Publikacje wybranego autora

Nowak Marlena

Studium Języków Obcych, Zespół Języka Angielskiego

1

Autor:
Konferencja:
Konferencja pt. "Z uniwersytetu do pracy", Kraków, Polska, od 2011-06-17 do 2011-06-17
Tytuł:
Rola egzaminów English for Business Londyńskiej Izby Handlu i Przemysłu w kształtowaniu kompetencji pisania korespondencji handlowej
Źródło:
Zeszyty Glottodydaktyczne Jagiellońskiego Centrum Językowego. - 4 (2012) , s. 79-87 - Bibliogr.
Nr:
2168302275
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Do LCCI English for Business Exams Create a Bridge between University and the Workplace? : Serching for the Answer to Emerging New Trends in the 21st Century Education
Źródło:
External Business Exams and Vocational Qualifications Offered by LCCI IQ : an Answer to New Trends in the 21st Century / ed. by Wit GÓRSKI and Lidia ZIELIŃSKA - Cracow: University of Economics Press, 2012, s. 30-41 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-605-2
Nr:
2168263162
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
1
Rola egzaminów English for Business Londyńskiej Izby Handlu i Przemysłu w kształtowaniu kompetencji pisania korespondencji handlowej / Marlena NOWAK // Zeszyty Glottodydaktyczne Jagiellońskiego Centrum Językowego. - 4 (2012), s. 79-87. - Bibliogr. - ISSN 2080-2358
2
Do LCCI English for Business Exams Create a Bridge between University and the Workplace? : Serching for the Answer to Emerging New Trends in the 21st Century Education / Marlena NOWAK, Lidia ZIELIŃSKA // W: External Business Exams and Vocational Qualifications Offered by LCCI IQ : an Answer to New Trends in the 21st Century / ed. by Wit GÓRSKI and Lidia ZIELIŃSKA. - Cracow: University of Economics Press, 2012. - S. 30-41. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-605-2
1
Nowak M., (2012), Rola egzaminów English for Business Londyńskiej Izby Handlu i Przemysłu w kształtowaniu kompetencji pisania korespondencji handlowej, "Zeszyty Glottodydaktyczne Jagiellońskiego Centrum Językowego", 4, s. 79-87.
2
Nowak M., Zielińska L., (2012), Do LCCI English for Business Exams Create a Bridge between University and the Workplace? : Serching for the Answer to Emerging New Trends in the 21st Century Education. [W:] Górski W., Zielińska L. (red.), External Business Exams and Vocational Qualifications Offered by LCCI IQ : an Answer to New Trends in the 21st Century, Cracow : University of Economics Press, s. 30-41.
1
@article{artUEK:2168302275,
author = "Marlena Nowak",
title = "Rola egzaminów English for Business Londyńskiej Izby Handlu i Przemysłu w kształtowaniu kompetencji pisania korespondencji handlowej",
journal = "Zeszyty Glottodydaktyczne Jagiellońskiego Centrum Językowego",
number = "4",
pages = "79-87",
year = "2012",
}
2
@inbook{mkaUEK:2168263162,
author = "Marlena Nowak and Lidia Zielińska",
title = "Do LCCI English for Business Exams Create a Bridge between University and the Workplace? : Serching for the Answer to Emerging New Trends in the 21st Century Education",
booktitle = "External Business Exams and Vocational Qualifications Offered by LCCI IQ : an Answer to New Trends in the 21st Century",
pages = "30-41",
adress = "Cracow",
publisher = "University of Economics Press",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-605-2",
}