Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Budżetowe konsekwencje żywiołowego rozprzestrzeniania się miast dla samorządów gminnych = Urban Sprawl and the Budgetary Consequences for Municipal Governments
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019
Opis fizyczny:
346 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 265)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja powstała w ramach projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (UMO-2016/23/D/HS4/02961) Mechanizmy finansowe w gospodarce wynikające ze zjawiska urban sprawl.
ISBN:
978-83-7252-782-0
Nr:
2168336731
monografia
2

Tytuł:
Koszty migracji wahadłowych ze strefy podmiejskiej do miasta rdzeniowego ośrodków wojewódzkich = Estimates of the Losses Incurred by the Society Living in the Functional Urban
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 182, cz. 2 (2018) , s. 114-162. - Tytuł numeru: Studia nad chaosem przestrzennym. Cz.2, Koszty chaosu przestrzennego - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168325897
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Dysfunkcjonalność przestrzenna obszarów metropolitalnych i jej koszty
Źródło:
Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO' - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 84-93
ISBN:
978-83-7252-764-6
Nr:
2168328077
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
The Conceptualization of the Costs Projections of Metropolis' Space Dysfunctionality
Źródło:
Journal of Economics and Management. - nr 34 (2018) , s. 128-146. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168328585
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Scenarios of Development of Metropolitan City Housing Market Based on the Example of Cracow = Scenariusze rozwoju rynku mieszkaniowego miasta metropolitalnego na przykładzie Krakowa
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 1, t. 333 (2018) , s. 149-166. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168323265
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Metropolitan Urban Sprawl and Mobility : Core City Estimation of Financial Losses due to Commuting = Urban sprawl a mobilność w metropolii : pomiar strat finansowych dojazdów do miasta rdzeniowego
Źródło:
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna. - nr 42 (2018) , s. 39-48. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168329327
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Projections of Financial Implications of Planning Decisions : an Example of the Cracow Development Strategy Project for 2030 = Szacowanie następstw finansowych decyzji planistycznych : przykład Strategii Rozwoju Krakowa do 2030 roku
Źródło:
Zarządzanie Publiczne : Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. - nr 3 (39) (2017) , s. 291-303. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168318951
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Wpływ niekontrolowanej urbanizacji na obciążenie budżetowe gmin miejskich obszarów funkcjonalnych = The Impact of Uncontrolled Urbanization on Budgetary Burden of Municipalities of the Functional Urban Ares in Poland
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA. - t. 174 (2017) , s. 372-381. - Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168316421
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Urban Sprawl Costs : the Valuation of Households' Losses in Poland
Źródło:
Journal of Settlements and Spatial Planning. - vol. 8, no. 1 (2017) , s. 11-35. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
u 15.00 pkt
Nr:
2168315671
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Infrastructure Expenditures versus Local Budget Resistance of Communes under the Risk of Urban Sprawl = Odporność budżetów lokalnych na wydatki infrastrukturalne w gminach zagrożonych zjawiskiem urban sprawl
Źródło:
Barometr Regionalny. - t. 15, nr 1 (2017) , s. 33-42. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168315219
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
The Correlation between Urban Sprawl and the Local Economy in Poland = Povezava med nenačrtnim širjenjem mest in lokalnim gospodarstvom na Poljskem
Źródło:
Urbani izziv = Urban Challenge. - Vol. 27, nr 2 (2016) , s. 3-13, 86-96. - Tekst również w języku słoweński. - Bibliogr.
Nr:
2168310521
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Ocena stopnia zjawiska urban sprawl w gminach podmiejskich wybranych polskich miast = The Evaluation of the Urban Sprawl Degree in Suburbs of Selected Polish Cities
Źródło:
Urbanistyka w gospodarowaniu przestrzenią / red. Jan Maciej Chmielewski - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2016, s. 43-53. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Monografie Naukowe Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Gospodarka Przestrzenna ; t. 10)
ISBN:
978-83-7814-587-5
Nr:
2168313377
rozdział w monografii
13

Tytuł:
Proces urban sprawl w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym - pomiar i analiza zjawiska
Źródło:
Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Aleksander NOWORÓL, Artur HOŁUJ - Warszawa: CeDeWu.pl, 2016, s. 147-167 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-830-1
Nr:
2168305777
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Następstwa ekonomiczne efektu urban sprawl
Źródło:
Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Aleksander NOWORÓL, Artur HOŁUJ - Warszawa: CeDeWu.pl, 2016, s. 133-146 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-830-1
Nr:
2168305775
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Szacowanie wartości usprawnień dóbr publicznych metodą wyceny warunkowej na przykładzie obszarów miejskich i podmiejskich Krakowa = Estimating the Value of Improvements of Public Goods Using a Contingent Valuation Method on the Example of Urban and Suburban Areas of Cracow City
Źródło:
Barometr Regionalny. - t. 14, nr 1 (2016) , s. 133-139. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168308533
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Ramy finansowe dla projektu dokumentu "Strategia Rozwoju Krakowa 2030" : opracowanie wykonane przez zespół Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków - Urzędu Miasta Krakowa
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016
Opis fizyczny:
33 s.: il.
Nr:
2168333731
raport/sprawozdanie
17

Tytuł:
Degree and Features of Urban Sprawl in Selected Largest Polish Cities = Stopień i cechy zjawiska urban sprawl w wybranych największych polskich miastach
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 402 (2015) , s. 184-193. - Tytuł numeru: Polityka ekonomiczna - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168298591
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Suburban vs. Urban Fringes Entities' Willingness to Pay for Amenities : Empirical Research in Cracow City, Poland
Źródło:
Journal of Urban and Regional Analysis. - vol. 7, iss. 1 (2015) , s. 21-34. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168298469
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Profil gospodarstw domowych generujących zjawisko urban sprawl na przykładzie wybranego obszaru Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego = The Profile of Households Generating Urban Sprawl on the Example of a Selected Area of Cracow Metropolitan Area
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. - nr 161 (2015) , s. 402-414. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297133
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Metodyczne aspekty pomiaru zjawiska urban sprawl = Methodological Aspects of Measuring Urban Sprawl
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (942) (2015) , s. 39-61. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168298073
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Oddziaływanie obwodnic na przestrzeń i gospodarkę małych jednostek osadniczych, przypadek obwodnicy Myślenice-Bysina
Źródło:
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy / red nauk. Tadeusz KUDŁACZ, Artur HOŁUJ - Warszawa: CeDeWu, 2015, s. 47-62 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-763-2
Nr:
2168296527
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Conditions and Improvements Impacting Urban Sprawl in Poland
Źródło:
Studia Regionalia / eds. Andrzej Klasik, Tadeusz KUDŁACZ. - vol. 43/44 (2015) , s. 83-91. - Tytuł numeru: Integrated Development and Spatial Management of Urban Areas : Polish Experience - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168303999
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
23

Autor:
Lityński Piotr , Hołuj Artur , Zotic Vasile
Tytuł:
The Polish Urban Sprawl : an Economic Perspective
Źródło:
Journal of Settlements and Spatial Planning. - vol. 6, no. 2 (2015) , s. 95-105. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168299777
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Wycena ekonomicznej wartości udogodnień przestrzennych : przykład Krakowa i okolic = Assessment of the Economic Value of Spatial Amenities : Case of the Cracow City and Its Suburbs
Źródło:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the Polish Association of Environmental and Resource Economists. - nr 3 (54) (2015) , s. 94-111. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168298569
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
Numer:
nr 161
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polska Akademia Nauk, 2015
Opis fizyczny:
528 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki, Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168296933
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
26

Tytuł:
Urban sprawl - uwarunkowania oraz propozycja zmian w Polsce = Urban Sprawl - Conditions and Proposition of Changes in Poland
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. - nr 161 (2015) , s. 91-99. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297121
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI2015. - nr 161, s. 9-10. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168296975
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 3 (60) (2014) , s. 26-27. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168291135
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Ekonomiczne konsekwencje przestrzennej decentralizacji i centralizacji miasta na podstawie literatury zagranicznej = The Economic Consequences of Urban Decentralisation and Centralisation in the Light of Foreign Literature
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (936) (2014) , s. 45-61. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168295123
artykuł w czasopiśmie
30

Tytuł:
Oddziaływanie obwodnic na przestrzeń i gospodarkę małych jednostek osadniczych
Źródło:
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / kier. tematu: Tadeusz KUDŁACZ2014, s. 80-121
Sygnatura:
NP-1455/Magazyn
Nr:
2168301783
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Ekonomiczne konsekwencje przestrzennej decentralizacji oraz dogęszczania struktury miasta - przegląd literatury zagranicznej
Źródło:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2 / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ2013, s. 22-53. - Streszcz.
Sygnatura:
NP-1377/2/Magazyn
Nr:
2168290251
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
32

Konferencja:
Ogólnopolska konferencja pt. Perspektywy rozwoju regionalnego w okresie programowania po 2013 roku, Kraków, Polska, od 2011-09-23 do 2011-09-23
Tytuł:
Wnioski dla zarządzania rozwojem regionalnym po 2013 r. = The Conclusions for the Process of Managing Regional Development after 2013
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Anna HARAŃCZYK. - t. 140, cz. 2 (2012) , s. 199-212. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r., Cz. 2 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168267464
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Spójność układu planistycznego województwa małopolskiego
Źródło:
Gospodarka regionalna Polski wobec globalnego kryzysu gospodarczego / red. nauk. Zbigniew Strzelecki - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2011, s. 515-538
ISBN:
978-83-7378-681-3
Nr:
2168257844
rozdział w monografii
34

Tytuł:
Rola ewaluacji instrumentów planistycznych w zarządzaniu rozwojem województwa małopolskiego
Źródło:
Polska gospodarka u progu II dekady XXI wieku : wybrane problemy poziomu krajowego i regionalnego / red. Marek Reichel - Nowy Sącz: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2011, s. 100-130. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63196-00-4
Nr:
2168304685
rozdział w monografii
35

Tytuł:
Analiza pięciu strategii regionalnych województw Polski Zachodniej i problemów stykowych pomiędzy województwami Polski Zachodniej z innymi regionami [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Zielona Góra: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, 2011
Opis fizyczny:
57 s.
Uwagi:
[odczyt: 18.07.2013], Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168257842
raport/sprawozdanie
36

Tytuł:
Planistyczne instrumenty zarządzania rozwojem regionalnym na przykładzie województwa małopolskiego = Planning Instruments of Managing the Regional Development on the Example of the Małopolska Region
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2010
Opis fizyczny:
327 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Promotor: Tadeusz KUDŁACZ, Bibliogr.Dostępna także na CD
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-160
Nr:
51661
doktorat
37

Konferencja:
VI Ogólnopolskie Sympozjum Kół Naukowych, Nowy Sącz, Polska, od 2008-05-09 do 2008-05-11
Tytuł:
Marketing terytorialny w rozwoju miast i regionów
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2009
Opis fizyczny:
152 s.: il.; 25 cm
ISBN:
978-83-60822-66-1
Nr:
2168333987
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
38

Tytuł:
Od redaktora
Źródło:
Marketing terytorialny w rozwoju miast i regionów / red. Piotr Lityński - Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2009, s. 4-6
ISBN:
978-83-60822-66-1
Nr:
2168333991
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Wykorzystanie wyników ewaluacji programów publicznych na przykładzie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MROP) = Using the Outcomes of Public Programmes Evaluation on the Basis of the Małopolska Regional Operational Programme (MROP)
Źródło:
Polska gospodarka pierwszej dekady XXI wieku / red. Marek Reichel - Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa : Nova Sandec, 2009. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60822-82-1
Nr:
2168307919
rozdział w monografii
40

Tytuł:
Ewaluacja w procesie programowania rozwoju regionalnego - aspekt intraregionalny = Evaluation in the Process of Programming the Regional Development - Intraregional Aspect
Źródło:
Polska w Unii Europejskiej / red. Marek Reichel - Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa; Nova Sandec, 2008, s. 47-65. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60822-50-0
Nr:
2168304549
rozdział w monografii
41

Autor:
Kudłacz Tadeusz , Dudzik Konrad , Lityński Piotr
Tytuł:
Planistyczne i finansowe instrumenty polskiej polityki regionalnej 2007-2013
Źródło:
Polityka regionalna Polski 2007-2013 : ocena stanu przygotowań, stopnia oraz możliwości na przyszłość / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA2008, s. 7-51
Sygnatura:
NP-1225/Magazyn
Nr:
2163837580
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Ewaluacja w programowaniu regionalnym na przykładzie Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego
Źródło:
Krakowskie Studia Małopolskie. - vol. 12 (2008) , s. 184-204 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168307917
artykuł w czasopiśmie
43

Autor:
Lityński Piotr , Reichel Marek
Konferencja:
VI Konferencja Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Ząb/Zakopane, Polska, od 2007-06-18 do 2007-06-19
Tytuł:
Strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie Stryszów jako instrument zarządzania lokalną strefą społeczną = Social Problems Solving Strategy in Stryszów as an Instrument of Managing the Social Sphere
Źródło:
Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumentów / red. Adam NALEPKA - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 200-210. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów ; vol. 6)
ISBN:
83-88421-54-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168277251
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
44

Autor:
Lityński Piotr , Reichel Marek
Tytuł:
Rola Regionalnych Programów Operacyjnych w polityce regionalnej okresu planistycznego UE 2007-2013 na przykładzie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego = The Role of Regional Operational Programmes in Regional Politics during the EU Planning Period in the Years 2007-2013 on the Example of the Regional Operational Programme for Małopolska Voivodship
Źródło:
Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Krzysztof SURÓWKA. - 28, t. 2 (2007) , s. 27-40. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168310323
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Rola prognozowania społeczno-gospodarczego w podejmowaniu decyzji finansowania rozwoju jednostek terytorialnych (na przykładzie Nowego Sącza) = The Role of Social-economic Forecasts in the Making of Decisions on the Funding of Territorial Units and Their Development - Nowy Sącz
Źródło:
Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Adam RYBARSKI. - 21 (2006) , s. 101-116. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168310309
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
46

Autor:
Lityński Piotr , Reichel Marek
Tytuł:
Alternatywne instrumenty inżynierii finansowej inwestycji jednostek samorządu terytorialnego
Źródło:
Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty) / red. Janusz FUDALIŃSKI - Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2004, s. 129-138. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-88887-48-3
Nr:
2168310291
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
1
Budżetowe konsekwencje żywiołowego rozprzestrzeniania się miast dla samorządów gminnych = Urban Sprawl and the Budgetary Consequences for Municipal Governments / Piotr LITYŃSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - 346 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 265). - ISBN 978-83-7252-782-0
2
Koszty migracji wahadłowych ze strefy podmiejskiej do miasta rdzeniowego ośrodków wojewódzkich = Estimates of the Losses Incurred by the Society Living in the Functional Urban / Piotr LITYŃSKI, Artur HOŁUJ // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 182, cz. 2 (2018), s. 114-162. - Summ.. - Tytuł numeru: Studia nad chaosem przestrzennym. Cz.2, Koszty chaosu przestrzennego. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/123407/edition/107636/content. - ISSN 0079-3507
3
Dysfunkcjonalność przestrzenna obszarów metropolitalnych i jej koszty / Piotr LITYŃSKI // W: Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO'. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2018. - S. 84-93. - ISBN 978-83-7252-764-6
4
The Conceptualization of the Costs Projections of Metropolis' Space Dysfunctionality / Piotr LITYŃSKI // Journal of Economics and Management. - nr 34 (2018), s. 128-146. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/345777/edition/326659/content?ref=desc. - ISSN 1732-1948
5
Scenarios of Development of Metropolitan City Housing Market Based on the Example of Cracow = Scenariusze rozwoju rynku mieszkaniowego miasta metropolitalnego na przykładzie Krakowa / Piotr LITYŃSKI // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 1, t. 333 (2018), s. 149-166. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/1651. - ISSN 0208-6018
6
Metropolitan Urban Sprawl and Mobility : Core City Estimation of Financial Losses due to Commuting = Urban sprawl a mobilność w metropolii : pomiar strat finansowych dojazdów do miasta rdzeniowego / Piotr LITYŃSKI // Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna. - nr 42 (2018), s. 39-48. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/download/16530/16371. - ISSN 2353-1428
7
Projections of Financial Implications of Planning Decisions : an Example of the Cracow Development Strategy Project for 2030 = Szacowanie następstw finansowych decyzji planistycznych : przykład Strategii Rozwoju Krakowa do 2030 roku / Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI // Zarządzanie Publiczne : Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. - nr 3 (39) (2017), s. 291-303. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/10078/. - ISSN 1896-0200
8
Wpływ niekontrolowanej urbanizacji na obciążenie budżetowe gmin miejskich obszarów funkcjonalnych = The Impact of Uncontrolled Urbanization on Budgetary Burden of Municipalities of the Functional Urban Ares in Poland / Piotr LITYŃSKI // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA. - t. 174 (2017), s. 372-381. - Summ.. - Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/Content/103132/PDF/35_Litynski.pdf?handler=pdf. - ISSN 0079-3507
9
Urban Sprawl Costs : the Valuation of Households' Losses in Poland / Piotr LITYŃSKI, Artur HOŁUJ // Journal of Settlements and Spatial Planning. - vol. 8, no. 1 (2017), s. 11-35. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://geografie.ubbcluj.ro/ccau/jssp/arhiva_1_2017/02JSSP012017.pdf. - ISSN 2069-3419
10
Infrastructure Expenditures versus Local Budget Resistance of Communes under the Risk of Urban Sprawl = Odporność budżetów lokalnych na wydatki infrastrukturalne w gminach zagrożonych zjawiskiem urban sprawl / Piotr LITYŃSKI // Barometr Regionalny. - t. 15, nr 1 (2017), s. 33-42. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br47_04litynski.pdf. - ISSN 1644-9398
11
The Correlation between Urban Sprawl and the Local Economy in Poland = Povezava med nenačrtnim širjenjem mest in lokalnim gospodarstvom na Poljskem / Piotr LITYŃSKI // Urbani izziv = Urban Challenge. - Vol. 27, nr 2 (2016), s. 3-13, 86-96. - Summ. - Tekst również w języku słoweński. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://urbani-izziv.uirs.si/Portals/uizziv/papers/urbani-izziv-en-2016-27-02-001.pdf#http://urbani-izziv.uirs.si/Portals/uizziv/papers/urbani-izziv-2016-27-02-001.pdf. - ISSN 0353-6483
12
Ocena stopnia zjawiska urban sprawl w gminach podmiejskich wybranych polskich miast = The Evaluation of the Urban Sprawl Degree in Suburbs of Selected Polish Cities / Piotr LITYŃSKI // W: Urbanistyka w gospodarowaniu przestrzenią / red. Jan Maciej Chmielewski. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2016. - (Monografie Naukowe / Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Gospodarka Przestrzenna ; t. 10). - S. 43-53. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7814-587-5
13
Proces urban sprawl w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym - pomiar i analiza zjawiska / Artur HOŁUJ, Piotr LITYŃSKI // W: Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Aleksander NOWORÓL, Artur HOŁUJ. - Warszawa : CeDeWu.pl, 2016. - S. 147-167. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-830-1
14
Następstwa ekonomiczne efektu urban sprawl / Artur HOŁUJ, Piotr LITYŃSKI // W: Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Aleksander NOWORÓL, Artur HOŁUJ. - Warszawa : CeDeWu.pl, 2016. - S. 133-146. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-830-1
15
Szacowanie wartości usprawnień dóbr publicznych metodą wyceny warunkowej na przykładzie obszarów miejskich i podmiejskich Krakowa = Estimating the Value of Improvements of Public Goods Using a Contingent Valuation Method on the Example of Urban and Suburban Areas of Cracow City / Piotr LITYŃSKI // Barometr Regionalny. - t. 14, nr 1 (2016), s. 133-139. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br43_17litynski.pdf. - ISSN 1644-9398
16
Ramy finansowe dla projektu dokumentu "Strategia Rozwoju Krakowa 2030" : opracowanie wykonane przez zespół Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków - Urzędu Miasta Krakowa / Krzysztof JAKÓBIK, Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - 33 s. : il
17
Degree and Features of Urban Sprawl in Selected Largest Polish Cities = Stopień i cechy zjawiska urban sprawl w wybranych największych polskich miastach / Piotr LITYŃSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 402 (2015), s. 184-193. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Polityka ekonomiczna. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/30558/Litynski_Degree_And_Features_Of_Urban_Sprawl_In_Selected_2015.pdf. - ISSN 1899-3192
18
Suburban vs. Urban Fringes Entities' Willingness to Pay for Amenities : Empirical Research in Cracow City, Poland / Piotr LITYŃSKI // Journal of Urban and Regional Analysis. - vol. 7, iss. 1 (2015), s. 21-34. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.jurareview.ro/2015_7_1/pag_21_34.pdf. - ISSN 2067-4082
19
Profil gospodarstw domowych generujących zjawisko urban sprawl na przykładzie wybranego obszaru Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego = The Profile of Households Generating Urban Sprawl on the Example of a Selected Area of Cracow Metropolitan Area / Piotr LITYŃSKI, Artur HOŁUJ // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. - nr 161 (2015), s. 402-414. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/112260/edition/97527/content. - ISSN 0079-3507
20
Metodyczne aspekty pomiaru zjawiska urban sprawl = Methodological Aspects of Measuring Urban Sprawl / Piotr LITYŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (942) (2015), s. 39-61. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/515. - ISSN 1898-6447
21
Oddziaływanie obwodnic na przestrzeń i gospodarkę małych jednostek osadniczych, przypadek obwodnicy Myślenice-Bysina / Artur HOŁUJ, Piotr LITYŃSKI // W: Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy / red nauk. Tadeusz KUDŁACZ, Artur HOŁUJ. - Warszawa : CeDeWu. Sp. z o.o., 2015. - S. 47-62. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-763-2
22
Conditions and Improvements Impacting Urban Sprawl in Poland / Artur HOŁUJ, Piotr LITYŃSKI // Studia Regionalia / eds. Andrzej Klasik, Tadeusz KUDŁACZ. - vol. 43/44 (2015), s. 83-91. - Summ.. - Tytuł numeru: Integrated Development and Spatial Management of Urban Areas : Polish Experience. - Bibliogr. - ISSN 0860-3375
23
The Polish Urban Sprawl : an Economic Perspective / Piotr LITYŃSKI, Artur HOŁUJ, Vasile Zotic // Journal of Settlements and Spatial Planning. - vol. 6, no. 2 (2015), s. 95-105. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://geografie.ubbcluj.ro/ccau/jssp/arhiva_2_2015/03JSSP022015.pdf. - ISSN 2069-3419
24
Wycena ekonomicznej wartości udogodnień przestrzennych : przykład Krakowa i okolic = Assessment of the Economic Value of Spatial Amenities : Case of the Cracow City and Its Suburbs / Piotr LITYŃSKI // Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the Polish Association of Environmental and Resource Economists. - nr 3 (54) (2015), s. 94-111. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ekonomiaisrodowisko.pl/uploads/07%20litynski.pdf. - ISSN 0867-8898
25
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. - Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2015. - nr 161. - 528 s. : il. ; 24 cm. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/journal/110389. - ISSN 0079-3507
26
Urban sprawl - uwarunkowania oraz propozycja zmian w Polsce = Urban Sprawl - Conditions and Proposition of Changes in Poland / Artur HOŁUJ, Piotr LITYŃSKI // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. - nr 161 (2015), s. 91-99. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/112200/edition/97467/content. - ISSN 0079-3507
27
Wstęp / Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. - nr 161 (2015), s. 9-10. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/112178/edition/97445/content. - ISSN 0079-3507
28
Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów / Jerzy WRONA, Piotr LITYŃSKI // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 3 (60) (2014), s. 26-27. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_3_60_2014_www. - ISSN 1689-7757
29
Ekonomiczne konsekwencje przestrzennej decentralizacji i centralizacji miasta na podstawie literatury zagranicznej = The Economic Consequences of Urban Decentralisation and Centralisation in the Light of Foreign Literature / Piotr LITYŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (936) (2014), s. 45-61. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/673. - ISSN 1898-6447
30
Oddziaływanie obwodnic na przestrzeń i gospodarkę małych jednostek osadniczych / Artur HOŁUJ, Piotr LITYŃSKI // W: Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / kier. tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2014), s. 80-121
31
Ekonomiczne konsekwencje przestrzennej decentralizacji oraz dogęszczania struktury miasta - przegląd literatury zagranicznej / Piotr LITYŃSKI // W: Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2 / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2013), s. 22-53. - Streszcz.
32
Wnioski dla zarządzania rozwojem regionalnym po 2013 r. = The Conclusions for the Process of Managing Regional Development after 2013 / Piotr Lityński // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Anna HARAŃCZYK. - t. 140, cz. 2 (2012), s. 199-212. - Summ.. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r., Cz. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://skpzk.czasopisma.pan.pl/images/data/skpzk/wydania/No_140_2011/14_Wnioski_Dla_Zarzadzania_Rozwojem_Regionalnym_Po.pdf. - ISSN 0079-3507
33
Spójność układu planistycznego województwa małopolskiego / Piotr Lityński // W: Gospodarka regionalna Polski wobec globalnego kryzysu gospodarczego / red. nauk. Zbigniew Strzelecki. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2011. - S. 515-538. - ISBN 978-83-7378-681-3
34
Rola ewaluacji instrumentów planistycznych w zarządzaniu rozwojem województwa małopolskiego / Piotr Lityński // W: Polska gospodarka u progu II dekady XXI wieku : wybrane problemy poziomu krajowego i regionalnego / red. Marek Reichel. - Nowy Sącz : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2011. - S. 100-130. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63196-00-4
35
Analiza pięciu strategii regionalnych województw Polski Zachodniej i problemów stykowych pomiędzy województwami Polski Zachodniej z innymi regionami [on-line] / Tadeusz KUDŁACZ, Piotr Lityński. - Zielona Góra : Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, 2011. - 57 s. - [odczyt: 18.07.2013]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://wrot.umww.pl/wp-content/uploads/2015/09/Analiza-pi%C4%99ciu-strategii-regionalnych-wojew%C3%B3dztw-Polski-Zachodniej-i-problem%C3%B3w-stykowych-pomi%C4%99dzy-wojew%C3%B3dztwam.pdf
36
Planistyczne instrumenty zarządzania rozwojem regionalnym na przykładzie województwa małopolskiego = Planning Instruments of Managing the Regional Development on the Example of the Małopolska Region / Piotr Lityński ; Promotor: Tadeusz KUDŁACZ. - Kraków, 2010. - 327 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Dostępna także na CD. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200001854
37
Marketing terytorialny w rozwoju miast i regionów / red. Piotr Lityński. - Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2009. - 152 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 978-83-60822-66-1
38
Od redaktora / Piotr Lityński // W: Marketing terytorialny w rozwoju miast i regionów / red. Piotr Lityński. - Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2009. - S. 4-6. - ISBN 978-83-60822-66-1
39
Wykorzystanie wyników ewaluacji programów publicznych na przykładzie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MROP) = Using the Outcomes of Public Programmes Evaluation on the Basis of the Małopolska Regional Operational Programme (MROP) / Piotr Lityński // W: Polska gospodarka pierwszej dekady XXI wieku / red. Marek Reichel. - Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa : Nova Sandec, 2009. - ISBN 978-83-60822-82-1
40
Ewaluacja w procesie programowania rozwoju regionalnego - aspekt intraregionalny = Evaluation in the Process of Programming the Regional Development - Intraregional Aspect / Piotr Lityński // W: Polska w Unii Europejskiej / red. Marek Reichel. - Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa; Nova Sandec, 2008. - S. 47-65. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60822-50-0
41
Planistyczne i finansowe instrumenty polskiej polityki regionalnej 2007-2013 / Tadeusz KUDŁACZ, Konrad Dudzik, Piotr Lityński // W: Polityka regionalna Polski 2007-2013 : ocena stanu przygotowań, stopnia oraz możliwości na przyszłość / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - (2008), s. 7-51
42
Ewaluacja w programowaniu regionalnym na przykładzie Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego / Piotr Lityński // Krakowskie Studia Małopolskie. - vol. 12 (2008), s. 184-204. - Bibliogr. - ISSN 1643-6911
43
Strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie Stryszów jako instrument zarządzania lokalną strefą społeczną = Social Problems Solving Strategy in Stryszów as an Instrument of Managing the Social Sphere / Piotr LITYŃSKI, Marek Reichel // W: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumentów / red. Adam NALEPKA. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów, ISSN 2543-5396 ; vol. 6). - S. 200-210. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88421-54-9. - Pełny tekst: https://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol6.pdf
44
Rola Regionalnych Programów Operacyjnych w polityce regionalnej okresu planistycznego UE 2007-2013 na przykładzie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego = The Role of Regional Operational Programmes in Regional Politics during the EU Planning Period in the Years 2007-2013 on the Example of the Regional Operational Programme for Małopolska Voivodship / Piotr Lityński, Marek Reichel // Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Krzysztof SURÓWKA. - 28, t. 2 (2007), s. 27-40. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
45
Rola prognozowania społeczno-gospodarczego w podejmowaniu decyzji finansowania rozwoju jednostek terytorialnych (na przykładzie Nowego Sącza) = The Role of Social-economic Forecasts in the Making of Decisions on the Funding of Territorial Units and Their Development - Nowy Sącz / Piotr Lityński // Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Adam RYBARSKI. - 21 (2006), s. 101-116. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
46
Alternatywne instrumenty inżynierii finansowej inwestycji jednostek samorządu terytorialnego / Piotr Lityński, Marek Reichel // W: Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty) / red. Janusz FUDALIŃSKI. - Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2004. - S. 129-138. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-88887-48-3
1
Lityński P., (2019), Budżetowe konsekwencje żywiołowego rozprzestrzeniania się miast dla samorządów gminnych, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 265), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 346 s.
2
Lityński P., Hołuj A., (2018), Koszty migracji wahadłowych ze strefy podmiejskiej do miasta rdzeniowego ośrodków wojewódzkich, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", t. 182, cz. 2, s. 114-162; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/123407/edition/107636/content
3
Lityński P., (2018), Dysfunkcjonalność przestrzenna obszarów metropolitalnych i jej koszty. [W:] Kudłacz T., Musiał-Malago' M. (red.), Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 84-93.
4
Lityński P., (2018), The Conceptualization of the Costs Projections of Metropolis' Space Dysfunctionality, "Journal of Economics and Management", nr 34, s. 128-146; https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/345777/edition/326659/content?ref=desc
5
Lityński P., (2018), Scenarios of Development of Metropolitan City Housing Market Based on the Example of Cracow, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", vol. 1, t. 333, s. 149-166; https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/1651
6
Lityński P., (2018), Metropolitan Urban Sprawl and Mobility : Core City Estimation of Financial Losses due to Commuting, "Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna", nr 42, s. 39-48; https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/download/16530/16371
7
Kudłacz T., Lityński P., (2017), Projections of Financial Implications of Planning Decisions : an Example of the Cracow Development Strategy Project for 2030, "Zarządzanie Publiczne : Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego", nr 3 (39), s. 291-303; http://www.ejournals.eu/pliki/art/10078/
8
Lityński P., (2017), Wpływ niekontrolowanej urbanizacji na obciążenie budżetowe gmin miejskich obszarów funkcjonalnych, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", t. 174, s. 372-381; http://journals.pan.pl/Content/103132/PDF/35_Litynski.pdf?handler=pdf
9
Lityński P., Hołuj A., (2017), Urban Sprawl Costs : the Valuation of Households' Losses in Poland, "Journal of Settlements and Spatial Planning", vol. 8, no. 1, s. 11-35; http://geografie.ubbcluj.ro/ccau/jssp/arhiva_1_2017/02JSSP012017.pdf
10
Lityński P., (2017), Infrastructure Expenditures versus Local Budget Resistance of Communes under the Risk of Urban Sprawl, "Barometr Regionalny", t. 15, nr 1, s. 33-42; http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br47_04litynski.pdf
11
Lityński P., (2016), The Correlation between Urban Sprawl and the Local Economy in Poland, "Urbani izziv", Vol. 27, nr 2, s. 3-13, 86-96; http://urbani-izziv.uirs.si/Portals/uizziv/papers/urbani-izziv-en-2016-27-02-001.pdf#http://urbani-izziv.uirs.si/Portals/uizziv/papers/urbani-izziv-2016-27-02-001.pdf
12
Lityński P., (2016), Ocena stopnia zjawiska urban sprawl w gminach podmiejskich wybranych polskich miast. [W:] Chmielewski (red.), Urbanistyka w gospodarowaniu przestrzenią, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, s. 43-53.
13
Hołuj A., Lityński P., (2016), Proces urban sprawl w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym - pomiar i analiza zjawiska. [W:] Noworól A., Hołuj A. (red.), Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, Warszawa : CeDeWu.pl, s. 147-167.
14
Hołuj A., Lityński P., (2016), Następstwa ekonomiczne efektu urban sprawl. [W:] Noworól A., Hołuj A. (red.), Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, Warszawa : CeDeWu.pl, s. 133-146.
15
Lityński P., (2016), Szacowanie wartości usprawnień dóbr publicznych metodą wyceny warunkowej na przykładzie obszarów miejskich i podmiejskich Krakowa, "Barometr Regionalny", t. 14, nr 1, s. 133-139; http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br43_17litynski.pdf
16
Jakóbik K., Kudłacz T., Lityński P., (2016), Ramy finansowe dla projektu dokumentu "Strategia Rozwoju Krakowa 2030": opracowanie wykonane przez zespół Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków - Urzędu Miasta Krakowa, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 33 s.
17
Lityński P., (2015), Degree and Features of Urban Sprawl in Selected Largest Polish Cities, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 402, s. 184-193; http://www.dbc.wroc.pl/Content/30558/Litynski_Degree_And_Features_Of_Urban_Sprawl_In_Selected_2015.pdf
18
Lityński P., (2015), Suburban vs. Urban Fringes Entities' Willingness to Pay for Amenities : Empirical Research in Cracow City, Poland, "Journal of Urban and Regional Analysis", vol. 7, iss. 1, s. 21-34; http://www.jurareview.ro/2015_7_1/pag_21_34.pdf
19
Lityński P., Hołuj A., (2015), Profil gospodarstw domowych generujących zjawisko urban sprawl na przykładzie wybranego obszaru Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", nr 161, s. 402-414; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/112260/edition/97527/content
20
Lityński P., (2015), Metodyczne aspekty pomiaru zjawiska urban sprawl, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 6 (942), s. 39-61; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/515
21
Hołuj A., Lityński P., (2015), Oddziaływanie obwodnic na przestrzeń i gospodarkę małych jednostek osadniczych, przypadek obwodnicy Myślenice-Bysina. [W:] Kudłacz T., Hołuj A. (red.), Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy, Warszawa : CeDeWu. Sp. z o.o., s. 47-62.
22
Hołuj A., Lityński P., (2015), Conditions and Improvements Impacting Urban Sprawl in Poland, "Studia Regionalia", vol. 43/44, s. 83-91.
23
Lityński P., Hołuj A., Zotic V., (2015), The Polish Urban Sprawl : an Economic Perspective, "Journal of Settlements and Spatial Planning", vol. 6, no. 2, s. 95-105; http://geografie.ubbcluj.ro/ccau/jssp/arhiva_2_2015/03JSSP022015.pdf
24
Lityński P., (2015), Wycena ekonomicznej wartości udogodnień przestrzennych : przykład Krakowa i okolic, "Ekonomia i Środowisko", nr 3 (54), s. 94-111; http://www.ekonomiaisrodowisko.pl/uploads/07%20litynski.pdf
25
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2015. - nr 161. - 528 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. - 0079-3507
26
Hołuj A., Lityński P., (2015), Urban sprawl - uwarunkowania oraz propozycja zmian w Polsce, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", nr 161, s. 91-99; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/112200/edition/97467/content
27
Kudłacz T., Lityński P., (2015), Wstęp. [W:] Kudłacz T., Lityński P. (red.), Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, s. 9-10.
28
Wrona J., Lityński P., (2014), Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów, "Kurier UEK", nr 3 (60), s. 26-27; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_3_60_2014_www
29
Lityński P., (2014), Ekonomiczne konsekwencje przestrzennej decentralizacji i centralizacji miasta na podstawie literatury zagranicznej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 12 (936), s. 45-61; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/673
30
Hołuj A., Lityński P., (2014), Oddziaływanie obwodnic na przestrzeń i gospodarkę małych jednostek osadniczych. [W:] Kudłacz T. (kierownik tematu), Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego, s. 80-121.
31
Lityński P., (2013), Ekonomiczne konsekwencje przestrzennej decentralizacji oraz dogęszczania struktury miasta - przegląd literatury zagranicznej. [W:] Kudłacz T. (kierownik tematu), Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2, s. 22-53.
32
Lityński P., (2012), Wnioski dla zarządzania rozwojem regionalnym po 2013 r., "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", t. 140, cz. 2, s. 199-212; http://skpzk.czasopisma.pan.pl/images/data/skpzk/wydania/No_140_2011/14_Wnioski_Dla_Zarzadzania_Rozwojem_Regionalnym_Po.pdf
33
Lityński P., (2011), Spójność układu planistycznego województwa małopolskiego. [W:] Strzelecki Z. (red.), Gospodarka regionalna Polski wobec globalnego kryzysu gospodarczego, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, s. 515-538.
34
Lityński P., (2011), Rola ewaluacji instrumentów planistycznych w zarządzaniu rozwojem województwa małopolskiego. [W:] Reichel M. (red.), Polska gospodarka u progu II dekady XXI wieku : wybrane problemy poziomu krajowego i regionalnego, Nowy Sącz : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, s. 100-130.
35
Kudłacz T., Lityński P., (2011), Analiza pięciu strategii regionalnych województw Polski Zachodniej i problemów stykowych pomiędzy województwami Polski Zachodniej z innymi regionami, [on-line], Zielona Góra : Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, 57 s.
36
Lityński P., (2010), Planistyczne instrumenty zarządzania rozwojem regionalnym na przykładzie województwa małopolskiego, Prom. Kudłacz T., Kraków : , 327 k.
37
Lityński P. (red.), (2009), Marketing terytorialny w rozwoju miast i regionów, Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 152 s.
38
Lityński P., (2009), Od redaktora. [W:] Lityński P. (red.), Marketing terytorialny w rozwoju miast i regionów, Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 4-6.
39
Lityński P., (2009), Wykorzystanie wyników ewaluacji programów publicznych na przykładzie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MROP). [W:] Reichel M. (red.), Polska gospodarka pierwszej dekady XXI wieku, Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa : Nova Sandec
40
Lityński P., (2008), Ewaluacja w procesie programowania rozwoju regionalnego - aspekt intraregionalny. [W:] Reichel M. (red.), Polska w Unii Europejskiej, Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa : Nova Sandec, s. 47-65.
41
Kudłacz T., Dudzik K., Lityński P., (2008), Planistyczne i finansowe instrumenty polskiej polityki regionalnej 2007-2013. [W:] Szymla Z. (kierownik tematu), Polityka regionalna Polski 2007-2013 : ocena stanu przygotowań, stopnia oraz możliwości na przyszłość, s. 7-51.
42
Lityński P., (2008), Ewaluacja w programowaniu regionalnym na przykładzie Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego, "Krakowskie Studia Małopolskie", vol. 12, s. 184-204.
43
Lityński P., Reichel M., (2007), Strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie Stryszów jako instrument zarządzania lokalną strefą społeczną. [W:] Nalepka A. (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumentów (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów; vol. 6), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu, s. 200-210.
44
Lityński P., Reichel M., (2007), Rola Regionalnych Programów Operacyjnych w polityce regionalnej okresu planistycznego UE 2007-2013 na przykładzie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, "Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu", 28, t. 2, s. 27-40.
45
Lityński P., (2006), Rola prognozowania społeczno-gospodarczego w podejmowaniu decyzji finansowania rozwoju jednostek terytorialnych (na przykładzie Nowego Sącza), "Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu", 21, s. 101-116.
46
Lityński P., Reichel M., (2004), Alternatywne instrumenty inżynierii finansowej inwestycji jednostek samorządu terytorialnego. [W:] Fudaliński J. (red.), Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty), Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 129-138.
1
@book{UEK:2168336731,
author = "Lityński Piotr",
title = "Budżetowe konsekwencje żywiołowego rozprzestrzeniania się miast dla samorządów gminnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-782-0",
}
2
@article{UEK:2168325897,
author = "Lityński Piotr and Hołuj Artur",
title = "Koszty migracji wahadłowych ze strefy podmiejskiej do miasta rdzeniowego ośrodków wojewódzkich",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "t. 182, cz. 2",
pages = "114-162",
year = "2018",
}
3
@inbook{UEK:2168328077,
author = "Lityński Piotr",
title = "Dysfunkcjonalność przestrzenna obszarów metropolitalnych i jej koszty",
booktitle = "Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego",
pages = "84-93",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-7252-764-6",
}
4
@article{UEK:2168328585,
author = "Lityński Piotr",
title = "The Conceptualization of the Costs Projections of Metropolis' Space Dysfunctionality",
journal = "Journal of Economics and Management",
number = "34",
pages = "128-146",
year = "2018",
}
5
@article{UEK:2168323265,
author = "Lityński Piotr",
title = "Scenarios of Development of Metropolitan City Housing Market Based on the Example of Cracow",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "vol. 1, t. 333",
pages = "149-166",
year = "2018",
}
6
@article{UEK:2168329327,
author = "Lityński Piotr",
title = "Metropolitan Urban Sprawl and Mobility : Core City Estimation of Financial Losses due to Commuting",
journal = "Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna",
number = "42",
pages = "39-48",
year = "2018",
}
7
@article{UEK:2168318951,
author = "Kudłacz Tadeusz and Lityński Piotr",
title = "Projections of Financial Implications of Planning Decisions : an Example of the Cracow Development Strategy Project for 2030",
journal = "Zarządzanie Publiczne : Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego",
number = "3 (39)",
pages = "291-303",
year = "2017",
}
8
@article{UEK:2168316421,
author = "Lityński Piotr",
title = "Wpływ niekontrolowanej urbanizacji na obciążenie budżetowe gmin miejskich obszarów funkcjonalnych",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "t. 174",
pages = "372-381",
year = "2017",
}
9
@article{UEK:2168315671,
author = "Lityński Piotr and Hołuj Artur",
title = "Urban Sprawl Costs : the Valuation of Households' Losses in Poland",
journal = "Journal of Settlements and Spatial Planning",
number = "vol. 8, no. 1",
pages = "11-35",
year = "2017",
}
10
@article{UEK:2168315219,
author = "Lityński Piotr",
title = "Infrastructure Expenditures versus Local Budget Resistance of Communes under the Risk of Urban Sprawl",
journal = "Barometr Regionalny",
number = "t. 15, 1",
pages = "33-42",
year = "2017",
}
11
@article{UEK:2168310521,
author = "Lityński Piotr",
title = "The Correlation between Urban Sprawl and the Local Economy in Poland",
journal = "Urbani izziv",
number = "Vol. 27, 2",
pages = "3-13, 86-96",
year = "2016",
}
12
@inbook{UEK:2168313377,
author = "Lityński Piotr",
title = "Ocena stopnia zjawiska urban sprawl w gminach podmiejskich wybranych polskich miast",
booktitle = "Urbanistyka w gospodarowaniu przestrzenią",
pages = "43-53",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-7814-587-5",
}
13
@inbook{UEK:2168305777,
author = "Hołuj Artur and Lityński Piotr",
title = "Proces urban sprawl w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym - pomiar i analiza zjawiska",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego",
pages = "147-167",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu.pl",
year = "2016",
isbn = "978-83-7556-830-1",
}
14
@inbook{UEK:2168305775,
author = "Hołuj Artur and Lityński Piotr",
title = "Następstwa ekonomiczne efektu urban sprawl",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego",
pages = "133-146",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu.pl",
year = "2016",
isbn = "978-83-7556-830-1",
}
15
@article{UEK:2168308533,
author = "Lityński Piotr",
title = "Szacowanie wartości usprawnień dóbr publicznych metodą wyceny warunkowej na przykładzie obszarów miejskich i podmiejskich Krakowa",
journal = "Barometr Regionalny",
number = "t. 14, 1",
pages = "133-139",
year = "2016",
}
16
@misc{UEK:2168333731,
author = "Jakóbik Krzysztof and Kudłacz Tadeusz and Lityński Piotr",
title = "Ramy finansowe dla projektu dokumentu Strategia Rozwoju Krakowa 2030 : opracowanie wykonane przez zespół Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków - Urzędu Miasta Krakowa",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
}
17
@article{UEK:2168298591,
author = "Lityński Piotr",
title = "Degree and Features of Urban Sprawl in Selected Largest Polish Cities",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "402",
pages = "184-193",
adress = "",
year = "2015",
}
18
@article{UEK:2168298469,
author = "Lityński Piotr",
title = "Suburban vs. Urban Fringes Entities' Willingness to Pay for Amenities : Empirical Research in Cracow City, Poland",
journal = "Journal of Urban and Regional Analysis",
number = "vol. 7, iss. 1",
pages = "21-34",
year = "2015",
}
19
@article{UEK:2168297133,
author = "Lityński Piotr and Hołuj Artur",
title = "Profil gospodarstw domowych generujących zjawisko urban sprawl na przykładzie wybranego obszaru Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "161",
pages = "402-414",
adress = "",
year = "2015",
}
20
@article{UEK:2168298073,
author = "Lityński Piotr",
title = "Metodyczne aspekty pomiaru zjawiska urban sprawl",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "6 (942)",
pages = "39-61",
year = "2015",
}
21
@inbook{UEK:2168296527,
author = "Hołuj Artur and Lityński Piotr",
title = "Oddziaływanie obwodnic na przestrzeń i gospodarkę małych jednostek osadniczych, przypadek obwodnicy Myślenice-Bysina",
booktitle = "Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy",
pages = "47-62",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2015",
isbn = "978-83-7556-763-2",
}
22
@article{UEK:2168303999,
author = "Hołuj Artur and Lityński Piotr",
title = "Conditions and Improvements Impacting Urban Sprawl in Poland",
journal = "Studia Regionalia",
number = "vol. 43/44",
pages = "83-91",
year = "2015",
}
23
@article{UEK:2168299777,
author = "Lityński Piotr and Hołuj Artur and Zotic Vasile",
title = "The Polish Urban Sprawl : an Economic Perspective",
journal = "Journal of Settlements and Spatial Planning",
number = "vol. 6, no. 2",
pages = "95-105",
year = "2015",
}
24
@article{UEK:2168298569,
author = "Lityński Piotr",
title = "Wycena ekonomicznej wartości udogodnień przestrzennych : przykład Krakowa i okolic",
journal = "Ekonomia i Środowisko",
number = "3 (54)",
pages = "94-111",
year = "2015",
}
25
@misc{UEK:2168296933,
title = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
editor = Kudłacz Tadeusz,
editor = Lityński Piotr,
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Akademia Nauk",
year = "2015",
}
26
@article{UEK:2168297121,
author = "Hołuj Artur and Lityński Piotr",
title = "Urban sprawl - uwarunkowania oraz propozycja zmian w Polsce",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "161",
pages = "91-99",
adress = "",
year = "2015",
}
27
@misc{UEK:2168296975,
author = "Kudłacz Tadeusz and Lityński Piotr",
title = "Wstęp",
booktitle = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "161",
pages = "9-10",
adress = "",
year = "2015",
}
28
@article{UEK:2168291135,
author = "Wrona Jerzy and Lityński Piotr",
title = "Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów",
journal = "Kurier UEK",
number = "3 (60)",
pages = "26-27",
year = "2014",
}
29
@article{UEK:2168295123,
author = "Lityński Piotr",
title = "Ekonomiczne konsekwencje przestrzennej decentralizacji i centralizacji miasta na podstawie literatury zagranicznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "12 (936)",
pages = "45-61",
year = "2014",
}
30
@unpublished{UEK:2168301783,
author = "Hołuj Artur and Lityński Piotr",
title = "Oddziaływanie obwodnic na przestrzeń i gospodarkę małych jednostek osadniczych",
booktitle = "Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego",
pages = "80-121",
year = "2014",
}
31
@unpublished{UEK:2168290251,
author = "Lityński Piotr",
title = "Ekonomiczne konsekwencje przestrzennej decentralizacji oraz dogęszczania struktury miasta - przegląd literatury zagranicznej",
booktitle = "Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2",
pages = "22-53",
year = "2013",
}
32
@article{UEK:2168267464,
author = "Lityński Piotr",
title = "Wnioski dla zarządzania rozwojem regionalnym po 2013 r.",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "t. 140, cz. 2",
pages = "199-212",
adress = "",
year = "2012",
}
33
@inbook{UEK:2168257844,
author = "Lityński Piotr",
title = "Spójność układu planistycznego województwa małopolskiego",
booktitle = "Gospodarka regionalna Polski wobec globalnego kryzysu gospodarczego",
pages = "515-538",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza",
year = "2011",
isbn = "978-83-7378-681-3",
}
34
@inbook{UEK:2168304685,
author = "Lityński Piotr",
title = "Rola ewaluacji instrumentów planistycznych w zarządzaniu rozwojem województwa małopolskiego",
booktitle = "Polska gospodarka u progu II dekady XXI wieku : wybrane problemy poziomu krajowego i regionalnego",
pages = "100-130",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej",
year = "2011",
isbn = "978-83-63196-00-4",
}
35
@misc{UEK:2168257842,
author = "Kudłacz Tadeusz and Lityński Piotr",
title = "Analiza pięciu strategii regionalnych województw Polski Zachodniej i problemów stykowych pomiędzy województwami Polski Zachodniej z innymi regionami",
adress = "Zielona Góra",
publisher = "Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego",
year = "2011",
}
36
@unpublished{UEK:51661,
author = "Lityński Piotr",
title = "Planistyczne instrumenty zarządzania rozwojem regionalnym na przykładzie województwa małopolskiego",
adress = "Kraków",
year = "2010",
}
37
@book{UEK:2168333987,
title = "Marketing terytorialny w rozwoju miast i regionów",
editor = Lityński Piotr,
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa",
year = "2009",
isbn = "978-83-60822-66-1",
}
38
@misc{UEK:2168333991,
author = "Lityński Piotr",
title = "Od redaktora",
booktitle = "Marketing terytorialny w rozwoju miast i regionów",
pages = "4-6",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa",
year = "2009",
isbn = "978-83-60822-66-1",
}
39
@inbook{UEK:2168307919,
author = "Lityński Piotr",
title = "Wykorzystanie wyników ewaluacji programów publicznych na przykładzie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MROP)",
booktitle = "Polska gospodarka pierwszej dekady XXI wieku",
pages = "",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa : Nova Sandec",
year = "2009",
isbn = "978-83-60822-82-1",
}
40
@inbook{UEK:2168304549,
author = "Lityński Piotr",
title = "Ewaluacja w procesie programowania rozwoju regionalnego - aspekt intraregionalny",
booktitle = "Polska w Unii Europejskiej",
pages = "47-65",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa; Nova Sandec",
year = "2008",
isbn = "978-83-60822-50-0",
}
41
@unpublished{UEK:2163837580,
author = "Kudłacz Tadeusz and Dudzik Konrad and Lityński Piotr",
title = "Planistyczne i finansowe instrumenty polskiej polityki regionalnej 2007-2013",
booktitle = "Polityka regionalna Polski 2007-2013 : ocena stanu przygotowań, stopnia oraz możliwości na przyszłość",
pages = "7-51",
year = "2008",
}
42
@article{UEK:2168307917,
author = "Lityński Piotr",
title = "Ewaluacja w programowaniu regionalnym na przykładzie Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego",
journal = "Krakowskie Studia Małopolskie",
number = "vol. 12",
pages = "184-204",
year = "2008",
}
43
@inbook{UEK:2168277251,
author = "Lityński Piotr and Reichel Marek",
title = "Strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie Stryszów jako instrument zarządzania lokalną strefą społeczną",
booktitle = "Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumentów",
pages = "200-210",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu",
year = "2007",
issn = "2543-5396",
isbn = "83-88421-54-9",
}
44
@article{UEK:2168310323,
author = "Lityński Piotr and Reichel Marek",
title = "Rola Regionalnych Programów Operacyjnych w polityce regionalnej okresu planistycznego UE 2007-2013 na przykładzie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego",
journal = "Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu",
number = "28, t. 2",
pages = "27-40",
year = "2007",
}
45
@article{UEK:2168310309,
author = "Lityński Piotr",
title = "Rola prognozowania społeczno-gospodarczego w podejmowaniu decyzji finansowania rozwoju jednostek terytorialnych (na przykładzie Nowego Sącza)",
journal = "Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu",
number = "21",
pages = "101-116",
year = "2006",
}
46
@inbook{UEK:2168310291,
author = "Lityński Piotr and Reichel Marek",
title = "Alternatywne instrumenty inżynierii finansowej inwestycji jednostek samorządu terytorialnego",
booktitle = "Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty)",
pages = "129-138",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa",
year = "2004",
isbn = "83-88887-48-3",
}