Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Efektywność jako podstawa działalności i zarządzania przedsiębiorstwem - istota i perspektywy badania = Efficiency as the Basis for Business Activity and Management - Essence and Prospects of Study
Źródło:
Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : projekty - procesy - struktury / red. Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Tomasz MAŁKUS - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020, s. 233-250. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie, w ramach subwencji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7285-937-2 ; 978-83-7285-946-4
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168350146
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Autor:
Konferencja:
Mineral Engineering Conference (MEC 2019), Kocierz, Beskid Mały, Polska, od 2019-09-16 do 2019-09-19
Tytuł:
The Efficiency of Engaged Capital in the WIG-mining Index
Źródło:
IOP Conference Series : Materials Science and Engineering. - vol. 641, iss. 1 (article number: 012011) (2019) , s. 1-7. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management, Cracow University of Economics within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Nr:
2168340575
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019
Opis fizyczny:
458 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol i ang przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5
Poziom I:
Nr:
2168338823
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
4

Autor:
Tytuł:
Efektywność zainwestowanego kapitału w spółkach sektora WIG - budownictwo = Efficiency of Invested Capital in the WIG - Construcion Sector
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 20, z. 1, cz. 2 (2019) , s. 217-231. - Tytuł numeru: Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Nr:
2168334173
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian / red. nauk. Andrzej JAKI, Sylwia KRUK - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019, s. 9-11
ISBN:
978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5
Nr:
2168338867
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
6

Konferencja:
IV Konferencja Naukowa z cyklu "Inżynieria produkcji późnej nowoczesności", Oświęcim, Polska, od 2018-01-16 do 2018-01-16
Tytuł:
Zarządzanie majątkiem w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa
Źródło:
Inżynieria produkcji późnej nowoczesności - Oświęcim: 2018, s. [1 k.]
Nr:
2168321463
poster
7

Konferencja:
IV Konferencja Naukowa z cyklu "Inżynieria produkcji późnej nowoczesności", Oświęcim, Polska, od 2018-01-16 do 2018-01-16
Tytuł:
Kierunki publicznego wsparcia rozwoju technologicznego przedsiębiorstw 2014-2020. Instrument dla MŚP
Źródło:
Inżynieria produkcji późnej nowoczesności - Oświęcim: 2018, s. [1 k.]
Nr:
2168321457
poster
8

Autor:
Tytuł:
The Assessment of Economic Value Added in Construction Companies in the Years 2010-2017 = Ocena ekonomicznej wartości dodanej w przedsiębiorstwach budowlanych w latach 2010-2017
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 4 (106) (2018) , s. 13-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168332591
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
9

Autor:
Tytuł:
Zarządzanie majątkiem w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa = Asset Management in the Process of Creating the Value of Enterprise
Źródło:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 1 (91) (2018) , s. 345-352. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168323905
artykuł w czasopiśmie
10

Autor:
Rafał Dreżewski , Sylwia Kruk , Maciej Makówka
Tytuł:
The Evolutionary Optimization of a Company's Return on Equity Factor: Towards the Agent-Based Bio-Inspired System Supporting Corporate Finance Decisions
Źródło:
IEEE Access. - vol. 6 (2018) , s. 51911 - 51930. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 25.00 pkt
Nr:
2168327765
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Finanse przedsiębiorstwa
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018
Opis fizyczny:
136: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-765-3
Nr:
2168327931
skrypt
12

Autor:
Tytuł:
Rentowność jako kryterium oceny efektywności gospodarowania przedsiębiorstwa = Profitability as a Criterion for Assessing the Effectiveness of Business Management
Źródło:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 5 (89) cz. 1 (2017) , s. 217-225. - Tytuł numeru: Finanse publiczne i gospodarka - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168323289
artykuł w czasopiśmie
13

