinki",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "83",
pages = "237-250",
adress = "",
year = "2012",
issn = "1640-6818",
}
102
@misc{UEK:2168284929,
author = "Tadeusz Grabiński and Krzysztof Borkowski and Renata Seweryn and Anna Wilkońska and Leszek Mazanek",
title = "Ruch turystyczny w Krakowie w 2012 roku : raport końcowy : (opracowanie autorskie)",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Organizacja Turystyczna",
year = "2012",
url = {http://www.bip.krakow.pl/plik.php?zid=102090&wer=0&new=t&mode=shw},
issn = "2299-2863",
}
103
@article{UEK:2168288537,
author = "Renata Seweryn",
title = "Organizacja wydarzeń kulturalnych jako wyraz przedsiębiorczości władz lokalnych w dziedzinie turystyki",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "97",
pages = "183-198",
adress = "",
year = "2012",
url = {http://www.wzieu.pl/zn/724/ZN_724.pdf},
issn = "1640-6818",
}
104
@article{UEK:2168263966,
author = "Renata Seweryn and Agata Niemczyk",
title = "Znaczenie targów dla polskiej branży gastronomicznej na początku XXI stulecia",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "236",
pages = "98-109",
adress = "",
year = "2012",
}
105
@misc{UEK:2168274090,
author = "Krzysztof Borodako and Jadwiga Berbeka and Agata Niemczyk and Renata Seweryn",
title = "Raport z badania pilotażowego przemysłu spotkań w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2012",
}
106
@unpublished{UEK:2168306571,
author = "Agata Niemczyk and Renata Seweryn",
title = "Skutki Euro 2012 dla turystyki w Krakowie",
booktitle = "Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie",
pages = "180-214",
year = "2012",
}
107
@article{UEK:2168222662,
author = "Agata Niemczyk and Renata Seweryn",
title = "Podróże turystyczne Polek (na podstawie wyników badania ankietowego)",
journal = "Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą",
number = "50",
pages = "103-115",
year = "2011",
url = {http://www.pszw.edu.pl/images/publikacje/t050_pszw_2011_niemczyk_seweryn-_podroze_turystyczne_polek_na_podstawie_wynikow_badania_ankietowego.pdf},
}
108
@article{UEK:2166032259,
author = "Jadwiga Berbeka and Krzysztof Borodako and Katarzyna Klimek and Agata Niemczyk and Renata Seweryn",
title = "Kraków miastem kongresów : stan obecny i perspektywy rozwoju : na przykładzie badań turystyki MICE w 2008 roku",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki",
number = "15",
pages = "7-19",
adress = "",
year = "2011",
issn = "1640-6818",
}
109
@article{UEK:2168229658,
author = "Agata Niemczyk and Renata Seweryn",
title = "Aktywność rekreacyjno-sportowa odwiedzających Małopolskę : wyniki badań empirycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "78",
pages = "459-485",
adress = "",
year = "2011",
url = {http://www.wzieu.pl/zn/689/ZN_689.pdf},
issn = "1640-6818",
}
110
@article{UEK:2168229726,
author = "Krzysztof Borodako and Jadwiga Berbeka and Katarzyna Klimek and Agata Niemczyk and Renata Seweryn",
title = "The Changes of the Meeting Industry in Krakow in the Context of the Global Crisis",
journal = "Tourism & Management Studies",
number = "no. 7",
pages = "149-157",
year = "2011",
url = {http://tmstudies.net/index.php/ectms/article/view/344/570},
}
111
@unpublished{UEK:2168262720,
author = "Renata Seweryn",
title = "Muzeum Auschwitz-Birkenau jako komponent wartości pobytu turystycznego w Krakowie : (w latach 2008-2009)",
booktitle = "Turystyka martyrologiczna w Polsce : (na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau)",
pages = "107-130",
year = "2011",
}
112
@inbook{UEK:2168228080,
author = "Renata Seweryn",
title = "Dywersyfikacja wykorzystania Internetu przez polskich turystów",
booktitle = "Społeczeństwo informacyjne : gospodarka, technologie, procesy",
pages = "255-266",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-555-0",
}
113
@article{UEK:2168221746,
author = "Renata Seweryn",
title = "Targi turystyczne jako nośnik korzyści dla klienta-turysty : (na przykładzie opinii zwiedzających Krakowski Salon Turystyczny)",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "157",
pages = "937-948",
adress = "",
year = "2011",
}
114
@inbook{UEK:2168225778,
author = "Krzysztof Borkowski and Leszek Mazanek and Anna Wilkońska and Tadeusz Grabiński and Renata Seweryn",
title = "Monitoring zjawisk turystycznych jako branżowe narzędzie diagnostyczne na przykładzie badań ruchu turystycznego w Krakowie w latach 2003-2009",
booktitle = "Turystyka w Polsce w okresie kryzysu",
pages = "93-115",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Stowarzyszenie Turystyki",
year = "2011",
isbn = "978-83-62644-10-0",
}
115
@misc{UEK:2168226459,
author = "Jadwiga Berbeka and Krzysztof Borodako and Katarzyna Klimek and Agata Niemczyk and Renata Seweryn",
title = "Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 r. : profesjonalni organizatorzy konferencji i kongresów (PCO) : raport końcowy",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
url = {http://www.krakow.pl/biuro_kongresow/pliki/20927},
}
116
@misc{UEK:2168226555,
author = "Jadwiga Berbeka and Krzysztof Borodako and Agata Niemczyk and Renata Seweryn",
title = "Kraków miastem spotkań - w opinii europejskich ekspertów turystyki",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
url = {http://www.krakow.pl/biuro_kongresow/pliki/21386},
}
117
@inbook{UEK:2168221338,
author = "Renata Seweryn",
title = "The Role of Buzz Marketing in the Management of Tourism Destination",
booktitle = "Theory of Management 3 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers",
pages = "175-179",
adress = "Zilina",
publisher = "University of Zilina",
year = "2011",
isbn = "978-80-554-0419-6",
}
118
@article{UEK:2168229418,
author = "Renata Seweryn",
title = "Turystyka polskich seniorów na tle wybranych krajów Europy Zachodniej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "72",
pages = "627-641",
adress = "",
year = "2011",
issn = "1640-6818",
}
119
@inbook{UEK:2168225782,
author = "Agata Niemczyk and Renata Seweryn",
title = "Przyjazdy turystów amerykańskich do Krakowa w obliczu kryzysu gospodarczego",
booktitle = "Turystyka w Polsce w okresie kryzysu",
pages = "143-158",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Stowarzyszenie Turystyki",
year = "2011",
isbn = "978-83-62644-10-0",
}
120
@inbook{UEK:2168228102,
author = "Jadwiga Berbeka and Krzysztof Borodako and Katarzyna Klimek and Agata Niemczyk and Renata Seweryn",
title = "The Significance of Workshops for Meeting Industry in Krakow in Years 2008-2010",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World",
pages = "35-53",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-36-5",
}
121
@inbook{UEK:2168236132,
author = "Jadwiga Berbeka and Krzysztof Borodako and Katarzyna Klimek and Agata Niemczyk and Renata Seweryn",
title = "The Role of Congress Tourism in Cracow in the Years 2008-2009",
booktitle = "Book of Proceedings of the International Conference on Tourism & Management Studies - Algarve 2011",
pages = "12-22",
adress = "Algarve",
publisher = "Escola Superior de Gastao, Hotelaria e Turismo, Universidade do Algarve",
year = "2011",
url = {http://tmstudies.net/index.php/ectms/article/view/172/210},
isbn = "978-989-8472-14-4",
}
122
@misc{UEK:2168228724,
author = "Jadwiga Berbeka and Krzysztof Borodako and Katarzyna Klimek and Agata Niemczyk and Renata Seweryn",
title = "Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 r. : streszczenie",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
url = {http://www.krakow.pl/biuro_kongresow/pliki/20931},
}
123
@inbook{UEK:2168229450,
author = "Renata Seweryn",
title = "Dwór polski w nowej odsłonie : na przykładzie Kombornia Hotel & SPA",
booktitle = "Dziedzictwo kulturowe Polski i jego znaczenie w turystyce",
pages = "103-124",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych",
year = "2011",
isbn = "978-83-933284-1-3",
}
124
@misc{UEK:2168226447,
author = "Jadwiga Berbeka and Krzysztof Borodako and Katarzyna Klimek and Agata Niemczyk and Renata Seweryn",
title = "Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 r. : raport końcowy",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
url = {http://www.slideshare.net/borodako/raport-przemysl-spotkan-krakow-2011},
}
125
@article{UEK:2168227548,
author = "Renata Seweryn",
title = "Metody analizy wartości klienta dla obszaru recepcji turystycznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "857",
pages = "5-21",
year = "2011",
}
126
@misc{UEK:2168228734,
author = "Tadeusz Grabiński and Krzysztof Borkowski and Renata Seweryn and Anna Wilkońska and Leszek Mazanek",
title = "Ruch turystyczny w Krakowie w 2011 roku : raport końcowy : (opracowanie autorskie)",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Organizacja Turystyczna",
year = "2011",
url = {https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/83623/karta},
}
127
@article{UEK:2168229428,
author = "Renata Seweryn",
title = "Rola wydawnictw promocyjnych jako źródła informacji w turystyce wczoraj i dziś",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 23",
pages = "243-256",
adress = "",
year = "2011",
url = {http://www.ur.edu.pl/file/15851/020.pdf},
}
128
@inbook{UEK:2165892170,
author = "Renata Seweryn",
title = "Preferencje kulturowe turystów włoskich w przejazdach do Krakowa - sacrum czy profanum?",
booktitle = "Wielokulturowość w turystyce",
pages = "185-201",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Wydawnictwo LIBRON",
year = "2010",
isbn = "978-83-62196-06-7",
}
129
@article{UEK:2165899181,
author = "Agata Niemczyk and Renata Seweryn",
title = "Uczestnictwo w targach turystycznych jako czynnik aktywizacji obszarów recepcji",
journal = "Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia",
number = "9(4)",
pages = "345-355",
year = "2010",
}
130
@inbook{UEK:2165692767,
author = "Renata Seweryn",
title = "Konkurencyjność Krakowa na rynku turystycznym w okresie kryzysu (na podstawie wyników badań ruchu turystycznego)",
booktitle = "Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym",
pages = "272-292",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2010",
isbn = "978-83-208-1912-0",
}
131
@misc{UEK:2168228726,
author = "Jadwiga Berbeka and Krzysztof Borodako and Katarzyna Klimek and Agata Niemczyk and Renata Seweryn",
title = "Turystyka MICE w Krakowie w 2010 roku : streszczenie raportu końcowego",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
url = {http://www.krakow.pl/biuro_kongresow/pliki/9588},
}
132
@article{UEK:2165910340,
author = "Renata Seweryn",
title = "Specyfika zachowań młodych Polaków na rynku turystycznym : na podstawie wyników badań własnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu",
number = "16",
pages = "171-182",
adress = "",
year = "2010",
issn = "1640-6818",
}
133
@inbook{UEK:2165911440,
author = "Renata Seweryn",
title = "Economic Results of Tourism Development in the Małopolska Region",
booktitle = "Rozvoj marketingu v teorii a praxi",
pages = "249-254",
adress = "Žilina",
publisher = "Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-80-554-0292-5",
}
134
@article{UEK:2165689444,
author = "Renata Seweryn",
title = "Innowacyjne wykorzystanie obiektów poprzemysłowych elementem konkurencyjności obszarów recepcji : (na przykładzie Łodzi)",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "56",
pages = "75-87",
adress = "",
year = "2010",
issn = "1640-6818",
}
135
@article{UEK:2165932766,
author = "Renata Seweryn",
title = "Lojalność turystów wobec obszaru recepcji (na przykładzie wyników badań ruchu turystycznego w Krakowie)",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "825",
pages = "21-37",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/50028},
}
136
@misc{UEK:2166032185,
author = "Jadwiga Berbeka and Krzysztof Borodako and Katarzyna Klimek and Agata Niemczyk and Renata Seweryn",
title = "Turystyka MICE w Krakowie w 2010 roku : raport końcowy",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
url = {http://www.krakow.pl/biuro_kongresow/pliki/9587},
}
137
@misc{UEK:2165878131,
author = "Krzysztof Borkowski and Renata Seweryn",
title = "Metodologia zintegrowanych badań ruchu turystycznego w Polsce",
booktitle = "Regionalne badania konsumentów usług turystycznych",
pages = "108-117",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Organizacja Turystyczna",
year = "2010",
url = {http://www.rotwl.pl/raport_regionalne_badania_konsumentow_uslug_turystycznych,1143,0,0.html},
}
138
@inbook{UEK:2168230848,
author = "Agata Niemczyk and Renata Seweryn",
title = "Obiekty sakralne jako elementy dziedzictwa kulturowego i ich związek z ruchem turystycznym : (na przykładzie Kalwarii Zebrzydowskiej)",
booktitle = "Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. T. 7, Aspekty społeczne : ruch turystyczny, turystyka osób niepełnosprawnych, turystyka zdrowotna, przestrzeń turystyczna w świadomości społecznej",
pages = "67-77",
adress = "Poznań",
publisher = "Bogucki Wydawnictwo Naukowe",
year = "2010",
issn = "2080-6795",
isbn = "978-83-62662-48-7",
}
139
@inbook{UEK:2166122242,
author = "Agata Niemczyk and Renata Seweryn",
title = "Aktywność turystyczna Polaków w zakresie wyjazdów zagranicznych w latach 2006 i 2009 : analiza porównawcza",
booktitle = "Stan i rozwój regionalnej turystyki, rekreacji i rehabilitacji",
pages = "161-182",
adress = "Bydgoszcz",
publisher = "Ośrodek Rekreacji, Sportu i Edukacji w Poznaniu",
year = "2010",
url = {http://books.google.pl/books?id=D2ojTIFxz5kC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0},
issn = "",
isbn = "978-83-929551-7-7",
}
140
@inbook{UEK:2165695232,
author = "Jadwiga Berbeka and Krzysztof Borodako and Katarzyna Klimek and Agata Niemczyk and Renata Seweryn",
title = "Turystyka konferencyjna w Krakowie - stan obecny i perspektywy rozwoju",
booktitle = "Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym",
pages = "421-441",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2010",
isbn = "978-83-208-1912-0",
}
141
@unpublished{UEK:2168278163,
author = "Jadwiga Berbeka and Renata Seweryn and Katarzyna Klimek",
title = "Znaczenie turystyki motywacyjnej dla gestorów bazy turystycznej w Krakowie",
booktitle = "Rola podróży motywacyjnych w ofercie turystycznej miast i regionów (na przykładzie aglomeracji krakowskiej)",
pages = "81-115",
year = "2010",
}
142
@inbook{UEK:2165897229,
author = "Agata Niemczyk and Renata Seweryn",
title = "Demograficzno-ekonomiczne determinanty uczestnictwa w turystyce religijnej na przykładzie Krakowa",
booktitle = "Turystyka religijna",
pages = "356-365",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2010",
issn = "0860-2751",
isbn = "978-83-7241-771-8",
}
143
@misc{UEK:2168228738,
author = "Tadeusz Grabiński and Krzysztof Borkowski and Renata Seweryn and Anna Wilkońska and Leszek Mazanek",
title = "Ruch turystyczny w Krakowie w 2010 roku : raport końcowy : (opracowanie autorskie)",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Organizacja Turystyczna",
year = "2010",
url = {http://www.mot.krakow.pl/media/badanie-ruchu-turystycznego/badania_ruch_tur_2010.pdf},
}
144
@article{UEK:2165910610,
author = "Renata Seweryn",
title = "Potencjał turystyczny Krakowa w zakresie przemysłu grupowych spotkań biznesowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "53",
pages = "625-636",
adress = "",
year = "2010",
issn = "1640-6818",
}
145
@misc{UEK:2165878105,
author = "Krzysztof Borkowski and Renata Seweryn",
title = "Doświadczenia wynikające z realizacji badań ruchu turystycznego w Krakowie i Małopolsce w latach 2003-2009",
booktitle = "Regionalne badania konsumentów usług turystycznych",
pages = "68-85",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Organizacja Turystyczna",
year = "2010",
url = {http://www.rotwl.pl/raport_regionalne_badania_konsumentow_uslug_turystycznych,1143,0,0.html},
}
146
@article{UEK:2161796240,
author = "Renata Seweryn",
title = "Partnerstwo w kreowaniu wartości produktu turystycznego obszaru recepcji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "41",
pages = "555-562",
adress = "",
year = "2009",
issn = "1640-6818",
}
147
@misc{UEK:2165713565,
author = "Tadeusz Grabiński and Krzysztof Borkowski and Renata Seweryn and Anna Wilkońska and Leszek Mazanek",
title = "Ruch turystyczny w województwie łódzkim w 2008 roku : raport końcowy",
adress = "Kraków",
publisher = "Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego",
year = "2009",
url = {http://www.rotwl.pl/resources/dokumenty_pdf/raport_ruch_turystyczny_lodzkie_2008.pdf},
}
148
@inbook{UEK:2162096093,
author = "Renata Seweryn",
title = "Wykorzystanie IT w zarządzaniu obszarem recepcji turystycznej przez wartość dla klienta",
booktitle = "Marketing",
pages = "37-54",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7571-078-6",
}
149
@inbook{UEK:2165890812,
author = "Agata Niemczyk and Renata Seweryn",
title = "Znaczenie kultury w strategii rozwoju obszaru recepcji turystycznej",
booktitle = "Dziedzictwo i turystyka w Europie XXI wieku - dystanse i przenikanie kultur : zbiór studiów",
pages = "25-32",
adress = "Gdynia; Lubieszynek",
publisher = "Academia Europa Nostra",
year = "2009",
isbn = "978-83-927537-0-4",
}
150
@misc{UEK:2165706862,
author = "Tadeusz Grabiński and Krzysztof Borkowski and Renata Seweryn and Anna Wilkońska and Leszek Mazanek",
title = "Ruch turystyczny w Małopolsce w 2009 roku : raport końcowy",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Organizacja Turystyczna",
year = "2009",
url = {http://www.malopolskie.pl/Pliki/2010/Ruch_tur_w_Malop2010.pdf},
}
151
@inbook{UEK:2165698814,
author = "Renata Seweryn",
title = "Analiza turystyki biznesowej w Krakowie w latach 2004-2006",
booktitle = "Podróże biznesowe a infrastruktura turystyczna : (na przykładzie Krakowa)",
pages = "127-156",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2009",
isbn = "978-83-929699-0-7",
}
152
@misc{UEK:2165707820,
author = "Tadeusz Grabiński and Krzysztof Borkowski and Renata Seweryn and Anna Wilkońska and Leszek Mazanek",
title = "Ruch turystyczny w Krakowie w 2009 roku : raport końcowy",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Organizacja Turystyczna",
year = "2009",
url = {http://www.bip.krakow.pl/zalacznik.php?zid=70884&wer=0&new=t&mode=shw},
}
153
@article{UEK:2165900302,
author = "Renata Seweryn",
title = "Wyzwania dla rynku usług turystycznych wobec zmian postrzegania ich jakości (na przykładzie Krakowa)",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "maj specjalny",
pages = "90-102",
year = "2009",
}
154
@inbook{UEK:2165698505,
author = "Jadwiga Berbeka and Agata Niemczyk and Józef Sala and Renata Seweryn",
title = "Turystyka biznesowa a rozwój infrastruktury",
booktitle = "Podróże biznesowe a infrastruktura turystyczna : (na przykładzie Krakowa)",
pages = "41-73",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2009",
isbn = "978-83-929699-0-7",
}
155
@article{UEK:2162185163,
author = "Krzysztof Borkowski and Leszek Mazanek and Anna Wilkońska and Tadeusz Grabiński and Renata Seweryn",
title = "Szacowanie wielkości ruchu turystycznego w m. Krakowie w latach 2006-2007 : (na podstawie badań ankietowych)",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "Listopad [spec.] : Turystyka szansą wypoczynku i rozwoju regionów",
pages = "57-69",
year = "2009",
}
156
@inbook{UEK:2161874875,
author = "Agata Niemczyk and Renata Seweryn",
title = "Lojalność Niemców w przyjazdach turystycznych do Krakowa : mit czy rzeczywistość",
booktitle = "Kontrowersje wokół marketingu w Polsce",
pages = "612-624",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne; Akademia Leona Koźmińskiego",
year = "2009",
isbn = "978-83-61408-36-9 ; 978-83-89437-24-2",
}
157
@article{UEK:2162184641,
author = "Renata Seweryn",
title = "Wartość produktu turystycznego Krakowa dla gości biznesowych : (na podstawie wyników badań ruchu turystycznego)",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "Listopad [spec.] : Turystyka szansą wypoczynku i rozwoju regionów",
pages = "115-123",
year = "2009",
}
158
@misc{UEK:2165712684,
author = "Tadeusz Grabiński and Krzysztof Borkowski and Renata Seweryn and Anna Wilkońska and Leszek Mazanek",
title = "Ruch turystyczny w Łodzi w 2008 roku : raport końcowy",
adress = "Kraków",
publisher = "Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego",
year = "2009",
url = {http://www.rotwl.pl/resources/dokumenty_pdf/raport_ruch_turystyczny_lodz_2008.pdf},
}
159
@inbook{UEK:2165872266,
author = "Renata Seweryn",
title = "Marka produktów regionalnych narzędziem promocji turystycznej obszarów wiejskich",
booktitle = "Marka wiejskiego produktu turystycznego : monografia",
pages = "107-115",
adress = "Gdynia",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Morskiej",
year = "2009",
isbn = "978-83-7421-077-5",
}
160
@article{UEK:51265,
author = "Agata Niemczyk and Renata Seweryn",
title = "Promocja szeptana jako realne i potencjalne źródło informacji o obszarze recepcji turystycznej (na przykładzie Krakowa)",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "50",
pages = "246-252",
adress = "",
year = "2009",
}
161
@inbook{UEK:2165871013,
author = "Renata Seweryn",
title = "Strategia marketingowa dla sektora turystyki szansą rozwoju społeczno-gospodarczego regionu w dobie globalizacji",
booktitle = "Społeczno-gospodarcze aspekty turystyki regionów przygranicznych",
pages = "155-163",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Uniwersytet Rzeszowski; KORAW Dorota Kocząb",
year = "2009",
isbn = "83-926640-4-8",
}
162
@misc{UEK:2165718325,
author = "Jadwiga Berbeka and Krzysztof Borodako and Katarzyna Klimek and Agata Niemczyk and Renata Seweryn",
title = "Turystyka MICE w Krakowie w latach 2008-2009 : gestorzy turystyki MICE : raport końcowy",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2009",
url = {http://www.krakow.pl/biuro_kongresow/pliki/9585},
}
163
@inbook{UEK:2165890363,
author = "Agata Niemczyk and Renata Seweryn",
title = "Dziedzictwo kulturowe magnesem przyciągającym turystów do wielkich miast : na przykładzie Krakowa",
booktitle = "Marketing w rozwoju turystyki",
pages = "91-104",
adress = "Koszalin",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej",
year = "2009",
issn = "0239-7129",
}
164
@misc{UEK:2165707920,
author = "Jadwiga Berbeka and Krzysztof Borodako and Katarzyna Klimek and Agata Niemczyk and Renata Seweryn",
title = "Turystyka MICE w Krakowie w latach 2008-2009 : profesjonalni organizatorzy konferencji i kongresów (PCO) : raport końcowy",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2009",
url = {http://www.krakow.pl/biuro_kongresow/pliki/9586},
}
165
@inbook{UEK:2165904783,
author = "Krzysztof Borodako and Renata Seweryn",
title = "Współczesne tendencje w turystyce zdrowotnej (na przykładzie Małopolski)",
booktitle = "Turystyka uzdrowiskowa : stan i perspektywy",
pages = "325-336",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2009",
isbn = "978-83-89081-23-0 ; 978-83-7531-073-3",
}
166
@inbook{UEK:2165889976,
author = "Agata Niemczyk and Renata Seweryn",
title = "Jakość usług tworzących produkt turystyczny obszaru w opinii klientów : na przykładzie Krakowa",
booktitle = "Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na usługach",
pages = "353-361",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2009",
isbn = "978-83-7641-031-9",
}
167
@inbook{UEK:2165899864,
author = "Agata Niemczyk and Renata Seweryn",
title = "Uczestnictwo w kulturze jako motyw zachowań turystycznych : studium teoretyczno-empiryczne",
booktitle = "W kręgu humanistycznej refleksji nad turystyką kulturową",
pages = "159-169",
adress = "Poznań",
publisher = "Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego",
year = "2008",
issn = "0239-7161",
isbn = "978-83-61414-09-4",
}
168
@inbook{UEK:2165900462,
author = "Renata Seweryn",
title = "Satysfakcja turysty a jego lojalność wobec obszaru recepcji turystycznej : na podstawie wyników badań ruchu turystycznego w Krakowie",
booktitle = "Współczesny marketing : trendy, działania",
pages = "524-530",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2008",
isbn = "978-83-208-1802-4",
}
169
@misc{UEK:2165712443,
author = "Tadeusz Grabiński and Krzysztof Borkowski and Renata Seweryn and Anna Wilkońska and Leszek Mazanek",
title = "Ruch turystyczny w Krakowie w 2008 roku : raport końcowy",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Organizacja Turystyczna",
year = "2008",
url = {http://www.mot.krakow.pl/media/badanie-ruchu-turystycznego/badania_ruch_tur_2008.pdf},
}
170
@article{UEK:2165892249,
author = "Renata Seweryn",
title = "Rozpoznawalność marki wyrobów regionalnych i tradycyjnych a ich nabywalność : na przykładzie przysmaków z Małopolski wpisanych na polską Listę Produktów Tradycyjnych",
journal = "Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji w Warszawie",
number = "t. 7",
pages = "248-264",
year = "2008",
}
171
@inbook{UEK:2165900858,
author = "Renata Seweryn",
title = "Customer Value as a Prerequisite for the Competitive Advantage of the Area of Tourist Reception in Globalisation",
booktitle = "Problems of Marketing Management in Globalisation : Proceedings of the Papers from the 6th International Scientific Symposium",
pages = "228-233",
adress = "Banská Bystrica",
year = "2008",
isbn = "978-80-89382-00-2",
}
172
@unpublished{UEK:2168276877,
author = "Renata Seweryn",
title = "Analiza turystyki religijnej w Krakowie w latach 2003-2006",
booktitle = "Kraków jako ośrodek turystyki religijnej",
pages = "113-157",
year = "2008",
}
173
@inbook{UEK:2165891236,
author = "Renata Seweryn",
title = "Turystyka aktywna w przyjazdach do małopolski",
booktitle = "Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia",
pages = "181-190",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa; na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki",
year = "2008",
isbn = "978-8389081-17-9 ; 978-83-7531-072-6",
}
174
@article{UEK:50366,
author = "Renata Seweryn",
title = "Warunki rozwoju turystyki etnicznej w Krakowie",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "788",
pages = "57-74",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/162611531},
}
175
@article{UEK:2165872037,
author = "Renata Seweryn",
title = "Wizerunek marki Kraków wśród brytyjskich turystów",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "26",
pages = "335-342",
adress = "",
year = "2008",
issn = "1640-6818",
}
176
@inbook{UEK:2162111099,
author = "Renata Seweryn",
title = "Internet jako źródło informacji dla turystów (w oparciu o wyniki badań ruchu turystycznego w Krakowie)",
booktitle = "Turystyka i rekreacja szansą rozwoju aktywności społecznej",
pages = "55-73",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-60583-25-8",
}
177
@inbook{UEK:2165900126,
author = "Agata Niemczyk and Renata Seweryn",
title = "Media w strukturze źródeł informacji o miejscu docelowym podróży : na przykładzie badań ruchu turystycznego w Krakowie",
booktitle = "Gospodarka turystyczna w XXI wieku : problemy i perspektywy rozwoju w skali regionalnej i lokalnej",
pages = "135-143",
adress = "Poznań",
publisher = "Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego",
year = "2008",
issn = "0239-7161",
isbn = "978-83-61414-04-9",
}
178
@inbook{UEK:2165897201,
author = "Agata Niemczyk and Renata Seweryn",
title = "Mnożnik turystyczny w Polsce jako regionie zjednoczonej Europy : próba pomiaru",
booktitle = "Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji",
pages = "257-268",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2008",
isbn = "978-83-7417-363-6",
}
179
@book{UEK:51290,
author = "Renata Seweryn",
title = "Zastosowanie marketingu mix na rynku turystycznym",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-392-1",
}
180
@article{UEK:2166209881,
author = "Renata Seweryn",
title = "Wykorzystanie koncepcji marketingu partnerskiego przez obszar recepcji turystycznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "12",
pages = "200-207",
adress = "",
year = "2007",
issn = "1640-6818",
}
181
@article{UEK:50775,
author = "Renata Seweryn",
title = "Preferencje turystów przyjeżdżających do Krakowa w zakresie wyboru środka transportu",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "761",
pages = "25-44",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/151142044},
}
182
@inbook{UEK:2166196988,
author = "Renata Seweryn",
title = "Wartość usług dla turysty i możliwości jej budowania w obszarze recepcji turystycznej",
booktitle = "Usługi w rozwoju społeczno-gospodarczym Unii Europejskiej",
pages = "165-173",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur",
year = "2007",
isbn = "83-60028-21-4",
}
183
@article{UEK:51053,
author = "Renata Seweryn",
title = "Konsumpcja turystycznych usług noclegowych w Krakowie w 2004 roku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "742",
pages = "81-98",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/153271798},
}
184
@unpublished{UEK:2168275897,
author = "Renata Seweryn",
title = "Analiza turystyki biznesowej w Krakowie w latach 2004-2006",
booktitle = "Podróże biznesowe a infrastruktura turystyczna : na przykładzie Krakowa",
pages = "143-172",
year = "2007",
}
185
@inbook{UEK:2166099218,
author = "Renata Seweryn",
title = "Turystyka kulturowa w przyjazdach do Krakowa : (w oparciu o wyniki badań ruchu turystycznego)",
booktitle = "Turystyka w badaniach naukowych : prace ekonomiczne",
pages = "549-566",
adress = "Rzeszów; Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania; Akademia Wychowania Fizycznego",
year = "2006",
isbn = "83-87658-84-7",
}
186
@article{UEK:52932,
author = "Renata Seweryn",
title = "Zachowania uczestników turystyki kongresowej (na podstawie wyników badań ruchu turystycznego w Krakowie)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "704",
pages = "37-55",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/110777771},
}
187
@misc{UEK:2165745644,
author = "Krzysztof Borkowski and Tadeusz Grabiński and Renata Seweryn and Andrzej Gut-Mostowy and Leszek Mazanek and Anna Wilkońska",
title = "Badanie ruchu turystycznego w Małopolsce w roku 2006 : raport końcowy",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Organizacja Turystyczna",
year = "2006",
url = {http://www.mot.krakow.pl/f_menager/index.php?f_menager_do=download&f_menager_id=157},
}
188
@article{UEK:52308,
author = "Renata Seweryn",
title = "Segmentacja rynku polskich turystów z punktu widzenia przesłanek wyboru destynacji w kraju : na podstawie wyników badań ankietowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "716",
pages = "75-92",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/121284190},
}
189
@inbook{UEK:2166558180,
author = "Renata Seweryn",
title = "Turystyka rozrywkowa w Krakowie i warunki jej rozwoju",
booktitle = "Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym",
pages = "95-109",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "978-83-7417-209-7",
}
190
@misc{UEK:2165745414,
author = "Krzysztof Borkowski and Tadeusz Grabiński and Renata Seweryn and Andrzej Gut-Mostowy and Leszek Mazanek and Anna Wilkońska",
title = "Ruch turystyczny w Krakowie w 2006 roku : raport końcowy",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Organizacja Turystyczna",
year = "2006",
url = {www.mot.krakow.pl/media/badanie-ruchu-turystycznego/badania_ruch_tur_2006.pdf},
}
191
@inbook{UEK:2166099123,
author = "Krzysztof Borkowski and Tadeusz Grabiński and Renata Seweryn and Andrzej Gut-Mostowy and Leszek Mazanek and Anna Wilkońska",
title = "Determinanty przyjazdowego ruchu turystycznego do Krakowa na podstawie badań w latach 2003-2004",
booktitle = "Turystyka w badaniach naukowych : prace ekonomiczne",
pages = "533-548",
adress = "Rzeszów; Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania; Akademia Wychowania Fizycznego",
year = "2006",
isbn = "83-87658-84-7",
}
192
@inbook{UEK:2166098999,
author = "Renata Seweryn",
title = "Stosunek cen do jakości oferty krakowskiej bazy noclegowej w opinii odwiedzających",
booktitle = "Gospodarka turystyczna a grupy interesu",
pages = "219-229",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2006",
isbn = "978-83-7378-256-3",
}
193
@inbook{UEK:2166593676,
author = "Renata Seweryn",
title = "Uczestnicy turystyki religijno-pielgrzymkowej w Krakowie (w oparciu o wyniki badań ruchu turystycznego)",
booktitle = "Turystyka religijno-pielgrzymkowa",
pages = "299-311",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa; Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2005",
isbn = "83-89081-10-5 ; 83-89786-45-1",
}
194
@misc{UEK:2165744672,
author = "Krzysztof Borkowski and Tadeusz Grabiński and Renata Seweryn and Andrzej Gut-Mostowy and Leszek Mazanek and Anna Wilkońska and Jolanta Kobus",
title = "Badanie ruchu turystycznego w Krakowie w roku 2005 : raport końcowy",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Organizacja Turystyczna",
year = "2005",
url = {http://www.mot.krakow.pl/f_menager/index.php?f_menager_do=download&f_menager_id=27},
}
195
@misc{UEK:2165745201,
author = "Krzysztof Borkowski and Tadeusz Grabiński and Renata Seweryn and Andrzej Gut-Mostowy and Leszek Mazanek and Anna Wilkońska",
title = "Badanie ruchu turystycznego w Małopolsce w roku 2005 : raport końcowy",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Organizacja Turystyczna",
year = "2005",
url = {https://www.malopolska.pl/_userfiles/uploads/RuchMOT2005.pdf},
}
196
@article{UEK:52303,
author = "Renata Seweryn",
title = "Produkt turystyczny i wyznaczniki jego atrakcyjności",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "697",
pages = "71-84",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/96499593},
}
197
@inbook{UEK:2168277761,
author = "Renata Seweryn",
title = "Unijne zasady polityki regionalnej a wykorzystanie koncepcji marketingu terytorialnego do rozwoju turystyki w regionie (gminie)",
booktitle = "Ekonomiczne i organizacyjne aspekty rozwoju turystyki",
pages = "85-102",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania ",
year = "2004",
isbn = "83-87658-60-X",
}
198
@inbook{UEK:2168240666,
author = "Renata Seweryn",
title = "Rozwój społeczno-gospodarczy poprzez zatrudnienie w turystyce a zadania samorządu terytorialnego",
booktitle = "Rola i zadania samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki turystycznej",
pages = "131-145",
adress = "Łowicz",
publisher = "Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna",
year = "2004",
isbn = "83-87222-30-5",
}
199
@inbook{UEK:2168240690,
author = "Renata Seweryn",
title = "Turystyka w oczach współczesnych Polaków : (na podstawie wyników badań ankietowych)",
booktitle = "Gospodarka turystyczna w XXI wieku : szanse i bariery rozwoju w warunkach integracji międzynarodowej",
pages = "89-104",
adress = "Poznań",
publisher = "Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego",
year = "2004",
isbn = "83-88923-37-4",
}
200
@inbook{UEK:2168314059,
author = "Renata Seweryn",
title = "Preferencje Polaków w zakresie wyboru obiektów turystycznej bazy noclegowej przy wyjazdach krajowych i zagranicznych",
booktitle = "Polskie hotelarstwo i gastronomia w Unii Europejskiej",
pages = "169-181",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa",
year = "2004",
isbn = "83-89786-31-1 ; 8389081-05-9",
}
201
@misc{UEK:2165744311,
author = "Tadeusz Grabiński and Renata Seweryn and Andrzej Gut-Mostowy and Leszek Mazanek and Anna Wilkońska and Aneta Chuchrowska-Tupta",
title = "Badanie ruchu turystycznego w Małopolsce w roku 2004 : raport końcowy",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Organizacja Turystyczna",
year = "2004",
url = {http://www.mot.krakow.pl/f_menager/index.php?f_menager_do=download&f_menager_id=18},
}
202
@inbook{UEK:2166236899,
author = "Renata Seweryn",
title = "Społeczno-ekonomiczne aspekty podróży turystycznych Polaków w świetle własnych badań ankietowych",
booktitle = "Turystyka międzynarodowa w procesie integracji Europy",
pages = "41-52",
adress = "Chrzanów",
publisher = "Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu",
year = "2004",
isbn = "83-915693-2-2",
}
203
@misc{UEK:2165744217,
author = "Krzysztof Borkowski and Tadeusz Grabiński and Renata Seweryn and Andrzej Gut-Mostowy and Leszek Mazanek and Anna Wilkońska",
title = "Badanie ruchu turystycznego w Krakowie w roku 2004 : raport końcowy",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Organizacja Turystyczna",
year = "2004",
url = {http://www.mot.krakow.pl/f_menager/index.php?f_menager_do=download&f_menager_id=17},
}
204
@article{UEK:2168240702,
author = "Renata Seweryn",
title = "Wewnętrzne wyznaczniki aktywności turystycznej Polaków",
journal = "Problemy Turystyki",
number = "vol. 27, 3-4",
pages = "15-32",
year = "2004",
}
205
@misc{UEK:2165743598,
author = "Krzysztof Borkowski and Renata Seweryn and Marta Pociecha and Leszek Mazanek and Anna Wilkońska and Michał Grzywa",
title = "Badanie ruchu turystycznego w Krakowie w roku 2003 : raport końcowy",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Organizacja Turystyczna",
year = "2003",
url = {http://www.mot.krakow.pl/f_menager/index.php?f_menager_do=download&f_menager_id=15},
}
206
@article{UEK:52277,
author = "Renata Seweryn",
title = "Walory turystyczne - istota i funkcje : próba klasyfikacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "621",
pages = "73-87",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/16235},
}
207
@inbook{UEK:2168277111,
author = "Renata Seweryn",
title = "Agroturystyka szansą rozwoju polskiej wsi w aspekcie integracji z UE",
booktitle = "Unia Europejska a przyszłość polskiej turystyki",
pages = "343-357",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa. Katedra Turystyki",
year = "2003",
isbn = "83-7378-060-2",
}
208
@article{UEK:2168240698,
author = "Renata Seweryn",
title = "Zróżnicowanie atrakcyjności turystycznej Polski w układzie przestrzennym : próba pomiaru",
journal = "Problemy Turystyki",
number = "vol. 26, 1-4",
pages = "31-48",
year = "2003",
}
209
@misc{UEK:2165744009,
author = "Renata Seweryn and Marta Pociecha and Andrzej Gut-Mostowy and Leszek Mazanek and Michał Grzywa",
title = "Badanie ruchu turystycznego w Małopolsce w roku 2003 : raport końcowy",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Organizacja Turystyczna",
year = "2003",
url = {http://www.mot.krakow.pl/f_menager/index.php?f_menager_do=download&f_menager_id=16},
}
210
@article{UEK:52297,
author = "Renata Seweryn",
title = "Potencjalne negatywne konsekwencje rozwoju międzynarodowego ruchu turystycznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "579",
pages = "87-104",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/12548},
}
211
@inbook{UEK:2168237478,
author = "Renata Seweryn",
title = "Przyczyny wyboru miejsc docelowych a marketing w turystyce : (w oparciu o wyniki badań ankietowych)",
booktitle = "Kierunki rozwoju marketingu usług : teoria i praktyka",
pages = "251-264",
adress = "Chrzanów",
publisher = "Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu",
year = "2002",
isbn = "83-915693-0-6",
}
212
@article{UEK:2168224418,
author = "Renata Seweryn",
title = "Atrakcyjność turystyczna obszaru jako kategoria ekonomiczna : istota, struktura i metody pomiaru",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "612",
pages = "61-76",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13696},
}
213
@unpublished{UEK:2168311085,
author = "Renata Seweryn",
title = "Uwarunkowania rozwoju zagranicznej turystyki przyjazdowej do Polski",
adress = "Kraków",
year = "2000",
}
214
@article{UEK:2168248344,
author = "Renata Seweryn",
title = "Potrzeby i motywy jako przesłanki wewnętrzne warunkujące uprawianie turystyki",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "541",
pages = "31-48",
year = "2000",
}
215
@inbook{UEK:2168314057,
author = "Renata Seweryn",
title = "Segmentacja przestrzenna zagranicznego rynku turystycznego Polski z punktu widzenia celów i motywów podróży",
booktitle = "Gospodarka turystyczna u progu XXI wieku",
pages = "289-306",
adress = "Poznań",
publisher = "Akademia Wychowania Fizycznego",
year = "2000",
isbn = "83-86336-78-1",
}
216
@article{UEK:2168253510,
author = "Renata Seweryn",
title = "Determinanty rozwoju turystyki międzynarodowej",
journal = "Folia Turistica",
number = "9",
pages = "39-68",
year = "2000",
}
217
@article{UEK:2168240710,
author = "Renata Seweryn",
title = "Ocena dostępności komunikacyjnej Polski dla turystów zagranicznych",
journal = "Problemy Turystyki",
number = "vol. 22, 2",
pages = "67-90",
year = "1999",
url = {},
}
218
@inbook{UEK:2165903116,
author = "Renata Seweryn",
title = "Informacja o jakości kształcenia dla turystyki w polskich uczelniach : Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
booktitle = "Jakość w turystyce - jakość kształcenia kadr dla turystyki",
pages = "80-87",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Wychowania Fizycznego",
year = "1999",
issn = "0239-4839",
}
219
@inbook{UEK:2168288819,
author = "Renata Seweryn",
title = "Wydatki turystów zagranicznych w Polsce w latach 1991-1994",
booktitle = "Turystyka w środowisku społecznym i gospodarczym",
pages = "141-156",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha",
year = "1998",
issn = "0239-4839",
}
220
@article{UEK:2168237760,
author = "Renata Seweryn",
title = "Kultura jako motyw konsumpcji turystycznej i warunki jej wykorzystania w polskiej ofercie dla cudzoziemców",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "497",
pages = "69-80",
year = "1997",
}
221
@inbook{UEK:2165902263,
author = "Renata Seweryn",
title = "Ekonomiczne aspekty turystyki osób o specjalnych potrzebach",
booktitle = "Postęp w turystyce na rzecz osób o specjalnych potrzebach",
pages = "196-198",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych",
year = "1995",
isbn = "83-901147-4-7",
}
222
@article{UEK:2165903211,
author = "Renata Seweryn",
title = "Wykorzystanie bazy noclegowej i jego determinanty na przykładzie Oddziału Orbis S.A. w Krakowie w latach 1986-1992",
journal = "Folia Turistica",
number = "5",
pages = "77-96",
year = "1995",
}
223
@inbook{UEK:2165902496,
author = "Renata Seweryn",
title = "Economics Aspects of Tourism of People with Special Needs",
booktitle = "Progress in Tourism of People with Special Needs",
pages = "391-392",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych",
year = "1995",
isbn = "83-901147-4-7",
}
224
@unpublished{UEK:2168251470,
author = "Józef Sala and Jadwiga Berbeka and Krzysztof Borodako and Katarzyna Klimek and Agata Niemczyk and Renata Seweryn and Michał Rudnicki and Dominik Ziarkowski",
title = "Społeczno-ekonomiczne determinanty uczestnictwa społeczeństwa polskiego w turystyce",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
225
@unpublished{UEK:2166601434,
author = "Renata Seweryn and Katarzyna Klimek and Krzysztof Borodako and Małgorzata Kryczka-Habina",
title = "Rozwój ruchu turystycznego a potencjał obsługowy przemysłu turystycznego Regionu Małopolski w latach 2000-2005",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
226
@unpublished{UEK:2168275499,
author = "Renata Seweryn and Małgorzata Kryczka-Habina and Krzysztof Borodako",
title = "Ruch turystyczny a tendencje rozwojowe bazy noclegowej w Krakowie w latach 1995-2004",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
227
@unpublished{UEK:2168276493,
author = "Józef Sala and Renata Seweryn",
title = "Postawy i zachowania konsumentów na rynku turystycznym - czynniki determinujące aktywność turystyczną : raport z badań",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}