Publikacje wybranego autora

Turek-Radwan Monika ORCID

Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa, Instytut Finansów, Katedra Rachunkowości Finansowej

1

Tytuł:
Determinants of Accuracy in Disclosure of Information about Risk in Financial Statements of Listed Companies - Case of Poland
Źródło:
Review of Integrative Business and Economics Research. - vol. 9, iss. 4 (2020) , s. 82-98. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168339163
artykuł w czasopiśmie
2

Konferencja:
XXIV Workshop on Accounting and Management Control "Memorial Raymond Konopka", Coimbra, Portugalia, od 2019-01-24 do 2019-01-25
Tytuł:
Effectiveness of Bankruptcy Prediction Models Developed by Polish Academics
Źródło:
XXIV Workshop on Accounting and Management Control - Coimbra: ISCAC - Coimbra Business School, 2019, s. 26. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168331275
varia
3

Konferencja:
SIBR 2019 Conference on Interdisciplinary Business & Economics Research, Osaka, Japonia, od 2019-07-04 do 2019-07-05
Tytuł:
Determinants of Accuracy in Disclosure of Information about Risk in Financial Statements of Listed Companies - Case of Poland
Źródło:
Proceedings. - vol. 8, iss. 4 (2019) , s. 19-085. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168337009
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Cost Analysis in the Audit of Selected Companies in Poland = Rola analizy finansowej w raportach biegłego rewidenta
Źródło:
Financial Sciences = Nauki o Finansach. - vol. 24, nr 1 (2019) , s. 39-50. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168332609
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
Monika Turek-Radwan , Magdalena Kowalczyk
Konferencja:
9th International Conference "Financial Reporting and Auditing: Meeting the Information Users' Needs", Kraków, Polska, od 2019-12-12 do 2019-12-13
Tytuł:
'To Be or Not to Be' : Performance Measurement in the Public Sector Using the Example of Public Libraries in Poland
Źródło:
Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2019, s. 68. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168342023
varia
6

Konferencja:
9th Annual Global Business Conference 2018: Developing New Value-Creating Paradigms, Dubrownik, Chorwacja, od 2018-09-26 do 2018-09-29
Tytuł:
The Control Function of Auditing in Public Interest Entities in Poland
Źródło:
Global Business Conference. - R. 18 (2018) , s. 25-35. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168329897
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Koncepcja wyniku finansowego w świetle prawa podatkowego
Źródło:
Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Konrad STĘPIEŃ - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 158-173
ISBN:
978-83-8085-123-8
Nr:
2168304543
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Podatkowe aspekty zasady kontynuacji działania
Źródło:
Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej. T. 2, Aspekty zarządcze w rachunkowości / red. nauk. Dorota Adamek-Hyska, Katarzyna Tkocz-Wolny - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2016, s. 37-44 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7875-310-0
Nr:
2168308377
rozdział w monografii
9

Tytuł:
Agricultural Accountancy in Poland - Selected Theoretical and Practical Issues
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej = Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. - nr 2 (2016) , s. 4-14. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168312521
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Regulacje prawne w zakresie sprawozdawczości w jednostkach sektora finansów publicznych
Źródło:
Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Warszawa: Difin, 2016, s. 164-182
ISBN:
978-83-8085-385-0
Nr:
2168311433
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Regulacje w zakresie audytu wewnętrznego i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych
Źródło:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin SA, 2015, s. 216-241
ISBN:
978-83-7930-725-8
Nr:
2168290589
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Rachunkowość wobec swobody przepływu towarów, usług, kapitału i osób w Unii Europejskiej = Accounting and the Freedom of movement of Goods, Services, Capital and Persons in the European Union
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 115-122. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-710-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168299811
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Regulacje w zakresie audytu wewnętrznego i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych
Źródło:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / Kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2014, s. [110]-[138] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1459/Magazyn
Nr:
2168301549
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Zmiany w zasadach podejścia do rachunkowości budżetowej
Źródło:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin SA, 2014, s. 184-202
ISBN:
978-83-7930-287-1
Nr:
2168274681
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Kwantyfikacja ryzyka braku kontynuacji działalności w wybranych modelach upadłości przedsiębiorstw
Źródło:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2013, s. 231-257
ISBN:
978-83-7641-836-0
Nr:
2168256514
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Zmiany w zasadach podejścia do rachunkowości budżetowej
Źródło:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2013, s. 191-212 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1277/Magazyn
Nr:
2168287187
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Certyfikat ACCA w zasięgu ręki
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2013. - nr 4 (56), s. 13
Tryb dostępu:
Nr:
2168280093
varia
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Skuteczność modeli predykcji bankructwa opracowanych w polskich ośrodkach naukowych
Źródło:
Metody i techniki diagnostyczne w doskonaleniu organizacji / red. Sławomir WAWAK - Kraków: Mfiles.pl, 2013, s. 21-30 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-935104-2-9
Nr:
2168287559
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Ważniejsze problemy pomiaru ryzyka kredytowego na podstawie wybranych metod kwantyfikacji = The More Important Issues in Measuring Credit Risk Using Selected Quantification Methods
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 233-242. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-643-4
Nr:
2168269346
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
20

Autor:
Adam Żabka , Monika Turek-Radwan
Tytuł:
Analiza wskaźnikowa dochodów gminy = Commune Income Ratio Analysis
Źródło:
Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego. T. 2 / red. Stanisław OWSIAK - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2012, s. 237-252. - Streszcz., summ. - Bibliogr.. - Dostępny również na CD
ISBN:
978-83-61310-01-3
Nr:
2168278639
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Kwantyfikacja ryzyka braku kontynuacji działalności w wybranych modelach upadłości przedsiębiorstw
Źródło:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2012, s. 262-290 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1381/Magazyn
Nr:
2168273750
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Rola analizy finansowej w raportach biegłego rewidenta = The Role of the Financial Reports of the Expert Auditor
Źródło:
Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego. T. 1 / red. Jerzy Osiatyński - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2012, s. 119-137. - Streszcz., summ. - Bibliogr.. - Dostępny również na CD
ISBN:
978-83-61310-96-9
Nr:
2168278117
rozdział w monografii
23

Tytuł:
Zarządzanie ryzykiem bankowym = Bank Risk Management
Źródło:
Bankowość w dobie kryzysu finansowego a perspektywy rozwoju regionów. T. 1, Banki wobec kryzysu finansowego / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2009, s. 136-144. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61310-36-5
Nr:
2168273108
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
1
Determinants of Accuracy in Disclosure of Information about Risk in Financial Statements of Listed Companies - Case of Poland / Anna Mazurczak-Mąka, Monika Turek-Radwan, Paweł ZIENIUK, Bogusław Wacławik // Review of Integrative Business and Economics Research. - vol. 9, iss. 4 (2020), s. 82-98. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://buscompress.com/uploads/3/4/9/8/34980536/riber_9-4_06_s19-085_82-98.pdf. - ISSN 2414-6722
2
Effectiveness of Bankruptcy Prediction Models Developed by Polish Academics / Anna MAZURCZAK-MĄKA, Michał Mąka, Monika TUREK-RADWAN, Bogusław WACŁAWIK and Paweł ZIENIUK // W: XXIV Workshop on Accounting and Management Control. - Coimbra : ISCAC - Coimbra Business School, 2019. - S. 26. - Dostępne tylko streszczenie
3
Determinants of Accuracy in Disclosure of Information about Risk in Financial Statements of Listed Companies - Case of Poland / Anna MAZURCZAK-MĄKA, Monika TUREK-RADWAN, Paweł ZIENIUK, Bogusław WACŁAWIK // Proceedings [on-line]. - vol. 8, iss. 4 (2019), s. 19-085. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://sibresearch.org/past-2019-osaka.html. - ISSN 2223-5078
4
Cost Analysis in the Audit of Selected Companies in Poland = Rola analizy finansowej w raportach biegłego rewidenta / Anna MAZURCZAK-MĄKA, Monika TUREK-RADWAN // Financial Sciences = Nauki o Finansach. - vol. 24, nr 1 (2019), s. 39-50. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/109525. - ISSN 2080-5993
5
'To Be or Not to Be' : Performance Measurement in the Public Sector Using the Example of Public Libraries in Poland / Monika TUREK-RADWAN, Magdalena Kowalczyk // W: Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2019. - S. 68. - Dostępne tylko streszczenie
6
The Control Function of Auditing in Public Interest Entities in Poland / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Monika TUREK-RADWAN, Anna MAZURCZAK-MĄKA // Global Business Conference. - R. 18 (2018), s. 25-35. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1848-2252
7
Koncepcja wyniku finansowego w świetle prawa podatkowego / Witold FURMAN, Monika TUREK-RADWAN // W: Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Konrad STĘPIEŃ. - Warszawa : Difin SA, 2016. - S. 158-173. - ISBN 978-83-8085-123-8
8
Podatkowe aspekty zasady kontynuacji działania / Witold FURMAN, Monika TUREK-RADWAN // W: Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej. T. 2, Aspekty zarządcze w rachunkowości / red. nauk. Dorota Adamek-Hyska, Katarzyna Tkocz-Wolny. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 37-44. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7875-310-0
9
Agricultural Accountancy in Poland - Selected Theoretical and Practical Issues / Monika TUREK-RADWAN, Bogusław WACŁAWIK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej = Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. - nr 2 (2016), s. 4-14. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wsfip.edu.pl/docs/ZN2_2016/Turek_Radwan_Monika.pdf. - ISSN 2084-1809
10
Regulacje prawne w zakresie sprawozdawczości w jednostkach sektora finansów publicznych / Monika TUREK-RADWAN, Anna MAZURCZAK-MĄKA // W: Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Warszawa : Difin, 2016. - S. 164-182. - ISBN 978-83-8085-385-0
11
Regulacje w zakresie audytu wewnętrznego i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych / Bartłomiej WRONA, Monika TUREK-RADWAN // W: Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Difin SA, 2015. - S. 216-241. - ISBN 978-83-7930-725-8
12
Rachunkowość wobec swobody przepływu towarów, usług, kapitału i osób w Unii Europejskiej = Accounting and the Freedom of movement of Goods, Services, Capital and Persons in the European Union / Witold FURMAN, Monika TUREK-RADWAN // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 115-122. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-710-3. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1000317264
13
Regulacje w zakresie audytu wewnętrznego i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych / Bartłomiej WRONA, Monika TUREK-RADWAN // W: Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / Kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2014), s. [110]-[138]. - Bibliogr.
14
Zmiany w zasadach podejścia do rachunkowości budżetowej / Bartłomiej WRONA, Monika TUREK-RADWAN // W: Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Difin SA, 2014. - S. 184-202. - ISBN 978-83-7930-287-1
15
Kwantyfikacja ryzyka braku kontynuacji działalności w wybranych modelach upadłości przedsiębiorstw / Anna MAZURCZAK, Monika TUREK-RADWAN // W: Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Difin, 2013. - S. 231-257. - ISBN 978-83-7641-836-0
16
Zmiany w zasadach podejścia do rachunkowości budżetowej / Bartłomiej WRONA, Monika TUREK-RADWAN // W: Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2013), s. 191-212. - Bibliogr.
17
Certyfikat ACCA w zasięgu ręki / Paweł ZIENIUK, Monika TUREK-RADWAN // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 4 (56) (2013), s. 13. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk. - ISSN 1689-7757
18
Skuteczność modeli predykcji bankructwa opracowanych w polskich ośrodkach naukowych / Anna MAZURCZAK, Monika TUREK-RADWAN // W: Metody i techniki diagnostyczne w doskonaleniu organizacji / red. Sławomir WAWAK. - Kraków : Mfiles.pl, 2013. - S. 21-30. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935104-2-9
19
Ważniejsze problemy pomiaru ryzyka kredytowego na podstawie wybranych metod kwantyfikacji = The More Important Issues in Measuring Credit Risk Using Selected Quantification Methods / Bogusław WACŁAWIK, Monika TUREK-RADWAN // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 233-242. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-643-4
20
Analiza wskaźnikowa dochodów gminy = Commune Income Ratio Analysis / Adam Żabka, Monika TUREK-RADWAN // W: Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego. T. 2 / red. Stanisław OWSIAK. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2012. - S. 237-252. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Dostępny również na CD. - ISBN 978-83-61310-01-3
21
Kwantyfikacja ryzyka braku kontynuacji działalności w wybranych modelach upadłości przedsiębiorstw / Anna MAZURCZAK, Monika Turek-Radwan // W: Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - ([2012]), s. 262-290. - Bibliogr.
22
Rola analizy finansowej w raportach biegłego rewidenta = The Role of the Financial Reports of the Expert Auditor / Anna MAZURCZAK, Monika TUREK-RADWAN // W: Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego. T. 1 / red. Jerzy Osiatyński. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2012. - S. 119-137. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Dostępny również na CD. - ISBN 978-83-61310-96-9
23
Zarządzanie ryzykiem bankowym = Bank Risk Management / Monika Turek-Radwan // W: Bankowość w dobie kryzysu finansowego a perspektywy rozwoju regionów. T. 1, Banki wobec kryzysu finansowego / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2009. - S. 136-144. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61310-36-5
1
Mazurczak-Mąka A., Turek-Radwan M., Zieniuk P., Wacławik B., (2020), Determinants of Accuracy in Disclosure of Information about Risk in Financial Statements of Listed Companies - Case of Poland, "Review of Integrative Business and Economics Research", vol. 9, iss. 4, s. 82-98; http://buscompress.com/uploads/3/4/9/8/34980536/riber_9-4_06_s19-085_82-98.pdf
2
Mazurczak-Mąka A., Mąka M., Turek-Radwan M., Wacławik B., Zieniuk P., (2019), Effectiveness of Bankruptcy Prediction Models Developed by Polish Academics. [W:] XXIV Workshop on Accounting and Management Control, Coimbra : ISCAC - Coimbra Business School, s. 26.
3
Mazurczak-Mąka A., Turek-Radwan M., Zieniuk P., Wacławik B., (2019), Determinants of Accuracy in Disclosure of Information about Risk in Financial Statements of Listed Companies - Case of Poland, "Proceedings" [on-line], vol. 8, iss. 4, s. 19-085; http://sibresearch.org/past-2019-osaka.html
4
Mazurczak-Mąka A., Turek-Radwan M., (2019), Cost Analysis in the Audit of Selected Companies in Poland, "Financial Sciences", vol. 24, nr 1, s. 39-50; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/109525
5
Turek-Radwan M., Kowalczyk M., (2019), 'To Be or Not to Be' : Performance Measurement in the Public Sector Using the Example of Public Libraries in Poland. [W:] Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 68.
6
Andrzejewski M., Turek-Radwan M., Mazurczak-Mąka A., (2018), The Control Function of Auditing in Public Interest Entities in Poland, "Global Business Conference", R. 18, s. 25-35.
7
Furman W., Turek-Radwan M., (2016), Koncepcja wyniku finansowego w świetle prawa podatkowego. [W:] Micherda B., Stępień K. (red.), Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego, Warszawa : Difin SA, s. 158-173.
8
Furman W., Turek-Radwan M., (2016), Podatkowe aspekty zasady kontynuacji działania. [W:] Adamek-Hyska D., Tkocz-Wolny K. (red.), Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej, T. 2, Aspekty zarządcze w rachunkowości, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 37-44.
9
Turek-Radwan M., Wacławik B., (2016), Agricultural Accountancy in Poland - Selected Theoretical and Practical Issues, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej", nr 2, s. 4-14; http://wsfip.edu.pl/docs/ZN2_2016/Turek_Radwan_Monika.pdf
10
Turek-Radwan M., Mazurczak-Mąka A., (2016), Regulacje prawne w zakresie sprawozdawczości w jednostkach sektora finansów publicznych. [W:] Andrzejewski M. (red.), Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości, Warszawa : Difin, s. 164-182.
11
Wrona B., Turek-Radwan M., (2015), Regulacje w zakresie audytu wewnętrznego i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych. [W:] Micherda B. (red.), Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego, Warszawa : Difin SA, s. 216-241.
12
Furman W., Turek-Radwan M., (2015), Rachunkowość wobec swobody przepływu towarów, usług, kapitału i osób w Unii Europejskiej. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 115-122.
13
Wrona B., Turek-Radwan M., (2014), Regulacje w zakresie audytu wewnętrznego i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego, s. [110]-[138].
14
Wrona B., Turek-Radwan M., (2014), Zmiany w zasadach podejścia do rachunkowości budżetowej. [W:] Micherda B. (red.), Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje, Warszawa : Difin SA, s. 184-202.
15
Mazurczak A., Turek-Radwan M., (2013), Kwantyfikacja ryzyka braku kontynuacji działalności w wybranych modelach upadłości przedsiębiorstw. [W:] Micherda B. (red.), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, Warszawa : Difin, s. 231-257.
16
Wrona B., Turek-Radwan M., (2013), Zmiany w zasadach podejścia do rachunkowości budżetowej. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje, s. 191-212.
17
Zieniuk P., Turek-Radwan M., (2013), Certyfikat ACCA w zasięgu ręki, "Kurier UEK", nr 4 (56), s. 13; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk
18
Mazurczak A., Turek-Radwan M., (2013), Skuteczność modeli predykcji bankructwa opracowanych w polskich ośrodkach naukowych. [W:] Wawak S. (red.), Metody i techniki diagnostyczne w doskonaleniu organizacji, Kraków : Mfiles.pl, s. 21-30.
19
Wacławik B., Turek-Radwan M., (2013), Ważniejsze problemy pomiaru ryzyka kredytowego na podstawie wybranych metod kwantyfikacji. [W:] Micherda B., Andrzejewski M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 233-242.
20
Żabka A., Turek-Radwan M., (2012), Analiza wskaźnikowa dochodów gminy. [W:] Owsiak S. (red.), Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego, T. 2, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, s. 237-252.
21
Mazurczak A., Turek-Radwan M., ([2012]), Kwantyfikacja ryzyka braku kontynuacji działalności w wybranych modelach upadłości przedsiębiorstw. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, s. 262-290.
22
Mazurczak A., Turek-Radwan M., (2012), Rola analizy finansowej w raportach biegłego rewidenta. [W:] Osiatyński J. (red.), Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego, T. 1, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, s. 119-137.
23
Turek-Radwan M., (2009), Zarządzanie ryzykiem bankowym. [W:] Owsiak S. (red.), Bankowość w dobie kryzysu finansowego a perspektywy rozwoju regionów, T. 1, Banki wobec kryzysu finansowego, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 136-144.
1
@article{UEK:2168339163,
author = "Anna Mazurczak-Mąka and Monika Turek-Radwan and Paweł Zieniuk and Bogusław Wacławik",
title = "Determinants of Accuracy in Disclosure of Information about Risk in Financial Statements of Listed Companies - Case of Poland",
journal = "Review of Integrative Business and Economics Research",
number = "vol. 9, iss. 4",
pages = "82-98",
year = "2020",
url = {http://buscompress.com/uploads/3/4/9/8/34980536/riber_9-4_06_s19-085_82-98.pdf},
}
2
@misc{UEK:2168331275,
author = "Anna Mazurczak-Mąka and Michał Mąka and Monika Turek-Radwan and Bogusław Wacławik and Paweł Zieniuk",
title = "Effectiveness of Bankruptcy Prediction Models Developed by Polish Academics",
booktitle = "XXIV Workshop on Accounting and Management Control",
pages = "26",
adress = "Coimbra",
publisher = "ISCAC - Coimbra Business School",
year = "2019",
}
3
@article{UEK:2168337009,
author = "Anna Mazurczak-Mąka and Monika Turek-Radwan and Paweł Zieniuk and Bogusław Wacławik",
title = "Determinants of Accuracy in Disclosure of Information about Risk in Financial Statements of Listed Companies - Case of Poland",
journal = "Proceedings",
number = "vol. 8, iss. 4",
pages = "19-085",
year = "2019",
url = {http://sibresearch.org/past-2019-osaka.html},
}
4
@article{UEK:2168332609,
author = "Anna Mazurczak-Mąka and Monika Turek-Radwan",
title = "Cost Analysis in the Audit of Selected Companies in Poland",
journal = "Financial Sciences",
number = "vol. 24, 1",
pages = "39-50",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/fins.2019.1.03},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/109525},
}
5
@misc{UEK:2168342023,
author = "Monika Turek-Radwan and Magdalena Kowalczyk",
title = "'To Be or Not to Be' : Performance Measurement in the Public Sector Using the Example of Public Libraries in Poland",
booktitle = "Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts",
pages = "68",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2019",
}
6
@article{UEK:2168329897,
author = "Mariusz Andrzejewski and Monika Turek-Radwan and Anna Mazurczak-Mąka",
title = "The Control Function of Auditing in Public Interest Entities in Poland",
journal = "Global Business Conference",
number = "R. 18",
pages = "25-35",
adress = "",
year = "2018",
}
7
@inbook{UEK:2168304543,
author = "Witold Furman and Monika Turek-Radwan",
title = "Koncepcja wyniku finansowego w świetle prawa podatkowego",
booktitle = "Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego",
pages = "158-173",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-123-8",
}
8
@inbook{UEK:2168308377,
author = "Witold Furman and Monika Turek-Radwan",
title = "Podatkowe aspekty zasady kontynuacji działania",
booktitle = "Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej. T. 2, Aspekty zarządcze w rachunkowości",
pages = "37-44",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2016",
isbn = "978-83-7875-310-0",
}
9
@article{UEK:2168312521,
author = "Monika Turek-Radwan and Bogusław Wacławik",
title = "Agricultural Accountancy in Poland - Selected Theoretical and Practical Issues",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej",
number = "2",
pages = "4-14",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.19192/wsfip.sj2.2016.1},
url = {http://wsfip.edu.pl/docs/ZN2_2016/Turek_Radwan_Monika.pdf},
}
10
@inbook{UEK:2168311433,
author = "Monika Turek-Radwan and Anna Mazurczak-Mąka",
title = "Regulacje prawne w zakresie sprawozdawczości w jednostkach sektora finansów publicznych",
booktitle = "Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości",
pages = "164-182",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-385-0",
}
11
@inbook{UEK:2168290589,
author = "Bartłomiej Wrona and Monika Turek-Radwan",
title = "Regulacje w zakresie audytu wewnętrznego i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych",
booktitle = "Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego",
pages = "216-241",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2015",
isbn = "978-83-7930-725-8",
}
12
@inbook{UEK:2168299811,
author = "Witold Furman and Monika Turek-Radwan",
title = "Rachunkowość wobec swobody przepływu towarów, usług, kapitału i osób w Unii Europejskiej",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne",
pages = "115-122",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1000317264},
isbn = "978-83-7252-710-3",
}
13
@unpublished{UEK:2168301549,
author = "Bartłomiej Wrona and Monika Turek-Radwan",
title = "Regulacje w zakresie audytu wewnętrznego i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych",
booktitle = "Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego",
pages = "[110]-[138]",
year = "2014",
}
14
@inbook{UEK:2168274681,
author = "Bartłomiej Wrona and Monika Turek-Radwan",
title = "Zmiany w zasadach podejścia do rachunkowości budżetowej",
booktitle = "Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje",
pages = "184-202",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-287-1",
}
15
@inbook{UEK:2168256514,
author = "Anna Mazurczak and Monika Turek-Radwan",
title = "Kwantyfikacja ryzyka braku kontynuacji działalności w wybranych modelach upadłości przedsiębiorstw",
booktitle = "Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości",
pages = "231-257",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2013",
isbn = "978-83-7641-836-0",
}
16
@unpublished{UEK:2168287187,
author = "Bartłomiej Wrona and Monika Turek-Radwan",
title = "Zmiany w zasadach podejścia do rachunkowości budżetowej",
booktitle = "Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje",
pages = "191-212",
year = "2013",
}
17
@misc{UEK:2168280093,
author = "Paweł Zieniuk and Monika Turek-Radwan",
title = "Certyfikat ACCA w zasięgu ręki",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (56)",
pages = "13",
year = "2013",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk},
}
18
@inbook{UEK:2168287559,
author = "Anna Mazurczak and Monika Turek-Radwan",
title = "Skuteczność modeli predykcji bankructwa opracowanych w polskich ośrodkach naukowych",
booktitle = "Metody i techniki diagnostyczne w doskonaleniu organizacji",
pages = "21-30",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2013",
isbn = "978-83-935104-2-9",
}
19
@inbook{UEK:2168269346,
author = "Bogusław Wacławik and Monika Turek-Radwan",
title = "Ważniejsze problemy pomiaru ryzyka kredytowego na podstawie wybranych metod kwantyfikacji",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego",
pages = "233-242",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-643-4",
}
20
@inbook{UEK:2168278639,
author = "Adam Żabka and Monika Turek-Radwan",
title = "Analiza wskaźnikowa dochodów gminy",
booktitle = "Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego. T. 2",
pages = "237-252",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa",
year = "2012",
isbn = "978-83-61310-01-3",
}
21
@unpublished{UEK:2168273750,
author = "Anna Mazurczak and Monika Turek-Radwan",
title = "Kwantyfikacja ryzyka braku kontynuacji działalności w wybranych modelach upadłości przedsiębiorstw",
booktitle = "Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości",
pages = "262-290",
year = "2012",
}
22
@inbook{UEK:2168278117,
author = "Anna Mazurczak and Monika Turek-Radwan",
title = "Rola analizy finansowej w raportach biegłego rewidenta",
booktitle = "Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego. T. 1",
pages = "119-137",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa",
year = "2012",
isbn = "978-83-61310-96-9",
}
23
@inbook{UEK:2168273108,
author = "Monika Turek-Radwan",
title = "Zarządzanie ryzykiem bankowym",
booktitle = "Bankowość w dobie kryzysu finansowego a perspektywy rozwoju regionów. T. 1, Banki wobec kryzysu finansowego",
pages = "136-144",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2009",
isbn = "978-83-61310-36-5",
}