Autor:
Tytuł:
Finansowe determinanty wartości dla właścicieli = Financial Determinants of Shareholder Value
Źródło:
Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 191-197. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-65173-88-1 ; 978-83-65173-89-8
Nr:
2168315475
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Determinanty struktury kapitału w przedsiębiorstwie = Determinants of Capital Structure in a Company
Źródło:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 4 (82), cz. 1 (2016) , s. 385-396. - Tytuł numeru: Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168312919
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Methods of Enterprise Value Creation
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of Contemporary Economies in the Face of Global Market Conditions / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Paweł LULA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 169-176 - Bibliogr.
Program badawczy:
The paper was financed with subsidies granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics for maintaining the research capacity
ISBN:
978-83-65173-28-7 ; 978-83-65173-29-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168301439
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Utilization of DCF Method for Strategic Enterprise Management
Źródło:
Contemporary Conditions and Trends in Enterprise Management : Strategies, Mechanisms, Processes / eds. Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 69-78. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-00-3 ; 978-83-65173-01-0
Nr:
2168300983
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
The Goals of Enterprise Management in the Market Economy
Źródło:
Third Sector : Theoretical and Empirical Approach / sci. eds. Ryszard BOROWIECKI, Marek DZIURA - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 223-239 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-932796-8-5
Nr:
2168288857
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Methodology of Measuring Dependencies between the Economic Value Added and the Маrket Value
Źródło:
Managing Organizations in Changing Environment : Models - Concepts - Mechanisms / ed. by Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 371-381. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-68-6
Nr:
2168284669
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Wartość przedsiębiorstwa jako kierunkowy wyznacznik systemu zarządzania = Market Value of Company as a Directional Indicator of Management
Źródło:
Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach współczesnych wyzwań gospodarczych : modele - metody - procesy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Jarosław KACZMAREK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 37-45. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-88-4
Nr:
2168285807
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Struktura kapitałowa w procesie kreowania wartości dla właścicieli = Capital Structure in the Process of Creating Shareholder Value
Źródło:
Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw / red. nauk. Małgorzata KOWALIK, Agata Sierpińska-Sawicz - Warszawa: Vizja Press & IT; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2014, s. 75-90. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62855-27-8
Nr:
2168283263
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Wykorzystanie metody DCF w ocenie efektywności restrukturyzacji przedsiębiorstwa
Źródło:
Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap III / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI2014, s. 55-69
Sygnatura:
NP-1386/3/Magazyn
Nr:
2168301867
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Struktura kapitałowa jako determinanta efektywności kreowania wartości dla właścicieli
Źródło:
Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap II / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI2013, s. 36-54
Sygnatura:
NP-1386/2/Magazyn
Nr:
2168286005
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Wykorzystanie deterministycznego modelu wzrostu wartości przedsiębiorstwa w ocenie procesów kreowania wartości = Application of the Deterministic Enterprise Value Growth Model for Evaluation of Value Creation Processes
Źródło:
Przegląd Organizacji / [red. nacz. Janusz CZEKAJ]. - nr 5 (2013) , s. 26-32. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168265124
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Pomiar ekonomicznej wartości dodanej na przykładzie sektora budownictwo = Measurement of Economic Value Added : the Case of Civil Engineering Sector
Źródło:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013, s. 323-338. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-08-2
Nr:
2168264572
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Efektywność procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw
Źródło:
Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI2012, s. 69-93
Sygnatura:
NP-1386/Magazyn
Nr:
2168271866
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
WACC jako podstawa szacowania stopy dyskontowej w ocenie wartości dochodowej przedsiębiorstw = WACC as a Basis for the Discount Rate Estimation in Evaluation of the Income Value of a Company
Źródło:
Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 361-373. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-81-5
Nr:
2168247562
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Wartość dla właścicieli w strukturze celów współczesnego przedsiębiorstwa = Shareholder Value as a Part of a Modern Business's
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 199 (2011) , s. 112-124. - Tytuł numeru: Zrównoważony rozwój organizacji a relacje z interesariuszami - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168226118
artykuł w czasopiśmie
28

Tytuł:
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa w procesie kreowania wartości dla właścicieli
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2011
Opis fizyczny:
419 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-185
Nr:
2168219558
doktorat
29

Tytuł:
Polityka dywidend jako czynnik kreowania wartości dla właścicieli = Dividend Policy as a Means of Creating Shareholder Value
Źródło:
Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 261-271. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-95-2
Nr:
2168288447
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Kapitał obrotowy w procesie kreowania wartości dla właścicieli
Źródło:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 11 (2009) , s. 43-58. - Tytuł numeru: Zarządzanie - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 69)
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168265640
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Zarządzanie ryzykiem we współczesnym przedsiębiorstwie
Źródło:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 8 (2008) , s. 73-86. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168319389
artykuł w czasopiśmie
32

Tytuł:
Zadłużenie jako determinanta kreowania wartości przedsiębiorstwa = The Debt as Determinant of Creation of Value of Enterprise
Źródło:
Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki = Improvement of the Enterprise's Management Process in the Face of Globalization : Theory and Praxis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 55-63. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-0-1
Nr:
2168319393
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Rekapitalizacja jako metoda zwiększania wartości przedsiębiorstwa i zamożności jego właścicieli = Recapitalization as a Method of Increasing the Total Corporate Value and the Profits of the Owners
Źródło:
Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007, s. 687-694. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-3-8
Nr:
2168319397
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
34

Autor:
Tytuł:
Zarządzanie zmianą jako czynniki sukcesu = Modification Management as a Factor of Success
Źródło:
Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój / red. nauk. Maria SIERPIŃSKA, Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 85-95. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89726-02-5
Nr:
2168305229
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Słowo wstępne
Źródło:
Nauki ekonomiczne w badaniach studentów - doświadczenia i strategie / [red. i oprac. tech. Michał Niewiński] - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Text", 2006, s. 5
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 56)
ISBN:
83-60560-02-1
Nr:
2168319411
wstęp/zakończenie
36

Tytuł:
Zarządzanie płynnością finansową w procesie racjonalizacji ryzyka bankowego
Źródło:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 5 (2006) , s. 21-39. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168319387
artykuł w czasopiśmie
37

Autor:
Tytuł:
Informacja w identyfikacji ryzyka działalności jednostki konsultingowej
Źródło:
Informacja w zintegrowanej Europie : koncepcje i narzędzia zarządzania wobec wyzwań i zagrożeń / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Mirosław KWIECIŃSKI - Warszawa: Difin, 2006, s. 336-354 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-606-5
Nr:
2168319391
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w predykcji bankructwa podmiotu gospodarczego
Źródło:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 5 (2006) , s. 75-86. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168319385
artykuł w czasopiśmie
39

Autor:
Tytuł:
Funkcja informacyjna metody luki okresów w zarządzaniu ryzykiem płynności finansowej banku komercyjnego
Źródło:
Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Mirosław KWIECIŃSKI - Kraków: Zakamycze, 2004, s. 187-210 - Bibliogr.
Seria:
(Zarządzanie, Ekonomia, Marketing)
ISBN:
83-7333-414-9
Nr:
2168305227
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
40

Autor:
Sylwia Lenik , Bartłomiej Łopata
Tytuł:
Zarys znaczenia kosztów dla przedsiębiorstw funkcjonujących w gospodarce rynkowej
Źródło:
Zeszyt Naukowy Studentów. - nr 1 (2000) , s. 65-76 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 31)
Nr:
2168327631
artykuł w czasopiśmie
1
Efektywność jako podstawa działalności i zarządzania przedsiębiorstwem - istota i perspektywy badania = Efficiency as the Basis for Business Activity and Management - Essence and Prospects of Study / Andrzej JAKI, Sylwia KRUK // W: Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : projekty - procesy - struktury / red. Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Tomasz MAŁKUS. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020. - S. 233-250. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-937-2 ; 978-83-7285-946-4
2
The Efficiency of Engaged Capital in the WIG-mining Index / Sylwia KRUK // IOP Conference Series : Materials Science and Engineering. - vol. 641, iss. 1 (article number: 012011) (2019), s. 1-7. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/641/1/012011/pdf. - ISSN 1757-8981
3
Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian / red. nauk. Andrzej JAKI, Sylwia KRUK. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019. - 458 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol i ang przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5
4
Efektywność zainwestowanego kapitału w spółkach sektora WIG - budownictwo = Efficiency of Invested Capital in the WIG - Construcion Sector / Sylwia KRUK // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 20, z. 1, cz. 2 (2019), s. 217-231. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XX_1_2.pdf. - ISSN 1733-2486
5
Wstęp / Andrzej JAKI, Sylwia KRUK // W: Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian / red. nauk. Andrzej JAKI, Sylwia KRUK. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019. - S. 9-11. - ISBN 978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5
6
Zarządzanie majątkiem w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa / Sylwia KRUK, Zofia GRÓDEK-SZOSTAK // W: Inżynieria produkcji późnej nowoczesności. - Oświęcim, 2018. - S. [1 k.]
7
Kierunki publicznego wsparcia rozwoju technologicznego przedsiębiorstw 2014-2020. Instrument dla MŚP / Zofia GRÓDEK-SZOSTAK, Danuta Kajrunajtys, Sylwia KRUK // W: Inżynieria produkcji późnej nowoczesności. - Oświęcim, 2018. - S. [1 k.]
8
The Assessment of Economic Value Added in Construction Companies in the Years 2010-2017 = Ocena ekonomicznej wartości dodanej w przedsiębiorstwach budowlanych w latach 2010-2017 / Sylwia KRUK // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 4 (106) (2018), s. 13-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
9
Zarządzanie majątkiem w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa = Asset Management in the Process of Creating the Value of Enterprise / Sylwia KRUK // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 1 (91) (2018), s. 345-352. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/730/article/9670/. - ISSN 2450-7741
10
The Evolutionary Optimization of a Company's Return on Equity Factor: Towards the Agent-Based Bio-Inspired System Supporting Corporate Finance Decisions / Rafał Dreżewski, Sylwia KRUK, Maciej Makówka // IEEE Access. - vol. 6 (2018), s. 51911 - 51930. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ieeexplore.ieee.org/document/8466578/authors#authors. - ISSN 2169-3536
11
Finanse przedsiębiorstwa / Janus NESTERAK, Sylwia KRUK. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - 136 : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-765-3
12
Rentowność jako kryterium oceny efektywności gospodarowania przedsiębiorstwa = Profitability as a Criterion for Assessing the Effectiveness of Business Management / Sylwia KRUK // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 5 (89) cz. 1 (2017), s. 217-225. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Finanse publiczne i gospodarka. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/5746/44944.pdf. - ISSN 2450-7741
13
Finansowe determinanty wartości dla właścicieli = Financial Determinants of Shareholder Value / Sylwia KRUK // W: Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 191-197. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-88-1 ; 978-83-65173-89-8
14
Determinanty struktury kapitału w przedsiębiorstwie = Determinants of Capital Structure in a Company / Sylwia BĘTKOWSKA // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 4 (82), cz. 1 (2016), s. 385-396. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/82-2016/FRFU-82-cz1-385.pdf. - ISSN 2450-7741
15
Methods of Enterprise Value Creation / Sylwia BĘTKOWSKA // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of Contemporary Economies in the Face of Global Market Conditions / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Paweł LULA. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 169-176. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-28-7 ; 978-83-65173-29-4. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/94/d9/Book%20I%202015.pdf
16
Utilization of DCF Method for Strategic Enterprise Management / Sylwia BĘTKOWSKA // W: Contemporary Conditions and Trends in Enterprise Management : Strategies, Mechanisms, Processes / eds. Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 69-78. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-00-3 ; 978-83-65173-01-0
17
The Goals of Enterprise Management in the Market Economy / Sylwia BĘTKOWSKA // W: Third Sector : Theoretical and Empirical Approach / sci. eds. Ryszard BOROWIECKI, Marek DZIURA. - Cracow : Cracow University of Economics, 2014. - S. 223-239. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932796-8-5
18
Methodology of Measuring Dependencies between the Economic Value Added and the Маrket Value / Sylwia BĘTKOWSKA // W: Managing Organizations in Changing Environment : Models - Concepts - Mechanisms / ed. by Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 371-381. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-68-6
19
Wartość przedsiębiorstwa jako kierunkowy wyznacznik systemu zarządzania = Market Value of Company as a Directional Indicator of Management / Sylwia BĘTKOWSKA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach współczesnych wyzwań gospodarczych : modele - metody - procesy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Jarosław KACZMAREK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 37-45. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-88-4
20
Struktura kapitałowa w procesie kreowania wartości dla właścicieli = Capital Structure in the Process of Creating Shareholder Value / Sylwia BĘTKOWSKA // W: Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw / red. nauk. Małgorzata KOWALIK, Agata Sierpińska-Sawicz. - Warszawa : Vizja Press & IT; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2014. - S. 75-90. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62855-27-8
21
Wykorzystanie metody DCF w ocenie efektywności restrukturyzacji przedsiębiorstwa / Sylwia BĘTKOWSKA // W: Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap III / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI. - (2014), s. 55-69
22
Struktura kapitałowa jako determinanta efektywności kreowania wartości dla właścicieli / Sylwia BĘTKOWSKA, Piotr LITWA // W: Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap II / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI. - (2013), s. 36-54
23
Wykorzystanie deterministycznego modelu wzrostu wartości przedsiębiorstwa w ocenie procesów kreowania wartości = Application of the Deterministic Enterprise Value Growth Model for Evaluation of Value Creation Processes / Sylwia BĘTKOWSKA // Przegląd Organizacji / [red. nacz. Janusz CZEKAJ]. - nr 5 (2013), s. 26-32. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
24
Pomiar ekonomicznej wartości dodanej na przykładzie sektora budownictwo = Measurement of Economic Value Added : the Case of Civil Engineering Sector / Sylwia BĘTKOWSKA // W: Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 323-338. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-08-2
25
Efektywność procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw / Ryszard BOROWIECKI, Sylwia BĘTKOWSKA // W: Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI. - (2012), s. 69-93
26
WACC jako podstawa szacowania stopy dyskontowej w ocenie wartości dochodowej przedsiębiorstw = WACC as a Basis for the Discount Rate Estimation in Evaluation of the Income Value of a Company / Sylwia BĘTKOWSKA // W: Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 361-373. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-81-5
27
Wartość dla właścicieli w strukturze celów współczesnego przedsiębiorstwa = Shareholder Value as a Part of a Modern Business's / Ryszard BOROWIECKI, Sylwia Bętkowska // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 199 (2011), s. 112-124. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zrównoważony rozwój organizacji a relacje z interesariuszami. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
28
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa w procesie kreowania wartości dla właścicieli / Sylwia Bętkowska ; Promotor: Ryszard BOROWIECKI. - Kraków, 2011. - 419 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002421
29
Polityka dywidend jako czynnik kreowania wartości dla właścicieli = Dividend Policy as a Means of Creating Shareholder Value / Sylwia Bętkowska // W: Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 261-271. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-95-2
30
Kapitał obrotowy w procesie kreowania wartości dla właścicieli / Sylwia Bętkowska // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 69). - nr 11 (2009), s. 43-58. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie. - Bibliogr. - ISSN 1897-659X
31
Zarządzanie ryzykiem we współczesnym przedsiębiorstwie / Sylwia Bętkowska-Lenik // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 8 (2008), s. 73-86. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1897-659X
32
Zadłużenie jako determinanta kreowania wartości przedsiębiorstwa = The Debt as Determinant of Creation of Value of Enterprise / Sylwia Bętkowska-Lenik // W: Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki = Improvement of the Enterprise's Management Process in the Face of Globalization : Theory and Praxis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 55-63. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-0-1
33
Rekapitalizacja jako metoda zwiększania wartości przedsiębiorstwa i zamożności jego właścicieli = Recapitalization as a Method of Increasing the Total Corporate Value and the Profits of the Owners / Sylwia Bętkowska-Lenik // W: Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - S. 687-694. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-3-8
34
Zarządzanie zmianą jako czynniki sukcesu = Modification Management as a Factor of Success / Sylwia Lenik // W: Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój / red. nauk. Maria SIERPIŃSKA, Andrzej JAKI. - Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 85-95. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89726-02-5
35
Słowo wstępne / Sylwia Bętkowska-Lenik // W: Nauki ekonomiczne w badaniach studentów - doświadczenia i strategie / [red. i oprac. tech. Michał Niewiński]. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Text", 2006. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 56). - S. 5. - ISBN 83-60560-02-1
36
Zarządzanie płynnością finansową w procesie racjonalizacji ryzyka bankowego / Sylwia Bętkowska-Lenik // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 5 (2006), s. 21-39. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1897-659X
37
Informacja w identyfikacji ryzyka działalności jednostki konsultingowej / Sylwia Lenik // W: Informacja w zintegrowanej Europie : koncepcje i narzędzia zarządzania wobec wyzwań i zagrożeń / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Mirosław KWIECIŃSKI. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2006. - S. 336-354. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-606-5
38
Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w predykcji bankructwa podmiotu gospodarczego / Sylwia Bętkowska-Lenik // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 5 (2006), s. 75-86. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1897-659X
39
Funkcja informacyjna metody luki okresów w zarządzaniu ryzykiem płynności finansowej banku komercyjnego / Sylwia Lenik // W: Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Mirosław KWIECIŃSKI. - Kraków : Zakamycze, 2004. - (Zarządzanie, Ekonomia, Marketing). - S. 187-210. - Bibliogr. - ISBN 83-7333-414-9
40
Zarys znaczenia kosztów dla przedsiębiorstw funkcjonujących w gospodarce rynkowej / Sylwia Lenik, Bartłomiej Łopata // Zeszyt Naukowy Studentów. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 31). - nr 1 (2000), s. 65-76. - Bibliogr.
1
Jaki A., Kruk S., (2020), Efektywność jako podstawa działalności i zarządzania przedsiębiorstwem - istota i perspektywy badania. [W:] Walas-Trębacz J., Małkus T. (red.), Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : projekty - procesy - struktury, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 233-250.
2
Kruk S., (2019), The Efficiency of Engaged Capital in the WIG-mining Index, "IOP Conference Series : Materials Science and Engineering", vol. 641, iss. 1 (article number: 012011), s. 1-7; https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/641/1/012011/pdf
3
Jaki A., Kruk S. (red.), (2019), Zarządzanie restrukturyzacją: innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 458 s.
4
Kruk S., (2019), Efektywność zainwestowanego kapitału w spółkach sektora WIG - budownictwo, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 20, z. 1, cz. 2, s. 217-231; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XX_1_2.pdf
5
Jaki A., Kruk S., (2019), Wstęp. [W:] Jaki A., Kruk S. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 9-11.
6
Kruk S., Gródek-Szostak Z., (2018), Zarządzanie majątkiem w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa. [W:] Inżynieria produkcji późnej nowoczesności, Oświęcim :, s. [1 k.].
7
Gródek-Szostak Z., Kajrunajtys D., Kruk S., (2018), Kierunki publicznego wsparcia rozwoju technologicznego przedsiębiorstw 2014-2020. Instrument dla MŚP. [W:] Inżynieria produkcji późnej nowoczesności, Oświęcim :, s. [1 k.].
8
Kruk S., (2018), The Assessment of Economic Value Added in Construction Companies in the Years 2010-2017, "Świat Nieruchomości", nr 4 (106), s. 13-20.
9
Kruk S., (2018), Zarządzanie majątkiem w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 1 (91), s. 345-352; https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/730/article/9670/
10
Dreżewski R., Kruk S., Makówka M., (2018), The Evolutionary Optimization of a Company's Return on Equity Factor: Towards the Agent-Based Bio-Inspired System Supporting Corporate Finance Decisions, "IEEE Access", vol. 6, s. 51911 - 51930; https://ieeexplore.ieee.org/document/8466578/authors#authors
11
Nesterak J., Kruk S., (2018), Finanse przedsiębiorstwa, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 136
12
Kruk S., (2017), Rentowność jako kryterium oceny efektywności gospodarowania przedsiębiorstwa, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 5 (89) cz. 1, s. 217-225; https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/5746/44944.pdf
13
Kruk S., (2017), Finansowe determinanty wartości dla właścicieli. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 191-197.
14
Bętkowska S., (2016), Determinanty struktury kapitału w przedsiębiorstwie, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 4 (82), cz. 1, s. 385-396; http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/82-2016/FRFU-82-cz1-385.pdf
15
Bętkowska S., (2015), Methods of Enterprise Value Creation. [W:] Borowiecki R., Jaki A., Lula P. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of Contemporary Economies in the Face of Global Market Conditions, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 169-176.
16
Bętkowska S., (2015), Utilization of DCF Method for Strategic Enterprise Management. [W:] Jaki A., Rojek T. (red.), Contemporary Conditions and Trends in Enterprise Management : Strategies, Mechanisms, Processes, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 69-78.
17
Bętkowska S., (2014), The Goals of Enterprise Management in the Market Economy. [W:] Borowiecki R., Dziura M. (red.), Third Sector : Theoretical and Empirical Approach, Cracow : Cracow University of Economics, s. 223-239.
18
Bętkowska S., (2014), Methodology of Measuring Dependencies between the Economic Value Added and the Маrket Value. [W:] Jaki A., Rojek T. (red.), Managing Organizations in Changing Environment : Models - Concepts - Mechanisms, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 371-381.
19
Bętkowska S., (2014), Wartość przedsiębiorstwa jako kierunkowy wyznacznik systemu zarządzania. [W:] Borowiecki R., Kaczmarek J. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach współczesnych wyzwań gospodarczych : modele - metody - procesy, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 37-45.
20
Bętkowska S., (2014), Struktura kapitałowa w procesie kreowania wartości dla właścicieli. [W:] Kowalik M., Sierpińska-Sawicz A. (red.), Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, Warszawa : Vizja Press & IT : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, s. 75-90.
21
Bętkowska S., (2014), Wykorzystanie metody DCF w ocenie efektywności restrukturyzacji przedsiębiorstwa. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap III, s. 55-69.
22
Bętkowska S., Litwa P., (2013), Struktura kapitałowa jako determinanta efektywności kreowania wartości dla właścicieli. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap II, s. 36-54.
23
Bętkowska S., (2013), Wykorzystanie deterministycznego modelu wzrostu wartości przedsiębiorstwa w ocenie procesów kreowania wartości, "Przegląd Organizacji", nr 5, s. 26-32.
24
Bętkowska S., (2013), Pomiar ekonomicznej wartości dodanej na przykładzie sektora budownictwo. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 323-338.
25
Borowiecki R., Bętkowska S., (2012), Efektywność procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa, s. 69-93.
26
Bętkowska S., (2012), WACC jako podstawa szacowania stopy dyskontowej w ocenie wartości dochodowej przedsiębiorstw. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 361-373.
27
Borowiecki R., Bętkowska S., (2011), Wartość dla właścicieli w strukturze celów współczesnego przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 199, s. 112-124.
28
Bętkowska S., (2011), Restrukturyzacja przedsiębiorstwa w procesie kreowania wartości dla właścicieli, Prom. Borowiecki R., Kraków : , 419 k.
29
Bętkowska S., (2011), Polityka dywidend jako czynnik kreowania wartości dla właścicieli. [W:] Jaki A., Kaczmarek J., Rojek T. (red.), Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 261-271.
30
Bętkowska S., (2009), Kapitał obrotowy w procesie kreowania wartości dla właścicieli, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 11, s. 43-58.
31
Bętkowska-Lenik S., (2008), Zarządzanie ryzykiem we współczesnym przedsiębiorstwie, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 8, s. 73-86.
32
Bętkowska-Lenik S., (2008), Zadłużenie jako determinanta kreowania wartości przedsiębiorstwa. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 55-63.
33
Bętkowska-Lenik S., (2007), Rekapitalizacja jako metoda zwiększania wartości przedsiębiorstwa i zamożności jego właścicieli. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 687-694.
34
Lenik S., (2006), Zarządzanie zmianą jako czynniki sukcesu. [W:] Sierpińska M., Jaki A. (red.), Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, s. 85-95.
35
Bętkowska-Lenik S., (2006), Słowo wstępne. [W:] re., Michał Niewiński (red.), Nauki ekonomiczne w badaniach studentów - doświadczenia i strategie, Kraków : Oficyna Wydawnicza "Text", s. 5.
36
Bętkowska-Lenik S., (2006), Zarządzanie płynnością finansową w procesie racjonalizacji ryzyka bankowego, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 5, s. 21-39.
37
Lenik S., (2006), Informacja w identyfikacji ryzyka działalności jednostki konsultingowej. [W:] Borowiecki R., Kwieciński M. (red.), Informacja w zintegrowanej Europie : koncepcje i narzędzia zarządzania wobec wyzwań i zagrożeń, Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, s. 336-354.
38
Bętkowska-Lenik S., (2006), Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w predykcji bankructwa podmiotu gospodarczego, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 5, s. 75-86.
39
Lenik S., (2004), Funkcja informacyjna metody luki okresów w zarządzaniu ryzykiem płynności finansowej banku komercyjnego. [W:] Borowiecki R., Kwieciński M. (red.), Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania, Kraków : Zakamycze, s. 187-210.
40
Lenik S., Łopata B., (2000), Zarys znaczenia kosztów dla przedsiębiorstw funkcjonujących w gospodarce rynkowej, "Zeszyt Naukowy Studentów", nr 1, s. 65-76.
1
@inbook{fmUEK:2168350146,
author = "Andrzej Jaki and Sylwia Kruk",
title = "Efektywność jako podstawa działalności i zarządzania przedsiębiorstwem - istota i perspektywy badania",
booktitle = "Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : projekty - procesy - struktury",
pages = "233-250",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2020",
isbn = "978-83-7285-937-2 ; 978-83-7285-946-4",
}
2
@article{artUEK:2168340575,
author = "Sylwia Kruk",
title = "The Efficiency of Engaged Capital in the WIG-mining Index",
journal = "IOP Conference Series : Materials Science and Engineering",
number = "vol. 641, iss. 1 (article number: 012011)",
pages = "1-7",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.1088/1757-899X/641/1/012011},
url = {https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/641/1/012011/pdf},
}
3
@book{monUEK:2168338823,
title = "Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian",
editor = Jaki Andrzej,
editor = Kruk Sylwia,
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2019",
isbn = "978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5",
}
4
@article{artUEK:2168334173,
author = "Sylwia Kruk",
title = "Efektywność zainwestowanego kapitału w spółkach sektora WIG - budownictwo",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 20, z. 1, cz. 2",
pages = "217-231",
year = "2019",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XX_1_2.pdf},
}
5
@misc{wstUEK:2168338867,
author = "Andrzej Jaki and Sylwia Kruk",
title = "Wstęp",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian",
pages = "9-11",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2019",
isbn = "978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5",
}
6
@misc{posUEK:2168321463,
author = "Sylwia Kruk and Zofia Gródek-Szostak",
title = "Zarządzanie majątkiem w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa",
booktitle = "Inżynieria produkcji późnej nowoczesności",
pages = "[1 k.]",
adress = "Oświęcim",
year = "2018",
}
7
@misc{posUEK:2168321457,
author = "Zofia Gródek-Szostak and Danuta Kajrunajtys and Sylwia Kruk",
title = "Kierunki publicznego wsparcia rozwoju technologicznego przedsiębiorstw 2014-2020. Instrument dla MŚP",
booktitle = "Inżynieria produkcji późnej nowoczesności",
pages = "[1 k.]",
adress = "Oświęcim",
year = "2018",
}
8
@article{artUEK:2168332591,
author = "Sylwia Kruk",
title = "The Assessment of Economic Value Added in Construction Companies in the Years 2010-2017",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "4 (106)",
pages = "13-20",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/WOREJ.2018.106.002},
url = {},
}
9
@article{artUEK:2168323905,
author = "Sylwia Kruk",
title = "Zarządzanie majątkiem w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "1 (91)",
pages = "345-352",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.91-28},
url = {https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/730/article/9670/},
}
10
@article{artUEK:2168327765,
author = "Rafał Dreżewski and Sylwia Kruk and Maciej Makówka",
title = "The Evolutionary Optimization of a Company's Return on Equity Factor: Towards the Agent-Based Bio-Inspired System Supporting Corporate Finance Decisions",
journal = "IEEE Access",
number = "vol. 6",
pages = "51911 - 51930",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.1109/ACCESS.2018.2870201},
url = {https://ieeexplore.ieee.org/document/8466578/authors#authors},
}
11
@book{skrUEK:2168327931,
author = "Janusz Nesterak and Sylwia Kruk",
title = "Finanse przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-7252-765-3",
}
12
@article{artUEK:2168323289,
author = "Sylwia Kruk",
title = "Rentowność jako kryterium oceny efektywności gospodarowania przedsiębiorstwa",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "5 (89) cz. 1",
pages = "217-225",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/1-17},
url = {https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/5746/44944.pdf},
}
13
@inbook{fmUEK:2168315475,
author = "Sylwia Kruk",
title = "Finansowe determinanty wartości dla właścicieli",
booktitle = "Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie",
pages = "191-197",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65173-88-1 ; 978-83-65173-89-8",
}
14
@article{artUEK:2168312919,
author = "Sylwia Bętkowska",
title = "Determinanty struktury kapitału w przedsiębiorstwie",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "4 (82), cz. 1",
pages = "385-396",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/1-33},
url = {http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/82-2016/FRFU-82-cz1-385.pdf},
}
15
@inbook{fmUEK:2168301439,
author = "Sylwia Bętkowska",
title = "Methods of Enterprise Value Creation",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of Contemporary Economies in the Face of Global Market Conditions",
pages = "169-176",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/94/d9/Book%20I%202015.pdf},
isbn = "978-83-65173-28-7 ; 978-83-65173-29-4",
}
16
@inbook{fmUEK:2168300983,
author = "Sylwia Bętkowska",
title = "Utilization of DCF Method for Strategic Enterprise Management",
booktitle = "Contemporary Conditions and Trends in Enterprise Management : Strategies, Mechanisms, Processes",
pages = "69-78",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-00-3 ; 978-83-65173-01-0",
}
17
@inbook{fmUEK:2168288857,
author = "Sylwia Bętkowska",
title = "The Goals of Enterprise Management in the Market Economy",
booktitle = "Third Sector : Theoretical and Empirical Approach",
pages = "223-239",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-932796-8-5",
}
18
@inbook{fmUEK:2168284669,
author = "Sylwia Bętkowska",
title = "Methodology of Measuring Dependencies between the Economic Value Added and the Маrket Value",
booktitle = "Managing Organizations in Changing Environment : Models - Concepts - Mechanisms",
pages = "371-381",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-68-6",
}
19
@inbook{fmUEK:2168285807,
author = "Sylwia Bętkowska",
title = "Wartość przedsiębiorstwa jako kierunkowy wyznacznik systemu zarządzania",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach współczesnych wyzwań gospodarczych : modele - metody - procesy",
pages = "37-45",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-88-4",
}
20
@inbook{fmUEK:2168283263,
author = "Sylwia Bętkowska",
title = "Struktura kapitałowa w procesie kreowania wartości dla właścicieli",
booktitle = "Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw",
pages = "75-90",
adress = "Warszawa",
publisher = "Vizja Press & IT; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania",
year = "2014",
isbn = "978-83-62855-27-8",
}
21
@unpublished{fnpUEK:2168301867,
author = "Sylwia Bętkowska",
title = "Wykorzystanie metody DCF w ocenie efektywności restrukturyzacji przedsiębiorstwa",
booktitle = "Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap III",
pages = "55-69",
year = "2014",
}
22
@unpublished{fnpUEK:2168286005,
author = "Sylwia Bętkowska and Piotr Litwa",
title = "Struktura kapitałowa jako determinanta efektywności kreowania wartości dla właścicieli",
booktitle = "Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap II",
pages = "36-54",
year = "2013",
}
23
@article{artUEK:2168265124,
author = "Sylwia Bętkowska",
title = "Wykorzystanie deterministycznego modelu wzrostu wartości przedsiębiorstwa w ocenie procesów kreowania wartości",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "5",
pages = "26-32",
year = "2013",
}
24
@inbook{fmUEK:2168264572,
author = "Sylwia Bętkowska",
title = "Pomiar ekonomicznej wartości dodanej na przykładzie sektora budownictwo",
booktitle = "Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych",
pages = "323-338",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-08-2",
}
25
@unpublished{fnpUEK:2168271866,
author = "Ryszard Borowiecki and Sylwia Bętkowska",
title = "Efektywność procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw",
booktitle = "Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa",
pages = "69-93",
year = "2012",
}
26
@inbook{fmUEK:2168247562,
author = "Sylwia Bętkowska",
title = "WACC jako podstawa szacowania stopy dyskontowej w ocenie wartości dochodowej przedsiębiorstw",
booktitle = "Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza",
pages = "361-373",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-81-5",
}
27
@article{artUEK:2168226118,
author = "Ryszard Borowiecki and Sylwia Bętkowska",
title = "Wartość dla właścicieli w strukturze celów współczesnego przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "199",
pages = "112-124",
adress = "",
year = "2011",
}
28
@unpublished{drUEK:2168219558,
author = "Sylwia Bętkowska",
title = "Restrukturyzacja przedsiębiorstwa w procesie kreowania wartości dla właścicieli",
adress = "Kraków",
year = "2011",
url = {http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002421},
}
29
@inbook{fmUEK:2168288447,
author = "Sylwia Bętkowska",
title = "Polityka dywidend jako czynnik kreowania wartości dla właścicieli",
booktitle = "Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego",
pages = "261-271",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-95-2",
}
30
@article{artUEK:2168265640,
author = "Sylwia Bętkowska",
title = "Kapitał obrotowy w procesie kreowania wartości dla właścicieli",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "11",
pages = "43-58",
adress = "",
year = "2009",
issn = "",
}
31
@article{artUEK:2168319389,
author = "Sylwia Bętkowska-Lenik",
title = "Zarządzanie ryzykiem we współczesnym przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "8",
pages = "73-86",
year = "2008",
}
32
@inbook{fmUEK:2168319393,
author = "Sylwia Bętkowska-Lenik",
title = "Zadłużenie jako determinanta kreowania wartości przedsiębiorstwa",
booktitle = "Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki",
pages = "55-63",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2008",
isbn = "978-83-927790-0-1",
}
33
@inbook{fmUEK:2168319397,
author = "Sylwia Bętkowska-Lenik",
title = "Rekapitalizacja jako metoda zwiększania wartości przedsiębiorstwa i zamożności jego właścicieli",
booktitle = "Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki",
pages = "687-694",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2007",
isbn = "978-83-924656-3-8",
}
34
@inbook{fmUEK:2168305229,
author = "Sylwia Lenik",
title = "Zarządzanie zmianą jako czynniki sukcesu",
booktitle = "Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój",
pages = "85-95",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-89726-02-5",
}
35
@misc{wstUEK:2168319411,
author = "Sylwia Bętkowska-Lenik",
title = "Słowo wstępne",
booktitle = "Nauki ekonomiczne w badaniach studentów - doświadczenia i strategie",
pages = "5",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Text",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-60560-02-1",
}
36
@article{artUEK:2168319387,
author = "Sylwia Bętkowska-Lenik",
title = "Zarządzanie płynnością finansową w procesie racjonalizacji ryzyka bankowego",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "5",
pages = "21-39",
year = "2006",
}
37
@inbook{fmUEK:2168319391,
author = "Sylwia Lenik",
title = "Informacja w identyfikacji ryzyka działalności jednostki konsultingowej",
booktitle = "Informacja w zintegrowanej Europie : koncepcje i narzędzia zarządzania wobec wyzwań i zagrożeń",
pages = "336-354",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2006",
isbn = "83-7251-606-5",
}
38
@article{artUEK:2168319385,
author = "Sylwia Bętkowska-Lenik",
title = "Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w predykcji bankructwa podmiotu gospodarczego",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "5",
pages = "75-86",
year = "2006",
}
39
@inbook{fmUEK:2168305227,
author = "Sylwia Lenik",
title = "Funkcja informacyjna metody luki okresów w zarządzaniu ryzykiem płynności finansowej banku komercyjnego",
booktitle = "Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania",
pages = "187-210",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakamycze",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-7333-414-9",
}
40
@article{artUEK:2168327631,
author = "Sylwia Lenik and Bartłomiej Łopata",
title = "Zarys znaczenia kosztów dla przedsiębiorstw funkcjonujących w gospodarce rynkowej",
journal = "Zeszyt Naukowy Studentów",
number = "1",
pages = "65-76",
year = "2000",
issn = "",
}