Publikacje wybranego autora
1

Autor:
Tytuł:
Debt Rate in Construction Sector Enterprises in Poland (2010-2017)
Źródło:
Restructuring Management : Threats, Adaptations and Development in the Face of Changes / red. Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2022, s. 249-261 - Bibliogr.
Program badawczy:
This research was funded with a subsidy for research that was granted to the Cracow University of Economics - project number: 6/ZZE/2021/POT
ISBN:
978-83-67153-12-6 ; 978-83-67153-13-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168363824
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
The Competitive Position of Small Business Furniture Industry Enterprises in Poland in the Context of Sustainable Management : Relationships, Interdependencies, and Effects of Activities
Źródło:
Sustainability. - vol. 14, iss. 15, art. no. 9368 (2022) , s. 1-29. - Tytuł numeru: Corporate Sustainability and Innovation in SMEs - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication is financed by the WSB University in Dąbrowa Górnicza.
This publication is a component of scientific research carried out at the University of Economics in Cracow as a part of the research of the Potential Program in 2022 and WSB University in Dąbrowa Górnicza as a part of the research funded under the program of the Minister of Education and Science titled "Regional Initiative of Excellence" in 2019-2022, project number 018/RID/2018/19, the amount of funding PLN 10 788 423,16.
Lista 2019:
100.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168367348
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Analiza rentowności w badaniu efektywności przedsiębiorstwa
Adres wydawniczy:
Warszawa: CeDeWu, 2022
Opis fizyczny:
176 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8102-592-8
Poziom I:
120.00 pkt
Nr:
2168365968
monografia
4

Autor:
Sylwia Kruk , Dominik Dawiec
Tytuł:
Controlling Tools in Small and Medium-sized Enterprise Sector
Źródło:
Restructuring Management : Threats, Adaptations and Development in the Face of Changes / red. Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2022, s. 191-204 - Bibliogr.
Program badawczy:
This research was funded with a subsidy for research that was granted to the Cracow University of Economics - project number: 77/ZZE/2020/POT
ISBN:
978-83-67153-12-6 ; 978-83-67153-13-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168363820
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Autor:
Tytuł:
Impact of Capital Structure on Corporate Value - Review of Literature
Źródło:
Journal of Risk and Financial Management. - vol. 14, iss. 4, art. no. 155 (2021) , s. 1-13. - Tytuł numeru: Innovation, Internationalization and Entrepreneurship - Bibliogr.
Program badawczy:
This research was funded with a subsidy for research granted to Cracow University of Economics: 77/ZZE/2020/POT.
Lista 2019:
40.00 pkt
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168354674
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Efektywność jako podstawa działalności i zarządzania przedsiębiorstwem - istota i perspektywy badania = Efficiency as the Basis for Business Activity and Management - Essence and Prospects of Study
Źródło:
Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : projekty - procesy - struktury / red. Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Tomasz MAŁKUS - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020, s. 233-250. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie, w ramach subwencji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7285-937-2 ; 978-83-7285-946-4
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168350146
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
7

Autor:
Tytuł:
Efektywność zainwestowanego kapitału w spółkach sektora WIG - budownictwo = Efficiency of Invested Capital in the WIG - Construcion Sector
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 20, z. 1, cz. 2 (2019) , s. 217-231. - Tytuł numeru: Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Nr:
2168334173
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019
Opis fizyczny:
458 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol i ang przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5
Poziom I:
40.00 pkt
Nr:
2168338823
Zobacz powiązane rozdziały
9

Autor:
Konferencja:
Mineral Engineering Conference (MEC 2019), Kocierz, Beskid Mały, Polska, od 2019-09-16 do 2019-09-19
Tytuł:
The Efficiency of Engaged Capital in the WIG-mining Index
Źródło:
IOP Conference Series : Materials Science and Engineering. - vol. 641, iss. 1, art. no. 012011 (2019) , s. 1-7. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management, Cracow University of Economics within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Nr:
2168340575
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian / red. Andrzej JAKI, Sylwia KRUK - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019, s. 9-11
ISBN:
978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5
Nr:
2168338867
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
11

Autor:
Rafał Dreżewski , Sylwia Kruk , Maciej Makówka
Tytuł:
The Evolutionary Optimization of a Company's Return on Equity Factor: Towards the Agent-Based Bio-Inspired System Supporting Corporate Finance Decisions
Źródło:
IEEE Access. - vol. 6 (2018) , s. 51911 - 51930. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 25.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168327765
artykuł w czasopiśmie
12

Konferencja:
IV Konferencja Naukowa z cyklu "Inżynieria produkcji późnej nowoczesności", Oświęcim, Polska, od 2018-01-16 do 2018-01-16
Tytuł:
Kierunki publicznego wsparcia rozwoju technologicznego przedsiębiorstw 2014-2020. Instrument dla MŚP
Źródło:
Inżynieria produkcji późnej nowoczesności - Oświęcim: 2018, s. [1 k.]
Nr:
2168321457
poster
13

Autor:
Tytuł:
Zarządzanie majątkiem w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa = Asset Management in the Process of Creating the Value of Enterprise
Źródło:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 1 (91) (2018) , s. 345-352. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168323905
artykuł w czasopiśmie
14

Autor:
Tytuł:
The Assessment of Economic Value Added in Construction Companies in the Years 2010-2017 = Ocena ekonomicznej wartości dodanej w przedsiębiorstwach budowlanych w latach 2010-2017
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal. - nr 4 (106) (2018) , s. 13-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168332591
artykuł w czasopiśmie
15

Konferencja:
IV Konferencja Naukowa z cyklu "Inżynieria produkcji późnej nowoczesności", Oświęcim, Polska, od 2018-01-16 do 2018-01-16
Tytuł:
Zarządzanie majątkiem w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa
Źródło:
Inżynieria produkcji późnej nowoczesności - Oświęcim: 2018, s. [1 k.]
Nr:
2168321463
poster
16

Tytuł:
Finanse przedsiębiorstwa
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018
Opis fizyczny:
136: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-765-3
Nr:
2168327931
skrypt
17

Autor:
Tytuł:
Rentowność jako kryterium oceny efektywności gospodarowania przedsiębiorstwa = Profitability as a Criterion for Assessing the Effectiveness of Business Management
Źródło:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 5 (89) cz. 1 (2017) , s. 217-225. - Tytuł numeru: Finanse publiczne i gospodarka - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168323289
artykuł w czasopiśmie
18

Autor:
Tytuł:
Finansowe determinanty wartości dla właścicieli = Financial Determinants of Shareholder Value
Źródło:
Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 191-197. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-65173-88-1 ; 978-83-65173-89-8
Nr:
2168315475
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Determinanty struktury kapitału w przedsiębiorstwie = Determinants of Capital Structure in a Company
Źródło:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 4 (82), cz. 1 (2016) , s. 385-396. - Tytuł numeru: Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168312919
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Methods of Enterprise Value Creation
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of Contemporary Economies in the Face of Global Market Conditions / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Paweł LULA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 169-176 - Bibliogr.
Program badawczy:
The paper was financed with subsidies granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics for maintaining the research capacity
ISBN:
978-83-65173-28-7 ; 978-83-65173-29-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168301439
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Utilization of DCF Method for Strategic Enterprise Management
Źródło:
Contemporary Conditions and Trends in Enterprise Management : Strategies, Mechanisms, Processes / red. Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 69-78. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-00-3 ; 978-83-65173-01-0
Nr:
2168300983
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Methodology of Measuring Dependencies between the Economic Value Added and the Маrket Value
Źródło:
Managing Organizations in Changing Environment : Models - Concepts - Mechanisms / red. Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 371-381. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-68-6
Nr:
2168284669
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
The Goals of Enterprise Management in the Market Economy
Źródło:
Third Sector : Theoretical and Empirical Approach / red. Ryszard BOROWIECKI, Marek DZIURA - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 223-239 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-932796-8-5
Nr:
2168288857
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Struktura kapitałowa w procesie kreowania wartości dla właścicieli = Capital Structure in the Process of Creating Shareholder Value
Źródło:
Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw / red. Małgorzata KOWALIK, Agata Sierpińska-Sawicz - Warszawa: Vizja Press & IT; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2014, s. 75-90. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62855-27-8
Nr:
2168283263
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Wartość przedsiębiorstwa jako kierunkowy wyznacznik systemu zarządzania = Market Value of Company as a Directional Indicator of Management
Źródło:
Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach współczesnych wyzwań gospodarczych : modele - metody - procesy / red. Ryszard BOROWIECKI i Jarosław KACZMAREK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 37-45. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-88-4
Nr:
2168285807
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Wykorzystanie metody DCF w ocenie efektywności restrukturyzacji przedsiębiorstwa
Źródło:
Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap III / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI, s. 55-69
Sygnatura:
NP-1386/3/Magazyn
Nr:
2168301867
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Struktura kapitałowa jako determinanta efektywności kreowania wartości dla właścicieli
Źródło:
Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap II / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI, s. 36-54
Sygnatura:
NP-1386/2/Magazyn
Nr:
2168286005
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Pomiar ekonomicznej wartości dodanej na przykładzie sektora budownictwo = Measurement of Economic Value Added : the Case of Civil Engineering Sector
Źródło:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013, s. 323-338. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-08-2
Nr:
2168264572
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Wykorzystanie deterministycznego modelu wzrostu wartości przedsiębiorstwa w ocenie procesów kreowania wartości = Application of the Deterministic Enterprise Value Growth Model for Evaluation of Value Creation Processes
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 5 (2013) , s. 26-32. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168265124
artykuł w czasopiśmie
30

Tytuł:
Efektywność procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw
Źródło:
Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI, s. 69-93
Sygnatura:
NP-1386/Magazyn
Nr:
2168271866
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
WACC jako podstawa szacowania stopy dyskontowej w ocenie wartości dochodowej przedsiębiorstw = WACC as a Basis for the Discount Rate Estimation in Evaluation of the Income Value of a Company
Źródło:
Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 361-373. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-81-5
Nr:
2168247562
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Wartość dla właścicieli w strukturze celów współczesnego przedsiębiorstwa = Shareholder Value as a Part of a Modern Business's
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 199 (2011) , s. 112-124. - Tytuł numeru: Zrównoważony rozwój organizacji a relacje z interesariuszami - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168226118
artykuł w czasopiśmie
33

Tytuł:
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa w procesie kreowania wartości dla właścicieli
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2011
Opis fizyczny:
419 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-185
Nr:
2168219558
doktorat
34

Tytuł:
Polityka dywidend jako czynnik kreowania wartości dla właścicieli = Dividend Policy as a Means of Creating Shareholder Value
Źródło:
Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 261-271. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-95-2
Nr:
2168288447
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Kapitał obrotowy w procesie kreowania wartości dla właścicieli
Źródło:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 11 (2009) , s. 43-58. - Tytuł numeru: Zarządzanie - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 69)
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168265640
artykuł w czasopiśmie
36

Tytuł:
Zarządzanie ryzykiem we współczesnym przedsiębiorstwie
Źródło:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 8 (2008) , s. 73-86. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168319389
artykuł w czasopiśmie
37

Tytuł:
Zadłużenie jako determinanta kreowania wartości przedsiębiorstwa = The Debt as Determinant of Creation of Value of Enterprise
Źródło:
Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki = Improvement of the Enterprise's Management Process in the Face of Globalization : Theory and Praxis / red. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 55-63. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-0-1
Nr:
2168319393
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Rekapitalizacja jako metoda zwiększania wartości przedsiębiorstwa i zamożności jego właścicieli = Recapitalization as a Method of Increasing the Total Corporate Value and the Profits of the Owners
Źródło:
Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / red. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007, s. 687-694. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-3-8
Nr:
2168319397
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Zarządzanie płynnością finansową w procesie racjonalizacji ryzyka bankowego
Źródło:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 5 (2006) , s. 21-39. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168319387
artykuł w czasopiśmie
40

Autor:
Tytuł:
Informacja w identyfikacji ryzyka działalności jednostki konsultingowej
Źródło:
Informacja w zintegrowanej Europie : koncepcje i narzędzia zarządzania wobec wyzwań i zagrożeń / red. Ryszard BOROWIECKI, Mirosław KWIECIŃSKI - Warszawa: Difin, 2006, s. 336-354 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-606-5
Nr:
2168319391
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w predykcji bankructwa podmiotu gospodarczego
Źródło:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 5 (2006) , s. 75-86. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168319385
artykuł w czasopiśmie
42

Tytuł:
Słowo wstępne
Źródło:
Nauki ekonomiczne w badaniach studentów - doświadczenia i strategie / red. Michał Niewiński - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Text", 2006, s. 5
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 56)
ISBN:
83-60560-02-1
Nr:
2168319411
wstęp/zakończenie
43

Autor:
Tytuł:
Zarządzanie zmianą jako czynniki sukcesu = Modification Management as a Factor of Success
Źródło:
Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój / red. Maria SIERPIŃSKA, Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 85-95. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89726-02-5
Nr:
2168305229
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
44

Autor:
Tytuł:
Funkcja informacyjna metody luki okresów w zarządzaniu ryzykiem płynności finansowej banku komercyjnego
Źródło:
Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania / red. Ryszard BOROWIECKI, Mirosław KWIECIŃSKI - Kraków: Zakamycze, 2004, s. 187-210 - Bibliogr.
Seria:
(Zarządzanie, Ekonomia, Marketing)
ISBN:
83-7333-414-9
Nr:
2168305227
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
45

Autor:
Sylwia Lenik , Bartłomiej Łopata
Tytuł:
Zarys znaczenia kosztów dla przedsiębiorstw funkcjonujących w gospodarce rynkowej
Źródło:
Zeszyt Naukowy Studentów. - nr 1 (2000) , s. 65-76 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 31)
Nr:
2168327631
artykuł w czasopiśmie
1
Debt Rate in Construction Sector Enterprises in Poland (2010-2017) / Sylwia KRUK // W: Restructuring Management : Threats, Adaptations and Development in the Face of Changes / ed. by Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2022. - S. 249-261. - Bibliogr. - ISBN 978-83-67153-12-6 ; 978-83-67153-13-3
2
The Competitive Position of Small Business Furniture Industry Enterprises in Poland in the Context of Sustainable Management : Relationships, Interdependencies, and Effects of Activities / Ryszard Borowiecki, Barbara SIUTA-TOKARSKA, Mateusz Janas, Sylwia KRUK, Paweł KRZEMIŃSKI, Agnieszka THIER, Katarzyna ŻMIJA // Sustainability. - vol. 14, iss. 15 (2022), s. 1-29. - Summ.. - Tytuł numeru: Corporate Sustainability and Innovation in SMEs. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/14/15/9368. - ISSN 2071-1050
3
Analiza rentowności w badaniu efektywności przedsiębiorstwa / Andrzej JAKI, Sylwia KRUK. - Warszawa : CeDeWu, 2022. - 176 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8102-592-8
4
Controlling Tools in Small and Medium-sized Enterprise Sector / Sylwia KRUK, Dominik Dawiec // W: Restructuring Management : Threats, Adaptations and Development in the Face of Changes / ed. by Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2022. - S. 191-204. - Bibliogr. - ISBN 978-83-67153-12-6 ; 978-83-67153-13-3
5
Impact of Capital Structure on Corporate Value - Review of Literature / Sylwia KRUK // Journal of Risk and Financial Management. - vol. 14, iss. 4 (2021), s. 1-13. - Summ.. - Tytuł numeru: Innovation, Internationalization and Entrepreneurship. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/1911-8074/14/4/155/htm. - ISSN 1911-8066
6
Efektywność jako podstawa działalności i zarządzania przedsiębiorstwem - istota i perspektywy badania = Efficiency as the Basis for Business Activity and Management - Essence and Prospects of Study / Andrzej JAKI, Sylwia KRUK // W: Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : projekty - procesy - struktury / red. Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Tomasz MAŁKUS. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020. - S. 233-250. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-937-2 ; 978-83-7285-946-4
7
Efektywność zainwestowanego kapitału w spółkach sektora WIG - budownictwo = Efficiency of Invested Capital in the WIG - Construcion Sector / Sylwia KRUK // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 20, z. 1, cz. 2 (2019), s. 217-231. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XX_1_2.pdf. - ISSN 1733-2486
8
Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian / red. nauk. Andrzej JAKI, Sylwia KRUK. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019. - 458 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol i ang przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5
9
The Efficiency of Engaged Capital in the WIG-mining Index / Sylwia KRUK // IOP Conference Series : Materials Science and Engineering. - vol. 641, iss. 1 (2019), s. 1-7. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/641/1/012011/pdf. - ISSN 1757-8981
10
Wstęp / Andrzej JAKI, Sylwia KRUK // W: Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian / red. nauk. Andrzej JAKI, Sylwia KRUK. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019. - S. 9-11. - ISBN 978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5
11
The Evolutionary Optimization of a Company's Return on Equity Factor: Towards the Agent-Based Bio-Inspired System Supporting Corporate Finance Decisions / Rafał Dreżewski, Sylwia KRUK, Maciej Makówka // IEEE Access. - vol. 6 (2018), s. 51911 - 51930. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ieeexplore.ieee.org/document/8466578/authors#authors. - ISSN 2169-3536
12
Kierunki publicznego wsparcia rozwoju technologicznego przedsiębiorstw 2014-2020. Instrument dla MŚP / Zofia GRÓDEK-SZOSTAK, Danuta Kajrunajtys, Sylwia KRUK // W: Inżynieria produkcji późnej nowoczesności. - Oświęcim, 2018. - S. [1 k.]
13
Zarządzanie majątkiem w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa = Asset Management in the Process of Creating the Value of Enterprise / Sylwia KRUK // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 1 (91) (2018), s. 345-352. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/730/article/9670/. - ISSN 2450-7741
14
The Assessment of Economic Value Added in Construction Companies in the Years 2010-2017 = Ocena ekonomicznej wartości dodanej w przedsiębiorstwach budowlanych w latach 2010-2017 / Sylwia KRUK // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 4 (106) (2018), s. 13-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
15
Zarządzanie majątkiem w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa / Sylwia KRUK, Zofia GRÓDEK-SZOSTAK // W: Inżynieria produkcji późnej nowoczesności. - Oświęcim, 2018. - S. [1 k.]
16
Finanse przedsiębiorstwa / Janus NESTERAK, Sylwia KRUK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - 136 : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-765-3
17
Rentowność jako kryterium oceny efektywności gospodarowania przedsiębiorstwa = Profitability as a Criterion for Assessing the Effectiveness of Business Management / Sylwia KRUK // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 5 (89) cz. 1 (2017), s. 217-225. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Finanse publiczne i gospodarka. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/5746/44944.pdf. - ISSN 2450-7741
18
Finansowe determinanty wartości dla właścicieli = Financial Determinants of Shareholder Value / Sylwia KRUK // W: Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 191-197. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-88-1 ; 978-83-65173-89-8
19
Determinanty struktury kapitału w przedsiębiorstwie = Determinants of Capital Structure in a Company / Sylwia BĘTKOWSKA // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 4 (82), cz. 1 (2016), s. 385-396. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/82-2016/FRFU-82-cz1-385.pdf. - ISSN 2450-7741
20
Methods of Enterprise Value Creation / Sylwia BĘTKOWSKA // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of Contemporary Economies in the Face of Global Market Conditions / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Paweł LULA. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 169-176. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-28-7 ; 978-83-65173-29-4. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/94/d9/Book%20I%202015.pdf
21
Utilization of DCF Method for Strategic Enterprise Management / Sylwia BĘTKOWSKA // W: Contemporary Conditions and Trends in Enterprise Management : Strategies, Mechanisms, Processes / eds. Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 69-78. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-00-3 ; 978-83-65173-01-0
22
Methodology of Measuring Dependencies between the Economic Value Added and the Маrket Value / Sylwia BĘTKOWSKA // W: Managing Organizations in Changing Environment : Models - Concepts - Mechanisms / ed. by Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 371-381. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-68-6
23
The Goals of Enterprise Management in the Market Economy / Sylwia BĘTKOWSKA // W: Third Sector : Theoretical and Empirical Approach / sci. eds. Ryszard BOROWIECKI, Marek DZIURA. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 223-239. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932796-8-5
24
Struktura kapitałowa w procesie kreowania wartości dla właścicieli = Capital Structure in the Process of Creating Shareholder Value / Sylwia BĘTKOWSKA // W: Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw / red. nauk. Małgorzata KOWALIK, Agata Sierpińska-Sawicz. - Warszawa: Vizja Press & IT; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2014. - S. 75-90. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62855-27-8
25
Wartość przedsiębiorstwa jako kierunkowy wyznacznik systemu zarządzania = Market Value of Company as a Directional Indicator of Management / Sylwia BĘTKOWSKA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach współczesnych wyzwań gospodarczych : modele - metody - procesy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Jarosław KACZMAREK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 37-45. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-88-4
26
Wykorzystanie metody DCF w ocenie efektywności restrukturyzacji przedsiębiorstwa / Sylwia BĘTKOWSKA // W: Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap III / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI. - (2014), s. 55-69
27
Struktura kapitałowa jako determinanta efektywności kreowania wartości dla właścicieli / Sylwia BĘTKOWSKA, Piotr LITWA // W: Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap II / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI. - (2013), s. 36-54
28
Pomiar ekonomicznej wartości dodanej na przykładzie sektora budownictwo = Measurement of Economic Value Added : the Case of Civil Engineering Sector / Sylwia BĘTKOWSKA // W: Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 323-338. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-08-2
29
Wykorzystanie deterministycznego modelu wzrostu wartości przedsiębiorstwa w ocenie procesów kreowania wartości = Application of the Deterministic Enterprise Value Growth Model for Evaluation of Value Creation Processes / Sylwia BĘTKOWSKA // Przegląd Organizacji / [red. nacz. Janusz CZEKAJ]. - nr 5 (2013), s. 26-32. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
30
Efektywność procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw / Ryszard BOROWIECKI, Sylwia BĘTKOWSKA // W: Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI. - (2012), s. 69-93
31
WACC jako podstawa szacowania stopy dyskontowej w ocenie wartości dochodowej przedsiębiorstw = WACC as a Basis for the Discount Rate Estimation in Evaluation of the Income Value of a Company / Sylwia BĘTKOWSKA // W: Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 361-373. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-81-5
32
Wartość dla właścicieli w strukturze celów współczesnego przedsiębiorstwa = Shareholder Value as a Part of a Modern Business's / Ryszard BOROWIECKI, Sylwia Bętkowska // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 199 (2011), s. 112-124. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zrównoważony rozwój organizacji a relacje z interesariuszami. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
33
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa w procesie kreowania wartości dla właścicieli / Sylwia Bętkowska ; Promotor: Ryszard BOROWIECKI. - Kraków, 2011. - 419 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002421
34
Polityka dywidend jako czynnik kreowania wartości dla właścicieli = Dividend Policy as a Means of Creating Shareholder Value / Sylwia Bętkowska // W: Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 261-271. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-95-2
35
Kapitał obrotowy w procesie kreowania wartości dla właścicieli / Sylwia Bętkowska // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 69). - nr 11 (2009), s. 43-58. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie. - Bibliogr. - ISSN 1897-659X
36
Zarządzanie ryzykiem we współczesnym przedsiębiorstwie / Sylwia Bętkowska-Lenik // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 8 (2008), s. 73-86. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1897-659X
37
Zadłużenie jako determinanta kreowania wartości przedsiębiorstwa = The Debt as Determinant of Creation of Value of Enterprise / Sylwia Bętkowska-Lenik // W: Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki = Improvement of the Enterprise's Management Process in the Face of Globalization : Theory and Praxis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 55-63. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-0-1
38
Rekapitalizacja jako metoda zwiększania wartości przedsiębiorstwa i zamożności jego właścicieli = Recapitalization as a Method of Increasing the Total Corporate Value and the Profits of the Owners / Sylwia Bętkowska-Lenik // W: Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - S. 687-694. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-3-8
39
Zarządzanie płynnością finansową w procesie racjonalizacji ryzyka bankowego / Sylwia Bętkowska-Lenik // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 5 (2006), s. 21-39. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1897-659X
40
Informacja w identyfikacji ryzyka działalności jednostki konsultingowej / Sylwia Lenik // W: Informacja w zintegrowanej Europie : koncepcje i narzędzia zarządzania wobec wyzwań i zagrożeń / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Mirosław KWIECIŃSKI. - Warszawa: Difin, 2006. - S. 336-354. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-606-5
41
Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w predykcji bankructwa podmiotu gospodarczego / Sylwia Bętkowska-Lenik // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 5 (2006), s. 75-86. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1897-659X
42
Słowo wstępne / Sylwia Bętkowska-Lenik // W: Nauki ekonomiczne w badaniach studentów - doświadczenia i strategie / red. Michał Niewiński. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Text", 2006. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 56). - S. 5. - ISBN 83-60560-02-1
43
Zarządzanie zmianą jako czynniki sukcesu = Modification Management as a Factor of Success / Sylwia Lenik // W: Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój / red. nauk. Maria SIERPIŃSKA, Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 85-95. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89726-02-5
44
Funkcja informacyjna metody luki okresów w zarządzaniu ryzykiem płynności finansowej banku komercyjnego / Sylwia Lenik // W: Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Mirosław KWIECIŃSKI. - Kraków: Zakamycze, 2004. - (Zarządzanie, Ekonomia, Marketing). - S. 187-210. - Bibliogr. - ISBN 83-7333-414-9
45
Zarys znaczenia kosztów dla przedsiębiorstw funkcjonujących w gospodarce rynkowej / Sylwia Lenik, Bartłomiej Łopata // Zeszyt Naukowy Studentów. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 31). - nr 1 (2000), s. 65-76. - Bibliogr.
1
Kruk S., (2022), Debt Rate in Construction Sector Enterprises in Poland (2010-2017). [W:] JAKI A., KOWALIK M. (red.), Restructuring Management : Threats, Adaptations and Development in the Face of Changes, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 249-261.
2
Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Janas M., Kruk S., Krzemiński P., Thier A., Żmija K., (2022), The Competitive Position of Small Business Furniture Industry Enterprises in Poland in the Context of Sustainable Management : Relationships, Interdependencies, and Effects of Activities, "Sustainability", vol. 14, iss. 15, s. 1-29; https://www.mdpi.com/2071-1050/14/15/9368
3
Jaki A., Kruk S., (2022), Analiza rentowności w badaniu efektywności przedsiębiorstwa, Warszawa : CeDeWu, 176 s.
4
Kruk S., Dawiec D., (2022), Controlling Tools in Small and Medium-sized Enterprise Sector. [W:] JAKI A., KOWALIK M. (red.), Restructuring Management : Threats, Adaptations and Development in the Face of Changes, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 191-204.
5
Kruk S., (2021), Impact of Capital Structure on Corporate Value - Review of Literature, "Journal of Risk and Financial Management", vol. 14, iss. 4, s. 1-13; https://www.mdpi.com/1911-8074/14/4/155/htm
6
Jaki A., Kruk S., (2020), Efektywność jako podstawa działalności i zarządzania przedsiębiorstwem - istota i perspektywy badania. [W:] WALAS-TRĘBACZ J., MAŁKUS T. (red.), Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : projekty - procesy - struktury, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 233-250.
7
Kruk S., (2019), Efektywność zainwestowanego kapitału w spółkach sektora WIG - budownictwo, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 20, z. 1, cz. 2, s. 217-231; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XX_1_2.pdf
8
Jaki A., Kruk S. (red.), (2019), Zarządzanie restrukturyzacją: innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 458 s.
9
Kruk S., (2019), The Efficiency of Engaged Capital in the WIG-mining Index, "IOP Conference Series : Materials Science and Engineering", vol. 641, iss. 1, s. 1-7; https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/641/1/012011/pdf
10
Jaki A., Kruk S., (2019), Wstęp. [W:] Jaki A., Kruk S. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 9-11.
11
Dreżewski R., Kruk S., Makówka M., (2018), The Evolutionary Optimization of a Company's Return on Equity Factor: Towards the Agent-Based Bio-Inspired System Supporting Corporate Finance Decisions, "IEEE Access", vol. 6, s. 51911 - 51930; https://ieeexplore.ieee.org/document/8466578/authors#authors
12
Gródek-Szostak Z., Kajrunajtys D., Kruk S., (2018), Kierunki publicznego wsparcia rozwoju technologicznego przedsiębiorstw 2014-2020. Instrument dla MŚP. [W:] Inżynieria produkcji późnej nowoczesności, Oświęcim :, s. [1 k.].
13
Kruk S., (2018), Zarządzanie majątkiem w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 1 (91), s. 345-352; https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/730/article/9670/
14
Kruk S., (2018), The Assessment of Economic Value Added in Construction Companies in the Years 2010-2017, "Świat Nieruchomości", nr 4 (106), s. 13-20.
15
Kruk S., Gródek-Szostak Z., (2018), Zarządzanie majątkiem w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa. [W:] Inżynieria produkcji późnej nowoczesności, Oświęcim :, s. [1 k.].
16
Nesterak J., Kruk S., (2018), Finanse przedsiębiorstwa, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 136
17
Kruk S., (2017), Rentowność jako kryterium oceny efektywności gospodarowania przedsiębiorstwa, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 5 (89) cz. 1, s. 217-225; https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/5746/44944.pdf
18
Kruk S., (2017), Finansowe determinanty wartości dla właścicieli. [W:] BOROWIECKI R., JAKI A. (red.), Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 191-197.
19
Bętkowska S., (2016), Determinanty struktury kapitału w przedsiębiorstwie, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 4 (82), cz. 1, s. 385-396; http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/82-2016/FRFU-82-cz1-385.pdf
20
Bętkowska S., (2015), Methods of Enterprise Value Creation. [W:] Borowiecki R., Jaki A., Lula P. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of Contemporary Economies in the Face of Global Market Conditions, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 169-176.
21
Bętkowska S., (2015), Utilization of DCF Method for Strategic Enterprise Management. [W:] Jaki A., Rojek T. (red.), Contemporary Conditions and Trends in Enterprise Management : Strategies, Mechanisms, Processes, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 69-78.
22
Bętkowska S., (2014), Methodology of Measuring Dependencies between the Economic Value Added and the Маrket Value. [W:] Jaki A., Rojek T. (red.), Managing Organizations in Changing Environment : Models - Concepts - Mechanisms, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 371-381.
23
Bętkowska S., (2014), The Goals of Enterprise Management in the Market Economy. [W:] Borowiecki R., Dziura M. (red.), Third Sector : Theoretical and Empirical Approach, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 223-239.
24
Bętkowska S., (2014), Struktura kapitałowa w procesie kreowania wartości dla właścicieli. [W:] Kowalik M., Sierpińska-Sawicz A. (red.), Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, Warszawa : Vizja Press & IT : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, s. 75-90.
25
Bętkowska S., (2014), Wartość przedsiębiorstwa jako kierunkowy wyznacznik systemu zarządzania. [W:] Borowiecki R., Kaczmarek J. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach współczesnych wyzwań gospodarczych : modele - metody - procesy, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 37-45.
26
Bętkowska S., (2014), Wykorzystanie metody DCF w ocenie efektywności restrukturyzacji przedsiębiorstwa. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap III, s. 55-69.
27
Bętkowska S., Litwa P., (2013), Struktura kapitałowa jako determinanta efektywności kreowania wartości dla właścicieli. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap II, s. 36-54.
28
Bętkowska S., (2013), Pomiar ekonomicznej wartości dodanej na przykładzie sektora budownictwo. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 323-338.
29
Bętkowska S., (2013), Wykorzystanie deterministycznego modelu wzrostu wartości przedsiębiorstwa w ocenie procesów kreowania wartości, "Przegląd Organizacji", nr 5, s. 26-32.
30
Borowiecki R., Bętkowska S., (2012), Efektywność procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa, s. 69-93.
31
Bętkowska S., (2012), WACC jako podstawa szacowania stopy dyskontowej w ocenie wartości dochodowej przedsiębiorstw. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 361-373.
32
Borowiecki R., Bętkowska S., (2011), Wartość dla właścicieli w strukturze celów współczesnego przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 199, s. 112-124.
33
Bętkowska S., (2011), Restrukturyzacja przedsiębiorstwa w procesie kreowania wartości dla właścicieli, Prom. Borowiecki R., Kraków : , 419 k.
34
Bętkowska S., (2011), Polityka dywidend jako czynnik kreowania wartości dla właścicieli. [W:] Jaki A., Kaczmarek J., Rojek T. (red.), Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 261-271.
35
Bętkowska S., (2009), Kapitał obrotowy w procesie kreowania wartości dla właścicieli, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 11, s. 43-58.
36
Bętkowska-Lenik S., (2008), Zarządzanie ryzykiem we współczesnym przedsiębiorstwie, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 8, s. 73-86.
37
Bętkowska-Lenik S., (2008), Zadłużenie jako determinanta kreowania wartości przedsiębiorstwa. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 55-63.
38
Bętkowska-Lenik S., (2007), Rekapitalizacja jako metoda zwiększania wartości przedsiębiorstwa i zamożności jego właścicieli. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 687-694.
39
Bętkowska-Lenik S., (2006), Zarządzanie płynnością finansową w procesie racjonalizacji ryzyka bankowego, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 5, s. 21-39.
40
Lenik S., (2006), Informacja w identyfikacji ryzyka działalności jednostki konsultingowej. [W:] Borowiecki R., Kwieciński M. (red.), Informacja w zintegrowanej Europie : koncepcje i narzędzia zarządzania wobec wyzwań i zagrożeń, Warszawa : Difin, s. 336-354.
41
Bętkowska-Lenik S., (2006), Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w predykcji bankructwa podmiotu gospodarczego, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 5, s. 75-86.
42
Bętkowska-Lenik S., (2006), Słowo wstępne. [W:] Niewiński M. (red.), Nauki ekonomiczne w badaniach studentów - doświadczenia i strategie, Kraków : Oficyna Wydawnicza "Text", s. 5.
43
Lenik S., (2006), Zarządzanie zmianą jako czynniki sukcesu. [W:] Sierpińska M., Jaki A. (red.), Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, s. 85-95.
44
Lenik S., (2004), Funkcja informacyjna metody luki okresów w zarządzaniu ryzykiem płynności finansowej banku komercyjnego. [W:] Borowiecki R., Kwieciński M. (red.), Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania, Kraków : Zakamycze, s. 187-210.
45
Lenik S., Łopata B., (2000), Zarys znaczenia kosztów dla przedsiębiorstw funkcjonujących w gospodarce rynkowej, "Zeszyt Naukowy Studentów", nr 1, s. 65-76.
1
@inbook{UEK:2168363824,
author = "Sylwia Kruk",
title = "Debt Rate in Construction Sector Enterprises in Poland (2010-2017)",
booktitle = "Restructuring Management : Threats, Adaptations and Development in the Face of Changes",
pages = "249-261",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2022",
isbn = "978-83-67153-12-6 ; 978-83-67153-13-3",
}
2
@article{UEK:2168367348,
author = "Ryszard Borowiecki and Barbara Siuta-Tokarska and Mateusz Janas and Sylwia Kruk and Paweł Krzemiński and Agnieszka Thier and Katarzyna Żmija",
title = "The Competitive Position of Small Business Furniture Industry Enterprises in Poland in the Context of Sustainable Management : Relationships, Interdependencies, and Effects of Activities",
journal = "Sustainability",
number = "vol. 14, iss. 15",
pages = "1-29",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/su14159368},
url = {https://www.mdpi.com/2071-1050/14/15/9368},
}
3
@book{UEK:2168365968,
author = "Andrzej Jaki and Sylwia Kruk",
title = "Analiza rentowności w badaniu efektywności przedsiębiorstwa",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2022",
isbn = "978-83-8102-592-8",
}
4
@inbook{UEK:2168363820,
author = "Sylwia Kruk and Dominik Dawiec",
title = "Controlling Tools in Small and Medium-sized Enterprise Sector",
booktitle = "Restructuring Management : Threats, Adaptations and Development in the Face of Changes",
pages = "191-204",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2022",
isbn = "978-83-67153-12-6 ; 978-83-67153-13-3",
}
5
@article{UEK:2168354674,
author = "Sylwia Kruk",
title = "Impact of Capital Structure on Corporate Value - Review of Literature",
journal = "Journal of Risk and Financial Management",
number = "vol. 14, iss. 4",
pages = "1-13",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/jrfm14040155},
url = {https://www.mdpi.com/1911-8074/14/4/155/htm},
}
6
@inbook{UEK:2168350146,
author = "Andrzej Jaki and Sylwia Kruk",
title = "Efektywność jako podstawa działalności i zarządzania przedsiębiorstwem - istota i perspektywy badania",
booktitle = "Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : projekty - procesy - struktury",
pages = "233-250",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2020",
isbn = "978-83-7285-937-2 ; 978-83-7285-946-4",
}
7
@article{UEK:2168334173,
author = "Sylwia Kruk",
title = "Efektywność zainwestowanego kapitału w spółkach sektora WIG - budownictwo",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 20, z. 1, cz. 2",
pages = "217-231",
year = "2019",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XX_1_2.pdf},
}
8
@book{UEK:2168338823,
title = "Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2019",
isbn = "978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5",
}
9
@article{UEK:2168340575,
author = "Sylwia Kruk",
title = "The Efficiency of Engaged Capital in the WIG-mining Index",
journal = "IOP Conference Series : Materials Science and Engineering",
number = "vol. 641, iss. 1",
pages = "1-7",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.1088/1757-899X/641/1/012011},
url = {https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/641/1/012011/pdf},
}
10
@misc{UEK:2168338867,
author = "Andrzej Jaki and Sylwia Kruk",
title = "Wstęp",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian",
pages = "9-11",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2019",
isbn = "978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5",
}
11
@article{UEK:2168327765,
author = "Rafał Dreżewski and Sylwia Kruk and Maciej Makówka",
title = "The Evolutionary Optimization of a Company's Return on Equity Factor: Towards the Agent-Based Bio-Inspired System Supporting Corporate Finance Decisions",
journal = "IEEE Access",
number = "vol. 6",
pages = "51911 - 51930",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.1109/ACCESS.2018.2870201},
url = {https://ieeexplore.ieee.org/document/8466578/authors#authors},
}
12
@misc{UEK:2168321457,
author = "Zofia Gródek-Szostak and Danuta Kajrunajtys and Sylwia Kruk",
title = "Kierunki publicznego wsparcia rozwoju technologicznego przedsiębiorstw 2014-2020. Instrument dla MŚP",
booktitle = "Inżynieria produkcji późnej nowoczesności",
pages = "[1 k.]",
adress = "Oświęcim",
year = "2018",
}
13
@article{UEK:2168323905,
author = "Sylwia Kruk",
title = "Zarządzanie majątkiem w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "1 (91)",
pages = "345-352",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.91-28},
url = {https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/730/article/9670/},
}
14
@article{UEK:2168332591,
author = "Sylwia Kruk",
title = "The Assessment of Economic Value Added in Construction Companies in the Years 2010-2017",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "4 (106)",
pages = "13-20",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/WOREJ.2018.106.002},
url = {},
}
15
@misc{UEK:2168321463,
author = "Sylwia Kruk and Zofia Gródek-Szostak",
title = "Zarządzanie majątkiem w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa",
booktitle = "Inżynieria produkcji późnej nowoczesności",
pages = "[1 k.]",
adress = "Oświęcim",
year = "2018",
}
16
@book{UEK:2168327931,
author = "Janusz Nesterak and Sylwia Kruk",
title = "Finanse przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-7252-765-3",
}
17
@article{UEK:2168323289,
author = "Sylwia Kruk",
title = "Rentowność jako kryterium oceny efektywności gospodarowania przedsiębiorstwa",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "5 (89) cz. 1",
pages = "217-225",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/1-17},
url = {https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/5746/44944.pdf},
}
18
@inbook{UEK:2168315475,
author = "Sylwia Kruk",
title = "Finansowe determinanty wartości dla właścicieli",
booktitle = "Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie",
pages = "191-197",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65173-88-1 ; 978-83-65173-89-8",
}
19
@article{UEK:2168312919,
author = "Sylwia Bętkowska",
title = "Determinanty struktury kapitału w przedsiębiorstwie",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "4 (82), cz. 1",
pages = "385-396",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/1-33},
url = {http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/82-2016/FRFU-82-cz1-385.pdf},
}
20
@inbook{UEK:2168301439,
author = "Sylwia Bętkowska",
title = "Methods of Enterprise Value Creation",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of Contemporary Economies in the Face of Global Market Conditions",
pages = "169-176",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/94/d9/Book%20I%202015.pdf},
isbn = "978-83-65173-28-7 ; 978-83-65173-29-4",
}
21
@inbook{UEK:2168300983,
author = "Sylwia Bętkowska",
title = "Utilization of DCF Method for Strategic Enterprise Management",
booktitle = "Contemporary Conditions and Trends in Enterprise Management : Strategies, Mechanisms, Processes",
pages = "69-78",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-00-3 ; 978-83-65173-01-0",
}
22
@inbook{UEK:2168284669,
author = "Sylwia Bętkowska",
title = "Methodology of Measuring Dependencies between the Economic Value Added and the Маrket Value",
booktitle = "Managing Organizations in Changing Environment : Models - Concepts - Mechanisms",
pages = "371-381",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-68-6",
}
23
@inbook{UEK:2168288857,
author = "Sylwia Bętkowska",
title = "The Goals of Enterprise Management in the Market Economy",
booktitle = "Third Sector : Theoretical and Empirical Approach",
pages = "223-239",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-932796-8-5",
}
24
@inbook{UEK:2168283263,
author = "Sylwia Bętkowska",
title = "Struktura kapitałowa w procesie kreowania wartości dla właścicieli",
booktitle = "Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw",
pages = "75-90",
adress = "Warszawa",
publisher = "Vizja Press & IT; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania",
year = "2014",
isbn = "978-83-62855-27-8",
}
25
@inbook{UEK:2168285807,
author = "Sylwia Bętkowska",
title = "Wartość przedsiębiorstwa jako kierunkowy wyznacznik systemu zarządzania",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach współczesnych wyzwań gospodarczych : modele - metody - procesy",
pages = "37-45",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-88-4",
}
26
@unpublished{UEK:2168301867,
author = "Sylwia Bętkowska",
title = "Wykorzystanie metody DCF w ocenie efektywności restrukturyzacji przedsiębiorstwa",
booktitle = "Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap III",
pages = "55-69",
year = "2014",
}
27
@unpublished{UEK:2168286005,
author = "Sylwia Bętkowska and Piotr Litwa",
title = "Struktura kapitałowa jako determinanta efektywności kreowania wartości dla właścicieli",
booktitle = "Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap II",
pages = "36-54",
year = "2013",
}
28
@inbook{UEK:2168264572,
author = "Sylwia Bętkowska",
title = "Pomiar ekonomicznej wartości dodanej na przykładzie sektora budownictwo",
booktitle = "Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych",
pages = "323-338",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-08-2",
}
29
@article{UEK:2168265124,
author = "Sylwia Bętkowska",
title = "Wykorzystanie deterministycznego modelu wzrostu wartości przedsiębiorstwa w ocenie procesów kreowania wartości",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "5",
pages = "26-32",
year = "2013",
}
30
@unpublished{UEK:2168271866,
author = "Ryszard Borowiecki and Sylwia Bętkowska",
title = "Efektywność procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw",
booktitle = "Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa",
pages = "69-93",
year = "2012",
}
31
@inbook{UEK:2168247562,
author = "Sylwia Bętkowska",
title = "WACC jako podstawa szacowania stopy dyskontowej w ocenie wartości dochodowej przedsiębiorstw",
booktitle = "Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza",
pages = "361-373",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-81-5",
}
32
@article{UEK:2168226118,
author = "Ryszard Borowiecki and Sylwia Bętkowska",
title = "Wartość dla właścicieli w strukturze celów współczesnego przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "199",
pages = "112-124",
adress = "",
year = "2011",
}
33
@unpublished{UEK:2168219558,
author = "Sylwia Bętkowska",
title = "Restrukturyzacja przedsiębiorstwa w procesie kreowania wartości dla właścicieli",
adress = "Kraków",
year = "2011",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002421},
}
34
@inbook{UEK:2168288447,
author = "Sylwia Bętkowska",
title = "Polityka dywidend jako czynnik kreowania wartości dla właścicieli",
booktitle = "Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego",
pages = "261-271",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-95-2",
}
35
@article{UEK:2168265640,
author = "Sylwia Bętkowska",
title = "Kapitał obrotowy w procesie kreowania wartości dla właścicieli",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "11",
pages = "43-58",
adress = "",
year = "2009",
issn = "",
}
36
@article{UEK:2168319389,
author = "Sylwia Bętkowska-Lenik",
title = "Zarządzanie ryzykiem we współczesnym przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "8",
pages = "73-86",
year = "2008",
}
37
@inbook{UEK:2168319393,
author = "Sylwia Bętkowska-Lenik",
title = "Zadłużenie jako determinanta kreowania wartości przedsiębiorstwa",
booktitle = "Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki",
pages = "55-63",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2008",
isbn = "978-83-927790-0-1",
}
38
@inbook{UEK:2168319397,
author = "Sylwia Bętkowska-Lenik",
title = "Rekapitalizacja jako metoda zwiększania wartości przedsiębiorstwa i zamożności jego właścicieli",
booktitle = "Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki",
pages = "687-694",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2007",
isbn = "978-83-924656-3-8",
}
39
@article{UEK:2168319387,
author = "Sylwia Bętkowska-Lenik",
title = "Zarządzanie płynnością finansową w procesie racjonalizacji ryzyka bankowego",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "5",
pages = "21-39",
year = "2006",
}
40
@inbook{UEK:2168319391,
author = "Sylwia Lenik",
title = "Informacja w identyfikacji ryzyka działalności jednostki konsultingowej",
booktitle = "Informacja w zintegrowanej Europie : koncepcje i narzędzia zarządzania wobec wyzwań i zagrożeń",
pages = "336-354",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2006",
isbn = "83-7251-606-5",
}
41
@article{UEK:2168319385,
author = "Sylwia Bętkowska-Lenik",
title = "Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w predykcji bankructwa podmiotu gospodarczego",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "5",
pages = "75-86",
year = "2006",
}
42
@misc{UEK:2168319411,
author = "Sylwia Bętkowska-Lenik",
title = "Słowo wstępne",
booktitle = "Nauki ekonomiczne w badaniach studentów - doświadczenia i strategie",
pages = "5",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Text",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-60560-02-1",
}
43
@inbook{UEK:2168305229,
author = "Sylwia Lenik",
title = "Zarządzanie zmianą jako czynniki sukcesu",
booktitle = "Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój",
pages = "85-95",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-89726-02-5",
}
44
@inbook{UEK:2168305227,
author = "Sylwia Lenik",
title = "Funkcja informacyjna metody luki okresów w zarządzaniu ryzykiem płynności finansowej banku komercyjnego",
booktitle = "Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania",
pages = "187-210",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakamycze",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-7333-414-9",
}
45
@article{UEK:2168327631,
author = "Sylwia Lenik and Bartłomiej Łopata",
title = "Zarys znaczenia kosztów dla przedsiębiorstw funkcjonujących w gospodarce rynkowej",
journal = "Zeszyt Naukowy Studentów",
number = "1",
pages = "65-76",
year = "2000",
issn = "",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID