Publikacje wybranego autora

Kania Aneta

Biblioteka Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem,

1

Autor:
Tytuł:
Spotkanie bibliotekarzy systemowych bibliotek NUKAT
Źródło:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie2019
Tryb dostępu:
Nr:
2168341475
varia
2

Autor:
Tytuł:
Spotkanie bibliotekarzy systemowych bibliotek NUKAT
Źródło:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie2017. - nr 2 (50)
Tryb dostępu:
Nr:
2168320889
varia
3

Autor:
Tytuł:
IX Spotkanie Polskiej Grupy Użytkowników VTLS-Virtua w Lublinie
Źródło:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie2016. - nr 1 (47)
Tryb dostępu:
Nr:
2168311007
varia
4

Autor:
Tytuł:
Konferencja Standard RDA - korzyści i problemy związane z jego wdrożeniem
Źródło:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie2016. - nr 2 (48)
Tryb dostępu:
Nr:
2168311033
varia
5

Tytuł:
Spotkanie Polskiej Grupy Użytkowników systemu VTLS-Virtua, 2015 rok
Źródło:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie2015. - nr 1 (45). - [odczyt: 04.09.2015]
Tryb dostępu:
Nr:
2168296235
varia
6

Autor:
Tytuł:
Spotkanie Bibliotekarzy Systemowych i Informatyków NUKAT
Źródło:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie2015. - nr 2 (46). - [odczyt: 14.01.2016]
Tryb dostępu:
Nr:
2168299205
varia
7

Tytuł:
Spotkanie Dyrektorów i Bibliotekarzy Systemowych Bibliotek współtworzących NUKAT
Źródło:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie2014. - nr 2 (44). - [odczyt: 10.01.215]
Tryb dostępu:
Nr:
2168287315
varia
8

Autor:
Tytuł:
5. Spotkanie Polskiej Grupy Użytkowników systemu VTLS/Virtua
Źródło:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie2013. - nr 1 (41). - [odczyt: 13.12.2013] - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168267232
varia
9

Autor:
Tytuł:
Spotkanie bibliotekarzy systemowych bibliotek współpracujących z Centrum NUKAT
Źródło:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie2013. - nr 2 (42). - [odczyt: 13.01.2014]
Tryb dostępu:
Nr:
2168272792
varia
10

Tytuł:
Księgozbiór specjalny
Źródło:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie2009. - nr 1 (33). - [odczyt: 19.06.2020]
Tryb dostępu:
Nr:
2168347964
varia
11

Autor:
Tytuł:
Warsztaty informatyków bibliotek współtworzących katalog NUKAT: wymiana doświadczeń, propozycje usprawnień. Warszawa, 14-15 kwietnia 2008 r.
Źródło:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie2008. - nr 2 (31). - [odczyt: 15.06.2020]
Tryb dostępu:
Nr:
2168347832
varia
12

Autor:
Tytuł:
Staż zawodowy w Bibliotece Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej
Źródło:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie2008. - nr 3 (32). - [odczyt: 11.08.2020]
Tryb dostępu:
Nr:
2168349286
varia
1
Spotkanie bibliotekarzy systemowych bibliotek NUKAT / Aneta KANIA // W: Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - (2019)1 ekran. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=52&Art=ks_nukat. - ISSN 2082-5005
2
Spotkanie bibliotekarzy systemowych bibliotek NUKAT / Aneta KANIA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - nr 2 (50) (2017)1 ekran. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=50&Art=ks_nukat. - ISSN 2082-5005
3
IX Spotkanie Polskiej Grupy Użytkowników VTLS-Virtua w Lublinie / Aneta KANIA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - nr 1 (47) (2016)1 ekran. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=47&Art=ks_virtua. - ISSN 2082-5005
4
Konferencja Standard RDA - korzyści i problemy związane z jego wdrożeniem / Aneta KANIA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - nr 2 (48) (2016)1 ekran. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=48&Art=ks_standard_rda. - ISSN 2082-5005
5
Spotkanie Polskiej Grupy Użytkowników systemu VTLS-Virtua, 2015 rok / Elżbieta GOLEC-NYCZ, Aneta KANIA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - nr 1 (45) (2015)1 ekran. - [odczyt: 04.09.2015]. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=45&Art=ks_vtls. - ISSN 2082-5005
6
Spotkanie Bibliotekarzy Systemowych i Informatyków NUKAT / Aneta KANIA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - nr 2 (46) (2015)1 ekran. - [odczyt: 14.01.2016]. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=46&Art=ks_nukat_warszawa. - ISSN 2082-5005
7
Spotkanie Dyrektorów i Bibliotekarzy Systemowych Bibliotek współtworzących NUKAT / Aneta KANIA, Danuta DOMALEWSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - nr 2 (44) (2014)1 ekran. - [odczyt: 10.01.215]. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=44&Art=ks_nukat. - ISSN 2082-5005
8
5. Spotkanie Polskiej Grupy Użytkowników systemu VTLS/Virtua / Aneta KANIA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - nr 1 (41) (2013)1 ekran. - [odczyt: 13.12.2013]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=41&Art=ks_virtua. - ISSN 2082-5005
9
Spotkanie bibliotekarzy systemowych bibliotek współpracujących z Centrum NUKAT / Aneta KANIA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - nr 2 (42) (2013)2 ekrany. - [odczyt: 13.01.2014]. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=42&Art=ks_nukat. - ISSN 2082-5005
10
Księgozbiór specjalny / Marzena NIEDŹWIEDZKA; zdjęcia: Aneta KANIA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Anna OSIEWALSKA, Anita MEDOŃ-WOSZ. - nr 1 (33) (2009)1 ekran. - [odczyt: 19.06.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=33&Art=002. - ISSN 2082-5005
11
Warsztaty informatyków bibliotek współtworzących katalog NUKAT: wymiana doświadczeń, propozycje usprawnień. Warszawa, 14-15 kwietnia 2008 r. / Aneta KANIA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Anna OSIEWALSKA, Anita MEDOŃ-WOSZ. - nr 2 (31) (2008)1 ekran. - [odczyt: 15.06.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=31&Art=008. - ISSN 2082-5005
12
Staż zawodowy w Bibliotece Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej / Aneta KANIA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Anna OSIEWALSKA, Anita MEDOŃ-WOSZ. - nr 3 (32) (2008)1 ekran. - [odczyt: 11.08.2020]. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=32&Art=016. - ISSN 2082-5005
1
Kania A., (2019), Spotkanie bibliotekarzy systemowych bibliotek NUKAT. [W:] Potempa A., Pudełko J. (red.), Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
2
Kania A., (2017), Spotkanie bibliotekarzy systemowych bibliotek NUKAT, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 2 (50); https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=50&Art=ks_nukat
3
Kania A., (2016), IX Spotkanie Polskiej Grupy Użytkowników VTLS-Virtua w Lublinie, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 1 (47); http://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=47&Art=ks_virtua
4
Kania A., (2016), Konferencja Standard RDA - korzyści i problemy związane z jego wdrożeniem, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 2 (48); http://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=48&Art=ks_standard_rda
5
Golec-Nycz E., Kania A., (2015), Spotkanie Polskiej Grupy Użytkowników systemu VTLS-Virtua, 2015 rok, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 1 (45); http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=45&Art=ks_vtls
6
Kania A., (2015), Spotkanie Bibliotekarzy Systemowych i Informatyków NUKAT, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 2 (46); http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=46&Art=ks_nukat_warszawa
7
Kania A., Domalewska D., (2014), Spotkanie Dyrektorów i Bibliotekarzy Systemowych Bibliotek współtworzących NUKAT, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 2 (44); http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=44&Art=ks_nukat
8
Kania A., (2013), 5. Spotkanie Polskiej Grupy Użytkowników systemu VTLS/Virtua, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 1 (41); http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=41&Art=ks_virtua
9
Kania A., (2013), Spotkanie bibliotekarzy systemowych bibliotek współpracujących z Centrum NUKAT, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 2 (42); http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=42&Art=ks_nukat
10
Niedźwiedzka M., Kania A., (2009), Księgozbiór specjalny, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 1 (33); https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=33&Art=002
11
Kania A., (2008), Warsztaty informatyków bibliotek współtworzących katalog NUKAT: wymiana doświadczeń, propozycje usprawnień. Warszawa, 14-15 kwietnia 2008 r., "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 2 (31); https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=31&Art=008
12
Kania A., (2008), Staż zawodowy w Bibliotece Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 3 (32); https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=32&Art=016
1
@misc{UEK:2168341475,
author = "Aneta Kania",
title = "Spotkanie bibliotekarzy systemowych bibliotek NUKAT",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
pages = "",
year = "2019",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=52&Art=ks_nukat},
}
2
@misc{UEK:2168320889,
author = "Aneta Kania",
title = "Spotkanie bibliotekarzy systemowych bibliotek NUKAT",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (50)",
pages = "",
year = "2017",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=50&Art=ks_nukat},
}
3
@misc{UEK:2168311007,
author = "Aneta Kania",
title = "IX Spotkanie Polskiej Grupy Użytkowników VTLS-Virtua w Lublinie",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (47)",
pages = "",
year = "2016",
url = {http://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=47&Art=ks_virtua},
}
4
@misc{UEK:2168311033,
author = "Aneta Kania",
title = "Konferencja Standard RDA - korzyści i problemy związane z jego wdrożeniem",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (48)",
pages = "",
year = "2016",
url = {http://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=48&Art=ks_standard_rda},
}
5
@misc{UEK:2168296235,
author = "Elżbieta Golec-Nycz and Aneta Kania",
title = "Spotkanie Polskiej Grupy Użytkowników systemu VTLS-Virtua, 2015 rok",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (45)",
pages = "",
year = "2015",
url = {http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=45&Art=ks_vtls},
}
6
@misc{UEK:2168299205,
author = "Aneta Kania",
title = "Spotkanie Bibliotekarzy Systemowych i Informatyków NUKAT",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (46)",
pages = "",
year = "2015",
url = {http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=46&Art=ks_nukat_warszawa},
}
7
@misc{UEK:2168287315,
author = "Aneta Kania and Danuta Domalewska",
title = "Spotkanie Dyrektorów i Bibliotekarzy Systemowych Bibliotek współtworzących NUKAT",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (44)",
pages = "",
year = "2014",
url = {http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=44&Art=ks_nukat},
}
8
@misc{UEK:2168267232,
author = "Aneta Kania",
title = "5. Spotkanie Polskiej Grupy Użytkowników systemu VTLS/Virtua",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (41)",
pages = "",
year = "2013",
url = {http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=41&Art=ks_virtua},
}
9
@misc{UEK:2168272792,
author = "Aneta Kania",
title = "Spotkanie bibliotekarzy systemowych bibliotek współpracujących z Centrum NUKAT",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (42)",
pages = "",
year = "2013",
url = {http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=42&Art=ks_nukat},
}
10
@misc{UEK:2168347964,
author = "Marzena Niedźwiedzka and Aneta Kania",
title = "Księgozbiór specjalny",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (33)",
pages = "",
year = "2009",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=33&Art=002},
}
11
@misc{UEK:2168347832,
author = "Aneta Kania",
title = "Warsztaty informatyków bibliotek współtworzących katalog NUKAT: wymiana doświadczeń, propozycje usprawnień. Warszawa, 14-15 kwietnia 2008 r.",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (31)",
pages = "",
year = "2008",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=31&Art=008},
}
12
@misc{UEK:2168349286,
author = "Aneta Kania and ",
title = "Staż zawodowy w Bibliotece Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "3 (32)",
pages = "",
year = "2008",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=32&Art=016},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID