Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Urban Sprawl Risk Delimitation : the Concept for Spatial Planning Policy in Poland
Źródło:
Sustainability. - vol. 12, iss. 7 (2020) , s. 1-19. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This research was funded by the National Science Centre, Poland; grant no. UMO-2016/23/D/HS4/02961, ("Financial Mechanisms in the Economy Resulting from the Phenomenon of Urban Sprawl").
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168345368
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Budżetowe konsekwencje żywiołowego rozprzestrzeniania się miast dla samorządów gminnych = Urban Sprawl and the Budgetary Consequences for Municipal Governments
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019
Opis fizyczny:
346 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 265)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja powstała w ramach projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (UMO-2016/23/D/HS4/02961) Mechanizmy finansowe w gospodarce wynikające ze zjawiska urban sprawl.
ISBN:
978-83-7252-782-0
Poziom I:
100.00 pkt
Nr:
2168336731
monografia
3

Tytuł:
Wybrane problemy współczesnych procesów urbanizacji
Źródło:
Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne / red. Dorota JOPEK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 73-81
ISBN:
978-83-7252-785-1
Nr:
2168338707
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Koszty migracji wahadłowych ze strefy podmiejskiej do miasta rdzeniowego ośrodków wojewódzkich = Estimates of the Losses Incurred by the Society Living in the Functional Urban
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 182, cz. 2 (2018) , s. 114-162. - Tytuł numeru: Studia nad chaosem przestrzennym. Cz.2, Koszty chaosu przestrzennego - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168325897
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Scenarios of Development of Metropolitan City Housing Market Based on the Example of Cracow = Scenariusze rozwoju rynku mieszkaniowego miasta metropolitalnego na przykładzie Krakowa
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 1, t. 333 (2018) , s. 149-166. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168323265
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Dysfunkcjonalność przestrzenna obszarów metropolitalnych i jej koszty
Źródło:
Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO' - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 84-93
ISBN:
978-83-7252-764-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168328077
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
The Conceptualization of the Costs Projections of Metropolis' Space Dysfunctionality
Źródło:
Journal of Economics and Management. - nr 34 (2018) , s. 128-146. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168328585
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Metropolitan Urban Sprawl and Mobility : Core City Estimation of Financial Losses due to Commuting = Urban sprawl a mobilność w metropolii : pomiar strat finansowych dojazdów do miasta rdzeniowego
Źródło:
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna. - nr 42 (2018) , s. 39-48. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168329327
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Projections of Financial Implications of Planning Decisions : an Example of the Cracow Development Strategy Project for 2030 = Szacowanie następstw finansowych decyzji planistycznych : przykład Strategii Rozwoju Krakowa do 2030 roku
Źródło:
Zarządzanie Publiczne : Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. - nr 3 (39) (2017) , s. 291-303. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168318951
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Infrastructure Expenditures versus Local Budget Resistance of Communes under the Risk of Urban Sprawl = Odporność budżetów lokalnych na wydatki infrastrukturalne w gminach zagrożonych zjawiskiem urban sprawl
Źródło:
Barometr Regionalny. - t. 15, nr 1 (2017) , s. 33-42. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168315219
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Urban Sprawl Costs : the Valuation of Households' Losses in Poland
Źródło:
Journal of Settlements and Spatial Planning. - vol. 8, no. 1 (2017) , s. 11-35. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
u 15.00 pkt
Nr:
2168315671
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Wpływ niekontrolowanej urbanizacji na obciążenie budżetowe gmin miejskich obszarów funkcjonalnych = The Impact of Uncontrolled Urbanization on Budgetary Burden of Municipalities of the Functional Urban Ares in Poland
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA. - t. 174 (2017) , s. 372-381. - Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168316421
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Proces urban sprawl w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym - pomiar i analiza zjawiska
Źródło:
Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Aleksander NOWORÓL, Artur HOŁUJ - Warszawa: CeDeWu.pl, 2016, s. 147-167 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-830-1
Nr:
2168305777
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Ocena stopnia zjawiska urban sprawl w gminach podmiejskich wybranych polskich miast = The Evaluation of the Urban Sprawl Degree in Suburbs of Selected Polish Cities
Źródło:
Urbanistyka w gospodarowaniu przestrzenią / red. Jan Maciej Chmielewski - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2016, s. 43-53. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Monografie Naukowe Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Gospodarka Przestrzenna ; t. 10)
ISBN:
978-83-7814-587-5
Nr:
2168313377
rozdział w monografii
15

Tytuł:
Szacowanie wartości usprawnień dóbr publicznych metodą wyceny warunkowej na przykładzie obszarów miejskich i podmiejskich Krakowa = Estimating the Value of Improvements of Public Goods Using a Contingent Valuation Method on the Example of Urban and Suburban Areas of Cracow City
Źródło:
Barometr Regionalny. - t. 14, nr 1 (2016) , s. 133-139. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168308533
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
The Correlation between Urban Sprawl and the Local Economy in Poland = Povezava med nenačrtnim širjenjem mest in lokalnim gospodarstvom na Poljskem
Źródło:
Urbani izziv = Urban Challenge. - Vol. 27, nr 2 (2016) , s. 3-13, 86-96. - Tekst również w języku słoweński. - Bibliogr.
Nr:
2168310521
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Ramy finansowe dla projektu dokumentu "Strategia Rozwoju Krakowa 2030" : opracowanie wykonane przez zespół Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków - Urzędu Miasta Krakowa
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016
Opis fizyczny:
33 s.: il.
Nr:
2168333731
raport/sprawozdanie
18

Tytuł:
Następstwa ekonomiczne efektu urban sprawl
Źródło:
Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Aleksander NOWORÓL, Artur HOŁUJ - Warszawa: CeDeWu.pl, 2016, s. 133-146 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-830-1
Nr:
2168305775
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Profil gospodarstw domowych generujących zjawisko urban sprawl na przykładzie wybranego obszaru Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego = The Profile of Households Generating Urban Sprawl on the Example of a Selected Area of Cracow Metropolitan Area
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. - nr 161 (2015) , s. 402-414. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297133
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Suburban vs. Urban Fringes Entities' Willingness to Pay for Amenities : Empirical Research in Cracow City, Poland
Źródło:
Journal of Urban and Regional Analysis. - vol. 7, iss. 1 (2015) , s. 21-34. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168298469
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Oddziaływanie obwodnic na przestrzeń i gospodarkę małych jednostek osadniczych, przypadek obwodnicy Myślenice-Bysina
Źródło:
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy / red nauk. Tadeusz KUDŁACZ, Artur HOŁUJ - Warszawa: CeDeWu, 2015, s. 47-62 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-763-2
Nr:
2168296527
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Conditions and Improvements Impacting Urban Sprawl in Poland
Źródło:
Studia Regionalia / eds. Andrzej Klasik, Tadeusz KUDŁACZ. - vol. 43/44 (2015) , s. 83-91. - Tytuł numeru: Integrated Development and Spatial Management of Urban Areas : Polish Experience - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168303999
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Degree and Features of Urban Sprawl in Selected Largest Polish Cities = Stopień i cechy zjawiska urban sprawl w wybranych największych polskich miastach
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 402 (2015) , s. 184-193. - Tytuł numeru: Polityka ekonomiczna - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168298591
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Wycena ekonomicznej wartości udogodnień przestrzennych : przykład Krakowa i okolic = Assessment of the Economic Value of Spatial Amenities : Case of the Cracow City and Its Suburbs
Źródło:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the Polish Association of Environmental and Resource Economists. - nr 3 (54) (2015) , s. 94-111. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168298569
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
Numer:
nr 161
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polska Akademia Nauk, 2015
Opis fizyczny:
528 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki, Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168296933
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
26

Tytuł:
Urban sprawl - uwarunkowania oraz propozycja zmian w Polsce = Urban Sprawl - Conditions and Proposition of Changes in Poland
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. - nr 161 (2015) , s. 91-99. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297121
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI2015. - nr 161, s. 9-10. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168296975
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
28

Autor:
Piotr Lityński , Artur Hołuj , Vasile Zotic
Tytuł:
The Polish Urban Sprawl : an Economic Perspective
Źródło:
Journal of Settlements and Spatial Planning. - vol. 6, no. 2 (2015) , s. 95-105. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168299777
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Metodyczne aspekty pomiaru zjawiska urban sprawl = Methodological Aspects of Measuring Urban Sprawl
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (942) (2015) , s. 39-61. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168298073
artykuł w czasopiśmie
30

Tytuł:
Ekonomiczne konsekwencje przestrzennej decentralizacji i centralizacji miasta na podstawie literatury zagranicznej = The Economic Consequences of Urban Decentralisation and Centralisation in the Light of Foreign Literature
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (936) (2014) , s. 45-61. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168295123
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Oddziaływanie obwodnic na przestrzeń i gospodarkę małych jednostek osadniczych
Źródło:
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / kier. tematu: Tadeusz KUDŁACZ2014, s. 80-121
Sygnatura:
NP-1455/Magazyn
Nr:
2168301783
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 3 (60) (2014) , s. 26-27. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168291135
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Ekonomiczne konsekwencje przestrzennej decentralizacji oraz dogęszczania struktury miasta - przegląd literatury zagranicznej
Źródło:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2 / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ2013, s. 22-53. - Streszcz.
Sygnatura:
NP-1377/2/Magazyn
Nr:
2168290251
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
34

Konferencja:
Ogólnopolska konferencja pt. Perspektywy rozwoju regionalnego w okresie programowania po 2013 roku, Kraków, Polska, od 2011-09-23 do 2011-09-23
Tytuł:
Wnioski dla zarządzania rozwojem regionalnym po 2013 r. = The Conclusions for the Process of Managing Regional Development after 2013
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Anna HARAŃCZYK. - t. 140, cz. 2 (2012) , s. 199-212. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 2 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168267464
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Analiza pięciu strategii regionalnych województw Polski Zachodniej i problemów stykowych pomiędzy województwami Polski Zachodniej z innymi regionami [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Zielona Góra: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, 2011
Opis fizyczny:
57 s.
Uwagi:
[odczyt: 18.07.2013], Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168257842
raport/sprawozdanie
36

Tytuł:
Od redaktorów
Źródło:
Wybrane aspekty rozwoju miast i regionów / red. Piotr SERAFIN, Piotr LITYŃSKI - Nowy Sącz: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2011, s. 5-8
ISBN:
978-83-63196-10-3
Nr:
2168340459
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
Spójność układu planistycznego województwa małopolskiego
Źródło:
Gospodarka regionalna Polski wobec globalnego kryzysu gospodarczego / red. nauk. Zbigniew Strzelecki - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2011, s. 515-538
ISBN:
978-83-7378-681-3
Nr:
2168257844
rozdział w monografii
38

Tytuł:
Rola ewaluacji instrumentów planistycznych w zarządzaniu rozwojem województwa małopolskiego
Źródło:
Polska gospodarka u progu II dekady XXI wieku : wybrane problemy poziomu krajowego i regionalnego / red. Marek Reichel - Nowy Sącz: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2011, s. 100-130. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63196-00-4
Nr:
2168304685
rozdział w monografii
39

Tytuł:
Wybrane aspekty rozwoju miast i regionów
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Nowy Sącz: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2011
Opis fizyczny:
230 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-63196-10-3
Nr:
2168340457
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
40

Tytuł:
Planistyczne instrumenty zarządzania rozwojem regionalnym na przykładzie województwa małopolskiego = Planning Instruments of Managing the Regional Development on the Example of the Małopolska Region
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2010
Opis fizyczny:
327 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.Dostępna także na CD
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-160
Nr:
51661
doktorat
41

Tytuł:
Od redaktora
Źródło:
Marketing terytorialny w rozwoju miast i regionów / red. Piotr Lityński - Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2009, s. 4-6
ISBN:
978-83-60822-66-1
Nr:
2168333991
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
42

Konferencja:
VI Ogólnopolskie Sympozjum Kół Naukowych, Nowy Sącz, Polska, od 2008-05-09 do 2008-05-11
Tytuł:
Marketing terytorialny w rozwoju miast i regionów
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2009
Opis fizyczny:
152 s.: il.; 25 cm
ISBN:
978-83-60822-66-1
Nr:
2168333987
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
43

Tytuł:
Wykorzystanie wyników ewaluacji programów publicznych na przykładzie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MROP) = Using the Outcomes of Public Programmes Evaluation on the Basis of the Małopolska Regional Operational Programme (MROP)
Źródło:
Polska gospodarka pierwszej dekady XXI wieku / red. Marek Reichel - Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa : Nova Sandec, 2009, s. 149-168. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60822-82-1
Nr:
2168307919
rozdział w monografii
44

Autor:
Tadeusz Kudłacz , Konrad Dudzik , Piotr Lityński
Tytuł:
Planistyczne i finansowe instrumenty polskiej polityki regionalnej 2007-2013
Źródło:
Polityka regionalna Polski 2007-2013 : ocena stanu przygotowań, stopnia oraz możliwości na przyszłość / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA2008, s. 7-51
Sygnatura:
NP-1225/Magazyn
Nr:
2163837580
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Ewaluacja w programowaniu regionalnym na przykładzie Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego
Źródło:
Krakowskie Studia Małopolskie. - vol. 12 (2008) , s. 184-204 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168307917
artykuł w czasopiśmie
46

Tytuł:
Ewaluacja w procesie programowania rozwoju regionalnego - aspekt intraregionalny = Evaluation in the Process of Programming the Regional Development - Intraregional Aspect
Źródło:
Polska w Unii Europejskiej / red. Marek Reichel - Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa; Nova Sandec, 2008, s. 47-65. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60822-50-0
Nr:
2168304549
rozdział w monografii
47

Autor:
Piotr Lityński , Marek Reichel
Konferencja:
VI Konferencja Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Ząb/Zakopane, Polska, od 2007-06-18 do 2007-06-19
Tytuł:
Strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie Stryszów jako instrument zarządzania lokalną strefą społeczną = Social Problems Solving Strategy in Stryszów as an Instrument of Managing the Social Sphere
Źródło:
Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumentów / red. Adam NALEPKA - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 200-210. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów ; vol. 6)
ISBN:
83-88421-54-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168277251
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
48

Autor:
Piotr Lityński , Marek Reichel
Tytuł:
Rola Regionalnych Programów Operacyjnych w polityce regionalnej okresu planistycznego UE 2007-2013 na przykładzie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego = The Role of Regional Operational Programmes in Regional Politics during the EU Planning Period in the Years 2007-2013 on the Example of the Regional Operational Programme for Małopolska Voivodship
Źródło:
Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Krzysztof SURÓWKA. - 28, t. 2 (2007) , s. 27-40. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168310323
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
Rola prognozowania społeczno-gospodarczego w podejmowaniu decyzji finansowania rozwoju jednostek terytorialnych (na przykładzie Nowego Sącza) = The Role of Social-economic Forecasts in the Making of Decisions on the Funding of Territorial Units and Their Development - Nowy Sącz
Źródło:
Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Adam RYBARSKI. - 21 (2006) , s. 101-116. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168310309
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
50

Autor:
Piotr Lityński , Marek Reichel
Tytuł:
Alternatywne instrumenty inżynierii finansowej inwestycji jednostek samorządu terytorialnego
Źródło:
Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty) / red. Janusz FUDALIŃSKI - Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2004, s. 129-138. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-88887-48-3
Nr:
2168310291
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
1
Urban Sprawl Risk Delimitation : the Concept for Spatial Planning Policy in Poland / Piotr LITYŃSKI, Artur HOŁUJ // Sustainability. - vol. 12, iss. 7 (2020), s. 1-19. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/7/2637. - ISSN 2071-1050
2
Budżetowe konsekwencje żywiołowego rozprzestrzeniania się miast dla samorządów gminnych = Urban Sprawl and the Budgetary Consequences for Municipal Governments / Piotr LITYŃSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - 346 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 265). - ISBN 978-83-7252-782-0
3
Wybrane problemy współczesnych procesów urbanizacji / Artur HOŁUJ, Piotr LITYŃSKI // W: Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne / red. Dorota JOPEK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - S. 73-81. - ISBN 978-83-7252-785-1
4
Koszty migracji wahadłowych ze strefy podmiejskiej do miasta rdzeniowego ośrodków wojewódzkich = Estimates of the Losses Incurred by the Society Living in the Functional Urban / Piotr LITYŃSKI, Artur HOŁUJ // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 182, cz. 2 (2018), s. 114-162. - Summ.. - Tytuł numeru: Studia nad chaosem przestrzennym. Cz.2, Koszty chaosu przestrzennego. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/123407/edition/107636/content. - ISSN 0079-3507
5
Scenarios of Development of Metropolitan City Housing Market Based on the Example of Cracow = Scenariusze rozwoju rynku mieszkaniowego miasta metropolitalnego na przykładzie Krakowa / Piotr LITYŃSKI // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 1, t. 333 (2018), s. 149-166. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/1651. - ISSN 0208-6018
6
Dysfunkcjonalność przestrzenna obszarów metropolitalnych i jej koszty / Piotr LITYŃSKI // W: Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO'. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2018. - S. 84-93. - ISBN 978-83-7252-764-6
7
The Conceptualization of the Costs Projections of Metropolis' Space Dysfunctionality / Piotr LITYŃSKI // Journal of Economics and Management. - nr 34 (2018), s. 128-146. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/345777/edition/326659/content?ref=desc. - ISSN 1732-1948
8
Metropolitan Urban Sprawl and Mobility : Core City Estimation of Financial Losses due to Commuting = Urban sprawl a mobilność w metropolii : pomiar strat finansowych dojazdów do miasta rdzeniowego / Piotr LITYŃSKI // Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna. - nr 42 (2018), s. 39-48. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/download/16530/16371. - ISSN 2353-1428
9
Projections of Financial Implications of Planning Decisions : an Example of the Cracow Development Strategy Project for 2030 = Szacowanie następstw finansowych decyzji planistycznych : przykład Strategii Rozwoju Krakowa do 2030 roku / Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI // Zarządzanie Publiczne : Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. - nr 3 (39) (2017), s. 291-303. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/10078/. - ISSN 1896-0200
10
Infrastructure Expenditures versus Local Budget Resistance of Communes under the Risk of Urban Sprawl = Odporność budżetów lokalnych na wydatki infrastrukturalne w gminach zagrożonych zjawiskiem urban sprawl / Piotr LITYŃSKI // Barometr Regionalny. - t. 15, nr 1 (2017), s. 33-42. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br47_04litynski.pdf. - ISSN 1644-9398
11
Urban Sprawl Costs : the Valuation of Households' Losses in Poland / Piotr LITYŃSKI, Artur HOŁUJ // Journal of Settlements and Spatial Planning. - vol. 8, no. 1 (2017), s. 11-35. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://geografie.ubbcluj.ro/ccau/jssp/arhiva_1_2017/02JSSP012017.pdf. - ISSN 2069-3419
12
Wpływ niekontrolowanej urbanizacji na obciążenie budżetowe gmin miejskich obszarów funkcjonalnych = The Impact of Uncontrolled Urbanization on Budgetary Burden of Municipalities of the Functional Urban Ares in Poland / Piotr LITYŃSKI // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA. - t. 174 (2017), s. 372-381. - Summ.. - Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/Content/103132/PDF/35_Litynski.pdf?handler=pdf. - ISSN 0079-3507
13
Proces urban sprawl w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym - pomiar i analiza zjawiska / Artur HOŁUJ, Piotr LITYŃSKI // W: Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Aleksander NOWORÓL, Artur HOŁUJ. - Warszawa : CeDeWu.pl, 2016. - S. 147-167. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-830-1
14
Ocena stopnia zjawiska urban sprawl w gminach podmiejskich wybranych polskich miast = The Evaluation of the Urban Sprawl Degree in Suburbs of Selected Polish Cities / Piotr LITYŃSKI // W: Urbanistyka w gospodarowaniu przestrzenią / red. Jan Maciej Chmielewski. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2016. - (Monografie Naukowe / Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Gospodarka Przestrzenna ; t. 10). - S. 43-53. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7814-587-5
15
Szacowanie wartości usprawnień dóbr publicznych metodą wyceny warunkowej na przykładzie obszarów miejskich i podmiejskich Krakowa = Estimating the Value of Improvements of Public Goods Using a Contingent Valuation Method on the Example of Urban and Suburban Areas of Cracow City / Piotr LITYŃSKI // Barometr Regionalny. - t. 14, nr 1 (2016), s. 133-139. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br43_17litynski.pdf. - ISSN 1644-9398
16
The Correlation between Urban Sprawl and the Local Economy in Poland = Povezava med nenačrtnim širjenjem mest in lokalnim gospodarstvom na Poljskem / Piotr LITYŃSKI // Urbani izziv = Urban Challenge. - Vol. 27, nr 2 (2016), s. 3-13, 86-96. - Summ. - Tekst również w języku słoweński. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://urbani-izziv.uirs.si/Portals/uizziv/papers/urbani-izziv-en-2016-27-02-001.pdf#http://urbani-izziv.uirs.si/Portals/uizziv/papers/urbani-izziv-2016-27-02-001.pdf. - ISSN 0353-6483
17
Ramy finansowe dla projektu dokumentu "Strategia Rozwoju Krakowa 2030" : opracowanie wykonane przez zespół Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków - Urzędu Miasta Krakowa / Krzysztof JAKÓBIK, Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - 33 s. : il
18
Następstwa ekonomiczne efektu urban sprawl / Artur HOŁUJ, Piotr LITYŃSKI // W: Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Aleksander NOWORÓL, Artur HOŁUJ. - Warszawa : CeDeWu.pl, 2016. - S. 133-146. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-830-1
19
Profil gospodarstw domowych generujących zjawisko urban sprawl na przykładzie wybranego obszaru Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego = The Profile of Households Generating Urban Sprawl on the Example of a Selected Area of Cracow Metropolitan Area / Piotr LITYŃSKI, Artur HOŁUJ // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. - nr 161 (2015), s. 402-414. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/112260/edition/97527/content. - ISSN 0079-3507
20
Suburban vs. Urban Fringes Entities' Willingness to Pay for Amenities : Empirical Research in Cracow City, Poland / Piotr LITYŃSKI // Journal of Urban and Regional Analysis. - vol. 7, iss. 1 (2015), s. 21-34. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.jurareview.ro/2015_7_1/pag_21_34.pdf. - ISSN 2067-4082
21
Oddziaływanie obwodnic na przestrzeń i gospodarkę małych jednostek osadniczych, przypadek obwodnicy Myślenice-Bysina / Artur HOŁUJ, Piotr LITYŃSKI // W: Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy / red nauk. Tadeusz KUDŁACZ, Artur HOŁUJ. - Warszawa : CeDeWu. Sp. z o.o., 2015. - S. 47-62. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-763-2
22
Conditions and Improvements Impacting Urban Sprawl in Poland / Artur HOŁUJ, Piotr LITYŃSKI // Studia Regionalia / eds. Andrzej Klasik, Tadeusz KUDŁACZ. - vol. 43/44 (2015), s. 83-91. - Summ.. - Tytuł numeru: Integrated Development and Spatial Management of Urban Areas : Polish Experience. - Bibliogr. - ISSN 0860-3375
23
Degree and Features of Urban Sprawl in Selected Largest Polish Cities = Stopień i cechy zjawiska urban sprawl w wybranych największych polskich miastach / Piotr LITYŃSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 402 (2015), s. 184-193. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Polityka ekonomiczna. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/30558/Litynski_Degree_And_Features_Of_Urban_Sprawl_In_Selected_2015.pdf. - ISSN 1899-3192
24
Wycena ekonomicznej wartości udogodnień przestrzennych : przykład Krakowa i okolic = Assessment of the Economic Value of Spatial Amenities : Case of the Cracow City and Its Suburbs / Piotr LITYŃSKI // Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the Polish Association of Environmental and Resource Economists. - nr 3 (54) (2015), s. 94-111. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ekonomiaisrodowisko.pl/uploads/07%20litynski.pdf. - ISSN 0867-8898
25
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. - Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2015. - nr 161. - 528 s. : il. ; 24 cm. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/journal/110389. - ISSN 0079-3507
26
Urban sprawl - uwarunkowania oraz propozycja zmian w Polsce = Urban Sprawl - Conditions and Proposition of Changes in Poland / Artur HOŁUJ, Piotr LITYŃSKI // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. - nr 161 (2015), s. 91-99. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/112200/edition/97467/content. - ISSN 0079-3507
27
Wstęp / Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. - nr 161 (2015), s. 9-10. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/112178/edition/97445/content. - ISSN 0079-3507
28
The Polish Urban Sprawl : an Economic Perspective / Piotr LITYŃSKI, Artur HOŁUJ, Vasile Zotic // Journal of Settlements and Spatial Planning. - vol. 6, no. 2 (2015), s. 95-105. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://geografie.ubbcluj.ro/ccau/jssp/arhiva_2_2015/03JSSP022015.pdf. - ISSN 2069-3419
29
Metodyczne aspekty pomiaru zjawiska urban sprawl = Methodological Aspects of Measuring Urban Sprawl / Piotr LITYŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (942) (2015), s. 39-61. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/515. - ISSN 1898-6447
30
Ekonomiczne konsekwencje przestrzennej decentralizacji i centralizacji miasta na podstawie literatury zagranicznej = The Economic Consequences of Urban Decentralisation and Centralisation in the Light of Foreign Literature / Piotr LITYŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (936) (2014), s. 45-61. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/673. - ISSN 1898-6447
31
Oddziaływanie obwodnic na przestrzeń i gospodarkę małych jednostek osadniczych / Artur HOŁUJ, Piotr LITYŃSKI // W: Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / kier. tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2014), s. 80-121
32
Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów / Jerzy WRONA, Piotr LITYŃSKI // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 3 (60) (2014), s. 26-27. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_3_60_2014_www. - ISSN 1689-7757
33
Ekonomiczne konsekwencje przestrzennej decentralizacji oraz dogęszczania struktury miasta - przegląd literatury zagranicznej / Piotr LITYŃSKI // W: Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2 / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2013), s. 22-53. - Streszcz.
34
Wnioski dla zarządzania rozwojem regionalnym po 2013 r. = The Conclusions for the Process of Managing Regional Development after 2013 / Piotr Lityński // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Anna HARAŃCZYK. - t. 140, cz. 2 (2012), s. 199-212. - Summ.. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/111321/edition/96598/content. - ISSN 0079-3507
35
Analiza pięciu strategii regionalnych województw Polski Zachodniej i problemów stykowych pomiędzy województwami Polski Zachodniej z innymi regionami [on-line] / Tadeusz KUDŁACZ, Piotr Lityński. - Zielona Góra : Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, 2011. - 57 s. - [odczyt: 18.07.2013]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://wrot.umww.pl/wp-content/uploads/2015/09/Analiza-pi%C4%99ciu-strategii-regionalnych-wojew%C3%B3dztw-Polski-Zachodniej-i-problem%C3%B3w-stykowych-pomi%C4%99dzy-wojew%C3%B3dztwam.pdf
36
Od redaktorów / Piotr SERAFIN, Piotr LITYŃSKI // W: Wybrane aspekty rozwoju miast i regionów / red. Piotr SERAFIN, Piotr LITYŃSKI. - Nowy Sącz : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2011. - S. 5-8. - ISBN 978-83-63196-10-3
37
Spójność układu planistycznego województwa małopolskiego / Piotr Lityński // W: Gospodarka regionalna Polski wobec globalnego kryzysu gospodarczego / red. nauk. Zbigniew Strzelecki. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2011. - S. 515-538. - ISBN 978-83-7378-681-3
38
Rola ewaluacji instrumentów planistycznych w zarządzaniu rozwojem województwa małopolskiego / Piotr Lityński // W: Polska gospodarka u progu II dekady XXI wieku : wybrane problemy poziomu krajowego i regionalnego / red. Marek Reichel. - Nowy Sącz : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2011. - S. 100-130. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63196-00-4
39
Wybrane aspekty rozwoju miast i regionów / red. Piotr SERAFIN, Piotr LITYŃSKI. - Nowy Sącz : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2011. - 230 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISBN 978-83-63196-10-3
40
Planistyczne instrumenty zarządzania rozwojem regionalnym na przykładzie województwa małopolskiego = Planning Instruments of Managing the Regional Development on the Example of the Małopolska Region / Piotr Lityński ; Promotor: Tadeusz KUDŁACZ. - Kraków, 2010. - 327 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Dostępna także na CD. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200001854
41
Od redaktora / Piotr Lityński // W: Marketing terytorialny w rozwoju miast i regionów / red. Piotr Lityński. - Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2009. - S. 4-6. - ISBN 978-83-60822-66-1
42
Marketing terytorialny w rozwoju miast i regionów / red. Piotr Lityński. - Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2009. - 152 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 978-83-60822-66-1
43
Wykorzystanie wyników ewaluacji programów publicznych na przykładzie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MROP) = Using the Outcomes of Public Programmes Evaluation on the Basis of the Małopolska Regional Operational Programme (MROP) / Piotr Lityński // W: Polska gospodarka pierwszej dekady XXI wieku / red. Marek Reichel. - Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa : Nova Sandec, 2009. - S. 149-168. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60822-82-1
44
Planistyczne i finansowe instrumenty polskiej polityki regionalnej 2007-2013 / Tadeusz KUDŁACZ, Konrad Dudzik, Piotr Lityński // W: Polityka regionalna Polski 2007-2013 : ocena stanu przygotowań, stopnia oraz możliwości na przyszłość / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - (2008), s. 7-51
45
Ewaluacja w programowaniu regionalnym na przykładzie Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego / Piotr Lityński // Krakowskie Studia Małopolskie. - vol. 12 (2008), s. 184-204. - Bibliogr. - ISSN 1643-6911
46
Ewaluacja w procesie programowania rozwoju regionalnego - aspekt intraregionalny = Evaluation in the Process of Programming the Regional Development - Intraregional Aspect / Piotr Lityński // W: Polska w Unii Europejskiej / red. Marek Reichel. - Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa; Nova Sandec, 2008. - S. 47-65. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60822-50-0
47
Strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie Stryszów jako instrument zarządzania lokalną strefą społeczną = Social Problems Solving Strategy in Stryszów as an Instrument of Managing the Social Sphere / Piotr LITYŃSKI, Marek Reichel // W: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumentów / red. Adam NALEPKA. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów, ISSN 2543-5396 ; vol. 6). - S. 200-210. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88421-54-9. - Pełny tekst: https://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol6.pdf
48
Rola Regionalnych Programów Operacyjnych w polityce regionalnej okresu planistycznego UE 2007-2013 na przykładzie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego = The Role of Regional Operational Programmes in Regional Politics during the EU Planning Period in the Years 2007-2013 on the Example of the Regional Operational Programme for Małopolska Voivodship / Piotr Lityński, Marek Reichel // Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Krzysztof SURÓWKA. - 28, t. 2 (2007), s. 27-40. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
49
Rola prognozowania społeczno-gospodarczego w podejmowaniu decyzji finansowania rozwoju jednostek terytorialnych (na przykładzie Nowego Sącza) = The Role of Social-economic Forecasts in the Making of Decisions on the Funding of Territorial Units and Their Development - Nowy Sącz / Piotr Lityński // Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Adam RYBARSKI. - 21 (2006), s. 101-116. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
50
Alternatywne instrumenty inżynierii finansowej inwestycji jednostek samorządu terytorialnego / Piotr Lityński, Marek Reichel // W: Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty) / red. Janusz FUDALIŃSKI. - Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2004. - S. 129-138. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-88887-48-3
1
Lityński P., Hołuj A., (2020), Urban Sprawl Risk Delimitation : the Concept for Spatial Planning Policy in Poland, "Sustainability", vol. 12, iss. 7, s. 1-19; https://www.mdpi.com/2071-1050/12/7/2637
2
Lityński P., (2019), Budżetowe konsekwencje żywiołowego rozprzestrzeniania się miast dla samorządów gminnych, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 265), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 346 s.
3
Hołuj A., Lityński P., (2019), Wybrane problemy współczesnych procesów urbanizacji. [W:] Jopek D. (red.), Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 73-81.
4
Lityński P., Hołuj A., (2018), Koszty migracji wahadłowych ze strefy podmiejskiej do miasta rdzeniowego ośrodków wojewódzkich, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", t. 182, cz. 2, s. 114-162; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/123407/edition/107636/content
5
Lityński P., (2018), Scenarios of Development of Metropolitan City Housing Market Based on the Example of Cracow, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", vol. 1, t. 333, s. 149-166; https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/1651
6
Lityński P., (2018), Dysfunkcjonalność przestrzenna obszarów metropolitalnych i jej koszty. [W:] Kudłacz T., Musiał-Malago' M. (red.), Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 84-93.
7
Lityński P., (2018), The Conceptualization of the Costs Projections of Metropolis' Space Dysfunctionality, "Journal of Economics and Management", nr 34, s. 128-146; https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/345777/edition/326659/content?ref=desc
8
Lityński P., (2018), Metropolitan Urban Sprawl and Mobility : Core City Estimation of Financial Losses due to Commuting, "Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna", nr 42, s. 39-48; https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/download/16530/16371
9
Kudłacz T., Lityński P., (2017), Projections of Financial Implications of Planning Decisions : an Example of the Cracow Development Strategy Project for 2030, "Zarządzanie Publiczne : Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego", nr 3 (39), s. 291-303; http://www.ejournals.eu/pliki/art/10078/
10
Lityński P., (2017), Infrastructure Expenditures versus Local Budget Resistance of Communes under the Risk of Urban Sprawl, "Barometr Regionalny", t. 15, nr 1, s. 33-42; http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br47_04litynski.pdf
11
Lityński P., Hołuj A., (2017), Urban Sprawl Costs : the Valuation of Households' Losses in Poland, "Journal of Settlements and Spatial Planning", vol. 8, no. 1, s. 11-35; http://geografie.ubbcluj.ro/ccau/jssp/arhiva_1_2017/02JSSP012017.pdf
12
Lityński P., (2017), Wpływ niekontrolowanej urbanizacji na obciążenie budżetowe gmin miejskich obszarów funkcjonalnych, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", t. 174, s. 372-381; http://journals.pan.pl/Content/103132/PDF/35_Litynski.pdf?handler=pdf
13
Hołuj A., Lityński P., (2016), Proces urban sprawl w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym - pomiar i analiza zjawiska. [W:] Noworól A., Hołuj A. (red.), Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, Warszawa : CeDeWu.pl, s. 147-167.
14
Lityński P., (2016), Ocena stopnia zjawiska urban sprawl w gminach podmiejskich wybranych polskich miast. [W:] Chmielewski (red.), Urbanistyka w gospodarowaniu przestrzenią, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, s. 43-53.
15
Lityński P., (2016), Szacowanie wartości usprawnień dóbr publicznych metodą wyceny warunkowej na przykładzie obszarów miejskich i podmiejskich Krakowa, "Barometr Regionalny", t. 14, nr 1, s. 133-139; http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br43_17litynski.pdf
16
Lityński P., (2016), The Correlation between Urban Sprawl and the Local Economy in Poland, "Urbani izziv", Vol. 27, nr 2, s. 3-13, 86-96; http://urbani-izziv.uirs.si/Portals/uizziv/papers/urbani-izziv-en-2016-27-02-001.pdf#http://urbani-izziv.uirs.si/Portals/uizziv/papers/urbani-izziv-2016-27-02-001.pdf
17
Jakóbik K., Kudłacz T., Lityński P., (2016), Ramy finansowe dla projektu dokumentu "Strategia Rozwoju Krakowa 2030": opracowanie wykonane przez zespół Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków - Urzędu Miasta Krakowa, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 33 s.
18
Hołuj A., Lityński P., (2016), Następstwa ekonomiczne efektu urban sprawl. [W:] Noworól A., Hołuj A. (red.), Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, Warszawa : CeDeWu.pl, s. 133-146.
19
Lityński P., Hołuj A., (2015), Profil gospodarstw domowych generujących zjawisko urban sprawl na przykładzie wybranego obszaru Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", nr 161, s. 402-414; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/112260/edition/97527/content
20
Lityński P., (2015), Suburban vs. Urban Fringes Entities' Willingness to Pay for Amenities : Empirical Research in Cracow City, Poland, "Journal of Urban and Regional Analysis", vol. 7, iss. 1, s. 21-34; http://www.jurareview.ro/2015_7_1/pag_21_34.pdf
21
Hołuj A., Lityński P., (2015), Oddziaływanie obwodnic na przestrzeń i gospodarkę małych jednostek osadniczych, przypadek obwodnicy Myślenice-Bysina. [W:] Kudłacz T., Hołuj A. (red.), Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy, Warszawa : CeDeWu. Sp. z o.o., s. 47-62.
22
Hołuj A., Lityński P., (2015), Conditions and Improvements Impacting Urban Sprawl in Poland, "Studia Regionalia", vol. 43/44, s. 83-91.
23
Lityński P., (2015), Degree and Features of Urban Sprawl in Selected Largest Polish Cities, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 402, s. 184-193; http://www.dbc.wroc.pl/Content/30558/Litynski_Degree_And_Features_Of_Urban_Sprawl_In_Selected_2015.pdf
24
Lityński P., (2015), Wycena ekonomicznej wartości udogodnień przestrzennych : przykład Krakowa i okolic, "Ekonomia i Środowisko", nr 3 (54), s. 94-111; http://www.ekonomiaisrodowisko.pl/uploads/07%20litynski.pdf
25
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2015. - nr 161. - 528 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. - 0079-3507
26
Hołuj A., Lityński P., (2015), Urban sprawl - uwarunkowania oraz propozycja zmian w Polsce, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", nr 161, s. 91-99; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/112200/edition/97467/content
27
Kudłacz T., Lityński P., (2015), Wstęp. [W:] Kudłacz T., Lityński P. (red.), Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, s. 9-10.
28
Lityński P., Hołuj A., Zotic V., (2015), The Polish Urban Sprawl : an Economic Perspective, "Journal of Settlements and Spatial Planning", vol. 6, no. 2, s. 95-105; http://geografie.ubbcluj.ro/ccau/jssp/arhiva_2_2015/03JSSP022015.pdf
29
Lityński P., (2015), Metodyczne aspekty pomiaru zjawiska urban sprawl, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 6 (942), s. 39-61; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/515
30
Lityński P., (2014), Ekonomiczne konsekwencje przestrzennej decentralizacji i centralizacji miasta na podstawie literatury zagranicznej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 12 (936), s. 45-61; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/673
31
Hołuj A., Lityński P., (2014), Oddziaływanie obwodnic na przestrzeń i gospodarkę małych jednostek osadniczych. [W:] Kudłacz T. (kierownik tematu), Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego, s. 80-121.
32
Wrona J., Lityński P., (2014), Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów, "Kurier UEK", nr 3 (60), s. 26-27; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_3_60_2014_www
33
Lityński P., (2013), Ekonomiczne konsekwencje przestrzennej decentralizacji oraz dogęszczania struktury miasta - przegląd literatury zagranicznej. [W:] Kudłacz T. (kierownik tematu), Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2, s. 22-53.
34
Lityński P., (2012), Wnioski dla zarządzania rozwojem regionalnym po 2013 r., "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", t. 140, cz. 2, s. 199-212; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/111321/edition/96598/content
35
Kudłacz T., Lityński P., (2011), Analiza pięciu strategii regionalnych województw Polski Zachodniej i problemów stykowych pomiędzy województwami Polski Zachodniej z innymi regionami, [on-line], Zielona Góra : Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, 57 s.
36
Serafin P., Lityński P., (2011), Od redaktorów. [W:] Serafin P., Lityński P. (red.), Wybrane aspekty rozwoju miast i regionów, Nowy Sącz : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, s. 5-8.
37
Lityński P., (2011), Spójność układu planistycznego województwa małopolskiego. [W:] Strzelecki Z. (red.), Gospodarka regionalna Polski wobec globalnego kryzysu gospodarczego, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, s. 515-538.
38
Lityński P., (2011), Rola ewaluacji instrumentów planistycznych w zarządzaniu rozwojem województwa małopolskiego. [W:] Reichel M. (red.), Polska gospodarka u progu II dekady XXI wieku : wybrane problemy poziomu krajowego i regionalnego, Nowy Sącz : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, s. 100-130.
39
Serafin P., Lityński P. (red.), (2011), Wybrane aspekty rozwoju miast i regionów, Nowy Sącz : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 230 s.
40
Lityński P., (2010), Planistyczne instrumenty zarządzania rozwojem regionalnym na przykładzie województwa małopolskiego, Prom. Kudłacz T., Kraków : , 327 k.
41
Lityński P., (2009), Od redaktora. [W:] Lityński P. (red.), Marketing terytorialny w rozwoju miast i regionów, Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 4-6.
42
Lityński P. (red.), (2009), Marketing terytorialny w rozwoju miast i regionów, Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 152 s.
43
Lityński P., (2009), Wykorzystanie wyników ewaluacji programów publicznych na przykładzie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MROP). [W:] Reichel M. (red.), Polska gospodarka pierwszej dekady XXI wieku, Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa : Nova Sandec, s. 149-168.
44
Kudłacz T., Dudzik K., Lityński P., (2008), Planistyczne i finansowe instrumenty polskiej polityki regionalnej 2007-2013. [W:] Szymla Z. (kierownik tematu), Polityka regionalna Polski 2007-2013 : ocena stanu przygotowań, stopnia oraz możliwości na przyszłość, s. 7-51.
45
Lityński P., (2008), Ewaluacja w programowaniu regionalnym na przykładzie Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego, "Krakowskie Studia Małopolskie", vol. 12, s. 184-204.
46
Lityński P., (2008), Ewaluacja w procesie programowania rozwoju regionalnego - aspekt intraregionalny. [W:] Reichel M. (red.), Polska w Unii Europejskiej, Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa : Nova Sandec, s. 47-65.
47
Lityński P., Reichel M., (2007), Strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie Stryszów jako instrument zarządzania lokalną strefą społeczną. [W:] Nalepka A. (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumentów (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów; vol. 6), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu, s. 200-210.
48
Lityński P., Reichel M., (2007), Rola Regionalnych Programów Operacyjnych w polityce regionalnej okresu planistycznego UE 2007-2013 na przykładzie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, "Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu", 28, t. 2, s. 27-40.
49
Lityński P., (2006), Rola prognozowania społeczno-gospodarczego w podejmowaniu decyzji finansowania rozwoju jednostek terytorialnych (na przykładzie Nowego Sącza), "Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu", 21, s. 101-116.
50
Lityński P., Reichel M., (2004), Alternatywne instrumenty inżynierii finansowej inwestycji jednostek samorządu terytorialnego. [W:] Fudaliński J. (red.), Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty), Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 129-138.
1
@article{UEK:2168345368,
author = "Piotr Lityński and Artur Hołuj",
title = "Urban Sprawl Risk Delimitation : the Concept for Spatial Planning Policy in Poland",
journal = "Sustainability",
number = "vol. 12, iss. 7",
pages = "1-19",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/su12072637},
url = {https://www.mdpi.com/2071-1050/12/7/2637},
}
2
@book{UEK:2168336731,
author = "Piotr Lityński",
title = "Budżetowe konsekwencje żywiołowego rozprzestrzeniania się miast dla samorządów gminnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-782-0",
}
3
@inbook{UEK:2168338707,
author = "Artur Hołuj and Piotr Lityński",
title = "Wybrane problemy współczesnych procesów urbanizacji",
booktitle = "Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne",
pages = "73-81",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-785-1",
}
4
@article{UEK:2168325897,
author = "Piotr Lityński and Artur Hołuj",
title = "Koszty migracji wahadłowych ze strefy podmiejskiej do miasta rdzeniowego ośrodków wojewódzkich",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "t. 182, cz. 2",
pages = "114-162",
year = "2018",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/123407/edition/107636/content},
}
5
@article{UEK:2168323265,
author = "Piotr Lityński",
title = "Scenarios of Development of Metropolitan City Housing Market Based on the Example of Cracow",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "vol. 1, t. 333",
pages = "149-166",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.18778/0208-6018.333.10},
url = {https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/1651},
}
6
@inbook{UEK:2168328077,
author = "Piotr Lityński",
title = "Dysfunkcjonalność przestrzenna obszarów metropolitalnych i jej koszty",
booktitle = "Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego",
pages = "84-93",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-7252-764-6",
}
7
@article{UEK:2168328585,
author = "Piotr Lityński",
title = "The Conceptualization of the Costs Projections of Metropolis' Space Dysfunctionality",
journal = "Journal of Economics and Management",
number = "34",
pages = "128-146",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.22367/jem.2018.34.06},
url = {https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/345777/edition/326659/content?ref=desc},
}
8
@article{UEK:2168329327,
author = "Piotr Lityński",
title = "Metropolitan Urban Sprawl and Mobility : Core City Estimation of Financial Losses due to Commuting",
journal = "Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna",
number = "42",
pages = "39-48",
year = "2018",
url = {https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/download/16530/16371},
}
9
@article{UEK:2168318951,
author = "Tadeusz Kudłacz and Piotr Lityński",
title = "Projections of Financial Implications of Planning Decisions : an Example of the Cracow Development Strategy Project for 2030",
journal = "Zarządzanie Publiczne : Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego",
number = "3 (39)",
pages = "291-303",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.4467/20843968ZP.16.023.7238},
url = {http://www.ejournals.eu/pliki/art/10078/},
}
10
@article{UEK:2168315219,
author = "Piotr Lityński",
title = "Infrastructure Expenditures versus Local Budget Resistance of Communes under the Risk of Urban Sprawl",
journal = "Barometr Regionalny",
number = "t. 15, 1",
pages = "33-42",
year = "2017",
url = {http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br47_04litynski.pdf},
}
11
@article{UEK:2168315671,
author = "Piotr Lityński and Artur Hołuj",
title = "Urban Sprawl Costs : the Valuation of Households' Losses in Poland",
journal = "Journal of Settlements and Spatial Planning",
number = "vol. 8, no. 1",
pages = "11-35",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.24193/JSSP.2017.1.02},
url = {http://geografie.ubbcluj.ro/ccau/jssp/arhiva_1_2017/02JSSP012017.pdf},
}
12
@article{UEK:2168316421,
author = "Piotr Lityński",
title = "Wpływ niekontrolowanej urbanizacji na obciążenie budżetowe gmin miejskich obszarów funkcjonalnych",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "t. 174",
pages = "372-381",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.24425/118548},
url = {http://journals.pan.pl/Content/103132/PDF/35_Litynski.pdf?handler=pdf},
}
13
@inbook{UEK:2168305777,
author = "Artur Hołuj and Piotr Lityński",
title = "Proces urban sprawl w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym - pomiar i analiza zjawiska",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego",
pages = "147-167",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu.pl",
year = "2016",
isbn = "978-83-7556-830-1",
}
14
@inbook{UEK:2168313377,
author = "Piotr Lityński",
title = "Ocena stopnia zjawiska urban sprawl w gminach podmiejskich wybranych polskich miast",
booktitle = "Urbanistyka w gospodarowaniu przestrzenią",
pages = "43-53",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-7814-587-5",
}
15
@article{UEK:2168308533,
author = "Piotr Lityński",
title = "Szacowanie wartości usprawnień dóbr publicznych metodą wyceny warunkowej na przykładzie obszarów miejskich i podmiejskich Krakowa",
journal = "Barometr Regionalny",
number = "t. 14, 1",
pages = "133-139",
year = "2016",
url = {http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br43_17litynski.pdf},
}
16
@article{UEK:2168310521,
author = "Piotr Lityński",
title = "The Correlation between Urban Sprawl and the Local Economy in Poland",
journal = "Urbani izziv",
number = "Vol. 27, 2",
pages = "3-13, 86-96",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.5379/urbani-izziv-en-2016-27-02-001},
url = {http://urbani-izziv.uirs.si/Portals/uizziv/papers/urbani-izziv-en-2016-27-02-001.pdf#http://urbani-izziv.uirs.si/Portals/uizziv/papers/urbani-izziv-2016-27-02-001.pdf},
}
17
@misc{UEK:2168333731,
author = "Krzysztof Jakóbik and Tadeusz Kudłacz and Piotr Lityński",
title = "Ramy finansowe dla projektu dokumentu Strategia Rozwoju Krakowa 2030 : opracowanie wykonane przez zespół Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków - Urzędu Miasta Krakowa",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
}
18
@inbook{UEK:2168305775,
author = "Artur Hołuj and Piotr Lityński",
title = "Następstwa ekonomiczne efektu urban sprawl",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego",
pages = "133-146",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu.pl",
year = "2016",
isbn = "978-83-7556-830-1",
}
19
@article{UEK:2168297133,
author = "Piotr Lityński and Artur Hołuj",
title = "Profil gospodarstw domowych generujących zjawisko urban sprawl na przykładzie wybranego obszaru Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "161",
pages = "402-414",
adress = "",
year = "2015",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/112260/edition/97527/content},
}
20
@article{UEK:2168298469,
author = "Piotr Lityński",
title = "Suburban vs. Urban Fringes Entities' Willingness to Pay for Amenities : Empirical Research in Cracow City, Poland",
journal = "Journal of Urban and Regional Analysis",
number = "vol. 7, iss. 1",
pages = "21-34",
year = "2015",
url = {http://www.jurareview.ro/2015_7_1/pag_21_34.pdf},
}
21
@inbook{UEK:2168296527,
author = "Artur Hołuj and Piotr Lityński",
title = "Oddziaływanie obwodnic na przestrzeń i gospodarkę małych jednostek osadniczych, przypadek obwodnicy Myślenice-Bysina",
booktitle = "Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy",
pages = "47-62",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2015",
isbn = "978-83-7556-763-2",
}
22
@article{UEK:2168303999,
author = "Artur Hołuj and Piotr Lityński",
title = "Conditions and Improvements Impacting Urban Sprawl in Poland",
journal = "Studia Regionalia",
number = "vol. 43/44",
pages = "83-91",
year = "2015",
}
23
@article{UEK:2168298591,
author = "Piotr Lityński",
title = "Degree and Features of Urban Sprawl in Selected Largest Polish Cities",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "402",
pages = "184-193",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.402.18},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/30558/Litynski_Degree_And_Features_Of_Urban_Sprawl_In_Selected_2015.pdf},
}
24
@article{UEK:2168298569,
author = "Piotr Lityński",
title = "Wycena ekonomicznej wartości udogodnień przestrzennych : przykład Krakowa i okolic",
journal = "Ekonomia i Środowisko",
number = "3 (54)",
pages = "94-111",
year = "2015",
url = {http://www.ekonomiaisrodowisko.pl/uploads/07%20litynski.pdf},
}
25
@misc{UEK:2168296933,
title = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
editor = Kudłacz Tadeusz,
editor = Lityński Piotr,
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Akademia Nauk",
year = "2015",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/journal/110389},
}
26
@article{UEK:2168297121,
author = "Artur Hołuj and Piotr Lityński",
title = "Urban sprawl - uwarunkowania oraz propozycja zmian w Polsce",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "161",
pages = "91-99",
adress = "",
year = "2015",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/112200/edition/97467/content},
}
27
@misc{UEK:2168296975,
author = "Tadeusz Kudłacz and Piotr Lityński",
title = "Wstęp",
booktitle = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "161",
pages = "9-10",
adress = "",
year = "2015",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/112178/edition/97445/content},
}
28
@article{UEK:2168299777,
author = "Piotr Lityński and Artur Hołuj and Vasile Zotic",
title = "The Polish Urban Sprawl : an Economic Perspective",
journal = "Journal of Settlements and Spatial Planning",
number = "vol. 6, no. 2",
pages = "95-105",
year = "2015",
url = {http://geografie.ubbcluj.ro/ccau/jssp/arhiva_2_2015/03JSSP022015.pdf},
}
29
@article{UEK:2168298073,
author = "Piotr Lityński",
title = "Metodyczne aspekty pomiaru zjawiska urban sprawl",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "6 (942)",
pages = "39-61",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0942.0603},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/515},
}
30
@article{UEK:2168295123,
author = "Piotr Lityński",
title = "Ekonomiczne konsekwencje przestrzennej decentralizacji i centralizacji miasta na podstawie literatury zagranicznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "12 (936)",
pages = "45-61",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0936.1204},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/673},
}
31
@unpublished{UEK:2168301783,
author = "Artur Hołuj and Piotr Lityński",
title = "Oddziaływanie obwodnic na przestrzeń i gospodarkę małych jednostek osadniczych",
booktitle = "Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego",
pages = "80-121",
year = "2014",
}
32
@article{UEK:2168291135,
author = "Jerzy Wrona and Piotr Lityński",
title = "Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów",
journal = "Kurier UEK",
number = "3 (60)",
pages = "26-27",
year = "2014",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_3_60_2014_www},
}
33
@unpublished{UEK:2168290251,
author = "Piotr Lityński",
title = "Ekonomiczne konsekwencje przestrzennej decentralizacji oraz dogęszczania struktury miasta - przegląd literatury zagranicznej",
booktitle = "Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2",
pages = "22-53",
year = "2013",
}
34
@article{UEK:2168267464,
author = "Piotr Lityński",
title = "Wnioski dla zarządzania rozwojem regionalnym po 2013 r.",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "t. 140, cz. 2",
pages = "199-212",
year = "2012",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/111321/edition/96598/content},
}
35
@misc{UEK:2168257842,
author = "Tadeusz Kudłacz and Piotr Lityński",
title = "Analiza pięciu strategii regionalnych województw Polski Zachodniej i problemów stykowych pomiędzy województwami Polski Zachodniej z innymi regionami",
adress = "Zielona Góra",
publisher = "Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego",
year = "2011",
url = {https://wrot.umww.pl/wp-content/uploads/2015/09/Analiza-pi%C4%99ciu-strategii-regionalnych-wojew%C3%B3dztw-Polski-Zachodniej-i-problem%C3%B3w-stykowych-pomi%C4%99dzy-wojew%C3%B3dztwam.pdf},
}
36
@misc{UEK:2168340459,
author = "Piotr Serafin and Piotr Lityński",
title = "Od redaktorów",
booktitle = "Wybrane aspekty rozwoju miast i regionów",
pages = "5-8",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej",
year = "2011",
isbn = "978-83-63196-10-3",
}
37
@inbook{UEK:2168257844,
author = "Piotr Lityński",
title = "Spójność układu planistycznego województwa małopolskiego",
booktitle = "Gospodarka regionalna Polski wobec globalnego kryzysu gospodarczego",
pages = "515-538",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza",
year = "2011",
isbn = "978-83-7378-681-3",
}
38
@inbook{UEK:2168304685,
author = "Piotr Lityński",
title = "Rola ewaluacji instrumentów planistycznych w zarządzaniu rozwojem województwa małopolskiego",
booktitle = "Polska gospodarka u progu II dekady XXI wieku : wybrane problemy poziomu krajowego i regionalnego",
pages = "100-130",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej",
year = "2011",
isbn = "978-83-63196-00-4",
}
39
@book{UEK:2168340457,
title = "Wybrane aspekty rozwoju miast i regionów",
editor = Serafin Piotr,
editor = Lityński Piotr,
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej",
year = "2011",
isbn = "978-83-63196-10-3",
}
40
@unpublished{UEK:51661,
author = "Piotr Lityński",
title = "Planistyczne instrumenty zarządzania rozwojem regionalnym na przykładzie województwa małopolskiego",
adress = "Kraków",
year = "2010",
url = {http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200001854},
}
41
@misc{UEK:2168333991,
author = "Piotr Lityński",
title = "Od redaktora",
booktitle = "Marketing terytorialny w rozwoju miast i regionów",
pages = "4-6",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa",
year = "2009",
isbn = "978-83-60822-66-1",
}
42
@book{UEK:2168333987,
title = "Marketing terytorialny w rozwoju miast i regionów",
editor = Lityński Piotr,
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa",
year = "2009",
isbn = "978-83-60822-66-1",
}
43
@inbook{UEK:2168307919,
author = "Piotr Lityński",
title = "Wykorzystanie wyników ewaluacji programów publicznych na przykładzie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MROP)",
booktitle = "Polska gospodarka pierwszej dekady XXI wieku",
pages = "149-168",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa : Nova Sandec",
year = "2009",
isbn = "978-83-60822-82-1",
}
44
@unpublished{UEK:2163837580,
author = "Tadeusz Kudłacz and Konrad Dudzik and Piotr Lityński",
title = "Planistyczne i finansowe instrumenty polskiej polityki regionalnej 2007-2013",
booktitle = "Polityka regionalna Polski 2007-2013 : ocena stanu przygotowań, stopnia oraz możliwości na przyszłość",
pages = "7-51",
year = "2008",
}
45
@article{UEK:2168307917,
author = "Piotr Lityński",
title = "Ewaluacja w programowaniu regionalnym na przykładzie Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego",
journal = "Krakowskie Studia Małopolskie",
number = "vol. 12",
pages = "184-204",
year = "2008",
url = {},
}
46
@inbook{UEK:2168304549,
author = "Piotr Lityński",
title = "Ewaluacja w procesie programowania rozwoju regionalnego - aspekt intraregionalny",
booktitle = "Polska w Unii Europejskiej",
pages = "47-65",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa; Nova Sandec",
year = "2008",
isbn = "978-83-60822-50-0",
}
47
@inbook{UEK:2168277251,
author = "Piotr Lityński and Marek Reichel",
title = "Strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie Stryszów jako instrument zarządzania lokalną strefą społeczną",
booktitle = "Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumentów",
pages = "200-210",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu",
year = "2007",
url = {https://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol6.pdf},
issn = "2543-5396",
isbn = "83-88421-54-9",
}
48
@article{UEK:2168310323,
author = "Piotr Lityński and Marek Reichel",
title = "Rola Regionalnych Programów Operacyjnych w polityce regionalnej okresu planistycznego UE 2007-2013 na przykładzie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego",
journal = "Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu",
number = "28, t. 2",
pages = "27-40",
year = "2007",
}
49
@article{UEK:2168310309,
author = "Piotr Lityński",
title = "Rola prognozowania społeczno-gospodarczego w podejmowaniu decyzji finansowania rozwoju jednostek terytorialnych (na przykładzie Nowego Sącza)",
journal = "Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu",
number = "21",
pages = "101-116",
year = "2006",
}
50
@inbook{UEK:2168310291,
author = "Piotr Lityński and Marek Reichel",
title = "Alternatywne instrumenty inżynierii finansowej inwestycji jednostek samorządu terytorialnego",
booktitle = "Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty)",
pages = "129-138",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa",
year = "2004",
isbn = "83-88887-48-3",
}