Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Różnicowanie opakowań produktów spożywczych ze względu na oczekiwania konsumentów w starszym wieku = Differentiation of Food Products Packaging Due to the Older Consumer Expectations
Źródło:
Zarządzanie w towaroznawstwie - aspekty teoretyczne i praktyczne = Management in Commodity Science - Theoretical and Practical Aspects / red. Aleksandra Wilczyńska - Gdynia: Uniwersytet Morski w Gdyni, 2020, s. 211-222. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie
ISBN:
978-83-7421-348-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168352612
rozdział w monografii
2

Konferencja:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Tytuł:
Social Responsibility of Food Packaging Producers Against Older Consumer
Źródło:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 104. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168340327
varia
3

Tytuł:
Identification of Problems Arising during Manual Handling of Food Packaging by Older Consumers in Poland
Źródło:
Packaging Technology and Science. - vol. 32, iss. 12 (2019) , s. 607-617. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The study was funded under the research grant number UMO-2014/13/B/HS4/00482 by the National Science Centre, Poland
Lista 2019:
70.00 pkt
:
:
Nr:
2168340415
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Odpowiedzialność społeczna producentów opakowań żywności wobec starszych konsumentów
Źródło:
Nauki o zarządzaniu i jakości wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju = Management and Quality Studies Facing Challenges of Sustainable Development / red. nauk. Renata SALERNO-KOCHAN - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 144-153 - Bibliogr.
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
Program badawczy:
Artykuł został sfinansowany ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7789-592-4
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168340033
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Perceptions of Older Consumers Regarding Food Packaging as a Prerequisite for its Improvement : a Case Study of Polish Market
Źródło:
International Journal of Consumer Studies. - vol. 42, iss. 3 (2018) , s. 358-366. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 20.00 pkt
:
:
Nr:
2168324091
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Starszy konsument wyzwaniem dla branży opakowań produktów spożywczych = Older Consumer as a Challenge for the Food Packaging Industry
Źródło:
Opakowanie. - nr 6 (2017) , s. 73-77. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, nr rejestracyjny projektu: 2014/13/B/HS4/00482
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168315129
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Jarosław Świda , Ewa Jaracz
Tytuł:
Wymagania wobec opakowań wód butelkowanych przeznaczonych dla starszych konsumentów = Requirements for Bottled Water Packaging Dedicated to Older Consumers
Źródło:
Przemysł Spożywczy = Food Industry = Lebensmittelindustrie. - t. 71, nr 1 (2017) , s. 42-45. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168312375
artykuł w czasopiśmie
8

Autor:
Jarosław Świda , Ewa Kubejko-Polańska
Tytuł:
Opportunities for Development of Entrepreneurship in the Range of Product Adjustment to the Needs of the Elderly = Szanse dla rozwoju przedsiębiorczości w zakresie dostosowania produktów do potrzeb osób starszych
Źródło:
Humanities and Social Sciences. - vol. 22, nr 24 (3) (2017) , s. 299-310. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
The article is funded by National Science Centre, Poland. The registration number of the project: 2014/13/B/HS4/00482
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168323619
artykuł w czasopiśmie
9

Konferencja:
International Business Conference 2016: Searching for Innovative and Creative Business Solutions, Wilno, Litwa, od 2016-04-28 do 2016-04-28
Tytuł:
Determinants of Creating Packaging Innovations for Older Consumers
Źródło:
Proceedings of the International Business Conference 2016 : Searching for Innovative and Creative Business Solutions - Vilnius: Vilniaus kolegija, 2016, s. 149-156. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The article is funded by National Science Centre, Poland. The registration number of the project: 2014/13/B/HS4/00482
ISBN:
978-609-436-042-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168308047
rozdział w materiałach konferencyjnych
10

Autor:
Jarosław Świda , Ewa Jaracz
Konferencja:
20th IGWT Symposium "Commodity Science in a Changing World", Varna, Bułgaria, od 2016-09-12 do 2016-09-16
Tytuł:
Tendencies of Mineral Water Packaging Changes Preferred by the Elderly Consumers in Poland
Źródło:
Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts - Varna: Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, 2016, s. 36. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-954-21-0903-7
Nr:
2168309343
varia
11

Autor:
Jarosław Świda , Ewa Jaracz
Konferencja:
20th IGWT Symposium "Commodity Science in a Changing World", Varna, Bułgaria, od 2016-09-12 do 2016-09-16
Tytuł:
Tendencies of Mineral Water Packaging Changes Preferred by the Elderly Consumers in Poland
Źródło:
Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works - Varna: Publishing house "Science and economics" University of Economics, 2016, s. 104-109. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The article is funded by National Science Centre, Poland. The registration number of the project: 2014/13/B/HS4/00482
ISBN:
978-954-21-0904-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168307931
rozdział w materiałach konferencyjnych
12

Tytuł:
Improving Food Packaging in Respect of Structural Changes Related to Society Ageing = Doskonalenie opakowań produktów spożywczych w aspekcie zmian strukturalnych odnoszących się do starzenia się społeczeństwa
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce. - nr 2 (21) (2016) , s. 181-191. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The article is funded by National Science Centre, Poland. The registration number of the project: 2014/13/B/HS4/00482
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308141
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Intelligent Food Packagings as a Link of Communication in the Chain of Supply = Inteligentne opakowania żywności jako ogniwo komunikacji w łańcuchu dostaw
Źródło:
Polish Journal of Natural Sciences. - vol. 31 (2) (2016) , s. 239-247. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168309657
artykuł w czasopiśmie
14

Autor:
Jarosław Świda , Aldona Migała-Warchoł
Tytuł:
Ograniczenia funkcji komunikacyjnej opakowań produktów spożywczych użytkowanych przez starszych konsumentów = Limitations of Communicative Function of Food Products Packaging Used by the Older Consumer
Źródło:
Modern Management Review. - vol. 21, nr 23 (3) (2016) , s. 183-197. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, nr rejestracyjny projektu: 2014/13/B/HS4/00482
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168314227
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
An Elderly Consumer as a Specific Research Object of the Marketing Research of Packaging
Źródło:
Food Products Marketing : Concepts and Research : Monograph / eds. Marcin Gębarowski, Tomasz Hermaniuk - Celje: University of Maribor, Faculty of Logistics, 2015, s. 152-161. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was funded by appropriations of the Faculty of Commodity Science Cracow University of Economics, a grant for the maintenance of the research potential
ISBN:
978-961-6962-17-9
Nr:
2168301163
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
16

Konferencja:
Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos : III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, Wilno, Litwa, od 2015-04-25 do 2015-04-25
Tytuł:
Attitudes of Older Consumers on Food Packaging Present on the Market Offer - the Example of Poland and Lithuania
Źródło:
Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos : III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, skirtos Vilniaus kolegijos veiklos 15-os metų ir Ekonomikos fakulteto 70-ties metų jubiliejams paminėti, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2015 m. balandžio 29 d., straipsnių rinkinys. T. 1 - Vilnius: Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas, 2015, s. 110-122. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-609-436-033-6
Nr:
2168292717
rozdział w materiałach konferencyjnych
17

Tytuł:
Postrzeganie opakowań przez pryzmat zamieszczonych na nich elementów graficznych - analiza z wykorzystaniem metody eye-tracking : Perceptions of Packages Through the Prism Placed on Them Graphic Elements - Analysis Using Eye-Tracking Method
Źródło:
Opakowanie. - nr 3 (2015) , s. 75-80. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168292721
artykuł w czasopiśmie
18

Konferencja:
Ekonomikos vystymasis: procesai ir tendencijos: III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, Wilno, Litwa, od 2015-04-25 do 2015-04-25
Tytuł:
The Development of Marking and Identification of Goods
Źródło:
Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos : III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, skirtos Vilniaus kolegijos veiklos 15-os metų ir Ekonomikos fakulteto 70-ties metų jubiliejams paminėti, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2015 m. balandžio 29 d., straipsnių rinkinys. T. 1 - Vilnius: Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas, 2015, s. 251-260 - Bibliogr.
ISBN:
978-609-436-033-6
Nr:
2168292723
rozdział w materiałach konferencyjnych
19

Tytuł:
The Study and the Assessment of Selected Elements of Visual Aspects of Collectible Chocolate Packaging with the Use of Eye-Tracking Method
Źródło:
Indian Journal of Marketing. - Vol. 45, Iss. 7 (2015) , s. 7-18. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168295463
artykuł w czasopiśmie
20

Autor:
Konferencja:
Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos : III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, Wilno, Litwa, od 2015-04-29 do 2015-04-29
Tytuł:
The Consumer Preferences Analysis as the Element Supporting Building an Organic Food Supplies Chain
Źródło:
Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos : III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, skirtos Vilniaus kolegijos veiklos 15-os metų ir Ekonomikos fakulteto 70-ties metų jubiliejams paminėti, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2015 m. balandžio 29 d, straipsnių rinkinys. T. 2 - Vilnius: Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas, 2015, s. 162-173. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-609-436-034-3
Nr:
2168292713
rozdział w materiałach konferencyjnych
21

Tytuł:
The Influence of Security Guaranteeing the Sanctity of a Packed Food Product on Packaging Perceiving by Younger and Older Consumers = Wpływ zabezpieczeń gwarantujących nienaruszalność zapakowanego produktu spożywczego na postrzeganie opakowań przez młodych i starszych konsumentów
Źródło:
Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies. - nr 1 (16) (2015) , s. 61-71. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168296193
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Zachowania rynkowe starszych konsumentów oraz ich postawy dotyczące opakowań żywności występujących w ofercie rynkowej
Źródło:
Rola opakowań w kształtowaniu jakości życia społeczeństwa. Etap 1, Analiza potrzeb społeczeństwa w zakresie opakowań produktów występujących w ofercie rynkowej / kierownik tematu: Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ2014, s. 23-45 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1463/1/Magazyn
Nr:
2168301747
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
23

Konferencja:
14th International Scientific Conference Business Logistics in Modern Management, Osijek, Chorwacja, od 2014-10-16 do 2014-10-16
Tytuł:
Education of Logistics at Management and Production Engineering Studies at Cracow University of Economics
Źródło:
Business Logistics in Modern Management. - vol. 14 (2014) , s. 213-220 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168287145
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Analiza postaw młodych i starszych konsumentów w Polsce w zakresie opakowań żywności
Źródło:
Rola opakowań w kształtowaniu jakości życia społeczeństwa. Etap 1, Analiza potrzeb społeczeństwa w zakresie opakowań produktów występujących w ofercie rynkowej / kierownik tematu: Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ2014, s. 46-54 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1463/1/Magazyn
Nr:
2168301749
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Zachowania rynkowe starszych konsumentów z punktu widzenia projektowania warstwy wizualnej opakowań = Market Behaviour of Older Consumers and the Design of Visual Layers of Packaging
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 918 (2013) , s. 105-118. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168287541
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Opakowania inteligentne żywności jako ogniwo komunikacji w łańcuchu dostaw
Źródło:
Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r. - Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2013, s. 121. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-62863-66-2
Nr:
2168294773
varia
27

Tytuł:
Jak wykorzystać marketing edukacyjny w promocji regionu
Źródło:
Dyrektor Szkoły. - nr 2 (2013) , s. 56-58
Nr:
2168271600
artykuł w czasopiśmie
28

Tytuł:
Wykorzystanie technik neuromarketingowych do badań postrzegania opakowań produktów = The Use of Neuromarketing Techniques to Study the Perception of the Consumer Products Packaging
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 11 (2013) , s. 26-30. - Summ.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168268836
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Postrzeganie przez konsumentów zabezpieczeń gwarantujących nienaruszalność zapakowanego produktu
Źródło:
Bezpieczeństwo opakowań. Etap 4, Stan opakowania zapakowanego produktu jako istotne zagrożenie bezpieczeństwa / kier. tematu: Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ2013, s. 19-29
Sygnatura:
NP-1002/4/Magazyn
Nr:
2168288777
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Możliwości badań i oceny opakowań metodą eye-tracking
Źródło:
Biuletyn Opakowaniowy. - R. 18, nr 7 (2013) , s. 3-5 - Bibliogr.
Nr:
2168271598
artykuł nierecenzowany
31

Tytuł:
The Motives of University Choice and Studying at a Higher School
Źródło:
Managing of the Education Process in a Higher School / red. Stanisław POPEK, Jarosław Świda - Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2012, s. 205-224. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88139-42-0
Nr:
2168271604
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Wykorzystanie badań neuromarketingowych do oceny stopnia bezpieczeństwa opakowań
Źródło:
Bezpieczeństwo opakowań. Etap 3, Badania świadomości konsumentów dotyczącej zagrożeń dla bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzkiego związanych z opakowaniami / kier. tematu: Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ ; współpraca: Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Anna Fitrzyk2012, s. 22-42
Sygnatura:
NP-1002/3/Magazyn
Nr:
2168277097
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Managing of the Education Process in a Higher School
Adres wydawniczy:
Jarosław: [Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza], 2012
Opis fizyczny:
226 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-88139-42-0
Nr:
2168271602
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
34

Autor:
Stanisław Popek , Ewa Kubejko-Polanska , Jarosław Świda
Tytuł:
The Global 8 Disciplines Method (G8D) as a Tool of Improving the Quality
Źródło:
Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings / ed. Roberto Merli - Rome: Enea, 2012. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-88-8286-269-5
Nr:
2168245446
rozdział w materiałach konferencyjnych
35

