Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Polynuclearity as a Spatial Measure of Urban Sprawl : Testing the Percentiles Approach
Źródło:
Land. - vol. 10, iss. 7 (2021) , s. 1-17. - Tytuł numeru: Landscape Ecology - Bibliogr.
Program badawczy:
This research was funded by the National Science Centre, Poland; grant no. UMO-2016/23/D/HS4/02961, ("Financial Mechanisms in the Economy Resulting from the Phenomenon of Urban Sprawl"); The publication was also co-financed from the subsidy granted to the Cracow University of Economics, Poland.
Lista 2019:
70.00 pkt
:
:
Nr:
2168356868
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Macroeconomic Perspective on Urban Sprawl : a Multidimensional Approach in Poland
Źródło:
Land. - vol. 10, iss. 2 (2021) , s. 1-19. - Tytuł numeru: The Legal, Administrative and Managing Framework for Spatial Policy, Planning and Land-Use : Interdependence, Barriers and Directions of Change - Bibliogr.
Program badawczy:
This research was funded by the National Science Centre, Poland; grant no. UMO-2016/23/D/HS4/02961, ("Financial Mechanisms in the Economy Resulting from the Phenomenon ofUrban Sprawl") and Cracow University of Economics, Poland, POTENTIAL Program No.52/GGR/2020/POT.("Cities, suburbs and peripheries in the theory and in the empirical studies").
Lista 2019:
70.00 pkt
:
:
Nr:
2168352782
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Microeconomic Consequences of Urban Sprawl : a Quasi-Experimental Research on Household Budgets in Poland
Źródło:
European Research Studies Journal. - vol. 24, spec. iss. 1 (2021) , s. 248-268. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This work was supported by the National Science Centre, Poland under Grant no. UMO-2016/23/D/HS4/02961, ("Financial Mechanisms in the Economy Resulting from the Phenomenon of Urban Sprawl"). Spatial data: Central Center for Geodetic and Cartographic Documentation, Poland - license DIO.7211.511.2017_PL_N. Statistical data: Central Statistical Office, Poland - contract 7/GUS-DI01.601.97.2018MK
Lista 2019:
100.00 pkt
Nr:
2168354214
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Business Urban Sprawl : a Financial Evaluation of Enterprises in Poland
Źródło:
Journal of Settlements and Spatial Planning. - Special Issue no. 11 (2021) , s. 5-13. - Tytuł numeru: Cities, Suburbs and Peripheries in Theory and Empirical Research - Bibliogr.
Program badawczy:
This work was supported by the National Science Centre, Poland under Grant no. UMO2016/23/D/HS4/02961, ("Financial Mechanisms in the Economy Resulting from the Phenomenon of Urban Sprawl").
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168358608
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
The Intensity of Urban Sprawl in Poland
Źródło:
ISPRS International Journal of Geo-Information. - vol. 10, iss. 2 (2021) , s. 1-20. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This research was funded by the National Science Centre, Poland under Grant no. UMO-2016/23/D/HS4/02961, ("Financial Mechanisms in the Economy Resulting from the Phenomenon of Urban Sprawl").
Lista 2019:
70.00 pkt
:
:
Nr:
2168353538
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Urban Sprawl Risk Delimitation : the Concept for Spatial Planning Policy in Poland
Źródło:
Sustainability. - vol. 12, iss. 7 (2020) , s. 1-19. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This research was funded by the National Science Centre, Poland; grant no. UMO-2016/23/D/HS4/02961, ("Financial Mechanisms in the Economy Resulting from the Phenomenon of Urban Sprawl").
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168345368
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
The Fiscal Impact of Urban Morphology Dynamics
Źródło:
City and Countryside - Identity and Space in the 21st Century : the Complexity of Mutual Interactions in the Peri-urban Interface / eds. Aleksander NOWORÓL, Dorota JOPEK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020, s. 62-73
ISBN:
978-83-7252-822-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168351936
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Jubileusz 80-tych urodzin prof. zw. dr. hab. Zygmunta Szymli
Źródło:
Kurier UEK2020. - nr 3 (85), s. 37-41. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168351372
varia
9

Tytuł:
Urban Sprawl of Poznań : Morphological and Microeconomic Profile = Żywiołowe rozprzestrzenianie się Poznania : profil morfologiczny i mikroekonomiczny
Źródło:
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna. - nr 52 (2020) , s. 81-99. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This work was supported by the National Science Centre, Poland under Grant no. UMO-2016/23/D/HS4/02961 ("Financial Mechanisms in the Economy Resulting from the Phenomenon of Urban Sprawl"). Spatial data were generated at the Central Center for Geodetic and Cartographic Documentation, Poland - license DIO.7211.511.2017_PL_N. Statistical data were purchased from the Central Statistical Office, Poland - contract 7/GUS-DI01.601.97.2018MK.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168355036
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Budżetowe konsekwencje żywiołowego rozprzestrzeniania się miast dla samorządów gminnych = Urban Sprawl and the Budgetary Consequences for Municipal Governments
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019
Opis fizyczny:
346 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 265)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja powstała w ramach projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (UMO-2016/23/D/HS4/02961) Mechanizmy finansowe w gospodarce wynikające ze zjawiska urban sprawl.
ISBN:
978-83-7252-782-0
Poziom I:
100.00 pkt
Nr:
2168336731
monografia
11

Tytuł:
Wybrane problemy współczesnych procesów urbanizacji
Źródło:
Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne / red. Dorota JOPEK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 73-81
ISBN:
978-83-7252-785-1
Nr:
2168338707
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
The Conceptualization of the Costs Projections of Metropolis' Space Dysfunctionality
Źródło:
Journal of Economics and Management. - nr 34 (2018) , s. 128-146. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168328585
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Scenarios of Development of Metropolitan City Housing Market Based on the Example of Cracow = Scenariusze rozwoju rynku mieszkaniowego miasta metropolitalnego na przykładzie Krakowa
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 1, t. 333 (2018) , s. 149-166. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168323265
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Metropolitan Urban Sprawl and Mobility : Core City Estimation of Financial Losses due to Commuting = Urban sprawl a mobilność w metropolii : pomiar strat finansowych dojazdów do miasta rdzeniowego
Źródło:
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna. - nr 42 (2018) , s. 39-48. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168329327
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Koszty migracji wahadłowych ze strefy podmiejskiej do miasta rdzeniowego ośrodków wojewódzkich = Estimates of the Losses Incurred by the Society Living in the Functional Urban
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 182, cz. 2 (2018) , s. 114-162. - Tytuł numeru: Studia nad chaosem przestrzennym. Cz.2, Koszty chaosu przestrzennego - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168325897
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Dysfunkcjonalność przestrzenna obszarów metropolitalnych i jej koszty
Źródło:
Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO' - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 84-93
ISBN:
978-83-7252-764-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168328077
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Projections of Financial Implications of Planning Decisions : an Example of the Cracow Development Strategy Project for 2030 = Szacowanie następstw finansowych decyzji planistycznych : przykład Strategii Rozwoju Krakowa do 2030 roku
Źródło:
Zarządzanie Publiczne : Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. - nr 3 (39) (2017) , s. 291-303. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168318951
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Urban Sprawl Costs : the Valuation of Households' Losses in Poland
Źródło:
Journal of Settlements and Spatial Planning. - vol. 8, no. 1 (2017) , s. 11-35. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
u 15.00 pkt
Nr:
2168315671
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Infrastructure Expenditures versus Local Budget Resistance of Communes under the Risk of Urban Sprawl = Odporność budżetów lokalnych na wydatki infrastrukturalne w gminach zagrożonych zjawiskiem urban sprawl
Źródło:
Barometr Regionalny. - t. 15, nr 1 (2017) , s. 33-42. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168315219
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Wpływ niekontrolowanej urbanizacji na obciążenie budżetowe gmin miejskich obszarów funkcjonalnych = The Impact of Uncontrolled Urbanization on Budgetary Burden of Municipalities of the Functional Urban Ares in Poland
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA. - t. 174 (2017) , s. 372-381. - Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168316421
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Szacowanie wartości usprawnień dóbr publicznych metodą wyceny warunkowej na przykładzie obszarów miejskich i podmiejskich Krakowa = Estimating the Value of Improvements of Public Goods Using a Contingent Valuation Method on the Example of Urban and Suburban Areas of Cracow City
Źródło:
Barometr Regionalny. - t. 14, nr 1 (2016) , s. 133-139. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168308533
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Ramy finansowe dla projektu dokumentu "Strategia Rozwoju Krakowa 2030" : opracowanie wykonane przez zespół Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków - Urzędu Miasta Krakowa
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016
Opis fizyczny:
33 s.: il.
Nr:
2168333731
raport/sprawozdanie
23

Tytuł:
Ocena stopnia zjawiska urban sprawl w gminach podmiejskich wybranych polskich miast = The Evaluation of the Urban Sprawl Degree in Suburbs of Selected Polish Cities
Źródło:
Urbanistyka w gospodarowaniu przestrzenią / red. Jan Maciej Chmielewski - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2016, s. 43-53. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Monografie Naukowe Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Gospodarka Przestrzenna ; t. 10)
ISBN:
978-83-7814-587-5
Nr:
2168313377
rozdział w monografii
24

Tytuł:
The Correlation between Urban Sprawl and the Local Economy in Poland = Povezava med nenačrtnim širjenjem mest in lokalnim gospodarstvom na Poljskem
Źródło:
Urbani izziv = Urban Challenge. - Vol. 27, nr 2 (2016) , s. 3-13, 86-96. - Tekst również w języku słoweński. - Bibliogr.
Nr:
2168310521
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
Proces urban sprawl w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym - pomiar i analiza zjawiska
Źródło:
Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Aleksander NOWORÓL, Artur HOŁUJ - Warszawa: CeDeWu.pl, 2016, s. 147-167 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-830-1
Nr:
2168305777
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Następstwa ekonomiczne efektu urban sprawl
Źródło:
Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Aleksander NOWORÓL, Artur HOŁUJ - Warszawa: CeDeWu.pl, 2016, s. 133-146 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-830-1
Nr:
2168305775
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Suburban vs. Urban Fringes Entities' Willingness to Pay for Amenities : Empirical Research in Cracow City, Poland
Źródło:
Journal of Urban and Regional Analysis. - vol. 7, iss. 1 (2015) , s. 21-34. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168298469
artykuł w czasopiśmie
28

Tytuł:
Wycena ekonomicznej wartości udogodnień przestrzennych : przykład Krakowa i okolic = Assessment of the Economic Value of Spatial Amenities : Case of the Cracow City and Its Suburbs
Źródło:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the Polish Association of Environmental and Resource Economists. - nr 3 (54) (2015) , s. 94-111. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
:
:
Nr:
2168298569
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Conditions and Improvements Impacting Urban Sprawl in Poland
Źródło:
Studia Regionalia / eds. Andrzej Klasik, Tadeusz KUDŁACZ. - vol. 43/44 (2015) , s. 83-91. - Tytuł numeru: Integrated Development and Spatial Management of Urban Areas : Polish Experience - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168303999
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Degree and Features of Urban Sprawl in Selected Largest Polish Cities = Stopień i cechy zjawiska urban sprawl w wybranych największych polskich miastach
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 402 (2015) , s. 184-193. - Tytuł numeru: Polityka ekonomiczna - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168298591
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI2015. - nr 161, s. 9-10. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168296975
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Metodyczne aspekty pomiaru zjawiska urban sprawl = Methodological Aspects of Measuring Urban Sprawl
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (942) (2015) , s. 39-61. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168298073
artykuł w czasopiśmie
33

Tytuł:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
Numer:
nr 161
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polska Akademia Nauk, 2015
Opis fizyczny:
528 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki, Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168296933
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
34

Tytuł:
Oddziaływanie obwodnic na przestrzeń i gospodarkę małych jednostek osadniczych, przypadek obwodnicy Myślenice-Bysina
Źródło:
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy / red nauk. Tadeusz KUDŁACZ, Artur HOŁUJ - Warszawa: CeDeWu, 2015, s. 47-62 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-763-2
Nr:
2168296527
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Urban sprawl - uwarunkowania oraz propozycja zmian w Polsce = Urban Sprawl - Conditions and Proposition of Changes in Poland
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. - nr 161 (2015) , s. 91-99. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297121
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Profil gospodarstw domowych generujących zjawisko urban sprawl na przykładzie wybranego obszaru Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego = The Profile of Households Generating Urban Sprawl on the Example of a Selected Area of Cracow Metropolitan Area
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. - nr 161 (2015) , s. 402-414. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297133
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
37

Autor:
Piotr Lityński , Artur Hołuj , Vasile Zotic
Tytuł:
The Polish Urban Sprawl : an Economic Perspective
Źródło:
Journal of Settlements and Spatial Planning. - vol. 6, no. 2 (2015) , s. 95-105. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168299777
artykuł w czasopiśmie
38

Tytuł:
Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 3 (60) (2014) , s. 26-27. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168291135
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Ekonomiczne konsekwencje przestrzennej decentralizacji i centralizacji miasta na podstawie literatury zagranicznej = The Economic Consequences of Urban Decentralisation and Centralisation in the Light of Foreign Literature
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (936) (2014) , s. 45-61. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168295123
artykuł w czasopiśmie
40

Tytuł:
Oddziaływanie obwodnic na przestrzeń i gospodarkę małych jednostek osadniczych
Źródło:
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / kier. tematu: Tadeusz KUDŁACZ2014, s. 80-121
Sygnatura:
NP-1455/Magazyn
Nr:
2168301783
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Ekonomiczne konsekwencje przestrzennej decentralizacji oraz dogęszczania struktury miasta - przegląd literatury zagranicznej
Źródło:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2 / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ2013, s. 22-53. - Streszcz.
Sygnatura:
NP-1377/2/Magazyn
Nr:
2168290251
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
42

Konferencja:
Ogólnopolska konferencja pt. Perspektywy rozwoju regionalnego w okresie programowania po 2013 roku, Kraków, Polska, od 2011-09-23 do 2011-09-23
Tytuł:
Wnioski dla zarządzania rozwojem regionalnym po 2013 r. = The Conclusions for the Process of Managing Regional Development after 2013
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Anna HARAŃCZYK. - t. 140, cz. 2 (2012) , s. 199-212. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 2 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168267464
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
Wybrane aspekty rozwoju miast i regionów
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Nowy Sącz: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2011
Opis fizyczny:
230 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-63196-10-3
Nr:
2168340457
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
44

Tytuł:
Rola ewaluacji instrumentów planistycznych w zarządzaniu rozwojem województwa małopolskiego
Źródło:
Polska gospodarka u progu II dekady XXI wieku : wybrane problemy poziomu krajowego i regionalnego / red. Marek Reichel - Nowy Sącz: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2011, s. 100-130. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63196-00-4
Nr:
2168304685
rozdział w monografii
45

Tytuł:
Od redaktorów
Źródło:
Wybrane aspekty rozwoju miast i regionów / red. Piotr SERAFIN, Piotr LITYŃSKI - Nowy Sącz: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2011, s. 5-8
ISBN:
978-83-63196-10-3
Nr:
2168340459
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Analiza pięciu strategii regionalnych województw Polski Zachodniej i problemów stykowych pomiędzy województwami Polski Zachodniej z innymi regionami [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Zielona Góra: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, 2011
Opis fizyczny:
57 s.
Uwagi:
[odczyt: 18.07.2013], Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168257842
raport/sprawozdanie
47

Tytuł:
Spójność układu planistycznego województwa małopolskiego
Źródło:
Gospodarka regionalna Polski wobec globalnego kryzysu gospodarczego / red. nauk. Zbigniew Strzelecki - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2011, s. 515-538
ISBN:
978-83-7378-681-3
Nr:
2168257844
rozdział w monografii
48

Tytuł:
Planistyczne instrumenty zarządzania rozwojem regionalnym na przykładzie województwa małopolskiego = Planning Instruments of Managing the Regional Development on the Example of the Małopolska Region
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2010
Opis fizyczny:
327 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.Dostępna także na CD
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-160
Nr:
51661
doktorat
49

Tytuł:
Od redaktora
Źródło:
Marketing terytorialny w rozwoju miast i regionów / red. Piotr Lityński - Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2009, s. 4-6
ISBN:
978-83-60822-66-1
Nr:
2168333991
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
50

Konferencja:
VI Ogólnopolskie Sympozjum Kół Naukowych, Nowy Sącz, Polska, od 2008-05-09 do 2008-05-11
Tytuł:
Marketing terytorialny w rozwoju miast i regionów
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2009
Opis fizyczny:
152 s.: il.; 25 cm
ISBN:
978-83-60822-66-1
Nr:
2168333987
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
51

Tytuł:
Wykorzystanie wyników ewaluacji programów publicznych na przykładzie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MROP) = Using the Outcomes of Public Programmes Evaluation on the Basis of the Małopolska Regional Operational Programme (MROP)
Źródło:
Polska gospodarka pierwszej dekady XXI wieku / red. Marek Reichel - Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa : Nova Sandec, 2009, s. 149-168. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60822-82-1
Nr:
2168307919
rozdział w monografii
52

Tytuł:
Ewaluacja w programowaniu regionalnym na przykładzie Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego
Źródło:
Krakowskie Studia Małopolskie. - vol. 12 (2008) , s. 184-204 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168307917
artykuł w czasopiśmie
53

Autor:
Tadeusz Kudłacz , Konrad Dudzik , Piotr Lityński
Tytuł:
Planistyczne i finansowe instrumenty polskiej polityki regionalnej 2007-2013
Źródło:
Polityka regionalna Polski 2007-2013 : ocena stanu przygotowań, stopnia oraz możliwości na przyszłość / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA2008, s. 7-51
Sygnatura:
NP-1225/Magazyn
Nr:
2163837580
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
54

Tytuł:
Ewaluacja w procesie programowania rozwoju regionalnego - aspekt intraregionalny = Evaluation in the Process of Programming the Regional Development - Intraregional Aspect
Źródło:
Polska w Unii Europejskiej / red. Marek Reichel - Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa; Nova Sandec, 2008, s. 47-65. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60822-50-0
Nr:
2168304549
rozdział w monografii
55

Autor:
Piotr Lityński , Marek Reichel
Tytuł:
Rola Regionalnych Programów Operacyjnych w polityce regionalnej okresu planistycznego UE 2007-2013 na przykładzie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego = The Role of Regional Operational Programmes in Regional Politics during the EU Planning Period in the Years 2007-2013 on the Example of the Regional Operational Programme for Małopolska Voivodship
Źródło:
Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Krzysztof SURÓWKA. - 28, t. 2 (2007) , s. 27-40. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168310323
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
56

Autor:
Piotr Lityński , Marek Reichel
Konferencja:
VI Konferencja Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Ząb/Zakopane, Polska, od 2007-06-18 do 2007-06-19
Tytuł:
Strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie Stryszów jako instrument zarządzania lokalną strefą społeczną = Social Problems Solving Strategy in Stryszów as an Instrument of Managing the Social Sphere
Źródło:
Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumentów / red. Adam NALEPKA - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 200-210. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów ; vol. 6)
ISBN:
83-88421-54-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168277251
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
Rola prognozowania społeczno-gospodarczego w podejmowaniu decyzji finansowania rozwoju jednostek terytorialnych (na przykładzie Nowego Sącza) = The Role of Social-economic Forecasts in the Making of Decisions on the Funding of Territorial Units and Their Development - Nowy Sącz
Źródło:
Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Adam RYBARSKI. - 21 (2006) , s. 101-116. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168310309
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
58

Autor:
Piotr Lityński , Marek Reichel
Tytuł:
Alternatywne instrumenty inżynierii finansowej inwestycji jednostek samorządu terytorialnego
Źródło:
Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty) / red. Janusz FUDALIŃSKI - Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2004, s. 129-138. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-88887-48-3
Nr:
2168310291
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
1
Polynuclearity as a Spatial Measure of Urban Sprawl : Testing the Percentiles Approach / Piotr LITYŃSKI, Piotr SERAFIN // Land. - vol. 10, iss. 7 (2021), s. 1-17. - Summ.. - Tytuł numeru: Landscape Ecology. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2073-445X/10/7/732/htm. - ISSN 2073-445X
2
Macroeconomic Perspective on Urban Sprawl : a Multidimensional Approach in Poland / Piotr LITYŃSKI, Artur HOŁUJ // Land. - vol. 10, iss. 2 (2021), s. 1-19. - Summ.. - Tytuł numeru: The Legal, Administrative and Managing Framework for Spatial Policy, Planning and Land-Use : Interdependence, Barriers and Directions of Change. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2073-445X/10/2/116/htm. - ISSN 2073-445X
3
Microeconomic Consequences of Urban Sprawl : a Quasi-Experimental Research on Household Budgets in Poland / Piotr LITYŃSKI // European Research Studies Journal. - vol. 24, spec. iss. 1 (2021), s. 248-268. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ersj.eu/journal/2040. - ISSN 1108-2976
4
Business Urban Sprawl : a Financial Evaluation of Enterprises in Poland / Piotr LITYŃSKI // Journal of Settlements and Spatial Planning. - Special Issue no. 11 (2021), s. 5-13. - Summ.. - Tytuł numeru: Cities, Suburbs and Peripheries in Theory and Empirical Research. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://geografie.ubbcluj.ro/ccau/jssp/arhiva_si11_2021/02JSSPSI112021.pdf. - ISSN 2069-3419
5
The Intensity of Urban Sprawl in Poland / Piotr LITYŃSKI // ISPRS International Journal of Geo-Information. - vol. 10, iss. 2 (2021), s. 1-20. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2220-9964/10/2/95
6
Urban Sprawl Risk Delimitation : the Concept for Spatial Planning Policy in Poland / Piotr LITYŃSKI, Artur HOŁUJ // Sustainability. - vol. 12, iss. 7 (2020), s. 1-19. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/7/2637. - ISSN 2071-1050
7
The Fiscal Impact of Urban Morphology Dynamics / Piotr LITYŃSKI, Piotr SERAFIN, Artur HOŁUJ // W: City and Countryside - Identity and Space in the 21st Century : the Complexity of Mutual Interactions in the Peri-urban Interface / eds. Aleksander NOWORÓL, Dorota JOPEK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020. - S. 62-73. - ISBN 978-83-7252-822-3
8
Jubileusz 80-tych urodzin prof. zw. dr. hab. Zygmunta Szymli / Piotr LITYŃSKI // Kurier UEK. - nr 3 (85) (2020), s. 37-41. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_jesien_2020/37. - ISSN 1689-7757
9
Urban Sprawl of Poznań : Morphological and Microeconomic Profile = Żywiołowe rozprzestrzenianie się Poznania : profil morfologiczny i mikroekonomiczny / Piotr LITYŃSKI // Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna. - nr 52 (2020), s. 81-99. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/27432. - ISSN 2353-1428
10
Budżetowe konsekwencje żywiołowego rozprzestrzeniania się miast dla samorządów gminnych = Urban Sprawl and the Budgetary Consequences for Municipal Governments / Piotr LITYŃSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - 346 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 265). - ISBN 978-83-7252-782-0
11
Wybrane problemy współczesnych procesów urbanizacji / Artur HOŁUJ, Piotr LITYŃSKI // W: Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne / red. Dorota JOPEK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - S. 73-81. - ISBN 978-83-7252-785-1
12
The Conceptualization of the Costs Projections of Metropolis' Space Dysfunctionality / Piotr LITYŃSKI // Journal of Economics and Management. - nr 34 (2018), s. 128-146. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/345777/edition/326659/content?ref=desc. - ISSN 1732-1948
13
Scenarios of Development of Metropolitan City Housing Market Based on the Example of Cracow = Scenariusze rozwoju rynku mieszkaniowego miasta metropolitalnego na przykładzie Krakowa / Piotr LITYŃSKI // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 1, t. 333 (2018), s. 149-166. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/1651. - ISSN 0208-6018
14
Metropolitan Urban Sprawl and Mobility : Core City Estimation of Financial Losses due to Commuting = Urban sprawl a mobilność w metropolii : pomiar strat finansowych dojazdów do miasta rdzeniowego / Piotr LITYŃSKI // Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna. - nr 42 (2018), s. 39-48. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/download/16530/16371. - ISSN 2353-1428
15
Koszty migracji wahadłowych ze strefy podmiejskiej do miasta rdzeniowego ośrodków wojewódzkich = Estimates of the Losses Incurred by the Society Living in the Functional Urban / Piotr LITYŃSKI, Artur HOŁUJ // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 182, cz. 2 (2018), s. 114-162. - Summ.. - Tytuł numeru: Studia nad chaosem przestrzennym. Cz.2, Koszty chaosu przestrzennego. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/123407/edition/107636/content. - ISSN 0079-3507
16
Dysfunkcjonalność przestrzenna obszarów metropolitalnych i jej koszty / Piotr LITYŃSKI // W: Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO'. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 84-93. - ISBN 978-83-7252-764-6
17
Projections of Financial Implications of Planning Decisions : an Example of the Cracow Development Strategy Project for 2030 = Szacowanie następstw finansowych decyzji planistycznych : przykład Strategii Rozwoju Krakowa do 2030 roku / Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI // Zarządzanie Publiczne : Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. - nr 3 (39) (2017), s. 291-303. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/10078/. - ISSN 1896-0200
18
Urban Sprawl Costs : the Valuation of Households' Losses in Poland / Piotr LITYŃSKI, Artur HOŁUJ // Journal of Settlements and Spatial Planning. - vol. 8, no. 1 (2017), s. 11-35. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://geografie.ubbcluj.ro/ccau/jssp/arhiva_1_2017/02JSSP012017.pdf. - ISSN 2069-3419
19
Infrastructure Expenditures versus Local Budget Resistance of Communes under the Risk of Urban Sprawl = Odporność budżetów lokalnych na wydatki infrastrukturalne w gminach zagrożonych zjawiskiem urban sprawl / Piotr LITYŃSKI // Barometr Regionalny. - t. 15, nr 1 (2017), s. 33-42. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br47_04litynski.pdf. - ISSN 1644-9398
20
Wpływ niekontrolowanej urbanizacji na obciążenie budżetowe gmin miejskich obszarów funkcjonalnych = The Impact of Uncontrolled Urbanization on Budgetary Burden of Municipalities of the Functional Urban Ares in Poland / Piotr LITYŃSKI // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA. - t. 174 (2017), s. 372-381. - Summ.. - Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/Content/103132/PDF/35_Litynski.pdf?handler=pdf. - ISSN 0079-3507
21
Szacowanie wartości usprawnień dóbr publicznych metodą wyceny warunkowej na przykładzie obszarów miejskich i podmiejskich Krakowa = Estimating the Value of Improvements of Public Goods Using a Contingent Valuation Method on the Example of Urban and Suburban Areas of Cracow City / Piotr LITYŃSKI // Barometr Regionalny. - t. 14, nr 1 (2016), s. 133-139. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br43_17litynski.pdf. - ISSN 1644-9398
22
Ramy finansowe dla projektu dokumentu "Strategia Rozwoju Krakowa 2030" : opracowanie wykonane przez zespół Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków - Urzędu Miasta Krakowa / Krzysztof JAKÓBIK, Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - 33 s. : il
23
Ocena stopnia zjawiska urban sprawl w gminach podmiejskich wybranych polskich miast = The Evaluation of the Urban Sprawl Degree in Suburbs of Selected Polish Cities / Piotr LITYŃSKI // W: Urbanistyka w gospodarowaniu przestrzenią / red. Jan Maciej Chmielewski. - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2016. - (Monografie Naukowe / Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Gospodarka Przestrzenna ; t. 10). - S. 43-53. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7814-587-5
24
The Correlation between Urban Sprawl and the Local Economy in Poland = Povezava med nenačrtnim širjenjem mest in lokalnim gospodarstvom na Poljskem / Piotr LITYŃSKI // Urbani izziv = Urban Challenge. - Vol. 27, nr 2 (2016), s. 3-13, 86-96. - Summ. - Tekst również w języku słoweński. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://urbani-izziv.uirs.si/Portals/uizziv/papers/urbani-izziv-en-2016-27-02-001.pdf#http://urbani-izziv.uirs.si/Portals/uizziv/papers/urbani-izziv-2016-27-02-001.pdf. - ISSN 0353-6483
25
Proces urban sprawl w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym - pomiar i analiza zjawiska / Artur HOŁUJ, Piotr LITYŃSKI // W: Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Aleksander NOWORÓL, Artur HOŁUJ. - Warszawa: CeDeWu.pl, 2016. - S. 147-167. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-830-1
26
Następstwa ekonomiczne efektu urban sprawl / Artur HOŁUJ, Piotr LITYŃSKI // W: Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Aleksander NOWORÓL, Artur HOŁUJ. - Warszawa: CeDeWu.pl, 2016. - S. 133-146. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-830-1
27
Suburban vs. Urban Fringes Entities' Willingness to Pay for Amenities : Empirical Research in Cracow City, Poland / Piotr LITYŃSKI // Journal of Urban and Regional Analysis. - vol. 7, iss. 1 (2015), s. 21-34. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.jurareview.ro/2015_7_1/pag_21_34.pdf. - ISSN 2067-4082
28
Wycena ekonomicznej wartości udogodnień przestrzennych : przykład Krakowa i okolic = Assessment of the Economic Value of Spatial Amenities : Case of the Cracow City and Its Suburbs / Piotr LITYŃSKI // Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the Polish Association of Environmental and Resource Economists. - nr 3 (54) (2015), s. 94-111. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ekonomiaisrodowisko.pl/journal/issue/view/17/17. - ISSN 0867-8898
29
Conditions and Improvements Impacting Urban Sprawl in Poland / Artur HOŁUJ, Piotr LITYŃSKI // Studia Regionalia / eds. Andrzej Klasik, Tadeusz KUDŁACZ. - vol. 43/44 (2015), s. 83-91. - Summ.. - Tytuł numeru: Integrated Development and Spatial Management of Urban Areas : Polish Experience. - Bibliogr. - ISSN 0860-3375
30
Degree and Features of Urban Sprawl in Selected Largest Polish Cities = Stopień i cechy zjawiska urban sprawl w wybranych największych polskich miastach / Piotr LITYŃSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 402 (2015), s. 184-193. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Polityka ekonomiczna. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/30558/Litynski_Degree_And_Features_Of_Urban_Sprawl_In_Selected_2015.pdf. - ISSN 1899-3192
31
Wstęp / Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. - nr 161 (2015), s. 9-10. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/112178/edition/97445/content
32
Metodyczne aspekty pomiaru zjawiska urban sprawl = Methodological Aspects of Measuring Urban Sprawl / Piotr LITYŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (942) (2015), s. 39-61. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/515. - ISSN 1898-6447
33
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. - Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2015. - nr 161. - 528 s. : il. ; 24 cm. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/journal/110389. - ISSN 0079-3507
34
Oddziaływanie obwodnic na przestrzeń i gospodarkę małych jednostek osadniczych, przypadek obwodnicy Myślenice-Bysina / Artur HOŁUJ, Piotr LITYŃSKI // W: Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy / red nauk. Tadeusz KUDŁACZ, Artur HOŁUJ. - Warszawa: CeDeWu, 2015. - S. 47-62. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-763-2
35
Urban sprawl - uwarunkowania oraz propozycja zmian w Polsce = Urban Sprawl - Conditions and Proposition of Changes in Poland / Artur HOŁUJ, Piotr LITYŃSKI // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. - nr 161 (2015), s. 91-99. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/112200/edition/97467/content. - ISSN 0079-3507
36
Profil gospodarstw domowych generujących zjawisko urban sprawl na przykładzie wybranego obszaru Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego = The Profile of Households Generating Urban Sprawl on the Example of a Selected Area of Cracow Metropolitan Area / Piotr LITYŃSKI, Artur HOŁUJ // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. - nr 161 (2015), s. 402-414. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/112260/edition/97527/content. - ISSN 0079-3507
37
The Polish Urban Sprawl : an Economic Perspective / Piotr LITYŃSKI, Artur HOŁUJ, Vasile Zotic // Journal of Settlements and Spatial Planning. - vol. 6, no. 2 (2015), s. 95-105. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://geografie.ubbcluj.ro/ccau/jssp/arhiva_2_2015/03JSSP022015.pdf. - ISSN 2069-3419
38
Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów / Jerzy WRONA, Piotr LITYŃSKI // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 3 (60) (2014), s. 26-27. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_3_60_2014_www. - ISSN 1689-7757
39
Ekonomiczne konsekwencje przestrzennej decentralizacji i centralizacji miasta na podstawie literatury zagranicznej = The Economic Consequences of Urban Decentralisation and Centralisation in the Light of Foreign Literature / Piotr LITYŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (936) (2014), s. 45-61. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/673. - ISSN 1898-6447
40
Oddziaływanie obwodnic na przestrzeń i gospodarkę małych jednostek osadniczych / Artur HOŁUJ, Piotr LITYŃSKI // W: Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / kier. tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2014), s. 80-121
41
Ekonomiczne konsekwencje przestrzennej decentralizacji oraz dogęszczania struktury miasta - przegląd literatury zagranicznej / Piotr LITYŃSKI // W: Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2 / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2013), s. 22-53. - Streszcz.
42
Wnioski dla zarządzania rozwojem regionalnym po 2013 r. = The Conclusions for the Process of Managing Regional Development after 2013 / Piotr Lityński // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Anna HARAŃCZYK. - t. 140, cz. 2 (2012), s. 199-212. - Summ.. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/111321/edition/96598/content. - ISSN 0079-3507
43
Wybrane aspekty rozwoju miast i regionów / red. Piotr SERAFIN, Piotr LITYŃSKI. - Nowy Sącz : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2011. - 230 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISBN 978-83-63196-10-3
44
Rola ewaluacji instrumentów planistycznych w zarządzaniu rozwojem województwa małopolskiego / Piotr Lityński // W: Polska gospodarka u progu II dekady XXI wieku : wybrane problemy poziomu krajowego i regionalnego / red. Marek Reichel. - Nowy Sącz: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2011. - S. 100-130. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63196-00-4
45
Od redaktorów / Piotr SERAFIN, Piotr LITYŃSKI // W: Wybrane aspekty rozwoju miast i regionów / red. Piotr SERAFIN, Piotr LITYŃSKI. - Nowy Sącz: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2011. - S. 5-8. - ISBN 978-83-63196-10-3
46
Analiza pięciu strategii regionalnych województw Polski Zachodniej i problemów stykowych pomiędzy województwami Polski Zachodniej z innymi regionami [on-line] / Tadeusz KUDŁACZ, Piotr Lityński. - Zielona Góra : Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, 2011. - 57 s. - [odczyt: 18.07.2013]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://wrot.umww.pl/wp-content/uploads/2015/09/Analiza-pi%C4%99ciu-strategii-regionalnych-wojew%C3%B3dztw-Polski-Zachodniej-i-problem%C3%B3w-stykowych-pomi%C4%99dzy-wojew%C3%B3dztwam.pdf
47
Spójność układu planistycznego województwa małopolskiego / Piotr Lityński // W: Gospodarka regionalna Polski wobec globalnego kryzysu gospodarczego / red. nauk. Zbigniew Strzelecki. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2011. - S. 515-538. - ISBN 978-83-7378-681-3
48
Planistyczne instrumenty zarządzania rozwojem regionalnym na przykładzie województwa małopolskiego = Planning Instruments of Managing the Regional Development on the Example of the Małopolska Region / Piotr Lityński ; . - Kraków : , 2010. - 327 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Tadeusz KUDŁACZ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200001854
49
Od redaktora / Piotr Lityński // W: Marketing terytorialny w rozwoju miast i regionów / red. Piotr Lityński. - Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2009. - S. 4-6. - ISBN 978-83-60822-66-1
50
Marketing terytorialny w rozwoju miast i regionów / red. Piotr Lityński. - Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2009. - 152 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 978-83-60822-66-1
51
Wykorzystanie wyników ewaluacji programów publicznych na przykładzie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MROP) = Using the Outcomes of Public Programmes Evaluation on the Basis of the Małopolska Regional Operational Programme (MROP) / Piotr Lityński // W: Polska gospodarka pierwszej dekady XXI wieku / red. Marek Reichel. - Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa : Nova Sandec, 2009. - S. 149-168. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60822-82-1
52
Ewaluacja w programowaniu regionalnym na przykładzie Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego / Piotr Lityński // Krakowskie Studia Małopolskie. - vol. 12 (2008), s. 184-204. - Bibliogr. - ISSN 1643-6911
53
Planistyczne i finansowe instrumenty polskiej polityki regionalnej 2007-2013 / Tadeusz KUDŁACZ, Konrad Dudzik, Piotr Lityński // W: Polityka regionalna Polski 2007-2013 : ocena stanu przygotowań, stopnia oraz możliwości na przyszłość / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - (2008), s. 7-51
54
Ewaluacja w procesie programowania rozwoju regionalnego - aspekt intraregionalny = Evaluation in the Process of Programming the Regional Development - Intraregional Aspect / Piotr Lityński // W: Polska w Unii Europejskiej / red. Marek Reichel. - Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa; Nova Sandec, 2008. - S. 47-65. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60822-50-0
55
Rola Regionalnych Programów Operacyjnych w polityce regionalnej okresu planistycznego UE 2007-2013 na przykładzie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego = The Role of Regional Operational Programmes in Regional Politics during the EU Planning Period in the Years 2007-2013 on the Example of the Regional Operational Programme for Małopolska Voivodship / Piotr Lityński, Marek Reichel // Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Krzysztof SURÓWKA. - 28, t. 2 (2007), s. 27-40. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
56
Strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie Stryszów jako instrument zarządzania lokalną strefą społeczną = Social Problems Solving Strategy in Stryszów as an Instrument of Managing the Social Sphere / Piotr LITYŃSKI, Marek Reichel // W: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumentów / red. Adam NALEPKA. - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów, ISSN 2543-5396 ; vol. 6). - S. 200-210. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88421-54-9. - Pełny tekst: https://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol6.pdf
57
Rola prognozowania społeczno-gospodarczego w podejmowaniu decyzji finansowania rozwoju jednostek terytorialnych (na przykładzie Nowego Sącza) = The Role of Social-economic Forecasts in the Making of Decisions on the Funding of Territorial Units and Their Development - Nowy Sącz / Piotr Lityński // Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Adam RYBARSKI. - 21 (2006), s. 101-116. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
58
Alternatywne instrumenty inżynierii finansowej inwestycji jednostek samorządu terytorialnego / Piotr Lityński, Marek Reichel // W: Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty) / red. Janusz FUDALIŃSKI. - Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2004. - S. 129-138. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-88887-48-3
1
Lityński P., Serafin P., (2021), Polynuclearity as a Spatial Measure of Urban Sprawl : Testing the Percentiles Approach, "Land", vol. 10, iss. 7, s. 1-17; https://www.mdpi.com/2073-445X/10/7/732/htm
2
Lityński P., Hołuj A., (2021), Macroeconomic Perspective on Urban Sprawl : a Multidimensional Approach in Poland, "Land", vol. 10, iss. 2, s. 1-19; https://www.mdpi.com/2073-445X/10/2/116/htm
3
Lityński P., (2021), Microeconomic Consequences of Urban Sprawl : a Quasi-Experimental Research on Household Budgets in Poland, "European Research Studies Journal", vol. 24, spec. iss. 1, s. 248-268; https://www.ersj.eu/journal/2040
4
Lityński P., (2021), Business Urban Sprawl : a Financial Evaluation of Enterprises in Poland, "Journal of Settlements and Spatial Planning", Special Issue no. 11, s. 5-13; https://geografie.ubbcluj.ro/ccau/jssp/arhiva_si11_2021/02JSSPSI112021.pdf
5
Lityński P., (2021), The Intensity of Urban Sprawl in Poland, "ISPRS International Journal of Geo-Information", vol. 10, iss. 2, s. 1-20; https://www.mdpi.com/2220-9964/10/2/95
6
Lityński P., Hołuj A., (2020), Urban Sprawl Risk Delimitation : the Concept for Spatial Planning Policy in Poland, "Sustainability", vol. 12, iss. 7, s. 1-19; https://www.mdpi.com/2071-1050/12/7/2637
7
Lityński P., Serafin P., Hołuj A., (2020), The Fiscal Impact of Urban Morphology Dynamics. [W:] NOWORÓL A., JOPEK D. (red.), City and Countryside - Identity and Space in the 21st Century : the Complexity of Mutual Interactions in the Peri-urban Interface, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 62-73.
8
Lityński P., (2020), Jubileusz 80-tych urodzin prof. zw. dr. hab. Zygmunta Szymli, "Kurier UEK", nr 3 (85), s. 37-41; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_jesien_2020/37
9
Lityński P., (2020), Urban Sprawl of Poznań : Morphological and Microeconomic Profile, "Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna", nr 52, s. 81-99; https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/27432
10
Lityński P., (2019), Budżetowe konsekwencje żywiołowego rozprzestrzeniania się miast dla samorządów gminnych, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 265), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 346 s.
11
Hołuj A., Lityński P., (2019), Wybrane problemy współczesnych procesów urbanizacji. [W:] Jopek D. (red.), Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 73-81.
12
Lityński P., (2018), The Conceptualization of the Costs Projections of Metropolis' Space Dysfunctionality, "Journal of Economics and Management", nr 34, s. 128-146; https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/345777/edition/326659/content?ref=desc
13
Lityński P., (2018), Scenarios of Development of Metropolitan City Housing Market Based on the Example of Cracow, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", vol. 1, t. 333, s. 149-166; https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/1651
14
Lityński P., (2018), Metropolitan Urban Sprawl and Mobility : Core City Estimation of Financial Losses due to Commuting, "Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna", nr 42, s. 39-48; https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/download/16530/16371
15
Lityński P., Hołuj A., (2018), Koszty migracji wahadłowych ze strefy podmiejskiej do miasta rdzeniowego ośrodków wojewódzkich, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", t. 182, cz. 2, s. 114-162; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/123407/edition/107636/content
16
Lityński P., (2018), Dysfunkcjonalność przestrzenna obszarów metropolitalnych i jej koszty. [W:] Kudłacz T., Musiał-Malago' M. (red.), Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 84-93.
17
Kudłacz T., Lityński P., (2017), Projections of Financial Implications of Planning Decisions : an Example of the Cracow Development Strategy Project for 2030, "Zarządzanie Publiczne : Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego", nr 3 (39), s. 291-303; http://www.ejournals.eu/pliki/art/10078/
18
Lityński P., Hołuj A., (2017), Urban Sprawl Costs : the Valuation of Households' Losses in Poland, "Journal of Settlements and Spatial Planning", vol. 8, no. 1, s. 11-35; http://geografie.ubbcluj.ro/ccau/jssp/arhiva_1_2017/02JSSP012017.pdf
19
Lityński P., (2017), Infrastructure Expenditures versus Local Budget Resistance of Communes under the Risk of Urban Sprawl, "Barometr Regionalny", t. 15, nr 1, s. 33-42; http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br47_04litynski.pdf
20
Lityński P., (2017), Wpływ niekontrolowanej urbanizacji na obciążenie budżetowe gmin miejskich obszarów funkcjonalnych, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", t. 174, s. 372-381; http://journals.pan.pl/Content/103132/PDF/35_Litynski.pdf?handler=pdf
21
Lityński P., (2016), Szacowanie wartości usprawnień dóbr publicznych metodą wyceny warunkowej na przykładzie obszarów miejskich i podmiejskich Krakowa, "Barometr Regionalny", t. 14, nr 1, s. 133-139; http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br43_17litynski.pdf
22
Jakóbik K., Kudłacz T., Lityński P., (2016), Ramy finansowe dla projektu dokumentu "Strategia Rozwoju Krakowa 2030": opracowanie wykonane przez zespół Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków - Urzędu Miasta Krakowa, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 33 s.
23
Lityński P., (2016), Ocena stopnia zjawiska urban sprawl w gminach podmiejskich wybranych polskich miast. [W:] Chmielewski (red.), Urbanistyka w gospodarowaniu przestrzenią, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, s. 43-53.
24
Lityński P., (2016), The Correlation between Urban Sprawl and the Local Economy in Poland, "Urbani izziv", Vol. 27, nr 2, s. 3-13, 86-96; http://urbani-izziv.uirs.si/Portals/uizziv/papers/urbani-izziv-en-2016-27-02-001.pdf#http://urbani-izziv.uirs.si/Portals/uizziv/papers/urbani-izziv-2016-27-02-001.pdf
25
Hołuj A., Lityński P., (2016), Proces urban sprawl w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym - pomiar i analiza zjawiska. [W:] Noworól A., Hołuj A. (red.), Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, Warszawa : CeDeWu.pl, s. 147-167.
26
Hołuj A., Lityński P., (2016), Następstwa ekonomiczne efektu urban sprawl. [W:] Noworól A., Hołuj A. (red.), Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, Warszawa : CeDeWu.pl, s. 133-146.
27
Lityński P., (2015), Suburban vs. Urban Fringes Entities' Willingness to Pay for Amenities : Empirical Research in Cracow City, Poland, "Journal of Urban and Regional Analysis", vol. 7, iss. 1, s. 21-34; http://www.jurareview.ro/2015_7_1/pag_21_34.pdf
28
Lityński P., (2015), Wycena ekonomicznej wartości udogodnień przestrzennych : przykład Krakowa i okolic, "Ekonomia i Środowisko", nr 3 (54), s. 94-111; https://ekonomiaisrodowisko.pl/journal/issue/view/17/17
29
Hołuj A., Lityński P., (2015), Conditions and Improvements Impacting Urban Sprawl in Poland, "Studia Regionalia", vol. 43/44, s. 83-91.
30
Lityński P., (2015), Degree and Features of Urban Sprawl in Selected Largest Polish Cities, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 402, s. 184-193; http://www.dbc.wroc.pl/Content/30558/Litynski_Degree_And_Features_Of_Urban_Sprawl_In_Selected_2015.pdf
31
Kudłacz T., Lityński P., (2015), Wstęp. [W:] Kudłacz T., Lityński P. (red.), Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, s. 9-10.
32
Lityński P., (2015), Metodyczne aspekty pomiaru zjawiska urban sprawl, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 6 (942), s. 39-61; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/515
33
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2015. - nr 161. - 528 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. - 0079-3507
34
Hołuj A., Lityński P., (2015), Oddziaływanie obwodnic na przestrzeń i gospodarkę małych jednostek osadniczych, przypadek obwodnicy Myślenice-Bysina. [W:] Kudłacz T., Hołuj A. (red.), Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy, Warszawa : CeDeWu, s. 47-62.
35
Hołuj A., Lityński P., (2015), Urban sprawl - uwarunkowania oraz propozycja zmian w Polsce, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", nr 161, s. 91-99; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/112200/edition/97467/content
36
Lityński P., Hołuj A., (2015), Profil gospodarstw domowych generujących zjawisko urban sprawl na przykładzie wybranego obszaru Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", nr 161, s. 402-414; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/112260/edition/97527/content
37
Lityński P., Hołuj A., Zotic V., (2015), The Polish Urban Sprawl : an Economic Perspective, "Journal of Settlements and Spatial Planning", vol. 6, no. 2, s. 95-105; http://geografie.ubbcluj.ro/ccau/jssp/arhiva_2_2015/03JSSP022015.pdf
38
Wrona J., Lityński P., (2014), Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów, "Kurier UEK", nr 3 (60), s. 26-27; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_3_60_2014_www
39
Lityński P., (2014), Ekonomiczne konsekwencje przestrzennej decentralizacji i centralizacji miasta na podstawie literatury zagranicznej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 12 (936), s. 45-61; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/673
40
Hołuj A., Lityński P., (2014), Oddziaływanie obwodnic na przestrzeń i gospodarkę małych jednostek osadniczych. [W:] Kudłacz T. (kierownik tematu), Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego, s. 80-121.
41
Lityński P., (2013), Ekonomiczne konsekwencje przestrzennej decentralizacji oraz dogęszczania struktury miasta - przegląd literatury zagranicznej. [W:] Kudłacz T. (kierownik tematu), Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2, s. 22-53.
42
Lityński P., (2012), Wnioski dla zarządzania rozwojem regionalnym po 2013 r., "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", t. 140, cz. 2, s. 199-212; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/111321/edition/96598/content
43
Serafin P., Lityński P. (red.), (2011), Wybrane aspekty rozwoju miast i regionów, Nowy Sącz : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 230 s.
44
Lityński P., (2011), Rola ewaluacji instrumentów planistycznych w zarządzaniu rozwojem województwa małopolskiego. [W:] Reichel M. (red.), Polska gospodarka u progu II dekady XXI wieku : wybrane problemy poziomu krajowego i regionalnego, Nowy Sącz : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, s. 100-130.
45
Serafin P., Lityński P., (2011), Od redaktorów. [W:] Serafin P., Lityński P. (red.), Wybrane aspekty rozwoju miast i regionów, Nowy Sącz : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, s. 5-8.
46
Kudłacz T., Lityński P., (2011), Analiza pięciu strategii regionalnych województw Polski Zachodniej i problemów stykowych pomiędzy województwami Polski Zachodniej z innymi regionami, [on-line], Zielona Góra : Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, 57 s.
47
Lityński P., (2011), Spójność układu planistycznego województwa małopolskiego. [W:] Strzelecki Z. (red.), Gospodarka regionalna Polski wobec globalnego kryzysu gospodarczego, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, s. 515-538.
48
Lityński P., (2010), Planistyczne instrumenty zarządzania rozwojem regionalnym na przykładzie województwa małopolskiego, Prom. Kudłacz T., Kraków : , 327 k.
49
Lityński P., (2009), Od redaktora. [W:] Lityński P. (red.), Marketing terytorialny w rozwoju miast i regionów, Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 4-6.
50
Lityński P. (red.), (2009), Marketing terytorialny w rozwoju miast i regionów, Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 152 s.
51
Lityński P., (2009), Wykorzystanie wyników ewaluacji programów publicznych na przykładzie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MROP). [W:] Reichel M. (red.), Polska gospodarka pierwszej dekady XXI wieku, Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa : Nova Sandec, s. 149-168.
52
Lityński P., (2008), Ewaluacja w programowaniu regionalnym na przykładzie Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego, "Krakowskie Studia Małopolskie", vol. 12, s. 184-204.
53
Kudłacz T., Dudzik K., Lityński P., (2008), Planistyczne i finansowe instrumenty polskiej polityki regionalnej 2007-2013. [W:] Szymla Z. (kierownik tematu), Polityka regionalna Polski 2007-2013 : ocena stanu przygotowań, stopnia oraz możliwości na przyszłość, s. 7-51.
54
Lityński P., (2008), Ewaluacja w procesie programowania rozwoju regionalnego - aspekt intraregionalny. [W:] Reichel M. (red.), Polska w Unii Europejskiej, Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa : Nova Sandec, s. 47-65.
55
Lityński P., Reichel M., (2007), Rola Regionalnych Programów Operacyjnych w polityce regionalnej okresu planistycznego UE 2007-2013 na przykładzie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, "Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu", 28, t. 2, s. 27-40.
56
Lityński P., Reichel M., (2007), Strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie Stryszów jako instrument zarządzania lokalną strefą społeczną. [W:] Nalepka A. (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumentów (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów; vol. 6), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu, s. 200-210.
57
Lityński P., (2006), Rola prognozowania społeczno-gospodarczego w podejmowaniu decyzji finansowania rozwoju jednostek terytorialnych (na przykładzie Nowego Sącza), "Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu", 21, s. 101-116.
58
Lityński P., Reichel M., (2004), Alternatywne instrumenty inżynierii finansowej inwestycji jednostek samorządu terytorialnego. [W:] Fudaliński J. (red.), Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty), Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 129-138.
1
@article{UEK:2168356868,
author = "Piotr Lityński and Piotr Serafin",
title = "Polynuclearity as a Spatial Measure of Urban Sprawl : Testing the Percentiles Approach",
journal = "Land",
number = "vol. 10, iss. 7",
pages = "1-17",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/land10070732},
url = {https://www.mdpi.com/2073-445X/10/7/732/htm},
}
2
@article{UEK:2168352782,
author = "Piotr Lityński and Artur Hołuj",
title = "Macroeconomic Perspective on Urban Sprawl : a Multidimensional Approach in Poland",
journal = "Land",
number = "vol. 10, iss. 2",
pages = "1-19",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/land10020116},
url = {https://www.mdpi.com/2073-445X/10/2/116/htm},
}
3
@article{UEK:2168354214,
author = "Piotr Lityński",
title = "Microeconomic Consequences of Urban Sprawl : a Quasi-Experimental Research on Household Budgets in Poland",
journal = "European Research Studies Journal",
number = "vol. 24, spec. iss. 1",
pages = "248-268",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.35808/ersj/2040},
url = {https://www.ersj.eu/journal/2040},
}
4
@article{UEK:2168358608,
author = "Piotr Lityński",
title = "Business Urban Sprawl : a Financial Evaluation of Enterprises in Poland",
journal = "Journal of Settlements and Spatial Planning",
number = "Special Issue no. 11",
pages = "5-13",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.24193/JSSPSI.2021.11.02},
url = {https://geografie.ubbcluj.ro/ccau/jssp/arhiva_si11_2021/02JSSPSI112021.pdf},
}
5
@article{UEK:2168353538,
author = "Piotr Lityński",
title = "The Intensity of Urban Sprawl in Poland",
journal = "ISPRS International Journal of Geo-Information",
number = "vol. 10, iss. 2",
pages = "1-20",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/ijgi10020095},
url = {https://www.mdpi.com/2220-9964/10/2/95},
}
6
@article{UEK:2168345368,
author = "Piotr Lityński and Artur Hołuj",
title = "Urban Sprawl Risk Delimitation : the Concept for Spatial Planning Policy in Poland",
journal = "Sustainability",
number = "vol. 12, iss. 7",
pages = "1-19",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/su12072637},
url = {https://www.mdpi.com/2071-1050/12/7/2637},
}
7
@inbook{UEK:2168351936,
author = "Piotr Lityński and Piotr Serafin and Artur Hołuj",
title = "The Fiscal Impact of Urban Morphology Dynamics",
booktitle = "City and Countryside - Identity and Space in the 21st Century : the Complexity of Mutual Interactions in the Peri-urban Interface",
pages = "62-73",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2020",
isbn = "978-83-7252-822-3",
}
8
@misc{UEK:2168351372,
author = "Piotr Lityński",
title = "Jubileusz 80-tych urodzin prof. zw. dr. hab. Zygmunta Szymli",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (85)",
pages = "37-41",
year = "2020",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_jesien_2020/37},
}
9
@article{UEK:2168355036,
author = "Piotr Lityński",
title = "Urban Sprawl of Poznań : Morphological and Microeconomic Profile",
journal = "Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna",
number = "52",
pages = "81-99",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2020.52.06},
url = {https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/27432},
}
10
@book{UEK:2168336731,
author = "Piotr Lityński",
title = "Budżetowe konsekwencje żywiołowego rozprzestrzeniania się miast dla samorządów gminnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-782-0",
}
11
@inbook{UEK:2168338707,
author = "Artur Hołuj and Piotr Lityński",
title = "Wybrane problemy współczesnych procesów urbanizacji",
booktitle = "Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne",
pages = "73-81",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-785-1",
}
12
@article{UEK:2168328585,
author = "Piotr Lityński",
title = "The Conceptualization of the Costs Projections of Metropolis' Space Dysfunctionality",
journal = "Journal of Economics and Management",
number = "34",
pages = "128-146",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.22367/jem.2018.34.06},
url = {https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/345777/edition/326659/content?ref=desc},
}
13
@article{UEK:2168323265,
author = "Piotr Lityński",
title = "Scenarios of Development of Metropolitan City Housing Market Based on the Example of Cracow",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "vol. 1, t. 333",
pages = "149-166",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.18778/0208-6018.333.10},
url = {https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/1651},
}
14
@article{UEK:2168329327,
author = "Piotr Lityński",
title = "Metropolitan Urban Sprawl and Mobility : Core City Estimation of Financial Losses due to Commuting",
journal = "Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna",
number = "42",
pages = "39-48",
year = "2018",
url = {https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/download/16530/16371},
}
15
@article{UEK:2168325897,
author = "Piotr Lityński and Artur Hołuj",
title = "Koszty migracji wahadłowych ze strefy podmiejskiej do miasta rdzeniowego ośrodków wojewódzkich",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "t. 182, cz. 2",
pages = "114-162",
year = "2018",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/123407/edition/107636/content},
}
16
@inbook{UEK:2168328077,
author = "Piotr Lityński",
title = "Dysfunkcjonalność przestrzenna obszarów metropolitalnych i jej koszty",
booktitle = "Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego",
pages = "84-93",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-7252-764-6",
}
17
@article{UEK:2168318951,
author = "Tadeusz Kudłacz and Piotr Lityński",
title = "Projections of Financial Implications of Planning Decisions : an Example of the Cracow Development Strategy Project for 2030",
journal = "Zarządzanie Publiczne : Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego",
number = "3 (39)",
pages = "291-303",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.4467/20843968ZP.16.023.7238},
url = {http://www.ejournals.eu/pliki/art/10078/},
}
18
@article{UEK:2168315671,
author = "Piotr Lityński and Artur Hołuj",
title = "Urban Sprawl Costs : the Valuation of Households' Losses in Poland",
journal = "Journal of Settlements and Spatial Planning",
number = "vol. 8, no. 1",
pages = "11-35",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.24193/JSSP.2017.1.02},
url = {http://geografie.ubbcluj.ro/ccau/jssp/arhiva_1_2017/02JSSP012017.pdf},
}
19
@article{UEK:2168315219,
author = "Piotr Lityński",
title = "Infrastructure Expenditures versus Local Budget Resistance of Communes under the Risk of Urban Sprawl",
journal = "Barometr Regionalny",
number = "t. 15, 1",
pages = "33-42",
year = "2017",
url = {http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br47_04litynski.pdf},
}
20
@article{UEK:2168316421,
author = "Piotr Lityński",
title = "Wpływ niekontrolowanej urbanizacji na obciążenie budżetowe gmin miejskich obszarów funkcjonalnych",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "t. 174",
pages = "372-381",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.24425/118548},
url = {http://journals.pan.pl/Content/103132/PDF/35_Litynski.pdf?handler=pdf},
}
21
@article{UEK:2168308533,
author = "Piotr Lityński",
title = "Szacowanie wartości usprawnień dóbr publicznych metodą wyceny warunkowej na przykładzie obszarów miejskich i podmiejskich Krakowa",
journal = "Barometr Regionalny",
number = "t. 14, 1",
pages = "133-139",
year = "2016",
url = {http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br43_17litynski.pdf},
}
22
@misc{UEK:2168333731,
author = "Krzysztof Jakóbik and Tadeusz Kudłacz and Piotr Lityński",
title = "Ramy finansowe dla projektu dokumentu Strategia Rozwoju Krakowa 2030 : opracowanie wykonane przez zespół Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków - Urzędu Miasta Krakowa",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
}
23
@inbook{UEK:2168313377,
author = "Piotr Lityński",
title = "Ocena stopnia zjawiska urban sprawl w gminach podmiejskich wybranych polskich miast",
booktitle = "Urbanistyka w gospodarowaniu przestrzenią",
pages = "43-53",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-7814-587-5",
}
24
@article{UEK:2168310521,
author = "Piotr Lityński",
title = "The Correlation between Urban Sprawl and the Local Economy in Poland",
journal = "Urbani izziv",
number = "Vol. 27, 2",
pages = "3-13, 86-96",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.5379/urbani-izziv-en-2016-27-02-001},
url = {http://urbani-izziv.uirs.si/Portals/uizziv/papers/urbani-izziv-en-2016-27-02-001.pdf#http://urbani-izziv.uirs.si/Portals/uizziv/papers/urbani-izziv-2016-27-02-001.pdf},
}
25
@inbook{UEK:2168305777,
author = "Artur Hołuj and Piotr Lityński",
title = "Proces urban sprawl w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym - pomiar i analiza zjawiska",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego",
pages = "147-167",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu.pl",
year = "2016",
isbn = "978-83-7556-830-1",
}
26
@inbook{UEK:2168305775,
author = "Artur Hołuj and Piotr Lityński",
title = "Następstwa ekonomiczne efektu urban sprawl",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego",
pages = "133-146",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu.pl",
year = "2016",
isbn = "978-83-7556-830-1",
}
27
@article{UEK:2168298469,
author = "Piotr Lityński",
title = "Suburban vs. Urban Fringes Entities' Willingness to Pay for Amenities : Empirical Research in Cracow City, Poland",
journal = "Journal of Urban and Regional Analysis",
number = "vol. 7, iss. 1",
pages = "21-34",
year = "2015",
url = {http://www.jurareview.ro/2015_7_1/pag_21_34.pdf},
}
28
@article{UEK:2168298569,
author = "Piotr Lityński",
title = "Wycena ekonomicznej wartości udogodnień przestrzennych : przykład Krakowa i okolic",
journal = "Ekonomia i Środowisko",
number = "3 (54)",
pages = "94-111",
year = "2015",
url = {https://ekonomiaisrodowisko.pl/journal/issue/view/17/17},
}
29
@article{UEK:2168303999,
author = "Artur Hołuj and Piotr Lityński",
title = "Conditions and Improvements Impacting Urban Sprawl in Poland",
journal = "Studia Regionalia",
number = "vol. 43/44",
pages = "83-91",
year = "2015",
}
30
@article{UEK:2168298591,
author = "Piotr Lityński",
title = "Degree and Features of Urban Sprawl in Selected Largest Polish Cities",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "402",
pages = "184-193",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.402.18},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/30558/Litynski_Degree_And_Features_Of_Urban_Sprawl_In_Selected_2015.pdf},
}
31
@misc{UEK:2168296975,
author = "Tadeusz Kudłacz and Piotr Lityński",
title = "Wstęp",
booktitle = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "161",
pages = "9-10",
adress = "",
year = "2015",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/112178/edition/97445/content},
}
32
@article{UEK:2168298073,
author = "Piotr Lityński",
title = "Metodyczne aspekty pomiaru zjawiska urban sprawl",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "6 (942)",
pages = "39-61",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0942.0603},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/515},
}
33
@misc{UEK:2168296933,
title = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
editor = Kudłacz Tadeusz,
editor = Lityński Piotr,
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Akademia Nauk",
year = "2015",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/journal/110389},
}
34
@inbook{UEK:2168296527,
author = "Artur Hołuj and Piotr Lityński",
title = "Oddziaływanie obwodnic na przestrzeń i gospodarkę małych jednostek osadniczych, przypadek obwodnicy Myślenice-Bysina",
booktitle = "Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy",
pages = "47-62",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2015",
isbn = "978-83-7556-763-2",
}
35
@article{UEK:2168297121,
author = "Artur Hołuj and Piotr Lityński",
title = "Urban sprawl - uwarunkowania oraz propozycja zmian w Polsce",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "161",
pages = "91-99",
adress = "",
year = "2015",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/112200/edition/97467/content},
}
36
@article{UEK:2168297133,
author = "Piotr Lityński and Artur Hołuj",
title = "Profil gospodarstw domowych generujących zjawisko urban sprawl na przykładzie wybranego obszaru Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "161",
pages = "402-414",
adress = "",
year = "2015",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/112260/edition/97527/content},
}
37
@article{UEK:2168299777,
author = "Piotr Lityński and Artur Hołuj and Vasile Zotic",
title = "The Polish Urban Sprawl : an Economic Perspective",
journal = "Journal of Settlements and Spatial Planning",
number = "vol. 6, no. 2",
pages = "95-105",
year = "2015",
url = {http://geografie.ubbcluj.ro/ccau/jssp/arhiva_2_2015/03JSSP022015.pdf},
}
38
@article{UEK:2168291135,
author = "Jerzy Wrona and Piotr Lityński",
title = "Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów",
journal = "Kurier UEK",
number = "3 (60)",
pages = "26-27",
year = "2014",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_3_60_2014_www},
}
39
@article{UEK:2168295123,
author = "Piotr Lityński",
title = "Ekonomiczne konsekwencje przestrzennej decentralizacji i centralizacji miasta na podstawie literatury zagranicznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "12 (936)",
pages = "45-61",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0936.1204},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/673},
}
40
@unpublished{UEK:2168301783,
author = "Artur Hołuj and Piotr Lityński",
title = "Oddziaływanie obwodnic na przestrzeń i gospodarkę małych jednostek osadniczych",
booktitle = "Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego",
pages = "80-121",
year = "2014",
}
41
@unpublished{UEK:2168290251,
author = "Piotr Lityński",
title = "Ekonomiczne konsekwencje przestrzennej decentralizacji oraz dogęszczania struktury miasta - przegląd literatury zagranicznej",
booktitle = "Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2",
pages = "22-53",
year = "2013",
}
42
@article{UEK:2168267464,
author = "Piotr Lityński",
title = "Wnioski dla zarządzania rozwojem regionalnym po 2013 r.",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "t. 140, cz. 2",
pages = "199-212",
year = "2012",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/111321/edition/96598/content},
}
43
@book{UEK:2168340457,
title = "Wybrane aspekty rozwoju miast i regionów",
editor = Serafin Piotr,
editor = Lityński Piotr,
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej",
year = "2011",
isbn = "978-83-63196-10-3",
}
44
@inbook{UEK:2168304685,
author = "Piotr Lityński",
title = "Rola ewaluacji instrumentów planistycznych w zarządzaniu rozwojem województwa małopolskiego",
booktitle = "Polska gospodarka u progu II dekady XXI wieku : wybrane problemy poziomu krajowego i regionalnego",
pages = "100-130",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej",
year = "2011",
isbn = "978-83-63196-00-4",
}
45
@misc{UEK:2168340459,
author = "Piotr Serafin and Piotr Lityński",
title = "Od redaktorów",
booktitle = "Wybrane aspekty rozwoju miast i regionów",
pages = "5-8",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej",
year = "2011",
isbn = "978-83-63196-10-3",
}
46
@misc{UEK:2168257842,
author = "Tadeusz Kudłacz and Piotr Lityński",
title = "Analiza pięciu strategii regionalnych województw Polski Zachodniej i problemów stykowych pomiędzy województwami Polski Zachodniej z innymi regionami",
adress = "Zielona Góra",
publisher = "Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego",
year = "2011",
url = {https://wrot.umww.pl/wp-content/uploads/2015/09/Analiza-pi%C4%99ciu-strategii-regionalnych-wojew%C3%B3dztw-Polski-Zachodniej-i-problem%C3%B3w-stykowych-pomi%C4%99dzy-wojew%C3%B3dztwam.pdf},
}
47
@inbook{UEK:2168257844,
author = "Piotr Lityński",
title = "Spójność układu planistycznego województwa małopolskiego",
booktitle = "Gospodarka regionalna Polski wobec globalnego kryzysu gospodarczego",
pages = "515-538",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza",
year = "2011",
isbn = "978-83-7378-681-3",
}
48
@unpublished{UEK:51661,
author = "Piotr Lityński",
title = "Planistyczne instrumenty zarządzania rozwojem regionalnym na przykładzie województwa małopolskiego",
adress = "Kraków",
year = "2010",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200001854},
}
49
@misc{UEK:2168333991,
author = "Piotr Lityński",
title = "Od redaktora",
booktitle = "Marketing terytorialny w rozwoju miast i regionów",
pages = "4-6",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa",
year = "2009",
isbn = "978-83-60822-66-1",
}
50
@book{UEK:2168333987,
title = "Marketing terytorialny w rozwoju miast i regionów",
editor = Lityński Piotr,
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa",
year = "2009",
isbn = "978-83-60822-66-1",
}
51
@inbook{UEK:2168307919,
author = "Piotr Lityński",
title = "Wykorzystanie wyników ewaluacji programów publicznych na przykładzie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MROP)",
booktitle = "Polska gospodarka pierwszej dekady XXI wieku",
pages = "149-168",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa : Nova Sandec",
year = "2009",
isbn = "978-83-60822-82-1",
}
52
@article{UEK:2168307917,
author = "Piotr Lityński",
title = "Ewaluacja w programowaniu regionalnym na przykładzie Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego",
journal = "Krakowskie Studia Małopolskie",
number = "vol. 12",
pages = "184-204",
year = "2008",
url = {},
}
53
@unpublished{UEK:2163837580,
author = "Tadeusz Kudłacz and Konrad Dudzik and Piotr Lityński",
title = "Planistyczne i finansowe instrumenty polskiej polityki regionalnej 2007-2013",
booktitle = "Polityka regionalna Polski 2007-2013 : ocena stanu przygotowań, stopnia oraz możliwości na przyszłość",
pages = "7-51",
year = "2008",
}
54
@inbook{UEK:2168304549,
author = "Piotr Lityński",
title = "Ewaluacja w procesie programowania rozwoju regionalnego - aspekt intraregionalny",
booktitle = "Polska w Unii Europejskiej",
pages = "47-65",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa; Nova Sandec",
year = "2008",
isbn = "978-83-60822-50-0",
}
55
@article{UEK:2168310323,
author = "Piotr Lityński and Marek Reichel",
title = "Rola Regionalnych Programów Operacyjnych w polityce regionalnej okresu planistycznego UE 2007-2013 na przykładzie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego",
journal = "Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu",
number = "28, t. 2",
pages = "27-40",
year = "2007",
}
56
@inbook{UEK:2168277251,
author = "Piotr Lityński and Marek Reichel",
title = "Strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie Stryszów jako instrument zarządzania lokalną strefą społeczną",
booktitle = "Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumentów",
pages = "200-210",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu",
year = "2007",
url = {https://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol6.pdf},
issn = "2543-5396",
isbn = "83-88421-54-9",
}
57
@article{UEK:2168310309,
author = "Piotr Lityński",
title = "Rola prognozowania społeczno-gospodarczego w podejmowaniu decyzji finansowania rozwoju jednostek terytorialnych (na przykładzie Nowego Sącza)",
journal = "Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu",
number = "21",
pages = "101-116",
year = "2006",
}
58
@inbook{UEK:2168310291,
author = "Piotr Lityński and Marek Reichel",
title = "Alternatywne instrumenty inżynierii finansowej inwestycji jednostek samorządu terytorialnego",
booktitle = "Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty)",
pages = "129-138",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa",
year = "2004",
isbn = "83-88887-48-3",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID