Publikacje wybranego autora

1

Konferencja:
XXIV Workshop on Accounting and Management Control "Memorial Raymond Konopka", Coimbra, Portugalia, od 2019-01-24 do 2019-01-25
Tytuł:
Effectiveness of Bankruptcy Prediction Models Developed by Polish Academics
Źródło:
XXIV Workshop on Accounting and Management Control - Coimbra: ISCAC - Coimbra Business School, 2019, s. 26. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168331275
varia
2

Tytuł:
Koncepcje zachowania kapitału na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie = Concepts of Capital Conservation on the Example of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 522 (2018) , s. 193-206. - Tytuł numeru: System rachunkowości organizacji - problemy pomiaru i prezentacji - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168329595
artykuł w czasopiśmie
3

Konferencja:
9th Annual Global Business Conference 2018: Developing New Value-Creating Paradigms, Dubrownik, Chorwacja, od 2018-09-26 do 2018-09-29
Tytuł:
Disclosure Index in Examining the Specificity of Disclosure of Information on the Estimated Values in Financial Statements of Polish Listed Companies
Źródło:
9th Annual Global Business Conference / eds. Joe Hair, Zoran Krupka, Goran Vlašić - Zagreb: Innovation Institute, 2018, s. 267-268. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
Seria:
(Global Business Conference)
Nr:
2168329893
varia
4

Tytuł:
Wybrane zagadnienia prowadzenia rachunkowości rolnej w Polsce
Źródło:
Współczesne koncepcje adaptacji rozwiązań rachunkowości i rewizji finansowej w kontekście gospodarki opartej na usługach / red. nauk. Katarzyna ŚWIETLA - Warszawa: Difin, 2017, s. 68-85
ISBN:
978-83-8085-395-9
Nr:
2168314469
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Inwestowanie społecznie odpowiedzialne (Socially Responsible Investing)
Źródło:
Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka / red. nauk. Joanna KRASODOMSKA - Warszawa: Difin, 2017, s. 60-72
ISBN:
978-83-8085-380-5
Nr:
2168313205
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Wynik finansowy gospodarstwa rolnego
Źródło:
Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Konrad STĘPIEŃ - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 174-198
ISBN:
978-83-8085-123-8
Nr:
2168304545
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Agricultural Accountancy in Poland - Selected Theoretical and Practical Issues
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej = Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. - nr 2 (2016) , s. 4-14. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168312521
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Ujawnienia informacji o metodach wyceny instrumentów finansowych według regulacji międzynarodowych : zarys problemu
Źródło:
Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej. T. 1, Współczesne problemy rachunkowości i rewizji finansowej / red. nauk. Anna Kuzior, Aleksandra Szewieczek - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2016, s. 127-134 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7875-309-4
Nr:
2168312513
rozdział w monografii
9

Tytuł:
Ocena zgodności z MSSF informacji dotyczących instrumentów finansowych ujawnianych przez emitentów papierów wartościowych w latach 2009-2015 = An Assessment of the Compliance With the IFRS of Information on Financial Instruments Disclosed by Issuers of Securities in 2009-2015
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 445 (2016) , s. 140-159. - Tytuł numeru: Aktywa finansowe - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168309287
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Rachunkowość jako forma kontroli w jednostkach pożytku publicznego
Źródło:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin SA, 2015, s. 73-86
ISBN:
978-83-7930-725-8
Nr:
2168290573
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Rola instrumentów pochodnych w ograniczaniu zmienności wyników finansowych przedsiębiorstw = The Role of Derivatives in Reducing the Volatility of Financial Results of Enterprises
Źródło:
Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej / red. nauk. Joanna KRASODOMSKA, Katarzyna ŚWIETLA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 437-449. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-24-9 ; 978-83-65173-25-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168298693
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Aspekty ekonomiczno-finansowe czynności prawnych
Adres wydawniczy:
Warszawa ; Zielonka: Wydawnictwo BMT Erida, 2014
Opis fizyczny:
191 s.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-938073-0-7
Nr:
2168291009
monografia
13

Tytuł:
Światowe regulacje instrumentów finansowych a nadrzędne zasady rachunkowości
Źródło:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin SA, 2014, s. 258-276
ISBN:
978-83-7930-287-1
Nr:
2168274689
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Rachunkowość jako forma kontroli w jednostkach pożytku publicznego
Źródło:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / Kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2014, s. 1[139]-16[154] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1459/Magazyn
Nr:
2168301551
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Światowe regulacje instrumentów finansowych a nadrzędne zasady rachunkowości
Źródło:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2013, s. 255-274 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1277/Magazyn
Nr:
2168287219
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Ryzyko braku efektywności modelu przy wycenie instrumentów finansowych niebędących przedmiotem obrotu na aktywnym rynku = The Risk of Model Ineffectiveness in Valuating Financial Instruments Not Being Traded on an Active Market
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 243-252. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-643-4
Nr:
2168269348
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Ważniejsze problemy pomiaru ryzyka kredytowego na podstawie wybranych metod kwantyfikacji = The More Important Issues in Measuring Credit Risk Using Selected Quantification Methods
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 233-242. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-643-4
Nr:
2168269346
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Instrumenty finansowe w procesie rewitalizacji terenów poprzemysłowych w warunkach polskich = Financial Instruments in the Process of Regeneration of Post- Industrial Areas Under Conditions of Poland
Źródło:
Problemy Rozwoju Miast. - z. 1 (2013) , s. 87-100. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168304801
artykuł w czasopiśmie
19

Konferencja:
V Konferencja "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne", Kielce, Polska, od 2013-09-12 do 2013-09-12
Tytuł:
Nowy system transakcyjny Universal Trading Platform na GPW w Warszawie jako narzędzie oraz jedna z przesłanek rozwoju i zwiększenia atrakcyjności polskiego rynku kapitałowego dla inwestorów zagranicznych = A New Trading System Universal Trading Platform on the Warsaw Stock Exchange as a Tool, and One of the Conditions for Development and Increase of Attractiveness of the Polish Capital Market to Foreign Investors
Źródło:
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 1 = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI] - Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2013, s. 95-102. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89274-80-9
Nr:
2168303067
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
20

Autor:
Niedośpiał Michał , Wacławik Bogusław
Tytuł:
Prawo własności : aspekty prawne - etyczne (moralne) - społeczne - filozoficzne - ekonomiczno-finansowe
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo BMT Erida, 2013
Opis fizyczny:
256 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-933914-2-4
Nr:
2168299133
monografia
21

Konferencja:
12th Conference Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competitions and Growing Customers' Demands, Czorsztyn, Polska, od 2013-06-17 do 2013-06-18
Tytuł:
The Increasing Importance of Companies Using Financial Instruments from the Non-Financial Segment as a Contemporary Aspect of Managing Company Finances in Polish Conditions
Źródło:
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2013, s. 267-279. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands ; vol. 12)
ISBN:
978-83-88421-82-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168304807
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Wycena wartości godziwej w rachunkowości
Źródło:
Metody i techniki diagnostyczne w doskonaleniu organizacji / red. Sławomir WAWAK - Kraków: Mfiles.pl, 2013, s. 101-109 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-935104-2-9
Nr:
2168287587
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
1
Effectiveness of Bankruptcy Prediction Models Developed by Polish Academics / Anna MAZURCZAK-MĄKA, Michał Mąka, Monika TUREK-RADWAN, Bogusław WACŁAWIK and Paweł ZIENIUK // W: XXIV Workshop on Accounting and Management Control. - Coimbra : ISCAC - Coimbra Business School, 2019. - S. 26. - Dostępne tylko streszczenie
2
Koncepcje zachowania kapitału na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie = Concepts of Capital Conservation on the Example of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange / Bogusław WACŁAWIK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 522 (2018), s. 193-206. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: System rachunkowości organizacji - problemy pomiaru i prezentacji. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/94694?tab=1. - ISSN 1899-3192
3
Disclosure Index in Examining the Specificity of Disclosure of Information on the Estimated Values in Financial Statements of Polish Listed Companies / Paweł ZIENIUK, Bogusław WACŁAWIK // W: 9th Annual Global Business Conference / eds. Joe Hair, Zoran Krupka, Goran Vlašić. - Zagreb : Innovation Institute, 2018. - (Global Business Conference, ISSN 1848-2252). - S. 267-268. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr.
4
Wybrane zagadnienia prowadzenia rachunkowości rolnej w Polsce / Bogusław WACŁAWIK // W: Współczesne koncepcje adaptacji rozwiązań rachunkowości i rewizji finansowej w kontekście gospodarki opartej na usługach / red. nauk. Katarzyna ŚWIETLA. - Warszawa : Difin, 2017. - S. 68-85. - ISBN 978-83-8085-395-9
5
Inwestowanie społecznie odpowiedzialne (Socially Responsible Investing) / Bogusław WACŁAWIK // W: Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka / red. nauk. Joanna KRASODOMSKA. - Warszawa : Difin, 2017. - S. 60-72. - ISBN 978-83-8085-380-5
6
Wynik finansowy gospodarstwa rolnego / Bogusław WACŁAWIK // W: Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Konrad STĘPIEŃ. - Warszawa : Difin SA, 2016. - S. 174-198. - ISBN 978-83-8085-123-8
7
Agricultural Accountancy in Poland - Selected Theoretical and Practical Issues / Monika TUREK-RADWAN, Bogusław WACŁAWIK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej = Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. - nr 2 (2016), s. 4-14. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wsfip.edu.pl/docs/ZN2_2016/Turek_Radwan_Monika.pdf. - ISSN 2084-1809
8
Ujawnienia informacji o metodach wyceny instrumentów finansowych według regulacji międzynarodowych : zarys problemu / Bogusław WACŁAWIK, Paweł ZIENIUK // W: Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej. T. 1, Współczesne problemy rachunkowości i rewizji finansowej / red. nauk. Anna Kuzior, Aleksandra Szewieczek. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 127-134. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7875-309-4
9
Ocena zgodności z MSSF informacji dotyczących instrumentów finansowych ujawnianych przez emitentów papierów wartościowych w latach 2009-2015 = An Assessment of the Compliance With the IFRS of Information on Financial Instruments Disclosed by Issuers of Securities in 2009-2015 / Joanna KRASODOMSKA, Bogusław WACŁAWIK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 445 (2016), s. 140-159. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Aktywa finansowe. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=38362. - ISSN 1899-3192
10
Rachunkowość jako forma kontroli w jednostkach pożytku publicznego / Bogusław WACŁAWIK // W: Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Difin SA, 2015. - S. 73-86. - ISBN 978-83-7930-725-8
11
Rola instrumentów pochodnych w ograniczaniu zmienności wyników finansowych przedsiębiorstw = The Role of Derivatives in Reducing the Volatility of Financial Results of Enterprises / Bogusław WACŁAWIK // W: Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej [on-line] / red. nauk. Joanna KRASODOMSKA, Katarzyna ŚWIETLA. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 437-449. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-24-9 ; 978-83-65173-25-6
12
Aspekty ekonomiczno-finansowe czynności prawnych / Bogusław WACŁAWIK. - Warszawa ; Zielonka : Wydawnictwo BMT Erida, 2014. - 191 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-938073-0-7
13
Światowe regulacje instrumentów finansowych a nadrzędne zasady rachunkowości / Bogusław WACŁAWIK // W: Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Difin SA, 2014. - S. 258-276. - ISBN 978-83-7930-287-1
14
Rachunkowość jako forma kontroli w jednostkach pożytku publicznego / Bogusław WACŁAWIK // W: Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / Kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2014), s. 1[139]-16[154]. - Bibliogr.
15
Światowe regulacje instrumentów finansowych a nadrzędne zasady rachunkowości / Bogusław Wacławik // W: Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2013), s. 255-274. - Bibliogr.
16
Ryzyko braku efektywności modelu przy wycenie instrumentów finansowych niebędących przedmiotem obrotu na aktywnym rynku = The Risk of Model Ineffectiveness in Valuating Financial Instruments Not Being Traded on an Active Market / Bogusław WACŁAWIK // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 243-252. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-643-4
17
Ważniejsze problemy pomiaru ryzyka kredytowego na podstawie wybranych metod kwantyfikacji = The More Important Issues in Measuring Credit Risk Using Selected Quantification Methods / Bogusław WACŁAWIK, Monika TUREK-RADWAN // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 233-242. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-643-4
18
Instrumenty finansowe w procesie rewitalizacji terenów poprzemysłowych w warunkach polskich = Financial Instruments in the Process of Regeneration of Post- Industrial Areas Under Conditions of Poland / Bogusław Wacławik // Problemy Rozwoju Miast. - z. 1 (2013), s. 87-100. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-008c9671-0d68-4973-a42e-83eeecb3cffc/c/PRM_2013-1_08_Waclawik.pdf. - ISSN 1733-2435
19
Nowy system transakcyjny Universal Trading Platform na GPW w Warszawie jako narzędzie oraz jedna z przesłanek rozwoju i zwiększenia atrakcyjności polskiego rynku kapitałowego dla inwestorów zagranicznych = A New Trading System Universal Trading Platform on the Warsaw Stock Exchange as a Tool, and One of the Conditions for Development and Increase of Attractiveness of the Polish Capital Market to Foreign Investors / Bogusław Wacławik // W: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 1 = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2013. - S. 95-102. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89274-80-9
20
Prawo własności : aspekty prawne - etyczne (moralne) - społeczne - filozoficzne - ekonomiczno-finansowe / Michał Niedośpiał, Bogusław Wacławik. - Warszawa : Wydawnictwo BMT Erida, 2013. - 256 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-933914-2-4
21
The Increasing Importance of Companies Using Financial Instruments from the Non-Financial Segment as a Contemporary Aspect of Managing Company Finances in Polish Conditions / Bogusław Wacławik // W: Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, cop. 2013. - (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, ISSN 2543-540X ; vol. 12). - S. 267-279. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88421-82-2. - Pełny tekst: http://otworzksiazke.ceon.pl/images/ksiazki/business_and_non_profit_organization_2013/business_and_non_profit_organization_2013.pdf
22
Wycena wartości godziwej w rachunkowości / Bogusław WACŁAWIK // W: Metody i techniki diagnostyczne w doskonaleniu organizacji / red. Sławomir WAWAK. - Kraków : Mfiles.pl, 2013. - S. 101-109. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935104-2-9
1
Mazurczak-Mąka A., Mąka M., Turek-Radwan M., Wacławik B., Zieniuk P., (2019), Effectiveness of Bankruptcy Prediction Models Developed by Polish Academics. [W:] XXIV Workshop on Accounting and Management Control, Coimbra : ISCAC - Coimbra Business School, s. 26.
2
Wacławik B., (2018), Koncepcje zachowania kapitału na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 522, s. 193-206; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/94694?tab=1
3
Zieniuk P., Wacławik B., (2018), Disclosure Index in Examining the Specificity of Disclosure of Information on the Estimated Values in Financial Statements of Polish Listed Companies. [W:] Hair J., Krupka Z., Vlašić G. (red.), 9th Annual Global Business Conference (Global Business Conference), Zagreb : Innovation Institute, s. 267-268.
4
Wacławik B., (2017), Wybrane zagadnienia prowadzenia rachunkowości rolnej w Polsce. [W:] Świetla K. (red.), Współczesne koncepcje adaptacji rozwiązań rachunkowości i rewizji finansowej w kontekście gospodarki opartej na usługach, Warszawa : Difin, s. 68-85.
5
Wacławik B., (2017), Inwestowanie społecznie odpowiedzialne (Socially Responsible Investing). [W:] Krasodomska J. (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka, Warszawa : Difin, s. 60-72.
6
Wacławik B., (2016), Wynik finansowy gospodarstwa rolnego. [W:] Micherda B., Stępień K. (red.), Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego, Warszawa : Difin SA, s. 174-198.
7
Turek-Radwan M., Wacławik B., (2016), Agricultural Accountancy in Poland - Selected Theoretical and Practical Issues, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej", nr 2, s. 4-14; http://wsfip.edu.pl/docs/ZN2_2016/Turek_Radwan_Monika.pdf
8
Wacławik B., Zieniuk P., (2016), Ujawnienia informacji o metodach wyceny instrumentów finansowych według regulacji międzynarodowych : zarys problemu. [W:] Kuzior A., Szewieczek A. (red.), Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej, T. 1, Współczesne problemy rachunkowości i rewizji finansowej, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 127-134.
9
Krasodomska J., Wacławik B., (2016), Ocena zgodności z MSSF informacji dotyczących instrumentów finansowych ujawnianych przez emitentów papierów wartościowych w latach 2009-2015, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 445, s. 140-159; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=38362
10
Wacławik B., (2015), Rachunkowość jako forma kontroli w jednostkach pożytku publicznego. [W:] Micherda B. (red.), Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego, Warszawa : Difin SA, s. 73-86.
11
Wacławik B., (2015), Rola instrumentów pochodnych w ograniczaniu zmienności wyników finansowych przedsiębiorstw. [W:] Krasodomska J., Świetla K. (red.), Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej [on-line], Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 437-449.
12
Wacławik B., (2014), Aspekty ekonomiczno-finansowe czynności prawnych, Warszawa ; Zielonka : Wydawnictwo BMT Erida, 191 s.
13
Wacławik B., (2014), Światowe regulacje instrumentów finansowych a nadrzędne zasady rachunkowości. [W:] Micherda B. (red.), Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje, Warszawa : Difin SA, s. 258-276.
14
Wacławik B., (2014), Rachunkowość jako forma kontroli w jednostkach pożytku publicznego. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego, s. 1[139]-16[154].
15
Wacławik B., (2013), Światowe regulacje instrumentów finansowych a nadrzędne zasady rachunkowości. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje, s. 255-274.
16
Wacławik B., (2013), Ryzyko braku efektywności modelu przy wycenie instrumentów finansowych niebędących przedmiotem obrotu na aktywnym rynku. [W:] Micherda B., Andrzejewski M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 243-252.
17
Wacławik B., Turek-Radwan M., (2013), Ważniejsze problemy pomiaru ryzyka kredytowego na podstawie wybranych metod kwantyfikacji. [W:] Micherda B., Andrzejewski M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 233-242.
18
Wacławik B., (2013), Instrumenty finansowe w procesie rewitalizacji terenów poprzemysłowych w warunkach polskich, "Problemy Rozwoju Miast", z. 1, s. 87-100; http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-008c9671-0d68-4973-a42e-83eeecb3cffc/c/PRM_2013-1_08_Waclawik.pdf
19
Wacławik B., (2013), Nowy system transakcyjny Universal Trading Platform na GPW w Warszawie jako narzędzie oraz jedna z przesłanek rozwoju i zwiększenia atrakcyjności polskiego rynku kapitałowego dla inwestorów zagranicznych. [W:] Zieliński Z., Grabiński T. (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne, T. 1, Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, s. 95-102.
20
Niedośpiał M., Wacławik B., (2013), Prawo własności: aspekty prawne - etyczne (moralne) - społeczne - filozoficzne - ekonomiczno-finansowe, Warszawa : Wydawnictwo BMT Erida, 256 s.
21
Wacławik B., (2013), The Increasing Importance of Companies Using Financial Instruments from the Non-Financial Segment as a Contemporary Aspect of Managing Company Finances in Polish Conditions. [W:] Nalepka A., Ujwary-Gil A. (red.), Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands; vol. 12), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 267-279.
22
Wacławik B., (2013), Wycena wartości godziwej w rachunkowości. [W:] Wawak S. (red.), Metody i techniki diagnostyczne w doskonaleniu organizacji, Kraków : Mfiles.pl, s. 101-109.
1
@misc{UEK:2168331275,
author = "Mazurczak-Mąka Anna and Mąka Michał and Turek-Radwan Monika and Wacławik Bogusław and Zieniuk Paweł",
title = "Effectiveness of Bankruptcy Prediction Models Developed by Polish Academics",
booktitle = "XXIV Workshop on Accounting and Management Control",
pages = "26",
adress = "Coimbra",
publisher = "ISCAC - Coimbra Business School",
year = "2019",
}
2
@article{UEK:2168329595,
author = "Wacławik Bogusław and ",
title = "Koncepcje zachowania kapitału na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "522",
pages = "193-206",
year = "2018",
}
3
@misc{UEK:2168329893,
author = "Zieniuk Paweł and Wacławik Bogusław",
title = "Disclosure Index in Examining the Specificity of Disclosure of Information on the Estimated Values in Financial Statements of Polish Listed Companies",
booktitle = "9th Annual Global Business Conference",
pages = "267-268",
adress = "Zagreb",
publisher = "Innovation Institute",
year = "2018",
issn = "1848-2252",
}
4
@inbook{UEK:2168314469,
author = "Wacławik Bogusław",
title = "Wybrane zagadnienia prowadzenia rachunkowości rolnej w Polsce",
booktitle = "Współczesne koncepcje adaptacji rozwiązań rachunkowości i rewizji finansowej w kontekście gospodarki opartej na usługach",
pages = "68-85",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2017",
isbn = "978-83-8085-395-9",
}
5
@inbook{UEK:2168313205,
author = "Wacławik Bogusław",
title = "Inwestowanie społecznie odpowiedzialne (Socially Responsible Investing)",
booktitle = "Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka",
pages = "60-72",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2017",
isbn = "978-83-8085-380-5",
}
6
@inbook{UEK:2168304545,
author = "Wacławik Bogusław",
title = "Wynik finansowy gospodarstwa rolnego",
booktitle = "Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego",
pages = "174-198",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-123-8",
}
7
@article{UEK:2168312521,
author = "Turek-Radwan Monika and Wacławik Bogusław",
title = "Agricultural Accountancy in Poland - Selected Theoretical and Practical Issues",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej",
number = "2",
pages = "4-14",
year = "2016",
}
8
@inbook{UEK:2168312513,
author = "Wacławik Bogusław and Zieniuk Paweł",
title = "Ujawnienia informacji o metodach wyceny instrumentów finansowych według regulacji międzynarodowych : zarys problemu",
booktitle = "Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej. T. 1, Współczesne problemy rachunkowości i rewizji finansowej",
pages = "127-134",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-7875-309-4",
}
9
@article{UEK:2168309287,
author = "Krasodomska Joanna and Wacławik Bogusław",
title = "Ocena zgodności z MSSF informacji dotyczących instrumentów finansowych ujawnianych przez emitentów papierów wartościowych w latach 2009-2015",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "445",
pages = "140-159",
adress = "",
year = "2016",
}
10
@inbook{UEK:2168290573,
author = "Wacławik Bogusław",
title = "Rachunkowość jako forma kontroli w jednostkach pożytku publicznego",
booktitle = "Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego",
pages = "73-86",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2015",
isbn = "978-83-7930-725-8",
}
11
@inbook{UEK:2168298693,
author = "Wacławik Bogusław",
title = "Rola instrumentów pochodnych w ograniczaniu zmienności wyników finansowych przedsiębiorstw",
booktitle = "Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej",
pages = "437-449",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-24-9 ; 978-83-65173-25-6",
}
12
@book{UEK:2168291009,
author = "Wacławik Bogusław",
title = "Aspekty ekonomiczno-finansowe czynności prawnych",
adress = "Warszawa ; Zielonka",
publisher = "Wydawnictwo BMT Erida",
year = "2014",
isbn = "978-83-938073-0-7",
}
13
@inbook{UEK:2168274689,
author = "Wacławik Bogusław",
title = "Światowe regulacje instrumentów finansowych a nadrzędne zasady rachunkowości",
booktitle = "Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje",
pages = "258-276",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-287-1",
}
14
@unpublished{UEK:2168301551,
author = "Wacławik Bogusław",
title = "Rachunkowość jako forma kontroli w jednostkach pożytku publicznego",
booktitle = "Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego",
pages = "1[139]-16[154]",
year = "2014",
}
15
@unpublished{UEK:2168287219,
author = "Wacławik Bogusław",
title = "Światowe regulacje instrumentów finansowych a nadrzędne zasady rachunkowości",
booktitle = "Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje",
pages = "255-274",
year = "2013",
}
16
@inbook{UEK:2168269348,
author = "Wacławik Bogusław",
title = "Ryzyko braku efektywności modelu przy wycenie instrumentów finansowych niebędących przedmiotem obrotu na aktywnym rynku",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego",
pages = "243-252",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-643-4",
}
17
@inbook{UEK:2168269346,
author = "Wacławik Bogusław and Turek-Radwan Monika",
title = "Ważniejsze problemy pomiaru ryzyka kredytowego na podstawie wybranych metod kwantyfikacji",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego",
pages = "233-242",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-643-4",
}
18
@article{UEK:2168304801,
author = "Wacławik Bogusław",
title = "Instrumenty finansowe w procesie rewitalizacji terenów poprzemysłowych w warunkach polskich",
journal = "Problemy Rozwoju Miast",
number = "z. 1",
pages = "87-100",
year = "2013",
}
19
@inbook{UEK:2168303067,
author = "Wacławik Bogusław",
title = "Nowy system transakcyjny Universal Trading Platform na GPW w Warszawie jako narzędzie oraz jedna z przesłanek rozwoju i zwiększenia atrakcyjności polskiego rynku kapitałowego dla inwestorów zagranicznych",
booktitle = "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 1",
pages = "95-102",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej",
year = "2013",
isbn = "978-83-89274-80-9",
}
20
@book{UEK:2168299133,
author = "Niedośpiał Michał and Wacławik Bogusław",
title = "Prawo własności : aspekty prawne - etyczne (moralne) - społeczne - filozoficzne - ekonomiczno-finansowe",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo BMT Erida",
year = "2013",
isbn = "978-83-933914-2-4",
}
21
@inbook{UEK:2168304807,
author = "Wacławik Bogusław",
title = "The Increasing Importance of Companies Using Financial Instruments from the Non-Financial Segment as a Contemporary Aspect of Managing Company Finances in Polish Conditions",
booktitle = "Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands",
pages = "267-279",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University",
year = "2013",
issn = "2543-540X",
isbn = "978-83-88421-82-2",
}
22
@inbook{UEK:2168287587,
author = "Wacławik Bogusław",
title = "Wycena wartości godziwej w rachunkowości",
booktitle = "Metody i techniki diagnostyczne w doskonaleniu organizacji",
pages = "101-109",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2013",
isbn = "978-83-935104-2-9",
}