Tytuł:
Jakość procesu kształcenia w szkole wyższej - propozycja determinant i próba oceny = Quality of Educational Process at University - Proposal of Determinants and Attempt of Evaluation
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 151 (2011) , s. 475-489. - Tytuł numeru: Orientacja na klienta jako kryterium doskonałości - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2166594770
artykuł w czasopiśmie
36

Tytuł:
Doskonalenie jakości edukacji w szkołach wyższych - orientacja na efekty kształcenia
Źródło:
Kierunki rozwoju edukacji w zmieniającej się przestrzeni społecznej : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi doktorowi habilitowanemu Michałowi Balickiemu / red. Agata Cudowska - Białystok: Trans Humana, 2011, s. 229-235
ISBN:
978-83-61209-54-6
Nr:
2168271610
rozdział w monografii
37

Autor:
Jarosław Świda , Elżbieta Wolanin-Jarosz
Tytuł:
Klaster âk nova forma formuvannâ konkurentospromožností regíonu
Źródło:
Regìoni znan' v Chìdnìj Êvropì / nauk. red. I.V. Bakuševič - Ternopìl': TICIT, 2010, s. 57-62
Nr:
2168272374
rozdział w monografii
38

Autor:
Andrzej Rozmus , Jarosław Świda
Tytuł:
Krajowe struktury kwalifikacji jako narzędzie poprawy jakości usług edukacyjnych
Źródło:
Edukacyjne zagrożenia i wyzwania młodego pokolenia. 3 / [red. nauk.:] Agnieszka Czajkowska, Wiesław Otwinowski - Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2009, s. 357-365
Seria:
(Edukacja XXI wieku ; z. 18)
ISBN:
978-83-61304-08-1
Nr:
2168271670
rozdział w monografii
39

Autor:
Andrzej Rozmus , Jarosław Świda
Tytuł:
Tożsamość współczesnej szkoły wyższej - między kulturą akademicką a kulturą biznesu = Identity of Contemporary High School - between Academic Culture and Business Culture
Źródło:
Kreowanie tożsamości szkoły. T. 2 / red. Krystyna Chałas, Beata Komorowska - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2009, s. 587-595. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7363-897-6
Nr:
2168271690
rozdział w materiałach konferencyjnych
40

Tytuł:
Jakość usług edukacyjnych a efekty kształcenia w szkołach wyższych
Źródło:
Doskonalenie usług edukacyjnych w szkołach wyższych w procesie integracji z Unią Europejską / red. nauk. Jerzy Mączyński, Agnieszka Pawlak-Wolanin, Wacław Demecki - Legnica: Wyższa Szkoła Menedżerska, 2009, s. 107-115. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60357-09-5
Nr:
2168271658
rozdział w monografii
41

Autor:
Jarosław Świda , Dariusz Kłak
Tytuł:
The Role of Cultural Factors in International Corporation Image Management
Źródło:
The Art of Human Resource Management / scient. ed.: Grzegorz Drozdowski, Zbysław Dobrowolski - Gorzów Wielkopolski: The State Vocational University, 2009, s. 37-47. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-751815-6-2
Nr:
2168271666
rozdział w monografii
42

Autor:
Andrzej Rozmus , Jarosław Świda
Tytuł:
Jakość usług edukacyjnych jako czynnik różnicujący ofertę dydaktyczną szkół wyższych
Źródło:
Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2008, s. 305-310 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924646-6-2
Nr:
2168271674
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
43

Autor:
Andrzej Rozmus , Jarosław Świda
Tytuł:
Kursy distance learning - przyszłość edukacji czy koniec uniwersytetu?
Źródło:
Edukacja bez granic - mimo barier. 2 / [red. nauk.:] Tomasz Smal, Andrzej Zduniak - Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2008, s. 433-439. - Streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Edukacja XXI wieku ; z. 14)
ISBN:
978-83-61304-01-2
Nr:
2168271682
rozdział w monografii
44

Tytuł:
Czynniki kształtujące lojalność konsumentów wobec marki
Źródło:
Uwarunkowania strategii zarządzania nowoczesnymi organizacjami / [red. nauk. Stanisław Galata] - Jarosław: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. B. Markiewicza, 2008, s. 123-130. - Streszcz., summ., rez.
Seria:
(Monografie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu)
ISBN:
978-83-88139-54-3
Nr:
2168271676
rozdział w monografii
45

Tytuł:
Kulturowe uwarunkowania działań public relations w korporacjach transnarodowych = Cultural Conditioning of Public Relations in Transnational Corporations
Źródło:
Polska, Europa, świat / red. nauk.: Tadeusz Guz, Kazimierz A. Kłosiński, Paweł Marzec - Lubllin ; Tomaszów Lubelski: Wydawnictwo Polihymnia, 2007, s. 349-357. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7270-536-4
Nr:
2168271692
rozdział w monografii
46

Tytuł:
Etyka i odpowiedzialność społeczna mediów w procesie kreowania wizerunku
Źródło:
Europa gospodarka media / red. nauk. Tadeusz Guz, Paweł Marzec, Marek Petro, Marek Pribula - Lublin - Tomaszów Lubelski: Wydawnictwo Polihymnia; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych, 2007, s. 233-240 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7270-537-2
Nr:
2168271684
rozdział w materiałach konferencyjnych
47

Autor:
Jolanta Mac , Maciej Pompa-Roborzyński , Jarosław Świda , Piotr Brągiel
Tytuł:
Preferencje konsumentów w zakresie spożywania podstawowych przetworów mlecznych - studium porównawcze okresu 1995-2005
Źródło:
Przegląd Mleczarski. - nr 8 (2007) , s. 38-43
Nr:
2168271694
artykuł nierecenzowany
48

Autor:
Jarosław Świda , Bargara Skoczyńska-Prokopowicz
Tytuł:
Działania public relations w zakresie kreowania wizerunku banku na przykładzie banków w Rzeszowie = Activities of Public Relations in the Scope of Creating a Bank Image on Example of Banks in Rzeszów
Źródło:
Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL. - T. 1, z. 2 Ekonomia (2005) , s. 105-113. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168272074
artykuł w czasopiśmie
49

Autor:
Dariusz Tworzydło , Jarosław Świda
Tytuł:
Uwarunkowania i konsekwencje kryzysu w organizacji
Źródło:
Public relations / red. Jarosław Świda, Dariusz Tworzydło - Rzeszów: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2003, s. 195-203. - Streszcz., summ.
Seria:
(Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka)
ISBN:
83-87658-39-1
Nr:
2168272080
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Public relations
, Tworzydło Dariusz
Adres wydawniczy:
Rzeszów: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2003
Opis fizyczny:
492 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka)
Uwagi:
Tekst również ang., czes., słowac. ; Streszcz. ang., pol., Bibliogr. przy niektórych pracach
ISBN:
83-87658-39-1
Nr:
2168272078
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
51

Autor:
Jarosław Świda , Artur Kuliński
Tytuł:
Opakowania produktów mleczarskich w opinii konsumentów = Consumers' Opinion on Dairy Products Packaging
Źródło:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 9, nr 3 (32) (2002) , s. 112-122. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168272084
artykuł w czasopiśmie
52

Autor:
Jan Krupa , Jarosław Świda , Agata Szmulik
Tytuł:
The Importance of Product Quality in the Light of the Integration of Poland with the European Union
Źródło:
Ekonomika Firiem 2002 - Košice: Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Ekonomická Univerzita v Bratislave, 2002, s. 203-206. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
80-225-1583-3
Nr:
2168272112
rozdział w materiałach konferencyjnych
53

Tytuł:
Sponsoring jako narzędzie kształtowania wizerunku organizacji
Źródło:
Funkcjonowanie i rozwój organizacji w zmiennym otoczeniu II / red. Jerzy Czupiał - Legnica: Wyższa Szkoła Menedżerska, 2002, s. 331-336
ISBN:
83-913465-9-5
Nr:
2168272186
rozdział w monografii
54

Autor:
Dariusz Tworzydło , Jarosław Świda
Tytuł:
Postrzeganie przekazów reklamowych przez konsumentów
Źródło:
Firma i Rynek : kwartalnik naukowy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. - nr 4 (21) (2001) , s. 40-44. - Streszcz.
Nr:
2168272310
artykuł w czasopiśmie
55

Konferencja:
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Public Relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji", Rzeszów, Polska, od 2001-04-26 do 2001-04-27
Tytuł:
Public relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji : materiały z konferencji. T. 1
Redaktor:
Ślusarczyk Stanisław
, Tworzydło Dariusz
Adres wydawniczy:
Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2001
Opis fizyczny:
273 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka)
Uwagi:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-87658-22-7
Nr:
2168331117
materiały konferencyjne
56

Autor:
Dariusz Tworzydło , Jarosław Świda
Tytuł:
Ocena i warunki skuteczności reklamy = The Assessment and the Conditions of Effectiveness of Advertising
Źródło:
Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia. - 3 (2001) , s. 265-273. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168272190
artykuł w czasopiśmie
57

Autor:
Jarosław Świda , Dariusz Tworzydło
Tytuł:
The Influence of Advertising on Buying Decisions Made by Consumers
Źródło:
Ekonomika Firiem 2001 - Košice: Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Ekonomická Univerzita v Bratislave, 2001, s. 664-671. - Summ.
ISBN:
80-225-1446-2
Nr:
2168272220
rozdział w materiałach konferencyjnych
58

Konferencja:
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Public Relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji", Rzeszów, Polska, od 2001-04-26 do 2001-04-27
Tytuł:
Public relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji : materiały z konferencji. T. 2
Redaktor:
Ślusarczyk Stanisław
, Tworzydło Dariusz
Adres wydawniczy:
Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2001
Opis fizyczny:
136 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka)
Uwagi:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-87658-22-7
Nr:
2168331125
materiały konferencyjne
59

Tytuł:
Le preferenze dei consumatori di prodotti alimentari in Polonia = Survey of Consumers' Preferences in Terms of Food Products in Poland
Źródło:
La qualità nella catena agro-alimentare = Quality in the Agrofood Chain : the View from the East. Survey n. 1 : Poland / a cura di: Carmelo Cannarella, Casare Mosconi, Valeria Piccioni - [b.m.]: Dipartimento Attività Scientifiche (DAS), 2000, s. 59-69 - Bibliogr.
Nr:
2168269406
rozdział w monografii
60

Autor:
Janusz Bukała , Jarosław Świda
Tytuł:
Postawy i preferencje konsumentów na rynku produktów mięsnych i mleczarskich
Źródło:
Konsument żywności i jego zachowania rynkowe / red. nauk. Krystyna Gutkowska, Irena Ozimek - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2000, s. 274-278 - Bibliogr.
ISBN:
83-7244-144-8
Nr:
2168272258
rozdział w materiałach konferencyjnych
61

Autor:
Jarosław Świda , Janusz Bukała
Tytuł:
Cechy jakości kształtujące postawy konsumentów na rynku produktów mięsnych i mleczarskich
Źródło:
Konsument żywności i jego zachowania rynkowe / red. nauk. Krystyna Gutkowska, Irena Ozimek - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2000, s. 471-475 - Bibliogr.
ISBN:
83-7244-144-8
Nr:
2168272254
rozdział w materiałach konferencyjnych
62

Autor:
Jarosław Świda , Janusz Bukała
Tytuł:
Relacje cechy jakości - czynniki marketingowe wpływające na decyzje zakupu produktów mięsnych w różnych segmentach rynku
Źródło:
Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości : [I Ogólnopolska Konferencja], Warszawa, 15 grudnia 2000 r. / [red. merytoryczna Piotr Miller] - Warszawa; Radom: Szkoła Główna Handlowa; Instytut Technologii Eksploatacji, 2000, s. 203-208 - Bibliogr.
ISBN:
83-7204-187-3
Nr:
2168272242
rozdział w materiałach konferencyjnych
63

Tytuł:
Uwarunkowania popytu na produkty mleczarskie w Polsce południowo-wschodniej
Źródło:
Nauka o żywności na progu XXI wieku : XXX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Kraków, 14 - 15 wrzesień 1999 : streszczenia komunikatów - Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 1999, s. 269. - Dostępne tylko streszczenia
ISBN:
83-7108-065-4
Nr:
2168272260
varia
64

Tytuł:
Factors Influencing Consumer Preferences on the Dairy Product Market in South-Eastern Poland
Źródło:
Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1 / ed. by Anna Kozioł, Bogumił Łączkowski, Andrzej Sobczyński, Wojciech Zmudziński - Poznań: University of Economics Publishing House, 1999, s. 166-172. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87152-87-0
Nr:
2168253638
rozdział w materiałach konferencyjnych
65

Tytuł:
Model zachowania konsumenta na rynku produktów mleczarskich = Model of Consumer Behaviour on the Dairy Product Market
Źródło:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 6, nr 4 (21) (1999) , s. 152-162. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168262560
artykuł w czasopiśmie
66

Tytuł:
Preferencje konsumenckie cech jakości produktów mleczarskich w Polsce południowo-wschodniej = Consumers` Preferences of Quality Traits of the Dairy Products in the Southeastern Region of Poland
Źródło:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 6, nr 1 (18) (1999) , s. 60-69. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168245964
artykuł w czasopiśmie
67

Autor:
Roman Chorób , Jarosław Świda
Tytuł:
Warunki społeczno-ekonomiczne Podkarpacia (na przykładzie gminy Nowa Dęba) = Socio-economic conditions of Podkarpacki Province Nowa Dęba commune as an example
Źródło:
Potencjał ekonomiczno-produkcyjny i możliwości jego wykorzystania w agrobiznesie Regionu Karpackiego w aspekcie integracji z Unią Europejską. Cz. 2 / [red. nauk. Zdzisław Kryński i in.] - Rzeszów: Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie. Wydział Ekonomii w Rzeszowie, 1999, s. 219-228. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-909306-7-6
Nr:
2168272892
rozdział w materiałach konferencyjnych
68

Tytuł:
Hierarchia cech jakości produktów mleczarskich konsumentów Polski Południowo-Wschodniej
Źródło:
Food Processing and Science of Agricultural Commodities - Rzeszów: Akademia Rolnicza, 1998, s. 7-16. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Series 4: Agricultural Works ; no 6)
Nr:
2168271442
rozdział w monografii
69

Tytuł:
Preferencje konsumentow z Rzeszowa w zakresie jakosci produktow miesnych i mleczarskich = Consumers' Preferences in Rzeszów Regarding the Quality of Meat and Milk Products
Źródło:
Agromarketing : materiały konferencji naukowej "Agrobiznes w regionie południowo-wschodniej Polski", Rzeszów, 17-18 września 1998 r. / [red. zeszytu Sylwester Makarski] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 1998, s. 277-282. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Sesja Naukowa ; nr 51)
Nr:
2168272262
rozdział w materiałach konferencyjnych
70

Tytuł:
Badanie preferencji konsumenckich mleka i jego przetworów
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków - Rzeszów: , 1998
Opis fizyczny:
142, [3] k.: il., aneks; 30 cm + Autoreferat: 17 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/719
Nr:
2168273178
doktorat
71

Autor:
Ryszard Kata , Jarosław Świda , Waldemar Kalita
Tytuł:
Dynamika podaży i rentowności produkcji mleczarskiej wywołana zmianami na rynku mleka i jego przetworów = Supply and Profitableness Dynamics of Milk Production Determined by the Changes in the Dairy Market
Źródło:
Agromarketing : materiały konferencji naukowej "Agrobiznes w regionie południowo-wschodniej Polski", Rzeszów, 17-18 września 1998 r. / [red. zeszytu Sylwester Makarski] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 1998, s. 181-190. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Sesja Naukowa ; nr 51)
Nr:
2168272264
rozdział w materiałach konferencyjnych
72

Autor:
Janusz Bukała , Jarosław Świda
Tytuł:
Dodatki do produktów mleczarskich - opinie konsumentów
Źródło:
Przegląd Mleczarski. - nr 6 (1998) , s. 180-182 - Bibliogr.
Nr:
2168270444
artykuł nierecenzowany
73

Autor:
Ryszard Kata , Jarosław Świda , Waldemar Kalita
Tytuł:
Zmienność popytu na mleko i jego przetwory a struktura i rentowność produkcji mleczarskiej
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 3 (1998) , s. 39-47
Nr:
2168270448
artykuł w czasopiśmie
74

Autor:
Janusz Bukała , Jarosław Świda
Tytuł:
Uwarunkowania zachowań konsumentów Polski południowo-wschodniej na rynku produktów mleczarskich
Źródło:
Przegląd Mleczarski. - nr 1 (1998) , s. 24-27 - Bibliogr.
Nr:
2168270442
artykuł nierecenzowany
75

Tytuł:
Wpływ czynników socjo-ekonomicznych na preferencje konsumentów Polski południowo-wschodniej w zakresie spożycia produktów mlecznych
Źródło:
Przegląd Mleczarski. - nr 3 (1996) , s. 69-71 - Bibliogr.
Nr:
2168270412
artykuł nierecenzowany
76

Tytuł:
Czynniki kształtujące popyt mieszkańców miast Polski południowo-wschodniej na mleko i przetwory mleczne
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 5-6 (1995) , s. 52-55
Nr:
2168273042
artykuł w czasopiśmie
1
Różnicowanie opakowań produktów spożywczych ze względu na oczekiwania konsumentów w starszym wieku = Differentiation of Food Products Packaging Due to the Older Consumer Expectations / Jarosław ŚWIDA // W: Zarządzanie w towaroznawstwie - aspekty teoretyczne i praktyczne = Management in Commodity Science - Theoretical and Practical Aspects / red. Aleksandra Wilczyńska. - Gdynia: Uniwersytet Morski w Gdyni, 2020. - S. 211-222. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7421-348-6
2
Social Responsibility of Food Packaging Producers Against Older Consumer / Jarosław ŚWIDA // W: Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 104. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-8-4. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf
3
Identification of Problems Arising during Manual Handling of Food Packaging by Older Consumers in Poland / Jarosław ŚWIDA, Michał HALAGARDA, Anna PRUSAK, Stanisław POPEK // Packaging Technology and Science. - vol. 32, iss. 12 (2019), s. 607-617. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0894-3214
4
Odpowiedzialność społeczna producentów opakowań żywności wobec starszych konsumentów / Jarosław ŚWIDA // W: Nauki o zarządzaniu i jakości wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju = Management and Quality Studies Facing Challenges of Sustainable Development / red. nauk. Renata SALERNO-KOCHAN. - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 144-153. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-592-4
5
Perceptions of Older Consumers Regarding Food Packaging as a Prerequisite for its Improvement : a Case Study of Polish Market / Jarosław ŚWIDA, Michał HALAGARDA, Stanisław POPEK // International Journal of Consumer Studies. - vol. 42, iss. 3 (2018), s. 358-366. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1470-6423
6
Starszy konsument wyzwaniem dla branży opakowań produktów spożywczych = Older Consumer as a Challenge for the Food Packaging Industry / Jarosław ŚWIDA // Opakowanie. - nr 6 (2017), s. 73-77. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0030-3348
7
Wymagania wobec opakowań wód butelkowanych przeznaczonych dla starszych konsumentów = Requirements for Bottled Water Packaging Dedicated to Older Consumers / Jarosław ŚWIDA, Ewa Jaracz // Przemysł Spożywczy = Food Industry = Lebensmittelindustrie. - t. 71, nr 1 (2017), s. 42-45. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-250X
8
Opportunities for Development of Entrepreneurship in the Range of Product Adjustment to the Needs of the Elderly = Szanse dla rozwoju przedsiębiorczości w zakresie dostosowania produktów do potrzeb osób starszych / Jarosław ŚWIDA, Ewa Kubejko-Polańska // Humanities and Social Sciences. - vol. 22, nr 24 (3) (2017), s. 299-310. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://hss.prz.edu.pl/download/I2dmeC9oc3MvcGwvZGVmYXVsdF9vcGlzeS80OS8xLzE/p.hss-2017-03-komplet-2-3.pdf. - ISSN 2300-5327
9
Determinants of Creating Packaging Innovations for Older Consumers / Jarosław ŚWIDA, Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA // W: Proceedings of the International Business Conference 2016 : Searching for Innovative and Creative Business Solutions. - Vilnius: Vilniaus kolegija, 2016. - S. 149-156. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-609-436-042-8. - Pełny tekst: https://www.viko.lt/media/uploads/sites/3/2016/07/9786094360428.pdf
10
Tendencies of Mineral Water Packaging Changes Preferred by the Elderly Consumers in Poland / Jarosław ŚWIDA, Ewa Jaracz // W: Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts. - Varna : Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, 2016. - S. 36. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-954-21-0903-7
11
Tendencies of Mineral Water Packaging Changes Preferred by the Elderly Consumers in Poland / Jarosław ŚWIDA, Ewa Jaracz // W: Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works. - Varna: Publishing house "Science and economics" University of Economics, 2016. - S. 104-109. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-954-21-0904-4. - Pełny tekst: http://igwt2016.ue-varna.bg/proceedings/IGWT_2016_Fulltext_Proceedings.pdf
12
Improving Food Packaging in Respect of Structural Changes Related to Society Ageing = Doskonalenie opakowań produktów spożywczych w aspekcie zmian strukturalnych odnoszących się do starzenia się społeczeństwa / Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Jarosław ŚWIDA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce. - nr 2 (21) (2016), s. 181-191. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wses-zeszyty.pl/z/z2016_2.pdf. - ISSN 2391-9167
13
Intelligent Food Packagings as a Link of Communication in the Chain of Supply = Inteligentne opakowania żywności jako ogniwo komunikacji w łańcuchu dostaw / Stanisław POPEK, Jarosław ŚWIDA // Polish Journal of Natural Sciences. - vol. 31 (2) (2016), s. 239-247. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.uwm.edu.pl/polish-journal/sites/default/files/issues/articles/popek_and_swida_2016.pdf. - ISSN 1643-9953
14
Ograniczenia funkcji komunikacyjnej opakowań produktów spożywczych użytkowanych przez starszych konsumentów = Limitations of Communicative Function of Food Products Packaging Used by the Older Consumer / Jarosław ŚWIDA, Aldona Migała-Warchoł // Modern Management Review. - vol. 21, nr 23 (3) (2016), s. 183-197. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/247. - ISSN 2300-6366
15
An Elderly Consumer as a Specific Research Object of the Marketing Research of Packaging / Jarosław ŚWIDA // W: Food Products Marketing : Concepts and Research : Monograph / eds. Marcin Gębarowski, Tomasz Hermaniuk. - Celje: University of Maribor, Faculty of Logistics, 2015. - S. 152-161. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-961-6962-17-9
16
Attitudes of Older Consumers on Food Packaging Present on the Market Offer - the Example of Poland and Lithuania / Olga Buckiūnienė, Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA, Jarosław ŚWIDA // W: Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos : III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, skirtos Vilniaus kolegijos veiklos 15-os metų ir Ekonomikos fakulteto 70-ties metų jubiliejams paminėti, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2015 m. balandžio 29 d., straipsnių rinkinys. T. 1. - Vilnius: Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas, 2015. - S. 110-122. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-609-436-033-6
17
Postrzeganie opakowań przez pryzmat zamieszczonych na nich elementów graficznych - analiza z wykorzystaniem metody eye-tracking : Perceptions of Packages Through the Prism Placed on Them Graphic Elements - Analysis Using Eye-Tracking Method / Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Jarosław ŚWIDA // Opakowanie. - nr 3 (2015), s. 75-80. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0030-3348
18
The Development of Marking and Identification of Goods / Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA, Jarosław ŚWIDA // W: Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos : III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, skirtos Vilniaus kolegijos veiklos 15-os metų ir Ekonomikos fakulteto 70-ties metų jubiliejams paminėti, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2015 m. balandžio 29 d., straipsnių rinkinys. T. 1. - Vilnius: Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas, 2015. - S. 251-260. - Bibliogr. - ISBN 978-609-436-033-6
19
The Study and the Assessment of Selected Elements of Visual Aspects of Collectible Chocolate Packaging with the Use of Eye-Tracking Method / Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Jarosław ŚWIDA // Indian Journal of Marketing. - Vol. 45, Iss. 7 (2015), s. 7-18. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0973-8703
20
The Consumer Preferences Analysis as the Element Supporting Building an Organic Food Supplies Chain / Stanisław POPEK, Jarosław ŚWIDA, Adam Popek // W: Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos : III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, skirtos Vilniaus kolegijos veiklos 15-os metų ir Ekonomikos fakulteto 70-ties metų jubiliejams paminėti, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2015 m. balandžio 29 d, straipsnių rinkinys. T. 2. - Vilnius: Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas, 2015. - S. 162-173. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-609-436-034-3
21
The Influence of Security Guaranteeing the Sanctity of a Packed Food Product on Packaging Perceiving by Younger and Older Consumers = Wpływ zabezpieczeń gwarantujących nienaruszalność zapakowanego produktu spożywczego na postrzeganie opakowań przez młodych i starszych konsumentów / Stanisław POPEK, Jarosław ŚWIDA // Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies. - nr 1 (16) (2015), s. 61-71. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/29002/Popek_The_Influence_Of_Security_Guaranteeing_The_Sanctity_2015.pdf. - ISSN 2080-5985
22
Zachowania rynkowe starszych konsumentów oraz ich postawy dotyczące opakowań żywności występujących w ofercie rynkowej / Jarosław ŚWIDA // W: Rola opakowań w kształtowaniu jakości życia społeczeństwa. Etap 1, Analiza potrzeb społeczeństwa w zakresie opakowań produktów występujących w ofercie rynkowej / kierownik tematu: Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ. - (2014), s. 23-45. - Bibliogr.
23
Education of Logistics at Management and Production Engineering Studies at Cracow University of Economics / Jarosław ŚWIDA // Business Logistics in Modern Management. - vol. 14 (2014), s. 213-220. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://blmm-conference.com/wp-content/uploads/BLMM20141.pdf#page=225&view=Fit. - ISSN 1849-5931
24
Analiza postaw młodych i starszych konsumentów w Polsce w zakresie opakowań żywności / Agnieszka KAWECKA, Jarosław ŚWIDA // W: Rola opakowań w kształtowaniu jakości życia społeczeństwa. Etap 1, Analiza potrzeb społeczeństwa w zakresie opakowań produktów występujących w ofercie rynkowej / kierownik tematu: Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ. - (2014), s. 46-54. - Bibliogr.
25
Zachowania rynkowe starszych konsumentów z punktu widzenia projektowania warstwy wizualnej opakowań = Market Behaviour of Older Consumers and the Design of Visual Layers of Packaging / Jarosław ŚWIDA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 918 (2013), s. 105-118. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/724/536. - ISSN 1898-6447
26
Opakowania inteligentne żywności jako ogniwo komunikacji w łańcuchu dostaw / Stanisław POPEK, Jarosław ŚWIDA // W: Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2013. - S. 121. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-62863-66-2
27
Jak wykorzystać marketing edukacyjny w promocji regionu / Jarosław ŚWIDA // Dyrektor Szkoły : miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej. - nr 2 (2013), s. 56-58. - ISSN 1230-9508
28
Wykorzystanie technik neuromarketingowych do badań postrzegania opakowań produktów = The Use of Neuromarketing Techniques to Study the Perception of the Consumer Products Packaging / Jarosław ŚWIDA, Bartłomiej KABAJA // Marketing i Rynek. - nr 11 (2013), s. 26-30. - Summ. - ISSN 1231-7853
29
Postrzeganie przez konsumentów zabezpieczeń gwarantujących nienaruszalność zapakowanego produktu / Jarosław ŚWIDA // W: Bezpieczeństwo opakowań. Etap 4, Stan opakowania zapakowanego produktu jako istotne zagrożenie bezpieczeństwa / kier. tematu: Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ. - (2013), s. 19-29
30
Możliwości badań i oceny opakowań metodą eye-tracking / Jarosław ŚWIDA // Biuletyn Opakowaniowy. - R. 18, nr 7 (2013), s. 3-5. - Bibliogr. - ISSN 1734-4603
31
The Motives of University Choice and Studying at a Higher School / Jarosław Świda, Stanisław POPEK // W: Managing of the Education Process in a Higher School / red. Stanisław POPEK, Jarosław Świda. - Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2012. - S. 205-224. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88139-42-0
32
Wykorzystanie badań neuromarketingowych do oceny stopnia bezpieczeństwa opakowań / Jarosław ŚWIDA, Bartłomiej KABAJA // W: Bezpieczeństwo opakowań. Etap 3, Badania świadomości konsumentów dotyczącej zagrożeń dla bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzkiego związanych z opakowaniami / kier. tematu: Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ ; współpraca: Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Anna Fitrzyk. - (2012), s. 22-42
33
Managing of the Education Process in a Higher School / red. Stanisław POPEK, Jarosław Świda. - Jarosław : [Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza], 2012. - 226 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-88139-42-0
34
The Global 8 Disciplines Method (G8D) as a Tool of Improving the Quality / Stanisław POPEK, Ewa Kubejko-Polanska, Jaroslaw Swida // W: Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings / ed. Roberto Merli. - Dane tekstowe (plik pdf). - Rome: Enea, 2012. - ; 12 cm + Dysk optyczny (CD-ROM). - 10 ekranów. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-88-8286-269-5
35
Jakość procesu kształcenia w szkole wyższej - propozycja determinant i próba oceny = Quality of Educational Process at University - Proposal of Determinants and Attempt of Evaluation / Stanisław POPEK, Jarosław Świda // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 151 (2011), s. 475-489. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Orientacja na klienta jako kryterium doskonałości. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
36
Doskonalenie jakości edukacji w szkołach wyższych - orientacja na efekty kształcenia / Jarosław Świda // W: Kierunki rozwoju edukacji w zmieniającej się przestrzeni społecznej : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi doktorowi habilitowanemu Michałowi Balickiemu / red. Agata Cudowska. - Białystok: Trans Humana, 2011. - S. 229-235. - ISBN 978-83-61209-54-6
37
Klaster âk nova forma formuvannâ konkurentospromožností regíonu / Âroslav C'VìDA, El'žbêta Volânìn-Âroš // W: Regìoni znan' v Chìdnìj Êvropì / nauk. red. I.V. Bakuševič. - Ternopìl': TICIT, 2010. - S. 57-62
38
Krajowe struktury kwalifikacji jako narzędzie poprawy jakości usług edukacyjnych / Andrzej Rozmus, Jarosław Świda // W: Edukacyjne zagrożenia i wyzwania młodego pokolenia. 3 / [red. nauk.:] Agnieszka Czajkowska, Wiesław Otwinowski. - Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2009. - (Edukacja XXI wieku, ISSN 2084-9001 ; z. 18). - S. 357-365. - ISBN 978-83-61304-08-1
39
Tożsamość współczesnej szkoły wyższej - między kulturą akademicką a kulturą biznesu = Identity of Contemporary High School - between Academic Culture and Business Culture / Andrzej Rozmus, Jarosław Świda // W: Kreowanie tożsamości szkoły. T. 2 : konteksty historyczne, społeczno-kulturowe, edukacyjne / red. Krystyna Chałas, Beata Komorowska. - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2009. - S. 587-595. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7363-897-6
40
Jakość usług edukacyjnych a efekty kształcenia w szkołach wyższych / Jarosław Świda // W: Doskonalenie usług edukacyjnych w szkołach wyższych w procesie integracji z Unią Europejską / red. nauk. Jerzy Mączyński, Agnieszka Pawlak-Wolanin, Wacław Demecki. - Legnica: Wyższa Szkoła Menedżerska, 2009. - S. 107-115. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60357-09-5
41
The Role of Cultural Factors in International Corporation Image Management / Jarosław Świda, Kłak Dariusz // W: The Art of Human Resource Management : How to Achieve Better Business Management / scient. ed.: Grzegorz Drozdowski, Zbysław Dobrowolski. - Gorzów Wielkopolski: The State Vocational University, 2009. - S. 37-47. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-751815-6-2
42
Jakość usług edukacyjnych jako czynnik różnicujący ofertę dydaktyczną szkół wyższych / Andrzej Rozmus, Jarosław Świda // W: Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2008. - S. 305-310. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924646-6-2
43
Kursy distance learning - przyszłość edukacji czy koniec uniwersytetu? / Andrzej Rozmus, Jarosław Świda // W: Edukacja bez granic - mimo barier. 2 : przestrzeń tworzenia / [red. nauk.:] Tomasz Smal, Andrzej Zduniak. - Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2008. - (Edukacja XXI wieku, ISSN 2084-9001 ; z. 14). - S. 433-439. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61304-01-2
44
Czynniki kształtujące lojalność konsumentów wobec marki / Jarosław Świda // W: Uwarunkowania strategii zarządzania nowoczesnymi organizacjami / [red. nauk. Stanisław Galata]. - Jarosław: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. B. Markiewicza, 2008. - (Monografie / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu). - S. 123-130. - Streszcz., summ., rez. - ISBN 978-83-88139-54-3
45
Kulturowe uwarunkowania działań public relations w korporacjach transnarodowych = Cultural Conditioning of Public Relations in Transnational Corporations / Jarosław Świda // W: Polska, Europa, świat : korporacje transnarodowe / red. nauk.: Tadeusz Guz, Kazimierz A. Kłosiński, Paweł Marzec. - Lubllin ; Tomaszów Lubelski: Wydawnictwo Polihymnia, 2007. - S. 349-357. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7270-536-4
46
Etyka i odpowiedzialność społeczna mediów w procesie kreowania wizerunku / Jarosław Świda // W: Europa gospodarka media / red. nauk. Tadeusz Guz, Paweł Marzec, Marek Petro, Marek Pribula. - Lublin - Tomaszów Lubelski: Wydawnictwo Polihymnia; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych, 2007. - S. 233-240. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7270-537-2
47
Preferencje konsumentów w zakresie spożywania podstawowych przetworów mlecznych - studium porównawcze okresu 1995-2005 / Jolanta Mac, Maciej Pompa-Roborzyński, Jarosław Świda, Piotr Brągiel // Przegląd Mleczarski. - nr 8 (2007), s. 38-43. - ISSN 0478-6599
48
Działania public relations w zakresie kreowania wizerunku banku na przykładzie banków w Rzeszowie = Activities of Public Relations in the Scope of Creating a Bank Image on Example of Banks in Rzeszów / Jarosław Świda, Barbara Skoczyńska-Prokopowicz // Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL. - T. 1, z. 2 Ekonomia (2005), s. 105-113. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1896-6365
49
Uwarunkowania i konsekwencje kryzysu w organizacji / Dariusz Tworzydło, Świda Jarosław // W: Public relations / red. Jarosław Świda, Dariusz Tworzydło. - Rzeszów: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2003. - (Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka). - S. 195-203. - Streszcz., summ. - ISBN 83-87658-39-1
50
Public relations / red. Jarosław Świda, Dariusz Tworzydło. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2003. - 492 s. : il. ; 24 cm. - Tekst również ang., czes., słowac. ; Streszcz. ang., pol. - Bibliogr. przy niektórych pracach. - (Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka). - ISBN 83-87658-39-1
51
Opakowania produktów mleczarskich w opinii konsumentów = Consumers' Opinion on Dairy Products Packaging / Jarosław Świda, Artur Kuliński // Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 9, nr 3 (32) (2002), s. 112-122. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2451-0769
52
The Importance of Product Quality in the Light of the Integration of Poland with the European Union / Jan Krupa, Jarosław Świda, Agata Szmulik // W: Ekonomika Firiem 2002 : (Zbornik z medzinárodnej konferencie) : Košice 11.-12.9.2002. - Košice: Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Ekonomická Univerzita v Bratislave, 2002. - S. 203-206. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 80-225-1583-3
53
Sponsoring jako narzędzie kształtowania wizerunku organizacji / Jarosław Świda // W: Funkcjonowanie i rozwój organizacji w zmiennym otoczeniu II / red. Jerzy Czupiał. - Legnica: Wyższa Szkoła Menedżerska, 2002. - S. 331-336. - ISBN 83-913465-9-5
54
Postrzeganie przekazów reklamowych przez konsumentów / Dariusz Tworzydło, Jarosław Świda // Firma i Rynek : kwartalnik naukowy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. - nr 4 (21) (2001), s. 40-44. - Streszcz. - ISSN 1429-7221
55
Public relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji : materiały z konferencji. T. 1 / red. Stanisław Ślusarczyk, Jarosław Świda, Dariusz Tworzydło. - Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2001. - 273 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy ref. - (Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka). - ISBN 83-87658-22-7
56
Ocena i warunki skuteczności reklamy = The Assessment and the Conditions of Effectiveness of Advertising / Dariusz Tworzydło, Świda Jarosław // Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia. - 3 (2001), s. 265-273. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1429-9623
57
The Influence of Advertising on Buying Decisions Made by Consumers / Jarosław Świda, Dariusz Tworzydło // W: Ekonomika Firiem 2001 : (Zbornik z medzinárodnej konferencie) : Svit 12.-14.9.2001: II. diel. - Košice: Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Ekonomická Univerzita v Bratislave, 2001. - S. 664-671. - Summ. - ISBN 80-225-1446-2
58
Public relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji : materiały z konferencji. T. 2 / red. Stanisław Ślusarczyk, Jarosław Świda, Dariusz Tworzydło. - Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2001. - 136 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy ref. - (Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka). - ISBN 83-87658-22-7
59
Le preferenze dei consumatori di prodotti alimentari in Polonia = Survey of Consumers' Preferences in Terms of Food Products in Poland / Jarosław Świda, Tadeusz SIKORA // W: La qualità nella catena agro-alimentare : la prospettiva dell'Est. Quaderno n.1: Polonia. = Quality in the Agrofood Chain : the View from the East. Survey n. 1 : Poland / a cura di: Carmelo Cannarella, Casare Mosconi, Valeria Piccioni. - [b.m.]: Dipartimento Attività Scientifiche (DAS), [2000]. - S. 59-69. - Bibliogr.
60
Postawy i preferencje konsumentów na rynku produktów mięsnych i mleczarskich / Janusz Bukała, Jarosław Świda // W: Konsument żywności i jego zachowania rynkowe : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Warszawa 12-13.10.2000 / red. nauk. Krystyna Gutkowska, Irena Ozimek. - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2000. - S. 274-278. - Bibliogr. - ISBN 83-7244-144-8
61
Cechy jakości kształtujące postawy konsumentów na rynku produktów mięsnych i mleczarskich / Jarosław Świda, Janusz Bukała // W: Konsument żywności i jego zachowania rynkowe : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Warszawa 12-13.10.2000 / red. nauk. Krystyna Gutkowska, Irena Ozimek. - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2000. - S. 471-475. - Bibliogr. - ISBN 83-7244-144-8
62
Relacje cechy jakości - czynniki marketingowe wpływające na decyzje zakupu produktów mięsnych w różnych segmentach rynku / Jarosław Świda, Janusz Bukała // W: Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości : [I Ogólnopolska Konferencja], Warszawa, 15 grudnia 2000 r. / [red. merytoryczna Piotr Miller]. - Warszawa; Radom: Szkoła Główna Handlowa; Instytut Technologii Eksploatacji, 2000. - S. 203-208. - Bibliogr. - ISBN 83-7204-187-3
63
Uwarunkowania popytu na produkty mleczarskie w Polsce południowo-wschodniej / Jarosław Świda, Tadeusz SIKORA // W: Nauka o żywności na progu XXI wieku : XXX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Kraków, 14 - 15 wrzesień 1999 : streszczenia komunikatów. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 1999. - S. 269. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-7108-065-4
64
Factors Influencing Consumer Preferences on the Dairy Product Market in South-Eastern Poland / Jarosław Świda, Tadeusz SIKORA // W: Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1 / ed. by Anna Kozioł, Bogumił Łączkowski, Andrzej Sobczyński, Wojciech Zmudziński. - Poznań: University of Economics Publishing House, 1999. - S. 166-172. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87152-87-0
65
Model zachowania konsumenta na rynku produktów mleczarskich = Model of Consumer Behaviour on the Dairy Product Market / Jarosław Świda, Tadeusz SIKORA // Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 6, nr 4 (21) (1999), s. 152-162. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 2451-0769
66
Preferencje konsumenckie cech jakości produktów mleczarskich w Polsce południowo-wschodniej = Consumers` Preferences of Quality Traits of the Dairy Products in the Southeastern Region of Poland / Jarosław Świda, Tadeusz SIKORA // Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 6, nr 1 (18) (1999), s. 60-69. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2451-0769
67
Warunki społeczno-ekonomiczne Podkarpacia (na przykładzie gminy Nowa Dęba) = Socio-economic conditions of Podkarpacki Province Nowa Dęba commune as an example / Roman Chorób, Jarosław Świda // W: Potencjał ekonomiczno-produkcyjny i możliwości jego wykorzystania w agrobiznesie Regionu Karpackiego w aspekcie integracji z Unią Europejską. Cz. 2 : Potencjał przetwórczy i możliwości zbytu artykułów rolno-spożywczych oraz instytucjonalne i pozarządowe środki wspierania wielofunkcyjnego rozwoju wsi / [red. nauk. Zdzisław Kryński i in.] . - Rzeszów: Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie. Wydział Ekonomii w Rzeszowie, 1999. - S. 219-228. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-909306-7-6
68
Hierarchia cech jakości produktów mleczarskich konsumentów Polski Południowo-Wschodniej / Jarosław Świda // W: Food Processing and Science of Agricultural Commodities. - Rzeszów: Akademia Rolnicza, 1998. - (Series 4: Agricultural Works ; no 6). - S. 7-16. - Summ. - Bibliogr.
69
Preferencje konsumentow z Rzeszowa w zakresie jakosci produktow miesnych i mleczarskich = Consumers' Preferences in Rzeszów Regarding the Quality of Meat and Milk Products / Jarosław Świda, Władysław Pieczonka, Jan Krupa // W: Agromarketing : materiały konferencji naukowej "Agrobiznes w regionie południowo-wschodniej Polski", Rzeszów, 17-18 września 1998 r. / [red. zeszytu Sylwester Makarski]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 1998. - (Zeszyty Naukowe - Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie. Sesja Naukowa, ISSN 0239-9342 ; nr 51. Zeszyty Naukowe - Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie ; nr 327). - S. 277-282. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
70
Badanie preferencji konsumenckich mleka i jego przetworów / Jarosław Świda ; Promotor: Tadeusz SIKORA. - Kraków - Rzeszów, 1998. - 142, [3] k. : il., aneks ; 30 cm + Autoreferat: 17 k. - Bibliogr.
71
Dynamika podaży i rentowności produkcji mleczarskiej wywołana zmianami na rynku mleka i jego przetworów = Supply and Profitableness Dynamics of Milk Production Determined by the Changes in the Dairy Market / Ryszard Kata, Jarosław Świda, Waldemar Kalita // W: Agromarketing : materiały konferencji naukowej "Agrobiznes w regionie południowo-wschodniej Polski", Rzeszów, 17-18 września 1998 r. / [red. zeszytu Sylwester Makarski]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 1998. - (Zeszyty Naukowe - Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie. Sesja Naukowa, ISSN 0239-9342 ; nr 51. Zeszyty Naukowe - Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie ; nr 327). - S. 181-190. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
72
Dodatki do produktów mleczarskich - opinie konsumentów / Janusz Bukała, Jarosław Świda // Przegląd Mleczarski. - nr 6 (1998), s. 180-182. - Bibliogr. - ISSN 0478-6599
73
Zmienność popytu na mleko i jego przetwory a struktura i rentowność produkcji mleczarskiej / Ryszard Kata, Jarosław Świda, Waldemar Kalita // Handel Wewnętrzny. - nr 3 (1998), s. 39-47. - ISSN 0438-5403
74
Uwarunkowania zachowań konsumentów Polski południowo-wschodniej na rynku produktów mleczarskich / Janusz Bukała, Jarosław Świda // Przegląd Mleczarski. - nr 1 (1998), s. 24-27. - Bibliogr. - ISSN 0478-6599
75
Wpływ czynników socjo-ekonomicznych na preferencje konsumentów Polski południowo-wschodniej w zakresie spożycia produktów mlecznych / Władysław Pieczonka, Jarosław Świda // Przegląd Mleczarski. - nr 3 (1996), s. 69-71. - Bibliogr. - ISSN 0478-6599
76
Czynniki kształtujące popyt mieszkańców miast Polski południowo-wschodniej na mleko i przetwory mleczne / Władysław Pieczonka, Jarosław Świda // Handel Wewnętrzny. - nr 5-6 (1995), s. 52-55. - ISSN 0438-5403
1
Świda J., (2020), Różnicowanie opakowań produktów spożywczych ze względu na oczekiwania konsumentów w starszym wieku. [W:] Wilczyńska A. (red.), Zarządzanie w towaroznawstwie - aspekty teoretyczne i praktyczne, Gdynia : Uniwersytet Morski w Gdyni, s. 211-222.
2
Świda J., (2019), Social Responsibility of Food Packaging Producers Against Older Consumer. [W:] Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts, Cracow : Polish Society of Commodity Science, s. 104.
3
Świda J., Halagarda M., Prusak A., Popek S., (2019), Identification of Problems Arising during Manual Handling of Food Packaging by Older Consumers in Poland, "Packaging Technology and Science", vol. 32, iss. 12, s. 607-617.
4
Świda J., (2019), Odpowiedzialność społeczna producentów opakowań żywności wobec starszych konsumentów. [W:] SALERNO-KOCHAN R. (red.), Nauki o zarządzaniu i jakości wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 144-153.
5
Świda J., Halagarda M., Popek S., (2018), Perceptions of Older Consumers Regarding Food Packaging as a Prerequisite for its Improvement : a Case Study of Polish Market, "International Journal of Consumer Studies", vol. 42, iss. 3, s. 358-366.
6
Świda J., (2017), Starszy konsument wyzwaniem dla branży opakowań produktów spożywczych, "Opakowanie", nr 6, s. 73-77.
7
Świda J., Jaracz E., (2017), Wymagania wobec opakowań wód butelkowanych przeznaczonych dla starszych konsumentów, "Przemysł Spożywczy", t. 71, nr 1, s. 42-45.
8
Świda J., Kubejko-Polańska E., (2017), Opportunities for Development of Entrepreneurship in the Range of Product Adjustment to the Needs of the Elderly, "Humanities and Social Sciences", vol. 22, nr 24 (3), s. 299-310; http://hss.prz.edu.pl/download/I2dmeC9oc3MvcGwvZGVmYXVsdF9vcGlzeS80OS8xLzE/p.hss-2017-03-komplet-2-3.pdf
9
Świda J., Cholewa-Wójcik A., Kawecka A., (2016), Determinants of Creating Packaging Innovations for Older Consumers. [W:] Proceedings of the International Business Conference 2016 : Searching for Innovative and Creative Business Solutions, Vilnius : Vilniaus kolegija, s. 149-156.
10
Świda J., Jaracz E., (2016), Tendencies of Mineral Water Packaging Changes Preferred by the Elderly Consumers in Poland. [W:] Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts, Varna : Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, s. 36.
11
Świda J., Jaracz E., (2016), Tendencies of Mineral Water Packaging Changes Preferred by the Elderly Consumers in Poland. [W:] Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works, Varna : Publishing house "Science and economics" University of Economics, s. 104-109.
12
Cholewa-Wójcik A., Świda J., (2016), Improving Food Packaging in Respect of Structural Changes Related to Society Ageing, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce", nr 2 (21), s. 181-191; http://www.wses-zeszyty.pl/z/z2016_2.pdf
13
Popek S., Świda J., (2016), Intelligent Food Packagings as a Link of Communication in the Chain of Supply, "Polish Journal of Natural Sciences", vol. 31 (2), s. 239-247; http://www.uwm.edu.pl/polish-journal/sites/default/files/issues/articles/popek_and_swida_2016.pdf
14
Świda J., Migała-Warchoł A., (2016), Ograniczenia funkcji komunikacyjnej opakowań produktów spożywczych użytkowanych przez starszych konsumentów, "Modern Management Review", vol. 21, nr 23 (3), s. 183-197; http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/247
15
Świda J., (2015), An Elderly Consumer as a Specific Research Object of the Marketing Research of Packaging. [W:] Gębarowski M., Hermaniuk T. (red.), Food Products Marketing : Concepts and Research : Monograph, Celje : University of Maribor, Faculty of Logistics, s. 152-161.
16
Buckiūnienė O., Cholewa-Wójcik A., Kawecka A., Świda J., (2015), Attitudes of Older Consumers on Food Packaging Present on the Market Offer - the Example of Poland and Lithuania. [W:] Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos : III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, skirtos Vilniaus kolegijos veiklos 15-os metų ir Ekonomikos fakulteto 70-ties metų jubiliejams paminėti, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2015 m. balandžio 29 d., straipsnių rinkinys, T. 1, Vilnius : Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas, s. 110-122.
17
Cholewa-Wójcik A., Świda J., (2015), Postrzeganie opakowań przez pryzmat zamieszczonych na nich elementów graficznych - analiza z wykorzystaniem metody eye-tracking : Perceptions of Packages Through the Prism Placed on Them Graphic Elements - Analysis Using Eye-Tracking Method, "Opakowanie", nr 3, s. 75-80.
18
Cholewa-Wójcik A., Kawecka A., Świda J., (2015), The Development of Marking and Identification of Goods. [W:] Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos : III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, skirtos Vilniaus kolegijos veiklos 15-os metų ir Ekonomikos fakulteto 70-ties metų jubiliejams paminėti, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2015 m. balandžio 29 d., straipsnių rinkinys, T. 1, Vilnius : Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas, s. 251-260.
19
Cholewa-Wójcik A., Świda J., (2015), The Study and the Assessment of Selected Elements of Visual Aspects of Collectible Chocolate Packaging with the Use of Eye-Tracking Method, "Indian Journal of Marketing", Vol. 45, Iss. 7, s. 7-18.
20
Popek S., Świda J., Popek A., (2015), The Consumer Preferences Analysis as the Element Supporting Building an Organic Food Supplies Chain. [W:] Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos : III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, skirtos Vilniaus kolegijos veiklos 15-os metų ir Ekonomikos fakulteto 70-ties metų jubiliejams paminėti, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2015 m. balandžio 29 d, straipsnių rinkinys, T. 2, Vilnius : Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas, s. 162-173.
21
Popek S., Świda J., (2015), The Influence of Security Guaranteeing the Sanctity of a Packed Food Product on Packaging Perceiving by Younger and Older Consumers, "Nauki Inżynierskie i Technologie", nr 1 (16), s. 61-71; http://www.dbc.wroc.pl/Content/29002/Popek_The_Influence_Of_Security_Guaranteeing_The_Sanctity_2015.pdf
22
Świda J., (2014), Zachowania rynkowe starszych konsumentów oraz ich postawy dotyczące opakowań żywności występujących w ofercie rynkowej. [W:] Lisińska-Kuśnierz M. (kierownik tematu), Rola opakowań w kształtowaniu jakości życia społeczeństwa. Etap 1, Analiza potrzeb społeczeństwa w zakresie opakowań produktów występujących w ofercie rynkowej, s. 23-45.
23
Świda J., (2014), Education of Logistics at Management and Production Engineering Studies at Cracow University of Economics, "Business Logistics in Modern Management", vol. 14, s. 213-220; http://blmm-conference.com/wp-content/uploads/BLMM20141.pdf#page=225&view=Fit
24
Kawecka A., Świda J., (2014), Analiza postaw młodych i starszych konsumentów w Polsce w zakresie opakowań żywności. [W:] Lisińska-Kuśnierz M. (kierownik tematu), Rola opakowań w kształtowaniu jakości życia społeczeństwa. Etap 1, Analiza potrzeb społeczeństwa w zakresie opakowań produktów występujących w ofercie rynkowej, s. 46-54.
25
Świda J., (2013), Zachowania rynkowe starszych konsumentów z punktu widzenia projektowania warstwy wizualnej opakowań, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 918, s. 105-118; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/724/536
26
Popek S., Świda J., (2013), Opakowania inteligentne żywności jako ogniwo komunikacji w łańcuchu dostaw. [W:] Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r, Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, s. 121.
27
Świda J., (2013), Jak wykorzystać marketing edukacyjny w promocji regionu, "Dyrektor Szkoły", nr 2, s. 56-58.
28
Świda J., Kabaja B., (2013), Wykorzystanie technik neuromarketingowych do badań postrzegania opakowań produktów, "Marketing i Rynek", nr 11, s. 26-30.
29
Świda J., (2013), Postrzeganie przez konsumentów zabezpieczeń gwarantujących nienaruszalność zapakowanego produktu. [W:] Lisińska-Kuśnierz M. (kierownik tematu), Bezpieczeństwo opakowań. Etap 4, Stan opakowania zapakowanego produktu jako istotne zagrożenie bezpieczeństwa, s. 19-29.
30
Świda J., (2013), Możliwości badań i oceny opakowań metodą eye-tracking, "Biuletyn Opakowaniowy", R. 18, nr 7, s. 3-5.
31
Świda J., Popek S., (2012), The Motives of University Choice and Studying at a Higher School. [W:] Popek S., Świda J. (red.), Managing of the Education Process in a Higher School, Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, s. 205-224.
32
Świda J., Kabaja B., (2012), Wykorzystanie badań neuromarketingowych do oceny stopnia bezpieczeństwa opakowań. [W:] Lisińska-Kuśnierz M., Cholewa-Wójcik A., Fitrzyk A. (kierownik tematu), Bezpieczeństwo opakowań. Etap 3, Badania świadomości konsumentów dotyczącej zagrożeń dla bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzkiego związanych z opakowaniami, s. 22-42.
33
Popek S., Świda J. (red.), (2012), Managing of the Education Process in a Higher School, Jarosław : [Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza], 226 s.
34
Popek S., Kubejko-Polanska E., Świda J., (2012), The Global 8 Disciplines Method (G8D) as a Tool of Improving the Quality. [W:] Merli R. (red.), Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings, Rome : Enea
35
Popek S., Świda J., (2011), Jakość procesu kształcenia w szkole wyższej - propozycja determinant i próba oceny, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 151, s. 475-489.
36
Świda J., (2011), Doskonalenie jakości edukacji w szkołach wyższych - orientacja na efekty kształcenia. [W:] Cudowska A. (red.), Kierunki rozwoju edukacji w zmieniającej się przestrzeni społecznej : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi doktorowi habilitowanemu Michałowi Balickiemu, Białystok : Trans Humana, s. 229-235.
37
Świda J., Wolanin-Jarosz E., (2010), Klaster âk nova forma formuvannâ konkurentospromožností regíonu. [W:] Bakuševič (red.), Regìoni znan' v Chìdnìj Êvropì, Ternopìl' : TICIT, s. 57-62.
38
Rozmus A., Świda J., (2009), Krajowe struktury kwalifikacji jako narzędzie poprawy jakości usług edukacyjnych. [W:] Czajkowska , Otwinowski W. (red.), Edukacyjne zagrożenia i wyzwania młodego pokolenia. 3 (Edukacja XXI wieku; z. 18), Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, s. 357-365.
39
Rozmus A., Świda J., (2009), Tożsamość współczesnej szkoły wyższej - między kulturą akademicką a kulturą biznesu. [W:] Chałas K., Komorowska B. (red.), Kreowanie tożsamości szkoły, T. 2: konteksty historyczne, społeczno-kulturowe, edukacyjne, Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, s. 587-595.
40
Świda J., (2009), Jakość usług edukacyjnych a efekty kształcenia w szkołach wyższych. [W:] Mączyński J., Pawlak-Wolanin A., Demecki W. (red.), Doskonalenie usług edukacyjnych w szkołach wyższych w procesie integracji z Unią Europejską, Legnica : Wyższa Szkoła Menedżerska, s. 107-115.
41
Świda J., Kłak D., (2009), The Role of Cultural Factors in International Corporation Image Management. [W:] Drozdowski , Dobrowolski Z. (red.), The Art of Human Resource Management: How to Achieve Better Business Management, Gorzów Wielkopolski : The State Vocational University, s. 37-47.
42
Rozmus A., Świda J., (2008), Jakość usług edukacyjnych jako czynnik różnicujący ofertę dydaktyczną szkół wyższych. [W:] Sikora T. (red.), Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 305-310.
43
Rozmus A., Świda J., (2008), Kursy distance learning - przyszłość edukacji czy koniec uniwersytetu?. [W:] Smal , Zduniak A. (red.), Edukacja bez granic - mimo barier. 2: przestrzeń tworzenia (Edukacja XXI wieku; z. 14), Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, s. 433-439.
44
Świda J., (2008), Czynniki kształtujące lojalność konsumentów wobec marki. [W:] Galata S. (red.), Uwarunkowania strategii zarządzania nowoczesnymi organizacjami, Jarosław : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. B. Markiewicza, s. 123-130.
45
Świda J., (2007), Kulturowe uwarunkowania działań public relations w korporacjach transnarodowych. [W:] Guz T., Kłosiński , Marzec P. (red.), Polska, Europa, świat: korporacje transnarodowe, Lubllin ; Tomaszów Lubelski : Wydawnictwo Polihymnia, s. 349-357.
46
Świda J., (2007), Etyka i odpowiedzialność społeczna mediów w procesie kreowania wizerunku. [W:] Guz T., Marzec P., Petro M., Pribula M. (red.), Europa gospodarka media, Lublin - Tomaszów Lubelski : Wydawnictwo Polihymnia : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych, s. 233-240.
47
Mac J., Pompa-Roborzyński M., Świda J., Brągiel P., (2007), Preferencje konsumentów w zakresie spożywania podstawowych przetworów mlecznych - studium porównawcze okresu 1995-2005, "Przegląd Mleczarski", nr 8, s. 38-43.
48
Świda J., Skoczyńska-Prokopowicz B., (2005), Działania public relations w zakresie kreowania wizerunku banku na przykładzie banków w Rzeszowie, "Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL", T. 1, z. 2 Ekonomia, s. 105-113.
49
Tworzydło D., Świda J., (2003), Uwarunkowania i konsekwencje kryzysu w organizacji. [W:] Świda J., Tworzydło D. (red.), Public relations, Rzeszów : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, s. 195-203.
50
Świda J., Tworzydło D. (red.), (2003), Public relations, Rzeszów : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 492 s.
51
Świda J., Kuliński A., (2002), Opakowania produktów mleczarskich w opinii konsumentów, "Żywność : nauka - technologia - jakość", R. 9, nr 3 (32), s. 112-122.
52
Krupa J., Świda J., Szmulik A., (2002), The Importance of Product Quality in the Light of the Integration of Poland with the European Union. [W:] Ekonomika Firiem 2002: (Zbornik z medzinárodnej konferencie) : Košice 11.-12.9.2002, Košice : Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Ekonomická Univerzita v Bratislave, s. 203-206.
53
Świda J., (2002), Sponsoring jako narzędzie kształtowania wizerunku organizacji. [W:] Czupiał J. (red.), Funkcjonowanie i rozwój organizacji w zmiennym otoczeniu II, Legnica : Wyższa Szkoła Menedżerska, s. 331-336.
54
Tworzydło D., Świda J., (2001), Postrzeganie przekazów reklamowych przez konsumentów, "Firma i Rynek : kwartalnik naukowy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu", nr 4 (21), s. 40-44.
55
Ślusarczyk S., Świda J., Tworzydło D. (red.), (2001), Public relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji: materiały z konferencji. T. 1, Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 273 s.
56
Tworzydło D., Świda J., (2001), Ocena i warunki skuteczności reklamy, "Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia", 3, s. 265-273.
57
Świda J., Tworzydło D., (2001), The Influence of Advertising on Buying Decisions Made by Consumers. [W:] Ekonomika Firiem 2001: (Zbornik z medzinárodnej konferencie) : Svit 12.-14.9.2001: II. diel, Košice : Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Ekonomická Univerzita v Bratislave, s. 664-671.
58
Ślusarczyk S., Świda J., Tworzydło D. (red.), (2001), Public relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji: materiały z konferencji. T. 2, Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 136 s.
59
Świda J., Sikora T., (2000), Le preferenze dei consumatori di prodotti alimentari in Polonia. [W:] di: Carmelo Cannarella , Mosconi C., Piccioni V. (red.), La qualità nella catena agro-alimentare: la prospettiva dell'Est. Quaderno n.1: Polonia, [b.m.] : Dipartimento Attività Scientifiche (DAS), s. 59-69.
60
Bukała J., Świda J., (2000), Postawy i preferencje konsumentów na rynku produktów mięsnych i mleczarskich. [W:] Gutkowska K., Ozimek I. (red.), Konsument żywności i jego zachowania rynkowe: Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Warszawa 12-13.10.2000, Warszawa : Wydawnictwo SGGW, s. 274-278.
61
Świda J., Bukała J., (2000), Cechy jakości kształtujące postawy konsumentów na rynku produktów mięsnych i mleczarskich. [W:] Gutkowska K., Ozimek I. (red.), Konsument żywności i jego zachowania rynkowe: Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Warszawa 12-13.10.2000, Warszawa : Wydawnictwo SGGW, s. 471-475.
62
Świda J., Bukała J., (2000), Relacje cechy jakości - czynniki marketingowe wpływające na decyzje zakupu produktów mięsnych w różnych segmentach rynku. [W:] Miller (red.), Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości : [I Ogólnopolska Konferencja], Warszawa, 15 grudnia 2000 r, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa; Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, s. 203-208.
63
Świda J., Sikora T., (1999), Uwarunkowania popytu na produkty mleczarskie w Polsce południowo-wschodniej. [W:] Nauka o żywności na progu XXI wieku : XXX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Kraków, 14 - 15 wrzesień 1999 : streszczenia komunikatów, Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", s. 269.
64
Świda J., Sikora T., (1999), Factors Influencing Consumer Preferences on the Dairy Product Market in South-Eastern Poland. [W:] Kozioł A., Łączkowski B., Sobczyński A., Zmudziński W. (red.), Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1, Poznań : University of Economics Publishing House, s. 166-172.
65
Świda J., Sikora T., (1999), Model zachowania konsumenta na rynku produktów mleczarskich, "Żywność : nauka - technologia - jakość", R. 6, nr 4 (21), s. 152-162.
66
Świda J., Sikora T., (1999), Preferencje konsumenckie cech jakości produktów mleczarskich w Polsce południowo-wschodniej, "Żywność : nauka - technologia - jakość", R. 6, nr 1 (18), s. 60-69.
67
Chorób R., Świda J., (1999), Warunki społeczno-ekonomiczne Podkarpacia (na przykładzie gminy Nowa Dęba). [W:] Kryński Z. (red.), Potencjał ekonomiczno-produkcyjny i możliwości jego wykorzystania w agrobiznesie Regionu Karpackiego w aspekcie integracji z Unią Europejską. Cz. 2: Potencjał przetwórczy i możliwości zbytu artykułów rolno-spożywczych oraz instytucjonalne i pozarządowe środki wspierania wielofunkcyjnego rozwoju wsi, Rzeszów : Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie. Wydział Ekonomii w Rzeszowie, s. 219-228.
68
Świda J., (1998), Hierarchia cech jakości produktów mleczarskich konsumentów Polski Południowo-Wschodniej. [W:] Food Processing and Science of Agricultural Commodities, Rzeszów : Akademia Rolnicza, s. 7-16.
69
Świda J., Pieczonka W., Krupa J., (1998), Preferencje konsumentow z Rzeszowa w zakresie jakosci produktow miesnych i mleczarskich. [W:] Makarski (red.), Agromarketing : materiały konferencji naukowej "Agrobiznes w regionie południowo-wschodniej Polski", Rzeszów, 17-18 września 1998 r. (Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Sesja Naukowa; nr 51), Kraków : Wydawnictwo Akademii Rolniczej, s. 277-282.
70
Świda J., (1998), Badanie preferencji konsumenckich mleka i jego przetworów, Prom. Sikora T., Kraków - Rzeszów : , 142, [3] k.
71
Kata R., Świda J., Kalita W., (1998), Dynamika podaży i rentowności produkcji mleczarskiej wywołana zmianami na rynku mleka i jego przetworów. [W:] Makarski (red.), Agromarketing : materiały konferencji naukowej "Agrobiznes w regionie południowo-wschodniej Polski", Rzeszów, 17-18 września 1998 r. (Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Sesja Naukowa; nr 51), Kraków : Wydawnictwo Akademii Rolniczej, s. 181-190.
72
Bukała J., Świda J., (1998), Dodatki do produktów mleczarskich - opinie konsumentów, "Przegląd Mleczarski", nr 6, s. 180-182.
73
Kata R., Świda J., Kalita W., (1998), Zmienność popytu na mleko i jego przetwory a struktura i rentowność produkcji mleczarskiej, "Handel Wewnętrzny", nr 3, s. 39-47.
74
Bukała J., Świda J., (1998), Uwarunkowania zachowań konsumentów Polski południowo-wschodniej na rynku produktów mleczarskich, "Przegląd Mleczarski", nr 1, s. 24-27.
75
Pieczonka W., Świda J., (1996), Wpływ czynników socjo-ekonomicznych na preferencje konsumentów Polski południowo-wschodniej w zakresie spożycia produktów mlecznych, "Przegląd Mleczarski", nr 3, s. 69-71.
76
Pieczonka W., Świda J., (1995), Czynniki kształtujące popyt mieszkańców miast Polski południowo-wschodniej na mleko i przetwory mleczne, "Handel Wewnętrzny", nr 5-6, s. 52-55.
1
@inbook{UEK:2168352612,
author = "Jarosław Świda",
title = "Różnicowanie opakowań produktów spożywczych ze względu na oczekiwania konsumentów w starszym wieku",
booktitle = "Zarządzanie w towaroznawstwie - aspekty teoretyczne i praktyczne",
pages = "211-222",
adress = "Gdynia",
publisher = "Uniwersytet Morski w Gdyni",
year = "2020",
isbn = "978-83-7421-348-6",
}
2
@misc{UEK:2168340327,
author = "Jarosław Świda",
title = "Social Responsibility of Food Packaging Producers Against Older Consumer",
booktitle = "Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts",
pages = "104",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science",
year = "2019",
url = {https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-949535-8-4",
}
3
@article{UEK:2168340415,
author = "Jarosław Świda and Michał Halagarda and Anna Prusak and Stanisław Popek",
title = "Identification of Problems Arising during Manual Handling of Food Packaging by Older Consumers in Poland",
journal = "Packaging Technology and Science",
number = "vol. 32, iss. 12",
pages = "607-617",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.1002/pts.2478},
url = {},
}
4
@inbook{UEK:2168340033,
author = "Jarosław Świda",
title = "Odpowiedzialność społeczna producentów opakowań żywności wobec starszych konsumentów",
booktitle = "Nauki o zarządzaniu i jakości wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju",
pages = "144-153",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-592-4",
}
5
@article{UEK:2168324091,
author = "Jarosław Świda and Michał Halagarda and Stanisław Popek",
title = "Perceptions of Older Consumers Regarding Food Packaging as a Prerequisite for its Improvement : a Case Study of Polish Market",
journal = "International Journal of Consumer Studies",
number = "vol. 42, iss. 3",
pages = "358-366",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.1111/ijcs.12427},
url = {},
}
6
@article{UEK:2168315129,
author = "Jarosław Świda",
title = "Starszy konsument wyzwaniem dla branży opakowań produktów spożywczych",
journal = "Opakowanie",
number = "6",
pages = "73-77",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15199/42.2017.6.1},
url = {},
}
7
@article{UEK:2168312375,
author = "Jarosław Świda and Ewa Jaracz",
title = "Wymagania wobec opakowań wód butelkowanych przeznaczonych dla starszych konsumentów",
journal = "Przemysł Spożywczy",
number = "t. 71, 1",
pages = "42-45",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15199/65.2017.1.8},
url = {},
}
8
@article{UEK:2168323619,
author = "Jarosław Świda and Ewa Kubejko-Polańska",
title = "Opportunities for Development of Entrepreneurship in the Range of Product Adjustment to the Needs of the Elderly",
journal = "Humanities and Social Sciences",
number = "vol. 22, 24 (3)",
pages = "299-310",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.7862/rz.2017.hss.60},
url = {http://hss.prz.edu.pl/download/I2dmeC9oc3MvcGwvZGVmYXVsdF9vcGlzeS80OS8xLzE/p.hss-2017-03-komplet-2-3.pdf},
}
9
@inbook{UEK:2168308047,
author = "Jarosław Świda and Agnieszka Cholewa-Wójcik and Agnieszka Kawecka",
title = "Determinants of Creating Packaging Innovations for Older Consumers",
booktitle = "Proceedings of the International Business Conference 2016 : Searching for Innovative and Creative Business Solutions",
pages = "149-156",
adress = "Vilnius",
publisher = "Vilniaus kolegija",
year = "2016",
url = {https://www.viko.lt/media/uploads/sites/3/2016/07/9786094360428.pdf},
isbn = "978-609-436-042-8",
}
10
@misc{UEK:2168309343,
author = "Jarosław Świda and Ewa Jaracz",
title = "Tendencies of Mineral Water Packaging Changes Preferred by the Elderly Consumers in Poland",
booktitle = "Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts",
pages = "36",
adress = "Varna",
publisher = "Izdatielstvo Nauka i ikonomika Ikonomicheski universitet - Varna",
year = "2016",
isbn = "978-954-21-0903-7",
}
11
@inbook{UEK:2168307931,
author = "Jarosław Świda and Ewa Jaracz",
title = "Tendencies of Mineral Water Packaging Changes Preferred by the Elderly Consumers in Poland",
booktitle = "Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works",
pages = "104-109",
adress = "Varna",
publisher = "Publishing house Science and economics University of Economics",
year = "2016",
url = {http://igwt2016.ue-varna.bg/proceedings/IGWT_2016_Fulltext_Proceedings.pdf},
isbn = "978-954-21-0904-4",
}
12
@article{UEK:2168308141,
author = "Agnieszka Cholewa-Wójcik and Jarosław Świda",
title = "Improving Food Packaging in Respect of Structural Changes Related to Society Ageing",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce",
number = "2 (21)",
pages = "181-191",
year = "2016",
url = {http://www.wses-zeszyty.pl/z/z2016_2.pdf},
}
13
@article{UEK:2168309657,
author = "Stanisław Popek and Jarosław Świda",
title = "Intelligent Food Packagings as a Link of Communication in the Chain of Supply",
journal = "Polish Journal of Natural Sciences",
number = "vol. 31 (2)",
pages = "239-247",
year = "2016",
url = {http://www.uwm.edu.pl/polish-journal/sites/default/files/issues/articles/popek_and_swida_2016.pdf},
}
14
@article{UEK:2168314227,
author = "Jarosław Świda and Aldona Migała-Warchoł",
title = "Ograniczenia funkcji komunikacyjnej opakowań produktów spożywczych użytkowanych przez starszych konsumentów",
journal = "Modern Management Review",
number = "vol. 21, 23 (3)",
pages = "183-197",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.mmr.34},
url = {http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/247},
}
15
@inbook{UEK:2168301163,
author = "Jarosław Świda",
title = "An Elderly Consumer as a Specific Research Object of the Marketing Research of Packaging",
booktitle = "Food Products Marketing : Concepts and Research : Monograph",
pages = "152-161",
adress = "Celje",
publisher = "University of Maribor, Faculty of Logistics",
year = "2015",
isbn = "978-961-6962-17-9",
}
16
@inbook{UEK:2168292717,
author = "Olga Buckiūnienė and Agnieszka Cholewa-Wójcik and Agnieszka Kawecka and Jarosław Świda",
title = "Attitudes of Older Consumers on Food Packaging Present on the Market Offer - the Example of Poland and Lithuania",
booktitle = "Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos : III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, skirtos Vilniaus kolegijos veiklos 15-os metų ir Ekonomikos fakulteto 70-ties metų jubiliejams paminėti, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2015 m. balandžio 29 d., straipsnių rinkinys. T. 1",
pages = "110-122",
adress = "Vilnius",
publisher = "Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas",
year = "2015",
isbn = "978-609-436-033-6",
}
17
@article{UEK:2168292721,
author = "Agnieszka Cholewa-Wójcik and Jarosław Świda",
title = "Postrzeganie opakowań przez pryzmat zamieszczonych na nich elementów graficznych - analiza z wykorzystaniem metody eye-tracking : Perceptions of Packages Through the Prism Placed on Them Graphic Elements - Analysis Using Eye-Tracking Method",
journal = "Opakowanie",
number = "3",
pages = "75-80",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15199/42.2015.3.2},
url = {},
}
18
@inbook{UEK:2168292723,
author = "Agnieszka Cholewa-Wójcik and Agnieszka Kawecka and Jarosław Świda",
title = "The Development of Marking and Identification of Goods",
booktitle = "Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos : III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, skirtos Vilniaus kolegijos veiklos 15-os metų ir Ekonomikos fakulteto 70-ties metų jubiliejams paminėti, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2015 m. balandžio 29 d., straipsnių rinkinys. T. 1",
pages = "251-260",
adress = "Vilnius",
publisher = "Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas",
year = "2015",
isbn = "978-609-436-033-6",
}
19
@article{UEK:2168295463,
author = "Agnieszka Sylwia Cholewa-Wójcik and Jarosław Świda",
title = "The Study and the Assessment of Selected Elements of Visual Aspects of Collectible Chocolate Packaging with the Use of Eye-Tracking Method",
journal = "Indian Journal of Marketing",
number = "Vol. 45, Iss. 7",
pages = "7-18",
year = "2015",
}
20
@inbook{UEK:2168292713,
author = "Stanisław Popek and Jarosław Świda and Adam Popek",
title = "The Consumer Preferences Analysis as the Element Supporting Building an Organic Food Supplies Chain",
booktitle = "Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos : III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, skirtos Vilniaus kolegijos veiklos 15-os metų ir Ekonomikos fakulteto 70-ties metų jubiliejams paminėti, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2015 m. balandžio 29 d, straipsnių rinkinys. T. 2",
pages = "162-173",
adress = "Vilnius",
publisher = "Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas",
year = "2015",
isbn = "978-609-436-034-3",
}
21
@article{UEK:2168296193,
author = "Stanisław Popek and Jarosław Świda",
title = "The Influence of Security Guaranteeing the Sanctity of a Packed Food Product on Packaging Perceiving by Younger and Older Consumers",
journal = "Nauki Inżynierskie i Technologie",
number = "1 (16)",
pages = "61-71",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/nit.2015.1.06},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/29002/Popek_The_Influence_Of_Security_Guaranteeing_The_Sanctity_2015.pdf},
}
22
@unpublished{UEK:2168301747,
author = "Jarosław Świda",
title = "Zachowania rynkowe starszych konsumentów oraz ich postawy dotyczące opakowań żywności występujących w ofercie rynkowej",
booktitle = "Rola opakowań w kształtowaniu jakości życia społeczeństwa. Etap 1, Analiza potrzeb społeczeństwa w zakresie opakowań produktów występujących w ofercie rynkowej",
pages = "23-45",
year = "2014",
}
23
@article{UEK:2168287145,
author = "Jarosław Świda",
title = "Education of Logistics at Management and Production Engineering Studies at Cracow University of Economics",
journal = "Business Logistics in Modern Management",
number = "vol. 14",
pages = "213-220",
year = "2014",
url = {http://blmm-conference.com/wp-content/uploads/BLMM20141.pdf#page=225&view=Fit},
}
24
@unpublished{UEK:2168301749,
author = "Agnieszka Kawecka and Jarosław Świda",
title = "Analiza postaw młodych i starszych konsumentów w Polsce w zakresie opakowań żywności",
booktitle = "Rola opakowań w kształtowaniu jakości życia społeczeństwa. Etap 1, Analiza potrzeb społeczeństwa w zakresie opakowań produktów występujących w ofercie rynkowej",
pages = "46-54",
year = "2014",
}
25
@article{UEK:2168287541,
author = "Jarosław Świda",
title = "Zachowania rynkowe starszych konsumentów z punktu widzenia projektowania warstwy wizualnej opakowań",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "918",
pages = "105-118",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/724/536},
}
26
@misc{UEK:2168294773,
author = "Stanisław Popek and Jarosław Świda",
title = "Opakowania inteligentne żywności jako ogniwo komunikacji w łańcuchu dostaw",
booktitle = "Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r.",
pages = "121",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie",
year = "2013",
isbn = "978-83-62863-66-2",
}
27
@article{UEK:2168271600,
author = "Jarosław Świda",
title = "Jak wykorzystać marketing edukacyjny w promocji regionu",
journal = "Dyrektor Szkoły",
number = "2",
pages = "56-58",
year = "2013",
}
28
@article{UEK:2168268836,
author = "Jarosław Świda and Bartłomiej Kabaja",
title = "Wykorzystanie technik neuromarketingowych do badań postrzegania opakowań produktów",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "11",
pages = "26-30",
year = "2013",
}
29
@unpublished{UEK:2168288777,
author = "Jarosław Świda",
title = "Postrzeganie przez konsumentów zabezpieczeń gwarantujących nienaruszalność zapakowanego produktu",
booktitle = "Bezpieczeństwo opakowań. Etap 4, Stan opakowania zapakowanego produktu jako istotne zagrożenie bezpieczeństwa",
pages = "19-29",
year = "2013",
}
30
@article{UEK:2168271598,
author = "Jarosław Świda",
title = "Możliwości badań i oceny opakowań metodą eye-tracking",
journal = "Biuletyn Opakowaniowy",
number = "R. 18, 7",
pages = "3-5",
year = "2013",
}
31
@inbook{UEK:2168271604,
author = "Jarosław Świda and Stanisław Popek",
title = "The Motives of University Choice and Studying at a Higher School",
booktitle = "Managing of the Education Process in a Higher School",
pages = "205-224",
adress = "Jarosław",
publisher = "Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza",
year = "2012",
isbn = "978-83-88139-42-0",
}
32
@unpublished{UEK:2168277097,
author = "Jarosław Świda and Bartłomiej Kabaja",
title = "Wykorzystanie badań neuromarketingowych do oceny stopnia bezpieczeństwa opakowań",
booktitle = "Bezpieczeństwo opakowań. Etap 3, Badania świadomości konsumentów dotyczącej zagrożeń dla bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzkiego związanych z opakowaniami",
pages = "22-42",
year = "2012",
}
33
@book{UEK:2168271602,
title = "Managing of the Education Process in a Higher School",
editor = Popek Stanisław,
editor = Świda Jarosław,
adress = "Jarosław",
publisher = "Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza",
year = "2012",
isbn = "978-83-88139-42-0",
}
34
@inbook{UEK:2168245446,
author = "Stanisław Popek and Ewa Kubejko-Polanska and Jarosław Świda",
title = "The Global 8 Disciplines Method (G8D) as a Tool of Improving the Quality",
booktitle = "Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings",
pages = "",
adress = "Rome",
publisher = "Enea",
year = "2012",
isbn = "978-88-8286-269-5",
}
35
@article{UEK:2166594770,
author = "Stanisław Popek and Jarosław Świda",
title = "Jakość procesu kształcenia w szkole wyższej - propozycja determinant i próba oceny",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "151",
pages = "475-489",
adress = "",
year = "2011",
}
36
@inbook{UEK:2168271610,
author = "Jarosław Świda",
title = "Doskonalenie jakości edukacji w szkołach wyższych - orientacja na efekty kształcenia",
booktitle = "Kierunki rozwoju edukacji w zmieniającej się przestrzeni społecznej : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi doktorowi habilitowanemu Michałowi Balickiemu",
pages = "229-235",
adress = "Białystok",
publisher = "Trans Humana",
year = "2011",
isbn = "978-83-61209-54-6",
}
37
@inbook{UEK:2168272374,
author = "Jarosław Świda and Elżbieta Wolanin-Jarosz",
title = "Klaster âk nova forma formuvannâ konkurentospromožností regíonu",
booktitle = "Regìoni znan' v Chìdnìj Êvropì",
pages = "57-62",
adress = "Ternopìl'",
publisher = "TICIT",
year = "2010",
}
38
@inbook{UEK:2168271670,
author = "Andrzej Rozmus and Jarosław Świda",
title = "Krajowe struktury kwalifikacji jako narzędzie poprawy jakości usług edukacyjnych",
booktitle = "Edukacyjne zagrożenia i wyzwania młodego pokolenia. 3",
pages = "357-365",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa",
year = "2009",
issn = "2084-9001",
isbn = "978-83-61304-08-1",
}
39
@inbook{UEK:2168271690,
author = "Andrzej Rozmus and Jarosław Świda",
title = "Tożsamość współczesnej szkoły wyższej - między kulturą akademicką a kulturą biznesu",
booktitle = "Kreowanie tożsamości szkoły. T. 2",
pages = "587-595",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7363-897-6",
}
40
@inbook{UEK:2168271658,
author = "Jarosław Świda",
title = "Jakość usług edukacyjnych a efekty kształcenia w szkołach wyższych",
booktitle = "Doskonalenie usług edukacyjnych w szkołach wyższych w procesie integracji z Unią Europejską",
pages = "107-115",
adress = "Legnica",
publisher = "Wyższa Szkoła Menedżerska",
year = "2009",
isbn = "978-83-60357-09-5",
}
41
@inbook{UEK:2168271666,
author = "Jarosław Świda and Dariusz Kłak",
title = "The Role of Cultural Factors in International Corporation Image Management",
booktitle = "The Art of Human Resource Management",
pages = "37-47",
adress = "Gorzów Wielkopolski",
publisher = "The State Vocational University",
year = "2009",
isbn = "978-83-751815-6-2",
}
42
@inbook{UEK:2168271674,
author = "Andrzej Rozmus and Jarosław Świda",
title = "Jakość usług edukacyjnych jako czynnik różnicujący ofertę dydaktyczną szkół wyższych",
booktitle = "Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy",
pages = "305-310",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2008",
isbn = "978-83-924646-6-2",
}
43
@inbook{UEK:2168271682,
author = "Andrzej Rozmus and Jarosław Świda",
title = "Kursy distance learning - przyszłość edukacji czy koniec uniwersytetu?",
booktitle = "Edukacja bez granic - mimo barier. 2",
pages = "433-439",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa",
year = "2008",
issn = "2084-9001",
isbn = "978-83-61304-01-2",
}
44
@inbook{UEK:2168271676,
author = "Jarosław Świda",
title = "Czynniki kształtujące lojalność konsumentów wobec marki",
booktitle = "Uwarunkowania strategii zarządzania nowoczesnymi organizacjami",
pages = "123-130",
adress = "Jarosław",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. B. Markiewicza",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-88139-54-3",
}
45
@inbook{UEK:2168271692,
author = "Jarosław Świda",
title = "Kulturowe uwarunkowania działań public relations w korporacjach transnarodowych",
booktitle = "Polska, Europa, świat",
pages = "349-357",
adress = "Lubllin ; Tomaszów Lubelski",
publisher = "Wydawnictwo Polihymnia",
year = "2007",
isbn = "978-83-7270-536-4",
}
46
@inbook{UEK:2168271684,
author = "Jarosław Świda",
title = "Etyka i odpowiedzialność społeczna mediów w procesie kreowania wizerunku",
booktitle = "Europa gospodarka media",
pages = "233-240",
adress = "Lublin - Tomaszów Lubelski",
publisher = "Wydawnictwo Polihymnia; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych",
year = "2007",
isbn = "978-83-7270-537-2",
}
47
@article{UEK:2168271694,
author = "Jolanta Mac and Maciej Pompa-Roborzyński and Jarosław Świda and Piotr Brągiel",
title = "Preferencje konsumentów w zakresie spożywania podstawowych przetworów mlecznych - studium porównawcze okresu 1995-2005",
journal = "Przegląd Mleczarski",
number = "8",
pages = "38-43",
year = "2007",
}
48
@article{UEK:2168272074,
author = "Jarosław Świda and Bargara Skoczyńska-Prokopowicz",
title = "Działania public relations w zakresie kreowania wizerunku banku na przykładzie banków w Rzeszowie",
journal = "Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL",
number = "T. 1, z. 2 Ekonomia",
pages = "105-113",
year = "2005",
}
49
@inbook{UEK:2168272080,
author = "Dariusz Tworzydło and Jarosław Świda",
title = "Uwarunkowania i konsekwencje kryzysu w organizacji",
booktitle = "Public relations",
pages = "195-203",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-87658-39-1",
}
50
@book{UEK:2168272078,
title = "Public relations",
editor = Świda Jarosław,
editor = Tworzydło Dariusz,
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-87658-39-1",
}
51
@article{UEK:2168272084,
author = "Jarosław Świda and Artur Kuliński",
title = "Opakowania produktów mleczarskich w opinii konsumentów",
journal = "Żywność : nauka - technologia - jakość",
number = "R. 9, 3 (32)",
pages = "112-122",
year = "2002",
}
52
@inbook{UEK:2168272112,
author = "Jan Krupa and Jarosław Świda and Agata Szmulik",
title = "The Importance of Product Quality in the Light of the Integration of Poland with the European Union",
booktitle = "Ekonomika Firiem 2002",
pages = "203-206",
adress = "Košice",
publisher = "Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Ekonomická Univerzita v Bratislave",
year = "2002",
isbn = "80-225-1583-3",
}
53
@inbook{UEK:2168272186,
author = "Jarosław Świda",
title = "Sponsoring jako narzędzie kształtowania wizerunku organizacji",
booktitle = "Funkcjonowanie i rozwój organizacji w zmiennym otoczeniu II",
pages = "331-336",
adress = "Legnica",
publisher = "Wyższa Szkoła Menedżerska",
year = "2002",
isbn = "83-913465-9-5",
}
54
@article{UEK:2168272310,
author = "Dariusz Tworzydło and Jarosław Świda",
title = "Postrzeganie przekazów reklamowych przez konsumentów",
journal = "Firma i Rynek : kwartalnik naukowy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu",
number = "4 (21)",
pages = "40-44",
year = "2001",
}
55
@book{UEK:2168331117,
title = "Public relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji : materiały z konferencji",
editor = Ślusarczyk Stanisław,
editor = Świda Jarosław,
editor = Tworzydło Dariusz,
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania",
year = "2001",
issn = "",
isbn = "83-87658-22-7",
}
56
@article{UEK:2168272190,
author = "Dariusz Tworzydło and Jarosław Świda",
title = "Ocena i warunki skuteczności reklamy",
journal = "Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia",
number = "3",
pages = "265-273",
year = "2001",
}
57
@inbook{UEK:2168272220,
author = "Jarosław Świda and Dariusz Tworzydło",
title = "The Influence of Advertising on Buying Decisions Made by Consumers",
booktitle = "Ekonomika Firiem 2001",
pages = "664-671",
adress = "Košice",
publisher = "Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Ekonomická Univerzita v Bratislave",
year = "2001",
isbn = "80-225-1446-2",
}
58
@book{UEK:2168331125,
title = "Public relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji : materiały z konferencji",
editor = Ślusarczyk Stanisław,
editor = Świda Jarosław,
editor = Tworzydło Dariusz,
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania",
year = "2001",
issn = "",
isbn = "83-87658-22-7",
}
59
@inbook{UEK:2168269406,
author = "Jarosław Świda and Tadeusz Sikora",
title = "Le preferenze dei consumatori di prodotti alimentari in Polonia",
booktitle = "La qualità nella catena agro-alimentare",
pages = "59-69",
adress = "b.m.",
publisher = "Dipartimento Attività Scientifiche (DAS)",
year = "2000",
}
60
@inbook{UEK:2168272258,
author = "Janusz Bukała and Jarosław Świda",
title = "Postawy i preferencje konsumentów na rynku produktów mięsnych i mleczarskich",
booktitle = "Konsument żywności i jego zachowania rynkowe",
pages = "274-278",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo SGGW",
year = "2000",
isbn = "83-7244-144-8",
}
61
@inbook{UEK:2168272254,
author = "Jarosław Świda and Janusz Bukała",
title = "Cechy jakości kształtujące postawy konsumentów na rynku produktów mięsnych i mleczarskich",
booktitle = "Konsument żywności i jego zachowania rynkowe",
pages = "471-475",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo SGGW",
year = "2000",
isbn = "83-7244-144-8",
}
62
@inbook{UEK:2168272242,
author = "Jarosław Świda and Janusz Bukała",
title = "Relacje cechy jakości - czynniki marketingowe wpływające na decyzje zakupu produktów mięsnych w różnych segmentach rynku",
booktitle = "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości : [I Ogólnopolska Konferencja], Warszawa, 15 grudnia 2000 r.",
pages = "203-208",
adress = "Warszawa; Radom",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa; Instytut Technologii Eksploatacji",
year = "2000",
isbn = "83-7204-187-3",
}
63
@misc{UEK:2168272260,
author = "Jarosław Świda and Tadeusz Sikora",
title = "Uwarunkowania popytu na produkty mleczarskie w Polsce południowo-wschodniej",
booktitle = "Nauka o żywności na progu XXI wieku : XXX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Kraków, 14 - 15 wrzesień 1999 : streszczenia komunikatów",
pages = "269",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Akapit",
year = "1999",
isbn = "83-7108-065-4",
}
64
@inbook{UEK:2168253638,
author = "Jarosław Świda and Tadeusz Sikora",
title = "Factors Influencing Consumer Preferences on the Dairy Product Market in South-Eastern Poland",
booktitle = "Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1",
pages = "166-172",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics Publishing House",
year = "1999",
isbn = "83-87152-87-0",
}
65
@article{UEK:2168262560,
author = "Jarosław Świda and Tadeusz Sikora",
title = "Model zachowania konsumenta na rynku produktów mleczarskich",
journal = "Żywność : nauka - technologia - jakość",
number = "R. 6, 4 (21)",
pages = "152-162",
year = "1999",
}
66
@article{UEK:2168245964,
author = "Jarosław Świda and Tadeusz Sikora",
title = "Preferencje konsumenckie cech jakości produktów mleczarskich w Polsce południowo-wschodniej",
journal = "Żywność : nauka - technologia - jakość",
number = "R. 6, 1 (18)",
pages = "60-69",
year = "1999",
}
67
@inbook{UEK:2168272892,
author = "Roman Chorób and Jarosław Świda",
title = "Warunki społeczno-ekonomiczne Podkarpacia (na przykładzie gminy Nowa Dęba)",
booktitle = "Potencjał ekonomiczno-produkcyjny i możliwości jego wykorzystania w agrobiznesie Regionu Karpackiego w aspekcie integracji z Unią Europejską. Cz. 2",
pages = "219-228",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie. Wydział Ekonomii w Rzeszowie",
year = "1999",
isbn = "83-909306-7-6",
}
68
@inbook{UEK:2168271442,
author = "Jarosław Świda",
title = "Hierarchia cech jakości produktów mleczarskich konsumentów Polski Południowo-Wschodniej",
booktitle = "Food Processing and Science of Agricultural Commodities",
pages = "7-16",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Akademia Rolnicza",
year = "1998",
issn = "",
}
69
@inbook{UEK:2168272262,
author = "Jarosław Świda and Władysław Pieczonka and Jan Krupa",
title = "Preferencje konsumentow z Rzeszowa w zakresie jakosci produktow miesnych i mleczarskich",
booktitle = "Agromarketing : materiały konferencji naukowej "Agrobiznes w regionie południowo-wschodniej Polski", Rzeszów, 17-18 września 1998 r.",
pages = "277-282",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Rolniczej",
year = "1998",
issn = "0239-9342",
}
70
@unpublished{UEK:2168273178,
author = "Jarosław Świda",
title = "Badanie preferencji konsumenckich mleka i jego przetworów",
adress = "Kraków - Rzeszów",
year = "1998",
}
71
@inbook{UEK:2168272264,
author = "Ryszard Kata and Jarosław Świda and Waldemar Kalita",
title = "Dynamika podaży i rentowności produkcji mleczarskiej wywołana zmianami na rynku mleka i jego przetworów",
booktitle = "Agromarketing : materiały konferencji naukowej "Agrobiznes w regionie południowo-wschodniej Polski", Rzeszów, 17-18 września 1998 r.",
pages = "181-190",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Rolniczej",
year = "1998",
issn = "0239-9342",
}
72
@article{UEK:2168270444,
author = "Janusz Bukała and Jarosław Świda",
title = "Dodatki do produktów mleczarskich - opinie konsumentów",
journal = "Przegląd Mleczarski",
number = "6",
pages = "180-182",
year = "1998",
}
73
@article{UEK:2168270448,
author = "Ryszard Kata and Jarosław Świda and Waldemar Kalita",
title = "Zmienność popytu na mleko i jego przetwory a struktura i rentowność produkcji mleczarskiej",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "3",
pages = "39-47",
year = "1998",
}
74
@article{UEK:2168270442,
author = "Janusz Bukała and Jarosław Świda",
title = "Uwarunkowania zachowań konsumentów Polski południowo-wschodniej na rynku produktów mleczarskich",
journal = "Przegląd Mleczarski",
number = "1",
pages = "24-27",
year = "1998",
}
75
@article{UEK:2168270412,
author = "Władysław Pieczonka and Jarosław Świda",
title = "Wpływ czynników socjo-ekonomicznych na preferencje konsumentów Polski południowo-wschodniej w zakresie spożycia produktów mlecznych",
journal = "Przegląd Mleczarski",
number = "3",
pages = "69-71",
year = "1996",
}
76
@article{UEK:2168273042,
author = "Władysław Pieczonka and Jarosław Świda",
title = "Czynniki kształtujące popyt mieszkańców miast Polski południowo-wschodniej na mleko i przetwory mleczne",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "5-6",
pages = "52-55",
year = "1995",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID